SAKSKØBING BOLIGSELSKAB BEBOERVEJLEDNING FOR AFDELING 18. Toldboderne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAKSKØBING BOLIGSELSKAB BEBOERVEJLEDNING FOR AFDELING 18. Toldboderne."

Transkript

1 SAKSKØBING BOLIGSELSKAB BEBOERVEJLEDNING FOR AFDELING 18 Toldboderne. Denne beboervejledning skal forefindes i lejligheden. Ved fraflytning skal mappen afleveres til viceværten. Erstatningspris: kr. 200,00. Boligkontoret Danmark, Guldborgvej 2, 4990 Sakskøbing. Telefon: Telefax:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Velkomst og forord 2.1 Kort orientering om Sakskøbing Boligselskab 2.2 Kort orientering om Boligkontoret Danmark 3.1 Daglig administration 3.2 Telefonliste Sakskøbing Boligselskabs bestyrelse: Afdelingsbestyrelse: Viceværter: Boligkontoret Danmark: 3.3 Husleje m.m. Boligstøtte El-afregning Varmeafregning Antenneanlæg Forsikringer Udhuse overdækninger m.v. 3.4 Husorden 3.5 Bytteret, fremleje og fortrinsret 3.6 Mangelliste 4. Råderet og godtgørelse for forbedringer 5. Friarealer 6.1 Opsætning af inventar 6.2 Vinduer, døre og indvendige overflader 6.3 Vandinstallationer 6.4 Varmeinstallationer 6.5 Ventilation 6.6 El-installationer 6.7 Hvidevarer 6.8 Ringeanlæg 7. TV, internet, IP-telefoni m.v. 8. Brugsanvisninger 9. Korrespondance 10. Vedtægter, vedligeholdelsesreglement m.v. 11. Lejekontrakt

3 1. Velkomst og forord Du ønskes velkommen i Sakskøbing Boligselskabs bebyggelse Toldboderne, der er Sakskøbing Boligselskabs afdeling 18. Afdelingen er med sin placering og udformning et dejligt fristed med gode muligheder for fællesskab for såvel voksne som børn. Denne beboervejledning har til formål: - at præsentere boligselskabet for dig - at præsentere Boligkontoret Danmark for dig - at afklare de praktiske forhold såvel ved indflytningen som i hverdagen - at orientere om vedligehold og renhold af din nye bolig - at oplyse om generelle forhold Det er vort håb, at denne beboervejledning vil medvirke til, at du hurtigt føler dig hjemme i de nye omgivelser, samt at det på længere sigt vil bevirke, at bebyggelsen blive godt behandlet og dermed forbliver et rart sted at bo. Vi ønsker dig held og lykke med din nye bolig. Hjemmeside: Med venlig hilsen Boligkontoret Danmark Niels Michelsen Forretningsfører

4 2.1 Kort orientering om Sakskøbing Boligselskab Boligselskabet blev oprettet i 1961 som et almennyttig boligselskab, med det formål at opføre og drive gode og sunde boliger til personer med beskedne indkomster. I dag bor der personer fra alle sociale lag i boligselskabet. Boligselskabet har i dag boligafdelinger beliggende i Sakskøbing, Radsted og Guldborg. Iflg. vedtægterne har hver afdeling en afdelingsbestyrelse. Det er et udtryk for beboerdemokrati, idet alle beboerne gennem afdelingsbestyrelsen og de årlige afdelingsmøder kan give udtryk for deres mening og også være med til at bestemme hvilke arbejder i afdelingen, der skal iværksættes, få medindflydelse på økonomien og dermed huslejefastsættelsen, samt være med til at bestemme husorden, regler for råderet m.v. Det ordinære afdelingsmøde holdes som regel i august-september måned, og indkaldes med 4 ugers varsel. På beboermødet aflægger afdelingsbestyrelsen beretning for det senest forløbne år, forslag fra beboerne drøftes og afgøres ved afstemning, og der vælges afdelingsbestyrelse. Afdelingsbestyrelsen består af 3 medlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen. Herudover vælges 1 eller 2 suppleanter. Ekstraordinært afdelingsmøde kan indkaldes efter reglerne i vedtægten. Boligselskabet har egen inspektør og egne viceværter ansat. På telefonlisten under pkt kan du se hvem der er vicevært i den afdeling, du skal bo i, ligesom du kan se telefontider m.v. under pkt Viceværterne er i udstrakt grad boligselskabets forlængede arm. Hvis der er noget, du er usikker på, kan du trygt henvende dig til viceværten. Hvis han ikke kan hjælpe dig, ved han sikkert hvem der kan. Boligselskabets øverste myndighed er repræsentantskabet. Bestyrelsen for Sakskøbing Boligselskab, som fastlægger alle principper for den daglige drift, består af 7 medlemmer. Heraf er 2 ikke bolighavende valgt af repræsentantskabet de øvrige 5 medlemmer er bolighavende medlemmer og valgt af repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af alle medlemmer i afdelingsbestyrelserne under Sakskøbing Boligselskab samt boligselskabets bestyrelse. Hjemmeside: 2.2 Kort orientering om Boligkontoret Danmark Boligselskabet har antaget Foreningen»Boligkontoret Danmark«til at varetage den daglige drift. Som navnet antyder, er Boligkontoret et landsdækkende administrationsfællesskab, hvor alle almennyttige boligselskaber og -foreninger kan blive medlem. Boligkontoret administrerer p.t. ca lejemål. Boligkontoret Danmark blev i 1948 stiftet af en kreds af almennyttige boligselskaber og - foreninger, Jfr. Lov om Boligbyggeri, som er fritaget for selskabsskat. Hovedkontoret er beliggende i København, og afdelingskontorer er etableret i København, Helsingør, Allerød, Holte, Sakskøbing, Odense, Ribe og Skanderborg. Sakskøbing Boligselskab er tilknyttet afdelingskontoret i Sakskøbing. Boligkontoret udfører alle administrative, økonomiske og tekniske funktioner i forbindelse med driften af boligselskabet. Undtaget herfra er teknisk rådgivning i forbindelse med opførelse af nyt byggeri, der varetages af eksterne arkitekt- og ingeniørfirmaer. Hjemmeside:

5 3.1 Daglig administration Vicevært Besøg af vicevært Hastesager Viceværten varetager den daglige drift, herunder vedligeholdelse og renholdelse af ejendommen. Alle spørgsmål vedrørende disse forhold bedes rettet til viceværten. Til udbedring af skader, fejl m.v., der ikke har hastende karakter, lægges en besked i vicevært-postkassen. Postkassen er placeret ved udhuset mellem nr. 7 og 9, og tømmes hver dag. Såfremt besøg af viceværten haster indenfor normal arbejdstid, kan henvendelse ske til Boligkontoret, Guldborgvej 2. Udenfor normal arbejdstid Ved uopsættelige skader/situationer kan beboerne tilkalde egen vicevært. Såfremt viceværten ikke er hjemme, kan en anden vicevært eller ejendomskontoret kontaktes. Det henstilles, at man benytter viseværtpostkassen eller telefontiderne, således at kun uopsættelige henvendelser sker uden for arbejdstiden. I påkommende tilfælde findes viceværtens private telefonnummer på telefonlisten, pkt Ejendomskontor Udlejning Administration Ejendomskontoret varetager det overordnede ansvar for ejendommens driftsforhold og træffes på telefon Såfremt der ikke svares, kan personalet på Boligkontoret skaffe kontakt. Varetages af Boligkontoret Danmark, herunder administration af ventelisten, udarbejdelse af lejekontrakter samt opkrævning af husleje, varme og øvrige afgifter. Boligkontoret Danmark Guldborgvej Sakskøbing. Telefon: , telefax: Kontortid: Man-, tirs-, tors- og fredag kl Torsdag tillige kl Onsdag LUKKET

6 3.2 Telefonliste Sakskøbing Boligselskabs bestyrelse: Formand Henning Tønning Gåsetorvet Næstformand Conny Krogh Toldboderne 11, 1. th Inge Lise Christensen Falkevej Ole Løvig Simonsen Toldboderne 19, 1. th Connie Frost Jensen Egevænget Johnny Bælum Apotekervænget 28, st. th Birger Nielsen Falkevej Afdelingsbestyrelse: Formand Conny Krogh Toldboderne 11, 1. th Lise Andersen Toldboderne 11, st. th Johannes Thorvald Toldboderne 17, 1. tv Palle Nielsen Toldboderne 17, 1.TH Anne Villadsen Toldboderne 15, 1. th Suppleant Birgit Willeberg Toldboderne 11, st. tv Suppleant Hans Vedel Toldboderne 5, st. th -- Ejendomskontor: Driftschef Ove L. Larsen Viceværter: Primært i følgende afdelinger: KUN I HASTESAGER Privat nr.: Bjarne Hansen Æblehaven Grønningen Guldborghave Kildevænget Ole Jensen Nyvang Kalkbrænderivej Emil Aarestrups Gade Egevænget Brogade Orebyvej Torvegade Ole Pedersen Bøgevænget Kim Hansen Åparken Nykøbingvej - Toldboderne Jan Jonsson Møllehaven - Mågevej Jan Holm Apotekervænget Hans Olsen Falkevej Siloen Boligkontoret Danmark: Forretningsfører Niels Michelsen Driftschef Ove L. Larsen Chefkonsulent Tina Oldrup Nielsen Sagsbehandler Ranko Kozuh Sagsbehandler Lene Jensen Sagsbehandler Annette Rasmussen

7 3.3 Husleje m.m. Husleje Huslejen betales hver måned til Boligkontoret Danmark. Opkrævning af første måneds husleje m.v. udarbejdes og fremsendes sammen med lejekontrakten. Herefter vil giroindbetalingskortene tilgå din nye adresse i god tid før betalingstidspunktet. Forfaldsdagen er den 1. i hver måned, og sidste rettidige betalingsdag er den 1. hverdag efter forfald. Denne dato vil altid være trykt på giroopkrævningen. Vi skal i den forbindelse venligst gøre opmærksom på, at der ved for sen betaling vil blive pålignet et påkravsgebyr, jfr. lejelovens regler. Udover den mulighed at indbetale huslejen på posthuset eller via sin egen girokonto, er der mulighed for at tilmelde sig en automatisk betalingsordning via PBS (Pengeinstitutternes Betalingsservice) eller PTG (Postens Total Giro). Ønsker du at betale din husleje på denne måde, hvilket er helt gratis for dig, skal du henvende dig i din bank/sparekasse og medbringe en huslejeopkrævning eller foretage anmeldelse til Girobank. På den måde undgår du køen på posthuset, og pengene bliver først trukket på den sidste rettidige betalingsdag. Hvis du tilmelder dig automatisk betaling, modtager du ikke girokort. Boligstøtte Boligsikring, boligydelse, kan søges efter gældende regler.. Nærmere oplysninger om dette gives ved henvendelse til: Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Telefon Hjemmeside: Indskudslån Lån eller kaution for lån kan søges efter gældende regler Nærmere oplysninger om dette gives ved henvendelse til: Guldborgsund Kommune Borgerservice Banegårdspladsen Nykøbing F. Telefon Hjemmeside: El-afregning Forbrug af elektricitet i afdelingen afregnes direkte med, SEAS-NVE Hovedgaden Svinninge Tlf Der opkræves 4 a conto rater, med selvaflæsning den 1/12. Der gives automatisk meddelelse til el-værket om målerstand ved ind- og udflytninger.

8 Varmeafregning Forbrug af varme i afdelingen afregnes direkte med, Sakskøbing Fjernvarmeselskab Lillemark Sakskøbing Tlf Der opkræves a conto rater med selvaflæsning den 1/6. Der gives automatisk meddelelse til varmeværket om målerstand ved ind- og udflytninger. Vandafregning Vandet leveres af: Guldborgsund Forsyning Gaabensevej Nykøbing F Tlf Der opkræves a conto rater sammen med huslejen med selvaflæsning den 1/10. Afregning sker normalt i februar måned. Antenneanlæg Forsikringer Afdelingen er tilsluttet SEAS-NVE Fibernet. Netlejen til SEAS-NVE er indeholdt i antennebidraget og betales sammen med huslejen. Derudover skal der betales for et abonnement hos en af udbyderne på nettet. Se i øvrigt under pkt. 7. tv, internet og ip-telefoni. Afdelingen har tegnet bygningsforsikring. Skader skal straks anmeldes til viceværten. Det overlades til beboerne selv at tegne indboforsikring samt evt. glas- og kummeforsikring. Udhuse overdækninger m.v. Er der ved eller i lejemålet etableret ekstra individuelle forbedringer eller tiltag i forbindelse med råderet som f.eks. hegn, udhuse, carporte, udestuer, drivhuse og overdækninger, har beboeren pligt til at vedligeholde og forny disse forbedringer og tiltag for egen regning efter afdelingens anvisninger, medmindre der ved lejemålets indgåelse er indgået en skriftlig aftale om at afdelingen overtager vedligeholdelsen mod et månedligt bidrag.

9 3.4 Husorden Husorden Efterfølgende husorden er gældende fra indflytningen og indtil den vedtages ændret på et afdelingsmøde. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser, anmodes enhver beboer om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligselskabet eller dennes repræsentant. Affald Beboerne har fælles køkken-, glas- og papircontainere samt batteribeholder. Containerne er placeret i renovations indhegninger fordelt i bebyggelsen. Batteribeholderen er placeret ved viseværtskuret og glascontaineren er placeret ved gæste p-pladsen.alt køkkenaffald skal, før det kastes i affaldscontaineren, være omhyggeligt indpakket. Al tømning af papir og glas må i øvrigt kun finde sted i de dertil opstillede papir- og glascontainere. Lågene på disse skal altid holdes lukkede, og intet affald må henkastes på jorden omkring containerne. Affaldssortering skal respekteres. HUSK: Glas skal rengøres. Aviser må ikke indpakkes i plasticposer. Storskrald placeres efter nærmere aftale med viceværten. Haveaffald (kun i klare sække) kan sættes ved affaldsøerne fra mandag til torsdag. Haveaffald kan ligeledes afleveres direkte på REFA/genbrugspladsen. Ansvar Altaner Antenner Auktion Bad, wc Brandalarm Ved overtrædelse af sundhedsvedtægters eller politianordningers bestemmelser må beboeren selv stå til ansvar og holde foreningen skadesløs herfor. På altaner er det tilladt at opsætte altankasser ud- og indvendigt, samt solparasoller såfremt at det ikke er til gene for øvrige beboere. Der må grilles på altanerne under behørigt hensyntagen til øvrige beboere. Det er forbudt at afskyde fyrværkeri fra altanerne. Vask og rengøring af altanerne skal ske på en sådan måde at det ikke genere øvrige beboere. Afløbet skal jævnligt renses for at forhindre tilstopning. Altaner, reposer og trapper skal rengøres med almindelige rengøringsmidler. Udvendige antenner og paraboler må ikke opsættes uden boligselskabets skriftlige tilladelse. Auktion eller anden form for handelsvirksomhed må ikke foregå fra boligerne I wc-skålen må intet kastes, der kan tilstoppe afløbet, og kun toiletpapir må benyttes. Utæthed ved installationen skal straks anmeldes til viceværten. I etape II er opsat et lovpligtigt røgalarmanlæg. I etape I er det tilrådeligt at beboerne selv opsætter røgalarmer.

10 Cykler m.v. Festsal Festplads Cykler må KUN stilles i de opstillede cykelstativer. Rolatorer og barnevogne m.v. må ikke hensættes så de er til gene for øvrige beboere. Afdelingen har ikke egen festsal. Festsale findes i Sakskøbing Boligselskabs bebyggelser Apotekervænget, Falkevej, Møllehaven, Åparken, Egevænget, Siloen og Guldborghave. Salene kan lejes af alle beboere i Sakskøbing Boligselskab. Henvendelse om udlejning sker direkte til den pågældende afdelings formand. Afdelingens festplads og petanque bane kan frit benyttes af beboerne, såvel i det daglige som ved egne arrangementer. For koordinering samt evt. brug af div. rekvisitter fra fællesskuret, tages kontakt til et bestyrelsesmedlem i beboerforeningen eller afdelingsbestyrelsen. Ved større arrangementer erlægges et depositum. Fodring af fugle og vilde dyr Det er tilladt at opsætte et foderbræt. Det er forbudt at udlægge foder på jorden, da det tiltrækker rotter og andre skadedyr. Det er ikke tilladt at fodre vilde dyr herunder katte. Forandringer i boligen Forurening Fællesarealer m.v. Græsplæner og haver Forandringer i boligen må ikke foretages uden boligselskabets skriftlige tilladelse. Der henvises til gældende regler om råderet, pkt. 4. Er en beboer skyld i rod eller forurening af fællesarealer, sti eller vej, må den nødvendige rengøring omgående foretages af vedkommende beboer. Beboerne anmodes om at være hjælpsomme med at værne om græsplæner, beplantninger og øvrige fællesarealer. Luftning af hunde på fællesarealer er strengt forbudt. På stier, veje og fællearealer må intet henstilles uden afdelingens tilladelse, sådanne henstillede genstande fjernes af afdelingen. Græsplæner og bede på fællesarealer passes af viceværten. Haver og bøgehække omkring haver passes af beboeren, hække skal klippes ud og indvendigt min. een gang om året og inden 23. juni. Hække i skel må max. være 1,50 m i højden og hække ud mod fællesarealer må max. være 1,00 m i højden. Husdyr Det er tilladt at flytte ind med et husdyr 1 hund eller 1 kat, men det er ikke tilladt at genanskaffe husdyr. Hund eller kat må ikke være til gene for de øvrige beboere. Hunden skal være i snor, når den færdes i afdelingen og det er strengt forbudt at lufte hunden på afdelingens fællesarealer eller på altaner og i andres haver. Såfremt hund eller kat er til gene for øvrige beboere, inddrages tilladelsen. Hundeefterladenskaber skal opsamles og fjernes med det samme. Det er strengt forbudt at holde krybdyr og lignende.

11 Komfur og emhætte Læhegn Leg, boldspil Musik Nøgler Skiltning Parkering Der er i boligen installeret komfur og emhætte, og disse må kun benyttes efter de gældende brugsanvisninger. Skader, der er forårsaget ved afvigelser herfra eller misbrug, erstattes af beboeren. Enhver uregelmæssighed ved komfuret eller emhætten skal anmeldes til viceværten. Der er ikke køleskab i boligen, men der indrettet plads til et. Det er tilladt at opstille præfabrikerede læhegn ved terrasser. Ønsker man at opstille læhegn andre steder, skal man søge tilladelse hos afdelingsbestyrelsen. Læhegnene må max. være 1,50 m. høje eller 1.80 m hvis de øverste 0,30 m er af en gennemsigtig konstruktion. Hegnene skal holdes i en saltgrøn farve, svarende til Pinotex nr Al leg og boldspild henvises til græsplænerne, og støjende leg skal ophøre senest ved mørkets frembrud, og skal foregå på en sådan måde, at det ikke er til gene for nogen. Det er ikke tilladt at tegne og male på ejendommens træ- og murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens inventar. Det er forbudt at benytte farligt legetøj, f.eks. bue og pile, fyrværkeri, luftbøsser, knive, slangebøsse m.v. på afdelingens arealer. Benyttelse af stereoanlæg, musikinstrumenter m.v. må ske under hensyn til afdelingens øvrige beboere. I tilfælde af længerevarende festlighed skal naboen orienteres herom. Ved indflytning udleveres minimum 3 stk. systemnøgler der passer til boligen, udhuset og postkassen. Ekstranøgler kan anskaffes for egen regning ved henvendelse til viceværten. Skiltning må ikke finde sted uden selskabets skriftlige tilladelse. Navneskilte m.v. anbringes af viceværten ved hoveddøren eller postkassen. Parkering af biler må kun finde sted på de afmærkede felter til den enkelte lejlighed, feltet er markeret med et skilt med husnr.. Gæster henvises til gæsteparkering, eller hvis der foreligger en aftale med en beboer der ikke benytter sin parkeringsplads. Uindregistrerede biler må ikke parkeres på afdelingens område. Saltning og snerydning Støj Saltning og snerydning af p-pladser, fortove og stier m.v. foretages efter behov af viceværterne alle ugens dage, i tidsrummet kl til Beboerne skal selv rydde trappen, reposen og stien ud til vejen. For at beskytte metal m.v. må der ikke bruges salt til optøning af is og sne på trapper, reposer og altaner. Afdelingen har i vinterperioden ved affaldscontainerne opstillet paljer med optøningsmidlet Urea som beboerne frit kan benytte. Støjende adfærd, så som høj musik, hamren og boren må ikke finde sted på søn- og helligdage og lørdage efter kl , samt på hverdage efter kl Vask og tørrestativer m.v.

12 Der er ikke vaskeri, men der er installationer til vaskemaskine i badeværelset. Det er kun tilladt at tørre tøj udendørs på et sammenklappeligt tørrestativ af under 1.50 m højde. Udluftning Utætheder Vinduer og døre Hoveddør Da lejlighederne er meget tætte, må beboerne, for at undgå mugdannelser og fugtskader, med deraf følgende ødelæggelse af vinduer, træværk, tapet og maling, sørge for en daglig udluftning gennem vinduer og døre. Der bør lukkes for radiatorerne (termostatventil sættes på*) mens udluftningen foregår. Alle udluftningsventiler skal holdes rene og må ikke tilstoppes. Hvis der konstateres dug på ruderne og vand i vindueskarmene, skal man straks udlufte ved at skabe gennemtræk i nogle minutter. Ligeledes skal vi anbefale, at man flittigt benytter emhætten ved madlavning. Emhættefilteret skal løbende rengøres og må ikke tilstoppes. Utætheder og indslag af regn og sne samt enhver beskadigelse af ejendommen og af ejendommens inventar (hvor vedligeholdelsen påhviler afdelingen) skal straks anmeldes til viceværten. Beboeren skal sørge for, at vinduerne i lejligheden er forsynede med hele ruder. Da afdelingen ikke har glasforsikring, skal beboerne selv udskifte ituslåede ruder. Anmeldelse af punkterede termoruder skal ske til viceværten. Det er ikke tilladt at montere noget udvendigt på døre og vinduer som er udført i træ/alu. Det er tilladt at opsætte dørhammer og lignende, men ved fraflytning skal det opsatte/opskruede blive siddende. Vedligeholdelse Afdelingen har valgt vedligeholdelsesordning A., jfr. pkt. 10. Afdelingen varetager den udvendige vedligeholdelse af bygningerne, el-, varme- og vandinstallationer, komfur og emhætte, mens beboerne selv har den indvendige vedligeholdelse af gulv, loft og vægge. Beboeren skal selv vedligeholde gelændere med olie, olien udleveres af viceværten. Er du i tvivl, så spørg viceværten. Ødelæggelser Enhver beboer er ansvarlig for ødelæggelser foretaget af vedkommende eller personer, der af beboeren har fået adgang til det lejede, herunder enhver form for beskadigelse af ejendommen, fællesanlæg eller friarealer, som sker med fortsæt eller grov uagtsomhed.

13 3.5 Bytteret, fremleje og fortrinsret Bytteret Fremleje I henhold til lejelovens 73 har 2 lejere under visse betingelser ret til at bytte lejlighed. Kontakt Boligkontoret for nærmere information. Du har endvidere ret til fremleje. Reglerne er omtalt i lejelovens 69 og 70. Såfremt det er højst ½-delen af beboelsesrummene, der ønskes fremlejet, skal fremlejen blot anmeldes til Boligkontoret, herunder oplyse til hvem fremleje finder sted og vilkårene herfor. Du har endvidere ret til at fremleje hele boligen (der udelukkende anvendes til beboelse) i indtil 2 år, når fraværet er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende. Udlejeren kan modsætte sig fremlejen når afdelingen har færre end 13 lejligheder, hvis det samlede antal personer i lejligheden vil overstige antallet af beboelsesrum eller hvis udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet. Ansøgning om tilladelse til fremleje fremsendes til Boligkontoret, med angivelse af til hvem fremlejen finder sted, årsagen til fraværet samt vilkårene for fremlejemålet. Boligkontoret vil ofte forlange dokumentation for, at fraværet er midlertidigt. Fortrinsret 3.6 Mangelliste Som lejer i boligselskabet kan du også opnå fortrinsret til en anden og måske mere passende bolig i selskabet. Hvis du overvejer at flytte til en mere passende bolig, skal du opskrives på Sakskøbing Boligselskabs oprykningsventeliste. Det koster p.t. kr. 195,00 at blive opskrevet på ventelisten, og et årligt gebyr på kr. 195,00. Vi skal bemærke, at Sakskøbing Boligselskab har indført den regel, at man skal have stået 6 måneder på ventelisten, før man kan udnytte sin fortrinsret. Kort efter indflytningen får du udleveret en mangelliste, som benyttes til at registrere eventuelle fejl eller mangler i din bolig. Mangellisten bedes udfyldt med blokbogstaver, og afleveret til viceværten inden 14 dage fra modtagelsen. Du bedes aflevere mangellisten i underskrevet stand, også selvom du ikke har konstateret fejl eller mangler. Når boligselskabet har modtaget mangellisten retur, vil du snarest blive kontaktet for at de mangler, du måtte have konstateret, kan blive gennemgået med henblik på eventuel afhjælpning. Hvis der er enkelte fejl, der ikke bliver rettet, vil disse være registreret på mangellisten, således at du ikke hæfter for disse ved eventuel fraflytning.

14 4. Råderet og godtgørelse for forbedringer Generelt om råderet: Det skal være attraktivt at bo i en almen bolig, og det skal være muligt at indrette boligen efter egne ønsker og behov. Råderetten giver beboeren ret til at udfører forbedringer i sin bolig. Arbejde udført under råderetten skal som regel ikke retableres ved fraflytning. Beboeren skal selv betale for forbedringerne, men vil i en række tilfælde have ret til at få økonomisk godtgørelse for forbedringsarbejderne ved fraflytning inden 10 eller 20 år. Der er også mulighed for at låne i afdelingen til finansiering af forbedringer, afdelingsmødet har vedtaget en liste med de forbedringer som der er mulighed for at låne til, mod at betale et forudbestemt månedligt afdrag. Efter råderetsreglerne kan der udføres forbedringer som: er rimelige og hensigtsmæssige for såvel beboeren som for efterfølgende beboere, tilfører boligen forbedret kvalitet i brugsmæssig henseende, begrænser forbruget af vand, el og varme, medvirker til en reduktion af udgifterne til vedligeholdelse i boligen. Råderetsreglerne er indføjet i Lov om almene boliger mv., 37. Betingelser for udførelse af forbedringsarbejder: der skal være tale om egentlige forbedringer - ikke forringelser, arbejderne skal laves håndværksmæssigt korrekt og forsvarligt, nogle arbejder skal udføres af autoriserede håndværkere, Anmeldelse af forbedringsarbejder: Alle forbedringer skal anmeldes skriftligt til Boligkontoret anmeldelsesblanket kan afhentes på Boligkontoret. Inden 8 uger efter at Boligkontoret har modtaget anmeldelsen vil beboeren modtage en skriftlig igangsætningstilladelse eller et afslag. Igangsætningstilladelsen vil evt. indeholde nærmere betingelser for arbejdets udførelse, (beskrivelser, materialekrav, kommunale tilladelser m.m.). Ekstra udgifter til vedligeholdelse: Hvis de forbedringsarbejder der udføres, medfører særlige vedligeholdelsesudgifter for afdelingen, vil disse udgifter blive opkrævet som en lejeforhøjelse for lejemålet, eller de skal udføres af beboeren efter afdelingens anvisninger. Godtgørelse: Når arbejderne er færdige, skal beboeren indsende regningerne til Boligkontoret der efterfølgende vil syne og godkende arbejderne samt beregne godtgørelsesbeløbet. Beregningerne noteres som et tillæg til lejekontrakten. Ved beregning af godtgørelsen tages der udgangspunkt i de afholdte udgifter. Der kan ikke gives godtgørelse for: udgifter uden moms,

15 udgifter til arbejder der er uhensigtsmæssige at udføre i almennyttige boliger, udgifter til luksuspræget eller særlig energiforbrugende foranstaltninger som bidet eller gulvvarme. Udgifterne kan reduceres: med værdien af eksisterende installationer, bygningsdele m.v. hvis håndværker- eller materialeudgiften skønnes at være for høje sammenlignet med de sædvanligt forekommende udgifter til den type arbejder, med værdien af tilskud fra staten eller kommunen. Ved beregning af godtgørelsesbeløbet er der et bundfradrag der reguleres årligt. Bundfradraget fratrækkes hver gang der laves forbedringer, det kan derfor bedst betale sig at laver flere forbedringer på en gang. Den beregnede godtgørelse nedskrives over 10 eller 20 år med 1/120 del pr. måned. Ny boligtager: Eventuel ny beboer skal betale afdelingens udgift til godtgørelse og kan vælge mellem kontant betaling af udgiften eller en lejeforhøjelse, som modsvarer udgiften. Lejeforhøjelsen ophører, når nedskrivningsperioden udløber. Udvendige arbejder afdelingsmødet har vedtaget må udføres: Etablering af hegn om terrasse. Ændring af belægning i have. Ændring af beplantning i have. Læskærm på altan. Etablering af varmepumpe. Relevante hjemmesider i forbindelse med råderet Boligkontoret Danmark Boligselskabernes Landsforening Såfremt der er behov for yderligere oplysninger, kan man altid kontakte Boligkontoret.

16 5. Friarealer Toldboderne består af 5 blokke, alle i 2 plan med i alt 40 boliger. Adgang til bebyggelsen foregår fra Orebyvej. Parkeringsmuligheder er placeret lokalt, rimelig nær til de enkelte boliger. Beboerne i stuen har private terrasser med en belægning af fliser samt en lille have. Haven er omkranset af bøgehække, der skal holdes fri for græs og ukrudt, ligesom man skal passe sin have. Det tilrådes at krydderurter og lignende grundet jordens beskaffenhed sættes i plantekasser. Der er ikke anlagt legeplads. I forbindelse med hver bolig er der indrettet et "udhus" med plads til cykel, haveredskaber m.v. Ved P-pladserne er placeret renovationsøer.

17 6.1 Opsætning af inventar Opsætning af inventar, lamper m.v. sker for egen regning og risiko. Opsætning skal ske forsvarligt, idet der bør benyttes tilbehør og hjælpemidler der egner sig for de materialer som vægge og lofter er laver af. I rum med keramiske fliser bør der kun bores og skrues i fugen. Hvis du er i tvivl om hvilke materialer du skal bruge, kan du spørge viceværten. 6.2 Vinduer, døre og indvendige overflader Lejeren har den indvendige vedligeholdelse, dog sørger afdelingen for den udvendige maling og vedligeholdelse af vinduer og døre. Vinduerne pudses p.t. 4 gange om året udgiften til denne service er indeholdt i huslejen. Med hensyn til vedligeholdelse af indvendige overflader, skal vi oplyse: Parketgulvene skal løbende lakeres med Blista lak. Vægge i bad og bryggers skal behandles med vådrumsmaling, mindst glans 25. Tapetserede vægge er som standard påsat savsmuldstapet. Ønsker man anden type tapet, sker det for egen regning. I øvrigt henvises til brugsanvisninger under pkt Vandinstallationer Vandinstallationerne vedligeholdes af afdelingen, og beboerne må være opmærksomme på dryppende vandhaner og toiletter der løber. Beboeren skal løbende efterse teknikskabet for at sikre at der ikke er opstået utætheder eller andre fejl. Lejligheden er forberedt for installation af vaskemaskine i badeværelse. Kontakt viceværten hvis du har ting der skal vedligeholdes. 6.4 Varmeinstallationer Der er opsat energimåler afregning af varmeudgiften. Anlægget vedligeholdes af afdelingen, og ved driftsforstyrrelser, defekte ventiler og utætheder kontaktes viceværten, der også gerne giver instruktion i aflæsning af måler og betjening af anlægget. 6.5 Ventilation Ud over emhætte findes der en ventilationsventil på badeværelset som er tilsluttet et centrale udsugningsanlæg. For at undgå fugtskader, skal man benytte emhætten ved madlavning. Badeværelset udluftes grundigt efter hver bad. Se afsnittet om udluftning i husordenen.

18 6.6 El-installationer El-måler findes udvendigt ved hver enkelt lejlighed, mens gruppetavle og HFI-relæ er opsat i gangen i boligen. Lejeren skal selv sørge for udskiftning af sikringer samt lysstofrør og el-pærer i faste lysinstallationer og emhætter, medens afdelingen udskifter pærer i komfur. Boligerne er forberedt for installation af vaske- og opvaskemaskine. 6.7 Hvidevarer Ved driftssvigt kontaktes viceværten. Det anbefales at når beboeren installerer vandbårne hvidevarer som f.eks. vaskemaskiner og opvaskemaskiner, installeres de på en drypbakke for at undgå at fugtskade belægningen under maskinen. Skader der kan henføres til installationen vil blive betragtet som misligholdelse, og en afhjælpning af skaden skal dækkes fuldt ud af beboeren. 6.8 Ringeanlæg Der er opsat ringeklokke og tryk ved entrédøren. Anlægget vedligeholdes af boligselskabet, men beboerne skal selv skifte batterier.

19 7. TV, internet, IP-telefoni m.v. Afdelingen er tilsluttet Fibia fibernet hvorigennem det er muligt at modtage TV-programmer, internet og IP-telefoni samt delvis radioprogrammer. På fibernettet er der et antal indholdsleverandører, som beboeren selv skal indgå en aftale med for at kunne modtage TV-programmer m.v. Oplysninger om indholdsleverandører kan indhentes hos Fibia på telefon eller YouSee på telefon eller TDC på telefon eller Ved driftsforstyrrelser kontaktes indholdsleverandøren eller Fibia. Plastlomme med plads til: Materiale fra indholdsleverandøren m.v.

20 8. Brugsanvisninger Plastlomme med plads til: Brugsanvisninger fra de forskellige leverandører, så som hårde hvidevarer, ventilationsanlæg, døre og vinduer, vaskeanvisning for gulve etc.

21 9. Korrespondance Plastlomme med plads til: Breve og skrivelser til og fra boligselskabet.

22 10. Vedtægter, vedligeholdelsesreglement m.v. Plastlomme med plads til: Vedtægter for Sakskøbing Boligselskab Vedligeholdelsesreglement A.

23 11. Lejekontrakt Plastlomme med plads til: Lejekontrakt og mangelliste.

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Lundtofteparkens regler

Lundtofteparkens regler Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502

Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502 Side 1 a 63 Side 2 a 63 Overskrift Side 1 Indledning Side 2-5 Alarm og hjælp Side 6 Adresser Side 7-9 Indflytning Side 1-14 Husorden Afsnit A: inde Afsnit B: ude Afsnit C: Husdyr Bilag 01 Bilag 02 Ansøgningsskema

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 06 - Kodammen. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 06 - Kodammen. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 06 - Kodammen boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 07 - Skanseparken. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 07 - Skanseparken. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 07 - Skanseparken boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Beboerinformation Juni 2011

Beboerinformation Juni 2011 Besøg også vores webside www.noeddehegnet.com Bestyrelsen har kontortid den første mandag I hver måned kl. 19:00 20:00. I Nøddehegnet nr. 62.. Dog ikke I juli og august. I tilfælde af ALVORLIGE problemer

Læs mere

Afd. 8 - Rosenhaven. Afdelingens regler. Når du bor i en bolig i et almennyttigt boligselskab, er der mange forhold, som du skal være opmærksom

Afd. 8 - Rosenhaven. Afdelingens regler. Når du bor i en bolig i et almennyttigt boligselskab, er der mange forhold, som du skal være opmærksom Afd. 8 - Rosenhaven Afdelingens regler Når du bor i en bolig i et almennyttigt boligselskab, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Infomappe for Kristianslund

Infomappe for Kristianslund BEBOER & INFOMAPPE for Kristianslund Infomappe for Kristianslund Kontakt info, reparationer & vagtordning Boligselskabet Sjælland YouSee - support, fejlmelding og kundeservice At bo til leje i en boligafdeling

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 10 Korskærparken. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 10 Korskærparken. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 10 Korskærparken boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Husorden og vedligeholdelsesreglement

Husorden og vedligeholdelsesreglement Husorden og vedligeholdelsesreglement 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 14 16 16 17 18 20 INDHOLD HUSORDEN Indledning Du må Du må ikke Affald Altaner Antenner Bad og toilet Banke- og borestøj

Læs mere

Mens du bor i din bolig.

Mens du bor i din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Mens du bor i din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, mens du bor i din bolig? Indholdsfortegnelse Mens du bor i din bolig 3 Afbrænding

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge.

Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge. VELKOMMEN Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge. Ejendommen vi bor i, blev opført i 1939, og var i perioden fra 1946 til 1999 ejet af Carlsbergfondet, som primært anviste boliger til folk med

Læs mere

Lejlighedsmappe Afdeling 1

Lejlighedsmappe Afdeling 1 Lejlighedsmappe Afdeling 1 Hospitalsvej 1 41, Ejegodvej 1-31 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen... 4 Kontakt

Læs mere

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967 Håndbog For andelshavere i AST 6. udgave 2013 FORORD Håndbog for andelshavere i AST Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

HUSORDEN Struer Boligselskab

HUSORDEN Struer Boligselskab STRUER BOLIGSELSKAB HUSORDEN Struer Boligselskab 2013 ØLBYVEJ 39. 7600 STRUER. Telefon 97 84 07 77. Fax 97 85 29 95. E-mail: info1@struer-bolig.dk. www.struer-bolig.dk 1 Husorden ET GODT MILJØ ER MEGET

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Husorden og Vedligeholdelsesreglement

Husorden og Vedligeholdelsesreglement Husorden og Vedligeholdelsesreglement Revideret: 6. marts 2015 2 Indhold - Husorden Indledning... 5 Du må Du må ikke... 5 1 Affald... 6 2 Altaner... 7 3 Antenner... 7 4 Bad og toilet... 8 5 Banke- og borestøj...

Læs mere

Et godt miljø Er meget værd!!!

Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Man bliver bare mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

FORORD. Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST.

FORORD. Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Udgave 6.2-2015 FORORD Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Håndbogen giver information om ejerskifte samt om mange

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Lejlighedsmappe Afdeling 35

Lejlighedsmappe Afdeling 35 Lejlighedsmappe Afdeling 35 Hammerlodden 35 75, Teglværksgade 7 13 og 8-10 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen...

Læs mere

- Hvor andet ikke er nævnt, er reglerne gældende for boliglejemål i alle afdelinger.

- Hvor andet ikke er nævnt, er reglerne gældende for boliglejemål i alle afdelinger. Husordensreglement - Hvor andet ikke er nævnt, er reglerne gældende for boliglejemål i alle afdelinger. Adgang til lejemålet Da vi ikke har nøgle til din bolig, skal du være hjemme, når ejendomsfunktionæren

Læs mere