Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14"

Transkript

1 TimeSag Indholdsfortegnelse 1. Installation af TimeSag Indledning Gennerelt om inddatering I TimeSag Valgbokse Fortryd indtastning Inddatering i TimeSag Stamdata Medarbejdere Maskiner Opgavetyper Bedrifter Afgrøder Projektoplysninger Oprettelse af projekter Afslutning af projekter Inddatering af dagsrapporter Rapporter Udskrift af medarbejdertimer Udskrift af maskintimer Udskrift af projektanalyse Udskrift af afgrødeanalyse Eksport af data... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Eksport til Løn... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Sidst revideret KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

2

3 1. Installation af TimeSag TimeSag installeres med den fremsendte cd-rom. Fremgangsmåden er følgende : 1. Åben stifinderen 2. Åben cd-rom drevet 3. Dobbeltklik på filen setup.exe 4. Følg instruktionen på skærmen TimeSag vil så blive installeret i biblioteket programmer Efter installationen skal programmet kobles sammen med en data fil. Dette gøres ved at åbne programmet og vælge Find datafil under menuen TimeSag

4 TimeSag 2. Indledning TimeSag er et program, der er designet til at opsamle informationer om forbruget af mand- og maskintimer på dyrkning af markafgrøder. Disse informationer bruges i programmet til at lave analyser på forbruget af mand- og maskintimer fordelt på afgrøder, marker og opgaver. TimeSag bruger begrebet projekter til at beskrive dyrkningen af de enkelte marker i de enkelte høstår. Et projekt er en mark i et høstår, således at mark 10.1 er et projekt i høstår 2000 og et andet projekt i høstår Årsagen til denne brug af projekter til at beskrive kombinationen af marker og høstår grundes i muligheden for at knytte øvrige oplysninger til projektet, så som afgrøder, bedrift og varierende dyrkningsareal ved delemarker. Ligeledes gør brugen af projekter det muligt at definere forskellige start- og slutdatoer på de enkelte marker i samme høstår. Dette betyder, som et eksempel, at projektet på mark 11 kan løber fra 15. september 2000 til 30. august 2001, mens projektet på mark 12 løber fra 28. september 2000 til 1. oktober KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

5 2.1 Gennerelt om inddatering i TimeSag Alle informationer til brug ved analyserne, skal inddateres i TimeSag, det er derfor ved designet tilsigtet at gøre inddateringen og flytning rundt i de forskellige vinduer så let som muligt. Ved indtastningen kan man flytte fokus rundt i skærmbilledet vha. mus eller tastatur. Det vil dog som regel være hurtigst at bruge tastaturet, og det er tilstræbt at indtastning kan foretages med så få tast-tryk som muligt. F.eks. vil tryk på retur-tasten efter indtastning af data i ét felt bringe fokus videre til næste felt. Hvis der allerede er data i det felt der kommer i fokus, vil disse data markeres og derfor automatisk overskrives ved ny indtastning. De data, der indtastes i TimeSag, bliver hele tiden gemt automatisk på maskinens harddisk. Det sker hver gang fokus flyttes til en ny linie. Brugeren behøver derfor ikke selv sørge for at gemme data. Det er gennerelt for alle vinduer, at vinduet lukkes ved tryk på krydset i det øverste højre hjørne Valgbokse Valgbokse bruges en række steder i programmet, hvor der skal vælges mellem forskellige muligheder, f.eks. valg af bedrift eller afgrøde. En valgboks er et særligt inddateringsfelt med en knap i højre side. Hvis man klikker på valgboksens pil-knap med musen, eller taster Alt+pil-ned når valgboksen er i fokus, vil man få en liste med de tilgængelige valgmuligheder. Den ønskede tekst kan vælges ved at klikke på den med musen eller flytte fokus til den vha. pil-tasterne og trykke retur. Valgbokse bruges for at gøre indtastningen så let og hurtig som muligt, og for at undgå fejl i data som følge af forskellig stavemåde

6 TimeSag Fortryd indtastning Indtastning i et felt kan fortrydes med ét tryk på Esc-tasten. Indtastning i et vindue fortrydes med 2 tryk på Esc. Når en linie forlades, gemmes indholdet på harddisken, og indtastningen kan ikke længere fortrydes. (Indholdet af feltet eller linien kan dog altid ændres ved at indtaste på ny). KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

7 3. Inddatering i TimeSag Inddateringen i TimeSag sker i en række forskellige vinduer, som vælges via de forskellige menupunkter. Som udgangspunkt er der tre typer af inddateringer i TimeSag : 1.Stamdata 2.Projekter 3.Dagsrapporter 3.1. Stamdata Stamdata er data, der skal inddateres i TimeSag, inden der kan oprettes projekter og inddateres dagsrapporter. Stamdata består af oplysninger omkring : 1.Medarbejdere 2.Maskiner 3.Opgavetyper 4.Bedrifter 5.Afgrøder Medarbejdere Inden der kan inddateres dagsrapporter, er det nødvendigt at oprette medarbejdere i programmet. Det er muligt senere at oprette ydeligere medarbejdere, ligesom det er muligt at rette oplysninger i de inddaterede medarbejdere. Inddateringen af medarbejderoplysninger sker i et vindue, der fremkommer ved tryk på knappen Inddatering af medarbejderdata på Hovedmenuen. Første gang vinduet åbnes vil felterne være tomme, imens der efterfølgende gange vil vises data på den sidst inddaterede medarbejder.

8 TimeSag Vinduet består af ovenstående elementer, hvoraf enkelte vil blive beskrevet : Medarbejder nr. Det interne medarbejdernummer bruges i programmet ved inddatering af medarbejdere, således at nummeret skrives istedet for navnet. Dette gøres for at mindske tastslag og mindske risikoen for forskellige stavemåder. Timesats 1, 2 & 3 Lønsatserne for den pågældende medarbejder. Der er lagt op til tre lønsatser, med tanke på normalsats, overtid I og overtid II. De tre timesatser kan dog bruges efter eget valg. Ved valg af timesatser, er det vigtigt at overveje de sociale omkostninger (feriepenge, forsikringer o.l.). Den inddaterede timesats bruges uden yderlige tillæg ved analyserne. Knappen Opret ny medarbejder Knappen viser et tomt skema, der bruges til oprettelse af nye medarbejdere. Knapperne Forrige inddatering og Næste inddateringer Knapperne bruges til at skifte imellem de enkelte medarbejdere Maskiner Inden der kan inddateres dagsrapporter, er det ligeledes nødvendigt at oprette maskiner i programmet. Det er muligt senere at oprette ydeligere maskiner, ligesom det er muligt at rette oplysninger i de inddaterede maskiner. Inddateringen af maskinoplysninger sker i et vindue, der fremkommer ved tryk på knappen Inddatering af maskinedata på Hovedmenuen. Første gang vinduet åbnes vil felterne være tomme, imens der efterfølgende gange vil vises data på den sidst inddaterede maskine. KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

9 Vinduet består af ovenstående elementer, hvoraf enkelte vil blive beskrevet : Maskine nr. Det interne maskinenummer bruges i programmet ved inddatering af maskiner, således at nummeret skrives istedet for navnet. Dette gøres for at mindske tastslag og mindske risikoen for forskellige stavemåder. Timesats for maskinen Timesatsen for maskinen bruges ved analysearbejdet. Det bør overvejes om timesatsen kun skal dække de variable omkostninger, så som brændstof og vedligeholdelse eller om omkostninger til afskrivningm forsikring o.l. også skal dækkes. Knappen Opret ny maskine Knappen viser et tomt skema, der bruges til oprettelse af nye maskiner. Knapperne Forrige inddatering og Næste inddateringer Knapperne bruges til at skifte imellem de enkelte maskiner Opgavetyper Inden der kan inddateres dagsrapporter, er det ligeledes nødvendigt at oprette opgavetyper i programmet. Det er muligt senere at oprette ydeligere opgaver, ligesom det er muligt at rette oplysninger i de inddaterede opgaver. Inddateringen af maskinoplysninger sker i et vindue, der fremkommer ved tryk på knappen Inddatering af opgavetyper på hovedmenuen. Første gang vinduet åbnes vil felterne være tomme, imens der efterfølgende gange vil vises data på den sidst inddaterede opgave.

10 TimeSag Opgave nummer Nummeret bruges ved inddatering i dagsrapporter for at minske antallet af tastslag. Opgave beskrivelse Beskrivelsen bruges ved udskrifter til at beskrive opgavetyperne Knapperne maskiner. i vinduet har samme funktioner som beskrevet under medarbejdere og Bedrifter TimeSag giver mulighed for at håndtere flere bedrifter således, at data kan fordeles på bedrifter. Analyser kan derfor foretages både på bedriftniveau og på alle bedrifter som et samlet. For at kunne fordele data på bedrifter, er det nødvendigt at oprette bedrifterne inden der inddateres projektdata. Bedrifter oprettes i et vindue, der åbnes med Oversigt over bedrifter under menuen TimeSag. Derved åbnes følgende vindue : Nye bedrifter tilføjes ved at udfylde de tomme felter i bunden af vinduet. Data i felterne kan frit ændres, men der kan ikke slettes poster. KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

11 3.1.5 Afgrøder For at kunne analysere på de enkelte afgrøder, er det vigtigt at afgrøden er angivet ens ved hver inddatering. Derfor er alle afgrøder, der bruges i programmet, stillet op i en tabel således, at der kun kan vælges afgrøder, der står i tabellen. Der er to muligheder for at inddatere nye afgrøder 1.Ved inddatering under oversigt over afgrøder under menuen TimeSag 2.Ved inddatering af projektdata, hvor inddatering af afgrøder, som ikke er i tabellen, vil resultere i en dialogboks, der spørger, om afgrøden skal tilføjes i tabellen. Ad.1 Ved valg at oversigt over afgrøder under menuen TimeSag vil følgende vindue fremkomme. Vinduet er opbygget på samme måde som beskrevet under Bedrifter, og nye afgrøder kan inddateres i det tomme felt i bunden af vinduet. Feltet Vis i forvalg giver mulighed for at vælge, om afgrøden skal vises i valgboksen (se under Valgbokse 2.1.1) i inddateringsvinduet for projektdata således, at afmærkes feltet, vises afgrøden i valgboksen. Ad. 2 Som et alternativ til at oprette afgrøderne samlet, kan de enkelte afgrøder oprettes, når der inddateres i projektdata-vinduet. Dette sker ved at inddatere den nye afgrøde i feltet Afgrøde, og programmet vil så spørge om afgrøden skal tilføjes. Til dette svares ja

12 TimeSag 3.2. Projektoplysninger Projekterne bruges som beskrevet til at identificere dyrkningen af de enkelte marker i de enkelte høstår. Ud over denne identifikation, tilknyttes der også nogle oplysninger til projekter, som der efterfølgende kan sorteres efter Oprettelse af projekter Oprettelse af projekter er nødvendigt for at kunne foretage inddateringer af dagsrapporter. Oprettelsen sker i et vindue, der fremkommer ved tryk på knappen Oprettelse af projekter i hovedmenuen. Vinduet indeholder følgende felter : Projekt Nr Det interne projektnummer, der bruges ved inddatering af dagsrapporter. Projekt Navn Navn eller kort beskrivelse af projektet Mark Nr. Marknummer Bedrift Bedriftnummer, såfremt der kun ønskes at arbejde med en bedrift, er det stadig nødvendigt at oprette denne bedrift og inddatere bedriftsnummeret. Afgrøde Markafgrøden KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

13 Dato for dyrkningsstart Dato for påbegyndelse af projektet. Feltet udfyldes ved oprettelse af nye projekter med dags dato, som dog kan ændres. Dato for dyrkningsafslutning Dato for afslutning af projektet. Feltet udfyldes ved oprettelse af nye projekter med Datoen skal ikke ændres ved oprettelse af nye projekter, da der ikke på dette tidspunkt vides hvornår projektet afsluttes. Dyrkningsareal Dyrkningsarealet på marken. Knapperne i vinduet virker på samme måde som beskrevet under Mandskab og Maskiner Afslutning af projekter Efterhånden som markerne høstes og ryddes således, at der kan klargøres til en ny afgrøde, afsluttes de enkelte projekter. Denne afslutning af projekterne foregår ved, at der sættes en dato for dyrkningsafslutning i projektet. Dyrkningsafslutningen kan påføres projekterne på to måder : 1) Ved at åbne vinduet Projektdata som beskrevet under Oprettelse af projekter, finde det projekt, som skal lukkes, og her inddatere dyrkningsafslutningen. 2) Ved at vælge Afslutning af projekter (gruppevis) under menuen TimeSag. Herved åbnes nedenstående vindue. Vinduet viser en oversigt over de projekter, der har en dyrkningsafslutning, som ligger senere end dags dato.

14 TimeSag Der kan vælges at afslutte alle projekter ved et tryk på knappen Afslut alle, eller kun at afslutte udvalgte projekter, ved at markere de udvalgte projekter med et kryds i feltet yderst til venstre, og derefter trykke på knappen Afslut udvalgte Afslutningsdatoen sættes til den dato, der står i feltet øverst på siden. Ved åbning af vinduet står dags dato i feltet, men denne dato kan ændres, såfremt der ønskes en anden dyrkningsafslutning i projekterne Inddatering af dagsrapporter Efter at der er inddateret stamdata og oprettet projekter, kan der inddateres dagsrapporter i programmet. Inddateringen af dagsrapporter danner grundlaget for de senere analyser, da det er her at timeforbruget på mandskab og maskiner registreres. Inddateringen sker i et vindue, der åbnes med knappen Inddatering af dagsrapporter på hovedmenuen. Vinduet er opbygget således at, de hvide felter udfyldes af brugeren, og de grå felter udfyldes af programmet som oplysning til brugeren. Første gang vinduet åbnes er alle felter tomme. Ved efterfølgende åbninger vil data fra den sidst inddaterede dagsrapport vises på skærmen. Ved oprettelse af en ny inddatering overføres oplysninger om medarbejder, mark, dato, projekt og arbejdsopgave til den nye inddatering. Dette gøres for at gentagende oplysninger ikke skal inddateres. KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

15 Programmet foreslår selv et projektnummer ud fra inddateringen af marknummer og dato. Dette forslag kan accepteres eller ændres. Inddateringen er opbygget således, at der kan flyttes imellem de enkelte felter med tabulator eller enter. For at komme ud af feltet med maskinoplysninger, holdes Ctrl nede samtidig med at der trykkes på Enter eller tabulator.

16 TimeSag 4. Rapporter Der kan udskrives 4 forskellige typer rapporter i TimeSag: 1.Udskrift af medarbejdertimer 2.Udskrift af maskintimer 3.Udskrift af projektanalyse 4.Udskrift af afgrødeanalyse Alle udskrifter vises ved at vælge en af udskrifts-knapperne på hovedmenuen 4.1 Udskrift af medarbejdertimer Udskrift af medarbejdertimer viser forbruget af timer og lønomkostninger fordelt på hver medarbejder og fordelt på de tre timesatser på hver medarbejder. Ved valg af Udskrift af medarbejdertimer gives der i en dialogboks mulighed for at afgrænse udskriften. Dette sker ved, at der er mulighed for at vise timerne for en udvalgt bedrift eller alle bedrifter. Ligeledes er der mulighed for at vise timerne for en given periode eller et givent høstår. 4.2 Udskrift af maskintimer Udskriften af maskintimer viser forbruget af timer, og maskinomkostninger fordelt på hver maskine og fordelt på de enkelte arbejdsopgaver på de enkelte maskiner. Ved valg af Udskrift af maskintimer gives der i en dialogboks mulighed for at afgrænse udskriften. Dette sker ved, at der er mulighed for at vise timerne for en udvalgt bedrift eller alle bedrifter. Ligeledes er der mulighed for at vise timerne for en given periode eller et givent høstår. KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

17 4.3 Udskrift af projektanalyse Udskriften af maskintimer viser en række oplysninger om de udvalgte projekter. Oplysningerne vises projektvis Øverest på hver side er en beskrivelse af de udvalgte projekter For hvert projekt er analysen delt op i 3 dele : 1.Medarbejdertimer 2.Maskintimer 3.Opgavetimer Ad 1 : Medarbejdertimer angiver forbruget af timer og lønomkostninger fordelt på hver medarbejder og timesats. Ud fra disse data er der beregnet det samlede forbrug af timer og medarbejderomkostninger samt forbruget af timer og medarbejderomkostninger pr. ha. ud fra dyrkningsarealet på projektet. Ad 2 : Maskintimer angiver forbruget af maskintimer og maskinomkostninger fordelt på hver maskine. Ud fra disse data er der beregnet det samlede forbrug af maskintimer og maskinomkostninger, samt maskinomkostningerne pr. ha. ud fra dyrkningsarealet på projektet. Endelig er der beregnet tidsforbruget pr. ha. ud fra dyrkningsarealet for hver maskine. Ad 3 : Opgavetimer angiver forbruget af timer på hver opgave samt forbruget pr. ha. ud fra dyrkningsarealet for hver opgave. Ved valg af Udskrift af projektanalyse gives der i en dialogboks mulighed for at afgrænse udskriften. Dette sker ved, at der er mulighed for at vise data for en udvalgt bedrift eller for alle bedrifter Ligeledes er der mulighed for at vise data for projekter afsluttet i en given periode eller et givent høstår.

18 TimeSag 4.4 Udskrift af afgrødeanalyse Udskriften viser en række oplysninger om den udvalgte afgrøde Udskriften er opdelt i fire dele : 1.Projektoversigt 2.Medarbejderoversigt 3.Maskinoversigt 4.Opgaveoversigt Ad 1: Projektoversigten viser hvilke projekter, der ligger til grund for afgrødeanalysen. Dette viser, hvort stort et datagrundlag der er for analysen, og derfor, hvor sikker analysen er. Ad 2 : Medarbejderoversigten viser medarbejderomkostningerne fordelt på de enkelte medarbejdere, samt de samlede medarbejderomkostninger. Ud fra dette beregnes medarbejderomkostningerne pr. ha. ud fra det samlede dyrkningsareal. Ad 3 : Maskinoversigten viser forbruget af timer og omkostninger fordelt på hver maskine, samt de samlede maskinomkostninger. Ud fra dette beregnes maskinomkostninger pr. ha. ud fra det samlede dyrkningsareal. Ad 4 : Opgaveoversigten viser timeforbruget på de enkelte opgaver samt det samlede timeforbrug. Ud fra dette beregnes timeforbruger pr ha for de enkelte opgaver. KW PLAN Ordrupvej 80 tlf St. Merløse fax

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Kom godt i gang med Markjournal Online

Kom godt i gang med Markjournal Online Kom godt i gang med Markjournal Online Markjournal Online er et enkelt registreringsværktøj, der 'fødes' med mark- og dyrkningsplan-oplysninger fra DLBR IT. Oftest vil det være din konsulent, der har lagt

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data Generelt Generelt Dette afsnit beskriver brug af Næsgaard PocketMark. PocketMark er i princippet en miniudgave af Næsgaard Mark.NET som kan køre på en lommecomputer. Lommecomputeren skal anvende styresystemet

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Bruger Hjælper Info. Bruger Vejledning

Bruger Hjælper Info. Bruger Vejledning Bruger Hjælper Info Bruger Vejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Menu...3 Ugeplan...4 Skærmbilledet Ugeplan...4 Opgaver...4 Aktiviteter...4 Information fra bruger til hjælper...5 Zoom

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Indhold Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper... 3 Udfyldelse af skemaet... 4 Indlæs en fil... 4 Gem... 5 Indtastning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Indhold Log på indberetningsportalen 2 Navigationsknapper 3 Udfyldelse af skemaet 4 o Indlæs en fil 4 o Gem 5 o Indtastning i

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Guide til oprettelse af Personale og Brugere

Guide til oprettelse af Personale og Brugere Plandent A/S DentalSuite Support Telefon 43 66 44 88 email dssupport@plandent.dk Guide til oprettelse af Personale og Brugere Indhold: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 3 Få adgang til systemet side 5 Opload dine billeder side 6 Sådan bruges systemet side 9 Gem dine eksempler side

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Har du ikke Condes 9 på din computer kan det hentes på www.condes.dk RSOK s login oplysninger findes her (kræver login til klubbens hjemmeside, har

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Introduktion til Banedesign / Visio. af Preben Nielsen

Introduktion til Banedesign / Visio. af Preben Nielsen Introduktion til Banedesign / Visio af Preben Nielsen Formål med introduktionen: At give nye brugere en grundlæggende indlærring i brugen af Banedesign og Visio 2013 Meget kort fortalt om Visio og Banedesign:

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+ og Max søkort findes på mange forskellige medier (PCMCIA, på brikker som anvendes vha. af en boks og driver på USB porten, og/eller en CD-ROM som installeres på harddisken).

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS 1 DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS Man kommer ind i KMS systemet til dataindberetning ved at skrive adressen http://nip.medcom/kms eller http://195.80.243.98/kms i sin browser.

Læs mere

I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen.

I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen. I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen. Skriv Brugernavn og Adgangskode Skolen kan have modtaget flere brugernavne/adgangskoder til forskellige indberetningstyper.

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Opret og rediger protokol

Opret og rediger protokol Eksamen Protokoller Opret protokol (genvej: Alt + M og E-P-O) RE127 Opret eksamensprotokol: Felter markeret med * (stjerne) er obligatoriske og skal udfyldes. 1 Status: Administrativ enhed*: Termin*: Eksamenstype*:

Læs mere

Bilag 1 til BR styrmandsmappe. Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem

Bilag 1 til BR styrmandsmappe. Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem Bilag 1 til BR styrmandsmappe Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem 1) Opstart. Når man ankommer til roklubben tændes computeren, der står på pulten mellem portene. Gør det straks, da den

Læs mere

Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012

Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012 Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Log på systemet 1 1.2 Generel arbejdsgang 3 1.3 Knapper og

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning.

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning. E-shop E-shoppen giver dig mulighed for, at drive handel på Internet. Når du har modulet E-shop, vil du i hovedmenuen i administrationen kunne se disse menupunkter: Menuen E-shop har 4 undermenupunkter:

Læs mere

Om arbejdssedler. Generelt. Arbejdssedler på flere bedrifter. Opret en arbejdsseddel

Om arbejdssedler. Generelt. Arbejdssedler på flere bedrifter. Opret en arbejdsseddel Generelt Om arbejdssedler Modulet arbejdssedler er et tillægsmodul, der kan tilkøbes Næsgaard Mark Arbejdssedler åbnes fra Markbladet. Tryk på knappen Arbejdssedler. Arbejdssedler på flere bedrifter Ønsker

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk.

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Opret dit CV Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på 'MIN JOBSØGNING' i den sorte menu øverst på siden. Du kan se 'Jobnets værktøjer', og du kan få mere at

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Indholdsfortegnelse Lønoverførsel... 3 Lønkoder... 3 Grænser for uv-tillæg/overtid... 4 Afregning af løn... 4 Dannelse af månedsløn/faste tillæg...

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere