Beretning. Ledernes Hovedorganisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning. Ledernes Hovedorganisation"

Transkript

1 Beretning 2009

2 Medlemstal Aldrig har vi haft så mange medlemmer. Aldrig har vi haft så mange medlemmer, der bruger os. Aldrig har vi haft så mange medarbejdere. -Svend Askær 2

3 Indhold 5 Forord 6 Stor stigning i medlemstal i Krisen og dens konsekvenser 10 Medlemsbetjeningen 16 Efterløn 17 Generation Plus 18 Forsikringer 19 Charter for flere kvinder i ledelse 20 Ledelsens Dag og kåringen af Årets Leder 22 Kommunikation 26 LederSparring 28 Lønudvikling 33 Ledelsespolitisk Afdeling 36 Ledernes KompetenceCenter 38 De offentlige lederuddannelser 40 Organisationspolitisk tilbageblik 42 Årsregnskab for Hovedbestyrelsen 3

4

5 Forord Rekordernes år Aldrig har vi haft så mange medlemmer. Aldrig har vi haft så mange medlemmer, der bruger os. Aldrig har vi haft så mange medarbejdere var med andre ord rekordernes år på godt og ondt. Krisens hærgen afspejles både i det stigende medlemstal, men så sandelig også i det rekordstore antal henvendelser fra medlemmerne. Som organisation er det naturligvis positivt, at medlemmerne bruger os, når de har behov for det. For det enkelte medlem er det ikke nødvendigvis positivt at skulle bruge sit medlemskab. Det er derfor vigtigt, at medlemmerne oplever en imødekommende og kvalitetspræget service og rådgivning, når de henvender sig. Vores medlemmer kan tænke selv og vil gerne selv derfor er de også krævende, når de er kunder i butikken. Selv om det har været et udfordrende år, er det efter min opfattelse lykkedes godt med at skabe værdi for det enkelte medlem, der bruger os, og for alle medlemmer som helhed. At medlemmerne generelt er godt tilfredse, afspejles også i den succes, vi har haft med vores MGM-kampagne i afdelingerne. Vurderet på de opnåede resultater har den nuværende strategiplan 2012 haft rimelig succes. I hvert fald så megen succes, at det væsentligste mål bliver opfyldt før tid. Derfor vil hovedbestyrelsens sommerseminar blive startskuddet til arbejdet med en ny strategiplan. En strategiplan, der gerne skal kunne præsenteres på næste års generalforsamling. Nu er det imidlertid dette års generalforsamling, det gælder, og jeg håber, at denne skriftlige beretning kan være med til at give den enkelte læser et godt overblik over, hvad Lederne har skabt af værdi for medlemmerne i det forgangne år. Svend Askær 5

6 Medlemstal flere navne på medlemslisten Et af de bedste pejlemærker, for hvordan det går en organisation, er medlemstallet. Og på den front blev 2009 et rekordgodt år for. Medlemstallet steg i procent med 4,9 og i antal med 4.423, således at der ved tærsklen til 2010 stod opført medlemmer. I sig selv en imponerende vækst og en stigning, som er 50 procent bedre, end det lykkedes at opnå i et ellers også rigtig godt Medlemstilgangen betyder, at Ledernes værdi og tyngde som interesseorganisation øges år for år. Medlemstilgangen betyder, at Ledernes værdi og tyngde som interesseorganisation øges år for år. Der bliver lyttet mere og mere til, hvad Lederne mener, lokalt så vel som nationalt. vet muligt at anbefale et nyt medlem elektronisk, og så snart anbefalingen er modtaget, bliver det potentielle nye medlem ringet op. Postkortene og de elektroniske anbefalinger er væltet ind, og det er et sundhedstegn, at mange ikke kun vælger selv at være medlem af Lederne, men også gør en indsats for at overbevise andre om fordelene ved et medlemskab. Mange nye kvindelige ledere Blandt de nye medlemmer, som er kommet til i 2009, er hver tredje 34 procent kvinde. Det betyder, at kvindernes samlede andel af medlemskredsen er vokset til 24,1 procent en stigning på fire procent på fem år. Over en 20-årig periode er der sket en fordobling: Fra 12,2 procent kvindelige ledere i 1990 til 24,1 procent nu. Samtidig betyder den fortsatte vækst i antallet af medlemmer, at kontingentet kan fastholdes på et lige så lavt niveau som hidtil. Medlemsmassen fordelt efter alder - At der er kommet så mange nye medlemmer til Lederne i 2009 skyldes blandt andet den indsats, som lokalafdelingerne har udført ud fra filosofien om MGM Member Get Member. Det arbejde førte til nye medlemmer i år og op Der har været meget fokus på, at det som medlem skal være nemt og hurtigt at anbefale et nyt medlem. Ud over de tidligere kendte postkort er det også ble- - år - år - år Under år 6

7 Medlemstal pr. årets. januar..... Kvindernes andel af medlemsmassen Udvikling i antallet af medlemmer for 2009 Antal medlemmer Nye medlemmer i Lederne Medlemmer der har forladt Lederne Netto-ændring (Antal) Netto-ændring (procent) Antal medlemmer I alt ,

8 Krise Et år i krisens tegn men der er lys forude En søgning på internettet på ordet finanskrise gav ved udgangen af 2009 ikke færre end resultater. Næsten to millioner tekster, hvor ordet finanskrise indgår, er med til at tegne et billede af, at der er blevet talt og skrevet rigtig meget om finanskrisens hærgen i det forløbne års tid. Mange virksomheder skar kraftigt ned på produktionen, kolonner af sorte tal blev farvet røde, og en del virksomheder måtte helt opgive at fortsætte driften og forsvandt fra danmarkskortet. Da 941 privatansatte ledere i slutningen af 2009 blev bedt om at kigge i krystalkuglen med henblik på 1. halvår 2010, var optimismen og troen på bedre tider for dansk erhvervsliv så småt begyndt at snige sig ind. Lederes ledighed steg Som en konsekvens af krisen steg ledigheden i løbet af hele 2009, og flere ledere mistede i løbet af året deres job mange dog for hurtigt at komme i arbejde igen. Et kig tilbage i Ledernes ledighedsstatistik viser, at der tilbage i juli 2008 blev sat rekord i lav ledighed med 0,7 procent ledige ledere. Men i løbet af efteråret 2008 vendte fem år med stadigt fald i ledernes ledighed, og i 2009 er den negative udvikling fortsat måned for måned. Værst så det ud i første halvdel af 2009, men stigningerne fra måned til måned var mindre i andet halvår af Ved udgangen af 2009 var ledighedsprocenten på 3,0. På den ene side kan man sige, at det er fire gange så højt, som da bundrekorden blev nået halvandet år før. Men på den anden side og nok så vigtigt er det værd at hæfte sig ved, at ledernes ledighed på 3,0 procent fortsat ligger et pænt stykke under tallene for det samlede danske arbejdsmarked, hvor ledigheden i december var på 4,3 procent. Forventninger holdt stik Vanen tro spurgte to gange i løbet af 2009 et udsnit af medlemmerne om deres forventninger til det kommende halvårs konjunkturer. Årets første undersøgelse afslørede en stor portion pessimisme med henblik på forventningerne til omsætning, overskud, eksport og beskæftigelse. En pessimisme, som alt andet lige viste sig at holde stik. Men da 941 privatansatte ledere i slutningen af 2009 blev bedt om at kigge i krystalkuglen med henblik på 1. halvår 2010, var optimismen og troen på bedre tider for dansk erhvervsliv så småt begyndt at snige sig ind. Meldingen lød, at krisen ikke er slut endnu. Men på beskæftigelsesområdet forventer hovedparten af lederne at gå ind til en periode med uændret beskæf- Så mange ledere var uden job (i procent) Ledernes a-kasse Alle A-kasser Hele landet 3,0 0,8 3,9 2,0 Nordjylland 3,2 0,8 4,6 2,5 Midtjylland 3,3 0,7 3,7 1,7 Syddanmark 2,8 0,7 4,0 1,8 Hovedstaden 3,2 1,0 3,9 2,2 Sjælland 2,8 0,7 3,6 1,9 8

9 tigelse, både når det gælder antallet af ledere, øvrige funktionærer, faglærte og ufaglærte. 70 procent tror, at de går ind til et halvår med uændret antal ledere. 54 procent ser frem til at have et uændret antal funktionærer, og 32 procent tror, antallet falder. For et halvt år siden var forudsigelsen noget mere dyster. Dengang forventede næsten halvdelen, 46 procent, at skulle i gang med at fyre funktionærer. Når det gælder forventningerne til omsætning og overskud i 2010, er der bekymring, om end en spirende tro på bedre tider har vundet indpas. Hvor over halvdelen af lederne i sommeren 2009 så frem til et halvår med faldende omsætning og faldende overskud, er det kun 32 procent, som forventer faldende omsætning, og 34 procent, der kalkulerer med dalende overskud. En tredjedel af de adspurgte mener, at første halvår af det nye år vil byde på stigende omsætning og stigende overskud. Og en fjerdedel forventer, at økonomien bliver så god, at der kan foretages flere investeringer end i sidste halvår. Holder forventningerne stik, vil det langsomt begynde at gå den rigtige vej. 9

10 Medlemsbetjening Ledernes A-kasse fortsat fordelagtig og effektiv Vores administrationsudgifter opgjort pr. medlem er igen i år blandt de laveste, og samtidig har vi en høj effektivitet, når vi ser på, hvor mange transaktioner vi klarer pr. medarbejder. Konkurrencen imellem landets a-kasser er skærpet, og et flertal af de øvrige a-kasser har nedbragt deres tidligere relativt høje omkostninger. Trods dette ligger vi fortsat i pris pr. medlem langt under gennemsnittet med den fjerde laveste administrationsudgift. Vi bruger 884 kroner pr. medlem, hvor gennemsnittet for alle landets a-kasser er på kroner med den dyreste på kroner. Stigende medlemstilfredshed Medlemmerne er mere tilfredse med Ledernes A-kasse nu, end de var ved Arbejdsdirektoratets seneste måling i 2007 af tilfredshed og loyalitet blandt de ledighedsberørte medlemmer. A-kassen er rykket op fra nummer 20 til nummer 11 blandt alle landets a-kasser. Resultatet skal ses i lyset af, at A-kassen i løbet af forsommeren 2009 var meget hårdt belastet af den stigende ledighed og modtog mellem 500 og 600 nye ledige hver måned. Stor stigning i udbetalingen af a-kasseydelser medlemmer fik i 2009 en eller anden form for ydelse udbetalt via Ledernes A-kasse imod i A-kassen udbetalte i alt millioner kroner mod millioner kroner i 2008, hvilket er en stigning på over 200 procent. Ledernes A-kasse er både prismæssigt fordelagtig og effektiv. Det blev atter slået fast i den seneste benchmarkingrapport fra Arbejdsdirektoratet i 2009, hvor man måler og sammenligner de danske a-kasser, herunder også Ledernes A-kasse. Erfaringerne viser, at benchmarking er et godt ledelsesog udviklingsredskab, og de årlige rapporter tydeliggør, at Ledernes A-kasses arbejde med benchmarking og målstyring bærer frugt. Stigningerne viser med al tydelighed, at ikke alene fik mere end dobbelt så mange af medlemmerne udbetalt dagpenge m.v., men det enkelte medlem var også ledig og modtog ydelser i længere tid end i En række medlemmer nøjes ikke med blot at få udbetalt én form for ydelse fra A-kassen, men får flere. Rekorden har 13 medlemmer, som i løbet af året har fået seks forskellige ydelser udbetalt. Udbetalingen af efterløn i 2009 viser et svagt fald, idet antallet af efterlønnere er faldet fra til medlemmer. Modsat er der sket en stigning i antallet af medlemmer, der i stedet for at gå på efterløn vælger at fortsætte med at arbejde og dermed få udbetalt den særlige skattefri præmie. Præmien var i 2009 på maksimalt kroner, hvis man arbejder på fuld tid indtil det fyldte 65. år. I 2009 udbetalte A-kassen 110,2 millioner kroner i skattefri præmie mod 95,1 millioner kroner i 2008 en stigning på 15,9 pct. 10

11 økonomisk helhedsrådgivning om efterløn For at give medlemmerne en samlet helhedsrådgivning om forhold mellem efterløn, skat, sociale ydelser og pension har vi i samarbejde med eksterne konsulenter lanceret et nyt subsite på der giver det enkelte medlem mulighed for at danne sig et bedre overblik over sin økonomi som efterlønsmodtager. Sitet blev offentliggjort den 1. september Det er efterlønnen, der er udgangspunktet for rådgivningen af medlemmerne, men målet er også at give det enkelte medlem et bedre overblik i forhold til pension, skat og det sociale område. I løbet af 2010 forventes det, at den økonomiske helhedsrådgivning på nettet kan understøttes af personlig rådgivning af Ledernes konsulenter i Team Efterløn. Den personlige rådgivning vil bliver understøttet af et vejledningsværktøj, der udvikles i samarbejde med PFA Pension. Endnu ikke punktum i ferie-efterlønssagerne Arbejdsmarkedets Ankenævn har i flere sager taget stilling til a-kassernes vejledningspligt i forbindelse med ændringen af ferieloven pr. 1. januar 2004, der i visse situationer gav mulighed for at få udbetalt feriepenge uden at afholde ferie. Mange sager er nu afsluttet med, at der er sket efterbetaling til medlemmerne, og A-kassen har fået refusion for beløbet fra staten. Arbejdsmarkedets Ankenævn tog i to sager i 2008 stilling til, at den gruppe medlemmer, der har været omfattet af den gamle efterlønsordning med blandt andet 200 timers ordningen, skal have samme mulighed for efterbetaling som medlemmer, der har været omfattet af fleksibel efterlønsordning. For Ledernes A-kasses vedkommende er der tale om cirka 160 medlemmer, som er gået på efterløn i perioden 1. januar 2004 til 30. april 2006, og som er blevet modregnet for ferie i samme periode. A-kassen udbetalte i alt millioner kroner mod millioner kroner i 2008, hvilket er en stigning på over 200 procent. Arbejdsdirektoratet har samtidig afgjort, at A-kassen ikke vil få refusion fra staten for de udbetalte beløb. To sager er anket til både Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg og til Beskæftigelsesministeriet vedrørende den manglende refusion. I højest 100 sager kan der blive tale om efterbetaling. Sagerne forventes at være komplicerede, og de samlede udbetalinger til medlemmerne kan løbe op i cirka to millioner kroner. Hvis ministeriet ikke vil give refusion, vil sagen blive indbragt for domstolene. Fortsat efterspørgsel på vejledning om efterløn Uanset at A-kassen i 2009 udbetalte efterløn til lidt færre efterlønnere, var der alligevel en stigning på fire procent i antallet af konkrete efterlønssager. Stigningen i sagsantallet skyldes, at i stedet for, at medlemmerne går på efterløn i samme antal som tidligere, er der en større efterspørgsel på at få vejledning om mulighederne for at forblive helt eller delvist på arbejdsmarkedet som senior, herunder hvilke pensionsmuligheder man kan opnå. Derudover skal flere medlemmer have udbetalt skattefri præmie som præmie for at lade være med at gå på efterløn. over samtaler med ledige Velfærdsreformen tilbage fra 2008 har i løbet af 2009 givet A-kassen store udfordringer med at gennemføre de lovpligtige CV-, vejlednings- og rådighedssamtaler med de ledige. Efter årsskiftet 2008/2009 har A-kassen selv gennemført alle samtaler med ledige medlemmer, hvor vi tidligere løste opgaven i samarbejde med AS3 Employment, der varetog samtalerne vest for Storebælt. De lovpligtige samtaler har været vanskelige at tilrettelægge og gennemføre for A-kassen, dels fordi det er meget kompliceret at skulle leve op til de mange nye krav til blandt andet jobsøgningsplaner og rettidighed 11

12 Medlemsbetjening for hvert enkelt ledigt medlem, dels fordi ledigheden samtidig voksede meget kraftigt. I lange perioder i løbet af 2009 har det af ressourcemæssige årsager derfor ikke været muligt at leve op til kravene om at holde samtalerne rettidigt. På trods heraf har A-kassen i 2009 gennemført i alt samtaler med de ledige, heraf CV- og vejledningssamtaler og rådighedssamtaler. Direktoratet har i efteråret 2009 foretaget tilsyn på rettidigheden og kvaliteten af de lovpligtige rådighedssamtaler, som skal gennemføres med alle ledige efter hver tredje måneds ledighed. Ved en rådighedssamtale skal A-kassen blandt andet kontrollere, om medlemmet har overholdt de aftaler om jobsøgning og aktiviteter, som er aftalt i den forudgående jobplan. Den endelige konklusion på tilsynet foreligger ikke endnu, men direktoratet har allerede nu tilkendegivet utilfredshed med vores indsats. Helhedsrådgivning i Medlemsbetjeningen I foråret implementerede Medlemsbetjeningen en ny organisationsstruktur for at støtte helhedsrådgivningen. Medarbejdere med ansættelsesretlige kompetencer om opsigelser og kontrakter er sat sammen med medarbejdere med kompetencer inden for arbejdsløshedsforsikring og ledighed, således der er skabt mulighed for en mere helhedsorienteret sagsbehandling. Eksempelvis handler det ikke blot om, at et medlem får en isoleret set god fratrædelsesordning fra sit job. Det handler også om, at medlemmet ud fra sine konkrete behov opnår de optimale vilkår i forhold til en eventuel periode med ledighed på dagpenge, får støtte til at søge det næste job og endelig opnår en ny, ordentlig ansættelsesaftale. I samme forbindelse har Medlemsbetjeningen etableret et nyt Call Center, hvor der altid sidder medarbejdere klar, som både har ansættelsesretlige og a-kassemæssige kompetencer. Herved opnås, at et medlem får mulighed for at få en vejledning, der i en større sammenhæng dækker de konkrete behov. A-kassens digitale tilbud Arbejdsdirektoratets Benchmarkingundersøgelse omkring medlemstilfredshed viser, at medlemmerne af Ledernes A-kasse er meget tilfredse med a-kassens digitale tilbud og at vores medlemmer ligger helt i 12

13 A-kassen er rykket op fra nummer 20 til nummer 11 blandt alle landets a-kasser, når det gælder tilfredshed og loyalitet. top med forventninger til at få endnu flere tilbud via internettet. Det er derfor et højt prioriteret område i 2010 at arbejde på at tilbyde flere digitale tilbud for derved at spare medlemmerne for at kommunikere med A-kassen via traditionelle papirer mv. Igennem flere år har A-kassens dagpengemodtagere haft mulighed for at udfylde og aflevere dagpengekort via internettet til Ledernes Fra efteråret 2009 ophørte a-kassen helt med at bruge traditionel post til at udsende specifikationer lønsedler og nye ydelseskort i papirform til dagpengemodtagere. På den måde slipper medlemmet for besværet og udgiften med at sende sit kort i papirform med porto og kuvert via posten, og samtidig har man altid via internettet adgang til at se alle tidligere indsendte ydelseskort samt specifikationer endda flere dage tidligere i forhold til, hvis vi sendte dem med posten. I løbet af foråret 2010 vil vore efterlønnere også blive omfattet af ordningen. Henter millioner til medlemmer i feriepenge I 2009 kunne 159 medlemmer glæde sig over Ledernes medvirken til at inddrive 5 millioner kroner i tilgodehavende feriegodtgørelse hos arbejdsgiverne. Medlemmerne har i år efterspurgt Ledernes ekspertise i markant større grad i forhold til de forrige år. Ledernes indsats med at hente feriepenge til medlemmerne resulterede i en stigning på 1,5 millioner kroner i sammenligning med Feriegodtgørelse ved fratrædelse udgjorde størsteparten af feriesagerne. Arbejdsgivernes manglende afregning af feriegodtgørelse havde grund i forskelligartede årsager. De hyppigste årsager til den uretmæssige tilbageholdelse af feriepenge var manglende vilje og/eller betalingsevne. Lidt færre arbejdsskadesager I 2009 havde vi 163 sager om arbejdsskader mod 178 i Når Lederne støtter medlemmerne i sager omkring anmeldelse af arbejdsskader, er der i stort omfang tale om at sikre, at behandlingen af sagen i Arbejdsskadestyrelsen lever op til gældende love og regler, og at sagsbehandlingstiden ikke bliver unødvendigt langtrukken. I 2009 har der i flere tilfælde været tale om, at medlemmer har fået udbetalt erstatning på over 1 million kroner. Færre kontrakter til gennemsyn Antallet af kontrakter, som medlemmerne har sendt ind til gennemgang i Medlemsbetjeningen, har været faldende i årets løb. I 2007 modtog vi over kontrakter, i 2008 var antallet på 2.100, og i 2009 faldt det til Dette betragter vi som et tegn på, at vores medlemmer i højere grad end tidligere er blevet i det eksisterende job, og at jobskift på grund af finanskrisen generelt er lavere end tidligere. Hertil kommer, at flere medlemmer tager imod det job og de vilkår, som de bliver tilbudt, og ikke som tidligere forsøger at forbedre kontraktens indhold. Den nye multimedieskat har dog givet en del henvendelser på grund af uklarhed om reglerne og mulighederne for, at den enkelte får mest mulig værdi ud af bruttolønkronerne både før og efter skat. 23 procent flere opsigelsessager Året var præget af opsigelsessager, som kom ind i et stort antal. Mange af opsigelserne var begrundet i den økonomiske afmatning i samfundet, og derfor var de sagligt begrundet. De mange fyringsrunder betød, at vi i løbet af 2009 modtog 23 procent flere opsigelsessager (5.547), end vi modtog i 2008, hvor tallet var Tilbage i 2007, hvor krisen på arbejdsmarkedet endnu ikke var blevet mærkbar for ledere, modtog vi henvendelser om støtte til en opsigelse. Der er således tale om en stigning på 40 procent over de seneste to år. En del opsigelser var ikke rimeligt begrundet: Ledere der havde været ansat i virksomhederne i mange år blev opsagt som følge af den økonomiske krise. Vi forfulgte en række sager, hvor vi gjorde gældende, at virksomhederne har en omsorgspligt for medarbejdere med mange års anciennitet ofte mere end 25 år og at de skal søge at genplacere disse medarbejdere. I modsat fald koster det at afskedige. Tilsvarende steg antallet af masseafskedigelser markant. Vi har forsøgt at handle proaktivt ved, at vi på forkant har kontaktet medlemmer i berørte virksomheder for at tilbyde vores bistand, når vi har fået kendskab til afskedigelser. 13

14 Medlemsbetjening Stor erstatning for uberettiget bortvisning Et medlem fik tilkendt kroner for en uberettiget bortvisning. Sagen drejede sig om et medlem, der havde været ansat i den samme virksomhed i 36 år, og som uden varsel blev bortvist fra virksomheden med den begrundelse, at han havde skadet virksomhedens interesser. Virksomheden kunne ikke løfte beviset for, at medlemmet havde været vidende om det påståede forhold, som lå til grund for bortvisningen, og blev derfor dømt til at betale. Det er meget kostbart at bortvise en medarbejder med et i øvrigt pletfrit omdømme efter 36 års ansættelse. For at sikre, at talsmandsfunktionen har en aktualitet og værdi for medlemmerne, er det besluttet, at der skal tilbydes en løbende uddannelse af talsmænd samt et introduktionsprogram for nye talsmænd. Som en del af kriterierne for den løbende uddannelse af talsmænd skal talsmanden som minimum deltage i det årlige talsmandsseminar en gang hvert tredje år. Herudover skal talsmanden deltage i talsmandsundersøgelsen hvert andet år. På virksomheder, der har flere end 25 medlemmer af Lederne, skal det sikres, at der afholdes en årlig generalforsamling. Flere retssager og færre sager i Ledernævnet Desværre er tendensen fortsat, at vi er nødt til at anlægge flere retssager end tidligere i sager, hvor der er tale om uorganiserede arbejdsgivere. Det vil sige arbejdsgivere, som ikke er organiseret i eksempelvis Dansk Industri, fordi det ikke har været muligt at opnå en forligsmæssig løsning i sagerne. Antallet af verserende retssager 1000 er cirka 70, og det er det hidtil højeste, vi har haft i nyere tid. 800 Rekordstort antal konkurser Ifølge Danmarks Statistik blev der i 2009 registeret det højeste antal konkurser i statistikkens historie. Udvikling af LG-sager Samtidig er berammelsestiderne blevet meget lange helt op til halvandet år efter, at sagerne er færdig forberedt. Der har kun været to sager i Ledernævnet i I begge sager fik Lederne medhold. Når vi taler om organiserede arbejdsgivere, slutter langt de fleste sager med afholdelsen af et mæglingsmøde Der har kun været to sager i Ledernævnet i I begge sager fik Lederne medhold. Løbende uddannelse af talsmænd På grund af det store antal afskedigelser på virksomhederne har talsmændene i løbet af året været meget aktive i forbindelse med lokale forhandlinger om afskedigelse. Foruden fokus på fratrædelsesvilkår har talsmændene arbejdet for, at medlemmerne blev tilbudt videreuddannelse. Også hos Lederne har der været ualmindeligt travlt hos medarbejderne, der er beskæftiget med sager vedrørende Lønmodtagernes Garantifond for vores medlemmer. I 2009 modtog vi 993 sager, hvilket var en stigning på 48 procent i forhold til samme periode i I alt blev der i 2009 udbetalt mere end 54 millioner kroner til medlemmerne, hvilket er mere end en fordobling fra 2008, hvor tallet var godt 21 millioner kroner. De mange konkurser er primært sket inden for virksomheder, der beskæftiger sig med ejendomsmarkedet, bygge- og anlæg samt finansieringsområdet. 14

15 Tre typiske henvendelser i 2009 Bonustvist Malene er ansat som salg- og marketingschef i en mindre dansk virksomhed, hvor hun bliver aflønnet delvis med fast løn, delvis med bonusløn. Da hun i december 2009 fratræder sin stilling, opstår tvisten om, hvorvidt hun skal have bonus, og hvor stor den eventuelt skal være. Malene har været sygemeldt i en længere periode i 2008, hvorefter hun fratræder stillingen. Hun er af den opfattelse, at bonus skal beregnes ud fra salgstallene i de måneder, hvor hun har arbejdet, hvilket vil give hende en dobbelt så stor bonus som i 2007, hvor hun ikke har været sygemeldt. Arbejdsgiver nægter som udgangspunkt at udbetale nogen bonus overhovedet, men der bliver til sidst indgået forlig, og Malene bliver tilbudt kroner, svarende til den bonus hun fik i Der har været en markant stigning af denne type sager. I 2009 var der cirka 300 sager, hvor bonus var et element. Af de sager har cirka 100 udviklet sig til tungere bonussager med en decideret tvist, hvor det ikke længere var nok at rådgive. Et forlig kan være alt fra få til flere hundrede tusind kroner. Dagpenge Bent arbejder som driftsleder indenfor produktion af metalvarer i region Syddanmark. Virksomheden rammes af ordrenedgang, hvorefter man aftaler, at der laves en arbejdsfordelingsordning, hvor der arbejdes hver anden uge. Bent melder sig ledig i A-kassen og får kun udbetalt løn i de uger, hvor han arbejder, mens han får dagpenge i de øvrige uger. Det giver ham cirka kroner mindre om måneden. Er man på arbejdsfordeling, skal man opfylde alle normale betingelser for at få udbetalt dagpenge og blandt andet møde op til A-kassens lovpligtige CV- og vejledningssamtaler. I den forbindelse har Bent også drøftet sine efteruddannelsesmuligheder og nuværende kompetencer med Ledelse & Karriere. I 2008 var der 50 medlemmer på fordeling. Heraf var tre medlemmer på fordeling over to omgange á hver tre måneder. I 2009 var tallet oppe på 257 medlemmer, heraf var 23 på fordeling over to omgange. Masseafskedigelse Henning er manager på en større dansk virksomhed i Nordjylland. I starten af 2009 varsles der stormøde om en forestående masseafskedigelse, der berører Henning, som er ét af de 15 medlemmer, vi har på virksomheden. Han kontakter vores lokalafdeling med et ønske om, at vi er til stede til mødet. Lokalafdelingen kontakter, der meget hurtigt beslutter sig for at sende en mand af sted. Næste morgen er Lederne som den eneste organisation repræsenteret. Vores udsendte juridiske konsulent giver en orientering om reglerne i forbindelse med masseopsigelse, godtgørelse, dagpenge, tillægsforsikring etc., og der bliver holdt individuelle samtaler med de medlemmer, som ønsker dette. Samtidig bliver medlemmerne orienteret om Ledelse & Karriere og kursusmuligheder via Ledernes KompetenceCenter. Dette akutte beredskab er skabt som et ønske om proaktivitet og helhedsrådgivning i forbindelse med de massefyringer, som krisen har medført. I 2009 havde vi 40 situationer, hvor en medarbejder i Medlemsbetjeningen er blevet tilknyttet som kontaktperson i forhold til vores medlemmer på en virksomhed. 15

16 Efterløn Andel af medlemmer, som er tilmeldt efterlønsordning Markant fald i tilmeldingen til efterløn Andel af medlemmer, som er tilmeldt efterlønsordning Andel af medlemmer, som er tilmeldt efterlønsordning - år - år - år - år - år - år - år Over år Alle aldre år - år - år - år - år - år - år - år.. - år - år - år - år - år - år.. Over år Over år Alle aldre Alle aldre.... Stadig færre medlemmer er tilmeldt efterlønsordningen nemlig 49 procent pr. 1. januar 2010 mod 61 procent tre år tidligere. Tilslutningen er størst blandt de ældre, mens den er væsentligt lavere hos de yngre medlemmer. Andel af medlemmer i den pågældende alder på efterløn Siden ændringen af reglerne om efterløn, hvor en række incitamenter har gjort det mere attraktivt at udsætte overgangen til efterløn, til man er fyldt 62 år, har vi set et konstant og meget stort fald i andelen af 60- og 61-årige på efterløn. Andel af medlemmer i den pågældende alder Der har også været stadig flere på år, som på efterløn er forblevet erhvervsaktive, omend ændringerne er mindre for denne aldersgruppe. Efterløn er afskaffet for 65- og 66-årige, som nu kan få folkepension. år år år år år år år år år år 16

17 Generation Plus Fra minus til Plus valgte i 2009 at sætte særligt fokus på Generation Plus. Fokuseringen blev skudt i gang i efteråret med et nyt subsite under lederne.dk med masser af inspiration, services og produkter til ledere over 55 år. Lederne mener, at der er behov for at skabe en ny fortælling om dét at blive ældre i et moderne samfund som det danske. Trods den voksende ledighed er der fortsat en stigende efterspørgsel på medarbejdere og ledere med erfaring og viden og derfor er det vigtigt, at den ældre del af arbejdsstyrken overvejer muligheden for at tage et par ekstra år på arbejdsmarkedet. I Lederne ser vi den voksende gruppe af ældre som en styrke og en mulighed, ikke som en byrde. Men når mange ældre gerne vil fortsætte med at arbejde, også selvom dåbsattesten måske fortæller, at de er 62, 65 eller 68 år, skal der tænkes i nye baner på virksomhederne, når det gælder rekruttering og fastholdelse. En ældre gruppe af ansatte stiller krav til både ledelse og kolleger. Og lederne over 55 år skal huske, hvor vigtigt det er hele tiden at holde sig ajour og tilpasse ledelsesstilen til de nye udfordringer. Derfor handler Generation Plus også om at guide de ældre ledere til, hvor og hvordan de bliver inspirerede til fortsat at udvikle sig som ledere. Derudover er der et vigtigt økonomisk element i spørgsmålet om, hvordan man får hele kabalen til at gå op, hvis man beslutter sig for at blive et par år eller tre længere på arbejdsmarkedet. Også på det felt er der god viden at hente på subsitet for Generation Plus. Fra marts 2010 tilbyder medlemmerne på 55 år og derover et særlig godt forsikringstilbud. De ekstra gode priser skyldes, at aldersgruppens såkaldte risikoprofil alene på baggrund af fødselsåret er bedre. Forsikringerne tegnes hos Gjensidige Forsikring, og selve tegningen sker online på lederne.dk. I Lederne ser vi den voksende gruppe af ældre som en styrke og en mulighed, ikke som en byrde. 17

18 Forsikringer Fokus på forsikringer økonomi optager MAngE af Ledernes Hovedorganisations medlemmer for eksempel i relation til, hvad de økonomiske konsekvenser vil være, hvis man som leder mister jobbet. En overgang fra en pæn lederløn til dagpenge kan vende op og ned på tilværelsen. Derfor valgte mange medlemmer i 2009 at tegne en tillægsforsikring også kaldet en lønforsikring og det samlede antal medlemmer, som har en tillægsforsikring via Lederne, er oppe på cirka Fra årsskiftet valgte Lederne at skifte leverandør. Den hidtidige leverandør Tryg bebudede som følge af den stigende ledighed meget kraftige prisstigninger, og i stedet indgik Lederne en ny aftale med det irske selskab AM Trust, der både i forhold til pris og vilkår havde den bedste vare på hylden, som med tilfredshed kunne blive båret videre til medlemmerne. I sidste ende kommer alle med en tillægsforsikring til at opleve forhøjede præmier i Det har været uundgåeligt. Men intet er så galt, at det ikke er godt. januar 2010 gik Lederne i luften med 11 privatforsikringer, som medlemmerne kan tegne lige fra indboforsikringer til blandt andet hus-, bil-, ulykkes- og rejseforsikringer. for noget. Fra 1. januar har Lederne nemlig overtaget behandlingen af forsikringssagerne, og det betyder en forenkling og en bedre service for de medlemmer og forsikringshavere, som mister jobbet. Nu er det således ét og samme sted, at opsigelsessagen bliver ført, og tillægsforsikringen bliver behandlet. På trods af prisstigningen havde 86 procent pr. 1. marts 2010 valgt at gentegne tillægsforsikringen. 11 privatforsikringer 5. januar 2010 gik Lederne i luften med 11 privatforsikringer, som medlemmerne kan tegne lige fra indboforsikringer til blandt andet hus-, bil-, ulykkes- og rejse-forsikringer. Priserne og vilkårene er absolut konkurrencedygtige. Tilmed kan forsikringerne hvilket er helt unikt i ro og mag både bestilles og købes online på lederne.dk, hvilket går fint i tråd med tankegangen om mere og mere selvbetjening på nettet. Når det gælder privatforsikringerne, ligger administrationen og sagsbehandlingen ikke hos Lederne. Det tager Gjensidige Forsikring og forsikringsmæglerne Marsh sig af. 18

19 Charter for flere kvinder Ønske om flere kvindelige ledere I 2010 fortsætter arbejdet, blandt andet med at sætte fokus på at udvikle konkrete produkter, så vi bedst muligt kan understøtte målet om at sikre flere kvindelige ledere i Danmark. I efteråret 2008 tilmeldte sig Beskæftigelsesministeriets Charter for flere kvinder i ledelse. Målet var dels at sætte fokus på at få flere kvindelige ledere i Danmark, dels at kigge indad og fremme andele af kvindelige ledere i Lederne. Tilmeldingen blev i 2009 fulgt op med værtskabet for et netværksarrangement for chartrets tilmeldte virksomheder den 3. september i Ledernes hus på Amager. Flere end 80 deltagere mødte op for at diskutere nogle af de dilemmaer, kvinder møder i deres karriere. Derudover fik deltagerne lejlighed til at høre den dengang netop tiltrådte minister på området, Inger Støjberg fra Venstre, fortælle om sine holdninger til flere kvinder i ledelse. Hun argumenterede blandt andet skarpt for, at der ikke skal indføres kvoter for at sikre plads til flere kvinder på chefgangen, idet hun mener, kvinder skal rekrutteres på deres evner og ikke deres køn. Ledernes formand Svend Askær lagde i sin tale på konferencen vægt på, at Lederne vil sætte fokus på at få flere kvindelige ledere på niveauet lige under toplederne, da det vil sikre, at rekrutteringsgrundlaget til topposterne bliver forbedret. Synlige karriereveje I alt har Lederne gennemført seks ud af ni planlagte indsatser. Det gælder blandt andet en intern lønaudit, som viste, at der ikke er forskel på mænd og kvinders løn ud fra devisen om, at kvinder og mænd med samme performanceniveau og kompetencer aflønnes ens. Vores rekrutteringsproces er forbedret, så vi i formidlingen af vores stillingsopslag i højere grad appellerer til kvinder end tidligere. Samtidig har vi sikret, at en ligelig fordeling af mandlige og kvindelige kandidater med de rette kvalifikationer til jobbet har været indkaldt til samtale. På baggrund af en intern undersøgelse blandt vores kvindelige medarbejdere har vi fastsat en række udviklingsinitiativer, der skal sikre flere kvindelige ledere i Lederne. Efterspørgslen har blandt andet været mere synlige karriereveje i Lederne. Dette bliver imødekommet ved at igangsætte et talentudviklingsprogram i På de interne linjer er målet, at Lederne inden 2012 skal være repræsenteret med mindst en fjerdedel kvinder på alle ledelsesniveauer bortset fra funktions-/ teamchefniveauet, hvor målet er, at kvinder er repræsenteret med 40 procent. 19

20 Da jeg fik at vide, at jeg havde fået flest stemmer og derfor ville blive Årets Leder 2009, følte jeg umiddelbart en enorm stolthed, men også ydmyghed. Vi skal i Forsvaret ikke være kendt for enkeltpræstationer, men for holdpræstationer. Kim Kristensen, Årets Leder

21 Årets Leder Oberst kåret som Årets Leder 2009 Oberst Kim Kristensen, der har stået i spidsen for en række vanskelige internationale militære operationer i blandt andet Afghanistan og Kosovo, blev kåret som Årets Leder Prisen blev overrakt den 5. november i forbindelse med ledelseskonferencen Ledelsens Dag i Bella Centret ved København af formanden for Svend Askær. 45-årige Kim Kristensen blev med stort flertal valgt ved en afstemning på blandt danske ledere. Det var første gang i de otte år, prisen er uddelt, at den blev givet til en leder uden for erhvervslivet. Kim Kristensen fungerer nu som forsvarsattaché i Paris. Men det var primært på baggrund af hans bemærkelsesværdige indsats som chef for de danske styrker i Helmand-provinsen i Afghanistan i , at han blev nomineret til lederprisen. Årets Leder s pris som Årets Leder er nu uddelt otte gange. Modtagere har været: 2002: Daværende nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen 2003: Direktør Alfred Josefsen, Irma 2004: Direktør Jørgen Mads Clausen, Danfoss 2005: Daværende koncernchef Henning Dyremose, TDC 2006: Administrerende direktør Jørgen Vig Knudstorp, Lego 2007: Koncernchef Nils Smedegaard Andersen, A.P. Møller-Mærsk 2008: Koncernchef Ditlev Engel, Vestas Wind Systems 2009: Oberst Kim Kristensen ledelse under komplekse vilkår, ekstreme forhold og stort pres. - Valget af dig som Årets Leder skal blandt andet ses som en anerkendelse af kvaliteten af den ledelse, som udøves af danske officerer i marken. Det er en ledelsesmæssig indsats, der står stor respekt om, også i erhvervslivet, sagde Svend Askær i sin tale. Svend Askær hæftede sig ved, at Kim Kristensen har udtalt, at man som leder har pligt til at være der, hvor det gør ondt. - Jeg synes, at det er et stærkt citat, som siger mere end mange ord og mange bøger om ledelse, fastslog Ledernes formand. Stolt og ydmyg Kim Kristensen blev hyldet af de fremmødte i Bella Centret med en lang, varm klapsalve. Den ørkenuniformklædte leder sagde i sin takketale, at han opfattede prisen som en anerkendelse af alle de udsendte danske soldater, chefer og ledere på internationale missioner, blandt andet i Afrika, Irak, Afghanistan og ud for Somalias kyst. Steder, hvor kravet til ledelsen ifølge Kim Kristensen ofte har været ultimativ - Da jeg fik at vide, at jeg havde fået flest stemmer og derfor ville blive Årets Leder 2009, følte jeg umiddelbart en enorm stolthed, men også ydmyghed. Vi skal i Forsvaret ikke være kendt for enkeltpræstationer, men for holdpræstationer. Derfor er sammenhold, stolthed, tillid, troværdighed og korpsånd afgørende elementer i virket som officer. For mig er der tale om en anerkendelse af alle indsatte og udsatte ledere og her har vi jo næsten alle i Forsvaret anno 2009 været udsendt én eller flere gange i hårde missioner, sagde Kim Kristensen. Ledelsens Dag i 2010 Også i 2010 bliver der holdt Ledelsens Dag. Når Lederne åbner dørene til Bella Centret den 2. november, vil hovedbegivenheden igen være kåringen af Årets Leder men derudover bliver konferencen i år på flere områder anderledes end i de forrige otte år. Først og fremmest bliver antallet af workshops skåret markant ned. Kvaliteten slækkes der ikke på tværtimod er devisen at give deltagerne på Ledelsens Dag en buket af få, men store navne at lytte til. Programmet for konferencen offentliggøres først på efteråret. 21

22 Kommunikation presseomtale satte markant rekord om året. 188 om måneden. Eller lidt over seks om dagen. Det handler ikke om, hvor mange stykker frugt man bør indtage, men derimod om presseomtale af Ledernes Hovedorganisation gange i 2009, svarende til mere end seks gange dagligt, var der en artikel på tryk i en landsdækkende eller lokal avis, et indslag i radio eller tv og/eller en artikel på et webmedie, hvor Lederne medvirkede. Omregner man de artikler og indslag fra 2009 til den pris, omtalen ville have kostet som annonce, den såkaldte annonceværdi, lander tallet på 43,3 millioner kroner. Dermed blev der sat ny rekord for værdien af Ledernes presseomtale resultatet er således mere end 12 millioner kroner over 2008-resultatet og det vel at mærke et 2008-tal, som var en markant forbedring af tallet fra 2007 med syv millioner. Den. februar 2010 blev et relanceret magasin sendt ud til medlemmerne. Det har fået et nyt og mere tidssvarende layout og et mere eksklusivt udtryk. Magasinets rolle er at bringe journalistisk gennemarbejdede artikler om ledere og ledelse. Målet er at inspirere medlemmerne med artikler, som i sit indhold kan fascinere den enkelte, eller hvis indhold kan skabe forståelse og identifikation i forhold til den situation, som man selv befinder sig i. Det er med dette sigte, at magasinet formidler viden om ledere og ledelse og gennem artikler og interviews tilstræber at give medlemmerne mulighed for at få overblik og indblik i relevante temaer og tendenser. Decembernummeret 2009 var sidste udgivelse i 93. Det er bureauet Infomedia, som hver måned registrerer og værdisætter omtalen i medierne. Som noget nyt bliver radio, tv og netmedier også registreret, men det er dog fortsat de trykte landsdækkende og lokale aviser, der klart dominerer listerne over de medier, hvor Ledernes holdninger og nyheder kommer gennem det redaktionelle nåleøje. Magasinet lederne relanceret Magasinet Lederne har i mange år været organisationens eneste faste periodiske kommunikationskanal til medlemmerne. Magasinets rolle i medlemskommunikationen har ændret sig markant i takt med, at udbuddet af elektroniske nyhedsbreve er blevet udviklet, og services og viden på er blevet udbygget. Magasinet Lederne er dermed ikke længere den eneste periodiske kilde til information om ledere og ledelse, men derimod et trykt supplement til de mange kanaler, som medlemmerne har mulighed for at benytte sig af. 22

23 MAGASIN ET OM LE DE RE OG LE DE LS E NR. APRIL MAJ. ÅRGANG Ny sommerbolig i påsken? Få gode råd til jagten Klausuler kan koste kassen [SIDE 10] [SIDE 12] Bliv hørt! Tema om effektiv kommunikation [SIDE 42] Lykken er et nyt job [SIDE 18] Ledere har alt at vinde ved karriere skift, mener klima- og energiminister Lykke Friis 01 LEDERNE APRIL - MAJ

24 Kommunikation årgang, og som i årene før blev bladet bragt ud til medlemmerne i 11 udgivelser hen over året. I alle de seneste år har læserundersøgelserne vist, at tilfredsheden er høj. 79 procent synes, at magasinet Lederne er godt eller meget godt, hvilket er en tilfredshed helt på niveau med andre fagblade. Men undersøgelserne har også vist, at læsernes brug af magasinet har ændret sig markant. I 2004 gemte for eksempel flere end en tredjedel af medlemmerne alle numre af magasinet til fremtidig reference, mens andelen af læsere, der i 2009 gemte alle numre, kun udgjorde godt 10 procent. De fleste skimmer i dag kun bladet og læser alene de artikler, som de finder mest interessante. På denne baggrund blev decembernummeret det sidste i sin hidtidige form, og den 5. februar 2010 blev et relanceret magasin sendt ud til medlemmerne. Det har fået et nyt og mere tidssvarende layout og et mere eksklusivt udtryk. I samspillet med de elektroniske nyhedsbreve og de mange tilbud på er det samtidig besluttet at reducere antallet af udgivelser til forventeligt otte numre i 2010, fordelt med fire på hver side af sommermånederne. De elektroniske medier er stærke og fleksible kommunikationskanaler, og vi vil i de kommende år se en fortsat udvikling heraf, ligesom det trykte magasin løbende vil blive vurderet som supplement hertil besøgende hver uge på lederne.dk Hjemmesiden oplevede et rigtig flot 2009, når det gælder antallet af besøgende. Hvor der I 2008 blev de første nyhedsbreve udsendt, og gennem 2009 er konceptet blevet forfinet, hvor vi gennem hele året har udsendt cirka 1,2 millioner nyhedsbreve fordelt på syv kategorier. i 2008 var cirka besøgende hver uge på sitet, voksede besøgstallet i 2009 til gennemsnitligt om ugen. Interessen blandt de besøgende går specielt på områder som ansættelsesforhold, kurser/uddannelse og løn. 1,2 millioner nyhedsbreve I 2008 blev de første nyhedsbreve udsendt, og gennem 2009 er konceptet blevet forfinet. Gennem hele året har vi udsendt cirka 1,2 millioner nyhedsbreve fordelt på syv kategorier. Under 0,5 procent framelder sig nyhedsbrevene, hvilket indikerer, at brugerne finder nyhedsbrevene så relevante, at de ikke framelder sig og netop den gode kunderelation er vigtig at bevare. 24

25 tilvækst af deltagere til lederpanelet I forbindelse med indsamling af data til lønstatistikken blev medlemmerne bedt om at tage stilling til, om de ville deltage i Lederpanelet. Resultatet blev, at vi nu har over medlemmer, der er villige til at deltage i diverse undersøgelser. Vi benyttede samtidig lejligheden til at samle forskellige paneler i ét, nemlig Lederpanelet. For fortsat at have et effektivt Lederpanel, vil vi fremadrettet sikre, at nye medlemmer automatisk oprettes som deltagere af Lederpanelet. Der vil naturligvis efterfølgende være muligt at framelde sig - præcist som det sker ved alle vores andre nyhedsbreve. Parolen er: Jo mere viden vi har om vores medlemmer, desto bedre produkter og ydelser kan vi målrette til medlemmerne. Der er i 2009 sket en kontinuerlig indsamling af medlemmernes -adresser, og dagligt vokser listen over valide -adresser. Når man har logget sig på med sin mailadresse, kan man samtidigt få adgang til alle produkter på sitet og dermed sikres medlemmerne det fulde udbytte af medlemskabet. Justering af forsiden på I starten af 2009 blev forsiden af modificeret. Tanken med forsiden er, at den skal være med Besøgende til at understøtte på salget forsiden skal således være med til at generere nye medlemmer. Såfremt man. ønsker at blive medlem, er det nu muligt allerede fra forsiden at bestille et opkald, hvorefter man vil blive. ringet op af Salg og Marketing Besøgende på uge uge uge uge uge uge uge uge uge uge uge Unikke besøgende Unikke besøgende Un Un... 25

26 ledersparring Stort behov for rådgivning ledelse & KArrIErE havde rigtig travlt i Der blev oprettet nye sager, hvilket er en stigning på 37 procent i forhold til året før. Langt hovedparten, 72 procent, henvendte sig til LederSparring for at få råd og sparring om karriere og jobskifte. 17 procent søgte sparring om diverse daglige udfordringer i lederjobbet, lønforhandlinger og relationen til egen chef, mens 11 procent ville tale om stress og trivsel. Som afslutning på alle sparringer udsender Ledelse & Karriere et evalueringsskema til medlemmet, og i 2009 tilkendegav 94 procent, at de var meget tilfredse eller tilfredse med sparringsforløbet. Og ni ud af ti, 89 procent, oplyste, at de allerede havde eller ville anbefale LederSparring til potentielle medlemmer. KarriereHjulet nyttigt værktøj Ledelse & Karriere gik i marts i luften med et nyt karrierehjul til alle medlemmer. Formålet var først og fremmest at give medlemmerne et brugervenligt hjælpeværktøj til at blive afklaret i forhold til deres egen karriereudvikling. Det nye hjul er målrettet medlemmer, der allerede er ledere og gerne vil udvikle sig både karrieremæssigt, personligt og ledelsesmæssigt. KarriereHjulet er dels et værktøj, som det enkelte medlem selv kan arbejde med, dels et værktøj som kan anvendes af alle, der arbejder med karriererådgivninger i Lederne. KarriereHjulet er en 100 procent nyudvikling og har erstattet alt det materiale, der tidligere har ligget under karriereområdet på lederne.dk. Hjulet har vist sig som et nyttigt værktøj i 2009, hvor vi dagligt er blevet kontaktet af et stort antal medlemmer, der har mistet deres job eller er bange for at miste det. Hjulet rummer alle faser i en karriereudviklingsproces og er med til at sikre, at vores karriererådgivning altid har den samme høje kvalitet. Desuden er det en styrke, at der er sammenhæng mellem den personlige rådgivning og de værktøjer, som medlemmerne finder på lederne.dk. ledernes Jobsøgningsguide I starten af juli barslede Ledelse & Karriere med et andet nyt web-produkt, Ledernes Jobsøgningsguide, som er blevet til på baggrund af de mange karrierespørgsmål, rådgiverne stilles. Guiden henvender sig målrettet til ledere og er tænkt som inspiration og støtte, uanset om lederen er i job eller er ledig. Den er layoutet på den måde, at den kan læses fra ende til anden, men man kan også vælge at nøjes med et enkelt afsnit, som har særlig interesse. Værktøjerne i guiden er koordineret og afstemt med Ledernes KarriereHjul. Et mål har blandt andet været at skabe nogle værktøjer, som går i dybden med jobsøgningsprocessen, og som samtidig kan være så uddybende, at medlemmet behøver minimal sparring fra en ledelsesrådgiver selvbetjeningstankegangen. Et nyt og spændende område er mål og strategi for jobsøgningen, som rigtig mange medlemmer springer over i den indledende fase af jobsøgningen, og som rent faktisk kan være med til at forlænge jobsøgningsperioden, fordi der søges i både øst og vest. Siden lanceringen på lederne.dk har guiden været pænt besøgt, og et stigende antal af de medlemmer, der kontakter Ledelse & Karriere for at få karriererådgivning, har inden henvendelsen forberedt sig via guiden. 26

27 Stort og småt fra ledelse & Karriere Ledelse & Karriere havde rigtig travlt i Der blev oprettet nye sager, hvilket er en stigning på 37 procent i forhold til året før. LederSparring i og Job & Karrierekurser Der blev i 2009 afviklet 14 kurser rundt omkring i landet med i alt 243 deltagere. Tilbagemeldinger fra kursisterne viser, at 41 procent på nuværende tidspunkt er kommet i arbejde. Karriereworkshops Der blev i efteråret afholdt syv karriereworkshops i København Jobsøgningsstrategi og Gør dig synlig. 63 medlemmer deltog, primært ledige. De enkelte workshops er opbygget af delelementer fra Ledernes KarriereHjul, og målet er at give deltagerne viden og gode råd til jobsøgningen og dermed øge chancerne for at få drømmejobbet. Ugens dilemma Stort set hver uge i 2009 har Ledelse & Karriere leveret ledelsesdilemmaer til serien Ugens Dilemma i Berlingske Tidende og på avisens erhvervsportal. Business.dk. Dilemmaerne har alle efterfølgende. også været bragt på www. lederne.dk. test For at sætte ekstra fokus på jobsamtalen udviklede Ledelse & Karriere i 2009 en ny test Er du klar til jobsamtalen? Testen består af 10 spørgsmål, som skal få medlemmet til at reflektere over jobsamtalen og derefter finde inspiration og forberedelse i KarriereHjulet og Jobsøgningsguiden, inden de kontakter Leder- Sparring. Sparringspartner for kursister Ledelse & Karriere fungerede i 2009 som sparringspartner for kursisterne på KompetenceCentrets nye førleder-kursus Fra talent til leder. Kursisterne blev tilbudt en afklarende samtale med en ledelsesrådgiver om forventninger til efteruddannelsen og egen rolle som førleder i nuværende job. temaer på sundhedssite I 2009 har der været tre nye temaer på Ledernes sundhedssite. I starten af året blev der sat fokus på krisen med temaet Når krisen kradser med gode råd og inspiration til det daglige arbejde med krisen i virksomheden. Efterfølgende var temaerne Krop og bevægelse og Ledelse af nye medarbejdere. Match af mentorpar Vi har i 2009 matchet cirka 30 nye mentorpar. overlevelsesguide Ledelse & Karriere har sammen med Kendskab udviklet en Overlevelsesguide til den ny leder. Guiden er et web-produkt og er placeret på Kommende Ledere-sitet. Det er en guide til, hvad man som ny leder skal være opmærksom på, så man kommer bedst muligt fra start og undgår de faldgruber og fælder, der er lette at falde i som ny leder. e Henvendelser til LederSparring i og Stress og Henvendelser trivsel til LederSparring Andet i og I alt Karriere og jobskifte Stress og trivsel Andet I alt Karriere og jobskifte Stress og trivsel Andet I alt 27

Mundtlig beretning til generalforsamling i Lederne Midt-Vest

Mundtlig beretning til generalforsamling i Lederne Midt-Vest Mundtlig beretning til generalforsamling i Lederne Midt-Vest Forår 2010 Indledning Hvis man går på Internettet og laver en søgning på ordet finanskrise, kommer der 1.940.000 resultater. Næsten to millioner

Læs mere

Mundtlig beretning til generalforsamlingen Lederne Kronjylland

Mundtlig beretning til generalforsamlingen Lederne Kronjylland Mundtlig beretning til generalforsamlingen Lederne Kronjylland Forår 2010 Indledning Hvis man går på Internettet og laver en søgning på ordet finanskrise, kommer der 1.940.000 resultater. Næsten to millioner

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat)

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele 602 kr. pr. måned Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Business Danmark Business Danmark er landets eneste organisation med 100% fokus på salgs-,

Læs mere

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at analysere udviklingen i arbejdsstyrken for personer over 60 år i lyset af implementeringen

Læs mere

Mere end bare en a-kasse

Mere end bare en a-kasse Mere end bare en a-kasse Din sikkerhed altid DSA GIVER STABILITET I DIN HVERDAG DSA er en sundhedsfaglig a-kasse kun for dig, der er bioanalytikere, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemor, radiograf eller

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Hærens Konstabel- og Korporalforening Bilag 1 A-kassens beretning 2011 Hærens Konstabel- og Korporalforening 1 A-kassens beretning August 2010-august 2011 3 Nye regler for ledige 3 Dagpengeforliget 3 Selvvalgt uddannelse 3 Krav til dokumentation

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Økonomiske kriser har store konsekvenser for ufaglærte. Ikke nok med at rigtig mange mister deres arbejde, men som denne analyse viser, er det vanskeligt

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Svar: Jamen, jeg vil da indlede med at takke Finansudvalget for anledningen til at følge op på samrådet fra april.

Svar: Jamen, jeg vil da indlede med at takke Finansudvalget for anledningen til at følge op på samrådet fra april. Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del Svar på 17 Spørgsmål 11 Offentligt T A L E september 2010 Samråd i FiU den 14. september 2010 kl. 10 om ferie-/efterløn 2010-0003606 Samrådsspørgsmål B til 17: Ministeren

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014 Kortlægning af lokale it-aktiviteter Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra oktober. Spørgeskemaet indeholdt 31 spørgsmål omkring it-aktiviteter

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul L ø n s a m t a l e Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Virksomheder forventer ingen lønstigninger

Virksomheder forventer ingen lønstigninger Januar 2010 Virksomheder forventer ingen lønstigninger Mere end hver anden privat arbejdsgiver forventer lønstigninger på et rundt nul i 2010 Det står i skærende kontrast til forventningerne i den offentlige

Læs mere

KARRIERE. programmet

KARRIERE. programmet KARRIERE programmet Hvorfor Business Danmark? Som handels- eller markedsføringsøkonom er der mange ting, du skal have styr på. Derfor har vi i Business Danmark lavet dette karriereprogram specifikt til

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40 Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 09.11. For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 kaare@jobindex.dk

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Talsmandsseminar 2008. Status for organisationen. 3 partsforhandlinger Talsmændenes fremtid Strategisk indsats nye medlemskaber

Talsmandsseminar 2008. Status for organisationen. 3 partsforhandlinger Talsmændenes fremtid Strategisk indsats nye medlemskaber Talsmandsseminar 2008 Status for organisationen 3 partsforhandlinger Talsmændenes fremtid Strategisk indsats nye medlemskaber kommende ledere fra januar 2009 lederne.dk for talsmænd hvad skete der Den

Læs mere

DSA er billigst. Kort nyt: SOCIALRÅDGIVNING. Problemer kan blive til ny viden POLITISK UDVIKLING

DSA er billigst. Kort nyt: SOCIALRÅDGIVNING. Problemer kan blive til ny viden POLITISK UDVIKLING DSA Danmarks billigste a-kasse arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 18-12-08 DSA er billigst I Arbejdsdirektoratets årlige benchmarkingrapport, hvor landets a-kasser sammenlignes, dokumenteres

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG MEDLEMSFORDELE INFORMATION OM DIT FAG HK-KURSER, DER STYRKER DINE KOMPETENCER JURIDISK HJÆLP, HVIS DU FÅR BRUG FOR DET LØN FORSIKRING FOR 50 KRONER OM MÅNEDEN INDFLYDELSE

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Antallet af forsikrede ledige med under ét års varighed er fordoblet siden sidste år, og antallet af forsikrede ledige med under 13 ugers ledighed er steget med ikke

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

TAL OG FAKTA 2016 MEDLEMMERNE LEDIGHED Medlemmer fordelt på faggrupper DSA er a-kassen for bioanalytikere, fysioterapeuter, jordemødre, radiogrer, sygeplejersker og ergoterapeuter. Vores medlemmer fordeler

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

Beretning 2014 Lederne Himmerland

Beretning 2014 Lederne Himmerland Beretning 2014 Lederne Himmerland 2014 har været et rigtigt godt år for Lederne faktisk har der været tale om en række af gode år: Vi har fortsat medlemsvækst Fortsat høj medlemstilfredshed Megen presseomtale

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere