Starup Unge. Usædvanlige jobs - dyrepsykolog. Fritidsjob overskygger lektier. Fritidsjobbene er ved at tage tronen fra lektierne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Starup Unge. Usædvanlige jobs - dyrepsykolog. Fritidsjob overskygger lektier. Fritidsjobbene er ved at tage tronen fra lektierne"

Transkript

1 Starup Unge Tema: Unge, job og uddannelse Starup Skole 7.kl - maj 2011 Foto: Rikke Kjær Thomsen Fritidsjob overskygger lektier Fritidsjobbene er ved at tage tronen fra lektierne Udvekslingsstudenter ude i den store verden Usædvanlige jobs - dyrepsykolog Jobbet som dyrepsykolog er ikke altid lige let. Dyrene kan ikke udtrykke deres følelser.

2 Skoleleder om skole-hjemsamarbejdet Interview med skoleleder Johnny Thomhav om hans syn bl.a. på skole-hjem- samarbejde. Johnny Thomhav fortæller, at der er meget stor forskel på forældrene, og det kan man også godt se, da nogle elever ikke har lavet deres lektier, og der er nogle, der altid har tingene i orden og er klar til matematik, dansk og engelsk osv. Johnny siger også, at elever ikke skal sent i seng, og de skal heller ikke sidde sent og spille computer eller andre ting. Eleverne skal have morgenmad hver dag, for så er de mentalt klar til dagen. Da jeg spørger ham om, hvad han synes om skolehjem-samarbejdet, siger han, at han synes, at det er fint, sådan som det er, at man kommer op sammen med sine forældre og skal snakke ud fra elevplaner, men man kunne jo gøre det, at man fik alle forældrene og eleverne op til en lille hyggeaften. Skrevet af Nicki Krongaard Hansen "Fint med afskaffelse af cafépenge" Starup Skole 7.kl - maj side 2 Foto: Nicki Krongaard Hansen Johnny Thomhav skole inspektør på Starupskole. Flere og flere unge bruger deres SU på caféer. Regeringen vil afskaffe de såkaldte cafépenge, således at hjemmeboende studerende ikke længere modtager SU. "Jeg synes, det er okay for dem, der er hjemmeboende, fordi de alligevel bruger deres SU på caféer." Regeringens forslag om afskaffelse af de såkaldte cafépenge, vil især ramme de fattige familier forudser eksperter. Det frygtes derfor, at færre vil tage en uddannelse i fremtiden. Men hvad ville de unge gøre uden SU? Malene Høirup udtaler: "Jeg ville nok få lidt penge af mine forældre, og jeg har et job." Men hos de mere fattige familier, vil der sandsynligvis ikke være råd til at give børnene penge, især ikke det beløb der svarer til SU'en idag. "Jeg bruger min SU til opsparing," siger Malene Høirup. "Jeg bruger de fleste penge til opsparing," siger Malene Hartung. Mange unge har altså ikke så meget brug for SU'en, fordi de har et job. Er det regeringens opgave at sørge for de unges opsparing? "Nej," mener Nicolai Boysen. "Hvis det var muligt, skulle de fattige familier have SU til deres børn, de mere rige familier skulle ikke." Skrevet af Søren Erbs Olsen og Christoffer Seratski Kønig Hvad skal vi gøre med de unge Flere og flere unge mangler praktikpladser. De unge koncentrer sig ikke nok, så derfor er det svært for dem at finde en praktikplads. Mille fra Frisør Thomsen siger følgende: "De kan være mere interesserede i det, ellers er der ikke noget ved at ansætte dem." Foto: Nicki Krongaard Hansen Dette er frisør Thomsen, udefra. Tusindvis af unge kan ikke blive færdig med uddannelse og komme på arbejde, fordi de mangler praktikpladser. Ved udgangen af 2010, var der elever, der stod i kø til en praktikplads. Det er næsten samme antal som ved udgangen af Alene i det syddanske område risikerer unge at droppe ud af deres erhvervsuddan-nelse, fordi de ikke kan finde en praktikplads. Men de unge fynboer mangler også praktikpladser. Antallet af unge uden pladser er stedet med 53 procent. Det betyder, at der alene blandt unge fynboer er over 800, der mangler praktikpladser. Men gode nyheder, for de unge. Regeringen og Kommunernes Landsforening har nemlig netop indgået en aftale om at skabe flere praktikpladser. Af hensyn til de unge har kommunerne igen i år valgt at prioritere at skaffe flere praktikpladser. Med de ekstra pladser bliver der i alt oprettet pladser i Nogle har heldigvis allerede fået praktikpladser. Da vi spørger Mille fra frisøren Thomsen, om hendes venner har fået praktikpladser, udtaler hun: "Ja, det vil jeg mene. De fleste af mine venner er nemlig blevet lærere." Vil gerne have praktikanter ind. Mange arbejdspladser vil gerne have unge praktikanter, der er interesseret i arbejdet. Sussane fra frisør Thomsen udtaler: "Vi vil gerne have praktikanter ind, men helst ikke to fra samme skole. Vi vil ikke have unge, der ikke laver noget, fx. hvis de bare læser ugeblade eller sms'er i arbejdstiden. Hvis de var mere interesseret, ville det hjælpe." Mille udtaler det samme. Hun mener, at de unge, kan være mere interesseret i arbejdet. Skrevet af Rikke Stenfeldt Sørensen Ansvarshavende redaktør for denne avis er: ULLA ANDERSEN. Ansvaret omfatter ethvert krav, som i forbindelse med medieansvarsloven kan eller skal rettes mod den ansvarshavende redaktør, herunder alle krav, som strafferetligt, medieretligt, ophavsretligt eller lignende måtte blive rettet imod udformningen og anvendelsen af tekst og illustrationer i såvel redaktionelle tekster som annoncer. Ekstra Bladets redaktør er uden ansvar for nærværende blads indhold. 7.x1: Andreas Franker Holm, Jonas Pedesk, Kristina Weitling Jansen, Patrick Beukel. 7.x2: Kasper Juhl, Lasse Wonsbek, Mathias Nitz Rewitz, Rikke Kjær Thomsen. 7.x3: Nicolai Smedegård Boysen. 7.y1: Christoffer Seratski Kønig, Nicki Krongaard Hansen, Rikke Stenfeldt Sørensen, Søren Erbs Olsen. 7.y2: Jonatan Hummelshøj Qvist, Kasper Schmidt, Kevin Wonsild, Thomas Schmidt.

3 Starup Skole 7.kl - maj side 3 HTX giver mange muligheder Hvad er HTX-uddannelsen egentlig? Hvordan er det at være på uddannelsen? AF Jonas Pedesk. Htx er en gymnasial uddannelse, som kan hjælpe med studierne. Hvis man har en uddannelse på htx, kan man få en fremtid indenfor teknologi og naturvidenskab. På htx er der også normale fag, som dansk, matematik og engelsk. På htx kan man også lære at fordybe sig i fagligt stof og forstå teoretisk viden. Undervisningen er tilrettelagt så den giver dig teoretisk viden. Denne viden kan du afprøve i værksteder og laboratorier. Optagelse: Når du har afsluttet grundskolen, har du krav på at komme på eller blive optaget på htx, altså hvis det fremgår i din studieplan, du kan også søge ind når du er færdig med 9. klasse eller 10. klasse. Du må ikke være indstillet på at skulle til optagelsesprøve. Du skal have haft prøveforberedende tysk eller fransk. Du skal også have haft folkeskolens obligatoriske afgangsprøver, dvs. 2 prøver i dansk og en prøve i matematik, engelsk og fysik/kemi. Du skal også have haft 2 prøver som undervisnings ministeriet vælger til dig indenfor fagene: engelsk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag eller tysk/fransk, samt en prøve i enten matematik, geografi, biologi eller fysik/kemi. Hvad hjælper en htx uddannelse: Hvis man har en uddannelse på htx kan man tage en videregående uddannelse på fx universitet og ingeniørstudierne. 3 ud af 4 af dem fra htx vælger at læse videre. Det er især uddannelser indenfor teknik, som de vælger, men også de naturvidenskabelige uddannelser frister. Der er også en del, som vælger andre uddannelser, som arkitekt, sygeplejerske og folkeskolelærer. Godt hver fjerde elev fra htx tager en lang videregående uddannelse, og hver fjerde en mellem lang uddannelse. Du skal være opmærksom på, at optagelse på de fleste videregående uddannelser kræver nogle bestemte fag, måske et bestemt niveau og et vist karakterniveau. Handelsskolens uddannelse Haderslev Teknisk Gymnasium. FOTO: Andreas Franker Holm. STX gymnasium Handelsskolens HHX giver dig mulighed for at læse videre på videregående uddannelser. Hhx har en række erhvervsrettede fag, såsom virksomhedsøkonomi og afsætning. Hhx'er vælger ofte uddannelser, der kombinerer virksomhedsog samfundsøkonomi, med fremmedsprog og andre fag. Skolen vil være kendt for at være åben, samarbejdende, og have et motiverende miljø, som udbygger faglige, sociale og personlige kompetencer. Skolen vil være kendt for et højt kvalitetsniveau, både fagligt og pædagogisk, og for at uddanne elever, så de bliver attraktive medarbejdere. Optagelse : Når du har afsluttet folkeskolen, har du krav på at blive optaget på hhx, hvis det fremgår af din uddannelsesplan. Af Kristina Jansen AF Andreas Franker Holm. STX er for dig, der efterfølgende vil fortsætte på en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse. Optagelse Når du har afsluttet grundskolen har du krav på at blive optaget på STX. hvis det fremgår af din uddannelsesplan, og du søger optagelse umiddelbart efter, du har afsluttet 9. eller 10. klasse. I din uddannelsesplan må du ikke være indstillet til at skulle til optagelsesprøve. Haderslev Handelsskole. fotograf: Andreas Franker Holm.

4 Udvekslingsstudenter ude i den store verden Udvekslingsstudenter har det meget rart, hos deres værtsfamilier. Det er bl.a. fordi, de ikke for penge for, at have udvekslingsstudenter boende. AF Kevin Wonsild Udviklingsstudenter rejser til andre lande, for at øve forskellige ting. Det kan være alt lige fra Sprog, til matematik og andre ting. Som udvekslingsstudent, skifter man venner, familie, den danske kultur og sportsgrene ud med en værtsfamilie, nye venner, en helt ny kultur og nye sportsgrene. Det bliver en oplevelse for livet, hvis du tænker på, at blive udvekslingsstudent. Men hvis du tænker på, at blive udvekslingsstudent, skal du også være klar på en helt masse store udfordringer. Du skal snakke engelsk (eller et andet sprog) hele tiden, også med din værtsfamilie. Din værtsfamilie far dig boende for: at møde dig, som person, for at vise deres kultur til dig, og for at høre noget om Danmark. Du kan bo hos en værtsfamilie i lmange lande og alle steder er der nogle seværdigheder at En udvekslingsstudent, der spiser middag, med sin værtsfamilie, i Kina. FOTO: STS Student Travel Schools Starup Skole 7.kl - maj side 4 STS Sprogrejser var først med den moderne sprogrejse for skoleelever. I sommeren 1958 foregik den første sprogrejse til Salzburg med STS. Dengang rejste man med tog, men nu foregår de fleste rejser med fly. Sprogrejseideen og tanken om akademiske udlandsprogrammer såsom f.eks. STS High School for unge har de siden da eksporteret til mange lande, og STS findes i dag i hele verden. At være værtsfamilie giver venner AF Kevin Wonsild Hvis I er værtsfamilie, kan I få venner, fra lande overalt i verden, i en alder fra 16 til 25 år. I kommer til at snakke meget på engelsk (eller et andet sprog). Når I er værtsfamilie, er det ikke noget, I får penge for. Det er frivilligt arbejde udover jeres job eller skolegang. I betaler for den mad, jeres udvekslingsstudent skal have, og I skal også sørge for, at han/hun har et sted at sove. Det er en kæmpe oplevelse at blive værtsfamilie. Men I skal altid huske på, at der også er rigtig meget arbejde ved at være værtsfamilie. I kan ikke bare sætte jer ned og lade som om, at der ikke er nogen. I skal hele tiden være opmærksom på, om jeres udvekslingsstudent har det godt, for det skal jo også være en oplevelse for ham/hende, så I skal give jeres gæst den bedste behandling, I kan. Det kan jo også være, at han/hun så ville anbefale jeres familie til andre. Flere unge tager et sabbatår Blandt de unge overvejer langt flere end tidligere at holde et eller flere sabbatår. Studiechef tipper på, at gymnasiereformen har gjort studenterne skoletrætte, mens undervisningsministeren vil se det, før han tror på det. AF Kasper Schmidt Sabbatåret er blevet mere populært. En undersøgelse fra Gallerup viser, at af unge mellem år har 1% taget et sabbatår, mens 48 % gerne vil tage et, og 40% har hverken holdt et eller har planer om at tage et, mens 11% endnu ikke ved det. "Jeg tog et sabbatår, fordi jeg var træt af at gå i skole. Jeg syntes, det var Unge bedre at arbejde end at gå i skole, så jeg fik aldrig en studentereksamen eller en længere uddannelse bagefter. I mit sabbatår tog jeg til England,og arbejdede på et plejehjem, og bagefter fik jeg arbejde hos en bager. Herefter tog jeg en kort uddannelse på 1 år som social- og sundhedshjælper. Jeg har fortrudt mange gange, for det er svært at tage en ny uddannelse, når men ikke har en studentereksamen," siger Mette Schmidt. Studiechef ved Københavns Universitet Jakob Lange mener, at hvis de unge har behov for et sabbatår, skal de tage det. Men han advarer dog mod at tage mere end et års pause, inden man fortsætter i uddannelsessystemet. DA's undersøgelse viser, at en nyuddannet i gennemsnit er forsinket 5½ år siden folkeskolen, og kun i gennemsnit 4 måneder af den tid er forsinkelse på den færdiggjorte uddannelse. Resten er brugt på arbejde eller rejse før studierne. Flere unge end tidligere starter direkte på en videregående uddannelse efter en gymnasiel eksamen.

5 Starup Skole 7.kl - maj side 5 Et skridt på vej til uddannelse eller voksenliv Foto: Jonatan Hummelshøj Qvist Rikke Thomsen Rikke Thomsen er 13 år og går på starup skole. Hun kender en amerikaner, som går på High School. Hun gad godt bare at prøve en High School, men vil ikke gå på en i længere tid. Hun tror, der er mange regler på en High School, og at man skal være der, når det gælder. Hun ville tage på High School for at se, hvordan deres undervisning er. Hun ville bare tage en måned eller to afsted. Hun ville på en skole, som har nogle af de fag, hun gerne vil have. Hun ville være mest nervøs, hvis undervisningen foregik på et sprog, hun ikke kunne, eller hun ikke havde nogen med sig. Hun har ikke andre ideer end High School. Hun ville bruge opholdet til at lære noget. Lærke Rust Byriel Lærke Rust Byriel er 14 år og går på starup skole. Hun kender ingen, der går på Highschool. Hun vil hellere på efterskole. Hun tror, High School er ligesom at gå på normale skoler i Danmark, men ville nok gå på en High School i 2 år, hvis hun skulle. Hun ville nok tage til U.S.A., men vil nok være nervøs for at møde nogle mennesker, som ikke kunne lide hende. Hun tror nok, hun vil på efterskole for at blive klogere. Kasper Schmidt Kasper Schmidt er 13 år og går på starup skole. Han vil måske på High School om nogle år. Han vil til U.S.A, men ved dog ikke, hvor lang tid han vil være der. Han elsker sproget, og hvordan de lever, han tror også at sammenholdet er godt. Kevin Wonsild Kevin Wonsild er 13 år og går på starup skole. Han vil ikke på en High School eller efterskole men på gymnasium, og vil heller ikke ud og studere. Men hvis han skulle, så tog han nok til U.S.A og kun 1 år. Han elsker udlandet, men vil studere i danmark. Sådan har mange det. Hvorfor ikke High School Der er for lidt unge, der vil på High School. Jeg synes f.eks. at et år på High School giver en god udvikling for unge. Der er mange faciliteter, hvis man er en sportsmand / kvinde. Man lærer et Dette er Palmer High school i USA FOTO: andet sprog, møder flere mennesker, så jeg synes, at man skulle vælge High school til, som endnu et led i sin uddannelse. EF - Education First EF er en virksomhed, som arbejder med, at sende unge til udlandet for at lære dem sproget. EF tilbyder sprogrejser til bl.a. England, USA, Malta, Australien, Spanien og Frankrig. Med EF får du en travl hverdag med sproglektioner og spændende aktiviteter, som du deler med venner fra hele verden. De tilbyder kurser som både passer til nybegyndere og dem der er gode til sproget. Den bedste måde at lære sprog på er at komme til udlandet og AF Kasper Schmidt lære sproget flydende, og samtidig vil det give dig en masse nye venner og minder for livet. EF er verdens førende sprogorganisation med 400 skoler og kontorer i over 50 lande og et netværk på mere end lærere og medarbejdere. EF blev grundlagt i Sverige i 1965 med en mission om at nedbryde kulturelle, sproglige og geografiske barrierer. EF har en bred vifte af sprogprogrammer fra sprogrejser, sprogskoler, uddannelsesrejser, akademiske programmer til kulturel udveksling. EF står for Education First - virksomhedens navn og passion. Hvad er et sabbatår? Sabbatår er et år hvor unge holder fri fra uddannelse, fordi de er skoletrætte. Nogle bruger deres sabbatår på at rejse et år til udlandet og bo ved en værstfamilie. Andre bruger deres sabbatår på at arbejde for at tjene nogle penge til deres fremtidige studie. Konkurrence: Find kyllingerne Og vind en fantastisk præmie Vi har her på reaktionen besluttet at lave en lille konkurrence. Der er derfor placeret små kyllinger rundt omkring i avisen. Kig rigtig godt på siderne, og find de små påskekyllinger. Hvis du finder alle kyllingerne, har du muligheden for at vinde en fantastisk præmie. Du skal tælle alle kyllingerne i avisen, og når du har svaret, så send et brev til os. Skriv dit navn, din -adresse, Nicolai Boysen, Redaktør dit telfonnummer og selvfølgelig svaret. Send kuverten til: Starup skole Starup skolevej Haderslev Mærk kuverten: "Starup Unge" Vinderne vil blive direkte kontaktet. Medarbejdere på avisen må ikke deltage i konkurrencen.

6 Starup Skole 7.kl - maj side 6 De tekniske skolers erhvervs-uddannelser Hvor mange erhvervs- uddannelser er der, og hvor mange indgange er der ved dem. Hvad er de opdelt i. Byline af Andreas Franker Holm Der findes i alt 110 erhvervsuddannelser med 308 specialer og trin. Disse er opdelt på 12 hovedindgange. De 12 hovedindgange er: Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Merkantil Produktion og udvikling Strøm, styring og it Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik. Dyrlægeuddannelsen AF Kristina Jansen. For at blive dyrlæge, skal man tage sin studentereksamen på et gymnasium. Det er en længere videregående uddannelse, og de fleste bruger mere tid end uddannelsen er normeret til. Dyrlægeuddannelsen er normeret, til 5½ år. Du skal på gymnasiet mindst have fag på flg. niveau: dansk A, engelsk B, matematik A, samt enten fysik B og kemi B, eller fysik B og bioteknologi A. Alle fag skal være bestået. Billede er blevet taget ved haderslev teknisk skole/gymnasium Foto: Patrick Beukel Grundforløb. Det første skoleforløb i din erhvervsuddannelse kaldes et grundforløb. Det kan vare fra 10 til 60 uger. Hovedforløb. Senest i grundforløbet skal du vælge den uddannelse, som du vil beskæftige dig med i resten af din uddannelsestid. Det kaldes hovedforløbet og består skiftevis af skoleophold og praktikperioder. Praktikperioderne foregår i en virksomhed. Usædvanlige jobs - dyrepsykolog Jobbet som dyrepsykolog er ikke altid lige let. Dyrene kan ikke udtrykke deres følelser. Kasper Juhl En dyrepsykolog er en person, der hjælper dyr af med dårlige vaner. Fx. hvis din hund spiser sit eget afføring, eller at den hopper op på folk lige så snart, der er gæster. Hunden er et meget specielt dyr, og mange dyrepsykologer har haft mange hårde timer, fordi hundene ikke har villet samarbejde. Hunde med dårlige vaner får helt sikkert problemer, hvis ejeren ikke hurtigt finder ud af, at den har en speciel vane, og selv får den afvænnet eller tager kontakt til en dyrepsykolog. Hunde med dårlige vaner skal derfor hurtigst muligt få det ordnet hos en dyrepsykolog. I væste fald kan hunden blive så syg, at den må aflives. Kamphunde er et problem i Danmark. Derfor er dyrepsykologer et godt initiativ, som skal være med til at formindske kamphundeangreb. Hul i loven holder liv i aggressive kamphunde. Kamphundeejere udnytter et hul i loven ved at lade hunden skifte ejer, så de kan beholde deres aggressive kamphund, hvis den går amok, skriver BT. Både advarsler og påbud om mundkurv efter brutale angreb ophæves nemlig derved. Hullet i hundelovgivningen bliver flittigt benyttet af hundeejere, som frygter en aflivning, hvis deres kamphund går til angreb gentagne gange. Ifølge Dansk Kennelklub koster kamphundeangreb to hunde livet om måneden.

7 Livet som politibetjent Starup Skole 7.kl - maj side 7 Af: Lasse Wonsbek ''Det værste er, når man kommer ud til uheld med små børn'' Gert Svenlund mener, at uddanelsen som politibetjent er hård fysisk, men også psykisk. Som politibetjent, kan du komme ud for en masse voldige episoder. Du skal også have tålmodighed, fordi de unge mange gange kan provokere og spille smarte. De unge er dem, der har mindst respekt for politiet, fordi de ikke vil virke svage overfor deres venner. Vil du være politibetjent, skal du have gode karakterer i dansk og i engelsk, fordi du skal kunne kommunikere med personen. Som hundefører skal man i hvert fald være glad for dyr. Hunden skal bo hjemme hos dig, og hver dag skal du træne den. Du skal op i nogle forskellige prøver for at se, om hunden kan skelne mellem stoffer og lovlige ting. Der er mange muligheder for at komme ind til politiet. Du skal blot ville jobbet, så skal du nok få det, udtaler Gert Svenlund fra Haderslev politistation. På billedet: Politimænd har nedlagt unge. Uddannelsen til Politibetjent foregår på Politiskolen i København og i en politi kreds. Der er helt specifikke adgangskrav for optagelse. Først og fremmest skal du være fyldt 21 år, have kørekort, have en vis højde, være moden, have et godt helbred og være i god fysisk form. Dernæst er det vigtigt, at du er i stand til at bevare overblikket og handle fornuftigt i uforudsete og pressede situationer. Uddannelsen som politibetjent tager år. Med en uddannelse som Politibetjent vil du få et aktivt og varieret arbejdsliv. Hvis du tager uddannelsen, skal du nok klare den! Hurtige penge i fritiden Hvis du vil tjene hurtige penge i fritiden, kan du fx. være DJ og spille musik til en klassefest. Du kan lave en playlist hjemmefra og afspille den, det er slet ikke så svært. Du tjener hurtige penge ved næsten at lave ingenting samtidigt med, at det er sjovt, Det er et godt fritidsjob. AF Lasse Wonsbek Fritid: Fritidsjob overskygger lektier Fritidsjobbene er ved at tage tronen fra lektierne "Jeg ved, hvornår jeg skal arbejde, og så får jeg lavet lektierne inden, og så planlægger jeg ellers fremad" På billedet: Mette Kjær Thomsen. Fotograf: Rikke Kjær Thomsen. AF Rikke Kjær Thomsen Der er mange unge som har et fritidsjob. For nogle er det ved at overskygge lektielæsningen. Men mange andre 'planlægger' hvordan de skal lave lektierne. Vi har spurgt én, som arbejder, går i skole og træner håndbold. Mette Kjær Thomsen - 17 år - hh1e Handelsskolen. Hvor arbejder du? -Jeg arbejder ved bageren, SuperBest, Haderslev. Hvor mange timer arbejder du i ugen? -Cirka 8 til 13 timer. Hvorfor valgte du det arbejde? -En veninde spurgte i klassen, om nogle manglede et job, og jeg tænkte, at det ville være en mulighed for at tjene penge. Så blev jeg taget ind til en samtale og blev ansat. Hvad får du i løn? -Jeg får 64,64 kr. i timen. Er du så tilfreds med den løn, du får? -Ja, det er jeg. Og jeg vil heller ikke skifte mit arbejde. Skal du så betale noget i skat? -Jeg har et frikort. Det vil sige, at jeg ikke skal betale noget i skat nu, kommer. Men jeg skal betale 8 % i bruttoskat. Går det så ud over dine lektier, at du arbejder? -Nej, jeg ved, hvornår jeg skal arbejde, og så får jeg lavet lektierne inden, og så planlægger jeg ellers fremad.

8 Starup Skole 7.kl - maj side 8 Bagsmækken Dagens billeder: Påske Vi anbefaler: Filmen Limitless der kommer nu her, torsadg d. 21/ Filmens genre er thriller, og handler om hovedpersonen Eddie(Bradley Cooper) der pludselig kan huske alt, han nogensinde har læst, hørt, eller set. Og meget mere, men kun hvis han tager NZT hver dag. Det varer ikke længe inden han tager Wall Street med storm. Men hans succes bringer ham i søgelyset for en flok gangstere, der vil gøre alt for at få fingrene i hans NZT. Foto: Rikke Stenfeldt Sørensen Foto: Rikke Stenfeldt Sørensen Dagens vittighed Tegning: Rikke Stenfeldt Sørensen Tegning: Rikke Stenfeldt Sørensen Den kloge skolepige: I skolen lå blondinen Malene og sov hen over bordet midt i timen, og det var læren ikke særlig glad for. Så imens hun sov spurgte han: - Malene! Hvem skabte universet? Malene sov og svarede ikke. Men bag hende sad Brian og han stak Malene i rumpen med en blyant. Malene råbte: - Gud almægtige! - Det er nemlig rigtig, svarede læreren overrasket. 5 minutter senere sov Malene igen og læreren sagde: - Malene! Hvem er det der kan gå på vandet? Intet svar og Brian stak hende i rumpen. Malene råbte: - Jesus! - Det kan godt være du er blondine, men du er ikke helt dum, svarede læreren. Lidt senere lå Malene hen over bordet igen og læreren sagde: - Malene! Hvad sagde Eva til Adam efter han havde gjort hende gravid for 23. gang? Intet svar men endnu en gang kom Brian hende til undsætning og stak hende i måsen med en blyant. Malene fløj op fra stolen og skreg: - Hvis du stikker den forbandede ting ind i mig igen, så

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Anthony Ansell -Henry Ungdoms- og Uddannelsesvejleder 18.04.2005. Har du et bud på hvornår man er vellykket integreret? Jeg har ikke stødt på sådan en entydig politik

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

JOBAVIS! [Skriv margentekst. En margentekst er et separat supplement til

JOBAVIS! [Skriv margentekst. En margentekst er et separat supplement til 2009 [Skriv margentekst. En margentekst er et separat supplement til JOBAVIS! hoveddokumentet. Den er ofte justeret til venstre eller højre på siden eller i toppen eller bunden. Brug fanen Tekstboksværktøjer

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

MED.MERE. praktikelever? Har du. Hvilken generation er du? Erhvervsskolereform og hvad så? historie

MED.MERE. praktikelever? Har du. Hvilken generation er du? Erhvervsskolereform og hvad så? historie MED.MERE NYT FRA SELANDIA - ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER NOVEMBER 2013 TEMA PRAKTIKPLADSER Har du praktikelever? Læs om, hvordan du spotter de gode praktikanter og hvilke fordele og muligheder, der er ved

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen Det kan siges meget kort Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen og sådan tænker og handler langt de

Læs mere

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret.

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 I: Ja okay. I2: Hvad kan du så huske altså første gang, da du finder ud af, at du er gravid, hvad du tænkte der? I: Bare så vi ikke kommer hjem og tænker, nåh nu glemte vi

Læs mere

Drømmen. Mere end kun bøger på højt niveau

Drømmen. Mere end kun bøger på højt niveau samlet18.qxd 11-12-2003 10:39 Side 1 De fedeste tre år Jeg synes, det er utroligt, at man kan gå på gymnasiet og samtidig have det så sjovt, som jeg har haft det. Det har været de fedeste tre år af mit

Læs mere

De første 13 spørgsmål er besvaret med tal med følgende værdier:

De første 13 spørgsmål er besvaret med tal med følgende værdier: 1 Evaluering 3.g april 2005 Spørgsmål 1 til 13: De første 13 spørgsmål er besvaret med tal med følgende værdier: 5 = meget tilfredsstillende/i høj grad 3 = tilfredsstillende/i acceptabel grad 1 = ikke

Læs mere

MED MEREMAJ NYT FRA SELANDIA ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER

MED MEREMAJ NYT FRA SELANDIA ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER MED MEREMAJ NYT FRA SELANDIA ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER 2014 Reformen TEMA Side 10 HÅNDVÆRKERE HAR FLERE MULIGHEDER Side 26 MENTOR FORANDREDE JESPER OG DANIELS LIV Side 4 INSPIRATION TIL EFFEKTIVE MØDER

Læs mere

jeg havde aldrig forestillet mig

jeg havde aldrig forestillet mig jeg havde aldrig forestillet mig Elev i Novo Nordisk lifechanging careers indhold Intro Side 3 Hvorfor blive elev hos Novo Nordisk? Side 5 Laborantpraktikant Side 6 Kontorelev Side 7 Økonomielev Side 8

Læs mere

I uddannelsessystemet

I uddannelsessystemet I uddannelsessystemet (Young and vulnerable in the educational system) Udarbejdet af: Christina Nielsen, studie nr.: 41110189 Henriette Møller Jørgensen, studie nr.: 41110180 University College Lillebælt.

Læs mere

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time 1 Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time Vil du starte med at introducere hvad du hedder og hvilket studium du går på? Jeg hedder Erik og jeg læser Jura, er lige blevet færdig med 3. Semester

Læs mere

Matematik - Åh nej. Visitationssamtaler og -test med nuværende og kommende kursister til FVU-matematik

Matematik - Åh nej. Visitationssamtaler og -test med nuværende og kommende kursister til FVU-matematik Matematik - Åh nej Visitationssamtaler og -test med nuværende og kommende kursister til FVU-matematik Indledning Spørgeguide Testopgaver 16 samtaler og test Materialet er udarbejdet i forbindelse med et

Læs mere

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge?

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge? Grundforløb Hvilket skal jeg vælge? 1 Erhvervsuddannelse Trin 1 i en spændende karriere Indhold Dette lille hæfte er lavet til dig, der skal begynde en uddannelse på et af de 10 colleger, der hører under

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Nervøs for første skoledag S. 2

Nervøs for første skoledag S. 2 18. august 2015 Af 1. e Nervøs for første skoledag S. 2 NFG indefra S.7-8 Nervøs for skolestart Klokken 8:30 d. 10. august bød Nordfyns Gymnasium 150 spændte og håbefulde putter velkommen til det, der

Læs mere

Nr. 2. 2012. Niklas Landin

Nr. 2. 2012. Niklas Landin Nr. 2. 2012 Niklas Landin Plus på kontoen under studiet side 14 Chris MacDonalds indre drivkraft side 10 Ung på produktionsskole: Nu ved jeg, hvad jeg vil side 8 Tidligere topchef: Snak om din fyring side

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog.

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog. Bilag 3 Interview Ditte I: Må jeg starte med at høre hvor gammel du er? R: Jeg er 33. I: 33, så er vi jo lige gamle. Og hvilke fag underviser du i R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække det tilbage til en enhver tid, hvis du føler, at

Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække det tilbage til en enhver tid, hvis du føler, at 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække

Læs mere

Uddannelsesmagasinet 2013

Uddannelsesmagasinet 2013 Uddannelsesmagasinet 2013 www.ungpuls.com SEBASTIAN LIND MESSED UP HAPPY KID CD Aktuel Svendborgdreng Ministerråd til de unge Bilv mediegrafiker Har ung du lyst puls til landbrug? 1 Tag med en tur rundt

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

KAPITEL 3 (16. ØVELSE)

KAPITEL 3 (16. ØVELSE) KAPITEL 3 (16. ØVELSE) TEKST De manglende verber indsættes i datid (se listen næste side): Sidste år 1) jeg på sprogkursus i Frankrig i 4 uger. Jeg 2) til fransk fem gange om ugen, og vi 3) 16 elever i

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere