Der Sprung 4, Kap 1. Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der Sprung 4, Kap 1. Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være"

Transkript

1 Der Sprung 4, Kap 1 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 2 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Fokus-færdigheds- Fokus-læringsmål Tegn på læring i forhold til fokuslæringsmålet Samtale Eleven kan udveksle budskaber og holdninger. kommunikationsstrategier bestemt af situation, afsender og modtager. Samtale Eleven kan anvende et ordforråd, der gør hende i stand til at klare sig på tysk i samtale med en jævnaldrende, hun møder i lufthavnen. Niveau 1: Eleven svarer kort og lidt tøvende, på spørgsmål fra samtalepartneren, og har brug for en del hjælp til at fastholde samtalen Niveau 2: Eleven svarer ret frit på spørgsmål fra samtalepartneren og formår at fastholde samtalen med nogen støtte i sine notater Niveau 3: Eleven svarer frit og flydende på spørgsmål fra samtalepartneren, fastholder uden problemer samtalen bl.a. vha. spørgsmål og formår at forholde sig til og kommentere på partnerens udsagn. Andre færdigheds- Andre læringsmål Lytning Elev kan forstå budskaber og holdninger indenfor nære emner. at afkode budskaber i forskellige situationer. Eleven kan afgøre, hvad et interview drejer sig om og udlede de rigtige oplysninger ud fra svarmuligheder. Side 1 af 26 Marianne Hubert Der Sprung 4

2 Sprogligt fokus (mundtlig) Eleven kan formulere enkle, klare og forståelige budskaber. udtale og sætningsopbygning. Sprogligt fokus Eleven kan indtale et afsnit fra en tekst, hvor hun er omhyggelig med udtalen. Læsning Eleven kan forstå forskellige typer af enkle tekster om nære emner. konteksts og teksttypers betydning for læseforståelse. Eleven kan orientere sig i en fagtekst og uddrage relevante facts og konklusioner. Eleven kan benytte sig af overskrift, billeder og kontekst til forståelse af teksten. Sproglig fokus (skriftlig) Eleven kan skrive udtryk og sætninger klart og forståeligt. centrale sprogbrugsregler. Eleven kan anvende verbet werden i den rette form i forhold til sætningens substantiv, fx ich werde wahnsinnig! Kulturmøder Eleven kan anvende tysk i mødet med tysktalende fra forskellige kulturer. samtaleformer i tysktalende områder. Kulturmøder Eleven kan anvende tysk i et rollespil om at møde en jævnaldrende i en lufthavn og føre en samtale om fx Woher kommst du? Wie bist du durch die Sicherheitskontrolle gekommen? Hast du etwas im Duty-Free- Shop gekauft? Side 2 af 26 Marianne Hubert Der Sprung 4

3 Der Sprung 4, Kap 2 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 2 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Fokus-færdigheds- Fokus-læringsmål Tegn på læring i forhold til fokuslæringsmålet Præsentation Eleven kan i et enkelt sprog præsentere et forberedt emne. præsentationsstrategi med tilhørende ordforråd. Præsentation Eleven kan med støtte i billeder og en mindmap med stikord præsentere 4-5 udvalgte seværdigheder i Berlin. Niveau 1: Eleven præsenterer med tydelig støtte i sin mindmap de valgte seværdigheder ved navn og med få informationer om seværdigheden. Niveau 2: Eleven præsenterer de valgte seværdigheder ved navn og med en del informationer om seværdigheden og har af og til brug for at hente støtte i sin mindmap. Niveau 3: Eleven præsenterer frit og med indlevelse de valgte seværdighed ved navn og med mange relevante informationer om seværdighederne. Andre færdigheds- Læsning Eleven kan forstå forskellige typer af enkle tekster om nære emner. konteksts og teksttypers betydning for læseforståelse Andre læringsmål Eleven kan forstå indholdet af en rejseblog og kan efterfølgende afgøre om en sætning er rigtig eller forkert i forhold til tekstens indhold. Eleven kan benytte sig af overskrift, billeder og kontekst til forståelse af Side 3 af 26 Marianne Hubert Der Sprung 4

4 en tekst om seværdigheder i Berlin. Skrivning Eleven kan skrive i et enkelt sprog under hensyntagen til situation, afsender og modtager. konteksts og teksttypers betydning for læseforståelse. Eleven kan skrive en rejseblog i et passende og forståeligt sprog og med anvendelse af et relevant ordforråd. Sproglig fokus (skriftlig) Eleven kan skrive udtryk og sætninger klart og forståeligt. centrale sprogbrugsregler. Eleven kan vælge den rette form af verbet sein i forhold til sætningens substantiv og tid, fx Wo warst du gestern?, Ich bin in der Schweiz gewesen Kulturforståelse Eleven kan beskrive tysktalende landes kulturer og levevis. væsentlige elementer af tysktalende landes kultur. Kulturforståelse Eleven kan fortælle om tyske madvarer som fx Berliner, Thüringer, Hamburger, Wiener, Frankfurter og Kopenhagener. Side 4 af 26 Marianne Hubert Der Sprung 4

5 Der Sprung 4, Kap 3 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 2 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Fokus-færdigheds- Fokus-læringsmål Tegn på læring i forhold til fokuslæringsmålet Præsentation Eleven kan i et enkelt sprog præsentere et forberedt emne. præsentationsstrategi med tilhørende ordforråd. Præsentation Eleven kan med støtte i en disposition med stikord og en tidsramme på 5 min redegøre for et emne under overskriften Ferien und Reisen Niveau 1: Eleven redegør med få detaljer for emnet og går i stå flere gange undervejs i sin præsentation og må have hjælp til at fortsætte. Niveau 2: Eleven redegør med flere detaljer for emnet og formår selv med støtte i sin disposition at fortsætte, når han/hun går i stå undervejs. Niveau 3: Eleven redegør sikkert og med mange detaljer for emnet og har et fint flow i sin præsentation. Andre færdigheds- Læsning Eleven kan forstå forskellige typer af enkle tekster om nære emner. konteksts og teksttypers betydning for læseforståelse. Andre læringsmål Eleven kan forstå indholdet af en tekst om fire unges møde på en campingplads og kan efterfølgende indgå i en samtale om teksten i en Quiz und Tausch. Sproglig fokus (mdtl.) Side 5 af 26 Marianne Hubert Der Sprung 4

6 Eleven kan formulere sig i sammenhæng i et enkelt, klart og forståeligt sprog. Eleven kan skrive et rollespil og indspille det med fokus på udtale og intonation. udtale og sætningsopbygning. Skrivning Eleven kan skrive i et enkelt sprog under hensyntagen til situation, afsender og modtager. konteksts og teksttypers betydning for læseforståelse. Eleven kan i samarbejde (4 og 4) skrive en slutning til en tekst om fire unges møde på en campingplads. Sproglig fokus (skriftlig) Eleven kan skrive udtryk og sætninger klart og forståeligt. centrale sprogbrugsregler. Eleven kan vælge den rette form af verbet haben i forhold til sætningens substantiv og tid, fx Gestern habe ich English gehabt, Hast du ein Messer gekauft?. Side 6 af 26 Marianne Hubert Der Sprung 4

7 Der Sprung 4, Kap 4 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 2 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Fokus-færdigheds- Fokus-læringsmål Tegn på læring i forhold til fokuslæringsmålet Tekst og medier Eleven kan anvende digitale medier til kommunikation på tysk. kommunikationsformer i forskellige medier og genrer. Eleven kan producere og optage en vejrudsigt for en uge med inddragelse af billeder, vejrkort og tabeller og fremføre den som i fjernsynet. Niveau 1: Eleven fremfører vejrudsigten med inddragelse af få billeder og er meget bundet af sine moderationskort som i store træk læses op. Niveau 2: Eleven fremfører vejrudsigten med inddragelse af flere billeder, kort og tabeller og med nogen støtte i sine moderationskort. Niveau 3: Eleven fremfører vejrudsigten sikkert, med inddragelse af mange billeder, kort og tabeller og har kun få gange brug for at kigge i sine moderationskort. Andre færdigheds- Andre læringsmål Samtale Eleven kan udveksle budskaber og holdninger. kommunikationsstrategier bestemt af situation, afsender og modtager. Eleven kan med en partner føre en dialog om vejret, hvor de anvender et passende ordforråd og udtrykker følelser og holdninger i relation til vejret. Skrivning Eleven kan skrive i et enkelt sprog under hensyntagen til situation, Eleven kan i forlængelse af en idegenerering i gruppen udvælge en af Side 7 af 26 Marianne Hubert Der Sprung 4

8 afsender og modtager. konteksts og teksttypers betydning for læseforståelse. ideerne og skrive om en situation, hvor et naturfænomen har spillet en rolle. Kulturforståelse Eleven kan beskrive tysktalende landes kulturer og levevis. væsentlige elementer af tysktalende landes kultur. Eleven kan finde informationer om vejret i tyske nyheder og samtale herom. Eleven kan formidle sin viden om ekstreme vejrforhold i Tyskland og Europa. Side 8 af 26 Marianne Hubert Der Sprung 4

9 Der Sprung 4, Kap 5 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 2 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Fokus-færdigheds- Fokus-læringsmål Tegn på læring i forhold til fokuslæringsmålet Kulturforståelse Eleven kan beskrive tysktalende landes kulturer og levevis. væsentlige elementer af tysktalende landes kultur. Andre færdigheds- Eleven kan i tekst og billeder fortælle om ismanden Ötzi. Andre læringsmål Niveau 1: Eleven præsenterer få konkrete faktuelle oplysninger om ismanden Ötzi. Niveau 2: Eleven præsenterer oplysninger om ismanden Ötzi og beskriver de vilkår, han levede under. Niveau 3: Eleven præsenterer oplysninger om ismanden Ötzi, de vilkår han levede under og diskuterer mulige årsager til hans død. Læsning Eleven kan forstå forskellige typer af enkle tekster om nære emner. konteksts og teksttypers betydning for læseforståelse. Eleven kan ud fra tekster om ismanden Ötzi drage slutninger om, hvordan historien fortsætter. Tekst og medier Eleven kan anvende digitale medier til kommunikation på tysk. Eleven kan sætte sig ind i rollen som værende en af dem, der fandt ismanden Ötzi og fortælle om fundet i et Side 9 af 26 Marianne Hubert Der Sprung 4

10 kommunikationsformer i forskellige medier og genrer sprog, der er tilpasset mediet . Kulturmøder Eleven kan anvende tysk i mødet med tysktalende fra forskellige kulturer. samtaleformer i tysktalende områder. Eleven kan i et interview om fundet af ismanden Ötzi anvende kulturbundne udtryk, samt vendinger til at starte og afslutte en samtale, afhængig af hvem hun taler med. Side 10 af 26 Marianne Hubert Der Sprung 4

11 Der Sprung 4, Kap 7 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 2 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Fokus-færdigheds- Fokus-læringsmål Tegn på læring i forhold til fokuslæringsmålet Samtale Eleven kan udveksle budskaber og holdninger. kommunikationsstrategier bestemt af situation, afsender og modtager. Eleven kan - efter at have arbejdet med udtryk og vendinger, der anvendes ved lægebesøg - føre en samtale om, hvordan de har det, i en dialog der handler om at ringe til lægevagten. Niveau 1: Eleven svarer kort og lidt tøvende, på spørgsmål fra samtalepartneren, og har brug for en del hjælp til at fastholde samtalen Niveau 2: Eleven svarer ret frit på spørgsmål fra samtalepartneren og formår at fastholde samtalen med nogen støtte i sine notater Niveau 3: Eleven svarer frit og flydende på spørgsmål fra samtalepartneren, fastholder uden problemer samtalen bl.a. vha. spørgsmål og formår at forholde sig til og kommentere på partnerens udsagn. Andre færdigheds- Andre læringsmål Lytning Elev kan forstå budskaber og holdninger indenfor nære emner. at afkode budskaber i forskellige situationer. Eleven kan lytte efter konkrete fakta om laviner og udlede de rigtige oplysninger ud fra svarmuligheder samt formulere svar på spørgsmål uden svarmuligheder. Præsentation Eleven kan i et enkelt sprog præsentere et forberedt emne. Eleven kan ud fra billeder udvælge nøgleord og sætninger fra en tekst om et lavineuheld og øve Side 11 af 26 Marianne Hubert Der Sprung 4

12 præsentationsstrategi med tilhørende ordforråd. sig på at kunne genfortælle teksten kun med støtte i billederne. Læsning Eleven kan forstå forskellige typer af enkle tekster om nære emner. konteksts og teksttypers betydning for læseforståelse. Eleven kan forstå en fiktionstekst om et lavineuheld og uddrage relevante facts og konklusioner. Eleven kan benytte sig af overskrift, billeder og kontekst til forståelse af teksten. Skrivning Eleven kan skrive i et enkelt sprog under hensyntagen til situation, afsender og modtager. Eleven kan i billeder og tekst lave en tegneserie, der fortæller om en lavineulykke. sprogets funktion i forskellige situationer Sproglig fokus (skriftlig) Eleven kan skrive udtryk og sætninger klart og forståeligt. centrale sprogbrugsregler. Eleven kan i en indsætningsøvelse analysere sætninger og vælge de rigtige ord - fx verber, substantiver, artikler, pronomener og præpositioner - ud fra svarmuligheder. Der Sprung 4, Kap 8 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 2 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Side 12 af 26 Marianne Hubert Der Sprung 4

13 Fokus-færdigheds- Fokus-læringsmål Tegn på læring i forhold til fokuslæringsmålet Præsentation Eleven kan i et enkelt sprog tale om nære emner. forberedelse af enkle præsentationer på tysk. Eleven kan ud fra en disposition med relevante stikord redegøre for et delemne i relation til temaet Deutschland Gestern - Deutschland Heute i 5 min. Niveau 1: Eleven redegør med tydelig støtte i sin disposition for nogle få faktuelle begivenheder i Tysklands historie. Niveau 2: Eleven redegør med støtte i sin disposition for flere faktuelle begivenheder i Tysklands historie og disse betydning for den tyske befolkning. Niveau 3: Eleven redegør sikkert og med lidt støtte i sin disposition for faktuelle begivenheder i Tysklands historie, disses betydning for den tyske befolkning og drager desuden paralleller til andre steder i verden i dag. Andre færdigheds- Andre læringsmål Samtale Eleven kan udveksle budskaber og holdninger. kommunikationsstrategier bestemt af situation, afsender og modtager. Eleven kan i grupper diskutere identiteten af en ukendt person i en kærlighedsnovelle og gætte på novellens fortsættelse/slutning. Side 13 af 26 Marianne Hubert Der Sprung 4

14 Læsning Eleven kan forstå forskellige typer af enkle tekster om nære emner. konteksts og teksttypers betydning for læseforståelse. Eleven kan læse en tekst om Berlinmurens historie og efterfølgende uddrage årstal for vigtige begivenheder. Sprogligt fokus (skriftlig) Eleven kan skrive udtryk og sætninger klart og forståeligt. centrale sprogbrugsregler. Eleven kan vælge den rigtige form af udtrykket es gibt i forhold til tid og placering i sætningen. Kulturforståelse Eleven kan beskrive tysktalende landes kulturer og levevis. væsentlige elementer af tysktalende landes kultur. Eleven kan efter at have tilegnet sig viden om Berlinmurens historie i en gruppe diskutere, hvad de ville gøre, hvis deres by pludselig blev delt af en mur. Side 14 af 26 Marianne Hubert Der Sprung 4

15 Der Sprung 4, Kap 9 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 2 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Fokus-færdigheds- Fokus-læringsmål Tegn på læring i forhold til fokuslæringsmålet Tysk som adgang til verden Eleven kan kommunikere på tysk med sprogbrugere lokalt og globalt. tysk sprogs og kulturs betydning i Europa. Eleven kan fremføre en dialog mellem to unge fra hhv. Danmark og Tyskland, hvor der tales om forskelle og ligheder i forhold til at være ung i de to respektive lande. Niveau 1: Eleven fortæller om at være ung i sit eget land og lægger op til at samtalepartneren fortæller om at være ung i sit land. Niveau 2: Eleven indgår i dialogen og drager sammenligninger mellem de to landes ungdomskultur. Niveau 3: Eleven indgår i dialogen, sammenligner de to landes ungdomskultur og reflekterer over forskelle og ligheder. Andre færdigheds- Andre læringsmål Lytning Eleven kan forstå budskaber og holdninger inden for nære emner. at afkode budskaber i forskellige situationer. Eleven kan kombinere billeder og overskrifter efter at have lyttet til en fortælling om danske spor i Tyskland. Samtale Eleven kan udveksle budskaber og holdninger. kommunikationsstrategier bestemt af situation, Eleven kan i et interview give udtryk for, hvorvidt hun er enig eller uenig i påstande om det at være dansk, fremført af unge Side 15 af 26 Marianne Hubert Der Sprung 4

16 afsender og modtager. fra Tyskland. Kulturforståelse Eleven kan beskrive tysktalende landes kulturer og levevis. væsentlige elementer af tysktalende landes kultur. Eleven kan på baggrund af viden om det at være ung i Tyskland drage sammen-ligninger med det at være ung i Danmark. Kulturmøder Eleven kan anvende tysk i mødet med tysktalende fra forskellige kulturer. samtaleformer i tysktalende områder. Eleven kan i et rollespil om at møde en jævnaldrende føre en samtale om forskelle og ligheder ved at være ung i de to lande og spørge interesseret ind til samtalepartnerens forhold. Eleven kan anvende gambitter som fx ach wirklich, ja, das finde ich auch, interessant, das kann ich mir vorstellen. Der Sprung 4, Kap 11 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 2 Side 16 af 26 Marianne Hubert Der Sprung 4

17 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Fokus-færdigheds- Fokus-læringsmål Tegn på læring i forhold til fokuslæringsmålet Sprogligt fokus (mundtlig) Eleven kan formulere sig i sammenhæng i et enkelt, klart og forståeligt sprog. udtale og sætningsopbygning. Eleven kan anvende underordnede bindeord som fx dass og weil, når han giver udtryk for sine holdninger og argumenterer for dem. Fx Ich finde, dass, weil. Niveau 1: Eleven udtrykker sin holdning i hovedsætninger. Niveau 2: Eleven udtrykker sin holdning og anvender bindeordet dass. Niveau 3: Eleven udtrykker sin holdning og argumenterer for den og anvender flere forskellige bindeord korrekt. Andre færdigheds- Samtale Eleven kan udveksle budskaber og holdninger. kommunikationsstrategier bestemt af situation, afsender og modtager. Andre læringsmål Eleven kan, stillet overfor et dilemma, give udtryk for sine holdninger til dilemmaet og fortælle, hvad han ville gøre i en tilsvarende situation. Tekst og medier Eleven kan anvende digitale medier til kommunikation på tysk. kommunikationsformer i forskellige medier og genrer Eleven kan kommunikere med andre på tysk i en chat på computeren. Eleven kan med udgangspunkt i en af diskussionerne i teksterne om dilemmaer skrive et manuskript til diskussionen og indspille Side 17 af 26 Marianne Hubert Der Sprung 4

18 diskussionen som lyd eller video. Sprogligt fokus (skriftlig) Eleven kan skrive udtryk og sætninger klart og forståeligt. Eleven kan forstå forskellen på verberne wurde og würde og anvende dem korrekt i en indsætningsøvelse. centrale sprogbrugsregler. Der Sprung 4, Kap 12 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 2 Færdigheds/ Læringsmål Tegn på læring kan være Side 18 af 26 Marianne Hubert Der Sprung 4

19 vidensmål Fokus-færdigheds- Fokus-læringsmål Tegn på læring i forhold til fokuslæringsmålet Præsentation Eleven kan i et enkelt sprog præsentere et forberedt emne. præsentationsstrategi med tilhørende ordforråd. Andre færdigheds- Samtale Eleven kan udveksle budskaber og holdninger. kommunikationsstrategier bestemt af situation, afsender og modtager. Eleven kan ud fra en disposition med relevante stikord redegøre for et delemne i relation til temaet Jung sein i 5 min. Andre læringsmål Eleven kan i grupper på fire og i par diskutere, hvordan hun vil takle udvalgte konflikter med sine forældre. Fx Wie würdest du deine Eltern erklären, dass du auch mal die ganze Nacht ausgehen darfst? Niveau 1: Eleven redegør med tydelig støtte i sin disposition for nogle få områder i relation til sit emne. Niveau 2: Eleven redegør med støtte i sin disposition for flere områder i relation til sit emne og trækker linjer til egne oplevelser og erfaringer. Niveau 3: Eleven redegør sikkert og med mange perspektiver for sit emne, trækker linjer til egne oplevelser og erfaringer og drager sammenligninger mellem tysk og dansk kultur i relation til emnet. Side 19 af 26 Marianne Hubert Der Sprung 4

20 Læsning Eleven kan forstå forskellige typer af enkle tekster om nære emner. konteksts og teksttypers betydning for læseforståelse. Eleven kan under arbejdet med en tekst med CL-strukturen Rollenlesen lave et referat af det vigtigste indhold og give afsnittene en overskrift. Lytning Eleven kan forstå budskaber og holdninger inden for nære emner. at afkode budskaber i forskellige situationer. Eleven kan i et interview om den tyske Jugendschutzgesetz afgøre, hvad de tre adspurgte unge siger ud fra svarmuligheder. Kulturforståelse Eleven kan beskrive tysktalende landes kulturer og levevis. væsentlige elementer af tysktalende landes kultur. Eleven kan fortælle om den unge tyske rapper Ninas indsats for at hjælpe andre mennesker og give udtryk for sin egen holdning til dette. Jugendschutzgesetz i Tyskland. Der Sprung 4, Kap 13 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 2 Side 20 af 26 Marianne Hubert Der Sprung 4

21 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Fokus-færdigheds- Fokus-læringsmål Tegn på læring i forhold til fokuslæringsmålet Læsning Eleven kan forstå forskellige typer af enkle tekster om nære emner. konteksts og teksttypers betydning for læseforståelse. Eleven kan læse og forstå en jobannonce med henblik på at lave et rollespil, hvor han ringer op og søger om jobbet. Niveau 1: Eleven forstår, hvilket job det drejer sig om og stiller få spørgsmål til jobbet. Niveau 2: Eleven forstår flere elementer i jobannoncen og spørger ind til flere aspekter af jobbet. Niveau 3: Eleven forstår alle vigtige elementer i jobannoncen, stiller mange relevante spørgsmål til jobbet og slutter af med at takke ja eller nej til jobbet. Andre færdigheds- Andre læringsmål Samtale Eleven kan udveksle budskaber og holdninger. kommunikationsstrategier bestemt af situation, afsender og modtager. Eleven kan i et interview, der handler om hans fremtidsplaner anvende et relevant ordforråd i forhold til at stille relevante spørgsmål, besvare spørgsmålene og uddybe sine svar. Præsentation Eleven kan i et enkelt sprog præsentere et forberedt emne. præsentationsstrategi med tilhørende ordforråd. Eleven kan lave en Wortigel med relevante stikord og ud fra denne fortælle om sine fremtidsplaner. Sprogligt fokus (mundtlig) Side 21 af 26 Marianne Hubert Der Sprung 4

22 Eleven kan formulere sig i sammenhæng i et enkelt, klart og forståeligt sprog. udtale og sætningsopbygning. Kulturmøder Eleven kan anvende tysk i mødet med tysktalende fra forskellige kulturer. samtaleformer i tysktalende områder. Eleven kan i en samtale om en tekst anvende sætnings-opbygning i ledsætninger korrekt. Fx Sie hat diesen Beruf gewählt, weil sie toll singen kann. Eleven kan i et rollespil ringe op og spørge ind til et job på baggrund af en jobannonce og anvende vendinger og høflighedsfraser, som er tilpasset situationen. Side 22 af 26 Marianne Hubert Der Sprung 4

23 Der Sprung 4, Kap 14 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 2 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Fokus-færdigheds- Fokus-læringsmål Tegn på læring i forhold til fokuslæringsmålet Kulturforståelse Eleven kan beskrive tysktalende landes kulturer og levevis. væsentlige elementer af tysktalende landes kultur. Andre færdigheds- Eleven kan i ord og billeder fortælle om Østrig. Andre læringsmål Niveau 1: Eleven præsenterer få konkrete faktuelle oplysninger om Østrig, som er hentet fra bearbejdede tekster og øvelser. Niveau 2: Eleven præsenterer mange faktuelle oplysninger om Østrig, som er hentet fra bearbejdede tekster og øvelser. Niveau 3: Eleven kommer i sin præsentation godt rundt om emnet Østrig og inddrager også oplysninger fundet på internettet. Sprogligt fokus (mundtlig) Eleven kan formulere sig i sammenhæng i et enkelt, klart og forståeligt sprog. udtale og sætningsopbygning. Eleven kan med indlevelse og intonation - og i overensstemmelse med tekstens indhold - oplæse et digt af Ernst Jandl. Tekster og medier Eleven kan anvende digitale medier til enkel sprogproduktion på tysk. sproglige udtryksformer i Eleven kan anvende et digitalt præsentationsværktøj, således at det understøtter et foredrag om Østrig. Side 23 af 26 Marianne Hubert Der Sprung 4

24 digitale medier. Kulturmøder Eleven kan anvende tysk i mødet med tysktalende fra forskellige kulturer. Eleven kan anvende tysk i et rollespil om at bestille et hotelværelse. samtaleformer i tysktalende områder. Side 24 af 26 Marianne Hubert Der Sprung 4

25 Der Sprung 4, Kap 15 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 2 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Fokus-færdigheds- Fokus-læringsmål Tegn på læring i forhold til fokuslæringsmålet Kulturforståelse Eleven kan beskrive tysktalende landes kulturer og levevis. væsentlige elementer af tysktalende landes kultur. Eleven kan i læste tekster finde vigtige gloser i relation til karneval og fastelavn i Tyskland, således at disse kan indsættes i en kryds og tværs. Niveau 1: Eleven har svært ved at orientere sig i teksten, men finder dog med støtte fra en kammerat nogle få relevante ord. Niveau 2: Eleven orienterer sig nogenlunde i teksten og finder med støtte fra en kammerat de fleste relevante ord. Niveau 3: Eleven orienterer sig meget sikkert i teksten og finder forholdsvis nemt de relevante ord. Andre færdigheds- Andre læringsmål Samtale Eleven kan indgå i, fastholde og afslute enkle samtaler om nære emner relationsbundne udtryk Eleven kan i mindre grupper samtale om indholdet fra en lyttetekst. Sproglig fokus (skriftlig) Eleven kan skrive udtryk og sætninger klart og forståeligt. centrale sprogbrugsregler. Eleven kan i en indsætningsøvelse analysere sætninger og vælge de rigtige ord - fx verber, substantiver, artikler, pronomener og Side 25 af 26 Marianne Hubert Der Sprung 4

26 præpositioner - ud fra svarmuligheder. Side 26 af 26 Marianne Hubert Der Sprung 4

Eleven kan interviewe en kammerat om hans/hendes sommerferieaktiviteter.

Eleven kan interviewe en kammerat om hans/hendes sommerferieaktiviteter. Der Sprung 3, Kap 1 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 1 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Fokus-færdigheds-/vidensmål Fokus-læringsmål Tegn på læring

Læs mere

Tysk (2. fremmedsprog)

Tysk (2. fremmedsprog) Tysk ( fremmed) Kompetencemål Kompetenceområde Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Kultur og samfund Eleverne kan kommunikere mundtligt om nære i et meget

Læs mere

Årsplan tysk 8.klasse

Årsplan tysk 8.klasse Årsplan tysk 8.klasse Årsplan 1. forløb Samtale (1. fase efter 9. kl.) kan indgå i, fastholde og afslutte enkle samtaler om nære emner har viden om relationsbundne udtryk Sprogligt fokus (3. fase efter

Læs mere

Fagformål for faget tysk

Fagformål for faget tysk Fagformål for faget tysk Formålet med faget tysk er, at eleverne skal erhverve sig viden, kompetencer og redskaber, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både skriftligt og mundtligt i et klart

Læs mere

Årsplan tysk GQ/HØP 1617

Årsplan tysk GQ/HØP 1617 Årsplan tysk GQ/HØP 1617 Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. kl. på udelt tyskhold. Fagligt er der stor spredning på holdet; nogle kan med rimelig

Læs mere

Årsplan tysk GQ/HØP 1718

Årsplan tysk GQ/HØP 1718 Årsplan tysk GQ/HØP 1718 Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. kl. på udelt tyskhold. Fagligt er der stor spredning på holdet; nogle kan med rimelig

Læs mere

Sport/ Freizeit. Kan forstå budskaber og holdninger inden for nære emner Har viden om at afkode budskaber

Sport/ Freizeit. Kan forstå budskaber og holdninger inden for nære emner Har viden om at afkode budskaber Årsplan for tysk 9. årgang 2015/2016 Antal lektioner Kompetencemål Færdigheds- og vidensområder Eleven Lytning: kan anvende Uge 33-34 tysk i mødet med tysktalende fra kulturer samtaleformer kan kommunikere

Læs mere

Der Sprung! 1 Neue Ausgabe, 6. Klasse Kapitel 1 Neu in der Klasse

Der Sprung! 1 Neue Ausgabe, 6. Klasse Kapitel 1 Neu in der Klasse Kapitel 1 Neu in der Klasse Samtale (f 2) Eleven kan stille og besvare enkle spørgsmål om nære emner. relevante spørgeord og svarstrategier. Fokus- læringsmål Samtale Eleverne kan fortælle om sig selv

Læs mere

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. 1 Jeg kan forstå hovedindholdet af talt tysk om personbeskrivelser.

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. 1 Jeg kan forstå hovedindholdet af talt tysk om personbeskrivelser. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Lytning (Fase 2) Eleven kan forstå enkle budskaber om nære emner / Eleven har viden om forhold mellem mimik, gestik og indhold i situationer.

Læs mere

Der Sprung 2, Kapitel 1

Der Sprung 2, Kapitel 1 Der Sprung 2, Kapitel 1 Eleven kan gennemføre korte dialoger om nære emner. enkle kommunikationsstrategier. Eleven kan ved hjælp af spørgsmålene og præsentationsteksterne indgå i dialoger med hinanden.

Læs mere

Årsplan tysk 6. klasse

Årsplan tysk 6. klasse Årsplan tysk 6. klasse Årsplan 1. forløb Mundtlig kommunikation Ferienaktivitäten Samtale kan stille og besvare enkle spørgsmål om nære emner har viden om relevante spørgeord og svarstrategier Lytning

Læs mere

Zivilcourage. Om forløbet. Forfatter. Niveau. Varighed. Lisebet Svanøe klasse. 3-5 lektioner

Zivilcourage. Om forløbet. Forfatter. Niveau. Varighed. Lisebet Svanøe klasse. 3-5 lektioner Zivilcourage Forfatter Lisebet Svanøe Niveau 9.-10. klasse Varighed 3-5 lektioner Om forløbet Forløbet Zivilcourage er tænkt som et supplerende forløb til undervisningen, som eleverne delvist kan arbejde

Læs mere

Årsplan for faget tysk i 9.kl. skoleåret

Årsplan for faget tysk i 9.kl. skoleåret Årsplan for faget tysk i 9.kl. skoleåret 2016-17 Årsplanen sigter på at opfylde af de i Fælles mål beskrevne Kompetence mål for Tysk, efter 9.kl. Fagets formål Eleverne skal i faget tysk udvikle kompetencer

Læs mere

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo Christiane F Et undervisningsforløb til temaet Familie i udskolingen

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo Christiane F Et undervisningsforløb til temaet Familie i udskolingen Wir Kinder vom Bahnhof Zoo Christiane F Et undervisningsforløb til temaet Familie i udskolingen Jeg har anvendt uddrag fra Wir Kinder vom Bahnhof Zoo Christiane F. i forbindelse med temaet Familie. Jeg

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Liebe und Gefühle. Forløbet tager udgangspunkt i det sprog unge benytter sig af i Tyskland i dag. Det gælder både det talte sprog og det skrevne.

Liebe und Gefühle. Forløbet tager udgangspunkt i det sprog unge benytter sig af i Tyskland i dag. Det gælder både det talte sprog og det skrevne. Liebe und Gefühle Niveau 9.-10. klasse Varighed 12 lektioner Om forløbet Forløbet Liebe und Gefühle er tænkt som et supplerende forløb til undervisningen, som eleverne kan arbejde selvstændigt med. Eleverne

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Tysk (2. fremmedsprog)

Tysk (2. fremmedsprog) Tysk ( fremmed) Fagformål for faget tysk Eleverne skal i faget tysk udvikle kompetencer til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende tysk nationalt og globalt i deres aktuelle

Læs mere

Årsplan for 6. klasse i tysk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 6. klasse i tysk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 6. klasse i tysk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De Forenklede Fællesmål for faget tysk. Arbejdsformer: Vi arbejder i grupper, parvis og alene. Vi har desuden snakke

Læs mere

Tierisch. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål. Læringsmål og tegn på læring. Færdigheds / vidensmål. 7. klasse.

Tierisch. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål. Læringsmål og tegn på læring. Færdigheds / vidensmål. 7. klasse. Tierisch Niveau 7. klasse Varighed 10 lektioner Om forløbet Mange elever har selv et kæledyr, og næsten alle har en mening om, hvilke dyr der er søde, og hvilke, der er rædselsfulde. Derudover er vores

Læs mere

Eleven kan indgå i, fastholde og afslutte enkle samtaler om nære emner. Eleven har viden om relationsbundne udtryk

Eleven kan indgå i, fastholde og afslutte enkle samtaler om nære emner. Eleven har viden om relationsbundne udtryk Tysk Der Sprung 4: Kap.1 detaljer om nære holdninger inden for nære at lytte at afkode af situation, metode til at forbinderord udtale og nære af enkle tekster om nære at læse konteksts skriveprocesser

Læs mere

Årsplan 2015/2016 Hold: 9.årgang Fag: tysk Lærer: sarah

Årsplan 2015/2016 Hold: 9.årgang Fag: tysk Lærer: sarah Nedenstående metoder vil være gennemgående for undervisningen i tysk: Det handler først og fremmest om at tilegne sig sprog, at turde udtrykke sig på tysk og udvide sit ordforråd. Læse, skrive og lytte

Læs mere

Læreplan for tysk. Signalement af faget

Læreplan for tysk. Signalement af faget Læreplan for tysk Læreplan for tysk består af: Signalement Formål Slutmål Trinmål Beskrivelser Læseplan Signalement af faget Det undervises i tysk på 7. 9. Klassetrin De centrale kundskabs og færdighedsområder

Læs mere

Grindsted Privatskole Tysk 8. klasse 17/18

Grindsted Privatskole Tysk 8. klasse 17/18 De overordnede kompetencemål er: Vi arbejder, ligesom folkeskolen, hen imod nye Fælles Mål for tysk efter 9. Klasse, som kan ses via dette link: http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%c3%a6rer/ffm/tysk Vi vil

Læs mere

Færdigheds/ vidensmål

Færdigheds/ vidensmål Thème 1 Je m appelle 1 Bonjour! Præsentation (F1) Eleven kan med få sætninger præsentere sig selv ord og faste udtryk for præsentationsformer Præsentation Eleverne kan sige goddag og fortælle, hvad de

Læs mere

Ein großes Talent. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål. 9. klasse. 12 lektioner

Ein großes Talent. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål. 9. klasse. 12 lektioner Ein großes Talent Niveau 9. klasse Varighed 12 lektioner Om forløbet X Factor er kendt i hele verden også i Tyskland! I 2012 løb tredje sæson over skærmen og var en stor publikumssucces. Genren talentshows

Læs mere

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder Arbejdet med webmaterialet udvikler elevernes ordforråd og kendskab til begreber, der vedrører udviklingslande. De læser samt forholder sig til indholdet. Lærer, hvad gør du? Hjælper eleverne i gang med

Læs mere

Årsplan engelsk Nina Spånhede 17/18

Årsplan engelsk Nina Spånhede 17/18 Årsplan engelsk Nina Spånhede 17/18 Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. klasse på udelt engelskhold. Alle elever kan med varierende sproglig sikkerhed

Læs mere

Årsplan engelsk 6. klasse

Årsplan engelsk 6. klasse Årsplan engelsk 6. klasse Årsplan 1. forløb Food (eksempel) Kommunikationsstrategier kan vælge gættestrategier i forståelse af ukendt ordforråd har viden om forskellige gættestrategier Samtale kan indgå

Læs mere

Sternzeichen. Niveau. Varighed. Forfatter. Om forløbet. Forslag til læringsmål og tegn på læring klasse lektioner.

Sternzeichen. Niveau. Varighed. Forfatter. Om forløbet. Forslag til læringsmål og tegn på læring klasse lektioner. Sternzeichen Niveau 4.-6. klasse Varighed 8-10 lektioner Forfatter Martje Moseler Om forløbet Forløbet Sternzeichen handler om stjernetegn og horoskoper. Eleverne arbejder med et ordforråd, hvor formålet

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan engelsk 2017/ CU

Årsplan engelsk 2017/ CU Årsplan engelsk 2017/2018 - CU Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. kl. på udelt engelskhold. Alle elever kan med varierende sproglig sikkerhed deltage

Læs mere

Tysk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016

Tysk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016 Fagansvarlig: LRO De ugentlige tysktimer vil bestå af: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Kommunikative færdigheder

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Årsplan engelsk Nina 16/17

Årsplan engelsk Nina 16/17 Årsplan engelsk Nina 16/17 Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. klasse på udelt engelskhold. Alle elever kan med varierende sproglig sikkerhed deltage

Læs mere

Læseplan for tilbudsfaget tysk. 10. klasse

Læseplan for tilbudsfaget tysk. 10. klasse Læseplan for tilbudsfaget tysk 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 5 Kultur og samfund 6 Tværgående temaer It og medier 7 Innovation

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. ITinddragelse (ordbøger).

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. ITinddragelse (ordbøger). Fag:Tysk 31-36 Hold: 9 Lærer: Malene Clante Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Hundefutter. Om forløbet. Niveau. Varighed. 9. klasse. 10 lektioner

Hundefutter. Om forløbet. Niveau. Varighed. 9. klasse. 10 lektioner Hundefutter Niveau 9. klasse Varighed 10 lektioner Om forløbet Undervisningsforløbet til filmen Hundefutter er målrettet 9. klassetrin i grundskolen. Forløbet er struktureret således, at elevernes sproglige

Læs mere

Der große Wurf. Om forløbet. Niveau. Varighed. 6. klasse. 8-10 lektioner

Der große Wurf. Om forløbet. Niveau. Varighed. 6. klasse. 8-10 lektioner Der große Wurf Niveau 6. klasse Varighed 8-10 lektioner Om forløbet Forløbet tager udgangspunkt i tegneserien Der große Wurf, der er en del af serien Wadenbeisser, hvor journalisterne (skoleelever) på

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion.

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. Fag: Tysk Hold:14 Lærer: Malene Clante 31-36 Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Schule - na klar! Om forløbet. Niveau. Varighed klasse lektioner

Schule - na klar! Om forløbet. Niveau. Varighed klasse lektioner Schule - na klar! Niveau 8.-9. klasse Varighed 10-12 lektioner Om forløbet Dette tema handler om skolen, det tyske skolesystem, om musikeren Sido s forhold til skole og skolernes regler og sanktionsmuligheder.

Læs mere

Ab in den Skiurlaub. Om forløbet. Niveau. Varighed. 5. klasse. 8-10 lektioner

Ab in den Skiurlaub. Om forløbet. Niveau. Varighed. 5. klasse. 8-10 lektioner Ab in den Skiurlaub Niveau 5. klasse Varighed 8-10 lektioner Om forløbet Undervisningsforløbet Ab in den Skiurlaub tager udgangspunkt i Florian fra Hamburg og hans familie, der hvert år tager på skiferie

Læs mere

Märchen. Om forløbet. Niveau. Varighed. 8. klasse. 8 lektioner

Märchen. Om forløbet. Niveau. Varighed. 8. klasse. 8 lektioner Märchen Niveau 8. klasse Varighed 8 lektioner Om forløbet Alle kender til eventyrets magiske verden, eventyrets typiske konstruktion og karaktertræk. Samtidig kender eleverne til de typiske figurer og

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Made in Germany. Eleverne kan bruge forløbets tekster og links som pensum ellers synopsis tekster samt ordforrådsskattekiste udover Mein Wörterbuch.

Made in Germany. Eleverne kan bruge forløbets tekster og links som pensum ellers synopsis tekster samt ordforrådsskattekiste udover Mein Wörterbuch. Made in Germany Niveau 8. klasse Varighed 6-8 lektioner Om forløbet Forløbet tager udgangspunkt i kendte tyske varemærker, hvor elevene stifter bekendtskab med store, kendte mærker som f.eks. Aldi, Adidas

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Sprogligt fokus (Fase 1) Jeg kan forstå og bruge engelske høflighedsudtryk.

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Sprogligt fokus (Fase 1) Jeg kan forstå og bruge engelske høflighedsudtryk. English every day Eleven kan efterligne hyppige ord og fraser / Eleven har viden om de hyppigste ord og fraser. Eleven kan afkode hyppige engelske ord med billedstøtte / Eleven har viden om ordbilleder,

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Periodemål 7.-9. klasse

Periodemål 7.-9. klasse Periodemål 7.-9. klasse I min praksis som lærer udvikler jeg forskellige ressourcer til brug i min undervisning. Her følger eksempler på mål for forskellige perioder med varierende fokusområder. ålene

Læs mere

Fransk - 2. fremmedsprog

Fransk - 2. fremmedsprog Fransk - fremmed Kompetencemål Kompetenceområde Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Kultur og samfund på mundtligt om nære i et meget enkelt og forståeligt

Læs mere

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Spaß am Strand Niveau 5. klasse Varighed ca. 6 lektioner Om forløbet Forløbet tager afsæt i en præsentation af Lucas og hans familie, der hvert år tager til Rügen på strandferie, og vi følger familien

Læs mere

Forløbet er lavet med udgangspunkt i 9. klassetrin, men rummer udfordringer for alle elever i udskolingen.

Forløbet er lavet med udgangspunkt i 9. klassetrin, men rummer udfordringer for alle elever i udskolingen. On the Run Niveau 9.klasse Varighed 6-8 lektioner Om forløbet Medierne flyder over med historier om hidtil usete flygtningestrømme, lukkede grænser og et Europa under pres. I dette forløb sætter vi fokus

Læs mere

Årsplan Tysk. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Tysk 6./7. klasse 2013-2014. Du bist dran 1 Textbuch

Årsplan Tysk. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Tysk 6./7. klasse 2013-2014. Du bist dran 1 Textbuch Årsplan Tysk Tysk 6./7. klasse 2013-2014 Oversigt Faget tysk er et aktivt fag med en forventning om høj elevdeltagelse. Eleverne skal lære et helt nyt sprog og det kræver en del strukturering. Derfor vil

Læs mere

Læse tekster om forskellige ferieformer. Skrive deres egen feriefortælling: Aflevering opgaver -200 ord

Læse tekster om forskellige ferieformer. Skrive deres egen feriefortælling: Aflevering opgaver -200 ord Årsplan for 9. Lundby, tysk ( EA ) Freizeit ( fokus på Reisen og Musik) 33-37 Skotland uge 34 Deltage i samtale om centrale nære emner Forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer af skrevet tysk centrale

Læs mere

Fransk - 2. fremmedsprog

Fransk - 2. fremmedsprog Fransk - fremmed Fagformål for faget Eleverne skal i faget udvikle kompetencer til at kommunikere på både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige

Læs mere

Eksempel på undervisningsplan i tysk 8. klasse

Eksempel på undervisningsplan i tysk 8. klasse Eksempel på undervisningsplan i tysk 8. klasse Tysk 8. klasse Tema: Reisen Opstart: august 2013 Indhold: at opleve verden Mål: Fokus vil ligge på udtale og sætningsopbygning. En del af det, at kunne begå

Læs mere

Årsplan for tysk 8.b Skoleåret 13/14

Årsplan for tysk 8.b Skoleåret 13/14 Årsplan for tysk 8.b Skoleåret 13/14 Trinmålene efter 9. klasse Fælles Mål 2009 Klassen arbejder hen mod trinmålene efter 9. klasse. Alle mål skal betragtes ud fra, at eleverne er undervejs i forhold til

Læs mere

Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Tysk/KS

Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Tysk/KS Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Tysk/KS Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Thema: Ferieerlebnisse Der Sprung S. 6-11 + 14-22 + 26-31 Du bist

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

De forenklede mål for faget tysk:

De forenklede mål for faget tysk: 1 Faglig årsplan for 4. klasse Formål for faget tysk: Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke

Læs mere

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede fællesmål for faget engelsk. Arbejdsformer: Eleverne skal både arbejde enkeltvis, i par og i grupper.

Læs mere

Årsplan for 5. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Tysk/KS

Årsplan for 5. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Tysk/KS Årsplan for 5. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Tysk/KS Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Hallo! Opstart med at lære at præsentere sig selv på tysk, lære en

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur. Kompetenceområdet kultur og samfund omfatter to færdigheds- og vidensområder:

Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur. Kompetenceområdet kultur og samfund omfatter to færdigheds- og vidensområder: Årsplan tysk: 6 x I udarbejdelsen af min årsplan i tysk 6. kl. tager jeg udgangspunkt i fagets 3 centrale kundskabs- og færdighedsområder, og i det nedenstående har jeg i punktform ridset det op, som jeg

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

9. J.TH. Lundby. Årsplan (Tysk EA) Uge Mål Faglige områder Faglige aktiviteter Materialer Evaluering. Læse Skrive Genfortælle Lytte

9. J.TH. Lundby. Årsplan (Tysk EA) Uge Mål Faglige områder Faglige aktiviteter Materialer Evaluering. Læse Skrive Genfortælle Lytte Freizeit ( fokus på Reisen, Musik ) Uge Mål 35-37 Skotland uge 33 Skotland projekt Uge 34 Deltage i samtale om centrale nære emner Forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer af skrevet tysk centrale

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Antal uger forløb 2. forløb 3. forløb 4. forløb

Antal uger forløb 2. forløb 3. forløb 4. forløb Årsplan engelsk GQ Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. kl. på udelt engelskhold. Alle elever kan med varierende sproglig sikkerhed deltage i kortere

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

Læseplan for faget tysk

Læseplan for faget tysk Læseplan for faget tysk Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 5.-7. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 5 Kultur og samfund 6 2. trinforløb for 8.- 9. klassetrin 7 Mundtlig kommunikation

Læs mere

Årsplan tysk 7. klasse 2016/2017

Årsplan tysk 7. klasse 2016/2017 5.-7. klasse Fra den første undervisning lægges hovedvægten indholdsmæssigt på det nære miljø og emner fra elevernes hverdag. Der er fokus på det tyske sprogs nære slægtskab med dansk, og gennem arbejdet

Læs mere

Anderssein. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål klasse lektioner

Anderssein. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål klasse lektioner Anderssein Niveau 7. -8. klasse Varighed 10-12 lektioner Om forløbet Forløbet Anderssein handler om det at være anderledes. Eleverne skal være med til at definere begrebet i den første del af forløbet.

Læs mere

Niveau. Varighed. Forfatter. Om forløbet. Faglige mål. Das neue Outfit. 5./6. klasse lektioner. Martje Moseler

Niveau. Varighed. Forfatter. Om forløbet. Faglige mål. Das neue Outfit. 5./6. klasse lektioner. Martje Moseler Das neue Outfit Niveau 5./6. klasse Varighed 8-10 lektioner Forfatter Martje Moseler Om forløbet Undervisningsforløbet Das neue Outfit har fokus på ordforråd og den direkte kommunikation. Forløbet tager

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for tysk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for tysk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk I tysk i 8. klasse vil vi arbejde med følgende fem temaer: Mit Musik geht alles besser Familie

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Prøve 10. klasse i tysk UCV 2016 / 17

Prøve 10. klasse i tysk UCV 2016 / 17 Prøve 10. klasse i tysk UCV 2016 / 17 Slutmål efter 10. klassetrin Kommunikative færdigheder Eleven skal være i stand til at: deltage i samtaler om centrale og nære emner redegøre for hovedindholdet og

Læs mere

Forenklede Fælles Mål tysk

Forenklede Fælles Mål tysk Forenklede Fælles Mål tysk CFU, UCC Onsdag den 6. maj 2015 kl. 13.00-16.00 Mål Deltagerne har: Kendskab til forenklede Fælles Måls opbygning Kendskab til tankegangen bag den målstyrede undervisning i forenklede

Læs mere

Årsplan for 5.K i tysk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 5.K i tysk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 5.K i tysk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede fællesmål for faget tysk. Arbejdsformer: Vi arbejder enkeltvis, parvis og i mindre grupper. Desuden har vi

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Mein Kiez. Mein Kiez præsenterer eleverne får nogle af områderne i Berlin. De skal læse kort og beskrivelser, hvortil der også er lytteøvelser.

Mein Kiez. Mein Kiez præsenterer eleverne får nogle af områderne i Berlin. De skal læse kort og beskrivelser, hvortil der også er lytteøvelser. Mein Kiez Niveau 9. klasse Varighed 8-10 lektioner Om forløbet Mein Kiez er et forløb, hvor eleverne møder Berlin set gennem unge berliners øjne. De skal høre musik, læse digte og rejse på tur med Clara

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Parvaneh. Forløbsvejledning. Varighed. Om forløbet. Af Larissa Rieber Darrell. 10 lektioner

Parvaneh. Forløbsvejledning. Varighed. Om forløbet. Af Larissa Rieber Darrell. 10 lektioner Parvaneh Forløbsvejledning Af Larissa Rieber Darrell Varighed 10 lektioner Om forløbet Undervisningsforløbet til kortfilmen Parvaneh er målrettet 9. klassetrin i grundskolen. Filmen handler om den unge

Læs mere

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Kultur og samfund Tekst og medier (Fase ) Eleven kan producere multimodale teksttyper på engelsk/eleven har viden om struktur og funktion i multimodale

Læs mere

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012 Sommerferieminder Danskværksteder a. It b. Grammatik c. Skønskrift/Læsning Fabler 41 Emneuge for hele årgangen It Eleverne skal skrive om deres sommerferie. Eleverne fortæller om en oplevelse fra deres

Læs mere

Franzi hat Geburtstag

Franzi hat Geburtstag Franzi hat Geburtstag Niveau 5. klasse Varighed 4-5 lektioner Om forløbet Forløbet tager afsæt i en kort film fra Goethe Institut London om anden Franzi, der fejrer sin fødselsdag. Med udgangspunkt i filmens

Læs mere

Das Traumtor. Om forløbet. Oversigt over forløbet. Niveau. Varighed. 6. klasse. 6-8 lektioner

Das Traumtor. Om forløbet. Oversigt over forløbet. Niveau. Varighed. 6. klasse. 6-8 lektioner Das Traumtor Niveau 6. klasse Varighed 6-8 lektioner Om forløbet Undervisningsforløbet Das Traumtor er et sportsforløb, som tager udgangspunkt i Jasper og hans venner, som dyrker fodbold. Fodboldforløbet

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole.

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole. Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 1 Modul 1 Du lærer at beskrive, fortælle og kommunikere om hverdagssituationer i et meget enkelt sprog både skriftligt og mundtligt, og du kan til sidst forstå

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Vise lytteforståelse

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Vise lytteforståelse Fag: Tysk Hold: 21 Lærer: Tine Kent Jensen U- ger Undervisningsmål 9. klasse 32-43 Deltage i samtale om centrale nære emner Forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer af skrevet tysk centrale og nære

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

aktiviteter Sport Kryds og tværs opgaver med udgangspunkt i læste tekster. Skriftlig oversættelse. Rollespil

aktiviteter Sport Kryds og tværs opgaver med udgangspunkt i læste tekster. Skriftlig oversættelse. Rollespil Fag: Tysk Hold: 28 Lærer: Rikke Balle Larsen 32-42 Undervisningsmål 9/10 klasse Udtalekorrekthed hovedindhold af lyd- og billedmedier ordforråd Vælge og anvende læsestrategier, herunder nærlæsning og skimming

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Deutsch klasse. Mandag d. 15. august

Deutsch klasse. Mandag d. 15. august Deutsch 5. -7. klasse Mandag d. 15. august Program d. 15. august kl. 12-15 1. Introduktion til dagen med udgangspunkt i idéer og tanker med ordforrådstilegnelse. 2. 5. klasse og opstart. Hvordan bruger

Læs mere

Læringsmålorienteret undervisningsforløb i tysk

Læringsmålorienteret undervisningsforløb i tysk Læringsmålorienteret undervisningsforløb i tysk CFU, UCC Torsdag den 28. april 2016 kl. 9.00-15.00 Mål At deltagerne: kender fagets kompetenceområder samt kompetence-, færdigheds- og vidensmål ved, hvordan

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere