Inden for skønlitteraturen taler man om tre forskellige hovedgenrer: Epik, lyrik og dramatik.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inden for skønlitteraturen taler man om tre forskellige hovedgenrer: Epik, lyrik og dramatik."

Transkript

1 E-modul 1: Intro til skønlitteratur 1. Genre Genre betyder art, type eller slags. Når man taler om hvilken genre en tekst tilhører, mener man altså hvilken slags teksttype den tilhører. De to hovedgenrer Litteratur opdeles i to hovedgenrer: faglitteratur (sagprosa) og skønlitteratur (fiktion). Faglitteraturen handler om virkelige personer, steder og begivenheder, dvs. om fakta, mens skønlitteraturen handler om opdigtede (el. fiktive) personer, steder og begivenheder, dvs. fiktion. Inden for hver af disse to hovedgenrer findes flere forskellige undergenrer. Fx er en debatbog, en avisartikel og en lovtekst eksempler på faglitteratur, mens et digt, et eventyr og en roman er eksempler på skønlitteratur. Dette afsnit handler om skønlitteratur. Skønlitterære genrer Inden for skønlitteraturen taler man om tre forskellige hovedgenrer: Epik, lyrik og dramatik. Episke tekster er tekster hvor en fortæller gengiver en historie el. et handlingsforløb skrevet i almindeligt sprog (prosa). Lyriske tekster er tekster hvor et digter-jeg gengiver tanker, følelser og oplevelser, ofte uden egentlig handling. Der bruges meget ofte billedsprog og en stram form, fx rim, rytme, vers og strofer. Dramatiske tekster er replikker beregnet til at blive fremsagt på en scene. Et drama består kun af replikker og regibemærkninger. Der er ingen fortæller. Hver af disse genrer kan igen deles op i flere forskellige undergenrer. I skemaet her kan du se eksempler inden for hver af de tre forskellige hovedgenrer. Skønlitteratur/fiktion (opdigtet) Episke tekster Lyriske tekster Dramatiske tekster (prosa) (poesi) (drama) roman digt skuespil novelle folkevise komedie/tragedie eventyr salme musical saga sangtekst opera 1

2 Opgave 1 Læs de 8 eksempler nedenfor, og find ud af hvilken slags tekst der er tale om i hvert eksempel. Se svarene i rettenøglen, som ligger bagest i dette dokument. Eksempel 1 Christian ventede i gården, til Leo og jeg var på siden af ham. Så gik han rask over til værkstedet og bankede hårdt på den dobbeltfløjede dør. Leo og jeg listede hen til muren og krøb sammen under vinduet. Mørklægningsgardinet sluttede ikke helt tæt til karmen, og en tynd lysstribe faldt ned på den ujævne brolægning. Vi kunne høre den fredelige arbejdsstøj. Der stod en arbejder lige inden for vinduet. Han snøftede misfornøjet, da Christian bankede. Så lagde han en tung skruenøgle fra sig og traskede hen til døren. (Tage Skou-Hansen: De nøgne træer) Eksempel 2 Lysets engel går med glans gennem himmelporte. For Guds engels strålekrans Flygter alle nattens skygger sorte. (B.S. Ingemann: Lysets engel går med glans) Eksempel 3 En dag gik dronningen afsides i dybe tanker. En gammel kælling møder hende og spørger om det var tilladt at spørge dronningen om, hvorfor hun var så bedrøvet? Dronningen så pludselig op og sagde: Å, det kan ikke hjælpe noget at sige dig det; det er en ting, du ikke kan hjælpe mig i. Å, det kunne vel hænde sig, sagde den gamle og bad at hun ville sige det. (Kong Lindorm) Eksempel 4 Maj i middagstimen på landet lange hvide baner af sol mod familien i haven (Naja Marie Aidt: Harmonia) Eksempel 5 Helmer: Hvad er det? Ved du, hvad der står i dette brev? Nora: Ja, jeg ved det. Lad mig gå! Lad mig komme ud! Helmer (holder hende tilbage): Hvor vil du hen? Nora (prøver at rive sig løs): Du skal ikke redde mig, Torvald! Helmer (tumler tilbage): Sandt. Er det sandt, hvad han skriver? Forfærdeligt! Nej, nej; det er jo umuligt, at dette kan være sandt. Nora: Det er sandt. Jeg har elsket dig over alt i verdens rige. Helmer: Å kom ikke her med tåbelige udflugter. (Henrik Ibsen: Et dukkehjem) Eksempel 6 2

3 Hun frøs. Selv om hun lå under en stor dyne. Hun lagde sine kolde hænder imellem sine varme lår. Bare moren fik en god aften. Hvis hun fik en god aften, kunne det være hun fik lov at blive liggende, når hun kom hjem. Da de gik, var det så dumt, fordi faren var dum. Moren havde arbejdet hele dagen med at se flot ud, og Anna havde hjulpet hende, da hun kom hjem fra skole. En god aften det var noget med mænd, der feterede hende. Hun vidste ikke hvad det betød. (Vita Andersen: Hva for en hånd vil du ha ) Eksempel 7 Hr. Oluf han rider så vide om land, og til sit bryllup så byder han; Men dansen den går så let gennem lunden. Men alt som han kom udi lunden så grøn, en elverdans går der så let og skøn. Men dansen den går så let gennem lunden. (Elverskud) Eksempel 8 Nina: Jeg vil alligevel gerne mødes med Charlotte. Måske vil det hjælpe mig at tale med hende. Mik: Jeg tror ikke, tilbuddet står ved magt mere. Nina: Hun er bange for mig. Det forstår jeg godt. Det er jeg også selv. Mik: Jeg kan forstå, at du lader din vrede gå ud over mig og til nød Charlotte. Men ikke børnene. De har ikke noget med det at gøre, hører du? De er uskyldige. Lov mig, at du lader dem være i fred. Nina: Det skal jeg nok. Hvis du vil give mig et kys. (Mik kysser hende) Ét til. Så skal jeg nok gå. (Mik kysser hende lidenskabeligt.) (Astrid Saalbach: Aske til aske, støv til støv) Opgave 2 Skriv 4 forskellige indledninger (start) til en historie der handler om en pige der er uvenner med sin (sted)mor. 1. starten på en novelle 2. starten på et eventyr 3. starten på et skuespil Se svarforslag i rettenøglen 3

4 2. Tekstens opbygning/komposition Hvordan en tekst er bygget op, afhænger af hvilken genre den tilhører, dvs. om det er en novelle, et eventyr, et digt el. et skuespil. Men det spiller også ind hvad det er forfatteren gerne vil fortælle med sin tekst. Berettermodellen Indholdsmæssigt er de fleste skønlitterære tekster bygget op over berettermodellen. De starter med at vi får præsenteret et problem, som derefter uddybes. Spændingen bygges op, indtil vi når fortællingens klimaks, dvs. historiens højdepunkt, hvor konflikten forløses, og personerne kommer til en erkendelse. Kronologi Nogle tekster fortæller handlingen kronologisk, dvs. handlingsforløbet fortælles i samme rækkefølge som det er sket. Andre tekster starter med at fortælle noget fra nutiden og foretager så spring tilbage i tiden (flash-back) eller frem i tiden (flash forward). Panorama og scene Hvis handlingsforløbet gengives i store, brede træk, er der tale om en panoramisk fortællemåde. Fortælletempoet er da meget hurtigt: På kort tid fortælles et handlingsforløb over meget lang tid: I juni 1954 rejste en gruppe unge danskere til Småland for at opleve den sidste totale solformørkelse i Nordeuropa i dette århundrede. Du var en af dem. Og det var jeg også. I alt var vi tolv mennesker, som opholdt os på ødegården Fricksbo i tre døgn. Onsdag den tredivte fandt formørkelsen sted. Vi var heldige med vejret og fik den store naturoplevelse, som vi var rejst ud efter. Imidlertid blev som du utvivlsomt vil huske oplevelsen overskygget af det, som fulgte efter. En i vores selskab, den 21-årige medicinstuderende Frida Lander fra Charlottenlund, forsvandt. (Anders Bodelsen: Den åbne dør) Den modsatte fortællemåde, scenisk fortællemåde, gengiver handlingsforløbet med en masse detaljer. Det tager lang tid at fortælle et ganske kort handlingsforløb, og man siger derfor at fortælletempoet er meget langsomt: Det er ikke en, der ligner Frida. Det er Frida. Fortumlet rejser jeg mig, lader guldlighteren stå på bordet, og går hen mod hende. En tjener med en bakke kommer mellem os. Han bøjer sig for at servere. Mens jeg med hamrende hjerte styrer uden om tjeneren lukker jeg øjnene. Mine ben er genstridige, jeg må gribe efter et bord for ikke at falde, nogen råber at jeg skal se mig for. Med åbne øjne går jeg nu mod det fjerneste bord. Der sidder ingen. En cigaret ligger i et askebæger. I den vindstille aften stiger dens røg mod himlen. (Anders Bodelsen: Den åbne dør) Du kommer til at høre mere om komposition på niveau D. 4

5 3. Miljøbeskrivelse Et miljø er de omgivelser og den tid som er med til at præge de personer der vokser op i det pågældende miljø. I en skønlitterær tekst er det forfatteren der har valgt hvilket miljø personerne kommer fra, og det kan der være en bestemt hensigt med. Mange tekster handler nemlig om hvordan et miljø kan påvirke en persons opvækst og muligheder. Når man skal beskrive et miljø i en tekst, kan man undersøge følgende punkter: 1. Tid Hvornår foregår handlingen? (årstal, årstid, tid på dagen). Ofte står der ikke noget direkte i teksten om det, men små træk kan alligevel fortælle noget om tiden. Eksempel: Siver-Sørens Bo l (det er Bodil) gik og skulle giftes. Hun var kun nitten år. Og hun havde aldrig set sin fæstemand. Det hang sådan sammen, at Siver-Søren havde et søskendebarn i Amerika med en voksen søn, og ham var det Bo l skulle have. Det var blevet ordnet på afstand og af alle andre end Bo l selv, men hun var nu hjerteglad for det. (Johannes V. Jensen: Bo l) 2. Sted Hvor foregår handlingen? (land/by, storby/provinsby/landsby, Danmark el. udlandet). Eksempel: Barnet stod ved køkkentrappen med begge hænder på gelænderet, lænet ud over det, ubevægeligt lyttende mod døren der gik dernede og fjerne trin, som hun bildte sig ind var moderens, lige til de standsede et par etager under, og en dørs smæk huggede håbet itu igen. Nu var Hansen på tredje kommet hjem, og Ketty fra sodafabrikken, og fyrbøder Henriksens kone, der arbejdede på Carlsberg sammen med mor og naturligvis ville komme op og fortælle, hvis der var sket noget. (Tove Ditlevsen: En æggesnaps) 3. Social status Dette har noget at gøre med sociale, økonomiske, politiske og religiøse forhold. - økonomi: fattig/middel/rig - uddannelse: grundskole, mellemuddannelse, højere uddannelse, faglig/boglig - arbejde: ufaglært, faglært, håndværker, kontorarbejder mv. - holdninger: politisk el. religiøst 5

6 Eksempel: Dengang boede jeg selvfølgelig i karre, men en pæn og ny en, kun to etager og lige op til et villakvarter. Faktisk finere end villaerne. Vi havde en masse mappemænd, og nede i villaerne boede der mest arbejderfamiljer og håndværkere som havde sparet sammen, selvbyggere de fleste af dem og skam vældig pæne også, men de sad nok temmelig hårdt i det. (Tage Skou-Hansen: Stump) Opgave 3 Beskriv et miljø du kender godt, fx en af dine forældres barndomsmiljø. Brug stikord til beskrivelsen og kom omkring de 3 områder: tid, sted, social status. Se svareksempel i rettenøglen. 4. Personbeskrivelse Når man beskriver en person, tænker man både på hvordan personen ser ud, og på hvordan personen er dvs. både det ydre og det indre. Selve beskrivelsen kan foregå på flere måder. Man kan lave en positiv beskrivelse af en person ved udelukkende at omtale de gode sider hos personen, eller man kan gøre det modsatte og dermed få en negativ beskrivelse. Hos nogle forfattere beskrives personerne direkte af fortælleren. Dette kaldes direkte personbeskrivelse. Andre forfattere foretrækker at lade personernes handlinger tale for sig selv, så læseren selv må finde ud af hvad det er for en slags person. Dette kaldes indirekte personbeskrivelse. Når man skal lave en dækkende beskrivelse af personerne i en tekst, kan det være praktisk at inddele dem i hovedpersoner og bipersoner. Beskrivelsen kan foregå ud fra stikordene nedenunder, men det er ikke nødvendigvis alt man kan se ud af teksten. 1. udseende, påklædning, alder 2. egenskaber, væremåde, følelser 3. synspunkter og holdninger 4. personens syn på sig selv og andre 5. andres syn på personen Opgave 4 Beskriv hovedpersonerne i de følgende 3 tekstuddrag. Se svarforslag i rettenøglen. Eksempler: 6

7 Hun er stor og lys, faster Tabitha, den yngste af farfars store børneflok, med et mærkeligt mut væsen som om der er noget, hun stædigt protesterer imod. Til andre tider sprudler hun af varm lystighed, hun kan huje med os børn, og de mørkklædte koner ryster tavse på hovedet: Ak så sørgeligt med Tabitha, som ikke vil give Herren sit hjerte. (Hans Kirk: Tabitha) Rakte man Preben noget eller samlede en ting op til ham, snuppede han den bare ud af hånden på en uden at sige tak. Og når man var i biografen med ham, tog han altid armlænet, puffede bare ens albue ned, jeg tror ikke engang han lagde mærke til den lå der. Og hvis så man lige lænede sig frem og kikkede efter, havde han altid det andet armlæn også. (Tage Skou-Hansen: Stump) Emmy var mørk og Betty lys. Det gjaldt ikke blot deres udseende, men på en måde også deres karakter. Emmy var alvorlig og indesluttet, Betty smilende og munter og selskabelig. Betty sagde, at Emmy overdrev alting, at hun gjorde småtingene store og de store ting til katastrofer. Der var noget om det. For Emmy eksisterede der intet ubetydeligt og hverdagsagtigt; hun pustede det op, så det fik betydning. De mennesker, hun kendte, elskede eller hadede hun, somme tider begge dele. Hun elskede sin søster, men når de skændtes, og det skete ikke så sjældent, fordi de var forskellige, hadede hun hende. Emmy holdt af at være ene. Hun havde ingen rigtige veninder og ingen venner; hun holdt sig mest hjemme, eller hun gik bare ture alene. Hun var sjældent glad, og hun bildte sig selv ind, at hun var ulykkelig, fordi hun var ensom. Men hun gjorde intet for at blive mindre ensom. Hun havde haft let ved at skaffe sig selskab; hun kunne blot gå med Betty ud. Betty havde nok både af venner og veninder; hun var omsværmet og holdt af at være det. Emmy syntes af og til, hun var en tom gås, som blot pjankede tiden bort. (Hans Lyngby Jepsen: Emmy) 5. Synsvinkel Når vi læser en novelle eller en roman, påvirkes vi ikke bare af personerne og handlingen, men også af den måde den er fortalt på. Forfatteren har valgt den vinkel historien skal fortælles ud fra, dvs. synsvinklen. Den person der fortæller historien, er ikke identisk med forfatteren. Det er derfor vigtigt at skelne mellem forfatteren og fortælleren. I det følgende er der en oversigt over forskellige fortællesynsvinkler. 1. Ydre synsvinkel Synsvinklen er placeret uden for personerne, lige som et kamera. Fortælleren står uden for handlingen. Han beskriver kun hvad han ser og hører, og kan ikke følge personernes tanker og følelser. Teksten får præg af en neutral og objektiv fortælling. 7

8 2. Indre synsvinkel Her er synsvinklen placeret inde i en persons bevidsthed. Læseren får derfor ikke blot at vide hvad der foregår i fortællingen, men får også kendskab til denne persons tanker og følelser. Hvis der er valgt en ren indre synsvinkel, får vi en såkaldt jeg-fortæller. Her fortælles som om det er forfatteren selv der er hovedpersonen, og der står derfor jeg hele tiden. En anden type indre synvinkel er en såkaldt 3.-persons fortæller. Denne person omtales som han el. hun, men alligevel er det personens indre tanker og følelser vi følger. 3. Kombineret synsvinkel I nogle tekster vil man opleve at der er en kombination af indre og ydre synsvinkel. Forfatteren bruger skiftevis ydre synsvinkel til at beskrive handling og indre synsvinkel til at komme ind til personernes tanker og følelser. En særlig type fortæller findes inden for denne kombination, nemlig en såkaldt alvidende fortæller. Denne fortæller kender alle personers tanker og følelser. Han ved hvad der skete i fortiden, og kan desuden forudse begivenheder i fremtiden. En alvidende fortæller kommer ofte med sine egne kommentarer til personer og handling. Opgave 5 Tag stilling til hvilken synsvinkel der er brugt i de følgende eksempler. Se svarforslag i rettenøglen. Eksempler: Han vendte sig om og gik ud i entreen igen. - Hvor skal du hen? spurgte moderen. Han svarede ikke, men gik ind på værelset og lukkede døren. Lidt efter åbnede hun den. Han stod stadig med styrthjelmen i hånden og vindjakken på. Et langt halstørklæde faldt ned over skulderen efter at være viklet tre gange om halsen. Han havde ryggen til. - Gå så ud og stil den knallert ind, Grant. (Klaus Rifbjerg: Det bliver regnvejr) Der var ikke engang nogen fugle der sang. Vagn stillede sig op på den nederste pigtråd, der var ikke andet end fluerne og nogen bier. Man skulle tro det hele sov herude, ligesom inde. Vagn så ned. Han måtte ikke stå på pigtråden, han måtte aldrig noget, bare han snart skulle hjem. Han gloede tvært på den rustne hegnstråd. Som om den tog skade af det? Eller bukserne? Eller skoene? Det var vel også nok hans eget tøj, men de skulle altid skælde ud. De var dumme. Rigtig edderdumme. (Cecil Bødker: Vædderen) Jeg må straffe dig denne gang, og jeg må straffe dig, så du kan mærke det. Så nu tager jeg dine fugle fra dig og giver dem til en anden. Nå, sagde Katrine. 8

9 Han drejede sig tungt i stolen og så direkte på hende. Hendes ansigt var hvidt i skumringen, hendes ben var lange og tynde i et par lysegrå strømper. Men hun sagde bare nå, hun græd ikke, der kom ikke engang lidt forskrækkelse fra hende. Så vidste han at han allerede havde lidt nederlag. Han ønskede kun, at han ikke var kommet med den trussel, for han kunne alligevel ikke tage hendes fugle fra hende. Han rejste sig og gik lidt væk. Hvorfor kan du ikke være fornuftig, Katrine? Du ved jo vi vil dig ikke andet end godt. Hvorfor er du sådan imod os? Det ved jeg ikke, sagde Katrine. Hun ville gerne have svaret noget andet, men hun vidste det virkelig ikke. Hun sad anspændt som et fremmed dyr i en fremmed skov. Hun ønskede han ville råbe op, slå og skælde ud, noget hårdt og afgørende. Men hun vidste at det ville han ikke, hun vidste at nu kom det. Han stod allerede lige foran hende, underlig stor og blød. Hun kunne mærke lugten fra hans tøj. Er du virkelig ligeglad, om jeg tager dine fugle fra dig? Bryder du dig ikke spor om de fugle? (H.C. Branner: De blå undulater) Jeg spiller venstre inner, forstår De, jeg ligger langt fremme og baller en masse mål ind, og det gi r jo presse. Det er flot når man sådan er knipset lige i det øjeblik, man fyrer kanonen af, og kan se sig selv i hel figur over to spalter. Vi spiller nemlig i M-form, forstår De, med Wings tilbage, mens mig og så Poul Erik, det er vores centreforward, vi ligger langt fremme i hullerne og tar alle chancerne. Men Poul Erik han er ikke af den slags med hår på brystet, hvis De forstår hvad jeg mener, så det er mig, der må lægge korpus til, han er sådan nærmest af den tekniske type, men ellers er han såmænd god nok. (Hans Lyngby Jepsen: Mig og så Betty) 9

10 Rettenøgle til E-modul 1: Intro til skønlitteratur Opgave 1 1 roman, 2 digt (salme), 3 eventyr, 4 digt (prosadigt), 5 skuespil, 6 novelle, 7 digt (folkevise), 8 skuespil Opgave 2 Novellestart: Majken havde det virkelig svært med sin nye mor. Uanset hvad hun gjorde, var det aldrig godt nok. Eventyrstart: Der var engang et kongepar som fik en lille datter. Dronningen kaldte hende Majken, men lige efter fødslen døde hun. Nogle år senere besluttede kongen at gifte sig igen. Skuespilstart Stedmoderen (sidder i stuen og drikker vin): Majken, Majken dit tossede pigebarn, hvor er du? Kom straks med mere vin! Mit glas er ved at være tomt! Majken (stikker hovedet ind af døren): Så hent det dog selv, din fyldebøtte! Opgave 3 Min farmor blev født i 1925 i Silkeborg. Hendes far var skomager, og hendes mor var hjemmegående husmor. Min farmor var det ældste barn, men efter hende fik de 6 andre børn, 5 piger og 1 dreng. De havde svært ved at få pengene til at slå til, dels pga. de mange børn, dels fordi hendes far drak en del af pengene op. For at tjene lidt ekstra penge vaskede moren tøj for andre folk, og hun og børnene dyrkede grønsager i en lille kolonihave uden for byen. Om efteråret samlede de alle kartoflerne sammen og kørte dem i en gammel barnevogn ind til lejligheden i byen. Min farmor syntes det var meget flovt at køre med kartofler i en barnevogn. Opgave 4 Tabitha er en stor, lyshåret kvinde, som nægter at følge familiens krav om streng kristendom. Når hun er sammen med børn, føler hun sig glad og fri. Preben er en egoistisk dreng uden omtanke for andre. Emmy er en mørkhåret, alvorlig pige, som tager tingene meget alvorligt. Hun har ingen venner og synes at de andre piger er for overfladiske. Betty er en lys, glad pige, som ikke tager tingene så tungt. Hun har mange venner og kan lide dem. Opgave 5 1 ydre synsvinkel 2 indre synsvinkel (3.-personsfortæller) 3 kombineret synsvinkel 4 indre synsvinkel (jeg-fortæller) 10

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

andango for4. klasse Grundbog Gyldendal Trine May og Susanne Arne-Hansen

andango for4. klasse Grundbog Gyldendal Trine May og Susanne Arne-Hansen andango Grundbog Trine May og Susanne Arne-Hansen for4. klasse Dansk Gyldendal Fandango 4 Grundbog Trine May og Susanne Arne-Hansen 1. udgave, 2. oplag 2008 2008 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag

Læs mere

Vejledning. Forslag. Tør du tale om det?

Vejledning. Forslag. Tør du tale om det? Vejledning Til denne øvelse er det en forudsætning at have gennemgået de 5 voldsformer. De 24 breve er bygget på rigtige breve og historier fra børn og unge. Ved at læse andre børns oplevelser kan det

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal Vild med dansk 9 Grundbog af Lise Ammitzbøll, Henrik Poulsen og Dorte Østergren-Olsen 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Fru Jensen og den nydelige mand

Fru Jensen og den nydelige mand Fru Jensen og den nydelige mand Af Der sad en mand i hendes køkken, da hun kom hjem. "Goddag, fru Jensen," sagde han. "Ved De, hvor jeg kan finde Deres søn?" Han var en nydelig mand. I begyndelsen af 50'erne

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Navn: Janni Alder: 34 år By: København Børn: To piger på seks og 11 år Job: Konsulent Beskrivelse: Har boet sammen med Bo i ti år og har været

Navn: Janni Alder: 34 år By: København Børn: To piger på seks og 11 år Job: Konsulent Beskrivelse: Har boet sammen med Bo i ti år og har været Navn: Janni Alder: 34 år By: København Børn: To piger på seks og 11 år Job: Konsulent Beskrivelse: Har boet sammen med Bo i ti år og har været kæreste med Mette i to år. 1 Jeg kendte ikke noget til lesbiske,

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer

Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer AT BINDE EN SLØJFE Hjælp til at fortælle om sit liv kan være en stor lindring Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer I 2009 døde min far på Hospice

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

FANDANGO 3. Af Trine May og Susanne Arne-Hansen

FANDANGO 3. Af Trine May og Susanne Arne-Hansen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå FANDANGO 3 Af Trine May og Susanne Arne-Hansen Dette er en pdf-fil med Fandango 3. Grundbog Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes.

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. Interview med Signe I = interviewer S= Signe M= Mads, hendes mand I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. I: Så tænkte vi, at du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. S: Ja, altså sådan hvor jeg

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

NØGLE HUS SPEJL. Historie af Michael Noer og Anders Frithiof August. Manuskript af Anders Frithiof August. 8. Gennemskrivning, revideret. 10.2.2014.

NØGLE HUS SPEJL. Historie af Michael Noer og Anders Frithiof August. Manuskript af Anders Frithiof August. 8. Gennemskrivning, revideret. 10.2.2014. NØGLE HUS SPEJL Historie af Michael Noer og Anders Frithiof August. Manuskript af Anders Frithiof August. 8. Gennemskrivning, revideret. 10.2.2014. Producere: Rene Ezra / Thomas Radoor Nordisk Film Mosedalsvej

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

MATADOR. DANMARKS RADIO TV-Underholdningsafdelingen TV-Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard

MATADOR. DANMARKS RADIO TV-Underholdningsafdelingen TV-Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard DANMARKS RADIO TV-Underholdningsafdelingen TV-Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33 MATADOR efter idé af Lise Nørgaard 10. episode I DISSE TIDER Manuskript: Lise Nørgaard 1935 Instruktør: Erik Balling D 1

Læs mere

TORNEROSE var et vakkert barn

TORNEROSE var et vakkert barn TORNEROSE var et vakkert barn - en beretning om angst og forvandling HANNE BOM 1 Indholdsfortegnelse. 1. Når livet bryder samen 3 2. Et barndoms-eventyr 7 3. Voksen i Danmark 30 4. 3 måneder på Montebello

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hvad blev der af ham?

Hvad blev der af ham? Hvad blev der af ham? Hvorfor kun gå én vej? En mand skal i dag både være den bløde familie far og den lidenskabelige elsker. Han skal turde sige til og fra efter sine egne behov og følelser. Med andre

Læs mere

Gr. 5 - Ensomhed - Bilagsoversigt

Gr. 5 - Ensomhed - Bilagsoversigt Gr. 5 - Ensomhed - Bilagsoversigt I dette dokument følger bilag til rapporten: Interviewguide Billeder anvendt til kreativ metode Nyhedsoverskrifter anvendt til minireception 4 transskriberede interviews

Læs mere

Fortællinger fra Skovkanten 4

Fortællinger fra Skovkanten 4 Fortællinger fra Skovkanten 4 Østerskov Efterskoles novellesamling 2014 Fortællinger fra Skovkanten 4 Østerskov Efterskoles novellesamling 2014 Fortællinger fra Skovkanten 4 Østerskov Efterskoles Novellesamling

Læs mere

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om?

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om? Den fortabte søn Dukketeater Af: Britta Søes Tekst: Luk 15,11-32 Tema: Gud, som den der er Far. Om tilgivelse at have gjort noget dumt og få tilgivelse. Om misundelse. Om at se alle de gaver, vi har fået

Læs mere

INTERVIEWS 04 Danner om arbejdet med voldsudsatte kvinder. 06 kriminalassistent Susie Ågesen om politiets. 08 HKH Kronprinsesse Mary om maryfondens

INTERVIEWS 04 Danner om arbejdet med voldsudsatte kvinder. 06 kriminalassistent Susie Ågesen om politiets. 08 HKH Kronprinsesse Mary om maryfondens 2 tabu og vold INTERVIEWS 04 Danner om arbejdet med voldsudsatte kvinder og børn 06 kriminalassistent Susie Ågesen om politiets indsats mod vold 08 HKH Kronprinsesse Mary om maryfondens forebyggende arbejde

Læs mere

Copyright 2014 Forfatterne og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne. All rights reserved. ISBN: 978-87-984032-4-1

Copyright 2014 Forfatterne og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne. All rights reserved. ISBN: 978-87-984032-4-1 Copyright 2014 Forfatterne og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne All rights reserved. ISBN: 978-87-984032-4-1 Det lignede bare et helt normalt flygel Noveller skrevet af elever fra Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE S KABALE Indskoling og mellemtrin Udarbejdet i samarbejde med Astrid Guldhammer og Anne Kleberg Børnekulturhuset i Aarhus Kommune 2 INDHOLD PRAKTISK INFO S

Læs mere

Vi kom til New York med fire fyldte kufferter og to tomme hjerter. På den korte tur mellem Carmine Street og biblioteket på Leroy kommer denne

Vi kom til New York med fire fyldte kufferter og to tomme hjerter. På den korte tur mellem Carmine Street og biblioteket på Leroy kommer denne 1 Vi kom til New York med fire fyldte kufferter og to tomme hjerter. På den korte tur mellem Carmine Street og biblioteket på Leroy kommer denne formulering til mig. Måske er det slet ikke den rigtige

Læs mere