Inden for skønlitteraturen taler man om tre forskellige hovedgenrer: Epik, lyrik og dramatik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inden for skønlitteraturen taler man om tre forskellige hovedgenrer: Epik, lyrik og dramatik."

Transkript

1 E-modul 1: Intro til skønlitteratur 1. Genre Genre betyder art, type eller slags. Når man taler om hvilken genre en tekst tilhører, mener man altså hvilken slags teksttype den tilhører. De to hovedgenrer Litteratur opdeles i to hovedgenrer: faglitteratur (sagprosa) og skønlitteratur (fiktion). Faglitteraturen handler om virkelige personer, steder og begivenheder, dvs. om fakta, mens skønlitteraturen handler om opdigtede (el. fiktive) personer, steder og begivenheder, dvs. fiktion. Inden for hver af disse to hovedgenrer findes flere forskellige undergenrer. Fx er en debatbog, en avisartikel og en lovtekst eksempler på faglitteratur, mens et digt, et eventyr og en roman er eksempler på skønlitteratur. Dette afsnit handler om skønlitteratur. Skønlitterære genrer Inden for skønlitteraturen taler man om tre forskellige hovedgenrer: Epik, lyrik og dramatik. Episke tekster er tekster hvor en fortæller gengiver en historie el. et handlingsforløb skrevet i almindeligt sprog (prosa). Lyriske tekster er tekster hvor et digter-jeg gengiver tanker, følelser og oplevelser, ofte uden egentlig handling. Der bruges meget ofte billedsprog og en stram form, fx rim, rytme, vers og strofer. Dramatiske tekster er replikker beregnet til at blive fremsagt på en scene. Et drama består kun af replikker og regibemærkninger. Der er ingen fortæller. Hver af disse genrer kan igen deles op i flere forskellige undergenrer. I skemaet her kan du se eksempler inden for hver af de tre forskellige hovedgenrer. Skønlitteratur/fiktion (opdigtet) Episke tekster Lyriske tekster Dramatiske tekster (prosa) (poesi) (drama) roman digt skuespil novelle folkevise komedie/tragedie eventyr salme musical saga sangtekst opera 1

2 Opgave 1 Læs de 8 eksempler nedenfor, og find ud af hvilken slags tekst der er tale om i hvert eksempel. Se svarene i rettenøglen, som ligger bagest i dette dokument. Eksempel 1 Christian ventede i gården, til Leo og jeg var på siden af ham. Så gik han rask over til værkstedet og bankede hårdt på den dobbeltfløjede dør. Leo og jeg listede hen til muren og krøb sammen under vinduet. Mørklægningsgardinet sluttede ikke helt tæt til karmen, og en tynd lysstribe faldt ned på den ujævne brolægning. Vi kunne høre den fredelige arbejdsstøj. Der stod en arbejder lige inden for vinduet. Han snøftede misfornøjet, da Christian bankede. Så lagde han en tung skruenøgle fra sig og traskede hen til døren. (Tage Skou-Hansen: De nøgne træer) Eksempel 2 Lysets engel går med glans gennem himmelporte. For Guds engels strålekrans Flygter alle nattens skygger sorte. (B.S. Ingemann: Lysets engel går med glans) Eksempel 3 En dag gik dronningen afsides i dybe tanker. En gammel kælling møder hende og spørger om det var tilladt at spørge dronningen om, hvorfor hun var så bedrøvet? Dronningen så pludselig op og sagde: Å, det kan ikke hjælpe noget at sige dig det; det er en ting, du ikke kan hjælpe mig i. Å, det kunne vel hænde sig, sagde den gamle og bad at hun ville sige det. (Kong Lindorm) Eksempel 4 Maj i middagstimen på landet lange hvide baner af sol mod familien i haven (Naja Marie Aidt: Harmonia) Eksempel 5 Helmer: Hvad er det? Ved du, hvad der står i dette brev? Nora: Ja, jeg ved det. Lad mig gå! Lad mig komme ud! Helmer (holder hende tilbage): Hvor vil du hen? Nora (prøver at rive sig løs): Du skal ikke redde mig, Torvald! Helmer (tumler tilbage): Sandt. Er det sandt, hvad han skriver? Forfærdeligt! Nej, nej; det er jo umuligt, at dette kan være sandt. Nora: Det er sandt. Jeg har elsket dig over alt i verdens rige. Helmer: Å kom ikke her med tåbelige udflugter. (Henrik Ibsen: Et dukkehjem) Eksempel 6 2

3 Hun frøs. Selv om hun lå under en stor dyne. Hun lagde sine kolde hænder imellem sine varme lår. Bare moren fik en god aften. Hvis hun fik en god aften, kunne det være hun fik lov at blive liggende, når hun kom hjem. Da de gik, var det så dumt, fordi faren var dum. Moren havde arbejdet hele dagen med at se flot ud, og Anna havde hjulpet hende, da hun kom hjem fra skole. En god aften det var noget med mænd, der feterede hende. Hun vidste ikke hvad det betød. (Vita Andersen: Hva for en hånd vil du ha ) Eksempel 7 Hr. Oluf han rider så vide om land, og til sit bryllup så byder han; Men dansen den går så let gennem lunden. Men alt som han kom udi lunden så grøn, en elverdans går der så let og skøn. Men dansen den går så let gennem lunden. (Elverskud) Eksempel 8 Nina: Jeg vil alligevel gerne mødes med Charlotte. Måske vil det hjælpe mig at tale med hende. Mik: Jeg tror ikke, tilbuddet står ved magt mere. Nina: Hun er bange for mig. Det forstår jeg godt. Det er jeg også selv. Mik: Jeg kan forstå, at du lader din vrede gå ud over mig og til nød Charlotte. Men ikke børnene. De har ikke noget med det at gøre, hører du? De er uskyldige. Lov mig, at du lader dem være i fred. Nina: Det skal jeg nok. Hvis du vil give mig et kys. (Mik kysser hende) Ét til. Så skal jeg nok gå. (Mik kysser hende lidenskabeligt.) (Astrid Saalbach: Aske til aske, støv til støv) Opgave 2 Skriv 4 forskellige indledninger (start) til en historie der handler om en pige der er uvenner med sin (sted)mor. 1. starten på en novelle 2. starten på et eventyr 3. starten på et skuespil Se svarforslag i rettenøglen 3

4 2. Tekstens opbygning/komposition Hvordan en tekst er bygget op, afhænger af hvilken genre den tilhører, dvs. om det er en novelle, et eventyr, et digt el. et skuespil. Men det spiller også ind hvad det er forfatteren gerne vil fortælle med sin tekst. Berettermodellen Indholdsmæssigt er de fleste skønlitterære tekster bygget op over berettermodellen. De starter med at vi får præsenteret et problem, som derefter uddybes. Spændingen bygges op, indtil vi når fortællingens klimaks, dvs. historiens højdepunkt, hvor konflikten forløses, og personerne kommer til en erkendelse. Kronologi Nogle tekster fortæller handlingen kronologisk, dvs. handlingsforløbet fortælles i samme rækkefølge som det er sket. Andre tekster starter med at fortælle noget fra nutiden og foretager så spring tilbage i tiden (flash-back) eller frem i tiden (flash forward). Panorama og scene Hvis handlingsforløbet gengives i store, brede træk, er der tale om en panoramisk fortællemåde. Fortælletempoet er da meget hurtigt: På kort tid fortælles et handlingsforløb over meget lang tid: I juni 1954 rejste en gruppe unge danskere til Småland for at opleve den sidste totale solformørkelse i Nordeuropa i dette århundrede. Du var en af dem. Og det var jeg også. I alt var vi tolv mennesker, som opholdt os på ødegården Fricksbo i tre døgn. Onsdag den tredivte fandt formørkelsen sted. Vi var heldige med vejret og fik den store naturoplevelse, som vi var rejst ud efter. Imidlertid blev som du utvivlsomt vil huske oplevelsen overskygget af det, som fulgte efter. En i vores selskab, den 21-årige medicinstuderende Frida Lander fra Charlottenlund, forsvandt. (Anders Bodelsen: Den åbne dør) Den modsatte fortællemåde, scenisk fortællemåde, gengiver handlingsforløbet med en masse detaljer. Det tager lang tid at fortælle et ganske kort handlingsforløb, og man siger derfor at fortælletempoet er meget langsomt: Det er ikke en, der ligner Frida. Det er Frida. Fortumlet rejser jeg mig, lader guldlighteren stå på bordet, og går hen mod hende. En tjener med en bakke kommer mellem os. Han bøjer sig for at servere. Mens jeg med hamrende hjerte styrer uden om tjeneren lukker jeg øjnene. Mine ben er genstridige, jeg må gribe efter et bord for ikke at falde, nogen råber at jeg skal se mig for. Med åbne øjne går jeg nu mod det fjerneste bord. Der sidder ingen. En cigaret ligger i et askebæger. I den vindstille aften stiger dens røg mod himlen. (Anders Bodelsen: Den åbne dør) Du kommer til at høre mere om komposition på niveau D. 4

5 3. Miljøbeskrivelse Et miljø er de omgivelser og den tid som er med til at præge de personer der vokser op i det pågældende miljø. I en skønlitterær tekst er det forfatteren der har valgt hvilket miljø personerne kommer fra, og det kan der være en bestemt hensigt med. Mange tekster handler nemlig om hvordan et miljø kan påvirke en persons opvækst og muligheder. Når man skal beskrive et miljø i en tekst, kan man undersøge følgende punkter: 1. Tid Hvornår foregår handlingen? (årstal, årstid, tid på dagen). Ofte står der ikke noget direkte i teksten om det, men små træk kan alligevel fortælle noget om tiden. Eksempel: Siver-Sørens Bo l (det er Bodil) gik og skulle giftes. Hun var kun nitten år. Og hun havde aldrig set sin fæstemand. Det hang sådan sammen, at Siver-Søren havde et søskendebarn i Amerika med en voksen søn, og ham var det Bo l skulle have. Det var blevet ordnet på afstand og af alle andre end Bo l selv, men hun var nu hjerteglad for det. (Johannes V. Jensen: Bo l) 2. Sted Hvor foregår handlingen? (land/by, storby/provinsby/landsby, Danmark el. udlandet). Eksempel: Barnet stod ved køkkentrappen med begge hænder på gelænderet, lænet ud over det, ubevægeligt lyttende mod døren der gik dernede og fjerne trin, som hun bildte sig ind var moderens, lige til de standsede et par etager under, og en dørs smæk huggede håbet itu igen. Nu var Hansen på tredje kommet hjem, og Ketty fra sodafabrikken, og fyrbøder Henriksens kone, der arbejdede på Carlsberg sammen med mor og naturligvis ville komme op og fortælle, hvis der var sket noget. (Tove Ditlevsen: En æggesnaps) 3. Social status Dette har noget at gøre med sociale, økonomiske, politiske og religiøse forhold. - økonomi: fattig/middel/rig - uddannelse: grundskole, mellemuddannelse, højere uddannelse, faglig/boglig - arbejde: ufaglært, faglært, håndværker, kontorarbejder mv. - holdninger: politisk el. religiøst 5

6 Eksempel: Dengang boede jeg selvfølgelig i karre, men en pæn og ny en, kun to etager og lige op til et villakvarter. Faktisk finere end villaerne. Vi havde en masse mappemænd, og nede i villaerne boede der mest arbejderfamiljer og håndværkere som havde sparet sammen, selvbyggere de fleste af dem og skam vældig pæne også, men de sad nok temmelig hårdt i det. (Tage Skou-Hansen: Stump) Opgave 3 Beskriv et miljø du kender godt, fx en af dine forældres barndomsmiljø. Brug stikord til beskrivelsen og kom omkring de 3 områder: tid, sted, social status. Se svareksempel i rettenøglen. 4. Personbeskrivelse Når man beskriver en person, tænker man både på hvordan personen ser ud, og på hvordan personen er dvs. både det ydre og det indre. Selve beskrivelsen kan foregå på flere måder. Man kan lave en positiv beskrivelse af en person ved udelukkende at omtale de gode sider hos personen, eller man kan gøre det modsatte og dermed få en negativ beskrivelse. Hos nogle forfattere beskrives personerne direkte af fortælleren. Dette kaldes direkte personbeskrivelse. Andre forfattere foretrækker at lade personernes handlinger tale for sig selv, så læseren selv må finde ud af hvad det er for en slags person. Dette kaldes indirekte personbeskrivelse. Når man skal lave en dækkende beskrivelse af personerne i en tekst, kan det være praktisk at inddele dem i hovedpersoner og bipersoner. Beskrivelsen kan foregå ud fra stikordene nedenunder, men det er ikke nødvendigvis alt man kan se ud af teksten. 1. udseende, påklædning, alder 2. egenskaber, væremåde, følelser 3. synspunkter og holdninger 4. personens syn på sig selv og andre 5. andres syn på personen Opgave 4 Beskriv hovedpersonerne i de følgende 3 tekstuddrag. Se svarforslag i rettenøglen. Eksempler: 6

7 Hun er stor og lys, faster Tabitha, den yngste af farfars store børneflok, med et mærkeligt mut væsen som om der er noget, hun stædigt protesterer imod. Til andre tider sprudler hun af varm lystighed, hun kan huje med os børn, og de mørkklædte koner ryster tavse på hovedet: Ak så sørgeligt med Tabitha, som ikke vil give Herren sit hjerte. (Hans Kirk: Tabitha) Rakte man Preben noget eller samlede en ting op til ham, snuppede han den bare ud af hånden på en uden at sige tak. Og når man var i biografen med ham, tog han altid armlænet, puffede bare ens albue ned, jeg tror ikke engang han lagde mærke til den lå der. Og hvis så man lige lænede sig frem og kikkede efter, havde han altid det andet armlæn også. (Tage Skou-Hansen: Stump) Emmy var mørk og Betty lys. Det gjaldt ikke blot deres udseende, men på en måde også deres karakter. Emmy var alvorlig og indesluttet, Betty smilende og munter og selskabelig. Betty sagde, at Emmy overdrev alting, at hun gjorde småtingene store og de store ting til katastrofer. Der var noget om det. For Emmy eksisterede der intet ubetydeligt og hverdagsagtigt; hun pustede det op, så det fik betydning. De mennesker, hun kendte, elskede eller hadede hun, somme tider begge dele. Hun elskede sin søster, men når de skændtes, og det skete ikke så sjældent, fordi de var forskellige, hadede hun hende. Emmy holdt af at være ene. Hun havde ingen rigtige veninder og ingen venner; hun holdt sig mest hjemme, eller hun gik bare ture alene. Hun var sjældent glad, og hun bildte sig selv ind, at hun var ulykkelig, fordi hun var ensom. Men hun gjorde intet for at blive mindre ensom. Hun havde haft let ved at skaffe sig selskab; hun kunne blot gå med Betty ud. Betty havde nok både af venner og veninder; hun var omsværmet og holdt af at være det. Emmy syntes af og til, hun var en tom gås, som blot pjankede tiden bort. (Hans Lyngby Jepsen: Emmy) 5. Synsvinkel Når vi læser en novelle eller en roman, påvirkes vi ikke bare af personerne og handlingen, men også af den måde den er fortalt på. Forfatteren har valgt den vinkel historien skal fortælles ud fra, dvs. synsvinklen. Den person der fortæller historien, er ikke identisk med forfatteren. Det er derfor vigtigt at skelne mellem forfatteren og fortælleren. I det følgende er der en oversigt over forskellige fortællesynsvinkler. 1. Ydre synsvinkel Synsvinklen er placeret uden for personerne, lige som et kamera. Fortælleren står uden for handlingen. Han beskriver kun hvad han ser og hører, og kan ikke følge personernes tanker og følelser. Teksten får præg af en neutral og objektiv fortælling. 7

8 2. Indre synsvinkel Her er synsvinklen placeret inde i en persons bevidsthed. Læseren får derfor ikke blot at vide hvad der foregår i fortællingen, men får også kendskab til denne persons tanker og følelser. Hvis der er valgt en ren indre synsvinkel, får vi en såkaldt jeg-fortæller. Her fortælles som om det er forfatteren selv der er hovedpersonen, og der står derfor jeg hele tiden. En anden type indre synvinkel er en såkaldt 3.-persons fortæller. Denne person omtales som han el. hun, men alligevel er det personens indre tanker og følelser vi følger. 3. Kombineret synsvinkel I nogle tekster vil man opleve at der er en kombination af indre og ydre synsvinkel. Forfatteren bruger skiftevis ydre synsvinkel til at beskrive handling og indre synsvinkel til at komme ind til personernes tanker og følelser. En særlig type fortæller findes inden for denne kombination, nemlig en såkaldt alvidende fortæller. Denne fortæller kender alle personers tanker og følelser. Han ved hvad der skete i fortiden, og kan desuden forudse begivenheder i fremtiden. En alvidende fortæller kommer ofte med sine egne kommentarer til personer og handling. Opgave 5 Tag stilling til hvilken synsvinkel der er brugt i de følgende eksempler. Se svarforslag i rettenøglen. Eksempler: Han vendte sig om og gik ud i entreen igen. - Hvor skal du hen? spurgte moderen. Han svarede ikke, men gik ind på værelset og lukkede døren. Lidt efter åbnede hun den. Han stod stadig med styrthjelmen i hånden og vindjakken på. Et langt halstørklæde faldt ned over skulderen efter at være viklet tre gange om halsen. Han havde ryggen til. - Gå så ud og stil den knallert ind, Grant. (Klaus Rifbjerg: Det bliver regnvejr) Der var ikke engang nogen fugle der sang. Vagn stillede sig op på den nederste pigtråd, der var ikke andet end fluerne og nogen bier. Man skulle tro det hele sov herude, ligesom inde. Vagn så ned. Han måtte ikke stå på pigtråden, han måtte aldrig noget, bare han snart skulle hjem. Han gloede tvært på den rustne hegnstråd. Som om den tog skade af det? Eller bukserne? Eller skoene? Det var vel også nok hans eget tøj, men de skulle altid skælde ud. De var dumme. Rigtig edderdumme. (Cecil Bødker: Vædderen) Jeg må straffe dig denne gang, og jeg må straffe dig, så du kan mærke det. Så nu tager jeg dine fugle fra dig og giver dem til en anden. Nå, sagde Katrine. 8

9 Han drejede sig tungt i stolen og så direkte på hende. Hendes ansigt var hvidt i skumringen, hendes ben var lange og tynde i et par lysegrå strømper. Men hun sagde bare nå, hun græd ikke, der kom ikke engang lidt forskrækkelse fra hende. Så vidste han at han allerede havde lidt nederlag. Han ønskede kun, at han ikke var kommet med den trussel, for han kunne alligevel ikke tage hendes fugle fra hende. Han rejste sig og gik lidt væk. Hvorfor kan du ikke være fornuftig, Katrine? Du ved jo vi vil dig ikke andet end godt. Hvorfor er du sådan imod os? Det ved jeg ikke, sagde Katrine. Hun ville gerne have svaret noget andet, men hun vidste det virkelig ikke. Hun sad anspændt som et fremmed dyr i en fremmed skov. Hun ønskede han ville råbe op, slå og skælde ud, noget hårdt og afgørende. Men hun vidste at det ville han ikke, hun vidste at nu kom det. Han stod allerede lige foran hende, underlig stor og blød. Hun kunne mærke lugten fra hans tøj. Er du virkelig ligeglad, om jeg tager dine fugle fra dig? Bryder du dig ikke spor om de fugle? (H.C. Branner: De blå undulater) Jeg spiller venstre inner, forstår De, jeg ligger langt fremme og baller en masse mål ind, og det gi r jo presse. Det er flot når man sådan er knipset lige i det øjeblik, man fyrer kanonen af, og kan se sig selv i hel figur over to spalter. Vi spiller nemlig i M-form, forstår De, med Wings tilbage, mens mig og så Poul Erik, det er vores centreforward, vi ligger langt fremme i hullerne og tar alle chancerne. Men Poul Erik han er ikke af den slags med hår på brystet, hvis De forstår hvad jeg mener, så det er mig, der må lægge korpus til, han er sådan nærmest af den tekniske type, men ellers er han såmænd god nok. (Hans Lyngby Jepsen: Mig og så Betty) 9

10 Rettenøgle til E-modul 1: Intro til skønlitteratur Opgave 1 1 roman, 2 digt (salme), 3 eventyr, 4 digt (prosadigt), 5 skuespil, 6 novelle, 7 digt (folkevise), 8 skuespil Opgave 2 Novellestart: Majken havde det virkelig svært med sin nye mor. Uanset hvad hun gjorde, var det aldrig godt nok. Eventyrstart: Der var engang et kongepar som fik en lille datter. Dronningen kaldte hende Majken, men lige efter fødslen døde hun. Nogle år senere besluttede kongen at gifte sig igen. Skuespilstart Stedmoderen (sidder i stuen og drikker vin): Majken, Majken dit tossede pigebarn, hvor er du? Kom straks med mere vin! Mit glas er ved at være tomt! Majken (stikker hovedet ind af døren): Så hent det dog selv, din fyldebøtte! Opgave 3 Min farmor blev født i 1925 i Silkeborg. Hendes far var skomager, og hendes mor var hjemmegående husmor. Min farmor var det ældste barn, men efter hende fik de 6 andre børn, 5 piger og 1 dreng. De havde svært ved at få pengene til at slå til, dels pga. de mange børn, dels fordi hendes far drak en del af pengene op. For at tjene lidt ekstra penge vaskede moren tøj for andre folk, og hun og børnene dyrkede grønsager i en lille kolonihave uden for byen. Om efteråret samlede de alle kartoflerne sammen og kørte dem i en gammel barnevogn ind til lejligheden i byen. Min farmor syntes det var meget flovt at køre med kartofler i en barnevogn. Opgave 4 Tabitha er en stor, lyshåret kvinde, som nægter at følge familiens krav om streng kristendom. Når hun er sammen med børn, føler hun sig glad og fri. Preben er en egoistisk dreng uden omtanke for andre. Emmy er en mørkhåret, alvorlig pige, som tager tingene meget alvorligt. Hun har ingen venner og synes at de andre piger er for overfladiske. Betty er en lys, glad pige, som ikke tager tingene så tungt. Hun har mange venner og kan lide dem. Opgave 5 1 ydre synsvinkel 2 indre synsvinkel (3.-personsfortæller) 3 kombineret synsvinkel 4 indre synsvinkel (jeg-fortæller) 10

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

1 Historien begynder

1 Historien begynder LÆS STARTEN AF 1 Historien begynder Rikka galoperede gennem skoven. Hendes hjerte hamrede i brystet, og hun var træt. Alle fire ben gjorde ondt, men hun kunne ikke stoppe nu. Klahons Drømmejæger havde

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte.

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hos regnormene er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hun gik i første klasse, og selv om hun allerede

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Alt forandres LÆSEPRØVE

Alt forandres LÆSEPRØVE Alt forandres LÆSEPRØVE Joan Bach Ludvigsen LÆSEPRØVE Alt forandres Noveller To par Han vidste, hvad hun ville sige, så snart de var gået derfra. Når de var kommet ud af opgangen og havde gået et par minutter

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden

D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden Askepot De brødrene Grimm - KHM 021 D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden nærmede sig, kaldte hun på sin eneste datter og sagde: Bliv ved at være from og god, min lille

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL:

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 1 Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 2 Skriv alle de oplysninger,

Læs mere

Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang 754 Se nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 33 Han som har hjulpet hidindtil - på Et trofast hjerte 245 - Opstandne Herre, du vil gå - på Det dufter

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

For hendes fødder. af Emma Elisabeth Nielsen

For hendes fødder. af Emma Elisabeth Nielsen For hendes fødder af Emma Elisabeth Nielsen Hun hedder Mia. Hun smækker med døren. Det er, som om verden er sky. Sådan er det altid. Det er, som om græsset bøjer sig for hende, når hun tramper gennem haven

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

KAN-OPGAVE 1. Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med.

KAN-OPGAVE 1. Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. KAN-OPGAVE 1 Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 2 Skriv alle de oplysninger,

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Novelleanalyse. Præsentation af novellen. Oplæsning af et valgt stykke fra teksten. Novellens opbygning: Komposition og åbning

Novelleanalyse. Præsentation af novellen. Oplæsning af et valgt stykke fra teksten. Novellens opbygning: Komposition og åbning Præsentation af novellen Oplæsning af et valgt stykke fra teksten Novellens opbygning: Komposition og åbning Personkarakteristik: Indre og ydre Miljøbeskrivelse: Kan fortælle meget om personerne, det kan

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen.

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAVR TIL Den lukkede bog NAVN: Før du læser bogen OPGAV 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAV 2 Instruktion: Læs her om de vigtigste personer i første del. Personerne: Frederikke Romanens

Læs mere

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den 1. AKT Prolog ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den samme drøm. En drøm om en mand med gule krøller, stjerner i øjnene og en blå kappe. Han kommer gående over en grøn eng. Det vil sige,

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr Jernovnen Fra Grimms Eventyr I gamle dage, dengang man kunne få sine ønsker opfyldt, levede der en prins, som var fortryllet af en ond heks, så han måtte sidde inde i en jernovn ude i skoven. I mange år

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du.

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du. Snehvide De brødrene Grimm - KHM 053 tid: 20' Det var midt om vinteren, og sneflokkene faldt som dun ned fra himlen. Dronningen sad ved vinduet og syede i en ramme af sort ibentræ, og mens hun syede og

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015 Wallflower 1. By station next. manus kortfilm Vigga Nymann 2015 SCENE 1.INT. PÅ S VÆRELSE. DAG. 2. Freja (16) sidder med sin mobil, og er inde på en fyr ved navn Mads (17) Facebook-profil. Freja sidder

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Personlige erfaringer med kræft

Personlige erfaringer med kræft August 2003 29-årig kvinde fortæller om, hvordan hun som 19-årig mistede sin mor på grund af kræft i lungerne og hjernen. Jeg begyndte, at blive væk fra skole, men ikke for at passe min mor. Jeg tog af

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo

Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo Skrevet af Asta Sofia Resume Eksil er en ungdomsroman der handler om en ung pige, ved navnet Samantha. Man følger hende gennem fire år, fra hun er 15, tii hun er 18

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Prinsesse Anne og de mange ting.

Prinsesse Anne og de mange ting. 1 Prinsesse Anne og de mange ting. Der var engang en konge og en dronning, de boede på det største slot i landet. Slottet havde spir og høje tage. Det var så stort og så smukt. Dronningen fødte en dag

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

Balletastronauten og huskelisten

Balletastronauten og huskelisten Af Gracie Beaver Oversat til dansk af Susan Søgaard Balletastronauten og huskelisten - En fortælling for børn om hjerneskade Killingen Keiko vidste allerede som 6-årig hvad hun skulle være når hun blev

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45) 16. trin. II 11. september 2016 Sundkirken 10 Salmer: 754 Se, nu stiger solen 21 Du følger, Herre 551 Der er en vej 828 Det er påske 233 Jesus lever 406 Søndag morgen Bøn: Vor Gud og far Kald os ud af

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert Mester Westphaler Leonard Udgivet af Dansk Dukketeaterforening 2004 Scenen forestiller en gade på Holbergs tid. Når tæppet går op, står på scenen. kommer ind. Godmorgen, lille pige. Jeg så, du kom ud fra

Læs mere