Regler for læring og samvær

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for læring og samvær"

Transkript

1 Regler for læring og samvær

2 Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT SKOLENS FORVENTNINGER LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE RYGNING OG RUSMIDLER RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG HINANDENS TING UNDERVISNING PROJEKTSKRIVNING DU KAN REGNE MED SKOLENS STØTTE BEVIS FOR SÆRLIGE INDSATSER OM AT DELTAGE AKTIVT I UNDERVISNINGEN, OG OM FRAVÆR OM STUDIEAKTIVITET OM FRAVÆR FRAVÆRSBESKED VIA ELEVPLAN PÅ SOSU SJÆLLAND GRUNDFORLØB SSH, SSA OG PA I skoleperioderne: I praktikperioderne: GVU-ELEVER HVAD SKER DER, HVIS DU HAR FOR MEGET FRAVÆR? HVIS REGLERNE OVERTRÆDES KLAGER HVIS DU VIL STOPPE

3 1 Respekt Tillykke, du har valgt en uddannelse, som vil give dig udfordringer og ny viden. Du bliver nu en del af et fællesskab, der er bygget op omkring samarbejde, respekt og gensidig ansvarlighed. Vi glæder os til samarbejdet. Sammen med dig, ønsker vi at skabe nogle gode uddannelsesmæssige oplevelser. Det sæt regler, som du læser lige nu, er med til at sikre, at skolen bliver et godt sted at give og modtage undervisning. SOSU Sjælland er en arbejdsplads med mange medarbejdere og elever. SOSU Sjællands ledelse og medarbejdere forventer, at du udviser almindelig god opførsel og respekterer fællesskabet. For at bevare et godt arbejds- og uddannelsesmiljø forventes det af dig, at du opfører dig ansvarligt, respektfuldt og tolerant over for andre. Det vil sige, at vi ikke accepterer adfærd, der indebærer mobning, vold, tyveri, personlig chikane eller diskriminering. Ingen der færdes på skolen, må udsættes for eller udsætte andre for - nedværdigende eller krænkende opførsel. Dette gælder uanset, om det er i den direkte kontakt med hinanden eller gennem internetportaler og mobiltelefoner. SOSU Sjælland anser mobning og trusler som et angreb på både den enkelte elev, studiemiljøet og skolens værdier. 2 Skolens forventninger Du har besluttet dig for, at du gerne vil tage en uddannelse. Derfor forventer SOSU Sjællands ledelse og medarbejdere, at du møder forberedt til undervisningen, at du deltager aktivt i timerne og at du afleverer opgaver og projekter m.m. Også i dine praktikperioder forventer skolen, at du deltager aktivt og engageret. Du har et medansvar for at lære noget, og er du fraværende, er det dit ansvar at få indhentet det forsømte - gerne i samråd med din lærer. Du gør dig selv en tjeneste ved at få nogle gode studievaner fra første færd. Du er en del af et hold, og I må gerne lave jeres egne regler for samvær og orden - bare de holdes inden for skolens overordnede regelsæt. Vi forventer At du møder til tiden. At din mobiltelefon er slukket i timerne (og kun tændt som led i undervisningen). At du ikke forlader undervisningen i utide. At du behandler bygninger, inventar, bøger og udstyr ordentligt. At du deltager i undervisningen på skolen på fuld tid. De samme forventninger gælder ved uddannelsesaktiviteter uden for skolens område, f.eks. ved virksomhedsbesøg og på studieture. Vinduer og døre skal lukkes og lyset slukkes i klasselokaler og grupperum, når de forlades. Det vi sparer på miljøet her, kan bruges på sjovere ting! Hjælp rengøringspersonalet efterlad klasselokaler, grupperum og faglokaler ryddelige. SOSU Sjælland er et sted, hvor du er sammen med dine klassekammerater. Din familie, dine venner eller bekendte må ikke være på skolen. Da det ikke er muligt at aflåse klasselokalerne i alle vores afdelinger, opbevares penge og værdigenstande på eget ansvar. 3

4 2.1 Lån af skolens bærbare computere Skolen stiller bærbare computere til rådighed til brug i undervisning eller projektarbejde. Computere koblet op på skolens netværk må kun bruges til skolerelevant arbejde. Det er en særlig grov overtrædelse af ordensreglerne at anvende skolens netværk til racistisk eller religiøst krænkende aktiviteter eller til pornografisk materiale eller øvrige aktiviteter, der krænker gældende dansk lovgivning herunder lov om ophavsret. 2.2 Rygning og rusmidler Skolen er røgfri. De enkelte afdelingers regler for rygning skal følges, men fælles er, at der ikke må ryges ved og foran hovedindgangen. Alkohol og andre rusmidler er uforenelige med undervisning. Derfor må der ikke indtages alkohol eller andre rusmidler på skolens område. Det er en grov overtrædelse af skolens regler at møde på skolen i påvirket tilstand. Ved særlige lejligheder kan skolens ledelse dispensere fra alkoholforbuddet. Elever, der kommer i skole påvirket af alkohol eller andre rusmidler, vil blive bortvist fra skolen resten af dagen. Efterfølgende vil eleven blive indkaldt til en samtale. Ved dette møde vil de efterfølgende konsekvenser blive fremlagt for eleven. Konsekvenserne vil variere afhængig af den konkrete situation. Mulige sanktionsmuligheder er: Skriftlig advarsel. Bortvisning i en kortere periode. Opsigelse af uddannelseskontrakt. 2.3 Respekt for skolens inventar og hinandens ting SOSU Sjælland ønsker at være en skole, hvor alle har lyst til at være og lyst til at lære. Det er rart at være et sted, hvor man føler sig velkommen og hvor tingene fungerer. Når man er så mange mennesker sammen, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at den måde, du opfører dig på, påvirker elever, ledere og medarbejdere på skolen. Dette gælder også i forhold til den måde, du bruger skolens inventar på. Det er derfor vigtigt, at du behandler lokaler og inventar ud fra den indstilling, at der er mange andre end dig, der også har brug for, at tingene fungerer, som de skal. Pas derfor på inventaret og efterlad klasselokaler og grupperum ryddelige. Ledere og medarbejdere på SOSU Sjælland ønsker at skabe et trygt og godt arbejds- og uddannelsesmiljø på skolens afdelinger. En af de ting, der skaber et trygt og godt arbejds- og uddannelsesmiljø, er, at vi kan stole på hinanden. Det skal være muligt at have sine private ting liggende i klasselokalet, uden at man skal være nervøs for, om de bliver taget af nogle andre. Vi har alle et ansvar i forhold til skabe denne trygge atmosfære. Der er dog desværre engang imellem tilfælde af tyveri i klasselokaler, grupperum eller andre steder på skolen. Alle former for tyveri anmeldes til politiet. Hvis der er mistanke om, at tyveriet er foregået af en elev, indkaldes eleven til samtale. Hvis det på dette møde vurderes, at eleven har stjålet, bliver dette meldt til politiet. 3 Undervisning Som elev på skolen skal du regne med at bruge mindst 37 timer om ugen på undervisning, forberedelse, projekter og opgaver mv. Det forventes, at du afleverer opgaver, dokumentationer og projekter mv. til tiden. 4

5 Du skal være opmærksom på, at det er dit eget ansvar at få afleveret til tiden, og at manglende aflevering kan medføre, at du udelukkes fra undervisningen eller, at du ikke indstilles til eksamen. I grundfagene er det en forudsætning for at gå til prøve, at de obligatoriske opgaver er afleveret til tiden. 3.1 Projektskrivning Der vil være perioder, hvor du i samarbejde med andre elever skriver projekter eller laver andre skriftlige opgaver. I disse perioder aftales det med de fagansvarlige undervisere, hvordan forløbet skal være. Som udgangspunkt er der mødepligt i alle dele af skoleundervisningen. I en projektperiode kan der dog være gode grunde til at foretage virksomhedsbesøg, lave interviews eller lignende. Hvis du mener, at læringsaktiviteten foregår mest hensigtsmæssigt uden for skolen, skal det altid aftales og accepteres af den fagansvarlige underviser. Underviseren er ansvarlig for fremmøde-registrering, hvis læringsaktiviteten flyttes uden for skolen. Dine skriftlige opgaver er individuelle og selvstændige. Dette betyder bl.a., at du ikke må copy-paste hverken hele tekster eller dele af tekster og lade som om, at det er dig selv, der har skrevet det. Du kan godt lade dig inspirere af andre opgaver og artikler, men du skal altså selv have formuleret og skrevet det, som du afleverer i dine opgaver eller projekter. Hvis din underviser er i tvivl om, om du selv har skrevet hele din opgave og/eller, om du har benyttet copy-paste må du forvente, at du bliver indkaldt til en samtale. Husk, at uretmæssig brug af andres arbejde i yderste konsekvens kan medføre bortvisning fra skolen, og husk, at du ikke lærer noget, hvis du ikke selv løser eller laver dine opgaver. Du skal overholde den enkelte uddannelses opgavetekniske retningslinjer for aflevering af skriftlige opgaver. Disse retningslinjer kan bl.a. omfatte: Antal sider, der må/skal afleveres. Antal eksemplarer, der skal afleveres. Udformning af forsiden og om at vedlægge bilag mv.. Hvordan du bruger eller indsætter eventuelle citater i din opgave. De opgavetekniske retningslinjer kan du få mere at vide om af din underviser. 3.2 Du kan regne med skolens støtte Skolen ønsker, at flest mulige elever når deres mål, får et godt forløb, og klarer uddannelsen. Derfor vil vi gerne hjælpe dig, hvis du har brug for det. Skulle du blive træt af uddannelsen, vil skolen give dig den bedst mulige vejledning for at komme tilbage på sporet - eller stoppe, hvis det er den bedste løsning. 3.3 Bevis for særlige indsatser Skolen har nogle forventninger til, hvad du skal leve op til, når du er elev på skolen. Derfor vil vi også gerne anerkende, når du mere end lever op til forventningerne. Det betyder, at ledelse og medarbejdere har mulighed for at give dig et bevis for en særlig indsats, hvis du er aktiv i vores elevråd, i bestyrelsen eller på anden måde er en synlig og god repræsentant for dine elevkammerater. 5

6 4 Om at deltage aktivt i undervisningen, og om fravær 4.1 Om Studieaktivitet SOSU Sjælland stiller krav til dig som elev. Skolen stiller krav til, at du er aktiv og deltagende i undervisningen, og vi stiller krav til dit fremmøde. Dette er nødvendigt, hvis du skal få et godt udbytte af dit forløb hos os. Og så er dit fremmøde vigtigt for at sikre et godt undervisningsmiljø. Det er nemlig også til gene for de andre i klassen, hvis du enten ofte er fraværende, hvis du er uforberedt eller, hvis du ikke deltager aktivt. At deltage aktivt og deltagende i undervisningen betyder, at du skal: Møde til timerne og til tiden. Være velforberedt til undervisningen. Deltage aktivt og konstruktivt i timerne. Aflevere skriftlige opgaver til den aftalte tid. Holde dig orienteret om holdets arbejde i forbindelse med fravær. Som elev får du tildelt en kontaktlærer. Hvis ikke du er tilstrækkeligt aktiv eller deltagende, vil din kontaktlærer kontakte dig og tilbyde dig hjælp og vejledning til at komme på rette spor. For elever med kontrakt i kommune/region arbejder skolen tæt sammen med arbejdsgiveren for at finde en løsning på manglende studieaktivitet. 4.2 Om fravær Den enkelte underviser registrerer dit fremmøde/fravær. I Elevplan kan du altid selv følge med i, hvor meget fravær du har. Hvis du i en skoleperiode har for meget fravær, eller hvis du ikke er deltagende i undervisningen, vil du modtage et skriftligt varsel. Dette er det gule kort. Ved fortsat fravær eller manglende deltagelse i undervisningen, vil du blive indkaldt til en samtale med fastholdelsesvejlederen. Ved samtalen bliver du orienteret om vores støttemuligheder, og om hvad der vil ske, hvis du ikke ændrer adfærd. Samtalen er det orange kort. Fortsætter du med at blive væk fra undervisningen eller med ikke at være deltagende i undervisningen, vil du blive udelukket fra undervisningen på skolen ( rødt kort ). Hvis du udebliver, når din skoleperiode starter efter praktik eller i en sammenhængende periode på 4 uger, kan du udelukkes fra undervisningen uden varsel. Der er hjælp at hente Hvis du er i en særlig situation, som gør det vanskeligt for dig at passe din undervisning, er det vigtigt, at du informerer dine lærere. Tag evt. en snak med din kontaktlærer eller med en fastholdelsesvejleder. Jo bedre vi kender din situation, des bedre kan vi hjælpe dig. Vi har en fælles interesse i, at du kommer godt igennem dit skoleforløb os, og vi vil gøre, hvad vi kan for at støtte dig til at gennemføre så tag imod den hjælp, du kan få! For elever med kontrakt i kommune/region arbejder skolen tæt sammen med arbejdsgiveren for at finde en løsning på for stort fravær. 6

7 Skolen registrerer alt fravær i skoleperioderne. Bliver du syg i en skoleperiode skal du melde dig syg til skolen. Fraværsårsag skal oplyses. For elever på hovedforløb (SSH, SSA og PA) gælder endvidere, at fravær også skal meldes til din arbejdsgiver. Fravær i praktikken meldes til praktikstedet efter disses regler. Det er dit ansvar som elev, at både skole og praktiksted får beskeden. Et stort fravær kan føre til, at du skal tage dele af uddannelsen om eller, at du helt udelukkes fra undervisningen. Kontaktlæreren og/eller fastholdelsesvejlederen vil drøfte det med dig, ligesom du kan forvente at blive indkaldt til samtale med din arbejdsgiver. I Elevplan registreres dit fravær enten som Godkendt, eller som Ikke godkendt - fravær. Det er kun egen sygdom og barns 1. samt evt. 2. sygedag, der vil blive registreret som godkendt fravær i Elevplan. 4.3 Fraværsbesked via Elevplan på SOSU Sjælland Alle elever, der har adgang til computer eller smartphone bedes anvende sygemeldingsfunktionen fra Elevplan: Fra din startside skal du inden kl sende en fraværsbesked til SOSU Sjælland. Klik på knappen Fraværsbesked: Skriv/vælg dags dato og skriv en begrundelse for dit fravær. Gør beskeden enkel ved fx at skrive: - Jeg er syg i dag. - Jeg har barn syg i dag. Du skal sende en ny fraværsbesked for hver dag, hvor du er fraværende. Efter kl er det for sent at sende en fraværsbesked via Elevplan. I det tilfælde skal du ringe inden undervisningen starter, på tlf.nr.: Hvis du går syg hjem i løbet af dagen, skal du give besked til underviseren eller til informationen/receptionen. 4.4 Grundforløb Du har selv ansvaret for at meddele skolen, når du har fravær. Bliver du syg i en periode med studiebesøg på et praktiksted, skal du altid ringe og sygemelde dig til praktikstedet. Det skal senest ske på det tidspunkt, hvor du ellers skulle have været mødt. Hvis du modtager SU eller har rabatkort til transport uden at være aktiv på uddannelsen, har skolen pligt til at meddele dit fravær til SU-styrelsen. 4.5 SSH, SSA og PA I skoleperioderne: Du skal være opmærksom på, at dit praktiksted som arbejdsgiver kan have krav om, at du også meddeler fravær til dem. Mange praktiksteder vil også gerne have, du ringer og melder dig rask. 7

8 Du skal senest ved uddannelsens start sikre dig, hvad proceduren er hos din arbejdsgiver. Kontakt den uddannelsesansvarlige for din uddannelse i den kommune/region, du har elevkontrakt I praktikperioderne: Du melder dig altid fraværende og rask til dit praktiksted. 4.6 GVU-elever Du har selv ansvaret for at meddele skolens kontor, hvornår du har fravær. Bliver du syg i en periode med studiebesøg på et praktiksted, skal du altid ringe og sygemelde dig til praktikstedet. Det skal senest ske på det tidspunkt, du skulle være mødt. 4.7 Hvad sker der, hvis du har for meget fravær? Hvis du har for meget fravær, vil du modtage en advarsel om for højt fravær, og skolen vil afholde samtale med dig om dit fravær. Hvis dit fravær fortsætter, vil du atter modtage en advarsel, og du vil blive indkaldt til samtale med fastholdelsesvejlederen. Dit ansættelsessted vil blive inviteret til at deltage i denne samtale. Ved samtalen tager I en snak om f.eks.: Hvorfor du har været fraværende. Hvad du har gjort for at holde dig opdateret i forhold til undervisningen. Hvad du kan gøre for at undgå mere fravær. Kan skolen gøre noget for at hjælpe dig, så du undgår mere fravær i fremtiden. I Elevplan bliver der noteret, hvad du og/eller fastholdelsesvejlederen aftaler (en konklusion på samtalen). Hvis du stadig fortsætter med at have højt fravær, vil du modtage en meddelelse om, at du vil blive udelukket fra fortsat undervisning. (se mere om fravær i punkt 4). Fravær kan medføre en forlængelse af uddannelsesforløbet eller medføre, at du udelukkes fra undervisningen. 5 Hvis reglerne overtrædes Hvis du overtræder skolens regler, vil du blive indkaldt til en samtale. Som hovedregel vil du modtage en advarsel. I værste fald kan samtalen ende med en udelukkelse fra undervisningen - det er som regel noget, som uddannelseslederen afgør. Du kan miste retten til at modtage SU, udelukkes fra arrangementer og aktiviteter. I nogle tilfælde kan der være tale om erstatning for skader og ødelæggelser. Skolens værdier bygger på respekt mellem elever og undervisere og elever imellem. Derfor vil skolen skride hårdt ind over for mobning og alle former for trusler. Ved overtrædelse af ordensreglerne kan skolen efter situationens alvor iværksætte: Mundtlig påtale Samtale Notat Helhedsvurdering Skriftlig advarsel Bortvisning fra skolen Politianmeldelse Helhe 8

9 6 Klager Hvis skolen pålægger dig nogle sanktioner, kan du klage skriftligt til skolens direktør. Det skal ske senest 4 uger efter, at du har fået beskeden om skolens afgørelse. Skolen vil komme med en udtalelse til sagen, og du vil få en uge til at knytte nogle kommentarer til skolens udtalelse. Herefter sender skolen din klage og skolens udtalelse samt dine kommentarer til Undervisningsministeriet. Ved udelukkelse fra undervisningen pga. for højt fravær og/eller manglende studieaktivitet, skal du sende os en eventuel klage senest 7 dage efter at har fået et varsel om, at skolen vil udelukke dig. Er du under 18 år, vil dine forældre eller værge blive kontaktet. Reglerne for klager finder du på vores hjemmeside: 7 Hvis du vil stoppe Hvis du vælger at stoppe din uddannelse før tid, skal du altid kontakte vejlederen. Har du en elevkontrakt med en kommune/region, skal du også altid kontakte dem og give dem en skriftlig opsigelse af din elevkontrakt. Vore vejledere vil også gerne hjælpe dig med at finde en ny skole eller en anden uddannelse. Skolen vil meget gerne vide, hvorfor du forlader uddannelsen. Det kan gøre os bedre til at tilrettelægge uddannelsen. 9

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Ordensregler & pra ktiske oplysninger Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000 sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Januar 2011 1 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Elevhåndbog EUD. Skol 201

Elevhåndbog EUD. Skol 201 Elevhåndbog for EUD 2015 2016 Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 15 2016 0 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

Elevhåndbog eux 2015/2016

Elevhåndbog eux 2015/2016 Elevhåndbog eux 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Sådan er det at starte...5 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Elevråd...6 Fredagscafé...6 Fester...6

Læs mere

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST CPH WEST HG Ishøj ELEVHÅNDBOG 2014-2015 UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST 03 - Velkommen 04 - Kort om skolen 05 - Vores værdier 06 - Praktiske oplysninger fra A til Z 13 - Ordensregler 15 - Kalender Velkommen

Læs mere

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk Elevinformation 2012/2013 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg og elevråd...6

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser

Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser ELEVHÅNDBOG - 2015/2016 Få svar på de mest almindelige spørgsmål, find kontaktoplysninger på skolens personale og se billeder af underviserne. Dette

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE

ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider... 3 Sygemelding...

Læs mere

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk Erhvervsuddannelser Elevinformation 2011-2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelser...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende.

Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. STUDIEBOG tømrer Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny EUX-elev på Den jydske Haandværkerskole (DjH) opleve, at der er meget, du skal sætte dig ind i. Du skal lære skolen at kende,

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere