Praktikant - hva så?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikant - hva så?"

Transkript

1 Praktikant - hva så?

2 Indhold Sådan til tillidsrepræsentanten...1 Sådan til praktikanten med tillidsrepræsentant..2 Sådan til praktikanten uden tillidsrepræsentant.3 Sådan er reglerne...5 Uddannelsesaftale DJ-DDFF med Journalistforbundets kommentarer...6 Uddannelsesaftale Danmarks Radio med Journalistforbundets kommentarer...28 Uddannelsesaftale Staten med Journalistforbundets kommentarer...38 Uddannelsesaftale TV 2 med Journalistforbundets kommentarer...48 Navne & adresser...52

3 Sådan - til tillidsrepræsentanten Når praktikanten dukker op på din arbejdsplads skal du sørge for: at praktikanten får en god modtagelse på sin første arbejdsdag. Prøv selv at være til stede og vær med til at vise rundt, så praktikanten får en bred præsentation af kolleger, lokaliteter og faciliteter - lige fra skærmen til kaffemaskinen. at have snakket med praktikantvejlederen og sikret dig, at vejledningen er lagt i faste rammer, og at vejlederen har den fornødne tid til at varetage jobbet som vejleder. at der bliver givet en grundig og konkret indføring i de nærmeste dages og ugers arbejdsopgaver. at afsætte god tid til et møde, hvor praktikanten får en orientering om de faglige forhold på arbejdspladsen - herunder også medlemskab af medarbejderforeningen. 1

4 Sådan - til praktikanten med tillidsrepræsentant Når du er på en arbejdsplads med tillidsrepræsentanter så husk: at tillidsrepræsentanten også er din tillidsrepræsentant, som kan hjælpe dig med mange ting, bl.a. oplysninger om, hvordan forholdene på arbejdspladsen er, så du ved, hvad du skal og ikke skal finde dig i. at lade være med at gå med problemerne selv. Ingen kan hjælpe dig med problemer, som de ikke ved du har. 2

5 Sådan - til praktikanten uden tillidsrepræsentant Når du er på en arbejdsplads uden tillidsrepræsentant så husk: at Journalistforbundet er din tillidsrepræsentant, og at det specielt er faglig sekretær Fred Jacobsen og næstformand Christian Kierkegaard, der tager sig af uddannelsesspørgsmål. at Fred Jacobsen træffes på forbundets Århuskontor og Christian Kierkegaard i forbundshuset i København. at du altid er velkommen til at henvende dig uanset problemets størrelse. Du behøver ikke have en alvorlig sag på halsen for at ringe. 3

6

7 Sådan - er reglerne Løn- og arbejdsvilkår for journalist- og fotojournalist/tv-billedjournalist i praktik reguleres gennem aftaler mellem Journalistforbundet og arbejdsgiverne. Forbundet har uddannelsesaftaler med fire parter, som tilsammen dækker de fleste praktiksteder: Staten, Danmarks Radio, TV 2 og Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation (DDFF). En lang række praktiksteder, som ikke er medlem af DDFF, har tilsluttet sig denne uddannelsesaftale. Alle praktiksteder følger en af uddannelsesaftalerne. På de følgende sider vil hver enkelt uddannelsesaftale blive gennemgået. Aftalens tekst står på venstresiderne, og forbundets forklaring på, hvad paragrafferne betyder i praksis, står på højresiderne. OBS: Vær opmærksom på, at ansvaret for selve det uddannelsesmæssige indhold i praktiktiden ligger i Praktikudvalget, som er fælles for Danmarks Journalisthøjskole samt for journalistuddannelserne ved Syddansk Universitet, Odense, og på Roskilde Universitetscenter. Praktikudvalgets bestemmelser om praktikken er beskrevet i Praktikudvalgets praktikantvejlederhåndbog. 5

8 Uddannelsesaftale DJ-DDFF 1. Ansættelse Stk. 1. Praktikanterne ansættes som led i deres journalistuddannelse på Danmarks Journalisthøjskole eller journalistlinierne på Syddansk Universitet og Roskilde Universitets Center på redaktionerne i en periode på 12 eller 18 måneder svarende til bekendtgørelsen for den enkelte uddannelsesinstitution til enhver tid fastsatte regler. 6

9 Uddannelsesaftale DJ-DDFF Journalistforbundets kommentarer 1 - Ansættelse Aftalen gælder journalist- og fotojournalist/tv-billedjournalist. Praktiktiden skal betragtes som et vigtigt led i elevernes samlede uddannelse. I alt er praktikken på 18 måneder for studerende fra Danmarks Journalisthøjskole og 12 måneder for studerende fra hhv. Syddansk Universitet, Odense, og Roskilde Universitetscenter. Praktikken foregår ofte på samme arbejdsplads, men nogle steder i en kombination med 6 måneder et sted og 12 måneder et andet sted, med 6 måneder på to forskellige arbejdspladser eller med 6 måneder fordelt på tre forskellige arbejdspladser. Ved indgåelse af denne aftale er arbejdsgiverne forpligtet til at overholde bekendtgørelsen, for den enkelte uddannelsesinstitution. I det tilfælde, at en arbejdsgiver ikke overholder ovenstående aftale, skal tillidsrepræsentanten eller DJ kontaktes. Meningen med praktiktiden er at lære, hvordan journalistik realiseres i praksis, under kyndig vejledning fra de uddannede på arbejdspladsen. Vægten i praktikforløbet skal altså lægges på uddannelse. Den omstændighed, at praktikantens løn kun udgør mellem halvdelen og en tredjedel af de uddannedes, understreger, at man er på vej i et uddannelsesforløb. Det er ikke ensbetydende med billig arbejdskraft. Praktikstedet er forpligtet til at lave en uddannelsesplan for hver enkelt praktikant ved praktikperiodens start. Planen skal senest tre uger efter praktiktidens start indsendes til Journalister i Praktik ved 7

10 Uddannelsesaftale DJ-DDFF 2. Praktikantkontrakt Før praktiktidens start oprettes mellem praktikstedet og praktikanten en kontrakt. 3. Praktikantforhold Stk. 1. Der skal bestå et rimeligt forhold mellem antallet af praktikanter og de til en redaktion knyttede uddannede medarbejdere, hvorved forstås, at der skal være mindst en uddannet medarbejder pr. journalistpraktikant. Stk. 2. For fotojournalist/tv-billedjournalistpraktikanter gælder, at der skal være mindst en uddannet pressefotograf/fotojournalist/tv-billedjournalistjournalist pr. billedjournalistpraktikant på hver virksomhed/blad. Stk. 3. For andre praktikanter skal der være mindst én uddannet eller på anden vis kvalificeret medarbejder inden for pågældende felt pr. praktikant på hver virksomhed/blad. Stk. 4. Praktikanten må under ferie, sygdom, afspadsering, orlov m.v. ikke arbejde uden hjælp og tilsyn fra en uddannet. 8

11 Uddannelsesaftale DJ-DDFF Journalistforbundets kommentarer praktikvejlederen ved Danmarks Journalisthøjskole, som under ansvar for bestyrelsen på DJH og studienævnene ved Syddansk Universitet og Roskilde Universitets Center varetager opgaverne i forbindelse med journalistuddannelsernes praktiktid. 2 - Kontrakt Der skal fra praktikperiodens start være oprettet en kontrakt. Her skal arbejdsgiveren skrive under på, at vilkårene i uddannelsesaftalen vil blive overholdt. En kopi af kontrakten skal indsendes til DJ. 3 - Praktikantforhold Praktikanter skal lære noget af at arbejde tæt sammen med uddannede kolleger. Derfor fastslås det her, at praktikanter ikke må arbejde alene - hverken på en redaktion, i en fotoafdeling eller på et stofområde. Der skal altid være mindst én uddannet kollega, der har ansvaret. Det kan give problemer på små arbejdspladser. Derfor er der medtaget en bestemmelse om, at praktikanten i akutte tilfælde, for eksempel ved uddannedes sygdom, kan arbejde alene i op til to dage. Praktikanter må i sagens natur heller ikke bruges som flyvende vikarer i ferieperioder og lignende. 9

12 Uddannelsesaftale DJ-DDFF I akutte tilfælde kan praktikanten dog arbejde alene i højst to dage. 4. Praktikantvejledning Praktikantvejlederen skal sikres den fornødne tid til at varetage praktikantvejlederarbejdet, herunder drøftelse af uddannelsesmæssige spørgsmål med praktikanten. 5. Praktikdage Stk. 1. Praktikanten kan på arbejdsdage og uden lønafkortning deltage i møder arrangeret af vedkommendes uddannelsesinstitution i et omfang af 1 dag pr. halvår regnet i gennemsnit over praktikperioden. 10

13 Uddannelsesaftale DJ-DDFF Journalistforbundets kommentarer 4 - Vejledning Mange praktikanter bliver frustrerede over den vejledning, de ikke får. De ved ikke, om det, de laver er godt nok, for de får ikke den kritik og rådgivning, de har brug for gennem hele arbejdsprocessen. Forskellige praktikanter har forskellige behov for vejledning. Det kan være svært for vejlederen at få tid til at give den nødvendige vejledning i det daglige stress, men med denne paragraf i hånden kan vejlederen - og praktikanten - kræve at få den nødvendige tid. Det fælles Praktikudvalg har lavet en håndbog for praktikantvejledere, hvor man kan hente inspiration til en god vejledning. Håndbogen kan rekvireres hos Journalister i Praktik ved praktikvejlederen på Danmarks Journalisthøjskole. Udover den daglige, løbende vejledning samler praktikantvejlederen på de fleste arbejdspladser praktikanterne en gang om måneden, hvor der er tid til at gå i dybden med vejledning, aktuelle problemer og spørgsmål. Hvis der ikke er nok tid til vejledning, skal tillidsrepræsentanten tage affære. Er der ingen tillidsrepræsentant, kan forbundet gå ind i sagen. 5 - Praktikdage Der er forskel på antallet af praktikdage på journalistuddannelserne. For Danmarks Journalisthøjskoles vedkommende er der tale om tre praktikdage i løbet af en 18 måneders praktikperiode, for Odense Universitets ved- 11

14 Uddannelsesaftale DJ-DDFF Stk. 2. Praktikantens dokumenterede udgifter hertil betales af virksomheden efter forudgående aftale med denne. Stk. 3. Eventuelle praktikdage ud over de nævnte kan finde sted udenfor arbejdstiden, og der peges i den forbindelse på muligheden for at virksomheden refunderer rejseudgiften med billigste offentlige transportform. Note: I den udstrækning praktikanter fra uddannelsen på Roskilde Universitets Center efter studieordningen omfattes af en bestemmelse om op til tre praktikdage pr. semester, søges arbejdstiden tilrettelagt, så deltagelse i praktikdage ud over 1 dag pr. halvår kan foregå i fritiden. 6. Arbejdsforhold Praktikantens arbejdstid lægges efter samme retningslinier som for uddannede medarbejdere på den pågældende virksomhed, og arbejde på ubekvemme tidspunkter honoreres efter de retningslinjer, som er fastsat i vedkommende overenskomst mellem Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation og Dansk Journalistforbund. 12

15 Uddannelsesaftale DJ-DDFF Journalistforbundets kommentarer kommende drejer det sig om to praktikdage i løbet af 12 måneder. Roskilde Universitets Center opererer med seks praktikdage i løbet af en 12 måneders praktikperiode. Praktikdagene har det formål at give praktikanterne mulighed for at udveksle erfaringer og diskutere problemer, der går på tværs af arbejdspladserne. Aftalen sikrer, at praktikanter kan deltage i de i uddannelserne fastsatte praktikdage. En arbejdsgiver kan således ikke forhindre praktikanten i at deltage og er forpligtet til at tilrettelægge arbejdet, så deltagelse er mulig. Der er dog forskel på omfanget af betaling alt efter, hvilken uddannelse praktikanten kommer fra. Alle får frihed med løn 1 dag pr. halvår i gennemsnit. Derudover har man ret til at få fri, men kan komme til at betale med afspadsering, fridag eller lignende. Transportudgifterne kan praktikanten med aftalen i hånden få arbejdsgiveren til at betale efter de beskrevne regler. 6 - Arbejdsforhold Praktikanter skal behandles præcis som de uddannede kolleger, når det gælder arbejdstid, vagtplanlægning, overarbejde, genetillæg, afspadsering osv. Hvis de uddannede for eksempel har en årlig friuge som kompensation for diverse ulemper, skal praktikanterne også have det. Praktikanten er i sin gode ret til at sige fra overfor systematisk overarbejde og andre overenskomstbrud. Det er ikke ukollegialt at kræve reglerne over- 13

16 Uddannelsesaftale DJ-DDFF 7. Udstyr Virksomheden er ansvarlig for tilstedeværelsen af det nødvendige udstyr og arbejdsredskaber. 8. Lønforhold Stk. 1. Praktikantens løn udgør pr. 1. marts 2000 kr pr. 1. marts 2001 kr pr. 1. marts 2002 kr pr. 1. marts 2003 kr Stk. 2. Lønnen udbetales månedsvis forud. Stk. 3. Der kan ikke ydes personligt tillæg. 14

17 Uddannelsesaftale DJ-DDFF Journalistforbundets kommentarer holdt. Det er en opgave for tillidsrepræsentanten om nødvendigt at støtte praktikanten i et sådant krav. 7 - Udstyr De fysiske rammer skal være i orden på arbejdspladsen. Det vil sige, at praktikanten lige som de uddannede skal have skrivebord, skærm, telefon og faciliteter i øvrigt. For fotojournalist/tv-billedjournalist er bil, kamera osv. ligeledes obligatorisk udstyr. På mange arbejdspladser er det aftalt, at arbejdsgiveren betaler visse arbejdsredskaber uden for arbejdspladsen, for eksempel licens, telefon og avishold hjemme hos medarbejderen. Praktikanter skal som hovedregel også stilles lige med de uddannede kolleger på dette punkt. Enkelte husaftaler har dog specifikke regler for praktikanter. Praktikanter har ikke ifølge denne paragraf ret til at få del i deciderede frynsegoder, som de uddannede har forhandlet sig frem til i stedet for personlige lønforhøjelser. 8 - Løn Minimumslønnen for praktikanter er fastsat til og med den 29. februar Til den tid vil den være på kr pr. måned. Lønnen betales forud, da SU en også forudbetales. Ellers ville praktikanten komme i klemme i en lang periode uden penge. 15

18 Uddannelsesaftale DJ-DDFF 9. Ferie Stk.1. Idet Ferieloven iøvrigt er gældende, er parterne enige om, at nedenstående regler træder i stedet for Ferielovens 6, 8, 12 og 14, stk. 1 og 3. Stk. 2. Praktikanterne holder i løbet af praktikperioden på i alt 18 måneder ferie med løn i i alt 45 dage. Det svarer til 2 1 /2 dag pr. beskæftiget måned. Praktikanter med en samlet praktiktid på 12 måneder holder således 30 feriedage i løbet af praktikperioden. Af feriedagene skal mindst 18 gives i sammenhæng i en ferieperiode (2. maj til 30. september). De øvrige 27 dage (henholdsvis 12 dage for praktikanter med 12 måneders samlet praktiktid) kan efter aftale mellem praktikanten og virksomheden gives samlet eller delt i hele uger. Stk. 3. Der ydes ikke feriegodtgørelse ved praktikperiodens udløb. Det i ferielovens 14, stk. 1 nævnte ferietillæg på 1% af den ferieberettigende løn udbetales samlet ved praktikperiodens udløb. Stk. 4. Praktikanter, der ved praktikperiodens start medbringer bevis for feriepengetilgodehavende fra tidligere ansættelsesforhold til udbetaling i det pågældende ferieår, skal have dette attesteret med henblik på udbetaling. Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 4 medfører ingen modregning i praktikantens gage under afholdelse af ferie i praktikperioden. 16

19 Uddannelsesaftale DJ-DDFF Journalistforbundets kommentarer 9 - Ferie For praktikanter gælder visse undtagelser fra ferieloven. Praktikanter optjener 2 1 /2 uges ferie pr. halvår, og ferien skal afvikles på det praktiksted, hvor den optjenes. Ved praktikperiodens afslutning udbetales et ferietillæg på 1 % af den samlede lønsum. Bemærk, at genetillæg skal regnes med i den samlede lønsum. Hvis praktikanten har haft lønarbejde i året før praktikken, og derfor medbringer optjente feriepenge, skal arbejdsgiveren attestere feriekortet, så pengene kan blive udbetalt. Men der må ikke trækkes i praktikantens løn, selv om disse feriepenge kommer. 17

20 Uddannelsesaftale DJ-DDFF 10. Flytning Stk. 1. Efter forudgående aftale betaler virksomheden mindst 50 procent af praktikantens dokumenterede udgifter til flytning mellem uddannelsessituationen og praktikstedet. Stk. 2. Praktikantens dokumenterede udgifter til beordret flytning mellem forskellige uddannelsessteder inden for virksomhedens område betales af bladet efter forudgående aftale med denne. Stk. 3. Når praktiktiden deles mellem to virksomheder, bør de dokumenterede udgifter ved flytningen mellem praktikstederne betales af disse (pro rata i forhold til praktikperiodens længde) og efter forudgående aftale med virksomhederne. 11. Arbejdskonflikter Praktikanter kan ikke deltage i eventuelle arbejdskonflikter. 18

21 Uddannelsesaftale DJ-DDFF Journalistforbundets kommentarer 10 - Flytning Virksomheden skal betale mindst halvdelen af udgifterne, når praktikanten flytter fra uddannelsesinstitutionen til praktikstedet. Det gælder også flytningen tilbage til skolen. Mange praktiksteder betaler hele flytteudgiften. Det er vigtigt, at praktikanten aftaler det med ledelsen, før flyttebilen bestilles. Ellers kan ledelsen nægte at dække udgiften. Hvis praktikanten er nødt til at flytte under praktik på samme arbejdsplads, skal arbejdspladsen dække hele udgiften. Hvis der er tale om kombinationspraktik bør arbejdspladserne dele udgiften i forhold til, hvor længe praktikanten er hvert enkelt sted. Også her skal det være aftalt på forhånd. Forudsætningen for aftalen er, at det er praktikantens egen flytning, der skal dækkes. Hvis flytningen er ekstraordinært dyr, fordi praktikanten skal flytte sin familie med, må det aftales, hvad praktikpladsen skal dække Arbejdskonflikter Fagligt møde blandt de redaktionelle medarbejdere. Praktikanter kan deltage i disse faglige møder som medlemmer af medarbejderforeningen. Men de kan ikke deltage i beslutninger om at nedlægge arbejdet, da de i henhold til 11 ikke kan deltage i arbejdskonflikter. Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Hvis de uddannede medarbejdere i strid med overenskomsten beslutter at nedlægge arbejdet, skal tillidsre- 19

22 20

23 Uddannelsesaftale DJ-DDFF Journalistforbundets kommentarer præsentanten orientere praktikanterne om det, samt orientere dem om følgende forhold: 1. Praktikanter skal opholde sig på praktikstedet i den normale arbejdstid, med mindre ledelsen giver dem tilladelse til at forlade arbejdspladsen. 2. Når de uddannede medarbejdere forlader arbejdspladsen er praktikanterne alene underlagt den redaktionelle ledelse, der på den ene side har uindskrænket ret til at "lede og fordele arbejdet", på den anden side er forpligtet af Uddannelsesaftalens 3. Den fastslår, at der skal være mindst én uddannet medarbejder pr. praktikant, at praktikanten ikke må erstatte uddannet arbejdskraft, og at praktikanten ikke må arbejde uden hjælp og tilsyn fra en uddannet. Disse bestemmelser gør det i praksis umuligt for en redaktionsledelse at udnytte praktikanter som medhjælp til produktion af et konfliktramt medie, når de anvendes efter bogstavet. Og det skal de i en konfliktsituation for at sikre praktikanter betryggende arbejdsog uddannelsesvilkår. 3. Praktikanter skal orienteres om, at ethvert forsøg fra ledelsens side på at få praktikanter til at udføre andet redaktionelt arbejde, end de normalt beskæftiger sig med, skal afvises. Det er et brud på Uddannelsesaftalen, og det er en aftalestridig tvang at pålægge praktikanter at udføre arbejde, der ligger ud over Uddannelsesaftalens rammer. 4. Praktikanter, der er udstationeret på lokalredaktioner, kan ikke producere redaktionelt stof fra lokalre- 21

24 22

25 Uddannelsesaftale DJ-DDFF Journalistforbundets kommentarer daktionen, fordi den uddannede arbejdskraft konflikter (jfr. Uddannelsesaftalens 3). Disse praktikanter skal, såfremt redaktionsledelsen ønsker at gøre brug af praktikanterne, hentes ind til hovedredaktionen. Her kan de ikke producere andet redaktionelt stof, end de normalt producerer på lokalredaktionen. Grundet den særlige situation, hvorunder stoffet produceres, er ledelsen i særlig grad forpligtet til at føre tilsyn med praktikanten. Såfremt dette ikke sker på en for praktikanten tilfredsstillende vis, kan praktikanten nægte at udføre arbejdet under henvisning til, at det ligger ud over Uddannelsesaftalens rammer. Praktikanter, som hentes ind fra lokalredaktioner til arbejde på hovedredaktioner under en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, skal dels kræve transportomkostningerne godtgjort fra arbejdsgiveren, dels medregne transporttiden i den daglige, normale arbejdstid. Praktikanter, der pålægges overarbejde i forbindelse med overenskomststridig arbejdsnedlæggelse på redaktionen, skal nægte dette med henvisning til Uddannelsesaftalens 3, stk. 3, samt med henvisning til, at det er aftalestridigt at pålægge dem en ekstra arbejdsbyrde, der alene kan tolkes som udførelse af journalistisk arbejde, der under normale omstændigheder blev udført af uddannede. 5. Såfremt praktikanter under en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse på redaktionen føler, at redaktionsledelsen/arbejdsgiveren pålægger dem opgaver, som de finder er atypiske for deres arbejde under uddannelse på redaktionen, eller som de føler kan risikere at bringe dem i et senere misforhold til de ud- 23

26 Uddannelsesaftale DJ-DDFF 12 Klager Uoverensstemmelse kan forelægges vedkommende Faglige Fællesudvalg, oprettet i henhold til overenskomster mellem DJ og DDFF. DJ og DDFF udpeger et Fagligt Fællesudvalg, hvor et sådant ikke er oprettet i henhold til overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation. 24

27 Uddannelsesaftale DJ-DDFF Journalistforbundets kommentarer dannede medarbejdere, skal de afvise dette med henvisning til Uddannelsesaftalens indhold og påstand om aftalebrud. Er der tvivl, så kontakt tillidsrepræsentanten eller forbundet. Overenskomstmedholdelig arbejdsnedlæggelse. Her gælder i princippet samme forhold som under overenskomststridig konflikt som følge af Uddannelsesaftalens 11. Som medlemmer af Journalistforbundet er praktikanter dog til alle tider underlagt de beslutninger, som forbundet måtte træffe i så henseende. Til tillidsfolkene: Hvis I nedlægger arbejdet og går hjem, så aftal med chefredaktionen, hvorledes praktikanternes forhold er under konflikten Klager Tillidsrepræsentanten løser langt de fleste praktikantproblemer gennem lokale forhandlinger. Alligevel er der selvfølgelig risiko for, at der i et praktikantforløb kan opstå uoverensstemmelser, hvor praktikanten og tillidsrepræsentanten ønsker medvirken udefra. Hvis der er tale om et problem i relation til det uddannelsesmæssige indhold af praktikken, så skal Praktikudvalget kontaktes. Hvis der er tale om et problem i relation til uddannelsesaftalen, dvs. løn- og arbejdsforhold, så skal tillidsrepræsentanten kontakte Journalistforbundet. Faglig sekretær Fred Jacobsen og næstformand Christian Kierkegaard er forbundets specialister på uddannelsesområdet. 25

28 Uddannelsesaftale DJ-DDFF 13. Varighed Uddannelsesaftalen trådte i kraft den 1. marts 2000 og gælder til og med den 29. februar Hvis den ikke inden udløbstiden er opsagt med mindst 3 måneders varsel, løber den videre et år ad gangen, indtil den opsiges med 3 måneders varsel. 26

29 Uddannelsesaftale DJ-DDFF Journalistforbundets kommentarer Går en klagesag så meget op i en spids, at den ikke kan løses ad de sædvanlige forhandlingskanaler kan forbundet tage den op i det faglige fællesudvalg. 27

30 Uddannelsesaftale Danmarks Radio 1. Ansættelse Praktikanter kan beskæftiges i Danmarks Radio - som led i deres uddannelse på Danmarks Journalisthøjskole - i en periode svarende til to tredjedele af den praktikanttid, der er fastsat i bekendtgørelsen om Danmarks Journalisthøjskole, det vil sige for tiden i 12 måneder ud af praktikanttidens ialt 18 måneder. Danmarks Radio fastsætter efter drøftelse med Journalistgruppen i Danmarks Radio, hvor mange praktikanter der kan beskæftiges. 2. Uddannelsen Uddannelsen finder sted i Danmarks Radios enheder/afdelinger. Nødvendige procedurer i forbindelse med etablering og afvikling af praktikanttjene- ste aftales mellem parterne, jf. 25, stk. 3 i overenskomsten mellem Danmarks Radio og Dansk Journalistforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte journalister (fastlønsoverenskomsten). Praktikantens beskæftigelse følges af en af enheden/afdelingen - efter drøftelse med tillidsrepræsentanten - udpeget praktikantvejleder, der besidder den nødvendige faglige kompetence. 28

31 Uddannelsesaftale Danmarks Radio Journalistforbundets kommentarer 1 - Ansættelse Aftalen gælder både for fotojournalist/tv-billedjournalistjournalist- og journalistpraktikanter. Danmarks Radio kan efter aftalens ordlyd kun have praktikanter i op til 12 måneder. Men DR er i praktikudvalget godkendt som 18 måneders praktiksted, hvilket Dansk Journalistforbund accepterer. Praktikanter har ligesom alle andre krav på en kontrakt ved starten af praktikopholdet. En kopi af kontrakten skal sendes til DJ. Bemærk, at uddannelsesaftalen med DR formelt ikke dækker journalistuddannelserne ved Syddansk Universitet og Roskilde Universitets Center. Reelt beskæftiger DR dog også andre praktikanter end dem fra DJH og samarbejder i øvrigt med resten af branchen i det fælles Praktikudvalg. Derfor mener DJ, at uddannelsesaftalen naturligvis også gælder de journalistpraktikanter, som kommer fra Syddansk Universitetscenter og fra Roskilde Universitets Center. 2 - Uddannelsen DR skal ligesom alle andre praktiksteder lave en uddannelsesplan for praktikanten. Den skal indsendes til Journalister i Praktik ved praktikvejlederen ved DJH i starten af praktikopholdet. Der skal være en praktikantvejleder. Tillidsrepræsentanten har til opgave at inspirere ledelsen til at finde en vejleder, der har lyst og evne til at påtage sig opgaven. 29

32 Uddannelsesaftale Danmarks Radio 3. Løn Lønnen til praktikanter udgør pr. 1. Marts 2000 kr pr. 1. Marts 2001 kr pr. 1. Marts 2002 kr Aviser Praktikanterne har ret til avisabonnement i praktiktiden betalt af DR. 5. Ferie Idet lov om ferie er gældende, er parterne dog enige om, at nedenstående regler træder i stedet for Ferielovens 6 og 8. Praktikanterne holder i løbet af praktikperioden på ialt 12 måneder ferie med løn i ialt 30 dage, svarende til 2 1/2 dag pr. beskæftiget måned. Af feriedagene skal mindst 18 dage gives i sammenhæng i ferieperioden (2. maj til 30. september). De øvrige 12 dage kan efter aftale mellem praktikanten og enheden/afdelingen gives samlet eller delt. Der ydes ikke feriegodtgørelse ved praktikperiodens udløb. Det i Ferielovens 14, stk. 2. nævnte ferietillæg på 1 procent af den ferieberettigende løn udbetales samlet ved praktikperiodens udløb. De afsnit i overenskomsterne som omhandler journalistpraktikanternes ferie tilbagesendes med Ferielovskontorets påtegning om godkendel- 30

33 Uddannelsesaftale Danmarks Radio Journalistforbundets kommentarer 3 - Løn Der står ikke noget om de nye lønsatser i selve uddannelsesaftalen. Men i et protokollat har DJ og DR aftalt, at praktikanter i DR får samme løn som praktikanter under uddannelsesaftalen med DDFF. Lønnen skal udbetales forud, da SU en også er forudbetalt. Ellers ville praktikanten komme i klemme i en lang periode uden penge. 4 - Aviser For hele DR gælder det, at man har ret til en avis betalt af arbejdsgiveren. 5 - Ferie For praktikanter gælder visse undtagelser fra ferieloven. Praktikanter optjener 2 1 /2 uges ferie pr. halvår, og ferien skal afvikles på det praktiksted, hvor den optjenes. Ved praktikperiodens afslutning udbetales et ferietillæg på 1 % af den samlede lønsum. Bemærk, at genetillæg skal regnes med i den samlede lønsum. Hvis praktikanten har haft lønarbejde i året før praktikken, og derfor medbringer optjente feriepenge, skal arbejdsgiveren attestere feriekortet, så pengene kan blive udbetalt. Men der må ikke trækkes i praktikantens løn, selv om disse feriepenge kommer. Feriebestemmelsen omtaler kun ferien ved 12 måneders praktik, da uddannelsesaftalen formelt ikke opererer med 18 måneder. Praktikanter, der er ansat i DR i 18 måneders praktikstillinger, har ret til 45 dages ferie med løn i hele perioden. 31

34 Uddannelsesaftale Danmarks Radio se, idet godkendelsen dog er givet under forudsætning af, at den feriegodtgørelse, som en praktikant måtte have optjent inden praktikopholdets start, kommer til fuld udbetaling, og at der ikke modregnes i lønnen under ferien for evt. tidligere optjent feriegodtgørelse. 6. Arbejdsforhold Ved tilrettelæggelsen af tjenesten skal det tilstræbes, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid udgør 37 timer. Tjenestetiden tilrettelægges således, at praktikanten følger fastansatte medarbejdere i Danmarks Radio, uden dog som erstatning at indtræde i disses funktioner. Ved beordret tjeneste ydes ulempetillæg i henhold til fastlønsoverenskomstens 8, stk. 7 og 8. Tjeneste på disse tidspunktet kan kun forekomme, hvor det er begrundet i uddannelsesmæssige hensyn. 7. Tjenesterejser Under tjenesterejser fra det uddannelsessted, hvor praktikanten gør tjeneste, ydes befordringsgodtgørelse samt time- og dagpenge i henhold til fastlønsoverenskomsten. 8. Praktikdage Praktikanterne kan deltage i indtil to møder af to dages varighed på Danmarks Journalisthøjskole. De dokumenterede udgifter til deltagelse heri betales af Danmarks Radio efter forudgående aftale herom. 32

35 Uddannelsesaftale Danmarks Radio Journalistforbundets kommentarer 6 - Arbejdsforhold Praktikanten har ugenorm, og det betyder, afdelingsledelserne skal bestræbe sig på at undgå overarbejde. Forekommer det alligevel, skal det være uddannelsesmæssigt begrundet. Det må altså ikke skyldes, at man skal have programmet til at hænge sammen. Praktikanten må ikke være billig arbejdskraft. Praktikanten må heller ikke erstatte uddannede medarbejdere. Bemærk: Henvisningen i uddannelsesaftalen vedr. ulempetillæg/arbejde på ubekvemme tidspunkter er forældet. Bestemmelsen i 7, stk. 8,9,10 og 11 i den gældende overenskomst mellem DJ og DR for ansatte er gældende 7 - Tjenesterejser Her følges DR s normale regler, og det giver sjældent anledning til problemer. Opstår der tvivl, kan tillidsrepræsentanten eller Journalistgruppen i Danmarks Radio (tlf ) oplyse de præcise regler. 8 - Praktikdage Denne bestemmelse er der ikke lavet om på, da DRuddannelsesaftalen formelt ikke dækker journalistuddannelserne ved Syddansk Universitet og Roskilde Universitets Center. 33

36 Uddannelsesaftale Danmarks Radio 9. Flytning Såfremt praktikanten skifter tjenestested inden for Danmarks Radio, betaler Danmarks Radio de dokumenterede udgifter til flytning. Ved flytning mellem Danmarks Radio og Danmarks Journalisthøjskole kan dokumenterede flytteudgifter (fx. billeje og færgeudgifter) godtgøres med indtil kr. Flytning af telefon kan mod dokumentation være omfattet heraf. Såfremt praktikanten er ansat i en forud aftalt kombinationsstilling og praktikantskiftet nødvendiggør flytning, afholder Danmarks Radio den forholdsmæssige del af de dokumenterede flytteudgifter, dog max. h.h.v. 700 kr. og kr. 10. Konflikt Praktikanter kan ikke deltage i eventuelle arbejdskonflikter. 11. Særlige regler Praktikanterne er omfattet af fastlønsoverens- 34

37 Uddannelsesaftale Danmarks Radio Journalistforbundets kommentarer Det betyder, at der ingen aftale er for andre journalistpraktikanter end dem fra DJH. DJ mener, at man i tilfælde af tvivl eller uenighed må tage udgangspunkt i de aftaler, der er lavet med DDFF vedr. praktikdage. Det vil sige, at DR skal give frihed med løn i det i aftalen nævnte omfang og at DR i øvrigt skal sikre, at praktikanter kan deltage i de praktikdage, den respektive uddannelse foreskriver. 9 - Flytning Det er en god idé at aftale det mellem praktikanten og ledelsen, før flytningen sættes i værk. Danmarks Radio har sat et loft over sine udgifter på kroner. Kan praktikanten holde udgiften herunder, dækkes det fulde beløb. For kombinationsstillinger er Danmarks Radios andel af udgiften forholdsmæssigt sat ned i forhold til længden af praktik-opholdet. DJ mener, at flytteudgifter mellem DR og en af de to andre uddannelsesinstitutioner, også er dækket af denne bestemmelse Konflikt Se side 13 i denne pjece, hvor det er nøje beskrevet, hvordan praktikanter skal forholde sig under arbejdskonflikter. De samme regler gælder for praktikanter i Danmarks Radio Særlige regler Praktikanter er underlagt DR s sædvanlige regler om, 35

38 Uddannelsesaftale Danmarks Radio komstens bestemmelser om medvirken i reklamer, bibeskæftigelse m.v. jf. fastlønsoverenskomsten. 12. Uoverensstemmelser Uoverensstemmelser vedrørende forståelsen af denne aftale kan forelægges et fællesudvalg, oprettet i henhold til 27 i fastlønsoverenskomsten efter forudgående forhandlinger mellem parterne, jf. 25, stk Varighed Aftalen er gældende fra 1. juni 1999 til 31. maj

39 Uddannelsesaftale Danmarks Radio Journalistforbundets kommentarer at det er forbudt at medvirke i reklamer, at have bibeskæftigelse uden tilladelse osv. Der er yderst sjældent problemer med disse bestemmelser. Opstår der tvivl, så spørg tillidsrepræsentanten eller Journalistgruppen i DR Uoverensstemmelser Tillidsrepræsentanten løser langt de fleste praktikantproblemer gennem lokale forhandlinger. Alligevel er der selvfølgelig risiko for, at der i et praktikantforløb kan opstå uoverensstemmelser, hvor praktikanten og tillidsrepræsentanten ønsker medvirken udefra. Hvis der er tale om et problem i relation til det uddannelsesmæssige indhold af praktikken, så skal Praktikudvalget kontaktes. Hvis der er tale om et problem i relation til uddannelsesaftalen, dvs. løn- og arbejdsforhold, så skal tillidsrepræsentanten kontakte Journalistforbundet. Faglig sekretær Fred Jacobsen og næstformand Christian Kierkegaard er forbundets specialister på uddannelsesområdet. Går en klagesag så meget op i en spids, at den ikke kan løses ad de sædvanlige forhandlingskanaler, kan forbundet tage den op i det faglige fællesudvalg Varighed Aftalen udløber 31. maj Det betyder, at praktikanter i DR får deres løn reguleret 3 måneder senere end praktikanter på de fleste andre praktikpladser. Uddannelsesaftalen forhandles sammen med de øvrige overenskomster mellem DJ og DR. Hvis der ikke foreligger et forhandlingsresultat inden skæringsdatoen, vil en eventuel lønregulering blive lavet med tilbagevirkende kraft, når forliget er i hus. 37

40 Uddannelsesaftale Staten Kapitel 1. Antagelse 1. Praktikanter ansættes som led i deres uddannelse på Danmarks Journalisthøjskole i en periode svarende til de i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om journalistuddannelsen til enhver tid fastsatte regler. 38

41 Uddannelsesaftale Staten Journalistforbundets kommentarer Kapitel 1 - Antagelse Aftalen gælder både journalist- og fotojournalist/tvbilledjournalister. Der står ikke noget i uddannelsesaftalen, at praktikanter fra Syddansk Universitet og Roskilde Universitets Center er omfattet af aftalen. Personalestyrelsen i Finansministeriet har dog i et brev af 20. juni 2000 til samtlige ministerier tiltrådt, at uddannelsesaftalens vilkår også gælder for journalistpraktikanter fra Syddansk Universitet og Roskilde Universitets Center. Denne tiltrædelse betyder efter DJ s opfattelse, at også staten skal respektere praktiklængden for de respektive uddannelser selv om aftalen kun omtaler 18 måneders praktik. Praktiktiden skal betragtes som et vigtigt led i elevernes samlede uddannelse. I alt er praktikken på 18 eller 12 måneder ofte på samme arbejdsplads, men nogle steder i en kombination med 6 måneder et sted og 12 måneder et andet sted. Andre får 6 måneder på tre forskellige arbejdspladser. Eller for praktikanter fra Syddansk Universitet og Roskilde Universitets Center kan det være 12 måneder et sted eller 6 måneder på to forskellige arbejdspladser. De fleste arbejdspladser, der følger denne uddannelsesaftale, har praktikant i 6 måneder ad gangen. Ideen er at lære, hvordan journalistik realiseres i praksis, under kyndig vejledning fra de uddannede på arbejdspladsen. Vægten i praktikforløbet skal altså lægges på uddannelse. Den omstændighed, at praktikantens løn kun udgør mellem halvdelen og en trediedel af de ud- 39

42 Uddannelsesaftale Staten Kapitel 2. Arbejdstid 2. Praktikanters arbejdstid lægges efter samme retningslinier, og praktikanters arbejde på ubekvemme tidspunkter godtgøres efter samme regler som for uddannede medarbejdere, jf. overenskomsten mellem Finansministeriet og Dansk Journalistforbund af vedrørende lønog arbejdsvilkår for journalister ansat i statens tjeneste. Praktikanter må ikke deltage i overarbejde. 40

43 Uddannelsesaftale Staten Journalistforbundets kommentarer dannedes, understreger, at man er på vej i et uddannelsesforløb. Det er ikke ensbetydende med billig arbejdskraft. Fra starten af praktikperioden skal der være oprettet en kontrakt. Her skriver arbejdsgiveren under på, at vilkårene i uddannelsesaftalen vil blive overholdt. En kopi af kontrakten skal indsendes til DJ. Praktikstedet er forpligtet til at lave en uddannelsesplan for hver enkelt praktikant ved praktikperiodens start. Planen skal senest tre uger efter praktiktidens start indsendes til Journalister i Praktik ved praktikvejlederen ved Danmarks Journalisthøjskole, som under ansvar for bestyrelsen på DJH og studienævnene ved Syddansk Universitet og Roskilde Universitets Center varetager opgaverne i forbindelse med journalistuddannelsernes praktiktid. Uddannelsesplanen indeholder bestemmelser om uddannelsens indhold, praktikantvejleder osv. Kapitel 2 - Arbejdstid Praktikanter skal behandles præcis som de uddannede kolleger, når det gælder arbejdstid, vagtplanlægning, overarbejde, genetillæg, afspadsering osv. Det fastslås direkte, at praktikanten ikke kan deltage i overarbejde. Praktikanten er således i sin gode ret til at sige fra, hvis hun/han føler sig udnyttet. Det er ikke ukollegialt at kræve reglerne overholdt. Det er en opgave for tillidsrepræsentanten om nødvendigt at støtte praktikanten i et sådant krav. Er der ingen tillidsrepræsentant, kan forbundet kontaktes. 41

44 Uddannelsesaftale Staten Kapitel 3. Løn 3. Lønnen for praktikanter udgør pr. 1. april kr. årlig ( kr./mdr.) pr. 1. april kr. årlig ( kr./mdr.) Kapitel 4. Ferie 4. Under henvisning til Arbejdsministeriets lovbekendtgørelse nr. 167 af 24. Februar 1997, er parterne enige om, at nedenstående regler træder i stedet for ferielovens 8, jf. 6. Praktikanterne holder i løbet af praktikperioden på i alt 18 måneder ferie med løn i ialt 45 dage, svarende til 2 1/2 dag pr. beskæftiget måned. Af feriedagene skal mindst 18 dage gives i sammenhæng i en ferieperiode (2. maj til 30. september). De øvrige 27 dage kan efter aftale mellem praktikanten og ledelsen gives samlet eller dels i hele uger. Den feriegodtgørelse, som en praktikant måtte have optjent inden praktikperiodens start, kommer til fuld udbetaling, og der kan ikke mod- 42

45 Uddannelsesaftale Staten Journalistforbundets kommentarer Kapitel 3 - Løn Lønnen er på kr ,- pr. måned og stiger så pr. 1. april Arbejdsgiveren er ikke forpligtet til at udbetale lønnen forud, så den enkelte praktikant kan få et likviditetsproblem ved tiltrædelsen, da SU en betales forud. Sagen kan klares ved at give praktikanten et forskud på lønnen, svarende til en månedsløn, som så bliver trukket til sidst i forløbet. Så er statens formalia overholdt, men praktikanten mærker ingen forskel. OBS: I selve overenskomsten fremgår det ikke, at lønnen ikke reguleret. Det er sket efterfølgende, hvor det i et protokollat af 20. juni 2000 er fastslået, at staten lønmæssigt følger DJ s uddannelsesaftale med DDFF. Kapitel 4 - Ferie For praktikanter gælder visse undtagelser fra ferieloven. Praktikanter optjener 2 1 /2 uges ferie pr. halvår, og ferien skal afvikles på det praktiksted, hvor den optjenes. Ved praktikperiodens afslutning udbetales et ferietillæg på 1 % af den samlede lønsum. Bemærk, at genetillæg skal regnes med i den samlede lønsum. Hvis praktikanten har haft lønarbejde i året før praktikken, og derfor medbringer optjente feriepenge, skal arbejdsgiveren attestere feriekortet, så pengene kan blive udbetalt. Men der må ikke trækkes i praktikantens løn, selv om disse feriepenge kommer. Feriebestemmelsen omtaler kun ferien ved 18 måneders praktik, da uddannelsesaftalen formelt ikke opererer med 12 måneder. Praktikanter, der er ansat i staten 12 måneders 43

46 regnes i lønnen under ferien for evt. tidligere optjent feriegodtgørelse. Der ydes ikke feriegodtgørelse ved praktikperiodens udløb. Det i ferielovens 14, stk. 1, nævnte ferietillæg på 1 procent af en ferieberettigende løn udbetales samlet ved praktikperiodens udløb. Kapitel 5. Udgiftsdækkende ydelser mv. 5. Under tjenesterejser tilkommer der de efter aftalen ansatte praktikanter befordringsgodtgørelse samt time- og dagpenge efter de til enhver tid for tjenestemænd gældende regler. Kapitel 6. Faglig strid 6. Praktikanter kan ikke deltage i eventuelle arbejdskonflikter. Kapitel 7. Ikrafttræden og opsigelse 7. Aftalen har virkning fra 1. April 1999 og kan af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts Stk. 2. Selv om aftalen er opsagt og udløbet er parterne dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser, indtil anden aftale er tilvejebragt. 44

47 Uddannelsesaftale Staten Journalistforbundets kommentarer praktikstillinger, har ret til 30 dages ferie med løn i hele perioden. Kapitel 5 - Udgiftsdækkende ydelser mv. Statens almindelige regler gælder for dækning af udgifter. Dette er normalt ikke en paragraf, der giver problemer. Kapitel 6 - Faglig strid Se side 13 i denne pjece, hvor det er nøje beskrevet, hvordan en praktikant skal forholde sig under faglige konflikter. De samme regler gælder for praktikanter i Staten. Kapitel 7 - Ikrafttræden og opsigelse Aftalen udløber 31. marts Det vil sige, at statspraktikanter får deres løn reguleret en måned senere end de fleste andre praktikanter. Uddannelsesaftalen forhandles sammen med overenskomsten for de uddannede journalister mellem DJ og Finansministeriet. Hvis der ikke foreligger et forhandlings-resultat inden skæringsdatoen, vil en eventuel lønregulering blive lavet med tilbagevirkende kraft, når forliget er i hus. Manglende bestemmelser Uddannelsesaftalen med Staten rummer ingen 45

48 46

49 Uddannelsesaftale Staten Journalistforbundets kommentarer bestemmelser om dækning af udgifter til flytning. Det gør de øvrige uddannelsesaftaler. Men en del af de praktiksteder, der følger Stats-aftalen, vælger alligevel at yde den samme dækning som DDFF-arbejdspladserne, for ikke at stå ringere i konkurrencen med de øvrige praktiksteder, når praktikanterne søger plads. Den enkelte praktikant - og tillidsrepræsentanten - må tage spørgsmålet op med det konkrete praktiksted. 47

50 Uddannelsesaftale TV 2 1. Ansættelse Stk. 1. Praktikanterne ansættes som led i deres journalistuddannelse på Danmarks Journalisthøjskole eller journalistlinierne på Syddansk Universitet og Roskilde Universitets Center på redaktionerne i en periode på 18 eller 12 måneder. 48

51 Uddannelsesaftale TV 2 Journalistforbundets kommentater 1 Ansættelse Aftalen gælder journalist- og fotojournalist/tv-billedjournalist. Praktiktiden skal betragtes som et vigtigt led i elevernes samlede uddannelse. I alt er praktikken på 18 måneder for studerende fra Danmarks Journalisthøjskole og 12 måneder for studerende fra hhv. Syddansk Universitet, Odense, og Roskilde Universitetscenter. Praktikken foregår ofte på samme arbejdsplads, men nogle steder i en kombination med 6 måneder et sted og 12 måneder et andet sted, med 6 måneder på to forskellige arbejdspladser eller med 6 måneder fordelt på tre forskellige arbejdspladser. Ved indgåelse af denne aftale har TV 2 i modsætning til DDFF ikke forpligtet sig til at overholde bekendtgørelsen for den enkelte uddannelsesinstitution. DJ er dog af den opfattelse, at TV 2 skal respektere de respektive praktiklængder, da praktikanter jo ansættes som led i deres journalistuddannelser. I det tilfælde, at TV 2 ikke respekterer de givne længder for praktiktid, skal tillidsrepræsentanten eller DJ kontaktes. Ideen med praktiktiden er at lære, hvordan journalistik realiseres i praksis, under kyndig vejledning fra de uddannede på arbejdspladsen. Vægten i praktikforløbet skal altså lægges på uddannelse. Den omstændighed, at praktikantens løn kun udgør mellem halvdelen og en tredjedel af de uddannedes, understreger, at man er på vej i et uddannelsesforløb. Det er ikke ensbetydende med billig arbejdskraft. 49

52 13. Varighed Dette protokollat træder i kraft den 1. marts 2000 og gælder til og med 29. februar Regler for opsigelse af nærværende protokollat følger i øvrigt overenskomstens

53 Uddannelsesaftale TV 2 Journalistforbundets kommentater Praktikstedet er forpligtet til at lave en uddannelsesplan for hver enkelt praktikant ved praktikperiodens start. Planen skal senest tre uger efter praktiktidens start indsendes til Journalister i Praktik ved praktikvejlederen ved Danmarks Journalisthøjskole, som under ansvar for bestyrelsen på DJH og studienævnene ved Syddansk Universitet og Roskilde Universitets Center varetager opgaverne i forbindelse med journalistuddannelsernes praktiktid Varighed Uddannelsesaftalen løber frem til 29. februar 2004, mens den egentlige overenskomst mellem DJ og TV 2 udløber den 28. februar Det vil sige, at uddannelsesaftalen ikke skal genforhandles ved næste overenskomstforhandling mellem DJ og TV 2. Samme vilkår Det er første gang, at TV 2 ikke ubetinget følger uddannelsesaftalen mellem DJ og DDFF. Men ud over de nævnte forskelle i 1, er aftalen med TV 2 identisk med uddannelsesaftalen med DDFF. Det vil sige, at alle bestemmelser om løn, ferie og andre vilkår er de samme. 51

54 Navne & adresser Faglig sekretær i faglige spørgsmål vedrørende praktikanter: Fred Jacobsen, Journalistforbundets Århuskontor, Klostergade 56, 8000 Århus C. Tlf Forbundspolitisk ansvarlig i spørgsmål vedrørende praktikanter: Næstformand Christian Kierkegaard, Dansk Journalistforbund, Gl. Strand 46, 202 København K. Tlf Formændene for Kredsen af Journaliststuderende ved DJH (KaJ) og Journaliststuderende i Odense (KaJO) og Journaliststuderende ved Roskilde Universitetscenter (JR) kan kontaktes via forbundskontorerne. 52

55

56 Praktikant - hva så? udgivet af Dansk Journalistforbund december 2000 Udarbejdet af Fred Jacobsen Grafisk tilrettelæggelse: Jørgen Koefoed Teknisk produktion: Byens tryk, Viborg Forsideillustration: Morten Dueholm

57 Praktikant - hva så? udgivet af Dansk Journalistforbund København: Gammel Strand 46. DK-1202 København K Telefon Fax Århus: Klostergade 56. DK-8000 Århus C Telefon Fax Dansk Journalistforbund er medieforbundet for journalister, redaktionssekretærer, bladtegnere, tegnere, grafikere, layoutere, fotografer, pressefotografer, film- og tv-fotografer, billedjournalister, online-journalister, multimediemedarbejdere, web-redaktører, radio-, film-, tv- og videomedarbejdere, instruktører, tilrettelæggere, versionister, tekstere, producere, forlagsredaktører og forlagsmedarbejdere, undervisere, informationsmedarbejdere, kommunikationsrådgivere med flere.

Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund

Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund 2012-2014 2 Indholdsfortegnelse side Fællesoverenskomsten...5 Berlingske...22 Politiken og Ekstra Bladet...42 Jyllands-Posten...58

Læs mere

Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund

Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse side Fællesoverenskomsten.... 5 Berlingske... 23 Politiken og Ekstra Bladet....

Læs mere

Overenskomsten angår journalistisk arbejde udført i forbindelse med avis- og magasinfremstilling samt elektroniske medier.

Overenskomsten angår journalistisk arbejde udført i forbindelse med avis- og magasinfremstilling samt elektroniske medier. Jyllands-Posten Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for JP/Politikens Hus A/S og Dansk Journalistforbund for Journalisternes faglige Gruppe hos Jyllands-Posten er indgået følgende overenskomst om

Læs mere

finder ikke anvendelse, idet der henvises til stk. 2.

finder ikke anvendelse, idet der henvises til stk. 2. Jyllands-Posten Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for JP/Politikens Hus A/S og Dansk Journalistforbund for Journalisternes faglige Gruppe hos Jyllands-Posten er indgået følgende overenskomst om

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion Overenskomst - DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2011 31.

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Med vejledning og kommentarer fra Konstruktørforeningen INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomsten 1 Overenskomstens

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal. Teknikere i DR. september 2012

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal. Teknikere i DR. september 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal Teknikere i DR september 2012 Forord Vi har igen valgt at trykke hele overenskomstteksten mellem DR og Dansk Metal suppleret med løbende kommentarer fra klub

Læs mere

Kender du dine rettigheder?

Kender du dine rettigheder? Scan koden og besøg os på nettet Kender du dine rettigheder? Elektriker Din guide til Elektrikeroverenskomsten 2012-2014 www.def.dk/ungdom Forord Velkommen til et liv med nye spændende sider Tillykke!

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og TL pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og TL pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og TL pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Stk. 5 Denne overenskomst gælder for: a) tekniske assistenter/-designere/-tegnere, b) byggeteknikere, c) møbel- og indretningsarkitekter,

Læs mere

PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks

PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks Funktionæroverenskomst Grafisk Arbejdsgiverforening (GA) HK/Privat for administrative og tekniske funktionærer 2014 Gældende fra 1. marts 2014 til 28. februar

Læs mere

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad OVERENSKOMST mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Handelsblad 2014 2017 - side 1 - Mellem Dansk Handelsblad og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst vedrørende de ansatte journalisters

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen (KF), og er gældende

Læs mere

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf. Konfliktvejledning Konstruktørforeningen, marts 2012 Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indholdsfortegnelse konfliktvejledning Konfliktvejledning...

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Funktionæroverenskomst

Funktionæroverenskomst Funktionæroverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og HK/Privat Gældende fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Fritvalgslønkonto...

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis Forhandlingsfællesskabet Sekretariatet 22. oktober 2014 HEB Sagsnr.: 3440.33 Vedr.: OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

LC-vejledning om konflikt OK 08

LC-vejledning om konflikt OK 08 LC-vejledning om konflikt OK 08 Indhold Forord...4 Overenskomstforhandlinger og lovlige konflikter...5 Overenskomstforhandlinger...5 Forligsinstitutionen...6 De kollektive kampskridt... 6 Varsling af kollektive

Læs mere

LC s Konfliktvejledning OK 15 Revideret januar 2015

LC s Konfliktvejledning OK 15 Revideret januar 2015 LC s Konfliktvejledning OK 15 Revideret januar 2015 1 Indhold 1. Indledning... 5 2. Overenskomstforhandlinger og konflikter... 5 2.1 Overenskomstforhandlinger... 5 2.2 De kollektive kampskridt... 6 2.3

Læs mere

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og. Kommunernes Landsforening

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og. Kommunernes Landsforening Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Kommunernes Landsforening 2008-2011 Overenskomst for journalister KL Dansk Journalistforbund 34.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 34.01 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere