PRAKTIKPJECE VIA UNIVERSITY COLLEGE PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK PÆDAGOGUDDANNELSEN RANDERS PÆDAGOGUDDANNELSEN GRENÅ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTIKPJECE VIA UNIVERSITY COLLEGE PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK PÆDAGOGUDDANNELSEN RANDERS PÆDAGOGUDDANNELSEN GRENÅ."

Transkript

1 1 PRAKTIKPJECE VIA UNIVERSITY COLLEGE PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK PÆDAGOGUDDANNELSEN RANDERS PÆDAGOGUDDANNELSEN GRENÅ. Udarbejdet juni 2008 Revideret februar 2012

2 IND INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 PRAKTIK PÅ NETTET 4 PRAKTIKADMINISTRATIONEN OG KONTAKTPERSONER 4 FORDELING AF PRAKTIKPLADSER 5 OVERSIGT TIMER OG UGER FERIE I PRAKTIKUDDANNELSEN 6 OVERSIGT OVER MØDER OG DELTAGERE I PRAKTIKKEN 7 PRAKTIKBEGREBER 8 PRAKTIKKENS MÅL OG INDHOLD 9 PRAKTIK OG UDDANNELSENS ØVRIGE FAG 12 UDDANNELSESBILLEDE PÅ JYDSK, RANDERS OG GRENÅ 13 UDDANNELSEN ET FÆLLES ANSVAR 14 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSEN 15 PRAKTIKINSTITUTIONENS SPECIALISERINGSMULIGHEDER 16 HVORDAN KAN EN UDDANNELSESPLAN UDFORMES (VEJLEDENDE) 17 SKEMATISK OVERSIGT OVER PROCES I UDARBEJDELSE AF UDDANNELSESPLAN 19 PRAKTIKFORBEREDELSEN 20 PRAKTIKLÆREREN/ PRAKTIKVEJLEDEREN 21 UNDERVISNING OG VEJLEDNING I PRAKTIKKEN 21 DEN STUDERENDES ROLLE 22 PRAKRTIKDOKUMENT OG LÆRINGSMÅL 23 GODKENDELSE AF LÆRINGSMÅL KRAV OG PROCEDURE 23 OVERSIGT OVER PROGRESSION I DE TRE PRAKTIKKER 26

3 3 EKSEMPLER PÅ UDARBEJDELSE AF LÆRINGSMÅL (vejledende) 26 PRAKTIKSAMTALER 29 2/3 MØDET 30 AFSLUTTENDE INDSTILLING 31 STUDIEDAGE 32 PRAKTIK I UDLANDET 32 AFBRYDELSE AF PRAKTIK /PROBLEMER I PRAKTIK 32 KLAGEADGANG 32 MERITUDDANNELSEN OG PRAKTIK 33 PRAKTIKPJECE VIA UNIVERSITY COLLEGE PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK PÆDAGOGUDDANNELSEN RANDERS PÆDAGOGUDDANNELSEN I GRENÅ Denne praktikpjece skal ses som en udfoldelse af Studieordningens afsnit om praktik samt Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog (2007) for Via University College, Pædagoguddannelsen JYDSK, Pædagoguddannelsen i Randers og Pædagoguddannelsen i Grenå. Pjecen henvender sig til alle, der har interesse eller andel i samarbejdet omkring praktikuddannelsen. Det vil sige studerende, undervisere, personale på praktikstederne, forvaltninger og andre interesserede. Som supplement til denne pjece anbefales Undervisningsministeriets pjece Praktik i pædagoguddannelsen vejledningspjece til praktiksteder, studerende og uddannelsesinstitutioner. UM 2008, Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen Praktik I pædagoguddannelsen Kroghs Forlag 2007 Kan gratis hentes her: Ligeledes kan PLS håndbog, udgivet af Pædagogstuderendes Landssammenslutning anbefales: Den indeholder tolkninger, gode råd og ikke mindst oplysende og afsnit om de rent ansættelsesmæssige forhold for de praktikperioder, hvor der indgår løn og ansættelseskontrakter. Bogen og vejledninger kan hentes på

4 4 På praktikportalen : https://studienet.viauc.dk/sites/ppraktik/praktikportal/default.aspx kan du finde en række relevante bilag, for eksempel godkendelsesskemaer, læringsmålsskemaer, praktikdatabasen, denne praktikpjece, udlandspraktik, skabelon til praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan, praktikvejlederkurser og meget mere. Praktikadministrationens opgaver er mangeartede, men kort kan man sige, at administrationen har til opgave at servicere, samarbejde og løse opgaver og problemstillinger med såvel forvaltningen, studerende, som undervisere og praktikinstitutioner Praktikadministrationen sørger for at skaffe tilstrækkelige praktikinstitutioner til 1.års uddannelsespraktik/ 1.praktikperiode og deltager i møde med det regionale praktikkontor om tildeling af praktikpladser for 2.års praktikuddannelse/2.praktikperiode og 3. års praktikuddannelse/3.praktikperiode. Administrationen har tilknyttet 4 HK ansatte sekretærer, 3 i Århus og 1 i Randers, samt to pædagogiske praktikkoordinatorer. Pædagoguddannelsen i Grenå serviceres -i forhold til praktik -af Pædagoguddannelsen JYDSK. KONTAKTPERSONER: PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK OG GRENÅ OG MERIT Praktikkoordinator: Lars Lund Tlf Mail: Praktiksekretær for 2. og 3. uddannelsespraktik: Marianne Wellendorf Tlf mail: Praktiksekretær for 1.uddannelsespraktik og merit: Jonna Nørgaard Bruun Tlf mail: Praktiksekretær for Grenå: Bente Sørensen Tlf mail: Studiekoordinator for Grenå: Lars Brøgger Tlf mail: PÆDAGOGUDDANNELSEN I RANDERS Praktikkoordinator: Gorm Fosdal, Tlf Mail: Praktiksekretær: Caroline Johannessen, Tlf Mail:

5 5 KOMMUNERNES KONTAKTRÅD (KKR) OG PRAKTIKPLADSFORUM Til 1.års udannelsespraktik fremskaffer uddannelsesinstitutionerne selv praktikpladser. Ved 2. års praktikuddannelse og 3. års praktikuddannelse organiseres fordelingen til de enkelte uddannelsessteder i Praktikpladsforum. Praktikpladsforum er nedsat af KKR-Region Midt og sammensat af medlemmer udpeget af KKR-Regionen samt repræsentanter fra BUPL og SL. Uddannelsesstederne for Pædagoguddannelserne i regionen deltager med et tilforordnet medlem. Regionen og kommunernes kontaktpersoner indberetter praktikinstitutioner til Sekretariatet For Praktikpladsforum i januar og i august. Sekretariatet, der er placeret i Århus, laver ud fra indberetningerne en samlet oversigt over de praktikpladser, der er til rådighed og fordeler praktikpladserne mellem uddannelsesstederne i et samarbejde mellem de forskellige uddannelsessteders praktikkoordinatorer. Fordelingen tager geografiske hensyn og bestræber sig på en ligelig fordeling af de forskellige institutionstyper samt på at bevare en kontinuitet i den pulje af institutioner, der er knyttet til det enkelte uddannelsessted. Uddannelsesstederne er forpligtet til at bruge de pladser, der bliver anvist, og praktikinstitutionerne har pligt til at modtage de studerende, de får tildelt. I henhold til Bekendtgørelsen skal de studerende gennem praktikuddannelsens perioder opnå et bredt kendskab til den pædagogiske praksis. Som udgangspunkt kan en studerende ikke komme i praktik i den samme institutionstype flere gange. Praktikpladserne er spredt over hele regionen, så de studerende må være indstillet på transporttid samt afholdelse af udgifter til transport. Ved tildeling af praktikplads i tredje praktikperiode, tilstræbes det, at den studerendes ønske om specialisering så vidt muligt opfyldes, jf, Bekendtgørelsens 13, stk.4. Kontaktperson i praktikpladsforum Inge Lise Jørgensen Mail: Den interne fordeling af praktik Det er vigtigt, at du som studerende sætter dig ind i proceduren for fordelingen af pladser. Forud for hver praktikperiode er der information om proceduren. Se tidspunkt på rammeplanen. Selve beskrivelsen kan findes på studienet: under praktik og på praktikportalen https://studienet.viauc.dk/sites/ppraktik/praktikportal/default.aspx

6 6 OVERSIGT OVER TIMER OG UGER I PRAKTIKUDDANNELSEN Ugerne er eksempler 1. ÅRS PRAKTIKUDDANNELSE/1. PRAKTIKPERIODE/ 1. SEMESTER. 47 arbejdsdage plus 5 studiedage fordelt på 11 uger. 6 timer pr. dag. (47 dage X 6 = 282 timer) Når praktikken er fordelt på 11 uger, skyldes det, at der kan være helligdage, julelukning o.l. Er det ikke tilfældet, kan det betyde, at der evt. kan være plads til enkelte fridage. Den studerende følger IKKE seminariets ferieplan i praktikperioderne Forbesøg Godkendelse af læringsmål først på praktikinstitution Efterfølgende på seminariet/studie dag 2/3 samtale efterfulgt af udtalelse STUDIEDAGE ER IKKE INDPLACERET I EKSEMPLET I HELE PERIODEN ARBEJDES DER MED LÆRINGSMÅL OG PRAKTIKDOKUMENT. Afsluttende indstilling. (Senest tre uger før afslutning) Evaluering. Vejleder med den studerende 2.ÅRS PRAKTIKUDDANNELSE/ 2. PRAKTIKPERIODE/ 3. SEMESTER 3.ÅRS PRAKTIKUDDANNELSE/ 3.PRAKTIKPERIODE/ 6. SEMESTER 26 uger inkl.10 studiedage. 32½ time pr. uge, idet der spares op til "afspadsering" studiedage. I Praktik 24 ugers á 32,5 timer = 780 timer. I hver periode ret til 3 ugers selvbetalt ferie Forbesøg Godkendelse af 2/3 samtale Afsluttende indstilling. læringsmål efterfulgt af (Senest tre uger før afslutning) udtalelse Evaluering vejleder med den studerende STUDIEDAGE ER IKKE INDPLACERET I EKSEMPLET I HELE PERIODEN ARBEJDES DER MED LÆRINGSMÅL OG PRAKTIKDOKUMENT, SAMT i 3. UDDANNELSEPRAKTIK MED LINJEFAG OG SPECIALISERING

7 7 MØDER TID OG STED DEN STUDERENDE PRAKTIK- UDDANNELSESSTED INSTITUTION Forbesøg Normalt 14 dage før praktikstart. På praktikinstitution Deltager Deltager Deltager ikke Godkendelse af læringsmål Senest tre uger efter praktikstart. Godkendes på 1.studiedag. 2/3 samtale Senest 2/3 af forløbet På praktikinstitutionen. Afsluttende samtale Afsluttes med Indstilling Ekstra samtale Senest tre uger før afslutning af praktik. Indstiller til betænkelig eller godkendt. På praktikinstitution Ca. en uge efter og hvis der er indstillet til betænkeligt. Afsluttes med ny endelig indstilling: Godkendt / ikke godkendt. På praktikinstitution Den studerende møder På seminariet med de af institutionen godkendte mål. Deltager ikke i læringsmålsmøde på seminariet, men godkender inden. Deltager Deltager Deltager Deltager Deltager Deltager Deltager ikke Deltager Deltager Deltager

8 8 PRAKTIKBEGREBER FRA BEKENDTGØRELSEN års praktikuddannelse /1.praktikperiode Fælles CKF mål og faglige kompetencemål for alle tre perioder + Den pædagogiske relation samt specifikke CKF mål og faglige kompetencemål. 2.års praktikuddannelse /2.praktikperiode Fælles CKF mål for alle tre perioder + Den pædagogiske institution, samt specifikke CKF mål og faglige kompetencemål. 3.års praktikuddannelse /3.praktikperiode Fælles CKF mål for alle tre perioder + Den pædagogiske profession, samt specifikke CKF mål og faglige kompetencemål. Specialisering Pædagogik og linjefag indgår i læringsmål. Bredt kendskab til den pædagogiske praksis. I 3. års praktikuddannelse skal ved tildeling af praktik, tilstræbes at opfylde den studerendes specialiseringsønsker. Den studerende udarbejder praktikdokument før praktikstart, og i begyndelsen af praktikken udarbejdes læringsmål, der godkendes af uddannelsesstedet og praktikinstitutionen. 2/3 samtale: Udtalelse efter samtalen om, hvordan den studerende kan opfylde de konkrete læringsmål i resten af perioden Studiedage (oftets med en del selvstudie) Praktikinstitutionen afgiver indstilling om godkendelse eller betænkelig og uddannelsesinstitutionen træffer afgørelsen.

9 9 Praktikkens mål og indhold fastlægges i de faglige kompetencemål og i de centrale kundskabs-og færdighedsområder, CKF erne, for praktikken. DE CENTRALE KUNDSKABS-OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER betegner praktikkens indhold. CKF erne angiver altså, hvad den studerende i særlig grad skal lære noget om i de enkelte praktikperioder. Det betyder ikke, at den studerende kun skal lære det, som CKF erne angiver, men derimod at den studerende skal have en særlig opmærksomhed på det område som et særligt perspektiv på den pædagogiske praksis. Der udover kan der være særlige forhold på praktikinstitutionen, som den studerende også skal beskæftige sig med. CKF mål og kompetencemål er hinandens forudsætning og CKF mål er også mål der arbejdes med i relation til uddannelsesstedet. For de tre praktikforløb er der både nogle generelle CKF er, som gælder for alle tre perioder og nogle specifikke, som gælder de enkelte perioder. De generelle CKF er vedrører helt basale forhold vedrørende praktikinstitutionens pædagogiske opgave, mål og praksis, brugergruppe samt etiske og værdimæssige aspekter. DE SPECIFIKKE CKF ER er knyttet til temaerne for de enkelte perioder. I 1. års praktikperiode er der fokus på den pædagogiske relation som den helt grundlæggende kerne i pædagogisk praksis. Hensigten er at skærpe den studerendes opmærksomhed på samspil og samspilsprocessers betydning i det pædagogiske arbejde og på, hvilken indflydelse egne handlinger har på dette samspil. I 2. ÅRS PRAKTIKPERIODE udvides perspektivet til også at omfatte den pædagogiske institution, med et særligt blik på de institutionelle aspekter vedrørende omsorg, opdragelse og udvikling. Hensigten er at skærpe den studerendes opmærksomhed på de institutionelle betingelsers betydning for pædagogisk arbejde og på, hvordan pædagogen kan være med til at skabe trivsel, udvikling og læring inden for disse institutionelle rammer. I 3. ÅRS PRAKTIKPERIODE rettes opmærksomheden mod hele den pædagogiske profession, således at pædagogisk arbejde ses og forstås i et samfundsmæssigt perspektiv. Hensigten er at skærpe den studerendes opmærksomhed på den pædagogiske professions vidensgrundlag, arbejdsopgaver og funktioner og på den faglige tradition og etik med henblik på at udvikle faglig identitet og professionsbevidsthed som grundlag for professionel handling. Dette skal ses i tæt sammenhæng med specialiseringen, som også er koblet til tredje praktikperiode

10 10 Model: Birgitte Højbjerg og Anne Greve. 2 DE FAGLIGE KOMPETENCEMÅL angiver, hvilke konkrete færdigheder og kompetencer, den studerende skal tilegne sig og udvikle gennem praktikforløbet. De angiver praktikkens mål og beskriver dermed, hvad den studerende skal kunne ved afslutningen af praktikperioden. Men samtidig angiver de også, hvordan den studerende skal opnå dette, det vil sige hvilken metode den studerende skal anvende for at indfri de faglige kompetencemål og de centrale kundskabs-og færdighedsområder. 3 I FØRSTE PRAKTIKPERIODE skal den studerende først og fremmest indgå i den pædagogiske praksis og deltage i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af pædagogiske processer på praktikinstitutionen. Den studerende skal desuden udvikle sine relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder samt sin personlige indsigt i forhold hertil ved at indgå i og udvikle betydende relationer og støtte andres evne til at danne relationer. Endelig skal den studerende opsamle erfaringer fra praksis og reflektere over dem, samt begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis. I ANDEN PRAKTIKPERIODE skal den studerende, udover at indgå i, også bidrage til tilrettelæggelsen og organiseringen af det pædagogiske arbejde. Den studerende skal desuden deltage i udviklings-og forandringsprocesser og selv planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere pædagogiske processer. Endelig skal den studerende dokumentere og formidle pædagogisk praksis, samt begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen og praktikinstitutionens praksis. I TREDJE PRAKTIKPERIODE forventes det, at den studerende kan beherske den pædagogiske praksis og bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession. Den studerende skal desuden yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov. Endelig skal den studerende skabe viden gennem deltagelse i, analyse af og refleksion over praksis på baggrund af (videnskabs)teoretiske forudsætninger og metodiske færdigheder, samt redegøre for egen professionsidentitet og forholde sig til professionens handlegrundlag og udvikling. 2 3 Praktik i pædagoguddannelsen -vejledningspjece til praktiksteder, studerende og uddannelsesinstitutioner. UM 2008, Praktik i pædagoguddannelsen -vejledningspjece til praktiksteder, studerende og uddannelsesinstitutioner. UM 2008,

11 11 Tilsammen angiver CKF erne og de faglige kompetencemål progressionen i de læringsmæssige krav og forventninger til den studerende gennem de tre praktikperioder. Progressionskravet bygger på den forståelse, at den studerende efterhånden bliver i stand til at danne sig overblik over og forstå stadig mere komplekse forhold. Der er tale om en gradvis udvidelse af perspektivet på pædagogisk praksis fra det konkrete samspil, over de institutionelle vilkår og betingelser til en samfundsmæssig sammenhæng. Den studerende skal altså ikke slippe den pædagogiske relation af syne, men derimod forstå på hvilken måde institutionelle og samfundsmæssige forhold og betingelser har betydning for og indflydelse på denne relation. SAMTIDIG AFLÆSES PROGRESSIONSKRAVET i de faglige kompetencemåls gradvist øgede krav til den studerendes handlemæssige kompetencer og færdigheder. Dette kan illustreres ved hjælp af nedenstående figur, hvor progressionen beskriver en udviklingsproces mod det selvstændigt udøvende. Handleperspektivet 4 Tilsvarende stiger kravene til den studerendes analytiske færdigheder -fra opsamling og refleksion over erfaringer fra praksis i første praktikperiode -over dokumentation og formidling af praksis i anden praktikperiode -til at skabe viden gennem deltagelse i, analyse af og refleksion over praksis på baggrund af (videnskabs)teoretiske forudsætninger og metodiske færdigheder i tredje praktikperiode. 4 Praktik i pædagoguddannelsen -vejledningspjece til praktiksteder, studerende og uddannelsesinstitutioner. UM 2008,

12 12 5 Det analytiske perspektiv Progressionskravet angiver altså en gradvis stigende sværhedsgrad og kompleksitet gennem de tre praktikperioder, både i forhold til den studerendes deltagelse og handlinger i praksis og i forhold til den studerendes analyser af og refleksioner over praksis og egen deltagelse i praksis. Udover de konkrete mål og indholdselementer for de tre praktikperioder er uddannelsens øvrige fag og faglige elementer en integreret del af praktikuddannelsen. Pædagoguddannelserne JYDSK, i Randers og i Grenå integrerer praktikuddannelsen i de enkelte studieelementer, med henblik på at støtte den studerendes læreprocesser i såvel praktikuddannelsen som på seminariet, varetager alle faste undervisere praktiklærerfunktionen. Pædagoguddannelserne JYDSK, Randers og Grenå lægger ved tilrettelæggelsen vægt på, at udvikling af erhvervskompetence og studiekompetence følges ad og integreres hele uddannelsen igennem. Pædagoguddannelserne JYDSK, Randers og Grenå udvikler og kvalificerer uddannelsen i tæt samspil med det pædagogiske arbejdsfelts institutionsverden og professionsområde. Uddannelsen til professionsbachelor på JRG er sammensat af uddannelseselementer med overskrifter, der uddybes af et signalement, hvortil der er knyttet faglige læringsmål samt dokumentations- og evalueringsformer. Med henblik på at indfri intentionerne om tæt samarbejde mellem praktikuddannelsen og den øvrige undervisning på uddannelsesstedet følges progressionen fra praktikkerne. Det primære fokus for det enkelte studieår kan således beskrives som: 1. Studieår har fokus på den pædagogiske relation og individet. 2. Studieår har fokus på den pædagogiske profession og udvikling 3. Studieår har fokus på den pædagogiske profession og udvikling 4. Studieår har fokus på professions- og udviklingsbasering.

13 13

14 14 Uddannelsen på praktikinstitutionen medvirker til, at den studerende kvalificeres til deltagelse I tilrettelagt og gennemført pædagogisk virksomhed med børn, unge og voksne. Pædagogisk arbejde kræver mål og planlægning samt refleksioner og analyser. I analysen vil der være brug for at søge ny empirisk og teoretisk viden. Den studerendes refleksion over egen praksis sammenholdt med de pædagogiske udfordringer, som den studerende møder i institutionen, er et vigtigt aspekt af læreprocessen. Gennem praktikvejlederens vejledning støttes den studerende i egne refleksioner og egen læreproces. Både praktikinstitutionerne og uddannelsesstedet har en fælles opgave om at uddanne pædagoger. Det er vigtigt at understrege, at praktikinstitution, forvaltning og uddannelsessted er ligestillede uddannelsespartnere med selvstændigt ansvar for hver deres del af uddannelsen med pligt til at samarbejde om at skabe de bedst mulige betingelser for den studerendes læring. Når den studerende er i praktik har praktikinstitutionen status som uddannelsessted, og formelt er det praktikinstitutionens leder, der har det overordnede ansvar for den studerendes uddannelse. Derfor udarbejdes der også en uddannelsesaftale mellem praktikinstitution og Pædagoguddannelsen JYDSK, Randers og Grenå. Bekendtgørelsens mål for praktikken, uddannelsesstedets studieordning og praktikinstitutionens uddannelsesplan er udgangspunktet for samarbejdet, og den enkelte studerende læringsmål er omdrejningspunktet for den studerende faglige og personlige udvikling. Processen kræver aktiv deltagelse af alle parter og stiller store krav til et fleksibelt og åbent samarbejde. Modellen skitserer de elementer, der indgår i samarbejdet om den studerende læringsmål

15 15 Praktikinstitutionen udarbejder ifølge bekendtgørelsen 14 en Praktikstedsbeskrivelse, der skal være tilgængelig for studerende, undervisere, kolleger og andre interesserede. Beskrivelsen skal ligge på institutionens hjemmeside. På Praktikportalen https://studienet.viauc.dk/sites/ppraktik/praktikportal/default.aspx findes en vejledende skabelon til en praktikstedsbeskrivelse indeholdende emner til uddannelsesplan. Praktikinstitutionen sørger for løbende opdatering af informationerne på egen hjemmeside. Praktikinstitutionens beskrivelse med uddannelsesplanen er et vigtigt redskab for den studerendes udarbejdelse af Praktikdokument og Læringsmål for praktikperioderne. Læringsmålene og dokumentet udgør sammen med målet for praktikken, herunder CKF og faglige kompetencemål for perioden, vurderingsgrundlaget. PRAKTIKINSTITUTIONENS BESKRIVELSE SKAL INDEHOLDE: Beskrivelse af praktikinstitutionens formål Karakteristik af brugergruppen Beskrivelse af arbejdsmetoder PRAKTIKINSTITUTIONENS UDDANNELSESPLAN SKAL INDEHOLDE: Angivelse af relevant litteratur Specialiseringsmuligheder Organisering af praktikvejledningen Organisering af kontakten til uddannelsesinstitutionen En uddannelsesplan skal følge Bekendtgørelsens ovenfor skitserede punkter, men kan selvfølgelig udformes på mange forskellige måder. Den skal afspejle praktikinstitutionens særlige profil, kultur og særkende og udtrykke, hvad den studerende i særlig grad kan lære på praktikinstitutionen. Det har uddannelsesmæssigt stor betydning, at den studerende i en tydelig form præsenteres for uddannelsesplanen for pågældende praktik for at give den studerende et overblik over, hvad perioden vil indeholde, og hvordan det kan muliggøres, samt hvordan uddannelsesplanen kan indgå i den studerendes læringsmål.

16 16 I RELATION TIL UDDANNELSESPLANEN Specialiseringen er ifølge Bekendtgørelsens 10 knyttet til 3. års praktikuddannelse/ 3. praktikperiode, hvor den studerende, gennem fordybelse i et af de specialiseringsområder, som praktikinstitutionen kan tilbyde, skal tilegne sig viden og metoder inden for et specifikt arbejds-, funktions-eller fagområde. Til dette formål skal praktikinstitutionen udarbejde en mere detaljeret beskrivelse af brugergruppen og dens livsbetingelser, behov og udviklingsmuligheder, samt af den pædagogiske indsats i forhold til denne gruppe. Beskrivelsen af praktikinstitutionen specialiseringsmuligheder skal ses i sammenhæng med den forståelse, der ligger bag specialiseringskravet: 6 Den studerende skal gennem specialiseringen opnå fordybelse inden for specifikke dele af professionsområdet, samtidig med at tilegnet viden og tilegnede metoder i specialiseringen skal kunne anvendes i forhold til andre dele af professionsområdet (jf. 4, stk. 2). I Bekendtgørelsens bilag 8, som omhandler specialiseringen, præciseres i de centrale kundskabs-og færdighedsområder (CKF erne) indholdet for de tre arbejds-og funktionsområder, Børn og unge, Mennesker med nedsat funktionsevne og Mennesker med sociale problemer. Specialiseringskravet til den studerende er ikke et specialiseringskrav til praktikinstitutionen. For praktikinstitutionen er der ikke tale om nogle særlige eller specielle opgaver. Det er netop det daglige pædagogiske arbejde og de kundskaber og den viden og indsigt, der kendetegner dette arbejde, som er grundlaget for den studerendes fordybelse. Umiddelbart vil praktikinstitutionens specialiseringsmuligheder være knyttet til et af disse tre arbejds-og funktionsområder i relation til praktikinstitutionens brugergruppe: Børnehaven vil kunne tilbyde specialiseringsmuligheder inden for Børn og unge, aktivitets-og dagcentret inden for Mennesker med nedsat funktionsevne og børne-og ungdomspensionen inden for Mennesker med sociale problemer. Men praktikinstitutionen vil reelt ofte kunne tilbyde specialiseringsmuligheder inden for mere end ét af de tre arbejds-og funktionsområder. Børnehaven ligger måske i et socialt belastet område og modtager mange børn fra truede familier i sorg og krise, og vil hermed kunne tilbyde specialiseringsmuligheder inden for både BØRN OG UNGE OG MENNESKER MED SOCIALE PROBLEMER. Flere af aktivitets-og dagcentrets brugere har måske psykiske lidelser, og praktikinstitutionen vil derfor kunne tilbyde specialiseringsmuligheder både inden for MENNESKER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE OG MENNESKER MED SOCIALE PROBLEMER. Og børne-og ungdomspensionens specialiseringsmuligheder vil lige så oplagt ligge inden for både BØRN OG UNGE OG MENNESKER MED SOCIALE PROBLEMER, da det pædagogiske arbejde med netop denne brugergruppe vil indeholde CKF er fra begge arbejds-og funktionsområder. Den udfoldede beskrivelse giver samtidig et meget konkret grundlag for den studerendes udarbejdelse af læringsmål for alle tre 7 perioder. Den studerende specialiserer sig med andre ord det, som er praktikinstitutionens speciale, nemlig den daglige pædagogiske praksis i forhold til en konkret målgruppe. Det, som praktikinstitutionen skal beskrive i uddannelsesplanen, er udfoldede beskrivelser af dette arbejde. Konkret på JRG tilrettelægges specialiseringen sådan: ( For større detaljering henvises til Specialiseringsnotat på praktikportalen. https://studienet.viauc.dk/sites/ppraktik/praktikportal/default.aspx Praktikuddannelse og uddannelsesinstitution skal arbejde sammen i et forløb, der munder ud i en prøve. De bidrager hver med 15 ECTS point, og der er derudover 5 ECTS-points til overordnet koordinering og gennemførelse. De sidste 14 dage inden 3. praktikperiode arbejder den studerende med at beskrive udkast til læringsmål, herunder to, som dels peger tilbage til undervisningen i liniefag og pædagogik, dels peger frem mod prøven i specialisering. Den studerende inddrager praktikdokumentet i arbejdet med at kvalificere udkast til læringsmålene. Symposium Der gennemføres et symposium ca. midtvejs af de 14 dage, der fører frem til 3. uddannelsespraktik. I symposiet medvirker gæstelærer(e) fra praksis som repræsenterer specialiseringsområderne. På symposiet skal de studerende i specialiseringsgrupper arbejde med formulering af udkast til to læringsmål om specialisering i 3. uddannelsespraktik. Symposiet skal give inspiration til den enkelte studerendes udkast, og understøtte hvordan liniefag og faget pædagogik kan bidrage med faglige begreber og didaktiske og metodiske overvejelser. Der arbejdes med hvordan specialiseringsforløbet kan planlægges, gennemføres og evalueres.

17 17 Det betyder konkret at: 1. Et mål skal omhandle arbejdet med at formulere et foreløbigt emne til specialiseringsprøven, og at dette skal ske i samarbejdet med praktikstedets vejleder 2. Et mål skal omhandle arbejdet med at beskrive udkast til et specialiseringsforløb i praksis, hvor fokus er samspillet mellem liniefag, pædagogik og specialiseringsområde. Udarbejdelse af udkast til læringsmål I sidste uge inden praktikken vejleder praktiklæreren i formulering af udkast til læringsmål jf. studieordningen. Læringsmålene om foreløbigt emne til specialiseringsprøven og udkast til specialiseringsforløb integreres her i. I udkastet til de to mål beskrives forslag til tidshorisont og hvordan målet dokumenteres. Formødet Den studerende skal til formødet med praktikinstitutionen orientere om arbejdet med specialiseringsforløb og foreløbigt emne til prøven i specialisering. Herunder afklares gensidige forventninger til støtte, vejledning og udfordringer. Godkendelse af læringsmål Den studerende kvalificerer læringsmålene, herunder de to om specialiseringsforløb og foreløbigt emne til specialiseringsprøven, ved godkendelse fra praktikinstitution og uddannelse. Afprøvning af specialiseringsforløb Den studerende afprøver på baggrund af det godkendte læringsmål specialiseringsforløbet og inddrager praktikdokumentet i arbejdet med læringsmålet. Studiedage På studiedagene arbejder de studerende på stamhold med læringsmål for specialiseringen og med foreløbigt emne for specialiseringsprøven. Vejledning Vejledning af den studerendes arbejde med specialiseringsforløb og foreløbigt emne til specialiseringsprøven foregår på praktikinstitutionen, ved praktikbesøget og på studiedage. Godkendelse af emnet i specialisering Godkendelse af endeligt emne til specialiseringsprøven kan ske i samarbejde med praktikvejlederen. Inddragelse af praktikvejlederen i godkendelse af emnet vil skærpe sammenhængen mellem uddannelse og profession og facilitere praktikvejlederens støtte til den studerende under praktikforløbet. På sidste studiedag i praktikken skal emnet til specialiseringsprøven endeligt godkendes af praktiklæreren Rapporten afleveres til praktiklærer i første uge af 7. semester, hvor den studerende færdiggør rapporten over 2 dage. Praktiklæreren bedømmer rapporten og bedømmelsen offentliggøres ca. en måned efter denne. 1.år praktikuddannelse. Praktikperioden skal have fokus på den konkrete pædagogiske relation. 2.års praktikuddannelse. Praktikperioden skal herudover omhandle institutionelle perspektiver. 3.års praktikuddannelse. Praktikperioden skal ud over 1. og 2. periodes mål, have fokus på den pædagogiske opgave i forhold til den samfundsmæssige forandringsproces. Praktikinstitutionens udarbejdelse af uddannelsesplaner skal tage udgangspunkt i praktikinstitutionens pædagogiske formål, brugergruppe og arbejdsmetoder og udfolde Bekendtgørelsens centrale kundskabs-og færdighedsområder (CKF ere) og faglige kompetencemål (bilag 7). Helt konkret betyder det, at de mål og forventninger, som praktikinstitutionen har til de studerende, skal indtænkes og konkretiseres i forhold til CKF er og kompetencemål. Den vanskelige opgave bliver at oversætte de enkelte CKF er og faglige kompetencemål til praktikinstitutionens praksis og mål. Det er vigtigt, praktikinstitutionen har ejerskab til uddannelsesplanen, således at de enkelte medarbejdere, ikke mindst dem, der fungerer som praktikvejledere, kan identificere sig med planen. Dette kan dels sikres ved at involvere medarbejderne i udarbejdelsen, især dem, der fungerer som praktikvejledere, og dels ved at tage udgangspunkt i den daglige pædagogiske praksis

18 18 og de krav og forventninger, praktikinstitutionen har til studerende. Uddannelsesplanen justeres og afstemmes i forhold til CKF erne og de faglige kompetencemål, hvilket kan give anledning til nye refleksioner og overvejelser over de opstillede krav og forventninger, som herefter kan uddybes og konkretiseres yderligere. Udarbejdelsen af uddannelsesplaner er en proces, der bevæger sig mellem på den ene side praktikinstitutionens praksis og på den anden side uddannelsens formelle mål og indholdselementer, for at munde ud i de færdige uddannelsesplaner for de tre praktikperioder. Hermed bliver arbejdet en dynamisk proces, der løbende kan indfange de forandringer, der sker på praktikinstitutionen og i den daglige praksis som følge af ændringer i brugergruppen, ændringer i personalegruppen, ændringer i praktikinstitutionens opgaver og mål etc. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplaner er med andre ord dokumenter, der er under fortsat revision og udvikling.

19 19

20 20 Inden praktikken skal de studerende have tilegnet sig grundlæggende forudsætninger for at handle rigtigt i tilfælde af akut sygdom eller ulykke og modtaget undervisning om lovgivningens regler vedr. tavshedspligt, magtanvendelse og etiske overvejelser herom. De studerende informeres endvidere om eventuelle nødvendige vaccinationer og andre sundhedsmæssige foranstaltninger. Bekendtgørelsen 16. Uddannelsesinstitutionen forbereder forud for hver praktikperiode de studerende på uddannelsen i praktikken, herunder på studiemetoder, og på periodens mål, herunder på opstilling af konkrete læringsmål, inden for rammerne af bilag 7, dog tillige bilag 8 for 6 semesters praktikperiode. Endvidere vejleder uddannelsesinstitutionen den studerende i udarbejdelse af praktikdokumentet, jf. 15, stk. 1. STUDERENDES FORBESØG FORMÅLET ER - at den studerende møder sin praktikvejleder og kommende kolleger - at den studerende samtaler med sin vejleder om praktikstedsbeskrivelsen, uddannelsesplan og vejledning. - at den studerende drøfter og indgår aftaler om ansættelsesforhold og funktionsområder, herunder mødetider, arbejdsplan, transport, ferie, straffeattest og andre særlige personlige forhold af betydning for praktiktilrettelæggelsen. - at den studerende stiller spørgsmål til praksis og værdigrundlag, observerer dagligdagen og danner sig et indtryk af praktikinstitutionens muligheder. - udgangspunkt for formulering af praktikdokument og læringsmål for den kommende praktikperiode. Den studerende kontakter selv praktikinstitutionen med henblik på formøde. Normalt senest 14 dage før praktikkens start.

21 21 Hver studerende får tildelt en praktiklærer blandt den studerendes undervisere, der varetager vejledning i forbindelse med valg af praktikinstitution, udarbejdelse af Praktikdokument og læringsmål samt afholder praktiksamtaler. Den studerende har under praktikforløbet mulighed for løbende kontakt med praktiklæreren og uddannelsesstedets praktikadministration/koordinatorer. Den studerendes praktiklærer følger den studerende under hele uddannelsesforløbet, og da alle undervisere er praktiklærere, kan praktikinstitutionen forvente samarbejde med mange undervisere. Det er praktiklærerens opgave at føre notat ved samtalerne samt at anvende notatet for de enkelte perioder, således at studerende støttes i fremadrettede faglige læreprocesser. Praktiklæreren vejleder også i forbindelse med udarbejdelse af læringsmål forud for praktikken. Praktikinstitutionens leder er ansvarlig for at den studerende modtager vejledning. Praktikinstitutionen har inden praktikkens start, udpeget en vejleder blandt de uddannede pædagoger, der skal forestå vejledning, evaluering og bedømmelse af den studerende i praktikperioden. Praktikvejlederen er sammen med den studerende ansvarlig for indhold og planlægning af vejledningen. Praktikvejlederen bør have deltaget i uddannelsesstedets vejlederkurser og/eller en egentlig Vejlederuddannelse og have en rimelig solid forankring inden for det pædagogiske område. Praktikinstitutionen har ansvaret for, at den studerende modtager praktikvejledning i overensstemmelse med de godkendte læringsmål for perioden, jf. 15, stk. 2, der er fastlagt i henhold til stk. 5. Praktikinstitutionens leder har det overordnede ansvar for vejledningen, og for at der gives vejledning. Det skal fremgå af praktikinstitutionens Uddannelsesplan i Praktikstedsbeskrivelsen, jf. 14, stk. 1, hvorledes dette tilrettelægges. Den studerende vil i forbindelse med undervisningen på uddannelsesstedet modtage undervisning i vejledningsformer, således at den studerende aktivt kan tage del i vejledningen. Kendetegnende ved pædagogprofessionen er, at der ikke er én bestemt måde at udfylde sin erhvervsrolle på. Vejledningens funktion er netop at støtte den studerende i at udvikle egen faglig identitet ud fra en erkendelse af eget værdigrundlag, viden og erfaringer i konfrontation med etiske, faglige og personlige krav, der udspringer af det pædagogiske arbejde. 1/3 af den studerendes uddannelse foregår i praktik. Det er derfor af afgørende betydning for den studerendes udbytte, at der foregår en udvikling og refleksion over samme. Centralt i denne udvikling er vejledning. Gennem vejledning støttes den studerendes egne læreprocesser og udvikling af egen faglig identitet. Vejledning planlægges og gennemføres altid i et samspil af flere faktorer, herunder de organisatoriske rammer og den studerendes egen faglige og personlige læreproces. Omfanget af vejledningen fastsættes af praktikinstitutionen og er normalt 2 timer pr. uge. Tidspunkt for vejledning, samt hovedindhold af vejledning planlægges ved praktikkens begyndelse. Det forventes at den studerende deltager i alle relevante samarbejdsmøder, så som for eksempel, personalemøder, lærermøder hvor det pædagogiske personale deltager, forældremøder o.l

22 22 Den studerendes rolle under praktikuddannelsen indeholder to aspekter Den studerende er under uddannelse Den studerende deltager i det daglige arbejde på praktikinstitutionen. I 2.års praktikuddannelse/ 2.praktikperiode og i 3.års praktikuddannelse/3.praktikperiode med løn. Det er afgørende for praktikkens funktion i uddannelsesforløbet, at såvel praktikinstitutionen som uddannelsessted samarbejder om at forene de to synsvinkler til en uddannelsesmæssig helhed. Der skal studeres på fuld tid i hele praktikperioden -ikke kun på bestemte tidspunkter ind imellem. Studier er ikke kun betinget af muligheden for at gå fra, men lige så meget af evnen til at være til stede og nærværende med sin studiemæssige undren under udførelsen af det daglige arbejde. Den studerende oplever til tider at blive betragtet som ny medarbejder, men den studerende er ikke blot en ny medarbejder, der kan vejledes som alle andre nyansatte. Den studerende arbejder i et afgrænset tidsrum med uddannelsesmæssige læringsmål og med et særligt krav om personlig, faglig og social udvikling, der skal evalueres og bedømmes. På praktikinstitutionen oplever den studerende udfordringer, som nødvendiggør planlagte tidsrum til faglig vejledning og fordybelse i dialog med praktikvejlederen. Det er vigtigt, at hele praktikinstitutionens personalegruppe støtter den studerende, selv om det er praktikvejlederen, der har ansvaret for den planlagte vejledning og gennemførelsen af praktikinstitutionens uddannelsesplan. Arbejdet med praktikkens studieaspekter vil medføre, at en række kvaliteter i det pædagogiske arbejde bliver blotlagt, men også at praktikinstitutionens evt. problemstillinger og dilemmaer bliver synlige. Det er vigtigt at holde sig klart, at der kan forekomme modsætninger og konflikter I samarbejdet. De er en del af det grundvilkår, der er for det pædagogiske arbejde.

23 23 ARBEJDET MED PRAKTIKDOKUMENTET FØR PRAKTIKSTART Den studerende udarbejder forud for hver praktikperiode et praktikdokument. Dokumentet skal indeholde den studerendes begrundede forventninger og eventuelle spørgsmål til praktikinstitutionen, den studerendes overvejelser over den kommende praktikperiode og dens sammenhæng med uddannelsen i øvrigt samt den studerendes øvrige forberedelse til den kommende praktikuddannelse, herunder notater om læsning af relevant litteratur. UNDER PRAKTIKKEN I den enkelte praktikperiode anvender den studerende praktikdokumentet til at dokumentere sit arbejde med at nå læringsmålene for praktikperioden, herunder erfaringer med: Pædagogiske problemstillinger Processer og refleksioner Undervisning og vejledning, vedligeholdelse af praktikdokumentet sker i samarbejde med praktikinstitutionen. Praktikdokumentet skal altid inddrages ved vurdering og evaluering EFTER PRAKTIKKEN Efter den enkelte praktikperiode anvender den studerende praktikdokumentet til refleksion over det uddannelsesmæssige udbytte af praktikforløbet. Efter praktikperioden inddrager uddannelsesinstitutionen løbende de studerendes erfaringer fra praktikken i undervisningen på uddannelsesinstitutionen. Endvidere inddrager uddannelsesinstitutionen praktikinstitutionens udtalelse om praktikforløbet i den løbende vejledning af den studerende. Se skabelon til udarbejdelse af praktikdokument på praktikportalen https://studienet.viauc.dk/sites/ppraktik/praktikportal/default.aspx Læringsmålene tager afsæt i : Praktikstedsbeskrivelsen (der udarbejdes af praktikinstitutionen og findes på institutionens hjemmeside). Bekendtgørelsens faglige kompetencemål og CKF er (se bilag). Studieordningen for pædagoguddannelserne JYDSK, Randers og Grenå, herunder merit. Herunder også specialiseringsnotat ved 3. uddannelsespraktik. Den studerendes faglige og personfaglige forudsætninger samt den studerendes pædagogiske værdier og LÆRINGSMÅLSGODKENDELSE interesse. LÆRINGSMÅLENE SKAL GODKENDES AF PRAKTIKINSTITUTIONEN OG UDDANNELSESINSTITUTION SENEST TRE UGER EFTER PRAKTIKPERIODENS BEGYNDELSE. Proceduren ved godkendelse af læringsmål: Læringsmålene udarbejdes af den studerende og godkendes af praktikvejlederen ved at denne underskive den studerendes dokument med læringsmålene. Den studerende sender de godkendte mål pr. mail til praktiklæreren senest tre dage før 1.studiedag og medbringer på studiedagen de underskrevne læringsmål. Dokumentet underskrives efterfølgende af praktiklæreren. Der udleveres ved læringsmålsmødet (1. studiedag) en blanket, hvor praktiklærerens godkendelse er påført med

24 24 underskrift. Praktiklæreren kan på blanketten tilføje betingelser for godkendelse, f.eks tilføje manglende mål fra studieordningen eller krav om tydeliggørelse af mål. ( se blanket bilag 3. side 44) Justerede mål sendes altid til praktiklæreren forud for 2/3 samtalen og tillige før, hvis dette er aftalt. De godkendte mål udgør ud over vejledningskrav uddannelsesaftalen og grundlaget for praktikvurderingen. FAGLIGE OG PERSONLIGE MÅL Læringsmålene kan med fordel formuleres som faglige og personfaglige læringsmål. Målene skal afspejle arbejdet med viden og forståelse, færdigheder og kompetencer DEN FØRSTE PRAKTIKPERIODE Bekendtgørelsens bilag 7 FAGLIGE KOMPETENCEMÅL FOR FØRSTE PRAKTIKPERIODE Målet for 1. praktikperiode er, at den studerende kan: a) indgå i praktikinstitutionens daglige pædagogiske praksis b) indgå i og udvikle betydende relationer og støtte andres evne til etablering af relationer c) deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer d) opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis e) begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis og f) demonstrere personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder Centrale Kundskabs-og Færdighedsområder: Den pædagogiske relation a) Samspil og relationer mellem deltagerne i den pædagogiske proces b) Samspilsprocessers betydning for den enkeltes livskvalitet og udvikling, herunder egen indflydelse på og betydning for relationen c) Kommunikation, samspil og konflikter i relationer d) Magt og etik i relationer. PLUS FÆLLES CKF MÅL FOR ALLE TRE PERIODER a) Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis. b) Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis. c) Praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring. d) Etik, værdier og menneskesyn. e) Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis FAGLIGE KOMPETENCEMÅL FOR ANDEN PRAKTIKPERIODE Målet for 2. praktikperiode er, at den studerende kan: a) indgå i og bidrage til tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige pædagogiske arbejde b) deltage i udviklings-og forandringsprocesser c) planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere pædagogiske processer

25 25 d) dokumentere og formidle pædagogisk praksis og e) begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen og praktikinstitutionens praksis. Centrale Kundskabs-og Færdighedsområder: Den pædagogiske institution a) Pædagogisk praksis som samfundsmæssig institution og offentligt anliggende b) Institutionel omsorg, opdragelse og udvikling c) Institutionaliseringens betydning for brugere og udøvere af pædagogisk praksis i lyset af de kulturelle og samfundsmæssige vilkår d) Praktikinstitutionens organisation, kultur og ledelse e) Internt og eksternt samarbejde f) Magt og etik i den institutionelle ramme. FAGLIGE KOMPETENCEMÅL FOR 3. PRAKTIKPERIODE Målet for 3. praktikperiode er, at den studerende kan: a) beherske den pædagogiske praksis og bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession b) yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov c) redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt d) skabe viden gennem deltagelse i, analyse af og refleksion over praksis på baggrund af (videnskabs)teoretiske forudsætninger og metodiske færdigheder og e) redegøre for egen professionsidentitet og forholde sig til professionens handlegrundlag og udvikling. Centrale Kundskabs-og Færdighedsområder: Den pædagogiske profession a) Professionens arbejdsområder og opgavefelt b) Pædagogiske handleformer og pædagogiske metoder c) Professionens vidensformer, faglige kernebegreber og terminologi, herunder det videnskabelige grundlag og videnskabelige metoder d) Sammenhængen mellem den samfundsmæssige moderniseringsproces og professionens historiske og kulturelle udvikling e) Professionsbevidsthed og identitet f) Den pædagogiske professions faglige bidrag til løsning af tværprofessionelle opgaver.

26 26 PLUS FÆLLES CKF MÅL FOR ALLE TRE PERIODER. a) Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis b) Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis. c) Praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring. d) Etik, værdier og menneskesyn. e) Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis. og erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis. SKEMATISK OVERSIGT OVER PROGRESSION I DE 3. PERIODER Første praktikperiode: Den pædagogiske relation Anden praktikperiode: Den pædagogiske institution Tredje praktikperiode: Den pædagogiske profession. (Brugergruppe-specialisering) Arbejds-området. Indgå i praktikinstitutionens Indgå i og bidrage til Beherske den pædagogiske daglige pædagogiske arbejde tilrettelæggelsen og praksis og bidrage til udvikling Den daglige praksis organiseringen af det daglige pædagogiske arbejde. og fornyelse af den pædagogiske profession. Brugerne. Indgå i og udvikle betydende Deltage i udviklings-og Yde en målrettet indsats i relationer og støtte andres forandrings-processer. forhold til en valgt målgruppes Relationer og evne til etablering af relationer. behov. udviklings processer Faget. Pædagogisk teori og metode Deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer. Planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere pædagogiske processer. Redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed. Redegøre for egen professionsidentitet og Dig selv. Begrunde og forholde sig etisk Begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen og kritisk reflekterende til egen Professionel praksis. og praktikinstitutionens forholde sig til professionens udvikling Demonstrere personlig indsigt i praksis. handlegrundlag og udvikling. egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder. Dokumentation Skabe viden og dokumentere denne Opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis. Dokumentere og formidle pædagogisk praksis. Skabe viden gennem deltagelse i, analyse af og refleksion over praksis på baggrund af (videnskabs)teoretiske forudsætninger og metodiske færdigheder. Eksempel på udarbejdelse af læringsmål FRA 1. PRAKTIKUDDANNELSE/ 1. PRAKTIKPERIODE VED UDARBEJDELSE AF LÆRINGSMÅL, SE SKABELON, PÅ PRAKTIKPORTALEN https://studienet.viauc.dk/sites/ppraktik/praktikportal/default.aspx Følgende eksempel tager udgangspunkt i en praktik i en naturbørnehave A) INDGÅ I PRAKTIKINSTITUTIONENS DAGLIGE PÆDAGOGISKE PRAKSIS Jeg vil indgå i naturbørnehavens daglige pædagogiske praksis ved hurtigst muligt at tilegne mig viden om institutionen; læse grundlæggende materiale som virksomhedsplan, læreplaner etc. Hermed kan jeg få indblik i institutionens formål, mål og værdier, som gør det muligt for mig at arbejde ud fra institutionens grundlag. at få afklaret praktikvejlederens/institutionens forventninger til mig og ved at fortælle om mine til praktikken. På den måde kan jeg få klarhed over mine arbejdsopgaver og hvordan mine forventninger kan blive indfriet.

27 27 at deltage aktivt i de arbejdsopgaver der er i institutionen og i den børnegruppe jeg er tilknyttet. Hermed får jeg erfaringer med og indsigt i de pædagogiske opgaver, funktioner, dilemmaer, problematikker etc. at bede min praktikvejleder og øvrige ansatte om råd, hvis der opstår situationer, hvor jeg er i tvivl eller usikker. Og ligeledes stille undrende spørgsmål, til fx hvorfor pædagogerne handler som de gør, eller hvorfor børnene gør som de gør. På den måde får jeg også viden om hvordan pædagoger arbejder med fx udvikling af børn i denne aldersgruppe og viden om hvorfor det pædagogerne gør har betydning for børnene. B) INDGÅ I OG UDVIKLE BETYDENDE RELATIONER OG STØTTE ANDRES EVNE TIL ETABLERING AF RELATIONER HVAD Jeg vil aktivt indgå i og udvikle betydende relationer til børnene i naturbørnehaven og øve mig i at støtte børnenes evne til etablering af relationer til hinanden. HVORDAN Jeg vil både lave iagttagelser af pædagog/barn relationer og beskrive konkrete situationer af egne samspil med et/flere børn. Jeg vil iagttage og beskrive hvordan pædagogerne støtter børnenes evne til at etablere relationer med hinanden, samt støtter børnene i at løse konflikter. Jeg vil analysere observationerne med praktikvejlederen, for at få skærpet opmærksomheden. Jeg vil øve mig i at handle i forhold til disse nye indsigter. Jeg vil læse litteratur om relationsdannelse voksen/barn og barn/barn, og om betydningen heraf. HVORFOR Fordi jeg får erfaring med og viden om samspilsformer, om pædagogens/min egen betydning i relationsdannelse, og indsigt i hvordan konflikter kan løses. C) DELTAGE I PLANLÆGNING, GENNEMFØRELSE OG EVALUERING AF PÆDAGOGISKE PROCESSER Et sådant praktisk pædagogisk forløb kan som regel først planlægges færdigt i detaljen, når du har været nogle uger i praktikken. HVAD Foreløbig ide: Natur og musik Hvordan Med fire femårige vil jeg lave musikinstrumenter af Børnene skal digte/ synge/ optræde HVORFOR For at træne finmotorik/.at lege med ord og lyde som styrker/.etc., etc., etc. For at jeg får erfaring med at igangsætte læreprocesser, da jeg ved, at kvaliteten af disse har betydning for børns læring og udvikling. D) OPSAMLE OG REFLEKTERE OVER ERFARINGER FRA PRAKSIS Jeg vil opsamle og reflektere over egen praksis ved: Dagligt at skrive i mit praktikdokument fx hvad har overrasket mig, hvad undres jeg over, hvad var/er svært, sjovt, interessant, skræmmende, o. lign.

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Den organisatoriske ramme Uddannelsesbekendtgørelsen 13: Praktikkens omfang og længde 14: Praktikstedets

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Vejledning til skabelonen Skabelonen er opdelt i tre hovedafsnit: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan Særlige

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By:

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Trækronerne Vejledalen 3-5 2635

Læs mere

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder/Broparken: Daglig

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1.

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. August 2007 Generel info om praktikstedet/tilknytningsinstitution Beskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Lis Grønning Ja

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Lis Grønning Ja Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Vejledning til praktikdokumentet for 3. praktik Du er ligesom i de første praktikperioder ansvarlig for at udarbejde et praktikdokument og dine læringsmål

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen 14.stk. 2 formulerer en uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 i bekendtgørelsen. Bilag

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1.

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. August 2007 Generel info om praktikstedet/tilknytningsinstitution Beskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus.

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse: Troldehuset, Kongerslev Dus Kongensgade 4 9293 Kongerslev Tlf. 98.332145 Mail adresse:

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikdokument 1. praktik

Praktikdokument 1. praktik Praktikdokument 1. praktik Efterår 2013 Matilde Clemmensen Studerendes navn Hold I13 Efterår 2013 1 Praktikdokument 15, stk.1. Den studerende udarbejder forud for hver praktikperiode et praktikdokument.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Den pædagogiske profession

Den pædagogiske profession Den pædagogiske profession Velkommen til informationsdag for praktikvejledere for studerende i 3. praktik efterår 2014 3. praktik. Information til praktikvejledere 24. juni Mette Hannibal UCC 8.30 9.30

Læs mere

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Information om 2. praktik juni 2014 Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Arbejdsvilkår mv. i 2. og 3. praktik I 2.- og 3. praktikperiode har de studerende et gennemsnitligt timetal på 32,5 timer om

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra. august 2007.

Læs mere

Grønnebakken - uddannelsesplan for pædagogstuderende

Grønnebakken - uddannelsesplan for pædagogstuderende 1 Grønnebakken - uddannelsesplan for pædagogstuderende Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af institutionen 2. Uddannelsesinstitution 3. Praktikken Forbesøg Praktikstart Læringsmål Forventninger, krav

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Dussen Gl. Hasseris Skole ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Mester Eriks vej 57 9000 Aalborg 99824000 glhasserisskole@aalborg.dk www.gammelhasserisskole.dk

Læs mere

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.dk.

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.dk. SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) jf. ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Privat

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Privat Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. BHU. Blæksprutten Rypehusene

Læs mere

3. PRAKTIKUDDANNELSE OG SPECIALISERINGEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE

3. PRAKTIKUDDANNELSE OG SPECIALISERINGEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE Til praktikvejlederne 3. PRAKTIKUDDANNELSE OG SPECIALISERINGEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE Samarbejdet mellem praktikinstitutionerne og uddan nelsesstedet om den studerendes specialisering og praktik.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken

Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken (6. semester) I mindst halvdelen af tiden skal den studerende i den tredje praktikperiode arbejde med et af nedenstående specialiseringsområder:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikhåndbog 1. års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ.

Praktikhåndbog 1. års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ. Indholdsfortegnelse: Praktikdokument 1. års praktik. ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN TF klassen Holmegårdskolen ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Norgesvej 6 9800 Hjørring 7233 5992, skolens kontor 7233 3850 Holmegårdskolen@hjoerring.dk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål:

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål: BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Faglige kompetencemål for 2. praktikperiode, jf. bilag 7: Uddannelsesmål: Målet for 2. praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN. 80 børn 4 stuer

Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN. 80 børn 4 stuer Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Institutionstype/ foranstaltning Antal børn /

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Dagtilbuddets

Læs mere

Seminarium. Professionshøjskole pædagoguddannelsen pædagoguddannelsen

Seminarium. Professionshøjskole pædagoguddannelsen pædagoguddannelsen Seminarium Professionshøjskole 1992-pædagoguddannelsen 2007-pædagoguddannelsen Fælles optag af studerende fra sommeren 2008. Indflytning på Carlsbergvej 1. februar 2009. Afvikling af nuværende uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra. august 2007.

Læs mere

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 3. års praktik ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Institution Dagnæs: Børnehuset Egehøjen Strandkærvej 38 A-B 8700 Horsens

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Institution Dagnæs: Børnehuset Egehøjen Strandkærvej 38 A-B 8700 Horsens Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Institution

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET:

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mailadresse. Hjemmeside. Gladsaxe kommune Nybrogård

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 27. september 2010 Udfyldt af praktikstedet den: Revideret den: Beskrivelse af

Læs mere

BESKRIVELSE AF INSTITUTION

BESKRIVELSE AF INSTITUTION BESKRIVELSE AF INSTITUTION SFO VULKANEN ØSTERMARKSKOLEN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Østermarken 22 A 9600 Aars 9966 8866(67) Leder: Jan Høst jhh@vesthimmerland.dk Souschef: Lauri

Læs mere

Praktikbeskrivelse for Troldehøjen Silkeborg

Praktikbeskrivelse for Troldehøjen Silkeborg Praktikbeskrivelse for Troldehøjen Silkeborg Institutionstype/ foranstaltning: Antal børn / unge / voksne Antal stuer / afdelinger Troldehøjen er en af Daginstitutionen Virklunds 2 dagtilbud. Troldehøjen

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen. - uddannelse, opgaver og ansvar

Praktik i pædagoguddannelsen. - uddannelse, opgaver og ansvar Praktik i pædagoguddannelsen - uddannelse, opgaver og ansvar Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 1 2009 Praktik i pædagoguddannelsen - uddannelse, opgaver og ansvar Undervisningsministeriets håndbogsserie

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Læringsmål 1. praktikperiode

Læringsmål 1. praktikperiode Læringsmål 1. praktikperiode SYS BISGAARD & KATRINE WOLIN PRAKTIKKOORDINATORER PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND Dagens program Oplæg med følgende fokus: Læringsmål i praktikken generelle

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Poul Jensen

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Poul Jensen Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Handicap Basis - Bjerringbro

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Handicap Basis - Bjerringbro Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Handicap Basis - Bjerringbro Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Børnehaven Tirsdalen

Børnehaven Tirsdalen Børnehaven Tirsdalen Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Langbrokrovej Langbrokrovej 1 9310 Vodskov Tlf.: 96385200 Mail: JTL-aeh@aalborg.dk INSTITUTIONSTYPE

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven Praktikstedsbeskrivelse for Børnehaven 1 Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Institutionens E-Mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder:

Læs mere

A. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

A. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted A. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikhåndbogen 2012/13. Pædagoguddannelsen i Jelling

Praktikhåndbogen 2012/13. Pædagoguddannelsen i Jelling Praktikhåndbogen 2012/13 Pædagoguddannelsen i Jelling 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 5 1.1 Personer med ansvarsområder i praktikperioderne... 5 2. Fordeling af praktikpladser... 6 2.1 Procedure...

Læs mere