Personalehåndbog. Praktikcenter IBC - Aabenraa. Praktikcenter for kontor, handel og detail ved IBC Aabenraa Side 1/13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog. Praktikcenter IBC - Aabenraa. Praktikcenter for kontor, handel og detail ved IBC Aabenraa 25.08.2014. Side 1/13"

Transkript

1 Personalehåndbog Praktikcenter IBC - Aabenraa Side 1/13

2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 Anmeldelse af sygdom... 5 Afskedigelse fra Praktikcenter... 5 Anbefalinger/udtalelser... 5 Ansættelse... 5 Arbejdstøj... 5 Barnets første sygedag... 5 Barselsorlov... 6 Befordringsgodtgørelse... 6 Besøg i afdelingen... 6 Bibliotek... 6 Bryllup... 6 Dødsfald... 6 EDB... 6 EMMA i dagligdagen i Praktikcenter... 6 Euforiserende stoffer... 7 Fagprøve/afsluttende prøve... 7 Ferie... 7 Flex... 7 Forlagt undervisning... 7 For sent... 8 Forslag... 8 Fratrædelse... 8 Fri... 8 Frokost... 8 Fundne sager... 8 Garderobeforhold... 8 Historie... 8 Hjælpefunktion i Praktikcenter... 8 Højtider... 8 Internet... 8 Jobsamtaleansøgninger... 9 Julefrokost... 9 Kantine... 9 Klager... 9 Koncernsprog... 9 Kontorartikler... 9 Kundebetjening... 9 Lægebesøg/tandlæge... 9 Lønningskontor... 9 Mobiltelefon Side 2/13

3 Mobning Musik Målpindemøder Omgangsformer Ordensregler Parkering Pauser Personaleblad - OLFERT Personalekontor Pedel og servicepersonale Post Praktikcenterleder Praktikpladsen.dk Praktikvejleder Psykolog Prøvetid Rokering for kontorelever Runde fødselsdage Rygning Selvbetalt frihed Skoleophold Sølvbryllup Tavshedspligt Telefonering Udeblivelse Undervisning Virksomhedens afdelinger Øl og spiritus Side 3/13

4 Velkommen Vi håber med denne lille introduktion, at den vil være dig til hjælp, så du hurtigt vil falde til blandt dine nye kolleger i Praktikcenter Aabenraa. Vi optager både kontor- handel- og detailelever. Vi bestræber os på, at Praktikcenteret skal være en tryg og attraktiv arbejdsplads, hvor du har mulighed for uddannelse og udfoldelse i det daglige. Vi håber, du vil være med til at opretholde et godt arbejdsklima. Vi forventer, at du selv i stor udstrækning er med til at sætte præg på dine arbejdsopgaver, og du selv tager ansvar for dit arbejde både på Dronning Margrethes Vej og i Forlagt Undervisning - VFU. Du er velkommen til selv at udtænke løsningsmodeller på dine arbejdsopgaver og selv tage initiativ til forskellige tiltag, der er til gavn for din virksomhed. Du skal se dig selv som en nøgleperson, der er med til at udvikle og skabe virksomheden. En nøgleperson, som din virksomhed ikke kan undvære. For at virksomheden kan gro og videreudvikle sig, er det en nødvendighed, at du er aktiv og har en positiv indstilling til at yde en indsats. Du er i høj grad selv med til forme din virksomhed og din fremtid. Samarbejde og effektiv kommunikation er en meget vigtig faktor, og tilfredse og trygge medarbejdere er et meget vigtigt gode for en virksomhed, hvis den skal kunne gro og forny sig. House A/Sim og Outdoor A/Sim er to øvelsesfirmaer, hvor alle funktioner foregår som i erhvervslivet. Vi arbejder i et lukket kredsløb via Simu-Center, som er et service og koordinations-center, der styrer alle vores aktiviteter. Praktikcenter Aabenraa, er et af statens Praktikcenter inden for kontor, handel og detail, og er for elever, der ikke har kunnet finde en elevplads efter endt HG eller HH. Detailelever arbejder i Motivation A/Sim. Her lærer de en masse teori, så de er godt rustet til at møde erhvervslivet. De arbejder også med en Simu case, dvs. de er med til at starte deres egen butik op. De udfører alle tænkelige funktioner, der er forbundet med en butik. Det kan f.eks. være etablering, indretning, varesortiment, indkøb, markedsføring m.m. Vi byder dig velkommen som medarbejder i Praktikcenter IBC - Aabenraa Side 4/13

5 Anmeldelse af sygdom Skal ske mellem kl til Anne Gryning på tlf.nr.: Efter 3 sygedage vil du blive indkaldt til en samtale. Afskedigelse fra Praktikcenter Afskedigelse fra Praktikcenteret kan ske, hvis medarbejderen ikke opfylder EMMA-kriterierne. Medarbejderens egnethed og opførsel bliver løbende vurderet gennem hele uddannelsesforløbet. Lever medarbejderen ikke op til de stillede kriterier, er sagsgangen som følger: skriftlige advarsel skriftlige advarsel 3. Afskedigelse 4. Skriftlig klagemulighed til IBC Aabenraa Anbefalinger/udtalelser Ved fratrædelse eller efter endt uddannelse, kan du på opfordring til praktikcenterlederen få en udtalelse. Ansættelse 1.1 Praktikcenterelever er med få undtagelser ligestillet med elever i ordinær uddannelsesaftale på det private arbejdsmarked. Den udbetalte godtgørelse betales der ikke arbejdsmarkedsbidrag af. 1.2 Praktikcenterelever er ikke ansat i arbejdsretslig forstand, det betyder, at praktikcenterelever ikke er omfattet af ferieloven, ikke er berettiget til sygedagpenge, barselsorlov og andre orlovsordninger. 1.3 Medarbejderen underskriver en skoleaftale om optagelse på uddannelsen, den kan opsiges fra dag til dag af begge partner. 1.4 Praktikcenterelever kan ikke fratrække transport på selvangivelsen, men får til gengæld et befordringstilskud på max. 90% af billigste offentlige transportmiddel på de faktiske dage, du er mødt, hvis medarbejderen har over 20 km pr. dag. 1.5 Arbejdstiden er 37 timer pr. uge. 1.6 De normale kontortider er: mandag - torsdag og fredag Praktikcenteruddannelsen giver samme reelle erhvervs- og uddannelseskompetence, som en ordinær praktikplads i en virksomhed og fører til udstedelse af samme uddannelsesbevis, som efter endt uddannelse i en virksomhed. Arbejdstøj Praktikcenteret ønsker at fremstå som en tidssvarende virksomhed og tager derfor som en selvfølge, at du er pænt klædt på. Decideret fritidstøj (joggingtøj), anses ikke som passende påklædning for en medarbejder i Praktikcenteret. Du kan jo med kort varsel blive indkaldt til en jobsamtale. Det samme gælder, når du er i VFU, at du møder pæn og velklædt. Barnets første sygedag Der kan gives hel eller delvis fri til pasning af et sygt barn på barnets 1. og 2. sygedag. Du skal melde fravær til Anne Gryning på tlf.: inden kl. Side 5/13

6 Bliver man kaldt hjem pga. et sygt barn, gælder dette som barnets første sygedag. Frihed gives til hjemmeboende barn/børn under 18 år. Barselsorlov Da medarbejdere i Praktikcenter ikke er omfattet af barselsorlovsordningen, får du i stedet en barselsperiode på optil 9 måneder. Befordringsgodtgørelse Hvis du har mere end 10 km transport mellem hjem og arbejde, kan du få befordringsgodtgørelse svarende til 90% af laveste offentlige transporttakst efter rejsekort. Du er selv ansvarlig for at udfylde din befordringsblanket og få den afleveret senest den 3. i hver måned. Besøg i afdelingen Ved besøg i afdelingen er det praktikcenterleder Anne Traasdahl Gryning, praktikvejleder Maja Husted eller praktikvejleder Bettina Andersen, der forestår rundvisninger. Bibliotek I Praktikcenter findes et bibliotek, og er dette ikke fyldestgørende nok, er man velkommen til at benytte IBC Aabenraas bibliotek. Bryllup Der gives fri på selve dagen til eget bryllup. Digitale lønsedler Du vil modtage din lønseddel i Din løn vil blive udbetalt den sidste bankdag i måneden. Drikkevarer og mad Af hensyn til vort edb-udstyr er det ikke tilladt at have drikkevarer og mad på skrivebordet i virksomheden. Vand på flaske med skruelåg er i orden. Dødsfald Der gives fri til begravelse i nærmeste familie (forældre, svigerforældre, søskende, bedsteforældre, mand, kone og egne børn). EDB Der gøres opmærksom på, at vi til enhver tid kan gøre brug af software til overvågning af pc er. Det er kun it-service, der må slette eller lægge programmer ind på pc en. Elevplan Du skal uploade dine ansøgninger løbende på HUSK at aflevere et print hver måned fra elevplan. Du skal som minimum aflevere/sende 4 ansøgninger pr. måned. EMMA i dagligdagen i Praktikcenter Egnet: at du deltager aktivt i dagligdagen, er engageret, er motiveret, er samarbejdsvillig, er fleksibel, er omstillingsparat, deltager aktivt på skoleopholdene, er stabil, har et minimum af fravær og udviser interesse. Mobil geografisk: skal søge over hele Danmark. Mobil faglig: skal søge alt inden for det merkantile område. Side 6/13

7 Aktivt søgende: alle medarbejder i Praktikcenter skal aflevere minimum 1 ansøgning hver uge til receptionen. Sker dette ikke, kan det medføre fyringsgrundlag. Du skal være villig til at modtage en praktikplads også uden for dit lokalområde, dvs. på landsplan. Euforiserende stoffer Det er ikke tilladt at indtage euforiserende stoffer i arbejdstiden. Ligeledes tolereres det ikke, hvis en elev møder påvirket på arbejde. Overtrædelser vil medføre bortvisning. Fagprøve/afsluttende prøve I forbindelse med udformning af fagprøven, må du bruge 4 dage til at skrive i og 1 dag til fagprøven, i alt 37 timer lig med 5 arbejdsdage. Husk at gennemgå din fagprøve med ledelsen. Skal du bruge yderligere tid på fagprøven, foregår dette i fritiden. Butiksmedhjælper og kontorservice får 2 dage til den afsluttende prøve. 1 dag til udarbejdelse og 1 dag til prøven. Kundekontaktcenter laver den afsluttende prøve på sidste skoleophold. Ferie 1 uge Efterårsferie uge 42 1 uge Vinterferie uge 7 1 dag Dagen efter Kr. Himmelfart 3 uger Sommerferie uge Som elev har du ingen krav på ferie, da du ikke er under nogen overenskomst. Der optjenes ikke ferie, der kan afholdes efter endt uddannelse, ej heller feriepenge til senere udbetaling. Flex Har du intet fravær i løbet af en måned, dvs ingen flexdage, ingen sygedage og ingen fridage, er det muligt at optjene 5 fleks timer dog ikke i måneder februar, april, juli, oktober og december. Du må på intet tidspunkt opspare mere end 37 timer. I tilfælde af aftale om restlære er der ikke mulighed for, at eventuelle fleks timer bliver udbetalt. Kan timerne ikke afholdes, inden aftalen træder i kraft, bortfalder de. Du kan kun flekse, hvis du har opsparet timer. Du kan blive trukket i løn hvis minus fleks ikke bliver nedbragt. Forlagt undervisning Virksomhedsforlagt undervisning (VFU) betyder, at du bliver udlånt til en virksomhed ude i erhvervslivet i op til 4 uger uden omkostning for virksomheden. Der skal være 2 dage imellem hver VFU aftale, hvor du skal være i Praktikcenter. Disse to dage skal bruges til refleksion over perioden, og have fulgt op på dine praktikmål hvad har du lært? Tre uger efter du er startet i VFU, vil du blive indkaldt til et møde, for at høre hvordan det går. Samt vil der være løbende opfølgninger. Du skal stadig være aktiv søgende under en VFU. Side 7/13

8 For sent Møder du ikke til tiden, bliver dette noteret. Ved gentagne forseelser får du en advarsel. Efter to skriftlige advarsler og en mundtlig samtale kan en evt. afskedigelse komme på tale. Forslag Vi modtager gerne forslag og ideer fra vore medarbejdere. Fratrædelse Fratrædelse fra Praktikcenter kan enten ske ved opnåelse af ordinær uddannelsesaftale, delaftale, restlæreforhold eller efter endt uddannelse. Du kan selvfølgelig altid selv vælge at fratræde/opsige dit arbejde. Opsigelse kan også ske, såfremt ledelsen skønner, at medarbejderen ikke lever op til EMMA -kriterierne. Fri Ønsker du at holde fri ud over de i personalehåndbogen nævnte dage, skal du have optjent fleks timer dertil. Alle former for frihed skal bevilges af praktikcenterleder eller din vejleder. Frokost Alle har ret til en halv times frokost, men du står til rådighed i din pause, da pausen er betalt af arbejdsgiver. Se under pause. Fundne sager Fundne sager bliver afleveret i receptionen. Garderobeforhold Alt overtøj hænger på stativet ved indgangen til Praktikcenteret og er på eget ansvar. Alle tasker skal under skrivebordet, så de ikke er synlige. Værdigenstande, herunder punge, skal du opbevare forsvarligt. Historie I 1990 vedtog folketinget en lov om praktikpladskompenserende undervisning (PKU) for de elever, der ikke havde fået en praktikplads i en virksomhed. Dette betød, at IBC Aabenraa i 1998 oprettede en afdeling, hvor man i øvelsesvirksomheder arbejder praktisk med opgaver, der afspejler arbejdet i en erhvervsvirksomhed. I 1990 var der 850 øvelsesvirksomheder på verdensplan, i dag er der ca Hjælpefunktion i Praktikcenter Alle medarbejdere er forpligtet til at hjælpe såvel ansatte på IBC Aabenraa, ledelsen på IBC Aabenraa, eleverne på IBC Aabenraa samt øvrige ansatte i praktikcentret med alt forefaldende arbejde, der er relevant for uddannelsen (alt fra kopiering til rengøring). Højtider Du kan holde fri i forbindelse med alle danske højtider og helligdage. Internet Internettet må du kun bruge i forbindelse med arbejdet. Ikke til at surfe på eller Side 8/13

9 down loade programmer. Facebook m.m. er IKKE tilladt, kun IBC s facebook. Jobsamtaleansøgninger Du kan få fri i fornødent omfang efter aftale til jobsamtale. Du kan søge på nettet: m.fl. samt på anbefaling. Julefrokost Der kan afholdes julefrokost for egen regning. Medarbejderne sørger selv for at arrangere og afholde julefrokosten. Den nedsatte festkomité og evt. ledelsen planlægger. Kantine På IBC er der en kantine, hvor det er muligt at handle i pauserne. Kantinen har åbent i tidsrummet Klager Ved klager følger du kommandovejen: Den daglige leder, derefter uddannelsesleder Lasse Hauge, IBC Fredericia/Middelfart. Koncernsprog Koncernsproget er dansk. Det er ikke tilladt at tale andet i centret med mindre dette er nødvendigt for at kunne kommunikere med vore kunder. Kontorartikler Kontorartikler kan du få udleveret ved henvendelse til ledelsen. Kundebetjening Vi forventer, at du behandler kunder høfligt og venligt. At du har produktkendskab og kan svare på ethvert spørgsmål, du må få i din virksomhed. Ved telefonbesked noterer du navn, telefonnummer, dato, tidspunkt og evt. en besked på den, der har ringet op, samt hvem beskeden er til. Kørekort Du skal have opsparet flex for at få fri til at tage kørekort inkl. prøver. Dog skal timerne lægges mest hensigtsmæssigt i forhold til din arbejdstid. Lægebesøg/tandlæge Skal så vidt mulig ligge uden for arbejdstid. Hvis dette ikke er muligt, bør du tilrettelægge besøget først eller sidst på dagen. De, der har læge/tandlæge uden for Aabenraa, får fri i den faktiske tid det tager, dog max. 2 timer. De, der har læge/tandlæge i Aabenraa, får fri i den faktiske tid dog max. 1 time. Dette gælder også for børns læge/tandlægebesøg. Du får fri til besøg hos jordemor og psykolog dog max. 3 timer. Lønningskontor På IBC er der en økonomi- og personaleafdeling, der hver måned sørger for udbetaling af godtgørelse og ydelse. Er der problemer med ydelsen eller befordringsgodtgørelsen kontakt praktikcenterlederen. Side 9/13

10 Mobiltelefon Det er ikke tilladt at have mobiltelefoner tændt på arbejdspladsen. Hvis det er nødvendigt for familie, dagpleje m.m. at kontakte dig, skal de ringe på hovednummeret eller direkte. Er der tændte mobiltelefoner i afdelingen, vil disse blive konfiskeret og først udleveret efter kl Mobning Vi accepterer ikke mobning! Hvis du har mistanke om mobning tag affære og gå til ledelsen. Musik Der må ikke spilles musik i Praktikcenteret. Du må ikke have øretelefoner/ propper i ørene. Møder Hver tirsdag afholder vi målpindemøde fra kl Hver torsdag afholder vi personalemøde fra kl Du har pligt til at holde dig ajour og læse referater fra møder. Målpindemøder Vi uddyber emner, der er i din uddannelsesplan. (se i uddannelses-mappen) Omgangsformer Vi forventer, at der er en venlig omgangstone, og at der ikke finder mobning, racisme og sladder sted. Ordensregler Alle elever rydder op på deres skrivebord inden arbejdstids ophør Alle elever rydder op efter sig selv og tørre bordet af i personalestuen Alle elever sørger for, at der er ryddet op ved printeren Alle elever sørger for, at deres virksomhed til enhver tid er ryddelig Alle elever sørger for at begrænse kopiering Der må ikke forefindes mad-og drikkevarer på dit skrivebord Gardinet ud mod gaden skal altid være trukket for, når vi går hjem Praktikcenter er organiseret på følgende måde: Anne Traasdahl Gryning ATG Praktikcenterleder Bettina Andersen BETA Praktikvejleder Maja Husted MHUS Praktikvejleder Parkering Der er parkeringspladser foran/bagved IBC Aabenraa. Pauser I virksomhederne holder vi en formiddags- og middagspause. Der skal altid være 1 medarbejder i receptionen og 1 medarbejder i hver afdeling. Du har betalt pauser, dvs. at du står til rådighed i pauserne. Formiddagspause 15 min i tidsrummet kl. 09:30 10:00 Frokost 30 min i tidsrummet kl Eftermiddagspause 15 min i tidsrummet kl :30 Side 10/13

11 Personaleblad - OLFERT I virksomheden udkommer der hver torsdag et personaleblad Olfert (Offentlig Læsning For Enhver RekruT). Dette medie er til at generere oplysninger om virksomheden til alle ansatte, så det er muligt at få et helhedsindtryk af dagligdagen og driften af virksomheden. Personalekontor Aflever ændringer af adresser, bankoplysninger, telefonnumre, efternavn og skattekort til Anne Gryning, straks ændringen sker. Pedel og servicepersonale Det er vigtigt, at vi har et godt forhold til pedellerne og servicepersonalet, da vi ikke kan undvære deres arbejdskraft i det daglige. Post Posten bliver sendt elektronisk via Simu-Center. Praktikcenterleder Praktikcenterleder Anne Traasdahl Gryning, telefon , mobil I er altid velkomne til en snak, fagligt såvel som privat. Praktikpladsen.dk Hver uge skal du sende en kopi af din side til Personaleafdelingen. Alle medarbejdere i Praktikcenteret skal huske at opdatere deres profil på hver måned. Er din profil ikke synlig, er det fyringsgrundlag. også om måneden HUSK det også, hvis du er VFU. Praktikvejleder Der er to praktikvejledere: Bettina Andersen og Maja Husted. Psykolog Der er frihed til at gå til psykolog dog max. 3 timer, men læg besøget så sent på dagen som muligt. Prøvetid Hele ansættelsesperioden i Praktikcenter er prøvetid. Rokering for kontorelever Du vil blive rokeret rundt i alle afdelinger efter en plan, der sikrer, at du bliver oplært i alle funktioner. Runde fødselsdage Du har betalt fri til egne runde fødselsdage fra 50 år og opefter. Rygning Der er total rygeforbud på hele IBC Aabenraas matrikel. Rygning foregår kun i pauserne, og de dertil indrettede steder. Side 11/13

12 Selvbetalt frihed Kan forekomme pga. snevejr og dårligt føre. Hvis den enkelte skønner, det er uforsvarligt at køre, vil man blive trukket i timer, med mindre skolen bliver lukket, eller politiet fraråder al udkørsel. Skoleophold Praktikcenterlederen sørger for at tilmelde dig til skoleopholdene. Ændring af skoleophold, kan kun ske gennem Anne Gryning. Sølvbryllup Ved eget sølvbryllup får du fri på selve dagen og dagen efter. Ved forældres sølvbryllup får du fri på selve dagen. Tavshedspligt Alle medarbejdere har tavshedspligt i forhold, der vedrører dine kollegers private sager, arbejdet i Praktikcenter og i den virksomhedsforlagte undervisning. Telefonering Du må ikke bruge afdelingens telefoner til private opkald, er det nødvendigt, spørg ledelsen. Udeblivelse Udeblivelse kan medføre bortvisning. Undervisning Der finder ikke undervisning, men instruktion sted. Vi anvender det pædagogiske princip, learning by doing. Virksomhedens afdelinger Inden for kontor: Økonomi Personale Marketing/E-handel Salg Indkøb Øl og spiritus Al indtagelse af spiritus i arbejdstiden er forbudt. Revideret Side 12/13

13 Samtykkeerklæring Jeg bekræfter at have læst, forstået og vil efterleve reglerne i personalehåndbogen. Dato Navn: Denne blanket skal du aflevere til praktikcenterlederen. Side 13/13

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende

Læs mere

Personalehåndbog WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

Personalehåndbog WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Personalehåndbog TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Indhold Introduktion... 3 Ansøgninger... 3 Arbejdstid... 3 Brand og anden

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG 2015

Skolepraktik HÅNDBOG 2015 Skolepraktik HÅNDBOG 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

Praktikcenter HÅNDBOG

Praktikcenter HÅNDBOG Praktikcenter HÅNDBOG 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter SkolePraktik TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Denne brochure er tænkt som information til elever,

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

IBC International Business College Erhvervsuddannelserne Kolding Aabenraa Fredericia. Den lokale undervisningsplan

IBC International Business College Erhvervsuddannelserne Kolding Aabenraa Fredericia. Den lokale undervisningsplan Kolding Aabenraa Fredericia Den lokale undervisningsplan Indholdsfortegnelse Mission... 4 Værdigrundlag... 4 Vision... 4 Pædagogisk udgangspunkt for erhvervsuddannelsen... 4 Afdelinger af IBC... 4 Udbud

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG. April 2013

PERSONALEHÅNDBOG. April 2013 PERSONALEHÅNDBOG April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE PERSONALEHÅNDBOG SKIBBILD ENTREPRISE AS Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL SKIBBILD ENTREPRISE AS 4 HISTORIEN BAG 5 DET KRISTNE LIVS OG MENNESKESYN 5 MISSIONEN

Læs mere

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS Personalehåndbog For LN Tømrer & Snedkermester ApS Udarbejdet af: Lars Nielsen og Bo Schrøder Personalehåndbog for LN Tømrer & Snedkermester ApS Skovrevlgyden 18 C 5792 Årslev Tlf. 65901777 fax 65901657

Læs mere

Elevhåndbog. -Den bedste start for en kontorelev

Elevhåndbog. -Den bedste start for en kontorelev Elevhåndbog -Den bedste start for en kontorelev Indholdsfortegnelse Velkommen til Fredericia Kommune 4 Fredericias vision 4 Om Fredericia Kommune 5 Byrådet 5 Direktionen 5 Fredericia Kommunes organisation

Læs mere

Kære medarbejder i BonBon-Land

Kære medarbejder i BonBon-Land Kære medarbejder i BonBon-Land Det er os en fornøjelse at byde dig velkommen som medarbejder i BonBon-Land til en forhåbentlig sjov og travl sæson. Denne personalefolder giver dig et generelt indblik i

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Arbejdernes Andels Boligforening Personalehåndbog Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Havebyen Skovbakken«og Komplekset Teglgaarden er Seværdigheder paa Boligbyggeriets Omraade, som forevises for

Læs mere

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1 Elevhåndbog august 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Skolen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere...

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Elevhåndbog. HG Handelsskolens Grunduddannelse

Elevhåndbog. HG Handelsskolens Grunduddannelse Elevhåndbog Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere... 3 Uddannelsesvejleder... 3 Elevadministration...

Læs mere

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Logo 1 Kære medarbejder i fsb! Dette er fsb s personalehåndbog. I den kan du finde nyttig viden i forhold til at være ansat i fsb. Så læs den igennem og brug

Læs mere

Personalepolitik på Gudenaadalens Efterskole

Personalepolitik på Gudenaadalens Efterskole Personalepolitik på Gudenaadalens Efterskole Værdigrundlag Gudenaadalens Efterskole bygger på det Grundtvig/Koldske skole- og livssyn, som danner grundlag for skolens daglige liv og måder, vi møder eleverne

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere