Personalehåndbog. Praktikcenter IBC - Aabenraa. Praktikcenter for kontor, handel og detail ved IBC Aabenraa Side 1/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog. Praktikcenter IBC - Aabenraa. Praktikcenter for kontor, handel og detail ved IBC Aabenraa 25.08.2014. Side 1/13"

Transkript

1 Personalehåndbog Praktikcenter IBC - Aabenraa Side 1/13

2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 Anmeldelse af sygdom... 5 Afskedigelse fra Praktikcenter... 5 Anbefalinger/udtalelser... 5 Ansættelse... 5 Arbejdstøj... 5 Barnets første sygedag... 5 Barselsorlov... 6 Befordringsgodtgørelse... 6 Besøg i afdelingen... 6 Bibliotek... 6 Bryllup... 6 Dødsfald... 6 EDB... 6 EMMA i dagligdagen i Praktikcenter... 6 Euforiserende stoffer... 7 Fagprøve/afsluttende prøve... 7 Ferie... 7 Flex... 7 Forlagt undervisning... 7 For sent... 8 Forslag... 8 Fratrædelse... 8 Fri... 8 Frokost... 8 Fundne sager... 8 Garderobeforhold... 8 Historie... 8 Hjælpefunktion i Praktikcenter... 8 Højtider... 8 Internet... 8 Jobsamtaleansøgninger... 9 Julefrokost... 9 Kantine... 9 Klager... 9 Koncernsprog... 9 Kontorartikler... 9 Kundebetjening... 9 Lægebesøg/tandlæge... 9 Lønningskontor... 9 Mobiltelefon Side 2/13

3 Mobning Musik Målpindemøder Omgangsformer Ordensregler Parkering Pauser Personaleblad - OLFERT Personalekontor Pedel og servicepersonale Post Praktikcenterleder Praktikpladsen.dk Praktikvejleder Psykolog Prøvetid Rokering for kontorelever Runde fødselsdage Rygning Selvbetalt frihed Skoleophold Sølvbryllup Tavshedspligt Telefonering Udeblivelse Undervisning Virksomhedens afdelinger Øl og spiritus Side 3/13

4 Velkommen Vi håber med denne lille introduktion, at den vil være dig til hjælp, så du hurtigt vil falde til blandt dine nye kolleger i Praktikcenter Aabenraa. Vi optager både kontor- handel- og detailelever. Vi bestræber os på, at Praktikcenteret skal være en tryg og attraktiv arbejdsplads, hvor du har mulighed for uddannelse og udfoldelse i det daglige. Vi håber, du vil være med til at opretholde et godt arbejdsklima. Vi forventer, at du selv i stor udstrækning er med til at sætte præg på dine arbejdsopgaver, og du selv tager ansvar for dit arbejde både på Dronning Margrethes Vej og i Forlagt Undervisning - VFU. Du er velkommen til selv at udtænke løsningsmodeller på dine arbejdsopgaver og selv tage initiativ til forskellige tiltag, der er til gavn for din virksomhed. Du skal se dig selv som en nøgleperson, der er med til at udvikle og skabe virksomheden. En nøgleperson, som din virksomhed ikke kan undvære. For at virksomheden kan gro og videreudvikle sig, er det en nødvendighed, at du er aktiv og har en positiv indstilling til at yde en indsats. Du er i høj grad selv med til forme din virksomhed og din fremtid. Samarbejde og effektiv kommunikation er en meget vigtig faktor, og tilfredse og trygge medarbejdere er et meget vigtigt gode for en virksomhed, hvis den skal kunne gro og forny sig. House A/Sim og Outdoor A/Sim er to øvelsesfirmaer, hvor alle funktioner foregår som i erhvervslivet. Vi arbejder i et lukket kredsløb via Simu-Center, som er et service og koordinations-center, der styrer alle vores aktiviteter. Praktikcenter Aabenraa, er et af statens Praktikcenter inden for kontor, handel og detail, og er for elever, der ikke har kunnet finde en elevplads efter endt HG eller HH. Detailelever arbejder i Motivation A/Sim. Her lærer de en masse teori, så de er godt rustet til at møde erhvervslivet. De arbejder også med en Simu case, dvs. de er med til at starte deres egen butik op. De udfører alle tænkelige funktioner, der er forbundet med en butik. Det kan f.eks. være etablering, indretning, varesortiment, indkøb, markedsføring m.m. Vi byder dig velkommen som medarbejder i Praktikcenter IBC - Aabenraa Side 4/13

5 Anmeldelse af sygdom Skal ske mellem kl til Anne Gryning på tlf.nr.: Efter 3 sygedage vil du blive indkaldt til en samtale. Afskedigelse fra Praktikcenter Afskedigelse fra Praktikcenteret kan ske, hvis medarbejderen ikke opfylder EMMA-kriterierne. Medarbejderens egnethed og opførsel bliver løbende vurderet gennem hele uddannelsesforløbet. Lever medarbejderen ikke op til de stillede kriterier, er sagsgangen som følger: skriftlige advarsel skriftlige advarsel 3. Afskedigelse 4. Skriftlig klagemulighed til IBC Aabenraa Anbefalinger/udtalelser Ved fratrædelse eller efter endt uddannelse, kan du på opfordring til praktikcenterlederen få en udtalelse. Ansættelse 1.1 Praktikcenterelever er med få undtagelser ligestillet med elever i ordinær uddannelsesaftale på det private arbejdsmarked. Den udbetalte godtgørelse betales der ikke arbejdsmarkedsbidrag af. 1.2 Praktikcenterelever er ikke ansat i arbejdsretslig forstand, det betyder, at praktikcenterelever ikke er omfattet af ferieloven, ikke er berettiget til sygedagpenge, barselsorlov og andre orlovsordninger. 1.3 Medarbejderen underskriver en skoleaftale om optagelse på uddannelsen, den kan opsiges fra dag til dag af begge partner. 1.4 Praktikcenterelever kan ikke fratrække transport på selvangivelsen, men får til gengæld et befordringstilskud på max. 90% af billigste offentlige transportmiddel på de faktiske dage, du er mødt, hvis medarbejderen har over 20 km pr. dag. 1.5 Arbejdstiden er 37 timer pr. uge. 1.6 De normale kontortider er: mandag - torsdag og fredag Praktikcenteruddannelsen giver samme reelle erhvervs- og uddannelseskompetence, som en ordinær praktikplads i en virksomhed og fører til udstedelse af samme uddannelsesbevis, som efter endt uddannelse i en virksomhed. Arbejdstøj Praktikcenteret ønsker at fremstå som en tidssvarende virksomhed og tager derfor som en selvfølge, at du er pænt klædt på. Decideret fritidstøj (joggingtøj), anses ikke som passende påklædning for en medarbejder i Praktikcenteret. Du kan jo med kort varsel blive indkaldt til en jobsamtale. Det samme gælder, når du er i VFU, at du møder pæn og velklædt. Barnets første sygedag Der kan gives hel eller delvis fri til pasning af et sygt barn på barnets 1. og 2. sygedag. Du skal melde fravær til Anne Gryning på tlf.: inden kl. Side 5/13

6 Bliver man kaldt hjem pga. et sygt barn, gælder dette som barnets første sygedag. Frihed gives til hjemmeboende barn/børn under 18 år. Barselsorlov Da medarbejdere i Praktikcenter ikke er omfattet af barselsorlovsordningen, får du i stedet en barselsperiode på optil 9 måneder. Befordringsgodtgørelse Hvis du har mere end 10 km transport mellem hjem og arbejde, kan du få befordringsgodtgørelse svarende til 90% af laveste offentlige transporttakst efter rejsekort. Du er selv ansvarlig for at udfylde din befordringsblanket og få den afleveret senest den 3. i hver måned. Besøg i afdelingen Ved besøg i afdelingen er det praktikcenterleder Anne Traasdahl Gryning, praktikvejleder Maja Husted eller praktikvejleder Bettina Andersen, der forestår rundvisninger. Bibliotek I Praktikcenter findes et bibliotek, og er dette ikke fyldestgørende nok, er man velkommen til at benytte IBC Aabenraas bibliotek. Bryllup Der gives fri på selve dagen til eget bryllup. Digitale lønsedler Du vil modtage din lønseddel i Din løn vil blive udbetalt den sidste bankdag i måneden. Drikkevarer og mad Af hensyn til vort edb-udstyr er det ikke tilladt at have drikkevarer og mad på skrivebordet i virksomheden. Vand på flaske med skruelåg er i orden. Dødsfald Der gives fri til begravelse i nærmeste familie (forældre, svigerforældre, søskende, bedsteforældre, mand, kone og egne børn). EDB Der gøres opmærksom på, at vi til enhver tid kan gøre brug af software til overvågning af pc er. Det er kun it-service, der må slette eller lægge programmer ind på pc en. Elevplan Du skal uploade dine ansøgninger løbende på HUSK at aflevere et print hver måned fra elevplan. Du skal som minimum aflevere/sende 4 ansøgninger pr. måned. EMMA i dagligdagen i Praktikcenter Egnet: at du deltager aktivt i dagligdagen, er engageret, er motiveret, er samarbejdsvillig, er fleksibel, er omstillingsparat, deltager aktivt på skoleopholdene, er stabil, har et minimum af fravær og udviser interesse. Mobil geografisk: skal søge over hele Danmark. Mobil faglig: skal søge alt inden for det merkantile område. Side 6/13

7 Aktivt søgende: alle medarbejder i Praktikcenter skal aflevere minimum 1 ansøgning hver uge til receptionen. Sker dette ikke, kan det medføre fyringsgrundlag. Du skal være villig til at modtage en praktikplads også uden for dit lokalområde, dvs. på landsplan. Euforiserende stoffer Det er ikke tilladt at indtage euforiserende stoffer i arbejdstiden. Ligeledes tolereres det ikke, hvis en elev møder påvirket på arbejde. Overtrædelser vil medføre bortvisning. Fagprøve/afsluttende prøve I forbindelse med udformning af fagprøven, må du bruge 4 dage til at skrive i og 1 dag til fagprøven, i alt 37 timer lig med 5 arbejdsdage. Husk at gennemgå din fagprøve med ledelsen. Skal du bruge yderligere tid på fagprøven, foregår dette i fritiden. Butiksmedhjælper og kontorservice får 2 dage til den afsluttende prøve. 1 dag til udarbejdelse og 1 dag til prøven. Kundekontaktcenter laver den afsluttende prøve på sidste skoleophold. Ferie 1 uge Efterårsferie uge 42 1 uge Vinterferie uge 7 1 dag Dagen efter Kr. Himmelfart 3 uger Sommerferie uge Som elev har du ingen krav på ferie, da du ikke er under nogen overenskomst. Der optjenes ikke ferie, der kan afholdes efter endt uddannelse, ej heller feriepenge til senere udbetaling. Flex Har du intet fravær i løbet af en måned, dvs ingen flexdage, ingen sygedage og ingen fridage, er det muligt at optjene 5 fleks timer dog ikke i måneder februar, april, juli, oktober og december. Du må på intet tidspunkt opspare mere end 37 timer. I tilfælde af aftale om restlære er der ikke mulighed for, at eventuelle fleks timer bliver udbetalt. Kan timerne ikke afholdes, inden aftalen træder i kraft, bortfalder de. Du kan kun flekse, hvis du har opsparet timer. Du kan blive trukket i løn hvis minus fleks ikke bliver nedbragt. Forlagt undervisning Virksomhedsforlagt undervisning (VFU) betyder, at du bliver udlånt til en virksomhed ude i erhvervslivet i op til 4 uger uden omkostning for virksomheden. Der skal være 2 dage imellem hver VFU aftale, hvor du skal være i Praktikcenter. Disse to dage skal bruges til refleksion over perioden, og have fulgt op på dine praktikmål hvad har du lært? Tre uger efter du er startet i VFU, vil du blive indkaldt til et møde, for at høre hvordan det går. Samt vil der være løbende opfølgninger. Du skal stadig være aktiv søgende under en VFU. Side 7/13

8 For sent Møder du ikke til tiden, bliver dette noteret. Ved gentagne forseelser får du en advarsel. Efter to skriftlige advarsler og en mundtlig samtale kan en evt. afskedigelse komme på tale. Forslag Vi modtager gerne forslag og ideer fra vore medarbejdere. Fratrædelse Fratrædelse fra Praktikcenter kan enten ske ved opnåelse af ordinær uddannelsesaftale, delaftale, restlæreforhold eller efter endt uddannelse. Du kan selvfølgelig altid selv vælge at fratræde/opsige dit arbejde. Opsigelse kan også ske, såfremt ledelsen skønner, at medarbejderen ikke lever op til EMMA -kriterierne. Fri Ønsker du at holde fri ud over de i personalehåndbogen nævnte dage, skal du have optjent fleks timer dertil. Alle former for frihed skal bevilges af praktikcenterleder eller din vejleder. Frokost Alle har ret til en halv times frokost, men du står til rådighed i din pause, da pausen er betalt af arbejdsgiver. Se under pause. Fundne sager Fundne sager bliver afleveret i receptionen. Garderobeforhold Alt overtøj hænger på stativet ved indgangen til Praktikcenteret og er på eget ansvar. Alle tasker skal under skrivebordet, så de ikke er synlige. Værdigenstande, herunder punge, skal du opbevare forsvarligt. Historie I 1990 vedtog folketinget en lov om praktikpladskompenserende undervisning (PKU) for de elever, der ikke havde fået en praktikplads i en virksomhed. Dette betød, at IBC Aabenraa i 1998 oprettede en afdeling, hvor man i øvelsesvirksomheder arbejder praktisk med opgaver, der afspejler arbejdet i en erhvervsvirksomhed. I 1990 var der 850 øvelsesvirksomheder på verdensplan, i dag er der ca Hjælpefunktion i Praktikcenter Alle medarbejdere er forpligtet til at hjælpe såvel ansatte på IBC Aabenraa, ledelsen på IBC Aabenraa, eleverne på IBC Aabenraa samt øvrige ansatte i praktikcentret med alt forefaldende arbejde, der er relevant for uddannelsen (alt fra kopiering til rengøring). Højtider Du kan holde fri i forbindelse med alle danske højtider og helligdage. Internet Internettet må du kun bruge i forbindelse med arbejdet. Ikke til at surfe på eller Side 8/13

9 down loade programmer. Facebook m.m. er IKKE tilladt, kun IBC s facebook. Jobsamtaleansøgninger Du kan få fri i fornødent omfang efter aftale til jobsamtale. Du kan søge på nettet: m.fl. samt på anbefaling. Julefrokost Der kan afholdes julefrokost for egen regning. Medarbejderne sørger selv for at arrangere og afholde julefrokosten. Den nedsatte festkomité og evt. ledelsen planlægger. Kantine På IBC er der en kantine, hvor det er muligt at handle i pauserne. Kantinen har åbent i tidsrummet Klager Ved klager følger du kommandovejen: Den daglige leder, derefter uddannelsesleder Lasse Hauge, IBC Fredericia/Middelfart. Koncernsprog Koncernsproget er dansk. Det er ikke tilladt at tale andet i centret med mindre dette er nødvendigt for at kunne kommunikere med vore kunder. Kontorartikler Kontorartikler kan du få udleveret ved henvendelse til ledelsen. Kundebetjening Vi forventer, at du behandler kunder høfligt og venligt. At du har produktkendskab og kan svare på ethvert spørgsmål, du må få i din virksomhed. Ved telefonbesked noterer du navn, telefonnummer, dato, tidspunkt og evt. en besked på den, der har ringet op, samt hvem beskeden er til. Kørekort Du skal have opsparet flex for at få fri til at tage kørekort inkl. prøver. Dog skal timerne lægges mest hensigtsmæssigt i forhold til din arbejdstid. Lægebesøg/tandlæge Skal så vidt mulig ligge uden for arbejdstid. Hvis dette ikke er muligt, bør du tilrettelægge besøget først eller sidst på dagen. De, der har læge/tandlæge uden for Aabenraa, får fri i den faktiske tid det tager, dog max. 2 timer. De, der har læge/tandlæge i Aabenraa, får fri i den faktiske tid dog max. 1 time. Dette gælder også for børns læge/tandlægebesøg. Du får fri til besøg hos jordemor og psykolog dog max. 3 timer. Lønningskontor På IBC er der en økonomi- og personaleafdeling, der hver måned sørger for udbetaling af godtgørelse og ydelse. Er der problemer med ydelsen eller befordringsgodtgørelsen kontakt praktikcenterlederen. Side 9/13

10 Mobiltelefon Det er ikke tilladt at have mobiltelefoner tændt på arbejdspladsen. Hvis det er nødvendigt for familie, dagpleje m.m. at kontakte dig, skal de ringe på hovednummeret eller direkte. Er der tændte mobiltelefoner i afdelingen, vil disse blive konfiskeret og først udleveret efter kl Mobning Vi accepterer ikke mobning! Hvis du har mistanke om mobning tag affære og gå til ledelsen. Musik Der må ikke spilles musik i Praktikcenteret. Du må ikke have øretelefoner/ propper i ørene. Møder Hver tirsdag afholder vi målpindemøde fra kl Hver torsdag afholder vi personalemøde fra kl Du har pligt til at holde dig ajour og læse referater fra møder. Målpindemøder Vi uddyber emner, der er i din uddannelsesplan. (se i uddannelses-mappen) Omgangsformer Vi forventer, at der er en venlig omgangstone, og at der ikke finder mobning, racisme og sladder sted. Ordensregler Alle elever rydder op på deres skrivebord inden arbejdstids ophør Alle elever rydder op efter sig selv og tørre bordet af i personalestuen Alle elever sørger for, at der er ryddet op ved printeren Alle elever sørger for, at deres virksomhed til enhver tid er ryddelig Alle elever sørger for at begrænse kopiering Der må ikke forefindes mad-og drikkevarer på dit skrivebord Gardinet ud mod gaden skal altid være trukket for, når vi går hjem Praktikcenter er organiseret på følgende måde: Anne Traasdahl Gryning ATG Praktikcenterleder Bettina Andersen BETA Praktikvejleder Maja Husted MHUS Praktikvejleder Parkering Der er parkeringspladser foran/bagved IBC Aabenraa. Pauser I virksomhederne holder vi en formiddags- og middagspause. Der skal altid være 1 medarbejder i receptionen og 1 medarbejder i hver afdeling. Du har betalt pauser, dvs. at du står til rådighed i pauserne. Formiddagspause 15 min i tidsrummet kl. 09:30 10:00 Frokost 30 min i tidsrummet kl Eftermiddagspause 15 min i tidsrummet kl :30 Side 10/13

11 Personaleblad - OLFERT I virksomheden udkommer der hver torsdag et personaleblad Olfert (Offentlig Læsning For Enhver RekruT). Dette medie er til at generere oplysninger om virksomheden til alle ansatte, så det er muligt at få et helhedsindtryk af dagligdagen og driften af virksomheden. Personalekontor Aflever ændringer af adresser, bankoplysninger, telefonnumre, efternavn og skattekort til Anne Gryning, straks ændringen sker. Pedel og servicepersonale Det er vigtigt, at vi har et godt forhold til pedellerne og servicepersonalet, da vi ikke kan undvære deres arbejdskraft i det daglige. Post Posten bliver sendt elektronisk via Simu-Center. Praktikcenterleder Praktikcenterleder Anne Traasdahl Gryning, telefon , mobil I er altid velkomne til en snak, fagligt såvel som privat. Praktikpladsen.dk Hver uge skal du sende en kopi af din side til Personaleafdelingen. Alle medarbejdere i Praktikcenteret skal huske at opdatere deres profil på hver måned. Er din profil ikke synlig, er det fyringsgrundlag. også om måneden HUSK det også, hvis du er VFU. Praktikvejleder Der er to praktikvejledere: Bettina Andersen og Maja Husted. Psykolog Der er frihed til at gå til psykolog dog max. 3 timer, men læg besøget så sent på dagen som muligt. Prøvetid Hele ansættelsesperioden i Praktikcenter er prøvetid. Rokering for kontorelever Du vil blive rokeret rundt i alle afdelinger efter en plan, der sikrer, at du bliver oplært i alle funktioner. Runde fødselsdage Du har betalt fri til egne runde fødselsdage fra 50 år og opefter. Rygning Der er total rygeforbud på hele IBC Aabenraas matrikel. Rygning foregår kun i pauserne, og de dertil indrettede steder. Side 11/13

12 Selvbetalt frihed Kan forekomme pga. snevejr og dårligt føre. Hvis den enkelte skønner, det er uforsvarligt at køre, vil man blive trukket i timer, med mindre skolen bliver lukket, eller politiet fraråder al udkørsel. Skoleophold Praktikcenterlederen sørger for at tilmelde dig til skoleopholdene. Ændring af skoleophold, kan kun ske gennem Anne Gryning. Sølvbryllup Ved eget sølvbryllup får du fri på selve dagen og dagen efter. Ved forældres sølvbryllup får du fri på selve dagen. Tavshedspligt Alle medarbejdere har tavshedspligt i forhold, der vedrører dine kollegers private sager, arbejdet i Praktikcenter og i den virksomhedsforlagte undervisning. Telefonering Du må ikke bruge afdelingens telefoner til private opkald, er det nødvendigt, spørg ledelsen. Udeblivelse Udeblivelse kan medføre bortvisning. Undervisning Der finder ikke undervisning, men instruktion sted. Vi anvender det pædagogiske princip, learning by doing. Virksomhedens afdelinger Inden for kontor: Økonomi Personale Marketing/E-handel Salg Indkøb Øl og spiritus Al indtagelse af spiritus i arbejdstiden er forbudt. Revideret Side 12/13

13 Samtykkeerklæring Jeg bekræfter at have læst, forstået og vil efterleve reglerne i personalehåndbogen. Dato Navn: Denne blanket skal du aflevere til praktikcenterlederen. Side 13/13

Personalehåndbog. Praktikcenter for handel, kontor og detail på IBC - Aabenraa. Praktikcenter for kontor, handel og detail ved IBC Aabenraa 11.08.

Personalehåndbog. Praktikcenter for handel, kontor og detail på IBC - Aabenraa. Praktikcenter for kontor, handel og detail ved IBC Aabenraa 11.08. Personalehåndbog Praktikcenter for handel, kontor og detail på IBC - Aabenraa Side 1/13 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 Anmeldelse af sygdom... 5 Afskedigelse fra Praktikcenter... 5 Anbefalinger/udtalelser...

Læs mere

Personalehåndbog. Praktikcenter for handel, kontor og detail på IBC - Aabenraa. Side 1 af 14

Personalehåndbog. Praktikcenter for handel, kontor og detail på IBC - Aabenraa. Side 1 af 14 Personalehåndbog Praktikcenter for handel, kontor og detail på IBC - Aabenraa Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 Anmeldelse af sygdom... 5 Afskedigelse fra Praktikcenter... 5 Anbefalinger/udtalelser...

Læs mere

Praktikcenter for Handel (Business to Business) & Detail (Butik og E-handel) på IBC Fredericia

Praktikcenter for Handel (Business to Business) & Detail (Butik og E-handel) på IBC Fredericia Praktikcenter for Handel (Business to Business) & Detail (Butik og E-handel) på IBC Fredericia Praktikcenter Mosegårdsvej 1 7000 Fredericia Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Ansættelse i et Praktikcenter...

Læs mere

Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding

Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding Praktikcenter Tvedvej 7 6000 Kolding Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Mødevilkår... 4 Mødetid... 4 Pauser... 4 Ferie... 5 Selvbetalt frihed...

Læs mere

Personalehåndbog WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

Personalehåndbog WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Personalehåndbog TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Indhold Introduktion... 3 Ansøgninger... 3 Arbejdstid... 3 Brand og anden

Læs mere

Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding

Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding Praktikcenter Tvedvej 7 6000 Kolding Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Ansættelse i et Praktikcenter... 4 Mødevilkår... 4 Mødetid... 4 Pauser...

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG. Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding

PERSONALEHÅNDBOG. Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding PERSONALEHÅNDBOG Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding Indholdsfortegnelse Velkommen... 2 Ansættelse i et Praktikcenter... 3 Mødevilkår... 4 Mødetid... 4 Mødetider:... 4 Pauser... 4

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. HÅNDBOG - Praktikcenter 2016. En uddannelse med mange muligheder

Gør tanke til handling VIA University College. HÅNDBOG - Praktikcenter 2016. En uddannelse med mange muligheder Gør tanke til handling VIA University College HÅNDBOG - Praktikcenter 2016 En uddannelse med mange muligheder Praktikcenter for Beklædningshåndværkere Velkommen i Praktikcentret. Vi glæder os til at arbejde

Læs mere

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH Velkommen i skolepraktik Vi glæder os til at arbejde sammen med dig om din uddannelse. Vi håber, du vil få glæde og gavn af de kompetencer og færdigheder, vi kan

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik Idégrundlag Idégrundlaget for SkolePraktikuddannelsen er at give eleven rammer for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for kontor-, handels- eller butiksfaget. Eleven skal modnes - såvel fagligt

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Indholdsfortegnelse Velkommen EMMA-vurdering Trivsel i praktikcenteret Praktikydelse m.v. Sygdom og andet fravær Ferie og helligdage Forsikringsforhold

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Skolepraktikhåndbog Bygningsmaler Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Velkommen side 3 Det er os du møder side 3 Forskelle side 4 Ligheder side 4 Arbejdstid

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Elevhåndbog for SoSu-elever

Elevhåndbog for SoSu-elever Velkommen som nyansat i Køge Kommune Elevhåndbog for SoSu-elever Fælles og Kulturforvaltningen Personaleafdelingen 12 1 Introduktion Kontaktpersoner Velkommen til din nye arbejdsplads i Køge Kommune. Vi

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

VÆRD AT VIDE. Håndbog for skolepraktik. Fotofelt. - kompetencer til en fremtid med succes

VÆRD AT VIDE. Håndbog for skolepraktik. Fotofelt. - kompetencer til en fremtid med succes VÆRD AT VIDE Håndbog for skolepraktik Fotofelt - kompetencer til en fremtid med succes Skolepraktik Indledning Når du har afsluttet og bestået dit grundforløb, kan du søge om optagelse i skolepraktik,

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Skoleaftale i Praktikcentret

Skoleaftale i Praktikcentret Skoleaftale i Praktikcentret Til elever og forældre Krav til elever med skoleaftaler i Praktikcentret www.praktikpladsen.dk Du skal være synlig og have en opdateret profil. Egnet Du skal have bestået grundforløbet.

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik

Informationsmøde om skolepraktik Informationsmøde om skolepraktik TECH Side 1 Uddannelser med skolepraktik på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier Smed Personvognsmekaniker Elektriker Gastronom Ernæringsassistent Tømrer Snedkeruddannelsen

Læs mere

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser?

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Det har vi på sekretariatet derfor har vi lavet et tillæg til deres uddannelsesaftale. For de fleste nye lærlinge er det første gang på

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Der er i alt indbyggere i Lolland Kommune, hvoraf ca borgere modtager praktisk hjælp og ca borgere modtager sygeplejeydelser

Der er i alt indbyggere i Lolland Kommune, hvoraf ca borgere modtager praktisk hjælp og ca borgere modtager sygeplejeydelser Velkommen SSH-elev Denne folder er lavet i samarbejde med HR, IT og Digitaliserings- Sektoren og uddannelsesgruppen i Ældre & Sundhed HR, IT og Digitaliserings-Sektoren arbejder med alt omkring løn- og

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole Informationsmøde om skolepraktik Svendborg Erhvervsskole Uddannelser Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Smedeuddannelsen Tømrer Elektriker Snedkeruddannelsen Ernæringsassistent Svendborg

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik FOOD

Informationsmøde om skolepraktik FOOD Informationsmøde om skolepraktik FOOD Uddannelser med skolepraktik Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Gastronom Ernæringsassistent Skolepraktik på anden skole Skal du i skolepraktik

Læs mere

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev.

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Under hele din ansættelse er det Sydvestjysk Sygehus eller Psykiatri i Region

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Medarbejderpolitik For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Indhold Værdigrundlag... 1 Personale... 1 Virksomheden... 1 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 1 Tavshedspligt... 1

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Velkommen Velkommen som elev i Hotel- og Restaurantskolens praktikcenter (PC). Vi er glade for at kunne hjælpe dig i gang med din uddannelse

Læs mere

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Nøgle Når du starter i en ny afdeling, sørger den elevansvarlige for, at du den første dag får en nøgle udleveret. Tillidsrepræsentant Som kontorelev er

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Arbejds- og åbningstider Skolens daglige åbningstid er 7.30 15.30, fredag dog kun til 14.00. De daglige mødetider for eleverne ER: Mandag Torsdag 8.05-14.35

Læs mere

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Som EUD-elev på Skovskolen er der nogen generelle ordensregler du skal følge i hverdagen. Reglerne er vedtaget for at skabe det bedst mulige studiemiljø. Vi forventer,

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET

HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET Syddansk Erhvervsskole er Danmarks største tekniske erhvervsskole med mere end 5.200 årselever og Danmarks største tekniske gymnasium. Vi bor på flere adresser i både

Læs mere

Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning...

Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning... SKP-Håndbog 1 Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning.... 3 Der er udviklet en app, som kan hjælpe med ideer

Læs mere

Bilag skolepraktik - Kvalitet 10

Bilag skolepraktik - Kvalitet 10 Revideret juni 2010 Velkommen I TEKO skolepraktik Vi glæder os til at arbejde sammen med dig i din uddannelse som Textil- og beklædningsassistent og Beklædningshåndværker. Vi håber at du vil få glæde og

Læs mere

EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 38. IBC Kolding 79 21 0 38

EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 38. IBC Kolding 79 21 0 38 Side 1 af 20 Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 38 Skole: IBC Kolding (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(IBC Kolding) (IBC Kolding) (Matrix-mål) Hold:

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Velkommen hos Human Consulting! Fredericia-Odense-Kolding-Vejle.

Velkommen hos Human Consulting! Fredericia-Odense-Kolding-Vejle. Human Consulting. Kongensstræde 58 7000 Fredericia. Tlf. +45 22 789 112 Fredericia-Odense-Kolding-Vejle Tlf. +45 30 209 272 Mail: info@human-consulting.info PERSONALE HÅNDBOGEN Velkommen hos Human Consulting!

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

(bemærk der findes forside i powerpoint format)

(bemærk der findes forside i powerpoint format) (bemærk der findes forside i powerpoint format) Formålet med elevpjecen Vi ved af erfaring at det første stykke tid kan være en smule uoverskueligt, fordi du møder mange nye mennesker og får en masse ny

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

A. Fraværsprocedure ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM

A. Fraværsprocedure ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM A. Fraværsprocedure Pædagogisk Assistent Uddannelsen Bornholm 20. august 2015 Skolen er forpligtet til at udarbejde regler om fravær i henhold til Bekendtgørelse nr. 834 af

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb Information om skolepraktik - til dig som går på grundforløb På de næste sider finder du en masse nyttige informationer til dig som er i gang med grundforløbet. Måske overvejer du at komme i Skolepraktik,

Læs mere

Praktikcenter Viborg

Praktikcenter Viborg Praktikcenter Viborg Håndbog for praktikcenter 2014 Indhold Indledning...3 Uddannelsens varighed og indhold...3 Varighed:...3 Uddannelsens indhold:...3 Faglige krav og evaluering, EMMA-evaluering af praktikforløb...3

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

GODE INTRODUKTIONSFORLØB. HK/Kommunals Elevudvalgs anbefalinger til introduktion af nye kontorelever i kommuner og regioner. ELEV

GODE INTRODUKTIONSFORLØB. HK/Kommunals Elevudvalgs anbefalinger til introduktion af nye kontorelever i kommuner og regioner. ELEV GODE INTRODUKTIONSFORLØB HK/Kommunals Elevudvalgs anbefalinger til introduktion af nye kontorelever i kommuner og regioner. ELEV Godt begyndt... Det er vigtigt, at komme godt i gang på en ny arbejdsplads.

Læs mere

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole Når du starter på en ny skole eller på et nyt arbejde, er der altid nogle ting, som er godt at vide og som skal ordnes, inden du starter. Sådan er det også her

Læs mere

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter SkolePraktik TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Denne brochure er tænkt som information til elever,

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra SAMU 11. februar 2016 tilrettet på SAMU den 13. april. Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra Barn syg Fravær ved barns 1. og 2. sygedag Efter anmodning til nærmeste leder kan den ansætte

Læs mere

J. Bloch Auto PERSONALEHÅNDBOG

J. Bloch Auto PERSONALEHÅNDBOG Miljødrøftelse Nedenstående gælder for virksomheder med mindre end 10 ansatte. Antal ansatte opgøres som alle fastansatte, hel- eller deltid, men eks-klusiv virksomhedsleder og arbejdsleder som f. eks.

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE Indhold Velkommen til praktikcenteret 4 Uddannelsens varighed 5 Uddannelsens indhold 5 Uddannelsesplan 5 Faglige krav og evaluering 5 EMMA-kriterierne

Læs mere

Åbent Læringscenter. Informationshæfte WWW.AH.DK

Åbent Læringscenter. Informationshæfte WWW.AH.DK HG Åbent Læringscenter Informationshæfte WWW.AH.DK Hvad er Åbent Læringscenter? Åbent Læringscenter på Aalborg Handelsskole er en fleksibel læringsmetode, som tager højde for dine individuelle læringsbehov.

Læs mere

EUD SkolePraktik medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 8. Rybners Esbjerg generel. Rybners Esbjerg

EUD SkolePraktik medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 8. Rybners Esbjerg generel. Rybners Esbjerg Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 8 Skole: Uddannelse: Hold: Lærer: Rybners Esbjerg Skolepraktik(Rybners) (Rybners Esbjerg) Skolepraktik(Rybners) Rybners

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Personalehåndbog for ansatte på Skagen Skipperskole A-Å Personalehåndbog - praktiske oplysninger Denne A-Å Personalehåndbog udgør således - sammen med Skagen Skipperskoles

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller.

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller. 1 PERSONALEPOLITIK FOR MALERFIRMA SKRIVER Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 13 44 Telefax 86 34 18 44 SE nr. 10026784 info@skrivermoller.dk www.skrivermoller.dk FIRMAETS

Læs mere

Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55. www.jskriver.dk

Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55. www.jskriver.dk 99 Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55 www.jskriver.dk VED ANSÆTTELSE Aflevering af hovedskattekort. Oplysning om bankkonto: reg. nr. konto nr. Rygning: Rygning er ikke tilladt på værkstedet når

Læs mere

Agenda. Opstart af skolepraktik på AAHUS TECH

Agenda. Opstart af skolepraktik på AAHUS TECH SKOLEPRAKTIK Agenda Opstart af skolepraktik på AAHUS TECH Hvordan håndterer AARHUS TECH skp i praksis? Hvordan sikre vi at eleven opnår det faglige niveau? Hvordan skaber vi så praksisnær en ramme for

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje. Håndbogen er udarbejdet af Center for Organisation, Sundhedsog Omsorgsforvaltningen, Sjællandsgade 40, 2200 København N Juni 2011 2 Kære medarbejder

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere