SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK)"

Transkript

1 SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK)

2 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMERKLUB 1. Formål og baggrund 1.1 Formålet med nærværende samarbejdsaftale, hvor fundamentet er den til enhver tid gældende samarbejdsaftale mellem DBU og DFU, er i et konstruktivt samarbejde: at sikre en fælles forståelse mellem DBU Fyn og FFK af de i strukturrapporten Dommeren en tydeligere del af fodboldfamilien (efterår 2003) opstillede formål, opgaver, kompetencer og sammensætning af de respektive udvalg og grupper at sikre implementering af strukturrapportens tiltag. at sikre efterlevelse af den landsdækkende handlingsplan mod vold mod dommere. at aftale opgave- og ansvarsfordeling mellem DBU Fyn og FFK. Begge parter vil med samarbejdsaftalen arbejde aktivt og fremadrettet for fair play overfor alle fodboldens interessenter; spillere, ledere, tilskuere og dommere 2. Definitioner 2.1 DBU: Dansk Boldspil-Union. 2.2 DFU: Dansk Fodbolddommer-Union. 2.3 FFK: Fyns Fodbolddommer-Klub. 2.4 Parter: DBU Fyn og Fyns Fodbolddommer-Klub. 2.5 DBU/DBU Fyn-dommer: Dommere og linjedommere, der i overensstemmelse med den til enhver tid gældende procedure har tilmeldt sig og dermed stillet sig til rådighed for de af DBUs og DBU Fyns udskrevne turneringer, benævnes DBU/DBU Fyn dommere, og er medlem af en dommer-klub under DFU/FFK. 2.6 Lokal-dommer: En lokaldommer er en person, der dømmer en klubs døm selv kampe ( døm selv kampe defineres under anførte 11:11 kampe, samt 5:5, 7:7 og 9:9 kampe). 2.7 DBU udviklere/lokaludviklere: Uddannede udviklere, der i overensstemmelse med den til enhver tid gældende procedure har tilmeldt sig og dermed stillet sig til rådighed for de af DBU og DBU Fyn udskrevne turneringer, benævnes DBU-udviklere/DBU Fyn-udviklere, og er medlem af en dommerklub under DFU/FFK. 2.8 Kampe: Ved kampe forstås i nærværende aftale alle 11:11 kampe i de af DBU og DBU Fyn udskrevne turneringer/stævner. DBU Fyn og FFK er enige om, at målsætningen er, at der kan stilles DBU/DBU Fyn-dommere til alle kampe i de af DBU og DBU Fyn udskrevne turneringer/stævner. 3. DBU Fyns forpligtelser 3.1 DBU Fyn har, jvf. samarbejdsaftalen mellem DFU og DBU, kompetencen vedrørende dommeruddannelsen og dommerarbejdet på Fyn. 3.2 DBU Fyn sikrer de økonomiske og administrative ressourcer, der skønnes nødvendige for en fortsat udvikling af dommeruddannelsen og dommerarbejdet på alle niveauer.

3 3.3 DBU Fyn sikrer FFK indflydelse/høringsret på dommeruddannelse og dommerarbejde via repræsentation i DBU Fyn Turneringers dommergruppe og øvrige relevante DBU Fyn udvalg og grupper. 3.4 DBU Fyn anerkender, at såvel trusler som decideret vold mod dommere skal bekæmpes. DBU Fyn forpligter sig til at gøre en konkret indsats for at bekæmpe vold og trusler mod dommerne. 3.5 FFK informeres i hvert tilfælde hurtigt og skriftligt i sager hvori der indgår trusler eller vold mod dommeren. 3.6 DBU Fyn og FFK forpligter sig til i fællesskab at arbejde for, at skabe bedre forhold og forståelse mellem den enkelte klub og dommer. 3.7 DBU Fyn anerkender FFKs status som selvstændig organisation. 4. FFKs forpligtelser 4.1 FFK vil medvirke til at opfylde målsætningen i FFK og dens medlemmer forpligter sig til i relation til afvikling af konkrete kampe og turneringer hvor dommeren virker for DBU/DBU Fyn at følge DBUs/DBU Fyns til enhver tid gældende love og propositioner og øvrige bestemmelser for disse kampe. I det omfang der konkret måtte gælde en aldersgrænse, får denne effekt ved udgangen af det kalenderår hvori den givne alder opnås. 4.3 FFK er forpligtet til at sørge for, at de enkelte dommere efterlever forpligtelserne i FFK erkender, at bekæmpelse af såvel trusler som decideret vold mod dommerne, er en opgave for FFK at medvirke til at bekæmpe. Dette kan ske f.eks. i form af informationsvirksomhed og i forbindelse med medlemsmøder. 4.5 FFK anerkender DBU Fyns status som selvstændig organisation. 5. Udvalgsrepræsentation 5.1 DBU Fyn seniorudvalgs dommergruppe: FFK indstiller, efter nærmere aftale med DBU Fyn, et antal medlemmer til dommergruppe. 5.2 DBU Fyns bestyrelse skal jf. DBU Fyns gældende love godkende alle sine udvalgs og undergruppers sammensætning. Såfremt en indstillet person fra FFK agtes afvist af DBU Fyns bestyrelse skal DBU Fyns formand og FFKs formand i fællesskab drøfte indstillingen. 6. Dommere og linjedommere 6.1. Dommere og linjedommere til kampene i de af DBU/DBU Fyn udskrevne turneringer/stævner, jf. 2.8, påsættes i overensstemmelse med de retningslinjer, der er godkendt af DBU Fyn seniorudvalgs dommergruppe samt i henhold til de til enhver tid gældende propositioner :11 kampe, hvortil DBU Fyns administration ikke er i stand til at påsætte dommere som følge af mangel på DBU-dommere, kan ligeledes dømmes af lokal-dommere Kampe, der ikke er omfattet af 6.1. i de af DBU Fyn udskrevne turneringer/stævner kan dømmes af lokaldommere.

4 6.2 FFK og dens medlemmer er berettigede til at modtage skattefri omkostningsgodtgørelse, honorarer, udetillæg, rejse- og befordringsgodtgørelse mv. i overensstemmelse med de til enhver tid gældende aftaler herom mellem DBU og DFU. 6.3 Det i omkostningsgodtgørelsesaftalen nævnte adm. gebyr opkræves alene af DBU Fyn. 6.4 Omkostningsgodtgørelse opkræves og udbetales af DBU Fyn. 7. FODA-Aftalen 7.1. DBU Fyn og FFK aftaler nærmere hvis FFK skønner at de vil gøre brug af denne del af aftalen. 8. Kamplederkurser 8.1 DBU Fyn og FFK er enige om at fastholde kamplederkurserne som et inspirationskursus. Kamplederne kan dømme de i og nævnte kampe. 9. Reklameaftale 9.1 Her henvises til aftalen mellem DBU og DFU. 10. Økonomi 10.1 Her henvises til aftalen mellem DBU og DFU. DBU Fyn og FFK kan aftale eventuelle øvrige økonomiske forhold eller tilskud parterne imellem. 11. Øvrige aftaler med udgangspunkt i nærværende samarbejdsaftale 11.1 Honoraraftale for divisionsdommere (udløber ) Omkostningsgodtgørelsesaftale for breddedommere (udløber ) Omkostningsgodtgørelsesaftale for indefodbold (udløber ) Omkostningsgodtgørelsesaftale for futsal (udløber ) Omkostningsgodtgørelsesaftale for vejledere / udviklere (udløber ) Uddannelsesaftale mellem DFU og DBU om uddannelse af fodbolddommere i Danmark (udløber ) Økonomiaftale vedr aktiviteter (udløber ) Aftale mellem DBU Fyn og FFK om opkrævning af kampafgifter. 12. Dommerpåsætning, herunder til kampe i andre organisationer 12.1 DBU Fyn og FFK er enige om, at al dommerpåsætning på Fyn finder sted via DBU Fyn. Evt. henvendelse til FFK omkring dommerpåsætning, henvises til DBU Fyn DBU Fyn afsætter årligt et beløb til dommerudvikling, fastholdelse og rekruttering, svarende til FFKs provenu i forbindelse med dommerpåsætning i Aftale om konkret udmøntning af 12.2 sker via DBU Fyns dommergruppe.

5 13. Ændringer 13.1 Ændringer af denne samarbejdsaftale skal være nedfældet skriftligt og underskrevet af begge parter for at være gyldige. 14. Tvister 14.1 Opstår der mellem parterne nogen uenighed, tvist eller uoverensstemmelse om forståelsen, fortolkningen eller rækkevidden af nærværende aftale eller i det hele taget om parternes forpligtelser indbringes tvisten for voldgift under Danmarks Idrætsforbund (DIF) efter DIF s anvisninger herom. Enhver tvist skal med bindende virkning afgøres ved voldgift og kan ikke indbringes for nogen domstol. 15. Aftalens løbetid 15.1 Aftalen er trådt i kraft pr. 1. januar Aftalen er gældende indtil Aftalens gyldighed forudsætter en formel godkendelse af DBU/DFU. 16. Misligholdelse og opsigelse af aftalen 16.1 Her henvises til aftalen mellem DBU og DFU, med den tilføjelse af den i pkt anførte henvisning til pkt. 5.9 i nærværende aftale er pkt Underskrifter 17.1 Dato: For FFK: For DBU Fyn:

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Reglement for stående udvalg

Reglement for stående udvalg Reglement for stående udvalg TURNERINGSUDVALG Udvalget består af en formand valgt af repræsentantskabet, samt 1 medlem udpeget af hvert af de distriktsforbund/region, der ikke besætter formandsposten.

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Rammeaftale mellem Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsråd om løsning af erhvervsfremmeopgaver (2015-2017)

Rammeaftale mellem Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsråd om løsning af erhvervsfremmeopgaver (2015-2017) Rammeaftale mellem Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsråd om løsning af erhvervsfremmeopgaver (2015-2017) Januar 2015 Aftalens parter Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby Tlf.nr. (+45) 59 66 66 66

Læs mere

DBU Jylland Informations- og dialogmøde. - vedrørende dommersituationen

DBU Jylland Informations- og dialogmøde. - vedrørende dommersituationen DBU Jylland Informations- og dialogmøde - vedrørende dommersituationen Informations- og dialogmøde Dagsorden: Kl. 16.00 Velkomst. Kl. 16.10 16.55 Kl. 16.55 17.05 Kl. 17.05 17.45 Politisk orientering herunder

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Danske Fodbolddommere Redegørelse vedrørende omkostningsgodtgørelse i forhold til dagpenge, efterløn, m.v.

Danske Fodbolddommere Redegørelse vedrørende omkostningsgodtgørelse i forhold til dagpenge, efterløn, m.v. Danske Fodbolddommere Redegørelse vedrørende omkostningsgodtgørelse i forhold til dagpenge, efterløn, m.v. Forord Desværre oplever Danske Fodbolddommere fra tid til anden, at et medlem kontakter os, fordi

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE.

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. Indledning. I efteråret 2007 var der øget fokus på problemet med vold mod fodbolddommere som følge af et stigende antal disciplinærsager samt de

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter som tovholderinstitution og Produktionsskolen

Læs mere

SIMUCENTER Dansk Institut for anvendt praksislæring

SIMUCENTER Dansk Institut for anvendt praksislæring GENERELLE KONTRAKT BETINGELSER FOR SKP SIMU-VIRKSOMHEDER November 2012 1 Nærværende generelle kontraktbetingelser for SKP SIMU Virksomheder vil være gældende, når der tildeles SIMU-Licens på begæring af

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere