Embedsbeskrivelse. Embedsbeskrivelse vedr. præsteansættelse behandlet på: MR møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Embedsbeskrivelse. Embedsbeskrivelse vedr. præsteansættelse behandlet på: MR møde 2015-05-21"

Transkript

1 Embedsbeskrivelse vedr. præsteansættelse behandlet på: MR møde Embedsbeskrivelsen anvendes til på en struktureret måde at fortælle om sognet, og vores forventninger til dig som ny præst i. Embedsbeskrivelsen ligger frit tilgængeligt på kirkens hjemmeside. Embedsbeskrivelse 8. august 2015 Sogn: Stift: Vangede Helsingør Folketal: (jf., sogn dk pr. 1. januar 2015): (heraf folkekirkemedlemmer) Kirken Kirken er tegnet af Johan Otto von Spreckelsen og er indviet i Kirken er i god stand, og den er udnævnt til national seværdighed. Antal siddepladser: op til ca. 600 Orglet: Tegnet af Johan Otto von Spreckelsen og bygget af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby, i Renoveret af Marcussen og Søn. Orglet har 40 stemmer. Side 1/6 Der er sognegård og ungdomsgård ved kirken. Kirkegård Kirkegangen Der er ikke kirkegård under kirkekassen, da kirkegårdene hører under Gentofte kommune. Der er ca. 1,5 km til nærmeste kirkegård (Mariebjerg), der ligger i den nordlige del af sognet. (læs mere på, herunder findes også et kort over sognets størrelse og sognegrænserne) God og stabil: I 2014 var der kirkegængere, heraf altergæster. Antal kirkelige handlinger, jf. sogn.dk: Antal døbte: 53 Antal konfirmerede: 83 Antal kirkelige vielser: 4 Antal kirkelige velsignelser: 0 Antal kirkelige begravelser blandt sognets døde: 66 I samtlige aktiviteter i kirken er der i år 2014 opgjort deltagelse af næsten deltagere. Der er først sket en struktureret optælling fra 2015, så tallet forventes at være noget højere inden embedet besættes.

2 Menighedsrådet Menighedsrådet, der er valgt ved fredsvalg, består af 12 medlemmer samt 2 suppleanter. Gennemsnitsalderen er 51 år, med majoriteten af medlemmer mellem 45 og 55 år. Der er tradition for, at suppleanterne i vid udstrækning deltager i rådets 5-6 årlige møder samt i udvalgsarbejde på lige fod med de øvrige medlemmer af menighedsrådet. Menighedsrådet arbejder med et værdibaseret menneskesyn og lægger mange kræfter i menighedsrådsarbejdet og aktiviteter omkring kirken. Det forventes, at man som menighedsrådsmedlem er aktiv i kirkens arbejde, men ikke at man deltager på første række til alle højmesser etc. Menighedsrådets tillidsposter (Formand, Næstformand, Kontaktperson, Kirkeværge og Kasserer) er bemandet af personer, der har professionel indsigt i de pågældende opgaver fra eget arbejde. Formand:, Vangedevej 130,, tlf / mobilnr Ønsker du en uddybende kontakt vedr. stillingerne skal dette ske via mail til Ønsker du opringning vil dette primært ske mellem kl. 16 og 17 eller kl. 07 og 08. Bemærk, at du ikke kan forvente yderligere oplysninger, end hvad der fremgår af denne fyldige embedsbeskrivelse. Side 2/6 Arbejdsforhold a) Karakteristik af sognet Vangede sogn er et forstadssogn, men også med en del både store og små butikker samt virksomheder. Sognet har gennem de seneste år udviklet sig fra et klassisk arbejdersogn til et sogn med større og større lighed med de øvrige sogne i Gentofte kommune. Dog ligger her forholdsmæssigt flere sociale institutioner for såvel ældre, handicappede som flygtninge/indvandrere i sognet, end i resten af kommunen, hvilket også medfører et behov for præster med kendskab til stor diversitet i befolkningen. Sognet er ved at skifte demografisk grundlag, og der kommer flere og flere børnefamilier. Der er 4 skoler i sognet, og der er god kontakt til de nærmeste skoler: Bakkegårdsskolen og Busses skole. Derudover er der en Rudolf Steiner skole samt endnu en kommuneskole, der dog rent kirkeligt er udlånt til Jægersborg sogn. I forbindelse med den demografiske udskiftning får beboerne et stadigt højere uddannelsesniveau og stiller høje kvalitetskrav.

3 Vangede By opfattes i stor udstrækning som en moderne landsby med mange forskelligartede aktiviteter, hvor Kirken også deltager. Se mere om arrangementer på b) Tjenester andre steder I sognet er flere plejehjem (plejecentre og plejeboliger). Der afholdes pt. afholdes gudstjenester mindst en gang om måneden på et eller flere af disse plejehjem. Du kan læse mere om de enkelte plejehjem på kommunens hjemmeside under : - Nymosehave - Egebjerg - Brogårdshøj - Kridthuset c) Præster, hvordan gør vi Der er tradition for et tæt samarbejde mellem præsterne, og mellem præster og øvrig kirkebetjening samt Menighedsråd og andre aktører omkring. Nogle opgaver afvikles efter et gennemprøvet koncept, men vi ser gerne, at vores nye præster kommer med andre idéer så vi i fællesskab kan videreudvikle, inden for de rammer der er til rådighed. Vores to præster, deler højmesser, gudstjenester og kirkelige handlinger ligeligt. Konfirmandundervisningen foregår som fælles undervisning, hvor de forholdsvist store konfirmandhold er delt op på skift mellem præsterne. Konfirmationer forestås også af præsterne i fællesskab (begge deltager i samspil ved alle konfirmationer), og konfirmationerne afholdes pt. på St. Bededag samt søndag inden St. Bededag. Side 3/6 Ud over højmesserne afholdes forskellige typer af gudstjenester og der afholdes mindst 2 tjenester om ugen (i sommerperioden dog kun 1). Der er i kirken et rigt musikliv på højt niveau ved gudstjenester og koncerter. Vangede kirkes arbejde er kendt viden om, ikke mindst på grund af gudstjenesterne, basaren og koncerterne, men også mange andre aktiviteter skaber flere gode fællesskaber på kryds og tværs af de 250 frivillige og 14 ansatte medarbejdere. Ud over gudstjenester, højmesser, dåb, bryllup, konfirmation og begravelser, arrangeres bl.a. babysalmesang og babytræf, foredrag, familiefredag, sykreds, minikonfirmander, Sankt Hans, studiekreds, spejderarbejde mm. Der er mange frivillige, som deltager i det kirkelige arbejde, og der er en vid udstrækning af hjælp til de mere folkelige arrangementer.

4 Til kirken er knyttet spejderarbejde (De grønne kristne spejderkorps), og det forventes at vores nye præster engagerer sig i dette arbejde. Det er et krav til vores præster, at deltage i nye aktiviteter eller aktiviteter med kirkelig relevans, men der foregår også aktiviteter af mere folkeligt tilsnit, hvor du som præst ikke er forpligtet til deltage (men ofte er du kortvarigt er forbi for at netværke). En del aktiviteter afvikles af de øvrige ansatte, af en kreds af frivillige under menighedsplejen eller under Styrelsen for det frivillige kirkelige arbejde ved. Begge præster indgår som fødte medlemmer i såvel Menighedsrådet som i disse frivillige fora. d) Andre medarbejdere Der er 14 ansatte: 1 organist, 3 kirkefunktionærer og 2 sognemedhjælpere. Dertil kommer 8 korsangere (Desværre ikke fuldtalligt lige nu). Det forventes, at du som præst selvstændigt kan varetage almindelig kontorarbejde, herunder udarbejde materiale til brug for PR, indkaldelser mv. Der forefindes designmanual og andre retningslinjer, som det forventes, du følger. Du vil kunne få stor indflydelse på nye PR tiltag. Kirkefunktionærerne og sognemedhjælperne deltager kun i et begrænset omfang i arbejde vedrørende præsternes administrative opgaver, herunder udføres kirkebogsføring, personsag, deltagelse i højmesser, gudstjenester og andre kirkelige handlinger. KBF præst forventes at have et godt kendskab til de særlige opgaver der ligger i stillingen i forbindelse med kirkebogsføring etc. Side 4/6 Boligforhold a) Beskrivelse af bolig og grund Der er embedsbolig til begge stillinger. Boligerne er ny istandsat ved indflytning. Du vil som ny præst få mulighed for selv at vælge farve på de indvendige vægge. 1 bolig beliggende ved kirken, klar til indflytning 1/ Adresse: Vangedevej 132, Opført 1946, Tilbygget Gule mursten tegltag - Bebygget 129 m2 Boligareal 221 m2 Istandsættes inden indflytning, herunder med nyt køkken. Stueetage entre med adgang til kælder og 1. sal - Arbejdsværelse 1 stue køkken/alrum gæstetoilet 1.Sal. Badeværelse med brusebad 5 værelser. Kælder viktualiekælder 3 rum Vaskemaskine & tørretumbler. Carport + Lukket Cykelskur. Opvarmning med gasfyr IT adgang TV antenne.

5 Boligbidrag: (Revurderes ved ansættelse) Vand og varmebidrag mv.: (Revurderes ved ansættelse) Grund: 1050 m2 Direkte til Nymosen. 1 bolig beliggende ca. 500 m fra kirken, klar til indflytning 1/ Adresse: Byledet 6, Opført 1935, Pudsede facader - Nyt tegltag Bebygget 109 m2 Boligareal 188 m2 Ny istandsat 2015 til indflytning. Stueetage entre med adgang til 1. sal Gæstetoilet - Arbejdsværelse 2 stuer køkken med hårde hvidevarer - anretterværelse med adgang til kælder. 1.Sal. Badeværelse med brusebad 4 værelser. Kælder Toilet med brus Fyr/vaskekælder med vaskemaskine & tørretumbler indgangsrum - 1 rum Der er dobbelt carport redskabsrum og overdækket cykelparkering. Fjernvarme installeret IT adgang TV antenne. Boligbidrag: (Revurderes ved ansættelse) Vand og varmebidrag mv.: (Revurderes ved ansættelse) Grund: 788 m2 b) Kontor I foråret 2016 forventer vi at være færdige med t nyt kontorbyggeri ved kirkekomplekset, hvor du har dit eget kontor med samtaleværelse. Herudover er der i samme kontorkompleks kontorer til alle kirkens øvrige medarbejdere. Side 5/6 Der er IKKE kontor - men kun arbejdsværelse i præsteboligerne. Kirkenet pc både på kontor og hjemme. Afstande Der er 1 km til Vangede station, det tager 16 min med S-tog til Nørreport station. Der er 500 m. til nærmeste folkeskole. Der er 4 gymnasier i Gentofte Kommune, 3 km til det nærmeste. Mange gode indkøbsmuligheder inden for en afstand af ½ - 2½ km. Skat Kommuneskat: 22,8, Sundhedsbidrag: 4,0 Kirkeskat 0,43. I alt 27,23 for 2015 Stedtillægssats: Sats 6.

6 Andet af interesse for dig som ansøger Vangede kirke er kendetegnet ved en meget god stemning og et fortræffeligt samarbejde mellem frivillige og ansatte. Det er ikke for ingenting, at vi har valgt at: er en åben, engagerende og nutidig kirke, hvor der er rart at være for alle. Vangede sogn er helt bevidst uden kirkeligt retningspræg eller anden politisk orientering. Vi forventer os af dig som præst: Vi forventer, at du og din nye kollega er god til at samarbejde indbyrdes trods evt. kirkelige forskelligheder. At du kan samarbejde med dine øvrige kolleger i personalet og blandt de frivillige er også en vigtig egenskab. Ligesom for vores øvrige ansatte forventes det, at vores præster i fællesskab løfter opgaverne. Du behøver derfor ikke nødvendigvis at kunne dække både børn, unge og ældre, men vi vil se på sammensætningen af et team af præster med nedenstående egenskaber. Vi ønsker derfor af dig som en af vores nye præster, at du: vil bidrage til og engagere dig i det samarbejdende team af ansatte og frivillige i kirken som en lydhør samarbejdspartner ser det som naturligt at omgås, møde og tale med børn og unge er god til det diakonale arbejde og en god sjælesørger kan møde ung såvel som ældre på en ligeværdig måde lægger vægt på arbejdet med gudstjenesten, de kirkelige handlinger og er en god formidler gerne vil være med til at videreudvikle og nytænke det kirkelige arbejde i Vangede sogn Side 6/6 Yderligere Information på hvor man også finder kirkekassens årsregnskab og menighedsrådets beretning. FPB

4 Januarklummen. 6 Prædikenvejledning. 8 Rubrikker. 9 Personalia 10 Ledige stillinger. 103. årgang 11. januar 2013/1-2

4 Januarklummen. 6 Prædikenvejledning. 8 Rubrikker. 9 Personalia 10 Ledige stillinger. 103. årgang 11. januar 2013/1-2 præsteforeningens blad 2 Formanden skriver Per Bucholdt Andreasen: 2013 Et år med udfordringer 4 Januarklummen Kjeld Holm: Tro og tolerance 6 Prædikenvejledning Karin Friis Plum: Søndag septuagesima 8

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

ide Plan over vores virke i Helligåndskirken Virksomhedsplan, 2015-2016

ide Plan over vores virke i Helligåndskirken Virksomhedsplan, 2015-2016 ide Plan over vores virke i Helligåndskirken Virksomhedsplan, 2015-2016 (5 tableau er, som 2. klasse i Hasle Skole fremstillede op til påske 2015 efter et besøg i Helligåndskirken i en workshop, hvor de

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015 KORDEGNENES BLAD 4 MAJ 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 4 MAJ 2015 Kordegnenes blad Nr. 4 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi. lokale økonomi. Betænkning. Betænkning 1491 Betænkning 1491

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi. lokale økonomi. Betænkning. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale lokale Folkekirkens økonomi økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

Demografisk Analyse. - med kirkeligt perspektiv!

Demografisk Analyse. - med kirkeligt perspektiv! Demografisk Analyse - med kirkeligt perspektiv! Danmark 2014 Demografisk Analyse - med kirkeligt perspektiv af Danmark 2014 Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet,

Læs mere

Information om Sahl by og omegn

Information om Sahl by og omegn Information om Sahl by og omegn Oplysninger om foreninger institutioner og erhvervsliv i området Sahl Borgerforening 2010 Forord Dette hæfte er udgivet af Sahl Borgerforening med formålet at informere

Læs mere

Dansk Kirke i Sydslesvigs Håndbog for menighedsrådsmedlemmer

Dansk Kirke i Sydslesvigs Håndbog for menighedsrådsmedlemmer Dansk Kirke i Sydslesvigs Håndbog for menighedsrådsmedlemmer Ved Susanne Bramsen Böll, Lotte Sandø Heftye, Jens Peter Hovgaard, Marianne Wullf og Jytte Nickelsen Indhold: I. Indledning II. Om Dansk Kirke

Læs mere

Personalepolitik for præster i folkekirken

Personalepolitik for præster i folkekirken Personalepolitik for præster i folkekirken Ministeriet for Ligestilling og Kirke, maj 2012 Indhold: 1. INDLEDNING...3 1.1. PERSONALEPOLITIKKEN OG DENS FORMÅL...3 1.2. KORT OM FOLKEKIRKEN OG PRÆSTERNES

Læs mere

Sogneundersøgelse Sct. Michaels Kirke Kolding.

Sogneundersøgelse Sct. Michaels Kirke Kolding. Side 1 af 6 sider Pastorralrådet har iværksat en sogneundersøgelse, ud fra den intention at være funderet i og at have god kontakt til menighederne. Undersøgelsen er opbygget på flg. Måde: 4 overordnede

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets to

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet Plejehjemmet kristinehøj Diakonhjem i Helsingør Plejehjemmet Kristinehøj I Kronborg Ladegaardsvej 102 I 3000 Helsingør I Tlf.: 49 21 33 45 I www.kristinehoejplejehjem.dk Glæde Oplevelser Trivsel Loyalitet

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

Referat fra Dialogmøde vedrørende Boligselskabet Vissenbjerg (Domea)

Referat fra Dialogmøde vedrørende Boligselskabet Vissenbjerg (Domea) Referat Forum Dialogmøde med Boligorganisationerne bosiddende i eller med afdelinger beliggende i Assens Kommune. Styringsdialogen 2011/2012 mellem Assens Kommune og boligorganisationer bosiddende i eller

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Menighedsrådsvalgets betydning og tilslutning

Menighedsrådsvalgets betydning og tilslutning Menighedsrådsvalgets betydning og tilslutning Formålet med skriftserien Perspektiv på folkekirken er at formidle faglige analyser til alle, der har et ledelsesansvar i folkekirken. Baggrunden for dette

Læs mere

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Kirkeministeriet 1998 1 Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Forfatterne og Kirkeministeriet

Læs mere

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4 Løvvangen info om renoveringen af beboerinformation løvvangen for fremtiden: Planen ligger klar. Beboerne i Løvvangen har nu sagt ja til den helhedsplan, der danner rammerne for den kommende renovering.

Læs mere

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk Designoplæg om et nyt administrationsmodul til Kirkekalenderen og Sogn.dk Maj 2013 Dokument nr. 53560-13 Indledning Sogn.dk kirken "KRAK" blev lanceret første gang i 1996. Det skete i forbindelse med menighedsrådsvalget

Læs mere

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper FORSØG MED BOLIGER TIL SÆRLIGT UDSATTE BEFOLKNINGSGRUPPER Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BY OG BYG

Læs mere

Menighedspleje og sognediakoni. Start-tips < Samvirkende Menighedsplejer

Menighedspleje og sognediakoni. Start-tips < Samvirkende Menighedsplejer Menighedspleje og sognediakoni Start-tips < Samvirkende Menighedsplejer Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Hvad er diakoni? side 3 Kapitel 2: Hvad er en menighedspleje side 4 Forslag til fremgangsmåde ved

Læs mere

Menighedspleje og sognediakoni. Start-tips. Samvirkende Menighedsplejer

Menighedspleje og sognediakoni. Start-tips. Samvirkende Menighedsplejer Menighedspleje og sognediakoni Start-tips < Samvirkende Menighedsplejer Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Hvad er diakoni? side 3 Kapitel 2: Hvad er en menighedspleje side 4 Forslag til fremgangsmåde ved

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491.

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale Folkekirkens økonomi lokale økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

Rundspørge om. Frivillige. blandt offentligt ansatte ledere. Rundspørge foretaget for Væksthus for Ledelse i perioden 11. februar-11.

Rundspørge om. Frivillige. blandt offentligt ansatte ledere. Rundspørge foretaget for Væksthus for Ledelse i perioden 11. februar-11. Rundspørge om Frivillige blandt offentligt ansatte ledere Rundspørge foretaget for Væksthus for Ledelse i perioden 11. februar-11. marts 2013 Klosterport 4E, 4.sal. 8000 Århus C. Tlf. 28877819. post@larsfriis.dk.

Læs mere