Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 18. juni Kl Mødested: Storegade 93, Haderslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 18. juni 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev"

Transkript

1 Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 18. juni. Kl Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. 3 Skrydstrup Menighedsråd søger 6ooo kroner af udviklingspuljen Sag: Udviklingspuljen for Haderslev Domprovsti (1019) Skrydstrup Menighedsråd søger 6ooo kroner af udviklingspuljen PU bevilgede kr. af udviklingspuljen til formålet. Provstiudvalget lægger vægt på, at der er tale om et fælles arrangement for Skrydstrup og Nustrup og Bevtoft sogne, der forventes at kunne føre til et udbygget samarbejde om arrangementer i fremtiden. 4 Samarbejdsaftale mellem Vojens Jegerup og Maugstrup om fælles organister Sag: Organister Vojens Jegerup Maugstrup (1139) - Vojens Sogn Provstiudvalget tog sagen til efterretning. Iht. LBK 584, 42a indsender menighedsrådet vedtægten til Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Samarbejdsaftale mellem Vojens Jegerup og Maugstrup om fælles organister 5 Synsprotokol for Halk Kirke, graverhus, præstegård og præstegårdslade Sag: Syn (1098) Godkendt, idet provstiudvalget forventer, at de nævnte arbejder kan udføres indenfor det tildelte driftsbeløb. Synsprotokol for Halk Kirke, graverhus, præstegård og præstegårdslade Referat, Side: 1

2 6 Synsprotokol for Grarup kirke og graverhus Sag: Syn (1098) Synsprotokol for Grarup kirke og graverhus Synsprotokol for Starup kirke og præstegård Sag: Syn (1098) Provstiudvalget gør opmærksom på, at pkt. 2 vægge i våbenhus repareres og kalkes, pkt. 3 vægge i kor repareres og kalkes samt pkt. 7 sakristiprojekt færdiggøres (nyt skab, vask, varmtvandsbeholder, nyt bord) ikke må udføres uden forudgående aftale med stiftsøvrigheden. Iøvrigt godkendt, idet provstiudvalget forventer, at de nævnte arbejder kan udføres indenfor det tildelte driftsbeløb. Godkendt, idet provstiudvalget forventer, at de nævnte arbejder kan udføres indenfor det tildelte driftsbeløb. Synsprotokol for Starup kirke og præstegård 8 Årsrapport m.m. Sag: Haderslev Skole Kirke Samarbejde (1143) Provstiudvalget tog årsrapport m.m. til efterretning med stor ros. Årsrapport m.m. 9 Årsbudget 2014 PUK Sag: Budget PUK (1142) Årsbudget 2014 PUK Domprovsten redegjorde for PUK budget Provstiudvalget godkendte PUK budgettet som foreløbigt budget 2014 og som videre arbejdsmateriale. Budget formål 2014 Forklarende bilag til PUK - budget Domsognets MR sender SV ang. forpagtningskontrakten Sag: Forpagtningskontrakt Domsognet (1128) - Haderslev Vor Frue Domsogn Redegørelsen blev taget til efterretning, og forpagtningskontrakten blev godkendt. Domsognets MR sender SV ang. forpagtningskontrakten Referat, Side: 2

3 11 Orienteringsmateriale om ny styringsstruktur i folkekirken Sag: Styringsstruktur for folkekirken (1124) - Kirkeministeriet PU drøftede materialet. Orienteringsmateriale om ny styringsstruktur i folkekirken 12 Eventuelt Ajourført prioriteringsliste er fremsendt pr. mail På grund af, at dette var sidste PU-møde inden den forestående sommerferie, blev det eftersendte materiale - punkterne 12a til 12g behandlet på mødet. Disse punkter er i referatet blevet journaliseret som pkt. 13 til 19. Orienteringspunkterne med start fra pkt. 13 er derfor flyttet i forhold til den udsendte DO, således at de starter ved pkt. 20. Den udsendte prioriteringsliste blev taget til efterretning. Vedr. afskedsreceptionen for Margrethe Wind den 27. juni kl deltager Helge C. Jacobsen og Ulla Toft fra PU. Vedr. budget 2014 udleverede og orienterede domprovsten om den foreløbige oversigt over renter og afdrag på stiftslån for kirkekasserne. 13 Vilstrup og Hoptrup MR anmoder om møde med provstiudvalget Sag: Organister i Vilstrup og Hoptrup sogn (1147) Provstiudvalget behandlede sagen, og der var enighed om at afholde et møde om sagen. Domprovsten og Hanne Hovmøller deltager fra provstiudvalget samt provstikonsulent Jacob Lysemose. MR indkalder. Vilstrup og Hoptrup MR anmoder om møde med provstiudvalget 14 Vilstrup MR ansøger om 5% midler til renholdelse af kirkegård Sag: 5% midler - ansøgninger i (1050) Vilstrup MR ansøger om 5% midler til renholdelse af kirkegård Domprovsten orienterede om den akutte situation, især retablering af gangarealet er nødvendigt. PU besluttede at bevilge kr. af 5% midlerne til at hjælpe MR ud af den akutte situation. Referat, Side: 3

4 15 VS: Sommersted kirkekasse - Provstesyn og budget 2014 Sag: Sommersted kirkekasse - Provstesyn og budget 2014 (1146) - Sommersted Sogn VS: Sommersted kirkekasse - Provstesyn og budget 2014 Provstiudvalget behandlede menighedsrådets ansøgning om 5% midler til: 1) Eftergivelse af lån på kr. vedr. kraftvarmeværket 2) Lydisolering af loft i kirkehuset til kr. 3) Renter på kr. og kr. samt fremtidige renter, indtil lånet til præstegården i Sommersted er indfriet af provenuet fra salget af forpagtergården og præstegården i Oksenvad. Provstiudvalget tog ovenstående til efterretning og bevilgede kr af 5% midlerne til at få gælden væk. Vedr. pkt. 3 besluttede PU, såfremt der påløb yderligere rentebeløb end de to nævnte, måtte MR indsende fornyet ansøgning herom. Vedr. pkt. 4. lån til renovering af baghus ved kirkehuset bevilgede PU et beløb på kr. af 5% midlerne. Midlerne skal bruges til at få udarbejdet et projektforslag og et prisoverslag af en byggetekniker. Sagen sættes i øvrigt på prioriteringslisten. Ad pkt. 5 hovedeftersyn af tårnet på Sommersted kirke. Sagen er på prioriteringsplanen som blytag på tårn men udvides til murværk og blytag på tårn. PU er sindet at ville bevilge 5 % midler til udarbejdelse af et projekt ved en restaureringsarkitekt. Menighedsrådet skal tage et indledende møde med vedkommende, hvor der i et udkast til en rådgivningsaftale aftales en fast pris for en projektbeskrivelse, der vil kunne behandles af de kirkelige myndigheder og afklare, hvor påtrængende en sag det er. Denne rådgivningsaftale skal godkendes af provstiudvalget, før den tiltrædes. 16 Sommersted kirkekasses budget for 2014 til behandling på PU-mødet Sag: Budget kirkekasser (1071) Sommersted kirkekasses budget for 2014 til behandling på PU-mødet Provstiudvalget behandlede sagen, hvor Sommersted kirkekasses budget for 2014 udviser et underskud på kr. Budgettet vil indgå i den samlede budgetbehandling af kirkekasserne. Referat, Side: 4

5 17 VS: Centerområde ved Erlev Bjerge - aftale om vejanlæg Sag: Centerområde ved Erlev Bjerge (1145) - Haderslev Vor Frue Domsogn VS: Centerområde ved Erlev Bjerge - aftale om vejanlæg Provstiudvalget gjorde opmærksom på, at man var bekymret for udsigten til, at MR kunne påtage sig nogle forpligtelser og omkostninger, der ikke var tydeligt angivet på forhånd. Provstiudvalget deltog derfor gerne i et møde om sagen, og advarede på det kraftigste menighedsrådet mod at tiltræde den fremsendte aftale, før den var nøje gennemgået, og menighedsrådet havde fået provstiudvalgets forhåndsaccept. Det har efterfølgede vist sig, at sagen beror på en misforståelse. Domsognets advokat har i en skrivelse bekræftet, at domsognet ikke skal involvere sig i, hvordan aftalen vedrørende udbygningen af den offentlige vej Erlev bjerge udarbejdes. Det er køber af jorden, der må tage stilling hertil i samarbejde med kommunen. 18 Vojens kirkegård - henvendelse fra kunde vedr. betaling for gravstedsvedligeholdelse - sag til besvarelse Sag: Vojens kirkegård (1144) - Vojens Sogn Vojens kirkegård - henvendelse fra kunde vedr. betaling for gravstedsvedligeholdelse - sag til besvarelse 19 Øsby præstegård - istandsættelse ved embedsledighed - Mødeindk. mandag kl. 9 Sag: Øsby præstegård (1086) - Øsby Sogn PU besluttede, at der skulle indhentes supplerende oplysninger hos Vojens menighedsråd i sagen. Nå menighedsrådets svar foreligger, vil provstiudvalgets formand og domprovst udarbejde et svar. PU besluttede at anmode domprovsten skrive til bedemændene og henstille til, at der gives en hensigtsmæssig vejledning med hensyn til priser på de forskellige ydelser og takster, især for en afklaring af om de pårørende kan påtage sig de økonomiske omkostninger, eller kommunen må træde til. PU besluttede, at Helge C. Jacobsen og Bent K. Andersen repræsenterer PU ved mødet mandag den 24. juni om istandsættelse af Øsby præstegård ved embedsledighed indkaldt af stiftsøvrigheden. Øsby præstegård - istandsættelse ved embedsledighed - Mødeindk. mandag kl. 9 Referat, Side: 5

6 Orientering 20 Arv efter Jenny Kathrine Schmidt - prohiberet konto Sag: Jegerup kirke (1088) - Jegerup Sogn Arv efter Jenny Kathrine Schmidt - prohiberet konto 21 Hammelev kirke- renovering af knærfald - SV fra ST sagen søges medtaget næste ks.runde Sag: Hammelev kirke- renovering af knærfald (1133) - Hammelev Sogn Hammelev kirke- renovering af knærfald - SV fra ST sagen søges medtaget næste ks.runde 22 Hammelev kirkegård - Sv fra ST sagen søges medtaget næste ks.runde Sag: Hammelev kirkegård - plænebegravelser - konsulentrunde (1132) - Hammelev Sogn Hammelev kirkegård - Sv fra ST sagen søges medtaget næste ks.runde 23 Ansøgning til stiftet vedr. omlægning af tegltag til blytag på Domkirken Sag: Istandsættelse af Domkirken (1044) - Haderslev Vor Frue Domsogn Ansøgning til stiftet vedr. omlægning af tegltag til blytag på Domkirken SV: Skrivelse til Stiftet vedrørende blytag og masterplan 24 Lånebevilling til nyt tegltag og ny dobbeltdør i graver- og kapelbygning Sag: Nyt tegltag og dobbeltdør - Graver-, kapelbygningen Maugstrup (1118) - Maugstrup Sogn Lånebevilling til nyt tegltag og ny dobbeltdør i graver- og kapelbygning Referat, Side: 6

7 Orientering 25 Vilstrup kirke - udskiftning varmeanlæg - udtalelser fra kgl. bygningsinspektør og varmekonsulent Sag: Vilstrup kirke - udskiftning af varmeanlæg m.m. (1059) - Vilstrup Sogn Vilstrup kirke - udskiftning varmeanlæg - udtalelser fra kgl. bygningsinspektør og varmekonsulent Vilstrup kirke - varmeanlæg - kontakt til Natmus 26 Aastrup kirkekasse - kvartalsrapport 1. kvt. Sag: Kvartalsrapporter 1 kvt (1097) Aastrup kirkekasse - kvartalsrapport 1. kvt. 27 Moltrup/Bjerning 1.kvartalsrapport Sag: Kvartalsrapporter 1 kvt (1097) Moltrup/Bjerning 1.kvartalsrapport 28 Kvartalsrapporter Starup og Øsby og Årø 1 kvt Sag: Kvartalsrapporter 1 kvt (1097) Kvartalsrapporter Starup og Øsby og Årø 1 kvt 29 Vonsbæk kirkekasse - kvartalsrapport 1. kvt. Sag: Kvartalsrapporter 1 kvt (1097) Vonsbæk kirkekasse - kvartalsrapport 1. kvt. Referat, Side: 7

2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. august 2014. Kl. 18.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 28. januar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3

Læs mere

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning.

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud til mødet fra Thyra Bohsen. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. januar 2008. Kl. kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. januar 2008. Kl. kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. januar 2008. Kl. kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Mødepunkter Beslutning 1 Fraværende Der var afbud fra Gunvor S. Hansen. Øvrige var mødt. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Provstiudvalget besluttede indledningsvis, at følgende materiale blev behandlet på mødet. Bilag

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Gunvor Steensbech Hansen havde meldt afbud.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Mødepunkter Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Birte Tange Lauridsen, Jakob Jepsen og Jens

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat af budgetsamrådsmøde torsdag 28. august 2014 kl. 19.00 i Hammelev sognehus, Kirkeforte, Hammelev

Referat af budgetsamrådsmøde torsdag 28. august 2014 kl. 19.00 i Hammelev sognehus, Kirkeforte, Hammelev Referat af budgetsamrådsmøde torsdag 28. august 2014 kl. 19.00 i Hammelev sognehus, Kirkeforte, Hammelev Dagsorden 1. Udskrivningsgrundlaget, landskirkeskatten, stiftsbidraget og andre overordnede faktorer

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var ingen afbud til mødet. 2 Nybyggeri Vedsted præstegård

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af offentligt budgetsamrådsmøde vedrørende de kirkelige kassers budgetter for 2014 torsdag den 29. august 2013 kl. 19.00 i Hammelev sognehus

Referat af offentligt budgetsamrådsmøde vedrørende de kirkelige kassers budgetter for 2014 torsdag den 29. august 2013 kl. 19.00 i Hammelev sognehus Haderslev Domprovsti 2. september 2013 Menighedsrådene i Haderslev Domprovsti Referat af offentligt budgetsamrådsmøde vedrørende de kirkelige kassers budgetter for 2014 torsdag den 29. august 2013 kl.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat,02-12-2008 Side: 1 1 Indberetning af afstemningsvalg Sag: Menighedsrådsvalget

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende: Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Salg af kirkejord Sag: Salg af kirkejord

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af budgetsamrådsmøde onsdag 19. marts 2014 kl. 19.00 i Vojens sognegård, Østerled 4, 6500 Vojens

Referat af budgetsamrådsmøde onsdag 19. marts 2014 kl. 19.00 i Vojens sognegård, Østerled 4, 6500 Vojens Referat af budgetsamrådsmøde onsdag 19. marts 2014 kl. 19.00 i Vojens sognegård, Østerled 4, 6500 Vojens Dagsorden: 1. Velkomst 2. Jacob Lysemose præsenterer sit arbejde som provstiets personalekonsulent.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

Mødepunkt Beslutning Kvartalsrapport PUK kassen 31.03.2013 Sag: PUK 2013 (865) Folkekirkens Skoletjeneste - revideret

Mødepunkt Beslutning Kvartalsrapport PUK kassen 31.03.2013 Sag: PUK 2013 (865) Folkekirkens Skoletjeneste - revideret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. april 2013. Kl. 10:00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Knud Fuusgaard orienterer om loft og tag på

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 20. juni 2012. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive

Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 20. juni 2012. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 20. juni 2012. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive Tilstede var Peder Frederiksen, Jørgen Nielsen, Marigt Bisgård, Else Jensen, Betty Ahrenfeldt, Susan Aaen,

Læs mere

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning 1 826 / Regnskab 2012

Læs mere