Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 29. oktober Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret"

Transkript

1 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 29. oktober Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: konstitueret provst Anne Margrethe Hvas Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Godkend 3 Egvad kirkegård. Ændring af fredningstid Sag: Egvad kirkegård. Ændring af fredningstid (1002) - Egvad Sogn Anmodning om ændring af fredningstid fra 30 til 25 år. Videresendt til Haderslev stift med anbefaling af 25 års fredningstid. Egvad kirkegård. Ændring af fredningstid 4 Ensted: Ansøgning om økonomisk hjælp fra 5% midler. Sag: Ensted nyt kirkehus. (831) - Ensted Sogn Licitationen viser, at arbejdet bliver ,- dyrere end beregnet i byggeprojektet. Menighedsrådet havde regnet med, at den gamle belægning kunne genanvendes ved det nye kirkehus, men det viser sig, at store dele er knækket. Kirkegårds konsulent Preben Skårup anbefaler. at der vælges samme type belægning som på de gange der fører op til kirken. Afvist at der ydes tilskud fra provstiets reservefond til belægning ved nyt kirkehus. Provstiudvalget anbefaler i stedet, at menighedsrådet ansøger om forhøjelse af det godkendte lån i stiftsmidlerne. Anmodning om låneforhøjelse indsendes til provstiudvalget. Ensted: Ansøgning om økonomisk hjælp fra 5% midler. Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 5 Hellevad. Borebiller og tårn. Projektbeskrivelse Sag: Hellevad kirke borebiller (883) - Hellevad Sogn Projektbeskrivelse udarbejdet af arkitekt Hans Lund. -Diverse arbejder vedr istandsættelse af skib og tån. -Istandsættelse af tagværk i kirken. -Istandsættelse af tårets vestmur Samlet pris for istandsættelse iht. overslag kr inkl. moms. Der er herudover bevilget forhåndslån på kr til indledende arbejde og afstivning af tårnet. Der anmodes om lån i stiftsmidlerne med en afdragstid på 20 år og med første afddrag i 2015 Beslutning Godkendt at der optages lån i stiftsmidler på kr med en afdragstid på 20 år og med første afdrag i Projektbeskrivelse udarbejdet af arkitekt Hans Lund samt rådgivningsaftale videresendt til konsulenternes udtalelse. Hellevad borebiller og tårn. Projektbeskrivelse Hellevad borebiller og tårn. Følgebrev fra Hans Lund 6 Hjordkær kirkegård. Helhedsplan til PU godkendelse Sag: Hjordkær kirkegård. Anmodning om ændringer på kirkegård (928) - Hjordkær Sogn Helhedsplanen er udarbejdet i samråd med kirkegårdskonsulent Preben Skaarup og landskabsarkitekt Merete Høgsaa. Godkendt og videresendt til Haderslev stift. Hjordkær kirkegård. Helhedsplan til PU godkendelse 7 Lokalt arrangement for provstiets præster Godkendt Det budgetterede flerdages kursus for provstiets præster i november måned er blevet aflyst. I stedet ønskes afholdt lokalt arrangement med efterfølgende middag d. 26. november 2013, under ledelse af konst. provst Anne Margrethe Hvas. Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 8 Løjt kirkes omgivelser - evt. køb af nabohus Løjt Storegade 1. Niels Viums udtalelse Sag: Løjt anmodning om køb af hus til nedrivning (995) - Løjt Sogn Løjt kirkes omgivelser - evt. køb af nabohus Løjt Storegade 1. Niels Viums udtalelse Beslutning Godkendt, at Løjt menighedsråd køber ejendommen Storegade 1 til nedrivning. Provstiudvalget anbefaler, at købet finansieres med et lån i stiftsmidlerne på op til kr med en afdragstid på 2 år og med første afdrag i Restbeløbet finansieres af kirkekassen. En eventuel anmodning om lån indsendes til provstiudvalget. Løjt anmodning om køb af hus til nedrivning 9 Provstidag om gudstjenesteliv 14. januar Brugerbetaling eller PU betaling? Sag: Værkstedet Gudstjenesteliv afholdes 14. januar 2014 på Folkehjem (952) Godkendt at alle udgifter afholdes af PUK kassen. Der udsendes snarest indbydelse til alle menighedsråd og præster i provstiet. Provstidag om gudstjenesteliv 14. januar Brugerbetaling eller PU betaling? 10 PUK kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Godkendt. Fremsendt til Haderslev stift. 11 Aabenraa: aftaler med præster vedr. el, vand og varme til godkendelse Sag: Aabenraa: aftaler vedr. el, vand og varme til godkendelse (998) - Aabenraa Sogn Godkendt og underskrevet. Aabenraa: aftaler vedr. el, vand og varme til godkendelse 12 Øster Løgum kirkegård. Anmodning om nedlæggelse af del af kirkegården Sag: Øster Løgum Kirkegård. Anmodning om nedleggelse af del af kirkegård (859) - Øster Løgum Sogn Anmodning om tilladelse til at kontakte landskabsarkitekt for udarbejdelse af plan for omlægning af kirkegården. Endvidere anmodes om tilladelse til stop for begravelser på den del af kirkegården, der ønskes omlagt. Godkendt. Når helhedsplanen for kirkegården er udarbejdet, skal den fremsendes til provstiudvalget til godkendelse. Øster Løgum kirkegård. Anmodning om nedlæggelse af del af kirkegården Referat, Side: 3

4 13 Bov kirke - puds- og kalkafskalninger. Mødeliste konsulentrunde Sag: Bov kirke - puds- og kalkafskalninger: medtages på næste konsulentrunde (965) - Bov Sogn Bov kirke - puds- og kalkafskalninger. Mødeliste konsulentrunde 14 Burkal kirke - jernankre i nordsiden - stenbelægning. Konsulentrunde mødetider Sag: Burkal kirke - jerankre i nordsiden + stenbelægning. Medtages på næste konsulentrunde (919) - Burkal Sogn Burkal kirke - jernankre i nordsiden - stenbelægning. Konsulentrunde mødetider 15 Genner kirke. Revideret budget. Referat fra opstartsmøde Sag: Genner kirke istandsættelse. (855) - Genner Sogn Genner kirke. Revideret budget. Referat fra opstartsmøde Genner kirke: lukning af kirke under istandsættelse Sag: Genner kirke istandsættelse. (855) - Genner Sogn Genner kirke: lukning af kirke under istandsættelse 17 Hellevad arealoverførsel. Godkendt og underskrevet Sag: Hellevad. Arealoverførsel: matr. nr. 312 Hellevad Ejerlav, Hellevad (902) - Hellevad Sogn Hellevad arealoverførsel. Godkendt og underskrevet Referat, Side: 4

5 18 Kliplev kirke: Brev vedr. restaurering skal indsendes ad tjenestevejen Sag: Kliplev kirke: Sindet at yde statstilskud (964) - Kliplev Sogn Kliplev kirke: Brev vedr. restaurering skal indsendes ad tjenestevejen 19 Kliplev kirkegård, anmodning om besøg af kirkegårdskonsulenten Sag: Kliplev kirkegård, anmodning om besøg af kirkegårdskonsulenten (999) - Kliplev Sogn Kliplev kirkegård, anmodning om besøg af kirkegårdskonsulenten 20 Rise præstegård - nyt tegltag Sag: Rise: præstegård Egeparken 64, 6230 Rødekro (940) - Rise Sogn Rise præstegård - nyt tegltag 21 Rise menighedsråd - tillæg til regulativ for tyske frimenigheders brug af kirken Sag: Rise menighedsråd - tillæg til regulativ for tyske frimenigheders brug af kirken (1000) - Rise Sogn Rise menighedsråd - tillæg til regulativ for tyske frimenigheders brug af kirken 22 Aabenraa: Sct. Nicolai kirke- udvidelse af trappen mv Sag: Sct. Nicolai kirke- udvidelse af trappen mv (996) - Aabenraa Sogn Aabenraa: Sct. Nicolai kirke- udvidelse af trappen mv Aabenra, Sct. Nicolai kirke - udvidelse af trappe m.m. Aabenraa Sct. Nicolai kirke- udvidelse af trappen mv. Metages på konsulentrunde forår Referat, Side: 5

6 23 Aabenraa: Lergaard 6, Aabenraa. Indsflytningssyn Sag: Aabenraa: Lergaard 6, Aabenraa. Indsflytningssyn (997) - Aabenraa Sogn Aabenraa: Lergaard 6, Aabenraa. Indsflytningssyn Aabenraa: Lergård 6 noter fra indflytningssyn samt aftaler vedr. el, vand og varme 24 Ansættelse - Aabenraa Pastorat, Haderselv Stift(2) Sag: Aabenraa sogn: Eva Wiwe Løbner ansat (1001) - Aabenraa Sogn Ansættelse - Aabenraa Pastorat, Haderselv Stift(2) 25 Aabenraa: Ændring vedr. opsparing Sag: Aabenraa sogns kirkekasse (848) - Aabenraa Sogn Aabenraa: Ændring vedr. opsparing 26 Aabenraa Regnskab 2013 og revisionprotokol forsinket Sag: Regnskab Revision (989) Aabenraa Regnskab 2013 og revisionprotokol forsinket Referat, Side: 6

7 27 Lokalplaner Sag: Lokalplaner 2013 (841) Lokalplan: boligområde ved Bygmarken, Rødekro - Rise kirkes omgivelser Lokalplan: Boligområde ved Bjerggade m.fl., Aabenraa Lokalplan: Boligområde ved Bygmarken, Rødekro Forslag til lokalplan tillæg 36 - Lyreskovskolen, Bov Lokalplan : Tillæg nr. 19 Boligområde ved Kådnermarksvej i Frøslev Lokalplan: Boligområde ved Kådnermarksvej i Frøslev Lokalplan: Institution ved Søstvej Lokalplan: Tillæg nr. 31 Søstvej 28 Kirkegårdstakster for 2014 er nu fremskevet Sag: GIAS: Kirkegårdstakster for 2014 er nu fremskevet (1003) Kirkegårdstakster for 2014 er nu fremskevet 29 Mødeliste konsulentrunde den Sag: Konsulentrunde 2013 (920) Mødeliste konsulentrunde den Referat, Side: 7

8 30 Personalekonsulent: Svar vedr. permanentgørelse af stilling som personalekonsulent i Haderslev Stift Sag: Fælles personalekonsulent (954) Personalekonsulent: Svar vedr. permanentgørelse af stilling som personalekonsulent i Haderslev Stift 31 PUK kvartalsrapport 2 kvartal Til HS Sag: PUK 2013 (844) PUK kvartalsrapport 2 kvartal Til HS 32 PUK Regnskab 2012 med revisionsprotokol. Til HS Sag: PUK 2013 (844) PUK Regnskab 2012 med revisionsprotokol. Til HS 33 Revisor - skift i den provstiansvarlige medarbejder - kontraktens punkt 6 Sag: Revision (835) Revisor - skift i den provstiansvarlige medarbejder - kontraktens punkt 6 34 Uddannelse/efteruddannelse af kirkefunktionærer - Indbydelse til fyraftensmøde den 20. november 2013 Sag: Haderselv stift.orienteringer (851) Uddannelse/efteruddannelse af kirkefunktionærer - Indbydelse til fyraftensmøde den 20. november 2013 Referat, Side: 8

9 35 Til provstiudvalgets valgbestyrelse - ingen klage - navne kan meddeles Sag: Valg til provstiudvalg efterår 2013 (953) Til provstiudvalgets valgbestyrelse - ingen klage - navne kan meddeles Ove Steiner Rasmussen, personlig stedfortræder samtykke 36 Eventuelt Intet 37 Kommende provstiudvalgsmøder Provstiudvalgsmødet d. 5. november er aflyst Tirsdag d. 29. oktober 2013 kl. 19,00 : Konstituerende møde for nyt provstiudvalg Tirsdag d. 5. november 2013 kl.? Provstiudvalgsmøde Referat, Side: 9

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Ib Krogh-Nielsen og Birgit Hougaard. Per Søgaard deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat PU møde

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Kvist, Anne Marie Laier og Even Christensen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august 2011. Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august 2011. Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august 2011. Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1 Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne Christiansen. Anmodning om medfinansiering.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne Christiansen. Anmodning om medfinansiering. Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 5. april 2011. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 5. april 2011. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 5. april 2011. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19 Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater (417)

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 2. december 2014. Kl. 16,30 Mødested: Hotel Europa, Aabenraa. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 2. december 2014. Kl. 16,30 Mødested: Hotel Europa, Aabenraa. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. december 2014. Kl. 16,30 Mødested: Hotel Europa, Aabenraa Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Godkendt 3 Bjolderup-Uge.

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1 Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Christian Hvergel Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 9. marts 2011. Kl. 17,00 Mødested: Folkehjem

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 9. marts 2011. Kl. 17,00 Mødested: Folkehjem Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 9. marts 2011. Kl. 17,00 Mødested: Folkehjem Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater (417) Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende med afbud Anne Marie Laier

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende med afbud Anne Marie Laier Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud Anne Marie Laier Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Mødet startede med besigtigelse på Lomborg kirkegård Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Gunvor Steensbech Hansen havde meldt afbud.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere