Moths Ordbog. Nu på nettet og som App. Indhold. Tænkt og redigeret omkring år 1700 af Mathias Moth på Mothsgården, i Søllerød.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moths Ordbog. Nu på nettet og som App. Indhold. Tænkt og redigeret omkring år 1700 af Mathias Moth på Mothsgården, i Søllerød."

Transkript

1 ISSN Indhold Side 2 Byvandring i Trørød Side 3 Familiearrangementer og aktivitetskalender Side 4 Fredensborg Side 5 Ringovnen Side 6-7 Moths ordbog Side 8 Fra storgods til husmandssted Side 9 Dansk Vestindien Side Nordbanen Side 12 Meddelelser Side Referat af generalforsamlingen Side 15 Nyt fra Rudersdal Museer, Historisk Arkiv September 2014 Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen Moths Ordbog Tænkt og redigeret omkring år 1700 af Mathias Moth på Mothsgården, i Søllerød Nu på nettet og som App. Se side 6 Portræt af Mathias Moth, siddende i Højesteret i 1697 Redaktion: Anita Mikkelsen, Ellekrogen 8, 2950 Vedbæk Morten Trommer, Morlenesvej 10, 2840 Holte Martin Wilson, Lyngbygårdsvej 17 B 2. tv Kgs. Lyngby Lars Bo,Hansen: Husumgade 6.2tv., 2200 Kbh. N

2 Byvandring i Trørød Torsdag den 11. september kl. 17- kl.19 med museumskonsulent Niels Peter Stilling Vi begynder vores vandring i den vestligste ende af Trørød, hvor Børnehjemmet Skovly og Gammel Holte Kirke ligger ved Kohaveskoven. Kirken blev bygget i 1978 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og gav med sin arkitektur anledning til bl.a. øgenavne som Barsebäck II. Vi ser på denne spændende kirke både inde og ude, inden vi vandrer langs den fredede Trørød Eng mod torvet. Kohavevej ved stenkisten, der førte over vejdammen. Overgangen kan stadigvæk ses. I baggrunden Holtegårds Fabriker tv. og Kohave Mejeri th. (Historisk Arkiv) I den vestlige del af Trørød har ligget og ligger stadigvæk et lille erhvervsområde, der omkring 1. verdenskrig var domineret af henholdsvis Kohavemejeri samt bryggeriet, Holtegårds Fabriker. På resten af turen ad den gamle landsbygade, som stadigvæk snor sig op mod Gadebakken, nu Trørød Torv, fortælles om den blandede bebyggelse, som lå her, med huse som smedens og barberens, som stadigvæk findes. Omkring torvet lå landsbyens store gårde, hvoraf der endnu er så meget tilbage, at man kan forestille sig miljøet, som det så ud i 1800 tallet. Skolen fra 1822 ligger stadigvæk ud til vejen med den endnu ældre prinsesseskole inde i haven. Turen slutter på torvet, hvor vi hører lidt om det oprindelige butiksliv. Mødested: foran Gl. Holte kirke Turen afvikles i samarbejde med Trørød Grundejerforening. Tilmelding: Sekretariatet, Rudersdal Museer, tlf fra 3. sept. 2

3 Familiearrangementer i efteråret Åben Boplads på Vedbækfundene, Gl. Holtegård Søndag den 7. september kl Så er der igen mulighed for at opleve jægerstenalderen for én dag. Tag familien med til bopladsen foran Vedbækfundene v. Gl. Holtegaard og deltag i de forskellige arbejdende værksteder, som i jægerstenalderen. Engle og Nisser Søndag den 16. november fra kl i Søllerød Sognegård - Engleværkstedet i Søllerød Sognegård er ved at være en tradition, og i år udvides konceptet, så man både kan lave engle og nisser. Børn og voksne (fra år) kan sammen med billedkunstner Mette Wille få nogle kreative timer i Søllerød Sognegård, hvor Mette Wille har masser af sjove modeller med, men hvor det helt er op til deltagerne selv at skaber deres egne personlige engle- eller nissefigurer. Denne familiedag er gratis og er et samarbejde mellem Rudersdal Kommune, Kultur, Historisk-topografisk Selskab og Søllerød Menighedsråd. En af præsterne vil kigge forbi sognegården og fortælle lidt om engle og måske vil der også blive fortalt lidt om nissers historie. Aktivitetskalender Efteråret 2014 (Arrangementerne er som altid kun for medlemmer) Den 7. september: Åben Boplads - se ovenfor Den 7. september: Sensommerudflugt - udsolgt Den 11. september: Byvandring i Trørød - se side 2*) Den 16. september: Fredensborg Slotshave - se side 4*) Den 30. september: Ringovnen - se side 5 *) Den 8. oktober: Moths Ordbog - se side 6-7 Den 30 oktober: Fra storgods til husmandssted - se side 8 Den 13. november: Dansk Vestindien- se side 9 Den 16. november: Engle og nisser - se ovenfor*) *) Husk tilmelding, og at melde afbud i tilfælde af forfald Sekretariatet tlf fra den 3. september 3

4 Omvisning i Fredensborg Slotshave efter restaurering af Brede Allé tirsdag den 16. september kl kl. 18 I september sidste år kunne Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme afslutte et stort restaureringsprojekt i Fredensborg Slotshaves Brede Allé. Forud var gået 3 års hektisk arbejde og mere 50 mio. kr. for at føre Brede Allé tilbage til det udtryk, som arkitekt Nicolas-Henri Jardin i samarbejde med billedhugger Johannes Wiedewelt gav alleen tilbage i 1760 erne. Omvisningen vil blive guidet af Christine Waage Rasmussen, Landskabsarkitekt, Phd, som har været projektleder på Brede Allé opgaven og Jens Borsholt, Teamchef og tidligere områdeansvarlig arkitekt for Fredensborg Slot. Ved omvisningen vil de give en generel introduktion til slottet og haven, fortælle om den tætte sammenhæng mellem slot og have, deres historie og placering i kulturhistorisk sammenhæng, hvordan de arbejder med deres udvikling og pleje og ikke mindst om projektet til restaurering af Brede Allé. En del af omvisningen vil således komme til at handle om hvorfor dette projekt skulle gennemføres, forudsætningerne for projektet, de væsentligst udfordringer, og selvfølgelig selve resultatet. I projektet er der lagt et meget stort arbejde i at afdække og tydeliggøre det oprindelige anlægs kvaliteter og visse steder også i at rekonstruere elementer, som har været sløjfet i mange år, men som er vigtige for at kunne forstå anlæggets ide. Fredensborg Slot og have er udover deres status som historiske monumenter også bolig og arbejdssted for regentparret og et rekreativt område for besøgende. En væsentlig del af arbejdet med restaureringen har derfor været, at finde en balance mellem det historisk korrekte og hensynet til en mere moderne brug af anlægget, til driftvilkår, økonomi m.m.. Tilmelding: Sekretariatet, tlf Fra den 3. september Vi mødes på parkeringspladsen foran slottet 4

5 Ringovnen Et besøg på Nivaagaards Teglværks Ringovn Tirsdag den 30. september kl. 15 ca. kl. 17 Friederich Hoffmann opfandt og byggede denne cirkulære ringovn i Nivå i 1870 den ældste af slagsen i Danmark. Det specielle ved denne måde at brænde teglsten på er den kontinuerlige teglbrænding, som var banebrydende i 1870, med sin vandrende ildzone. Ringovnen er et sjældent industriminde om den teknologiske udvikling, der fandt sted i midten af 1800-tallet. Ringovnen var i brug frem til 1967 og blev fredet i Vi får en guidet rundvisning, hvor områdets og teglværkets historie fortælles, og hvor vi vil få vist lerets vej rundt i ringovnen, se mølleloftet, tørrekamre og brandkamre frem til de færdige mursten og derigennem få forklaret Ringovnens enestående konstruktion. Det er formanden for Ringovnenes bestyrelse, Jørgen G. Berthelsen og Carl Jørgen Schousboe, der vil være vore guider. Mødested: Teglværksvej 23 Nivå Tilmelding: Sekretariatet, Rudersdal Museer, tlf Fra den 3. september 5

6 Mathias Moth og hans Ordbog Onsdag den 8. oktober kl.1930 i Søllerød Sognegård Ved dr. phil.marita Akhøj Nielsen Det Danske Sprog og Litteraturselskab Den første store danske modersmålsordbog blev skabt i en årrække omkring år 1700 af Matthias Moth ( ). Han var uddannet mediciner, men fik sin karriere i den danske centraladministration under Christian V, hvor han beklædte en stribe høje poster. På toppen af sin karriere iværksatte han en landsindsamling af stof til en ordbog, der skulle tjene»til fædernelandets reputation«. Han instruerede biskopperne i Danmark-Norge om at lade præster, skolelærere og andre sprogkyndige optegne alle de ord, som bønder, håndværkere og søfolk brugte. De skulle ikke alene notere ordene og deres betydning, men også bøjning, udtale, faste vendinger og udtryk. I løbet af ganske kort tid indkom der et stort og broget materiale. Vi kan måske antage, at Mathias Moth til tider har siddet på sit landsted, Mothsgården og arbejdet med sin ordbog i Geheimerådens Kabinet, til venstre i huset. I 1699 døde Christian V, og Moth blev afskediget. Resten af sit liv brugte han på at redigere det indsamlede stof. Sidste redaktionen fylder ca sider. Moth opgav at få værket trykt. Efter hans død kom håndskrifterne til Det Kongelige Bibliotek, hvor de 62 store, tykke bind stadig findes. De er blevet brugt af alle senere store, danske ordbøger, især Ordbog over det danske Sprog. I mere end 150 år har man ønsket at få udgivet storværket, men først nu er det lykkedes at offentliggøre ordbogen på en hjemmeside, Ordbogen er alt andet end en tør samling kedelige ord. Tværtimod bugner den af charmerende, sjove, frække og mærkelige ord og udtryk. Mange af dem bruger vi stadig, tit på samme måde som Moth, mens andre er gledet ud af sproget eller har skiftet betydning. Vi kommer utrolig tæt på det danske folk lige omkring år 1700 ved at dykke ned i Moths Ordbog. 6

7 I foredraget præsenteres Moths liv og samtid, især baggrunden for hans ordbogsarbejde. Ordbogen selv står i centrum for foredraget. Fakta: mothsordbog.dk er finansieret af Carlsbergfondet og udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Projektet ledes af redaktør, dr.phil. Marita Akhøj Nielsen. Der er bevaret flere udkast til de første bogstaver i alfabetet, en komplet kladde og en færdig redaktion, altsammen skrevet i hånden af Moth selv. Nedenfor: Moth online Jægersborg Restaureringen af Mothsgården er godt undervejs, men har vist sig at være mere omfattende end man kunne forudse inden byggestart. Det har forsinket projektet et par måneder, men med det indregnet i planen, skrider arbejdet planmæssigt frem. Så snart huset er lukket, dvs. når det ydre tag er færdigt, vil det meget omfangsrige tagstillads blive taget ned, og der vil være udsigt til et smukt nyt tegltag, mens resten af arbejdet inde i huset gøres færdigt. 7

8 Fra storgods til husmandssted Grever, baroner og husmænd Foredrag ved John Erichsen Torsdag den 30. oktober kl i Søllerød Sognegård I 1919 vedtog Rigsdagen loven om lensafløsning. Næppe mange kender i dag til dette, og ordet lensaflsøning lyder jo ikke just spændende. Men loven var et opgør med de store danske godser og det nærmeste, vi her i Danmark er kommet revolutionær lovgivning. Staten tilegnede sig store værdier i form af jord, kapital og kunstværker fra herregårdene. Det er en sag med mange politiske, økonomiske, juridiske, sociale og kulturelle aspekter. Dette skete i en tid med store sociale spændinger oven på Første Verdenskrig, revolutionen i Rusland og opstande i Berlin og så tæt på Danmark som i Kiel. Godsejerne opfattede lensafløsningen som konfiskation og overgreb, og den vakte bitterhed og vrede i vide kredse, en følelse der har holdt sig helt til vor tid. På den anden side var lensafløsningen det politiske flertals forsøg på at give et besiddelsesløst landproletariat bedre kår og opnå en mere retfærdig jordfordeling. Godsejerne betragtede loven som gundlovsstridig og anlagde i 1920 sag mod staten. Et enstemmigt dommerpanel i Landsretten var enig, mens Højesterets flertal fandt, at vel var loven hård, men dog ikke i strid med Grundloven. Herefter gennemførtes de følgende 10 år afløsningen af 81 store godser, som måtte afgive en trediedel af landbrugsjorden, betale 20-25% af godsets værdi i statsafgift og desuden overdrage utallige kunstværker og antikviteter til danske museer - til glæde for offentligheden. Foredraget vil især koncentrere sig netop om den kontroversielle afgivelse af det gamle herregårdsinventar, der tilgik Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet, Kunstindustrimuseet, Det kgl. Bibliotek, Rigsarkivet og enkelte andre museer. Sammen med Ditlev Tamm udgav John Erichsen i foråret bogen Grever, baroner og husmænd. Han har en lang museumskarriere bag sig, bl.a. som museumschef ved Københavns Bymuseum og Nationalmuseet samt konsulent for Reventlow-Museet på Pederstrup. Han har skrevet flere bøger om herregårdens kulturhistorie, var redaktør og medforfatter af Nationalmuseets firebindsværk HERREGÅRDEN menneske samfund landskab - bygninger, som udkom

9 Dansk Vestindien Foredrag ved Niels Peter Stilling Torsdag den 13. nov. kl i Søllerød Sognegård Niels Peter Stilling har siden sin studietid i 1970 erne interesseret sig for historien om Dansk Vestindien, og han har flere gange besøgt de tre øer, senest som rejseleder i februar Foredraget er ledsaget af mange billeder og ældre tegninger og først og fremmest foredragsholderens mange fotooptagelser fra St. Croix, St. Thomas og St. Jan I foredraget bringes tilhørerne tilbage til Columbus opdagelsesrejser i 1490 erne, hvor han på sin anden rejse i 1493 havde sit første sammenstød med urbefolkningen på St. Croix. Vi hører om hollænderne i Caribien og den tidligste historie om trekantshandelen. Derefter fortælles om de første danskere i Caribien i 1600-tallet, om den danske slavehandel og om erhvervelsen af St. Thomas i 1660 erne tallet er øernes storhedstid, især efter købet af St. Croix i Sukkeret fra Vestindien var en af de vigtigste handelsprodukter i den danske storhandelstid i 1700-tallets anden halvdel. Danmark forbyder slavehandel i 1792 med en overgangstid på 10 år, og i løbet af 1800-tallet ændrer vilkårene sig. Storhandelstiden slutter brat med Danmarks inddragelse i Napoleonskrigene og i 1848 ophæver guvernør von Scholten slaveriet på øerne. En nedgangstid følger, og i flere omgange i 1800-tallets anden halvdel forsøger Danmark forgæves at sælge øerne til USA. Salget lykkes dog først i 1917, hvor den kloge danske udenrigsminister Erik Scavenius ved et lille snedigt trick formåede at få USA til at betale den uhørt høje pris af 25 mio. dollars for de tre øer. Foredraget slutter med en beskrivelse af øerne i dag, hvor vi om få år skal til at fejre 100-året for salget. Hvis der er tilstrækkelig interesse, vil Niels Peter Stilling arrangere en 14 dage lang rejse til de tre øer i første halvdel af marts Foråret er den bedste tid på øerne med et mildt klima, grader og en let brise. På rejsen besøges alle tre øer med en uge på henholdsvis St. Croix og St. Thomas og en daglang udflugt til St. Jan. Man kan tilmelde sig efter foredraget (max. 25 deltagere). 9

10 Nordbanens 150 års jubilæum 1864, et ikonisk og skæbnesvangert år i Danmarkshistorien. Slaget ved Dybbøl nederlagene til Preussen blev nationale traumer var dog ikke kun et ulykkens år, den 9. juni åbnede Den Nordsjællandske Jernbane, senere kendt som Nordbanen. Nordsjælland var nu forbundet med København via tog, hvor det tidligere havde været via vandet eller de dårlige veje. Jernbaneplaner Den 11. maj 1861 annonceredes tre forslag til linjeføringen for den nye nordsjællandske jernbane. Alle tre forslag var ens fra København til Lyngby og på Klampenborgbanen. Første forslag gik via Ny Holte og via den linjeføring, vi kender i dag. Andet forslag fra Lyngby via Hørsholm til Helsingør med sidebaner til Hillerød og i tredje forslag gik banen vest om Hørsholm til Helsingør. Den nordsjællandske Jernbane åbnes Den 22. juli 1863 åbnede Klampenborgbanen, 1. oktober åbnede Hellerup-Lyngby, og sidst, men ikke mindst, åbnede resten af strækningen den 9. juni Dagen inden, den 8. juni, havde et festtog med Christian IX, dronning Louise, kronprins Frederik, prinsesse Dagmar, eliten i statsapparatet og privatlivet gennemkørt ruten med pomp og pragt. De første år måtte passagerne nøjes med tre daglige tog. Morgen- og aftentog, som udelukkende var for passagerer, og et middagstog, som var et blandet tog med person- og godstransport. Der fandtes kun et enkelt spor og blot 3 stationer Lyngby, Gentofte og Hellerup - på strækningen mellem Ny Holte og København. Køretiden var 45 minutter, og en enkeltbillet på anden klasse kostede 88 øre, mens en billet på tredjeklasse kostede 64 øre. Timelønnen for en faglært arbejder var 27 øre i Godsbefordringen var i starten ikke den store succes, men udviklede sig senere i en positiv retning godt hjulpet af takstnedsættelser og promoveringsfremstød. Især produkter fra teglværker i Nordsjælland, som leverede tegl til opbyggelsen af brokvartererne i København, var store bidragydere. I 1867 blev der udvidet med fem daglige afgange, hvilket var en nødvendighed, da banen var blevet en succes. Både hvad angik den daglige persontrafik og blandt københavnerne på udflugt, der havde læst om Nordsjællands herligheder i det lille hæfte Touristen i Nordsjælland illustreret vejviser på udflugter mellem København og Helsingør. 10

11 Dobbeltspor Banens succes betød, at der hurtigt opstod krav om flere tog på banen. Dette var en umulighed, da der kun var et enkelt spor nord for Hellerup. I 1889 fremlagdes et lovforslag om etablering af jernbanefærger via Helsingør, hertil var vedhæftet anlæggelsen af et dobbeltspor mellem Hellerup og Ny Holte. Den 30. marts 1889 blev loven vedtaget. Til anlæggelsen af dobbeltsporet og en udvidelse af stationerne Hellerup, Gentofte og Holte, samt en helt ny station ved Lyngby, var der afsat 1 million kroner. Et anlægsarbejde, der blev omfattende, især jordarbejdet omkring kurveforholdene og ved Gentoftebakken der skulle sænkes 3 meter. Ved Holte Station var jordarbejdet ekstra slidsomt, da det var skovbakker med træer og rødder, der skulle fjernes. Arbejdet kostede både liv og førlighed hos jernbanebørsterne. Nordbanen, fra århundredskiftet og frem I årene omkring århundredskiftet voksede trafikken på Nordbanens sydlige del/ Holtebanen eksplosivt i og med, at både hverdagstrafikken og udflugtstrafikken var stigende. På dette tidspunkt bestod Nordbanens toge endnu af kupévogne med udvendige døre og ingen gennemgang. Dette betød, at billetteringen foregik under kørslen på udvendige løbebrædder. Denne fremgangsmåde, der af og til krævede sine dødsofre, blev afskaffet i Herefter indførtes der billetkontrol ved stationernes ind- og udgange. Først i 1925 begyndte billetteringen at foregå inde i vognene, der på daværende tidspunkt stort set alle var gennemgående. Omfanget af den øgede trafik på Holtebanen ses blandt andet i sommerkøreplanen fra 1906, hvor det fremgår, at der på hverdage gik 17 daglige tog og på søndage 23. Elektrificering af den københavnske nærtrafik. En følge af den stigende persontrafik var, at man i 1930 påbegyndte arbejdet med at elektrificere den københavnske nærtrafik. Fra maj 1936 kørte der S-tog mellem Holte og København hvert 20. minut. Rejsetiden var på 30 minutter, hvor de damptrukne Holtetog havde været ca. 40 minutter om at køre den samme strækning. I maj 1968 elektrificeredes den videre strækning mellem Holte og Hillerød. Billeder og tekst: Historisk Arkiv 11

12 Historisk-topografisk Selskab For Søllerødegnen Stiftet den 27. Februar 1942 BESTYRELSEN efter generalforsamlingen 2014 Formand Etnolog Anita Mikkelsen Sekretær/Næstformand Civilingeniør Søren P. Petersen Kasserer Konsulent Verner Hylby Redaktør Museumskonsulent PhD Niels Peter Stilling Øvrige Bestyrelsesmedlemmer Etnolog MK Birgitte Schjerning Povlsen Arkivar Morten Trommer Direktør/rådgivende ingeniør Carl Steen Berggreen Ingeniør Jan Britze Menighedsrådsformand Georg Lund Arkivleder Lars Bo Hansen Lærer Sanne Rud Suppleanter Cand.mag. Martin Wilson Arkitekt Steen Pedersen EN STOR TAK Til alle de, der har hjulpet med at bringe Søllerødbogen for 2014 ud. Sommerferien var begyndt, da Søllerødbogen lå færdigtrykt, men mange har alligevel hjulpet med at få bragt bogen hurtigt ud, så medlemmerne kunne få glæde af den i sommerferien. Samtidigt har vi sparet mange penge i porto! Har du HØRT Søllerødbogen Søllerødbogen har år tilbage været indtalt som lydbog. Nu er de senere årgange også indtalt kan nu lånes på biblioteket. Det samme vil 2013 og 2014 inden længe kunne. Stærkt svagtsynede kan henvende sig til KLO, på tlf eller se mere på - som medlem af KLO kan man få lydbøgerne tilsendt gratis. 12

13 Ordinær Generalforsamling Referat af mødet torsdag den 27. maj i Søllerød Sognegård 1. Valg af dirigent Palle Schiff blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning Referatet af Anita Mikkelsens beretning gengives i hovedpunkter. Den detaljerede beretning udgives i Søllerødbogen 2014, der i år udkommer medio/ultimo juni. Anita indledte med at udtrykke glæde over Selskabets store opbakning fra medlemmerne. Selskabets arrangementer og udgivelser understreger, at det lever op til dets formål: Selskabet har til formål at udbrede kendskab til og vække interesse for Søllerød-egnens historie, topografi og kulturelle forhold samt dermed beslægtede emner. Arrangementer i 2013: Bi Skaarup: Sjællandsk Madkultur. Besøg på Nationalmuseets Klunkehjem. Peer Kaae: Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej. Niels Peter Stilling: Rundvandring på Søllerød Kirkegård (to gange). Ole R. Byrgesen: Rundvandring i Arboretet (to gange). Jeppe Tønsberg og Georg Lund/Anita Mikkelsen: Rundvandring i Raadvad. (blev gentaget). Jon Voss og Søren P. Petersen: Vandring i Skodsborg og Jægersborg Hegn. Annette Straagaard: Eremitageslottets restaurering. Rundvandring i Bykvarteret Carlsberg Byen. Besøg på Søfartsmuseet. Niels Peter Stilling: Herregårde på Fyn. Sensommerudflugt til bl.a. Selsø og Ledreborg. Deltagelse i Åben Boplads Vedbækfundene. Mette Wille og Signe Kamstrup: Engleværksted. Deltagelse i Vedbæk Havnedag. Kaj Sørensen: Byplaner og lokalplaner set i historisk perspektiv (efter generalforsamling 2013). Andre aktiviteter Bevaringsudvalget holder øje med lokalplaner og kommer med bemærkninger, når det er nødvendigt. Nogle af disse bemærkninger bliver hørt. Herunder indsigelse mod råstofindvinding ved Vedbæk havn. Deltagelse i Partnerskab om bevaring af historiske monumenter i Rudersdal Kommune, herunder arbejdet med de talende monumenter. Hvert år udgiver vi Søllerødbogen med Niels Peter Stilling som redaktør og med artikler fra flere forfattere. Stor tak til redaktør og forfattere og tak til de mange, som bringer Søllerødbogen ud til medlemmerne. De sidste ca. 5 årgange af Søllerødbogen er ved at blive indtalt som lydbog og vil kunne lånes på Rudersdals biblioteker. Medlemsbladet Nyt fra Lokalhistorien udkommer to gange årligt med beskrivelser af vores arrangementer og med små artikler. Nyhedsservice via . 13

14 Deltagelse i idemøde om revitalisering af Kulturslangen. Mødet var arrangeret af Rudersdal Kommune. Samarbejder Selskabet har et fint samarbejde med Rudersdal Kommune, specielt kulturafdelingen, Søllerød Menighedsråd og kulturelle foreninger. Bl.a. har Rudersdal Kommune tildelt Selskabet kr. i driftstilskud. Særligt skal det gode samarbejde med Rudersdal Museer nævnes, med en særlig tak til Birgit Simonsen, som udfører sekretærarbejdet for Selskabet. Anita takkede Henrik Støtt for de mange års store indsats for Selskabet som kasserer. Kommentarer og spørgsmål fra salen Ingen Beretningen blev godkendt. 3. Regnskab og budget Kasserer, Verner Hylby, gennemgik det uddelte regnskab for Resultat 2013 blev et underskud på kr. Kontingenterne er blevet lidt mindre end forventet, hvilket skyldes, at der er færre medlemmer end forventet. Sensommerudflugten blev lidt dyrere end forventet (4.900 kr. mod budget kr.) Sekretærudgiften er øget fra kr. i 2012 til kr. i Balancen er på kr. Spørgsmål fra salen: Hvor mange medlemmer er der? Svar: 981. Regnskabet blev godkendt. Budgettet 2015 Kasserer, Verner Hylby, havde bl.a. følgende bemærkninger: Der er budgetteret med medlemmer. og med ca kr. i underskud. Der var ingen bemærkninger fra salen. Budgettet blev vedtaget. 4. Fastlæggelse af kontingent kontingentet på 250 kr./år blev vedtaget. 5. Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag. 6 Valg ifølge vedtægterne: Valg af formand: Anita Mikkelsen blev genvalgt Til bestyrelsen blev genvalgt/valgt: Birgit Schjerning Povlsen, Niels Peter Stilling, Søren P. Petersen Lars Bo Hansen, Carl Steen Berggreen - alle genvalgt Sanne Rud blev nyvalgt Henrik Støtt ønskede at træde ud af bestyrelsen. Til anden suppl.blev valgt Steen Pedersen Revisor Ena Berg blev genvalgt Eventuelt Frank Christiansen: Hvorfor går sensommerudflugten ikke som nævnt i NYT til Vordingborg. Anita: Det nye borgcenter viste sig endnu ikke egnet til turen. Efter generalforsamlingen holdt Jon Voss et interessant, informativt foredrag om: Fremtiden for Mothsgården og Rudersdal Museer. 14

15 Særudstilling på Mothsgården: KRIG: 1814, 1864, 1914 Udstillingen fortæller krigenes historie både overordnet og gennem hverdagen for soldater og civile, fra landgangen i Vedbæk 1807 og nordmændene splittet mellem Danmark og Norge i 1814, over soldaten ved Dybbøl, tabet af Sønderjylland og H.C. Andersens krigsængstelighed i Søllerød i 1864, til Første Verdenskrig, det neutrale Danmark og Sikringsstyrken og dens værter her på egnen. Udstillingen viser udstyr, våben og mange andre spændende ting fra alle krigene. Udstillingen står til den 19. oktober Særudstilling på Mothsgården: SKÅL! Dansk alkoholkultur - fest, fælleskab og fordærv Om alkoholens kulturhistorie lokalt og generelt, selskabelighed, kroer, restauranter, beværtninger. Bondegårdenes ølbrygning, den fattige mands snaps, whiskybæltet, sjusser, shots og sauvignon - samt druk, delirium og afholdsbevægelse. Udstillingen vises fra lørdag d. 29. november til foråret Særudstilling på Historisk Arkiv: Ungdomskultur i Rudersdal NYT FRA RUDERSDAL MUSEER Udstillingen er inspireret af arkivets samling af dagbøger. Udstillingen giver gennem video-dagbøger et indblik i ungdomskultur i Rudersdal I unges tanker, i deres hverdag, hvordan sproget tales og ungdomslivet leves. Udstillingen vises fra september til december. Hotspot-udstilling: Skolelovens 200 års jubilæum Museets nye administration Biblioteksalleen nr. 5 Nærum Historisk Arkivs udstilling sætter gennem ord og billeder fokus på skolelovens 200 årsjubilæum og på 200 års skoleliv i Rudersdal kommune. Udstillingen vises på Mothsgården og på kommunens skoler. Udstillingen vises i oktober/november. Herudover kan man se frem til Rudersdal Museers mange spændende Arrangementer i efteråret og vinteren 2014, eksempelvis Tour de Guerre en cykeltur til krigs-relaterede lokaliteter i lokalområdet, Åben Boplads på Vedbækfundene, skov- og landskabshistoriske cykel- og vandreture, rundvisninger i særudstillingerne, kurser i slægtsforskning, juleturen i Rude Skov og Nissejagt på Vedbækfundene. Se mere på Rudersdal Museers hjemmeside: Jon Voss 15

16 09/2014 Produktion: / Afsender: Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen Rudersdal Museer, Biblioteksalléen Nærum År 2014 Returneres ved varig adresseændring Nye medlemmer til Historisk-topografisk Selskab? Kender du mon nogen, som interesserer sig for vores lokale historie og bevaringen af kommunens kulturhistoriske værdier? Giv vedkommende et medlemskab som gave. Indmeldelse i Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen kan ske ved at ringe til sekretariatet på Rudersdal Museer tlf sende en mail til - eller gå ind på Husk at opgive navn - adresse - tlf. - og (Årligt kontingent fra 1/ er 250 kr. incl. Søllerødbogen)

Referat af ordinær generalforsamling, onsdag 27. maj 2015

Referat af ordinær generalforsamling, onsdag 27. maj 2015 Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen Referat af ordinær generalforsamling, onsdag 27. maj 2015 Deltagere Til stede var ca. 100 medlemmer. Fra bestyrelsen mødte Anita Mikkelsen, Carl Steen Berggreen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, onsdag 26. maj 2016

Referat af ordinær generalforsamling, onsdag 26. maj 2016 Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen Referat af ordinær generalforsamling, onsdag 26. maj 2016 Deltagere Til stede var ca. 100 medlemmer. Fra bestyrelsen mødte Anita Mikkelsen, Georg Lund, Jan

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag 30. maj 2017

Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag 30. maj 2017 Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag 30. maj 2017 Deltagere Til stede var ca. 100 medlemmer. Fra bestyrelsen mødte Anita Mikkelsen, Axel Bredsdorff,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, mandag 31. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling, mandag 31. maj 2010 Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen Referat af ordinær generalforsamling, mandag 31. maj 2010 Deltagere Til stede var ca. 150 medlemmer. Fra bestyrelsen mødte Anita Mikkelsen (Anita), Henrik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, torsdag 31. maj 2012

Referat af ordinær generalforsamling, torsdag 31. maj 2012 Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen Referat af ordinær generalforsamling, torsdag 31. maj 2012 Deltagere Til stede var ca. 145 medlemmer. Fra bestyrelsen mødte Anita Mikkelsen, Henrik Støtt,

Læs mere

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014 Mothsgården 23. april 2013 januar 2014 Efterår 2013 9. juni 2013 samt efterår 2013, forår 2014 og efterår 2014 To før sommer 2013, tre efter

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, torsdag 26. maj 2011

Referat af ordinær generalforsamling, torsdag 26. maj 2011 Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen Referat af ordinær generalforsamling, torsdag 26. maj 2011 Deltagere Til stede var ca. 140 medlemmer. Fra bestyrelsen mødte Anita Mikkelsen, Henrik Støtt,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Generalforsamling 2013 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Jens Ive, Randi Mondorf, Iben Koch og Erik

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan

Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan 2016-2017 Mothsgården Marts 2016 April 2016 Maj 2016 Maj 2016 Juni 2016 Andet halvår 2016 August 2016 November 2016 December 2016 Særudstillingen SOUVENIR

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING. Velkommen til Generalforsamling 2015

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING. Velkommen til Generalforsamling 2015 SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Erik Mollerup, Court Møller og

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING. Generalforsamling 2011

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING. Generalforsamling 2011 SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Generalforsamling 2011 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Jens Ive, Iben Koch og Lone Byskov Indlæg af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015 Holbæk Arkæologiklub Mejerigården oktober 2015 Nyhedsbrev vinter 2016 Generalforsamlingen Den 17. november 2015 var det tid at afholde den ordinære generalforsamling. Der var denne gang et fremmøde på

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Kastellets Venner & Historiske Samling Gl. Hovedvagt Kastellet 1 2100 København Nyhedsbrev Marts 2014 V. 1 06-03-2014 Kære medlemmer! Vi er nu gået ind i 2014, 350 året for Kastellets ibrugtagning den

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods.

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods. PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden. Debat og fortælling ved museumsdirektør Erland Porsmose, Østfyns Museer. Fortælling om perioden 1250 1413, dengang Nyborg Slot var regeringssæde

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk Referat Emne: Ordinær generalforsamling Dato/tid: 26. maj 2013 kl. 10-11 Sted: Eventyrkroen, Melby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.1. Bestyrelsen foreslår Lennart Ricard, Rosenstien 10 2. Valg af referent

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Udvandring til Amerika se side 8. September 2015. Indhold

Udvandring til Amerika se side 8. September 2015. Indhold ISSN 1601-0728 Indhold Side 2 Mothsgården Side 3 Aktivitetskalenderen Meddelelser Side 4 Mølleåen Side 5 Søllerød Kirkegård Side 6 Besættelsen Side 7 Nordøstsjællands jernalder Side 8 Udvandring til Amerika

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014

Ordinær generalforsamling. Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014 Ordinær generalforsamling Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014 Kalenderåret 2013 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland april 2013

Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland april 2013 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland april 2013 Restaurering af Tyrstrup Kirke Sted: Tyrstrup Kirke Tid: Tirsdag den 9. april kl. 19.00 Entre kr. 50,00 Arkitekt O. Reinhard Hansen vil fortælle

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2015 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 Ved

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING. Velkommen til Generalforsamling 2016

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING. Velkommen til Generalforsamling 2016 SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Velkommen til Generalforsamling 2016 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Erik Mollerup, Court Møller og

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Fredericia Museums Venner. Program 2016-2017. Plantage i Dansk Vestindien

Fredericia Museums Venner. Program 2016-2017. Plantage i Dansk Vestindien Fredericia Museums Venner Program 2016-2017 Plantage i Dansk Vestindien FREDERICIA MUSEUMS VENNER BYDER VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2016-2017. Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer. formand:

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl. 11-12 på Gurredam Tilstede: ca. 20-25 forældre, unge og ledere. Formand for bestyrelsen Bente Rasmussen åbnede mødet og

Læs mere

EMSBALDETMEDLEMSBLADETMEDLEMSBLADETM

EMSBALDETMEDLEMSBLADETMEDLEMSBLADETM MEDLEMSBLAD ETMEDLEMSBLA DETMEDLEMSBLA BLADETMEDLEMS EMSBALDETM EDLEMSBLSDETMEDLEMSBLADE ETMEDLEMSB LADETMEDLEM SBLADETMEDL EMSBLADETMEDLE HOURS OF DARKNESS AND HOURS OF LIGHT Lørdag den 24. januar 2015

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Jeg fremsender hermed ansøgning om registrering af forening (bl. a. til brug for lån af lokaler i Furesø Kommune).

Jeg fremsender hermed ansøgning om registrering af forening (bl. a. til brug for lån af lokaler i Furesø Kommune). Pia Laub Fra: Hanne og Nils Rude Petersen Sendt: 2. oktober 2014 17:14 Til: Pia Laub Emne: Ansøgning om registrering som forening Vedhæftede filer: Bestyrelse IDA Furesø.docx; 2014

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING EFTERÅR 2015 LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING ...FØLG OS PÅ FACEBOOK Slægtsforskercafé Udflugt til Viborg Museum Vi tager på udflugt til Viborg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015

Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015 Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015 Vi var ialt 21 deltagere. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Hanne Olsen blev valgt som dirigent og hun bekræftede, at generalforsamlingen var

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag d.31 3 2016. Der deltog 51 medlemmer I generalforsamlingen. REF. Annette Thulin Frostholm.

Ordinær generalforsamling torsdag d.31 3 2016. Der deltog 51 medlemmer I generalforsamlingen. REF. Annette Thulin Frostholm. Ordinær generalforsamling torsdag d.31 3 2016 Der deltog 51 medlemmer I generalforsamlingen. REF. Annette Thulin Frostholm Dagsorden 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Ib Simonsen 2. Beretning 3.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår Storstrømmen Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Godt Nytår Så er der atter gået et år på godt og ondt Det er gået over forventning med bestyrelsesopgaverne. Selv om

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere