Fælles: Punkter indkommet efter udsendelse af dagsorden: Underskrevet. 0 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles: Punkter indkommet efter udsendelse af dagsorden: Underskrevet. 0 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde"

Transkript

1 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 23. oktober 2014 kl Mødested: Uggerby Gl. Skole, herefter Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Afbud fra: Mogens Sørensen, Lisbeth Waaentz Repræsentanter fra Bistrup, Sankt Hans og Sct. Olai MR tiltrådte mødet kl. 15:30 Mødet sluttede kl. 18:30 Fælles: 0 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Underskrevet Punkter indkommet efter udsendelse af dagsorden: 1 Historik vedr. Uggerby gl. Skole/missionshus Sag: Uggerby Missionshus (gamle skole) (1073) - Uggerby Sogn Historik vedr. Uggerby gl. Skole/missionshus : Notat til PU vedr. Uggerby Gl. Skole/missionshus. Notat vedr. Uggerby kirkes regnskab : Notat til PU vedr. Uggerby kirkes regnskab. Der er afholdt møde m. Uggerby MR, hvor MR, både skriftligt og mundtligt, gav udtryk for deres ønsker for den gamle skole. PU vil ikke investere yderligere i bygningen. Da bygningen er erhvervet med nedrivning for øje, fastholder PU anbefaling om at bygningen nedrives. Indtil MR træffer denne beslutning, skal driftsudgifter holdes på et minimum. PU udmelder snarest acceptabel størrelse på disse udgifter. PU fastholder beslutning fra tidligere om, at midler fra salg af præstebolig i Tversted ikke må bruges til renovering af den gamle skole i Uggerby. Uggerby MR henvises til at gøre brug af Tversted konfirmandhus som fælles sognegård - og evt. sørge for transport til fælles sognehus. 2 Regnvejr og følgeskader Sag: Regnvejr og følgeskader, efterår 2014 (1074) Regnvejr og følgeskader Oversigt over de pr. d.d. indberettede skader Situationen er alvorlig, der estimeres p.t skadede gravsteder. Alle MR kontaktes med opfordring til at stille mandskab til rådighed for de hårdest ramte kirkegårde. Der reserveres midler af reservepuljen. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

2 som følge af det voldsomme regnvejr, okt Gravstedsskader : ODY opfordrer til, at den resterende del af reservepuljen reserveres til udbedring af beskadigede gravsteder efter det voldsomme regnvejr i okt Kvartalsrapport til Nordre Sag: Kvartalsrapporter for Provstiudvalget (792) Se også tillægsdagsorden for Hjørring Søndre provsti pkt. 4 Se hoveddagsorden for Hjørring Søndre provsti pkt. 1. Kvartalsrapport til Nordre : Kvartalsrapport for PUK-kassen i Hjørring Nordre Provsti. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: 4 Bjergby Præstegård - økonomiske rammer Sag: Bjergby-Mygdal præstebolig (782) - Bjergby Sogn Bevilliget Bjergby Præstegård - økonomiske rammer : Bjergby MR fremsender til PU faktura vedr. nedrivning af Bjergby præstegård. Faktura lyder på kr ,00. PU er villig til at bevilge et midlertidigt lån, men det forudsættes, at beløbet indeholdes i den samlede bevilling stor kr. 3,5 mio. kr. + moms. PU anmoder MR om at realisere jordhandel, som indgik i aftalen. Bjergby præstegård: arkitektkonkurrence : Bjergby MR fremsender til PU dommerbetænkning ang. ny præstegård i Bjergby. MR har med 100% enighed valgt arkitekt Christen Justesens projekt. SV: arkitektkonkurrence : ODY meddeler PU, at han har sagt til MR, at PU gerne anbefaler jordvarme i et nybygget hus, da jordvarme indgår i projekt Grøn kirke. Chr Justesens vinderprojekt med jordvarme - visualisering Bjergby ny præstebolig : Visualisering Bjergby ny Præstebolig Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

3 Fwd: VS: arkitektkonkurrence : Per Lønborg meddeler, at han er enig ang. holdning til jordvarme. 5 Flex job ordning Bindslev-Sørig Sag: Sekretærhjælp til sp. i Bindslev-Sørig pastorat (1037) - Bindslev Sogn Ordningen er vellykket. Flex job ordning Bindslev-Sørig : Orientering om flex-job ordning i Bindslev. VS: Vedr. Michael Thomas Jeppesen : Orientering om betaling vedr. kursus, skrivebord mm. til arbejdsplads i Bindslev. Ansættelsesbevis Michael Th. Jeppesen : Fremsendt til Bindslev og Sørig MR mhp. underskrift: ansættelsesbevis Michael Th. Jeppesen Underskrevet ansættelsesbrev : Underskrevet ansættelsesbrev fremsendt til Michael Th. Jeppesen, med kopi til Anni Sloth, sp. Katrine K.P. Mikaelsen, MRformand, Bindslev, MR-formand Sørig. Finansiering sekretærhjælp Bindslev : Der skal i budget 2015 tages højde for finansiering af sekretærhjælp til Bindslev - evt. i form af 5%-bevilling. 6 Miljøscreening Tornby-Vidstrup sognegård Sag: Tornby Vidstrup Sognegård (870) - Tornby Sogn Sagen udsættes til næste PU møde d. 09/ Tornby-Vidstrup sognegård : Tornby-Vidstrup MR fremsender til PU et tillæg/tilbud til den tidligere fremsendte ansøgning på dækning af omkostninger ifm. uforudsete udgifter til miljøbehandling af bygningsaffald i Tornby- Vidstrup sognegård. Der ansøges i stedet om kr ,00. Miljøscreening Tornby-Vidstrup sognegård : Tornby-Vidstrup MR fremsender til PU ansøgning om dækning af uforudsete Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

4 udgifter ifm. renovering af Tornby-Vidstrup sognegård. Der ansøges om kr ,50. Tornby Sognegaard : PU fremsender til STØ tegninger af facader på Tornby sognegård - Tornby præstegård ombygges til fremtidig sognegård. Tornby kirke - Kass.afd. - anv. 2. rate kr ,00 - til rest kr , : STØ meddeler Tornby MR, at der til Tornby Kirke anvises kr ,00 til udbetaling i lån af stiftsmidlerne. Der henvises til STØ s brev af 30. juni 2014 vedr. bevilling af lån af stiftsmidlerne til dækning af udgiften ifm. ombygning af og tilbygning til Tornby- Vidstrup sognegård. 7 Bindslev Kirke - orgel Sag: Bindslev Kirke - orgel (1045) - Bindslev Sogn Sagen sættes på prioriteringslisten tidligst i Bindslev Kirke - orgel : Bindslev MR fremsender til PU tilbud på udbygning af orgelet i Bindslev Kirke. Ang. finansiering anmoder Bindslev MR om, at der: 1. optages et stiftslån til formålet eller 2. at projektet sættes på budget 2016, enten som lån el. som forhøjelse af budgettet. Projektet beløber sig til kr ,50 8 Tolne-Mosbjeg kirkekasse - anmodning om udbetaling af 5%-midler Sag: Tolne-Mosbjerg kirkekasse - ansøgning om 5%-midler (786) - Tolne Sogn Bevilliget Tolne-Mosbjeg kirkekasse - anmodning om udbetaling af 5%-midler : Tolne-Mosbjerg Kirkekasse fremsender til PU anmodning om udbetaling af 5%-midler til dækning af udgifter til køb af kontorstol. Der ansøges om kr. 5035,00. 9 Vedr. ansøgning om midler til dækning af aut. lukning Sag: Tornby Kirkekasse - ansøgninger om MR henvises til at finde beløbet i driften enten i 2014 eller Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

5 5%-midler (895) - Tornby Sogn Vedr. ansøgning om midler til dækning af aut. lukning : Horne/Asdal MR og Tornby/Vidstrup MR v/leif Axberg anmoder om midler til dækning af udgifter ifm. etablering af aut. lukning af kirkerne. Dette vil beløbe sig til kr ,00 pr. kirke incl. moms. 10 VS: Anlægsbevilling for 2014 Sag: Regnskab 2014 (977) Bevilliges VS: Anlægsbevilling for : Horne-Asdal MR v/hirtshals kirkekontor fremsender til PU ansøgning om tilladelse til at anvende overskud på anlægsprojekter (indkøb af kistevogn til Horne samt udskiftning af hylder til alterbægre i Horne Kirke). 11 PUK-kassen Nordre Provsti - revisionsprotokollat regnskab 2013 Sag: Regnskab 2013 PUK-kassen Hjørring Nordre provsti (979) Godkendt PUK-kassen Nordre Provsti - revisionsprotokollat regnskab : Til PU s godkendelse og underskrift: Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2013 for provstiudvalgskassen i Hjørring Nordre Provsti Hjørring Nordre Provsti, orienteringspunkter: 12 Budget 2015 PUK-kassen Nordre Provsti Sag: Budget 2015 PUK-kassen Nordre Provsti (1065) Budget 2015 PUK-kassen Nordre Provsti : Notat vedr. budget 2015 for PUKkassen i Hjørring Nordre Provsti. 13 LUKKET MØDE Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

6 14 Sindal Præstegård - renovering, projekt ARKINORD Sag: Sindal præstegård - renovering (679) - Sindal Sogn Sindal Præstegård - renovering, projekt ARKINORD : Modtaget fra ARKINORD: Anlægsbudget vedr. renovering af Sindal Præstegård. 15 Invitation. Energioptimering i Folkekirken Temadag i Odense den 27. januar 2015 Sag: Invitation. Energioptimering i Folkekirken - Temadag i Odense den 27. januar 2015 (1075) Der deltager 4 personer. Invitation. Energioptimering i Folkekirken - Temadag i Odense den 27. janauar : Modtaget invitation til temadag tirsdag den 27. januar 2015 i Odense om energioptimering i Folkekirken. 16 Til Tolne-Mosbjerg sognes mr. - bemærkn. til kirkegårdskons. vejledning MOSBJERG KIRKE Sag: Mosbjerg-kirkegårdens helhed og planlægning (1076) Mosbjerg Til Tolne-Mosbjerg sognes mr. - bemærkn. til kirkergårdskons. vejledning - Mosbjerg kirke Mosbjerg-Kirkegårdens helhed og planlægning-mba : STØ fremsender til Tolne- Mosbjerg MR skrivelse fra kirkegårdskonsulenten ang. Mosbjerg kirkegårds helhed og planlægning. STØ henholder sig til kirkegårdskonsulentens vejledning i sagen og anbefaler i øvrigt, at MR lader en landskabsarkitekt udarbejde et skitseforslag for kirkegårdens udvikling. 17 Til Tolne-Mosbjerg sognes mr. - helhed og planlægning - TOLNE KIRKE Sag: Tolne kirkegård - kirkegårdens helhed og planlægning (1077) - Tolne Sogn Til Tolne-Mosbjerg sognes mr. - helhed og planlægning - Tolne kirke Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

7 : STØ fremsender til Tolne- Mosbjerg MR skrivelse fra kirkegårdskonsulenten vedr. Tolne kirkes helhed og planlægning. STØ henholder sig til kirkegårdskonsulentens vejledning i sagen og anbefaler, at MR lader en landskabsarkitekt udarbejde et skitseforslag for kirkegårdens udvikling. 18 Asdal Kirke - problemer med nyt tegltag Sag: Asdal kirke - istandsættelse (997) Asdal Sogn Asdal Kirke - problemer med nyt tegltag : Modtaget div. materiale vedr. sag om nyt tegltag på Asdal kirke - til brug for møde den ved Asdal Kirke. 19 Vedr. klokkestabel Emmersbæk Sag: Klokkestabel Emmersbæk (1038) - Hirtshals Sogn Vedr. klokkestabel Emmersbæk : Klokkekonsulenten fremsender en række billeder af klokkestabler. En åben klokkestabel, hvor klokken hænger frit synligt, kan ikke anbefales. Konsulenten anbefaler helst et muret eller støbt klokketårn, idet de tømrede stabler har vist ikke at have en levetid på mere end år. 20 VS: Tillæg til Aftale om teknisk bistand, Tversted Sag: Tversted Kirke - fugt og råd i tagrum m.v. (862) - Tversted Sogn VS: Tillæg til Aftale om teknisk bistand, Tversted : Lønborg fremsender til PU tillæg til aftale mellem Tversted Menighedsråd og Brøgger Arkitekter vedr. taget på Tversted Kirke mm. Fwd: SV: Tillæg til Aftale om teknisk bistand, Tversted : Per Lønborg fremsender til Per Seeberg fra Brøgger en enkelt tilføjelse til tillæg til Aftale om teknisk bistand, Tversted. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

8 21 Fremtidig renovering af Tolne kirke, Hjørring Nordre provsti Sag: Tolne kirke - fremtidig renovering (1063) - Tolne Sogn Fremtidig renovering af Tolne kirke, Hjørring Nordre provsti : ODY anmoder om arkivmateriale om tidl. renovering af kirken. Man er især interesseret i gulvbelægningen og evt. udgravninger ved Nationalmuseet : STØ meddeler, at man ikke har materiale i arkivet om Tolne kirkes indre. Hvis der forefindes noget, vil det forventelig være hos Nationalmuseet i det offentlige arkiv, som alle har lov til at se i. 22 Byrum Kirke - udbetaling af 2. rate af stiftsmiddellån Sag: Byrum Kirke - restaurering (813) - Byrum Sogn Byrum Kirke - udbetaling af 2. rate af stiftsmiddellån : STØ fremsender til Byrum Kirke anvisning til udbetaling i lån af stiftsmidlerne kr ,00 som 2. rate af bevilget lån (lån ) på indtil kr ,00. Der henvises til STØ s godkendelse af vedr. indvendig istandsættelse af Byrum kirke. Vedr. Byrum Kirke, anmodning om udbetaling af 2. rate af stiftsmiddellån : Hjørring Søndre Provsti fremsender til STØ anmodning om udbetaling af 2. rate af stiftsmiddellån til Byrum Kirke. Byrum kirke - Kass.afd. - anv. 2. rate kr ,00 - til rest kr , : STØ meddeler Læsø MR at der til Byrum Kirke anvises kr ,00 til udbetaling i lån af stiftsmidlerne som 2. rate af bevilget lån (lån nr ). Der henvises til STØs godkendelse af vedr. indvendig istandsættelse af Byrum kirke. 23 Vedr. gravsted BI GL E 443V Bindslev Kirkegård Sag: Vedr. gravsted BI GL E 443V Bindslev Kirkegård (1052) - Bindslev Sogn Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

9 Vedr. gravsted BI GL E 443V Bindslev Kirkegård : Gravstedsejer fremsender til PU spørgsmål til provsten/pu ang. prisudviklingen på Bindslev Kirkegård. Han anmoder om forklaring på den voldsomme stigning i prisen på vedligehold og granpyntning. Familien står med overvejelser om at nedlægge gravstedet pga. de store prisstigninger. Svar på klage over kirkegårdstakststigning : Provsten fremsender svar på klage fra gravstedsejer. 24 Vejledning om forebyggelse af skimmelsvamp i præsteboliger Sag: Vejledning om forebyggelse af skimmelsvamp i præsteboliger (1058) Vejledning om forebyggelse af skimmelsvamp i præsteboliger : Modtaget fra STØ: Vejledning om forebyggelse af skimmelsvamp i præsteboliger. 25 Fællesprovstiudvalg i Hjørring Kommune Sag: Vedtægt for provstisamarbejde (1025) Fællesprovstiudvalg i Hjørring Kommune : KM fremsender til PU godkendelse af vedtægt for samarbejde ml. Hjørring Nordre og Søndre provstier. Vedtægt for samarbejder ml. Hjørring Nordre og Søndre provstier : PU videresender til STØ underskrevet vedtægt for samarbejde ml. Hjørring provstierne, godkendt på PU-møde den Vedr. godkendelse af revisonsprotokollater for regnskab 2013 Sag: Regnskab 2013 (1066) Vedr. godkendelse af revisonsprotokollater for regnskab : LES meddeler MR, at der er kommet besked på den digitale arbejdsplads vedr. godkendelsesprocessen for regnskab Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

10 2013. Heraf fremgår det, at MR skal have behandlet og godkendt revisionsprotokollat på MR-møde inden den Da PU er velvidende at ikke alle MR har møde inden den 15/10, gives der dispensation til og med udgangen af oktober måned. Er der spørgsmål til godkendelsesprocessen er man velkommen til at kontakte Hjørring Søndre Provsti, tlf Bænke med ekstra høj siddehøjde Sag: Bænke til kirkegården (1070) Bænke med ekstra høj siddehøjde : Modtaget fra fa. H.E.W. materiale om bænke med ekstra høj siddehøjde. Referatet godkendt den Lars-Erich Stephansen Ole Dybro Gert Nørgaard Frederiksen Jens Peter Madsen Per Harfeld Lisbeth Waaentz Mogens Sørensen Henrik Lund Line Skovgaard Pedersen Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 12. august 2014 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Version: 1 Afbud: Afbud fra Lisbeth Waaentz, Per Harfeld deltog

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 11. april 2012 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Afbud fra Lisbeth Waaentz Fælles:

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Fælles: 1 Godkendelse og underskrift

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde mandag den 13. april 2015 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Sognegården, Torvet 4, Hjørring Mødet 13/4-2015 startet kl.

Læs mere

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl. 13.00 Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal

Læs mere

Fælles: Gennemgået og taget til efterretning. 1 Beholdningseftersyn 2010 Sag: Budget og regnskab 2010 (218)

Fælles: Gennemgået og taget til efterretning. 1 Beholdningseftersyn 2010 Sag: Budget og regnskab 2010 (218) Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 21. januar 2011 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Astrupvej 181, Sindal Version: 1 Afbud fra Gert Nørgaard Frederiksen

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter.

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2013 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal (herfra følges vi til Statsfængslet Kragskovhede,

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 25. marts 2013 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Version: 1 Afbud fra Jens Peter Madsen Fælles:

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti Deltagere: Ingen afbud, Lars-Erich Stephansen, Mogens Sørensen

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Mødepunkt 1 revisionsprotokollater til regnskab 2013 for Hjørring Søndre provsti

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 2. maj 2013 kl. 17.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Fælles: 1 Budgetsamråd vedr. budget

Læs mere

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 28. august 2014 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES),

Læs mere

Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 31. august 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Hjørring Fælles Provstiudvalg

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

1 Besigtigelse af Løkken Præstegård og drøftelse af boligens fremtid Sag: Løkken præstegård (1313) - Løkken- Furreby Sogn

1 Besigtigelse af Løkken Præstegård og drøftelse af boligens fremtid Sag: Løkken præstegård (1313) - Løkken- Furreby Sogn Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg Hjørring Søndre Provsti PU møde 10. august 2015. Kl. 9:00 Løkken Præstegård og kl. 10:30 Lien 2 Mødested: Sognegården, Torvet 4, 9800 Hjørring Mødet

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 14. maj 2012 kl. 19.00 Sted: Sindal Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Ole Dybro (ODY),

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 6. maj 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Winnie Nørholm Rischel

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 29. august 2013 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES),

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Poul Erik Kandrup Mødepunkt 1 Budget 2016 - Foreløbige driftsrammer

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var ingen afbud til mødet. 2 Nybyggeri Vedsted præstegård

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat PU møde

Læs mere

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Fra Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere