qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If"

Transkript

1 Posttresorget blad s7016, (8245AnCt. :1 4C):()3 ffi rb ]T ir ffifis;,rtt,t TSNGSHEITHhTS If Redaktionen holder ferie i resten af juli mined, men bruger tiden til at samle inspiration til nrste nummer af SMK-Nyt. Har du et indlaeg sl lreg det i kassen i forgangen i Klubhuset. Men indtil videre: Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! 'l I Indhold 2 Formanden har ordet. 3 Det sker : 3 Nye ibningstider hos "diesel-preben" 4 Bestyrelsen informerer! 5 Et gode mindre?? 6 Siden sidst 7 SMK's sikkerhed til sos! 7 Sejlere adskilles i Oresund. 7 Pavillon til Himmelbjerggrunden. 8 Sl er den gal med affald igen. 9 Gastesejlere l2 Pensionistsejlads 12Tur med Silkeborg Motorbaadklub. 13 Green City! 13 Sommerfest i SMK! 14 Bekendtggrelse om redningsveste i mindre fartdjer. 17 Mrerkaten der blev vek. 17 Svar til bilisten. 18 Fordele ved at vare ryger! 18 % and. 19 Fra medlem til medlem! l9 NATURligvis. 20 Hav en rigtig god sommer. Nr. 3, 4. lrgang, Juli SMK Nyl SMK - Nyt Nr. 3, 4. lrgang, Juli 1996 Side.: I

2 SMK - Nvt Nr.:3,4. eeang. Oplag.:8oo Udglvot I samr# m d SMKS bostyreho Rsdlg dng. (anwh.).: Ing6r A Henrlk Totl Svarsr Rytterholtsvel 18. Swlbak 8600 Sllk borg nf.: Bladudvalg.: Rlchard Jonsen John Sar nsen a Fomnd -: Knud E. Jsnson t(asgrgr.: Amesommer N$sttomnd & sokr6lar.: lng r Toft Svarsr Owlgs msdlomm r Altan Nygaard 8680 '+444 PeerJonssn Pmb n Henrlks n CarlMolgmrd Wllge tel fonnr.: Kantlnen Opsyn Indolukkst VejrudCglsn Lyngby Radlo Sllkeborg Pollll 8680, { , ', r SMK _ TM Udkommsr Deadlln Nr.4-96, Augusl Nr Oklob r s Nr Decortror Y-r 1 I - -^-l- Formanden har ordet. Sl kom, efter kalenderen, endelig sommeren. Men at domme efter temperaturen, i skrivende stund, er den her ikke endnu. Vi h5ber den er lige pi trapperne. Nu ertiden kommet til at planlrgge sommerferien, hvad enten det er p8 havet - i soeme eller til lands. Skal I pe havet, s5 husk at vi, pl lige fod med de andre klubber som ligger inde i landet, ikke hardel i frihavnsordningen. Sejladsen pt A,rhus bugten mitte vi desvanc aflyse, pl grund af manglende tilslutning. Dct er trist at der ikke kan samles nok opbakning til et sldan arrangement, jeg hiber at dcr kiur samles en storre tilslutning en anden gang. Si kom den nye Hjejlebld i vandet. Jeg var inviteret med til d5ben og jomfrusejladserr. Det er en bfrd med rigtig god plads i, og jeg vil geme endnu engang onske Hjejleselskabcl tillykke med M[gen. Med Onsket om en god sommerferie. Knud E. Jensen formand. Side.: 2 Nr. 3,4. lrgang, Iuli 1996 SMK- Nyl i h l& a fl 1! Det sker : 6. juli kl Skatte og naturdag ER AFLYST! august. Byjubilrum & Regatta-fest. Si er det tid at fi bfldene pyntet med lys. Husk at der i fir er festfyrvrrkeri pi havnen hver aften fra den 5. til den august Country-festival i lndelukket 17. august kl Frikadelle konkunence pl Himmelbjerggrunden. Igen i 5r skal vi finde skipperen med den bedste opskrift - HUSK.: kun din opfindsomhed satter gransen, si det er bare om at pirre pigernes smagslog! 31. august Langdistance svommekonkurrence - Hjrlpebide MANGLES - se opslag i klubhuset! 5. september kl starter navigationsundervisningen i Klubhuset. Selv om vi for det meste sejler rundt og kan se land hele vejen rundt er det en god ide at kende sofartsreglerne som f.eks. tegngivning og vigeregler. Nye flbningstider hos diesel-preben Abent for betjent salg hver mandag fra kl Tilpasningen er sket pi baggrund af kritik over at det ikke var muligt at tanke uden for normal arbejdstid. Uden for Sbningstiden er det stadig muligt at tanke ved henvendelse i kantinen. SMK- Nyl Nr. 3,4, lrgang, Juli 1996 Side.: 3

3 Bestyrelsen informerer! Pi baggrund af den meget ringe som vi nu hiber snart at modtage tilslutning sidste 3r, til skatte og respons p5. naturdagen, har vi besluttet at aflyse dette arrangement i ir. Himmelbjerggrunden har desv&rre vreret udsat for hrrvark. Det Et punkt som bestemt ikke lider under manglende tilslutning er tilgangen af nye medlemmer. I skrinet ved bfllpladsen. Skaderne p5 gik ud over jollebroen og lrhegvende stund er der kommet ikke hegnet blev hurtigt udbedret, idct mindre end 78 nye til, og vi vil lnge Lise og Svend Erik lige netop her gerne byde Jer velkommen, og havde et sidan pi lager, som tlc samtidig opfordre de gamle medlemmer til at hjrlpe til se alle f5r des, ved saerdeles velvillig bislantl straks gav klubben. TAK. Ligclc- en god oplevelse ved medlemsskabet. varet muligt at fi kgrt r0r til grill fra et medlem Ole Ruskar, har tlct Som bekendt stir der i vore vedtaegter at vi skal arbejde pi at grunden. Disse vil snarest ltlivc til sivel Sejs som Himmelh.ierg- fremme sikkerheden til sos, og pe etableret, sl vi kan fa gliede af denne baggrund har vi besluttet at dem. nedsrettet sikkerhedsudvalg. Ansvarshavender Preben Henriksen, Vi har fra sivel kommunctl sotlr som sammen med 2 medlemmer, fra beredskabsvrsnet f8et positiv vil tilbyde eftersyn af bidene. Vi tilbagemelding pfl vor ansogtting vil senere informere om hvordan om etablering af benzinsalg frl denne ordning rent praktisk skal lndelukket, det er nu op til levcrandoren at fremkomme med en fungere. sikkerhedsmrssig forsvarlig losning. Denne h&bervi fremkommer meget snart. Der har vrret afholdt et informationsmode med Fritid og Kulturudvalget Konklusionen blev at det var et srerdeles positivt og konstruktivt mode, hvor mange emner blev debatteret. Vi havde mange sporgsmll til politikerne, Side.: 4 Byggeplaneme i klubhuset i Indelukket, er blevet gennemgiet med Kulturforvaltningen med en efterfolgende besigtigelse af omrfidet. Mgdet forlob srrdeles positivt, tle r Nr. 3,4. lrgang, Juli 1996, SMK Nyl t 'x t var ikke nogen umiddelbare forhindringer. Nu afuenter vi en forhibentlig endelig godkendelse. Pi Himmelbjerggrunden har vi fiet godkendelse til etablering af toilet med tank fra Ry Kommune. Der er hib om at vi kan starte med dette projekt allerede i juli mined. Et lille suk. Vi har i flr oplevet at nogle medlemmer har glemt at udmeldelse kun kan foretages op til 1. januar. Dette har betydet at vi alle har m8ttet betale deres del af forsikring og udgifter til brosamarbejdet, idet denne afregning baseres pi antal medlemmer ved Srsskiftet. Vi forsoger stadig at krasse pengene ind, men betalingslysten er ikke stor. Som det jo nok er de fleste bekendt skal vi have ny kantinebestyrer pr. 1. september, idet Ulla og Emil sogernye udfordringer. Vi harhaft en del ansogere til samtale, og mange srrdeles kvalificerede har der vreret iblandt, og det har vrcret meget svart at udvrlge den nye bestyrer, som vi presenterer i nrste nummer. SMK - Nyt Nr. 3,4. lrgang, Iuli 1996 HEMPEL REITAR STLKEBORG TOMMERHANDEL A/S rsxrvaioar r' &s'trtgf, ttrgrd-a.rrl Et gode mindre?? Silkeborg kommune har informeret os om at ordningen med rode og gronne skilte pfl bfldpladserne i Indelukket, er afskaffet med omgiende virkning. Beslutningen er truffet, da kommunen finder at ordningen er for besvarlig at hflndtere, og at den ikke er blevet brugt efter hensigten!. Fremover skal der erlagges. et gebyr pi 30 kr. hvis I overnatter pt en ledig plads i Indelukket. ITS. Fi altid et tilbud fra {r KONGSHEDENS VVS TtF BtL-TtF

4 Siden sidst Honningkager og silkeslips, tupperware og boger. Information for nye medlemmer; Bestyrelsen havde som noget nyt, ca 30 nye medlemmer var modt op forsogt at tydeligggre sig. Dette denne aften, der var god sporgelyst og debat. Mange emner blev Rigtig mange medlemmer benyt- foregik fra et telt midt p3 pladsen. berort med gensidig udbytte. tede sig af lejligheden og mange Markedsdag/Falckdag; Det var investerede i alt fra medlemskab nogle srrdeles bekymrede medlemmer som fredag den 17. maj til sokort og SMK-platter. begyndte at stille op, til den fglgende dags arrangement. Regnen dernes t andsbanks InitiativPris K.12 var der uddeling af Arbej- stod ned i tove. Kongshedens WS med fglende resultat: havde srrdeles mange rynker i Nr. 1; IngerToft Svarrcr, og cn delt panden, de skulle bl.a. demonstrere 2. plads til l-ars Elmcr og Chang solvarme anlrg. Men som Falck- Puggaard. Vindercn mocltog et Alfred udtrykte det ; Hans forbindelser havde vreret i orden de sid- meget smuk buket. city-gavekort pe kr. samt en ste 13 ir, sfl hvorfor si ikke i ir. han fik ret, som utrolig mange Kongshedens WS havclc ogsl en medlemmer selv konstaterede, konkurrence korendc ttg rcsultatet vejret holdt. blev. Vinder af en hcnccykel blev Falck kunne endnu engang konstatere vigtigheden i arrangemen- runde herp5. Vinder af ct blan- Alfred Kruse, som straks tog en tet - ogsfl i 3r blev mange ildslukkere kasseret. De var dingsbatteri blev Jens Wi.irtz. simpelthen ubrugelige. Man tor slet ikke trnke sig situationen hvor man f8r behov for sin slukker, og det viser sig at der ingen tryk er pi den. Igen i ir var dagen krydret med flere boder, der blev solgt alt fra regntoj til naturgas, bide og tilbehgr inklusiv toiletpapir og linetilbud hos Arbeidernes Landsbank. En dejlig dag som blev gjort mulig ved hjrlp af Falck, en masse medlemmer og ikke mindst opsynsmand Tage Kolker som sorgede for afsprning af pladsen i de tidlige morgentimer og oprydning pi pladsen efter afslutningen. Tak Tage. IT'5. Side.: 6 Nr. 3,4. lrgang, Juli SMK Nyt SMK's sikkerhed til sos! Vi skal alle vrre med til at skabe sikkerhed i vore bide, si vi undg5r brandeksplosion. Hold naturen ren, ingen olie-udtomning i vandet, eller anden forurening. Motor Skal vare forsvarlig trt Motorrum lngen oliespild - benzinspild Ledninger I forsvarlig stand - gennemforinger Gasanleg Det er vigtigt at det er monteret korrekt Ildslukker Min. 2 kg. slukker Redningsveste 1 pr. person i biden, i konekt storrelse Hjaelp os og jeres familie med at overholde sikkerheden i bidene. S MK's sikke rhedsudvalg. SMK- Nyt LANDBRUG. INDUSTRI v/ Kai Johan8 n.bohrsvei Silkeborg SALG'SEFVICE.MONTAGE TLF Bllleloton{O Nr. 3,4. lrgang, Juli Sejlere adskilles i Oresund. Sofartsstyrelsen og A,/S Oresund har delt farvandet mellem Ama* ger og Saltholm op i to ruter - en for store skibe og en for fritidssejlere - pi grund af byggeriet af den faste forbindelse. Fritidssejlerne skal indtil videre folge et sejllob i den ostlige del af Drogden, og det vil sige, at de nord eller syd for arbejdsomridet skal krydse de store skibes rute. SejllObene vil blive andret undervejs i byggeriet og oplysningerne vil blive offentliggjort i Efterretninger for Sofarende. Pavillon til Himmelbjerggrunden. Fotex, Torvet ved ThorkildAgflrd, har sponsoreret en telt-pavillion til Himmelbjerggrunden. Pavillonen opbevares i skuret, og kan benyttes af alle. Den som stiller den op, har ansvaret forat den nedtages og lrgges pi plads ( i tor stand). Passer vi godt pi den - kan den vrre til storglede og fomojelse i mange 5r. En stor tak til Fotex og Agird.

5 at huske at alt affald skal kommes i lukkede plastikposer. lkke som det ofte er i dag, hvor der bliver haeldt madolie - dressing og ligende vaesker i poserne. De bliver oplost, og er nresten ikke til at tjeme. Det er absolut ikke sprndende for de sejlende renovationsmrnd at fi sidan nogle oploste affaldssekke i bfrden. Dette koster mere arbejde og flere poser, hvilket er lig med st0rer omkostninger, som vi kun kan fi hjem gennem kontingentforhojelse, og dette skulle vi gerne undgt. Samtidig vil vi gerne bede jer om at tage s6 meget affald som muligt med hjem, for at tage toppen af affaldsbjerget. Det grlder specielt de sakaldte engangsgrill, som ligger og flyder overalt. Vi hiber alle vil vrre behjzelpelig med at fi has pt dette problem. Silhehory Pd bro samarb ejd e s v e g ne Allan Nygaard.. TOnB. 'A'DfIJUn Side.: 8 Nr. 3,4. lrgang, Juli SMK- Nyl 56 er den gal igen med vore affalds- poser! Vore renovationsfolk, Alfred og Bent. er kommet med en stor bon om vi ikke nok vil opfordre vore medlemmer til ikke at overfylde affaldsposerne, samt restesejlere Nir I moder en bid som forer en stander med piskriften SSB (Silkeborg Soernes Brosamarbejde), er det en gastebfld udefra, som har kobt en grcstepakke. En sfldan pakke giver ret til at benytte alle vore broer, samt giver adgang til de tilsluttede klubbers lokaliteter. Pakken som srlges fra Texaco i Ry samt SMK's klubhus i Indelukket, koster 200 kr. pr. uge. Den anden type grster I moder pi soerne, er de som blot har et grestenummer pfl. Et s6dan nummer er blot at regne som en nummerplade, og giver ingen rettigheder ud over at besejle soerne. Mgder I nogle af sidstn&vnte, sl gor dem opmrrksom p6 alle de fordele de opnir ved grstepakken (incl. ansvarsforsikring) - og sl er de med til at betale vedligeholdelsen af broerne! ITS. SMK- Nyl Nr. 3,4. lrgang, Juli Vi byder velkommen til folgende nye medlemmer Eigil Salomonsen - Sejs, Jens Sogaard - Silkeborg, Per Anchersen - Silkeborg, Troels Steerk - Silkeborg, Benl Braiiner - Bryrup, Bjarne Olsen - Silkeborg, Jens Aage Korsholm - Videbak, Kasper & Michael Bech Silkeborg, lans B. Rasmussen - Silkeborg, Erik Johannes Nielsen - Sejs, Ejnar Bogelund - Silkeborg, Knud Erik l,aursen - Silkeborg, Bent Klausen - Silkeborg, Peter C. A. Andersen - Silkeborg,Ib Sorensen - Silkeborg, Finn Elisiussen - Silkeborg, Thorkild Bjornvig - Sejs, Claus Mikkelsen - Silkeborg, Ingolf I-orentzen - Silkeborg, Harvey Aagaard - Silkeborg, K. Chester Kristiansen - Silkeborg, Carl Strunge Jensen - Svejbek, Ole Vestergaard - Silkeborg, Inga & Jorn Jakobsen - Silkeborg, Anni Saarup Jensen - Herning, Pia & Kim Gilberg- Sejs,Irif Hansen - Silkeborg, Bjarne Nielsen - Silkeborg, Frank I-auridsen - Sejs, Bendt Frandsen - I-aven, Jorn M. Krogh - Silkeborg, Paul Martin Sorensen - Slagelse,Ib MOIgArd Lauridsen - Ringkobing, Bjarne Eriksen - Svejbak, tvan Flessing - SiIkeborg, Niels Roldsgaard - Karup, Bjarne Jakobsen - Them, Annie Thogersen - Silkeborg, ErikNielsen - Silkeborg, Bent Markussen - Silkeborg, Per Glerup - Silkeborg, Tommy Hansen - Silkeborg, Lilly Aabo Andersen - Sejs, OIe Krogh Mortensen - Silkeborg, Ejnar l,ovborg - Them, Richard Lund - Silkeborg, Erik Sorensen - Silkeborg, Winni Skov - Silkeborg, Peler Salomonsen - Svejbak, Jesper Bennedsen - Sejs, Ole Gammelglrd Jensen - Silkeborg, Helle & Heine Schjoning - Silkeborg 6. juni 96 Side.: 9

6 Beaufort vindtabel for smebede. F] l'rl /n F Ir] \l (y. t* (t) n z.(! c).) V 9 0) o c.) bo c) E J> : 'd co cn'6.) HS 9- o0) 'd9 -:e I g3 ^, :1 ;,:z :'> ;9 s2 ()ybo b0 bt) d CN ca I, 3 yfr (,)ci;l(g a -==-Y 5 e'9c sei.e 3' J E- C.;.1o5+< d 0) 6 r! u V tp EEf t I 3 p S's. **.:n9!vfilu c.r'6 E :ol C!Al"0 il #.9EF g 3 {Fae O d) t.= (A> v c 'E a\jc3 :v H; cj C) "(i o :;a) -'E ()ls IJ._.(6 tl Jco 90i F"i) (>r > -c a) U CJ 'tr J O c- 0) {-} d> ;i a) -"6 '6o e9 F ="o.v 6Cl (H CJ E u,(t I I ) tr 5 4! CD :,: # E; LY uc) <.= JI e'l F\ CJ ) () ;b ()bo -a) = -v, -): E L.(!) Eo rr :6 6 o CJ c- GI C.l o{ cno O ^ai^ UU 9r a. 6rd 6 6t It..s cj6)o. E'.1 c.r =.(n'o o o--o iiot <! Ge.v 0(6 L c) O = ile >n.f6 v)9 oo a.l cc).0j * ii9 CF.(nil.99 v xcj G- -Y6_ 6 -s +4 >. )l rr /Yl F C. o bt) = -i.cg F Fr. = s.f e )J bop co 0J CJE P ;e _: iu _Y>() E 'F -C c.y.6j=6 Evt CL;C )c.)(u - c i:, J$etr.FJ a - t-- s T 'n ;i2 d =J =' a o C a tr'c5 -'.9-' _8r tr'.4 H:.t ': -cr.;ar =:i"e co-y (J F d 4-V -_e> c a-ocl j;6tdc) -- y.9.c'o i 4 v?- e r"l3-492o J. '; )* o!rt cj co. aj(,;i 3>+.cJ H 9J= *69- :-:l+! : J= -d,--?er;:,- 6 o* >; PP trf -i'<.(1) ;J '6'C VJ -\ s'o a (6'E u F -co' G=J9 " ap _LC <D5 L r >ca 11 \O tr (\ c.l I oo L r '+ t--.f, a.l i-- \f c! a.l. ot r c-t (-.l OJ >ca L N Side.: 10 Nr. 3,4. lrgang, Juli SMK- Nyt SMK- Nyt Nr. 3,4. lrgang, Juli Side.: 11

7 Pensionistsejlads Sa fik vi afuiklet vores pensionistsejlads. Jeg har fflet mange henvendelser fra pensionisterne og skal hilse alle bidene der sejlede, og sige mange tak for en dejlig dag. Hermed vil jeg ogsi gerne sige mange tak til de som sejlede, det er rart nir man laver noget, at der si er opbakning bag dette. Hilsen Chang. Tur med Silkeborg Motorbaadklub. Sondag den 2. juni 96 inviterede Silkeborg Motorbaadklub p6 en sejltur p8 vores skonne soer. Vejrguderne viste sig fra deres bedste side, og alle 40 brugere modte op med et rigtigt udflugtshumor. Sejs Blaserne, ca 20 unge mennesker, tog opstilling og gav os en meget, meget fin koncert, inden vi gik i bidene. Der var 16 flotte motorbide, med "Claudia" i spidsen, der lagde fra land - et smukt syn. Vi sejlede stille og roligt op mod Himmelbjerget, alle btde sejlede en tur ind i Paradiset, hvor vi nod de smukke omgivelser, der netop er her pi denne Srstid. Om bord blev vi bevrertet med drikkevarer efter Onske. efter en god times sejlads, lagde vi til ved een af motorb&dklubbens grunde, i nrerheden af Himmelbjerget, her var drkket et langt kaffebord med masser af dejlig kage. En af skipperne underholdt med harmonikamusik, og vi havde det bare skont. En af brugerne takkede med et par linier der lod: Vi startede med musilg og sil<k en sejltur vi fik. Sd mange flinke mennesker er svrert at sknffe, og sd fikvi ovenikbet kaffe. Vi er heldige at bo i en dejlig by, og Motorbaadklubben klarede fint sit ry. For os reidre er det tiden der GAK men i dag vil vi gerne sige mange TAK. Side.: 12 Nr. 3,4. lrgang, Iuli 1996, SMK- Nyt Ved ca. 18 tiden stillede vi op i en stor kreds og sang: Skuld gammel venskab... Derefter ptbegyndte sejlturen hjem. En rigtig, rigtig god dag. Annn Kathrine Hansen. Green City! Inde miilt i landet kranset med bogen og vandet ligger vores by gron er vores ry Og IH hvor er det kommunalt nu er det et nummer for galt. lngen b6l i haven hverken i lrmming eller Laven Affald kores til genbrug For trailer og bil vi alle har brug Pensionist eller idealist man kan blive pessimist Al den benzinos og trafik er ikke for os den rene logik Noget affald hentes hver L4. dag vi ingen sommer Onsker UHA! Nej her i green city har vi styr p5 skraldet bare nogle ikke begynder at smide det i vandet Poeten Sommerfest SMK! St sker det. Reserver allerede nu weekenden juni L997. Da aftroldes stor 3 dages sommerfest i Indelukket. Vi har fflet tilladelse fra sivel Kommunen som politiet til at opstille telt m.v. Aktivitetsudvalget er i gang med planlrgningen, si nu glreder vi os til de lofter sloret for hvad der er p8 bedding. ITS Frokost l? andag Tttlrudl - fredag Sild m. carysalat Lun delle m. rodkal 212rugfrrad I sl "FOR S0ENS F0LK' Kr. $5r Husk.: Kantinen har igen dagens middag hver dag til favorable priser! SMK- Nyt Nr. 3,4. lrgang, Juli Side.: 13

8 Bekendtgorelse om redningsveste i mindr e fartajer. I medfgr af $ 2, stk. 5, $ 11, stk 2 og $ 28 i lov om skibes sikkerhed m.v. jf. lovbekendtgorelse nr. 584 af 29. september 1988, og efter bemyndigelse i bekendtgorelse nr. 570 af 26. september 1988 fastsrttes siledes: $1. Denne bekendtgorelse omfatter alle fartojer, der ikke i henhold til andre regler er pilagt at medfore redningsveste. stk. 2: Ved fartoj forstis enhver indretning, sisom erhvervsfartojer, bflde, joller, pramme, vandscootere, windsurfere m.m., der anvendes af personer pi vandet, bortset fra skibes redningsbflde samt badeudstyr, der udelukkende anvendes i strandkanten. $2. Alle fartojer, der ikke er fortojet i havn, skal medfore redningsveste eller svommeveste til alle personer om bord. stk. 4: Fartojer, der under opsyn anvendes i lavvandede omrlder i forlystelsesparker og lignende, kan af Sofartsstyrelsen fritages for at opfylde denne bekendtgorelse. $3. Rednings- og svommeveste skal vrre typegodkendt efter anerkendte normer, herunder SOLAS- og EU-typegodkendt eller DVN-varedeklareret. $4. Anvisninger for brugen og vagtgranser m.v. af den enkelte vest skal folges. $5. Overtrrdelse af denne bekendtgorelse straffes med bode eller hrcfte. $6. Bekendtgorelsen trrder i kraft den 1. december Bemrrkninger til bekendtgorelsen. Formll og anvendelsesomride. Formfllet med bekendtgorelsen er at sikre, at alle, som frrdes pfr vandet, har mulighed for at ifore sig et personligt opdriftsmiddel. Pfr vandet skal forstis i bredeste forstand og omfatter havet, fiorde, havne, ier, indsoer m.m. Bekendtgorelsen omfatter ikke badeudstyr sisom luftmadrasser ogbadedyr, deranvendes i forbindelse med badning ved stranden. Side.: 14 Nr. 3,4. lrgang, Iuli SMK- Nyt Nir et fartoj er sikkert fortojet i havn, kan der modtages besog om bord, uden at der behover at vare redningsveste til alle. SMK- Nyt Nr. 3,4. lrgang, Juli 1996 Ejerens og de ombordvarende pligter. Pligten til at sorge for, at redningsvestener om bord, folger de almindelige bestemmelser herom i kapitel 6 i lov om skibes sikkerhed m.v. Disse bestemmel- Om vestene Bestemmelsen om typegodkendelse skal sikre, at redningsveste ser regulerer rederens, skibsforens, og sv0mmeveste har en vis kvalitet de ansattes og enhver og at der fores kontrol med kvaliteten. Veste market SOI-AS-, DVN- eller CE-typegodkendt, samt DVN-varedeklareret kan anvendes. En redningsvest med fast opdrift og krave vanskeliggor visse aktiviteter til sos, hvorfor bekendtgorelsen muliggor brugen af mindre generende svommeveste og oppustelige redningsveste, der indbyder til at blive blret hele tiden. ombordvarendes pligter. Det vil siledes vare skibets forer, som skal sorge for, at der for enhver person skal findes en godkendt redningsvest om bord. Rederen (som typisk vil vrre skibets ejer) skal sikre, at skibsforen har mulighed for at opfylde de forpligtigelser, der p8hviler ham. De ansatte om bord skal medvirke til. at de foranstaltninger, der er truffet for at sikre mod ulykker, virker Dykkere kan anvende efter deres hensigt. opstigningsveste, som de er fortrolige med. Bares en redningsvest ikke, bor den vrre anbragt, si den er let tilgrngelig. Brugsanvisninger, der folger rednings- og svommeveste skal folges. Som eksempel p5 sidanne Endvidere grlder for alle skibe, at det p8hviler enhver ombordvrrende at respektere de sikkerhedsforanstaltninger, som traffes om bord af hensyn til skibets sodygtighed og de ombordvrrendes sikkerhed anvisninger kan nrvnes, at veste almindeligvis ergodkendtil brug Sarligt om fritidsfartojer. for personer indenfor afgrrnsede vngtgrupper, og at brugen af svommeveste forudsrtter at brugeren kan svomme. Som eksempel p3 pligterkan naevnes, at ejeren afet fritidsfartoj skal sorge for, at der er redningsveste

9 til alle om bord, nir han er om bord og forer fartojet. Hvis han liner fartojet ud og bliver gjort opmrrksom p3, at der ikke er redningsveste til alle om bord, skal han sorge for, at forholdet bringes i orden forinden afsejling. Enhver forer af et fartoj er skibsforer i Solovens forstand, jf. herved besretningslovens $3, og skibsforeren har i alle tilfalde pligt til at sorge for, at der er redningsveste til alle ombord, jf. Solovens $ 58, stk. 1. Et fartoj mi ikke afsejle for redningsveste i konekt storrelse til alle er tilstede. Redningsveste medbragt af de ovrige ombordvarende indg5r i fartojets Ojeblikketige beholdning af redningsveste. Sofartsstyrelsen. ffitffifn'm ltandag *"*, Ilrsdag-sondag W AFA NAn DE PROFESSIONELLE ', la ) Lr t l(ok+gnetabncrkl. r2-oo t I Fif \ t & lukks kl. - ltt-rl) re.oo Mrerkaten der blev v&k. UFIA - UHA foren fadrse - Arsmaerkaterner sendt ud til alle som har betalt kontingent. Bestyrelsen havde i 5r valgt at vare srrdeles okonomiske ved udsendelsen af frrsmarkater, se sammen med disse, blev udsendt et meget omtalt sporgeskema, nogle gode tilbud fra Sejs Marinecenter, Siim samt Ry Btdebyggeri, som til gengrld financierede portoen. Nu viser det sig at utallige medlemmer ikke har ffret tomt kuverten helt - og savner mrrkaten. Er der nogle som stadig ikke har fundet denne, kan I ved henvendelse til Inget Svarrer fi udleveret en speciel erstatningsmarkat. Svar til bilisten. Som formand for festudvalget, ser jeg mig nodsagetil at svare p5 dit indlrg. Jeg foler at dette indlag er noget af et slag under baltestedet. Da jeg kan se pi dit indlrg at du kan skrive, g8r jeg ogst ud fra at du kan lase, si lrs hvad der st8r pl gavekortet. Nej det erda helt klart at du ikke kan fi penge udbetalt p& et gavekort som vi har fiet som gave. Vi harogsi fiet gavekort fra en damefrisor, hvis nu tilfaldigvis det blev vundet af en dame uden hir, skulle man si bare gfr ind og fi penge for kortet - nej man enten giver eller srlger sidan et gavekort til en som kan bruge dette. Mal!.tgrrelningm Harm. Flhutron a/t lommor ova. att m.d rl dttryggrlbl og tiltligt pansolslrsg ' udc og i'rd!. H.t oo3l m lulvalhovling og udlaining.l lilte op lil 2a mallr. Fof gor-del.solv tolhrl u drr goda tld al hlnlc hot Stal. tane, og milis pl o.rwscnsvri. 116r lan du lcit protcs3ion l grai oo ttbo Skale hvrlitet3 meling, tsn bl.a. b.uges at mrl"tlimrl Hclm. Rasmussln t3. SKAEA. vl g.r dl6 tll malct, mc3tot.. lrrvor og mitf. Olawslntvoi Siltebos. Tll. E trl. r l-r. Irl HTRM. RASITUSSTN Ais [ulrctlnm0 TvE,gade OO Silk.bor. f[ ]l 6irrxk' BROSLAGNING BOLVERK SAMT NEDRAMNING AF FORTOJNINGSPELE UDFORES CHR. VARMING PEDERSEN TLF.: 8684 s181-2v Til bilisten vil jeg sige; prov da at fi noget ud af det - prov opslagstavlen, klubbladet, eller den blfr avis. Hold op med at vrre st negativ, nogen skal nok kunne bruge sfrdan et gavekort. Hilsen Chang. Side.: L6 Nr. 3,4. lrgang, Juli SMK- Nyt SMK- NY Nr. 3,4. lrgang, Juli 1996.

10 Fordele ved at vrere ryger! Denne gang specielt henvendt til vore kvindelige lrsere.: - din dirlige 6nde g0r det lettere at holde fyrene pi afstand. - det bliver lettere at fgde - dit Nrste gang argumenter specielt barn bliver nemlig ikke si stort. for vore maskulindrsere! - du noget ved ligestillingen ved at vise, at piger ryger mere end drenge. Yz and Der er kommet et nyt direktiv fra EUomkring brandslukningsmatriel i bide med indenbords benzinmotor. Dette diriktiv er af nogle blevet tolket at alle benzindrevne bide skal have dette automatiske brandslukningsmateriel installeret nu. Ifolge sofartsstyrelsen er fakta; Alle nye bide, med indenbordsbenzinmotor, skal fra 1. januar 98 leve op til dette direktiv (l 7 ( \.> t----- \-,r,/ sii NYBADII Vi er Cressent, Chaparral og Starcraft impotor. Vi har ogsir et stort udvalg af brugtee bade og jotler. Ca. 4O brugte pahangsmotorer. Nye motorer til FORNUFTIQE priser Fra 5 til 90 HK -J,/ -/ I t '.. \- MALINC TIL BADEN! Vi har et stort udvalg af INTERNATIONAL maling og tilbehor P.Y. Danmad(I Maritim Farve & Lak Narrevanget Silkeborg Telefon Telefax Fra medlem til medlem! Billigh NYT & BRUGT Udstyr, anternner, kabler m.v. Kort sagt; mangler du noget til VHF eller Walkie-Talkie - si kontakt "SMK04" lrif Birck, Havmosevej L9, Sejs, Tlf eller Ny forhandler af P.Y.'s serie til bfldens pleje. Kob til srerdeles fordelagtige SMK-priser hos Alfred Kruse, Vesterbakken 29, 8600 Silkborg. tlf NATIJRligvis. Havmlge eller a spritter Rod men ogsl hvidt der titter velkommen blev budt en forlrsdag Damen med den store bag. I len vi ser hende som en svane Vi hflber det bliver en vane glider gennem vandet sl damet pl soen hun ml styre sit temperament sl vi ikke alle skal danse cancan Vi byder Mlgen velkommen herhid og hlber vi sammen flr en dejlig tid. Side.: 18 Nr. 3,4. lrgang, Juli SMK - Nyl SMK- Nyl Nr. 3,4. lrgang, Juli 1996 Side.: 19 ITS

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 15. juli 2015 Blad nr. 122 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Godnatbillede fra Stubbekøbing Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Oveark til Kryds 8. bolle 81

Oveark til Kryds 8. bolle 81 Oveark til Kryds 8. bolle 81 B1 HUSKat verballed er det safllme som subjekt er det samme som grundled. udsagnsled, 09 Sadan: Lise gav mig skiorten. (4 led) XO Prav nu selv. Skriv selv antal Sat bolle (O)

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30

Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30 Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Karsten Pedersen Michael Knudsen Henrik Danø Sørensen deltog fra kl. 20.30. Fraværende var: Olav Knudsen Søren

Læs mere

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Oktober 2015 1 Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Oktober 2015 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

Punkt 6 flyttes til næste møde. Punkt 3 kommer på næste møde, efter en kort gennemgang i dag.

Punkt 6 flyttes til næste møde. Punkt 3 kommer på næste møde, efter en kort gennemgang i dag. 1 Horsens d. 9.3.2016 referat fra bestyrelsesmøde den 29.2.2016 Fra klokken 19.00 til 21.30 Deltagere: Klaus D. Johansen, Klaus Schubert, Knud Erik Feldt, Kristian Trøst Smedegaard, Bjarne Hansen Afbud

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen:

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen: Til jule-pynte-dagen var der som sædvanlig rigtig god opbakning. En af de dage, jeg altid ser frem til det er simpelthen bare så hyggeligt. Tusind tak til Bruger-/Pårørenderådet for et godt arrangement

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Oktober 2009 21. ÅRGANG

Oktober 2009 21. ÅRGANG Oktober 2009 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Fredagsbrev. Klargøringslørdag... Velkommen søndag...en pindsvin blev begravet... IT-løsning... 2 bestyrelsesmøder...

Fredagsbrev. Klargøringslørdag... Velkommen søndag...en pindsvin blev begravet... IT-løsning... 2 bestyrelsesmøder... Fredagsbrev Nr. 1 12. aug. 2011 Bakkelandets Friskole 9. skoleår Kære forældre Klargøringslørdag... Velkommen søndag...en pindsvin blev begravet... IT-løsning... 2 bestyrelsesmøder... Bakkelandet har været

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Men en stor tak skal lyde til:

Men en stor tak skal lyde til: Årgang 27 År 2014 Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard Bo Marcher Formand: Ib Jensen Brugerråd: Ind og udmeldelse: I SFO1 og SFO2 skal ske digital via varde kommunes hjemmeside.

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 02. NovemberOktober, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Beckers. Farvekort. Beton- & 'il'i "'i"'i. : i. I'ii. -l'i'l. ,i'.ij. *;l. r,:ill;t

Beckers. Farvekort. Beton- & 'il'i 'i'i. : i. I'ii. -l'i'l. ,i'.ij. *;l. r,:ill;t Beckers Farvekort Beton- & 'il'i "'i"'i. : i I'ii -l'i'l,i'.ij *;l r,:ill;t -l rll I "j,' Det er de smi detaljer, der gor det, selv om gulvet miske ikke regnes for en lille detalje i et rum. Med detaljer

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund 26. februar 2015 Romalt Bakker 2014 / 2015 5. afd. Arrangør: PI- Dansk Politiidrætsforbund Formanden har ordet Som formand for politiidrætsforening vil jeg gerne byde velkommen til MTB-vintercuppen. Efter

Læs mere

MØLLEVANGENS Talerør August 2012

MØLLEVANGENS Talerør August 2012 MØLLEVANGENS Talerør August 2012 Med Annemette s søn, Jacob, har vi i sommerferien haft en ekstra pedel-medhjælper! Avisredaktion Marie Thomsen Marie Johansen Inger Knudsen Ruth Nørgaard Deadline: Den

Læs mere

Husk Tjek VIGGO. God weekend. Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016. Indhold

Husk Tjek VIGGO. God weekend. Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016. Indhold Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold Martin valgt til bestyrelsen Meretes tilsynsrapport Overskud

Læs mere

Sportsuge program 2016

Sportsuge program 2016 Sportsuge program 2016 Onsdag d. 8. juni 2016 19.00 Banko i Lyne Hallen Fredag d. 10. juni 2016 17.00 Teltet/baren åbner 18.00 Nem og billig aftensmad * 18.30 Fodbold serie 1 19.00 Tour de Lyne* 21.00

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2015 13. Årgang M e d l e m s b l a d Nyrenoveret Ferguson Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil: 4091 8264

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2015

FORMANDSBERETNING 2015 Kreds 56 Præstø Schæferhundeklub FORMANDSBERETNING 2015 Bestyrelsen Der har igen i år været et fint samarbejde i bestyrelsen. 8 møder er det blevet til. Det har igen været et godt år for kreds 56, vi har

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe.

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe. SILKEBORG WWW.SILFI.dk En mand med en god ide. I år er det 150 siden at Ejnar Holdbøl blev født. Og vi har meget at takke ham for. For den ide han fil tilbage i 1903, har børn fortsat glæde af nemlig julemærket.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG

September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Ann R. Nielsen...40 54 05 61 Pilte

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

Klub-nyt Herlufsholm Orienteringsklub

Klub-nyt Herlufsholm Orienteringsklub Klub-nyt Herlufsholm Orienteringsklub Alle elsker O-løb!!! August - nr. 4/2013 Klubbens bestyrelse Formand Næstformand Klubblad papirudgaven Kasserer Træningsudvalg Medier Hjemmeside Klubblad elektronisk

Læs mere

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det.

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det. Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub onsdag den 20. april 2016 Jann Højgaard Olsen (JHO), Lone Poulsen (LP), Klaus Gøtzsche-Larsen (), Freddy Dahl Thomasen (FDT), Harly Bruun Jørgensen (HBJ)

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. KLUBKALENDER: MARTS 2016 Bestyrelsesmøde.* APRIL 2016 Generalforsamling.* Arbejdsweekend.*

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hou Fritidssejler Klub 25 års jubilæum 3. juni 2012.

Hou Fritidssejler Klub 25 års jubilæum 3. juni 2012. Hou Fritidssejler Klub 25 års jubilæum 3. juni 2012. I skal have et par ord med på vejen i anledning af at vi er samlet her i aften - - Og det ér jo fordi vi i morgen, d. 3. juni 2012 fylder 25 år. Se

Læs mere

Gode råd og krav for både i Ry Marina. Havnens Emma Gad

Gode råd og krav for både i Ry Marina. Havnens Emma Gad Gode råd og krav for både i Ry Marina Havnens Emma Gad Fortøjning til bro og pæle I Danmark blæser det en hel del. Det gør det også i Ry Marina. Derfor er det nødvendigt at vi fortøjer korrekt, naturligvis

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

ÅDALSKOLEN Skolebestyrelsens beretning 2007-2008 Forord

ÅDALSKOLEN Skolebestyrelsens beretning 2007-2008 Forord ÅDALSKOLEN Skolebestyrelsens beretning 2007-2008 Forord Vi har i skolebestyrelsen igen valgt at udsende beretningen i trykt format. Beretningen er også lagt på skolens hjemmeside, så den senere kan findes

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007

Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007 Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007 Fremmødt: Bethina, William, Bjarne Andreasen, Pauli, Gunner M, Leif C, Jan Lundkvist, Max Mortensen, Niels Erik Graversen, Troels Christensen, Eva Christensen,

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Å r g a n g 1 7 - N r. 2 - J a n u a r 2 0 11

Å r g a n g 1 7 - N r. 2 - J a n u a r 2 0 11 Nyhedsbrevet Å r g a n g 1 7 - N r. 2 - J a n u a r 2 0 11 Til alle jer fra alle os. Vi vil starte dette nyhedsbrev med at ønske jer alle et godt nytår og rigtig mange tak for godt samarbejde og psykologer,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2012 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017 SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D. 23. 26. JUNI 2017 VIL DU GÅ GLIP AF SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Vi glæder os til at se sejlere sammen med deres forældre og søskende til gode

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Almindelige regler m.m.

Almindelige regler m.m. Almindelige regler m.m. Smid affald i skraldespanden Tag andres affald med i skraldespanden Fej evt. platformene mens jeres børn rider Hold toiletterne pæne. Aflever dem, som du selv ønsker at finde dem!!!

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi: Carl Nielsen, 1920

Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi: Carl Nielsen, 1920 Generalforsamlingen 2013 Jeg vil gerne byde velkommen til generalforsamling og til nye oplevelser i Varde Kunstforening. Men først skal vi synge: Derfor kan vort øje glædes Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi:

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar 2015, kl. 17:30 21:30

Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar 2015, kl. 17:30 21:30 Til: Østkredsens Klubber Kredsudvalg, Øst DOF kontor Referat af Østkredsens Klubledermøde 1/2015 Mødested: Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten BØRNEHAVEN TREKLØVEREN ENGBLOMMEN, KLOKKEBLOMST & KLUB 5 Børnehaven er normeret til 70 børn i alderen 2,9 5 år. Børnene er fordelt på 3 stuer, Engblommen, Klokkeblomst

Læs mere

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Søndag den 18 Maj 2008 Der deltog 86 skytter og 5 Jæger her ved geværterrænskydningen i Hevring, Vejret var fint med sol og tørvejr hele dagen

Læs mere

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund.

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge var tidligere en betydningsfuld

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

Nyhedsbrev 08. marts 2015

Nyhedsbrev 08. marts 2015 Nyhedsbrev 08. marts 2015 Trædrejning Der var mange som benyttede sig af tilbuddet om at få undervisning i trædrejning, og det var dejligt at se. Allerede i dag er der flere som benytter maskinerne som

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Aktivitetskalender: Til opslagstavlen

Aktivitetskalender: Til opslagstavlen April 1999 2 Aktivitetskalender: Til opslagstavlen Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der motionsløb eller gåtur fra Marienlystcentret, vælg 3 km, 5 km, 8 km eller længere rute. 22. 23. 24. April Shat

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat fra 02-02-2015

Bestyrelsesmøde referat fra 02-02-2015 Bestyrelsesmøde referat fra 02-02-2015 1/ Deltagere: Gabriele, Palle Mie, Niels, Lars, Ingolf. 2/ Post/mail: Der er kommet en års-kalender, fra Tursejlerne. 3/ Meddelelser: Gabriele Gabriele har været

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02. 2009.

Nyhedsbrev nr. 02. 2009. Generalforsamling. Dagsorden: søndag den 29-03- 09 1. Valg af ordstyrer.: Søren Torense Nyhedsbrev nr. 02. 2009. 2. Valg af referent.: Henrik Rasmussen 2. Beretning ved formanden, (er vedlagt). Godkendt.

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

Billeder fra vores TORSDAGS-SKAK hvor vi ind. imellem er så heldige at få helt op til 3 fantastiske Skakpædagoger på besøg af gangen.

Billeder fra vores TORSDAGS-SKAK hvor vi ind. imellem er så heldige at få helt op til 3 fantastiske Skakpædagoger på besøg af gangen. Årgang 28 År 2015 Samuelsgården. Kære alle forældre Skolevænget 19 6840 Oksbøl Der er lige nogle få informationer fra Samuelsgaarden. Samuel og Ingolf vores to alpakaer er desværre blevet så gamle, at

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Et fritidsliv med sejlads 7 af Hans "Kringle" Nielsen, Toldbodgade Nyborg

Et fritidsliv med sejlads 7 af Hans Kringle Nielsen, Toldbodgade Nyborg Kære læser af mine beretninger! Afsnit 6 af min beretning indeholder personlige forhold, der ikke relaterer direkte til sejlads, men som alligevel har haft betydning for mit liv med sejlads, ægteskab og

Læs mere

Danske. Han kom, han så, han sejrede. Af Lars Jacobsen, København, formand for bowlingudvalget Foto: Gunnar Andersen, næstformand

Danske. Han kom, han så, han sejrede. Af Lars Jacobsen, København, formand for bowlingudvalget Foto: Gunnar Andersen, næstformand Danske Politimesterskaber Af Lars Jacobsen, København, formand for bowlingudvalget Foto: Gunnar Andersen, næstformand Fyns Politi, ved Odense Politis Idrætsforening, var vært ved årets Danske Politimesterskaber

Læs mere

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6 Lillevangsposten November - December 2015 17. årgang nr. 6 1 Indhold: Side 3: Side 5: Side 6: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side 16: Side 18: Side 19: Side 21: Kalender Lillevangs dagtilbuds aktiviteter

Læs mere

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter.

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Postbesarget blad s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Nr. 3/99 August. $nft-nut 5Sdde for folket og for hddfolket Uge 31. Silkeborg Ild regattefest Fredag den 6 august. SMK har 90 ars jubilaum, med

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 06. 2011.

Nyhedsbrev nr. 06. 2011. Nyt fra sidste klubaften d. 7. september 2011. Nyhedsbrev nr. 06. 2011. Vi nåede op på at blive 28 medlemmer, som deltog på denne klubaften. Vi nød Randi og Carstens fine kager, jeg nåede selv at spise

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 19.2.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 17.2.2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 Deltagere :Henrik Frederiksen, Knud Erik Feldt, Anne Skjerning, Ole Harby, Ole Søndermølle, Jens Troense, Carl

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening Syng julen

Læs mere