qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If"

Transkript

1 Posttresorget blad s7016, (8245AnCt. :1 4C):()3 ffi rb ]T ir ffifis;,rtt,t TSNGSHEITHhTS If Redaktionen holder ferie i resten af juli mined, men bruger tiden til at samle inspiration til nrste nummer af SMK-Nyt. Har du et indlaeg sl lreg det i kassen i forgangen i Klubhuset. Men indtil videre: Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! 'l I Indhold 2 Formanden har ordet. 3 Det sker : 3 Nye ibningstider hos "diesel-preben" 4 Bestyrelsen informerer! 5 Et gode mindre?? 6 Siden sidst 7 SMK's sikkerhed til sos! 7 Sejlere adskilles i Oresund. 7 Pavillon til Himmelbjerggrunden. 8 Sl er den gal med affald igen. 9 Gastesejlere l2 Pensionistsejlads 12Tur med Silkeborg Motorbaadklub. 13 Green City! 13 Sommerfest i SMK! 14 Bekendtggrelse om redningsveste i mindre fartdjer. 17 Mrerkaten der blev vek. 17 Svar til bilisten. 18 Fordele ved at vare ryger! 18 % and. 19 Fra medlem til medlem! l9 NATURligvis. 20 Hav en rigtig god sommer. Nr. 3, 4. lrgang, Juli SMK Nyl SMK - Nyt Nr. 3, 4. lrgang, Juli 1996 Side.: I

2 SMK - Nvt Nr.:3,4. eeang. Oplag.:8oo Udglvot I samr# m d SMKS bostyreho Rsdlg dng. (anwh.).: Ing6r A Henrlk Totl Svarsr Rytterholtsvel 18. Swlbak 8600 Sllk borg nf.: Bladudvalg.: Rlchard Jonsen John Sar nsen a Fomnd -: Knud E. Jsnson t(asgrgr.: Amesommer N$sttomnd & sokr6lar.: lng r Toft Svarsr Owlgs msdlomm r Altan Nygaard 8680 '+444 PeerJonssn Pmb n Henrlks n CarlMolgmrd Wllge tel fonnr.: Kantlnen Opsyn Indolukkst VejrudCglsn Lyngby Radlo Sllkeborg Pollll 8680, { , ', r SMK _ TM Udkommsr Deadlln Nr.4-96, Augusl Nr Oklob r s Nr Decortror Y-r 1 I - -^-l- Formanden har ordet. Sl kom, efter kalenderen, endelig sommeren. Men at domme efter temperaturen, i skrivende stund, er den her ikke endnu. Vi h5ber den er lige pi trapperne. Nu ertiden kommet til at planlrgge sommerferien, hvad enten det er p8 havet - i soeme eller til lands. Skal I pe havet, s5 husk at vi, pl lige fod med de andre klubber som ligger inde i landet, ikke hardel i frihavnsordningen. Sejladsen pt A,rhus bugten mitte vi desvanc aflyse, pl grund af manglende tilslutning. Dct er trist at der ikke kan samles nok opbakning til et sldan arrangement, jeg hiber at dcr kiur samles en storre tilslutning en anden gang. Si kom den nye Hjejlebld i vandet. Jeg var inviteret med til d5ben og jomfrusejladserr. Det er en bfrd med rigtig god plads i, og jeg vil geme endnu engang onske Hjejleselskabcl tillykke med M[gen. Med Onsket om en god sommerferie. Knud E. Jensen formand. Side.: 2 Nr. 3,4. lrgang, Iuli 1996 SMK- Nyl i h l& a fl 1! Det sker : 6. juli kl Skatte og naturdag ER AFLYST! august. Byjubilrum & Regatta-fest. Si er det tid at fi bfldene pyntet med lys. Husk at der i fir er festfyrvrrkeri pi havnen hver aften fra den 5. til den august Country-festival i lndelukket 17. august kl Frikadelle konkunence pl Himmelbjerggrunden. Igen i 5r skal vi finde skipperen med den bedste opskrift - HUSK.: kun din opfindsomhed satter gransen, si det er bare om at pirre pigernes smagslog! 31. august Langdistance svommekonkurrence - Hjrlpebide MANGLES - se opslag i klubhuset! 5. september kl starter navigationsundervisningen i Klubhuset. Selv om vi for det meste sejler rundt og kan se land hele vejen rundt er det en god ide at kende sofartsreglerne som f.eks. tegngivning og vigeregler. Nye flbningstider hos diesel-preben Abent for betjent salg hver mandag fra kl Tilpasningen er sket pi baggrund af kritik over at det ikke var muligt at tanke uden for normal arbejdstid. Uden for Sbningstiden er det stadig muligt at tanke ved henvendelse i kantinen. SMK- Nyl Nr. 3,4, lrgang, Juli 1996 Side.: 3

3 Bestyrelsen informerer! Pi baggrund af den meget ringe som vi nu hiber snart at modtage tilslutning sidste 3r, til skatte og respons p5. naturdagen, har vi besluttet at aflyse dette arrangement i ir. Himmelbjerggrunden har desv&rre vreret udsat for hrrvark. Det Et punkt som bestemt ikke lider under manglende tilslutning er tilgangen af nye medlemmer. I skrinet ved bfllpladsen. Skaderne p5 gik ud over jollebroen og lrhegvende stund er der kommet ikke hegnet blev hurtigt udbedret, idct mindre end 78 nye til, og vi vil lnge Lise og Svend Erik lige netop her gerne byde Jer velkommen, og havde et sidan pi lager, som tlc samtidig opfordre de gamle medlemmer til at hjrlpe til se alle f5r des, ved saerdeles velvillig bislantl straks gav klubben. TAK. Ligclc- en god oplevelse ved medlemsskabet. varet muligt at fi kgrt r0r til grill fra et medlem Ole Ruskar, har tlct Som bekendt stir der i vore vedtaegter at vi skal arbejde pi at grunden. Disse vil snarest ltlivc til sivel Sejs som Himmelh.ierg- fremme sikkerheden til sos, og pe etableret, sl vi kan fa gliede af denne baggrund har vi besluttet at dem. nedsrettet sikkerhedsudvalg. Ansvarshavender Preben Henriksen, Vi har fra sivel kommunctl sotlr som sammen med 2 medlemmer, fra beredskabsvrsnet f8et positiv vil tilbyde eftersyn af bidene. Vi tilbagemelding pfl vor ansogtting vil senere informere om hvordan om etablering af benzinsalg frl denne ordning rent praktisk skal lndelukket, det er nu op til levcrandoren at fremkomme med en fungere. sikkerhedsmrssig forsvarlig losning. Denne h&bervi fremkommer meget snart. Der har vrret afholdt et informationsmode med Fritid og Kulturudvalget Konklusionen blev at det var et srerdeles positivt og konstruktivt mode, hvor mange emner blev debatteret. Vi havde mange sporgsmll til politikerne, Side.: 4 Byggeplaneme i klubhuset i Indelukket, er blevet gennemgiet med Kulturforvaltningen med en efterfolgende besigtigelse af omrfidet. Mgdet forlob srrdeles positivt, tle r Nr. 3,4. lrgang, Juli 1996, SMK Nyl t 'x t var ikke nogen umiddelbare forhindringer. Nu afuenter vi en forhibentlig endelig godkendelse. Pi Himmelbjerggrunden har vi fiet godkendelse til etablering af toilet med tank fra Ry Kommune. Der er hib om at vi kan starte med dette projekt allerede i juli mined. Et lille suk. Vi har i flr oplevet at nogle medlemmer har glemt at udmeldelse kun kan foretages op til 1. januar. Dette har betydet at vi alle har m8ttet betale deres del af forsikring og udgifter til brosamarbejdet, idet denne afregning baseres pi antal medlemmer ved Srsskiftet. Vi forsoger stadig at krasse pengene ind, men betalingslysten er ikke stor. Som det jo nok er de fleste bekendt skal vi have ny kantinebestyrer pr. 1. september, idet Ulla og Emil sogernye udfordringer. Vi harhaft en del ansogere til samtale, og mange srrdeles kvalificerede har der vreret iblandt, og det har vrcret meget svart at udvrlge den nye bestyrer, som vi presenterer i nrste nummer. SMK - Nyt Nr. 3,4. lrgang, Iuli 1996 HEMPEL REITAR STLKEBORG TOMMERHANDEL A/S rsxrvaioar r' &s'trtgf, ttrgrd-a.rrl Et gode mindre?? Silkeborg kommune har informeret os om at ordningen med rode og gronne skilte pfl bfldpladserne i Indelukket, er afskaffet med omgiende virkning. Beslutningen er truffet, da kommunen finder at ordningen er for besvarlig at hflndtere, og at den ikke er blevet brugt efter hensigten!. Fremover skal der erlagges. et gebyr pi 30 kr. hvis I overnatter pt en ledig plads i Indelukket. ITS. Fi altid et tilbud fra {r KONGSHEDENS VVS TtF BtL-TtF

4 Siden sidst Honningkager og silkeslips, tupperware og boger. Information for nye medlemmer; Bestyrelsen havde som noget nyt, ca 30 nye medlemmer var modt op forsogt at tydeligggre sig. Dette denne aften, der var god sporgelyst og debat. Mange emner blev Rigtig mange medlemmer benyt- foregik fra et telt midt p3 pladsen. berort med gensidig udbytte. tede sig af lejligheden og mange Markedsdag/Falckdag; Det var investerede i alt fra medlemskab nogle srrdeles bekymrede medlemmer som fredag den 17. maj til sokort og SMK-platter. begyndte at stille op, til den fglgende dags arrangement. Regnen dernes t andsbanks InitiativPris K.12 var der uddeling af Arbej- stod ned i tove. Kongshedens WS med fglende resultat: havde srrdeles mange rynker i Nr. 1; IngerToft Svarrcr, og cn delt panden, de skulle bl.a. demonstrere 2. plads til l-ars Elmcr og Chang solvarme anlrg. Men som Falck- Puggaard. Vindercn mocltog et Alfred udtrykte det ; Hans forbindelser havde vreret i orden de sid- meget smuk buket. city-gavekort pe kr. samt en ste 13 ir, sfl hvorfor si ikke i ir. han fik ret, som utrolig mange Kongshedens WS havclc ogsl en medlemmer selv konstaterede, konkurrence korendc ttg rcsultatet vejret holdt. blev. Vinder af en hcnccykel blev Falck kunne endnu engang konstatere vigtigheden i arrangemen- runde herp5. Vinder af ct blan- Alfred Kruse, som straks tog en tet - ogsfl i 3r blev mange ildslukkere kasseret. De var dingsbatteri blev Jens Wi.irtz. simpelthen ubrugelige. Man tor slet ikke trnke sig situationen hvor man f8r behov for sin slukker, og det viser sig at der ingen tryk er pi den. Igen i ir var dagen krydret med flere boder, der blev solgt alt fra regntoj til naturgas, bide og tilbehgr inklusiv toiletpapir og linetilbud hos Arbeidernes Landsbank. En dejlig dag som blev gjort mulig ved hjrlp af Falck, en masse medlemmer og ikke mindst opsynsmand Tage Kolker som sorgede for afsprning af pladsen i de tidlige morgentimer og oprydning pi pladsen efter afslutningen. Tak Tage. IT'5. Side.: 6 Nr. 3,4. lrgang, Juli SMK Nyt SMK's sikkerhed til sos! Vi skal alle vrre med til at skabe sikkerhed i vore bide, si vi undg5r brandeksplosion. Hold naturen ren, ingen olie-udtomning i vandet, eller anden forurening. Motor Skal vare forsvarlig trt Motorrum lngen oliespild - benzinspild Ledninger I forsvarlig stand - gennemforinger Gasanleg Det er vigtigt at det er monteret korrekt Ildslukker Min. 2 kg. slukker Redningsveste 1 pr. person i biden, i konekt storrelse Hjaelp os og jeres familie med at overholde sikkerheden i bidene. S MK's sikke rhedsudvalg. SMK- Nyt LANDBRUG. INDUSTRI v/ Kai Johan8 n.bohrsvei Silkeborg SALG'SEFVICE.MONTAGE TLF Bllleloton{O Nr. 3,4. lrgang, Juli Sejlere adskilles i Oresund. Sofartsstyrelsen og A,/S Oresund har delt farvandet mellem Ama* ger og Saltholm op i to ruter - en for store skibe og en for fritidssejlere - pi grund af byggeriet af den faste forbindelse. Fritidssejlerne skal indtil videre folge et sejllob i den ostlige del af Drogden, og det vil sige, at de nord eller syd for arbejdsomridet skal krydse de store skibes rute. SejllObene vil blive andret undervejs i byggeriet og oplysningerne vil blive offentliggjort i Efterretninger for Sofarende. Pavillon til Himmelbjerggrunden. Fotex, Torvet ved ThorkildAgflrd, har sponsoreret en telt-pavillion til Himmelbjerggrunden. Pavillonen opbevares i skuret, og kan benyttes af alle. Den som stiller den op, har ansvaret forat den nedtages og lrgges pi plads ( i tor stand). Passer vi godt pi den - kan den vrre til storglede og fomojelse i mange 5r. En stor tak til Fotex og Agird.

5 at huske at alt affald skal kommes i lukkede plastikposer. lkke som det ofte er i dag, hvor der bliver haeldt madolie - dressing og ligende vaesker i poserne. De bliver oplost, og er nresten ikke til at tjeme. Det er absolut ikke sprndende for de sejlende renovationsmrnd at fi sidan nogle oploste affaldssekke i bfrden. Dette koster mere arbejde og flere poser, hvilket er lig med st0rer omkostninger, som vi kun kan fi hjem gennem kontingentforhojelse, og dette skulle vi gerne undgt. Samtidig vil vi gerne bede jer om at tage s6 meget affald som muligt med hjem, for at tage toppen af affaldsbjerget. Det grlder specielt de sakaldte engangsgrill, som ligger og flyder overalt. Vi hiber alle vil vrre behjzelpelig med at fi has pt dette problem. Silhehory Pd bro samarb ejd e s v e g ne Allan Nygaard.. TOnB. 'A'DfIJUn Side.: 8 Nr. 3,4. lrgang, Juli SMK- Nyl 56 er den gal igen med vore affalds- poser! Vore renovationsfolk, Alfred og Bent. er kommet med en stor bon om vi ikke nok vil opfordre vore medlemmer til ikke at overfylde affaldsposerne, samt restesejlere Nir I moder en bid som forer en stander med piskriften SSB (Silkeborg Soernes Brosamarbejde), er det en gastebfld udefra, som har kobt en grcstepakke. En sfldan pakke giver ret til at benytte alle vore broer, samt giver adgang til de tilsluttede klubbers lokaliteter. Pakken som srlges fra Texaco i Ry samt SMK's klubhus i Indelukket, koster 200 kr. pr. uge. Den anden type grster I moder pi soerne, er de som blot har et grestenummer pfl. Et s6dan nummer er blot at regne som en nummerplade, og giver ingen rettigheder ud over at besejle soerne. Mgder I nogle af sidstn&vnte, sl gor dem opmrrksom p6 alle de fordele de opnir ved grstepakken (incl. ansvarsforsikring) - og sl er de med til at betale vedligeholdelsen af broerne! ITS. SMK- Nyl Nr. 3,4. lrgang, Juli Vi byder velkommen til folgende nye medlemmer Eigil Salomonsen - Sejs, Jens Sogaard - Silkeborg, Per Anchersen - Silkeborg, Troels Steerk - Silkeborg, Benl Braiiner - Bryrup, Bjarne Olsen - Silkeborg, Jens Aage Korsholm - Videbak, Kasper & Michael Bech Silkeborg, lans B. Rasmussen - Silkeborg, Erik Johannes Nielsen - Sejs, Ejnar Bogelund - Silkeborg, Knud Erik l,aursen - Silkeborg, Bent Klausen - Silkeborg, Peter C. A. Andersen - Silkeborg,Ib Sorensen - Silkeborg, Finn Elisiussen - Silkeborg, Thorkild Bjornvig - Sejs, Claus Mikkelsen - Silkeborg, Ingolf I-orentzen - Silkeborg, Harvey Aagaard - Silkeborg, K. Chester Kristiansen - Silkeborg, Carl Strunge Jensen - Svejbek, Ole Vestergaard - Silkeborg, Inga & Jorn Jakobsen - Silkeborg, Anni Saarup Jensen - Herning, Pia & Kim Gilberg- Sejs,Irif Hansen - Silkeborg, Bjarne Nielsen - Silkeborg, Frank I-auridsen - Sejs, Bendt Frandsen - I-aven, Jorn M. Krogh - Silkeborg, Paul Martin Sorensen - Slagelse,Ib MOIgArd Lauridsen - Ringkobing, Bjarne Eriksen - Svejbak, tvan Flessing - SiIkeborg, Niels Roldsgaard - Karup, Bjarne Jakobsen - Them, Annie Thogersen - Silkeborg, ErikNielsen - Silkeborg, Bent Markussen - Silkeborg, Per Glerup - Silkeborg, Tommy Hansen - Silkeborg, Lilly Aabo Andersen - Sejs, OIe Krogh Mortensen - Silkeborg, Ejnar l,ovborg - Them, Richard Lund - Silkeborg, Erik Sorensen - Silkeborg, Winni Skov - Silkeborg, Peler Salomonsen - Svejbak, Jesper Bennedsen - Sejs, Ole Gammelglrd Jensen - Silkeborg, Helle & Heine Schjoning - Silkeborg 6. juni 96 Side.: 9

6 Beaufort vindtabel for smebede. F] l'rl /n F Ir] \l (y. t* (t) n z.(! c).) V 9 0) o c.) bo c) E J> : 'd co cn'6.) HS 9- o0) 'd9 -:e I g3 ^, :1 ;,:z :'> ;9 s2 ()ybo b0 bt) d CN ca I, 3 yfr (,)ci;l(g a -==-Y 5 e'9c sei.e 3' J E- C.;.1o5+< d 0) 6 r! u V tp EEf t I 3 p S's. **.:n9!vfilu c.r'6 E :ol C!Al"0 il #.9EF g 3 {Fae O d) t.= (A> v c 'E a\jc3 :v H; cj C) "(i o :;a) -'E ()ls IJ._.(6 tl Jco 90i F"i) (>r > -c a) U CJ 'tr J O c- 0) {-} d> ;i a) -"6 '6o e9 F ="o.v 6Cl (H CJ E u,(t I I ) tr 5 4! CD :,: # E; LY uc) <.= JI e'l F\ CJ ) () ;b ()bo -a) = -v, -): E L.(!) Eo rr :6 6 o CJ c- GI C.l o{ cno O ^ai^ UU 9r a. 6rd 6 6t It..s cj6)o. E'.1 c.r =.(n'o o o--o iiot <! Ge.v 0(6 L c) O = ile >n.f6 v)9 oo a.l cc).0j * ii9 CF.(nil.99 v xcj G- -Y6_ 6 -s +4 >. )l rr /Yl F C. o bt) = -i.cg F Fr. = s.f e )J bop co 0J CJE P ;e _: iu _Y>() E 'F -C c.y.6j=6 Evt CL;C )c.)(u - c i:, J$etr.FJ a - t-- s T 'n ;i2 d =J =' a o C a tr'c5 -'.9-' _8r tr'.4 H:.t ': -cr.;ar =:i"e co-y (J F d 4-V -_e> c a-ocl j;6tdc) -- y.9.c'o i 4 v?- e r"l3-492o J. '; )* o!rt cj co. aj(,;i 3>+.cJ H 9J= *69- :-:l+! : J= -d,--?er;:,- 6 o* >; PP trf -i'<.(1) ;J '6'C VJ -\ s'o a (6'E u F -co' G=J9 " ap _LC <D5 L r >ca 11 \O tr (\ c.l I oo L r '+ t--.f, a.l i-- \f c! a.l. ot r c-t (-.l OJ >ca L N Side.: 10 Nr. 3,4. lrgang, Juli SMK- Nyt SMK- Nyt Nr. 3,4. lrgang, Juli Side.: 11

7 Pensionistsejlads Sa fik vi afuiklet vores pensionistsejlads. Jeg har fflet mange henvendelser fra pensionisterne og skal hilse alle bidene der sejlede, og sige mange tak for en dejlig dag. Hermed vil jeg ogsi gerne sige mange tak til de som sejlede, det er rart nir man laver noget, at der si er opbakning bag dette. Hilsen Chang. Tur med Silkeborg Motorbaadklub. Sondag den 2. juni 96 inviterede Silkeborg Motorbaadklub p6 en sejltur p8 vores skonne soer. Vejrguderne viste sig fra deres bedste side, og alle 40 brugere modte op med et rigtigt udflugtshumor. Sejs Blaserne, ca 20 unge mennesker, tog opstilling og gav os en meget, meget fin koncert, inden vi gik i bidene. Der var 16 flotte motorbide, med "Claudia" i spidsen, der lagde fra land - et smukt syn. Vi sejlede stille og roligt op mod Himmelbjerget, alle btde sejlede en tur ind i Paradiset, hvor vi nod de smukke omgivelser, der netop er her pi denne Srstid. Om bord blev vi bevrertet med drikkevarer efter Onske. efter en god times sejlads, lagde vi til ved een af motorb&dklubbens grunde, i nrerheden af Himmelbjerget, her var drkket et langt kaffebord med masser af dejlig kage. En af skipperne underholdt med harmonikamusik, og vi havde det bare skont. En af brugerne takkede med et par linier der lod: Vi startede med musilg og sil<k en sejltur vi fik. Sd mange flinke mennesker er svrert at sknffe, og sd fikvi ovenikbet kaffe. Vi er heldige at bo i en dejlig by, og Motorbaadklubben klarede fint sit ry. For os reidre er det tiden der GAK men i dag vil vi gerne sige mange TAK. Side.: 12 Nr. 3,4. lrgang, Iuli 1996, SMK- Nyt Ved ca. 18 tiden stillede vi op i en stor kreds og sang: Skuld gammel venskab... Derefter ptbegyndte sejlturen hjem. En rigtig, rigtig god dag. Annn Kathrine Hansen. Green City! Inde miilt i landet kranset med bogen og vandet ligger vores by gron er vores ry Og IH hvor er det kommunalt nu er det et nummer for galt. lngen b6l i haven hverken i lrmming eller Laven Affald kores til genbrug For trailer og bil vi alle har brug Pensionist eller idealist man kan blive pessimist Al den benzinos og trafik er ikke for os den rene logik Noget affald hentes hver L4. dag vi ingen sommer Onsker UHA! Nej her i green city har vi styr p5 skraldet bare nogle ikke begynder at smide det i vandet Poeten Sommerfest SMK! St sker det. Reserver allerede nu weekenden juni L997. Da aftroldes stor 3 dages sommerfest i Indelukket. Vi har fflet tilladelse fra sivel Kommunen som politiet til at opstille telt m.v. Aktivitetsudvalget er i gang med planlrgningen, si nu glreder vi os til de lofter sloret for hvad der er p8 bedding. ITS Frokost l? andag Tttlrudl - fredag Sild m. carysalat Lun delle m. rodkal 212rugfrrad I sl "FOR S0ENS F0LK' Kr. $5r Husk.: Kantinen har igen dagens middag hver dag til favorable priser! SMK- Nyt Nr. 3,4. lrgang, Juli Side.: 13

8 Bekendtgorelse om redningsveste i mindr e fartajer. I medfgr af $ 2, stk. 5, $ 11, stk 2 og $ 28 i lov om skibes sikkerhed m.v. jf. lovbekendtgorelse nr. 584 af 29. september 1988, og efter bemyndigelse i bekendtgorelse nr. 570 af 26. september 1988 fastsrttes siledes: $1. Denne bekendtgorelse omfatter alle fartojer, der ikke i henhold til andre regler er pilagt at medfore redningsveste. stk. 2: Ved fartoj forstis enhver indretning, sisom erhvervsfartojer, bflde, joller, pramme, vandscootere, windsurfere m.m., der anvendes af personer pi vandet, bortset fra skibes redningsbflde samt badeudstyr, der udelukkende anvendes i strandkanten. $2. Alle fartojer, der ikke er fortojet i havn, skal medfore redningsveste eller svommeveste til alle personer om bord. stk. 4: Fartojer, der under opsyn anvendes i lavvandede omrlder i forlystelsesparker og lignende, kan af Sofartsstyrelsen fritages for at opfylde denne bekendtgorelse. $3. Rednings- og svommeveste skal vrre typegodkendt efter anerkendte normer, herunder SOLAS- og EU-typegodkendt eller DVN-varedeklareret. $4. Anvisninger for brugen og vagtgranser m.v. af den enkelte vest skal folges. $5. Overtrrdelse af denne bekendtgorelse straffes med bode eller hrcfte. $6. Bekendtgorelsen trrder i kraft den 1. december Bemrrkninger til bekendtgorelsen. Formll og anvendelsesomride. Formfllet med bekendtgorelsen er at sikre, at alle, som frrdes pfr vandet, har mulighed for at ifore sig et personligt opdriftsmiddel. Pfr vandet skal forstis i bredeste forstand og omfatter havet, fiorde, havne, ier, indsoer m.m. Bekendtgorelsen omfatter ikke badeudstyr sisom luftmadrasser ogbadedyr, deranvendes i forbindelse med badning ved stranden. Side.: 14 Nr. 3,4. lrgang, Iuli SMK- Nyt Nir et fartoj er sikkert fortojet i havn, kan der modtages besog om bord, uden at der behover at vare redningsveste til alle. SMK- Nyt Nr. 3,4. lrgang, Juli 1996 Ejerens og de ombordvarende pligter. Pligten til at sorge for, at redningsvestener om bord, folger de almindelige bestemmelser herom i kapitel 6 i lov om skibes sikkerhed m.v. Disse bestemmel- Om vestene Bestemmelsen om typegodkendelse skal sikre, at redningsveste ser regulerer rederens, skibsforens, og sv0mmeveste har en vis kvalitet de ansattes og enhver og at der fores kontrol med kvaliteten. Veste market SOI-AS-, DVN- eller CE-typegodkendt, samt DVN-varedeklareret kan anvendes. En redningsvest med fast opdrift og krave vanskeliggor visse aktiviteter til sos, hvorfor bekendtgorelsen muliggor brugen af mindre generende svommeveste og oppustelige redningsveste, der indbyder til at blive blret hele tiden. ombordvarendes pligter. Det vil siledes vare skibets forer, som skal sorge for, at der for enhver person skal findes en godkendt redningsvest om bord. Rederen (som typisk vil vrre skibets ejer) skal sikre, at skibsforen har mulighed for at opfylde de forpligtigelser, der p8hviler ham. De ansatte om bord skal medvirke til. at de foranstaltninger, der er truffet for at sikre mod ulykker, virker Dykkere kan anvende efter deres hensigt. opstigningsveste, som de er fortrolige med. Bares en redningsvest ikke, bor den vrre anbragt, si den er let tilgrngelig. Brugsanvisninger, der folger rednings- og svommeveste skal folges. Som eksempel p5 sidanne Endvidere grlder for alle skibe, at det p8hviler enhver ombordvrrende at respektere de sikkerhedsforanstaltninger, som traffes om bord af hensyn til skibets sodygtighed og de ombordvrrendes sikkerhed anvisninger kan nrvnes, at veste almindeligvis ergodkendtil brug Sarligt om fritidsfartojer. for personer indenfor afgrrnsede vngtgrupper, og at brugen af svommeveste forudsrtter at brugeren kan svomme. Som eksempel p3 pligterkan naevnes, at ejeren afet fritidsfartoj skal sorge for, at der er redningsveste

9 til alle om bord, nir han er om bord og forer fartojet. Hvis han liner fartojet ud og bliver gjort opmrrksom p3, at der ikke er redningsveste til alle om bord, skal han sorge for, at forholdet bringes i orden forinden afsejling. Enhver forer af et fartoj er skibsforer i Solovens forstand, jf. herved besretningslovens $3, og skibsforeren har i alle tilfalde pligt til at sorge for, at der er redningsveste til alle ombord, jf. Solovens $ 58, stk. 1. Et fartoj mi ikke afsejle for redningsveste i konekt storrelse til alle er tilstede. Redningsveste medbragt af de ovrige ombordvarende indg5r i fartojets Ojeblikketige beholdning af redningsveste. Sofartsstyrelsen. ffitffifn'm ltandag *"*, Ilrsdag-sondag W AFA NAn DE PROFESSIONELLE ', la ) Lr t l(ok+gnetabncrkl. r2-oo t I Fif \ t & lukks kl. - ltt-rl) re.oo Mrerkaten der blev v&k. UFIA - UHA foren fadrse - Arsmaerkaterner sendt ud til alle som har betalt kontingent. Bestyrelsen havde i 5r valgt at vare srrdeles okonomiske ved udsendelsen af frrsmarkater, se sammen med disse, blev udsendt et meget omtalt sporgeskema, nogle gode tilbud fra Sejs Marinecenter, Siim samt Ry Btdebyggeri, som til gengrld financierede portoen. Nu viser det sig at utallige medlemmer ikke har ffret tomt kuverten helt - og savner mrrkaten. Er der nogle som stadig ikke har fundet denne, kan I ved henvendelse til Inget Svarrer fi udleveret en speciel erstatningsmarkat. Svar til bilisten. Som formand for festudvalget, ser jeg mig nodsagetil at svare p5 dit indlrg. Jeg foler at dette indlag er noget af et slag under baltestedet. Da jeg kan se pi dit indlrg at du kan skrive, g8r jeg ogst ud fra at du kan lase, si lrs hvad der st8r pl gavekortet. Nej det erda helt klart at du ikke kan fi penge udbetalt p& et gavekort som vi har fiet som gave. Vi harogsi fiet gavekort fra en damefrisor, hvis nu tilfaldigvis det blev vundet af en dame uden hir, skulle man si bare gfr ind og fi penge for kortet - nej man enten giver eller srlger sidan et gavekort til en som kan bruge dette. Mal!.tgrrelningm Harm. Flhutron a/t lommor ova. att m.d rl dttryggrlbl og tiltligt pansolslrsg ' udc og i'rd!. H.t oo3l m lulvalhovling og udlaining.l lilte op lil 2a mallr. Fof gor-del.solv tolhrl u drr goda tld al hlnlc hot Stal. tane, og milis pl o.rwscnsvri. 116r lan du lcit protcs3ion l grai oo ttbo Skale hvrlitet3 meling, tsn bl.a. b.uges at mrl"tlimrl Hclm. Rasmussln t3. SKAEA. vl g.r dl6 tll malct, mc3tot.. lrrvor og mitf. Olawslntvoi Siltebos. Tll. E trl. r l-r. Irl HTRM. RASITUSSTN Ais [ulrctlnm0 TvE,gade OO Silk.bor. f[ ]l 6irrxk' BROSLAGNING BOLVERK SAMT NEDRAMNING AF FORTOJNINGSPELE UDFORES CHR. VARMING PEDERSEN TLF.: 8684 s181-2v Til bilisten vil jeg sige; prov da at fi noget ud af det - prov opslagstavlen, klubbladet, eller den blfr avis. Hold op med at vrre st negativ, nogen skal nok kunne bruge sfrdan et gavekort. Hilsen Chang. Side.: L6 Nr. 3,4. lrgang, Juli SMK- Nyt SMK- NY Nr. 3,4. lrgang, Juli 1996.

10 Fordele ved at vrere ryger! Denne gang specielt henvendt til vore kvindelige lrsere.: - din dirlige 6nde g0r det lettere at holde fyrene pi afstand. - det bliver lettere at fgde - dit Nrste gang argumenter specielt barn bliver nemlig ikke si stort. for vore maskulindrsere! - du noget ved ligestillingen ved at vise, at piger ryger mere end drenge. Yz and Der er kommet et nyt direktiv fra EUomkring brandslukningsmatriel i bide med indenbords benzinmotor. Dette diriktiv er af nogle blevet tolket at alle benzindrevne bide skal have dette automatiske brandslukningsmateriel installeret nu. Ifolge sofartsstyrelsen er fakta; Alle nye bide, med indenbordsbenzinmotor, skal fra 1. januar 98 leve op til dette direktiv (l 7 ( \.> t----- \-,r,/ sii NYBADII Vi er Cressent, Chaparral og Starcraft impotor. Vi har ogsir et stort udvalg af brugtee bade og jotler. Ca. 4O brugte pahangsmotorer. Nye motorer til FORNUFTIQE priser Fra 5 til 90 HK -J,/ -/ I t '.. \- MALINC TIL BADEN! Vi har et stort udvalg af INTERNATIONAL maling og tilbehor P.Y. Danmad(I Maritim Farve & Lak Narrevanget Silkeborg Telefon Telefax Fra medlem til medlem! Billigh NYT & BRUGT Udstyr, anternner, kabler m.v. Kort sagt; mangler du noget til VHF eller Walkie-Talkie - si kontakt "SMK04" lrif Birck, Havmosevej L9, Sejs, Tlf eller Ny forhandler af P.Y.'s serie til bfldens pleje. Kob til srerdeles fordelagtige SMK-priser hos Alfred Kruse, Vesterbakken 29, 8600 Silkborg. tlf NATIJRligvis. Havmlge eller a spritter Rod men ogsl hvidt der titter velkommen blev budt en forlrsdag Damen med den store bag. I len vi ser hende som en svane Vi hflber det bliver en vane glider gennem vandet sl damet pl soen hun ml styre sit temperament sl vi ikke alle skal danse cancan Vi byder Mlgen velkommen herhid og hlber vi sammen flr en dejlig tid. Side.: 18 Nr. 3,4. lrgang, Juli SMK - Nyl SMK- Nyl Nr. 3,4. lrgang, Juli 1996 Side.: 19 ITS

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter.

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Postbesarget blad s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Nr. 3/99 August. $nft-nut 5Sdde for folket og for hddfolket Uge 31. Silkeborg Ild regattefest Fredag den 6 august. SMK har 90 ars jubilaum, med

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet

silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet Vennesejlads L995. :14r:);:{)? Velsignet af et pragtfuldt vejr, blev vennesejladsen afriklet lardag d. 5 august. Der var desverre kun tilmeldt 6 venner, hvilket mi betragte som v&- rende meget i underkanten

Læs mere

1 1 1111 I Mitt. Struer Kommune, 08.07.2014 0stergade 11-15, 7600 Struer. Side 1 af 2.

1 1 1111 I Mitt. Struer Kommune, 08.07.2014 0stergade 11-15, 7600 Struer. Side 1 af 2. AAGE JENSEN RADGIVENDE INGENI0R F.R.I.. Bakkevaenget 75 A 8600 Silkeborg Telefon: 8680 5704 Mobil: 2673 5704 MODTAGET Struer Kommune // aa j Telefax: 8680 5705 Bankkonfo 9762-823 1346 1 1 1111 I Mitt ^TH/'/'TT

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

silts ttgr lu-ifu fuleftokost i lllubhusct Julefrokost i det gamle klubhus.

silts ttgr lu-ifu fuleftokost i lllubhusct Julefrokost i det gamle klubhus. c) q.) -v (*.: z I v (t) q-) Postbesdrget blad 57016, (3245 ARC). Julefrokost i det gamle klubhus. I-Ordag den 19. november kl. 19.00 g3r startskuddet til den traditionelle julefrokost i klubhuset. Pris

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Velkommen. Praktiske oplysninger.

Velkommen. Praktiske oplysninger. Velkommen. Praktiske oplysninger. Vi byder dig hermed rigtig hjertelig velkommen som medlem af Thurø Rideklub. Vi håber, du må få mange gode timer i selskab med hestene og de øvrige medlemmer. Denne folder

Læs mere

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August 2015 SHIO TOUREN 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open

Læs mere

2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. >

2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. > 3 2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Maritim Festival Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Limfjordsmuseet - en fjord af oplevelser Se mere på Invitation til Mesterskaber i smakkejoller

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. 17. august 2010. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), og suppleant

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Eiltsrttutm. I(lubhr-rsets Abningstider. wr t_rj J *IHHE'"& L?.?? Fra 1. aprii. Tirsdag - sondag 8.00 20.00. Mandag 8.00 I 8.

Eiltsrttutm. I(lubhr-rsets Abningstider. wr t_rj J *IHHE'& L?.?? Fra 1. aprii. Tirsdag - sondag 8.00 20.00. Mandag 8.00 I 8. Postbesdrget blad s7ot6, (8245 AnCt. OBS!! Medlemmer af S.M.K.'s Venner. Eiltsrttutm - Efrlc fot fol[cf o$ for ffrlfoffiel. il' Som det fremgflr af referatet fra generalforsamlingen andet steds i bladet,

Læs mere

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI Ar 2009, den 28. april afholdtes ordinar generalforsamting i Ejerforeningen Frederikskaj. Tifstede var ejeme af lejlighedsnr.: 6, 7, 9, 12, L7, 28, 3t, 33, 36, 37, 44, 51, 60,

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

qffifi$;,#9t 7. - 8. september, Tour de Gudeni, se indlaegene andet sted her i bladet - Hjrelpebflde mangler.

qffifi$;,#9t 7. - 8. september, Tour de Gudeni, se indlaegene andet sted her i bladet - Hjrelpebflde mangler. r(,sruesprger Drau s7or6, (sz4s Anc). 1.rI:. -' qffifi$;,#9t 17. august kl. 17.00, Frikadellekonkurrence pl I'Iimmclhjcrggnr ntlcrr - og til alle vore nye medlemmer kan vi oplysc at clcttc cr tlagctt ltvttr

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Jubilreum2009 Seside5ibladet

Jubilreum2009 Seside5ibladet ffiyr '" ** B PPrrnl[,rFtPl.: Kommende aktiviteter: Jubilreum2009 Seside5ibladet Frikadelle konkurrence Lgrdagd.29 augustkl. 17.00 Himmelbjerggrunden Standerstrygning Sgndagd.18oktoberkl. 10.00 Indelukket

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Referat 2 fra ordinært bestyrelsesmøde d. 25. maj 2014.

Referat 2 fra ordinært bestyrelsesmøde d. 25. maj 2014. Referat 2 fra ordinært bestyrelsesmøde d. 25. maj 2014. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, John Noe JN, Grethe Nielsen GN, Henning Skallebæk (HS), Carsten

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære get Cykelture - Ferie - Kanotur Kanotur - Velvære - Shopping - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Cykelture - Ferie - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Ferie

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 Morgenmad CO, SS Morgenmad RO, PI Morgenmad JI, SM Morgenmad MO, LJ Morgenmad PI, SA CO (Soccer) SS (Blå Bog) LJ (Crossfit piger) SA Hjælp til eksamen

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

@run[eierforeningen Solmsrhen

@run[eierforeningen Solmsrhen @run[eierforeningen Solmsrhen Solrsd Strand, den 3. november 2009. Referat af Ordiner generalforsamling onsdag den 28. oktober 2009 kl. 19.00 i Aktivitetscenteret. Solrod Center 85. Solrsd Strand. Daqsorden:

Læs mere

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat Af 39. generalforsamling Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat af den 39. ordinrere generalforsamling afholdt den 21. april 2009 i Kulturcentret. A. Valg af dirigent og stemmetrellere.

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling .:- l:?i.:'.. *jf:.-:" 'l,, Giunddj6rfo Referat af generalforsamling 1. Valg af dirigent. Bgrge Stjernholm enstemmigt valgt Dirigenten kunne konstatere at Generalforsam lingen Genera lforsam lingen var

Læs mere

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Deltagere: Ole Meridin, Formand () Flemming Skøtt Lorenzen, Sekretær (FSL) Lene Pries, Klubhusudvalg () Frederik Kier Riisgaard, Kølbådsudvalg (FKR) Flemming Thomsen, Motorbådsudvalg

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

LYKKEBERG. Inspiration: 4 forslag til krydderiblandinger. Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014

LYKKEBERG. Inspiration: 4 forslag til krydderiblandinger. Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014 Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014 ved Cornelia Kaas, direktionssekretrer og webmaster hos Lykkeberg A/S.. Hvad er en saltsild? o Hvad er forskellen

Læs mere

Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL. Beslutning

Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL. Beslutning Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL Afbud: llse B. Jacobsen, Helle H. Poulsen og Annette Brylle Hansen 4 t. 2. Godkendelse af dagsorden Siden sidst. blev godkendt efter at datoen blev rettet til tirsdag

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

qffifis;,rtl,t Det Sker Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold 2 3 3 4 6 I oq f_t v) n CD = Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl.

qffifis;,rtl,t Det Sker Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold 2 3 3 4 6 I oq f_t v) n CD = Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl. Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl. Det Sker t' l I0:)0() 24. mai, Motorsejlerkapsejlads.Vi msdes i Akrogen kl. 10.00 til skippermode, og hiber at se mange nye medlernmer. Alle kan deltage. 24. mzj,information

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted:

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted: REFERAT Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning Ejendm: E/F Dmmervænget 4-'14 Sted: Strandberg Cafå g Spisehus, Skmagergade 11-15, Rskilde Tidspunkt: 10. april2003, kl. 19.00 Til stede var

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen

Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen (NVH), Bent Bengtson, Michael Claesen, Aage Bak Christensen,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

pattegris Petanque Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere

pattegris Petanque Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere Cykelløb Helstegt pattegris Petanque Bob Årets borger Ansigts maling Banko Soft ice Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere Program Tirsdag 17/6 Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.00 Onsdag 18/6

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

V4 / PROGRAM 2015. Opdateret 1. marts 2015. Følg med på http://www.psk.dk/ungdom/ PSK Ungdom Program 2015

V4 / PROGRAM 2015. Opdateret 1. marts 2015. Følg med på http://www.psk.dk/ungdom/ PSK Ungdom Program 2015 V4 / PROGRAM 2015 Opdateret 1. marts 2015 Følg med på http://www.psk.dk/ungdom/ PSK Ungdom Program 2015 Forældremøde og trænermøde (intro) Dato 19. marts 18:00 Sted Skipperkroen Opti VM aften med Oliver

Læs mere

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Otte eksempler pi billedanalyse (- af Alena Marchwinski MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG KOBENHAVNS UNIVERSITET 1996 INDLEDNING Billedanal2sens aesen Billedanalysen

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

VBK klubmesterskab 2014

VBK klubmesterskab 2014 Klubmesterskabet afvikles i Vanløse hallerne: lørdag den 0 april fra kl. 000. Der spilles i følgende rækker: Kamptype og forventede kamptider: M-række: Alle A-trup spillere HS:08-13, DS:08-13, HD:13-19,

Læs mere