qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If"

Transkript

1 Posttresorget blad s7016, (8245AnCt. :1 4C):()3 ffi rb ]T ir ffifis;,rtt,t TSNGSHEITHhTS If Redaktionen holder ferie i resten af juli mined, men bruger tiden til at samle inspiration til nrste nummer af SMK-Nyt. Har du et indlaeg sl lreg det i kassen i forgangen i Klubhuset. Men indtil videre: Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! 'l I Indhold 2 Formanden har ordet. 3 Det sker : 3 Nye ibningstider hos "diesel-preben" 4 Bestyrelsen informerer! 5 Et gode mindre?? 6 Siden sidst 7 SMK's sikkerhed til sos! 7 Sejlere adskilles i Oresund. 7 Pavillon til Himmelbjerggrunden. 8 Sl er den gal med affald igen. 9 Gastesejlere l2 Pensionistsejlads 12Tur med Silkeborg Motorbaadklub. 13 Green City! 13 Sommerfest i SMK! 14 Bekendtggrelse om redningsveste i mindre fartdjer. 17 Mrerkaten der blev vek. 17 Svar til bilisten. 18 Fordele ved at vare ryger! 18 % and. 19 Fra medlem til medlem! l9 NATURligvis. 20 Hav en rigtig god sommer. Nr. 3, 4. lrgang, Juli SMK Nyl SMK - Nyt Nr. 3, 4. lrgang, Juli 1996 Side.: I

2 SMK - Nvt Nr.:3,4. eeang. Oplag.:8oo Udglvot I samr# m d SMKS bostyreho Rsdlg dng. (anwh.).: Ing6r A Henrlk Totl Svarsr Rytterholtsvel 18. Swlbak 8600 Sllk borg nf.: Bladudvalg.: Rlchard Jonsen John Sar nsen a Fomnd -: Knud E. Jsnson t(asgrgr.: Amesommer N$sttomnd & sokr6lar.: lng r Toft Svarsr Owlgs msdlomm r Altan Nygaard 8680 '+444 PeerJonssn Pmb n Henrlks n CarlMolgmrd Wllge tel fonnr.: Kantlnen Opsyn Indolukkst VejrudCglsn Lyngby Radlo Sllkeborg Pollll 8680, { , ', r SMK _ TM Udkommsr Deadlln Nr.4-96, Augusl Nr Oklob r s Nr Decortror Y-r 1 I - -^-l- Formanden har ordet. Sl kom, efter kalenderen, endelig sommeren. Men at domme efter temperaturen, i skrivende stund, er den her ikke endnu. Vi h5ber den er lige pi trapperne. Nu ertiden kommet til at planlrgge sommerferien, hvad enten det er p8 havet - i soeme eller til lands. Skal I pe havet, s5 husk at vi, pl lige fod med de andre klubber som ligger inde i landet, ikke hardel i frihavnsordningen. Sejladsen pt A,rhus bugten mitte vi desvanc aflyse, pl grund af manglende tilslutning. Dct er trist at der ikke kan samles nok opbakning til et sldan arrangement, jeg hiber at dcr kiur samles en storre tilslutning en anden gang. Si kom den nye Hjejlebld i vandet. Jeg var inviteret med til d5ben og jomfrusejladserr. Det er en bfrd med rigtig god plads i, og jeg vil geme endnu engang onske Hjejleselskabcl tillykke med M[gen. Med Onsket om en god sommerferie. Knud E. Jensen formand. Side.: 2 Nr. 3,4. lrgang, Iuli 1996 SMK- Nyl i h l& a fl 1! Det sker : 6. juli kl Skatte og naturdag ER AFLYST! august. Byjubilrum & Regatta-fest. Si er det tid at fi bfldene pyntet med lys. Husk at der i fir er festfyrvrrkeri pi havnen hver aften fra den 5. til den august Country-festival i lndelukket 17. august kl Frikadelle konkunence pl Himmelbjerggrunden. Igen i 5r skal vi finde skipperen med den bedste opskrift - HUSK.: kun din opfindsomhed satter gransen, si det er bare om at pirre pigernes smagslog! 31. august Langdistance svommekonkurrence - Hjrlpebide MANGLES - se opslag i klubhuset! 5. september kl starter navigationsundervisningen i Klubhuset. Selv om vi for det meste sejler rundt og kan se land hele vejen rundt er det en god ide at kende sofartsreglerne som f.eks. tegngivning og vigeregler. Nye flbningstider hos diesel-preben Abent for betjent salg hver mandag fra kl Tilpasningen er sket pi baggrund af kritik over at det ikke var muligt at tanke uden for normal arbejdstid. Uden for Sbningstiden er det stadig muligt at tanke ved henvendelse i kantinen. SMK- Nyl Nr. 3,4, lrgang, Juli 1996 Side.: 3

3 Bestyrelsen informerer! Pi baggrund af den meget ringe som vi nu hiber snart at modtage tilslutning sidste 3r, til skatte og respons p5. naturdagen, har vi besluttet at aflyse dette arrangement i ir. Himmelbjerggrunden har desv&rre vreret udsat for hrrvark. Det Et punkt som bestemt ikke lider under manglende tilslutning er tilgangen af nye medlemmer. I skrinet ved bfllpladsen. Skaderne p5 gik ud over jollebroen og lrhegvende stund er der kommet ikke hegnet blev hurtigt udbedret, idct mindre end 78 nye til, og vi vil lnge Lise og Svend Erik lige netop her gerne byde Jer velkommen, og havde et sidan pi lager, som tlc samtidig opfordre de gamle medlemmer til at hjrlpe til se alle f5r des, ved saerdeles velvillig bislantl straks gav klubben. TAK. Ligclc- en god oplevelse ved medlemsskabet. varet muligt at fi kgrt r0r til grill fra et medlem Ole Ruskar, har tlct Som bekendt stir der i vore vedtaegter at vi skal arbejde pi at grunden. Disse vil snarest ltlivc til sivel Sejs som Himmelh.ierg- fremme sikkerheden til sos, og pe etableret, sl vi kan fa gliede af denne baggrund har vi besluttet at dem. nedsrettet sikkerhedsudvalg. Ansvarshavender Preben Henriksen, Vi har fra sivel kommunctl sotlr som sammen med 2 medlemmer, fra beredskabsvrsnet f8et positiv vil tilbyde eftersyn af bidene. Vi tilbagemelding pfl vor ansogtting vil senere informere om hvordan om etablering af benzinsalg frl denne ordning rent praktisk skal lndelukket, det er nu op til levcrandoren at fremkomme med en fungere. sikkerhedsmrssig forsvarlig losning. Denne h&bervi fremkommer meget snart. Der har vrret afholdt et informationsmode med Fritid og Kulturudvalget Konklusionen blev at det var et srerdeles positivt og konstruktivt mode, hvor mange emner blev debatteret. Vi havde mange sporgsmll til politikerne, Side.: 4 Byggeplaneme i klubhuset i Indelukket, er blevet gennemgiet med Kulturforvaltningen med en efterfolgende besigtigelse af omrfidet. Mgdet forlob srrdeles positivt, tle r Nr. 3,4. lrgang, Juli 1996, SMK Nyl t 'x t var ikke nogen umiddelbare forhindringer. Nu afuenter vi en forhibentlig endelig godkendelse. Pi Himmelbjerggrunden har vi fiet godkendelse til etablering af toilet med tank fra Ry Kommune. Der er hib om at vi kan starte med dette projekt allerede i juli mined. Et lille suk. Vi har i flr oplevet at nogle medlemmer har glemt at udmeldelse kun kan foretages op til 1. januar. Dette har betydet at vi alle har m8ttet betale deres del af forsikring og udgifter til brosamarbejdet, idet denne afregning baseres pi antal medlemmer ved Srsskiftet. Vi forsoger stadig at krasse pengene ind, men betalingslysten er ikke stor. Som det jo nok er de fleste bekendt skal vi have ny kantinebestyrer pr. 1. september, idet Ulla og Emil sogernye udfordringer. Vi harhaft en del ansogere til samtale, og mange srrdeles kvalificerede har der vreret iblandt, og det har vrcret meget svart at udvrlge den nye bestyrer, som vi presenterer i nrste nummer. SMK - Nyt Nr. 3,4. lrgang, Iuli 1996 HEMPEL REITAR STLKEBORG TOMMERHANDEL A/S rsxrvaioar r' &s'trtgf, ttrgrd-a.rrl Et gode mindre?? Silkeborg kommune har informeret os om at ordningen med rode og gronne skilte pfl bfldpladserne i Indelukket, er afskaffet med omgiende virkning. Beslutningen er truffet, da kommunen finder at ordningen er for besvarlig at hflndtere, og at den ikke er blevet brugt efter hensigten!. Fremover skal der erlagges. et gebyr pi 30 kr. hvis I overnatter pt en ledig plads i Indelukket. ITS. Fi altid et tilbud fra {r KONGSHEDENS VVS TtF BtL-TtF

4 Siden sidst Honningkager og silkeslips, tupperware og boger. Information for nye medlemmer; Bestyrelsen havde som noget nyt, ca 30 nye medlemmer var modt op forsogt at tydeligggre sig. Dette denne aften, der var god sporgelyst og debat. Mange emner blev Rigtig mange medlemmer benyt- foregik fra et telt midt p3 pladsen. berort med gensidig udbytte. tede sig af lejligheden og mange Markedsdag/Falckdag; Det var investerede i alt fra medlemskab nogle srrdeles bekymrede medlemmer som fredag den 17. maj til sokort og SMK-platter. begyndte at stille op, til den fglgende dags arrangement. Regnen dernes t andsbanks InitiativPris K.12 var der uddeling af Arbej- stod ned i tove. Kongshedens WS med fglende resultat: havde srrdeles mange rynker i Nr. 1; IngerToft Svarrcr, og cn delt panden, de skulle bl.a. demonstrere 2. plads til l-ars Elmcr og Chang solvarme anlrg. Men som Falck- Puggaard. Vindercn mocltog et Alfred udtrykte det ; Hans forbindelser havde vreret i orden de sid- meget smuk buket. city-gavekort pe kr. samt en ste 13 ir, sfl hvorfor si ikke i ir. han fik ret, som utrolig mange Kongshedens WS havclc ogsl en medlemmer selv konstaterede, konkurrence korendc ttg rcsultatet vejret holdt. blev. Vinder af en hcnccykel blev Falck kunne endnu engang konstatere vigtigheden i arrangemen- runde herp5. Vinder af ct blan- Alfred Kruse, som straks tog en tet - ogsfl i 3r blev mange ildslukkere kasseret. De var dingsbatteri blev Jens Wi.irtz. simpelthen ubrugelige. Man tor slet ikke trnke sig situationen hvor man f8r behov for sin slukker, og det viser sig at der ingen tryk er pi den. Igen i ir var dagen krydret med flere boder, der blev solgt alt fra regntoj til naturgas, bide og tilbehgr inklusiv toiletpapir og linetilbud hos Arbeidernes Landsbank. En dejlig dag som blev gjort mulig ved hjrlp af Falck, en masse medlemmer og ikke mindst opsynsmand Tage Kolker som sorgede for afsprning af pladsen i de tidlige morgentimer og oprydning pi pladsen efter afslutningen. Tak Tage. IT'5. Side.: 6 Nr. 3,4. lrgang, Juli SMK Nyt SMK's sikkerhed til sos! Vi skal alle vrre med til at skabe sikkerhed i vore bide, si vi undg5r brandeksplosion. Hold naturen ren, ingen olie-udtomning i vandet, eller anden forurening. Motor Skal vare forsvarlig trt Motorrum lngen oliespild - benzinspild Ledninger I forsvarlig stand - gennemforinger Gasanleg Det er vigtigt at det er monteret korrekt Ildslukker Min. 2 kg. slukker Redningsveste 1 pr. person i biden, i konekt storrelse Hjaelp os og jeres familie med at overholde sikkerheden i bidene. S MK's sikke rhedsudvalg. SMK- Nyt LANDBRUG. INDUSTRI v/ Kai Johan8 n.bohrsvei Silkeborg SALG'SEFVICE.MONTAGE TLF Bllleloton{O Nr. 3,4. lrgang, Juli Sejlere adskilles i Oresund. Sofartsstyrelsen og A,/S Oresund har delt farvandet mellem Ama* ger og Saltholm op i to ruter - en for store skibe og en for fritidssejlere - pi grund af byggeriet af den faste forbindelse. Fritidssejlerne skal indtil videre folge et sejllob i den ostlige del af Drogden, og det vil sige, at de nord eller syd for arbejdsomridet skal krydse de store skibes rute. SejllObene vil blive andret undervejs i byggeriet og oplysningerne vil blive offentliggjort i Efterretninger for Sofarende. Pavillon til Himmelbjerggrunden. Fotex, Torvet ved ThorkildAgflrd, har sponsoreret en telt-pavillion til Himmelbjerggrunden. Pavillonen opbevares i skuret, og kan benyttes af alle. Den som stiller den op, har ansvaret forat den nedtages og lrgges pi plads ( i tor stand). Passer vi godt pi den - kan den vrre til storglede og fomojelse i mange 5r. En stor tak til Fotex og Agird.

5 at huske at alt affald skal kommes i lukkede plastikposer. lkke som det ofte er i dag, hvor der bliver haeldt madolie - dressing og ligende vaesker i poserne. De bliver oplost, og er nresten ikke til at tjeme. Det er absolut ikke sprndende for de sejlende renovationsmrnd at fi sidan nogle oploste affaldssekke i bfrden. Dette koster mere arbejde og flere poser, hvilket er lig med st0rer omkostninger, som vi kun kan fi hjem gennem kontingentforhojelse, og dette skulle vi gerne undgt. Samtidig vil vi gerne bede jer om at tage s6 meget affald som muligt med hjem, for at tage toppen af affaldsbjerget. Det grlder specielt de sakaldte engangsgrill, som ligger og flyder overalt. Vi hiber alle vil vrre behjzelpelig med at fi has pt dette problem. Silhehory Pd bro samarb ejd e s v e g ne Allan Nygaard.. TOnB. 'A'DfIJUn Side.: 8 Nr. 3,4. lrgang, Juli SMK- Nyl 56 er den gal igen med vore affalds- poser! Vore renovationsfolk, Alfred og Bent. er kommet med en stor bon om vi ikke nok vil opfordre vore medlemmer til ikke at overfylde affaldsposerne, samt restesejlere Nir I moder en bid som forer en stander med piskriften SSB (Silkeborg Soernes Brosamarbejde), er det en gastebfld udefra, som har kobt en grcstepakke. En sfldan pakke giver ret til at benytte alle vore broer, samt giver adgang til de tilsluttede klubbers lokaliteter. Pakken som srlges fra Texaco i Ry samt SMK's klubhus i Indelukket, koster 200 kr. pr. uge. Den anden type grster I moder pi soerne, er de som blot har et grestenummer pfl. Et s6dan nummer er blot at regne som en nummerplade, og giver ingen rettigheder ud over at besejle soerne. Mgder I nogle af sidstn&vnte, sl gor dem opmrrksom p6 alle de fordele de opnir ved grstepakken (incl. ansvarsforsikring) - og sl er de med til at betale vedligeholdelsen af broerne! ITS. SMK- Nyl Nr. 3,4. lrgang, Juli Vi byder velkommen til folgende nye medlemmer Eigil Salomonsen - Sejs, Jens Sogaard - Silkeborg, Per Anchersen - Silkeborg, Troels Steerk - Silkeborg, Benl Braiiner - Bryrup, Bjarne Olsen - Silkeborg, Jens Aage Korsholm - Videbak, Kasper & Michael Bech Silkeborg, lans B. Rasmussen - Silkeborg, Erik Johannes Nielsen - Sejs, Ejnar Bogelund - Silkeborg, Knud Erik l,aursen - Silkeborg, Bent Klausen - Silkeborg, Peter C. A. Andersen - Silkeborg,Ib Sorensen - Silkeborg, Finn Elisiussen - Silkeborg, Thorkild Bjornvig - Sejs, Claus Mikkelsen - Silkeborg, Ingolf I-orentzen - Silkeborg, Harvey Aagaard - Silkeborg, K. Chester Kristiansen - Silkeborg, Carl Strunge Jensen - Svejbek, Ole Vestergaard - Silkeborg, Inga & Jorn Jakobsen - Silkeborg, Anni Saarup Jensen - Herning, Pia & Kim Gilberg- Sejs,Irif Hansen - Silkeborg, Bjarne Nielsen - Silkeborg, Frank I-auridsen - Sejs, Bendt Frandsen - I-aven, Jorn M. Krogh - Silkeborg, Paul Martin Sorensen - Slagelse,Ib MOIgArd Lauridsen - Ringkobing, Bjarne Eriksen - Svejbak, tvan Flessing - SiIkeborg, Niels Roldsgaard - Karup, Bjarne Jakobsen - Them, Annie Thogersen - Silkeborg, ErikNielsen - Silkeborg, Bent Markussen - Silkeborg, Per Glerup - Silkeborg, Tommy Hansen - Silkeborg, Lilly Aabo Andersen - Sejs, OIe Krogh Mortensen - Silkeborg, Ejnar l,ovborg - Them, Richard Lund - Silkeborg, Erik Sorensen - Silkeborg, Winni Skov - Silkeborg, Peler Salomonsen - Svejbak, Jesper Bennedsen - Sejs, Ole Gammelglrd Jensen - Silkeborg, Helle & Heine Schjoning - Silkeborg 6. juni 96 Side.: 9

6 Beaufort vindtabel for smebede. F] l'rl /n F Ir] \l (y. t* (t) n z.(! c).) V 9 0) o c.) bo c) E J> : 'd co cn'6.) HS 9- o0) 'd9 -:e I g3 ^, :1 ;,:z :'> ;9 s2 ()ybo b0 bt) d CN ca I, 3 yfr (,)ci;l(g a -==-Y 5 e'9c sei.e 3' J E- C.;.1o5+< d 0) 6 r! u V tp EEf t I 3 p S's. **.:n9!vfilu c.r'6 E :ol C!Al"0 il #.9EF g 3 {Fae O d) t.= (A> v c 'E a\jc3 :v H; cj C) "(i o :;a) -'E ()ls IJ._.(6 tl Jco 90i F"i) (>r > -c a) U CJ 'tr J O c- 0) {-} d> ;i a) -"6 '6o e9 F ="o.v 6Cl (H CJ E u,(t I I ) tr 5 4! CD :,: # E; LY uc) <.= JI e'l F\ CJ ) () ;b ()bo -a) = -v, -): E L.(!) Eo rr :6 6 o CJ c- GI C.l o{ cno O ^ai^ UU 9r a. 6rd 6 6t It..s cj6)o. E'.1 c.r =.(n'o o o--o iiot <! Ge.v 0(6 L c) O = ile >n.f6 v)9 oo a.l cc).0j * ii9 CF.(nil.99 v xcj G- -Y6_ 6 -s +4 >. )l rr /Yl F C. o bt) = -i.cg F Fr. = s.f e )J bop co 0J CJE P ;e _: iu _Y>() E 'F -C c.y.6j=6 Evt CL;C )c.)(u - c i:, J$etr.FJ a - t-- s T 'n ;i2 d =J =' a o C a tr'c5 -'.9-' _8r tr'.4 H:.t ': -cr.;ar =:i"e co-y (J F d 4-V -_e> c a-ocl j;6tdc) -- y.9.c'o i 4 v?- e r"l3-492o J. '; )* o!rt cj co. aj(,;i 3>+.cJ H 9J= *69- :-:l+! : J= -d,--?er;:,- 6 o* >; PP trf -i'<.(1) ;J '6'C VJ -\ s'o a (6'E u F -co' G=J9 " ap _LC <D5 L r >ca 11 \O tr (\ c.l I oo L r '+ t--.f, a.l i-- \f c! a.l. ot r c-t (-.l OJ >ca L N Side.: 10 Nr. 3,4. lrgang, Juli SMK- Nyt SMK- Nyt Nr. 3,4. lrgang, Juli Side.: 11

7 Pensionistsejlads Sa fik vi afuiklet vores pensionistsejlads. Jeg har fflet mange henvendelser fra pensionisterne og skal hilse alle bidene der sejlede, og sige mange tak for en dejlig dag. Hermed vil jeg ogsi gerne sige mange tak til de som sejlede, det er rart nir man laver noget, at der si er opbakning bag dette. Hilsen Chang. Tur med Silkeborg Motorbaadklub. Sondag den 2. juni 96 inviterede Silkeborg Motorbaadklub p6 en sejltur p8 vores skonne soer. Vejrguderne viste sig fra deres bedste side, og alle 40 brugere modte op med et rigtigt udflugtshumor. Sejs Blaserne, ca 20 unge mennesker, tog opstilling og gav os en meget, meget fin koncert, inden vi gik i bidene. Der var 16 flotte motorbide, med "Claudia" i spidsen, der lagde fra land - et smukt syn. Vi sejlede stille og roligt op mod Himmelbjerget, alle btde sejlede en tur ind i Paradiset, hvor vi nod de smukke omgivelser, der netop er her pi denne Srstid. Om bord blev vi bevrertet med drikkevarer efter Onske. efter en god times sejlads, lagde vi til ved een af motorb&dklubbens grunde, i nrerheden af Himmelbjerget, her var drkket et langt kaffebord med masser af dejlig kage. En af skipperne underholdt med harmonikamusik, og vi havde det bare skont. En af brugerne takkede med et par linier der lod: Vi startede med musilg og sil<k en sejltur vi fik. Sd mange flinke mennesker er svrert at sknffe, og sd fikvi ovenikbet kaffe. Vi er heldige at bo i en dejlig by, og Motorbaadklubben klarede fint sit ry. For os reidre er det tiden der GAK men i dag vil vi gerne sige mange TAK. Side.: 12 Nr. 3,4. lrgang, Iuli 1996, SMK- Nyt Ved ca. 18 tiden stillede vi op i en stor kreds og sang: Skuld gammel venskab... Derefter ptbegyndte sejlturen hjem. En rigtig, rigtig god dag. Annn Kathrine Hansen. Green City! Inde miilt i landet kranset med bogen og vandet ligger vores by gron er vores ry Og IH hvor er det kommunalt nu er det et nummer for galt. lngen b6l i haven hverken i lrmming eller Laven Affald kores til genbrug For trailer og bil vi alle har brug Pensionist eller idealist man kan blive pessimist Al den benzinos og trafik er ikke for os den rene logik Noget affald hentes hver L4. dag vi ingen sommer Onsker UHA! Nej her i green city har vi styr p5 skraldet bare nogle ikke begynder at smide det i vandet Poeten Sommerfest SMK! St sker det. Reserver allerede nu weekenden juni L997. Da aftroldes stor 3 dages sommerfest i Indelukket. Vi har fflet tilladelse fra sivel Kommunen som politiet til at opstille telt m.v. Aktivitetsudvalget er i gang med planlrgningen, si nu glreder vi os til de lofter sloret for hvad der er p8 bedding. ITS Frokost l? andag Tttlrudl - fredag Sild m. carysalat Lun delle m. rodkal 212rugfrrad I sl "FOR S0ENS F0LK' Kr. $5r Husk.: Kantinen har igen dagens middag hver dag til favorable priser! SMK- Nyt Nr. 3,4. lrgang, Juli Side.: 13

8 Bekendtgorelse om redningsveste i mindr e fartajer. I medfgr af $ 2, stk. 5, $ 11, stk 2 og $ 28 i lov om skibes sikkerhed m.v. jf. lovbekendtgorelse nr. 584 af 29. september 1988, og efter bemyndigelse i bekendtgorelse nr. 570 af 26. september 1988 fastsrttes siledes: $1. Denne bekendtgorelse omfatter alle fartojer, der ikke i henhold til andre regler er pilagt at medfore redningsveste. stk. 2: Ved fartoj forstis enhver indretning, sisom erhvervsfartojer, bflde, joller, pramme, vandscootere, windsurfere m.m., der anvendes af personer pi vandet, bortset fra skibes redningsbflde samt badeudstyr, der udelukkende anvendes i strandkanten. $2. Alle fartojer, der ikke er fortojet i havn, skal medfore redningsveste eller svommeveste til alle personer om bord. stk. 4: Fartojer, der under opsyn anvendes i lavvandede omrlder i forlystelsesparker og lignende, kan af Sofartsstyrelsen fritages for at opfylde denne bekendtgorelse. $3. Rednings- og svommeveste skal vrre typegodkendt efter anerkendte normer, herunder SOLAS- og EU-typegodkendt eller DVN-varedeklareret. $4. Anvisninger for brugen og vagtgranser m.v. af den enkelte vest skal folges. $5. Overtrrdelse af denne bekendtgorelse straffes med bode eller hrcfte. $6. Bekendtgorelsen trrder i kraft den 1. december Bemrrkninger til bekendtgorelsen. Formll og anvendelsesomride. Formfllet med bekendtgorelsen er at sikre, at alle, som frrdes pfr vandet, har mulighed for at ifore sig et personligt opdriftsmiddel. Pfr vandet skal forstis i bredeste forstand og omfatter havet, fiorde, havne, ier, indsoer m.m. Bekendtgorelsen omfatter ikke badeudstyr sisom luftmadrasser ogbadedyr, deranvendes i forbindelse med badning ved stranden. Side.: 14 Nr. 3,4. lrgang, Iuli SMK- Nyt Nir et fartoj er sikkert fortojet i havn, kan der modtages besog om bord, uden at der behover at vare redningsveste til alle. SMK- Nyt Nr. 3,4. lrgang, Juli 1996 Ejerens og de ombordvarende pligter. Pligten til at sorge for, at redningsvestener om bord, folger de almindelige bestemmelser herom i kapitel 6 i lov om skibes sikkerhed m.v. Disse bestemmel- Om vestene Bestemmelsen om typegodkendelse skal sikre, at redningsveste ser regulerer rederens, skibsforens, og sv0mmeveste har en vis kvalitet de ansattes og enhver og at der fores kontrol med kvaliteten. Veste market SOI-AS-, DVN- eller CE-typegodkendt, samt DVN-varedeklareret kan anvendes. En redningsvest med fast opdrift og krave vanskeliggor visse aktiviteter til sos, hvorfor bekendtgorelsen muliggor brugen af mindre generende svommeveste og oppustelige redningsveste, der indbyder til at blive blret hele tiden. ombordvarendes pligter. Det vil siledes vare skibets forer, som skal sorge for, at der for enhver person skal findes en godkendt redningsvest om bord. Rederen (som typisk vil vrre skibets ejer) skal sikre, at skibsforen har mulighed for at opfylde de forpligtigelser, der p8hviler ham. De ansatte om bord skal medvirke til. at de foranstaltninger, der er truffet for at sikre mod ulykker, virker Dykkere kan anvende efter deres hensigt. opstigningsveste, som de er fortrolige med. Bares en redningsvest ikke, bor den vrre anbragt, si den er let tilgrngelig. Brugsanvisninger, der folger rednings- og svommeveste skal folges. Som eksempel p5 sidanne Endvidere grlder for alle skibe, at det p8hviler enhver ombordvrrende at respektere de sikkerhedsforanstaltninger, som traffes om bord af hensyn til skibets sodygtighed og de ombordvrrendes sikkerhed anvisninger kan nrvnes, at veste almindeligvis ergodkendtil brug Sarligt om fritidsfartojer. for personer indenfor afgrrnsede vngtgrupper, og at brugen af svommeveste forudsrtter at brugeren kan svomme. Som eksempel p3 pligterkan naevnes, at ejeren afet fritidsfartoj skal sorge for, at der er redningsveste

9 til alle om bord, nir han er om bord og forer fartojet. Hvis han liner fartojet ud og bliver gjort opmrrksom p3, at der ikke er redningsveste til alle om bord, skal han sorge for, at forholdet bringes i orden forinden afsejling. Enhver forer af et fartoj er skibsforer i Solovens forstand, jf. herved besretningslovens $3, og skibsforeren har i alle tilfalde pligt til at sorge for, at der er redningsveste til alle ombord, jf. Solovens $ 58, stk. 1. Et fartoj mi ikke afsejle for redningsveste i konekt storrelse til alle er tilstede. Redningsveste medbragt af de ovrige ombordvarende indg5r i fartojets Ojeblikketige beholdning af redningsveste. Sofartsstyrelsen. ffitffifn'm ltandag *"*, Ilrsdag-sondag W AFA NAn DE PROFESSIONELLE ', la ) Lr t l(ok+gnetabncrkl. r2-oo t I Fif \ t & lukks kl. - ltt-rl) re.oo Mrerkaten der blev v&k. UFIA - UHA foren fadrse - Arsmaerkaterner sendt ud til alle som har betalt kontingent. Bestyrelsen havde i 5r valgt at vare srrdeles okonomiske ved udsendelsen af frrsmarkater, se sammen med disse, blev udsendt et meget omtalt sporgeskema, nogle gode tilbud fra Sejs Marinecenter, Siim samt Ry Btdebyggeri, som til gengrld financierede portoen. Nu viser det sig at utallige medlemmer ikke har ffret tomt kuverten helt - og savner mrrkaten. Er der nogle som stadig ikke har fundet denne, kan I ved henvendelse til Inget Svarrer fi udleveret en speciel erstatningsmarkat. Svar til bilisten. Som formand for festudvalget, ser jeg mig nodsagetil at svare p5 dit indlrg. Jeg foler at dette indlag er noget af et slag under baltestedet. Da jeg kan se pi dit indlrg at du kan skrive, g8r jeg ogst ud fra at du kan lase, si lrs hvad der st8r pl gavekortet. Nej det erda helt klart at du ikke kan fi penge udbetalt p& et gavekort som vi har fiet som gave. Vi harogsi fiet gavekort fra en damefrisor, hvis nu tilfaldigvis det blev vundet af en dame uden hir, skulle man si bare gfr ind og fi penge for kortet - nej man enten giver eller srlger sidan et gavekort til en som kan bruge dette. Mal!.tgrrelningm Harm. Flhutron a/t lommor ova. att m.d rl dttryggrlbl og tiltligt pansolslrsg ' udc og i'rd!. H.t oo3l m lulvalhovling og udlaining.l lilte op lil 2a mallr. Fof gor-del.solv tolhrl u drr goda tld al hlnlc hot Stal. tane, og milis pl o.rwscnsvri. 116r lan du lcit protcs3ion l grai oo ttbo Skale hvrlitet3 meling, tsn bl.a. b.uges at mrl"tlimrl Hclm. Rasmussln t3. SKAEA. vl g.r dl6 tll malct, mc3tot.. lrrvor og mitf. Olawslntvoi Siltebos. Tll. E trl. r l-r. Irl HTRM. RASITUSSTN Ais [ulrctlnm0 TvE,gade OO Silk.bor. f[ ]l 6irrxk' BROSLAGNING BOLVERK SAMT NEDRAMNING AF FORTOJNINGSPELE UDFORES CHR. VARMING PEDERSEN TLF.: 8684 s181-2v Til bilisten vil jeg sige; prov da at fi noget ud af det - prov opslagstavlen, klubbladet, eller den blfr avis. Hold op med at vrre st negativ, nogen skal nok kunne bruge sfrdan et gavekort. Hilsen Chang. Side.: L6 Nr. 3,4. lrgang, Juli SMK- Nyt SMK- NY Nr. 3,4. lrgang, Juli 1996.

10 Fordele ved at vrere ryger! Denne gang specielt henvendt til vore kvindelige lrsere.: - din dirlige 6nde g0r det lettere at holde fyrene pi afstand. - det bliver lettere at fgde - dit Nrste gang argumenter specielt barn bliver nemlig ikke si stort. for vore maskulindrsere! - du noget ved ligestillingen ved at vise, at piger ryger mere end drenge. Yz and Der er kommet et nyt direktiv fra EUomkring brandslukningsmatriel i bide med indenbords benzinmotor. Dette diriktiv er af nogle blevet tolket at alle benzindrevne bide skal have dette automatiske brandslukningsmateriel installeret nu. Ifolge sofartsstyrelsen er fakta; Alle nye bide, med indenbordsbenzinmotor, skal fra 1. januar 98 leve op til dette direktiv (l 7 ( \.> t----- \-,r,/ sii NYBADII Vi er Cressent, Chaparral og Starcraft impotor. Vi har ogsir et stort udvalg af brugtee bade og jotler. Ca. 4O brugte pahangsmotorer. Nye motorer til FORNUFTIQE priser Fra 5 til 90 HK -J,/ -/ I t '.. \- MALINC TIL BADEN! Vi har et stort udvalg af INTERNATIONAL maling og tilbehor P.Y. Danmad(I Maritim Farve & Lak Narrevanget Silkeborg Telefon Telefax Fra medlem til medlem! Billigh NYT & BRUGT Udstyr, anternner, kabler m.v. Kort sagt; mangler du noget til VHF eller Walkie-Talkie - si kontakt "SMK04" lrif Birck, Havmosevej L9, Sejs, Tlf eller Ny forhandler af P.Y.'s serie til bfldens pleje. Kob til srerdeles fordelagtige SMK-priser hos Alfred Kruse, Vesterbakken 29, 8600 Silkborg. tlf NATIJRligvis. Havmlge eller a spritter Rod men ogsl hvidt der titter velkommen blev budt en forlrsdag Damen med den store bag. I len vi ser hende som en svane Vi hflber det bliver en vane glider gennem vandet sl damet pl soen hun ml styre sit temperament sl vi ikke alle skal danse cancan Vi byder Mlgen velkommen herhid og hlber vi sammen flr en dejlig tid. Side.: 18 Nr. 3,4. lrgang, Juli SMK - Nyl SMK- Nyl Nr. 3,4. lrgang, Juli 1996 Side.: 19 ITS

qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg

qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg 253 rg Postbesorgetblac s7016,(8245ai{( qffifi$;,tttt Det Sker si startervi pfi ei nyt kalenderlrmedmangeplanlagteaktivitcter. Fredag den 13.nrartsId. 19.00,er dergeneralforsamling i klubhuscti lndelukket.indbydelsetil

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09.

Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09. F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09.2010 Hver en krone tæller Velgørenhed: Læger uden Grænser sendte, hvad der svarer til fire læger til Haiti for Topdanmarkmedarbejdernes bidrag på 124.560

Læs mere

Det har også været vinter hos ABC

Det har også været vinter hos ABC Nummer 1 Marts 2015 Det har også været vinter hos ABC Vinterbillede fra ABC. Foto: Harry-Bjørn ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere.

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere. JYSK fodbold Oktober 2011 Kunstgræs er ikke så dyrt endda Ny udvikling i indefodbold Hvad siger pigerne til at spille 9:9? Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer.

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet!

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet! Entreprenør & Aut. kloakmester Jesper Schroll Jensen Hornslet Jord- og kloakarbejde samt betonboring Kloak-TV med sonde til søgning af rør tlf: 40783880 www.jsjkloak.dk Giv din støtte til HIF Ring til

Læs mere

C I FOR BEDRE FORSTÅELSE. Cochlear Implant Foreningen

C I FOR BEDRE FORSTÅELSE. Cochlear Implant Foreningen C I FOR BEDRE FORSTÅELSE N Y H E D S B R E V - D E C E M B E R 2 0 0 8-7. Å R G A N G - N R. 2 Cochlear Implant Foreningen 250 faldende blade 142 fuglestemmer 25 kvækkende frøer Vi hjælper dig med at høre

Læs mere

PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL...

PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL... NR. 3 AUGUST 2008 ÅRGANG 4 PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL... LÆS FÆLLESTILLIDSMAND JAN S. JOHANSENS ARTIKEL OM HANS ARBEJDSPLADS, ELEKTRO-ISOLA A/S TELEFON OG ADRESSELISTE 3F Vejle Sjællandsgade 30 7100

Læs mere

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Tekst og foto: Bo Bernes Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Medarbejdere på landets maskinstationer og større landbrug skal kunne andet end at køre traktor. Derfor

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

Tursejleren. Giv agt! Sejlsæson ret forude. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk

Tursejleren. Giv agt! Sejlsæson ret forude. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk Tursejleren Danmarks Tursejlerforening Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk Giv agt! Sejlsæson ret forude INDHOLD Kolofon og foreningsside...2 Skipperen har ordet...5 Tursejlads til Kaliningrad...6 Indkaldelse

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus.

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus. L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøj-festival Payamino Byfest i Ø.B. Borgerforeninger Bjesk Samlingshus Dagpleje Spejderhus Skolejubilæum ØB-kolonien Nummer 49 Juni-august

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

ISS. Jeg er stolt over at levere kvalitet Grundfos har høje krav til udendørsarealerne Belinda Turner sørger for, at de bliver opfyldt RUNDT OM

ISS. Jeg er stolt over at levere kvalitet Grundfos har høje krav til udendørsarealerne Belinda Turner sørger for, at de bliver opfyldt RUNDT OM RUNDT OM ISS ISS FACILITY SERVICES NO. 2 2013 Alle kan gøre en forskel Mener ISS HR-direktør mød ham inde i bladet Side 12 Godt arbejdsmiljø sikrer smiley ISS har endnu en gang fået Arbejdstilsynets grønne

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 Nu er det nok! Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400 København NV Tlf.: 8892 2766 Fax.: 7030

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

MAJ / JUNI 2014 NR. 3. 73. årgang. 23. juni Sankthansaften i AR. 20.-22. juni Aalborg Regattaen

MAJ / JUNI 2014 NR. 3. 73. årgang. 23. juni Sankthansaften i AR. 20.-22. juni Aalborg Regattaen MAJ / JUNI 2014 NR. 3. 73. årgang 23. juni Sankthansaften i AR 20.-22. juni Aalborg Regattaen BESTYRELSEN: Formand: KARSTEN HOLT Skelagervej 127, 2.mf. 9000 Aalborg 2058 9603 Formand@ AalborgRoklub.dk

Læs mere

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008 November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI LANDSINDSAMLING 2008 KATTENS JUL MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle, der er interesseret i Kattehjemmets

Læs mere