Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Manual for TAGUDSKIFTNING. i Grundejerforeningen Nærumhave. Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Manual for TAGUDSKIFTNING. i Grundejerforeningen Nærumhave. Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder"

Transkript

1 Grundejerforeningen Nærumhave Amba Manual for TAGUDSKIFTNING i Grundejerforeningen Nærumhave Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder September 2013

2 PER BYDER ARKITEKTFIRMA m.d.ark VINTAPPERGÅRDEN Lyngbyvej 485 DK 2820 Gentofte. Tlf.: byder.dk 26. august 2013 Nærumhave Hegnsvej, Nærum. Anvisning til tagudskiftning. D. 26. august 2013 (8 tegningsbilag) Tagtegls kvalitet: Ved udskiftning af tagbelægningen kan der anvendes nye sten, eller de eksisterende kan genbruges, evt. på den ene tagside, da tagteglene har en teoretisk levetid på >100 år. Ved indkøb af nye sten, skal det sikres at de nye ligner de eksisterende mest muligt i rød farve, størrelse og i stenens dybde. Eksempelvis kan følgende sten anvendes: Lille Model Hillerød RT825, fra Randers Tegl. Det skal være falstagtegl, beregnet til samme lægteafstand som de eksisterende. De nye sten skal være hårdtbrændte. De skal være klangfulde, når der slås på dem. Grundejerforeningens bestyrelse skal godkende en prøve på stenen, før arbejdet igangsættes. Stillads: Entreprenøren skal sørge for, at stilladset opfylder arbejdstilsynets krav, samt at det monteres, så det stadig er muligt at komme uhindret ud og ind ad døre og at de vinduer, som tjener som redningsåbninger stadig kan åbnes. Kontrakt: Når der indgås aftale med en tømrer eller murer, bør det fremgå, at arbejdet udføres ifølge AB92. (Almindelige betingelser for byggeri af 1992) Nærværende kompendium skal udleveres til entreprenøren som grundlag for kontrakten og arbejdets udførelse. Afdækning: Fra eksisterende tegl er taget af, til det nye undertag er monteret, skal tagkonstruktionen være forsvarligt afdækket med presenninger. Nye tagrender: Da det nye tag kommer til at ligge min. 25 mm højere end det gamle, kan de eksisterende tag render og rendejern ikke genanvendes. Nye rendejern skal være varmgalvaniserede. Side 1 af 5

3 PER BYDER ARKITEKTFIRMA m.d.ark VINTAPPERGÅRDEN Lyngbyvej 485 DK 2820 Gentofte. Tlf.: byder.dk Nye tagrender og nedløb skal være i zink, kvalitet Rheinzink eller tilsvarende med min. 0,7 mm godstykkelse.. Str. 12 med Ø90 mm nedløbsrør. Tagrenderne skal, hvor de ikke længere kan tilsluttes nabotagrenden på grund af højdeforskel, føres til nedløbsrør på egen matrikel, gennem ny tagbrønd, som tilsluttes offentlig kloak, eller ny faskine. Evt. ny faskine skal udføres efter kommunens regler mht. størrelse og afstandskrav. Opretning af spær: Eksisterende tagkonstruktion kan være sunket mere eller mindre sammen med tiden. Sammensynkningen skal rettes op inden ny tagbelægning. Dette gøres med 45 mm spærtræ kl. T1, som laskes på siden af de eksisterende spær. Det skal sikres, at spærhøjden øges mindst muligt ved lejlighedsskellene, hvor taget hos naboen måske ikke er skiftet, eller ikke skal skiftes. Undertag: På den oprettede tagkonstruktion monteres undertag af banevare eller fast undertag. Det er afgørende, at undertagsvaren er klassificeret som MH (middelhøj) hos undertagsklassificeringsordningen DUKO Undertaget oplægges med overlæg og baneretning, samt opstramning som beskrevet hos den pågældende leverandør. Ved banevarer skal der altid huskes at montere undertagsstrammere, så blafring hindres i blæsevejr. Lægter: 25x45 mm afstandslister i trykimprægneret træ monteres på langs på spærhoveder. Som lægter anvendes T1 træ i str. 38x73 mm. Lægter må ikke stødsamles over hinanden, men samles forskudt på spærene. Lægteafstanden skal være som eksisterende taglægter, da teglenes rækker skal flugte med de eksisterende. Isolering: Skråvægge Eksisterende mineraluldsisolering på skråvægge fjernes og ny isolering pålægges.. Skråvægge skal iflg. Bygningsreglement 2010 isoleret med i alt 300 mm. Der lægges således 125 mm ny isolering mellem spær, og der isoleres med 175 mm indad fra oprindelig skråvægsplan. Dampspærren skal monteres på den varme side, evt. max. ¼ inde i isoleringen, regnet fra den varme side, og der afsluttes ind mod rummet med. f.eks. 2 lag 13 mm alm. gipsplade, eller 1 lag 15 mm fibergips.. Kommunen kan søges om dispensation for isolering indad med bevis for at det er urentabelt. Hanebåndsloft Hvis eksisterende isolering ligger eller kan lægges plant, lægges ny mineraluld ovenpå. Side 2 af 5

4 PER BYDER ARKITEKTFIRMA m.d.ark VINTAPPERGÅRDEN Lyngbyvej 485 DK 2820 Gentofte. Tlf.: byder.dk Der bør monteres en ny gangbro af f.eks. 8 stk. 25x100 mm brædder, som monteres med 10 mm indbyrdes afstand. Gangbroen skal være hævet 25 mm over isoleringen, så der ikke dannes kondens under brædderne. Skunkrum Man kan vælge at isolere skunkgulvet og skunkvæggen. På den måde bliver skunken kold og ikke en del af det opvarmede areal. Her gælder det også at dampspærre skal pålægges den varme side i det omfang det er muligt. Man kan også vælge at isolere mellem spærene og bagved spærene, afsluttet med dampspærre og pladebeklædning mod skunkrummet. Pladen kan i dette tilfælde blot være 4 mm hård fiberplade., som beskytter dampspærren og mineralulden mod fysisk overlast. Det lukkede rum over haveudbygning Her skal den eksisterende isolering fjernes. Ny dampspærre monteres, og ny isolering, så meget der kan være, lægges, uden at hindre den nødvendige ventilation på den kolde side af isoleringen. Tagrumsventilation: Det er vigtigt at der overalt, hvor der isoleres, skabes god ventilation med gennemtræk på den kolde side af isoleringen. Jo tykkere lag isolering, der anvendes jo koldere bliver luften på oversiden af isoleringen, og jo større er behovet for bortventilering af den diffunderede boligluft, som ellers kondenserer på oversiden af mineralulden og på træværket. Også hvis en diffusionsåben undertagsløsning vælges, skal der ventileres. Dette er nødvendigt fordi det ikke, som i nye huse, er muligt at skabe en 100 % tæt dampspærre. Der vil altid være hjørner og kroge, hvor dampspærren ikke slutter tæt. Ventilationen ved tagfod kan udføres som vist på tegningsbilag. Hvis det ikke er muligt at udføre ventilation ved tagfod, skal der som et minimum etableres 2 stk ventilationsstudse i hvert spærfag nederst i undertaget, som leder udeluft gennem tagstenene ind i rummet mellem overside af isolering og underside af undertag. Det samlede ventilationsareal ved tagfod skal være 80 cm2 mellem hvert spær i hver side. Der skal holdes min. 50, gerne 70 mm afstand mellem overside af isolering og underside af undertag, til sikring vaf ventilationsluftens frie bevægelse. Ventilationen i tagkip anbefales udført som på bilagsmaterialet. Mørtelrygning kan ikke anbefales, da det er vigtigt med god ventilation i den øverste del af tagrummet. Ved anvendelse af indfarvet rygningsbånd, som Figaroll, ses ikke den store forskel til rygninger lagt i mørtel. Og i modsætning til mørteltygningerne, er den ventilerede rygning vedligeholdelsesfri. Undtagelse Mineraluldsisolering liggende klods op ad undertaget kan udføres med diffusionsåben undertagsdug, såfremt en helt tæt dampspærre monteres overalt på den varme side af isole- Side 3 af 5

5 PER BYDER ARKITEKTFIRMA m.d.ark VINTAPPERGÅRDEN Lyngbyvej 485 DK 2820 Gentofte. Tlf.: byder.dk ringen med klæbede samlinger og butylgummitætninger i hjørner. Det kan gøres, hvis man samtidigt med tagudskiftningen vælger at forny al beklædning på lofter, skråvægge og skunkvægge i tagetagen, hvor dampspærren ligger beskyttet bag f.eks. gipspladebeklædning. Alle åbninger til tagrummet skal også tætnes. D.v.s. skunklemme og loftlem skal udskiftes til fabriksfremstillede, præisolerede, med fabriksmonterede gummitætningslister. Spidsloftet (over hanebånd) skal i denne situation stadig ventileres til det fri. Tagbelægning De nye sten oplægges og bindes som anvist i publikationen TEGL 36, nyeste udgave fra Murerfagets Oplysningsråd.. Taghætter skal udføres i zink. Tagovergang mod nabo, som ikke skifter taget: Overgangen udføres som vist på bilagsmaterialet. Der anvendes indfarvet mørtel til lukning mellem de nye 25 mm højere beliggende sten og de oprindelige sten. Det samme er tilfældet ved rygningsstenene. Det skal sikres, at lejlighedsskillevæggen og mørtelpuden på denne er tæt helt op til underkant af tagsten af hensyn til hindring af brandsmitte. Tilskårede tagsten limes med speciallim til sidste hele sten på nabos tag. Undertaget fæstnes til en lægte på tværs af de nye lægter og lægges i klemme mellem mørtelpude og det sidste nye tegl. Mørtelpude og forskeling udføres med hydraulisk kalkmørtel kkh 20/80/475 med iblandede fæhår. Stenene svummes først på undersiden med cementmørtel eller coates med LIP fliseklæb.. Til opnåelse af den korrekte teglfarve på mørtelen kan anvendes Skalflex eller Cempexo produkter. Løsningen gør det enkelt for naboen efterfølgende at skifte sit tag, når han har behov. Ovenstående beskrivelse er generel. Der kan være variationer i tilskæring af sten, da stenenes placering over lejlighedsskillevæggen varierer fra hus til hus. Tagkanter i gavle Tagteglene udlægges, så der bliver 30 mm udhæng på stenene. Dobbeltvinget sten anvendes ved venstreafslutninger. Der må ikke anvendes vindskedesten. Stenene svummes først på undersiden med cementmørtel eller coates med LIP fliseklæb.. Der forskeles med ufarvet mørtel kkh 20/80/475 eller KC 35/65/650. Forskelingen bliver 25 mm højere end den nuværende. Se bilagsmaterialet. Inddækninger under kvistudbygning Under 1. sals træbeklædte partier inddækkes med komposit inddækningsbånd i mellemgrå (bly) farve. Båndet skal klæbes tæt ned mod tagstensrækken, der støder op mod kvisten Side 4 af 5

6 PER BYDER ARKITEKTFIRMA m.d.ark VINTAPPERGÅRDEN Lyngbyvej 485 DK 2820 Gentofte. Tlf.: byder.dk Snefangsrør og fuglegitter monteres ved tagfod, så fygesneindtrængning og fuglenes redebygning reduceres. Der bør ikke opsættes insektgitter, da de finmaskede gitre over tid bliver tilstoppede, og dermed hindrer den vigtige tagrumsventilation. Ovenlys Ved udskiftning af ovenlys skal fabrikantens monteringsanvisning altid følges. Nye ovenlys skal dimensioneres og positioneres på taget ifølge Grøn folder (Arkitekt Mancher godkendelse 9/5-78.), eller lokalpaln, når denne er vedtaget. Gentofte, den 26. august 2013 Per Byder Side 5 af 5

7

8

9

10

11

12

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 ENERGILØSNINGER til klimaskærm Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER Forord Tømrer 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER 06 LÆGTER OG AFSTANDSLISTER 07 GENNEMBRYDNINGER I UNDERTAG 08 RYGNINGER

Læs mere

IV - Særlige betingelser SÆRLIGE BETINGELSER. a) Særbeskrivelser

IV - Særlige betingelser SÆRLIGE BETINGELSER. a) Særbeskrivelser IV - Særlige betingelser IV. SÆRLIGE BETINGELSER a) Særbeskrivelser Omstående særbeskrivelse er opdelt efter 20-punkt skemaet, som bl.a. benyttes af Københavns Kommune. Nummerering af de enkelte delarbejder

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE STORENTREPRISE 1 DOMINIA AS MEDLEM AF FRI KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK. Henrik Jørgensen landskab as

ARBEJDSBESKRIVELSE STORENTREPRISE 1 DOMINIA AS MEDLEM AF FRI KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK. Henrik Jørgensen landskab as Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undertag Produkt- og montagevejledning

Undertag Produkt- og montagevejledning Knut Ivar Edvardsen Sertifiseringsleder Undertag Produkt- og montagevejledning EU-Not ifie d Body No. 1071 PROD 007 SERTIFIKAT - FABRIKKPRODUKSJONSKONTROLL 1071 CPD 1046 Norges byggforskningsinstitutt

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Tækkevejledningen. 5. udgave

Tækkevejledningen. 5. udgave Tækkevejledningen 5. udgave Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug www.taekkelaug.dk email: lauget@taekkelaug.dk Copyright 2009 5. udgave, 1. oplag Udgivet: Januar 2009 Oplag: 2.000 Tryk: Elbo Opsætning/Dtp:

Læs mere

ICOPAL Tagpapbogen. Til dig der skal lægge ICOPAL tag

ICOPAL Tagpapbogen. Til dig der skal lægge ICOPAL tag ICOPAL Tagpapbogen Til dig der skal lægge ICOPAL tag ICOPAL Montagevejledning Denne vejledning er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på dit eget hus, sommerhus, carport eller lign. Der er omtalt

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk 130523_01DK Monteringsvejledning Tegl- og betontagsten Indholdsfortegnelse 6 26 Før du starter 4 Sundhed

Læs mere

GUDHJEM STATIONSBYGNING GUDHJEM MUSEUM

GUDHJEM STATIONSBYGNING GUDHJEM MUSEUM GUDHJEM STATIONSBYGNING GUDHJEM MUSEUM Tagenes istandsættelse Retablering af tagetagens oprindelige indretning Oplæg Undertage understrygning og isolering Niels-Holger Larsen, oktober 2011 Baggrund Det

Læs mere

TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse

TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse Dato-2013 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kundeadresse Bygnings

Læs mere

Bond Den lette tagløsning

Bond Den lette tagløsning Bond Den lette tagløsning den lette tagløsning Bond QUARTZ INDHOLD Metrotile introduktion 4-5 Generel information 6-8 Metrotile en stærk løsning 6 Godt for Miljøet 6 Økonomi 6 Bond et tag der kan trække

Læs mere

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark.

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark. BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv www.bmc-danmark.dk TAGTILBEHØR Kun Palema (2K) illustreret BMC Danmark A/S leverer

Læs mere

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag Alt Icopal Alt om taget om taget Råd og vejledning om tag 1 Icopal Danmark a/s er i dag med sine 4.000 ansatte i Europa og Nordamerika blandt de førende selskaber inden for beskyttelse af bygninger og

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Håndværkerens håndbog

Håndværkerens håndbog HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters Håndværkerens håndbog Håndbogen til indbygning af VELUX ovenlysprodukter 4. udgave Forord Håndbogen henvender sig til håndværkere,

Læs mere

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCD Håndbog om tagkviste

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCD Håndbog om tagkviste Den originale kvist Kvistens ABCD Håndbog om tagkviste uattro Færdigkvist 2. udgave 2008 Quattro Færdigkviste Tættere på himlen og mere lys i livet. Skab smukke rum. 2 Kvistens ABCD En håndbog for folk

Læs mere

Sådan! kommer papiruld i Danske huse Bygningsdele med Papiruld

Sådan! kommer papiruld i Danske huse Bygningsdele med Papiruld Sådan! kommer papiruld i Danske huse Bygningsdele med Papiruld 21 konstruktionsforslag Postbox 1 3400 Hillerød tlf. 48 14 11 88 fax. 48 14 11 85 Forord Fra 1. august 2008 gælder bestemmelserne i BR08.

Læs mere

Decra. Monteringsvejledning

Decra. Monteringsvejledning Decra Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse detaljer før du går i gang 03 sikkerhed og arbejdsmiljø 03 decra 04 sortiment 05 sortimentsoversigt tilbehør 06 værktøj 08 søm og skruer 09 tagfladen 10 l

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig BENDERS TAG OPLÆGNINGS VEJLEDNING - et produkt med Benders betontagsten kan du selv lægge dit nye tag. Er du lidt snild på fingrene, og med hjælp fra gode venner tager det kun nogle få dage. Værktøjet

Læs mere