Diplom Dørpartiet Klitgade 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diplom Dørpartiet Klitgade 12"

Transkript

1 Diplom Dørpartiet Klitgade 12 byfondens præmiering 2012

2 Præmieringsbeskrivelse: Dørpartiet Klitgade 12 Ejere: Henrik og Inger Wadmann Klithuset er tegnet af arkitekt N. Østergaard i 1907 og opført til herredsfuldmægtig Johannes Vogelius. Han var yngste søn af redaktør Michael Vogelius, der var både stifter og ejer af byens konservative Frederikshavn avis. Hans onkel Johannes Steenstrup Vogelius var i øvrigt by-og herredsfoged i Frederikshavn. Redaktørsønnen Johannes kom i lære som jurist hos onkelen. Han blev gift med apoteker Tvedes datter Marie Elisabeth og sammen slog de sig ned i Klithuset efter en bryllupsrejse rundt i Europa. Med retsreformen i 1919 flyttede familien til Grenå, da han blev ansat som dommer i Grenå, - og i øvrigt senere borgmester samme sted. Klitgade 12 blev solgt og havde forskellige ejere indtil det endte hos advokat Kammer Petersen. En mand som var både berygtet og berømt, - alt efter om man havde ham som anklager eller forsvarer. Indtil 1956, hvor Flådestationen tog en stor bid af Frederikshavns berømte Sønderstrand, var huset beliggende lige over for byens bedste badefaciliteter. Det var oprindeligt en kæmpestor grund og den gæstfrie Kammer Pedersen havde givet lov til at lave en cykelbane på grunden til sine egne og kvarterets børn. Desværre har tidernes ugunst kappet et stort stykke af haven, hvor der samtidig ud mod Europavej er opført en nyere villa. Huset er smykket med et smukt dørparti, som er blevet restaureret håndværksmæssigt korrekt efter alle kunstens regler. Det smukke træværk og dørens udskårne detaljer, de billedskårne blomsterrosetter, træder nu igen frem som en værdig og fin velkomst til det flotte hus. Et billedskærerarbejde som det vi ser her, overlever i dag kun professionelt i bevaringsværdige bygninger, og Byfonden vil gerne anerkende Henrik Wadmann for restaureringsarbejdet på fordøren, og tildeler derfor vores diplom for dette unikke stykke håndværk.

3 Diplom Schousvej 2 byfondens præmiering 2012

4 Præmieringsbeskrivelse: Schousvej 2 Ejer: Laila Marianne Lie Rådgiver og udfører: Ulrik Bisgård Huset er formentligt opført til fiskehandler Julius Brønnum i Ifølge arkiverne er det opført af tømrermester N. Larsen, som sandsynligvis er blevet inspireret af arkitekt Ulrik Plesner, da det på mange måder kan minde om de huse, som arkitekt Ulrik Plesner tegnede og opførte som arkitekt for Skagensbanen. Huset ligger på vejen til Schous plantage, som skibsprovianteringshandler og kutterreder P. Schou i Havnegade ejede. Selve plantagen lå for enden af Plantagevej, som i øvrigt blev delt i forbindelse med fremføringen af privatbanen til Sæby i Selve huset er en tidstypisk murermestervilla, hvor en gennemført restaurering med nyt tegltag og med tagrender har respekteret husets oprindelige arkitektoniske stil og bevaret det oprindelige bygningsudtryk. Huset er et flot hus med mange smukke detaljer. Det er prisværdigt at skorstenen, som i en periode har fremstået som en cementskorsten, er ført tilbage til den oprindelige fremtoning som muret skorsten, idet skorstenen er en vigtig del af husets æstetiske helhed. Det er ligeledes værd at bemærke, at det blanke murværk på bygningen er bevaret - med så smukt et murværk ville det være synd at pudse eller vandskure facaden. Byfonden vil gerne anerkende den respektfulde restaurering af denne tidstypiske murermestervilla, der hermed har bevaret sit helhedsindtryk som af et af byens ældre huse. Derfor ønsker vi at tildele huset Byfondens diplom.

5 Plakette Knivholt byfondens præmiering 2012

6 Præmieringsbeskrivelse: Knivholt Modtager af prisen: Olav Madsen, ildsjæl Vagn Clemmensen, næstformand i Knivholts bestyrelse Poul Nielsen, EUC Nord Lidt historie: Herregården Knivholt kan spores helt tilbage til 1300-tallet. Trods forandringer, ombygninger, nedrivninger og genopbygninger igennem år, fremstår hele anlægget med bygninger, gårdsplads, haveog parkområder stadig i en utrolig smuk harmoni. Knivholt fik sine privilegier som herregård i 1419 og hører dermed til en af de yngste herregårde i området. Gården har sandsynligvis været brydegård under Lungernes hovedgård Odden. I forbindelse med politiske ægteskaber mellem Dronning Margretes politiske støtter, blev gården gjort til hovedgård for slægten Panter. Frem til omkring år 1600 gik den i arv indenfor slægten og endte hos Mogens Juul den yngre, som i øvrigt skænkede store gaver til Flade kirke. Blandt andet kirkeklokken, stolestaderne og prædikestolen. Han gik desværre fallit i forbindelse med en økonomisk redningsaktion for sin bror, og Knivholt endte i en arvesag hos hovedkreditoren Ingeborg Skeel. Da hun døde barnløs overgik hendes godser til hendes fætre. For Knivholt betød det overtagelse af slægten Arenfeldt, som var berygtet for dens heksebrændinger i 1600-tallets begyndelse. En Arenfeldt-søn forsøgte at tage livet af konen Karen Dyre med gift, men endte som fredløs flygtning. En af Karen Dyres sønner var Otte Arenfeldt, som samlede godserne Knivholt, Bangsbo, Lerbæk og Skaarupgaard. Jordejendommen blev ligeligt fordelt til Ottes tre sønner. Mette Bille, som var enke efter sønnen, som havde fået Knivholt, solgte Fladstrand by fra i Derefter overgik Knivholt til borgerskabet. Blandt andet slægterne Rosborg og Møenboe. Sidstnævnte skabte et legat som skulle lønne Flade sogns lærere, så de kunne undervise fattige børn. Desuden ejede overauditør Ulldahl gården og hans kone inviterede i 1859 eventyrdigteren H.C. Andersen på besøg. I 1903 eller 07 overtog ejeren af Hjallerup kro og markedsrettighederne samme sted Knivholt. Han indsatte sin søn som forpagter og indtil kommunens overtagelse af hele gården var det familien Frederiksen som ejede og boede på den gamle gård. Under besættelsen inddrog den tyske besættelsesmagt en stor del af gårdens jord til reserveflyveplads for Aalborg lufthavn. I forbindelse med krigsafslutningen blev tusindvis af flygtninge interneret på gårdens jorder og efter besættelsen beholdt Frederikshavn kommune flyvepladsen og landbruget på gården kom aldrig i gang igen. Olav Madsen blev ansat på Knivholt i august 1995, og Olav har siden da lagt helt sin sjæl i, og er lykkedes med at få en forfalden herregård forvandlet til det fantastiske multikulturcenter det er i dag. Udfordringen har gennem mange år altid været at komme så langt så muligt med renoveringen for de få midler der var til rådighed. Uddannelses-institutionerne har til stadighed været til meget stor støtte. Den nuværende hovedbygning er opført i 1906, og selve renoveringen er gennemført med stor respekt for den oprindelige bygnings arkitektur og den håndværksmæssige fremtoning. Arbejdsprocessen har været utraditionel, idet arbejdet er gennemført som et beskæftigelsesprojekt for unge, herunder også unge i samfundstjeneste samt folk i jobtræning, - under erfaren vejledning. Hovedbygningen har blandt andet fået nyt tegltag og genopfriskning af mur-detaljer/ornamentik m.m., udført efter de gamle håndværks traditioner. Den historiske herregård som fylder meget i den frederikshavnske bevidsthed skal i dag præmieres. En præmiering, som rigtig mange har andel i og kan være stolte af. Det er derfor en stor fornøjelse at kunne give Byfondens fornemste pris, nemlig plaketten til netop Knivholt.

7 Plakette Hånbæk byfondens præmiering 2012

8 Præmieringsbeskrivelse: Hånbæk Repræsentanter for Hånbæk: Kim Madsen og Bjarne Wallentin Rådgiver: ArkiNord v/carsten From Lidt historie: I slutningen af 60érne skulle der opføres et stort etagebyggeri på gården Hånbæks jord. I de vilde tressere blev befolkningstallet i Frederikshavn spået til, at der i dag skulle være mennesker indenfor den daværende bygrænse. Sådan blev det ikke, og som Storm P sagde, er fremtiden vanskelig at spå om, så oliekrisen, p-pillen og kvindefrigørelsen er sikkert nogle af de faktorer der tog brodden af den forventede stigning. Det store byggeri blev opført efter tidens moderne metoder, i den type bebyggelsesplan som bærer navnet kransporplanlægning, hvor det skulle være nemt og effektivt at gennemføre store etagehus- bebyggelser. Det blev til i alt 664 lejligheder i Frederikshavn Boligforenings afdeling 12. Store flotte lejligheder med udsyn over byen, havnen og bakkerne. Ud over lejlighederne blev der etableret fire butikker og tre institutioner i bebyggelsen. Hånbæks historie fra slutningen af 60 erne med boligforeninger der konkurrerede og forbyggede sig med for store og dyre lejligheder til følge, kan der læses meget mere om i en pjece, der lige er kommet på gaden. Her fortælles der om Hånbæk fra 1969 til Hånbæks historie er en historie, der fortæller om manglende lejere, økonomiske op- og nedture, og boligstøtte der gjorde at familier med lav indkomst og mennesker på overførselsindkomst fik støtte for at flytte ind i byggeriet. Som tiden gik, udviklede Hånbæk sig som mange tilsvarende bebyggelser rundt om i landet desværre til moderne næsten-slum, med nedslidning og med en sammensætning af beboere uden tilstrækkelige ressourcer nok til at engagere sig i Hånbæks liv. Baggrunden for den omfattende omstrukturering af hele området og moderniseringen af blokkene, der er gennemført kan sammenfattes under fire forhold: Det byggetekniske, det sociale, det oplevelsesmæssige og det normmæssige. I forbindelse med den gennemgribende renovering, gik man radikalt til værks med nedrivning af 4 af de 19 blokke. Der blev arbejdet bevidst med at få ændret det arkitektoniske udtryk og det monotome i byggeriet. Man gik fra 7 til 37 forskellige lejlighedstyper, og nedbrydningen af de fire blokke fik skabt en åbning mod det samfund som omgiver Hånbæk. Hvor Hånbæk i en periode har været præget af fraflytning og uden en modsvarende interesse for tilflytning, er bebyggelsen i dag blevet et særdeles eftertragtet sted at bo. Bebyggelsesplanens friarealer er bearbejdet landskabeligt og er totalt omlagt, så de er blevet til meget attraktive arealer til leg og ophold for såvel børn som voksne. De nære friarealer og adgangsområderne ved indgangene er ligeledes renoveret med et meget positivt og venligt velkommen her - udtryk til følge. De flotte indgangspartier er blevet niveaufrie, og med elevatorer er tilgængeligheden blevet optimal. Bebyggelsesplanens tidligere lange lige og triste linier og flader er således brudt op og tilført variationer både i belægningsmønstre og beplantning. Ved en gennemtænkt og idérig indsats er blokkene med de oprindelige ensformige facader og gavle, blevet transformeret til blokke, der med variation i materialer og farver ikke alene har forbedret bygningerne teknisk, men også løftet dem op på et plan hvor de er på niveau med de bedste etageejendomme, der opføres i vore dage. Arkitekturen er afklaret, rolig og smuk,- og man har med stor dygtighed undgået at give det hele så meget spræl at det ville blive Tivoli-agtigt. På de enkelte blokke er der i øvrigt valgt forskellige tagmaterialer som et af de tiltag, der er med til at bryde fortidens monotone bygningsudtryk. Med baggrund i dette kolossale og på alle måder kvalitetsmæssige løft, som er markant for både bebyggelsen selv og for byen Frederikshavn, vil vi tildele Hånbæk Byfondens fornemste pris, plaketten.

9 Glentevej 6 Ejere: Louise og Tommy Toft Jensen Glentevej er en af vejene i Ørnevejskvarteret, hvor man ser mange smukke huse som er opført i perioden 1870 og helt frem til Med skiftende byggestil i den relativt langstrakte udbygning af kvarteret ser man flere forskellige stilarter i kvarteret. Glentevej 6 er et eksempel på modernisering af en funkis bungalow. Huset har gennemgået en omfattende modernisering, der er sket med stor respekt for de oprindelige proportioner, så huset i dag fremstår som en stilsikker helhed. Set ude fra vejen, Glentevej 6 har huset tidligere været gemt væk, men i dag er grunden blevet ryddet for store træer og anden beplantning, så huset nu er kommet frem i lyset, og dermed kommet bedre til sin ret. Husets oprindelige røde murværk er i forbindelse med renoveringen blevet pudset hvidt (sandsynligvis pudset med skalcem). Bygningen fremstår nu som en meget harmonisk og velholdt villa/2-etages bungalow. Vinduer, døre, lamper, tagrender og nedløbsrør og en række bygningsdetaljer i øvrigt, er - sammen med det smukke lyse haveanlæg - medvirkende til at give et meget positivt helhedsindtryk. Trigon Ejer: Trigon a/s Ansvarlig for byggeriet: Jørgen Olesen Rådgiver på byggeriet: Arkinord. Trigon Rådgiver på design: LBB3 arkitekterne Firmaet Trigons nye bygningskompleks er et godt eksempel på at et erhvervsbyggeri, ud over at skulle leve op til at være funktionelt, også kan fremstå enkelt og sobert i sin arkitektur. Der er gjort meget ud af at demonstrere at en erhvervsvirksomhed med en produktionsbygning og en administrationsbygning kan fremstå i en arkitektonisk og harmonisk helhed. I mange tilfælde ser man, at der er gjort meget ud af udformning af en virksomheds administrationsbygning, medens der ikke er gjort noget ved produktionsbygningen. I Trigons tilfælde er der gjort meget ud af at koordinere bygningerne arkitektonisk. Facadebeklædningen er med sin mørke og enkle fremtræden et eksempel på at det er muligt at opføre erhvervsejendomme med andre beklædninger end den grå beklædning vi kender under kælenavnet frossen strandbred. En helt speciel, og meget synlig detalje, er en unik skilteløsning med virksomhedens logo støbt som meterhøje beton-bogstaver, opstillet i den grønne rabat ud mod vejen. Det er en skiltning som sammen med bygningen slår nye toner an for erhvervsbyggeri i Frederikshavn. byfondens nominering 2012

Knivholt. - folkets herregård. 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk

Knivholt. - folkets herregård. 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk Knivholt - folkets herregård 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk Jubilæumsmagasin Udgivet af den selvejende institution Knivholt Hovedgård

Læs mere

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur AlmenVejledning B 1 Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1 Titel Udgave Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1. udgave Indhold Udgivelsesår 2011 Arbejdsgruppe Torben Hangaard,

Læs mere

Troldtekt i privaten II. Den gode lyd er hjemme. Veldrejet villa i Vejen side 10 >

Troldtekt i privaten II. Den gode lyd er hjemme. Veldrejet villa i Vejen side 10 > Troldtekt i privaten II Den gode lyd er hjemme Veldrejet villa i Vejen side 10 > Funkisvilla med spanske undertoner 4-5 Sommerbolig akkompagneret af Vesterhavet 6-7 Gammel stald i nye klæder 8-9 Øre for

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2008 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond havde det første møde den 28. marts 2007, hvor bestyrelsen konstituerede sig med Helene

Læs mere

Arkitekterne Per Kruse, Preben Skaarup og Sigurd Christensen har bedømt landbrugsarkitektur rundt i landet.

Arkitekterne Per Kruse, Preben Skaarup og Sigurd Christensen har bedømt landbrugsarkitektur rundt i landet. 3. SEKTION Arkitektur NR. 11 18. MARTS 2005 Agro Enkelt og harmonisk Respekt for landskab og historie side 4-6 side 8-10 Arkitekterne Per Kruse, Preben Skaarup og Sigurd Christensen har bedømt landbrugsarkitektur

Læs mere

SBi 2008:11. Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007

SBi 2008:11. Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007 SBi 2008:11 Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007 Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007 Claus Bech-Danielsen SBi 2008:11 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel Renoveringer

Læs mere

Vejledning. Arkitekturpolitik for Kolding Kommune

Vejledning. Arkitekturpolitik for Kolding Kommune 2004 Vejledning Arkitekturpolitik for Kolding Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Indledning 3 1.1. Hvad er arkitektur? 3 2. Formål 4 2.1. Styrkelse af identitet 4 2.2. Grundlag for kvalitet 4 2.3.

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE, OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv Fagredaktører Professor

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2011 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen s bestyrelse Bestyrelsen for er udpeget for en periode på 4 år, svarende til byrådsperioden 1. januar 2010 til 31. december 2013. I henhold til fundatsen arbejder

Læs mere

Beboer Bladet. BOMIVA Juni 2015 21. årg. Nr. 2. Beboerbladet er dit blad - Læs det!

Beboer Bladet. BOMIVA Juni 2015 21. årg. Nr. 2. Beboerbladet er dit blad - Læs det! Beboer Bladet BOMIVA Juni 2015 21. årg. Nr. 2 Beboerbladet er dit blad - Læs det! Adresser og udvalg Bomiva ADMINISTRATIONEN: Bomiva Sallings Gård 16, 7800 Skive, Tlf. 97 52 29 99. Fax 97 52 15 52. E-mail:

Læs mere

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

Hen over byens tage Frederikshavn Byfond og Frederikshavn Kommune

Hen over byens tage Frederikshavn Byfond og Frederikshavn Kommune Hen over byens tage en håndsrækning om bevaring og vedligeholdelse af ældre beboelseshuse i Frederikshavn Kommune Frederikshavn Byfond og Frederikshavn Kommune Kære medborger Før projektet Det er en kendsgerning,

Læs mere

Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser

Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser SBi 2011:22 Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser Evaluering af ti renoveringer med fokus på arkitektur, kulturarv, bæredygtighed og tilgængelighed Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser

Læs mere

DANMARKS BEDSTE RENOVERING

DANMARKS BEDSTE RENOVERING DANMARKS BEDSTE RENOVERING INDHOLD Forord v/realdania og GI... 3 Forord v/finansminister Bjarne Corydon... 5 Fra 165 til 6 gode eksempler... 6 Diamanten... 10 Guldagergaard... 16 Mirror House... 22 Sverigesgade...

Læs mere

GODT BYGGERI ODENSE 2007

GODT BYGGERI ODENSE 2007 GODT BYGGERI ODENSE 2007 BYENS MANGFOLDIGHED Opmærksomhed overfor byens udvikling, dens historie og bygningsmæssige karakteristika er stigende i disse år. Efter en periode hvor fokus i arkitekturen har

Læs mere

Et boligselskab bliver stiftet

Et boligselskab bliver stiftet Et boligselskab bliver stiftet Maleri af Helsingørs borgmester og boligselskabets initiativtager Peder Christensen. Portrættet, der hænger på Helsingør Rådhus, er malet af H. C. Bärenholdt. 75 år er gået,

Læs mere

VEJEN GÆSTGIVERGAARD / VEJEN BYKRO / HOTEL VEJEN

VEJEN GÆSTGIVERGAARD / VEJEN BYKRO / HOTEL VEJEN VEJEN GÆSTGIVERGAARD / VEJEN BYKRO / HOTEL VEJEN Renoveringer Moderniseringer - Udvidelser - Indvielser Tekst og billeder fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. Omtale

Læs mere

lederen Spørg ikke om, hvad dit land kan gøre for dig.

lederen Spørg ikke om, hvad dit land kan gøre for dig. Højt hurra for højstyrkebeton - side 3 Esbjerg fortæller om boligsocialt arbejde - side 5 Folketingsmedlem er flyttet til Gellerup - side 6 Afdelingerne - side 14 t 3 5 6 14 nr. 9 nov. 2012 skræppebladet

Læs mere

Romerhuset. Baggesensvej 3 i Helsingør. Udgivet af Realdania Byg

Romerhuset. Baggesensvej 3 i Helsingør. Udgivet af Realdania Byg Romerhuset Baggesensvej 3 i Helsingør Udgivet af Realdania Byg Romerhuset Baggesensvej 3 i Helsingør Romerhuset Baggesensvej 3 i Helsingør Realdania Byg A/S 2013 ISBN 978-87-92230-47-8 Tekst og redaktion:

Læs mere

1 januar 2012 36. årgang

1 januar 2012 36. årgang 1 januar 2012 36. årgang SVØMMEHALLEN 12. januar side 5 SENIORHUS ODENSE 01. februar side 6 ODENSE MODELJERNBANE 08. februar side 14 ODENSE VANDVÆRK 13. marts side 16 SYDDANSK ERHVERVSSKOLE 17. april side

Læs mere

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Løvvangen Nr. 1 2010 Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at

Læs mere

Energiparcel. co2. lys. økonomi. komfort. 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig. livskvalitet. indeklima.

Energiparcel. co2. lys. økonomi. komfort. 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig. livskvalitet. indeklima. Energiparcel 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig økonomi indeklima livskvalitet co2 ARKITEKTUR plads lys komfort Udgivet af Realea ENERGIPARCEL Realea A/S 2010 ISBN 978-87-92230-26-3

Læs mere

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg af journalist (DJ) Signe Kierkegaard Cain Indhold Forord side 6 Kapitel 1:

Læs mere

GENANVENDELSE AF TOMME GRUNDE EFTER NEDRIVNING

GENANVENDELSE AF TOMME GRUNDE EFTER NEDRIVNING BYFORNYELSE GENANVENDELSE AF TOMME GRUNDE EFTER NEDRIVNING ERFARINGSOPSAMLING OG INSPIRATION FRA FIRE LANDSBYER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER KOLOFON Udgivet oktober 2011 Udgivet af: Ministeriet

Læs mere

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 1 Indhold Hvorfor og hvordan Hovedregler og målsætninger Bebyggelsens ydre fremtræden Indledning... 3 Baggrund... 4-7 Hvor og hvornår skal man søge?... 8 Hovedregler

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S 1 Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Realea A/S 2007 Tekst og

Læs mere