Haderslev Kommune. Tilstand: Bygningens tilstand er generelt rimelig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haderslev Kommune. Tilstand: Bygningens tilstand er generelt rimelig"

Transkript

1 Haderslev Kommune Gamle hovedpostkontor Adresse: Jernbanegade 1 A 6100 Haderslev Anvendelse: Boliger Opførelseår: 1867 Bygning: Opført som hovedpostkontor 1867 over for den daværende statsbanegård i forbindelse med åbningen af Vojens- Haderslev-banen. Bygning i to etager med saddeltag, dækket med korte, røde eternit bølgeplader. Bygningen er asymmetrisk med to fremhævede gavlkviste i to etager på nordsiden indgangs- og trappetårne samt en tilsvarende i sydsiden. Bygningen er præget af en lang række nygotiske detaljer i murværket, forskellige blændingsfelter i gavlene, fladbuede (segmentbuede) stik og indfatninger omkring de dybtliggende vinduer. Begge indgangspartier er spidsbuede under en række smalle vinduer, der er samlet under eet segmentbuet stik. Vinduerne er ikke alle ens. Alle vinduer i nordsiden mod gaden sidder dybt i facaden med flerledede false, hvoraf den yderste er gennemgående, og samler vinduerne i stue og 1.sal under et segmentbuet stik hvis yderste fals fortsætter til sokkel. Sammen med de spidsbuede blændingsfelter i gavlene og de smukke, meget detaljerede gesimser og de tre gennemgående/høje gavlkviste forlener huset med et umiskendeligt nygotisk præg. Husets sydside er væsentligt mere enkel i udformningen vinduerne sidder med samme systematik, men facaden er ikke prydet af så mange pyntelige murdetaljer. På østgavlen er påbygget en lille tårnagtig udbygning. Hele bygningen fremstår malet i en nærmest flødefarve, den pudsede sokkel lidt mørkere. Huset har tidligere stået tidskorrekt i gule maskinsten, hvilket ville være noget pænere. Kvist med tilsyneladende mindre altan i den sydvendte tagflade kvisten er nyere og klædt i zink. Vinduerne er skiftet formentlig fra en tysk model til de nuværende dannebrogsvinduer. Bygningen formodes at være født med skifertag. I dag fremstår bygningen med kedelige røde eternitplader, kort model, samt med et større antal ovenlys, store og små. Bygningen er i dag indrettet til en række boliger. Bygningens tilstand er generelt rimelig Den væsentligste del af omgivelserne var Statsbanestationen som er nedrevet for mange år siden de tiloversblevne omgivelser er rimeligt ligegyldige, og det gamle posthus er uden stilmæssig sammenhæng med tilsvarende bygninger. 1

2 Haderslev Kaserne Adresse: Louisevej 2 A, 6100 Haderslev Mtr. Haderslev 701 GPS-koord 55º / 9º Ejer: Forsvarsministeriet Anvendelse: Kaserne Arkitekt: Opførelseår: Bygning: Opført efter Bauentwurf af Garnison-Bauinspektor Bolte med Regierungsbaumeister Thiele og Regierungsbaumeister Krebs som ansvarlig i hhv og Stort symmetrisk anlagt kaserneanlæg med hovedfløj og sidefløje, 3-4 etager, alt opført i røde sten med rundbuede vinduer og indgange samt tårne, tag- og tårngesimser udført som buefriser, udvidet i flere omgange efter 1920; hoveddel forholdsvis intakt. Typisk for den kasernestil, som bl.a. fremstod med Rossauer Kaserne i Wien og mange andre kasernebygninger fra Rusland til Italien, der som fælles inspiration har den norditalienske renæssancearkitektur i borge og bymure. Typisk for den tidlige kejsertids ikke-nationale arkitektur. Historie: Opført som preussisk kaserne som magtsymbol ved den nye grænse, siden 1920 dansk kaserne. Auguste-Viktoria-Skolen Adresse: Laurids Skausgade 12, 6100 Haderslev Mtr. Haderslev 2002 GPS-koord 55º / 9º Ejer: Forsvarsministeriet (?) Anvendelse: Kaserneanneks Arkitekt: Opførelseår: 1890 Bygning: Historie: Opført 1890 som højere pigeskole for Haderslevs borgerskab Længehus beliggende øst/vest med tværgående fløj vestligt. Bygningskomplekset er opført i en enkel og meget tidstypisk stil. To etager med relativt flad taghældning, gr. Taget tækket med skifer. Muret sokkel. Den vestre tværgående fløj er en smule højere end hovedhuset. De murede detaljer er meget enkle i udformningen, hjørnelisener og murede gesimser under taget og langs tag i gavlene, alt med min. ½-stens fremspring. Herved fremstår facaderne som store, indrammede felter, delt af en spinkel, vandret tandsnitsgesims i bjælkelagshøjde. Hjørnelisenerne fortsætter som negative kamtakker under taggesimsen, hvilket er en sjældent set detalje. Over den aftrapning er der taggesims. Vinduerne har alle 1½ stens stik over et vandret skifte, og er i øvrigt med fire rammer, 3 ruder + 1 rude meget store vinduer, forsynet med muret sålbænk. Vinduerne synes fornyede og kunne have været i en mere tysk model Grim flugtvejstrappe i indvendige hjørne mod NØ. Den tidligere anvendelse er ikke synlig på bygningen i dag. Komplekset er generelt i fin stand Vest for bygningen er i nyere tid tilføjet et større garageanlæg, som skæmmer helheden en del, og gør vestsiden til dels usynlig. 2

3 Catharina heim Adresse: Christiansfeldvej 4 A-B, 6100 Haderslev Mtr Haderslev GPS-koord N 55º / E 9º Ejer: Almennyttigt boligselskab Anvendelse: Beboelse Arkitekt: Wilhelm Voigt Opførelseår: 1896 Bygning: Opført 1896 af arkitekt Wilhelm Voigt, Kiel. Toetagers længehus med afvalmet tag og gavlkviste, opført i hanseatisk nygotik med murværk opdelt i gulpudsede felter og rødt tegl. Intakt bevaret, fredet Historie: Opført som stiftelse af godsejer Ingward Martin Clausen, Knoop ved Kiel, der var født i Haderslev. Toetages langhus, teglhængt og opført i røde mursten. På både syd- og nordside med markeret gavlparti i midten og fremhævede risalitter med gavlmarkering ved begge gavle. Alle seks gavle har halvvalm. Soklen er ligeledes muret i røde sten. Der er to mindre beboelsesbygninger ud for hver gavl, samt midt for huset symmetrisk anbragte tilsvarende småhuse med tidligere vaske- og toiletfaciliteter. Hovedhusets og de to små bollighuses trempel konstruktionen er markant og tidstypisk, tagdækningen har formentlig ikke været en vingetegl som den er nu, men derimod en flad tagsten. Tremplen såvel som brøstningsfelterne under vinduer og felter omkring dørene, er på alle bygninger markeret med okkerfarvede fyldingsfelter og mønstermurværk, mens gavlene er udsmykket med gotisk inspirerede blændinger til dels med hængestave. Den fremhævede midtergavl har gennemgående, rundbuede vinduer til en stor sal, mens alle øvrige vinduer har segment buede stik vinduerne er stort set udskiftede ved en større restaurering for år siden men alle i rimelig korrekt udførelse De to små bolighuse ved gavlene er i en etage med trempel, og dermed stort set den samme detaljering som hovedhuset. Rygningerne på samtlige huse afsluttes ved valmene med dekorative zinkspir, som er karakteristiske. De to små vaskehuse har ikke trempel og dermed væsentligt mindre og med færre facadedekorationer. De mange kviste og enkelte ovenlys er tilkommet bygningen i forbindelse den seneste hovedrestaurering. Husene fremstår i det ydre særdeles velbevarede Haveanlægget er desværre noget skamferet fsa. de tidstypiske træer og andre beplantninger. Tidl. byens sygehus Adresse: Christiansfeldvej 14, Haderslev Ejer: Haderslev kommune Anvendelse: skolebygning for 10. kl. elever Arkitekt: Opførelseår: 1894 Bygning: Opført 1894, udvidet 1910, 1911 og 1953 Længehus, øst-vest beliggende, med tværbygning ved begge gavle. Efter flere omog tilbygninger fremstår hele komplekset i to etager. Muret byggeri med skifertag (eternit?); den vestlige del af komplekset er præget af tidstypiske detaljer i murværket, pudsede indfatninger med støbt dekorationer omkring vinduerne, hjørnelisener og aftrappet afslutning (kamtakker) under tagets relativt store udhæng. Denne løsning får facadepartiet til ligge tilbage i forhold til lisenerne en løsning der er set også på Laur. Skausgade 14, Haderslev. Den østlige tværbygning er senere tilføjet og præget af klassicistiske detaljer fsa. gesimser mv. 1. salen i mellembygningen er de seneste tilføjelse med blandede vinduestyper. Øvrige vinduer føjer sig pænt til huset, selv om de ikke modsvarer de oprindelige ude midterpost og med en tværramme f.o. Vinduespartier i mellembygningen. Huset stod oprindeligt i gule mursten og med gesimser og hjørnelisener i røde mursten. Rimelig god stand Syd for bygningen er en nydelig fritliggende bygning, som formodes at have været sygehusets kapel. 3

4 Tidligere kredshus (Kreishaus) Adresse: Storegade 88 Mtr. Haderslev 396 GPS-koord N 55º / E 9º Ejer: Privat Anvendelse: Beboelse/ erhverv Arkitekt: Angelroth Opførelseår: 1892 Bygning: Opført 1892 efter tegning af ark. Angelroth, Slesvig, efter Genforeningen ombygget og arkitekturen daniseret. Bygningen er eller var inden fordanskningen et af byens allerbedste eksempler på den florissante, tyske nationalromantik. Bygningen var oprindelige prydet af en række finurlige detaljer i de pudsede facader detaljer der tilmed var fremhævet af en markant farveholdning. I dag fremstår bygningen hvidmalet, pudset, og med blådæmpede vingetegl på taget. En kompakt bygning i to etager med højt tag, nogenlunde kvadratisk, men med en markeret tværbygning med to gavle i to etager nordligt på bygningen, samt en toetages gavlkvist mod syd. På østsiden desuden et halvrundt, markant trappetårn og et søjlebåret (granit) indgangsparti SØ på bygningen. Den oprindelige nationalromantiske, borgagtige karakter er understreget af at soklen overalt er ret høj og sat i granitkvadre, og indgangspartiet har granittrappe og er overhvælvet. Der er dekorative, pudsede detaljer såsom gennemgående sålbænke, og pyntegesimser. Bygningen fremstår i dag hvidmalet overalt, og en række pudsdetaljer er derved gået tabt. Disse synlige ændringer har reduceret bygningens arkitektoniske værdi en del se nf. Tilstanden er rimelig god På gamle billeder ses en hegning og porte i støbejern omkring bygningen detaljer som ville have understøttet bygningens oprindelige kvaliteter meget Cathrine-Asylet Adresse: Allégade 6, 6100 Haderslev Mtr. Haderslev 803 GPS-koord N 55º / E 9º Ejer: Selvejende inst. Anvendelse: Daginstiution Arkitekt: Bygmester Paul Christiansen jr, Opførelseår: 1898 Bygning: To etagers forhus, opført i Gewerkschulen-Stil af bygmester Paul Christiansen. Historie: Opført af Vor Frue Sogns Asyl som børnehave, kaldet Cathrine Asyl. Opført som enetages længehus med en markant toetages tværbygning. Nordlige del senere forhøjet med en etage. Den markante tværbygning med gavl mod øst og vest er ganske karakteristisk for tiden, opført i gule mursten med bånd og andre dekorative detaljer i glaserede røde mursten. Vinduerne er med segmentbuede stik i to farver, vinduerne på 1. sal i den oprindelige bygning er halvrunde, ligeledes med dekorationer i murværket. Under taget i gavlen hængestavsgesims med flere led. Tilbygningen af en ekstra etage over den nordlige del, 1. sal, falder ind uden at forstyrre helheden væsentligt Tilbygningen er synlig, men ikke ødelæggende Rimelig god tilstand Bygningen understøttes af jævngamle og tilsvarende nabobygninger 4

5 Præsteboligen (pt. provstebolig) Adresse: Præstegade 20, 6100 Haderslev Mtr. Haderslev 1793 GPS-koord N 55º14.931/ E 9º Ejer: Haderslev Domsogns Menighedsråd Anvendelse: Opført som bolig til domkirkens 2. præst Arkitekt: Bygmester N. Jürgensen Opførelseår: 1902 Bygning: Opført 1902 i nygotisk præget historicisme. Lidt pompøst, men enkelt, byhus i tidstypisk fremtoning Tilstanden er rimelig god, selv om de foretagne ændringer (gavlkvist og vinduer) ikke understøtter husets arkitektur. Huset understøtter ikke omgivelserne mindre provinsbyhuse med sin massive bygningskrop og lidt tørre fremtoning bygningen er lidt en fremmed fugl i denne del af Præstegade, der er præget gamle provins-købstadshuse. Skifertækket langhus med 5 ulige fag vinduer, uregelmæssigt anbragt, da der har været en gavlkvist vestligst på taget. To etager, grundmuret i gule maskinsten med en enkel gesims. Mod nordvest er der en glastilbygning med havestue, og huset er i øvrigt præget af det stærke terrænfald mod nord. Segmentbuede vinduer med stik over. I etagebjælkehøjde, samt under taget er der en variation over sparrenkopgesims med flere led end den klassiske. Bygningen har mod gaden haft en bred gavlkvist over de to vestlige vinduesfag derfor en etagegesims/bånd, der stopper umotiveret. Tilbygning mod NV er moderne og skiller fra den øvrige bygning. 5

6 Kristuskirken Adresse: Laurids Skausgade 28, 6100 Haderslev Mtr. GPS-koord Ejer: Privateje Anvendelse: Kontor Arkitekt: arkitekt Th. Hagerup, Kolding Opførelseår: Bygning: Opført af arkitekt Th. Hagerup, Kolding: Centralkirke i teglromansk stil, typisk dansk oldkirkelig stil, inspireret af bl.a. Hans Tausens Kirke i København. Historie: Opført for den danske frimenighed i Haderslev, stiftet 1894, i nyere tid solgt til privateje. Kompakt muret kirkebygning i korsplan og med en massiv tårnoverbygning over korsskæringen. Et smukt og ret enestående eksempel på en historicistisk stil, som ikke er helt almindelig i sin hovedform adskiller den sig væsentligt fra de øvrige frimenighedskirker i Sønderjylland. Den solide bygning er en relativt fri parafrase over oldkirkelige bygninger fra mellemøsten, tilsat en række romanske bygningsdetaljer, frie hel-søjler i vinduesåbninger, murstensdekorationer, sparrehovedgesimser langs tagfod og taggavl, rundbuede smalle vinduer mv. Der er pyramidetag over tårnet og saddeltag på de fire sideskibe og kegleudsnitstag på apsis, der er halvrund. Tagfladerne er belagt med naturskifer i mønster, bortset fra apsis, der er med blytag. Hele bygningen er opført i en rød mursten, og de mange romanske detaljer synes udført i cement. Hoveddøren er udskiftet med en dør i hærdet glas Vedligeholdelsen rimelig god udv. Mangler, som andre bygninger, den oprindelige afgrænsning mod gaden. Louiseskolen Adresse: Louisevej 7, 6100 Haderslev Mtr. Haderslev 2000 GPS-koord N 55º15.267/ 9º Ejer: Haderslev Kommune (?) Anvendelse: Kristen friskole Arkitekt: Busch Opførelsesår: Bygning: Opført af arkitekt Busch, udvidet etages længehus i røde mursten med skifertag i en historiserende stil Tre store, tredobbelte vinduesfag på hver side af et med gavl fremhævet midterparti. Vinduerne er i dobbelte false med segmentbuede stik over, i midterpartiet er facaden mod øst ført op over det knækkede tag som gavlkvist tilsvarende er midterpartiet mod vest ført op, men her afsluttet med valmet tag. I taget er der på begge sider gennemgående fabrikskviste som en slags manzard. Tagdækning omkring midterpartierne er blådæmpede tegl, i øvrigt er der tækket og inddækket med skifer. Der er pæne trævinduer overalt. Hoveddøren i stueetagen mod øst er et spidsbuet, historicistisk parti med flere false i mur. Enkelte murede blændingsfelter som dekorative elementer. Sydgavlen er ommuret - pænt Den generelle tilstand er god Indgår sammen med Turnhalle og ungdomshjemmet som en god skole-helhed. 6

7 Haderslev Seminarium Adresse: Lembckesvej 3-7, 6100 Haderslev Mtr. Haderslev 755 GPS-koord N 55º15.267/ E 9º Ejer: Undervisningsministeriet Anvendelse: Seminarium Arkitekt: Jablonowski/Schnakenburg m.fl. Opførelseår: 1860 erne ff. Bygninger: Ældste del oprindeligt en hovedbygning til landbrugsejendom, senklassicistisk fra 1860 erne, hvidpudset med rødt tegltag, senere tilbygget festsal. Nyere del, sammenbygget med hovedbygningen, opført 1903 i hanseatisk nygotik ved Baurat Fr. Wilh. Jablonowski, Präparandenanstalt ved Lembckesvej opført af stadsbygmester Schnakenburg i karakteristisk, næsten dansk hjemstavnsstil. Udvidet 1937 og 1958 ff. Historie: Seminariet oprettet 1884 ved overførsel af dansksproget del af Tønder Seminarium til Haderslev, med udgangspunkt i købet af en privat villa. I dag del af University College Syd. Den oprindelige hovedbygning er en egnskarakteristisk, senklassicistisk bygning i to etager med teglhængt tag med kvartvalme. Bygningen har oprindelig været et meget helstøbt stuehus til en gård. Øvrige bygninger er salstilbygning samt præparentanstalt og øvelsesskolen ved Lembckesvej samt diverse tilbygninger Hovedbygningen er en toetages egnskarakteristisk, senklassicistisk bygning med høje, slanke klass. vinduer med buet overstykke og trukne infatninger og med tegltag. Bygningen har oprindeligt været symmetrisk omkring den lille romantisk inspirerede kvist tagets sydside. Bygningens østlige del er spoleret af Baurat Jablonowski s tilbygning med festsal mv. En høj, klassisk inspireret, udbygning der fremstår pudset og hvid, med røde tegl. Bygningen er præget af den meget sene klassicisme, hvilket i et vist omfang retfærdiggør bygningen og dens placering. Tilbygninger nord for disse bygninger rummer bl.a. gymnastiksale. Bygningerne er umiddelbart vanskelige at tidsfæste, men er begge præget af Bedre byggeskik i tyverne og trediverne. Øvelsesskolen Lembckesvej 3 er ligeledes sammenbygget med de ovf. nævnte bygninger, men har ikke oprindeligt været sammenbygget. Øvelsesskolen er præget af en noget blandet hjemstavnsstil med tilslag af historicisme/rokoko. Den oprindelige bygning ud mod Lembckesvej er i to fulde etager i røde mursten på en høj sokkel sat i granit. Bygningen har mansardtag og små Sachsen-kviste og en større gavlkvist mod syd, samt alle hjørner markeret med kvaderlisener gavlen mod øst er asymmetrisk opdelt. Samtlige vinduer er af dannebrogs-rokokotype med krydssprosser. Mod vest er der senere indføjet mellembygninger, bl.a. en i stil med Øvelsesskolen. Præparandanstalten, Lembckesvej 5-7, er den væsentligste og mest helstøbte del af det samlede seminarieanlæg. Hele denne bygningsdel er planlagt af Stadsbygmester Schnackenburg, og opført i en slags overgangsstil mellem den udprægede tyske hjemstavnsstil og den danske Bedre Byggeskik. Det er et smukt og helstøbt anlæg der består af to hovedbygninger samt tilbygning og mindre bolighus mod nord. Alle bygninger er opført i røde mursten og med pudsede sokler og hvide gesimser med relativt stor udladning. Facaderne prydes til alle sider af murede kvaderlisener, der underdeler murfladerne i høje felter. Alle vinduer er 6-rudede dannebrogsviduer. Tage er helvalmede tegltage på alle bygninger. En række mindre betydningsfulde ændringer ikke forstyrrende for helheden Salsbygningen er en gammel tilbygning til hovedhuset og den er egentlig forstyrrende for det oprindeligt meget flotte, klassicistiske, hvide hus. Hele kompleksets tilstand er teknisk set god og det fremstår meget originalt. Omfugning på hele bygningen er pt. under udførelse. Selve seminariebygningen har en attraktiv og imposant beliggenhed i forbindelse med den store grønning/boldbane. Komplekset indgår en smuk symbiose med især Øvelsesskolen. 7

8 Haderslev gamle Toldkammer Adresse: Skibbrogade 6, 6100 Haderslev Mtr. Haderslev 690 GPS-koord N 55º / E 9º Ejer: Anvendelse: Arkitekt: Arkitekt, Baurat F. W. Jablonowski Opførelseår: Bygning: Et flot anlæg i historicistisk hjemstavnsstil, skæmmet ved vinduernes imprægneret-brune farve og termoruderne. Historie: Opført som tysk toldkammer, 1920 ff. dansk toldkammer, i dag private ejerboliger. Hovedbygning med samtidigt tilbygget udbygning mod vest og lavt udhus mod SØ. Bygningerne er opført i røde mursten og med røde vingetegl på det helvalmede tag. Sprossede vinduer, granitsokkel og en række historiske detaljer pryder bygningen, bl.a. storfeltinddeling af facaderne, indrammet af ørelisener, svungne gavlkviste midt på begge langsider og Sachsenkviste i taget og dekorativt indrammede hoveddøre mod nord. Bygningen har rokokokarakter, og er i de murede detaljer tro mod stilen. Mod vest er der ligeledes helvalmet en lidt smallere udbygning med et vinduesfag hvorfor? Østligst på sydsiden er der en påbygget lagerbygning i enetage og af god længde, med helvalmet tagafslutning. Termoglas i vinduerne skæmmer taget menes ændret fra en flad, tysk tagsten til en dansk vingesten. Mange forstyrrende og store tagvinduer. Rimelig god Har fortsat sin markante beliggenhed som fortidens anvendelse berettiger til. Tidl. husholdningsskole Adresse: Lembckesvej 2, 6100 Haderslev Mtr. Haderslev 869 GPS-koord N 55º 283/ 9º Arkitekt: Opførelseår: 1910 Bygning: Opført 1907 i nybarok hjemstavnsstil, pudset med mansardtag; i dag hvidmalet, oprindeligt med palæpuds. Fritliggende bygning i to etager på en høj kælder, helvalmet mansardtag med røde vingetegl. Huset fremstår pudset og hvidmalet. 6 vinduesfag langt med en facadeling i tre storfelter, markeret med kvaderlisener på hjørnerne og under den tofags gavlkvist i manzarden. Pudset brøstningsfelt under samtlige vinduer. Originale vinduer med sprosser, 3-fags kviste i manzarden følgende opdelingen i de nedre etager. Tilsvarende, mindre, dybtliggende vinduer i kælderetagen, også sprossede. Det vides at huset har fremstået med grå palæpuds oprindelig ændret for ret få år siden. Skæmmende ståltrappe på nordgavlen Tilstanden er ganske god. Indgår flot sammen med de mange andre institutionsbygninger i området. 8

9 Hertug Hans-skolen Adresse: Sønder Ottinggade/ Buegade 11, 6100 Haderslev Ejer: Haderslev Kommune Anvendelse: del af skolekompleks Arkitekt: Matthias Gydesen, fsa. den ældste del af skolen Opførelseår: 1910 Bygning: Opført 1910 i den nybarokke udgave af hjemstavnsstilen. Det samlede anlæg består af en mængde forskellige bygninger, opført på lige så mange forskellige tidspunkter kun den ældste bygning omfattes af reg. Tilstanden er rimelig god Det samlede skolekompleks er præget af skiftende tiders tilbygninger en rimelig helhed Længehus i røde mursten, 2 etager med stejlt teglhængt tag. Længebygningen afsluttes med tværbygning mod syd med stejl gavl til gaden og gården. Har måske været opført oprindeligt med skifertag. Fuldstændig opført i røde mursten på en muret sokkel. Murede detaljer som dobbelt sparrenkopgesims overalt, samt pudsede felter i gavlen mod gaden med hængestavsmotiv. Store 3-fags vinduer med tværpost, samt mindre vinduer i gavltrekanten. Et rimeligt uinterressant hus, der falder relativt anonymt ind i gaden og i det samle bygnngskompleks. Vinduerne er næsten overalt skiftet ud til typer uden sprosser iht. den oprindelige tegning til hovedbygningen har der været opsprosning. Mod vest er der en oprindelig og en tilkommet kvist. 9

10 Turnhalle og Ungdomshjem Adresse: Lembckesvej 4, 6100 Haderslev Mtr. Haderslev 1999 GPS-koord N 55º / E 9º Ejer: Den kristne friskole Anvendelse: Skole Arkitekt: Stadsbygmester Schnackenburg Opførelseår: 1914 Bygning: Gymnastiksal i røde sten, opført 1914 til Louiseskolen. Tidstypisk sen hjemstavnsstil, velbevaret. Hovedbygning med vinkelbygning mod syd. Alt er opført i røde mursten og med røde tegl på taget. Ingen væsentlige ændringer i det ydre af bygningerne, men der er tilbygget fladtagsbygning med brus og toiletter mod gården, ligesom der øst for Turnhalle er bygget nyt med fladt tag tæt op ad den gamle bygning. Tilstanden er rimelig god Beliggende som en væsentlig del af skoleog institutionsområdet. Hovedbygningen er beliggende øst/vest og indeholder gymnastiksal med tilhørende faciliteter. Bygningen er opført, som ungdomshjemmet, i røde sten, og har en markant sokkel i granit. Helvalmet fremhævet midterbygning med kurvehanksbuede vinduer, helvalmede tilbygninger ved begge gavle, mod øst med et markant og ret stort klokketårn. Hovedbygningen har flot klassicistisk indgangsparti i midten mod vest, samt en udluftning i tagryggen. Tilbygningen mod syd er samtidig, og har rummet det såkaldte Ungdomshjem. Denne bygning fremstår markant som sin egen i en art ny-rokoko med helvalmet Mansardtag med klassicistiske kviste i mansarden. Begge bygninger har en række pyntelige detaljer i de røde mursten, bl.a. murede kvaderlisener ved alle hjørner og fremhævede stik med slutsten over alle hovedbygningens vinduer. 10

11 Haderslev gamle Museum Adresse: Åstrupvej 48, 6100 Haderslev Mtr. GPS-koord Ejer: Museum Sønderjylland Anvendelse: Museum Arkitekt: Stadsarkitekt L. H. Hartwig Opførelseår: 1914 Bygning: Opført for Haderslev Museum efter tegning af statsarkitekt Lorenz Heinrich Hartwig, hall og trappe med fresker med historiske motiver, udført af maleren August Wilckens. Historie: Opført for Haderslev Kredsmuseum, der var stiftet 1887, på initiativ af landråd friherre von Löw. Samtlige vinduer er desværre ændret ved isætning af nyere rammer med termoglas og glaslister er dog nu under udskiftning Tilstanden i øvrigt er god Med sin fortsat solitære placering fremstår bygningen markant. To etager med helvalmet tegltag, facader i rødt tegl med store sprossede, 4-rammede vinduer, alt sammen i en stil, der lige så godt kunne være dansk. Bygningen er næsten intakt; dog har vinduerne fået termoruder, dog i original inddeling men det interessante Gesamtkunstwerk er absolut et af periodens mere værdifulde arkitekturmonumenter. Museets gl. hovedbygning fremstår som en meget velproportineret, helvalmet bygning i to etager, opført i røde mursten, og med røde tegl på taget. Bygningen er symmetrisk og med en markant midterindgang mod nord, placeret i en lille udbygning, der er prydet med refendfuget murværk. I øvrigt er bygningen langt nærmere dansk byggeskik end meget samtidigt - med mindelser om den sene rokoko. 11

12 Haderslev Bank Adresse: Nørregade 30, 6100 Haderslev Mtr. Haderslev 382 GPS-koord N 55º / 9º Ejer: Nordea Bank Anvendelse: Bank Arkitekt: Opførelseår: Bygning: Opført 1914 af arkitekt Peder Gram i dansk nybarok; treetagers bygning med pilastre og trekantfrontoner, rødt murværk, underetage beklædt med granitsten. I sin rent danske stil et resultat af den lokale dansksindede arkitekt Peder Grams læretid på Arkitektskolen i København. Historie: Opført for byens danske bank, Haderslev Bank, oprettet Grundlæggende en vinkelbygning med en lille gård på ca. ¼ af grundarealet Dette pompøse og smukke tre-etagers hus på byens bedste hjørne er en tydellig manifestation af at det er byens bank, der har bygget her. Materialevalget er en klassisk mørk rød mursten og lyse pudsede dekorationer såsom pilastre, gesimser og frontoner. Huset er bygget til hjørnet med en rund afvikling af dette, og med en klar facadefront med pilastre og klassicistisk trekantgavl med udsmykning, der ses for enden af Gravene. Enkelt udformede og kannelerede pilastre, og en meget rustik og imponerende underetage i flotte granitkvadre. Under en altan i 1. sals højde er hoveddøren markeret med en stor portal. Sydsiden mod Jomfrustien er lidt længere, men ellers tilsvarende fsa. hele den nederste del. Over seks fag afsluttes facaden over gesimshøjde med en lang kvist udformet som fronton med værn i støbte søjler altså firkantet i modsætning til den vestre side af huset. Også sydsiden er prydet af en opdeling med pilastre fra granitbeklædningen og opefter. Samtlige vinduer er meget store i stueetagen med segmentbuet overstykke med stor pilhøjde øvrige vinduer korspostdelte alle med krydssprosser og fornyet efter den gamle model men med dobbelt glas. Ikke væsentlige ændringer Huset ses i alt at være nænsomt behandlet, og fremstår fortsat som et af byens væsentligste arkitekturmonumenter fra den tidlige historicistiske tid Bedre Byggeskik. Købstadsgaden yder huset retfærdighed. Tidligere præstegård Adresse: Hertug Valdemarsvej, 6100 Haderslev Ejer: privat Anvendelse: Bolig Arkitekt: Opførelseår: Bygning: Opført af Peder Gram 1914, et flot anlæg i hjemstavnsstil. Egentlig et vinkelhus, men ved nøjere eftersyn fremstår det både som gavlhus mod nord og som langhus mod syd. Fremstår mod nord, mod gaden, som et bredt gavlhus med påbygget sidefløj mod vest og forhøjet tag over indgangsdøren i vestsiden af gavlpartiet. Mod syd fremstår huset som et langhus med halvvalmet tag og to murede gavlkviste med en mellemliggende fabrikskvist.. Huset er opført i røde mursten med rødt tegltag og murede gesimser. Pompøs, klassicistisk hoveddør indrammet af klassisk, segmentbuet portal umiddelbart ved siden af en neo-rokokodør. På samme måde er vinduerne mod gaden typiske rokokovinduer med krydssprosser, mens vinduerne mod syd er klassisk inspirerede. Huset er altså både nyklassicisme og bedre byggeskik. Umiddelbart ikke væsentlige og iøjnefaldende ændringer, på trods af formålsændringen fra præstebolig til børneinstitution. Vedligeholdelsen er rimelig Den tidlige villavej fra o tilfører ikke noget 12

13 Christiansdals Vandkraftværk Adresse: Christiansdalsvej 59, 6500 Vojens Ejer: Forening Anvendelse: Vandkraftsmuseum Opførelseår: Bygning: Opført som privat vandkraftværk, 1917 overtaget af Haderslev by/ kommune, ny turbine 1920, istandsat To sammenbyggede huse, ret små I tilknytning er syd for beliggende et meget smukt beboelseshus Det oprindeligt 1. vandkrafthus turbinehus er et meget simpelt hus med facader af gule sten og lavt paptag (20 gr.) med udhæng i både sider og gavle. Tilhørende teknik, vandtilførsel etc. Fire vinduesfag med korspostdeling og sprosser samt dør i langsiden mod syd, tre vinduesfag i østgavlen og ligeså i vestgavlen Sammen med denne første bygning hører formentlig det ualmindeligt smukke og velproportionerede bolighus i bedre byggeskik med portalindrammet hoveddør i midten med kvaderlisener og klassisk trekantgavl. Et trefags vindue på hver side af døren. I forbindelse med el-værkets overgang til offentlig drift er der tilføjet yderligere en turbine i eget hus, tilbygget ved nordsiden i gule sten og med helmuret gavl og langside Ingen bygningerne er velholdte beskedne ændringer er formentlig driftbetingede og er kun i de tilsluttende kanaler mv.. Ultanggård Adresse: Ultangvej 26, 6100 Haderslev Mtr. Sode, Halk 17 GPS-koord N , E Ejer: Asmus Fromm Christiansen Anvendelse: Landbrugsejendom Arkitekt: A.W. Prale Opførelseår: Bygning: Opført efter tegning af arkitekt A. W. Prale, Flensborg, som et slotsagtigt villaanlæg med tårne, spir og karnapper, alt udført i gule sten med friser i røde og glaserede sten; også i det indre intakt bevaret. Et enestående velbevaret eksempel på den nordtyske nygotik i Hannoverskolens tradition. Bebygget areal 400m2 Beskrivelse bygningen: Vinkelanlæg i gule sten med røde murbånd, mønstermurværk og formsten. Kviste og tage udhængende båret af udskåret træværk, høje tage og tårne klædt med skifer. Adgang ad høj hovedtrappe med fornemt støbejernsrækværk. I det indre meget intabel bevaret med paneler, vægmalerier og udskårne døre og lofter. Ingen God Smuk have og natur OK Meget smuk beliggenhed. 13

14 Over Aastrup Amtsbanestation Adresse: Aastrup Alle 42, 6100 Haderslev Ejer: Privateje Anvendelse: Bolig Arkitekt: F. W. Jablonowski Opførelseår: 1899 Bygning: Bygget 1899 af Baurat Fr. Wilh. Jablonowski i en livlig nationalromantisk stil med overdele i bindingsværk og store valmtage. Anlægget består af en hovedbygning samt et velbevaret pakhus, ret intakt, men i hovedhuset termovinduer i ikkeoriginal opdeling. Velbevaret eksempel på de kostbare stationsbygninger ved Kleinbanerne i Haderslev Amt Består af hovedhus og sidehus samt pakhus Pakhuset øst for stationsbygningen er i nogen grad bevaret som måske det eneste i nogenlunde hel stand ved de sønderjyske kleinbaner. Huset et tømmerhus med relativt fladt tag, men tilstanden er vanskelig at bedømme. Læsserampen er væk! Mange ændringer på vinduer og til flere forskellige typer hvilket skæmmer huset særdeles. Bortset fra det er det oprindelige hus fysionomi fastholdt Anbyggelse 1939 OK Hovedhus i grundmur, røde sten og med bindingsværk i overdelen. Bindingsværket er hvidt og pudset i tavlene og i øvrigt rødmalet, samt pyntet med enkelte udskårne rosetter. Hovedhuset har tag af nye sorte cementtegl og halvvalme gavle, en tårnagtig opbygning mod øst og en lille vinkeludbygning mod syd, mod det tidligere banelegeme. Der er på nordsiden en enkelt bevaret oprindelig kvist med udhæng og synlige spær. Tilsyneladende nogen ommuringer og vinduesændringer i facaderne i øvrigt. Sidehuset har formentlig tjent som toilet, lager og kontor måske stald. Bygningen er samme udformning som hovedhuset. Der er en oprindelig yderdør, samt enkelte vinduer, der viser den oprindelige mørke okkerfarve på træværket. 14

15 Vedsted Skole Adresse: Skovbyvej 2, Vedsted, 6100 Haderslev Mtr. Vedbøl, Vedsted 49 GPS-koord: 55º 11,685/ 9º Ejer: Haderslev Kommune Anvendelse: Børnehave Arkitekt: Peder Gram Opførelseår: 1912 Bygning: Opført 1912 efter tegning af arkitekt Peder Gram, Haderslev, i smuk hjemstavnsstil. Den ældste del velbevaret og de nyere dele fra 1952 bygget i smuk tilpasning til den ældste del. Historie: En af de mange smukke skoler, der blev opført på initiativ af landråd J.G. Dryander i Haderslev. Den samlede skolebygning er et smukt eksempel på Peder Grams opfattelse af den regionale byggeskik Bygningen er oprindelig et længehus i asymmetrisk udformning den sydligste del af det nuværende byggeri. Huset er opført i røde mursten med en granitstenssokkel og med blådæmpede tegl på taget. Længehuset har i sydgavlen halvvalm og mod øst to asymmetriske og uens store fremtrukne gavlkviste. Mod vest er der en fremtrukket gavlkvist, svarende til den nordligste, og placeret ud for denne. I tagfladen mod vest er to taskekviste i oprindelig udformning, imod øst er der en taskekvist melem de to gavle. Huset er smukt og gennemført i alle de tidstypiske detaljer i murværk og snedkerarbejder dog med et par ændringer omkring indgangsdøre. Samtlige vinduer, på nær få stykker mod vest, er originale Den oprindelige bygning er senere kompletteret med opførelsen af den nordlige tredjedel som en symmetrisk afslutning svarende til den sydlige del og formentlig senere (i 50-erne) er der vinkelret på den nordlige del mod vest tilføjet en gymnastiksalsbygning i en typisk stil for tiden ikke forstyrrende i materialer, men dog markant anderledes. I hjørnet mod vest er der indenfor de sidste år tilføjet yderligere en uskøn glasbygning. En del ovenlysvinduer på begge sider af huset, og lidt ændringer af døre mv. Tilbygningen mod vest er særdeles upassende og lever ikke op til den standard som 50 er tilbygningen har. Rimelig Udmærkede skoleomgivelser heri inkluderet et originalt cykelskur! Hoptrup Skole Adresse: Hoptrup Hovedgade 66, Hoptrup, 6100 Haderslev Mtr. Hoptrup Ejerlav, Hoptrup 88 GPS-koord N55º / E 9º Ejer: Haderslev Kommune Anvendelse: Skole Arkitekt: Peder Gram Opførelseår: Bygning: Opført af arkitekt Peder Gram, udvidet 1925, 1954 og 1959 ff., den ældste del i smuk hjemstavnsstil. Historie: En af Dryander-skolerne. Grundmuret Ovenlys God Bygningen er beliggende i bymæssig bebyggelse ud til Hoptrup Hovedgade bag ældre bygning. Gamle træer foran bygningen. 15

16 Bevtoft Skole Adresse: Krügersvej 45, Bevtoft, 6100 Haderslev Mtr. Bevtoft Ejerlav, Bevtoft 69 GPS-koord: N 55º11.922/ E 9º Ejer: Haderslev Kommune Anvendelse: Skole Arkitekt: Peder Gram Opførelseår: 1912 Bygning: Opført 1912 efter tegning af Peder Gram. En af de smukke Dryanderskoler. Bebygget areal 770m 2 Det samlede byggeri består af den såkaldte Dryander-skole nordligst i anlægget med en tilbygning fra 50-erne vinkelret syd herfor samt en gymnastiksal mod syd. Vest for dette anlæg en klasselænge formentlig fra 70-erne med lav taghældning, samt endelig rimelig centralt i anlægget en toetages bygning med pyramidetag fra 90-erne, der funktionelt har bygget skolen sammen. Ingen af bygningerne er i sig selv egentlig bevaringsværdige, og en fremhævelse af den ældste skolebygning kan alene have en kulturhistorisk baggrund selv blandt de såkaldte Dryander-skoler kan denne ikke fremhæves, da den indgår i en særdeles sammenstillet helhed, og har undergået en række ændringer fsa. døre og vinduer samt tag. God Blandet Ørby Skole Adresse: Ørby hage, 6100 Haderslev Mtr: Ørby, Vonsbæk 54 GPS-koord: N 55º17.861, E 9º Ejer: Privat Anvendelse: Beboelse Arkitekt: Opførelseår: 1913 Bygninger: 1913; Dryander-skoler i hjemstavnsstil Sokkel betonpuds Nyt tegltag på øst/ vest-vendte tagflader i samme form som oprindeligt. God; oprindelige detaljer bevaret Bygningen er beliggende i åbent landskab omgivet af gammel have Bovlundbjerg Frimenighedskirke Adresse: Bovlund Bjergvej 25, 6534 Agerskov Mtr. Bovlund, Agerskov 129 GPS-koord 55º06 05 / 9º06 14 Ejer: Bovlund Frimenighed Anvendelse: Kirke Arkitekt: Andreas Bentsen Opførelseår: 1896 Bygning: Opført 1896 af bygmester Andreas Bentsen, Vallekilde, i teglstensromansk stil med tårn og skifertag. Altertavle og alterbord af Martin Nyrop. Historie: Bygget for den danske frimenighed, dannet Traditionel, nyromansk kirkebygning meget lig begrebet hedekirke. Slankt tårn med pyramidetag og fire gavle, som derved slutter kirken til egnens typiske Tørninglen -type (Agerskov, Branderup, Arrild, etc.) Tårnet har nyere skifertækning. Højt og lidt slankt skib og kor med halvrund apsis alt sammen i rødt murværk på granitsokkel. Rundbuede nyromanske vinduer og døre, og romansk prægede gesimser. Tag er overalt skifertag. Ingen God Kirkegård, der med kirken og præsteboligen ved siden af danner et smukt hele 16

17 Bevtoft Forsamlingshus Adresse: Neder Jerstalvej 2, 6541 Bevtoft Mtr. Bevtoft Ejerlav, Bevtoft 58 GPS-koord 55º11 57 / 9º12 39 Ejer: Bevtoft Forsamling aps Anvendelse: Forsamlingshus Arkitekt: Opførelseår: 1897 Bygning: 1897, nordtysk villastil, ret velbevaret i ydre og indre. Typisk vinkelbygning med tilbygning Hvidt, pudset hus med en række dekorationer i rødt murværk, såsom gesimser, bånd og hjørnemarkeringer og pilastre. Taget dækket med bølgeeternitplader i rødlig farve originalt formentlig skifer eller paptag. Den sydligste bygning indeholder, som traditionelt, den store sal, mens vinkelbygningen mod nord indeholder den lille sal, køkken og formentlig en beskeden bestyrerbolig. Salen har formentlig haft eller har tøndehvælvet loft, hvilket de segmentbuede vindue med dekorationer antyder. Samtlige vinduer har ligeledes segmentbuet overstykke, men er alle sammen udskiftet til ikke passende vinduer. Ved nordgavlen er tilføjet en uskøn fladtagsbygning. Hjerting Forsamlingshus Adresse: Forsamlingshusvej 9, 6630 Rødding Mtr. Hjerting Ejerlav, Hjerting 157 GPS-koord 55º23 36 / 9º02 15 Ejer: Hjerting Forsamlingshus Anvendelse: Forsamlingshus Arkitekt: Opførelseår: 1905 Bygning: 1905, arkitekt Henningsen, Haderslev Rødstens bygning med høj trægavl og lavt tag, typisk for de første danske forsamlingshuses karakter af»kasser«. Det var danskheden, der var det egentlige Tilbygning mod vest, ældre tilbygning mod nord; eternittag, plasticvinduer og døre God Åbent land Nye vinduer og døre, tag af farvet eternit; tilbygning mod nord OK P-plads med ral, et anlæg der ikke på nogen måde tilfører anlægget noget. 17

18 Vejen kommune Rødding Frimenighedskirke Adresse: Kirkebakken 2, 6630 Rødding Mtr. Drostrup By, Læborg 11k GPS-koord 55º22 09 / 9º03 15 Ejer: Rødding Frimenighed Anvendelse: Kirke Arkitekt: Nils Jacobsen Opførelseår: 1909 Bygning: Opført 1909 efter tegning af arkitekt Nils Jacobsen, Odense. Hvidkalket, tårn med teglhængt Faaborg-spir, dobbelte sideskibe, alt i typisk dansk nationalromantik. Telghængt, hvid kirke med et relativt langt kirkeskib under et saddeltag samt med stor apsisrunding, der indvendig fungerer som kor. I vest et anseligt tårn der op til øverste stokværk er firkantet, herefter går det over i en næsten ligesidet ottekant ved tegltækkede karnisformede overgange, hvorefter spiret er ottekantet og tækket med tegl. Mod syd er skibet tilføjet et sideskib, der er gemt som to gavle af form som tværskibe. Tårntrappehuset er synligt syd for tårnet, og er tækket med tegl. Indvendig udvendig ikke umiddelbart synlige ændringer Kirken er efter en nylig udvendig restaurering meget nydelig Ligger i smukke omgivelser og i godt samspil med Rødding højskoles bygninger mod vest. Rødding Borger- og Realskole Adresse: Rytterdam 9 Mtr. Rødding ejerlav, Rødding 66 GPS-koord 55º21 57 / 9º04 13 Ejer: Vejen Kommune Anvendelse: Skole Arkitekt: L.P. Aakjær Opførelseår: 1912 Bygning: Opført 1912 af ark. L.P. Aakjær, udvidet Flot anlæg i hjemstavnsstil, de nyere dele i funktionel tradition. Historie: Oprindeligt byskole, en af Dryander-skolerne. Hovedbygning nye vinduer, ovenlysvinduer Sidebygning: Ventilationskanaler i tag God 18

19 Sdr. Hygum Forsamlingshus Adresse: Ribevej 51, 6630 Rødding Mtr. Hygum, Sdr. Hygum 194 GPS-koord 55º21 13 / 8º58 44 Ejer: Hygum Forsamlingshus Anvendelse: Forsamlingshus Arkitekt: Jep Fink Opførelseår: 1907 Bygning: Opført 1907 efter tegning af arkitekt Jep Fink, Aabenraa. Anlæg med sal og gavlvendt forhus med mansardtag, hvidpudsede facader med murliséner i røde sten. Et af den nye danske arkitekt Jep Finks værker, næsten identisk med, men bedre bevaret end Møgeltønderhus (1907). Historie: Opført som dansk forsamlingshus. Tilbygning v. husets vestside Nye plasticvinduer m. sprosser flere steder God 19

Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971.

Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971. Tønder Kommune Tidligere rigsbank Adresse: Jernbanegade 2, 6270 Tønder Mtr. Tønder 713 GPS-koord: 54º56 5 /8º51 43 Ejer: Privat Anvendelse: Restaurationsformål (tidl.) Arkitekt: Opførelseår: 1901 Bygning:

Læs mere

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A.

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A. OFFENTLI- GE OG FÆL- LES BYG- NINGER samt vigtige øvrige arkitektur værker i Sønderjylland fra perioden 1864 1920 REGISTRANT Sønderborg Kommune Reimersskolen Adresse: Kirke Allé 9, 6400 Sønderborg Matr.nr.

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere

Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930

Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Titel Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Udgivet af Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Manuskript

Læs mere

BYGNINGSREGISTRANT 1

BYGNINGSREGISTRANT 1 1 BYGNINGSREGISTRANT BYGNINGSREGISTRANT Bygningsregistranten er udarbejdet som bilag til Lokalplan 9-9A af Ærøskøbing Kommunes Tekniske Forvaltning i samarbejde med Sven Allan Jensen as, Aalborg Redaktionen

Læs mere

Vesterbølle. Historie

Vesterbølle. Historie Vesterbølle Historie Vesterbølle bys ejerlav ligger i et afvekslende himmerlandsk landskab med bakket agerland og udstrakte enge og kær. Nordvest for landsbyen ligger de såkaldte holme, der er tidligere

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

Region: Hovedstaden. Kommune: Frederiksberg. Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C. Matr.nr.: 66i af Frederiksberg. Ejer: VORES BY CAS P/S

Region: Hovedstaden. Kommune: Frederiksberg. Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C. Matr.nr.: 66i af Frederiksberg. Ejer: VORES BY CAS P/S Region: Hovedstaden Kommune: Frederiksberg Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C Matr.nr.: 66i af Frederiksberg Ejer: VORES BY CAS P/S Kontaktperson: Repræsentant for ejer: udviklingschef Jacob M. Andersen,

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Hjemstavnsstil og Bedre Byggeskik i Haderslev

Hjemstavnsstil og Bedre Byggeskik i Haderslev Hjemstavnsstil og Bedre Byggeskik i Haderslev Af Helge C. Jacobsen Blandt bygningsinteresserede er Haderslev mest kendt for bykernens middelalderlige gadenet og de mange gamle huse. Men byen burde også

Læs mere

Ejer: Københavns Kommune (er underrettet på højeste niveau om fredningsforehavendet)

Ejer: Københavns Kommune (er underrettet på højeste niveau om fredningsforehavendet) Region: Hovedstaden Kommune: København Adresse: Sjællandsgade 12A, 2200 Kbh. N Matr.nr.: 4667 af Udenbys Klædebo Kvt., København Ejer: Københavns Kommune (er underrettet på højeste niveau om fredningsforehavendet)

Læs mere

SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger

SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger SAVE - vurdering af bygninger FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger SAVE-metoden / 2 SAVE-metodens fem grundsten / 3 SAVE-metodens anvendelse / 6 Gode råd / 7 Eksempler på SAVE-registeringer

Læs mere

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE Vejledning til bevaring af landsbymiljøet Indhold Bevaring i Gl. Skovlunde Udgivet januar 2009 By og Erhvervsudvikling Ballerup Kommune Foto: By og Erhvervsudvikling Grafik:

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND. Karby. Tema: Handel Tid: Ca. 1845-i dag

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND. Karby. Tema: Handel Tid: Ca. 1845-i dag VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND Karby Tema: Handel Karby har været handelscenter på Sydmors, siden der blev næringsfrihed i 1800-tallet, og der kan lægges megen symbolik i, at den tidligere

Læs mere

BEDRE BYGGESKIK N Ø R H A L D K O M M U N E - p o r t e n t i l d e t h e l e

BEDRE BYGGESKIK N Ø R H A L D K O M M U N E - p o r t e n t i l d e t h e l e BEDRE BYGGESKIK N Ø R H A L D K O M M U N E - p o r t e n t i l d e t h e l e BEDRE BYGGESKIK N Ø R H A L D K O M M U N E - p o r t e n t i l d e t h e l e HVORDAN UDVIKLER OG VEDLIGEHOLDER VI VORE LANDSBYER

Læs mere

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Forår 2012, Projektansvarlig: Peter Haugan Vergo, Vordingborg Kommune, plan, souchef Anne-Line Møller Sutcliffe, Vordingborg

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2001 BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf.: 96 84 84 84 Udgivelsesår: 2001 Titel: Redaktion: Layout:

Læs mere

BISSERUP HAVHEVEJ 44. matr.nr. 36ca og 36 go. B1SSERUP HAViJEVEJ. matr.nr. 36n.

BISSERUP HAVHEVEJ 44. matr.nr. 36ca og 36 go. B1SSERUP HAViJEVEJ. matr.nr. 36n. BISSERUP HAVHEVEJ 44. matr.nr. 36ca og 36 go. B1SSERUP HAViJEVEJ. matr.nr. 36n. Si tuat i onsplan 1:2000 2 1/2 etages bygning med erhverv ag beboelse, sammenbygget med udhus i 1 etage, alt opført 1946.

Læs mere

Analyse & værdisætning. Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup

Analyse & værdisætning. Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup Analyse & værdisætning Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup 1 Indhold Introduktion s.4 Indledning Kvottrup Identifikation Historisk analyse s.10 Bygningshistorie Kulturhistorisk analyse

Læs mere

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur AlmenVejledning B 1 Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1 Titel Udgave Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1. udgave Indhold Udgivelsesår 2011 Arbejdsgruppe Torben Hangaard,

Læs mere

Indhold. 07 Det klassicistiske etagehus: Senklassicisme og palæstil

Indhold. 07 Det klassicistiske etagehus: Senklassicisme og palæstil Indhold 07 Det klassicistiske etagehus: Senklassicisme og palæstil 11 Det historicistiske etagehus: Italiensk og hollandsk renæssance samt rundbuestil 15 Det håndværker-historicistiske etagehus 18 Det

Læs mere

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959 09/06/11 12:06 Side 33 Jens Andreas Foged arkitekt M.A.A. 1890-1959 af Asger Thomsen Jens Andreas Foged var som arkitekt med til at præge såvel Thisted by som hele Thy gennem fem årtier i den første halvdel

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 INDHOLD FORORD 5 AKB BOLIGBEBYGGELSER FRA 1913-2003: Frederiksholm karré 1, Kongens Enghave, København SV (1913) 6 Jagtvej

Læs mere

De ældste huse i Hvidovre

De ældste huse i Hvidovre BYGGESKIK I HVIDOVRE Bygningsmassen i Hvidovre Kommune er ganske ung, idet langt størstedelen af kommunens bygninger er fra det 20. århundrede. Men der er dog stadig enkelte bygninger tilbage fra 1800-tallet.

Læs mere

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 1 Indhold Hvorfor og hvordan Hovedregler og målsætninger Bebyggelsens ydre fremtræden Indledning... 3 Baggrund... 4-7 Hvor og hvornår skal man søge?... 8 Hovedregler

Læs mere