Landsbylauget. Ullerup sogns kirkeblad. Bladet for alle, der vil sige noget til andre! Eckersberg Børneunivers og Støtteforeningen Tennisklubben

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsbylauget. Ullerup sogns kirkeblad. Bladet for alle, der vil sige noget til andre! Eckersberg Børneunivers og Støtteforeningen Tennisklubben"

Transkript

1 Bladet for alle, der vil sige noget til andre! Landsbylauget Eckersberg Børneunivers og Støtteforeningen Tennisklubben Ullerup sogns kirkeblad 24 Årgang Maj 2014

2 BESTYRELSEN: BLADET : Blad nr.: Indsendelsesfrist: Udkommer: Nr februar Ultimo februar 2015 Nr maj Ultimo maj 2015 Nr August Ultimo August 2014 Nr November Ultimo November 2014 PRISER FOR ANNONCERING: ⅛ side kr. 50,- pr. blad ¼ side kr. 100,- pr. blad ½ side kr. 200,- pr. blad 1/1 side kr. 400,- pr. blad BLANS LANDSBYLAUG Mads Petersen, Formand, Skoletoften 5, tlf Martin Mulvad Nissen, Næstformand, Mejeritoften 29 tlf Karsten Fanø, Kassere, Brobølvej 9, tlf Arne Brændmose Jensen, Sekretær, Povlstoft 15, tlf Viggo Hansen, Bestyrelsesmedlem, Smedegade 16A, tlf Tydda Neumann, Bestyrelsesmedlem tlf Martin Hanquist Madsen, Webmaster, Smedegade 3, tlf Redaktør Hvis du ønsker en Reklame i bladet, sælge noget eller fortælle en historie. Så skriv til Redaktionen Med Venlig Hilsen 2 Mobil Klavs Lock Hansen, Svinget 1.

3 Kontaktpersoner til aktiviteter i Blans Friskolen: Søren Hansen tlf.: Støtteforening: Mette Carlsen tlf.: Ballebro Bådelaug: Martin Gubi tlf.: Sundeved Tennisklub: Kathrine Drejer tlf.: Fodbold BNS: Karsten Krabbe tlf.: Sundeved gymnastik: Kari Pharao tlf.: Blans Vandværk: Torsten Hvidt tlf.: / Festlokale til 45 personer Udlejning af Blans klubhus Vedr. udlejning af Blans Klubhus kontakt: Tydda Neumann Lokaleleje: kr. 700,- pr. døgn for medlemmer kr. 1000,- pr. døgn for ikke medl. Depositum kr. 500,-. Tlf Blans Vandværk Ved brud kontakt formand Torsten Hvidt / Ved afregningsspørgsmål kontakt vores regnskabskontor på tlf

4 4

5 5

6 SOMMER LOTTOSPIL I teltet udenfor ECKERSBERG BØRNEUNIVERS I BLANS TORSDAG D. 5. JUNI KL Som sædvanlig har Støtteforeningen igen i år flotte sponsorerede præmier. Kom og få en hyggelig aften og støt samtidig Eckersberg Friskoles Støtteforening 6

7 Rengøring af Legeplads. 17 Maj blev det Povlstoft tur til den årlige rengøring. Og i år var de mødt talstærkt op. Er du klar til at blive Robust Borger? Er du klar over, at samfundet forventer, at du kan klare dig selv i 48 timer, uden hjælp? Samfundet begrænsede ressourcer, derfor er det vigtigt, at de fleste borger, kan klare sig selv i en krise situation. Den ambulance som kører til en brækket lillefinger, kan ikke samtidig kører til et hjertetilfælde. Du kan lære hvordan du bliver en Robust Borger, på et 2-3 timers kursus i forebyggelse. Kontakt landsbylauget for information af tid og sted for det næste kursus, så du kan blive Robust Borger. 7

8 8

9 9

10 Fløjter af pil og hyld Når foråret for alvor sætter ind, og saften stiger op i træerne, er det tid til at skære pile- og hyldefløjter. Både pil og hyld er almindelige træer i Danmark, og de tager ikke skade af, at I skærer nogle brugbare skud af. Husk alligevel at spørge ejeren af træerne. Det er først rigtigt godt at lave pilefløjter fra maj måned, hvor barken er fyldt med saft og derfor lettere kan løsnes. Find et piletræ og en lige gren, der er cirka 1-1,5 centimeter tyk. Skær et stykke på cirka 15 centimeter af. Det er vigtigt, at det er et stykke, hvor barken er fin og uden knaster på de øverste 10 centimeter. Læg et snit gennem barken cirka 10 centimeter nede og skær et lille trekantet hul, som markeret på tegningen. Lav ikke hullet for stort. Det kan altid skæres lidt større, hvis fløjten ikke virker. Husk altid at skære væk fra jer selv, når I snitter, så I undgår at skære jer. 10

11 Nu skal barken løsnes og trækkes af i et stykke uden at gå i stykker. Det kan være lidt svært, men det kan hjælpe at slå let på barken med skæftet af kniven hele vejen rundt. Forsøg forsigtigt at dreje barken og resten af pinden hver sin vej. Når barken er kommet af, skæres et stykke på cirka to centimeter af pinden (B). Der skæres et tyndt lodret snit gennem den lille pind. Det bliver til de t hul, der skal blæses gennem, når pinden sættes tilbage i den hule bark (C). Dyp eventuelt barken i vand, inden I trækker den tilbage på pinden. Så glider den lidt lettere. Ved at trække barken frem og tilbage, mens man puster gennem enden af fløjten, kan man ændre på tonen. Hvis fløjten ikke virker, så prøv at gøre pustehullet eller det trekantede hul lidt større. I kan eventuelt også skære lidt af pinden inde i fløjten som vist på (D). Det er ikke sikkert, at dette er nødvendigt. Pilefløjten tørrer ud efter et par dage. Ved at lægge fløjten i vand i et par timer, kan I nogen gange "genoplive" den. Hyldefløjte En hyldefløjte holder længere end pilefløjten, og den kan I lave hele året. Skær cirka 15 centimeter af en ung hyldegren. Vælg en gren, der er lige og cirka 1,5 centimeter tyk. Fjern eventuelt barken fra grenen, så I får en fin hvid fløjte. Fjern der efter den bløde hyldemarv fra midten af grenen cirka 8-9 centimeter ind, så fløjten stadig er lukket i den ene ende. I kan bruge en hæklenål eller lignende. Skær et trekantet hul cirka to centimeter, fra enden, som på pilefløjten. Lav en træprop af en anden gren og snit proppen som på pilefløjten (B + C). Få jeres egne træer Hvis I gerne vil have en hyld eller en pil derhjemme, kan begge træer formeres ved hjælp af stiklinger. Skær et par grene på cirka 30 centimeter af og stik dem i fugtig muldjord. Det er bedst sent på foåret. Lad 5-10 centimeter rage op over jorden. Så er det bare at vente pludselig har grenene fået små grønne blade, og et nyt træ er på vej. 11

12 Ullerup sogns kirkeblad Kirkesiderne November, December 2013 Adresser: Sognepræst Anders Kingo Langbro 2 b, Ullerup Tlf.: Træffes bedst tirsdag-fredag kl Mandag fri Menighedsrådsformand Randi Bastholm Bækgade 3 Blans Tlf.: Graverkontor Graver og kirketjener Træffes tirsdagfredag Tlf.: mandag fri. 12 Graver og kirketjener Susanne Andreasen Sandbjergvej Sønderborg Organist Stillingen vakant Kirkeværge Jens Lei Ballebrovej 17, Blans Tlf.: Kasserer Christian Svane Christiansen Philipsborgvej 11 Regnskabsfører Walther Brüning Nederbyvej 83 b 6300 Gråsten Hjemmesiden For aktuelle nyheder, eventuelt aflysning af arrangement, artikler, prædikener, m.m. Klik dig ind på Besøg Ønsker man besøg af præsten hjemme hos sig selv eller på sygehuset, er man velkommen til at ringe på Jeg kommer gerne!

13 NYT TAG på sognets ældste bygning Ullerup Kirke er ubestridt sognets ældste bygning, opført engang i årene som afløser for en trækirke, der måske i et par århundreder forud havde tjent sognet som kirkerum. I over 800 år har vores smukke stenkirke altså dannet ramme om gudstjeneste, dåb, vielse, begravelse og de seneste godt 250 år også konfirmation. Hovedreglen er, at en sådan gammel bygning én gang i hvert århundrede skal undergå en gennemgribende restaurering. Fundament, murværk og tag skal nøje efterses og eventuelle skader udbedres, og alt inventar skal renoveres og eventuelt renses af nationalmuseets dygtige konservatorer. I undergik Ullerup Kirke en omfattende restaurering. Skibets vestgavl (det var før det nuværende tårn blev bygget) med tre støttepiller blev fornyet, de gamle bjælker og spær af egetræ blev udskiftet og det gamle tag Ullerup Kirke 1849, altså før den store restaurering i Bemærk våbenhuset og de tre støttepiller i vestgavlen. Kirken havde dengang i stedet for et tårn en såkaldt klokkestabel (som de stadig har i f.eks. Adsbøl, Nybøl og Varnæs). 13

14 af bly på skib og kor blev erstattet af tegl. Dette var allerede nogle år før sket på det sydvendte sideskib, det såkaldte Blansingerkapel, der oprindeligt havde været dækket af et spåntag (tag af små træplader, der pånagles lægterne). Kirkens små, oprindelige vinduer erstattedes af de nuværende store, spidsbuede vinduer. Det gamle våbenhus mod syd blev revet ned og der blev indrettet våbenhus og sakristi (præsteværelse) i Blansingerkapellet. Desuden blev alle stolestader og kirkebænke udskiftet. I 1860 fremstod kirken således for første gang med et ensartet tegltag på alle tre bygninger: skib, kor og kapel. Dette tag ligger der stort set uændret den dag i dag. Så man må lade vore forfædre, at de har været dygtige håndværkere. For da det 20. århundredes store restaurering pågik i begyndelsen af 1970érne, fandtes taget i så fin stand, at man besluttede at lade det ligge. Men nu går den ikke længere! Orkanen i 1999 tog hårdt på taget, og oktober stormen i 2013 var lidt af et nådestød. I menighedsrådet har vi i en årrække været opmærksom på, at kirketagets dage var ved at være talte. Derfor har vi de senere år foretaget en opsparing. Og da provstiudvalget bevilgede os det resterende beløb for budget 2014, kunne vi gå i gang med det egentligt forberedende arbejde i samarbejde med Haderslev Stift, nationalmuseet og den kongelige bygningsingeniør. Med rettidig omhu undgår vi således at skulle optage lån for at gennemføre det omfattende projekt. Som man kan forstå, skal i en sådan sag mange instanser rådføres og bedes om tilladelse, men sammen med en kyndig arkitekt håber vi, at det nye tegltag kan lægges i løbet af efteråret Anders Kingo Døbefonte i Ullerup kirke I den tidlige middelalder fik enhver, der var præsteviet, ret til at døbe, og fra nu af var der i alle sognekirker en døbefont. Døbefonten i Ullerup kirke stod sandsynligvis oprindelig mellem mands- og kvindedøren i kirkens vestlige del. Man kan endnu i dag på murværk og syld se, hvor disse to døre i sin tid var placeret. 14

15 Først efter reformationen i 1500-tallet blev døbefontene flyttet til deres nuværende placering i koret i kirkens østende. Ullerup kirkes døbefont stod dog en tid under orgelet i sydkapellet (Blansingerkapellet red.) Hvordan den oprindelige døbefont har set ud, vides ikke. Den døbefont, der i dag står i Ullerup kirkes kor er lavet af gotlandsk kalksten, og den er sandsynligvis først kommet til kirken op imod år Den er prydet med søjler og spidse buer i gotisk stil. Døbefonten har haft en ret omtumlet tilværelse. Omkring år blev den kasseret, og den fik en ny tilværelse som blomsterkumme i en have i Blans. I 1839 fik man en døbefont af træ. Den var udført med Ulkebøl kirkes døbefont som model, og den var stafferet med forskellige brunlige farver. I 1926 kom kalkstensdøbefonten tilbage til kirken efter en noget mangelfuld istandsættelse. Døbefonten var, som det ses på billedet i ringe stand, og menighedsrådet besluttede, at den i forbindelse med den store kirkerestaurering skulle istandsættes. Denne restaurering blev udført af Vitus Nielsen fra Nationalmuseet. Den fik bl.a. et helt nyt fodstykke og en ny overkant, og den fremtræder i dag sammen med dåbsfad og dåbskande som en meget smuk del af koret i Ullerup kirke. Historien omkring dåbsfad og dåbskande vil blive sendt til kirkebladet senere Knud Tejlgaard Jensen 15

16 16

17 17

18 Eckersberg Børneunivers Sommer OL i Børnehuset. Sommeren 2013 afholdt Børnehuset OL for første gang. Det blev en kæmpe succes, hvorfor vi i år har valgt at gentage legene. OL bliver i år afviklet d. 23 maj fra kl Herefter er det uddeling af diplomer. Som noget nyt overtager forældre bestyrelsen herfra, og byder på kaffe, sodavand og kager. Byens venlige købmand Ole, har skænket is til alle børn, dejligt og tak. Selve OL stævnet forløber sig over 10 discipliner af forskellig art, bl.a. balance bom, længdekast m. ærteposer, parløb m. stafet osv. Hele ugen op til OL, har vi selvfølgelig øvet os. Formålet med OL er, at vi gerne vil motivere børnene til mere bevægelse og vise, at man gennem leg og motion også kan styrke fællesskabet. 18

19 Vi har meget bevidst, lavet aldersblandede hold. Det vil sige, at der er et barn fra hver af de 4 grupper der er i huset, altså sammensat fra 2,5 til 6 år, med 4 deltager på hvert hold. Dette har vi gjort for at gøre holdene ligeværdige, men også for at udvikle nye relationer. Det er en fornøjelse, at se hvordan de store tager de små til sig og hjælper dem. Holdene har også et stærkt sammenhold og en dejlig kampgejst. Slutteligt er formålet selvfølgelig også, at give børnene en oplevelsesrig dag, med bevægelse, leg og sjov. Igen i år var det en fornøjelse at gennemfører legene og sammen med børn og forældre blev det en fantastisk dag. Vi var heldige at vejret igen i år var strålende. 19

20 SKAT- SKAT- SKAT 3 ord med mange betydninger Men SKAT med langt A er her noget, vi spiller hver mandag aften, og vi vil gerne have dig med. Og ved du ikke hvordan,- ja, så lærer vi dig spillet, som alle sønderjyder bør kunne spille. Vi spiller i 4 timer fra kl. 19 til 23, og der er gratis kaffe. Mange hilsener fra skatklubben i Blans. Henv. Til Kurt Norn tlf eller Flemming Vendelboe tlf Har i tjekket vores hjemmeside Ellers kan i scanne denne QR code med jeres Smart-Phones Her er der plads til din Reklame. RENGØRINGSHJÆLP SØGES Vi er en lille familie på 4, som søger rengøringshjælp ca 2 timer ugentligt. Hvis det er noget for dig, så ring til Tlf Vi håber at høre fra dig

21 21

22 22

23 Lige midt i Blans ligger to fine tennisbaner. De skal bruges. Alle kan lære at spille tennis, det er sjovt og sundt. Kontingentet er lavt. Børn: 250 kr. Unge (18 25) 300 kr. Voksne 450 kr. Familierabat. Nøgle udleveres, så kan der spilles løs fra april til oktober. Indmelding sker lettest til kassereren /formanden. Formand: Esben Jensen Gl. Landevej 6 B, V. Sottrup 6400 Sønderborg Telefon: Kasserer: Lis Wolf Christiansen Rosenvej 83, Ullerup 6400 Sønderborg Telefon:

24 24

25 25

26 NATURBØRNEHAVEN PETERSDAL Det har været et sørgeligt forår. Først fandt vi en død krage oppe i Den gl. Skov. Den begravede vi selvfølgelig med det samme, nede i Farevildtskoven, mens vi sang "Højt på en gren en krage sad". Senere fik Frusegård 3 små gimmerlam. Det ene lam blev hun ved med at stange væk. Vi blev enige om, at det ikke ville overleve, hvis vi ikke tog os af det, så det kom med ind i køkkenet i en balje, og alle børnene hjalp med at give sutteflaske. Trods det overlevede det kun 4 dage. Heldigvis har de 2 andre lam det godt. Tyven fik også lam, et enkelt gimmerlam. Nu er alle 3 lam blevet større. De springer rundt på marken og er festlige at se på. 26

27 Hyggeligt har det også været. Vi har fejret fastelavn og påske. Fødselsdage har der været flere af. Lauke, Asta og Johannes er alle blevet 5 år. Det er blevet fejret på behørig vis. Naturbørnehaven Petersdal er blevet 3 år, hvilket også blev fejret. Til fastelavn lavede vi fastelavnsris med flotte hjemmelavede katte, som vi selv tegnede og klippede ud. Fredag d. 28 februar var vi alle klædt ud og slog katten af tønden oppe i Den gl. Skov. 27

28 Til påske fik vi igen lov til at pynte lidt hos Ole Købmand. Vi hængte en gren med påskepynt op i det ene vindue, og Ole spenderede chokoladepåskeharer til alle. Mange tak Ole. Vi synes alle, det er hyggeligt. Alle har lavet påskepynt, og de fleste har lavet snoede påske piletræer. Vi har selvfølgelig også haft påskefrokost. Påskekyllinger fik vi 6 af, og de er blevet store nu. Til gengæld har vi fået 3 nye kyllinger, som vi plukker mælkebøtter til og holder øje med. 28

29 Vi har plukket mælkebøtteblomster til en stor portion mælkebøttesirup, og vi har lige lavet årets første portion ukrudts-/urtesalt. Køkkenhaven er der også gang i. Her er blevet lagt kartofler, sået tomater, ananaskirsebær, agurker, asieagurker, drueagurker, radiser, majs, gulerødder, løg, spidskål, broccoli m.m. 29

30 Vi har været med bussen til V. Sottrup for at se "URO" med Barkentins teater. Efterfølgende spiste vi madpakker i Sottrup Børnehave og fik lov til at lege på deres legeplads, inden vi skulle med bussen hjem igen. Det var hyggeligt og bestemt ikke sidste gang. Næste projekt må være at få heksen færdig til årets Skt. Hans bål ved Ballebro, og så går vi for alvor igang med de Rigtig god sommer til alle Kærlige hilsner fra Mikkel, Mathias, Oliver, Johannes, Asta, Lauke og Lilli 30

31 SJOVE BEMÆRKNINGER FRA NATURBØRNEHAVEN PETERSDAL Johannes til Lauke: "Jeg hedder Hans Clausen, og du hedder gris" Lauke tæller "1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16" Johannes "Jeps, det er rigtig godt klaret Lauke" Johannes "Lommetyven og Frusegård (2 af fårene) de stangede i morgen i går" Johannes og Lauke leger. Johannes "Jeg var ikke droning, var du?" Lauke "Nej, jeg var et menneske" Johannes "Nå, så kan Asta være dronning" Johannes "Konen havde glemt at stille vækkeuret" Lilli "Konen?" Johannes "Ja...skal man ikke ha en kone til at lave mad? Det siger min bedstefar" Johannes til Mikkel: "Wouuuuu du har 2 plastre på, det har jeg engang ikke prøvet" Vi har fået overskudskage fra lotto. Bl.a. en dejlig æblekage, som Randi havde bagt. Johannes " Hold da op Lilli, den æblekage smagte så godt. Der var bare så meget saft, så jeg blev helt svimmel" Vi er ved at skrælle æbler og skære dem i stykker. Lauke "Skal vi ha kartoffelmos i dag?" Lilli "Tror du vi kan lave æblerne om til kartoffelmos?" Lauke griner "Ja, det gjorde min far engang, men det var svært" Asta, Johannes og Lauke leger. Lauke " Yes,- jeg fik tre og halv tretten tyve" 31

32 Lauke "Det er ikke lang tid til fastelavn, kun 3 år" Lilli "Hvad har du fået til morgenmad?" Lauke "Der var ikke flere firkanter" Lilli "Nå, hvad fik du så?" Lauke "Nogle andre firkanter, de var bare runde" Mathias og Asta leger. Mathias "Jeg hedder præsten" Asta "Så skal du sige, jeg døber dig i fajerens navn" Vi spiser frokost, og alle børnene snakker i munden på hinanden. Lilli "Nej, hvor kan I larme" Asta "Ja, det er fordi, jeg har øvet mig derhjemme" Oliver gaber og gnider sig i øjnene. Lilli "Oliver, du er jo træt" Oliver "Neeeej, jeg er bare søvnig" Til fastelavn er Lilli klædt ud som gulerod. Oliver "Synes du ligner en kartofler" Mikkel tæller "1,2,3...10,11, tolvden, firsten, nutten, søndag" Mikkel "Jeg må ikke få agurk derhjemme" Lilli "Nå, hvordan kan det være?" Mikkel "Nej, for min lillebror synes, det er for frækt" Mikkel "Når min far bliver stor, skal han køre traktor. Han skal køre gylle på mormors mark" Mathias vil ikke have lyset tændt på toilettet. Mathias "Det er altså ikke mørkt, når det ikke er mørkt, så er det ikke mørkt" Mathias "Lilli, du er ikke vild med marcipan...jeg er heller ikke vild" Mathias har fået nogle knopper på kinden. Lilli "Hvad er det for nogen knopper?" 32 Mathias "Tror det er mujer (mudder) knopper"

7. årgang 2. udgave juni 2014 nr. 24. Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste. Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug

7. årgang 2. udgave juni 2014 nr. 24. Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste. Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug 7. årgang 2. udgave juni 2014 nr. 24. Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste. Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug Kirkebladet Side 4 Bakkensbro aktivitets- og Kultur Center Side 10

Læs mere

6. årgang 1. udgave Februar 2013 nr. 19. Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste. Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug

6. årgang 1. udgave Februar 2013 nr. 19. Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste. Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug 6. årgang 1. udgave Februar 2013 nr. 19. Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste. Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug De gamle lindetræer omkring kirken er fældet! Meningerne er delte,

Læs mere

Er denne pakke mon til Asmus? Ja, men han må dele med alle vi andre. Læs om en tidlig julegave på side 18.

Er denne pakke mon til Asmus? Ja, men han må dele med alle vi andre. Læs om en tidlig julegave på side 18. 6. årgang 4. udgave December 2013 nr. 22. Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste. Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug Kirkebladet Side 4 Nyt lys over Avnbøl-Ullerup Side 13 Landsbylauget

Læs mere

Avnbøl-Ullerup landsbylaug indbyder til generalforsamling

Avnbøl-Ullerup landsbylaug indbyder til generalforsamling 8. årgang 1. udgave Marts 2015 nr. 27 Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug Kirkebladet Bakkesnak Side 4 Side 7 Om nabohjælp Side 10 Opstart i

Læs mere

Bladet for alle, der vil sige noget til andre! Landsby lauget. Eckersberg Friskole og Støtteforeningen Tennisklubben

Bladet for alle, der vil sige noget til andre! Landsby lauget. Eckersberg Friskole og Støtteforeningen Tennisklubben Bladet for alle, der vil sige noget til andre! Landsby lauget Eckersberg Friskole og Støtteforeningen Tennisklubben 22. årgang www.blans.infoland.dk 2010 1 Bestyrelsesformænd til aktiviteter i Blans Landsbylauget:

Læs mere

Bladet for alle, der vil sige noget til andre! Landsby lauget. Eckersberg Friskole og Støtteforeningen Tennisklubben

Bladet for alle, der vil sige noget til andre! Landsby lauget. Eckersberg Friskole og Støtteforeningen Tennisklubben Bladet for alle, der vil sige noget til andre! Landsby lauget Eckersberg Friskole og Støtteforeningen Tennisklubben 23. årgang www.blans.infoland.dk 2011 1 BESTYRELSEN: BLANS LANDSBYLAUG Rita Nielsen,

Læs mere

8. årgang 2. udgave Juni 2015 nr. 28 Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug

8. årgang 2. udgave Juni 2015 nr. 28 Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug 8. årgang 2. udgave Juni 2015 nr. 28 Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug Kirkebladet Bakkesnak Side 4 Side 11 Indvielsefest for BAKC Side 12

Læs mere

32. årg. 3 / 2008 Redaktionen: Medlemsblad for Jegerup Ungdoms-og Idrætsforening. Ansvarshavende er : Christl Mortensen. Aktivitetskalender:

32. årg. 3 / 2008 Redaktionen: Medlemsblad for Jegerup Ungdoms-og Idrætsforening. Ansvarshavende er : Christl Mortensen. Aktivitetskalender: Aktivitetskalender: September: 9: Orienteringsmøde valg 19:30 14: Høstgudstjeneste 10:30 18: Fyraftensgudstjeneste 18:30 Oktober: 2: Fyraftensgudstjeneste 18:30 23: Stinne Jensen i Præstegården 19:30 Pilgrimsvandring

Læs mere

Ullerup sogns kirkeblad

Ullerup sogns kirkeblad 8. årgang 3. udgave september 2015 nr. 29 Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug Kirkebladet Bakkesnak Side 4 Side 6 KT fortæller om Sundevedstien

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Juni 2001 Nr.5 /25.årgang

Juni 2001 Nr.5 /25.årgang Juni 2001 Nr.5 /25.årgang Indhold side Kommentar Svenstrup Vandværk 2 Indleveringsfrist 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Ringridning 3 Hjortspringskolen Flagdage 4 6. klasses tur 4 Forårskoncert 5 Skolebussen

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

Kredsblad for FDF Tjæreborg December - Februar Nr. 4 2005

Kredsblad for FDF Tjæreborg December - Februar Nr. 4 2005 Kredsblad for FDF Tjæreborg December - Februar Nr. 4 2005 Seniorvæbner væbner-w -week eekend end Kreds edsweek eekend end Hyttepr projekt INDHOLD Læs i dette nummer: Kredslederen... 3 1. tumlinge... 5

Læs mere

Masser af vand. Brandværn fra Ullerup, Sottrup og Gråsten pumpede bl.a. vand i Bojskovskov i timevis torsdag d. 11. august

Masser af vand. Brandværn fra Ullerup, Sottrup og Gråsten pumpede bl.a. vand i Bojskovskov i timevis torsdag d. 11. august 4. årgang 3. udgave august 2011 Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste. Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug Det fornægter sig ikke. Der sker noget omkring kirkepladsen i denne tid.

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Korintherbrevet 87. brahetrolleborg skole lukker. susanne pedersen: tak for 11 gode år. godt nyt om fitness i hallen

Korintherbrevet 87. brahetrolleborg skole lukker. susanne pedersen: tak for 11 gode år. godt nyt om fitness i hallen Korintherbrevet 87 brahetrolleborg skole lukker susanne pedersen: tak for 11 gode år godt nyt om fitness i hallen Juni 2015 22. årgang john hollænder: sidste del af tour de reventlowsvej Jeg er korinther

Læs mere

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013 Februar 2014 Juletræsfesten 2013 Juletræsfesten 2013 1. søndag i advent dannede i år rammen for den årlige juletræsfest i Nøvling forsamlingshus og igen i år var den et stort tilløbsstykke. Ca. 120 forventningsfulde

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

Vi søger slægtens spor i stort og småt

Vi søger slægtens spor i stort og småt 1 På jagt efter huggespor i granitstenene i kirkediget Vi søger slægtens spor i stort og småt Lokalhistoriske skrifter for Hilleslev-Kåstrup sogne. Nr. 6 2003 2 3 Vi søger slægtens spor i stort og småt

Læs mere

3. årgang 4. udgave November 2010 Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste. Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug

3. årgang 4. udgave November 2010 Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste. Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug 3. årgang 4. udgave November 2010 Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste. Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug Nydambådens genopståen Side 6 Trafik! Side 8 Dagplejebørnenes nye legestue

Læs mere

Korintherbrevet 71. Juni 2011 18. årgang. Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge

Korintherbrevet 71. Juni 2011 18. årgang. Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge Korintherbrevet 71 Juni 2011 18. årgang Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge Kære læsere Så er sommeren kommet, og jeg håber alle vore læsere nyder det. Arbejdet med banestien og stationspladsen følger tidsplanen.

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 49 August 2011 Årgang 13. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 49 August 2011 Årgang 13. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 49 August 2011 Årgang 13 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Materiale til Låsbybladet Det er herligt, at så mange skriver indlæg til Låsbybladet.

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2012 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2012 1 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2012 1 Juli /Augist 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet JULI / JAUGUST 2012 E-mail

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Kredsblad for FDF Tjæreborg December - Februar Nr. 5 2010 POSTEN. Holdene

Kredsblad for FDF Tjæreborg December - Februar Nr. 5 2010 POSTEN. Holdene Kredsblad for FDF Tjæreborg December - Februar Nr. 5 2010 POSTEN Holdene Landslejr 2011 INDHOLD Læs i dette nummer: Kredslederen... 3 Bestyrelsen... 5 1. tumlinge... 7 2. tumlinge... 9 1. pilte... 11 2.

Læs mere

Tidende 19. Årgang - 1. Udgave - Feb. 2014

Tidende 19. Årgang - 1. Udgave - Feb. 2014 Tidende 19. Årgang - 1. Udgave - Feb. 2014 Hjertestarteren er nu ophængt på Skjød Forsamlingshus. I dette nummer af Skjød Tidende kan du bl.a. læse om: Hjertestarter i Skjød Generalforsamlinger Hyggeaften

Læs mere

December 201 3. Romano Sumo-sigøjnere fra Ungarn - side 6 Vild - vidunderlig...

December 201 3. Romano Sumo-sigøjnere fra Ungarn - side 6 Vild - vidunderlig... Oplag: 500 December 201 3 GoCook Smagekassen - side 4 Romano Sumo-sigøjnere fra Ungarn - side 6 Vild - vidunderlig... - side 8 Ny hjertestarter - side 1 0 Ny borgerforening i Dørup - side 11 En weekend

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Side 9: Andespil. Side 23: Spejdernytl. Side 33: Generalforsamling. Side 51: Snerydning

Side 9: Andespil. Side 23: Spejdernytl. Side 33: Generalforsamling. Side 51: Snerydning Borgerbladet Vindere af byfestoptoget 2012 Side 9: Andespil Side 23: Spejdernytl Side 33: Generalforsamling Side 51: Snerydning Nr. 4 34. årgang September 2012 Borgerforeningens flagregler for Tofterup

Læs mere