Formandsmødet den 10. Marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandsmødet den 10. Marts 2011"

Transkript

1 Kalundborg Provsti og Provstiudvalg Finderupvej 18, 4270 Høng Tlf / , Den 14. Marts 2011 Følgende deltog i formandsmødet, der blev afholdt i Finderup sognegård: Provst, Jørn Noe Provstisekretær, Bente Olsen Provstikonsulent, Steen Otterstrøm Menighedsråd: (Formænd/næstformænd) - Hallenslev - Sæby - Vor Frue - Værslev - Ubby - Nyvang - Ørslev - Gierslev - Raklev - Svallerup - Årby - Reerslev - Viskinge - St. Fuglede - Li. Fuglede - Finderup - Føllenslev - Jorløse - Kirke Helsinge - Drøsselbjerg - Reersø - Gørlev - Bakkendrup - Bregninge-Bjergsted-Alleshave Dagsorden: Formandsmødet den 10. Marts Menighedsrådenes orientering om fremtidige større anlægsønsker (over kr.) I bedes på mødet oplyse om fremtidige projekter over kr. Overslagspriser skal oplyses. 2. Fællesindkøb af el 3. Kalkning af kirker 4. Hvordan skal budgetsamrådet afholdes fremover 5. Er der ønsker om aflastning i forbindelse med personaleadministration 6. Orientering fra provstiudvalget 7. Evt. 1

2 Referat: 1. Menighedsrådenes orientering om fremtidige større anlægsønsker (Over kr ) Menighedsrådene gennemgik anlægsønskerne som blev samlet i en oversigt. Menighedsråd: TDK Hallenslev Reparation af kirkemur 500 Hvælvinger, restaurering 100 Sæby Nyt tag på forpagterboligen 200 Reparation af ringmur Isolering af præsteboligen 90 Vor Frue Toilet, præstebolig, Torvet Indvendig kalkning af kirke 350 Renovering af epitafier 200 Værslev Indvendig kalkning af kirke 50 Ubby Kirkegavle, Ankere udskiftes 600 Kirkegården, opretning Nyvang (flere synsudskydninger) Vinduer i kirken (punkterede) 400 Lift udvendig 60 Lift indvendig Arbejde på tagrender 20 Alle pærer i kirken skiftes, inkl. lift 54 Sensorer og el-ide pærer 50 Kirkemuren rives ned og genopbygges med 400 pålæg fra kommunen (kritisk). Opsparing Kombinationsanlæg til orgel 300 Reparation af mur, hegn, trapper, fliser og 150 pergola v/præsteboligen Alle vinduer i den lave bygning skiftes p.g.a. 300 råd Klokketårn, mursten smulrer, incl. Lift 50 Ørslev Projekt vedr. kapel Legatmidler Gierslev Varmeanlæg kan skiftes (opsparing) Raklev Klokkestole i tårnet, repareres 200 Orglet i kirken, gennemgribende rensning 85 Vinduer i præstegård skiftes 60 Store træer ved kirkegården beskæres 60 Toilet ved kirkegård ombygges til 100 handicapvenlig. Forpladsen skal nivelleres, p.g.a. 250 niveauforskelle. (Hensyn til handicappede) 2

3 Matrielgård ombygges 300 Tilkøb af jord (grund) Svallerup Krucifiks skal flyttes ind i kirken,restaureres 150 Fliser skiftes fra indgangen og til kirken 60 Kapel restaureres 70 Rørby Rep. v/klima-anlæg, kalkmalerier 250 Årby Kirkemur renoveres 50 Lys på kirke,kirkegård til billigere løsning 20 Reerslev Reparation af kirkemur, sodskade sideskib 50 Kalkning af kirken (udskydes) Viskinge Aunsø Gl. kirke, renovering incl. mur Andet arbejde på Aunsø Gl. Kirke, kalkning 40 Viskinge, indvendig kalkning 60 Viskinge, maling af træværk incl. bænke 300 Varmeanlæg 200 Viskinge Præstegård, brandsikring 50 Udhus, garage, renovering 50 Store Fuglede Total renovering af præstegård Konfirmationsstuen, graverhus, maling 70 Klokkestole renoveres 300 Lille Fuglede Højttaleranlæg - teleslynge 80 Bakkendrup Nyt varmeanlæg, jordvarme. Ops Grav foran alteret, renoveres 12 Indvendig kalkning (opsparing) Beløbet er afsat Finderup Renovering af kirkegårdsmur 6 år a 50 + moms Indvendig kalkning 40 Nyt fyr 60 Bregninge-Bjergsted Indvendig kalkning i Bregninge 110 Renovering af prædikestol i Bjergsted Nyt kapel i tidligere velfærdsbygning Udbygning af garage i nuv. velfærdsbygning Føllenslev Istandsættelse af præstebolig (ops ) Renovering af tårnet i Føllenslev 700 Jorløse Synsudsat renovering af kirkemur 110 Kirke Helsinge Renovering af kirkegårdsmur 50 Drøsselbjerg Udvendig kalkning 80 Reersø Nyt tag på kirken 370 3

4 Ny materiel plads 68 Gørlev Pålægning af tegl på kirkegårdsmuren 150 Skotrender og nedløb istandsættes, kirken 75 Ny asfaltering op til præstegården 225 Nyt køkken i præstegården 300 Indvendig kalkning af kirken 400 Udskiftning af tegl på kirkegårdsmuren mod 200 parkeringspladsen ved kirken Buerup Isolering af loft 25 Forsatsruder 150 Alternativ varme til oliefyr, energibesp. 50 Div. Rep. I kirkerummet 50 Div. Rep. Udvendig på kirken 50 Sognehuset: Dør udskiftes p.gr.a. råd 10 I alt samlet sum på ca Fælles indkøb af energi, el. - Formålet med fællesindkøb af forskellige leverancer og ydelser er at reducere omkostningerne i budgetterne. - Steen præsenterede en mulighed for fællesindkøb af energi, specielt el og viste en kort præsentation om metodikken og mulige besparelser ved fællesindkøb af el. - Der fremkom et ønske om også at inkludere olieindkøb. - Steen noterede dette og vil vende tilbage med noget mere konkret. - Menighedsrådene kunne vurdere om ideen havde interesse og melde tilbage til provstiet i løbet af april måned. - Menighedsrådene bedes samtidig drøfte spørgsmålet om fælles indkøb af gran og blomster til kirkegården. 3. Fælles indkøb af udvendig kalkning af kirkerne - Steen præsenterede også her en mulighed for at opnå besparelser, idet Holbæk Provsti havde opnået en besparelse på ca. 10% i fællesindkøb efter en udbudsrunde og indgåelse af aftaler. - Steen kontakter Provstikonsulent Peder Gundersen i Holbæk Provsti for nærmere detaljer. - I Kalundborg Provsti er Erling Keinicke byggesagkyndig. Steen har taget kontakt til Erling Keinicke for at drøfte udbudsform og indkøbsmetodik. - Da fællesindkøb naturligvis er et tilbud og er frivilligt, kunne menighedsrådene melde tilbage til provstiet om dette i løbet af april. 4. Er der ønsker om aflastning i forbindelse med personaleadministration Oprindeligt pkt. 5 - Steen viste en kort præsentation over mulighederne og bad menighedsrådene tage stilling til om der var relevans i tilbuddet og i så fald også her melde tilbage til provstiet i løbet af april-maj. 5. Hvordan skal budgetsamrådet afholdes fremover Oprindeligt pkt. 4 - Provst Jørn Noe bad om en stillingtagen hos mødedeltagerne til spørgsmålet på aftenens møde. 4

5 - Efter spørgsmål og diskussioner blev konklusionen, at man fremover afholder et stort fælles budgetsamråd. - Der blev fremsat ønske om, at samrådet evt. kunne efterfølges af opfølgende møder med de enkelte menighedsråd. Provstiudvalget vil drøfte dette ønske. 6. Orientering fra provstiudvalget - Provsten omtalte et alternativ til den traditionelle budgetteringsform. Budgetteringsformen bliver bl.a. anvendt i Vejle Provsti som har udviklet metoden. Kalundborg Provsti har fået tilsendt modellen og vil i nærmeste fremtid afprøve metoden. - Der er en del præsteskift i provstiet og en del boliger skal istandsættes, Store Fuglede, Nyvang, Ørslev og Føllenslev. - Sct. Olai Kirkegård skal have mere plads, både til mandskab, maskinhus og kontorfaciliteter. - Det har været muligt for Sct. Olai at reducere anlægsudgifterne fra 15 MDK til 8 MDK. Provstiudvalget oplyste, at financieringen bliver afklaret i forbindelse med budgetlægningen. Udgangspunktet for financieringen er, at lånemassen i Kalundborg Provsti generelt reduceres. Der var ingen indvendinger imod byggeriet på Olai kirkegård. - Kalundborg Provsti havde modtaget et spørgeskema fra Stiftsrådet med otte spørgsmål. Spørgeskemaet udsendes via mail med frist for tilbagesvar senest den 15/ til Kalundborg Provsti. Gerne via mail. 7. Eventuelt Der var flere spørgsmål fra mødedeltagerne: - Der skal fremsendes et eksemplar af kirkekassernes årsregnskaber pr. post i underskrevet stand. - Spørgsmålet om indkøb af en fælles lift, der så kunne placeres centralt. - Der blev efterlyst hjælp til at udarbejde arbejdsbeskrivelserne for de enkelte jobkategorier. Fordelene ved at etablere driftsaftaler for kirkegårdsdrift med Sct. Olai Kirkegård blev diskuteret. Provst Jørn takkede for mødedeltagelsen og for aftenens møde, der sluttede kl

Forløbigt budget 2015

Forløbigt budget 2015 t budget drift Bakkendrup 334.625 Kalkning af kirken Ligning i alt: 334.625 334.625 Bregninge-Bjergsted-Alleshave. 2.297.355 Bregninge: Kalkning af kirken Kirken - autostyring af ur (også Alleshave) 50.000

Læs mere

Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 31. august 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Hjørring Fælles Provstiudvalg

Læs mere

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 28. august 2014 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES),

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

Referat for: Skads Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg. Afbud: Hans Jeppe Andersen.

Referat for: Skads Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg. Afbud: Hans Jeppe Andersen. Referat for: Skads Provstiudvalg PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg Afbud: Hans Jeppe Andersen. Mødepunkt 1 Stamkort til Per Hedevang Jensen På lukket dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 12. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Mødepunkt Beslutning Kvartalsrapport PUK kassen 31.03.2013 Sag: PUK 2013 (865) Folkekirkens Skoletjeneste - revideret

Mødepunkt Beslutning Kvartalsrapport PUK kassen 31.03.2013 Sag: PUK 2013 (865) Folkekirkens Skoletjeneste - revideret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. april 2013. Kl. 10:00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Knud Fuusgaard orienterer om loft og tag på

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Keld B Hansen, Stig Saxbjørn, Kjeld Bruun, Else Wismar, Grethe Monrad,

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Mødet startede med besigtigelse på Lomborg kirkegård Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol

Læs mere

Referat af budgetsamrådsmøde onsdag 19. marts 2014 kl. 19.00 i Vojens sognegård, Østerled 4, 6500 Vojens

Referat af budgetsamrådsmøde onsdag 19. marts 2014 kl. 19.00 i Vojens sognegård, Østerled 4, 6500 Vojens Referat af budgetsamrådsmøde onsdag 19. marts 2014 kl. 19.00 i Vojens sognegård, Østerled 4, 6500 Vojens Dagsorden: 1. Velkomst 2. Jacob Lysemose præsenterer sit arbejde som provstiets personalekonsulent.

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Poul Erik Kandrup Mødepunkt 1 Budget 2016 - Foreløbige driftsrammer

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Punkt 19. kl. 15. behandlet - lukket punkt Punkt 11. kl. 17; Keld Køcher deltog Punkt 5. kl. 17.20; Tove

Læs mere

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 29. august 2013 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES),

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Keld B. Hansen, Stig Saxbjørn, Kjeld Bruun, Else Wismar, Grethe Monrad og

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 28. april 2015. Kl. 14.00 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 28. april 2015. Kl. 14.00 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 28. april 2015. Kl. 14.00 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Provstiets bygningssagkyndige Jørgen Gert Nielsen deltog ved behandling af punkt

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 14. maj 2012 kl. 19.00 Sted: Sindal Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Ole Dybro (ODY),

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg I forbindelse med rammetildeling PU møde 21. april 2015. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirkecentret, Hedensted

Referat for: Hedensted Provstiudvalg I forbindelse med rammetildeling PU møde 21. april 2015. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirkecentret, Hedensted Referat for: Hedensted Provstiudvalg I forbindelse med rammetildeling PU møde 21. april 2015. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirkecentret, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet

Læs mere

Referat af budgetsamrådsmøde torsdag 28. august 2014 kl. 19.00 i Hammelev sognehus, Kirkeforte, Hammelev

Referat af budgetsamrådsmøde torsdag 28. august 2014 kl. 19.00 i Hammelev sognehus, Kirkeforte, Hammelev Referat af budgetsamrådsmøde torsdag 28. august 2014 kl. 19.00 i Hammelev sognehus, Kirkeforte, Hammelev Dagsorden 1. Udskrivningsgrundlaget, landskirkeskatten, stiftsbidraget og andre overordnede faktorer

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 8. september 2010. Kl. 14.00 kl. 16.00 rammeudmelding Mødested: Den gl.

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 8. september 2010. Kl. 14.00 kl. 16.00 rammeudmelding Mødested: Den gl. Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 8. september 2010. Kl. 14.00 kl. 16.00 rammeudmelding Mødested: Den gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Gerda Holm Mødepunkt Beslutning

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Gunvor Steensbech Hansen havde meldt afbud.

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30 Afbud fra Inger Boes Punkt 1 Nyt fra sognepræsterne: D. 04.12.: Fyraftensgudstjeneste med Mandskor og julekål. Grete Sørensen har et hold af hjælpere. Råvarer er indkøbt. D. 07.12.: Ni Læsninger. Forfriskninger

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere