September Kære Naboer, Blæsten suser mellem huse og langs veje, havemøblerne sættes i læ, tæpper og trøjer findes frem efteråret er på trapperne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "September 2012. Kære Naboer, Blæsten suser mellem huse og langs veje, havemøblerne sættes i læ, tæpper og trøjer findes frem efteråret er på trapperne"

Transkript

1 September 2012 Glimt fra sommerfesten 2012 Lokalplan og spilleregler Bæredygtighed Er der dyr i huse og haver? Altanrenovering Steenbergsvej 25 Altanrenovering Fengersvej 19 Indkaldelse til Generalforsamling 2012 Adresseliste Kære Naboer, Blæsten suser mellem huse og langs veje, havemøblerne sættes i læ, tæpper og trøjer findes frem efteråret er på trapperne Snart er det for de fleste sjovere indendørs, og måske er det tid til en biograftur? I hvert fald er der 2 biografbilletter på vej til Lea fra Steenbergsvej, der blev vinderen af tegnekonkurrencen for børn under 15 år. Den flotte tegning ser I herunder. Lea har fået det hele med. De mange små vinduer, husene der på én gang er ens og forskellige, det hvide stakit og den gule sol, der skinner over det hele. Det er en meget fin tegning, Lea! Tak for den, og god tur i biografen Dem over 15 år vandt ikke noget. De havde jo for travlt, og fik ikke afleveret en tegning - desværre. Men alle får en ny chance. Nu med dyr! Redaktionen

2 Glimt fra sommerfesten 2012 Fotos taget af Arne Stjernholm, Fengersvej7

3 Lokalplan og spilleregler Af Helge Rørdam Olesen I foråret havde repræsentanter for Lyset et møde med kommunen for at drøfte forvaltningen af den bevarende lokalplan (omtalt i juli-nummeret af Lysavisen). Kort før Lysets generalforsamling holder vi endnu et møde med kommunen, og på generalforsamlingen vil bestyrelsen og Forskønnelsesudvalget orientere om, hvor langt vi er nået i arbejdet med at fastlægge klare spilleregler omkring lokalplanen. Både for vores og kommunens vedkommende er Ideen, at vi skal søge at bevare kvaliteterne i kvarteret, og at gøre det på en måde som er til at leve med for Lysets beboere. Det indebærer mere fokus på overholdelse af lokalplanen, men med hovedvægten på det fremadrettede. Tanken er, at arbejdet skal munde ud i et læsevenligt fortolkningsdokument knyttet til lokalplanen, som gør rede for hvad man kan forvente dispensation til, og under hvilke betingelser. Som det ser ud nu er kommunen indstillet på at dispensere fra lokalplanen hvad angår nogle ganske bestemte renoveringsprojekter, mens den i fremtiden vil stramme op for at få overholdt andre af lokalplanens bestemmelser. Her skal kort ridses op, hvad de nye "spilleregler" forventes at komme til at indebære. Teksten skal læses med det forbehold, at processen med at fastlægge spillereglerne ikke er afsluttet. Du skal også være klar over, at bygningsprojekter ikke alene skal overholde lokalplanen, men også Bygningsreglementet. Hvis du vil udskifte vinduer Hvis du udskifter vinduer lægges der op til følgende retningslinjer: Du må gerne udskifte vinduer med termoruder. De ny vinduer skal have samme udformning som de oprindelige vinduer, sådan som det er vist på tegninger i lokalplanen. Dog siger den gamle lokalplan, at termovinduer ikke må være med sprosser. Den bestemmelse blev i sin tid indført, fordi sprosser på termovinduer ofte er brede og får vinduet til at virke klodset. Det ny er, at kommunen er indstillet på at give dispensation fra lokalplanen og tillade termovinduer med sprosser, forudsat at sprosserne er smalle. Der findes på markedet termovinduer med sprosser på 25 mm, som formentlig vil blive godkendt. Derimod vil termovinduer med brede sprosser ikke blive godkendt. Hvis du skifter vinduer til termovinduer uden sprosser behøver du ingen dispensation du skal blot sørge for at vinduerne har den rigtige udformning. Kommunen lægger vægt på, at hvad angår det oprindelige, buede vindue på 2. sal ud mod gaden, er det ikke tilladt at skifte et buet vindue ud med et rektangulært vindue. I mange huse er en sådan udskiftning sket inden lokalplanens ikrafttræden i 1995, og det er OK. Derimod er det foreløbig ikke afklaret, om ulovligt udskiftede vinduer i tiden efter 1995 vil blive krævet udskiftet. Til orientering er her nogle oplysninger om prisniveauet for vinduer i september 2012, hentet fra et konkret tilbud (se også Lysets webside vedr. håndværkere, ):

4 Hvis man skifter alle husets ca. 20 vinduer ud til 3-lags energiruder, der har den rigtige udformning, beløber udgiften (inkl. arbejdsløn) sig til ca kr. inkl. moms. Prisen inkluderer kældervinduer og det buede vindue på 2. sal, men ikke nogen døre. Her er tale om termovinduer uden sprosser. Det buede vindue på 2. sal udgør en ganske stor del af den samlede udgift, nemlig ca kr. Med 2-lags energiruder slipper man ca kr. billigere. Hvis du vil udskifte tag Tagene på husene i Lyset var oprindelig bygget med såkaldte falsteglsten (se billede). Det er også hvad lokalplanen foreskriver. I de senere år er mange ny tag imidlertid lagt med en anden type tegl, nemlig vingetegl. Nyt tag med falsteglsten bebyggelsens ydre fremtræden. Kommunen er indstillet på at give en sådan dispensation, men den vil ikke tillade en hævning på mere end to skifter (12,5 cm). I Lyset er der enkelte eksempler på at taget er blevet hævet ret voldsomt, og det vil ikke blive accepteret i fremtiden (eksempel herunder). Nyt tag med vingetegl I fremtiden vil kommunen stramme op på håndhævelsen af reglerne, så der fremover ikke lægges tag med vingetegl. Der lægges op til, at de huse, hvor der er lagt vingetegl vil få en tinglyst dispensation, så vingeteglene skal udskiftes med falstegl ved større tagarbejder. Når man lægger nyt tag er det almindeligt at hæve taget en smule for at få plads til undertag og afstandslister. Det kræver strengt taget dispensation fra lokalplanen, fordi det ændrer Andre renoveringsarbejder Der er visse andre renoveringsarbejder, der vil blive berørt af kommunens ny praksis. Det gælder tagvinduer mod gade (ikke tilladt), udformning af vindfang (der lægges op til ny dispensationsmuligheder), og brugen af zink til tagrender mv. (her bliver dispensation mulig).

5 Bæredygtighed i Lyset Af Niels Ulrik Friis Hvad med et stort loppemarked som en årlig begivenhed i Lyset? Kakkelbordet og Lademanns leksikon kunne måske ende hos en glad nabo, i stedet for at ende som storskrald. Hvis der på årets generalforsamling er tilslutning til et nyt udvalg og nogle ildsjæle, der kunne tænke sig at arbejde med bæredygtighed, er rammerne sat for at vi i Lyset kan blive lidt grønnere. Øget affaldssortering, energibesparelser og lokal afledning af regnvand er andre emner som der kunne fokuseres på. Jeg forestiller mig dog ikke, at udvalget skal arbejde aktivt i Lyset med bæredygtigheden, men nærmere at scoopet er at arrangere et par årlige events under temaet bæredygtighed. For eksempel loppemarked og at stå for invitation af eksterne oplæg, der evt. kunne afholdes i forbindelse med den årlige generalforsamling. Er der dyr i huse og haver? Det flotte egern herover er fanget i september måned 2012 i haven på Fengersvej 19 af Helge Rørdam Olesen, der fortæller at den lille gut er jævnlig gæst i denne tid. Den har ofte travlt med forberedelserne til den kommende vinter Hvordan er det egentligt med dyr i Lyset? Vi tænker, at der er masser af liv, både ude og inde. Her i nabolaget bor nok både nogle af de typiske danske havedyr, og også nok nogle af de mere eksotiske dyr ude fra den store vide verden. Vi tror ikke her bor elefanter, men måske nogle andre spændende dyr har fundet husly her? Hvilke kæledyr, husdyr og rovdyr bor hos jer? Og hvad har I set i haven, på vejen eller oppe på himlen her i nabolaget? Har du et billede du gerne vil dele med os andre? Så send det til redaktionen, gerne med lidt info om hvor og hvornår, så bringer vi historien her i Lysavisen. Det flotteste billede og den bedste historie, vinder en tur i biografen med giraffen Send din historie til eller læg den i brevkassen på Fengersvej 17. God jagt! René Nielsen

6 Altanrenovering Steenbergsvej 25 Betondæksbevarende altanrenovering Af Kasper Mondrup Vi valgte at få pudset vores hus op på ny i Husets altan trængte også til at blive renoveret da de tre store armerings I-jern i betondækket var begyndt at vokse grundet et kraftigt rustlag forårsaget af mange års vandindtrængning i betonen. Som resultat af rustdannelsen var store flager slået af betondækkets sider og bund. Jeg diskuterede altanrenoveringen med murerne, der pudsede huset, og deres forslag til renoveringsmetoden indebar nedbankning af betondæk, sandblæsning af armeringsjern, støbning af nyt dæk osv. Da der tydeligvis var tale om et stort projekt og da murerne havde et par åbenlyse forbehold i forhold til holdbarheden af en eventuel gennemført renovering, besluttede jeg mig for at undersøge alternative veje. En søgning på internettet satte mig i forbindelse med specialistfirmaet Condor Entreprise A/S i Rødovre, der havde speciale i brorenovering. De er blandt andet leverandør til Storebæltsbroen og en af de store udfordringer i forbindelse med vedligeholdelse af broer, er netop armeringsjern, der ruster. Jeg tog ud til dem for at og få vejledning til, hvordan altanen kunne renoveres uden at betondækket skulle bankes ned. Med hjem fra mødet havde jeg følgende tre professionelle produkter til betonrenovering til en samlet pris under 1500,- kr.: Korrosionssvumme (PROVAN Korrosionsog hæftesvumme) Ekspansionsmørtel (NONSET 50/50FF/50SR 120/120FF 400/400FF) Gummimembran (PROVAN Svummemørtel EL-KF) Første fase af projektet var bortslibning af rust på oversiden af de to I-jern, der er placeret i betondækkets sider. Med vinkelsliber og boremaskine blev materialet på disse I-jerns overside fræset væk. Der lå et tykt rustlag på oversiden af I-jernene og al løst materiale blev fjernet. Efterfølgende blev I-jernenes blotlagte områder malet med korrosionssvumme. Her må der IKKE anvendes Galvafroid (eller andre koldgalvaniserings-produkter der anbefales af Stark og andre byggemarkeder). Ifølge eksperterne fra Rødovre, lukker dette produkt effektivt for rust på de områder, der behandles. Bagsiden er bare, at rustudviklingen efterfølgende tiltager i de områder, der ikke behandles med GalvafroId. Korrosionssvumme har derimod en kemisk effekt på jernet, der ikke har denne bivirkning. Efter I-jernene var blevet malet med korrosionssvumme blev der støbt omkring dem igen. Det er vigtigt, at der ikke er hulrum i betonen og derfor blev der anvendt ekspansionsmørtel, som har den egenskab, at det udvider sig i hærdeprocessen. Der blev boret huller ned langs i-jernene på altanens overside. Den følgende billedserie viser det efterfølgende renoveringsarbejde:

7 Der blev placeret et bræt på siden af altanen, der dækkede det udfræsede område. Herefter blev der sprøjtet ekspansionsmørtel ned gennem hullerne. Oversiden af det miderste I-jern blev fræset ud med vinkelsliber, malet med korrosionssvumme og belagt med almindelig mørtel. Bunden blev renoveret efter samme princip. I- jernens underside blev blotlagt ved at slå puds og beton af. Herefter blev disse slebet rent for løst rust og sluttelig blev de malet med korrosionssvumme (se billeder herunder) før de blev pudset op med almindelig mørtel. På billedet herunder ses det midterste i-jern, der er behandlet med korrosionssvumme. Det højre og det venstre I-jern er, i denne fase af renoveringen, blevet tilstøbt på over- og underside.

8 Altanrenovering Fengersvej 19 Af Helge Rørdam Olesen For at forhindre, at vand kan trænge ned gennem altanens overflade og medføre ny rustdannelse, blev altanens overflade behandlet med en gummimembran, der blev malet på. Som det ses af billedet ovenover. blev membranen også påmalet den nederste del af husvæggen for at undgå, at der trænger vand ind under den. Kaspar Mondrup beskriver i den forudgående artikel, hvordan en altanrenovering kan gennemføres med bevarelse af betondækket. Da jeg skulle have renoveret altan i 2011 valgte jeg at få en murer (Jens Rasmussen fra Rødovre) til at stå for en mere traditionel fremgangsmåde med total nedbankning af betondækket. På forhånd var det ikke til at sige, om jernene skulle udskiftes, og jeg kendte derfor ikke prisen for opgaven på forhånd. I mit tilfælde viste det sig at jernene kunne bibeholdes; det ene jern blev dog forstærket med en supplerende skinne. Jeg lod mureren stå for rustbeskyttelse af jernene uden at kende til de tips, Kaspar Mondrup kommer med i sin artikel. Mureren opbyggede omhyggeligt en forskalling til støbningen. Han bestilte en betonkanon til at levere den færdige beton, og gjorde meget ud af at komprimere betonen, så den blev uden luftbobler. I mit tilfælde var udgiften til hele projektet ca kr inkl. moms. Det inkluderede udgift til stillads og til besøg af betonkanonen (det koster ca kr). Vi søger fortsat Noget at det, der læses med størst interesse, er indlæg om vore huse og alt det praktiske. Spørgsmål til renoveringsarbejdet, kan fremsendes til: Kaspar Mondrup Steenbergsvej 25 Så hvis du har udført renovering, ombygning eller forbedring af din bolig her i Lyset, vil vi meget gerne høre historien. Du kan skrive selv eller blot ringe til os, så bringer vi gerne beretninger her og på websiden. Redaktionen

9 Betondækket er banket ned og jernene lagt fri Betonkanonen stikker snablen hen til altanen

10 Indkaldelse til GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN LYSET Onsdag den 31. oktober 2012, klokken 19:00, på Vigerslev Allé Skole Udkast til dagsorden 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat (http://lyset-i-valby.dk/genforsaml/gen11.pdf) 5. Formandens beretning (Aktivitet i bestyrelsen og foreningen) 6. Kassereren aflægger regnskab 7. Beretning fra nedsatte udvalg 8. Lyset s lokalplan Status for samarbejdet med Center for Bydesign, Københavns Kommune 9. Forslag om nyt udvalg Lysets bæredygtighedsudvalg 10. Valg til bestyrelse og udvalg (Formand, suppleant og 1. revisor vælges i lige år. Genvalg kan finde sted) 11. Genoptryk af jubilæumsskrift (Pris, oplag og indbinding) 12. Forslag fra medlemmer og bestyrelse. Indleveringsfristen er onsdag 17. oktober Fastlæggelse af foreningens arbejdsopgaver i det kommende år. 14. Vedtagelse af kontingent 15. Eventuelt Vedr. punkt 12 kan nye diskussionspunkter og oplæg mailes eller postes til formanden senest den 17. oktober Endelig dagsorden og eventuelle tilhørende dokumenter vil blive lagt op på Lysets hjemmeside den 24. oktober Kopier kan evt. afhentes hos formanden. Såfremt man er forhindret i at deltage i generalforsamlingen kan der afgives fuldmagt til enten bestyrelsen eller andet medlem. Bestyrelsen vil gerne opfordre at denne mulighed benyttes, idet der traditionelt har været problemer med stort nok fremmøde til at generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Mvh Niels Ulrik Friis Formand for Grundejerforeningen Lyset, Fengersvej 21 På Lysets websider findes en blanket, hvor du kan give en anden person fuldmagt til at stemme på dine vegne. Se Bestyrelsens sammensætning kan ses på

11 Adresseliste for udvalg og bestyrelse i Lyset Specielt for den elektroniske udgave af Lysavisen: Her er ingen adresseliste. Se i stedet På internettet findes kun få -adresser (for at undgå spam). Se den trykte Lysavis for en adresseliste, som inkluderer -adresser for udvalgene.

12 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2012 I GRUNDEJERFORENINGEN LYSET ONSDAG 31. OKTOBER 2012 KLOKKEN 19:00 Vigerslev Allé Skole Vigerslev Allé Valby AGENDA Se side 10 Forslag og emner sendes til formanden senest onsdag den Endelig dagsorden lægges på hjemmesiden den 24. oktober 2012 lyset-i-valby.dk

Juli 2012. Kære Naboer, En håndfuld udfordringer har medført, at vi ikke er udkommet siden februar 2012. Sikke noget værre noget, altså!

Juli 2012. Kære Naboer, En håndfuld udfordringer har medført, at vi ikke er udkommet siden februar 2012. Sikke noget værre noget, altså! Juli 2012 Kære Naboer, En håndfuld udfordringer har medført, at vi ikke er udkommet siden februar 2012. Sikke noget værre noget, altså! Vi beklager meget fraværet og skynder os med denne udvidede sommerudgave,

Læs mere

September 2014. Kære Naboer, INDHOLD I DETTE NUMMER

September 2014. Kære Naboer, INDHOLD I DETTE NUMMER September 2014 INDHOLD I DETTE NUMMER Sommerfest 2014 Nye flotte stakitter Drama på Fengersvej Bedre Byggeskik Loppemarked og Affald Fjernvarme Erfaring med nyt tag Aktion mod allergi-plante Kære Naboer,

Læs mere

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014

Referat fra Lysets generalforsamling, 29. oktober 2014 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat 5. Formandens beretning 6. Kassereren aflægger

Læs mere

INDHOLD JULI 2011 JULI 2011. Fastelavn 2011. Institutionen skyder i vejret

INDHOLD JULI 2011 JULI 2011. Fastelavn 2011. Institutionen skyder i vejret JULI 2011 INDHOLD JULI 2011 Fastelavn 2011 Institutionen skyder i vejret Indlæg om nye brevkasser Forskønnelsesudvalget søger Letbanen kører ikke straks Stakitterne er flotte Invitation til Sommerfest

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

2015/1. Marts 2015. Leder, 2. Nyt fra bestyrelsen, 3. Interview med Jørgen Dahl Madsen, 4. Børnenes Dag, 7. Tur til det nye Nordhavn, 7

2015/1. Marts 2015. Leder, 2. Nyt fra bestyrelsen, 3. Interview med Jørgen Dahl Madsen, 4. Børnenes Dag, 7. Tur til det nye Nordhavn, 7 2015/1 Marts 2015 Leder, 2 Nyt fra bestyrelsen, 3 Interview med Jørgen Dahl Madsen, 4 Børnenes Dag, 7 Tur til det nye Nordhavn, 7 Børnefamilie i smørhullet, 8 150 års jubilæet, 9 Nabohjælp, 9 Benyt konfliktmæglerne,

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

2013/3. September 2013. Leder, 2. Fælles brøndrensning, 13. Materielkælderen, 3. Sommerluk, 14. Hjertestarter i kvarteret, 15

2013/3. September 2013. Leder, 2. Fælles brøndrensning, 13. Materielkælderen, 3. Sommerluk, 14. Hjertestarter i kvarteret, 15 2013/3 September 2013 Leder, 2 Materielkælderen, 3 Kildevældsgade og Torvet, 3 Eksotiske haver, 6 Beboerstafet, 8 Syng med, 9 Fælles brøndrensning, 13 Sommerluk, 14 Hjertestarter i kvarteret, 15 Vinduer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Juni 2015. Kære Naboer, INDHOLD I DETTE NUMMER

Juni 2015. Kære Naboer, INDHOLD I DETTE NUMMER Juni 2015 INDHOLD I DETTE NUMMER! Cykeldag på Steins Plads! Sommerfest! Kloak og køkkenbrønd! Et par små beskeder! Tips til nyt tag! Valby Kulturdage og rundvisninger! Adresseliste! Loppemarked lørdag

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2011 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 24.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Jensines nye krøbelspil EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE Foto: Ernst NR. 92 APRIL 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen.

Læs mere