A. B. VANLØSEGAARD DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A. B. VANLØSEGAARD DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN"

Transkript

1 A. B. VANLØSEGAARD DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN Sag August 5

2 TAG Tagnedløb 9 mm zink rør. Fasthold med rørholdere i forzinket stål. Er i rigtig fin stand. Tagnedløbene er blevet udskiftet samtidigt med renovering af gårdfacader i 7. Hhv. samtidigt med gadefacaderenovering få år tidligere. Tagrende Tagrenderne er udført i zink. Er i fin stand. Renderne skal renses mindst en gang årligt. Tagrenderne er blevet udskiftet i forbindelse med renovering af gårdfacader i 7. Hhv. samtidigt med gadefacaderenovering få år tidligere. 4 Tagsten/understry gning Tagvinduer Taget er repareret i 999. Tagstenene er Højslev fals lang og dyb, fastgjort med bindere. Understrygningen er foretaget med kkh 5/5/575 mørtel. Tagstenene hviler på 8x56 mm lægter, der er sømmet på 6x6 spær. Er renoveret i 999. De fleste er modellen der passede til tagstenene, nogle er tilpasset i længden. Alle karme og rammer er sandblæst og malet. Der er isat nye glas. Der er enkelte revnede sten. Understrygningen bør efterrepareres hvert år, og revnede sten skiftes. Bindere kontrolleres. Understrygningen udføres med sej mørtel. Der er et lille lager af tagsten i kælderen Høgholtvej 4. Inden for en overskuelig årrække bør taget totalrenoveres med ny tegl og lægter, forstærkninger og opretning af spær samt undertag. Med effektiv vedligeholdelse anses det for muligt at trække udskiftningen yderligere -5 år! MEN så længe der ikke er et effektivt undertag, vil man lb. have vandskader i varierende omfang. Alle tagvinduer er i fin stand. Revnet/knækket glas skiftes- kontrolleres jævnligt. Skadede vinduer forsøges udskiftes, men det er næsten umuligt at finde den rigtige model, da nye støbejernsvinduer ikke passer til de gamle tagsten. Brugte støbejernsvinduer kan findes måske findes ved Katrinedal teglstensdepot, Brdr. Jacobson på Artillerivej, eller kalk og Mørtelværkerne. Alternativt må vinduesfelterne erstattes af tagsten. (Nye kan bestilles på jernstøberier, men disse er meget bekostelige at få produceret) 5 Tagvinduer - lejlighed Velux vinduer. GGL. 4 samlet i kvist på gårdside, enkelt på gårdside. enkelt på gadeside og dobbelt på gadeside. Åbne/lukkefunktionen kontrolleres hængsler smøres. Ruder efterses og skiftes evt. Træværk efterses for misfarvninger - inddækninger kontrolleres tætningslister kontrolleres. Alm. drift.

3 TAG Skorstene murede aftrækskanaler Brandmur/ brandkamerstatni ng Skotrende 4 stk. er genopmurede fra gulv på nedre loft. Opmuret i gule sten, klasse. Inde på loftet er skorstene pudset, udvendigt blankt murværk. Inderside af pibe pudset. Top afdækket med beton. 6 skorstene har dobbelt pibe for aftræk fra ventilationssystemer se ventilationsdiagram. Opmuret i 5 cm lecablokke ovenpå muret skillevæg i underliggende lejligheder. Hvor denne adskillelse ikke er mur, er der ilagt jernbjælke i gulv. Muret tæt til tegl. Berappet på begge sider. lag brandgips opsat m på hver side af mur på forskallingsbrædder på lægterne. Hulrummet er fyldt med Rockwool. Alle samlinger er fuget. Gennemrenoverede i 999. De fleste har nyt træunderlag med opkant tilpasset tagstenene, herovenpå adskillelseslag i pap, hvorpå Rheinzink 4 er monteret. Eftersyn foretages udvendigt og indvendigt med visuel bedømmelse. Der kontrolleres for revner, revnede sten, løse sten, løse fuger m.v. Topafdækning efterses for revner. Inddækninger ved gennembrydning kontrolleres særskilt. Revnede løse sten skiftes/fastgøres, løse fuger udkradses og nyfuges. Alger og mos afvaskes. I piberne er der indmuret tværskilleplader i rustfrit stål, for at adskille suge og trykdelen af ventilationssystemet. Ventilationskanalen er tilsluttet piberne ved indstøbte overgangsstykker. Deres indstøbningstæthed kontrolleres. Er i fin stand. Eftersynet fortages visuelt ved at efterse mure og brandkam for huller. Huller i mure og skjult brandkam repareres. Ved tegn på gennemtrængende fugt igennem gipspladerne, er det nødvendigt at efterse tagstene udefra. Ved små skader overstryges fra lift eller lignende. Ved store skader kan det overvejes at nedtage gipspladerne midlertidigt. Skotrenderne er i fin stand. Undersiden efterses jævnligt for fugt. Tilsvarende skal understrygningen efterses for mangler og revner. Sammen med tagrenderensning skal skotrenden renses for evt. aflejringer. Falsede samlinger skal presses sammen. Bly i bunden efterses for huller og bagfald. Når taget skal skiftes er det tilsvarende nødvendigt at lave nye skotrender, da disse ikke kan tilpasses et nyt tag med undertag.

4 TAG 9 Gulvbrædder Høvlede gulvbrædder med fer og not. Gulvet er i god stand. Efterses årligt for rådangreb. En del blev skiftet i 999, især under gamle tagvinduer. Skadede brædder skiftes og skadeårsagen elimineres. I forbindelse med total tagrenovering bør det overvejes at skifte alle gulvbrædderne evt. udlægge et nyt lag oven på det gamle. Vedligehold af såvel gamle som evt. nye er lakering. KÆLDER/FUNDAMENT Fundament Kældergulv Muremesterbeton i 84 cm tykkelse. Afsluttet i terrænniveau, herefter mursten. Stikker ca. cm under betongulv. Underbund er stærk glacial ler aflejring i hvert tilfælde i hjørnet Kaløvej. Generelt: Muremester beton. Ca. 5 cm tyk. Lagt direkte på lerlaget uden isolering og kapillarbrydende lag. Fundamentet er vedligeholdelsesfrit dog er fundamentet synligt i kælderen og overflader bør behandles som øvrige kældervægge med diffusionsåbne behandlinger (kalkninger). Udvendigt skal sokkelpuds skiftes ved nedbrydninger, og afsluttes med egnet behandling. Der forekommer store afskalninger, hvor der er/har været nedløb. I disse områder må der sandblæses/hugges til ren overflade og genopstøbes. Generelt: Overfladen er præget af nedbrydninger. Når øvrige bygningsdele er i tip top stand, kan det overvejes at forbedre kældergulvene. Bedste løsning vil være understøbning af fundament og udlægning af isoleringslag og kapillarbrydende lag, samt nyt betongulv. Alternativt kan gulvet repareres de mest trængende steder. Specielt: I området med miljøkælder, baderum mm er der afgravet, understøbt og nystøbt gulv på drænende og isolerende Lecabund. Ingen særlige behov for indsats med de klinkebelagte betongulve. 4

5 KÆLDER/FUNDAMENT Kældervægge Kalkede murstensvægge. Gamle dørhuller mellem opgangene er nu til dels tilmuret og bør af brandsprednings hensyn vedblive hermed, så ejendommen er fornuftigt sektioneret. Bør afrenses og kalkes hvert 5. år. Efterses for revner. Omfuges og sten skiftes. Er fugtig. Skyldes sandsynligvis overfladevand eller kondens- der var ingen tegn på grundvand i forbindelse med understøbningen i velfærdsrummet. Vindues- og døroverliggere i træ bør løbende udskiftes til nye i galvaniseret stål. 4 Vaskerum Vægge og gulve som øvrig kælder, med lavere gulvniveau og gulvafløb. Vægge og gulv vedligeholdes som øvrige kælder. Trædøre til vaskerum vedligeholdes som indvendige. I forbindelse med gårdfacaderenoveringen blev alle bevarede gulvafløb skiftet til nye godkendte med højvandslukke (Ikke i kælderen på Jernbane Allé) Højvandslukker skal uden den alm. drift efterses og renses minimum x årligt. 5 Dræn og udv. isolering Generelt: Endnu ikke eksisterende. Specielt: Etableret med pumpebrønd bag kontorområdet ved Jernbane Allé En sokkeltætning og udv. isolering er altid godt for ejendomme men kælder. Med den nuværende anvendelse af kælderen er der dog ikke akut behov for indsats. 5

6 FACADER/SOKKEL Vægge/puds Gesimser og Pyntebånd Altaner Mursten hhv. kalksandstensvægge, der er pudset op. På hovedfacaden er gesimsen ny-støbt med rustfri armering efter borthugning af eksist gesims og indbankning i selve facaden, med klæbeankre. På gårdfacaden er gesimsen opført i murværk med oppudsning. Franske altaner: Beton bundplade med gelænder i stål og glas. Facaderne i gården samt hovedfacaderne er i fin stand. Hovedfacaderne blev renoveret i 4, og gårdfacaderne blev renoveret i 7. Facaderne efterses visuelt løbende for revner og skader. I tilslutning til facaderenoveringerne er alle overliggere hævet, ligesom fals er udfræset øget så nye vinduer kan monteres undes pudsskader eller reduktion af karmareal. I fin stand. Gesimserne efterses visuelt løbende for revner og skader. Der er behov for skæring af ekstra dilationfuger og reparation af mindre afrivninger ved revner. Gadegesimsems store bredde og begrænsede hældning afdækket med naturskiffer er fristende for duerne til redebygning. Udført gummistrimler og pigge er ret effektive over for duebebyggelse MEN gummipølserne har en negativ indflydelse på vandafledningen med opfugtning af facade til følge (måske endda mindre vandskader indvendigt). Det udførte dueværn foreslås fjernet, sålbænke afrenses grundig, fuger udskiftes og nyt dueværn i form af elhegn monteres i stedet på isolatorer. I meget fin stand. Over/underside efterses for revner/afskalninger. Fuger eftergås. 4 Sålbænke Naturskifer med vandlederiller og drypriller. Meget fine. Alle sålbænke er udskiftet i sammenhæng med facaderenoveringer. Fastgørelse efterses, sålbænke efterses for revner/afbræk. Afskallende puds på falshjørner udbedres. 6

7 FACADER/SOKKEL Karnapper 5 6 Lette altaner ÆLDRE. Muret karnap. Med eget fundament. Betondæksterrasse øverst afgrænset af galvaniseret stålværn med fyldninger i hærdet glas. Afløb fra terrassen ført igennem opkant side til vandsamlerkasser med tilhørende tagnedløb. Konstruktionen er opbygget af et beton dæk, beklædt med profileret plader, gelænder af galvaniseret stål. Karnapperne blev renoveret i sammenhæng med facaderenoveringen. Efterses årligt for revner. Afløb fra top renses flere gange årligt. Topbelægning afrenses årligt. Værn fastgørelse kontrolleres. Afløbsgennemføringer og samlekasser renses minds x årligt (DRIFT) Årligt eftersyn for revner specielt i overside ved mur. Der må IKKE lægges tæpper eller anden belægning på altanerne. Lette altaner. NYERE Stålaltaner fastgjort til indstøbte bøsninger i ydermur. (alle gårdside-altaner samt enkelte på gadeside) De lette altaner er i fin stand. Murværket omkring befæstigelser efterses årligt for revner. Specielt ved indadgående døre monteret bagest i muren skal fuger og bundplade i dørhul holdes under nøje observation så småskader kan udbedres løbende 7

8 4 VINDUER -fags (enkelte - fags) 4-fags Ikke udskiftede/ gamle udskiftede : Trævinduer nogle med enkeltlags glas, termoruder, forsatsrammer. Nogle er velholdte, andre er næsten nedslidte, uden maling og godt nedslidte. NYERE. Træ alu med eller lags glas, mange med varm kant, mange med lyddæmning og generelt laminerede glas ved stuevinduer mod Jyllingevej. Trævinduer nogle med enkeltlags glas, termoruder, forsatsrammer. Nogle er velholdte, andre er næsten nedslidte, uden maling og godt nedslidte. En lang række andelshavere har udskiftet til de nye i Træ/Alu og har en forbedringsværdi stående dér. Ejendommen har udskiftet alle køkkentrappevinduer og kældervinduer i gård og på gavle til træ/alu. Hovedtrappe vinduerne er nødlidende med defekte rammer, manglende kit, rustne hængsler utætte og med lag glas. Snarlig udskiftning anbefales (En komplet renovering vil koste det samme eller mere uden at give isoleringsgevinsten = lune hovedtrapper samt uden at minimere vedligeholdelsesbehovet fremover). Træ/Alu vinduerne har et minimalt vedligeholdelsesbehov. En række andelshavere har udskiftet til de nye i Træ/Alu og har en forbedringsværdi stående dér. Træ/Alu vinduerne har et minimalt vedligeholdelsesbehov. Det anbefales at alle ældre vinduer bliver udskiftet til nye træ/alu med højisolerende varmkant termoruder. Trævinduer bør afrenses og malerbehandles mindst hvert 7. år. Ruder efterses årligt og skiftes efter behov. Overordnet tilstand gør, at de fleste bør skiftes snarest til nye godkendte i henhold til foreningens specifikationer og beskrivelse. Kældervinduer Kældervinduerne i gården, er Træ/Alu vinduer med termoruder. Kældervinduerne ud gadefacade er trævinduer med enkelt glas. Det kan anbefales at udskifte de resterende kældervinduer mod vej. Hvor bundkarm er under terræn må der påstøbes på fundament, eller anden egnet løsning vælges. Trævinduer bør afrenses og malerbehandles mindst hvert 7. år. Ruder efterses årligt og skiftes efter behov. Overordnet tilstand gør, at de fleste bør skiftes snarest til nye godkendte i henhold til foreningens specifikationer og beskrivelse. Træ/alu har minimalt vedligeholdelsesbehov. 8

9 4 VINDUER 4 Altanterrassedøre 5 Forretningsvinduer Trædøre, nogle nyere med termoruder, andre ældre med enkeltglas, nogle dog med forsatsdøre. Træværk samme stand som vinduestræ. Nyere f.eks alle i gårdfacader er i Træ/alu med gode termoruder. Forretningsvinduerne og dørpartier er alle træ/alu partier. Udskiftet sammen med gadefacaderenoveringen. En række andelshavere har udskiftet til de nye i Træ/Alu og har en forbedringsværdi stående dér. Minimalt vedligeholdelses behov. Vinduer bør afrenses og malerbehandles mindst hvert 7. år. Ruder efterses årligt og skiftes efter behov. Overordnet tilstand gør at de fleste bør skiftes snarest til nye godkendte træ/alu i henhold til foreningens specifikationer og beskrivelse. Ingen særlig vedligehold påkrævet. Solindfald kan begrænses vha. foreningens std. markisesystem som kan motoriseres og automatiseres. Termoruderne fra 9 fås også i dag med betydeligt bedre isoleringsevne og dermed mindre varme indtrængen. 9

10 5 DØRE UDVENDIGT Hoveddøre m. overvinduer Træfyldningsdøre med glasfelter, og overvindue. Glas er enkeltglas. Træværk er generelt i fornuftig stand. Lukkemekanisme kontrolleres, hængsler smøres/justeres. Bør justeres for korrekt frigang. Afrenses og males ca. hvert 7. år. Udskiftning skønnes ikke at være nødvendig i en lang årrække. Køkkendøre Træ/Alu-døre Køkkendørene er fine, og udskiftet for nyligt. Pumper låsetøj mm skal smøres og justeres hyppigt Kælderdøre til cykelkældre/ barnevognsrum m.m Træ/Alu-døre og enkelte træ døre. Størstedelen af kælderdørene er udskiftet til Træ/Alu- døre. Der er tre steder hvor der stadig er trædøre. Trædørene er i fin stand, men skal afrenses og males ca. hvert 7. år.. Pumper låsetøj mm skal smøres og justeres hyppigt 4 Forretningsdøre, inkl. bagdøre Døre indtil de fleste forretningerne er udskiftet til nye træ/alu døre. En enkelt forretning har stadig træ dør. Udskiftning til træ/alu anbefales generelt. Trædørene skal afrenses og males ca. hvert 7. år.. Ejendommens kontordør med overparti trænger.

11 6 TRAPPER Køkkentrappevægge Murstensvæg, der er pudset, spartlet og malet. Fornuftig stand. Vedligehold er afrensning og maling af vægge. Opretning er nedhugning af løst puds evt. alt puds, ny fugning af revner/ommuring, nypudsning, fuldspartling, væv/filt opsætning og males. Malingen er fortaget med krymmel i sidste lag. Under terræn bør væggene holdes pudsede med offerpuds og malede med diffusionsåben Køkkentrappetrin Trappe med stødtrin i træ. Reposer og trin er beklædt med linoleum. Forkantlister i plastik. maling. (Kalciumsilikatmaling som Keim, Kalkning) Fornuftig stand. Eftersyn fortages ved visuel bedømmelse. Overflader efterses for utætheder og revner. Nedslidt belægning udskiftes. Trin og reposer oprettes, nye forkanter udføres. Reparationer udføres efter behov. Trappe til kælder i varierende stand med lakerede trin. Fastgjort på noget fugtige kældervægge. Det anbefales successivt at ændre indgangsreposer og kælderløb til ny i beton/leca med Linoleum på indgangsreposen og skridsikre betontrin til kælder. 4 Køkkentrappetræværk Hovedtrappevægge Værn, stødtrin, balustre, håndlister, sand og fejelister er malet/lakeret. Murstensvæg, der er pudset, spartlet og malet. Træværket er slidt enkelte steder. Vedligehold er afrensning af gammel løst sidende maling, udbedring af defekter, fastgørelse af håndlister og værn, og males. Lister bør ved renovering skiftes til nye. Nedtages før vægge oprettes og opsættes efter væggene er spartlet og grundet. Fornuftig stand. Vedligehold er afrensning og maling af vægge. Opretning er nedhugning af løst puds evt. alt puds, ny fugning af revner/ommuring, nypudsning, fuldspartling, væv/filt opsætning og males. Malingen er fortaget med krymmel i sidste lag.

12 6 TRAPPER Hovedtrappe- trin Hovedtrappetræværk Entredøre hovedtrappe Linoleum med stålforkantlister. Indgangs repos er terrazzo på beton eller klinker på gulv. Værn, stødtrin, balustre, håndlister, sand og fejelister er malet/lakeret. Fyldningsdøre med dørspion. Glaspartier med træplader på indersiden. Nøglecylinder og håndtag er forskellige. Linoleumsbelægningen er flere steder temmelig slidt. Hovedrengøring med tilhørende oppolering forlænger levetiden meget væsentligt. Bør rudføres min. en gang årligt OG UMIDDELBART EFTER STØRRE HÅNDVÆRKSINDSATS I LEJLIGHEDER PÅ DE ENKELTE TRAPPER. Derudover kan linoleum udskiftes på enkelt trin/repose efter behov eller på én trappe ad gangen. Terrazzogulvet revner og krakelerer efterhånden som underliggende stål skades af vandgennemtrængning mm. Det må påregnes at de reposer der ikke er renoveret lb. skal udskiftes over en årig periode. Levetiden kan forlænges via omhyggelig vedligehold og udbedring af smårevner. Træværket er i fornuftig stand. Vedligehold er afrensning af gammel løst sidende maling, udbedring af defekter, fastgørelse af håndlister og værn, og males. Lister bør ved renovering skiftes til nye. Nedtages før vægge oprettes og opsættes efter væggene er spartlet og grundet. Fornuftig stand. Vedligehold er afrensning og maling. På sigt anbefales montering af nye identiske døre med tidens gode lyddæmpende egenskaber uden brevsprække og reelt brandsikre. Dyr men effektiv løsning for sikring af lejlighederne og for opnåelse af en fornuftig lydreduktion mellem trappe og lejlighed. 8 Køkkendøre inkl. Loft/kælder Fyldningsdøre. Nøglecylinder og håndtag er forskellige. Fornuftig stand. Vedligehold er afrensning og maling. På sigt anbefales montering af nye identiske døre med tidens gode lyddæmpende egenskaber uden brevsprække og reelt brandsikre. Dyr men effektiv løsning for sikring af lejlighederne og for opnåelse af en fornuftig lydreduktion fra trappe til lejlighed.

13 6 TRAPPER 9 Underside løb og loft i top. Hovedtrappe Strå og puds. Nogle steder forstærket med filt. Malet. Er i fornuftig stand. Males og vedligeholdes samtidigt med væggene. Underside løb og loft i top. Køkkentrappe Strå og puds. Nogle steder forstærket med filt. Malet. Er i fornuftig stand. Males og vedligeholdes samtidigt med væggene. Ved total opretning fjernes al gammel puds og strå. Der opsættes terracottavæv og pudses, spartles og filtopsættes med forstærkninger i hjørnerne. Afsluttes med maling. 7 OVERFLADER Port fra Jyllingevej Indgang fra Høgholtvej Jernlåge til Jyllingevej. Isoleret loft, afsluttet med eternit/gipsplader. Blankt murværk på isolerede sidevægge, eroderet betongulv med Epoxy behandling. Jernlåge monteret i to opmurede læmure. Loftplader males, skiftes efter behov. Vægge efterfuges, portlåge smøres, beton gulv afrettes og belægning suppleres. Portlåge hvert år, øvrige hvert. år. Revner udbedres som øvrige vægge/lofter/gulve. Vægge i god stand, loft medtaget af tiden tand. Læmurene er i dårlig stand og trænger til ommuring. De skal bygges op omkring nedstøbte stålprofiler, for at sikre stabiliteten. (Blev sparet ud ved facaderenovering, da pengekassen var tom.

14 8 ETAGEADSKILLELSE Bjælkelag kælder - TRÆ almindelig Bjælkelag kælder - TRÆ vaskekælder Beton i dæk mod kælder i forretninger. Træbjælker med gulvbrædder, indskudsler, indskudsbrædder med strå og puds. Herpå synlig isolering mellem synlige bjælkeundersider. Træbjælker med gulvbrædder, indskudsler, indskudsbrædder, loftsbrædder med strå og puds. (plant loft) Jerndip dæk med muremesterbeton, pudslag og linoleum eller klinker i forretningerne. Undersøges årligt for råd/svamp/insektangreb. Midlertidig reparation er opsætning af soldater/damprør under bjælker med nedsat bæreevne. Er udført en del steder. Derudover foretages fornøden imprægnering. Supplerende understøtninger udføres løbende. Skadede områder udskiftes. Bjælker er oprindeligt udført styrkemæssigt tæt på grænsen, så forstærkninger/udskiftninger er nødvendige selv med moderate borebille-/rådangreb. Undersøges årligt for råd/svamp/insektangreb. Midlertidig reparation er opsætning af soldater/damprør under bjælker med nedsat bæreevne. Supplerende understøtninger udføres løbende. Skadede områder udskiftes. Bjælker er oprindeligt udført styrkemæssigt tæt på grænsen, så forstærkninger/udskiftninger er nødvendige selv med moderate borebille-/rådangreb. Husk forebyggende imprægneringer. Kraftig tæringer i mange jern ved facader. Midlertidige afstivninger udføres med damprør som ved træbjælker. Er udført i en række kældre allerede. Suppleres efter behov. Bjælkelag etager Træbjælker med gulvbrædder, indskudsler, indskudsbrædder, forskallingsbrædder, strå og puds. Eftersyn foretages med visuel bedømmelse. Tegn på biologisk angreb/revner undersøges nærmere (opfugtning og lign.) Afgøres efter nærmere undersøgelser udført af biolog/teknisk rådgiver. (ikke medtaget i udgifter). NÅR BEBOERE UDDSKIFTER KØKKENER, GULVBRÆDDER O.L. SKAL RÅDGIVER TILKALDES FOR AT KONTROLLERE STAND AF BJÆLKER. LERINDSKUD I BERØRTE GULVE LADER SIG IKKE RETABLERE MED VOR TIDS MATERIALER, DER SKAL I STEDET ETABLERES TUNGT INDSKUD EFTER INGENIØRBESKRIVELSE OG TEGNINGER. 4

15 9 WC Etageadskillelse toilet/baderum Betonplade på jerndip. Oprindeligt afsluttet med terrasso findes nu i alle variationer. Jerndip efterses og rustbehandles ved nyindretning af badeværelse. Øvrig indretning påhviler hver enkelte andelshaver. MEN foreningen bør sikre sig at alle fremtidige badeværelser udføres som tungt badeværelse i gammelbolig iht. SBI 69/8. Som anført i foreningens bestemmelser og som det ses på hjemmesiden. Husk kontakt til kontor og rådgiver. ALLE BERØRTE BERTONDÆK SKAL HAVE GODKENDT POTENTIALUDLIGNING. ALLE GULVE OG VÆGGES GIVES GODKENDT MEMBRAN OG KLINKER ELLER FLISER PÅ GULV OG VÆGGE TIL LOFT. KØKKEN Etageadskillelse Træbjælker med gulvbrædder indskudsbrædder, indskudsler, forskallingsbrædder, strå og puds. Påhviler hver enkelt andelshaver men foreningen bør kontrollere etageadskillelse for råd og svamp hver gang et køkken skiftes. Angrebne bjælker forstærkes og imprægneres eller skiftes, med følgereparation af underliggende loft og gulvbrædder til følge. 5

16 VARMEANLÆG Varmerør Isolering Vendt retur system med hovedrør i kælder og stigstrenge ført op i hver facade. Koblingsledninger i tyndt kobber ført rundt i lejligheder på fodpaneler. Stigstrenge og koblingsledninger er uisolerede. Hovedledninger i kælder er velisolerede. Er fra 99. da varmeanlægget er med lukket ekspansion, forventes der ikke at være egentlig vedligeholdelsesudgifter på rør. Styrende ventiler og afspærringsarmaturer skal jævnligt røres og efterses for utætte pakninger m.m. Isolering på varmerør efterses årligt og manglende isolering udbedres. Ved skade på isoleringen skal isolering og rør efterses/udskiftes. 4 Varmeanlæg Radiatorer/ventiler Fjernvarme vand opvarmet anlæg med rørvekslere stk. Pumpearrangement med parallelle pumper m.m. Anlægget har alm. Trykekspansionsbeholdere. Fuldelektronisk styret. Rio radiatorer med TA termostatventiler. Centralvarmeanlægget er fra 99. Der skal udover løbende daglig driftkontrol påregnes løbende udskiftning af automatikkomponenter, og hvert år evt. udsyring af vekslere og udskiftning af pumper. Alle ventiler og haner skal holdes velfungerende via daglig motion. Der påregnes IKKE at bliver behov for en egentlig udskiftning, da alle komponenter løbende eftergås/skiftes. Fra 99. Alt er dimensioneret til mindst lag glas og der kan forekomme problemer med manglende varme enkelte steder. Radiatorerne skal ikke vedligeholdes. Radiatorventiler skal have skiftet forpakninger og følehoveder efter behov ( år). 6

17 AFLØB Faldstamme toilet Faldstamme udluftninger Støbejernsrør, nogle er malet, andre inddækket i kasse, andre flisebeklædt. Rørene er tæret i forskellige omfang. Nye støbejernsrør fra 999. Fastgjort til spærene. Til hver tag-gennemføring er der tilsluttet et antal faldstammer for at minimere gennemføringer i taget. Hver gang et toilet/badværelse renoveres bør udskiftning (delvis eller helt) af faldstamme overvejes. Nye dele skal være støbejern gr. lyd og brandforhold. Øvrige typer kan bruges, men kræver yderligere foranstaltninger. Indvendig rensning hvert 5. år med spuling. Ingen mekanik, da splitter vil ødelægge belægningen med større risiko for gennemtæring. Afgreninger, liggende rør og gulvafløb hører under lejlighedernes egen vedligehold. Er skiftet i 999 til en fælles udluftning på loft med en taggennemføring pr. opgang. Eftersyn visuelt bedømmelse. Specielt kontrolleres der for tegn på kondensation under/ved taggennemføring. Tætninger mellem overrør og faldstamme efterses. Tæret faldstamme udskiftes. Defekte samlinger gives nye jetkoblinger. Utætheder i zink loddes. Faldstamme køkken Støbejernsrør, nogle er malet, andre inddækket i kasse, andre flisebeklædt. Rørene er tæret i forskellige omfang. Fra bygningens opførelse, hel og delvis skiftet partielt. Kontrolleres hver gang et køkken udskiftes. Indvendig rensning bør foretages hvert 5.-. år med spuling ingen mekanik, da en sådan vil skade belægningen. 7

18 KLOAK kloakrør Kinekullerende Stort set alt udskiftet til PVC eller relinede. Enkelte gl. ledninger i kælder og fra gård til gade. Er granitrender fra tagnedløb til kørebane. (Jernbane Allé gadeside) I tilslutning til facade og gårdrenovering i 9 er alle ledninger i gård og en del hovedstik omlagt / udskiftet til nye i PVC. Et par hovedstik er renoveret med strømpeforing. Ledninger under kældergulve (langs Jernbane Alle) er ikke renoveret. Ledninger til inkl gulvafløb i øvrige kældre er udskiftet og nye gulvafløb er med højvandsspærre som skal holdes rene og funktionsdygtige. Rør under miljøkælder er udskiftet, suppleret samtidig med indretningen af disse rum her er der IKKE udført højvanslukker hvilket varmt anbefales. Udspyer og render kontrolleres hyppigt, det har IKKE været muligt af få tilladelse til rørlægning. Tagvandsbrønde PCVbrønde ø cm med vandlås. Sandfang i bund efterses årligt og tømmes efter behov. Brøndene er fra gårdfacaderenoveringen og i god stand. Jyllingevejs tagvand er ført gennem bygningen med synlige isolerede rør til brøndene i gården. Enkelte rør er ført i jord ved gennemgang. 4 Regnvandsbrønde PVCbrønde hhv. cm i diameter, Riste/karme i støbejern. Sandfang i bund efterses årligt og tømmes efter behov. Brøndene er fra gårdfacaderenoveringen og i god stand. 5 m brønd Betonringe, støbejernsdæksler. Bundløb efterses og renses årligt. Brøndene er i fin stand. hhv. cm spulebrønde PVC brønde med støbejerns dæksler Fine og nye. Efterses og spules om nødvendigt. 8

19 4 VANDINSTALLATION Vandrør Cirkulation Isolering Fordelingssystem på loft og i kælder samt stigstrenge er udført i galv. Jern. Varmt vand produceres i stor beholder suppleret med pladeveksler fra 4 i ejendommens boilerrum. Cirkulationsledninger gennem kældre er udført i galv. Stål. Alle rør Ekskl. Koblingsledninger med god isolering. Generelt er isoleringen afsluttet med isogenopak. Er fra 99, med koldt vand i en lejlighed og varmt i nabolejlighed samt stigstrenge i værelse ved siden af køkken. Vedligehold ingen. Udskiftning med tæringer. Der forekommer jævnligt tæringer i den galvaniserede del af rørnettet. Partielle udskiftninger må foretages. ALLE udskiftninger bør udføres med egnet system i rustfrit stål. Holdbarhed ringe. Der skal være midler til større udskiftninger på hvert års budget. Der er cirkulation på det varme vand, ført op på loft med udluftningsventiler og afledning ud på taget. Efterses årligt. Se ovenfor med udskiftninger. Reguleringsventilerne i kælderen snavses/kalkes til og skal lb. renses/afkalkes Fast arbejde år efter år. Holdbarhed ringe. Der skal være midler til større udskiftninger på hvert års budget. Isolering på vandrør efterses årligt og manglende isolering udbedres. Ved våd isolering skal rørene efterses/skiftes. 5 GAS Gasrør Gevindrør, nogle malet. Nogenlunde stand overfladetæringer ses på alle rør i kælder. Gasstigstrenge føres i hver lejlighedsside med fordelerrør i kælder. Tilslutninger i lejligheder påhviler hver beboer. Husk samlinger på gasrør må aldrig være skjulte. De gamle stålrør må heller ikke skjules. Bør kraftigt indskærpes overfor alle beboere af sikkerhedshensyn. 9

20 6 VENTILATION Ventilations motorer Ventilationskaneler på loft For hver opgang er der monteret en BESB centrifugal boksventilator med MGE motor fra Exhausto. Hastigheden reguleres via konstanttryksføler. Kanaler fra skorstene og betonkanaler i lejligheder videre til motor, og fra motor videre til skorstensafkast som er spionrør i galv. Stål. Ventilatorhus og svinghjul skal efterses og renses årligt af fagfolk. Se også driftsplan fra Clean-Vent følere og slanger til konstanttrykregulatorer efterses for fastgørelse. Kontrollamper for motordrift efterses i boilerrum jævnligt (flere gange om måneden). På konstanttrykregulatorerne på loftet er der indikator for op/nedregulering af motorerne. Hvis lampen for opregulering lyser konstant er der fejl/utæthed i anlægget, som bør undersøges nærmere. Opsat i 999. Ophæng og samlinger kontrolleres årligt/ved klager over luftmængder. Kanaler bør renses ca. hvert. år. Rensning gælder også skorstene og betonkanalerne. Kanaler efterses årligt for begyndende korrosion. Endvidere efterses for tegn på kondens indvendigt i kanalerne ses ved våde pletter under kanalsamlinger. 4 Ventiler i lejligheder/kælder Emhætter Emfang Udsugning fra lejligheder foretages via KSU kontrolventiler monteret i de lodrette betonkanaler/skorstene vha. stålplader/kasser. Godkendte som Exhausto ESL Opsat i 999. Rengøres flere gange årligt. Vejledning er udsendt til alle beboere. Se også drift og vedligeholdelsesplan fra clean-vent. Foreningen skal sørge for at rense ventilerne i kælderen. Årligt skal det sikres at stålkasserne/stålpladerne, som ventilerne er monteret i, slutter helt tæt til betonkanalerne/skorstene, da der ellers suges meget luft ud. Der kan i alle køkkener monteres godkendte stål emhætter UDEN motor men meget gerne med mulighed for forceret sug, som ventilatoren på loftet så klarer. KUN GODKENDTE TYPER TIL FÆLLESSUG. Det er tilladt at opsætte recirkulations emhætter med kulfilter i de enkelte lejligheder UDEN TILSLUTNING TIL SYSTEMET. TØRRETUMBLERE MED AFKAST KAN IKKE BRUGES I FORENINGEN MÅ IKKE TILSLUTTES FÆLLES SUG, MÅ IKKE HAVE AFKAST UD GENNEM VINDUER/FACADE. Brug kondenserende tørretumlere!

21 7 EL / SVAGSTRØM Belysning gård/port Belysning hovedtrapper ind og udvendigt Belysning køkkentrapper Nyere armaturer overalt fra gårdsaneringen. Spots på gade fra gadefacaderenoveringen Enkle armaturer af ældre dato udvendigt. Lysføler styrer de udv. Trappebelysninger. Indvendig belysning er nyere, med lavenergi lyskilder. Der er trappeautomater. Enkle armaturer af ældre dato. Med trappeautomater. Lyskilde skiftes efter behov. Styring ændres efter behov. Alle lyskilder bør skiftes samtidigt. Udskiftning af armatur når det ønskes. Lyskilder skiftes efter behov. Alle lyskilder bør skiftes samtidigt. Defekte armaturer repareres. Udskiftning når det ønskes. Lyskilder efterses, justeres, skiftes efter behov. Lyskilde bør være spareudgave. Lyskilder skiftes efter behov. Defekte armaturer repareres. Udskiftning når det ønskes. Lyskilde bør være spareudgave Belysning loft Belysning kælder Antenne anlæg Lysstofarmaturer på tørrelofter og i gangarealer. Ved ventilationsmotorer er der kuppellys. Lysstofarmaturer af ældre dato. Kablet via kælder/lofter/trapper Armaturer opsat i 999. Lyskilder efterses årligt. Styring forgår via bevægelsesføler. Armatur udskiftes efter behov. Lyskilder efterses årligt. Ophængning og ledninger kontrolleres. Lyser alle rør og pærer. Opretning: Udskiftning af pærer, tændere og rør. Fornødne arbejder uføres i samarbejde med aktuel udbyder. 7 Kabler facader Ingen Fjernet i forbindelse med facaderenovering. Nye kabler er trukket i trappeopgangene og på lofter.

22 8 ØVRIGE OMBYGNINGSARBEJDE Troax ruminddeling kælder Gråmalede stålnet, med stålnetsdøre opsat i 99/94. Hængsler skal smøres årligt. Ødelagte elementer skiftes. Løse dele fastgøres. Husk at der findes plader og hyldesystemer til Troax væggene. Træskillerum loft Høvlede bræddevægge tætte rum. Oprindelige og nogle nyopsatte i 999. Repareres i nødvendigt omfang. Bør skiftes til stålnets døre og ruminddeling i forbindelse med tagudskiftning. 4 Velfærdsrum Kaløvej kælder Kontoret jernbane alle 9 Fundament undermuret, gulv isoleret, gulvvarmeslanger ilagt i spiserum og omklædning, klinker på alle gulve og vægfliser i baderum og toiletrum. Minikøkken er opsat. Vægge er med glasvæv, malet, forsænket gipsloft, gulvtæppe, køkken og toilet. Der er separat ventilationsanlæg Udført i 999. vægge og lofter males efter behov hvert 7. år. Lyskilder skiftes som øvrig belysning. Toilet, blandingsbatteri efterses årligt, rengøres. Fliser og klinker rengøres jævnligt og behandles med klinkeolie årligt. Køkken står til udskiftning defekte elementer. Vægge males hvert 7. år. Gulvtæppe udskiftes når nedslidt, ventilationsanlæg renses som øvrig ventilationsmotorer. Lyskilder skiftes som øvrige. Vinduer og døre skal males indvendigt hvert. år. Toilet og blandingsbatterier renses årligt. Gulvklinker i toilet vedligeholdes som i velfærdsrum.

23 9 PRIVATE FRIAREALER Gårdbelægning Cykelskur væg Grå beton fliser til kørsel. xx8 cm fliser lagt i sildebensmønster. Langs kanter og begrænsninger ligger fliser i en eller to rækker med alm. ½ stens forbandt. Ved legepladsen og garagen er der asfalteret. Stolper med løsholte og brædder trykimprægneret. Gårdbelægningen er i fornuftig stand. Blev lagt om i sammenhæng med renovering af gårdfacaderne. Betonbelægningen er stort set vedligeholdelsesfri, men det anbefales at der løbende efterses for manglende fuger og lunker. I udsatte områder hvor containerbiler drejer, anbefales det at sikre belægningerne evt at støbe armerede betondæk på de mest kritiske steder. Vinterforanstaltninger: Der anbefales at feje sne væk og drysse med grus, da salt har en nedbrydende effekt på betonen. Evt. is kan fjernes med salt. Ved legepladsen og alleerne trænger asfalt og kantsten omkring træerne til at rettes op.* Trærødderne bryder op gennem asfalten og laver store ujævnheder. Males hvert 6. år. Rådne brædder udskiftes, løse dele skrues fast. Terræn holdes nede på stolpebunde ikke dækkes og dermed rådner. (Opført uden byggetilladelse) Cykelskur tag Krydsfiner på remme. Pap brændt på. Pap vedligeholdes hvert 5. år. Og må forventes skiftet efter -5 år. Krydsfiner skiftes efter -5 år. 4 5 Cykelskur lys Udendørs armatur opsat på undersiden af krydsfinertag. Tænder sammen med øvrig gårdbelysning. Kælderhalse Beton vanger, trin og bund. Kælderhalsene er i fin stand. Lyskilde efterses årligt. Alle bør skiftes samtidigt. Ophængning, ledninger kontrolleres. Armaturer skiftes efter behov, evt. sammen med krydsfinertaget. 6 Indgangsfliser Høgholtvej/Kaløvej Beton fliser i ganglinjen. Efterses årligt. Knækkede fliser skiftes, løse fliser omlægges. Vinterforanstaltninger: Se gårdbelægningen.

24 9 PRIVATE FRIAREALER hjørnebygningerskralderum Tørrepladser Boldbaner/ legeplads Haver fælles Haver til lejlighed Murstensvægge med tag af pap på brædder eller krydsfiner. Gulv af beton. Der er revner i tværvægssamlinger. Bræddedøre. Jernstolper, med ophængningssnore i stål. Grusbelagt område. Trådhegn omkring boldbaner. Betonsandkasse og træredskaber. Græsplæne med bed omkring, flagstang, grill pladser og side arrangementer. Nogle haver med græs, andre med fliser og blomster. Fuger i vægge efterses, udkradses og nyfuges dog skal der større reparation til ved forskydninger i vægge. Et af skralderummene har fået nyt tagpap. De resterende bygninger trænger snarest til nyt tagpap. Tagpap vedligeholdes hvert 5. år skiftes efter -5 år. Underlag for pap skiftes efter -5 år. Døre males hvert 7. år. Gulv repareres ved erosion (f.eks. salt). Det bør ved kraftige sætninger af vægge, overvejes om husene skal nedrives og nye bygges. Gennemtærede dele skiftes. Stolper og hegn males eller skiftes efter behov. Trådhegnet omkring boldbanen skal gennemgås og repareres enkelte steder. De forskellige træredskaber males efter behov. Rådne trædele skiftes, betonafskalling repareres. Dele skiftes efter behov og nye ønsker. Meget velholdt. Beplantning og græs ordnes ugentligt af gårdmand. Sidearrangementerne males hvert 5. år. Flagstang males hvert 5- år. Rådne trædele skiftes. Murværk til grill, ommures og omfuges efter behov. Påhviler andelshaver. Hegn om fælleshaver og tørrepladser Hegn ved lejlighedshaver Er trådhegn af lidt ældre dato. Betonsøjler med træplanker. Enkelte steder trænger det til fastgørelse. Tærede dele skiftes. Eller udskiftning efter nye indretningsønsker. Trænger til at blive rettet til, og beplantning skal beskæres enkelte steder, da det tynger på træplankerne. Træplankerne trænger til maling. Vedligehold: træ males hvert 6. år. Og skiftes efter behov. Betonsøjlerne skiftes efterhånden som armeringen i dem ruster og sprænger stolperne. Betonkanten trænger til at blive repareret. Ophugning og rensning, bedst til dybder så der kan foretages betonudstøbning. Evt. indsætning af forstærkningsarmering. 4

25 9 PRIVATE FRIAREALER 4 Værn udv. kældertrapper Varmtforzinkede værn, der er boltet fast ovenpå vangerne. Er fra 999. Næsten vedligeholdelsesfrit. Bør kunne tilpasses evt. nye trapper, der så bør have fodplade istøbt til montage af værn Træterrasser haver. Garage Vej Kaløvej og Høgholtvej Træsøjler med søjlesko i betonfundament. Træbjælker og terrassebrædder. Træhus med bølgeeternit tag, betongulv og garageport. Vej, fortov, rendestensbrønde, parkeringspladser på de nævnte veje er foreningens ansvar da vejene er privatveje. Alle dele skal males hvert 5. år med godt træbeskyttelsesmiddel. Rådnede dele udskiftes. Bærende dele kan evt. imprægneres yderligere med Baracol i iborede ventiler. Totaludskiftning nærmer sig for en række af terrasserne. Træbeklædning males hvert 5. år. Løvfald på eternit taget fjernes årligt, tagpladerne skiftes efter -4 år. Betongulv repareres efter behov. Garageport justeres efter behov og males sammen med vægbeklædningen. Begge veje er fornyligt blevet renoveret. Ud til vejmidten af begge veje har foreningen ansvaret for vedligeholdelse. Store huller og forsænkninger skal repareres. Total omlægning skal udføres i samarbejde med de øvrige grundejere. Da begge veje fungerer som adgang for nogle af de bagved liggende veje, bør det hver gang undersøges, om andre skal være med til at dække udgifterne til reparation. 5

26 Opretningsarbejder/Forbedringer Prioriterings-anmærkninger. prioritet = Haster/straks opgaver. prioritet = Bør iværksættes inden for få år. prioritet = Bør iværksættes inden for en års periode 4. prioritet = Fornuftige tiltag som bør udføres 4 Almindelig drift A TAG - Tagnedløb A - Tagrende A - Tagsten/understrygning 4- Tagvinduer 4 5- Tagvinduer lejlighed A 6- Skorstene murede aftrækskanaler A 7- Brandmur/ Brandkamerstatning A 8- Skotrende 9- Gulvbrædder A KÆLDER/FUNDAMENT - Fundament A - Kældergulv 4 - Kældervægge A 4- Vaskerum A 5- Dræn og udv. Isolering 4 FACADER/SOKKEL - Vægge/puds A - Gesimser og pyntebånd - Altaner A 4- Sålbænke A 5- Karnapper A 4 VINDUER - - fags fags - 6

27 - Kældervinduer A- 4- Altan- terrassedøre A- 5- Forretningsvinduer A- 5 DØRE UDVENDIGT - Hoveddøre m. ovenvinduer 4 - Køkkendøre A - Kælderdøre til cykelkældre/barnevognsrum m. m A 4- Forretningsdøre, inkl. Bagdøre A 6 TRAPPER - Køkkentrappe-vægge A - Køkkentrappe-trin 4 - Køkkentrappe-træværk 4 4- Hovedtrappe- vægge A 5- Hovedtrappe-trin A 6- Hovedtrappe-træværk A 7- Entredøre hovedtrappe 8- Køkkendøre inkl. Loft/kælder 9- Underside løb og loft i top. Hovedtrappe 4 - Underside løb og loft i top. Køkkentrappe 4 7 OVERFLADER - Port fra Jyllingevej A - Indgange fra Høgholtvej 8 ETAGEADSKILLELSER - Bjælkelag kælder Træ almindelig - Bjælkelag kælder Træ vaskekælder - Beton i dæk mod kælder i forretninger. 4- Bjælkelag etager 4 9 WC - Etageadskillelse 4 KØKKEN - Etageadskillelse 4 VARMEANLÆG - Varmerør A - Isolering A - Varmeanlæg 4- Radiatorer/ventiler A 7

28 AFLØB - Faldstammer toilet 4 - Faldstammer udluftning 4 - Faldstamme køkken 4 KLOAK - Kloakrør - Kinekullerende A - Tagbrønde A 4- Regnvandsbrønde A 5- m brønd A 4 VANDINDSTALLATION - Vandrør - Cirkulation A- - Isolering 4 5 GAS - Gasrør A 6 VENTILATION - Ventilationsmotorer A - Ventilationskanaler på loft A- - Ventiler i lejligheder/kælder A 4- Emhætter omfang A 7 EL/SVAGSTRØM - Belysning gård/port 4 - Belysning hovedtrappe ind og udvendigt 4 - Belysning køkkentrappe 4 4- Belysning loft 4 5- Belysning kælder 4 6- Antenne anlæg 8 ØVRIGE BYGNINGSARBEJDE - Troax ruminddeling kælder A - Træskillerum loft - Velfærdsrum kaløvej kælder A 4- Kontoret Jernbane allé 9 9 PRIVATE FRIAREALER 8

29 - Gårdbelægning - Cykelskur væg A - Cykelskur tag A 4- Cykelskur lys A 5- Kælderhalse A 6- Indgangsfliser Høgholtvej/Kaløvej A 7-4 hjørnebygninger skralderum - 8- Tørrepladser 4 9- Boldbane/ legeplads 4 - Haver fælles A - Haver til lejlighed A - Hegn om fælleshaver og tørrepladser A - Hegn ved lejlighedshaver 4- Værn udv. Trappe A 5- Træterrasse haver A 6- Garage A 7- Vej Kaløvej og Høgholtvej A 9

30 Rå budgettering. prioritetsarbejder Nr. Bygningsdel Aktivitet Stk. Brutto 4 Vinduer - fags vinduer trappe opgange ,6 kr. Excl. ukendte kommunale miljøkrav grundet stort blyindhold i malingen på rammerne 9 Private - Gårdbelægning * friarealer Priser er inkl. Ufo, rådgiver samt moms. *De asfalterede arealer rundt om træerne på legepladsen trænger til at blive rettet til. Der er flere måder man kan løse denne problematik: - Man kan bryde asfalten helt op, og bygge vejkassen op fra bunden af. (velvidende at trærødderne vil bryde igennem igen med tiden) - Man kan lægge nyt slidlag. (Dette vil kun holde et par år) - Man kan også bryde asfalten op og lave et større jordbed, så der er plads til trærøddernes udvikling. - Man kan lægge flisebelægning i stedet for asfalt. - Ved arbejder i området er der risiko for at skade træerne så disse går ud. Den bedste renovering omfatter nyplantning af træer.

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Kjærstrupvej 24, 2500 Valby - Terrasser Kontakt: Thomas Bjørn Jensen, tlf. 21716151, email bjorn75@sol.dk

Kjærstrupvej 24, 2500 Valby - Terrasser Kontakt: Thomas Bjørn Jensen, tlf. 21716151, email bjorn75@sol.dk Kjærstrupvej 24, 2500 Valby - Terrasser Terrasser Terrasse i baghave (ca. 15 kvm) Opbygge terasse i træ, hævet 10-20 cm over fliser Lukkes inde med terrassebrædder på siderne Skal udføres i hårdttræ, Ipé,

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Trappeopgang.... 2 Indgang 3m2 + trappe:... 2 Lejlghed 1-89m2:... 3 Stueetage.... 3 Indgang:... 3 Entre 5m2:... 3 Wc

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK 5. SEMESTER PRO DK Førregistrering Ejendommene J.M. MØRKS GADE 9 og 11 samt CHRISTIANS GADE 20, 8000 AARHUS C er opført i 1921 som en samlet bebyggelse. Registreringen omfatter kun J.M. MØRKS GADE 9. Tag,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen Haslev Svømmehal Bygningsgennemgang Udført D. 28-9-2016 Af: Laurits Lykke Jensen Haslev svømmehal Svømmehal: Tagkonstruktion: Tagbelægning (Metaltag).. Udvendigt træværk: K2: Stern og underbeklædning stedvis

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI Kim Olsson A/S Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Fotodokumentation til tilstandsrapport Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Sag: Tilstandsrapport Side 2 af 25 Billede 1. Fuger i murværk ses i stort omfang

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Bente Naver Ejendomsadministration Gennemgangs rapport 14-10-2014 Vesterbrogade 92, København Drift og vedligeholdelse Kelstrupgaard VVS & Ingeniør ApS Tlf: 28 30 39 17 Kelstrupvej 33. 4560 Vig Mail: vvsing@mail.dk

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Brydehusvej 9 2750 Ballerup Dato: 28-7-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 151-5845 Matr. nr./ejerlav 8dr, Ballerup By, Ballerup EBS sagsnr. 57610

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBO

ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBO ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBO VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2008 2017 Forord Hosliggende vedligeholdelsesplan er udarbejdet af undertegnede for KLUG A/S, på baggrund af bygningsgennemgang udført den 12.

Læs mere

Information til andelshaverne 27. august 2015

Information til andelshaverne 27. august 2015 Information til andelshaverne 27. august 2015 På den ekstraordinære generalforsamling i tirsdags den 25. august blev det besluttet at udskifte foreningens vinduer på hovedtrappen til nye vinduer med høj

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder)

Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder) EJNER LAREN Ap. A.B. igersted Vejledning til andelshaveren 12. august 2005 Udførelsesprocedurer. Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder)

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017.

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017. Torben Nielsen og Mette Dollerup Tlf. 40519531 Mail torben@toloni.com Helsinge, d. 11. oktober 2017. ALMEVEJ 75, 3250 TISVILDELEJE. Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Themstrupvej 49 4690 Haslev Dato: 15-6-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-3068 Matr. nr./ejerlav 11fh Haslev By, Haslev EBS sagsnr. 55424 Rådgiver:

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere