Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte."

Transkript

1 Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader på betonvægge ved kældernedgange. Generelt Den eksisterende isolering af ydervæggene er meget ringe. 3

2 Facaderenovering De grå blokke: Bygningerne efterisoleres udvendigt og skalmures. Vinduer og altandøre skiftes til lavenergi. Der etableres nye store vinduespartier til opgangene. Der etableres nye lette vindfang. Der monteres nye lodrette altanelementer Der etableres gavlvinduer i sammenlagte boliger. Kældernedgange renoveres 4

3 Altaner Udvendig efterisolering af de grå blokke medfører at altanerne ligger tilbage i facaden. De eksisterende altanlukninger giver facaderne et ensformigt udtryk. Nogle boliger har ikke altan. Der etableres nye dybere altaner med fuldt oplukkelige glaspartier og solafskærmning. Der etableres franske altaner til boliger uden altan Fra alle altaner i stueetage etableres udgang til private terrasser. Altaner i stueetager udstyres med lås. 5

4 Tage og nedløb På de grå blokke er der omfattende problemer med manglende bindere, så der er fare for at tagsten blæser af. Udvendig efterisolering af de grå blokke medfører at tagudhæng skal øges. Utilstrækkelig isolering af tagrum i hele bebyggelsen. Tagrender og nedløb i pvc er udtjente. Nyt tegltag med fast undertag på de grå blokke. Tagrum i hele bebyggelsen efterisoleres. Tagrender og nedløb skiftes i hele bebyggelsen. 6

5 Indgangspartier og trapperum Indgangspartier er nedslidte med rådskader. Dårlige dagslysforhold i trapperum. Manglende støjdæmpning i trapperum. Trapperum er ikke aflåst. Fugtskader i trappebund på de grå blokke. Nye store vinduer til trapperum i de grå blokke. Nye vindfang med postkasseanlæg i de grå blokke. Dørtelefoner i hele bebyggelsen. Alle trapperum renoveres med maling, opfriskning af terrazzooverflader, nye gelændere, ny belysning samt lyddæmpning. Entrédøre til samtlige lejligheder skiftes. Fugtskadede trappebunde repareres. 7

6 Badeværelser i den røde blok Badeværelser i den røde blok er meget små og helt utidssvarende. Vandrør og radiator er placeret ved bruser og derfor udsat for stor vandpåvirkning. Rørgennemføringer i gulve for vand og varme er udført i selve brusenichen. Ventilering via naturligt aftræk eller vindue. Samtlige badeværelser renoveres med ny indretning og etablering af afskærmet bruseplads. Alle overflader renoveres, og der etableres vådrumssikring efter gældende regler. Installationer og sanitet skiftes til nye vandbesparende typer. Der etableres gulvvarme. Der etableres mekanisk udsugning. 8

7 Badeværelser i den røde blok Nyt badeværelse 2V-boliger Nyt badeværelse 3 & 4 V-boliger 9

8 Tilgængelighed Der er ingen handicapegnede boliger i bebyggelsen. Der er ikke niveaufri adgang til boliger og trapperum. Der er ikke taget højde for tilgængelighed i udformningen af udearealer. Der etableres niveaufri adgang med elevator til boliger i to af de grå blokke i alt 60 boliger. Opretningsarbejder i haveanlæg samt adgangsforhold til trapperum udføres efter retningslinjer om tilgængelighed for alle. 10

9 Tilgængelighed Ombygning af eksisterende boliger til tilgængelige boliger: Boliger type A og B tilpasses behov for en selvhjulpen kørestolsbruger, med nyt badeværelse og nyt køkken. Eksempel på indretning Type A og B 11

10 Sammenlægning Sammenlægning Tilgængelighed Sammenlægning & tilgængelighed h 12

11 Sammenlægning Lejlighedsfordelingen er utidssvarende med mange 1- og 1½-værelses boliger. De små boliger er efter nutidens standard utidssvarende og kan på længere sigt blive en belastning for afdelingen. De små boliger er efterspurgte blandt unge som flytter hjemmefra. Boligtype D 2 værelser Boligtype C 3 værelser Boligtype G 1 værelse Der nedlægges 27 etværelses boliger, som deles og lægges sammen med nabolejlighederne til treog fireværelses familieboliger. De sammenlagte boliger, der ligger i blokke som får elevatorbetjening, indrettes efter anvisninger om tilgængelige boliger. Der bevares18 etværelses boliger. Eksist. forhold Type D + G + C 13

12 Sammenlægning Boligtype D 2 værelser Boligtype C 3 værelser Boligtype G 1 værelse 1-værelses bolig deles og lægges sammen med de to nabolejligheder. De nye sammenlagte boliger totalrenoveres med nye køkkener og badeværelser. I to af blokke installeres elevator. Ny boligtype 3 værelser Ny boligtype 4 værelser 14

13 Aktivitetshus Der er mangler et samlingssted hvor beboerne kan mødes i dagligdagen. Der mangler aktiviteter for større børn og unge i nærområdet Faciliteter for driftspersonale er utidssvarende. Centralt i bebyggelsen etableres et ca. 420m2 stort aktivitetshus. Huset indrettes med beboercafé, aktivitetslokaler, multisal, køkken, depoter og toiletter samt ejendomskontor og mandskabsfaciliteter. 15

14 Aktivitetshus Aktivitetshus set fra syd 16

15 Aktivitetshus Ind Depot Teknik Toilet Vindfang Ejd. kontor Frokosts tue Pers. toil. G. Toilet G. Reng. G. Aktivitetslokale 4 Køkken Disk Beboercafé Depot Vindfang Multisal Ind Grundplan 17

16 Aktivitetshus Aktivitetslokale 1 Aktivitets- Aktivitetslokale 2 lokale 3 Dobbelthøjt Dobbelthøjt 1.salsplan 18

17 Installationer KLOAK OG DRÆN I forbindelse med efterisolering af facader sløjfes eksist. tagbrønde. Den eksisterende kloak er i forholdsvis ringe stand med mange forskudte samlinger og enkelte rørbrud. Tagbrønde flyttes ud. Kloakken spules og stikledninger repareres 19

18 Installationer INDVENDIGE AFLØB Indvendige afløb er nedslidte med skader og rustgennemtæringer. Faldstammer er slidte. I afd. 1 renoveres afløb fra lejligheder i forbindelse med etablering af nye badeværelser. Faldstammer renoveres i hele bebyggelsen. 20

19 Brugsvandsinstallationer Brugsvandsinstallationer er fra hhv. 1958, 1965 og 1968 med en del skader grundet manglende ionfælder. Den er risikobehæftet og har en begrænset restlevetid. Der er utilstrækkelig varmtvandsforsyning til de enkelte blokke/lejemål. Der er påvist asbest i rørbøjninger. Eksist. brugsvandsinstallationer nedrives. Der installeres nye forsyningsledninger i kældre, kompensator, afspærrings- og reguleringsventiler, spulehane i skarnrum og rør isoleres. Brugsvandsstrenge og fordelingsrør skiftes i hele bebyggelsen. Der etableres afspærringsventiler og fugtmeldere i køkkener og bad. Rørbøjninger asbestsaneres. 21

20 Installationer VARMEINSTALLATIONER Bebyggelsens varmecentraler er nedslidte med utidssvarende styringsautomatik og uisolerede rør. Rørisoleringen er mange steder defekt. Regulerings- og afspærringsventiler er mange steder groet fast, så betjening ikke er mulig. Indregulerings-, afspærre- og strengventiler skiftes, og rør isoleres. Varmeanlæg indreguleres efter efterisolering er udført, så det ikke kommer i ubalance. 22

21 Installationer VENTILATION EL-INSTALLATION Ventilation af badeværelser i afd. 1 sker via naturligt aftræk og oplukkeligt vindue. Ventilation af boliger afd. 2-3 sker via centralt udsugningsanlæg. Anlægget i ubalance og uden lydsluser, hvilket giver støjproblemer. Der suges fra toiletter og over køkkenskabe. Der er ikke emhætter. Der etableres mekanisk udsugning til badeværelser i afd. 1. Hvert ventilationsanlæg betjener tre opgange og placeres i loftsrum. Der etableres lydsluser på anlæg i afd. 2 og 3 tillige med emhætter med forceret udsugning i køkkener. Der er konstateret mangler på fælles el- tavler og el-installationer Gennemgang og udbedring af fællestavler og installationer. Gennemgang og udbedring af belysning i terræn. Opgradering af El-tavler i lejligheder. 23

22 Øvrige arbejder Der er problemer med vand og fugtskader i vaskerum og varmecentraler efter tidligere vandskader fra utætte installationer kombineret med manglende/utilstrækkelig udluftning. Installationer i vaskerum og varmecentraler renoveres. Der etableres konstant udsugning i vaskerum. Den nederste del af de nye tagnedløb samt dæksler skal vandalsikres, så skader undgås. De nederste 2 m tagnedløb samt dæksler udføres i vandalsikre materialer. Etagedæk mod kældre er utilstrækkeligt isolerede, og der er kolde gulve i stuelejligheder. Etagedæk i stuelejligheder efterisoleres mod kælderrum. Der er konstateret revner i kælderydervægge. Revner i kælderydervægge injiceres. 24

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Bygningsfysiske tiltag Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 2012

Læs mere

Der skal træffes en beslutning

Der skal træffes en beslutning Oktober 2012 Nu er tiden kommet Der skal træffes en beslutning Den 23. oktober 2012, kl. 19.00 afholdes ekstraordinært besluttende afdelingsmøde i FrederiksborgCentret. Det er her, beboerne i Skoleparken

Læs mere

TILSTANDSVURDERING RESUMÉ

TILSTANDSVURDERING RESUMÉ Bygningsejer: Boligselskabet Nordsjælland Bakkegade 25 3400 Hillerød Bebyggelse: Afd. Skoleparken Hillerødholmsallé 17-137 3400 Hillerød TILSTANDSVURDERING RESUMÉ Rådgiver: Wissenberg A/S Rapportdato:

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 3 30. JUNI 2015, HORSENS UDEAREAL, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 3 30. JUNI 2015, HORSENS UDEAREAL, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 30. JUNI 2015, HORSENS UDEAREAL, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 3 d.a.i. arkitekter ingeniører Sags nr.: 11096-04, 30. Juni 2015 Kristina Rytter, Arkitekt

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport Vejlesøparken 1-35 2840 Holte srapport ESBEN KIRKEGAARD Rådgivende Ingeniører A/S December 2012 1 Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Bebyggelsen side 3 Oversigt over de udvalgte fokusområder side 4 Eftersynet/besigtigelsen

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus Erik Eriksens gade 7-11 2300 København S Vedligeholdelsesplanen er et værktøj, der hjælper bestyrelsen med at varetage opgaven med at sikre foreningens største

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. Omfattende adresserne Uttrupvej 1-19 og 2-18 Abildgårdsvej 21-57 og 42-64 Gl. Kongevej 73-77 TILSTANDSRAPPORT for 555 boliger i 7

Læs mere

MJØLNERPARKEN & HOTHERS PLADS. Dispositionsplan juni 2012

MJØLNERPARKEN & HOTHERS PLADS. Dispositionsplan juni 2012 MJØLNERPARKEN & HOTHERS PLADS Dispositionsplan juni 2012 Baggrund Byen udvikles... Mjølnerparken har gennem en årrække været landskendt som et belastet område med omfattende sociale problemer og kriminalitet.

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Juni 2011 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes gade 23 29 Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Juni 2011 MHV/BM/bb Generelt

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS d.a.i. arkitekter ingeniører Sags nr.: 11096-04, Juli 2015 Kristina Rytter, Arkitekt

Læs mere

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4.

Læs mere

Tilstandsrapport. A/B Grønnegården. sbs rådgivning a/s - Oktober 2013

Tilstandsrapport. A/B Grønnegården. sbs rådgivning a/s - Oktober 2013 Tilstandsrapport A/B Grønnegården sbs rådgivning a/s - Oktober 2013 REVISION A -23.10.2013 Indholdsfortegnelse Tilstandsrapport... 0 Generelt... 2 01. Tag... 3 02. Kælder/Fundering... 4 03. Facader...

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn Afd. 4, Mølleparken Side 101. Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2.

BYGGETEKNISK RAPPORT Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn Afd. 4, Mølleparken Side 101. Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2. Afd. 4, Mølleparken Side 101 Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2.tv Lille værelse ved altan Bemærkning Kuldebro i lofthjørne samt lodret i ydervæg mod altan. Laveste overfl.temp.: 9,0 0 C (hjørnesamling).

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 2

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 2 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 2 Projekttemamøde vedrørende opgange, elevatorer, stueetage, fælleslokaler og fælles installationer Lyngby Almennyttige Boligselskab. Januar 2013 TEMAAVIS for bæredygtig

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1 Projekttemamøde vedrørende nye køkkener og badeværelser samt vand, varme, afl øb og el i boligen Lyngby Almennyttige Boligselskab. Januar 2013 TEMAAVIS for bæredygtig

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT

BYGGETEKNISK RAPPORT Afd. 4 - Mølleparken Frederikshavn Juni 2010 d.a.i. arkitekter ingeniører a/s Århus Afd. 4, Mølleparken Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1.1 INDLEDNING 6 1.2 GRUNDLAG: 8 1.3 FORMÅL: 9 1.4 EJENDOMMENS HOVEDDATA:

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ MARTS 2006 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 2 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 5 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER. 5

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere