Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013"

Transkript

1 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013

2 Side 2 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 9 4. Eftersynskort side Vedligeholdelsesbudget side 79 Udarbejdet: 2013 Forelagt afdelingsbestyrelsen 2014 Fremlagt beboermøde 2014 Udarbejdet: af Bo42 Ejendomsinspektør Hans Mikkelsen

3 Side GENERELLE OPLYSNINGER Nærværende tilstandsrapport, omhandlende afdeling 52. Svaneke Bestående af 10. byggeafsnit. der er opført i perioden 1952 til 1991, har til formål at fastlægge bygningernes vedligeholdelsestilstand samt at fastlægge et vedligeholdelsesinterval for de enkelte bygningselementer. Endvidere på baggrund af tilstandsrapporten, at fastlægge et løbende vedligeholdelsesbudget for perioden GRUNDLAG OG METODE FOR UDARBEJDELSE AF TILSTANDSRAPPORT - Primære bygningsdele, som: Ydervægge hegnsmure Indervægge Etage- og kælderdæk Udvendige trapper - Kompletterende bygningsdele, som: Vinduer og døre Tætningslister fuger Ovenlysvinduer Tagrender- og nedløb - Belægninger, som: Udvendige belægninger (asfalt- og flisearealer) Tage Overdækninger/ skure Kviste - VVS-installationer, som: Kloakledninger Nedløbs- og rensebrønde Faldstammer Toiletter Blandingsbatterier Brugsvandsrør og isolering Varmerør Varmeproducerende anlæg. Radiatorer Radiator ventiler Ventilations anlæg El og mekaniske anlæg som: El- tavler Afbrydere og stikkontakter Belysningsarmaturer - Inventar, som: Hvidevarer Køkkener Postkasser Undersøgelserne er gennemført som visuelle undersøgelser uden destruktive indgreb i bygningsdelene.

4 Side SAMMENFATNING Ydervægge: Generelt er facader filtset og malerbehandlet, hvilket kræver regelmæssig genbehandling af overflader. Facaderne fremstår generelt intakte og uden tegn på skadelige revner og afskallinger. Dog er bindingsværks facade i byggeafsnit 8, stærkt nedbrudt og kræver snarlig genopretning. Helhedsindtryk: Facaderne er med det foreslåede vedligehold og genopretning i god stand Indervægge: Mindre revner forekommer i skillevægge, revnerne skønnes ikke at have betydning for bygningernes stabilitet, men udbedres af æstetiske årsager. Revner udbedres i forbindelse med istandsættelse af lejligheder. Helhedsindtryk: Med det foreskrevne vedligehold er vægge i god stand Vinduer og Døre: Er generelt udført som trævinduer, dog forekommer alu/træ vinduer på byggeafsnit 2. Dyrlæge Jürgensensgade. Levetid for elementer i afsnit 5 og 8 er ved at være opbrugt hvorfor det anbefales at udskifte vinduer og døre. Elementer i øvrige afsnit er i rimelig stand uden tegn på svigt eller nedbrydning, Løbende justering og reparation udføres. Helhedsindtryk: Vinduer og døre er med de foreslåede tiltag i rimelig stand Tætningslister: Fuger: Ovenlys: Er generelt i rimelig stand, men af hensyn til tæthed af vinduer anbefales at foretage systematisk udskiftning af tætningslister i forbindelse med maling af elementer. Helhedsindtryk: Tætningslister i god stand. Fuger er overvejende mørtel fuger, fuger er intakte, men repareres løbende ved konstatering af defekter. Helhedsindtryk: fuger er i rimelig stand. Ovenlys er Velux med standard inddækninger, inddækninger i afsnit 1. er tærede og levetid er ved at være opbrugt, udskiftning af vinduer bør overvejes. Helhedsindtryk: Ovenlys vinduer er rimelig stand.

5 Side Tagrender og tagnedløb: Tagrender og nedløb er zink eller pvc. render og nedløb er ført til afløbsbrønde i terræn. Tagrender og tagnedløb er intakte. Det anbefales at foretage rensning af render 1. gang årlig. Defekter udbedres løbende. Helhedsindtryk: Tagrender og nedløb er i rimelig stand Belægninger: Tage: Stier ved indgange og terrasser belagt med 50x50 cm beton fliser, fremstår i varierende stand. Opretning af stier foretages løbende. Adgangsveje og p-pladser er belagt med grus eller asfalt. Arealer med grus fremstår med begyndende sætninger og revner Løbende udbedring af skader anbefales. Helhedsindtryk: med mindre opretning er arealer i god stand. Tagflader er overvejende belagt med røde vingetagsten afsnit 6, med grå eternit og afsnit 10 med tagpap. Taghældninger er med varierende hældning. Tagflader fremstår i rimelig stand, bortset fra afsnit 8, der anbefales udskiftet i vedligeholdelses periode. Helhedsindtryk: Tage er i god og funktionsdygtig stand Gavlbeklædning: Træ beklædte gavle 1 på 2.beklædning. Gavle er malerbehandlede og fremstår i god vedligeholdt stand, gavle malerbehandles hver 5-6 år. Speciel opmærksomhed iagttages på syd og vest vendte gavle. Eventuelle rådskader udbedres inden malerbehandling. Helhedsindtryk: Gavlbeklædninger er i god stand Overdækninger, skure: Skure er opført som træskure med træbeklædning, tagdækning overvejende af tagpap. Ny overpap udføres ved konstatering af utætheder. Helhedsindtryk: Skure er intakte og brugelige, men kræver regelmæssig vedligehold og reparation Kviste: Kviste er udført med sider af træbeklædning, som regelmæssigt skal vedligeholdes, grundet omkostning til stillads mv. anbefales at udskifte beklædninger til zink.

6 Side 6 Helhedsindtryk: Kviste er i rimelig stand, men vil,ed de foreslåede forbedringer få øget levetid Kloakledninger i jord: Kloakledningerne bør ved gentagne tilstopninger undersøges med TV-inspektion. Helhedsindtryk: kloakledninger er i god stand Nedløbs- og rensebrønde: Kloakbrønde er i god stand. Helhedsindtryk: Brønde er i god stand Faldstammer: Faldstammer fremtræder i den udstrækning de kan inspiceres, i god stand. Helhedsindtryk: Faldstammer er i rimelig stand, og vil med det foreskrevne vedligehold kunne øge levetiden Toiletter: Toiletter er lavtskyllende, enkelte steder med 1-skyl. Toiletter med 1-skyl, udskiftes før ikrafttræden af vedligeholdelses periode. Helhedsindtryk: klosetter er i funktionsdygtig stand Blandingsbatterier: Blandingsbatterier er generelt funktionsdygtige, i vedligeholdelsesbudget afsættes beløb til løbende udskiftning/ reparation, hvilket sikrer levetiden. Helhedsindtryk: Blandingsbatterier er i god stand Brugsvandsrør: Levetid for rør i afsnit 01. er ved at være opbrugt, det anbefales at foretage udskiftning i vedligeholdelses periode. Øvrige afsnit er synlig del af vandledningsnettet i god stand og uden synlige tegn på tæringsskader. Helhedsindtryk: Brugsvandsrør er i rimelig stand Varmerør: Varmerør er rimelig stand, men det bør overvejes helt eller delvis at udskifte rør ved eventuel konvertering til fjernvarme.

7 Side 7 Helhedsindtryk: varmerør er i rimelig stand Varmeproducerende anlæg: Afsnit 01,02,03 og 10. Er alle opvarmet med vandbåret anlæg, dels fra fælles varmecentraler og dels fra egne kedler i afsnit 02. Kedler i afsnit 2 er nedslidte og bør skiftes. Ved etablering af fjernvarme anbefales at undersøge mulighed for tilslutning. I budget er indregnet beløb til etablering af fjernvarme i alle bygge afsnit. Helhedsindtryk: Varmeproducerende anlæg er nedslidte og bør udskiftes Radiatorer: Radiatorer er i forhold til alder i god stand. Ved evt. udskiftning af radiatorer bør nye radiatorer, efter eventuel overgang til fjernvarme, vælges med effektforøgelse på min. 100%. Helhedsindtryk: Radiatorer er funktionsdygtige Radiatorventiler: Termostatventiler er fundet i god stand. Bliver udskiftet ved konstatering af defekt. Helhedsindtryk: Radiator termostater er i god og funktionsdygtig stand Ventilation: Aftræk fra køkkener og baderum er udført som mekanisk udsugning, via emhætte og ventilator. I afsnit 10. er etableret centralt udsugningsanlæg. Helhedsindtryk: anlæggene er fuldt funktionsdygtigt Gruppeskabe: Er generelt i god stand, skabe bliver løbende vedligeholdt/ repareret, der bør jævnlig foretages afprøvning af HFI relæer. Helhedsindtryk: Gruppeskabe er i god stand Afbrydere og stikkontakter: Er generelt i god stand, materiel bliver løbende vedligeholdt/ udskiftet. Dog bør afsnit 01. ved renovering fornyes/ suppleres. Helhedsindtryk: Afbrydere og stikkontakter er i god stand.

8 Side Belysningsarmaturer: Er generelt i god stand, lamper bliver løbende vedligeholdt/ udskiftet. Belysninger med lang og konstant brændtid bør forsynet med LED pærer. Helhedsindtryk: Belysningsarmaturer er i rimelig stand Badeværelser: Badeværelser er i varierende alder og udførelse. Afsnit 1, er ældre badeværelser som er delvis renoveret. Badeværelser er overvejende flisebadeværelser, men i etage bebyggelser er badeværelser udført med gulv af homogen vinyl. Badeværelser etableret på terræn forekommer sætninger mellem væg og gulv. Fuger holdes under opsyn, og udbedres ved svigt. Helhedsindtryk: Badeværelser er i god stand Hårde hvidevarer: Komfurer og Køle/fryseskabe er i forhold til alder i god stand, der foretages løbende udskiftning af hvidevarer ved defekter. Helhedsindtryk: Hvidevarer er i god stand Køkkener: Køkkenskabe er elementer, med laminat bordplader. Elementer og bordplader er af varierende alder og kvalitet. Men opfylder alle funktionskravene til et køkken. Helhedsindtryk: Køkkener er i god stand Postkasser: Postkasser er i varierende alder og stand, postkasser udskiftes løbende ved defekt. Helhedsindtryk: Postkasser er i rimelig stand Økonomi/budget: De i eftersynskortene og budgetterne anvendte priser er baseret på V&S-pris-kalkulation og er inkl. moms men uden honorarer. Ved igangsætning af større renoveringer kan det anbefales at der udarbejdes udbudsprojekt og indhentes tilbud fra flere tilbudsgivere, hvilket vil medføre de fordelagtigste priser på det udbudte arbejde.

9 Side KONKLUSION Gennemgang: Efter vor gennemgang af afdelingen, som er foretaget som stikprøver kan konstateres at afdelingen findes i rimelig vedligeholdt stand. Dog kan konstateres en del skader forårsaget af ælde og uhensigtsmæssig konstruktion, specielt afsnit 8 er behæftet med skader. Skader vil blive gennemgået efterfølgende Ydervægge eftersynskort (21)01: Som det fremgår af eftersynskort, anbefales Bindingsværk på gavl og gård afsnit 8, udbedret i forbindelse med malerbehandling, øvrige facader repareres løbende og malerbehandles hver 6-8 år Udvendige trapper eftersynskort (24)01: Som det fremgår af eftersynskort er trapper af træ i byggeafsnit 3, nedbrudte, og bør skiftes til ståltrapper. Levetid øges ved ændring til ståltrapper Vinduer og døre (31)01: Som det fremgår af eftersynskort er vinduer og døre i varierende alder og kvalitet, generelt er vinduer af træ og skal vedligeholdes hver 5-6 år. Specielt er vinduer i afsnit 05 og 08 nedbrudte og anbefales udskiftet i vedligeholdelses perioden Ovenlys vinduer (37)01: Som det fremgår af eftersynskort er ovenlysvinduer af varierende alder og stand. Ovenlysvinduer i afsnit 01 er meget nedbrudte og bør snarest udskiftes. Ved valg af nye vinduer bør vælges vedligeholdelses frie overflader Belægninger (40)01: Som det fremgår af eftersynskortene, er belægninger af forskellige materialer og stand. Det anbefales at foretage løbende opretning af belægninger, sætninger vil bevirke øget nedbrydning og kan medføre faldskader Tage (47)01: Tage er generelt i funktionsdygtig stand, men teglsten i afsnit 08 er af meget ringe kvalitet og anbefales udskiftet i vedligeholdelses perioden Kviste (47)04: Kviste er generelt i rimelig stand, men vedligeholdelse af træværk i forbindelse med kviste er en stor omkostning, hvorfor det anbefales at udskifte beklædninger til zink.

10 Side Brugsvandrør (53)01: Teoretisk levetid for rør i afsnit 1. er opbrug, der er løbende blevet foretaget udskiftning af tærede og til kalkede rør, det anbefales snarest at foretage udskiftning af resterende rør Varmeproducerende anlæg (56)01: Afsnittene er opvarmet med henholdsvis el eller olie fra egen kedel eller fælles varmecentral, generelt er anlæg udtjente og bør udskiftes, omlægges til el opvarmning eller konverteres til fjernvarme. I budget er medtaget beløb til generel omlægning til fjernvarme såfremt det er den mest fordelagtige opvarmningsform Badeværelser (70)01: Levetid for badeværelser i ældre afsnit er opbrugt, renovering i afsnit 1. er delvis udført, det anbefales at fuldføre renoveringen. Der henlægges årligt beløb til renovering af badeværelser, I budget regnet med levetid 30 år Køkkener (73)01: Levetid for køkkener i de ældste afsnit er ved at være opbrugt, det anbefales at foretage udskiftning af køkkener. I budget er påregnet udskiftning over 20 år Samlet vurdering: Afdeling Svanekes 10 byggeafsnit, er opført på forskellige tidspunkter og i varierende kvalitet. Generelt skal bemærkes at malede facader og træ vinduer, som er fremtrædende, er meget vedligeholdelses krævende. Specielt for byggeafsnit 01 skal bemærkes, at bygningen grundet sin alder har opbrugt teoretisk levetid for flere bygningsdele, men med opretning er en sund bygning. For byggeafsnit 08. skal bemærkes at bygningen grundet oprindelig alder og mangelfuld renovering/ løbende vedligehold fremtræder i ringe stand og vil vær meget omkostnings krævende. Med ovenstående bemærkninger til eftersynskort og vedligeholdelses budget for årene er det efter vor vurdering en god afdeling, der med de foreskrevne udbedringer og vedlige-holdelse vil være sund og med gode konstruktioner der svarer til nutidig standard.

11 Bo42 Eftersynskort side 11 (12) 01 Fundamenter Svaneke - afdeling 52 (12)Fundamenter Registrering: apr Afsnit: Materiale Levetid år Indb. år: Vedligehold: % Rest levetid: Udbedres senest 01.Postgade Malet beton støbt på stedet 1952 ½ - 1% D. Jürgensgade 2-30 Malet beton 1976 ½ - 1% D. Jürgensgade Malet beton støbt på stedet 1983 ½ - 1% Lindevej Malet beton støbt på stedet 1986 ½ - 1% Gulehaldsstræde Malet beton støbt på stedet 1987 ½ - 1% Norrebakke Malet beton støbt på stedet 1988 ½ - 1% Ahornvej Beton støbt på stedet 1990 ½ - 1% Byfogedbakke Malede af granit sten 1877 ½ - 1% Otto Holst Bakke Malede af granit sten 1850 ½ - 1% Gryneparken Malede pudsede 1991 ½ - 1% Afsnit 01: IB: Fundamenter støbt på stedet, der fremstår uden væsentlige tegn på nedbrydning af skadelig karakter. Enkelte ubetydelige revner samt afskallinger af sokkelpuds kan iagttages. Sokler er malerbehandlet med asfalt. Afsnit 02-07: IB: Fundamenter støbt på stedet, med kantisolering af Leca-blokke. Fremstår uden væsentlige tegn på nedbrydning af skadelig karakter. Enkelte ubetydelige revner samt afskallinger af sokkelpuds kan iagttages. Sokler er malerbehandlet med asfalt. Afsnit 08-09: MB: Fundamenter af granit sten, der forekommer revner mellem sten, disse er ikke af skadelig karakter men udbedres løbende. Sokler er malerbehandlet med asfalt. Grundet alder og konstruktion, skal der iagttages øget opmærksomhed og øgede henlæggelser til reparationer. Afsnit 10: K2: Fundamenter af beton støbt på stedet. Fundamenter er efterfølgende isoleret med trykfaste batts afsluttet med puds. Puds nedbrydes grundet fugt. Tilstandsvurdering: Karakterskala: IB: Ingen bemærkninger MB: Med bemærkninger K0: Kosmetiske skader K1: Mindre alvorlige skader K2: Alvorlige skader K3: Kritiske skader UN: Bør undersøges nærmere

12 side 12 Vedligehold/behandling: Løs puds afhugges og pudsreparationer udføres. Malerbehandling af sokler udføres hvert 5 år. Skønnet omkostning: 01.pudsreparationer og malerbehandling hver 8-10 år. 100 m pudsreparationer og malerbehandling hver 8-10 år. 80 m pudsreparationer og malerbehandling hver 8-10 år. 40 m pudsreparationer og malerbehandling hver 8-10 år. 20 m pudsreparationer og malerbehandling hver 8-10 år. 40 m pudsreparationer og malerbehandling hver 8-10 år. 20 m pudsreparationer og malerbehandling hver 8-10 år. 50 m pudsreparationer og malerbehandling hver 8-10 år. 30 m pudsreparationer og malerbehandling hver 8-10 år. 100 m Zinkindskud, malerbehandling af sokler og kældertrapper Omkostningsfordeling:

13 Bo42 Eftersynskort side 13 (21) 01 Ydervægge Svaneke - afdeling 52 (21) 01 Ydervægge Registrering: apr Afsnit: Materiale Levetid år Indb. år: Vedligehold: % Rest levetid: Udbedres senest 01.Postgade Muret facade røde sten/mal ½-1% 1-5 år D. Jürgensgade 2-30 Muret facade malet 1976 ½-1% 5-10 år D. Jürgensgade Muret facade malet 1983 ½-1% 5-10 år Lindevej Muret facade malet 1986 ½-1% 5-10 år Gulehaldsstræde Muret facade malet 1987 ½-1% 5-10 år Norrebakke Muret facade malet 1988 ½-1% 5-10 år Ahornvej Muret facade malet 1990 ½-1% 5-10 år Byfogedbakke Muret / bindingsværk 1989 ½-1% 1-5 år Otto Holst Bakke Muret / bindingsværk 1990 ½-1% 1-5 år Gryneparken Pudset facade på isolering 1991 ½-1% 1-5 år 2018 Afsnit 01: IB: Muret for og bagmur, hulmur er efterisoleret. Afsnit 02-07: IB: Muret facade og bagmur af 75 mm letbeton elementer. Afsnit 08: K2: Bindingsværk i gård fremstår i ringe stand, anbefales udbedret i forbindelse med malerbehandling. Afsnit 09: K1: Bindingsværk samt muret for og bagmur. Bindingsværk fremstår med mindre råd skader, som bør udbedres i forbindelse med malerbehandling. Murede facader fremstår med afskallinger der udbedres inden fornyet malerbehandling. Afsnit 10: K1: Pudset facade på bagmur af betonelementer, puds mod sokkel fremstår med afskallinger og tegn på opstigende fugt. Det anbefales at fortage fugt sikring mod jord. Tilstandsvurdering: Karakterskala: IB: Ingen bemærkninger MB: Med bemærkninger K0: Kosmetiske skader K1: Mindre alvorlige skader K2: Alvorlige skader K3: Kritiske skader UN: Bør undersøges nærmere Udsnit af murværk Postgade:

14 Vedligehold/behandling: side 14 Teglstensfacader eftergås for løse og defekte fuger og sten. Malede facader eftergås før løs puds og genbehandles hver 8-10 år. Bindingsværks facader rådskader udbedres, løse tavler om mures. Facade og bindingsværk malerbehandles hvert 8-10 år. Pudset facade gennemgås for løs puds og facade genbehandles hvert 8-10 år. Skønnet omkostning: 01.Pudsreparation og genbehandling af facader 160 m Pudsreparation og genbehandling af facader 873 m Pudsreparation og genbehandling af facader 415 m Pudsreparation og genbehandling af facader 290 m Pudsreparation og genbehandling af facader 380 m Pudsreparation og genbehandling af facader 200 m Pudsreparation og genbehandling af facader 580 m Genoprette, pudsreparation og genbehandling af facader 270 m Pudsreparation og genbehandling af facader 510 m Pudsreparation og genbehandling af facader 250 m Omkostningsfordeling:

15 Bo42 Eftersynskort side 15 (21) 02 Hegnsmure Svaneke - afdeling 52 (21) 02 Hegnsmure Registrering: apr Afsnit: Materiale Levetid år Indb. år: Vedligehold: % Rest levetid: Udbedres senest 01.Postgade Letbeton og teglsten 1952 ½-1% 5-10 år D. Jürgensgade 2-30 Ingen 03.D. Jürgensgade ingen 04.Lindevej Træ hegn 1986 ½-1% 1-5 år Gulehaldsstræde Træ hegn 1987 ½-1% 1-5 år Norrebakke Træ hegn 1988 ½-1% 1-5 år Ahornvej Kampesten, træhegn 1990 ½-1% 1-5 år Byfogedbakke Kampesten 1989 ½-1% 5-10 år Otto Holst Bakke Kampesten og teglsten 1990 ½-1% 5-10 år Gryneparken ingen Afsnit 01: MB: Hegnsmure er murede i letbeton eller teglsten. Forekommer på alle sider mod naboer. Mure er helt eller delvis dækkede med beplantning. Opmærksomhed på revner iagttages, beplantning holdes nede ved beskæring. Vedligehold årlig beskæring og reparation af revner. Afsnit 04-06: MB: Læhegn mellem terrasser opført af træ afdækket med zinkinddækning fremstår i god stand. Vedligeholdes hver 5-6 år med reparation og malerbehandling. Afsnit 07-09: MB: Mure af kampesten gennemgås årligt for afskallinger og repareres. Tilstandsvurdering: Karakterskala: IB: Ingen bemærkninger MB: Med bemærkninger K0: Kosmetiske skader K1: Mindre alvorlige skader K2: Alvorlige skader K3: Kritiske skader UN: Bør undersøges nærmere

16 side 16 Vedligehold/behandling: Murede hegnsmure, repareres og males hvert 8-10 år. Træ hegn repareres for rådskader og malerbehandles hvert 5-6 år. Skønnet omkostning: 01. Pudsreparationer og genbehandling af overflader 100 m ingen 03. ingen 04. Træhegn repareres og males 32 m Træhegn repareres og males anslået Træhegn repareres og males 8 m Træhegn repareres og males 18 m kampestens mure, fuger repareres og overflader males kampestens mure, fuger repareres og overflader males 50 m ingen Omkostningsfordeling:

17 Bo42 Eftersynskort side 17 (22) 01 Indervægge Svaneke - afdeling 52 (22) 01 Indervægge Registrering: apr Afsnit: Materiale Levetid år Indb. år: Vedligehold: % Rest levetid: Udbedres senest 01.Postgade Beton, teglsten pudsede 1952 ½-1% år 02.D. Jürgensgade 2-30 teglsten pudsede 1976 ½-1% D. Jürgensgade Letbeton pudsede 1983 ½-1% Lindevej letbeton 1986 ½-1% Gulehaldsstræde letbeton 1987 ½-1% Norrebakke letbeton 1988 ½-1% Ahornvej letbeton 1990 ½-1% Byfogedbakke Gips, puds 1989 ½-1% år 09.Otto Holst Bakke Gips, puds 1990 ½-1% år 10.Gryneparken Gips, beton 1991 ½-1% år Afsnit 01: Indvendige vægge i lejligheder vedligeholdes af lejere. Kælder vægge malerbehandles hver 6-8 år, Trappeopgange malerbehandles hvert 6-8 år. K1: Fugt i tidligere vaskeri skyldes placering ved klippe, rummet holdes ventileret og opvarmet, for at begrænse fugt skader. Afsnit 02-07: Indvendige vægge vedligeholdes af lejere, i bo periode. K2: Mindre ubetydelige revner i skillevægge, udbedres i forbindelse med fraflytning eller anden istandsættelse. Afsnit 08-09: Indvendige vægge i lejligheder vedligeholdes af lejere. Kælder vægge malerbehandles hver 6-8 år, Trappeopgange malerbehandles hvert 6-8 år. Afsnit 10: Indvendige vægge i lejligheder vedligeholdes af lejere. Kælder vægge malerbehandles hver 6-8 år, facade i væksthus malerbehandles hvert 6-8 år. Tilstandsvurdering: Karakterskala: IB: Ingen bemærkninger MB: Med bemærkninger K0: Kosmetiske skader K1: Mindre alvorlige skader K2: Alvorlige skader K3: Kritiske skader UN: Bør undersøges nærmere

18 side 18 Vedligehold/behandling: Kældervægge malerbehandles hvert 8-10 år. Trappeopgange malerbehandles hver 6 8 år Indvendige vægge i lejemål, beklædt med savsmuldstapet vedligeholdes af lejet i bo periode. Skønnet omkostning: 01.maling af kældervægge, maling af opgange vedligeholdes af lejer i bo periode. 03. vedligeholdes af lejer i bo periode. 04. vedligeholdes af lejer i bo periode. 05. vedligeholdes af lejer i bo periode. 06. vedligeholdes af lejer i bo periode. 07. vedligeholdes af lejer i bo periode. 08. maling af kældervægge, maling af opgang maling af kældervægge maling af kældervægge, og vægge i væksthus Omkostningsfordeling:

19 Bo42 Eftersynskort Svaneke - afdeling 52 side 19 (23) 01 Etage og kælderdæk (23) 01 Etage og kælderdæk Registrering: apr Afsnit: Materiale Levetid år Indb. år: Vedligehold: % Rest levetid: Udbedres senest 01.Postgade Rør væv og puds/ beton D. Jürgensgade 2-30 beton D. Jürgensgade beton Lindevej Gulehaldsstræde Trækonst. med gipsplader Norrebakke Ahornvej Byfogedbakke Trækonstruktion med gipspl. 09.Otto Holst Bakke Trækonstr. med gipsplader Gryneparken Beton Afsnit 01: Etageadskillelser er udført af beton og trækonstruktion afsluttet med rør væv og puds. Lofter fremstår i god stand, lofter vedligeholdes løbende med maling. Afsnit 02,03,10: Etageadskillelser er udført af beton, lofter vedligeholdes med maling, mod kældre hver 8-10 år. Afsnit 5,8 og 9: Etageadskillelser er udført som trækonstruktion. Afsluttet med gipsplade mod opholdsrum. Lofter vedligeholdes med maling. Etageadskillelser er sikret mod brand og lyd. Tilstandsvurdering: Karakterskala: IB: Ingen bemærkninger MB: Med bemærkninger K0: Kosmetiske skader K1: Mindre alvorlige skader K2: Alvorlige skader K3: Kritiske skader UN: Bør undersøges nærmere

20 side 20 Vedligehold/behandling: Pudsreparationer samt malerbehandling af lofter i kældre, foretages hvert 8-10 år. Skønnet omkostning: 01.reparation og maling af lofter i kælder reparation og maling af lofter i kælder reparation og maling af lofter i kælder reparation og maling af lofter i kælder Omkostningsfordeling:

21 Bo42 Eftersynskort Svaneke - afdeling 52 side 21 (24) 01 Udvendige trapper (24) 01 Udvendige trapper Registrering: apr Afsnit: Materiale Levetid år Indb. år: Vedligehold: % Rest levetid: Udbedres senest 01.Postgade Støbte trappe/ramper D. Jürgensgade 2-30 ingen 03.D. Jürgensgade Trapper af træ Lindevej ingen 05.Gulehaldsstræde Trapper af stål/træ 87/ Norrebakke ingen 07.Ahornvej ingen 08.Byfogedbakke Ståltrappe 89/13 09.Otto Holst Bakke ståltrappe 90/13 10.Gryneparken Trapper af beton/stål 1991 Afsnit 01: Trappe til lejligheder i tidligere bank, er beton trappe/ handicap rampe. Trappe fremstår i god stand. Repareres ved afskallinger og frostskader. Afsnit 03: K2. 5 stk. trætrapper har begrænset levetid, og kræver øget kontrol og vedligeholdelse. Det anbefales at udskifte til stål trapper ved begyndende nedbrydning. (anbefales udskiftet ) Afsnit 5: K2. Eksisterende træ trapper skiftes ud til stål trapper ved defekter. Det foreslås at udskifte trappe i Afsnit 8,9 og 10: Trapper udført af galvaniseret stål, gennemgås årligt for evt. rustgennemslag, Rust skader udbedres løbende. Afsnit 10: Beton trappe til kælder, efterses årligt og afskallinger og frost skader udbedres. Tilstandsvurdering: Karakterskala: IB: Ingen bemærkninger MB: Med bemærkninger K0: Kosmetiske skader K1: Mindre alvorlige skader K2: Alvorlige skader K3: Kritiske skader UN: Bør undersøges nærmere

22 side 22 Vedligehold/behandling: Skønnet omkostning: 01. Årlig gennemgang og udbedring af småskader ingen 03. Eksisterende trætrapper udskiftes til galvaniserede ståltrapper trætrappe udskiftes i Ståltrappe og kældertrappe gennemgås og repareres, anslået Ståltrappe og kældertrappe gennemgås og repareres, anslået Ståltrapper og kældertrappe gennemgås og repareres, anslået Omkostningsfordeling:

23 Bo42 Eftersynskort Svaneke - afdeling 52 side 23 (31) 01 Vinduer og døre (31) 01 Vinduer og døre Registrering: apr Afsnit: Materiale træ år Levetid alu år Indb. år: Vedligehold: % Rest levetid: Udbedres senest 01.Postgade Træ Koblede rammer, % 0-20år D. Jürgensgade 2-30 Træ og alu./træ, 2-3 Thermo % D. Jürgensgade Træ med 2- lag Thermo glas % Lindevej Træ med 2- lag Thermo glas % Gulehaldsstræde Træ med 2- lag Thermo glas % 3-23 år Norrebakke Træ med 2- lag Thermo glas % 5-25 år Ahornvej Træ med 2- lag Thermo glas % Byfogedbakke Træ med 2- lag Thermo glas % Otto Holst Bakke Træ Koblede rammer, Thermo % 4-26 år Gryneparken Træ med 2- lag Thermo glas % Afsnit 01: Afsnit 02: Afsnit 05: Afsnit 06: Afsnit 07: Afsnit 08: Koblede rammer med 2-lag glas, udvendig side med kit fals. Vinduer fremtræder i god stand Stueetage Koblede rammer med 2-lag glas, udvendig side med kit fals. 1.sal 3-lags termoglas i alu./træ ramme. Vinduer er i god stand. Træ vinduer med termoglas. Begyndende nedbrydning, i karm og rammer, Overflader er nedslidt, flere vinduer er udskiftet. K2. Træ vinduer med 2-lag Thermo glas, Overflader er nedbrudt. Træ vinduer med 2-lag Thermo glas, vinduer og døre fremtræder i god stand. Træ vinduer med 2-lag Thermo glas, elementer er i ringe stand og bør snarest udskiftes. Afsnit 09: Koblede rammer med 3-lag glas, udvendig side med kit fals. Indvendig Thermo glas. Overfladebehandling er nedbrudt. Afsnit 10: Træ vinduer med termoglas. Overflader er i god stand.

24 side 24 Vedligehold/behandling: Årlig gennemgang justering og smøring. Vinduer malerbehandles hver 5-6 år. Vinduer med glaslister af træ, anbefales udskiftet med aluminiums bundlister. Tætningslister gennemgås og defekte lister udskiftes, det påregnes at tætningslister udskiftes hver 10 år. I forbindelse med malerbehandling af vinduer. Skønnet omkostning: 01. Malerbehandling af vinduer 106 m2 à Etablering af nye vinduer 02. Malerbehandling af vinduer 250 m2 à 800 Genopretning af vinduer og døre 03. Malerbehandling af vinduer Etablering af nye vinduer 04. Malerbehandling af vinduer Etablering af nye vinduer 05. Malerbehandling af vinduer Etablering af nye vinduer 06. Malerbehandling af vinduer Etablering af nye vinduer 07. Malerbehandling af vinduer Etablering af nye vinduer 08. Malerbehandling af vinduer Etablering af nye vinduer 09. Malerbehandling af vinduer Etablering af nye vinduer 10. Malerbehandling af vinduer Etablering af nye vinduer Omkostningsfordeling:

25 Bo42 Eftersynskort Svaneke - afdeling 52 side 25 (31) 02 Tætningslister (31) 02 Tætningslister: Registrering: apr Afsnit: Materiale Levetid år Indb. år: Vedligehold: % Rest levetid: Udbedres senest 01.Postgade Pvc tætningslister Var. ½% D. Jürgensgade 2-30 Pvc tætningslister 1976 ½% D. Jürgensgade Pvc tætningslister 1983 ½% Lindevej Pvc tætningslister 1986 ½% Gulehaldsstræde Pvc tætningslister 1986 ½% Norrebakke Pvc tætningslister 1988 ½% Ahornvej Pvc tætningslister 1990 ½% Byfogedbakke Pvc tætningslister 1989 ½% Otto Holst Bakke Pvc tætningslister 1990 ½% Gryneparken Pvc tætningslister 1991 ½% Afsnit 01-10: Tætningslister er af varierende materiale og kvalitet, det anbefales at gennemgå tætningslister inden maling af vinduer, da de med fordel kan udskiftes i samme periode. Tilstandsvurdering: Karakterskala: IB: Ingen bemærkninger MB: Med bemærkninger K0: Kosmetiske skader K1: Mindre alvorlige skader K2: Alvorlige skader K3: Kritiske skader UN: Bør undersøges nærmere

26 side 26 Vedligehold/behandling: Tætningslister repareres i mindre omfang ved konstatering af defekt, men det anbefales at foretage samlet udskiftning hver år. når vinduer skal males. Skønnet omkostning: 01. Etablering af nye tætningslister. 440 m. à 70, Etablering af nye tætningslister. 990 m. à 70, Etablering af nye tætningslister. 340 m. à 70, Etablering af nye tætningslister. 150 m. à 70, Etablering af nye tætningslister. 360 m. à 70, Etablering af nye tætningslister. 120 m. à 70, Etablering af nye tætningslister. 340 m. à 70, Etablering af nye tætningslister. 180 m. à 70, Etablering af nye tætningslister. 390 m. à 70, Etablering af nye tætningslister. 220 m. à 70, Omkostningsfordeling:

27 Bo42 Eftersynskort Svaneke - afdeling 52 side 27 (31) 03 Fuger (31) 03 Fuger Registrering: apr Afsnit: Materiale Levetid år Indb. år: Vedligehold: % Rest levetid: Udbedres senest 01.Postgade Mørtelfuger Var. ½% D. Jürgensgade 2-30 Elastiske fuger 1976 ½% D. Jürgensgade Elastiske fuger 1983 ½% Lindevej Elastiske fuger 1986 ½% Gulehaldsstræde Elastiske fuger 1986 ½% Norrebakke Elastiske fuger 1988 ½% Ahornvej Elastiske fuger 1990 ½% Byfogedbakke Mørtelfuger 1989 ½% Otto Holst Bakke Mørtelfuger 1990 ½% Gryneparken Elastiske fuger 1991 ½% Afsnit 01,08 og 09: Fuger er mørtel fuger, fuger fremstår i varierende stand, og bør løbende udskiftes ved konstatering af defekter. Afsnit og 10: Fuger er elastiske fuger i varierende stand, levetid for elastiske fuger er år, hvorfor det må påregnes at udskifte fugerne i den 10 årige vedligeholdelses periode. Tilstandsvurdering: Karakterskala: IB: Ingen bemærkninger MB: Med bemærkninger K0: Kosmetiske skader K1: Mindre alvorlige skader K2: Alvorlige skader K3: Kritiske skader UN: Bør undersøges nærmere

28 Vedligehold/behandling: side 28 Kalfatringsfuger vedligeholdes løbende, defekte fuger udskiftes. Skønnet omkostning: m. kalfatringsfuger af mørtel. à 210 pr m m. kalfatringsfuger, genopretning drift 2000, m. kalfatringsfuger, genopretning drift 1000, m. kalfatringsfuger, genopretning drift 1000, m. kalfatringsfuger, genopretning drift 1000, m. kalfatringsfuger, genopretning drift 500, m. kalfatringsfuger, genopretning drift 1000, m. kalfatringsfuger, genopretning drift 500, m. kalfatringsfuger, genopretning drift 1000, m. kalfatringsfuger, genopretning drift 1000, Omkostningsfordeling:

29 Bo42 Eftersynskort side 29 (37) 01 Ovenlys Svaneke - afdeling 52 (37) 01 Ovenlys Registrering: apr Afsnit: Materiale Levetid år Indb. år: Vedligehold: % Rest levetid: Udbedres senest 01.Postgade Ældre Velux vinduer % 0-5 år D. Jürgensgade 2-30 Velux ovenlys vinduer % D. Jürgensgade Velux ovenlys vinduer % Lindevej 05.Gulehaldsstræde Velux ovenlys vinduer % Norrebakke 07.Ahornvej 08.Byfogedbakke Velux ovenlys vinduer % Otto Holst Bakke Velux ovenlys vinduer % Gryneparken Velux ovenlys vinduer % Afsnit 01: K1: Ovenlys er ældre Velux vinduer i ringe stand, inddækninger er nedslidte og bør snarest overvejes udskiftet. Afsnit 02,03,05,08,09,10: Ovenlys vinduer i afdelingerne er Velux vinduer i varierende alder og kvalitet, det påregnes at vinduer ikke udskiftes i den 10 årige vedligeholdelses periode. Tilstandsvurdering: Karakterskala: IB: Ingen bemærkninger MB: Med bemærkninger K0: Kosmetiske skader K1: Mindre alvorlige skader K2: Alvorlige skader K3: Kritiske skader UN: Bør undersøges nærmere

30 Vedligehold/behandling: side 30 Omkostninger til årligt vedligehold omfatter, diverse reparationer, justeringer samt udskiftning af defekte tætningslister mv. Ved valg af nye ovenlys, bør vælges vedligeholdelsesfrie overflader. Skønnet omkostning: 01.Udskiftning af ovenlysvinduer 02. Udskiftning af ovenlysvinduer 03 Udskiftning af ovenlysvinduer 04. ingen 05. Udskiftning af ovenlysvinduer 06. ingen 07. ingen 08. Udskiftning af ovenlysvinduer 09. Udskiftning af ovenlysvinduer 10. Udskiftning af ovenlysvinduer Omkostningsfordeling:

31 Bo42 Eftersynskort Svaneke - afdeling 52 side 31 (37) 02 Tagrender og nedløbsrør (37) 02 Tagrender og nedløbsrør Registrering: apr Afsnit: Materiale Levetid zink år Indb. år: Vedligehold: % Rest levetid: Udbedres senest Levetid pvc år 01.Postgade Zink render og nedløb Var. 1-2% D. Jürgensgade 2-30 Pvc render og nedløb % D. Jürgensgade Pvc render og nedløb % Lindevej Pvc render og nedløb % Gulehaldsstræde Pvc render og nedløb % Norrebakke Pvc render og nedløb % Ahornvej Zink render og nedløb % Byfogedbakke Zink render og nedløb % Otto Holst Bakke Zink render og nedløb % Gryneparken Pvc render og nedløb % Afsnit 01,07,08 og 09: Er opført med zink tagrender og nedløb, tagnedløb og render er i varierende alder og stand. Afsnit 02,03,04,05,06 og 10: Er opført med Plastmo pvc. Tagrender og nedløb, render og nedløb er i varierende alder og stand. Tilstandsvurdering: Karakterskala: IB: Ingen bemærkninger MB: Med bemærkninger K0: Kosmetiske skader K1: Mindre alvorlige skader K2: Alvorlige skader K3: Kritiske skader UN: Bør undersøges nærmere Tagrender Dr. Læge Jürgensgade

32 side 32 Vedligehold/behandling: Defekte tagrender og nedløb repareres/ udskiftes partielt ved skader, ved generelle tæringer/nedslidninger udskiftes render og nedløb. Det anbefales at tagrender renses 1. gang om året. Af hensyn til økonomi bør det overvejes at udskifte til pvc. Render og nedløb i byggeafsnit 3. Skønnet omkostning: Udskiftning årligt 01.Udskiftning af eksisterende render 90 m og 30 m nedløb Udskiftning af eksisterende render 252 m og 140 m nedløb Udskiftning af eksisterende render 110 m og 30 m nedløb Udskiftning af eksisterende render 90 m og 30 m nedløb Udskiftning af eksisterende render 100 m og 30 m nedløb Udskiftning af eksisterende render 60 m og 24 m nedløb Udskiftning af eksisterende render 120 m og 45 m nedløb Udskiftning af eksisterende render 50 m og 20 m nedløb Udskiftning af eksisterende render 120 m og 40 m nedløb Udskiftning af eksisterende render 90 m og 30 m nedløb Omkostningsfordeling:

33 Bo42 Eftersynskort Svaneke - afdeling 52 side 33 (40) 01 Belægninger (40) 01 Belægninger Registrering: apr Afsnit: Materiale Levetid år Indb. år: Vedligehold: % Rest levetid: Udbedres senest 01.Postgade Beton fliser/grus belægning Og asfalteret p-plads Var. 1-2% D. Jürgensgade 2-30 Beton fliser Var. 1-2% D. Jürgensgade Beton fliser Var. 1-2% Lindevej Beton fliser Var. 1-2% Gulehaldsstræde Beton fliser Var. 1-2% Norrebakke Beton fliser Var. 1-2% Ahornvej Beton fliser Var. 1-2% Byfogedbakke Beton fliser Var. 1-2% Otto Holst Bakke Beton fliser/ brosten Var. 1-2% Gryneparken Beton fliser/grus belægning Var. 1-2% belægning. Afsnit 01: Private flise terrasser ved 2. lejemål samt grusbelagt fællesareal i gård. Asfaltbelagt fællesvej. Afsnit 02-07: Private flise terrasser ved boliger. Afsnit 08: Afsnit 09: Flisebelagte stier. Fælles flise terrasse. Afsnit 10: Fælles flisebelagt terrasse i væksthus, flisestier samt grusbelagt adgangs vej og p-plads. Tilstandsvurdering: Karakterskala: IB: Ingen bemærkninger MB: Med bemærkninger K0: Kosmetiske skader K1: Mindre alvorlige skader K2: Alvorlige skader K3: Kritiske skader UN: Bør undersøges nærmere Byggeafsnit 03.

34 side 34 Vedligehold/behandling: K1: Fliseterrasser afsnit 02, fremstår med sætninger og skader, K1: Flisestier afsnit 08, fremstår med sætningsskader, det anbefales at foretage opretning/ udskiftning af belægninger. af belægninger sker ved mindre opretninger, udskiftning af defekte fliser samt opretning af asfalt og grus belægninger. Store sætninger kan bevirke vandsamlinger med øget nedbrud og faldskader til følge. Skønnet omkostning: m2 flise og asfaltbelægning, 300 m2 skærvebelægning. Nyetablering af arealer, ,- årligt vedligehold m2 flisebelægning og 200 m2 asfalt belægning Nyetablering af arealer ,- årligt vedligehold m2 flisebelægning Nyetablering af arealer ,- årligt vedligehold m2 Flisebelægning. Nyetablering af flisearealer ,- årligt vedligeh m2 flise og asfaltbelægning, 100 m2 asfalt belægning. Nyetablering af arealer årligt vedligehold m2 fliser og 25 m2 asfalt belægning. Nyetablering af arealer ,- årligt vedligehold m2 fliser og 420 m2 asfalt belægninger. Nyetablering af belægninger ,- årligt vedligehold m2 flisebelægning. Nyetablering af belægninger ,- årligt vedligehold m2 flisebelægning og 200 m2 markstens belægning. Nyetablering af belægninger årligt vedligehold m2 flisebelægning og 280 m2 skærvebelægning. Nyetablering af belægninger årligt vedligehold Omkostningsfordeling:

35 side 35 Bo42 Eftersynskort Svaneke - afdeling 52 (47) 01 Tage (47) 01 Tage Registrering: apr Materiale levetider: Indb. Vedlige- Rest Udbedres Afsnit: teglsten år år: hold: % levetid: senest Tagpap/eternit år 01.Postgade Røde vingetagsten % D. Jürgensgade 2-30 Røde vingetagsten % D. Jürgensgade Røde vingetagsten % Lindevej Røde vingetagsten % Gulehaldsstræde Røde vingetagsten % Norrebakke Grå eternit % Ahornvej Røde vingetagsten % Byfogedbakke Røde vingetagsten % Otto Holst Bakke Røde vingetagsten % Gryneparken Liste tagpap dækning % Afsnit og 07: Tage er belagt med røde vingetagsten, i varierende alder, tagbeklædning fremstår i god stand. Afsnit 06: MB: Tagdækning er udført med grå, asbestfrie eternit plader, levetid for ny eternit er noget lavere end for teglsten, det må forventes at eternit udskiftes i sidste del af vedligeholdelses periode. Afsnit 08 og 09: MB: teglsten er ældre vingetagsten genbrugt fra tidligere bygninger, i forbindelse med ombygninger er etableret undertage og nye lægter, levetid for vingetagsten er ved at være opbrugt. Afsnit 10: Tagdækning udført som liste tagpap dækning, fremstår i rimelig stand men har begrænset levetid, tagpap må forventes udskiftet i kommende vedligeholdelses periode. Tilstandsvurdering: Karakterskala: IB: Ingen bemærkninger MB: Med bemærkninger K0: Kosmetiske skader K1: Mindre alvorlige skader K2: Alvorlige skader K3: Kritiske skader UN: Bør undersøges nærmere

36 side 36 Vedligehold/behandling: Tagflader eftergås jævnligt, specielt efter storme, sne og kraftige regnskyl. Manglende, knækkede eller defekte tagdæknings materialer udskiftes. Tag rum inspiceres for kontrol at tæthed mod sne og fugt. Konstant op fugtning vil bevirke nedbrydning råd og eventuelt svampeskader. Skønnet omkostning: 01.Etablering af nyt tegltag. 600 m2 02. Etablering af nyt tegltag m2 03 Etablering af nyt tegltag. 640 m2 04. Etablering af nyt tegltag. 460 m2 05. Etablering af nyt tegltag. 600 m2 06. Etablering af nyt eternit tag. 300 m2 07. Etablering af nyt tegltag. 600 m2 08. Etablering af nyt tegltag. 370 m2 09. Etablering af nyt tegltag. 700 m2 10. Etablering af nyt tagpaptag. 200 m2 Kr Omkostningsfordeling:

37 side 37 Bo42 Eftersynskort Svaneke - afdeling 52 (47) 02 Gavlbeklædninger (47) 02 Gavlbeklædninger Registrering: apr Materiale levetider: Indb. Vedlige- Rest Udbedres Afsnit: teglsten år år: hold: % levetid: senest Tagpap/eternit år 01.Postgade Røde teglsten/malet % D. Jürgensgade 2-30 Træ beklædning malet % D. Jürgensgade Træ beklædning malet % Lindevej Teglsten malet % Gulehaldsstræde Træ beklædning malet % Norrebakke Teglsten malet % Ahornvej Teglsten malet % Byfogedbakke Teglsten malet % Rødvingetagsten 09.Otto Holst Bakke Teglsten malet % Rødevingetagsten 10.Gryneparken Liste tagpap % Afsnit 01: Murede og malede gavle, fremtræder i god stand. Afsnit 02,03 og 05: Træ beklædte gavle er malerbehandlede og fremstår i god vedligeholdt stand, gavle malerbehandles hver 5-6 år, speciel opmærksomhed iagttages på syd og vest vendte gavle. Eventuelle rådskader udbedres inden malerbehandling. Afsnit 04,06,08 og 09: Murede og pudsede gavle, malerbehandling er medtaget under facader. Afsnit 10: Gavle er udført som liste tagpap dækning, afvalmet del af tagflade. Tilstandsvurdering: Karakterskala: IB: Ingen bemærkninger MB: Med bemærkninger K0: Kosmetiske skader K1: Mindre alvorlige skader K2: Alvorlige skader K3: Kritiske skader UN: Bør undersøges nærmere

Bo42. Afdeling 13. Thorkildsvej 57

Bo42. Afdeling 13. Thorkildsvej 57 Afdeling 13 Thorkildsvej 57 Tilstandsrapport 2012 Afdeling 13 Thorkildsvej 57 Tilstandsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side

Læs mere

Bo42. Højvangsparken. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Højvangsparken. Tilstandsrapport 2014 Tilstandsrapport 2014 Kommandanthøjen 1-51/Torneværksvej 41-71 2-60/Holger Lundgrens Vej 1-54 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion

Læs mere

Bo42. Strandgården. Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52

Bo42. Strandgården. Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2014 Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Bo42. Møllegården. Hedebovej 2-32

Bo42. Møllegården. Hedebovej 2-32 Møllegården Hedebovej 2-32 Tilstandsrapport 2012 Møllegården Hedebovej 2-32 Tilstandsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 8 4. side

Læs mere

Bo42. Ågården. Ågården 1-34

Bo42. Ågården. Ågården 1-34 Ågården Tilstandsrapport 2012 Ågården Tilstandsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget side 41

Læs mere

Bo42. Afdeling 19. Lynghøjen 1-45 Tilstandsrapport 2014

Bo42. Afdeling 19. Lynghøjen 1-45 Tilstandsrapport 2014 Afdeling 19 Tilstandsrapport 2014 Afdeling 19 Lynghøjen 1-45 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 8 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Bo42. Støberigården. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Støberigården. Tilstandsrapport 2014 Støberigården Tilstandsrapport 2014 Støberigården Østergade 72 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 6 4. side 7 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Bo42. Afdeling 12. Thorkildsvej 59-65

Bo42. Afdeling 12. Thorkildsvej 59-65 Afdeling 12 Thorkildsvej 59-65 Tilstandsrapport 2011 Afdeling 12 Thorkildsvej 59-65 Tilstandsrapport 2011 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Strandgården

Knudsker Boligselskab. Strandgården Knudsker Boligselskab Strandgården Tilstandsrapport 2007 Knudsker Boligselskab Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Bo42. Pakhuset. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Pakhuset. Tilstandsrapport 2014 Pakhuset Tilstandsrapport 2014 Pakhuset Provstegade 1-9 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 8 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Bo42. Afdeling 56. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Afdeling 56. Tilstandsrapport 2014 Afdeling 56 Tilstandsrapport 2014 Afdeling 56 Rosenvej 1-15/Rosenvej 2-24 Thorkildsvej 35-43/Gartnervangen 16-22 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Bo42. Midgården II. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Midgården II. Tilstandsrapport 2014 Midgården II Tilstandsrapport 2014 Midgården II Midgårdsvej 20-66 / Asavej 27-37 / Willumsvej 2-12 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Pakhuset

Knudsker Boligselskab. Pakhuset Knudsker Boligselskab Pakhuset Tilstandsrapport 2006 Knudsker Boligselskab Pakhuset Provstegade 1-9 Tilstandsrapport 2006 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3.

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Bo42. Afdeling 7. NordParken. Gartnervangen 24-64

Bo42. Afdeling 7. NordParken. Gartnervangen 24-64 Afdeling 7 NordParken Gartnervangen 24-64 Tilstandsrapport 2010 Afdeling 7 Gartnervangen 24-64 Tilstandsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Bo42 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014

Bo42 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 6 4.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Midgården I

Knudsker Boligselskab. Midgården I Midgården I Tilstandsrapport 2007 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015 Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 215 Afdeling 3 Byvangen 26-4 & 23-33 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om tilstandsrapport side 3 Større renoveringsopgaver side 5 Anvendelsesbudget side 8 Udarbejdet:

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Bo42 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2014

Bo42 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2014 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2014 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4.

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4.

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Bo42. Afdeling 10. Slåenvej 10-26

Bo42. Afdeling 10. Slåenvej 10-26 Bo42 Slåenvej 10-26 Tilstandsrapport 2013 Side 2 Bo42 Slåenvej 10-26 Tilstandsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 3 3. Konklusion side 6 4. side 7 5.

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Bo42. Søndergården II afdeling 39. Tilstandsrapport 2013

Bo42. Søndergården II afdeling 39. Tilstandsrapport 2013 Søndergården II afdeling 39 Tilstandsrapport 2013 side 2 Bo42 Søndergården II afdeling 39 Tilstandsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Bo42. Afdeling 9. Slåenvej 1-49. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Afdeling 9. Slåenvej 1-49. Tilstandsrapport 2014 Afdeling 9 Slåenvej 1-49 Tilstandsrapport 2014 Afdeling 9 Slåenvej 1-49 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 8 4. side 9

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse Bygningsscreening

Fremtidssikringsanalyse Bygningsscreening Fremtidssikringsanalyse Bygningsscreening Afd. 52, Svaneke, Bo42 Rønne Afd. 52 Svaneke Untitled layer Ahornvej 1-17 Postgade 6A-6C D. Jürgensensgade 2-30 D. Jürgensensgade 25-35 Lindevej 7-17 Guldhaldstræde

Læs mere

Bo42. Afdeling 2. Pæretræsdalen & 25-39

Bo42. Afdeling 2. Pæretræsdalen & 25-39 Afdeling 2 Pæretræsdalen 26-40 & 25-39 Tilstandsrapport 2012 Afdeling 2 Pæretræsdalen 26-40 & 25-39 Tilstandsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3.

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 5 bygninger fra perioden 1980 til 2000, hvoraf 3 er sammenbyggede. Én bygning er sammenhængende med denne med en forbindelsesgang

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT Ejerforeningen Brammersgade 2-2A Gennemført og rapporteret af: Christoph Höflich Byggeteknisk konsulent Sanders Forte 1 6400 Sønderborg (+45) 4169 4114 www.hoeflich.dk september

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere