KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne"

Transkript

1 KIRKENYT osted, allerslev, rorup og glim sogne November - December Januar - Februar 2012

2 INDHOLD: Side 2: Påske og pinse udsprang af JUL! Side 3: Påske og pinse udsprang af JUL! Side 4-5: Arrangementer i Osted og Allerslev Side 6-7: Fælles kalender Side 8-9: Arrangementer i Rorup - Glim Side 9: Nyt tegl på kirketårnet Side 10: Det historiske hjørne Side 11: Navne og adresser og Nyhedsbrev Side 12: Bagsiden om bladet Kirkebladet for Osted, Allerslev, Rorup og Glim sogne er planlagt til at udkomme tre gange om året i månederne februar, juni og oktober. Bladet udgives af de fire menighedsråd og redigeres af sognepræsterne. Det trykkes i eksemplarer af Midtsjællands Bogtryk i Tølløse og distribueres som tillæg i Midtsjællands Folkeblad i de tre sogne til samtlige husstande. I Glim sogn uddeles det på anden vis. Endvidere ligger kirkebladet fremme i de fire kirker. Forsidefoto ved Sebastian Eskildsen Lavringe Å. Påske og pinse udsprang af JUL! Når dette kirkeblad kommer ud i hjemmene omkring 1. november, er der måske ikke så mange, der tænker på Advent og jul bortset altså fra dem, der lever af at sælge julen. Det gør jo ikke bare forretningsfolk. Det gør præster da også. Men før jul kommer Allehelgens Dag, hvor vi mindes vore kære døde i kirken og på kirkegården. Så er der sidste søndag i kirkeåret, hvor vi tager afsked med det gamle kirkeår for den efterfølgende søndag at tage hul på et nyt. Der er altså længe til jul. Og dog. Julen har i umindelige tider været den store kirkefest, hvor kirkerne fyldes af glade og forventningsfulde mennesker. Hvor herligt! Men konfirmanderne kigger lidt undrende på præsten, når han fortæller, at faktisk fejrede man slet ikke kristen jul de første 300 år af kristenhedens historie. Den kristne jul, hvor vi fejrer, at Gud blev menneske i Jesus julenat, er hverken den ældste eller største kirkefest. Det er og bliver påsken opstandelsesfesten. Men både påske og pinse udsprang af jul, som Grundtvig skriver i en af sine store gudstjenestesalmer (salmebogens nr. 403: Denne er dagen, som Herren har gjort). Det betyder ganske enkelt, at uden julen uden Jesus-barnets fødsel uden Guds bliven menneske i kød og blod kunne vi naturligvis hverken fejre hans opstandelse eller Helligåndens komme eller kirkens fødselsdag. Det, som adskiller kristendom fra al anden religion, er jo netop, at den kristne Gud tager krop. Gud er ikke længere den fjerne, mægtige, ophøjede Gud, er ikke længere den despot, som man får indtryk af, at han er både i jødedom og i islam. Nej, Gud stiger ned og aflægger sig så at sige alle sine magtmidler. Det er jo et paradoks, altså en tilsyneladende fornuftsstridig eller selvmodsigende påstand. Den stærke Gud bliver et svag menneske. Almagt og afmagt hænger sammen. Derfor er kristendom ikke en nær så logisk størrelse som de andre monoteistiske gudsforestillinger. Den kristne Gud er paradoksets Gud. Nok én og dog tre. Jul, påske og pinse. Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd, som vi siger i trosbekendelsen. Niels Grønkjær, som er valgmenighedspræst i Vartov og tidligere lektor i etik og religionsfilosofi i Aarhus skriver i sin seneste bog, Den nye Gud. Efter fundamentalisme og ateisme, at kristendommen handler om at kunne tælle til tre. Det er jo en pudsig formulering, og det lyder meget simpelt. Ethvert barn kan da tælle til tre. Men den treenige Gud har vi foreløbig brugt ca år på at forstå. Det er netop derfor, at vi har en kirke. Det er kirkens opgave at håndtere paradokser og producere ritualer for nu at udtrykke det sådan lidt sammentræng. Det betyder jo blot, at kirkens aldrig afsluttede opgave er at formidle kristentro på en måde, så budskabet stadigvæk vedkommer mennesker. Kirken er i denne sammenhæng ikke nogen stor forkromet størrelse, en institution eller organisation, men slet og ret et møde mellem mennesker, der tror, at Jesus Kristus stadigvæk har noget at sige i deres tilværelse. Derfor er der mennesker, som bruger megen tid på teologiske studier. Derfor skrives der hele tiden nye bøger om Gud. Som f.eks. Lars Qvortrups Paradoks-håndtering og ritualproduktion. Det lyder jo lidt højttravende. Men han forsøger såmænd bare at give nogle svar på spørgsmålet: Kan et moderne menneske tro på Gud? Eller, mere præ-

3 cist: Er det at tro på Gud foreneligt med det at være moderne? I denne bog er der nogle interessante svar både til ateister og til grosbøller. Så den vil jeg gerne anbefale. Når vi snart tager hul på et nyt kirkeår, så gør vi det i den treenige Guds navn sådan som vi jo gør det hver søndag og ved dåb og bryllup og begravelse. Kan vi overhovedet vide noget om Gud? Nuvel, der er i tidens løb skrevet hele biblioteker om Gud. Men kan vi i virkeligheden vide noget om Ham? Som kristne ville vi sige, at der kun kan siges noget meningsfuldt om Gud, fordi han blev menneske. Gud blev menneske i kød og blod, og Guds ånd virker gennem Helligånden. Ligesom vores liv handler om bevægelse, at kunne flytte sig, således handler kristendommen om bevægelse, at blive bevæget. Dét menneske, som ikke flytter sig, dør. Dén Gud, som er ubevægelig og uforanderlig, afgår tilsvarende ved en stille død. Advent og jul er menneskers møde med en levende Gud, der er i bevægelse. Gud flyttede sig på afgørende vis, da han blev menneske. Kristentro er en menneskelig gudstro. Igen et paradoks. Med sin menneskeliggørelse viser Gud, at han ikke i længden er i stand til at leve uden verden uden at der er nogle mennesker at dele verden med. Gud blev menneske af kærlighed. Men det var også af kærlighed, at han døde. I kristendommen hører lidelse og kærlighed sammen. Det er ikke livet, der er stærkere end døden. Det er kærligheden. Og kærligheden viser sig netop ved, at den kommer ubelejligt. Som et hjælpeløst barn, der fødes på det forkerte tidspunkt og på det mest ubelejlige sted. Skulle sådan et pattebarn da virkelig være en Mægtig-Guds levende krop? Det udtrykker julens store salmedigter, Hans Adolph Brorson, på denne mageløse vis: Hvi lod du ej udspænde en himmel til dit telt og stjernefakler brænde, o store Himmel-helt? Hvi lod sig ej til syne en mægtig englevagt, som dig i silkedyne så prægtig burde lagt? Nej! Jesus får sit leje i denne gode jul, hvor betlere de pleje at lægge sig i skjul. Glædelig Advent og jul glædelig påske og pinse ja, glædelig det hele! Torsten Dam-Jensen Arrangementer i Osted og Allerslev Vi mindes vore døde Allehelgen i Allerslev og r den 6. november. Efter gudstjenesten i kl. bydes på et glas sherry i våbenhuset. I Osted fortsætter vi samværet i forbindelse med gudstjenesten kl i Stalden, hvor der bydes på en bid brød. Sognepræsten vil præsentere nogle høstbryg og fortælle lidt om forholdet mellem kirke og øl, herunder begrebet gravøl. Ved begge arrangementer er der sædvanen tro mulighed for at gå ud på gravene og tænde lys. Hvis man ikke selv medbringer lys, kan man få udleveret et gravlys i våbenhuset. Jeg ved, hvor håbet grønnes da, når alting falmer her; min frelsers træ på Golgata en evig krone bær. (Salmebogens nr. 732, vers 6) Sogneaften i Munkehuset Peter Dürrfeld om Gud i musikken Tirsdag den 8. november kl får vi besøg af Peter Dürrfeld, som i foråret udgav bogen Gud i musikken. Siden tidernes morgen har musik haft en religiøs dimension. I Gud i musikken viser forfatteren og foredragsholderen, hvordan det religiøse og det specifikt kristelige toner frem i en række af musikhistoriens allerstørste værker og hos de mest berømte komponister. Dürrfeld tager os med på en både personlig og musikalsk jagt på Gud og finder ham blandt andet så forskellige steder som Mozarts Requiem, Bachs Matthæuspassionen, Mahlers 2. symfoni og Arvo Pärts Credo. 3

4 Juniorkonfirmandafslutning Vi slutter efterårets forløb af med en festlig gudstjeneste i Allerslev kirke søndag den 27. november kl.. Se mere om projektet på bagsiden af kirkebladet. Nøj, det er for børn -! Lørdag den 10. december kl. opfører Danmarks FolkekirkeligeSøndagsskoler forestillingen Lille Engel i Allerslev kirke - et juledukketeater for børn op til ca. 9 år. De to dukker, Anna og Henrik, går på opdagelse i juleevangeliet. Her møder de den lille engel, som gerne vil være med, hvor det sker, nemlig når Gabriel bliver sendt med bud til Maria. Lille Engel varer ca. 20 min., hvorefter der er sang og leg med børnene samt trylleshow. Vi slutter med lidt julegodter i våbenhuset. Nytåret begynder i! For tredje år i træk tager vi hul på det nye med en gudstjeneste i kl nytårsaftensdag på et klokkeslæt, så man kan nå at komme i teatret, eller hvad man nu har af nytårstraditioner. Efter gudstjenesten bydes på champagne og kransekage i våbenhuset. Også i Osted går vi nye tider i møde. Nytårsdag er der fællesgudstjeneste i kl ved Marianne Kristensen. Julekoncert i Søndag den 4. december kl synger Roskilde Domkirkes Pigekor advents- og julemusik af bl.a. Benjamin Britten, Michael Bojesen og John Rutter. Udover kormusik vil koncerten også byde på trompet-spil og solosang. Freja Højland Høj, lokal Osted-pige og sopran i Roskilde Domkirkes Pigekor, synger arier fra Händels Messias. Roskilde Domkirkes Pigekor har på få år udviklet sig til et stort og velsyngende kor med 50 piger i alderen år. Koret akkompagneres af Merete Kuhlmann, der er organist i Skt. Jørgensbjerg kirke, Roskilde. Dirigent er Christa Brix Hauser. Fredagstræf i Stalden historien om Elvira Madigan og Sixten Sparre Fredag den 9. december gæster Dines Bogø vor sognegård i Osted. Midt i Adventshyggen skal vi høre historien bag kærlighedstragedien mellem den smukke danske cirkusprinsesse Elvira Madigan og den kække svenske officer Sixten Sparre, som begge forlod denne verden på så sørgelig en vis. Foredrag ledsages af mange billeder, som illustrerer dramaet på Tåsinge for mere end 100 år siden og tiden derefter. Bogø beretter om de to unge mennesker, flugten fra Sverige til Danmark, opholdet på Tåsinge, de sidste timer, begravelsen og om den store opmærksomhed, der periodevis har været om parret. Vi begynder som sædvanligt kl., og kaffebordet er dækket Vel mødt! Sogneaften i Munkehuset om de dansk-vestindiske øer Ved årets første sogneaften i Munkehuset fortæller John Harpsøe om de dansk-vestindiske øer. den 10. januar 2012 kl Hvorfor besluttede en gruppe danskere at slå sig ned på øen Skt. Thomas i 1666? Hvad har de dansk-vestindiske øer at gøre med Grønland, 1. verdenskrig, Tordenskjold, Napoleon, Columbus, Odd Fellow Palædet, Sortskæg, Francis Drake og Søren Kierkegaard? Hvorfor solgte Danmark øerne til USA i 1917? Disse og mange andre spørgsmål får vi svar på denne aften. Foredragsholderen har været i Rigsarkivet og udvalgt spændende episoder og begivenheder blandt de ca hyldemeter materiale, der opbevares der. Vi har tidligere hørt Harpsøe ved et Fredagstræf og véd derfor, at der venter os en spændende og oplysende aften. 4

5 Kyndelmisse i med tempelriddere og candle light-stemning For nogle år siden holdt vi en såkaldt tempelridder-gudstjeneste, hvor konfirmanderne iklædte munkekutter medvirkede. Torsdag den 2. februar kl på selveste Kyndelmisse kan vi atter opleve ved en anderledes gudstjeneste. Rummet er oplyst af mange hundrede levende lys, og kirkehvælvingerne genlyder af middelalderlig munkesang. Kyndelmisse, som frem til 1770 var en officiel helligdag i Danmark, er lysenes fest og tillige en mindefest for Marias renselse, da hun 40 dage efter Jesu fødsel efter jødisk skik fremstillede ham i templet i Jerusalem. I gamle dage samledes man til kjørmesgilde, og det er på en måde det samme vi gør, når vi efter gudstjenesten samles i Munkehuset til et traktement. Ifølge gamle traditioner spiser man pandekager med kødfyld til Kyndelmisse. Vi skal også synge sammen, bl.a.: for nu er kålen liggende, og nu står tjørnen stikkende og spidder sne på piggene; og nu kom Kjørmes-knud! Koncert med Lejre Musikskole At har en usædvanligt fremragende akustik, ved alle, der har været i rummet. Derfor afholder elever og lærere fra Lejre Musikskoles klassiske talentlinje koncert i kirken søndag den 5. februar kl Fredagstræf i Stalden Hans Larsen om skolerne i Osted Første Fredagstræf i 2012 finder sted den 10. februar kl.. Hans Larsen, som har boet hele sit liv i Osted, vil fortælle om byens skoler. I 2010 udgav han bogen Osted gamle skole på Byvejen. Bygningen fra 1888 ligger der stadigvæk, men det var ikke den første skole i byen, og det blev heller ikke den eneste og sidste. Den nye centralskole åbnedes i 1940, hvorved man samlede den gl. skole samt Kirkebjerg og Osager småskoler under ét. Hans Larsen bringer også en række portrætter af de gamle skolelærere. Velkommen til en spændende eftermiddag i lokalhistoriens tegn. Kunstudstilling i Stalden I efteråret udstiller Hanne Mortensen i Stalden ved Osted Præstegård. Billederne kan ses i forbindelse med nogle af de andre arrangementer. Højskoleaftener i foråret 2012 Der er fastlagt tre aftener på Osted Fri- og Efterskole under temaet: Demokrati mellem værdier, politik og åndelighed. Programmet ser således ud: Tirsdag den 24. januar Rune Lykke om det danske demokrati. Tirsdag den 28. februar Sørine Gotfredsen om de åndløse politikere Tirsdag den 20. marts Jørgen Bæk Simonsen om det arabiske forår. Kommende arrangementer Provstigudstjeneste i Allerslev søndag den 11. marts Sogneaften i Munkehuset tirsdag den 13. marts Fredagstræf i Stalden den 27. april Sogneaften i Munkehuset tirsdag den 8. maj Pilgrimsvandring og frokost søndag den 3. juni Fredagstræf i Stalden den 14. september Fredagstræf i Stalden den 14. december. 5

6 r og aktiviteter November-december Januar-februar 2012 Dato Sted tidspunkt Arrangement Præst Omtale 2. november Stalden Osted Menighedsrådsmøde 3. november Torsdag Munkehuset Allerslev Menighedsrådsmøde Konstituerende møde 6. november Alle Helgens Dag ledsages af sang ledsages af sang 7. november Mandag 8. november Tirsdag 9. november 13. november 21. s. e. trinitatis 16. november 20. november Sidste s. i kirkeåret 23. november 27. november 1.s.i advent 1.december Torsdag 4. december 2.s.i advent 7. december 8. december Torsdag 9. december Fredag 10. december Lørdag 11. december 3.s.i advent 16. december Fredag 18. december 4.s.i advent 21. december 24. december Juleaften 25. december 1. juledag Sognehuset Rorup Foredrag om unge og identitet ved Anders Kofoed Pedersen Munkehuset Allerslev Sogneaften: Peter Dürrfeld om Gud i musikken Sognehuset Rorup Rorup menighedsråd konstituerende møde Guitarkoncert med Mikkel Andersen Sognehuset Rorup Aftensang Foredrag med Niels Erik Grunnet om Selma Lagerlöf Sognehuset Rorup Glim menighedsråd konstituerende møde Juniorkonfirmandafslutning Munkehuset Allerslev Menighedsrådsmøde Koncert med Domkirkens pigekor Stalden i Osted Menighedsrådsmøde / Julekoncert med Sonuskoret Stalden i Osted Fredagstræf: Dines Bogø om Elvira Madigan Juledukketeater Juleafslutning for børnehave og dagplejer De 9 læsninger De 9 læsninger Glim Kirke Juleafslutning for Glim Skole

7 November-december Januar-februar 2012 Dato Sted tidspunkt Arrangement Præst Omtale 26. december 2. juledag 31. december Nytårsaftensdag 1.januar nytårsdag januar 1.s.e.H3K Glim Kirke Familie- og børnegudstjeneste. Spejdernes nytårsparade 10. januar Tirsdag 11. januar 15. januar 2.s.e.H3K 22. januar 3.s.e.H3K 25. januar 29. januar Sidste s e H3K 30. januar Mandag 1. februar 2. februar Kyndelmisse 5. februar Søndag septuagesima 8. februar 9. februar Torsdag 10. februar Fredag 12. februar Søndag seksagesima 14. februar Tirsdag 19. februar Fastelavns søndag 26. februar 1. søndag i fasten 4. marts 2. søndag i fasten Munkehuset Allerslev Sogneaften John Harpsøe om Dansk-Vestindiske Øer Sognehuset Rorup Sognehuset Rorup Rorup menighedsrådsmøde Aftensang Dea Fog: Kristuslegender af Selma Lagerlöf : Marianne N. Kristensen : Torsten Dam-Jensen Kirkekaffe Se omtale Kb: kirkebil (se sognet) Kirkebil til gudstjenester Bævere på Kirkebesøg Ulve på Kirkebesøg Stalden i Osted Menighedsrådsmøde Tempelriddergudstjeneste og kyndelmissetraktement i Munkehuset Koncert med Lejre Musikskole Sognehuset Rorup Rorup menighedsrådsmøde Munkehuset Allerslev Menighedsrådsmøde Stalden i Osted Fredagstræf: Hans Larsen om Osted gamle skole Koncert med Bente Kure og Leif Ernstsen 9.30 Familie- og børnegudstjeneste Fastelavn. Familiegudstjeneste r og aktiviteter 7

8 Arrangementer i Rorup og Glim Foredragsaften om unge og identitet Mandag den 7. november kl i Sognehuset. Anders Kofoed Pedersen er kendt fra Robinson i 2003 og kendt som en blændende foredragsholder og freelance rejseskribent for både Politiken, Kristeligt Dagblad og Berlingske Tidende. Han har holdt stribevis af foredrag og arbejdet med unge både frivilligt og offentligt. Med en uhøjtidelig og ligefrem tilgang til livet bilder han sig ikke ind, at han har en hemmelig tilgang til livet; men at han evner at videreformidle sine egne erfaringer så andre forstår det og får mennesker til at tro, at de også har et liv, der er værd at leve. Der vil samme aften være mulighed for konfirmandforældre og konfirmander at tale om konfirmationsforberedelsen. Guitarkoncert med Mikkel Andersen 9. november kl i Glim Kirke. Spansk og klassisk guitarmusik. Mikkel Andersen er ofte hørt på P2. Hør lidt af hans spil på hjemmesiden En koncert, der kan anbefales! Konfirmandindskrivning til november efter gudstjenesten kl. i Rorup Kirke Medbring dåbs- og fødselsattst eller fødsels- og navneattest. Foredragsaften om Selma Lagerlöf 16. november kl i Sognehuset. Efterårets forfattertema fortsætter med Selma Lagerlöf. Gösta Berlings saga, Kristuslegender, Jerusalem, Niels Holgersens vidunderlige rejse, Kejseren osv. Hun modtog som den første kvindelige forfatter Nobelprisen i litteratur. Foredragsholder er Niels Erik Grunnet. Han har været præst ved Aalborg Domkirke, Fredensborg og sidst i Haarby. Han har været formand for Nordsjællands grundtvigske Højskoleforening og udgivet et par prædikensamlinger. Konfirmandtræf i Roskilde Domkirke 22. november kl For årets konfirmander er der totalteater, opgaver, salmesang, dramatik og velsignelse i Roskilde Domkirke Julekoncert med Sonuskoret 8. december kl i Glim Kirke. Adventsstemning og rytmisk julekoncert under ledelse af Berit L. Larsen. Tag familien med, børnene vil blive overrasket over, hvad de kan genkende. Hørt fra en 9årig under en koncert med Sonuskoret: den kender jeg også, den er fra Shrek. De ni læsninger. 18. december kl i Osted og kl. i Glim Kirke. Den almindelige gudstjeneste er denne søndag afløst af frelseshistoriske rids fra skabelse til julenat krydret med musik og sang. De Ni læsninger kalder man denne form. Glim Skoles juleafslutning 21. december kl i Glim Kirke. Sidste skoledag inden juleferien er der tradition for skolebørnenes Luciaoptog, korsang, optræden og en hel kirke fuld af glade forventningsfulde børn. Det får sin afslutning i år, som er det sidste år for Glim Skole som Folkeskole. Vi vil forsætte med de øvrige juleafslutninger for børnehaver og dagplejer. 8

9 Spejdernes nytårsparade 8. januar kl. i Glim Kirke. Årsberetning og uddeling af årstjerner. Nytårs optræden 11. januar kl i Sognehuset Skuespiller Dea Fog vil fremføre noveller fra Kristuslegender af Selma Lagerlöf. Dea Fog er uddannet på Odense Teaters elevskole og har været engageret på Odense Teater og Ålborg Teater. Hun har instrueret og spillet på teatre i København og Aarhus og er prisbelønnet både som instruktør og skuespiller. Kirkekoncert med Bente Kure og Leif Ernstsen 14. februar kl i Glim Kirke Bente Kure og Leif Ernstsen giver koncert i Glim Kirke med Vise viser i kirken. Endelig kommer de igen! Det er lang tid siden Glim Skoles Venner arrangerede høstfest med Bente Kure og Leif Ernstsen, de tidligere lokale Glim borgere, der stadig har familie i Øm. Glæd jer til en varm og dejlig koncert i vinterkulden. Fastelavn 19. februar kl i Glim Kirke kl. i. med en børne- og familiegudstjeneste. Bagefter er der tøndeslagning arrangeret af Glim Skoles Venner på Glim Skole. 19. februar kl. i Rorup Kirke med en børne- og familiegudstjeneste. Bagefter er der tøndeslagning, som spejderne arrangerer i præstegården. Vi slutter med kakao og fastelavnsboller. Nye tegl på tårnet af Rorup Kirke fik i 1984/85 lagt nyt tag på kirkeskibet, da det var ved at være meget medtaget af tidens tand. Menighedsrådet havde en sagkyndig arkitekt, som skønnede, at taget på tårnet kunne holde et stykke tid endnu, så derfor kom der ikke nyt tag på tårnet. Der er så gået 26 år, og ved sidste provstesyn (det er provsten, hans arkitekt og menighedsrådet som sammen gennemgår kirkens bygninger og noterer sig deres vedligeholdelsesmæssige stand) blev det besluttet at søge om lov til at få nyt tag på det nu nedslidte tårntag. Kirkemureren er i skrivende stund ved at lægge de sidste tegl på, og alle er mere end velkomne til at komme og se det gode og flotte resultat. Der er samtidig mulighed for en rundvisning i kirken, hvis man ringer i forvejen til kirkeværgen. Med hilsen og glædelig jul fra kirkeværgen Leif Høgsvig 9

10 Det historiske Kirkehistorie II. fra Glim hjørne Første afsnit af Bjarne Vestergårds føljeton om kirkehistorie fra Glim sluttede med oplysning om røvet kirkesølv, svenske soldaters hærgen, kort sagt den rene elendighed. Følg her med i næste afsnit. Kong Frederik d III ( ) havde i 1658 måttet afstå Skåne, Halland, Blekinge, Bohus len, Tronhjems len og Bornholm. Sverige fik ikke erobret København, der blev tappert forsvaret af Københavns indbyggere, og det ville kongen, Frederik III takke byens borgere for, hvorfor han forærede København Bistrup Gods (Det lå der hvor Sct. Hans Hospital nu er). Bistrup Gods var meget stort, men det viste sig, at gaven var meget pantsat. Müller fik Lejregård og Glim Kirke En af de store panthavere var kongens tidligere finansminister Heinrich Müller. Panthaverne ville have deres penge, eller deres pant udleveret. Efter mange forhandlinger var det på plads Müller fik bla. Lejregård, (senere Ledreborg) Kornerupgård, og dele af Glim sogn med kirke, og alt blev overdraget til Müllers datter, Drude Müller, der havde fået Lejregård. Ejerforholdet i Glim var ca. 1/3 del til Lejregård, 1/3 del til Bistrup gods og 1/3 del var ryttergods. Gøderup forblev under Bistrup. Danmark var efterfølgende involveret i flere krige med Sverige. Tiende For de stakkels beboere i Glim sogn har tilværelsen ikke været morsom. De var fæste-bønder og deres herskab ejede dem faktisk med hus/gård, indbo osv. De skulle stadig betale tiende, en tredjedel til biskoppen, en tredjedel til præsten og en tredjedel til kirken. De 2 tredjedele skulle efter en forordning af 1661 afleveres hos kirkeejeren, Lejregård, hvilket skete. Kirken vedligeholdes af Lejregård Kirkeladen i Glim, som var hærget af Svenske soldater, blev 1661 revet ned. Fra familien Müller er der i 2 klokker, der er foræret kirken i 1688 og var familien Müller borte fra Lejregård.1740 blev Lejregård solgt til Johan Ludvig Holstein, senere greve og statsminister, og med efternavnet Holstein Ledreborg. Nedlæggelse af den gamle Alfarvej Da Lejregård overtog gik den gamle alfarvej over Sjælland stadig lige forbi nordsiden af. Der var store planer og tegninger om en helt ny vej over Sjælland. Der var flere tegninger fra 1765 og omkring 1785 var den nye vej anlagt, den vi i dag kender som A-1. Den gamle vej blev nedlagt, lå nu ved et sidespor og startede sin tornerosesøvn, som den aldrig er vågnet af. Det meste af portalen i kirkediget mod nord blev revet ned. Desværre manglede de et stykke det står der endnu. Glim kro lukkede samtidig med den nye vejs anlæggelse. På den nye vej blev der anlagt betalingssteder, ikke trængselsafgifter, men en form for vejafgift. Glædelig jul! Fortsættes. Bjarne Vestergaard 10

11 Navne og adresser Osted og r: SOGNEPRÆST Torsten Dam-Jensen, Byvejen 30 A, Osted, 4320 Lejre. Tlf Træffes bedst kl tirsdag - fredag Mandag fri. Præstesekretær: Kirkekontoret, Byvejen 30 A. Ena Nielsen Træffes tir og tors MENIGHEDSRÅD: Osted Menighedsråd: Formand: Kirsten Irene Juul Tlf Næstformand: Nils Frederiksen Kontaktperson: Anne Birgitte Larsen Kirkeværge: Ragnhild Hansen Allerslev Menighedsråd: Formand: Kurt Bierbum Tlf Næstformand: Hans Kongsgaard Nielsen Kontaktperson og kirkeværge: Finn Krog Christensen Personale ved Osted og Allerslev kirker: Graver ved Osted Kirkegård: Vakant Kontor: Byvejen 30 B, Osted, 4320 Lejre Tlf Mandag fri Gravermedhjælper: Paul Sander Hansen Graver ved Allerslev Kirkegård: Bruce W. Kiely Tlf Gravermedhjælper: Marianne Riis Diener Rorup og glim kirker: SOGNEPRÆST Marianne N. Kristensen, Rorupvej Lejre. Tlf Træffes bedst kl Torsdag bedst kl Mandag fri. Præstesekretær: Vedr. sagsbehandling på kirkekontoret. Ena Nielsen tlf MENIGHEDSRÅD: Rorup Menighedsråd: Formand og kontaktperson: Jens-Erik Mogenstrup. Tlf Kirkeværge: Leif Høgsvig. Tlf Glim Menighedsråd: Formand: Tove Thorst. Tlf Kirkeværge: Bjarne Vestergaard. Tlf Kontaktperson: Kim Damgaard. Tlf Personale ved Rorup og Glim kirker: Graver ved Rorup Kirkegård: Hans Larsen. Tlf Telefontid bedst tirsdag fredag kl Graver ved Glim Kirkegård: Kirsten Jensen. Tlf Træffes efter aftale. Telefontid bedst tirsdag fredag kl Organist: Finn Graunbøl Kirkesanger: Lars L. Larsen Berit L. Larsen HJEMMESIDER: Nyhedsbrev Følg med tiden og tilmed dig Rorup-rs nyhedsbrev, så det ses hvordan kirken bliver godt brugt både i hverdagen og i weekenderne. Efter antallet af gudstjenester, arrangementer, møder og undervisningstilbud at dømme, er det ikke en kirke, der kommer sovende til sine arrangementer. Følg løbende med i kirkens hverdag. Måske du også synes, den er et besøg værd til en gudstjeneste. Et klik på tilmeld dig nyhedsbrev ser sådan ud på hjemmesiden Der er tilvalg af nyheder fra Osted- Allerslev og r. 11

12 Bagsiden Juniorkonfirmander fra Allerslev Skole På 17. år i træk har elever fra Allerslev Skole fået tilbud om juniorkonfirmandundervisning. Vi plejer at have næsten hele klasser og over 30 elever, når skoleskema og undervisning af alle spor går op i en højere enhed. I år har der ikke været mulighed for at fortælle børnene om tilbuddet, der er kun sendt invitationer ud. Men ikke desto mindre har vi sendt næsten 50 invitationer ud i Allerslev og Rorup sogne til de døbte på 3. klassetrin. Det er så godt som 100% af hele årgangen. Det har givet et hold på 10 med stærkt vokseværk. Da Torsten og jeg underviste dem sidst i september var der 17! Den 27. nov. kl. afslutter holdet undervisningen, som er ledet af Henriette Brix W. Andersen, med en festlig børnegudstjeneste i Allerslev Kirke, hvor både Torsten og jeg deltager. Bagefter er der hygge i Munkehuset. Kom og vær med - juniorkonfirmand eller ej. Familiegudstjenesten vil være en alle tiders markering af første søndag i advent. Glædelig jul! Marianne N. Kristensen Smil Der var en lille fattig københavnerdreng, hvis mor var blevet syg, og da julen nærmede sig og moderen grædende havde betroet sønnen, at der nok ikke blev hverken juletræ eller gaver i år, gik drengen afsides, fast besluttet på, at der måtte gøres noget alvorligt ved sagen, ikke for hans, men for moderens skyld. Drengen satte sig hen og skrev et rørende brev til Vorherre, og da han havde gode grunde at fremføre, faldt det ikke svært. Problemerne meldte sig først, da han havde lukket kuverten og skulle til at adressere den. Den endte med, at han skrev: Til Vorherre, Kongens Nytorv. Og smed brevet i postkassen. Det gav postvæsenet noget at tænke over, men da man havde åbnet brevet og konstateret, hvad det drejede sig om, valgte man at sene det til skibsreder A.P. Møller, der jo havde kontorer på Kongens Nytorv. Denne læste brevet og foranledigede, at der blev sendt drengen 250 kr. Det blev alle tiders jul i det lille hjem. Og da højtiden var vel overstået, skrev drengen et takkebrev til Vorherre. Postvæsenet kendte jo nu adressen og brevet nåede også denne gang A. P. Møller, som læste: Kære Vorherre! Tak for den dejlige jul, du gav mor og mig. Men vil du ikke nok en anden gang lade være med at lade A.P. Møller ekspedere dine julegaver. Jeg havde bedt om 500 kr. og han beholdt det halve.

KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne

KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne KIRKENYT osted, allerslev, rorup og glim sogne November - December 2012 - Januar - Februar 2013 INDHOLD: Side 2: Indhold, om bladet, Ansigt til ansigt. Side 3: Træfældninger på Allerslev kirkegård Nyt

Læs mere

KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne

KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne KIRKENYT osted, allerslev, rorup og glim sogne Marts - April - Maj - Juni 2012 INDHOLD: Side 2: Indhold, om bladet, Ansigt til ansigt. Side 3-4: på tværs Side 5: Det historiske hjørne. Side 6-7: Arrangementer

Læs mere

KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne

KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne KIRKENYT osted, allerslev, rorup og glim sogne Marts - April - Maj - Juni 2013 INDHOLD: Side 2: Indhold, om bladet, Ansigt til ansigt Side 3: Skal præsten være troende? Side 4-7: Arrangementer i Osted

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006 Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Kirke i Rundetårn Mangler der noget inventar i Fredens Kirke i februar og

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013

Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013 Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013 Indhold Salmens tonestige Side 2 Valgt til menighedsrådet Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Børnesider Side 6-10 Indvielse

Læs mere

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Den himmelblå»jesus blir født på anden sal i Magasin du Nord. Han griner, når du trykker på en fodpedal sir goddag til sin mor..«sådan synger Shubidua

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Vinter 2014/2015 December Januar Februar Nr. 1 30. årg. www.skivesogn.dk Karsten Nissens afskedsprædiken Søndag d. 28. september holdt Karsten Nissen sin afskedsprædiken, og satte

Læs mere

De ni sogne. Kong Vinter nærmer sig, og det er tid til grandækning. Vinter 2013-14 December, januar og februar

De ni sogne. Kong Vinter nærmer sig, og det er tid til grandækning. Vinter 2013-14 December, januar og februar De ni sogne Vinter 2013-14 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge Kong Vinter nærmer sig, og det er tid til grandækning 2 Kirkegårdene

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Sogneblad for Rønne Skt.Nicolai-Nyt Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Kirkens naboer: Dåben er et godt sted at begynde Hotel Af og sognepræst katolsk Peter Hauge Madsen pigeskole Vi har en stærk tradition

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan.

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Brande-Grene Kirkehøjskole se s. 7 Blåhøj: Allehelgens gudstjeneste 1. oktober kl. 19.30

Læs mere

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER KIRKEBLADET for Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø 79. årgang. - NR. 4 - SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2014 I DETTE NUMMER Et godt fundament 2 Det sker 4 Kalender 6 Faaborg og Diernæs sogne 8 Lyø og Avernakø

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Nr. 101 januar - juli 2015 KÆRE ALLE SAMMEN! Året 2014 har haft fokus på mange store begivenheder. For os har fokus i særlig grad været på byggeriet af Voldum Kirkehus,

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Nr. 56 Marts April Maj 2013 23. årgang

Nr. 56 Marts April Maj 2013 23. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 56 Marts April Maj 2013 23. årgang Påskeklokken Det er de mærkeligste ting, der kan blive siddende i en! God integration, sagde hun, da omvisningen

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING Sculptures by the sea af Line Nilsson Ravn Kunst fra hele verden, har netop som mange vil vide, gennem en måned, prydet

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 3 september 2008 15. årgang Allehelgen Allehelgensdag har igennem de senere år fået en stigende betydning. Flere og flere er blevet opmærksomme på, at denne søndag

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 1 April Maj Juni Juli August 2014 Nyt fra Menighedsrådene "Dine with a Dane" Konfirmation maj 2014 Det er forår - alting spirer frem Kirkeåret - et anderledes år Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : 2 2 4-5 5 6 7 8-9 10 11 11 12-13 14-15 16 17-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 31-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 27. ÅRGANG NR. 4 DECEMBER 2012 Lys i mørket Fra begyndelsen af september stod vi uden sognepræst, og mange spørgsmål rejste sig, bl.a. hvordan de kirkelige aktiviteter i sognet

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 1 Vinter 2012/2013 9. årgang Sognemedhjælper ansat ved Bjerringbro Kirke Mini-konfirmanderne i Bjer ringbro sogn

Læs mere

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 1 7. årgang JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE FILMKLUB LITTERATURCAFÉ JULEHJÆLP DE 9 LÆSNINGER INSPIRATIONSAFTENER SOGNEPOST december 2013, januar og februar 2014 Marthas

Læs mere

Sogne Nyt VINTER 2013 DECEMBER - MARTS NR. 3. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. 4

Sogne Nyt VINTER 2013 DECEMBER - MARTS NR. 3. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. 4 Sogne Nyt Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg Dyrup Husk sogneindsamling søndag den 9. marts 2014 Alle sogne samler ind til bekæmpelsen af sult blandt verdens fattigste. Se kirkernes hjemmesider

Læs mere

Nummer 43 10. Årgang December 2012

Nummer 43 10. Årgang December 2012 Nummer 43 10. Årgang December 2012 Vindmøllerejsning i Tandskov Lokalbladets nye kasserer Høstgudstjeneste i Serup Håndboldpigerne fra LGIF Lemming og Omegns Jagtforening på jagt i Serup Skov 1 Tikma EL

Læs mere