Nr. 3 december årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 december 2013 69. årgang"

Transkript

1 t 4 2 N. 3 cm ågang

2 t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: * Fax.: * * DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.: Piv:sag 48, tlf: Diktø Mikal S. K. Jnsn Dikt n.: SEKRETARIAT Diktinssktæ Chista Sktt Dikt n.: Diktinssktæ Anja Hu Dikt n.: ØKONOMI Øknmichf Jns O. Jhansn Dikt n.: Assistnt Maian Ptz Chistiansn Dikt n.: Assistnt Dt Klmi Dikt n.: EKSPEDITION/uljning Assistnt Guun Gumunstti Dikt n.: Assistnt Pia Michalk Dikt n.: Diftschf Aln Palm Hansn Ansva f: Hånvækaflingn. Dikt n.: INSPEKTØRAFDELING Inspktø Mak Duus Tlf. aglig fa kl Ansva f: Omå 1 Dikt n.: Inspktø Jac Kath Tlf. aglig fa kl Ansva f: Omå 2 Dikt n.: Inspktø Knu Chistnsn Tlf. aglig fa kl Ansva f: Omå 3 Dikt n.:

3 Paktisk plysning Åningsti: ag kntt: Stga ag Hjmmsi: Tsag kl samt kl t Søng kntt: Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: Tlfax Hjmmsi: Manag tsag kl Tsag tillig kl Fag kl Tlfnti f kntn vil nmalt væ: Manag nsag kl Tsag kl Fag kl Tlfnti f inspktø Mak Duus Omå 1: Daglig fa kl tlf Jac Kath Omå 2: Daglig fa kl tlf Knu Chistnsn Omå 3: Daglig fa kl tlf Tlfnti f mål Søn Ulall ck (må 1): manag-fag kl tlf Finn Masn (må 2): manag-fag kl tlf I Esjg (må 3): manag- fag kl tlf

4 t Fmann ha t Hva sk i fmtin? Opføls g uljning af ny lig ha vi haft hl m, ll s hll sig, at vi ha væt igtig ygtig til at hav n tt va til n tt pis. Dtt slvfølglig n kus, vi ønsk at ftsætt, mn vi skal væ mgt pmæksmm på maksvilkå. En af fakt vi skal væ mgt pmæksmm på, hvls t s u m mgafin i vt næmå, sm kmmunn. Vi må g ikk væ så snævsyn, at vi ikk ligls følg uviklingn i t gaml Sønjylns Amt, sagtns kan påvik vs må. Hva mns så m mgafin? Dt uviklingn i måt i flkningn, hvilkt inæ til- g faflytning. Ss tig i tin, skt Inhl: Fmann ha t 4 stylsns tning 6 Hygglig smmfst i Dgngån 33 stylssmø 34 Smmmø i af Stt søg v "Ånt hus" 38 Takktal g gul æt 39 St intss f Gunvigspakn 40 Aflingskusus 41 Ny 42 Mang tilu i Pæstgåspakn 45 Fl stmska 45 Psnalnyt 45 Sist nyt fa DOA 46 TV- g ai-pgamm 47 Gæstvæls g hus 52 Aflingsstylsn 55 Ejnmsfunktinæ 62 Hånvækaflingn + gy 63 Ejnmsfunktinæns 64 tlf. ti g pstkass Hvstylsn 67 4 Raktin i 42: Mikal S. K. Jnsn/Tn A. Sønsn/Aln Høffl. Ansvashavn aktø Pn Sønsn, tlf , INDLÆG TIL NÆSTE NUMMER SENEST 1. fua Dalin f t i 2014: 1. fua, 1. maj, 1. sptm g 1. nvm. Layut g tyk: Ihl Gafisk Puktin, ag. Opg: ks.

5 n føst uanising i mitn af 1800 tallt, hv flk fa nt flytt in til yn f at aj i inustin. Sin uviklingn gåt fa, at flk flytt m lit stø y, g ung flytt m st y såsm Kønhavn, Åhus, Ons g Ålg, hv man kan få n univsittsuannls. Ny fskning vis, at uanisingn ftsætt, såls at man ikk kun i lkalmån flytt m yn. Dt liv i fmtin nnu m upægt, at flk flytt m stø y, g t ikk kun ung, sm flytt. I lkalmåt ha vi all st tnns på uanising. Mang ung flytt m st y ikk aln på gun af uannls, mn gså fi mn, ikk sk nk i lkalmåt. Vi ha ligls st, at flk fa Nals flytt m Søng, ikk aln af n åsag, at ajspsn fsvin, mn gså fi n l sni fin t m attaktivt at i Søng. Dnn flytning mfø, at g liv mang lig lig i Ng g mgn, g tt ty, at man nnv n l tagyggi, såls at i t pn m ful kæl. I Søng mæks nn tnns gså. Vi ha g ikk t st plm m tmm lig, mn v kllg i SA ha ngl st plm m Jøgnsgå, sm gn vil nnv til n tag. M iss tnns i aghvt skal vi følg uviklingn i, hvls t gå m at ulj v nuvæn lig. Sluttligt kan jg ftæll, at vi ntp ha afviklt vt ålig pæsntantskasmø, hv vi fik n igtig g ialg m vs. Fsamlingn gav ful tilslutning til at ftsætt m t i papiugavn g ftfølgn lægg t u sm igital ugav på vs hjmmsi. På t knstitun stylssmø øft vi antallt af ålig ugav, nu liv 4 sm t tilig ha væt. Vi glæ s til ign at giv j infmatin 4 gang åligt, g vi hå i tag psitivt im nn uvi infmatin m 42 fmv. I øvigt kan t plyss, at Hlg Palm Knusn, Tnni Asmussn g Tn Sønsn lv gnvalgt til hvstylsn. Tn Sønsn lv ftfølgn valgt sm næstfman på t knstitun mø. Vintn ha all vist sig m fst føst pa gang, g m t liv n mil ll hå vint kan jg kun gisn m. Nå kmm vint stå juln nmalt fan øn. Jg vil ønsk all mlmm, ansatt g n igtig glælig jul samt t gt g lykkingn nytå. Kaj Englhat t 5

6 t stylsns tning f ligfningn Fa stylsns si vil vi gn y vlkmmn til nyvalgt mlmm af pæsntantskat g aflingsstyls, g samtiig sig n st tak til nuvæn g afgå mlmm f s insats i aflingn g i ligfningn ignnm t snst å. 6 1

7 Lvgivning Dn 23. janua km ny gl m ajuføingsgyt. Æningn ty, at all tal ajuføingsgy skal hav n påminls, inn sltts af listn. Påminlsn skal inhl plysning m, at man sltts af listn, såfmt man ikk tal til n ny fist. Til gngæl phævs 6-ugs gln, g t p til vs ligfning at tilttlægg n fsvalig pcu f påminls g sltning. Vi ha snt n ykkskivls til all, ikk ha intalt ajuføingsgyt f I finls m ajuføingsgyt ha væt ngl, sm mn, at ikk lvt gjt pmæksm på, at skull tal tt gy. Vi ha gmt all list fa n ag, vi vgåt til ny gl m ajuføingsgyt. Intil nu ha all iss sag væt hanlt i hvstylsn, g ha ikk væt fnøn kumntatin til, at vi ha kunnt giv mlmmt ancinnittn tig. På stylssmøt i kt ha vi sluttt, at nu gåt så ng ti ft inføsln af gyt, at t nu n aministativ pgav at vu sagn g giv afsg. Samajt m kmmunn t M kmmunn ha ligfningn i måt haft n ålig ialg, g patn nig m, at vi all skal tækk på sammn hamml f at få n nøvnig tilvækst af g til måt. På tt mø lv patn gså nig m, at nsætt n ajsgupp, skal s på n fmatt statgi f almnt ligyggi. Oplæggt fa kmmunn va, at vt. kunn væ 2 3 psn fa ligfningn. Dtt vi ikk lvt nig m, så i føst mgang upgt 5 psn fa n aministativ si, g vi pæsntt v Tag Sktt. V pæsntant skal, sammn m kmmunns pæsntant, i føst mgang uaj spillgl f samajt, g i ann mgang kmm vi plitik fa fskllig hvstyls in i ajt, nå skal til at øfts plitik. Kmmunn fvnt, at illt vil s såls u, at, gynn i Høuphav måt hnv n tilig Søng kmmun inklusiv Nyøl g Ragøl g Gåstn, at t h uviklingn i all fm f lig vil sk, altså inklusiv almn lig. Rstn af kmmunn fvnt man vil liv ntn nugsmå, fimå ll plvlssmå. Nals fvnts at liv plvlss-, fi-g nugsmå. Syals g ag vil liv fi- g nugsmå g Sunv vil liv Lanugsmå. Gunkapital Kmmunns anl i gunkapital i øjlikkt 10 %, g svæ i kmmunn vt t t flig, sm ikk afsætt mil til, at kan yggs almn lig i kmmn fi å. Åsagn, at stå igtig mang tmm lig i måt. 2 7

8 t Tmm lig Tmm lig t af st plm ngl ligfning i måt ha, hvilkt vi g ikk ha i vs ganisatin. Vi ha ngl lig, sm ljs u ft pincippt føst til møll, g i ny g næ ha vi n nklt lig, stå lig n mån ll t. Åsagn til lig lig hæng til ls sammn m, at ikk læng så mang ajsps på øn, hvilkt mfø at ngl flk flytt m ajt g an vælg at flytt f at få aj. En ann åsag kan gså væ, at ung flytt fa måt g ikk sk n tilsvan vækst i antallt af tilflytt til kmmunn. I samm pi, hv stå lig tmm, yggs samtiig lig an st. Kan t væ igtigt, ngl vil spøg? Vs sva ja, hvilkt hæng sammn m, at kun (), sm ftspøg iss lig. Flk i ag vil hlst hav lig i t pn, g h kan ngt af gaml lig ikk følg m. Dt så p til aflingsstyls, hvstyls g aministatin at fin u af at gø iss lig attaktiv. Stuitu til Malmø I finls m afviklingn af t ålig mø m kmmunn, lv øftt m vi all nu kunn v ngl ting sammn, g kmmunn tilø at aang n stuitu til Malmø, hv sk mgt på mang fskllig må. unkflstan, hv vi så på Annsta ( Danskyn ) Dt n ny pføt yl på a mak stån af pæfaik lig g ygning. ygglsspnn tgnt af n ansk/svnsk akitkt Pt g, slv uvikl t inustialis yggsystm, sm ugø føst tap. Dt spænn v yln, at man kan følg uviklingn v n ca. 10-åig pi i t pæfaik sign. Fa nu g på sigt liv t intssant at følg å aglig iftsmkstning g hnlægglsn. 3 8

9 Dt vi tg m fa va fantastisk gåmiljø, sm lv pæsntt å i fm af t st g t lill fællsska. Dnn unyttls af gåum på 1. sal til t lill fællsska vik igtig gt. Affalshåntingn i tt må fascin gså, t vist sig at va t unjisk øsystm, sug affalt t fa fælls psamlingspunkt. Ligsm pakingsygning va unyttt m vliggn fællsaal g gåum. ligkmplkst Augustng H, i fthånn n l å, pæsntt t sist ny i lignæ klimatilpasst pnlægning. D t ustillingscnt, sm v alt m gønn tag, hv vi så fskllig løsning. t I ligmåt mang g ksmpl på LAR-løsning g ann fnuftig, æygtig intning i hvagn; affalshånting, ngiptiming, lgløsning, nyt vaski g vanhanling. Sktaiatschf Lina Jhanssn va vs gui på nn tu. D gønn må ugj n st inspiatinskil. Mån man hav skat løsning f at kunn få vanmængn håntt via små kanal g sø, vik utlig gt. Løsning m gønn tag, kunn anvn ca. 50 % af gnmæng g samtiig ugø n g isling va spænn. D mang insats ha samtiig øgt ns jska til måt, g ingå stlt i pgavn m at vis måt fm f mang søgn. Västa hamnn Omåt i n tilig inustihavn lv uviklt g knt p til yggustillingn 01 fa Nu t gt gt til. Ltta Hanssn fa kmmunn gui s gnnm tænkningn g histin f måt. I såvl t pinlig 01-yggi sm nyyggit gt vægt på æygtigh. Opinligt fpligt yghn sig til at vælg synlig g hla gønn løsning; gønn tag, pntning f t figt yliv, fugl- g fgmuskass, slcll g -panl, tc. 4 9

10 I t ny yggi tagt ylig skit til at fin æygtig initiativ, sm m gå på puktins tknisk lmnt. Lkalpnn f måt va tænkt mgt vnt, hvilkt giv sig til utyk i ag, v at st fsklligh i løsningn på ygningn. t Enginving i Rsngå Vi søgt t st, usatt mn gså utligt spænn - ligmå Rsngå, hv vi søgt n ligafling, pføt i 1960 n, ha væt pin mht. nginving. Anlsligfningn ha sm n af føst st jnmm i Malmø gnnmføt n knskvnt nving m sigt på at infø ngi- g ssucspals. Mlm af stylsn, Rin Cluly, ftalt m insatsn. På tun lt all u af faing g g ksmpl. Enginving, gnanvnlsspjkt f såvl affal sm gnvan, vampjkt (slvam, jvam), kkspaing, LAR-løsning, gønn tag, vjlægning (gus fm f asfalt), Unyttls af vam fa instaltins-/tknikska til vamska v hjælp af ksta vntitin sm statning f tøtuml, vt-skyls tiltt, mtivatin af n iniviull aflæs f miniming af fug, uannls af jnmsfunktinæ i ngi m.m., nginving i finls m nvingspjkt, nving af tknikum, LED-lysning. 10 5

11 Aktivitt i fningn 42 fylt 70 å Dn lv ligfningn stiftt, g kunn såls fj 70 ås føslsag. Mn a n 6.12 va n tsag, lv slv juilæt flyttt til fag i fj. All aflingsstylssmlmm, pæsntantskasmlmm, hvstylsn samt aministatin va invitt m lsag, g mlt sig igtig mang til, så vi va faktisk 112 psn, møt fm f at fstliggø nn ag sammn. Og fstliggjt lv n. t Slv fstn lv afhlt i vt st fltt lkal i Guntvigspakn på Guntvigs Allé 88, hv va g ps til all. H va mtagls i fhalln, hv iktø g fman tg im g sag vlkmmn, va så vlkmstink g lt musik til. Eft at all va ankmmt, va vlkmst v fmann, Kaj Englhat, nævnt fskllig ting fa ligfningns histi g til sist unævnt Tag Sktt til aftnns tastmast, sm så vtg ft Kaj g fk paktisk ting mking aftnns flø. Tak til t afgå stylssmlmm Sm ngt af t føst fik fmann ign t, g så lv Kistn itsch g Els Ptsn kalt p til scnn. Diss t va i nvm tåt u af hvstylsn i finls m pæsntantskasmøt, hv va på valg. Kaj Englhat takk m f t gt ngt stylssaj g ønsk m gg g vin fmv. Hft ftalt Tag Sktt m aftnns pgam g vaskls. D lv igangsat n 3 tts mnu, viklig smagt gt. Mit in i spisningn stpp musikkn g in km 3 man fa Søng Pips an Dms. Diss 3 gav n flt unhlning m histi g musik va høj, mn væ at hø på. Mit i t hl a så m n igtig Sktt (Tag Sktt) vill kmm p til m. Han gik på scnn g lv uklæt sm n sktt m ø payk, hat g sækkpi. H fik vi nvi st g høt Tag sm sækkpi - spill, nk ikk ngt han kan tjn png på, mn t gik g imligt m små pip - ly. Søng Pips an Dums unhlt i ca. 30 min m mang fltt num g g unhlning. Spisningn ftsatt g hft lv spillt p til ans. 6 11

12 Intuktinskusus t Hvt få ft afhlls af aflingsmøn invit vi til t intuktinsmø, hv all aflingsstylssmlmm vlkmmn til at ltag. D va møt mang ltag fm, fik n gnnmgang af fnings histi, hva n almn lig, ftningsn f aflingsstyls m.m.. Dltagn va igtigt intss g va n igtig g ialg. Kusus f aflingsstyls I å lykks t gusklv at få t vs intn kusus f aflingsstyls p at stå m gt g vl 30 ltag. Kust lv afviklt n 11. kt i vs mølkal på Hlg Dachmanns Ga. Eft kaff g unstykk lv ganisatinns pygning gnnmgåt, såls man kan s, hv kmptncn f fskllig slutning ligg hnn. Hft lv aflingsstylsns pgav, kmptnc g pligt gnnmgåt. Så va tin kmmt, hv man gik u i guppn g øft plæggn, hvft va iskussin g psamling. Fkstn lå tungt i mavn, a man gik v til mnn øknmi g makvaning. Omking øknmin lv tagt fat på må, hv man ha inflyls på, samt hva skal sk i aflingn. H kmm så makvaning in i illt. Et ksmpl på, hvls n makvaning fgå, lv gnnmgåt m ugangspunkt i afling 1. Så va tin kmmt til psamling g iskussin. Tigmlingn fa ltagn ha væt, at t va t st kusus, læng va afviklt i fningn. 12 7

13 Næst gang t så ign ti til at tag u af hust. Dt liv m n lvis slvtaling fa aflingn, så husk nu at afsætt png på åighskntn, så I kan kmm m. Kntaktpsn All aflingsstyls få tilu m at få tilknyttt n kntaktpsn, hvilkt mang afling ha nyttt sig af. Kntaktpsnn kan ugs i finls m fskllig spøgsmål m uføls af ajt i aflingsstylsn, mn vil ikk ltag i aflingsstylssmø. Kntaktpsnn kan iag m faing g hjælp til ajt. H n lill list m punkt, hv kan hnts hjælp fa kntaktpsn: Aflingns pligt g ansva Åts aj i aflingsstylsn Gnnmgang af pcu mllm aflingsstyls g aministatin Føsthjælp til ny aflingsstyls Hjælp til plitisk pcss Hjælp til ufmning af fat g tning t Så ha i ug f hjælp til ajt i aflingsstylsn, så tag kntakt til js kntaktpsn. Ha I ingn kntaktpsn g ønsk n, så kntakt n i aministatinn, g hvstylsn vil på næst mø till j n kntaktpsn. t t i tt kalnå ikk lvt vt igitalt. t liv ugivt i t ugav, g, nå ukmmt, liv gt u på vs hjmmsi. V at v igital num, sm vi i å fu ha gjt, ha vi ligls haft n spals. Vi mangl spns på, hvls vi skal ugiv t fmv. stylsn mgt i tvivl m, hvls tt skal sk i kmmn å. Fnmmlsn, at 8 13

14 t fl, sm læs t, nå t ukmm i papiugavn. Ha vi væt på fkant m at v n igital ugav g ha spat png, sm nøvnigvis ikk skal spas? Dt kan gt væ, så vi vil gn hav n at på pæsntantskat, hva vi skal m vs. En ting g sikkt, vi vil ikk afskaff t, mn vi vil gn hav, at så mang sm muligt læs t, uanst m t ukmm i papiugavn ll vs igitalt. Nå vi alligvl skal øft t g ts inhl, vil vi gså gn hav fsg til, hvls vi kan f t, så fl vil læs å atikl samt all paktisk infmatin, sm givs i t. Ligsm tilig å ftlyss staig insg fa aflingn. Emn kunn væ: Havfst Jultæsfst skivls af hv nklt afling Inlæg m ngl af v g mang an ting. D kunn vt. gså kmm inlæg fa n m, at vkmmn ltag i n fning, hv ngl af v kunn hav glæ af at ltag i. IT systm g hjmmsi D ha i ng ti væt snak m, at vi skull hav vt n ny hjmmsi. Ukastt ha læng liggt fæig, mn t ha væt svæt at få vt sin, så n tækk på øvig plysning i v systm. En ann ting så, at vi ha t ifts ED systm, hv vi ha væt n støst aftag af pgammt. Vi ha hl tin skullt væ m til at tal uviklingsmkstningn til systmt g ligls væ pøvklu. I finls m n intning m v lig va systmt ikk kt til tin, g t ikk føst gang, vi ha væt u f nn plvls. Df lvt kiggt på ny systm, g i nuvæn øjlik aministatinn v at vælg, hvilkt systm t skal væ, g tt ha stylsn givt aministatinn myniglsn til. Vi ha valgt nn løsning, fi vi skal hav t ED systm, sm tissvan. På sigt fvnt vi n ffktuing, så vi kan ug kæftn på an pgav. Stuitu til Stni I sptm mån lv t ønsk m at s faikkn i Ng, pfylt. Dt h Stni pn fmstills. All på vjn u så vi ksmpl på nving af tagjnmm, va lvt gt m p uvnigt. Hft gik tun n til t st pjkt, sm skal vs på Kvæsthustvt, ligg lig vf pan. H liv vt n unjisk pakingsps til 500 il, g vnv vs n st ml, hv flk l.a. kan v tat ll an ting. Dt va nu ikk slv pjktt, vi skull s på, mn im infmatinshust, sm vt m Stni p. 14 9

15 Vl ankmmt m fægn til Osl, gik tun vi til faikkn, sm ligg ca. 2 tims køsl fa Osl. Vi fik ftalt m akitktu g muligh inn f tag g faca, puktinsmt, miljø, hlah g ttaløknmi, slistyk, sgfasth, gaffiti, klæning af søjl g hjøn g vinu. t Puktinn kø stt st autmatisk, g va ikk sæligt mang patø til at følg puktinn. I n manull afling vs l.a. hjøn i fskllig vinkl. Dt nyst inn f puktinn, at man nu kan vfø ill på pn. Dn sist ag tilagt vi m at kø unt i Osl g s på fskllig pjkt, Vi va l.a. u at s n st fvanling, sm skt m tilig lufthavn m navnt Fnu. Omåt nu næstn fylt m yggls. I øvigt va vi u at s på tagjnmm, va klæt m p. Dt gj t stt intyk på s va, at nå man nlig hav muligh f at æn t kvat til ngt hlt ant, nytt man sig ikk af ljlighn til t

16 YGGERIER NU OG I FREMTIDEN Guntvigspakn t yggsktn ha væt amt af n ng g hå vint m af følgn fsinkls af l.a. nyyggit. Dt gæl gså pfølsn af 42 s mfattn yggpjkt Guntvigspakn på Guntvigs Allé i Søng, hv 1. tap, sm va pngt k til inflytning til smm, mått pågn ca. t måns fsinkls. Dl af t såant nyyggi kunn ikk uføs i fstvj, g slvm yggfiman hav insat ksta manska, kunn vi ikk ungå n såan fsinkls. I øvigt all lig i 1.tap f længst uljt, g t samm gæl 2.tap tst fa t pa nklt lig, mn j n vntlist, så t liv ikk ngt plm. Vi all nu i gang m tap

17 21. sptm ha væt afhlt ånt hus, hvilkt va n nm succs. Vi gn m, at ha væt ca psn f at s på lign, g af iss ha ca. 600 fåt ulvt matial m lign inkl. pisn på ustill lig. Mang vill gn hav haft n ljligh, mn j sm tilig skvt, all uljt. Ngl nytt sig af ljlighn til at liv skvt på vntlistn. Dn 1.kt va inflytning f ny. Rstn af n vil flytt in løn, g atn vil væ n 1. nvm, n 1. cm g sist vil flytt in n 1. fua 2014 i tap 1. D flst syns, at t va jlig ljligh, g va n l, unn sig v pcingn af usn. Pcingn t mgt vist valg fa vs si, it t vt såls, at man ikk nøvnigvis skal flytt fa sin lig, nå man få ug f plj. t Dn intnatinal skl sm n pi va lj i n l af lkaln i t tilig EUC Sy, hl flyttag til lkal i n samm uannlssinstitutins ny micil på Hilma Finsns Ga. En ny lj i lkaln på Guntvigs Allé 88 Søng Lkal TV, sm tilig mtalt, ha inttt sig m stui g tknikum samt an lkalitt på stt. Skæntn På Skæntn ha tilig væt fælls aal til n. Eft ygningn af t ny pljhjm på Dyølsin ha ikk væt sælig mgt ug f at nytt lkaln. Kmmunn ha ønskt at kmm af m ngt af aalt g ligls ønskt, at skull vs lig i stt f. Dt ha f s væt n ng g sj pcs, fi n n fvaltning ønsk t, g n ann fvaltning ønsk ngt ant. Langt m læng t t g lykks s at få yggt 4 lig

18 Mæhgnt t Sin Mæhgnt lv yggt, ha liggt n gilsal mit i måt. Dnn ha til ti væt mgt gnn f n i måt. På t tispunkt lv sat tisgænsning på, hv læng man mått fst. Mang gæst kunn ikk fstå tt, fi nu va pgt til at fst, g måsk gn vill fst læng. Plmt va, at mns gæstn kun va n n gang, så va stt st fst f n hv vig nst wkn. Eft hvvlsn af Guntvigspakn saln lvt lit i vsku, hvf vi ha valgt at mygg gilsaln til 2 stk. 2 vælss ljligh. Vi hå, at tt vil væ m til at ltt tilvælsn f næmst, samt at tiltagt vil væ m til at måt ligls liv m attaktivt at i. Ch. Klsvj Afling 18, stå af Ch. Klsvj g Søn Lanvj 35, i øjlikkt i gang m stø nving. På Søn Lanvj lvt uskiftt vinu g ø. På Ch. Klsvj liv tag g tknisk instaltin skiftt, g vil ligls kmm nyt avæls. Rnvingn på Ch. Klsvj ha føt til ngl flytning, mn t ha ikk væt sæligt svæt at fin ny lj. Diss liv inn unskift af kntakt gunigt infmt m, hvilkn nving aflingn gnnmgå g ligls, hvls tt kmm til at påvik husljn

19 Skvpakn i Egnsun I Skvpakn ha vi læng haft t ønsk m at nv lig, a mgt y i løn vlighlls. Aflingn stå af 48 ljligh, sm flt på 10 stk. 2 vælss på 55 m², 10 stk. 3 vælss på 89 m² g 28 stk. 4 vælss på 110 m². Pjktt uajt, g fvntt stat va 2012, mn t ikk statt p nnu. Dt ha væt n mgt ng g sj kamp m at få vilgt mil fa Lansyggfnn, mn ngt m læng vilgt png g hl pjktt kmm til at kst ca. 48 millin k. t Hl pjktt mfatt stt st n ttalnving af husn. Tagknstuktinn skal fstæks, g kmm nyt tag på. D liv islt, kmm ny ø g vinu i, mustn uvnig, nyt vamsystm g nving af tilt g avæls. Vi fvnt nu, at pjktt kmm i gang i slutningn af invæn å. Et af st plm vi ha haft i å, hvls måt få vamfsyning. Kmmunn ha mlt, at kan kmm fjnvam fa Gåstn, mn t vil liv alt f yt. Vi ha fhøt s v an fjnvamslska, mn vil ikk kunn fsyn s på nuvæn tispunkt. slutningn nu lvt, at vi ygg n miltiig gascntal, g vi må så afvnt, hva sk mht. til fjnvam. Kmm tt til måt, vil vi ligls tilslutt v an lig i Egnsun måt. Samajt m aflingsstylsn i Skvpakn På aflingsmøt i fåt va t igtigt åligt klima mllm aflingsstylsn g ligfningn, hvilkt stt st gik ignnm hl møt. Ngativittn fa aflingsstylsn un fmntligt i misfståls, it ha fåt n f

20 t nøn infmatin f at ufø ajt i aflingsstylsn. Hligvis lykks t m hiv g sving at få valgt n hlt ny aflingsstyls. D ha ftfølgn væt afhlt pstatsmø m aflingsstylsn, sm hav mang spøgsmål, lv svat på møt. I slutningn af juni va aflingsstylsn på søg v yggit på Guntvigspakn f at s på, hvilk løsning man vill få i aflingn v n st nving. Afslutningsvis va søg hs Ptsn Tgl, hv aflingsstylsn valgt fi stn, så n slv kan vælg, hvilkn fav stn s lig skal hav. Sm t fmgå af vnstån skal minst væ t pat, sm ingå i øftls g tæff slutning, f at man kan få t knstuktivt samaj. Fjnvam Søng I apil 2013, intåt vs H-mlm, Tn Sønsn i Søng Fjnvamns styls. Han afløst Kistn itsch, sm va i stylsn i n ng åækk. I n finls sn vi n st tak til Kistn f vl uføt stylssaj f ljn i fsyningsmåt. H n kt inting m hva ø sig i øjlikkt i Søng Fjnvam. Als-lningn På gnalfsamlingn i apil 2011, fik stylsn manat til at aj vi m Als-linjn, sm skull gå fa Søng til Ng. I n mllmliggn pi fusætningn f t pinlig pjkt ænt væsntlig, f aj vi pt. på t nyt pjktfsg, sm statning f Als-lningn. Dt ny pjktfsg aj u fa samm tispn sm f Als-lningn. Såfmt pjktfsgt gkns, fvnt vi at kunn stat p i slutningn af Fvntt vaigh f anlægsajt ca. 3 å. Dtailpnlægningn ikk fæig nnu. Mn nå anlægsajt stat, fvnt vi at kunn giv næm sk til øt må. D kan nnu ikk sigs ngt m fjnvampisn, mn vil kmm t lill tillæg til n pis tals i Søng på gun af ksta invsting

21 Intimning af gtmi anlæggt i Spang / Vstmak H p til fyingssæsnn, iftspsnalt i gang m n sist inkøing af anlæggt, så t kan iag til vamfsyningn i n kmmn vintpi. Vi afhængig af t tilstækkligt vamgung f at kunn liv hlt fæig. t Omåt i Spang m gtmi-ingn. Flisvækt på Vstmak i Søng. Pvisin på kmmungaantt lån. I 2010 ptg Søng Fjnvam t lån på 440 mi. til invsting i t gtmianlæg. 2 å ft i 2012 slutt Søng yå uvntt m tigvikn kaft at pålægg gaantipvisin på t kmmungaant lån.sm t lv nævnt på gnalfsamlingn i apil 2013, vil vikningn af nn ny pvisin til kmmunkassn øg vampisn hvt å i kmmn 25 å. F åt 2013 ty t, at vampisn på gun af n ny pvisin øgs m ca. 400 k./å inkl. mms f n stanalig. Søng Fjnvams aministatins ygning på Nøkl 54 i Søng Fjnvamns styls ikk nig i slutningn g ha på Søng Fjnvams vgn inagt sagn f mstln g afvnt næm i n kmmn ti

22 t Ny ikl i Vllup Søng Fjnvam ha insnt t pjktfsg til kmmunn til n ikl i Vllup. Pjktfsgt lvt gknt af yåt n 9. kt g ansøgning m miljøtills fmsnt til kmmunn. Uu af fskllig ntpis fvnts i 4. kvatal Hvis t hl gå sm pngt, fvnt vi at stat yggfasn i fåt 2014, så vi kan kø anlæggt in g lv n føst vam i fyingssæsnn 2014/2015. Uygningn i Vllup nøvnig på gun af t fvntt stign ftspøgsl fthånn sm tilslutningn i måt Vllup/Høup øgs. D u v igtig g øknmi i n ny ikl i fhl til ili kl, n statt. 3D-ml af t imassfyt maskinanlæg. ag Fjnvam ag Fjnvam ha på gun af ny afgift hævt pisn på MWh m 100 k., så pisn nu 450 p. KWh. Hm ign n skjult skat, sm vi gså skal tal mms af. Slvm fjnvamn lvt fhøjt m 100 k. p MWh, t gt at vi ha fåt fjnvam ingt på Højmakn. n kmmt af m s gaml gaskl. Diss ha væt n y mgang at vlighl, så tillykk g hl g lykk på Højmakn. Dn 19. sptm lv afhlt gnalfsamling på Dgngån i ag. Slvm vamn lvt fhøjt m 100 k., t næstn kun stylsn mø p såan n aftn. ag Fjnvam v at pøv v n skjult al, mllm Vmmingun g Nyøln. Vi fvnt at ptag gas vamt van p fa ungunn, sm så gå vi til n vamtvanspump. Dt liv spænn, m van nk i ungunn. Vant skal p g så tig i ungunn 22 17

23 stylsn i fjnvamn stå af 5 valgt nt tilslutt pivat hus. 1 insat af kmmunn, g så mig fa 42 Søng. Vi ha kun 1 stmm i ag Fjnvam, mn all fa 42 ha talt v gnalfsamlingn. Så mø p til næst gnalfsamling. t Antnnfningn 42 Sm vtagt v 42 s pæsntantskasmø ha ligfningn nu fåt sin gn antnnfning til at vatag intssn f afling, sm få lvt signal via Dn Ovn Antnnfning, DOA. Dt skt v t valgmø n 20. august i ligfningns mølkal m ltagls af 19 valgttig pæsntant f aflingn. Valgmøt inlts m n aktul inting af stylssmlm Hny Kjæ m viksmhn i DOA. I n ftfølgn at lv gnlt fmhævt ønskt m t m fit kanalvalg, af å øknmisk g intssmæssig åsag. Antnnfningns føst styls g suppnt, fa vnst: Pn Nilsn, Finn Maquasn, Th Thams, Castn Nilsn, Hlg Palm Knusn g Hny Kjæ. Tag Sktt va ikk til st, a han ltg i t ant mø i Nyg 18 23

24 Sm fman f antnnfningn lv nstmmigt valgt Finn Maquasn, afling 13, g til stylsn valgts ft skiftlig afstmning Pn Nilsn, afling 6, Th Thams, afling 37, Hlg Palm Knusn, afling 73 g Tag Sktt, 42 s aministatin (g fman f DOA), m, Hny Kjæ, afling 13 g Castn Nilsn, afling 21, sm suppnt. stylsn ha ftfølgn knstitut sig m Pn Nilsn sm næstfman g Th Thams sm sktæ. DOA Dn Ovn Antnnfning i Søng t Nyt fa DOA DOA ha haft mø m pgamm samt m fl HD pgamm. Vi ha haft 6 stylssmø i åts lø samt ltagt i mø m å Stfa g favitguppn, hv ha væt 11 mø. D st øftls ha væt: Hva vil vi m DOA? Uygg anlæggt ll sælg t? Vi mn at DOA staig ha n ttigls g fmti til st gavn f v mlmm. Kntaktn m Stfa, sm nu gæl f 2013/14. Kntaktfhanling m pgamsammnsætning f 2014 staig ikk hlt afsluttt, vi mangl afslutning på tmapakk g n slv. Samajt m Stfa DOA ha t gt samaj m Stfa, mn s tlf. svic v f v mlmm ikk tilfsstilln. Stfa køt Antnnn, g t ha givt m ajs i DOA. Fmtin Uygning af fint, så t tiltts vs mlmm. Dt igital spjl. Uygning af fiast Ø stuktu Fl usnls g sansynligvis Dansk film. Vi ønsk at ska svic f v mlmm. Vi stat nu på uajls af fsg til hlt ny vtægt. Uvils af stylsn til 7 f at få n sammnsætning. Fningns psigls ftsætt sm stana m t å m nus. D fning sm ønsk kt psigls - 6 mån kan få t, mn få så ikk nus

25 ligfningns afling kan vtag, at ikk all i n afling skal væ tilsluttt. Vi ptt n fning i DOA til at saml mlmm, sm ikk ønsk slv at hav n fning, g til ptagls af nklt psn. Fningn få stmmt på samm må sm øvig fning i DOA. SE ha køt Stfa. Vi v ikk, hvilkn tyning t kan få. Df t nnu m vigtigt, at vi j vs gt nt, f m ha vi n muligh f at skift lvanø p DOAs Infkanal t PRØVEKANALER Vi ha sm sævanligt haft n pøvkanal p. mån, typisk kanal sm ikk i vs nmal pgamuu. Dt ha væt kanaln: Natinal Ggaphic, Nickln, VH1, Silv HD, C Lifstyl, C Knwlg, C - Enttainmnt, TNT, 7én, TLC. I næst mån kmm så, Extm Spts g Shwtim. Vs analg systm kan ikk msætt HD-kanal, g vi ha svæ ikk kunnt sn Silv HD g TLC i nn mgang, a kun usns i HD. Et plm sm liv stø, a fl g fl kanal kun vil liv usnt i HD. PROGRAMMØDE VED STOFA Stfa invit n 6. sptm, pæsntant fa all anlæg pgamfsyn, til n pgamag i Ficia. Stfa lukk t analg signal n i statn af 2014, f s gn anlæg. V "Stfa fit valg", på all stanatpakkn, ikk m t kav m, at skal vælgs 4 pgamm. SS- g Viasat-kanaln m i uut, mn gæl kun f Stfas gn anlæg, sm kø m 3 pgampakk. D liv ikk afhlt ugafstmning i å i fningn, mn Stfa ha t m n uganalys f Sy- g Sønjyln. Rsultatt va sm sist å, g jg kunn s, at ikk fskl på vs piiting af kanal fm f Stfas gn anlæg. Fl HD-kanal i statn af Dt TV3, Disny, TV2 Fi, DR K, Stfakanaln. DOA INFO Vi ing via kauslill vigtigst nyh fa DOA s hjmmsi g an svicmlls. V vigtig mlls, t muligt at kø n nyhslinj nst på skæmn. illn på Infkanaln, sm sævanlig af Kim ntzn, sm ign skal ly n st tak til

26 t DOA s HJEMMESIDE Staig pænt søg, spcilt p til væsntlig æning på nttt. D ca. 230 søgn m ugn, hvilkt giv ca søgn m åt. På hjmmsin kan man fin væsntlig nyh, sm pøvkanaln, n aktull kanalnøgl g så hnvisning til lvant hjmmsi. SLTV sm nytt kanaln, mn til gngæl usn igtig mang usnls, m ugangspunkt i lkalmåt. Usnlsn på Infkanaln sm gl gnusnls, a SLTVs usnls føst kmm på Kanal SYD (MUX), hvilkt t igital snnt, sm all kan mtag m. Usnlsn på Kanal Sy, kan ss: Manag kl. 22:30-23:30, løag kl. 15:00-16:00 g sønag kl. 15:00-16:00. s gså på: Vi aj på at uvi samajt m SLTV, så i gså kan få pgamm fa js fnings må, tt vil kæv minst n fultisansat g fl fivillig. SLTV ftlys fivillig E ngn, sm gn vil v Søng Lkal-tv s hjmmsi, så mø p til t ugntlig aktinsmø, sm hls hv manag kl. 19 i Lkal-tv s. lkal på Guntvigs All 88 i Søng. 8. ks Hva skt i Ksn i løt af åt. I løt af pin sin sist ajt vi m insatsmå, lv vtagt v pstat af valgpin sist å

27 Insatsmå i Ksajt: Mulighn i altnativ ngifm sl g vin Synliggø plmt m tmm lig vf hvm g hvan? mulighn f n fælls infmatinsmaj? Stykls af ugn af scial mi sm ptfm f uljning g synligh Samaj m kmmunn mking ating CSR Et signal til L s styls m ønskt m øgt inagls i finls m cntal initiativs uvikling Infmatinsinsats (synliggøls) m mulighn (g glæn) v fivilligt aj ganisatinsstyls aflingsstyls aktivitt i ligmåt æygtig løsning skal i fkus æygtighsuvalg (m ugangspunkt i n unsøgls af faing nt ksns ligganisatin) t Fmtiig mø skal afhls ft følgn pincipp: Kvalificing af kspæsntantmøn vt. m plæg på skift gnsiig fpligtls Pcing af møn i fhl til Ls stylssmø Ksmø skal ganiss m stø ltaginvlving søg hs hinann pstat kl m ftfølgn pæsntantskasmø Vi alti vlkmn i Ng Tma: ngi g sign Opfølgning i fhl til tilig mø fast agsnspunkt Stuitu til Åhus Et af punktn, at man vill aj vi m at aang n stuitu. Dnn gik til Åhus g lv afviklt i mitn af sptm. Eft ankmstn til Åhus va t føst pjkt vi skull s på, hvls n gnnmgin nving af n afling fa 1936 lvt vt. Et af plmn va, at facan på n n si af ygningn va vaingsvæig. Muphys lv ha ligls væt in i illt, så stt st alt, hva kunn gå galt gåt galt. Man ha fåt n ksta villing fa Lansyggfnn f at fæiggø pjktt. n lvt gnhust i p til 1½ å, g tt g husljstigningn ha mføt, at t kun halvln af n, sm flyttt tig

28 t Eftfølgn va vi n på havnaalt. H fik vi på t af Åhus kmmun nsat Aaluviklingsknt n gnnmgang af visinn, g vn pn f n ny yl, yggs på havnn. Umit ft gnnmgangn gik vi u g så på 2 fskllig klligi. Dt n va akitktnisk ttalt gnnmføt favmæssigt. Vi vill g alig ygg lig på nn må, it va v 50 m 2 spilps på hv tag. Dt ant yggi ha væt mtalt i t nsækkn lign. Dt smat v yggit, at på vantt f sat slcll p. Tun gik så u på spisn af mln, hv mang lig vil liv yggt. Hlt u på spisn g på kajkantn yggt 54 almn lig. Vi va in g s n nklt ljligh, va gt inttt g hav n viklig g usigt. Dt nst mn, at vil liv yggt t højt tån lig v sin af, mn t ikk ngt nyt, it t hl tin ha væt n l af hlhspnn. Om løagn tg vi n tu u til Gllup, hv nu vtagt n hlhspn i Åhus kmmun til n væi af m n 7 mia.. D l.a. tal m nivning af lkk g ny infastuktu f måt. En st l af pjktt, at Åhus kmmun ha lvt, at man flytt ca ajsps til måt

29 D ha væt mang plm i måt, mn t ha tilig vist sig, at nå man invlv plmønn, så få man g sultat. En af st plm, at nå flk få vilkå f.ks. gnnm aj, så flytt fa måt, g t giv i sig slv n slvfstækn ffkt. t Kswkn knfnc Hvt å i slutningn af kt mån afhls n ålig kswkn knfnc. D snst å ltagantallt falt, så i å lv knfncn afhlt sammn m 3. ks, sm ækk måt Fyn. Rsultatt va, at vi nn gang km p på ca. 180 ltag, g t må sigs at væ n succs, så t fvnts, at vi næst å ign afhl kswkn knfnc sammn. Emnn va: mkatits inflyls på ljlig gnnm tin Rkutting til mkatit Møfacilliting g min mølls Danmak knt sm vns lykkligst flk hvan kan t væ? Hva fivilligh i t hl tagt f n støls? Og følgn tmaplæg: Rkutting af fivillig Hva kan n vist fivillighsplitik i ligganisatinn ty? Mø n fivillig 24 29

30 t Ngt af t gnnmgån i n l af inlæggn, va ngt man kal, Fivilligshscikln. Gunlæggn gå n u på, hvan man få fl fivillig invlvt i ajt. Vi ha nnu ikk ajt m cikln i vs ganisatin, it vi nnu all sammn ikk kn gt. Vi t g t vil kmm, nå man føst ha ajt m cikln, g m gså liv ftlig m inhlt i nn. Vi vil kmm m n næm intuktin, g t kan væ, vi skal afhl fællsmø m fmænn ll aflingsstylsn, så vi all få n fståls af, hvan nn cikl kan nytts. Psnalsin Mak Duus ansat sm Inspktø f må 1 p. 4. fua 2013, sm t l i n mstuktuing, sm svæ tø n afskigls til v assistnt Ln Nissn. ian Cusn ansat sm VVS svicmntø p. 15. kt 2012, sm statt I Esjg. I vtg ft stillingn sm mål f må 3. Mnika Ptsn ansat sm mal p. 23. juli 2012, samt mallæling Mikkl Fiich p. 7. janua V malafling ft uvilsn nu kmplt. Antt Hansn ansat sm Rngøing p. 18. fua Vi ønsk afgå maj hl g lykk i fmtin g y all ny maj i fningn vlkmmn. Vi hå fal gt til i fningn g at n vil tag gt im m. Fmtin Hva fmtin y på, kan væ mang u på. H kan man vælg at s å på kt g ng sigt. På kt sigt v vi, at fltallt i kmmunn ha valgt, at ikk afsætts mil næst fi å, såfmt ha fltallt til at v ugtt sammn i yåt. Vnst ha intil vi sm t nst pati mlt kt g utvtyigt u, at vil afsætt png til at ygg ny almn lig. La s hå, at an pati sin sig g i løt af yåspin vil afsætt mil, hvilkt t mgt spinklt hå m, mn miaklns ti nnu ikk fi. Vi ha ikk ngt nyyggi i støskn, g ønsk vi at få vt 3. tap i Guntvigspakn fæig, så hl pjktt m afsluttt. Df vil v fkusmå på kt sigt staig væ at nv lig i samaj m aflingsstylsn, ulj g fhåntlig pfø ny lig, såfmt liv ug f tt. Opføls g uljning af ny lig ha vi haft hl m, ll s hll sig, at vi ha væt igtig ygtig til at hav n tt va til n tt pis. Dtt slvfølglig n kus, vi ønsk at ftsætt, mn vi skal væ mgt pmæksmm på maksvilkå

31 En af fakt vi skal væ mgt pmæksmm på, hvls t s u m mgafin i vt næmå, sm kmmunn. Vi må g ikk væ så snævsyn, at vi ikk ligls følg uviklingn i t gaml Sønjylns Amt, sagtns kan påvik vs må. Hva mns så m mgafin? Dt uviklingn i måt i flkningn, hvilkt inæ til- g faflytning. Ss tig i tin, skt n føst uanising i mitn af 1800 tallt, hv flk fa nt flytt in til yn f at aj i inustin. Sin uviklingn gåt fa, at flk flytt m lit stø y, g ung flytt m st y såsm Kønhavn, Åhus, Ons g Ålg, hv man kan få n univsittsuannls. Ny fskning vis, at uanisingn ftsætt, såls at man ikk kun i lkalmån flytt m yn. Dt liv i fmtin nnu m upægt, at flk flytt m stø y, g t ikk kun ung, sm flytt. t I lkalmåt ha vi all st tnns på uanising. Mang ung flytt m st y ikk aln på gun af uannls, mn gså fi mn, ikk sk nk i lkalmåt. Vi ha ligls st, at flk fa Nals flytt m Søng, ikk aln af n åsag, at ajspsn fsvin, mn gså fi n l sni fin t m attaktivt at i Søng. Dnn flytning mfø, at g liv mang lig lig i Ng g mgn, g tt ty, at man nnv n l tagyggi, såls at i t pn m ful kæl. I Søng mæks nn tnns gså. Vi ha g ikk t st plm m tmm lig, mn v kllg i SA ha ngl st plm m Jøgnsgå, sm gn vil nnv til n tag. M iss tnns i aghvt skal vi følg uviklingn i, hvls t gå m at ulj v nuvæn lig. E t svæt at ulj lign ll gå a sm vamt ø? Hvilk ljligh ha vi svæt v at ulj? Hva åsagn til vt. uljningsplm? Hvls stanan på lig, sm svæ at ulj? E lign ikk pct igtig st? E husljn f høj? Ha v kllg i kmmunn tmm lig? Hva åsagn til tmm lig? Hvilk plm, g hva åsagn til tt? D kan sikkt væ fl spøgsmål, mn t sikkt, vi skal ikk a ygg lig, f at fningn skal vks. Vi skal så gt, sm t nu muligt, pøv at sik s, at ftspøgsl g hv f at ygg ny lig. En ting at pfø ny lig, mn vi ha j gså lign i vs nuvæn afling, vi skal hav uljt. H kan gså jss n l spøgsmål

32 t E svæ at ulj? E vlighlt g ajuføt til nuvæn hv? E agangsfhln g nk? Hva m køkkn g a? liv ljmåln f y ft nving? Dtt højst sansynligt kun ngl af spøgsmåln. Vi v all nu, at hvn anls i ag, n va, a n l af v lig lv yggt. Dtt aln mfø, at på t ll ant tispunkt ø nvs. Ligls vi knt m, at mang af v nuvæn g kmmn still kav til iniviull løsning. Dtt ty, at fningn skal væ på mækn, å nå skal yggs nyt, mn så sanlig gså, nå n nuvæn ligmass skal nvs. H skal vi så væ m til at sik, at nuvæn g kmmn få inflyls på intningn af lign, såls at vi m sik, at vi gså kan lj v lig u i fmtin. Dtt kæv, at vi all nøt til at hav t tæt samaj mllm aflingsstyls, aministatin g hvstyls. I fmtin vil vi sikkt liv stillt vf at skull pfø lig til stt st samm pis sm i ag, slvm vil liv stillt stø kav til f.ks. isling g lignn. Df liv vi nøt til at s på, hva huslj inklusiv ugiftn til l, vam g van. I ag vil ugift til hnhlsvis l g vam væ tivt høj, st i tin til fugt i fmtins lig. Mån husljn skal sammnligns på nu g ft nving ll nyyggi vil væ, at man ingn all ugiftn til ift, g m få n samlt ttal pis f ljmålt. Dt kan gt væ, at slv husljn liv høj, mn vil så liv spat png på iftsugiftn f ljmålt, så sm hlh ø ikk væ tal m n nm stigning i n ttal ugift f ljmålt. stylsn vil takk aflingsstyls, pæsntantskasmlmm g maj i fningn f t g samaj i t fløn å. På stylsns vgn Kaj Englhat 32 27

33 Hygglig smmfst i Dgngån Ign i å va st pakning til smmfstn i Dgngåns pavilln. n fa Østga g Dgngån hygg sig sammn. Eftmiagn stat m hjmmagt kag, sm fl af n hav agt, g n lill én til kaffn. Dft lv gillt pøls g spist katfflsat. Jnny spill g vi sang. D lv anst på n, mns vi sang æ ausang.. En igtig hygglig ftmiag g aftn. nt Jøgnsn, Fman f af. 36 t 33

34 t 34 ESTYRELSESMØDE Rfat af stylssmø tsag 22. august 2013 Pkt. 1. Gknls af fat n Rfatn lv gknt. Pkt. 2. Efttningssag Læsv i JV ang. kg v Cllsum. KE g TS ha skvt læsv sm sva. n i n. 27 vil ikk inns i kgn. I finls m at uøvt hævæk på Cllsum ulvt n usø på k. på siøs hnvnls. uslmm, Ankilga: D afhls mø m kmmunn n Stuitu til Svig n TS, KE g MJ tilmlt pgam snt unt. Pkt. 3. yggi: A: nyyggi Guntvigspakn tap 1: All køkkn mntt til wknn, ligls flis g capt. Ånt hus n 21. sptm fa Etap 2: I gang m pælfuning af fløj 5 g 6. Vntitin ign i uu n Fhanling m Stni mking p til tap 2, samt til nvingn i Egnsun. Guntvigspakn køkkn D muligh sm ly på 42 kø ny vn + kg p + vntitin, ugt på max i invsting. D ajs vi m mulighn. : nving Rnving gknt m pstat manag ug 37. All hus få nyt tag mls u til aflingsstylsn i af. 72. Tappnving på Vilvj piltpjkt til an afling vs n stuitu u. Af. 15 kk- g vinususkiftning. Af. 18 kntakt skivs m Fynsk A/S. Ekstainæt aflingsmø n Af. 74 Højmakn stat på n gaml l, tispnn vhls. Af. 73 licitatin n Pkt. 4 KU-uvalgn. Mø ug 35 Pkt ks. Wknknfnc n 25. g 26. kt i illun. ASH tilml KE, TS g ET. Pkt. 6. DOA. Mø v. vtægt i DOA. Pgammø afhls inn ugangn af sptm.

35 - Antnnfningn 42 Valgmø afhlt n D va 25 ltag. Valgt til fman: Finn Maquasn lv valgt Til stylsn lv valgt: F 2 å: Pn Nilsn, af. 6 g Hlg Palm Knusn, H. F 1 å: Tag Sktt, aministatinn g Th Tams, af. 37. Valgt til suppnt: 1. suppl.: Hny Kjæ af suppl.: Castn Nilsn af. 21 Pkt. 7. Fjnvam. A. ag Hl mø n Søng Intt Pkt. 8. An sag. alkn på Stga g Møllga i ag pgav f Knu. Fspøgsl fa Ulkøl Ringining i fm af gatis mlmska. Enigh m at givs 3 mlmska. Rfat af stylssmø tsag 10. kt 2013 Pkt. 1. Gknls af fat n. 184 Rfatn lv gknt. Pkt. 2. Efttningssag MJ: ha ltagt i kstainæ gnalfsamling på Møllgån i Egnsun. Omfattn nving. MJ intåt i stylsn i Møllgån intil Aln Høffl k. D afhlt kstainæ aflingsmø i af. 3 g af. 18. Af. 3 ønsk n kntaktpsn til knyttt g Hny Kjæ ønsk at væ kntaktpsn. ASH ml stylsn i af. 3 at Hny Kjæ s kntaktpsn. Pkt. 3. yggi: Nyyggi: D ha væt afhlt Ånt Hus i Guntvigspakn. D va ca søgn. stylsn skal ltag m aktivt g væ ft. Næst inflytning n 1. nvm Rjsgil hls n kl hv tap 1 invits. D skal i alt afhls 1 jsgil p. tap. 2. tap - 8 gknls mtagt n 9. kt 2013, mangl gknls af svømmhalln. Fsg til ny fav på 2 tags husn i 2. tap. D lv fmvist fl favkminatin. : nving Mølkkn ag, MJ fmvist ill af nyt uhæng g tag, mangl vinususkiftning. Højmakn, ag, lit fsinkt, fvnt at nå tisp-nn. D vt n aftal m DONG m vi tal i alt k. til Dng f stikkn i finls m mlægning til fjnvam. Raiat skiftt i ca. 10 lig. 35 t

36 t 36 Mælkøttn; i gang m tæfælning, samt y lgpsn. SI gå i gang m mygning ug 42 alin n Skvpakn, af. 73: Hl ikk øknmisk, mangl af king mking vaminstaltinn. Afking ug 43. Af. 18; kø ikk ft tispn. Aftal m hvntpnø vhls ikk, mu g tøm vhl ikk tispnn. D uls agsø fa tisag ug 42. Pkt. 4 KU-uvalgn. Ingn mø sin sist. Pkt ks. ET ha ikk slv ltagt i mø i 8. ks mn ha mtagt fat fa. Knfnc i illun n kt. KE, ET g TS ltag. Pkt. 6. DOA. D inkalt til pæsntantskasmø n Pgamuvalgsmø n D afhlt stylssmø i Antnnfningn 42 hv stylsn ha knstitut sig. Finn Maquasn lv fman, Pn Nilsn næstfman g Th Tams sktæ. Pkt. 7. Fjnvam. A. ag D afhlt gnalfsamling. stylsn lv gnvalgt.. Søng 16. kt kstainæt mø i fjnvamn. Pkt. 8. An sag. TS ha afhlt mø m ligstylsn, hv lv ftalt m yggi g nving, samt kav til kvt. Sy Engi: Eik Ticht valgt in i pæsntantskat i SE. KE; 4 ag i Ng v Stni. Fik gså st Kønhavn m ygning hv va nyttt Stni. KE, TS g MJ ha ltagt i tu til Svig sammn m kmmunn f at s pæfaik yggi sm ha ståt i 10 å. Afvnt fat hfa. Tun kmm m i tningn til pæsntantskasmøt. KE søg f 3 atikl til t, inkl. ill Ekstainæt stylssmø n 24. kt 2013 Pkt. 1. Gnnmgang g gknls af visinsptklln m ltagls af visinn g Jns O. Jhansn Ga gnnmgik ptkltt. stylsn påpg min småttls ft gknt. Pkt. 2. Gknls af fat n. 187 Ikk gknt. Rttls mking aministatinsiag.

37 t Smmmø i afling 37 D va fult hus i Fællshust hs afling 37 i Søng, a stylsn sønag n 1. sptm inø til t smmmø f n. Aflingsfman Th Tams ø ca. 45 ltag vlkmmn g int m stylsns viksmh samt m kmmn aangmnt. Og så va å pøls m ø, fællssang g slsang! 37

38 t Stt søg v Ånt Hus Intssn f n ny yggls på Guntvigs Allé ftsat st, hv såls ltg v intss i t Ånt Hus - aangmnt n 21. sptm. H ss glimt fa agn, hv ligfningns styls g maj søg f unvisning, sva spøgsmål samt ult matial m ny lig. 38

39 t Takktal g gul æt å kmmn, hånvæk samt pæsntant f 42 s styls g maj ltg sammn m pæsntant f ågivningsfima, lvanø samt fa yåt i jsgilt n 4. nvm. Taitinn t va takktal af l.a. gmst Aas Nygaa inn ltagn samls i t tlt til sving af gul æt m tilhø. (Fts: Tn A. Sønsn) 39

40 t St intss f Guntvigspakn Fmgik t af fmanns tning v pæsntantskasmø. D ftsat mgt st intss f ligfningns ny yggls Guntvigspakn fmgik t af fmann, Kaj Englhats tning v fningns pæsntantskasmø n 21. nvm i 42 s mølkal. Aas Nygaa g uvalgsfman Pt Hansn. D liv gså afhlt jsgil f 2. g 3. tap. Fmann int m stuitu til Malmø g til Osl-måt f at stu l.a. almnnyttigt nyyggi, matialpuktin g ny fm f affalssting. Han glæ sig v t g samaj mllm 42 g aflingsstylsn f Skvpakn i Egnsun m ligns nving, hv n nu få t typ af mustn at vælg imllm. Fmann, Kaj Englhat, afg tning. agst i illt ss 42-iktøn Tag Sktt g Mikal S. K. Jnsn. Han mtalt pålægningn af ny tag i Mølkkn g int m n såkalt Fivillighscikl, pæsntt v n kswkn-knfnc, m ksmpl i t lgpspjkt. Sluttligt a Kaj Englhat møltagn m n stillingtagn til m t skal ukmm i n papiugav ll i n igital ugav på nttt, hv t va hans intyk at papiugavn liv mst læst. Tilu fa antnnfningn Han plyst, at ca ltg i Ånt Hus - aangmntt i ygglsn n 21. sptm, hvaf ca. 600 fik matial m hjm m nyyggit. Han mtalt i samm finls jsgilt v 1. tap n 4. nvm m tal af gmst 40 Møltagn lytt til fmanns tning.

41 Fmann f n nyann antnnfning f 42, Finn Maquasn, afling 13, gav ft n inting m fningns viksmh g a m input fa aflingn til ug f fmtiig aftal m Stfa. Antnnfningns styls vil gn kmm u til aflingsmøn i fua/mats g ftæll m pgam mulighn. stylsn fvnt sig mgt af n ny antnnfning, sm skal giv ligfningn fhanlingsmuligh m ai / tv-lvancn fmv. Dt lv ftfølgn knstatt, m am. iktø Tag Sktt sm møts iignt, at va nigh m at ftsætt m papiugavn af t, sm sun kan læss på fningns hjmmsi. tningn lv gknt. Fmann f Antnnfningn 42, Finn Maquasn, ftalt m n ny fnings vik. I øknmichf Jns O. Jhansns sygfavæ lv hvfningns gnska m t vsku i 2012/13 på k., gnnmgåt af Tag Sktt. Han int nvi m åssultatt p. afling g gnkapitaln p. ljmål. All gnska lv gknt. Til 42 s styls gnvalgts næstfman Tn A. Sønsn, af. 1, Tnni Asmussn, af. 5 g Hlg P. Knusn, af. 73. Sm suppnt gnvalgts Ing Masn, af. 16 g nyvalgts Finn Maquasn, af. 13, mns t af fningn nytt visinsfima gnvalgts. Sm tilig å fik stylsn pincipil gknls af nyt yggi samt kø g pantsætning af jnmm, hv fmann plyst, at ikk pn m ylig yggpjkt l. lign. t Aflingskusus ligfningn ha i mitn af kt afhlt kusus f aflingsstylssmlmm. Fkus va tt å aflingsstylsns ttigh g muligh, samt øknmi. Hun samaj m aministatinn. Ca. 35 man hav funt vjn til 42 g tilagt n hl løag m skiftn unvisning g gupppgav. Vi vil fa aministatinn gn takk ltagn f t vikligt gt ngagmnt g spøglyst, sm ft vs pfattls gav n igtig g ynamik g mn at all lv høt. Gnlt ha vi kun mtagt psitiv kitik fa vt kusus. Tak f n g løag. Mikal S.K. Jnsn 41

42 t NYE EOERE Af. 5 Ml. n. Sunsvallga Af. 10 Skivløkkn 11 II tv Skivløkkn 23 II th Skivløkkn 1 II tv Skivløkkn 9 I tv Af. 11 gmstløkkn 9 II tv E gmstløkkn 1 st th Af. 13 Vstkl A Vstkl 226A Ringakkn 7 st tv Vstkl Vstkl 146A Af. 13 Ungmslig Vstkl Vstkl Vstkl Af. 21 Ml. n. Mæhgnt 42 I Mæhgnt 36 st Mæhgnt 24 I Mæhgnt 24 st Mæhgnt 30 II 3 E Mæhgnt 30 I Mæhgnt 28 II Mæhgnt 30 st Af. 22 Tnvj Tnvj Af. 24 Skæntn Af. 24 Æl- g hanicaplig Dyølga 10 II Dyølga 10 I Skæntn Af. 29 Vissingsga 10 I tv Af. 18 S. Lanvj 35 II Ch. Klsvj 1 st tv Ch. Klsvj 2 st th Ch. Klsvj 2 I th Af. 21 Mæhgnt 24 II Mæhgnt 32 st Mæhgnt 44 II Mæhgnt 40 II Mæhgnt 36 st A Af. 29 Ungmslig Mllmga Mllmga Af. 29 Ungmslig f ung m sælig hv Sunsuistsga 14 st Af. 30 jgga 8 I jgga 10 II th Sønga 4 II

43 Af. 30 Ml. n. jgga 2A II tv Sønga 7 II Af. 32 Pæstgåspakn Af. 33 Møllvang 3 st tv Møllvang 1 st th Møllvang 3 st th Af. 34 Englshøjga 24 II th Du Ptsga 3 st tv Englshøjga 22 II Englshøjga 22 I tv Englshøjga 22 II Af. 35 Højvang 8 I th Af. 36 Æl- g hanicaplig Østga 25A Østga 37J Af. 37 S. Havnga 32 II Af. 38 Æl- g hanicaplig Vstaln Vstaln Af. 41 Pæstvængt Af. 42 Runvængt Runvængt Af. 74 Ml. n. Højmakn Af. 77 Møllga 1 I Af. 77 Ungmslig Møllga 1 II Møllga 1 II Af. 79 Njs jg 22 I Njs jg 22 I Af. 80 Sunvængt Sunvængt Sunvængt Af. 80 Snilig Møllgån 4 st Møllgån 6 st A = lighavn i pågæln afling V = Væls L = yttljligh K = Kmmunns anvisningst E = Anvisningst til hvv G = Gnhusning AFDELINGSMØDER Vi i ful gang m skmalægningn, så vi kan pt. svæ ikk plys nøjagtig at f møn i aflingn, mn vil liv plyst på 42 s hjmmsi inn åts ugang. 43 t

44 t Kntt på Hlg Dachmanns Ga lukkt: Manag n 23. cm g fag n 27. cm. Åningsti: manag & tsag kl fag kl Lukkt: tisag & nsag 44

45 Mang tilu i Pæstgåspakn stylsn f Pæstgåspakn i Søng m n ngisk fman, Eina Stffns, i spisn, ha usnt t nyt n. af t Pæstkavn m n ækk g tilu til n. Dt gæl såls n avntsfst n 8. cm i Fællshust m julsving g agft pakkspil. I n ny å tilys n ækk filmaftn, hv n på at i janua, fua g mats kan s knt ansk film Hvistnsguppn, Fmmn g Citnn g En knglig affæ. Mn skal gså væ tilu m hyggstun, så svs gul æt 20. fua. 4 2 t Fl stmska I finls m n kaftig stm amt s f gansk få ug sin, ha vi fthånn fåt pgjt støstln af mang ska. Vs vuing, at vi tt å ha fl ska n i finls m n kaftig kan i På gun af t st mfang ha vi væt nøt til at piit pgavn f at søg f, at kitisk ska Psnalnyt: Favl TIL: løss føst. D kan f væ lit vntti på at få pat tingn, mn all pgav vil liv løst så hutigt sm muligt. Såfmt skull væ ska, sm ikk inttt, vil vi slvfølglig gn mtag sk hm. Mikal S. K. Jnsn Vivi Hfst sm ha valgt at søg ny ufing. Vi takk f t g samaj g ønsk hn alt gt fmv. 45

46 SIDSTE NYT OM DOA t M tt numm af t følg n ny pgamvsigt f H kt ftalt vigtigst æning g tilføjlsn: PAKKE 1 D analg kanal ucs til 7, på gun af psmangl. Dtt skyls l.a. ny tjnst g fl HD-kanal. m t TV m MPEG4 ll n DV-C mtag (Stfa SmatTv) kan uænt s nuvæn 29 kanal. PAKKE2 I pakk 2 ingn æning i analg kanal. 20 stk. i alt. D liv tilføjt følgn igital kanal, i pakk 2: TV3 Spt 2, TV2 Fi, Euspt 2, Nickln g VH1. D liv såls nu 26 igital kanal i pakk 2. RADIO D ingn æning, mn vi vu løn hnvnls m ny pgamønsk. STOFA FRIT VALG Kavt m min. 4 pgamm i "Stfa fit valg" tfal i Viasat g SS kanaln, kan staig ikk vælgs til i DOAs anlæg. DOA TEMAPAKKER TV3 Spt 2 g TV2 Fi kmmt nu i DOAs Tmapakk. HD-KANALER D kmm fl HD-kanal i gynlsn af 2014, l.a. TV2 Fi, TV3 g Disny. Fl følg m i løt af åt. PRISER Pisn ligg ikk k nnu, mn vi fvnt at å Pakk 1 g 2 stig. H skal man væ pmæksm på at 2013 va kntingnt fi på gun af DOAs 25 ås juilæum, hvilkt aln ugj 15,50 k. ml. 46 D nlig pis vil liv mlt u på 42 hjmmsi:

47 Tmapakk i DOA SPORTS PAKKEN P. m.: 290 k. * t FAMILIE PAKKEN P. m.: 290 k. * NYHEDER & FILM P. m.: 290 k. * RAAT VED VALG AF FLERE TEMAER * V valg af 2 Tma pisn 381 k. * V valg af 3 Tma pisn 457 k. * All pis p. m. g kæv at man ann på min. pakk 1. Pisn gæln fa

48 t TV-pgamm / pakkinling DOA TV PROGRAMPAKKE 1 (GRUNDPAKKEN) TV LOGO PROGRAM SPROG DIGITAL ANALOG KANALER DR K Dansk HD S10 168,25 MHz DR1 Dansk HD 5 175,25 MHz TV 2 Danmak Dansk HD 8 196,25 MHz DR 2 Dansk 9 203,25 MHz DOA Inf / SLTV Dansk S11 231,25 MHz ARD Tysk HD S13 245,25 MHz ZDF Tysk HD S15 259,25 MHz TV LOGO PROGRAM SPROG DIGITAL Pøvkanal (1) Divs KIKA / Kal 1 (2) Tysk Kan kun mtags DR Ramasjang Dansk igitalt i MPEG4. VOX Tysk Kanal Sy - fa ginn Dansk HD Dtt kæv t TV ll PRO7 Tysk n DV-C mtag NDR Tysk kan mtag MPEG4. SAT 1 Tysk RTL Tysk En DV-C mtag 3-SAT Tysk kunn f.ks. væ n DR 3 Dansk HD SmatTv ks fa Stfa. DR - Ulta Dansk TV Sy HD Dansk HD Flktings - TV Dansk Stfa Kanaln Dansk RTL 2 Tysk Sup RTL Tysk TV 5 - Fankig Fansk TV 2 Ng HD Nsk HD TV 4 Svig Svnsk HD G Channl Englsk DR Synstlkning Dansk HD (1) - D skifts løn pøvkanal, ifølg aftal m uyn. (2) - I analg usnls, l kanaln snti. (3) - Fvnts i HD-kvalitt føst på åt. 48 TV PROGRAMMER DOA - gæln Kanalnøgln fa gæln fa S alti sist nyt på DOAs infkanal:

49 TV-pgamm / pakkinling DOA TV PROGRAMPAKKE 2 ( Inhl gså pgammn fa pakk 1 ) TV LOGO PROGRAM SPROG DIGITAL ANALOG KANALER Disny Channl (3) Dansk HD ,25 MHz Euspt Da / Eng HD ,25 MHz TV 2 Nws Dansk ,25 MHz TV3 Spt 1 Dansk HD ,25 MHz TV 2 Film Dansk HD ,25 MHz TV 2 Chali Dansk ,25 MHz TV 2 Zulu (3) Dansk ,25 MHz DK 4 Dansk HD ,25 MHz Discvy - DK Dansk HD ,25 MHz Animal Pnnt Englsk HD ,25 MHz MTV Dansk HD ,25 MHz Canal 9 Dansk HD ,25 MHz TCM / Catn (2) Da / Eng ,25 MHz TV 3 Puls Dansk ,25 MHz TV 3 (3) Dansk HD ,25 MHz TV 3 + Dansk HD ,25 MHz Kanal 4 Dansk ,25 MHz Kanal 5 Dansk HD ,25 MHz 6én Dansk HD ,25 MHz TV LOGO PROGRAM SPROG DIGITAL Canal 8 Spt HD Dansk HD Kan kun mtags Euspt 2 HD Da / Eng HD igitalt i MPEG4. TV2 Fi (3) Dansk HD TV3 Spt 2 Dansk HD VH1 Englsk Nickln Da/Eng HD t SERVICEINFORMATIONER FRA 42 All hnvnls i finls m antnnanlæggt skal sk til Stfa: - v iftsfstyls, på Intnt / SmatTv / Pgampakk / Tlfni g an tknisk spøgsmål på vnævnt må: Tknisk suppt på tlfn: Husk at hav kunnummt k til intastning! v mlls m flytning, pakkskift, tilkø af tjnst, gningsspøgsmål: Kunsvic på tlfn: Kanalnøgln gæln fa S alti sist nyt fa DOA på : 49 S alti sist nyt på DOAs infkanal:

Nr. 2 september 2013 69. årgang

Nr. 2 september 2013 69. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 1 april 2013 69. årgang

Nr. 1 april 2013 69. årgang t 4 2 N. 1 apil 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 4 december 2014 70. årgang

Nr. 4 december 2014 70. årgang t 4 2 N. 4 cm 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Nr. 3 december 2011 67. årgang

Nr. 3 december 2011 67. årgang t 4 2 N. 3 cm 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 2 september 2011 67. årgang

Nr. 2 september 2011 67. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 1 marts 2014 70. årgang

Nr. 1 marts 2014 70. årgang t 4 2 N. 1 mats 2014 70. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Mikal S. K. Jnsn Dikt n.: 7342

Læs mere

Nr. 2 juni 2012 68. årgang

Nr. 2 juni 2012 68. årgang t 4 2 N. 2 juni 2012 68. ågang t 2 Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang t i klimats tgn 4 2 N. 1 fua 2015 71. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing

Læs mere

Nr. 3 september 2012 68. årgang

Nr. 3 september 2012 68. årgang t 4 2 N. 3 sptm 2012 68. ågang t 2 Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Nr. 1 april 2011 67. årgang

Nr. 1 april 2011 67. årgang t 4 2 N. 1 apil 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49 Si 4 Dnn si må ikk kopis Glæ & Bøn v/louis Timan Inholsfotgnls Om fofattn s 6 Foo s 7 Positiv psykoli styk s 7 Matialts mål s 8 D 24 styk s 8 Hvofo abj m styk?s 11 Såan bug u matialts 13 Læns olls 15 Intouktion

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

Waoo! frekvenslister til radio og TV

Waoo! frekvenslister til radio og TV Waoo! frekvenslister til radio og TV Analog og digital (DVB-T), version 1.00 Gældende pr. 11/1-2012 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse: Guide til kanalsøgning... 2 Analoge TV kanaler... 3 Lille TV pakke...

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci Fbruar 2015 28. ÅRGANG Fbruar 2015 28. ÅRGANG M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g Glimt af kampn fo fih Dn gyptisk lgation, sammn m 9 an nation fa Mllmøstn bsøgt skoln i ug 10, gav tilhøn n føllssmæssig fonmmls af, hva kampn fo fih bty. S si 4 Apil 2011 N. 35 9. å g a n g APRIL 2011

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Programoversigt 2017 Antenneforeningen for Mariesminde Området

Programoversigt 2017 Antenneforeningen for Mariesminde Området Programoversigt 2017 Grundpakke Mellempakke Fuldpakke 3Sat 3Sat 3Sat Arte HD 6'eren HD 6'eren HD Bramdrup Øst Info Arte HD Animal Planet HD Das Erste HD Bramdrup Øst Info Arte HD DK4 Cartoon Network Bramdrup

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2009 Skolrapport fra Nørrmarksskoln v Hnrik Brggrn Jssn Inln mærkningr. Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2009-2010. Vi har i nn gnration valgt at gør intastningn

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

Ringsted. Slagelse Svømmeklub

Ringsted. Slagelse Svømmeklub Rings Slgls Svøklu Kjulff Slgls www.kjulff.k Slgls Svøklu Vlkn il H W Gs Kæ ll, I Slgls Svøklu vi gl f kunn y vlkn il H W Gs 2013, s ign vks snlign sis å. Vi vil gn y svø, æn g l f Gnf, Hlufshl, Hlæk,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-13

Kvalitetsrapport 2012-13 Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2012-13 Skolrapport fra Ungomsskoln Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2012-13. Dn byggr som tiligr år på forrig års skablon, såls at talfaktaarkn r uvit

Læs mere

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT POJKT V f t å g y H H y f Jægp POJKT pjktpæg - Fmt Lk - Tmg- 29. p 205 Fku Kmmu t yg H H Fku ygg: 44.343 : 248,63 km2 H H ygg: c. 6.200 (u ) : c. 5 km2 y: 6 æg y zy yzy Lkkktmt Kytæhz Pv z zt mugh v. gæg

Læs mere

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maj 2015 28. ÅRGANG Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt lansforningn DcH

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

Kjerulff Slagelse

Kjerulff Slagelse Slgls Svøklu Hy Mikklsn Rings A/S Hslvvj 12 4100 Rings www.h ikklsn.k www.ingsg.k Slgls Tnlægn Isl Tingsg & Eln Mikklsup Kjulff Slgls www.kjulff.k Slgls Svøklu Vlkn il H W Gs Kæ ll, I Slgls Svøklu vi gl

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Brandsektionering. Brandbeskyttelse / Dimensioneringsprogram på knaufdanogips.dk. Dorn- og teleskopløsninger. Brandkamerstatning.

Brandsektionering. Brandbeskyttelse / Dimensioneringsprogram på knaufdanogips.dk. Dorn- og teleskopløsninger. Brandkamerstatning. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brnskyttls / Brnsktionring En rnsktion r jf. ygningsrglmntt n ygning llr n l f n ygning, r r uformt, så n rn ikk sprs til nr rnsktionr innfor n ti, r r nøvnig for vkuring

Læs mere

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Som du får for dit årlige kontingent på 1.068 kr. i 2012 + du får adgangen til at kunne købe hele

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Sætningsled og ordklasser

Sætningsled og ordklasser Sætningsl og orklssr Strtpunktt i n sætning hn til vrllt (usgnslt) kls for tmplsn llr lot TEMA. Rstn f sætningn kls REMA. Oft vil t vær sån, t knt informtion står på tmplsn, mns ny informtion plrs i rmln.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste!

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste! R T N L A T Y N Slåt 2012 2013 l DM l f Pwtl O f tl A S æ j Aaa Sf Jl stø AMas V sa va v ltst å als s 8S Pll Mat ljlø DM lv ltstat DM z TX DM-sølv f T Røssl S a L tl U18 U16 Kvalfat ltst wwwlst K læ s

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

December 2016 Kontrakt med Stofa: Programpakker:

December 2016 Kontrakt med Stofa: Programpakker: December 2016 Vi har først nu modtaget materialet fra Stofa med de korrigerede programpakker samt oplægget til bland selv og oversigten over fritvalgs kanalerne. Derfor den meget sene orientering, som

Læs mere

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal 600 Kcl M Monm Ostm 43 kcl ovboll (c. 80) lt smmn m 2 skiv ost 30+ (40) + bnn (20) Fokost Pstslt 355 kcl 30 oft pst (å) 200 ønts, hn 00 boccoli, sto vt lo, 50 æt o lit slt 80 kyllinbyst 2 tsk psto som

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug.

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug. Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1 Programafstemning Resultat gældende Primo 2012 www.bredballe-antennelaug.dk Det har desværre trukket lidt ud med at få resultatet af vor sidste programafstemning

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 2011 Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

KANALoversigt. August 2009

KANALoversigt. August 2009 KANALoversigt DIN GUIDE TIL STORE TV-OPLEVELSER August 2009 SV 1 88,15 SV 2 89,10 Country Music 90,35 P2 Musik og Kultur 90,85 Norge 2 91,60 NDR 3 92,60 DR P1 93,85 DR P4 94,65 DR P3 95,10 DR Klassisk

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012 Jørn Holst Udfordringer! Waoo Pakkesalg (tripleplay) Præsenteret for slutbruger som enkelt og overskueligt Køb en med det hele for en overkommelig pris. Oprettelsesrabatter

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Jesper og Simon er Europas bedste til landbrug Læs side 9. Kerteminde Cityforening Sommertilbud. Slagter MORTEN

Jesper og Simon er Europas bedste til landbrug Læs side 9. Kerteminde Cityforening Sommertilbud. Slagter MORTEN KERTEMINDE MUNKEBO LANGESKOV ULLERSLEV www.ktmindugavis.dk TIRSDAG DEN 2. JUNI 2009. NR. 23. 4. ÅRGANG Vi ha ÅBENT TORSDAG d. 4. juni kl. 13-17 LUKKET fdag Gundslvdag. Slagt MORTEN Standvangn 4 Tlf. 6532

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Kanaludbud og frekvensliste tv og radio Østjylland

Kanaludbud og frekvensliste tv og radio Østjylland udbud og frekvensliste tv og radio Østjylland Fibia udbud TV, Østjylland 2 udbud TV, Østjylland Mini TV-pakke DR 1 1 K5 175,25 DR 2 12 K9 203,25 DR 3 21 DR K 13 K10 210,25 DR Ramasjang 27 S23 319,25 DR

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

KNAUF FIREBOARD. Ubrændbar. Enkel montering Brandbeskyttelse i op til 2 timer MK-godkendt

KNAUF FIREBOARD. Ubrændbar. Enkel montering Brandbeskyttelse i op til 2 timer MK-godkendt Gipskrtonplr Knu Firor Urænr KNAUF FIREBOARD Enkl montring Brnskyttls i op til 2 timr MK-goknt Knu Firor r n urænr gipspl, r nvns til rnskyttls stål. Firor givr go rnskyttls, nkl montg og stor roust i

Læs mere

NY familymix pakke FAQ

NY familymix pakke FAQ NY familymix pakke FAQ Kanal information Skal vi ligge tv-kanalerne ind på ny? Pga, af tilkomsten af nye tv-kanaler og flytning af TV2 Zulu og 6 eren, vil det være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning.

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP

VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP «Navn» «Gade» 4632 Bjæverskov Så er tiden inde til et nyhedsbrev. Nyhedsbrev Maj 2012 VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP 01-07-2012 Hvilket vil betyde, at billedrørsfjernsyn og fladskærme med MPEG-2 tuner, kun

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

Velkommen til 4040.dk

Velkommen til 4040.dk Velkommen til 4040.dk Kære beboer 4040.dk er Jyllinges største antenneforening med over 600 tilslutninger, og vi sikrer dig både lavere Tv-pakkepriser og en række fleksible valgmuligheder. Din bolig er

Læs mere

Stofa Kanalpræferencer 2012

Stofa Kanalpræferencer 2012 Stofa Kanalpræferencer 2012 DOA Sønderborg Oktober 2012 2012 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Om undersøgelsen 6 Resultater Kanalpræferencer 9 Resultater - Svarpersonernes profil 19 2010 2012 Side 2 Undersøgelsens

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

holstebro Åbningstider Svensk Bingo

holstebro Åbningstider Svensk Bingo holstbo Åbigsti Svsk Bigo Maag: 10.30-14.30* & 18.30-21.30* Tisag: 10.30-14.30* & 18.30-21.30* Osag: 10.30-14.30* & 18.30-21.45* Tosag: 11.00-14.00* & 18.30-21.30* Fag: 10.30-14.30* & 18.30-21.30* Løag:

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013 Fensmark Antenneforening har 40 års jubilæum den 4. august. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt besluttet sig for ikke, at bruge penge på et jubilæumsarrangement. RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013 PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere