White paper. Version V. Januar White paper - Danica version V. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "White paper. Version V. Januar 2007. White paper - Danica version V. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension."

Transkript

1 White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version V Januar 2007 Januar

2 Informationsnotat Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion 3 2. Danica koncernoverblik 4 3. Danicas forretningsprofil 5 4. Danske Banks overskud fra Danica koncernen 9 5. Betydningen af finansielle og forsikringsmæssige garantier Indtjening vedrørende Danica Pension Indtjening vedrørende Danica Pension I 18 Bilag A. Danica koncernen i Danske Banks legale regnskab 20 Bilag B. Ændringer i Bilag C. Spørgsmål og svar 22 Bilag D. Kontaktpersoner 24 Januar

3 1. Introduktion Formålet med dette White paper er at give investorer, analytikere og andre interessenter et indblik i aktiviteterne i Danica Pension, herunder den anvendte overskudspolitik. Forud for selve gennemgangen skal følgende præciseres: Det er formålet med dette White paper at give et overblik over de væsentligste elementer, der påvirker Danica koncernens regnskab og ikke mindst samspillet med Danske Bank koncernens regnskab. Reglerne for opgørelse af resultat og balance i et livsforsikringsselskab er omfattende og ind imellem meget tekniske. Det er derfor ikke dette notats formål at give en fuld og dækkende beskrivelse af alle de forhold, der indgår i Danica koncernens regnskab. Det er vigtigt at gøre sig klart hvilke dele af Danica koncernen, der belyses. Afsnit 2 indeholder et koncernoverblik og det beskrives, hvilke dele af Danica koncernen der efterfølgende kommenteres. Først gives en kort beskrivelse af selskabsstrukturen i Danica koncernen. Siden gives en forretningsmæssig profil af Danica koncernen angående bl.a. produkter, markeder og distributionskanaler. I afsnit 4 beskrives resultatet af Danica koncernen ud fra, hvordan resultatet af Danica koncernen påvirker Danske Bank koncernens regnskab. I afsnit 5 gennemgås betydningen af de finansielle og forsikringsmæssige garantier, som Danica benytter sig af. I afsnit 6 gennemgås indtjeningen fra Danica Pension, herunder sammenhængen mellem investeringsafkastet og Danske Banks mulighed for at indtægtsføre risikotillægget. Afslutningsvis beskrives indtjeningen i DPI og årets ændringer i nutidsværdien af de forventede administrationsresultater i afsnit 7. Der offentliggøres en ny udgave af Danicas White paper i forbindelse med Danske Banks årsrapport for Januar

4 2. Danica koncernoverblik Selskabsstrukturen i Danica koncernen er vist i nedenstående figur 1. FIGUR 1: DANICA KONCERNEN Forsikringsselskabet Danica Moderselskabet, hvis primære forretningsmæssige aktivitet er salg af sundhedssikring og kritisk sygdom. Danica Pensjonsforsikring Salg af markedsprodukter og risikoforsikring m.v. til det norske marked. Danica Pension Salg af liv- og pensionsforsikringer (Danica Traditionel) samt syge- og ulykkesforsikringer. Det er denne del af virksomheden, der er underlagt den til Tilsynet anmeldte overskudspolitik. Forhold vedrørende denne del beskrives yderligere herunder. Danica Pension I Danica Liv III Danica Fondförsäkring Salg af markedsprodukter (Danica Balance og Danica Link) til det danske og norske marked. Selskabet sælger desuden syge- og ulykkesforsikringer. Omfatter garanterede livrenter uden ret til bonus. Der er ikke nytegnet i selskabet siden ) Salg af markedsprodukter til det svenske marked. Selskabet sælger desuden syge- og ulykkesforsikringer. 1) 1) Resultatet af disse selskaber indgår i investeringsafkastet af kundemidlerne i Danica Pension. Det er især aktiviteterne i Danica Pension, der er relevante i forhold til overskudspolitikken. Danica Pension I ejes af Danica Pension, og resultatet indgår direkte i Danica koncernens resultat. Indtjening vedrørende Danica Pension I beskrives i afsnit 7. Januar

5 3. Danicas forretningsprofil Danica koncernen driver forretning indenfor livs- og pensionsforsikring. Udover aktiviteter i Danmark, som er det primære marked, har Danica koncernen aktiviteter i Sverige og Norge. I 2006 havde Danica koncernen en bruttopræmieindtægt på 18,2 mia. kr. Heraf kom 89 pct. via aktiviterne i Danmark. Siden 2002 har Danica koncernen haft en vækst i bruttopræmier inkl. investeringskontrakter på 10 pct. p.a. Væksten er primært drevet af organisk vækst og væsentligst på firmamarkedet. Fra 2005 til 2006 steg de løbende præmier på firmamarkedet med over 10 pct., mens det private marked oplevede et lille fald. Salget til det private marked foregår primært via Danske Bank. Markedsprodukterne Danica Link og Danica Balance blev lanceret i hhv og De to produkters andel af de samlede præmier i Danmark er steget fra 20 pct. i 2005 til 30 pct. i TABEL 1: BRUTTOPRÆMIER INKL. INVESTERINGSKONTRAKTER (Mia. kr.) Danica Traditionel 10,7 11,4 11,0 11,7 10,2 Danica Balance og Danica Link 6,0 3,2 1,8 1,8 1,8 Interne overførsler -1,6-0,6-0,2-0,2-0,5 Syge- og ulykke m.v. 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 Udland 2,0 1,8 1,1 0,6 0,8 Præmier i alt 18,2 16,9 14,7 14,8 13,1 Danica er en af branchens mest velkonsoliderede koncerner med en kapitalstyrke på 25,4 mia. kr. og en overskydende basiskapital på 11,5 mia. kr., hvilket giver kunder stor sikkerhed for deres opsparing. Danica har en AA- Insurer financial strength rating fra Standard & Poor s. Danica lægger stor vægt på at yde kundeservice af høj kvalitet baseret på tilgængelighed, korte ekspeditionstider og i betjeningen af kunderne. Danica gennemfører løbende kundetilfredshedsundersøgelser og offentliggør, som det eneste danske selskab, sine ekspeditionstider på Internettet. Derfor lægger Danica også vægt på at have en kompetent og engageret medarbejderstab. Danica har besluttet, at det danske forsikringssystem skal danne grundlag for videreudviklingen af aktiviteterne i udlandet. Arbejdet hermed blev igangsat i slutningen af 2005, og med udgangen af 2006 er den norske fimapensionsbestand konverteret til det fælles system. Filosofien med én koncern, ét system vil gøre, at Danica står godt rustet til en fremtidig ekspansion i udlandet. 3.1 Aktiviteter i Danmark På det danske marked tilbyder Danica koncernen forsikringsbaserede pensionsopsparinger, livsforsikringer og sundhedsprodukter til firmapensionsområdet og til private. Der sælges både traditionelle ordninger baseret på en teknisk rente og markedsprodukter, hvor kunden selv kan vælge risikoprofil herunder muligheden for at tilbyde en ydelsesgaranti. Gennem de senere år er Danicas forretningsvolumen steget markant. Det har gjort Danica til landets førende pensionsselskab målt på bruttopræmier med en markedsandel på over 31 pct. på det marked, hvor Danica konkurrerer. Januar

6 FIGUR 2: BRUTTOPRÆMIER I DANMARK KONCERNER (inkl. investeringskontrakter og SUL) Mia. kr Danica PFA Nordea Liv & Pension SEB Pension Topdanmark Livsforsikring Danica benytter sig af en flerstrenget distribution. Danica har et stort korps af sælgere og rådgivere, som især henvender sig til firmamarkedet. Disse sælgere og rådgivere er tilknyttet en række regionskontorer rundt om i Danmark. Udover disse samarbejder Danica også med en række forsikringsmæglere, der også opererer på firmamarkedet. På det private marked sker den overvejende del af salget via det vidt forgrenede filialnet i Danske Bank og BG Bank. Danica Traditionel I Danica Traditionel skal kunden ikke selv tage stilling til, hvordan pengene investeres, da kundemidlerne investeres kollektivt. Til gengæld medfører opsparing i Danica Traditionel en ydelsesgaranti, hvor de garanterede ydelser er beregnet ud fra tekniske renter på enten 4,5 pct., 2,5 pct. eller 1,5 pct. (nytegnes kun på 1,5 pct.) Danica Link & Danica Balance (Markedsprodukter) I nedenstående figur vises udviklingen i bruttopræmier på markedsprodukter i Danmark. FIGUR 3: BRUTTOPRÆMIER MARKEDSPRODUKTER, DANSK MARKED Mia. kr Januar

7 Danicas markedsprodukter omfatter Danica Balance og Danica Link. Danica Balance er et livscyklusprodukt, der blev lanceret i maj 2005, som kombinerer fordelene ved kollektiv investering med individuel tilpasning af investeringerne. Herved opnås et enkelt produkt, samtidig med at kunden får mulighed for at vælge en højere aktieandel, end det er muligt i de traditionelle produkter. Danica Link giver kunderne mulighed for at få indflydelse på, hvordan pensionsopsparingen investeres. Det indebærer, at det afkast, der tilskrives pensionsordningen, direkte afspejler den valgte investering. Kunden har mulighed for at vælge selv at være aktiv investor eller at overlade det til Danica. I Danmark kan kunderne i Danica Link investere pensionen i værdipapirer og samtidig sikre sig mod kurstab, da Danica Link tilbydes både med og uden udbetalingsgaranti. Udbetalingsgarantien sikrer kunden mindst 95 procent af indbetalingerne på pensionstidspunktet. Ultimo 2006 har cirka af Danicas kunder valgt markedsbaserede produkter mod ca primo året. Forsikringsdækninger Kunderne kan tilknytte forsikringsdækninger, der sikrer dem ved tab af erhvervsevne og død, hvilket primært efterspørges i forbindelse med firmapensionsaftaler. Herudover tilbydes Kritisk Sygdom og Sundhedssikring. 3.2 Aktiviteter i udlandet I nedenstående figur vises udviklingen i bruttopræmier på markedsprodukter i udlandet. FIGUR 4: BRUTTOPRÆMIER MARKEDSPRODUKTER, UDENLANDS MARKED Mia. kr. 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Danica begyndte sine aktiviteter på det svenske marked i På det svenske marked tilbyder Danica pensionsprodukter til firmapensionsområdet og til private. I Sverige havde Danica i 2006 en bruttopræmieindtægt på mio. kr. fra markedsprodukterne. Fra datterselskabets hovedsæde i Stockholm har Danica et tæt samarbejde med Danske Bank Sverige og en række af Sveriges største mæglervirksomheder. Januar

8 På det norske marked tilbyder Danica pensionsprodukter til firmapensionsområdet og til private. Der sælges såvel markedsprodukter som syge- og ulykkesforsikring. I 2006 indførtes obligatorisk firma-pensionsordninger i Norge. I Norge havde Danica i 2006 en bruttopræmieindtægt på 480 mio. kr. primært fra markedsprodukterne. Salget sker dels gennem eget firmasalgskorps, dels i tæt samarbejde med Fokus Bank. I efteråret 2006 påbegyndte Danica undersøgelser af mulighederne for at sælge markedsprodukter og øvrige produkter i republikken Irland med udgangspunkt i den IT-platform, der anvendes i Danmark. Salget vil i givet fald ske via National Irish Bank, som er en del af Danske Bank koncernen, ligesom salg via mæglere og egne sælgere indgår i overvejelserne. Januar

9 4. Danske Banks overskud fra Danica koncernen Tabellen herunder viser de elementer vedrørende Danica, der indgår i Danske Banks regnskab. TABEL 2: DANSKE BANKS OVERSKUD FRA DANICA KONCERNEN Ref. (Mio. kr.) Andel af forsikringsmæssige hensættelser mv Forsikringsresultat, unit link Forsikringsresultat, syge- og ulykke Investeringsresultat Finansieringsresultat Ændring i skyggekonto Indtjening fra forsikringsaktiviteter Ad. 1. Andel af forsikringsmæssige hensættelser m.v. Beløbet blev i 2006 beregnet som 0,59 procent af de gennemsnitlige livsforsikringshensættelser og kollektivt bonuspotentiale ekskl. Forenede Gruppeliv. Ad. 2. Forsikringsresultat, Unit Link Består af forsikringsteknisk resultat af Unit-link aktiviteterne (Danica Link og Danica Balance) i Danmark og i Norge. Ad. 3. Forsikringsresultat, SUL Indeholder forsikringsteknisk resultat fra Syge- og ulykkesforsikring og Sundhedsforsikring fra Danmark og Norge. En stor del af livsforsikrings- og pensionsaftalerne indeholder en forsikring ved tab af erhvervsevne. Kunderne betaler for denne forsikring og størrelsen af betalingen er en konkurrenceparameter. Resultatet af syge- og ulykkesaktiviteterne opgøres i praksis som et skadesforsikringsresultat og her indgår en beregnet forsikringsteknisk rente (svarer til kontorenten) af hensættelserne, mens SULforretningens andel af selskabets investeringsafkast herudover indgår i investeringsresultatet. Selve syge- og ulykkesresultatet er specificeret i noterne til Danica Koncernens årsregnskab (note 7, side 45). Ad. 4. Investeringsresultat Her indgår investeringsafkastet af egenkapitalen fra alle de selskaber i Danica koncernen, som har resultateffekt samt syge- og ulykkesforretningens andel af investeringsafkastet. Afkastet af kundemidler i Danica Pension fordeles forholdsmæssigt mellem Livsforsikring og Syge- og ulykkesforsikring ud fra størrelsen af de forsikringsmæssige hensættelser (investeringsfællesskab). Dog er afkastet af de afledte finansielle instrumenter til afdækning af ydelsesgarantien ikke fordelt til Syge- og ulykkesforsikring fra 1. april Afkastet af de til egenkapitalen allokerede aktiver svarer for aktiernes vedkommende forholdsmæssigt til afkastet af kundemidlerne, mens egenkapitalens øvrige investeringer sker selvstændigt. Januar

10 Ad. 5. Finansieringsresultat Danske Banks forretningsområderegnskab bygger på princippet om, at de enkelte forretningsområder får allokeret den kapital, området har brug for i forhold til sine forretningsaktiviteter. I de øvrige forretningsområder bestemmes den nødvendige kapital som 6,5 pct. af de risikovægtede aktiver. Den tilsvarende kapital i Danica er defineret som kapitalbelastningen i Danske Bank koncernen for ejerskabet af Danica, dvs. den andel, der fradrages i basiskapitalen i Danske Bank koncernen. Dette svarer i store træk til solvenskravet i Danica minus den eksterne ansvarlige lånekapital plus den kapital, som midler allokeret til egenkapitalen beslaglægger. For Danicas vedkommende giver dette anledning til følgende finansieringstransaktioner: TABEL 3: FINANSIERINGSRESULTAT (Mio. kr.) Rente af Danicas egenkapital Rente af beslaglagt egenkapital, forsikring Rente af beslaglagt egenkapital, investering 17 9 Beslag af supplerende kapital Finansieringsresultat Det er vigtigt at understrege, at dette element ikke indgår i Danicas koncernregnskab, men udelukkende i Danske Banks forretningsområderegnskab. Da egenkapitalen er større end kapitalbelastningen, er finansieringsresultatet samlet set negativt. I oktober 2006 optog Danica ekstern ansvarlig lånekapital på 400 mio. EUR, hvilket har påvirket finanieringsresultatet i negativ retning mens kapitalbelastningen til gengæld er reduceret. Se mere om dette i bilag B. Ad. 6. Ændring i skyggekonto Skyggekonto består af risikotillæg, som det i tidligere regnskabsperioder ikke har været muligt at indtægtsføre, jf. afsnit 6.2. Ændring i skyggekontoen udgør indtægtsførelse fra skyggekontoen. Ultimo 2006 er skyggekontoen nul. Ad. 7. Indtjening forsikringsaktiviteter i alt Det resultat fra Danica koncernen, der indgår i Danske Banks Indtjening fra forsikringsaktiviteter. Resultatet afviger fra Danica Pension koncernens officielle resultat, men er konsistent hermed. 4.1 Risikotillægget De traditionelle produkter i Danica Pension er underlagt kontributionsbekendtgørelsen, som foreskriver, at indtjeningen skal fordeles mellem kunderne og ejerne. Danica Pension udarbejder og anmelder sin overskudspolitik under hensyn hertil. Det primære bidrag til overskuddet fra selskabet Danica Pension er risikotillægget. I 2006 bestod risikotillægget, udover Andel af forsikringsmæssige hensættelser (ref. 1, tabel 2), også af forsikringsresultatet af syge- og ulykkesforretningen i Danica Pension (en del af ref. 3 tabel 2) samt investeringsresultatet af sygeog ulykkesforretningen i Danica Pension (en del af ref. 4). Nedenstående tabel viser elementerne i risikotillægget i Januar

11 TABEL 4 : RISIKOTILLÆG I 2006 (Mio. kr.) 2006 Andel af forsikringsmæssige hensættelser mv Forsikringsresultat, SUL i DP -136 Investeringsresultat, SUL i DP -65 Risikotillæg 836 Samlet set kan dette risikotillæg kun tages, når det såkaldte realiserede resultat tillader det. Se afsnit 6 for beskrivelse af det realiserede resultat. Se endvidere omtale af Danicas overskudspolitik for 2007 i bilag B. Januar

12 5. Betydningen af finansielle og forsikringsmæssige garantier Størstedelen af kundemidlerne vedrører ordninger, hvortil der er knyttet finansielle eller forsikringsmæssige garantier. I det omfang at kundemidlerne ikke er tilstrækkelige til at dække garantierne, påføres egenkapitalen tab, som reducerer Danske Banks resultat fra Danica koncernen. 5.1 Forsikringsmæssige garantier De forsikringsmæssige risici vedrører udviklingen i levetid og invaliditet. Eksempelvis påvirker en levetidsforlængelse varigheden på udbetalingerne på visse pensionsprodukter, mens udviklingen i antallet af dødsfald, sygemeldinger og efterfølgende raskmeldinger påvirker udgifterne til dødsfalds- og invaliditetsforsikringer. For at reducere de forsikringsmæssige risici, er en mindre del af risiciene vedrørende dødsfald og invaliditet afdækket gennem genforsikring. Endvidere er foretaget genforsikring mod katastrofer for hele bestanden. 5.2 Finansielle garantier i markedsprodukter Markedsprodukter (Danica Link og Danica Balance) er individuelle ordninger, hvor resultaterne af renteændringer og kursudsving udtrykkes direkte på kundernes depoter. Det er muligt at tilknytte finansielle garantier, og de afdækkes i de finansielle markeder således, at risikoen for påvirkning af egenkapitalen fra garantierne formindskes. 5.3 Finansielle garantier i Danica Traditionel Danica Traditionel er en kollektiv ordning, hvor de finansielle garantier er udtrykt gennem den tekniske rente (se ad 2 i afsnit 6.1). Hvis det realiserede resultat ikke er tilstrækkeligt til at dække risikotillæg, pensionsafkastskat og bonus, modregnes der i første omgang i det kollektive bonuspotentiale. Ændringen i kollektivt bonuspotentiale opgøres som følger: TABEL 5: ÆNDRING I KOLLEKTIVT BONUSPOTENTIALE (Mio. kr.) Realiseret resultat Andel af forsikringsmæsige hensættelser m.v Pensionsafkastskat Bonus Ændring i kollektivt bonuspotentiale Såfremt dette fører til et tab, som overstiger det aktuelle kollektive bonuspotentiale, kan der i første omgang modregnes i bonus på fripoliceydelser (BFY). Alle tab udover kollektivt bonuspotentiale og BFY modregnes i egenkapitalen. I praksis vil egenkapitalen kun være udsat for tab, såfremt det realiserede resultat er negativt og ikke kan indeholdes i kollektivt bonuspotentiale og BFY. De finansielle garantier knyttet til Danica Traditionel har typisk meget lange løbetider og en stor del er knyttet til en teknisk rente på 4,5 pct. Danica benytter sine egne risikostyringsrammer og afdækning, der sikrer, at selskabet løbende kan modstå et aktiekursfald på 30 pct., samt en halvering af renten eller en rentestigning på 2,5 pct. -point. Forpligtelserne i Danica Pension består primært af livsforsikringshensættelserne, der opgøres til markedsværdi ved at tilbagediskontere det forventede fremtidige cash-flow. Januar

13 Værdien af obligationsbeholdningen stiger, når renteniveauet falder. Samtidigt stiger markedsværdien af livsforsikringshensættelserne, men som følge af den højere rentefølsomhed på hensættelserne er værdireguleringen af hensættelserne større end den tilsvarende værdiregulering af obligationsbeholdningen. Samlet set giver det anledning til en negativ værdiregulering for Danica Pension, når renteniveauet falder. Af den årsag har Danica Pension købt afledte finansielle instrumenter. Tilsvarende falder værdien af obligationsbeholdningen mere end livsforsikringshensættelserne ved rentestigninger. Figur 5 illustrerer sammenhængen mellem aktiverne og forpligtelserne. Bemærk, at figuren udelukkende har et illustrativt formål. FIGUR 5: ILLUSTRATION AF MARKEDSVÆRDIREGULERING AF AKTIVER OG PASSIVER Hensættelser Obligationer m.v. kr. Renteændring Der benyttes finansielle instrumenter til at afdække forskellen mellem de to kurver. Placeringen af midler på aktivsiden sker derudover med henblik på at maksimere investeringsafkastet, samtidig med, at der tages hensyn til kredit-, valuta- og likviditetsrisici. Januar

14 6. Indtjening vedrørende Danica Pension Selskabet Danica Pension bidrager primært til Danske Banks overskud fra Danica Koncernen gennem investeringsresultatet af egenkapitalen samt risikotillægget. For 2006 var bidraget fra risikotillægget 836 mio. kr., mens investeringsresultatet var 772 mio. kr. Risikotillægget udgør den største indtægt fra Danica Koncernen. I det følgende beskrives, hvordan risikotillægget opgøres, samt hvor følsomt det er overfor forskellige risici. Efterfølgende gennemgås investeringsresultatet for egenkapitalen. 6.1 Risikotillægget Risikotillægget for 2006 sammensættes af resultatet af syge- og ulykkesforretningen samt 0,59 pct. af livsforsikringshensættelserne og kollektivt bonuspotentiale. Resultatet af syge- og ulykkesforretningen vedrører forsikringer ved tab af erhvervsevne og har de seneste år haft en utilfredsstillende skadesprocent. Danske Bank kan kun indtægtsføre risikotillægget i det omfang, det kan indeholdes i det realiserede resultat. Det realiserede resultat beregnes hovedsageligt som investeringsresultatet for kundemidlerne fratrukket den tekniske rente (se ad. 2 nedenfor) og værdiregulering af hensættelserne. Tabel 6 viser opgørelsen af det realiserede resultat. TABEL 6: REALISERET RESULTAT Ref. (Mio. kr.) Afkast af investeringsaktiverne Gennemsnitlig teknisk rente Afkast til syge- og ulykkesresultatet Omkostnings- og risikoresultater før bonus Resultat af genforsikring Værdiregulering af hensættelser Realiseret resultat Ad. 1. Afkast af investeringsaktiverne Det samlede bruttoafkast af de investeringsaktiver, der er allokeret til kunderne. Kundernes investeringsaktiver består af obligationer, aktier og ejendomme som vist i figur 6. FIGUR 6: FORDELING AF INVESTERINGSAKTIVER PR ALLOKERET TIL KUNDERNE I DANICA PENSION. Obligationer 68% Aktier 23% Ejendomme 9% Ad. 2. Gennemsnitlig teknisk rente 0% Kontrakterne med kunderne baseres på en teknisk rente, som er lagt til grund for de ydelsesgarantier, der er givet til kunderne. Den tekniske rente er faldet markant gennem de senere år som følge af det generelt faldende renteniveau. Frem til 1994 blev der tegnet policer med en teknisk rente på 4,5 pct. Frem til 1999 var den tekniske rente 2,5 pct. Nye policer tegnes for tiden med en maksimal teknisk Januar

15 rente på 1,5 pct. Tabel 7 viser, hvordan hensættelserne er fordelt på de forskellige tekniske renter ultimo 2006 mod fordelingen ultimo TABEL 7: LIVSFORSIKRINGSHENSÆTTELSER (Mio. kr.) Ultimo 2006 Ultimo 2006 i % Ultimo 2005 i % Teknisk rente i % 0, , , , til Livsforsikringshensættelser Uden garanti Livsforsikringshensættelser i alt Som det fremgår af tabellen, bevæger tyngden af hensættelserne sig mod lavere tekniske renter. Ad. 3. Afkast til syge- og ulykkesresultat Syge- og ulykkesforretningen (SUL) består af forsikring ved tab af erhvervsevne, hvortil der er afsat reserver. En del af det samlede investeringsafkast kan derfor henføres til syge- og ulykkeresultatet. Ad. 4. Omkostnings- og risikoresultatet før bonus Ved beregning af garanterede ydelser gøres antagelser om de fremtidige investeringsafkast, omkostninger og forsikringsrisici (dødsfald og invaliditet). Disse antagelser er lagt på den sikre side, og forskellen mellem antagelserne og de faktiske investeringsafkast, omkostninger og forsikringsrisici udbetales over tid til kunderne i form af bonus. Omkostningsresultatet før bonus er forskellen mellem faktiske afholdte omkostninger og de omkostninger, som er forudsat ved beregning af de garanterede ydelser. Risikoresultatet før bonus er forskellen mellem faktiske udgifter til risikodækning og risikopræmie, som er forudsat ved beregning af de garanterede ydelser. Ad. 5. Resultat af genforsikring Genforsikringsresultatet beregnes som modtaget genforsikringsdækning fratrukket genforsikringspræmier. Ad. 6. Værdiregulering af hensættelser Livsforsikringshensættelserne opgøres til markedsværdi ved at tilbagediskontere det forventede fremtidige cash-flow. Værdiregulering af hensættelserne udgør den del af livsforsikringshensættelserne, der overstiger værdien af kundernes opsparing. Ad. 7. Realiseret resultat Et positivt realiseret resultat betyder, at Danica Pension kan indtægtsføre risikotillægget i det omfang det ikke overstiger det realiserede resultat. Kan et risikotillæg ikke tages helt eller delvist, kan det udskydes og tages i et år, hvor det realiserede resultat tillader det. Januar

16 6.2 Skyggekontoen Den del af periodens risikotillæg, som ikke kan indeholdes i det realiserede resultat, overføres til skyggekontoen. Herfra kan indregningen i Danske Banks resultat ske på et senere tidspunkt, hvor det realiserede resultat gør dette muligt. Saldoen på skyggekontoen forrentes med samme afkast som obligationsbeholdningen, der er knyttet til egenkapitalen. Ultimo 2006 er der ingen udskudte risikotillæg på skyggekontoen. 6.3 Sammenhæng mellem risikotillæg, investeringsafkast og hensættelser Hvis investeringsafkastet overstiger den tekniske rente og værdiregulering af hensættelserne, er der alt andet lige mulighed for at indregne risikotillægget helt eller delvist som illustreret i nedenstående tabel. TABEL 8: SAMMENHÆNG MELLEM INVESTERINGSAFKAST OG RISIKOTILLÆG Scenario (i pct. af hensættelserne) A B C D Afkast af investeringsaktiverne 3,0 4,5 6,0 6,0 Teknisk rente -2,8-2,8-2,8-2,8 Omkostnings-, risikoresultat og afkast til sygeulykke -0,2-0,2-0,2-0,2 Genforsikringsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Værdiregulering af hensættelserne 0,0 0,0 0,0-3,0 Realiseret resultat 0,0 1,5 3,0 0,0 Risikotillægget kan indtægtsføres helt eller delvist Nej Ja Ja Nej Risikotillæg 0,5 % af hensættelser 0,0-0,5-0,5 0,0 Pensionsafkast skat (PAL) -0,5-0,7-0,9-0,9 Bonus (fra teknisk rente op til kontorenten) -1,0-1,0-1,0-1,0 Ændring i kollektivt bonuspotentiale -1,5-0,7 0,6-1,9 I princippet kan det realiserede resultat anvendes til at indtægtsføre hele eller dele af indeværende års risikotillæg samt eventuel saldo fra skyggekonto, idet pensionsafkastskat og bonus dækkes via det kollektive bonuspotentiale. Muligheden for denne praksis skal dog ses i sammenhæng med udviklingen i det kollektive bonuspotentiale. Ad. scenario A Afkastet af investeringsaktiverne kan lige akkurat dække den tekniske rente samt omkostnings-, risikoresultat og afkast til syge- og ulykkesforretningen. Der kan derfor ikke indtægtsføres risikotillæg. Det kollektive bonuspotentiale bliver reduceret med 1,5 pct. af hensættelserne for at dække kundeforpligtelsen. Ad. scenario B Investeringsafkastet ligger over den tekniske rente m.v., der er ingen værdiregulering af hensættelserne og det realiserede resultat er positivt. På den måde kan risikotillægget tages helt eller delvist. Det realiserede resultat kan dog ikke dække pensionsafkastskatten og forskellen mellem den tekniske rente og kontorenten. For at dække disse betalinger vil der ske en reduktion af det kollektive bonuspotentiale på 0,2 pct. af hensættelserne. Indtægtsføres det fulde risikotillæg, kræver det yderligere reduktion af det kollektive bonuspotentiale med 0,5 pct. Ad. scenario C Det realiserede resultat kan dække alle kundeforpligtelserne og efterlader 3,0 pct. af hensættelserne til yderligere resultatfordeling. Afkastet dækker såvel pensionsafkastskat og bonus som risikotillægget til banken uden reduktion af det kollektive bonuspotentiale. Januar

17 Det er i scenario B og C muligt at tage indeværende års risikotillæg. Det vil desuden i begge scenarier være muligt at indtægtsføre fra skyggekontoen. Det kræver dog (yderligere) reduktion af bonuspotentialet i forholdet én til én. Ad. scenario D Forudsætninger som C, men med værdiregulering på 3 pct. af hensættelserne som følge af rentefald. Det realiserede resultat bliver 0, og der kan således ikke tages risikotillæg. Sammenhængen mellem risikotillæg og investeringsafkast belyses yderligere i figur 7, der viser grænsen for, hvornår Danica Pension, med balancen ultimo 2006, kan indtægtsføre fuldt risikotillæg på et års sigt; fuldt risikotillæg opnås for aktiekurs- og renteændringer over den viste grænse. For eksempel viser figuren, at der ved uændret renteniveau skal en aktiekursstigning på godt 5 pct. til for at kunne modtage fuldt risikotillæg. Ved aktiekursændringer på under 5 pct. skal der et rentefald til, før der kan opnås fuldt risikotillæg. FIGUR 7: GRÆNSE FOR FULDT RISIKOTILLÆG PÅ ET ÅRS SIGT. 60% 50% 40% Aktiekursændring 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% Renteændring 6.4 Investeringsresultatet for egenkapitalen Aktiverne allokeret til egenkapitalen i Danica Pension er primært investeret i korte obligationer, aktier og ejendomme, som vist i figur 8. Derudover er en lille del af egenkapitalen investeret i Danica Pension I, hvorfra Danicas markedsprodukter sælges. Overskuddet vedrørende Danica Pension I er nærmere beskrevet i afsnit 7. FIGUR 8: FORDELING AF EGENKAPITALAKTIVER FOR DANICA PENSION. Obligationer 66% Aktier 24% Ejendomme 10% Januar

18 7. Indtjening vedrørende Danica Pension I Resultatet før skat i Danica Pension I (DP I) og dermed Indtjening fra Forsikringsaktiviteter i Danske Bank koncernens forretningsområderegnskab kan opdeles i følgende elementer: Indtægter, der primært består af de gebyrer, kunderne betaler, samt formidlingsprovisioner som selskabet modtager fra de fondsforvaltere, der står for investeringen af kundernes opsparing. Udgifter, der består af salgsudgifter samt udgifter til administration og betjening af kunderne. Resultat af den risikodækning, der sælges i tilknytning til pensionsopsparingen (dvs. tab af erhvervsevne, forsikring ved død m.v.), samt resultat vedr. de finansielle garantier kunderne har mulighed for at tilkøbe. Investeringsafkast af de aktiver, der er allokeret til egenkapitalen. Indtægterne er fordelt jævnt over aftalernes løbetid, mens omkostningerne er størst i det første år på grund af salgsudgifterne. I år med en kraftig stigning i forretningsomfanget - som f.eks er regnskabet påvirket af store salgsudgifter. Resultatet er derfor ikke udtryk for den værdiskabelse, der er sket i løbet af året. Fra 2002 til 2004 indeholdt det regnskabsmæssige resultat i DP I årets ændring i den forventede værdi af fremtidige administrationsresultater (indtægter minus udgifter) for alle kontrakter. I 2005 blev regnskabsreglerne ændret, så det alene var muligt at medregne den fremtidige værdi for forsikringskontrakter. Regnskabsreglerne blev ændret igen i 2006, hvorefter der ikke indregnes værdier af fremtidig indtjening i det regnskabsmæssige resultat. For bedre at kunne vurdere værdiskabelsen og som supplement til regnskabet for 2006 er værdien af de forventede fremtidige administrationsresultater beregnet for markedsprodukterne i Danmark. Beregningen baseres på de samme principper, som frem til 2004 blev anvendt for hele forretningen og i 2005 for forsikringskontrakterne. Værdien beregnes efter følgende principper: På baggrund af den eksisterende forretning beregnes de forventede fremtidige indtægter og udgifter før skat i de kommende 10 år. Beregningen baseres på en række forudsætninger om bl.a. indtægter, udgifter og afgang. Forudsætningerne revurderes årligt og vurderes at være forsigtigt fastsat med udgangspunkt i både realiserede niveauer bagud i tiden og forventninger til fremtiden. Garantierne på Danica Link afdækkes løbende gennem køb af finansielle instrumenter, der finansieres af kundernes garantibetalinger. Værdien af de fremtidige garantibetalinger er derfor sat til nul i beregningerne. I Danica Balance afdækkes garantierne via investeringsstrategien. Indtægter og udgifter vedr. forventet fremtidig forretning indgår ikke i beregningen. Der er ligeledes set bort fra kapitalomkostninger, ligesom der er set helt bort fra resultatet af risikoforretningen, som i 2006 gav et underskud på ca. 80 mio. kr. Resultaterne tilbagediskonteres med en rente, som svarer til Finanstilsynets 10-årige opgørelsesrente før skat. Januar

19 I nedenstående tabel vises, hvordan værdien af de forventede fremtidige administrationsresultater har udviklet sig i 2005 og TABEL 9: NV AF FREMTIDIGE ADMINISTRATIONSRESULTATER - DK MARKEDSPRODUKTER (Mio. kr.) Nutidsværdi primo Ændret diskonteringsrente Ændrede forudsætninger Justeret nutidsværdi primo Vækst i forretningen Nutididsværdi ultimo Nutidsværdi ultimo i pct. af investeringsaktiver 6,0% 6,2% Diskonteringsrente 4,2% 3,5% Hvis det i 2006 havde været muligt at indregne ændringen i værdien af forventede fremtidige administrationsresultater, ville resultatet i DP I således blive forbedret med 329 mio. kr. før skat. I tabellen dækker ændring som følge af vækst i forretningen både over effekten fra nysalg og øget opsparing for den eksisterende forretning som følge af det realiserede investeringsafkast, mens afgang reducerer væksten. Beregningsmetoden og forudsætningerne er ikke direkte sammenlignelige med dem, der anvendes ved en embedded value beregning. Blandt andet vurderes det, at ovenstående beregninger er relativt forsigtige. Koncernen arbejder på at udarbejde embedded value opgørelser for markedsprodukterne i Danmark ud fra gængse markedsstandarder. Disse forventes på et senere tidspunkt at indgå som supplerende information i den eksterne rapportering. Januar

20 Bilag A. Danica koncernen i Danske Bank koncernens legale regnskab Danica koncernen konsolideres i Danske Bank koncernens legale regnskab ud fra følgende principper: Danicas aktiver kan opdeles i aktiver vedr. forsikringskontrakter (kontrakter, som indeholder væsentlige forsikringsrisici eller giver forsikringstager ret til bonus), investeringskontrakter (kontrakter med ubetydelig forsikringsrisiko) og aktiver, der afdækker egenkapitalen. Ultimo 2006 udgjorde 90 pct. af Danica s aktiver forsikringskontrakter, 3 pct. investeringskontrakter og 7 pct. aktiver allokeret til egenkapitalen. Aktiver vedrørende forsikringskontrakter konsolideres samlet under Aktiver vedr. forsikringskontrakter. Aktiverne består af finansielle aktiver, investeringsejendomme, domicilejendomme, øvrige materielle aktiver m.v. Forpligtelser vedr. forsikringskontrakter konsolideres samlet under Forpligtelser vedr. forsikringskontrakter. Forpligtelserne består af livsforsikringshensættelser, hensættelser til unit-link forsikringskontrakter, kollektivt bonuspotentiale, øvrige forsikringsmæssige hensættelser og andre forpligtelser. Indbetalinger vedrørende forsikringskontrakter indregnes under Nettopræmieindtægter. Afkastet af de allokerede aktiver er indregnet under de respektive poster i resultatopgørelsen. Andelen af årets regulering i forsikringsmæssige hensættelser, der relaterer sig til renteændringer, samt tilskrivningen af årets afkast af aktiver vedrørende forsikringskontrakter og den tilhørende pensionsafkastskat indregnes under Handelsindtægter. Øvrige ændringer i forsikringsmæssige hensættelser indregnes under Forsikringsydelser. Investeringskontrakter indregnes som finansielle instrumenter. Opsparingen vedrørende unit-link investeringskontrakter indgår i Aktiver i puljer og unit-link investeringskontrakter. Indlånene indgår i balancen i Indlån i puljer og unit-link investeringskontrakter. Indskud/udbetalinger vedrørende investeringskontrakter indregnes direkte som en ændring af forpligtelsen i balancen. Afkastet af aktiverne og tilskrivningen på opsparernes konto indregnes under Handelsindtægter. De til egenkapitalen allokerede aktiver konsolideres linie for linie med koncernens øvrige aktiver. De allokerede aktiver vedrører Obligationer, Investeringsejendomme og Aktier. I hovedtallene præsenteres Danica på en linie under Indtjening fra Forsikringsaktiviteter. I segmentnoten præsenteres Danica opstillet efter ovennævnte principper i legal opstilling. Forskellene mellem præsentationen af Danica i koncernens resultatopgørelse og hovedtallene indgår som del af reklassifikationen i Segmentnoten. Januar

21 Bilag B. Ændringer i 2007 Overskudspolitikken i Danica Pension er uændret i 2007 bortset fra, at Finanstilsynet har ændret reglerne for risikotillæg, således at syge- og ulykkesresultatet ikke længe vil indgå heri. Syge- og ulykkesresultatet vil dog fortsat påvirke Danicas samlede resultat. Forsikringsresultatet fra SUL vil fra 1. januar indgå i Forsikringsresultat, SUL og investeringsresultatet fra SUL vil indgå i Investeringsresultat jf. tabel 2. Sammenligningstal tilrettes ikke ved ændringer i overskudspolitikken. Den 1. januar 2007 blev de danske kapitaldækningsregler ændret således, at Danske Bank skal fratrække halvdelen af kapitalkravet i Danica koncernen i kernekapitalen og halvdelen i den supplerende kapital. Fradraget reduceres i det omfang Danica koncernen har optaget ekstern ansvarlig lånekapital. For at optimere koncernens kapitalstruktur optog Danica Pension ekstern ansvarlig lånekapital på 400 mio. EUR eller ca. 3 mia. kr. i oktober Provenuet blev anvendt til indfrielse af allerede eksisterende koncernintern ansvarlig lånekapital på 2. mia. kr. samt til yderligere ekspansion. Optagelsen af lånet medfører en reduktion af den allokerede kapital i forretningsområdet Danica på ca. 2,9 mia. kr. Som konsekvens af reduktionen forventes en negativ effekt på forretningsområdet Danica på omkring 90 mio. kr. i Samtidig vil der ske en tilsvarende forøgelse i Danske Banks forretningsområdet Øvrige Områder. Januar

22 Bilag C. Spørgsmål og svar 1. Hvilke aktiver har Danica Pension investeret i? Ultimo 2006 er 68 pct. af aktiverne investeret i obligationer, 23 pct. i danske og udenlandske aktier og 9 pct. i ejendomme. 2. Hvad er Danica Pensions basiskapital, og hvor stor kræver myndighederne, at kapitalen er? Danica Pensions basiskapital er 17,3 mia. kr. ultimo 2006, og minimums-kapitalkravet/solvenskravet er 7,3 mia. kr. 3. Hvad er kontorenten, og hvem fastsætter den? Kontorenten angiver det afkast, der tilskrives de enkelte kontohaveres konto det pågældende år. Hvis det faktiske investeringsafkast har været lavere end kontorenten, tages forskellen fra det kollektive bonuspotientiale. Kontorenten meddeles af Danica for et år ad gangen. Danica forbeholder sig dog mulighed for at foretage en justering i løbet af året, hvis de økonomiske forudsætninger for kontorentens størrelse ændres betydeligt. 4. Hvorfor er der forskel på kontorenten og den gennemsnitlige tekniske rente? Kontrakterne med kunderne baseres på en teknisk rente. Da investeringsafkastet godt kan overstige den tekniske rente, er det imidlertid muligt at tilskrive en højere rente i perioder. Det er naturligvis et konkurrenceparameter at tilbyde kunderne en højere/lavere kontorente. På den anden side står hensynet til reserverne i selskabet. 5. Hvad er PAL-skat? PAL-skatten er en kapitalafkastskat med en fast sats på 15 pct., som livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v. skal betale af det afkast, de opnår på deres investeringer. 6. Hvorfor har Danica købt finansielle instrumenter? Danicas ydelsesgarantier for livsforsikringstagerne udgør en risiko, hvis det generelle renteniveau falder. Det skyldes, at opgørelsesrenten og dermed markedsværdien af livsforsikringsforpligtelserne stiger. Det er baggrunden for, at Danica har købt en portefølje af finansielle instrumenter, der beskytter mod et fald i renten. Danica har endvidere købt finansielle instrumenter, der beskytter mod rentestigning. 7. Hvem ejer Danica? Danica er 100 pct. ejet af Danske Bank. Januar

23 8. Sælger Danica skadesforsikring? Danica har solgt praktisk taget alle sine skadesaktiviteter fra. I dag sælger Danica kun helbredsforsikringer som et supplement til de traditionelle liv- og pensionsprodukter. Danske Bank-koncernen har en aftale med Topdanmark om at sælge dette selskabs skadeprodukter via koncernens salgskanaler. 9. Hvor kan jeg finde regnskabsinformation om Danica Pension? Danica offentliggør hel- og halvårsregnskaber. Regnskaberne er tilgængelige på 10. Hvor kan jeg finde information om Danske Bank-koncernen? indeholder en lang række informationer om Danske Bank koncernen. Her kan du også finde Danske Banks Investor Relations. Januar

24 Bilag D. Kontaktpersoner Danske Banks Investor Relations varetager IR-funktionerne for alle datterselskaberne. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os. Du kan også finde mere information om hele Danske Bank-koncernen på Tonny Thierry Andersen Chief Financial Officer Tel.: Fax: Mobile: Martin Gottlob Head of Investor Relations Tel.: Fax: Mobile: Maria Hjorth Senior IR Officer Tel.: Fax: Mobile: Heidi Sørensen IR Assistant Tel.: Fax: Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed. Banken påtager sig endvidere ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter, som er omtalt i publikationen, ligesom banken kan udføre finansiel service for udstedere af nævnte værdi-papirer, valuta eller finansielle instrumenter. Danske Banks finansanalytikere må ikke handle med værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Copyright 2007 Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og ikke til offentliggørelse nogetsteds. Januar

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

White paper - Danica version II. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version II.

White paper - Danica version II. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version II. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version II Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold 1. Introduktion 2. Danske

Læs mere

White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret

White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Investor Relations Opdateret september 2003 Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2006 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen Jens Jesper Ovesen Peter Høltermand Doris Nielsen Markussen Carsten Helge Nielsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3 Indholdsfortegnelse 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 4BDANICA STRATEGI 5BREGNSKABSBERETNING 6BÅrets resultat 7Begivenheder efter balancedagen 8BForventninger til 2014 9BAfkast og markedsudvikling

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095

Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095 Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095 Årsrapport 2011 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2003

Topdanmarks årsrapport 2003 9. marts 2004 Meddelelse nr. 03/2004 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2003. Hovedelementerne er: Overskuddet for 2003 blev 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

Hovedelementer. i 2. halvår 2012. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier. 2. kvartal 2012. Modelmæssig resultatprognose for 2012. Eventuelle henvendelser:

Hovedelementer. i 2. halvår 2012. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier. 2. kvartal 2012. Modelmæssig resultatprognose for 2012. Eventuelle henvendelser: Topdanmarks halvårsrapport for 2012 21. august 2012 Meddelelse nr. 09/2012 Hovedelementer 1. halvår 2012 Resultatet efter skat steg fra 726 mio. kr. til 846 mio. kr. Resultatet pr. aktie steg fra 52,0

Læs mere

Årsrapport 2007. PFA Holding. Bygger på forståelse

Årsrapport 2007. PFA Holding. Bygger på forståelse Årsrapport 2007 PFA Holding Bygger på forståelse Femårsoversigt Hovedtal (mio. kr.) 2003 2004 2005 2006 2007 Resultatopgørelse Præmier 12.551 12.959 14.052 15.785 17.778 Forsikringsydelser -8.755-7.987-8.285-10.783-11.995

Læs mere

Årsrapport. Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017

Årsrapport. Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017 Årsrapport Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 010 10Kort om Topdanmark y Landsdækkende dansk skade-, livs- og pensionsforsikringsvirksomhed. y Danmarks næststørste skadeforsikringsselskab. Omkring hver fjerde

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2009 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen Fokus på 2009 og forventninger til 2010 4 Overskud på 1.483

Læs mere

Årsrapport 2012. Sampension KP Livsforsikring a/s Cvr.nr. 55 83 49 11

Årsrapport 2012. Sampension KP Livsforsikring a/s Cvr.nr. 55 83 49 11 Årsrapport 2012 Sampension KP Livsforsikring a/s Cvr.nr. 55 83 49 11 Indhold Sampension KP Livsforsikring a/s Ledelsesberetning 2012 i korte træk 3 Væsentlige tiltag i 2012 7 Produkter og kunder 11 Resultat,

Læs mere

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di Skandia Liv(A) A/S Årsrapport 2013 cvr nr. 2963 7873 mere til di Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2013 4 Årets resultat 4 Skandia

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2007

Topdanmarks årsrapport 2007 11. marts 2008 Meddelelse nr. 03/2008 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2007. Hovedelementerne er: Resultatet efter skat for 2007 udgjorde 1.271 mio. kr. mod 1.692 mio. kr. i 2006.

Læs mere

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. halvår 2010 4 Skadeforsikring

Læs mere

Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber

Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber HD Finansiering og HD Finansiel Rådgivning Copenhagen Business School Afleveringsdato 13. maj 2013 Udarbejdet af: Pia Hjøllund Andersen Mia

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 6 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 7 Vision...

Læs mere

Skandia Link A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2095 2237 mere til di

Skandia Link A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2095 2237 mere til di Skandia Link A/S Årsrapport 2013 cvr nr. 2095 2237 mere til di Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Link Livsforsikring A/S 2013 4 Årets resultat 4 Skandia

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Alice Lykke Doris Nielsen Markussen Anders Kvist

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Hovedelementerne 1. halvår 2013 Resultat efter skat på 784 mio. kr. mod 846 mio. kr. i 1. halvår 2012 Resultatet pr. aktie var

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Forretningsområder BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr.) 2003 2002 Indeks 03/02 Andel 2003 Andel 2002 Bankaktiviteter 8.065 8.155 99 66% 70% - Bankaktiviteter Danmark 5.630 5.839 96 46% 50% - Bankaktiviteter

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19 Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Resultatopgørelse 24 Balance 25 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11.

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11. Årsrapport 2006 006 Indhold Forord 3 Femårsoversigt hovedtal 4 Årets resultat 5 Forrentning af pensionerne 9 Medlemsudviklingen 11 Medlemsservice 12 Investeringerne 14 Risikoforhold 19 Ledelse og ledelseshverv

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af personaleydelser IAS 19 og årsregnskabsloven

Regnskabsmæssig behandling af personaleydelser IAS 19 og årsregnskabsloven Regnskabsmæssig behandling af personaleydelser IAS 19 og årsregnskabsloven April 2006 2. udgave Regnskabsmæssig behandling af personaleydelser IAS 19 og årsregnskabsloven Udgiver: PricewaterhouseCoopers

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Ulf Grunnesjö (indtrådt i bestyrelsen den 12. januar 2015) Peter

Læs mere

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2014. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2014. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 ÅOP og ÅOK metodebeskrivelse 2014 Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 9. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overblik... 3 3 ÅOK - opsparing... 4 3.1 Direkte omkostninger...

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Marts 2006 ISBN 87-7985-037-5 Indholdsfortegnelse Pensionsmarkedsrådets anbefalinger 4 I.... Sammenfatning 5 II....

Læs mere