White paper. Version V. Januar White paper - Danica version V. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "White paper. Version V. Januar 2007. White paper - Danica version V. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension."

Transkript

1 White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version V Januar 2007 Januar

2 Informationsnotat Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion 3 2. Danica koncernoverblik 4 3. Danicas forretningsprofil 5 4. Danske Banks overskud fra Danica koncernen 9 5. Betydningen af finansielle og forsikringsmæssige garantier Indtjening vedrørende Danica Pension Indtjening vedrørende Danica Pension I 18 Bilag A. Danica koncernen i Danske Banks legale regnskab 20 Bilag B. Ændringer i Bilag C. Spørgsmål og svar 22 Bilag D. Kontaktpersoner 24 Januar

3 1. Introduktion Formålet med dette White paper er at give investorer, analytikere og andre interessenter et indblik i aktiviteterne i Danica Pension, herunder den anvendte overskudspolitik. Forud for selve gennemgangen skal følgende præciseres: Det er formålet med dette White paper at give et overblik over de væsentligste elementer, der påvirker Danica koncernens regnskab og ikke mindst samspillet med Danske Bank koncernens regnskab. Reglerne for opgørelse af resultat og balance i et livsforsikringsselskab er omfattende og ind imellem meget tekniske. Det er derfor ikke dette notats formål at give en fuld og dækkende beskrivelse af alle de forhold, der indgår i Danica koncernens regnskab. Det er vigtigt at gøre sig klart hvilke dele af Danica koncernen, der belyses. Afsnit 2 indeholder et koncernoverblik og det beskrives, hvilke dele af Danica koncernen der efterfølgende kommenteres. Først gives en kort beskrivelse af selskabsstrukturen i Danica koncernen. Siden gives en forretningsmæssig profil af Danica koncernen angående bl.a. produkter, markeder og distributionskanaler. I afsnit 4 beskrives resultatet af Danica koncernen ud fra, hvordan resultatet af Danica koncernen påvirker Danske Bank koncernens regnskab. I afsnit 5 gennemgås betydningen af de finansielle og forsikringsmæssige garantier, som Danica benytter sig af. I afsnit 6 gennemgås indtjeningen fra Danica Pension, herunder sammenhængen mellem investeringsafkastet og Danske Banks mulighed for at indtægtsføre risikotillægget. Afslutningsvis beskrives indtjeningen i DPI og årets ændringer i nutidsværdien af de forventede administrationsresultater i afsnit 7. Der offentliggøres en ny udgave af Danicas White paper i forbindelse med Danske Banks årsrapport for Januar

4 2. Danica koncernoverblik Selskabsstrukturen i Danica koncernen er vist i nedenstående figur 1. FIGUR 1: DANICA KONCERNEN Forsikringsselskabet Danica Moderselskabet, hvis primære forretningsmæssige aktivitet er salg af sundhedssikring og kritisk sygdom. Danica Pensjonsforsikring Salg af markedsprodukter og risikoforsikring m.v. til det norske marked. Danica Pension Salg af liv- og pensionsforsikringer (Danica Traditionel) samt syge- og ulykkesforsikringer. Det er denne del af virksomheden, der er underlagt den til Tilsynet anmeldte overskudspolitik. Forhold vedrørende denne del beskrives yderligere herunder. Danica Pension I Danica Liv III Danica Fondförsäkring Salg af markedsprodukter (Danica Balance og Danica Link) til det danske og norske marked. Selskabet sælger desuden syge- og ulykkesforsikringer. Omfatter garanterede livrenter uden ret til bonus. Der er ikke nytegnet i selskabet siden ) Salg af markedsprodukter til det svenske marked. Selskabet sælger desuden syge- og ulykkesforsikringer. 1) 1) Resultatet af disse selskaber indgår i investeringsafkastet af kundemidlerne i Danica Pension. Det er især aktiviteterne i Danica Pension, der er relevante i forhold til overskudspolitikken. Danica Pension I ejes af Danica Pension, og resultatet indgår direkte i Danica koncernens resultat. Indtjening vedrørende Danica Pension I beskrives i afsnit 7. Januar

5 3. Danicas forretningsprofil Danica koncernen driver forretning indenfor livs- og pensionsforsikring. Udover aktiviteter i Danmark, som er det primære marked, har Danica koncernen aktiviteter i Sverige og Norge. I 2006 havde Danica koncernen en bruttopræmieindtægt på 18,2 mia. kr. Heraf kom 89 pct. via aktiviterne i Danmark. Siden 2002 har Danica koncernen haft en vækst i bruttopræmier inkl. investeringskontrakter på 10 pct. p.a. Væksten er primært drevet af organisk vækst og væsentligst på firmamarkedet. Fra 2005 til 2006 steg de løbende præmier på firmamarkedet med over 10 pct., mens det private marked oplevede et lille fald. Salget til det private marked foregår primært via Danske Bank. Markedsprodukterne Danica Link og Danica Balance blev lanceret i hhv og De to produkters andel af de samlede præmier i Danmark er steget fra 20 pct. i 2005 til 30 pct. i TABEL 1: BRUTTOPRÆMIER INKL. INVESTERINGSKONTRAKTER (Mia. kr.) Danica Traditionel 10,7 11,4 11,0 11,7 10,2 Danica Balance og Danica Link 6,0 3,2 1,8 1,8 1,8 Interne overførsler -1,6-0,6-0,2-0,2-0,5 Syge- og ulykke m.v. 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 Udland 2,0 1,8 1,1 0,6 0,8 Præmier i alt 18,2 16,9 14,7 14,8 13,1 Danica er en af branchens mest velkonsoliderede koncerner med en kapitalstyrke på 25,4 mia. kr. og en overskydende basiskapital på 11,5 mia. kr., hvilket giver kunder stor sikkerhed for deres opsparing. Danica har en AA- Insurer financial strength rating fra Standard & Poor s. Danica lægger stor vægt på at yde kundeservice af høj kvalitet baseret på tilgængelighed, korte ekspeditionstider og i betjeningen af kunderne. Danica gennemfører løbende kundetilfredshedsundersøgelser og offentliggør, som det eneste danske selskab, sine ekspeditionstider på Internettet. Derfor lægger Danica også vægt på at have en kompetent og engageret medarbejderstab. Danica har besluttet, at det danske forsikringssystem skal danne grundlag for videreudviklingen af aktiviteterne i udlandet. Arbejdet hermed blev igangsat i slutningen af 2005, og med udgangen af 2006 er den norske fimapensionsbestand konverteret til det fælles system. Filosofien med én koncern, ét system vil gøre, at Danica står godt rustet til en fremtidig ekspansion i udlandet. 3.1 Aktiviteter i Danmark På det danske marked tilbyder Danica koncernen forsikringsbaserede pensionsopsparinger, livsforsikringer og sundhedsprodukter til firmapensionsområdet og til private. Der sælges både traditionelle ordninger baseret på en teknisk rente og markedsprodukter, hvor kunden selv kan vælge risikoprofil herunder muligheden for at tilbyde en ydelsesgaranti. Gennem de senere år er Danicas forretningsvolumen steget markant. Det har gjort Danica til landets førende pensionsselskab målt på bruttopræmier med en markedsandel på over 31 pct. på det marked, hvor Danica konkurrerer. Januar

6 FIGUR 2: BRUTTOPRÆMIER I DANMARK KONCERNER (inkl. investeringskontrakter og SUL) Mia. kr Danica PFA Nordea Liv & Pension SEB Pension Topdanmark Livsforsikring Danica benytter sig af en flerstrenget distribution. Danica har et stort korps af sælgere og rådgivere, som især henvender sig til firmamarkedet. Disse sælgere og rådgivere er tilknyttet en række regionskontorer rundt om i Danmark. Udover disse samarbejder Danica også med en række forsikringsmæglere, der også opererer på firmamarkedet. På det private marked sker den overvejende del af salget via det vidt forgrenede filialnet i Danske Bank og BG Bank. Danica Traditionel I Danica Traditionel skal kunden ikke selv tage stilling til, hvordan pengene investeres, da kundemidlerne investeres kollektivt. Til gengæld medfører opsparing i Danica Traditionel en ydelsesgaranti, hvor de garanterede ydelser er beregnet ud fra tekniske renter på enten 4,5 pct., 2,5 pct. eller 1,5 pct. (nytegnes kun på 1,5 pct.) Danica Link & Danica Balance (Markedsprodukter) I nedenstående figur vises udviklingen i bruttopræmier på markedsprodukter i Danmark. FIGUR 3: BRUTTOPRÆMIER MARKEDSPRODUKTER, DANSK MARKED Mia. kr Januar

7 Danicas markedsprodukter omfatter Danica Balance og Danica Link. Danica Balance er et livscyklusprodukt, der blev lanceret i maj 2005, som kombinerer fordelene ved kollektiv investering med individuel tilpasning af investeringerne. Herved opnås et enkelt produkt, samtidig med at kunden får mulighed for at vælge en højere aktieandel, end det er muligt i de traditionelle produkter. Danica Link giver kunderne mulighed for at få indflydelse på, hvordan pensionsopsparingen investeres. Det indebærer, at det afkast, der tilskrives pensionsordningen, direkte afspejler den valgte investering. Kunden har mulighed for at vælge selv at være aktiv investor eller at overlade det til Danica. I Danmark kan kunderne i Danica Link investere pensionen i værdipapirer og samtidig sikre sig mod kurstab, da Danica Link tilbydes både med og uden udbetalingsgaranti. Udbetalingsgarantien sikrer kunden mindst 95 procent af indbetalingerne på pensionstidspunktet. Ultimo 2006 har cirka af Danicas kunder valgt markedsbaserede produkter mod ca primo året. Forsikringsdækninger Kunderne kan tilknytte forsikringsdækninger, der sikrer dem ved tab af erhvervsevne og død, hvilket primært efterspørges i forbindelse med firmapensionsaftaler. Herudover tilbydes Kritisk Sygdom og Sundhedssikring. 3.2 Aktiviteter i udlandet I nedenstående figur vises udviklingen i bruttopræmier på markedsprodukter i udlandet. FIGUR 4: BRUTTOPRÆMIER MARKEDSPRODUKTER, UDENLANDS MARKED Mia. kr. 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Danica begyndte sine aktiviteter på det svenske marked i På det svenske marked tilbyder Danica pensionsprodukter til firmapensionsområdet og til private. I Sverige havde Danica i 2006 en bruttopræmieindtægt på mio. kr. fra markedsprodukterne. Fra datterselskabets hovedsæde i Stockholm har Danica et tæt samarbejde med Danske Bank Sverige og en række af Sveriges største mæglervirksomheder. Januar

8 På det norske marked tilbyder Danica pensionsprodukter til firmapensionsområdet og til private. Der sælges såvel markedsprodukter som syge- og ulykkesforsikring. I 2006 indførtes obligatorisk firma-pensionsordninger i Norge. I Norge havde Danica i 2006 en bruttopræmieindtægt på 480 mio. kr. primært fra markedsprodukterne. Salget sker dels gennem eget firmasalgskorps, dels i tæt samarbejde med Fokus Bank. I efteråret 2006 påbegyndte Danica undersøgelser af mulighederne for at sælge markedsprodukter og øvrige produkter i republikken Irland med udgangspunkt i den IT-platform, der anvendes i Danmark. Salget vil i givet fald ske via National Irish Bank, som er en del af Danske Bank koncernen, ligesom salg via mæglere og egne sælgere indgår i overvejelserne. Januar

9 4. Danske Banks overskud fra Danica koncernen Tabellen herunder viser de elementer vedrørende Danica, der indgår i Danske Banks regnskab. TABEL 2: DANSKE BANKS OVERSKUD FRA DANICA KONCERNEN Ref. (Mio. kr.) Andel af forsikringsmæssige hensættelser mv Forsikringsresultat, unit link Forsikringsresultat, syge- og ulykke Investeringsresultat Finansieringsresultat Ændring i skyggekonto Indtjening fra forsikringsaktiviteter Ad. 1. Andel af forsikringsmæssige hensættelser m.v. Beløbet blev i 2006 beregnet som 0,59 procent af de gennemsnitlige livsforsikringshensættelser og kollektivt bonuspotentiale ekskl. Forenede Gruppeliv. Ad. 2. Forsikringsresultat, Unit Link Består af forsikringsteknisk resultat af Unit-link aktiviteterne (Danica Link og Danica Balance) i Danmark og i Norge. Ad. 3. Forsikringsresultat, SUL Indeholder forsikringsteknisk resultat fra Syge- og ulykkesforsikring og Sundhedsforsikring fra Danmark og Norge. En stor del af livsforsikrings- og pensionsaftalerne indeholder en forsikring ved tab af erhvervsevne. Kunderne betaler for denne forsikring og størrelsen af betalingen er en konkurrenceparameter. Resultatet af syge- og ulykkesaktiviteterne opgøres i praksis som et skadesforsikringsresultat og her indgår en beregnet forsikringsteknisk rente (svarer til kontorenten) af hensættelserne, mens SULforretningens andel af selskabets investeringsafkast herudover indgår i investeringsresultatet. Selve syge- og ulykkesresultatet er specificeret i noterne til Danica Koncernens årsregnskab (note 7, side 45). Ad. 4. Investeringsresultat Her indgår investeringsafkastet af egenkapitalen fra alle de selskaber i Danica koncernen, som har resultateffekt samt syge- og ulykkesforretningens andel af investeringsafkastet. Afkastet af kundemidler i Danica Pension fordeles forholdsmæssigt mellem Livsforsikring og Syge- og ulykkesforsikring ud fra størrelsen af de forsikringsmæssige hensættelser (investeringsfællesskab). Dog er afkastet af de afledte finansielle instrumenter til afdækning af ydelsesgarantien ikke fordelt til Syge- og ulykkesforsikring fra 1. april Afkastet af de til egenkapitalen allokerede aktiver svarer for aktiernes vedkommende forholdsmæssigt til afkastet af kundemidlerne, mens egenkapitalens øvrige investeringer sker selvstændigt. Januar

10 Ad. 5. Finansieringsresultat Danske Banks forretningsområderegnskab bygger på princippet om, at de enkelte forretningsområder får allokeret den kapital, området har brug for i forhold til sine forretningsaktiviteter. I de øvrige forretningsområder bestemmes den nødvendige kapital som 6,5 pct. af de risikovægtede aktiver. Den tilsvarende kapital i Danica er defineret som kapitalbelastningen i Danske Bank koncernen for ejerskabet af Danica, dvs. den andel, der fradrages i basiskapitalen i Danske Bank koncernen. Dette svarer i store træk til solvenskravet i Danica minus den eksterne ansvarlige lånekapital plus den kapital, som midler allokeret til egenkapitalen beslaglægger. For Danicas vedkommende giver dette anledning til følgende finansieringstransaktioner: TABEL 3: FINANSIERINGSRESULTAT (Mio. kr.) Rente af Danicas egenkapital Rente af beslaglagt egenkapital, forsikring Rente af beslaglagt egenkapital, investering 17 9 Beslag af supplerende kapital Finansieringsresultat Det er vigtigt at understrege, at dette element ikke indgår i Danicas koncernregnskab, men udelukkende i Danske Banks forretningsområderegnskab. Da egenkapitalen er større end kapitalbelastningen, er finansieringsresultatet samlet set negativt. I oktober 2006 optog Danica ekstern ansvarlig lånekapital på 400 mio. EUR, hvilket har påvirket finanieringsresultatet i negativ retning mens kapitalbelastningen til gengæld er reduceret. Se mere om dette i bilag B. Ad. 6. Ændring i skyggekonto Skyggekonto består af risikotillæg, som det i tidligere regnskabsperioder ikke har været muligt at indtægtsføre, jf. afsnit 6.2. Ændring i skyggekontoen udgør indtægtsførelse fra skyggekontoen. Ultimo 2006 er skyggekontoen nul. Ad. 7. Indtjening forsikringsaktiviteter i alt Det resultat fra Danica koncernen, der indgår i Danske Banks Indtjening fra forsikringsaktiviteter. Resultatet afviger fra Danica Pension koncernens officielle resultat, men er konsistent hermed. 4.1 Risikotillægget De traditionelle produkter i Danica Pension er underlagt kontributionsbekendtgørelsen, som foreskriver, at indtjeningen skal fordeles mellem kunderne og ejerne. Danica Pension udarbejder og anmelder sin overskudspolitik under hensyn hertil. Det primære bidrag til overskuddet fra selskabet Danica Pension er risikotillægget. I 2006 bestod risikotillægget, udover Andel af forsikringsmæssige hensættelser (ref. 1, tabel 2), også af forsikringsresultatet af syge- og ulykkesforretningen i Danica Pension (en del af ref. 3 tabel 2) samt investeringsresultatet af sygeog ulykkesforretningen i Danica Pension (en del af ref. 4). Nedenstående tabel viser elementerne i risikotillægget i Januar

11 TABEL 4 : RISIKOTILLÆG I 2006 (Mio. kr.) 2006 Andel af forsikringsmæssige hensættelser mv Forsikringsresultat, SUL i DP -136 Investeringsresultat, SUL i DP -65 Risikotillæg 836 Samlet set kan dette risikotillæg kun tages, når det såkaldte realiserede resultat tillader det. Se afsnit 6 for beskrivelse af det realiserede resultat. Se endvidere omtale af Danicas overskudspolitik for 2007 i bilag B. Januar

12 5. Betydningen af finansielle og forsikringsmæssige garantier Størstedelen af kundemidlerne vedrører ordninger, hvortil der er knyttet finansielle eller forsikringsmæssige garantier. I det omfang at kundemidlerne ikke er tilstrækkelige til at dække garantierne, påføres egenkapitalen tab, som reducerer Danske Banks resultat fra Danica koncernen. 5.1 Forsikringsmæssige garantier De forsikringsmæssige risici vedrører udviklingen i levetid og invaliditet. Eksempelvis påvirker en levetidsforlængelse varigheden på udbetalingerne på visse pensionsprodukter, mens udviklingen i antallet af dødsfald, sygemeldinger og efterfølgende raskmeldinger påvirker udgifterne til dødsfalds- og invaliditetsforsikringer. For at reducere de forsikringsmæssige risici, er en mindre del af risiciene vedrørende dødsfald og invaliditet afdækket gennem genforsikring. Endvidere er foretaget genforsikring mod katastrofer for hele bestanden. 5.2 Finansielle garantier i markedsprodukter Markedsprodukter (Danica Link og Danica Balance) er individuelle ordninger, hvor resultaterne af renteændringer og kursudsving udtrykkes direkte på kundernes depoter. Det er muligt at tilknytte finansielle garantier, og de afdækkes i de finansielle markeder således, at risikoen for påvirkning af egenkapitalen fra garantierne formindskes. 5.3 Finansielle garantier i Danica Traditionel Danica Traditionel er en kollektiv ordning, hvor de finansielle garantier er udtrykt gennem den tekniske rente (se ad 2 i afsnit 6.1). Hvis det realiserede resultat ikke er tilstrækkeligt til at dække risikotillæg, pensionsafkastskat og bonus, modregnes der i første omgang i det kollektive bonuspotentiale. Ændringen i kollektivt bonuspotentiale opgøres som følger: TABEL 5: ÆNDRING I KOLLEKTIVT BONUSPOTENTIALE (Mio. kr.) Realiseret resultat Andel af forsikringsmæsige hensættelser m.v Pensionsafkastskat Bonus Ændring i kollektivt bonuspotentiale Såfremt dette fører til et tab, som overstiger det aktuelle kollektive bonuspotentiale, kan der i første omgang modregnes i bonus på fripoliceydelser (BFY). Alle tab udover kollektivt bonuspotentiale og BFY modregnes i egenkapitalen. I praksis vil egenkapitalen kun være udsat for tab, såfremt det realiserede resultat er negativt og ikke kan indeholdes i kollektivt bonuspotentiale og BFY. De finansielle garantier knyttet til Danica Traditionel har typisk meget lange løbetider og en stor del er knyttet til en teknisk rente på 4,5 pct. Danica benytter sine egne risikostyringsrammer og afdækning, der sikrer, at selskabet løbende kan modstå et aktiekursfald på 30 pct., samt en halvering af renten eller en rentestigning på 2,5 pct. -point. Forpligtelserne i Danica Pension består primært af livsforsikringshensættelserne, der opgøres til markedsværdi ved at tilbagediskontere det forventede fremtidige cash-flow. Januar

13 Værdien af obligationsbeholdningen stiger, når renteniveauet falder. Samtidigt stiger markedsværdien af livsforsikringshensættelserne, men som følge af den højere rentefølsomhed på hensættelserne er værdireguleringen af hensættelserne større end den tilsvarende værdiregulering af obligationsbeholdningen. Samlet set giver det anledning til en negativ værdiregulering for Danica Pension, når renteniveauet falder. Af den årsag har Danica Pension købt afledte finansielle instrumenter. Tilsvarende falder værdien af obligationsbeholdningen mere end livsforsikringshensættelserne ved rentestigninger. Figur 5 illustrerer sammenhængen mellem aktiverne og forpligtelserne. Bemærk, at figuren udelukkende har et illustrativt formål. FIGUR 5: ILLUSTRATION AF MARKEDSVÆRDIREGULERING AF AKTIVER OG PASSIVER Hensættelser Obligationer m.v. kr. Renteændring Der benyttes finansielle instrumenter til at afdække forskellen mellem de to kurver. Placeringen af midler på aktivsiden sker derudover med henblik på at maksimere investeringsafkastet, samtidig med, at der tages hensyn til kredit-, valuta- og likviditetsrisici. Januar

14 6. Indtjening vedrørende Danica Pension Selskabet Danica Pension bidrager primært til Danske Banks overskud fra Danica Koncernen gennem investeringsresultatet af egenkapitalen samt risikotillægget. For 2006 var bidraget fra risikotillægget 836 mio. kr., mens investeringsresultatet var 772 mio. kr. Risikotillægget udgør den største indtægt fra Danica Koncernen. I det følgende beskrives, hvordan risikotillægget opgøres, samt hvor følsomt det er overfor forskellige risici. Efterfølgende gennemgås investeringsresultatet for egenkapitalen. 6.1 Risikotillægget Risikotillægget for 2006 sammensættes af resultatet af syge- og ulykkesforretningen samt 0,59 pct. af livsforsikringshensættelserne og kollektivt bonuspotentiale. Resultatet af syge- og ulykkesforretningen vedrører forsikringer ved tab af erhvervsevne og har de seneste år haft en utilfredsstillende skadesprocent. Danske Bank kan kun indtægtsføre risikotillægget i det omfang, det kan indeholdes i det realiserede resultat. Det realiserede resultat beregnes hovedsageligt som investeringsresultatet for kundemidlerne fratrukket den tekniske rente (se ad. 2 nedenfor) og værdiregulering af hensættelserne. Tabel 6 viser opgørelsen af det realiserede resultat. TABEL 6: REALISERET RESULTAT Ref. (Mio. kr.) Afkast af investeringsaktiverne Gennemsnitlig teknisk rente Afkast til syge- og ulykkesresultatet Omkostnings- og risikoresultater før bonus Resultat af genforsikring Værdiregulering af hensættelser Realiseret resultat Ad. 1. Afkast af investeringsaktiverne Det samlede bruttoafkast af de investeringsaktiver, der er allokeret til kunderne. Kundernes investeringsaktiver består af obligationer, aktier og ejendomme som vist i figur 6. FIGUR 6: FORDELING AF INVESTERINGSAKTIVER PR ALLOKERET TIL KUNDERNE I DANICA PENSION. Obligationer 68% Aktier 23% Ejendomme 9% Ad. 2. Gennemsnitlig teknisk rente 0% Kontrakterne med kunderne baseres på en teknisk rente, som er lagt til grund for de ydelsesgarantier, der er givet til kunderne. Den tekniske rente er faldet markant gennem de senere år som følge af det generelt faldende renteniveau. Frem til 1994 blev der tegnet policer med en teknisk rente på 4,5 pct. Frem til 1999 var den tekniske rente 2,5 pct. Nye policer tegnes for tiden med en maksimal teknisk Januar

15 rente på 1,5 pct. Tabel 7 viser, hvordan hensættelserne er fordelt på de forskellige tekniske renter ultimo 2006 mod fordelingen ultimo TABEL 7: LIVSFORSIKRINGSHENSÆTTELSER (Mio. kr.) Ultimo 2006 Ultimo 2006 i % Ultimo 2005 i % Teknisk rente i % 0, , , , til Livsforsikringshensættelser Uden garanti Livsforsikringshensættelser i alt Som det fremgår af tabellen, bevæger tyngden af hensættelserne sig mod lavere tekniske renter. Ad. 3. Afkast til syge- og ulykkesresultat Syge- og ulykkesforretningen (SUL) består af forsikring ved tab af erhvervsevne, hvortil der er afsat reserver. En del af det samlede investeringsafkast kan derfor henføres til syge- og ulykkeresultatet. Ad. 4. Omkostnings- og risikoresultatet før bonus Ved beregning af garanterede ydelser gøres antagelser om de fremtidige investeringsafkast, omkostninger og forsikringsrisici (dødsfald og invaliditet). Disse antagelser er lagt på den sikre side, og forskellen mellem antagelserne og de faktiske investeringsafkast, omkostninger og forsikringsrisici udbetales over tid til kunderne i form af bonus. Omkostningsresultatet før bonus er forskellen mellem faktiske afholdte omkostninger og de omkostninger, som er forudsat ved beregning af de garanterede ydelser. Risikoresultatet før bonus er forskellen mellem faktiske udgifter til risikodækning og risikopræmie, som er forudsat ved beregning af de garanterede ydelser. Ad. 5. Resultat af genforsikring Genforsikringsresultatet beregnes som modtaget genforsikringsdækning fratrukket genforsikringspræmier. Ad. 6. Værdiregulering af hensættelser Livsforsikringshensættelserne opgøres til markedsværdi ved at tilbagediskontere det forventede fremtidige cash-flow. Værdiregulering af hensættelserne udgør den del af livsforsikringshensættelserne, der overstiger værdien af kundernes opsparing. Ad. 7. Realiseret resultat Et positivt realiseret resultat betyder, at Danica Pension kan indtægtsføre risikotillægget i det omfang det ikke overstiger det realiserede resultat. Kan et risikotillæg ikke tages helt eller delvist, kan det udskydes og tages i et år, hvor det realiserede resultat tillader det. Januar

16 6.2 Skyggekontoen Den del af periodens risikotillæg, som ikke kan indeholdes i det realiserede resultat, overføres til skyggekontoen. Herfra kan indregningen i Danske Banks resultat ske på et senere tidspunkt, hvor det realiserede resultat gør dette muligt. Saldoen på skyggekontoen forrentes med samme afkast som obligationsbeholdningen, der er knyttet til egenkapitalen. Ultimo 2006 er der ingen udskudte risikotillæg på skyggekontoen. 6.3 Sammenhæng mellem risikotillæg, investeringsafkast og hensættelser Hvis investeringsafkastet overstiger den tekniske rente og værdiregulering af hensættelserne, er der alt andet lige mulighed for at indregne risikotillægget helt eller delvist som illustreret i nedenstående tabel. TABEL 8: SAMMENHÆNG MELLEM INVESTERINGSAFKAST OG RISIKOTILLÆG Scenario (i pct. af hensættelserne) A B C D Afkast af investeringsaktiverne 3,0 4,5 6,0 6,0 Teknisk rente -2,8-2,8-2,8-2,8 Omkostnings-, risikoresultat og afkast til sygeulykke -0,2-0,2-0,2-0,2 Genforsikringsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Værdiregulering af hensættelserne 0,0 0,0 0,0-3,0 Realiseret resultat 0,0 1,5 3,0 0,0 Risikotillægget kan indtægtsføres helt eller delvist Nej Ja Ja Nej Risikotillæg 0,5 % af hensættelser 0,0-0,5-0,5 0,0 Pensionsafkast skat (PAL) -0,5-0,7-0,9-0,9 Bonus (fra teknisk rente op til kontorenten) -1,0-1,0-1,0-1,0 Ændring i kollektivt bonuspotentiale -1,5-0,7 0,6-1,9 I princippet kan det realiserede resultat anvendes til at indtægtsføre hele eller dele af indeværende års risikotillæg samt eventuel saldo fra skyggekonto, idet pensionsafkastskat og bonus dækkes via det kollektive bonuspotentiale. Muligheden for denne praksis skal dog ses i sammenhæng med udviklingen i det kollektive bonuspotentiale. Ad. scenario A Afkastet af investeringsaktiverne kan lige akkurat dække den tekniske rente samt omkostnings-, risikoresultat og afkast til syge- og ulykkesforretningen. Der kan derfor ikke indtægtsføres risikotillæg. Det kollektive bonuspotentiale bliver reduceret med 1,5 pct. af hensættelserne for at dække kundeforpligtelsen. Ad. scenario B Investeringsafkastet ligger over den tekniske rente m.v., der er ingen værdiregulering af hensættelserne og det realiserede resultat er positivt. På den måde kan risikotillægget tages helt eller delvist. Det realiserede resultat kan dog ikke dække pensionsafkastskatten og forskellen mellem den tekniske rente og kontorenten. For at dække disse betalinger vil der ske en reduktion af det kollektive bonuspotentiale på 0,2 pct. af hensættelserne. Indtægtsføres det fulde risikotillæg, kræver det yderligere reduktion af det kollektive bonuspotentiale med 0,5 pct. Ad. scenario C Det realiserede resultat kan dække alle kundeforpligtelserne og efterlader 3,0 pct. af hensættelserne til yderligere resultatfordeling. Afkastet dækker såvel pensionsafkastskat og bonus som risikotillægget til banken uden reduktion af det kollektive bonuspotentiale. Januar

17 Det er i scenario B og C muligt at tage indeværende års risikotillæg. Det vil desuden i begge scenarier være muligt at indtægtsføre fra skyggekontoen. Det kræver dog (yderligere) reduktion af bonuspotentialet i forholdet én til én. Ad. scenario D Forudsætninger som C, men med værdiregulering på 3 pct. af hensættelserne som følge af rentefald. Det realiserede resultat bliver 0, og der kan således ikke tages risikotillæg. Sammenhængen mellem risikotillæg og investeringsafkast belyses yderligere i figur 7, der viser grænsen for, hvornår Danica Pension, med balancen ultimo 2006, kan indtægtsføre fuldt risikotillæg på et års sigt; fuldt risikotillæg opnås for aktiekurs- og renteændringer over den viste grænse. For eksempel viser figuren, at der ved uændret renteniveau skal en aktiekursstigning på godt 5 pct. til for at kunne modtage fuldt risikotillæg. Ved aktiekursændringer på under 5 pct. skal der et rentefald til, før der kan opnås fuldt risikotillæg. FIGUR 7: GRÆNSE FOR FULDT RISIKOTILLÆG PÅ ET ÅRS SIGT. 60% 50% 40% Aktiekursændring 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% Renteændring 6.4 Investeringsresultatet for egenkapitalen Aktiverne allokeret til egenkapitalen i Danica Pension er primært investeret i korte obligationer, aktier og ejendomme, som vist i figur 8. Derudover er en lille del af egenkapitalen investeret i Danica Pension I, hvorfra Danicas markedsprodukter sælges. Overskuddet vedrørende Danica Pension I er nærmere beskrevet i afsnit 7. FIGUR 8: FORDELING AF EGENKAPITALAKTIVER FOR DANICA PENSION. Obligationer 66% Aktier 24% Ejendomme 10% Januar

18 7. Indtjening vedrørende Danica Pension I Resultatet før skat i Danica Pension I (DP I) og dermed Indtjening fra Forsikringsaktiviteter i Danske Bank koncernens forretningsområderegnskab kan opdeles i følgende elementer: Indtægter, der primært består af de gebyrer, kunderne betaler, samt formidlingsprovisioner som selskabet modtager fra de fondsforvaltere, der står for investeringen af kundernes opsparing. Udgifter, der består af salgsudgifter samt udgifter til administration og betjening af kunderne. Resultat af den risikodækning, der sælges i tilknytning til pensionsopsparingen (dvs. tab af erhvervsevne, forsikring ved død m.v.), samt resultat vedr. de finansielle garantier kunderne har mulighed for at tilkøbe. Investeringsafkast af de aktiver, der er allokeret til egenkapitalen. Indtægterne er fordelt jævnt over aftalernes løbetid, mens omkostningerne er størst i det første år på grund af salgsudgifterne. I år med en kraftig stigning i forretningsomfanget - som f.eks er regnskabet påvirket af store salgsudgifter. Resultatet er derfor ikke udtryk for den værdiskabelse, der er sket i løbet af året. Fra 2002 til 2004 indeholdt det regnskabsmæssige resultat i DP I årets ændring i den forventede værdi af fremtidige administrationsresultater (indtægter minus udgifter) for alle kontrakter. I 2005 blev regnskabsreglerne ændret, så det alene var muligt at medregne den fremtidige værdi for forsikringskontrakter. Regnskabsreglerne blev ændret igen i 2006, hvorefter der ikke indregnes værdier af fremtidig indtjening i det regnskabsmæssige resultat. For bedre at kunne vurdere værdiskabelsen og som supplement til regnskabet for 2006 er værdien af de forventede fremtidige administrationsresultater beregnet for markedsprodukterne i Danmark. Beregningen baseres på de samme principper, som frem til 2004 blev anvendt for hele forretningen og i 2005 for forsikringskontrakterne. Værdien beregnes efter følgende principper: På baggrund af den eksisterende forretning beregnes de forventede fremtidige indtægter og udgifter før skat i de kommende 10 år. Beregningen baseres på en række forudsætninger om bl.a. indtægter, udgifter og afgang. Forudsætningerne revurderes årligt og vurderes at være forsigtigt fastsat med udgangspunkt i både realiserede niveauer bagud i tiden og forventninger til fremtiden. Garantierne på Danica Link afdækkes løbende gennem køb af finansielle instrumenter, der finansieres af kundernes garantibetalinger. Værdien af de fremtidige garantibetalinger er derfor sat til nul i beregningerne. I Danica Balance afdækkes garantierne via investeringsstrategien. Indtægter og udgifter vedr. forventet fremtidig forretning indgår ikke i beregningen. Der er ligeledes set bort fra kapitalomkostninger, ligesom der er set helt bort fra resultatet af risikoforretningen, som i 2006 gav et underskud på ca. 80 mio. kr. Resultaterne tilbagediskonteres med en rente, som svarer til Finanstilsynets 10-årige opgørelsesrente før skat. Januar

19 I nedenstående tabel vises, hvordan værdien af de forventede fremtidige administrationsresultater har udviklet sig i 2005 og TABEL 9: NV AF FREMTIDIGE ADMINISTRATIONSRESULTATER - DK MARKEDSPRODUKTER (Mio. kr.) Nutidsværdi primo Ændret diskonteringsrente Ændrede forudsætninger Justeret nutidsværdi primo Vækst i forretningen Nutididsværdi ultimo Nutidsværdi ultimo i pct. af investeringsaktiver 6,0% 6,2% Diskonteringsrente 4,2% 3,5% Hvis det i 2006 havde været muligt at indregne ændringen i værdien af forventede fremtidige administrationsresultater, ville resultatet i DP I således blive forbedret med 329 mio. kr. før skat. I tabellen dækker ændring som følge af vækst i forretningen både over effekten fra nysalg og øget opsparing for den eksisterende forretning som følge af det realiserede investeringsafkast, mens afgang reducerer væksten. Beregningsmetoden og forudsætningerne er ikke direkte sammenlignelige med dem, der anvendes ved en embedded value beregning. Blandt andet vurderes det, at ovenstående beregninger er relativt forsigtige. Koncernen arbejder på at udarbejde embedded value opgørelser for markedsprodukterne i Danmark ud fra gængse markedsstandarder. Disse forventes på et senere tidspunkt at indgå som supplerende information i den eksterne rapportering. Januar

20 Bilag A. Danica koncernen i Danske Bank koncernens legale regnskab Danica koncernen konsolideres i Danske Bank koncernens legale regnskab ud fra følgende principper: Danicas aktiver kan opdeles i aktiver vedr. forsikringskontrakter (kontrakter, som indeholder væsentlige forsikringsrisici eller giver forsikringstager ret til bonus), investeringskontrakter (kontrakter med ubetydelig forsikringsrisiko) og aktiver, der afdækker egenkapitalen. Ultimo 2006 udgjorde 90 pct. af Danica s aktiver forsikringskontrakter, 3 pct. investeringskontrakter og 7 pct. aktiver allokeret til egenkapitalen. Aktiver vedrørende forsikringskontrakter konsolideres samlet under Aktiver vedr. forsikringskontrakter. Aktiverne består af finansielle aktiver, investeringsejendomme, domicilejendomme, øvrige materielle aktiver m.v. Forpligtelser vedr. forsikringskontrakter konsolideres samlet under Forpligtelser vedr. forsikringskontrakter. Forpligtelserne består af livsforsikringshensættelser, hensættelser til unit-link forsikringskontrakter, kollektivt bonuspotentiale, øvrige forsikringsmæssige hensættelser og andre forpligtelser. Indbetalinger vedrørende forsikringskontrakter indregnes under Nettopræmieindtægter. Afkastet af de allokerede aktiver er indregnet under de respektive poster i resultatopgørelsen. Andelen af årets regulering i forsikringsmæssige hensættelser, der relaterer sig til renteændringer, samt tilskrivningen af årets afkast af aktiver vedrørende forsikringskontrakter og den tilhørende pensionsafkastskat indregnes under Handelsindtægter. Øvrige ændringer i forsikringsmæssige hensættelser indregnes under Forsikringsydelser. Investeringskontrakter indregnes som finansielle instrumenter. Opsparingen vedrørende unit-link investeringskontrakter indgår i Aktiver i puljer og unit-link investeringskontrakter. Indlånene indgår i balancen i Indlån i puljer og unit-link investeringskontrakter. Indskud/udbetalinger vedrørende investeringskontrakter indregnes direkte som en ændring af forpligtelsen i balancen. Afkastet af aktiverne og tilskrivningen på opsparernes konto indregnes under Handelsindtægter. De til egenkapitalen allokerede aktiver konsolideres linie for linie med koncernens øvrige aktiver. De allokerede aktiver vedrører Obligationer, Investeringsejendomme og Aktier. I hovedtallene præsenteres Danica på en linie under Indtjening fra Forsikringsaktiviteter. I segmentnoten præsenteres Danica opstillet efter ovennævnte principper i legal opstilling. Forskellene mellem præsentationen af Danica i koncernens resultatopgørelse og hovedtallene indgår som del af reklassifikationen i Segmentnoten. Januar

21 Bilag B. Ændringer i 2007 Overskudspolitikken i Danica Pension er uændret i 2007 bortset fra, at Finanstilsynet har ændret reglerne for risikotillæg, således at syge- og ulykkesresultatet ikke længe vil indgå heri. Syge- og ulykkesresultatet vil dog fortsat påvirke Danicas samlede resultat. Forsikringsresultatet fra SUL vil fra 1. januar indgå i Forsikringsresultat, SUL og investeringsresultatet fra SUL vil indgå i Investeringsresultat jf. tabel 2. Sammenligningstal tilrettes ikke ved ændringer i overskudspolitikken. Den 1. januar 2007 blev de danske kapitaldækningsregler ændret således, at Danske Bank skal fratrække halvdelen af kapitalkravet i Danica koncernen i kernekapitalen og halvdelen i den supplerende kapital. Fradraget reduceres i det omfang Danica koncernen har optaget ekstern ansvarlig lånekapital. For at optimere koncernens kapitalstruktur optog Danica Pension ekstern ansvarlig lånekapital på 400 mio. EUR eller ca. 3 mia. kr. i oktober Provenuet blev anvendt til indfrielse af allerede eksisterende koncernintern ansvarlig lånekapital på 2. mia. kr. samt til yderligere ekspansion. Optagelsen af lånet medfører en reduktion af den allokerede kapital i forretningsområdet Danica på ca. 2,9 mia. kr. Som konsekvens af reduktionen forventes en negativ effekt på forretningsområdet Danica på omkring 90 mio. kr. i Samtidig vil der ske en tilsvarende forøgelse i Danske Banks forretningsområdet Øvrige Områder. Januar

22 Bilag C. Spørgsmål og svar 1. Hvilke aktiver har Danica Pension investeret i? Ultimo 2006 er 68 pct. af aktiverne investeret i obligationer, 23 pct. i danske og udenlandske aktier og 9 pct. i ejendomme. 2. Hvad er Danica Pensions basiskapital, og hvor stor kræver myndighederne, at kapitalen er? Danica Pensions basiskapital er 17,3 mia. kr. ultimo 2006, og minimums-kapitalkravet/solvenskravet er 7,3 mia. kr. 3. Hvad er kontorenten, og hvem fastsætter den? Kontorenten angiver det afkast, der tilskrives de enkelte kontohaveres konto det pågældende år. Hvis det faktiske investeringsafkast har været lavere end kontorenten, tages forskellen fra det kollektive bonuspotientiale. Kontorenten meddeles af Danica for et år ad gangen. Danica forbeholder sig dog mulighed for at foretage en justering i løbet af året, hvis de økonomiske forudsætninger for kontorentens størrelse ændres betydeligt. 4. Hvorfor er der forskel på kontorenten og den gennemsnitlige tekniske rente? Kontrakterne med kunderne baseres på en teknisk rente. Da investeringsafkastet godt kan overstige den tekniske rente, er det imidlertid muligt at tilskrive en højere rente i perioder. Det er naturligvis et konkurrenceparameter at tilbyde kunderne en højere/lavere kontorente. På den anden side står hensynet til reserverne i selskabet. 5. Hvad er PAL-skat? PAL-skatten er en kapitalafkastskat med en fast sats på 15 pct., som livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v. skal betale af det afkast, de opnår på deres investeringer. 6. Hvorfor har Danica købt finansielle instrumenter? Danicas ydelsesgarantier for livsforsikringstagerne udgør en risiko, hvis det generelle renteniveau falder. Det skyldes, at opgørelsesrenten og dermed markedsværdien af livsforsikringsforpligtelserne stiger. Det er baggrunden for, at Danica har købt en portefølje af finansielle instrumenter, der beskytter mod et fald i renten. Danica har endvidere købt finansielle instrumenter, der beskytter mod rentestigning. 7. Hvem ejer Danica? Danica er 100 pct. ejet af Danske Bank. Januar

23 8. Sælger Danica skadesforsikring? Danica har solgt praktisk taget alle sine skadesaktiviteter fra. I dag sælger Danica kun helbredsforsikringer som et supplement til de traditionelle liv- og pensionsprodukter. Danske Bank-koncernen har en aftale med Topdanmark om at sælge dette selskabs skadeprodukter via koncernens salgskanaler. 9. Hvor kan jeg finde regnskabsinformation om Danica Pension? Danica offentliggør hel- og halvårsregnskaber. Regnskaberne er tilgængelige på 10. Hvor kan jeg finde information om Danske Bank-koncernen? indeholder en lang række informationer om Danske Bank koncernen. Her kan du også finde Danske Banks Investor Relations. Januar

24 Bilag D. Kontaktpersoner Danske Banks Investor Relations varetager IR-funktionerne for alle datterselskaberne. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os. Du kan også finde mere information om hele Danske Bank-koncernen på Tonny Thierry Andersen Chief Financial Officer Tel.: Fax: Mobile: Martin Gottlob Head of Investor Relations Tel.: Fax: Mobile: Maria Hjorth Senior IR Officer Tel.: Fax: Mobile: Heidi Sørensen IR Assistant Tel.: Fax: Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed. Banken påtager sig endvidere ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter, som er omtalt i publikationen, ligesom banken kan udføre finansiel service for udstedere af nævnte værdi-papirer, valuta eller finansielle instrumenter. Danske Banks finansanalytikere må ikke handle med værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Copyright 2007 Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og ikke til offentliggørelse nogetsteds. Januar

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

White paper - Danica version II. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version II.

White paper - Danica version II. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version II. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version II Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold 1. Introduktion 2. Danske

Læs mere

White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret

White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Investor Relations Opdateret september 2003 Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension

Læs mere

White paper. Version IV. April White paper - Danica version IV. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension.

White paper. Version IV. April White paper - Danica version IV. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version IV April 2006 April 2006 1 Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Regler for forrentning af egenkapital Rentegrupper: 0,1 % af de gennemsnitlige

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital Investeringsafkastet

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Kan det betale sig at drive traditionel livsforsikring i Danmark. v/direktør Christian Sagild, Topdanmark Liv

Kan det betale sig at drive traditionel livsforsikring i Danmark. v/direktør Christian Sagild, Topdanmark Liv Kan det betale sig at drive traditionel livsforsikring i Danmark v/direktør Christian Sagild, Topdanmark Liv Traditionel livsforsikring Livs- og pensionsprodukter baseret på ydelsesgarantier, beregnet

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital 0,5

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten.

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten. 1. Afkastnøgletallene beregnes efter følgende formler: A Samlet investeringsafkast i henhold til resultatopgørelsen svarende til resultatpost 2, jf. bilag 3, med fradrag af investeringsafkastet på unit-linked

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsregnskab: Stigende indbetalinger i Danica-koncernen

Årsregnskab: Stigende indbetalinger i Danica-koncernen Årsregnskab: Stigende indbetalinger i -koncernen Adm. direktør Per Klitgård udtaler i forbindelse med koncernens årsregnskab: Pension leverede et godt resultat på 1.955 mio. kroner, selvom andet halvår

Læs mere

DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Indholdsfortegnelse REGNSKABSBERETNING Hovedtal 3 Resultatoverblik 4 Usikkerhed på de finansielle markeder 4 Investeringsafkast 5 Fortsat faldende omkostninger 5

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Årsrapport 2006. Forsikringsselskabet Danica

Årsrapport 2006. Forsikringsselskabet Danica Årsrapport 2006 Forsikringsselskabet Danica Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resume... 4 Konkurrencesituation... 4 Salg af Danica Balance, Danica Link samt Danica Traditionel... 6 Kunder

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Årsrapport 2006. Danica Pension

Årsrapport 2006. Danica Pension Årsrapport 2006 Danica Pension Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resume... 4 Konkurrencesituation... 4 Salg af Danica Balance, Danica Link samt Danica Traditionel... 6 Kunder og service...

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension

Halvårsrapport Danica Pension Halvårsrapport 2006 Danica Pension Indholdsfortegnelse DANICA PENSIONS HOVEDTAL... 3 BERETNING.. 4 Resultat for 1. halvår 2006.. 4 Balance, kapitalstyrke og risiko. 6 FORVENTNINGER TIL 2006. 6 ANVENDT

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 2 Dagsordenens punkt 8 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 1/15 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577)

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Halvårsrapport for 1. halvår 2006 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Alice Lykke Doris

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat ALKA LIV Forsikrings- Aktieselskabet Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. 0,3 % af årets gennemsnitlige livsforsikrings og kollektivt pensionsafkastskat bonuspotentiale af de allokerede aktiver, resultatet

Læs mere

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP 2014

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP 2014 Indledning For året 2010 og frem har vi beregnet og offententliggjort ÅOK og ÅOP for alle kunder med en opsparing i Alm. Brand Liv og Pension. ÅOK og ÅOP er tilgængelige for vores kunder via Mit Kundeoverblik

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2013 Skandia Livsforsikring A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Begivenheder

Læs mere

Halvårsrapport Forsikringsselskabet Danica

Halvårsrapport Forsikringsselskabet Danica Halvårsrapport 2006 Forsikringsselskabet Danica Indholdsfortegnelse DANICA KONCERNENS HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 2006.. 4 Balance, kapitalstyrke og risiko. 7 FORVENTNINGER TIL 2006.

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 23.251 21.275 28.742 Investeringsafkast, i alt 30.745 7.364 13.616 Forsikringsteknisk resultat pension 516

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse 1 Resultat pension 1.563 1.716 1.960 Resultat Syge- og ulykkesforsikring -306-612 -481 Forsikringsresultat i alt 1.257 1.104 1.480

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2012 10. maj 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR.NR. 64 14 57 11 ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S WWW.ALMBRAND.DK H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 0 A LM. S U N D F O R N U F

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 214 Hovedtal for Danica Pension (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica Pension (Årsrapport 214) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Profilpension Mix, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-5 marts 2017 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere