Varde Sct. Jacobi Kirke VMB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Sct. Jacobi Kirke VMB"

Transkript

1 Sct. Jacobi Kirke Historik - fra 2 kirker til 1 kirke og frem til i dag fik lov at nedrive Sct. Nicolai Kirke. Tilladelsen blev ikke benyttet. Byen brændte og begge kirker brændte. De blev begge opført igen og antageligt blev apsis i Jacobi forhøjet af hensyn til altertavlen fra Den østre ende af Jacobi brændte igen Hovedistandsættelse under ledelse af N.H. Riemann, hvor bl.a. koret ombygges - kvindedøren mod nord og mandfolkedøren mod syd tilmures. Kongen resolverer, at Sct. Nicolai kirke skal nedlægges og Jacobi kirke udvides Mikkel Stobberup forestår en ombygning og udvidelse af kirken: 1. De to store e kommer til. 2. Korsarmene opføres med flade pudsede lofter og skibet skulle antageligt have stået med en åben tagstol. 3. Et prædikestolsalter placeres i koråbningen. 4. Vinduerne i tilbygningerne fik lige stik og vinduerne i resten af kirken blev gjort magen til de nye i ene. 5. To store vinduer isættes i apsiden mod syd og nord. 6. Tårnet får en ny lav trækuppel tækket med bly og kaldet kalotten En større istandsættelse udføres: 1. Prædikestolsalteret opgives. 2. Koret genåbnes og renæssancealtertavlen bringes til værdighed. 3. Prædikestolen rekonstrueres og opsættes i korsskæringens nordvesthjørne. 4. Kirken bliver overstrøget med lys perlefarve, idet dog dele af Niels Lunds rokokostafferinger, specielt forgyldningerne, får lov at stå urørt Professor Winstrup restaurerer kirken. 1. Apsiden åbnes og de ved alteret anbragte sidemure med døre fjernes. 2. ets lukkede stole i skibet forsvinder. 3. Midtgangen udvides og bænkene afkortes. Stoleværket egetræsmales. 4. Den lyse perlekulør afløses af en mørkere grå stenfarve på det øvrige inventar. Dele af Niels Lunds forgyldning fra 1772 lades urørt. 5. Vinduerne i apsis udskiftes med store rundbuede støbejernsvinduer. 6. Kirkens første orgel erstattes af et ny bygget af orgelbygger Orth. 7. Tårnet får nyt spir tag - en lav trækuppel tækket med skifer Klokkestokværket ommures og tårnet får sit nuværende ottekantede spir tækket med skifer. Tegnet af Winstrup. Støbejernsvinduer isættes i skib og e. Sandsynligvis forestået af Winstrup En større restaurering gennemføres ved H.F.J. Estrup: 1. En ny portal og dør i tårnets vestgavl udføres. 2. Kirkens tredje orgel kommer til og bygges af S.P. Rung-Keller. 3. Orgelpulpituret ombygges - de nuværende historiske billeder indbygges. 4. Kirkens første varmeværk indbygges. 5. De faste bænke i koret udtages Skibets bjælkeloft ændres til lave tøndehvælv og enes bjælkeloft ændres til fladt pudset loft Maler Kristian Due foretager en gennemgribende istandsættelse af det fine gamle træinventar, først prædikestolen, derpå altertavlen som fik Hans Poulsens malerier fra 1710 tilbage. Altertavlen restaureres Professor Kaare Klint forestår en stor restaurering: 1. Kirkegulvet opbrydes og sænkes - der udlægges nyt gulv af gule tegl og nyt varmeanlæg etableres. 2. Vinduesåbningerne ændres til fladbuede og fornyes med trævinduer. 3. Stoleværket ændres, afkortes og der indbygges pultbelysning. 4. Altertavlen rykkes tilbage i apsis og nyt alterbord udføres af gule tegl. 5. Hvælvingerne i ene udføres som erstatning for de flade pudslofter. 6. Orgelpulpituret rykkes tilbage i tårnhvælvingen og sænkes. Det vedtages at købe et nyt orgel til ,00 kr. 7. Vindeltrappen i murlivet til orgelpulpituret genåbnes. 8. Cementlaget på sideskibenes ydermur afslibes til blank mur. 9. De to store vinduer i apsis tilmures med stenal. 10. Portalen omkring tårnets vestdør fjernes og en ny yderdør udføres. 11. Prædikestolen og lydhimlen sænkes - ny fod udføres af gule tegl. 12. Omhængning af kirkens klokker til kuglelejer og vuggebom. 13. En tidligere vardeborger skænker kirken en ny lysekrone, dåbsfad og - kande i sølv. Kirken genindvies den 20. maj Nyt orgel opsættes på det nye pulpitur. Orglet leveres af Marcussen & Søn, med festlig facadeaf Rolf Graae. Etablering af ny hoveddør til erstatning for døren fra Opstilling af de historiske Orth-orgel på pulpituret i nordre. Etablering af forsatsvinduer i kirken. Grundplan af kirken 1947 fra Kaare Klints tegnestue. Tegningen findes på Lokalhistorisk Arkiv. Bilag n Gavl Mellemmaling 1993 Grunding Mørk grøn Låge Mellemmaling 1993 Grunding Træ Ådring Grunding Træ Mikkel Stobberups projekttegninger fra 1808 til ombygning af kirken. Kirken set fra sydøst Kirkerummet set mod koret Kirkerummet set mod orglet Farveafdækning i nordre Låge og gavl i nordre kors Afdækning ved Farvekonservator Bent Jacob

2 Sct. Jacobi Kirke Nuværende forhold Kirken bærer overordnet præg af de seneste store istandsættelser og særligt Kaare Klints ombygning er fremtrædende. Siden 1952 er der ikke sket væsentlige ændringer i kirken med undtagelse af almindeligt vedligehold, kalkning og nymaling af stoleværket. En egentlig gennemsyret stilretning kan det ikke siges at kirken er præget af, men der er et tydeligt klassicistisk præg, som på forunderlig vis skaber en smuk helhed i kirken. Dette præg griber fat i Mikkel Stobberups ombygning af kirken , hvor en del af det nuværende inventar, specielt i ene, kom til. Men også andre perioder og stilarter er nærværende særligt hvad angår det historiske inventar og bygningens fremtræden udvendigt. Der er tale om en stilfærdig og ikke prangende stil, som rækker helt tilbage til den romanske kirke, der ikke er opført med nogen særlig detaljerigdom. Skråkanten på granitsoklen er den eneste arkitektoniske pryd der i dag er synlig fra den romanske kirke. Kirkebygningen vidner om århundreders forandringer og tilpasning til det kirkelige liv, som kirken på dette tidspunkt har været rammen omkring. Via tårnets døråbning i vest ledes man i dag gennem et lille muret vindfang med fløjdøre ind i et fladloftet våbenhus med synlige bjælker. Gulvet er belagt med gule blødstrøgne tegl lagt på fladen med en centimeter stor fuge. Væggene er kalkede og loftet er malet i en lys grå farve. I våbenhusets sydøstlige hjørne fører en dør ind til tårntrappen som blev etableret af Kaare Klint. I det nordøstlige hjørne står en stor romansk døbefont af granit. Fonten stammer for kummens vedkommende fra den tidligere Sct. Nicolai Kirke. Videre ind i kirken fører en bred fløjdør og herefter følger en længere lidt smal lavloftet passage i overgangen mellem tårn og skib. Orgelpulpituret krager frem i kirkerummet og understøttes af to søjler, som definerer midtergangens bredde mellem stolestaderne. Loftet i skibet er et pudset tøndehvælv, som ved overgangen til ydervæggene er markeret med to optrukne bånd i kønrøg og okker. Denne overgang er som markering ført videre i væggenes hjørner. I ene er der ligeledes udført pudsede tøndehvælv dog uden de karikerede markeringer af overgangene mellem loft og væg. Overalt er de kalkede overflader tilsmudset og særligt over radiatorerne er sværtningen udtalt. Ligeledes er der udtalt sværtning på lofterne, der hvor isoleringen ikke er intakt og der hvor spærene befinder sig. Langs ydervæggene i skib og ene er der opsat paneler som skjuler varmeanlægget fra Panelerne indgår som en integreret del af stoleværket, der blev ombygget for bedre siddekomfort og gjort kortere i forbindelse med Kaare Klints istandsættelse af kirken. Ved samme ombygning blev der oven på salmebogshylden etableret pultbelysning som gør ryggen på stolene usædvanlig høj og hindrer udsyn fra bænkene. Lågerne ud mod midtergangen er lige så høje og skaber sammen med de høje gavle en høj lukket kasse at sidde inden i. Stolestadernes udformning gør det vanskeligt at se over ryggen på bænken foran og lyden kommer heller ikke ordentlig ud i kirkerummet ved sang. Ligeledes skaber pultbelysningen en uheldig fordeling af lyset, hvor kun salmebogshylden, som er mere end en armslængde væk fra bænken, oplyses. Holder man salmebogen frem foran sig skaber pultbelysningen modlys, og det er vanskeligt at læse teksten på grund af dette. Stolestadernes o. 140 cm høje gavle stammer fra 1768, og er udført i rokokostil. Stolestaderne i ene er i 1810 ombygget og i suppleret tilstand opstillet i kirken i forbindelse med Stobberups udvidelse af kirken. Efterfølgende er stolene flere gange forandret og ombygget. Stolestaderne i skibet afsluttes i korsskæringen med frontpaneler med karakteristiske fyldninger i renæssancestil, som er velkendt for egnen. Frontpanelerne danner sammen med enes stolestader en klar form i overgangen mellem skib, korsskæring og e. Foran koret er døbefonten placeret og orienteret mod den nordre. I skibets sydøstlige hjørne er prædikestolen placeret på en muret fod udført af Kaare Klint. Gulvarealet ved prædikestolen og døbefonten møbleres med løse stole. Vedr. Ændring af stoleværket i 1949 beskrives det lidt kuriøst således af fhv. Sognepræst Edv. Eller, : Kirkestolene i skibet blev gjort kortere, så midtgangen blev bredere, og de stole i en, der gik helt hen om prædikestolen, blev fjernet. Alle blev gjort lidt mere magelige end før. I enes midtgange stod der tidligere løse bænke; også de kom væk. Belysningen i kirken er gjort ny. De gamle - ikke særlig skønne - væglampetter på væggene er taget væk, og til gengæld har vi fået pult-belysning i kirkestolene. Lyset er anbragt over salmebogs-hylderne og avskærmet, men skærmene gør stoleryggene højere, så små personer jævnlig klager sig. Kirke skal være den første kirke i landet, der har pultbelysning. Det kan knap siges at være tilfredsstillende. To trin fører fra korsskæringen op til koret, som er overhvælvet med grathvælv uden ribber. Alterpartiet er trykket tilbage i apsis og bevirker sammen med en ringe belysning, at altertavlen fremstår med kraftige skyggevirkninger. Dette har man forsøgt at råde bod på ved opsætning af spots bag triumfbuen. Denne løsning giver sammen med væglampetterne pletter af lys på vægge og gulv i koret. Altertavlen belyses ikke tilstrækkeligt og hele alterpartiet dør i skyggevirkningen fra effektlyset. Alterbordet er muret af gule tegl som senere er overkalket. Det samme gør sig gældende for soklen under prædikestolen og selve opgangen til prædikestolen. Begge dele er udført af Kaare Klint. Som i våbenhuset består gulvet i skib, e, kor og apsis af gule tegl lagt på fladen. Gulvene skaber med sin lyse og lidt varme tone en fin bund i kirken, som er med til at binde rummene sammen. Belysningen i kirken består af 3 historiske og prægtige lysekroner, som hænger i ene og korsskæringen. I skibets vestende hænger yderligere en nyere messingkrone fra I koret hænger 4 ens historiske lysearme. I tårnrummet bag orgelpulpituret hænger en stor gaslysekrone, som blev flyttet hertil fra skibet da der blev indlagt elektricitet. Kirkerummet i dag set mod koret. Længdesnit gennem apsis, kor, skib og våbenhus set mod syd, eksisterende forhold, mål 1: 50

3 Sct. Jacobi Kirke Problemstillinger De kalkede loft- og vægflader er meget sværtede og tilsmudsede. Varmeanlægget fra 1952 er nedslidt og en medvirkende årsag til sværtningen. Ligeledes er manglende isolering på hvælvene og kuldebroer ved spærene en årsag til de sværtede striber på lofterne. Toilet nordre Belysningen i kirken er ikke tilstrækkelig, især prædikestol, kor og alterparti er underbelyste. Problemstillingen forstærkes af det forhold, at alterpartiet er trykket ind i apsis. Der er dårlig siddekomfort på bænkene og stolestaderne er meget høje, hvilket hindrer udsyn især for børn og skaber dårlige forhold for sang. Ligeledes er belysningen i bænkene uhensigtsmæssig og en del af det generelle problem omkring belysning i kirken. Kontakten mellem præst og menighed er langt fra optimal. Korskirkens disponering er en del af problemstillingen, da det fra ene er umuligt at se, hvad der foregår i koret. Korsskæringen er på nuværende tidspunkt meget lidt fleksibel som rum på grund af stolestaderne og den trange plads. Børnerum/ dåbsværelse Guldager orglet (orth) Generelt er kirken noget mørk i sit udtryk og det fine historiske inventar kommer ikke helt til sin ret. De høje og lukkede stolestader er malet i en lidt karakterløs mørk farve, som sammen med de optrukne overgange mellem vægge og loftpartier gør kirkerummet kompakt og tungt i udtrykket. Plan af pulpituret i nordre, eksisterende forhold, mål 1: 50 krone nr. 3 Nordre Våbenhus Skib Kor Apsis krone fra 1951 Søndre krone nr. 1 Tårnrum/ koristrum Akustik væg Blæser og bælgkasse Sub bas Hoved orglet Ryg positiv jernkrone Depot søndre Teknik under trappe Præsteværelse Plan af orgelpulpitur og koristrum, eksisterende forhold, mål 1: 50 Plan af kirken, eksisterende forhold, mål 1: 50 Plan af pulpituret i søndre, eksisterende forhold, mål 1: 50

4 Sct. Jacobi Kirke Intentioner 1. At skabe et imødekommende, luftigt og mere bevægeligt kirkerum. Dette indbefatter en reduktion af bænkerækkerne samt en ombygning af de tilbageblivende og indkøb at et antal løse stole til erstatning af de fjernede bænke. 2. At bruge farve- og lyssætning til at skabe et lysere og mere festligt sammenhængende forløb i kirkerummet visuelt at binde våbenhus, skib, e og kor bedre sammen med nymaling og belysning. Dette indbefatter ligeledes en fremrykning af alterpartiet og knæfaldet, som i dag er trykket ind i apsis. Handicap toilet nordre 3. At energioptimere kirken og reducere sværtning af de kalkede væg- og loftflader i kirken. Kirken er kalket for ca. 10 år siden og fremstår med tydelig sværtning på vægfladerne, der hvor radiatorerne langs ydervæggene er placeret. Ligeledes er der tydelig sværtning på loftet på grund af kuldebroer og manglende isolering omkring spærene. Dette indbefatter i sammenhæng med punkt 1 og 2, at etablerer et nyt varmeanlæg og flytte ovnene fra ydervæggene til en fremtidig placering under bænkene. Kirketjener Guldager orglet (orth) Plan af pulpituret i nordre, projekt, mål 1: 50 krone nr. 3 Nordre Våbenhus Skib Kor Apsis Søndre Tårnrum/ koristrum Akustik væg krone nr. 1 Blæser og bælgkasse Sub bas Hoved orglet Ryg positiv krone fra 1951 Dåbsværelse søndre Teknik under trappe Præsteværelse Plan af orgelpulpitur og koristrum, projekt, mål 1: 50 Plan af kirken, projekt, mål 1: 50 Plan af pulpituret i søndre, projekt, mål 1: 50

5 Sct. Jacobi Kirke Projekt Idet det nu er 70 år siden kirken sidst blev gennemgribende istandsat og det nuværende varmeanlæg blev installeret, begynder der at melde sig flere påtrængende problemstillinger ved kirkens tekniske tilstand, indretning og funktionalitet. Samtidig hermed er de indvendige overflader meget tilsmudsede og en indvendig istandsættelse og nykalkning af vægge og hvælv er forestående. I forbindelse med Kaare Klints arbejder i kirken i 1952 er tøndehvælvene i ene kommet til. Konstruktionen består ligesom over skibet af spanter/ spær med forskalling, rør og puds. Oven på forskallingen er der mellem spærene udlagt 50 mm isolering i form af syede måtter udlagt uden overlæg. Oven på isoleringen er udlagt et bræddelag som afdækning. I kirkerummet ses det i kraft af sværtningen tydeligt, at der er kuldebroer ved spærene, hvor der ikke er isoleret. Isoleringen fornyes derfor og øges i tykkelse for at energioptimere den vedvarende opvarmede kirke. De indvendige kalkede overflader istandsættes og kalkes iht. behandlingsbeskrivelsen i Nationalmuseets besigtigelsesrapport af 31. oktober De eksisterende opstregninger med kønrøg og okker i overgangen mellem loft og vægge samt i skibets hjørner overkalkes for at skabe mere ro i rummet. Det historiske inventar sikres i byggeperioden og istandsættes af konservator Bent Jacobsen iht. Nationalmuseets besigtigelsesrapport af 24. oktober Konservatorarbejderne vedr. det historiske inventar omfatter altertavle, prædikestol og lydhimmel, orgelpulpitur og løse malerier, epitafium over Jørgen Pallesen og hustru samt epitafium over Peder Nielsen og familie. I forhold til inventarændringer rykkes altertavlen frem i koret og fri af apsis. Dette indbefatter nedbrydning af eksisterende murede alterbord fra 1949 samt udførelse af et nyt alterbord. I forbindelse med fremrykning af alterpartiet fremrykkes alterskranken ligeledes, så den nuværende afstand mellem alter og knæfald bevares. I forbindelse med de øvrige arbejder udføres der ny farvesætning og nystaffering, som udføres i samarbejde med farvekonservator Bent Jacobsen. I forbindelse med istandsættelse og ombygning af stoleværket udføres der nye hynder til bænkene og knæfaldet ombetrækkes i sammenhæng med den nye farvesætning af dette. I forbindelse med installering af det nye varmeanlæg udtages alle bænke i kirken for istandsættelse og ombygning til bænkevarme. Ligeledes fjernes pultbelysningen. Mod ydervæggene fjernes panelerne fra 1949 sammen med radiatorerne, og der etableres nye gavle som afslutning på bænkene. Der skabes større fleksibilitet i korsskæringen ved at udtage den forreste bænkerække i hver samt de tre forreste bænkerækker i skibet. De nuværende frontpaneler med renæssancefyldninger rykkes med tilbage og kommer til at flugte hjørnerne i skæringen mellem skib og e. På den måde skabes der et afklaret rum i kirken og forløbet fra våbenhus gennem skibet og op til det fremrykkede alterparti opfattes fortsat som kontinuerligt og værdigt for kirken. Afgørende for denne opfattelse af kontinuerlighed er at stolestadernes afgrænsning mod midtergangen opblødes. Derfor aftages lågerne og de historiske gavle kommer til at danne afgrænsningen mellem midtergang og stolestader. I forhold til udsyn og i sammenhæng med en ny afslutning på stolestaderne mod ydervæggen skaber dette greb et helhedsindtryk hvor kirken kommer til at fremstå lettere i sit udtryk. Der udføres nyt varmeanlæg med konventorer under bænkene. Ved fjernelse af de gamle støbejernsradiatorer bag paneler langs ydervæggene fjernes også de meget lokale strømninger af varm luft op ad de kolde ydervægge, som er med til at danne de kraftige tilsmudsninger over radiatorerne. Samtidig opnås en mere behagelig varme for kirkegængerne samt en reduktion af udgiften til varmeforbrug i kirken med det nye anlæg og en ny styring. I forbindelse med at bænkene er ude af kirken udskiftes varmerørene og udføres velisolerede. Der er tidligere udført kanaler under gulvene, hvor varmerørene ligger nu. Kanalerne genanvendes og suppleres med nye kanaler til forsyning af nye radiatorer flere steder i kirken. Der kommer derfor til at foregå arbejder i arkæologiske lag i kirken, hvilket indbefatter arkæologisk bistand fra Nationalmuseet. Gravearbejderne bevirker at de eksisterende teglgulve optages og erstattes af nye gule gulvetegl. For at afhjælpe problemerne med et generelt for lavt lysniveau i kirken, samt for at styrke oplevelsen af et sammenhængende kirkerum, foreslås der en belysningsplan for kirken. Problemstillingen vedr. alterpartiet og den nuværende tivolibelysning med effektspots bag triumfbuen løses ved fjernelse af spots og ophængning af 2 lysekroner i koret. Bag alterpartiet i apsis, hvor der indrettes sakristi/ præsterum, ophænges en ny lille lysekrone. De eksisterende lysarme i koret istandsættes og retableres. I skibet nedtages den nyere lysekrone i renæssancestil fra 1951 og ophænges i koristrummet. Der ophænges nye lysekroner i to rækker over stolestaderne i både skib og e for at bibringe kirkegængerne så god en belysning som muligt. I ene rykkes de ekisterende lysekroner lidt tilbage mod pulpiturerne. I I korsskæringen ophænges 2 nye kroner i sammenhæng med de 4 i skibet og de 2 i hver af ene for at skabe et sammenhængende forløb, og på den måde binde kirken sammen. I korsskæringen istandsættes og bibeholdes den store lysekrone. Kirkens to orgler hhv. Rolf Graaes orgel fra 1952 og det for nyligt genopsatte Orth-orgel bliver begge afdækket, udpakket, renset og nystemt/ efterintoneret i forbindelse med de øvrige istandsættelsesarbejder. Som en naturlig del af den nye indretning udføres der et komplet nyt teleslynge og højtaleranlæg samt en projektorløsning. Birummene under de to pulpiturer istandsættes og i den nordre flyttes skillevæggen tilbage til sin oprindelige plads for indretning af et handicapvenligt toilet i forbindelse med kirken. Det nuværende dåbsværelse bytter plads med kirketjenerrummet og der etableres små kvadratiske vinduer til det fri i begge rum, for skabe nogle rum, som er mere anvendelige. Våbenhuset fremstår meget mørkt på grund af det murede vindfang og den sparsomme belysning. For at trække mere lys ind i våbenhuset udføres to nye glaspartier af glas i de murede vanger. Samtidig skabes der større transparens mellem Torvet og kirkerummet, når kirken er åben og yderdøren også står åben. Dette har udover det funktionelle den virkning, at der skabes større åbenhed og der bydes indenfor med åben dør og lys, samtidig med at vind og kulde holdes ude. Visualisering af kirkerummet set mod koret. krone fra 1951 Længdesnit gennem apsis, kor, skib og våbenhus set mod syd, projekt, mål 1: 50

6 Sct. Jacobi Kirke Tidsplan overordnet Maj 2012 Projektet opstartes og de første møder mellem menighedsrådet og arkitektfirmaet afholdes. Som grundlag for projektets udformning ligger en besigtigelsesrapport fra Nationalmuseet vedr. kirkens historiske inventar af 24. oktober 2011, en besigtigelsesrapport fra Nationalmuseet vedr. de indvendige overflader af 31. oktober 2011, et konsulentmøde i kirken i forbindelse med en konsulentrunde i Ribe Stift af 26. september 2012 og et notat fra et konsulentmøde i kirken af 29. november 2012 med deltagelse af Kirkeministeriets varme, energi og klimakonsulent Poul Klenz Larsen. Marts 2013 Primo maj november 2015 Forslag til indvendig istansættelse af Sct. Jacobi Kirke indsendes til de kirkelige myndigheder med anmodning om godkendelse. Hovedprojekt udarbejdes som grundlag for indhentning af priser. Priser indhentes og projektet godkendes endeligt af de kirkelige myndigheder. Kirken lukkes og udførelsesfasen igangsættes. Kirken genindvies 1. søndag i advent. Involverede parter Stift Ribe Stift Korsbrødregade Ribe Provsti Provsti Lundevej 12, 1. sal Bygherre Skt. Jacobi Menighedsråd Gellerupvej 59, Totalrådgiver Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S Skovvejen 46i 8000 Aarhus C Ingeniør Johansson og Kalstrup Østervang 2 Murerarbejde Byggefirmaet Blom og Bjerg ApS Gjellerupvej 91 Kalkningsarbejde Dansk Kirkekalk A/S Buen Brædstrup Tømrer/ snedkerarbejde Maskinsnedkeriet Phønix Brdr. Iversen ApS Vestervold 24B Malerarbejde Malerfirmaet Kjøgx ApS Ingemanns Allé Esbjerg VVS- arbejde Kaster & Jessen ApS Navervej 6 El- arbejde Olesen & Jensen A/S Ørnevej Esbjerg Ø Farvekonservator Farvekonservator Bent Jacobsen Kaj Lykkesvej Faaborg Lydfirma Phonic Ear Kongebakken Smørum Gørtler Okholm Lighting Håndværkervej Tønder Orgelbygger Marcussen & Søn, Orgelbyggeri A/S Storegade Aabenraa Nationalmuseet Kalkningstjenesten m.v. I.C. Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby Visualisering af korsskæringen set fra sydøst. krone nr. 3 krone nr. 1 Tværsnit gennem e og skibet set mod koret, projekt, mål 1: 50

Nazarethkirken i Ryslinge

Nazarethkirken i Ryslinge Nazarethkirken i Ryslinge Forslag til indvendig istandsættelse 12. oktober 2007 C & W arkitekter a/s Kullinggade 31 E 5700 Svendborg Tlf. 62 21 47 20 Sag nr. 07005 Nazarethkirken i Ryslinge Forslag til

Læs mere

SDR. RIND KIRKE Registrering af indvendige forhold projekt med indvendige ændringer.

SDR. RIND KIRKE Registrering af indvendige forhold projekt med indvendige ændringer. SDR. RIND KIRKE Registrering af indvendige forhold projekt med indvendige ændringer. Licitation den 07 oktober og budget vedtaget på møde den 13 oktober. E- mail: ans-arkitektfirma@post.tele.dk www.ansarkitektfirma.dk

Læs mere

RESTAURERING AF SEVEL KIRKE FOR SEVEL MENIGHEDSRÅD JANUAR 2015

RESTAURERING AF SEVEL KIRKE FOR SEVEL MENIGHEDSRÅD JANUAR 2015 RESTAURERING AF SEVEL KIRKE FOR SEVEL MENIGHEDSRÅD JANUAR 2015 UDFØRT AF: V I L S B Ø L L O G P O U L S E N A / S A R K I T E K T F I R M A M A A P A R VESTERGADE 27 7620 LEMVIG TLF. 9781 0777 DRAGSBÆKVEJ

Læs mere

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 RUTS KIRKE Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 1 Indledning Ruts Kirke står overfor en indvendig vedligeholdelse i de kommende år. Menighedsrådet har

Læs mere

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Ny farvesætning NIELS-HOLGER LARSEN OKTOBER 2014 Indledning I 2012 blev der udarbejdet et forslag til en indvendig vedligeholdelse, der skulle omfatte afrensning af

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm Indvendig istandsættelse Kalkede vægge Redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN November 2015 Orientering Skt. Peders kirkes indre - våbenhus, skib, kor, apsis og tårnrum

Læs mere

VMB BEVARING OG UDVIKLING HVORDAN FÅR MAN OVERBLIK? TEKNOLOGISK INSTITUT DEN 15. MAJ 2013 ARKITEKTFIRMAET VILHELMSEN, MARXEN & BECH-JENSEN A/S

VMB BEVARING OG UDVIKLING HVORDAN FÅR MAN OVERBLIK? TEKNOLOGISK INSTITUT DEN 15. MAJ 2013 ARKITEKTFIRMAET VILHELMSEN, MARXEN & BECH-JENSEN A/S BEVARING OG UDVIKLING HVORDAN FÅR MAN OVERBLIK? TEKNOLOGISK INSTITUT DEN 15. MAJ 2013 ARKITEKTFIRMAET VILHELMSEN, MARXEN & BECH-JENSEN A/S Arkitektfirmaet blev grundlagt i 1935 af Arkitekt MAA Aksel Skov

Læs mere

FREDERIKSHAVN KIRKE Frederikshavn Provsti Aalborg Stift

FREDERIKSHAVN KIRKE Frederikshavn Provsti Aalborg Stift FREDERIKSHAVN KIRKE Frederikshavn Provsti Aalborg Stift Forslag til restaurering af kirkebygning installationer inventar varmeanlæg m.v. juni 2012 Arkitekt Kjeld Høgh Thomsen, c/o Arkinord A S, Havnepladsen

Læs mere

FREDERIKSHAVN KIRKE Frederikshavn Provsti Aalborg Stift

FREDERIKSHAVN KIRKE Frederikshavn Provsti Aalborg Stift FREDERIKSHAVN KIRKE Frederikshavn Provsti Aalborg Stift Forslag til restaurering af kirkebygning installationer inventar varmeanlæg m.v. maj 2011 Arkitekt Kjeld Høgh Thomsen, c/o Arkinord A S, Havnepladsen

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE

SKT. PEDERS KIRKE UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE SKT. PEDERS KIRKE UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE NIELS-HOLGER LARSEN MARTS 2015 Baggrund for istandsættelsen Kirkens kalkede facader har i en del været plaget af afskallende kalklag, og i de seneste år er der

Læs mere

Menighedsrådsmødet onsdag d. 12.oktober, 2016 kl i Sognehuset.

Menighedsrådsmødet onsdag d. 12.oktober, 2016 kl i Sognehuset. Side 265 Menighedsrådsmødet onsdag d. 12.oktober, 2016 kl. 19 00 i Sognehuset. Referat: Susanne Afbud: Kirsten Schmidt Nielsen, Keld Schmidt-Møller. Suppl: Torben Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Kirkeby Sogns Menighedsråd

Kirkeby Sogns Menighedsråd Kirkeby Sogns Menighedsråd Kirkeby kirke Forslag til indvendig istandsættelse 14.12.2010 C & W arkitekter a/s Kullinggade 31 E 5700 Svendborg Sag nr. 05189 Side 2 af 32 Indholdsfortegnelse Side Almindelig

Læs mere

KIRKEREFERENCER FEBRUAR 2012. P+P arkitekter, Thisted ApS

KIRKEREFERENCER FEBRUAR 2012. P+P arkitekter, Thisted ApS KIRKEREFERENCER FEBRUAR 2012 Storegade 5 7700 Thisted tlf: 97 91 19 90 www.pplusp.dk SAMLET REFERENCELISTE 2011 Vester Vandet Kirke Projekt Nyt orgel 2011 Østerild Kirke Projekt Konfirmand- og graverfaciliteter

Læs mere

RESTAURERING AF EBELTOFT KIRKE 2015

RESTAURERING AF EBELTOFT KIRKE 2015 RESTAURERING AF EBELTOFT KIRKE 2015 HISTORIE Ebeltoft kirkes historie DE INVOLVEREDE Rådgiver, konservatorer og håndværkere RESTAURERING Hvordan gør man Indhold Forord... 3 Ebeltoft kirkes historie...

Læs mere

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24.

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24. 1 1 Forslag til ny sakristibygning Bygningen placeres hvor den eksisterende sakristibygning ligger på korets nordside. Det nye sakristi forlænges dog to meter i forhold til det eksisterende. En muret facade

Læs mere

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer.

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. J.nr. Faxe sogn, Fakse hrd., Præstø amt., Stednr. SBnr.

Læs mere

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK 2015 Solbjerg Kirke Klient Morsø Provsti - Aalborg Stift Projekt Nyt tag på tårn 2015 Karby

Læs mere

Generelt. Kirkens byggeri

Generelt. Kirkens byggeri Antvorskov Kirke November 2009 Generelt Antvorskov Kirke ligger på en bakke 66 m over havet og ca. 400 m i luftlinje fra resterne af det tidligere Antvorskov Kloster. Vandrekirken August 2011 Antvorskov

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Herstedøster sogn, Smørum hrd., Københavns amt., Stednr. 02.02.06 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro oktober

Læs mere

Historien om Sundkirken

Historien om Sundkirken Historien om Sundkirken Lolland-Falsters Stift største landsogn, Toreby sogn, fik sidst i 1950-erne og først i 60-erne vokseværk i sognets østre del. Mange udenbys flyttede til området. Det førte til en

Læs mere

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden BILAG 19 Bevarings afdelingen Fasangården, Frederiksberg Have Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden Bevaringsafdelingen, Bygning og Inventar - Farvearkæologiske

Læs mere

Allerslev Kirke. Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet

Allerslev Kirke. Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet Allerslev Kirke Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet Opførelse Kirkeskibet er nederst bygget af groft tilhuggede grønsandskalksten fra Køge Å, nær Lellinge. Der er så bygget

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

KIRKEREFERENCER JULI 2013. P+P arkitekter, Thisted ApS

KIRKEREFERENCER JULI 2013. P+P arkitekter, Thisted ApS KIRKEREFERENCER JULI 2013 Storegade 5 7700 Thisted tlf: 97 91 19 90 www.pplusp.dk SAMLET REFERENCELISTE 2013 Thisted Præstegård Projekt Istandsættelse 2013 Tilsted Kirke Projekt Tagværk 2013 Nautrup Kirke

Læs mere

Forløbigt budget 2015

Forløbigt budget 2015 t budget drift Bakkendrup 334.625 Kalkning af kirken Ligning i alt: 334.625 334.625 Bregninge-Bjergsted-Alleshave. 2.297.355 Bregninge: Kalkning af kirken Kirken - autostyring af ur (også Alleshave) 50.000

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016

SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016 SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016 10 TILSYN - NOTAT 29.2.16 Opdatering af tilsynsnotat nr. 9-24.febr.2016 Flere kalkmalerier - i koret. Under afrensning af væggene i koret den 24.2.2106 fandtes

Læs mere

Af oprindelige ydre enkeltheder

Af oprindelige ydre enkeltheder Krejbjerg Kirke Krejbjerg var engang næsten en ø, omkranset af vand. Og i dag må man passere en bro ved hver af de fire indfaldsveje for at komme hertil. Fra Balling kommer man over åen ved Grundvad. Fra

Læs mere

Indbyggede udv. elstik

Indbyggede udv. elstik 1.11 Nyt lærred - vinduer skal kunne mørklægges Ny klimadør KT. 3740 11 Depot 12 12.98 m² Værksted BD30M 13.18 m²... 1300 BD30 800 1250 Ny loftmonteret projektor Ny åbning m. 2 nye søjler 79 Stole KT.

Læs mere

Døbefonten midt i kirken er af granit med forgyldt kobberfad og kande.

Døbefonten midt i kirken er af granit med forgyldt kobberfad og kande. Prædikestolen er noget af det første, man får øje på, når man træder ind i kirken. Den er af træ med de fire evangelister Mattæus, Markus, Lukas og Johannes. Med Reformationen i 1500-tallet blev prædikestolen

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Sindal Gl. Kirke. - en beskrivelse

Sindal Gl. Kirke. - en beskrivelse Sindal Gl. Kirke - en beskrivelse 1 2 Sindal Gamle Kirke Sindal Gamle Kirke ligger på en bakketop i den østlige udkant af Slotved Skov. Kirkebygningen Kirkens ældste dele stammer fra Valdemarstiden, dvs.

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

Skt. Peders kirke - kalkmalerier

Skt. Peders kirke - kalkmalerier Skt. Peders kirke - kalkmalerier Fire synlige kalkmalerier en kort præsentation Fundet i forbindelse med restaurering af kirkens hvidkalkede vægge i 2016. Under arbejdet med afrensning af et par tynde

Læs mere

EBSEN & GRAM ARKITEKTER M.A.A. APS GRØNNEGADE 77 B 8000 ÅRHUS C

EBSEN & GRAM ARKITEKTER M.A.A. APS GRØNNEGADE 77 B 8000 ÅRHUS C EBSEN & GRAM ARKITEKTER M.A.A. APS GRØNNEGADE 77 B 8000 ÅRHUS C 86 13 59 00 SKJØRRING KIRKE Forslag til indvendige renoveringsarbejder April 2013 1 af 19 SKJØRRING KIRKE Skjørring sogn Skanderborg provsti

Læs mere

Tidstavle Gudum kirke

Tidstavle Gudum kirke Tidstavle Gudum kirke Formålet med tidstavlen er, at dokumentere min på stand om, at den kirke har konstant været under forandring og er til alle tider blevet brugt som ramme om sognets gudstjenester,

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning 12.8.2011 Resultat af prøve. August 2011 NIELS-HOLGER LARSEN August 2011 Baggrund for prøvebehandling Prøven skal danne grundlag

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken.

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Registrering ved NHL og møde med MHN/JOK 17.6.15 Arbejdets stade Byggeplads er etableret med skure og stillads, vand og el. TILSYN - NOTAT

Læs mere

I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September

I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September Info Vedr. Facadeprojekt I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September Der var et stort fremmøde med mange positive kommentar

Læs mere

Våbenhuset. www.fuglsboellekirke.dk

Våbenhuset. www.fuglsboellekirke.dk Fuglsbølle kirke er bygget i middelalderen og har et romansk skib samt et sengotisk langhuskor. Våbenhus i syd samt sakristi i nord. Kirken har ikke tårn, men over kirkens vestgavl en tagrytter med spåndækket

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d forslag til indretning af biblioteket i tårnet på Hald Hovedgaard d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d Maj 2004 h o v e d b y g n i n g f r a s y d m e d o r

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009 Glim sogn, Sømme hrd., Københavns amt., Stednr. 02.04.02 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro januar 2011 J.nr. 518/2009

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte RUTS KIRKE Hvad plastmalingen gemte NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 I Ruts Kirkes indre er man i gang med at gøre klar til kalkning. Men det var ikke helt nemt der var nemlig plastmaling udenpå den tidligere

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

Menighedssal/garderobe/børnerum-beskrivelse v. 3.2, 2011-11-13 MAB

Menighedssal/garderobe/børnerum-beskrivelse v. 3.2, 2011-11-13 MAB Menighedssal/garderobe/børnerum-beskrivelse v. 3.2, 2011-11-13 MAB Nr. Delopgave Besluttet specifikation fra byggegruppen Kommentar Bemærkninger/argumenter/noter BR01 Skillevæg til lille depot BR02 Vindue

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009. J. nr. 1130/2008 Stednr. 19.02.04 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 23. juni 2009.

Læs mere

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Trappeopgang.... 2 Indgang 3m2 + trappe:... 2 Lejlghed 1-89m2:... 3 Stueetage.... 3 Indgang:... 3 Entre 5m2:... 3 Wc

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 724. Øster Voldgade 3. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 724. Øster Voldgade 3. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 724 Øster Voldgade 3 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Øster Voldgade 3 Dato: 01.02.2013

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2 FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Mikkelsen arkitekter A/S Arne Jacobsen Allé 17, Ørestad City 2300 København S Tlf.: 24 45 53 60 Bygnings navn: Nørre Allé

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Sønderborg Provsti PU godkendte anlægsønsker budget 2015

Sønderborg Provsti PU godkendte anlægsønsker budget 2015 Sønderborg Provsti e anlægsønsker budget 2015 Sogne/ønsker Asserballe Sogn 405.000 Omsætning af stendige 275.000 e kirke indvendig og sakristi 70.000 70.000 e kirke udvendig 60.000 60.000 Augustenborg

Læs mere

NAZARET. kirke. Bygningen & dens historie. www.fredensognazaret.dk

NAZARET. kirke. Bygningen & dens historie. www.fredensognazaret.dk NAZARET kirke Bygningen & dens historie www.fredensognazaret.dk En kirke bliver til I slutningen af 1800-tallet havde København kun få kirker i forhold til befolkningstallet. Området mellem Østerbrogade,

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 9. september 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: ingen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 9. september 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: ingen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. september 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 ProEnergi kommer til mødet d. 9. september

Læs mere

Referat for: Thisted Provstiudvalg. PU møde 12. juli Kl Mødested: Provstikontor. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. juni 2016.

Referat for: Thisted Provstiudvalg. PU møde 12. juli Kl Mødested: Provstikontor. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. juni 2016. Referat for: Thisted Provstiudvalg PU møde 12. juli 2016. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontor Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. juni 2016 Beslutning Godkendt 2 Godkendelse af dagsorden Godkendt

Læs mere

Til stede: Klaus Jørgensen KJO maler, Seehusen A/S Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Klaus Jørgensen KJO maler, Seehusen A/S Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 22 Mødedato 15.05.2012, 10.30 Sted Byggepladsen Til stede: Klaus Jørgensen KJO maler, Seehusen A/S Jørgen Hansen JOH Entreprenør,

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955).

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955). Hasle Gamle Rådhus Denne redegørelse skal ikke give sig ud for at klarlægge rådhuset historie, men har til formål at forstå facadens udformning og ændringer gennem tiden i forbindelse med den restaurering,

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

Kirken blev opført 1899.

Kirken blev opført 1899. VEDSTED KIRKE KIRKENS HISTORIE I slutningen af 1800-tallet var folketallet i den del af Aaby Sogn, som ligger vest for Ryå, steget så meget, at der blev behov for en kirke. Byen var i rivende udvikling.

Læs mere

Solrød landsbykirke af Bent Hartvig Petersen

Solrød landsbykirke af Bent Hartvig Petersen Solrød landsbykirke af Bent Hartvig Petersen SOLRØD SOGN Solrød sogn har i århundreder kun bestået af Solrød landsby med omliggende marker og landsbykirken påbegyndt omkring år 1200 er sognets ældste hus.

Læs mere

BYGGESJUSK I BYGGERIET

BYGGESJUSK I BYGGERIET BYGGESJUSK I BYGGERIET Michael Simonsen Byggeteknisk Rådgiver Mobil: 40 15 51 40 E-mail: ms@dhv.dk Dansk Håndværk Islands Brygge 26 Tlf.: 32 630 470 Fax 32 600 472 VINDUERS ENERGIMÆSSIGE PERFORMANCE Bygningsdel

Læs mere

_PAVILLION I KUNSTHAVEN, KROSTUE, KRÆMMERBODERNE OG BROGADE 3

_PAVILLION I KUNSTHAVEN, KROSTUE, KRÆMMERBODERNE OG BROGADE 3 PROJEKTFORSLAG OMRÅDEFORNYELSE VARDE MIDTBY _PAVILLION I KUNSTHAVEN, KROSTUE, KRÆMMERBODERNE OG BROGADE 3 BROGADE, FISKERGADE, KRÆMMERPASSAGE KARRÉEN PAVILLIONEN I KUNSTHAVEN Ny kileformet bygning i tæt

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

28-8-2013 Budget 2014 - PU godkendte anlægsprojekter

28-8-2013 Budget 2014 - PU godkendte anlægsprojekter 28-8-2013 Budget 2014 - e anlægser Sogne/ønsker Asserballe 554.000 Nyt gasfyr forpagterbolig Bygaden 18 50.000 Omsætning af stendiger 170.000 Port og dør i lade fornyes 50.000 50.000 Kemisk bekæmpelse

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

DEN GRØNNE AMBASSADE - 15346

DEN GRØNNE AMBASSADE - 15346 DEN GRØNNE AMBASSADE - DEN GRØNNE AMBASSADE Den grønne ambassade er en fortælling om Bispetorv i Aarhus. Selvom projektet måtte opnå stor succes og flyttes andetsteds, så vil det fortsat bære historien

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen Sag: Parcelhus Dato: 06-06-12 Sagsnr: F2012-02 Udarb. Af: Ellen Agger OVERSKRIFT Side 0 af 5 16-4-2012 BTH HASLEV BYGNINGSOPMÅLING Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. J. 752/2012 Stednr. 15.02.05 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 21. marts 2013 Figur 1. Nordre

Læs mere

Kirker i Horsens og omegn

Kirker i Horsens og omegn Kirker i Horsens og omegn Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Kirke fra ca. 1225 er byens ældste. Den var oprindeligt et kongeligt ejet kapel, kaldet Skt. Jacobs kapel. Dette kapel blev besøgt af mange rejsende,

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Facade mod Hendriksholm Boulevard Hendriksholm Skole Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Indskolingen Ombygning af indskolingen på Hendriksholm Skole - Projektforslag - juli 2015 Udarbejdet af

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. REV.nr. 01, 22.04.14 Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere