Indholdsfortegnelse. Eksamen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Eksamen"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indledning.side 2 Teoretisk ramme..side 3 Analyse.side 5 Diskussion/perspektivering.side 9 Konklusion..side 10 Litteraturliste side 11 1

2 Modeblogging som æstetisk markedskommunikation Analyse af bloggen Passions for Fashion Indledning I de seneste år er viral markedsføring i stigende grad blevet et led af virksomheders markedskommunikative strategi. Ved at benytte sig af viral markedsføring har virksomhederne i højere grad fokus på forholdet mellem forbruger og forbruger, og de fjerner sig fra det traditionelle fokusområde mellem marked og forbruger. Dette kan skabe en troværdighed hos modtageren, da der kan være tvivl om afsenderforholdene, hvilket gør, at man som modtager bliver mere modtagelig over for markedsføringen. Denne form for markedsføring bruges ofte, hvis produktet der skal markedsføres ikke har en wow- faktor i sig selv, der kan skabe omtale. Man forsøger derfor i stedet, at gøre selve den markedskommunikative meddelelse kreativ og interessant, så man på den måde kan placere produktet i forbrugernes bevidsthed. Virksomhederne bestræber sig i høj grad på, at den virale markedsføring vil skabe en smitte- effekt hos modtagerne, hvor folk kopierer hinanden, og på den måde opnår virksomhederne en spredningseffekt af deres produkt. 1 Viral markedsføring kan derfor defineres som en mund- til- mund metode, der især er tæt forbundet til sociale medier fx et medie som modebloggen. Modebloggen som medie har, lige som viral markedsføring, vundet indpas hos forbrugerne i løbet af de senere år. Bloggen som fænomen kan karakteriseres som en samtalebaseret online dialog, hvor bloggerens personlige interesser er det, der driver bloggen. Ved modebloggen er det altså bloggerens interesse og passion for mode, der er det drivende element. Det personlige islæt som en modeblog har, og som skaber en form for intimitet mellem afsender og modtager, er noget, som virksomheder er begyndt at gøre brug af til deres markedsføring. 2 På baggrund af ovenstående vil jeg i denne opgave undersøge, hvordan virksomheder bruger modeblogs til markedsføring af deres produkter, og hvordan modebloggerens selvfremstilling 1 Kirby: Viral marketing in connected marketing (Kirby, Justin and Marshden, Paul, ed.), Amsterdam: Elsevier, Anne Scott Sørensen: Den intime blog, online arbejdspapir: tension- aesthetics.com/files/workingpaper5.pdf 2

3 via bloggen spiller en rolle i forhold til denne markedsføring. Jeg vil forsøge at besvare min problemstilling ved at analysere modebloggen Passions for Fashion som en markedskommunikativ tekst. Teoretisk ramme For at besvare min problemstilling vil jeg gøre brug af forskellige teori- og analysetilgange, som jeg finder relevante. Jeg vil først og fremmest tage udgangspunkt i en receptionsæstetisk analyse af modebloggen, da den beskæftiger sig med forholdet mellem værk og modtager. Ifølge litteraturteoretikeren Wolfgang Iser vil receptionsæstetikken gøre op med, at man kan afgøre noget endeligt, da en tekst altid vil være et produkt af, hvordan vi omgås det. Det er derfor relevant at rette fokus mod modtageren, da hver enkel modtager aktualiserer sine egne billeder der er derfor ikke nogen, der kan afdække noget endeligt. De billeder der skabes, når man læser, går ind og fylder de tomme pladser ud. De tomme pladser åbner for et spillerum for tekstens fortolkninger, og de opfordrer derfor til, at man tager udgangspunkt i læserens/modtagerens subjektive måde at forstå og forholde sig til teksten på. 3 Da en modeblog i høj grad henvender sig til forskellige modtagere, og da der er en direkte dialog, kunne det være interessant at undersøge, hvordan dette forhold mellem afsender og modtager gør sig gældende på bloggen. For at vise sammenspillet mellem teksten, bloggen Passions for Fashion, og modtageren, vil jeg gøre brug af lingvisten og semiotikeren Roman Jakobsens begreber. Roman Jakobsen har opstillet to figurer, der viser sammenspillet mellem de kommunikative grundelementer og de kommunikative grundfunktioner, som til sammen kan være en start til at afkode bloggen som en markedskommunikativ tekst. 4 Jeg vil blandt andet gøre brug af Jakobsens begreber om kommunikationens konative, fatiske og emotive funktioner. Da jeg i min problemstilling har fokus på i hvor høj grad bloggerens selvfremstilling gennem bloggen, kan have betydning for bloggen som en markedskommunikativ tekst, vil jeg også gøre brug af narratologien som analytisk teori. Narratologien beskæftiger sig med hvem, der fortæller, og hvordan noget bliver fortalt, snarere end hvad der fortælles. Der er især fokus på 3 Iser, Wolfgang, Tekstens appelstruktur, Olsen, M. og Kelstrup, G. Værk og læser, Borgen, 1981, s Drotner, Jensen, Poulsen & Schrøder: Medier og Kultur, Borgen/Medier, 1996, s

4 fortælleforhold, synsvinkler og fremstillingsmetode. 5 Litteraturteoretikeren James Phelan mener, at fortælleren har flere forskellige funktioner i forhold til at fortælle en historie. Ifølge ham er det fortællerens opgave at rapportere begivenheder omkring karakterer og situationer, at fortolke og at evaluere fortællingen. Dette kan fortælleren enten gøre pålideligt eller upålideligt. Han har opstillet nogle kriterier, hvorpå man kan bedømme, om fortælleren femkommer som værende pålidelig eller upålidelig. 6 Det vil derfor være interessant, i forhold til min problemstilling at kigge på, hvordan bloggeren selvfremstiller sig selv, gennem den måde hun fortæller på, på en måde som kan gøre det attraktivt for virksomheder at vælge netop hendes blog til at markedsføre deres produkter på. Da en blog kan ses som en moderne form for dagbog, vil jeg også bruge en narratologisk tilgang i min perspektivering/diskussion, idet jeg med udgangspunkt i Lejeunes teori om dagbogen som genre vil diskutere, hvorvidt bloggen kan ses som værende fiktion eller ikke fiktion, med fokus på hvad dette gør for den markedskommunikative situation. Dagbogsformen er en bestemt type af selvfremstilling, som af mange forbindes med autenticitet. Lejeune mener, at der er et klart skel mellem dagbogen og selvbiografien som genrer. Hvor dagbogen i høj grad bæger præg af autenticitet, er der i selvbiografien en større tendens til, at den bevæger sig mod det fiktive. Der er dog hele tiden risiko for, at dagbogen bliver til en selvbiografi. Dette kan ske, hvis man redigerer i sin dagbog. På den måde begynder man at pendle mellem fortid og fremtid, og dagbogen mister derved sit vigtigste træk at den har struktur som - og følger livet. For Lejeune er den ultimative dagbog, noget, der bliver skrevet, der aldrig bliver læst. Hvis man ved, at ens dagbog vil blive læst, vil man pludselig begynde at skrive med henblik på en anden modtager, og det er derfor ikke en rigtig dagbog længere. 7 Da udgangspunktet for min analyse er modebloggen Passion for Fashion, vil jeg starte ud med at redegøre for modebloggen som et markedskommunikativt medie, og hvordan det markedskommunikative spiller sammen med modebloggen. Jeg vil her have fokus på bloggen som en hybrid, hvor forskellige elementer som tekst, lyd og billede spiller sammen og danner et helhedsindtryk hos modtageren. Jeg vil ud fra Aristoteles retoriske begreber undersøge, 5 Pedersen, Birgitte Stougaard, Forelæsning i Æstetisk markedskommunikation, d. 24 september Phelan, James, Rhetoric/ethics, The Cambridge Companion to Narrative, Cambridge University Press, Lejeune, Philippe: On Diary, University of Hawaii Press; 1 edition,

5 hvad det betyder for det markedskommunikative aspekt, at bloggen som medie kan betegnes som værende ethos- præget. 8 Analyse Overordnet er modeblogs hovedsageligt skrevet af unge kvinder, og målgruppen er kvinder i alderen år. 9 Min analyse vil som sagt tage udgangspunkt i modebloggen Passions for fashion, der er drevet af Christina Dueholm. Jeg har valgt netop denne blog, da den med følgere på Bloglovin er en af de mest læste danske modeblogs. 10 Den er en del af bloggernetværket Bloggers Delight, der er en linkplatform for 140 blogs inden for forskellige segmenter. Denne blog tager udgangspunkt i det hverdagslige, idet man følger bloggeren, Christina Dueholm, gennem daglige indlæg, hvor hun fortæller om ting som hendes nye køb, dagens outfits, manualer (fx hvordan hun sætter sit hår), boliginspiration og meget mere fra hendes hverdagsliv. Udover dette udskriver hun nogle gange konkurrencer på sin blog, hvor læserne har mulighed for at vinde forskellige produkter. Til hvert indlæg følger et lille stykke tekst, der har en selvbiografisk stil. Bloggen gør både brug af tekst, billede og video, og den kan derfor betegnes som en hybrid, da den er multimedial. Bloggen er bygget op af daterede indlæg og således, så det seneste indlæg står først. Til hvert indlæg er der en kommentarfunktion, hvor læserene kan kommentere på indlæggene eller like dem via facebook. Der er altså derfor en online- dialog mellem bloggeren og hendes læsere, samt en sprednings- effekt af bloggen, da man, når man liker bloggen på Facebook, tilkendegiver overfor sine Facebook- venner, at man kan lide denne blog, og på den måde kan bloggen nå ud til potentielle nye læsere. Ifølge Boggers Delight s egen hjemmeside er deres grundtanke, at bloggerne er stærke sammen og den fælles trafik kan bruges til at etablere flere interessante kommercielle aftaler end den enkelte blogger kan gøre individuelt. Man har altså derfor som virksomhed mulighed for gennem Bloggers Delight, at markedsføre sine produkter på de forskellige blogs. Dette kan blandt andet være via bannerannoncering på udvalgte blogs, men det kan også være som en mere indirekte markedsføring hvor man involverer bloggerne og deres læsere med sit 8 Anne Scott Sørensen: Den intime blog, online arbejdspapir: tension- aesthetics.com/files/workingpaper5.pdf 9 Le, Gitte: Forelæsning i Æstetisk Markedskommunikation, den 22. oktober Indlæg fra d

6 produkt gennem kreative kampagner, som kan involvere anmeldelser, konkurrencer, Facebook- involvering og events. 11 I et indlæg fra den 6. december 2012 skriver Christina Dueholm: Dagens kluns iført ny, stribet skjorte fra Zara elsker at den er lidt oversized i modellen :) Nu vil jeg smutte ind til byen til event hos Pandora. Vi ses senere piger! Kan I have en skøn aften. Til indlægget hører der også to outfit billeder med, hvor bloggeren selv har den omtalte stribede skjorte fra Zara på. I teksten International Markedskommunikation skelnes mellem forskellige former for afsendere og modtagere, der kan gøre sig gældende i en markedskommunikativ tekst, som dette eksempel fra bloggen er. Afsenderen er defineret som den instans, der er ansvarlig for produktionen af den pågældende form for markedskommunikation. Afsenderen er altså både den, der står for den konkrete sproglige og visuelle udformning af markedskommunikationen, samt den som står bag den, som har besluttet, at den pågældende markedskommunikation skal finde sted. I dette tilfælde er der tale om tre forskellige afsendere. Der er den tekst- interne afsender, som her er bloggeren selv, Christina Dueholm, da hun er sprogligt og visuelt markeret som afsender i teksten. Den anden tekst- interne afsender er tøjkæden Zara, der også er nævnt. Det er dog ikke oplyst, hvorvidt Zara er bekendt med deres medvirken i dette indlæg, og det fremstår derfor som om, at det er på bloggerens eget initiativ. Bloggeren, Christina Dueholm, fungerer også som sekundær afsender, da hun ved hjælp af sin ekspertise, attraktivitet og troværdighed er med til at gøre budskabet mere ærligt. Der er derfor i høj grad tale om brugen af ethos, der har det formål at skabe troværdighed hos modtagerne og det er sådan afsenderen ønsker at fremtræde for sin modtager. Denne ethos- appel er gennemgående for stort set alle indlæg på bloggen. Den tekst- eksterne afsender er i dette tilfælde Bloggers Delight, da det er dem, der overordnet set står bag bloggen, selvom de ikke er markeret i selve den markedskommunikative tekst. Der er tale om brugen af en tekst- intern modtager, idet modtageren er direkte markeret i teksten Vi ses senere piger! Kan I have en skøn aften. Som oftest ønsker afsenderen at iscenesætte modtageren på den måde, hvor på afsenderen vil have, at modtageren skal 11 os/ 6

7 fremtræde og som også modtageren selv ønsker at fremtræde. Dette er i denne tekst især gjort med brugen af æstetiske udtryk ved hjælp af de tilhørende billeder. 12 Roman Jakobsens to figurer viser sammenspillet mellem de kommunikative grundelementer og de kommunikative grundfunktioner. I det følgende vil jeg blandt andet gøre brug af Jakobsens begreber om kommunikationens konative, emotive, og fatiske funktioner for at beskrive bloggen som en markedskommunikativ tekst. En markedskommunikativ tekst har altid det formål at få modtageren til at gøre noget. Oftest er målet, at få modtageren til at købe et produkt. Dette er den konative funktion, som en hver markedskommunikativ tekst gør brug af i større eller mindre grad. På bloggen, Passions for fashion, er den konative funktion til stede i varierende grad, alt efter hvilket indlæg der er tale om. I et indlæg fra den 6. december 2012, er den konative funktion i høj grad til stede, da hun reklamerer for smykkefirmaet Aagaard med blandt andet disse ord: Og det bedste ved det hele er, at det hele ligger på et overskueligt prisleje, hvor alle kan være med og jeg vil vove at påstå, at der er lidt for enhver smag :) I kan finde alle smykkerne fra kataloget HER. Med ovenstående er målet altså, at få modtageren til at klikke sig videre ind på smykkefirmaets hjemmeside vha. et direkte link, så modtageren måske fristes til at købe noget. Det hverdagsagtige sprog er noget, der er gennemgående for hele bloggen, og som medvirker til at, at bloggeren får kontakt til og kommer på bølgelængde med sine læsere. Dette er, hvad Roman Jakobsen kalder for den fatiske funktion, da det er tekstlige træk, der etablerer og vedligeholder kontakten mellem afsender og modtager. Bloggen spiller i høj grad på den emotive funktion, da bloggen er et udtryk for bloggerens, Christina Dueholms, egen subjektive holdning. Det ses blandt andet ved, at det personlige prominum jeg ofte er brugt i tekststykkerne. Den emotive funktion ses ofte brugt i image- reklamer 13, hvilket man kan argumenterer for, at denne blog er. Bloggeren reklamerer både for sig selv over for modtagerne, ved at overbevise dem om sin ærlighed den gør altså i høj grad brug af en ethos- appel. Ved at skabe troværdighed omkring sin egen person reklamerer hun også for sig 12 Finn Frandsen, Winni Johansen, Anne Ellerup Nielsen: International markedskommunikation, Academica 2005, s Drotner, Jensen, Poulsen & Schrøder: Medier og Kultur, Borgen/Medier, 1996, s

8 selv som en potentiel reklamesøjle over for virksomheder, der ønsker at gøre brug af hendes blog til markedskommunikation. Jo flere læsere bloggen har, des flere virksomheder vil gøre brug af bloggen i deres markedskommunikative strategi, og jo flere virksomheder hun skal reklamere for, des flere penge tjener hun selv i sidste ende. Selvom modtageren ud fra ovenstående i høj grad anser bloggeren som værende troværdig, kan det stadig diskuteres, hvorvidt hun som fortæller er pålidelig eller upålidelig. Ifølge litteraturteoretikeren James Phelan kan man diskutere en fortællers pålidelighed ud fra fortællerens forskellige funktioner, som blandt andet er at rapporterer begivenheder. En fortæller kan betegnes som værende upålidelig, hvis begivenhederne underrapporteres. 14 Nedenstående citat er et indlæg fra den 5. december 2012: Coat/Zara, shirt/zara, leather pants/hoss Intropia, boots/isabel Marant, beanie/asos, bag/zara, gloves/markbergu uff.. hvor har det dog været koldt i dag! Jeg må indrømme, at jeg fortrød skovalget en smule, da jeg var kommet ud af døren, haha.. Dagen i dag har stået på presseevent hos Jane Kønig og senere et spændende møde, som jeg glæder mig til at fortælle mere om. Jeg kan afsløre så meget, at det involverer noget design :) uuh.. Jeg vil snart løfte sløret for, hvad det er jeg har gang i for tiden. Øverst i indlægget er der links, man kan trykke på, så man kommer direkte til de hjemmesider, hvor man kan købe de forskellige ting, hun har på. Men hun oplyser ikke om, hvorvidt indlægget er sponsoreret af de forskellige tøjfirmaer. At hun ikke oplyser om dette, kan ses som en underrapportering, der dermed kan gøre hendes status som fortæller upålidelig. Dette kan være bevidst fra bloggerens side, da de fleste modtagere af bloggen vil opfatte hende som troværdig, fordi det ligner, at det er hende selv, der har fundet og anbefaler de forskellige ting. Og som nævnt før er det netop denne troværdighed, der gør det attraktivt for virksomheder at bruge hendes blog til at markedsføre produkter på. Forbrugerne har oplevet en stigende resistens over for klassiske reklamer. For at få forbrugernes opmærksomhed, må markedskommunikationen forny sig fx ved at bruge blogs til deres markedsføring. Der kan derfor opstå tvivl hos bloggens læsere om afsenderforholdende, hvilket gør læserne mere modtagelige over for markedskommunikationen, da de ikke længere 14 Phelan, James: Rhetoric/ethics, The Cambridge Companion to Narrative, Cambridge University Press,

9 har den samme bevidsthed om, at de bliver udsat for reklame. 15 På grund af afsenderforholdende kan man som læser derfor ikke være sikker på, om forfatter, fortæller og hovedperson rent faktisk er identiske. Det kan derfor være svært at afgøre, hvad der er fakta, og hvad der er fiktion. Diskussion/perspektivering En blog kan ses som en moderne form for dagbog. Fx har den overordnet den samme visuelle struktur i form af daglige indlæg. Lejeune har udpenslet fire funktioner, som han mener, en dagbog har: 1) En trang til at udtrykke sig og kommunikere. 2) Dagbogsformen tilbyder et sted, som er beskyttet fra livets trængsel. Det er et sted, man kan analysere og bevidstgøre sig selv. 3) Dagbogen er med til at fast fryse tiden man vil skabe en hukommelse, et arkiv på papir. 4) Det at skrive er lystbetonet det er fedt at skrive. Det giver lyst at se noget tage form og at skabe noget. 16 Disse fire funktioner mener jeg i høj grad, at man kan se hos bloggen som medie også. Som nævnt tidligere er dagbogen som genre noget, som for de fleste forbinder med autentisitet. Lejeune mener, at det indikeres i parateksten, som er den tærskel læseren må overskride, før man kommer til den egentlige tekst, om teksten skal læses som fiktion eller fakta. På bloggen Passions for Fashion skriver Christina Dueholm blandt andet om hendes bopæl, motivation og studie, og der skabes derfor en forventning, og en form for læserkontrakt mellem afsender og modtager om, at bloggen skal læses som noget faktisk. Derudover er billederne, som er på bloggen, også med til at underbygge en form for dokumentarisk stil, da de har taget form som snapshots. Snapshots er beslægtet med det dokumentariske, da målet er at iscenesætte det naturliges æstetik man vil fange det afgørende øjeblik, så man ikke føler, at der er en fotograf tilstede. 17 Som nævnt tidligere ser Lejeune et klart skel mellem dagbogen og selvbiografien som genrer. Hvor dagbogen i høj grad bæger præg af autenticitet, er der i selvbiografien en større tendens til, at den bevæger sig mod det fiktive. Dagbogsgenren er som udgangspunkt ikke forurenet af fortællinger og fiktion, men den kan blive mere antifiktiv ved fx at blive redigeret i, og ved at 15 Roy, Langer: Produktplaceringer, i Hansen, Flemming mfl. (red.), Markedskommunikation Bind II, Danske Reklamemedier, s Lejeune, Philippe: On Diary, University of Hawaii Press; 1 edition, Le, Gitte: Forelæsning i Æstetisk Markedskommunikation, den 22. oktober

10 man ved, at ens dagbog vil blive læst lige som en blog hvor bloggeren skriver med henblik på en anden modtager end hende selv. På baggrund af ovenstående vil jeg ikke definere bloggen Passions for Fashion som en form for moderne online- dagbog, selvom der i høj grad bruges mange elementer fra dagbogsgenren. I stedet vil jeg definere den som en performativ selvfortælling, på den baggrund, at der er fokus på en kollektiv undersøgelse af hverdagslivets vilkår mellem afsender og modtager, hvor det performative kommer til udtryk, når bloggen ligger op til dialog med modtagerne. På den måde bliver bloggeren sit eget objekt og genstand. 18 Konklusion Modeblogs stiller sig mellem tre forskellige sfære: den private sfære, den digitale offentlighed og markedet. Dette gør modeblogs interessante for virksomheder, der ønsker at nå ud til forbrugerne på en kreativ måde med fokus på det virale aspekt. Da bloggerne har en fast læser skarer, er billige og har en direkte dialog med modtagerne, er de blevet attraktive for virksomhederne at gøre reklame på. Derudover er bloggerens selvfremstilling via bloggen som værende autentisk og troværdig også relevant i forhold til at nå ud til forbrugerne. Denne selvfremstilling opnås blandt andet ved at trække på virkemidler fra dagbogsgenren samt ved at bruge et ethos- betonet sprog, der skaber en forestilling om troværdighed hos modtagerne. Det er dog ikke kun en ensidig proces, hvor virksomheder gør brug af denne snyltestrategi for at skabe kontakt til forbrugere, da der også er en gensidig interesse fra bloggerens side. På den måde ophæves grænserne for det private og det markedskommunikative Le, Gitte: Forelæsning i Æstetisk Markedskommunikation, den 22. oktober Roy, Langer: Produktplaceringer, i Hansen, Flemming mfl. (red.), Markedskommunikation Bind II, Danske Reklamemedier, s

11 Litteraturliste Tekster Drotner, Jensen, Poulsen & Schrøder: Medier og Kultur, Borgen/Medier, 1996, s Finn Frandsen, Winni Johansen, Anne Ellerup Nielsen: International markedskommunikation, Academica 2005, s Iser, Wolfgang, Tekstens appelstruktur, Olsen, M. og Kelstrup, G. Værk og læser, Borgen, 1981, s Kirby: Viral marketing in connected marketing (Kirby, Justin and Marshden, Paul, ed.), Amsterdam: Elsevier, Lejeune, Philippe: On Diary, University of Hawaii Press; 1 edition, 2009 Phelan, James, Rhetoric/ethics, The Cambridge Companion to Narrative, Cambridge University Press, 2007 Roy, Langer: Produktplaceringer, i Hansen, Flemming mfl. (red.), Markedskommunikation Bind II, Danske Reklamemedier, s Hjemmesider Anne Scott Sørensen: Den intime blog, online arbejdspapir: tension- aesthetics.com/files/workingpaper5.pdf os/ Hentet d Indlæg fra d Forelæsninger Le, Gitte: Forelæsning i Æstetisk Markedskommunikation, den 22. oktober 2012 Pedersen, Birgitte Stougaard, Forelæsning i Æstetisk markedskommunikation, d. 24 september

12 12

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvem der vil være den rette ambassadør for dine produkter eller ydelser. Blogly gør det nemt

Læs mere

Velkommen til. www.vinterfryd.dk

Velkommen til. www.vinterfryd.dk 1 Velkommen til Idéen med denne bog er at sætte fokus på bloganmeldelser og sponserede indlægs denne bog har på ingen måde til formål, at belære jer bloggere om hvordan en bloganmeldelse skal eller bør

Læs mere

9.070.000 Sidevisninger pr. måned. 463.000 Unikke brugere pr. måned. 141 blogs Og flere på vej. Danmarks største blognetværk. September Mediekit 2012

9.070.000 Sidevisninger pr. måned. 463.000 Unikke brugere pr. måned. 141 blogs Og flere på vej. Danmarks største blognetværk. September Mediekit 2012 Danmarks største blognetværk Danmarks 2. største onlinemedie rettet imod mode- og livsstilsorienterede kvinder 9.070.000 Sidevisninger pr. måned 463.000 Unikke brugere pr. måned 141 blogs Og flere på vej

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN

som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN Program 1. Billedromanen som genre Medier og modaliteter lidt fra sidste gang I forhold til Bakhtin 2. Opgaver og øvelser omkring Engelbert H Analyse

Læs mere

Brug af Facebook til fælles fortolkning og analyse af skønlitteratur

Brug af Facebook til fælles fortolkning og analyse af skønlitteratur Brug af Facebook til fælles fortolkning og analyse af skønlitteratur DANSK, 8. - 9. KLASSE NÅR FACEBOOK DIDAKTISERES OG BRUGES SOM MIDDEL TIL FORTOLKNING AF SKØNLITTERATUR IT lærernetværk, region Nord

Læs mere

Tips til Model og Fotograf

Tips til Model og Fotograf Tips til Model og Fotograf af Signe Mørkeberg Sjøstrøm Tips til modeller MÅL For at kunne leve som fashion model i Danmark, er der desværre nogle kropsmål man skal kunne leve op til. Det betyder IKKE,

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING... Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 SAMFUNDSUDVIKLING.... 3 ÆSTETISKE LÆREPROCESSER... 4 DEN SKABENDE VIRKSOMHED... 4 SLÅSKULTUR... 5 FLOW... 5

Læs mere

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Bruger Facebook rigtig meget Kigger lidt på Instagram Elsker at bruge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016/Juni 2017 Institution Silkeborg Business College, Handelsskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant KULTURMARKEDSFØRING Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant Det substantielle univers er i vækst Det kommercielle univers er i vækst Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Bent Haller Af Louise Molbæk

Bent Haller Af Louise Molbæk 1/7 Bent Haller Af Louise Molbæk Niveau 5. - 6.klasse Varighed 16-20 lektioner Faglige mål Målet med forløbet om Bent haller er, at eleverne får kendskab til forfatterskabet generelt, dvs. hans forskellige

Læs mere

Interne retningslinjer for Facebook

Interne retningslinjer for Facebook Interne retningslinjer for Facebook Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af indhold... 3 5.1 Statusopdateringer... 3 5.2 Billede- /videoopslag... 3 5.3 Linkdelinger... 3 3. Behandling af sager...

Læs mere

Markedsinspiration 2013 De digitale unge

Markedsinspiration 2013 De digitale unge Markedsinspiration 2013 De digitale unge Kim Angel, Head of Media 2013 Side 1 Hvorfor er studiet af de unge interessant? Værdifuld målgruppe Vigtig tid for mange beslutninger Første generationer, der er

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik

Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik 1. Beskriv teksten ved hjælp af Seymour Chatmans skel mellem kerne- og satellitbegivenheder. Derfor tabt, evigt tabt, hun, som havde svoret, at intet

Læs mere

Skab trafik Til din hjemmeside

Skab trafik Til din hjemmeside Skab trafik Til din hjemmeside Agenda 1. Er du online? 2. Hvorfor skal du være online? 3. Kommunikation på nettet Købt, ejet og tjent 4. Tre case virksomheder 5. Din online strategi Er du online? Hvad

Læs mere

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk KUNST OG SELVISCENESÆTTELSE Hvad er identitet og hvordan iscenesætter du dig selv? Frida Kahlos (1907-1954) værker

Læs mere

Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner

Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner Velkommen På de følgende sider, vil du bliver præsenteret for og introduceret til Augmented Reality, og hvordan du kan

Læs mere

Influencer Marketing

Influencer Marketing Influencer Marketing Historien om Del dit budskab på en ny måde Med de sociale mediers opkomst har vi radikalt ændret den måde, vi tænker markedsføring på. De er et samlingssted for innovation og autenticitet,

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Dagens plan. Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse

Dagens plan. Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse Dansk Dagens plan Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse Gennemgang af danskfaget og eksamen Hvorfor dansk? For din fremtid Evt. videre uddannelse Daglig

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 2 Dato: oktoberber 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Velkommen til webinaret. Sådan skaber du din drømmebusiness ud fra dit unikke formål i 5 enkle trin

Velkommen til webinaret. Sådan skaber du din drømmebusiness ud fra dit unikke formål i 5 enkle trin Velkommen til webinaret Sådan skaber du din drømmebusiness ud fra dit unikke formål i 5 enkle trin Program Velkommen De 5 trin Hvis du vil mere Q & A De 5 trin 1. Kom i kontakt med din unikke historie

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Handelsgymnasiet i Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi RADIO- OG TV-NÆVNET 7. december 2011 Sagsnr: 2010-018591 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

OneEyeAlien Kampagne

OneEyeAlien Kampagne OneEyeAlien Kampagne Vi har valgt at gå i dybden med tøjprodukter. Situationsanalyse - Problemer med produktionen. Det kræver en del arbejde at få vare bestilt fra Kina. Man skal have nogle gode kontakter

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

The Stylish Girl Next Door

The Stylish Girl Next Door The Stylish Girl Next Door Modebloggernes status på den danske modescene Indledning Ved Copenhagen Fashion Week i august 2010 var det for første gang i Danmark bloggere, der sad på forreste række til de

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2012 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME

REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt.... 3 2. Hvad er problemet med skjult reklame?.... 3 3. Aviser, blade og andre skrevne medier..... 5 4. Radio-

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame

Gode råd til bloggere om skjult reklame Gode råd til bloggere om skjult reklame Bloggeres omtale af produkter og virksomheder kan være reklame. En blog er typisk en hjemmeside, som løbende opdateres med indlæg fra bloggeren, eksempelvis om de

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

8.916.000 Sidevisninger pr. måned. 427.500 Unikke brugere pr. måned. 120 blogs Og flere på vej. Danmarks største blognetværk. Marts Mediekit 2012

8.916.000 Sidevisninger pr. måned. 427.500 Unikke brugere pr. måned. 120 blogs Og flere på vej. Danmarks største blognetværk. Marts Mediekit 2012 Danmarks største blognetværk 8.916.000 Sidevisninger pr. måned 427.500 Unikke brugere pr. måned 120 blogs Og flere på vej Marts Mediekit 2012 Om Bloggers Delight Hvem er vi? Bloggers Delight er Danmarks

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

I denne e-bog får du en introduktion til følgende:

I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound Marketing I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound marketing metoden Hvad der adskiller inbound marketing fra de mere traditionelle markedsføringsmetoder Hvordan du tiltrækker

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne Aabenraa Kommune Oplæg, PR og kommunikation Markedsføring af bybusserne Indhold Baggrund Formål & målsætninger Målgrupper Budskab og koncept Mediestrategi Proces og timing Baggrund og situation Med det

Læs mere

Kompetenceudvikling i mødet med det fiktive. Rasmus Fink Lorentzen lektor, ph.d.-stip.

Kompetenceudvikling i mødet med det fiktive. Rasmus Fink Lorentzen lektor, ph.d.-stip. Kompetenceudvikling i mødet med det fiktive Rasmus Fink Lorentzen lektor, ph.d.-stip. ralo@via.dk Program Teori Baggrund for kompetencetilgangen De seks kompetencer Synet på litteratur Didaktik Eksempler

Læs mere

ADEM & SHIKO MULA 2013 CPHBUSINESS - MULTIMEDIEDESIGNER

ADEM & SHIKO MULA 2013 CPHBUSINESS - MULTIMEDIEDESIGNER ADEM & SHIKO MULA 2013 CPHBUSINESS - MULTIMEDIEDESIGNER 0 Indholdsfortegnelse Problemformulering... Side 1 Påtænkte produkter... Side 1 Ide og koncept... Side 2 Udviklingprocess... Side 2 Interessenter...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August maj 2014-15 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Markedskommunikation Lærer(e)

Læs mere

Vejledning til efterskole.dk. Nye muligheder på efterskolernes hjemmeside

Vejledning til efterskole.dk. Nye muligheder på efterskolernes hjemmeside Vejledning til efterskole.dk Nye muligheder på efterskolernes hjemmeside Indhold KOM GODT I GANG... 5 PRIS... 6 LEDIGE PLADSER... 7 UNDERVISNINGSTILBUD TIL SØGNING... 8 UNDERVISNINGSTILBUD TIL PRÆSENTATION...

Læs mere

GUIDE: SKÆRP DIT BRAND!

GUIDE: SKÆRP DIT BRAND! En gratis e-guide til dig fra Stormvind. - med håb om at du kan lide smagen i denne digitale smagsprøve på Velbekomme! Dorte 1 Inden du går i gang med at investere din tid i at implementere nogle af disse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August maj 2014-15 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Markedskommunikation Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation C Mona

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 1.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Dorthe Søndergaard

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning Event Formål: Navne: Carina, Heise, Peter Vores formål var at bygge et sammenhold i afdelingen samt at lave et markedsføringsprojekt for uddannelse HTX. Grunden til

Læs mere

Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis

Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis Mette Hannibal Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis Mette Hannibal Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis 1. udgave, 1. oplag, 2009 2009 Dafolo Forlag og forfatteren Omslag: Lars

Læs mere

Vildledning er mere end bare er løgn

Vildledning er mere end bare er løgn Vildledning er mere end bare er løgn Fake News, alternative fakta, det postfaktuelle samfund. Vildledning, snyd og bedrag fylder mere og mere i nyhedsbilledet. Både i form af decideret falske nyhedshistorier

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Superbrand: Anders Samuelsen.

Superbrand: Anders Samuelsen. Superbrand: Anders Samuelsen. Patrick, Mathias og Rolf. 2.q Charlotte Waltz, Jeppe Westengaard guldagger Intro til opgave 1 Da vores opgave går ud på at analyserer Anders Samuelsen. Altså en selvvalgt

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

portfolio Alex Paulsen e-konceptudvikler PBA 2014 multimediedesigner ak 2012

portfolio Alex Paulsen e-konceptudvikler PBA 2014 multimediedesigner ak 2012 Alex Paulsen portfolio e-konceptudvikler PBA 2014 multimediedesigner ak 2012 Hej, Den Blå Planet Jeg designer web og grafik s. 4-5 Jeg hedder Alex Paulsen, og dette er min portfolio. Her præsenterer jeg

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Årsplan for 8. klasse i dansk

Årsplan for 8. klasse i dansk Årsplan for 8. klasse i dansk Formål: Formålet er at styrke elevernes bevidsthed om og indsigt i det danske sprog og gøre dem i stand til at bruge det alsidigt. Herunder styrkes elevernes skriftlighed,

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Workshop om Analyserende artikler. Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf

Workshop om Analyserende artikler. Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf Workshop om Analyserende artikler Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf Program Om analyserende opgaver med digitale tekster Eksempel på digital tekst Gruppearbejde: a) Analyse af digitalt eksempel

Læs mere

Christina Fogtmann & Stine Kern Hansen. Faktorer i anmelderiet - diskussionsreferat

Christina Fogtmann & Stine Kern Hansen. Faktorer i anmelderiet - diskussionsreferat Christina Fogtmann & Stine Kern Hansen 195 Faktorer i anmelderiet - diskussionsreferat Dette er en emnebaseret opsummering af de diskussioner, der fandt sted efter hvert enkelt indlæg samt i den afsluttende

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Kevin Matin Teis Nielsen

Kevin Matin Teis Nielsen Kevin Matin Teis Nielsen 11-05-2015 Hvem Afsenderen i dette projekt er Kevin Matin og Teis Nielsen som begge er 1 års elever i klasse 1.1 på Roskilde Tekniske Gymnasium. Hvad Det budskab som vi prøver

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Crossmedia Øvelse 1 Case: Danmarks Indsamling

Crossmedia Øvelse 1 Case: Danmarks Indsamling Bechmann Petersen: Hvad er formålet med Danmarksindsamlingen? At indsamle penge til børn på flugt syd for Sahara Placer Danmarksindsamlingen i figur 8, s. 31 i På tværs af medierne, ud fra jeres nuværende

Læs mere

FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK

FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK fremtidens Se introduktionsfilmen til arbejdet med Digitale Fortællinger bibliotek DIGITALE FORTÆLLINGER 3 Brugerne og biblioteket 3 Hvad er digitale

Læs mere

Visuel ID. 2. projekt 2. sem. marts 2012. og kommunikation. Multimediedesigner

Visuel ID. 2. projekt 2. sem. marts 2012. og kommunikation. Multimediedesigner Multimediedesigner Visuel ID og kommunikation 2. projekt 2. sem marts 2012 www.knord.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby > Så tager vi cyklerne frem.. Kampagne for mere cyklisme 1. Indledning I bliver

Læs mere

Kommunikation. af Finn Frandsen. Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet

Kommunikation. af Finn Frandsen. Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet af Finn Frandsen Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet Udgangspunktet for dette bind er dobbelt, nemlig for det første den banale konstatering, at kommunikationsforskningen har været genstand

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere