Indholdsfortegnelse. Eksamen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Eksamen"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indledning.side 2 Teoretisk ramme..side 3 Analyse.side 5 Diskussion/perspektivering.side 9 Konklusion..side 10 Litteraturliste side 11 1

2 Modeblogging som æstetisk markedskommunikation Analyse af bloggen Passions for Fashion Indledning I de seneste år er viral markedsføring i stigende grad blevet et led af virksomheders markedskommunikative strategi. Ved at benytte sig af viral markedsføring har virksomhederne i højere grad fokus på forholdet mellem forbruger og forbruger, og de fjerner sig fra det traditionelle fokusområde mellem marked og forbruger. Dette kan skabe en troværdighed hos modtageren, da der kan være tvivl om afsenderforholdene, hvilket gør, at man som modtager bliver mere modtagelig over for markedsføringen. Denne form for markedsføring bruges ofte, hvis produktet der skal markedsføres ikke har en wow- faktor i sig selv, der kan skabe omtale. Man forsøger derfor i stedet, at gøre selve den markedskommunikative meddelelse kreativ og interessant, så man på den måde kan placere produktet i forbrugernes bevidsthed. Virksomhederne bestræber sig i høj grad på, at den virale markedsføring vil skabe en smitte- effekt hos modtagerne, hvor folk kopierer hinanden, og på den måde opnår virksomhederne en spredningseffekt af deres produkt. 1 Viral markedsføring kan derfor defineres som en mund- til- mund metode, der især er tæt forbundet til sociale medier fx et medie som modebloggen. Modebloggen som medie har, lige som viral markedsføring, vundet indpas hos forbrugerne i løbet af de senere år. Bloggen som fænomen kan karakteriseres som en samtalebaseret online dialog, hvor bloggerens personlige interesser er det, der driver bloggen. Ved modebloggen er det altså bloggerens interesse og passion for mode, der er det drivende element. Det personlige islæt som en modeblog har, og som skaber en form for intimitet mellem afsender og modtager, er noget, som virksomheder er begyndt at gøre brug af til deres markedsføring. 2 På baggrund af ovenstående vil jeg i denne opgave undersøge, hvordan virksomheder bruger modeblogs til markedsføring af deres produkter, og hvordan modebloggerens selvfremstilling 1 Kirby: Viral marketing in connected marketing (Kirby, Justin and Marshden, Paul, ed.), Amsterdam: Elsevier, Anne Scott Sørensen: Den intime blog, online arbejdspapir: tension- aesthetics.com/files/workingpaper5.pdf 2

3 via bloggen spiller en rolle i forhold til denne markedsføring. Jeg vil forsøge at besvare min problemstilling ved at analysere modebloggen Passions for Fashion som en markedskommunikativ tekst. Teoretisk ramme For at besvare min problemstilling vil jeg gøre brug af forskellige teori- og analysetilgange, som jeg finder relevante. Jeg vil først og fremmest tage udgangspunkt i en receptionsæstetisk analyse af modebloggen, da den beskæftiger sig med forholdet mellem værk og modtager. Ifølge litteraturteoretikeren Wolfgang Iser vil receptionsæstetikken gøre op med, at man kan afgøre noget endeligt, da en tekst altid vil være et produkt af, hvordan vi omgås det. Det er derfor relevant at rette fokus mod modtageren, da hver enkel modtager aktualiserer sine egne billeder der er derfor ikke nogen, der kan afdække noget endeligt. De billeder der skabes, når man læser, går ind og fylder de tomme pladser ud. De tomme pladser åbner for et spillerum for tekstens fortolkninger, og de opfordrer derfor til, at man tager udgangspunkt i læserens/modtagerens subjektive måde at forstå og forholde sig til teksten på. 3 Da en modeblog i høj grad henvender sig til forskellige modtagere, og da der er en direkte dialog, kunne det være interessant at undersøge, hvordan dette forhold mellem afsender og modtager gør sig gældende på bloggen. For at vise sammenspillet mellem teksten, bloggen Passions for Fashion, og modtageren, vil jeg gøre brug af lingvisten og semiotikeren Roman Jakobsens begreber. Roman Jakobsen har opstillet to figurer, der viser sammenspillet mellem de kommunikative grundelementer og de kommunikative grundfunktioner, som til sammen kan være en start til at afkode bloggen som en markedskommunikativ tekst. 4 Jeg vil blandt andet gøre brug af Jakobsens begreber om kommunikationens konative, fatiske og emotive funktioner. Da jeg i min problemstilling har fokus på i hvor høj grad bloggerens selvfremstilling gennem bloggen, kan have betydning for bloggen som en markedskommunikativ tekst, vil jeg også gøre brug af narratologien som analytisk teori. Narratologien beskæftiger sig med hvem, der fortæller, og hvordan noget bliver fortalt, snarere end hvad der fortælles. Der er især fokus på 3 Iser, Wolfgang, Tekstens appelstruktur, Olsen, M. og Kelstrup, G. Værk og læser, Borgen, 1981, s Drotner, Jensen, Poulsen & Schrøder: Medier og Kultur, Borgen/Medier, 1996, s

4 fortælleforhold, synsvinkler og fremstillingsmetode. 5 Litteraturteoretikeren James Phelan mener, at fortælleren har flere forskellige funktioner i forhold til at fortælle en historie. Ifølge ham er det fortællerens opgave at rapportere begivenheder omkring karakterer og situationer, at fortolke og at evaluere fortællingen. Dette kan fortælleren enten gøre pålideligt eller upålideligt. Han har opstillet nogle kriterier, hvorpå man kan bedømme, om fortælleren femkommer som værende pålidelig eller upålidelig. 6 Det vil derfor være interessant, i forhold til min problemstilling at kigge på, hvordan bloggeren selvfremstiller sig selv, gennem den måde hun fortæller på, på en måde som kan gøre det attraktivt for virksomheder at vælge netop hendes blog til at markedsføre deres produkter på. Da en blog kan ses som en moderne form for dagbog, vil jeg også bruge en narratologisk tilgang i min perspektivering/diskussion, idet jeg med udgangspunkt i Lejeunes teori om dagbogen som genre vil diskutere, hvorvidt bloggen kan ses som værende fiktion eller ikke fiktion, med fokus på hvad dette gør for den markedskommunikative situation. Dagbogsformen er en bestemt type af selvfremstilling, som af mange forbindes med autenticitet. Lejeune mener, at der er et klart skel mellem dagbogen og selvbiografien som genrer. Hvor dagbogen i høj grad bæger præg af autenticitet, er der i selvbiografien en større tendens til, at den bevæger sig mod det fiktive. Der er dog hele tiden risiko for, at dagbogen bliver til en selvbiografi. Dette kan ske, hvis man redigerer i sin dagbog. På den måde begynder man at pendle mellem fortid og fremtid, og dagbogen mister derved sit vigtigste træk at den har struktur som - og følger livet. For Lejeune er den ultimative dagbog, noget, der bliver skrevet, der aldrig bliver læst. Hvis man ved, at ens dagbog vil blive læst, vil man pludselig begynde at skrive med henblik på en anden modtager, og det er derfor ikke en rigtig dagbog længere. 7 Da udgangspunktet for min analyse er modebloggen Passion for Fashion, vil jeg starte ud med at redegøre for modebloggen som et markedskommunikativt medie, og hvordan det markedskommunikative spiller sammen med modebloggen. Jeg vil her have fokus på bloggen som en hybrid, hvor forskellige elementer som tekst, lyd og billede spiller sammen og danner et helhedsindtryk hos modtageren. Jeg vil ud fra Aristoteles retoriske begreber undersøge, 5 Pedersen, Birgitte Stougaard, Forelæsning i Æstetisk markedskommunikation, d. 24 september Phelan, James, Rhetoric/ethics, The Cambridge Companion to Narrative, Cambridge University Press, Lejeune, Philippe: On Diary, University of Hawaii Press; 1 edition,

5 hvad det betyder for det markedskommunikative aspekt, at bloggen som medie kan betegnes som værende ethos- præget. 8 Analyse Overordnet er modeblogs hovedsageligt skrevet af unge kvinder, og målgruppen er kvinder i alderen år. 9 Min analyse vil som sagt tage udgangspunkt i modebloggen Passions for fashion, der er drevet af Christina Dueholm. Jeg har valgt netop denne blog, da den med følgere på Bloglovin er en af de mest læste danske modeblogs. 10 Den er en del af bloggernetværket Bloggers Delight, der er en linkplatform for 140 blogs inden for forskellige segmenter. Denne blog tager udgangspunkt i det hverdagslige, idet man følger bloggeren, Christina Dueholm, gennem daglige indlæg, hvor hun fortæller om ting som hendes nye køb, dagens outfits, manualer (fx hvordan hun sætter sit hår), boliginspiration og meget mere fra hendes hverdagsliv. Udover dette udskriver hun nogle gange konkurrencer på sin blog, hvor læserne har mulighed for at vinde forskellige produkter. Til hvert indlæg følger et lille stykke tekst, der har en selvbiografisk stil. Bloggen gør både brug af tekst, billede og video, og den kan derfor betegnes som en hybrid, da den er multimedial. Bloggen er bygget op af daterede indlæg og således, så det seneste indlæg står først. Til hvert indlæg er der en kommentarfunktion, hvor læserene kan kommentere på indlæggene eller like dem via facebook. Der er altså derfor en online- dialog mellem bloggeren og hendes læsere, samt en sprednings- effekt af bloggen, da man, når man liker bloggen på Facebook, tilkendegiver overfor sine Facebook- venner, at man kan lide denne blog, og på den måde kan bloggen nå ud til potentielle nye læsere. Ifølge Boggers Delight s egen hjemmeside er deres grundtanke, at bloggerne er stærke sammen og den fælles trafik kan bruges til at etablere flere interessante kommercielle aftaler end den enkelte blogger kan gøre individuelt. Man har altså derfor som virksomhed mulighed for gennem Bloggers Delight, at markedsføre sine produkter på de forskellige blogs. Dette kan blandt andet være via bannerannoncering på udvalgte blogs, men det kan også være som en mere indirekte markedsføring hvor man involverer bloggerne og deres læsere med sit 8 Anne Scott Sørensen: Den intime blog, online arbejdspapir: tension- aesthetics.com/files/workingpaper5.pdf 9 Le, Gitte: Forelæsning i Æstetisk Markedskommunikation, den 22. oktober Indlæg fra d

6 produkt gennem kreative kampagner, som kan involvere anmeldelser, konkurrencer, Facebook- involvering og events. 11 I et indlæg fra den 6. december 2012 skriver Christina Dueholm: Dagens kluns iført ny, stribet skjorte fra Zara elsker at den er lidt oversized i modellen :) Nu vil jeg smutte ind til byen til event hos Pandora. Vi ses senere piger! Kan I have en skøn aften. Til indlægget hører der også to outfit billeder med, hvor bloggeren selv har den omtalte stribede skjorte fra Zara på. I teksten International Markedskommunikation skelnes mellem forskellige former for afsendere og modtagere, der kan gøre sig gældende i en markedskommunikativ tekst, som dette eksempel fra bloggen er. Afsenderen er defineret som den instans, der er ansvarlig for produktionen af den pågældende form for markedskommunikation. Afsenderen er altså både den, der står for den konkrete sproglige og visuelle udformning af markedskommunikationen, samt den som står bag den, som har besluttet, at den pågældende markedskommunikation skal finde sted. I dette tilfælde er der tale om tre forskellige afsendere. Der er den tekst- interne afsender, som her er bloggeren selv, Christina Dueholm, da hun er sprogligt og visuelt markeret som afsender i teksten. Den anden tekst- interne afsender er tøjkæden Zara, der også er nævnt. Det er dog ikke oplyst, hvorvidt Zara er bekendt med deres medvirken i dette indlæg, og det fremstår derfor som om, at det er på bloggerens eget initiativ. Bloggeren, Christina Dueholm, fungerer også som sekundær afsender, da hun ved hjælp af sin ekspertise, attraktivitet og troværdighed er med til at gøre budskabet mere ærligt. Der er derfor i høj grad tale om brugen af ethos, der har det formål at skabe troværdighed hos modtagerne og det er sådan afsenderen ønsker at fremtræde for sin modtager. Denne ethos- appel er gennemgående for stort set alle indlæg på bloggen. Den tekst- eksterne afsender er i dette tilfælde Bloggers Delight, da det er dem, der overordnet set står bag bloggen, selvom de ikke er markeret i selve den markedskommunikative tekst. Der er tale om brugen af en tekst- intern modtager, idet modtageren er direkte markeret i teksten Vi ses senere piger! Kan I have en skøn aften. Som oftest ønsker afsenderen at iscenesætte modtageren på den måde, hvor på afsenderen vil have, at modtageren skal 11 os/ 6

7 fremtræde og som også modtageren selv ønsker at fremtræde. Dette er i denne tekst især gjort med brugen af æstetiske udtryk ved hjælp af de tilhørende billeder. 12 Roman Jakobsens to figurer viser sammenspillet mellem de kommunikative grundelementer og de kommunikative grundfunktioner. I det følgende vil jeg blandt andet gøre brug af Jakobsens begreber om kommunikationens konative, emotive, og fatiske funktioner for at beskrive bloggen som en markedskommunikativ tekst. En markedskommunikativ tekst har altid det formål at få modtageren til at gøre noget. Oftest er målet, at få modtageren til at købe et produkt. Dette er den konative funktion, som en hver markedskommunikativ tekst gør brug af i større eller mindre grad. På bloggen, Passions for fashion, er den konative funktion til stede i varierende grad, alt efter hvilket indlæg der er tale om. I et indlæg fra den 6. december 2012, er den konative funktion i høj grad til stede, da hun reklamerer for smykkefirmaet Aagaard med blandt andet disse ord: Og det bedste ved det hele er, at det hele ligger på et overskueligt prisleje, hvor alle kan være med og jeg vil vove at påstå, at der er lidt for enhver smag :) I kan finde alle smykkerne fra kataloget HER. Med ovenstående er målet altså, at få modtageren til at klikke sig videre ind på smykkefirmaets hjemmeside vha. et direkte link, så modtageren måske fristes til at købe noget. Det hverdagsagtige sprog er noget, der er gennemgående for hele bloggen, og som medvirker til at, at bloggeren får kontakt til og kommer på bølgelængde med sine læsere. Dette er, hvad Roman Jakobsen kalder for den fatiske funktion, da det er tekstlige træk, der etablerer og vedligeholder kontakten mellem afsender og modtager. Bloggen spiller i høj grad på den emotive funktion, da bloggen er et udtryk for bloggerens, Christina Dueholms, egen subjektive holdning. Det ses blandt andet ved, at det personlige prominum jeg ofte er brugt i tekststykkerne. Den emotive funktion ses ofte brugt i image- reklamer 13, hvilket man kan argumenterer for, at denne blog er. Bloggeren reklamerer både for sig selv over for modtagerne, ved at overbevise dem om sin ærlighed den gør altså i høj grad brug af en ethos- appel. Ved at skabe troværdighed omkring sin egen person reklamerer hun også for sig 12 Finn Frandsen, Winni Johansen, Anne Ellerup Nielsen: International markedskommunikation, Academica 2005, s Drotner, Jensen, Poulsen & Schrøder: Medier og Kultur, Borgen/Medier, 1996, s

8 selv som en potentiel reklamesøjle over for virksomheder, der ønsker at gøre brug af hendes blog til markedskommunikation. Jo flere læsere bloggen har, des flere virksomheder vil gøre brug af bloggen i deres markedskommunikative strategi, og jo flere virksomheder hun skal reklamere for, des flere penge tjener hun selv i sidste ende. Selvom modtageren ud fra ovenstående i høj grad anser bloggeren som værende troværdig, kan det stadig diskuteres, hvorvidt hun som fortæller er pålidelig eller upålidelig. Ifølge litteraturteoretikeren James Phelan kan man diskutere en fortællers pålidelighed ud fra fortællerens forskellige funktioner, som blandt andet er at rapporterer begivenheder. En fortæller kan betegnes som værende upålidelig, hvis begivenhederne underrapporteres. 14 Nedenstående citat er et indlæg fra den 5. december 2012: Coat/Zara, shirt/zara, leather pants/hoss Intropia, boots/isabel Marant, beanie/asos, bag/zara, gloves/markbergu uff.. hvor har det dog været koldt i dag! Jeg må indrømme, at jeg fortrød skovalget en smule, da jeg var kommet ud af døren, haha.. Dagen i dag har stået på presseevent hos Jane Kønig og senere et spændende møde, som jeg glæder mig til at fortælle mere om. Jeg kan afsløre så meget, at det involverer noget design :) uuh.. Jeg vil snart løfte sløret for, hvad det er jeg har gang i for tiden. Øverst i indlægget er der links, man kan trykke på, så man kommer direkte til de hjemmesider, hvor man kan købe de forskellige ting, hun har på. Men hun oplyser ikke om, hvorvidt indlægget er sponsoreret af de forskellige tøjfirmaer. At hun ikke oplyser om dette, kan ses som en underrapportering, der dermed kan gøre hendes status som fortæller upålidelig. Dette kan være bevidst fra bloggerens side, da de fleste modtagere af bloggen vil opfatte hende som troværdig, fordi det ligner, at det er hende selv, der har fundet og anbefaler de forskellige ting. Og som nævnt før er det netop denne troværdighed, der gør det attraktivt for virksomheder at bruge hendes blog til at markedsføre produkter på. Forbrugerne har oplevet en stigende resistens over for klassiske reklamer. For at få forbrugernes opmærksomhed, må markedskommunikationen forny sig fx ved at bruge blogs til deres markedsføring. Der kan derfor opstå tvivl hos bloggens læsere om afsenderforholdende, hvilket gør læserne mere modtagelige over for markedskommunikationen, da de ikke længere 14 Phelan, James: Rhetoric/ethics, The Cambridge Companion to Narrative, Cambridge University Press,

9 har den samme bevidsthed om, at de bliver udsat for reklame. 15 På grund af afsenderforholdende kan man som læser derfor ikke være sikker på, om forfatter, fortæller og hovedperson rent faktisk er identiske. Det kan derfor være svært at afgøre, hvad der er fakta, og hvad der er fiktion. Diskussion/perspektivering En blog kan ses som en moderne form for dagbog. Fx har den overordnet den samme visuelle struktur i form af daglige indlæg. Lejeune har udpenslet fire funktioner, som han mener, en dagbog har: 1) En trang til at udtrykke sig og kommunikere. 2) Dagbogsformen tilbyder et sted, som er beskyttet fra livets trængsel. Det er et sted, man kan analysere og bevidstgøre sig selv. 3) Dagbogen er med til at fast fryse tiden man vil skabe en hukommelse, et arkiv på papir. 4) Det at skrive er lystbetonet det er fedt at skrive. Det giver lyst at se noget tage form og at skabe noget. 16 Disse fire funktioner mener jeg i høj grad, at man kan se hos bloggen som medie også. Som nævnt tidligere er dagbogen som genre noget, som for de fleste forbinder med autentisitet. Lejeune mener, at det indikeres i parateksten, som er den tærskel læseren må overskride, før man kommer til den egentlige tekst, om teksten skal læses som fiktion eller fakta. På bloggen Passions for Fashion skriver Christina Dueholm blandt andet om hendes bopæl, motivation og studie, og der skabes derfor en forventning, og en form for læserkontrakt mellem afsender og modtager om, at bloggen skal læses som noget faktisk. Derudover er billederne, som er på bloggen, også med til at underbygge en form for dokumentarisk stil, da de har taget form som snapshots. Snapshots er beslægtet med det dokumentariske, da målet er at iscenesætte det naturliges æstetik man vil fange det afgørende øjeblik, så man ikke føler, at der er en fotograf tilstede. 17 Som nævnt tidligere ser Lejeune et klart skel mellem dagbogen og selvbiografien som genrer. Hvor dagbogen i høj grad bæger præg af autenticitet, er der i selvbiografien en større tendens til, at den bevæger sig mod det fiktive. Dagbogsgenren er som udgangspunkt ikke forurenet af fortællinger og fiktion, men den kan blive mere antifiktiv ved fx at blive redigeret i, og ved at 15 Roy, Langer: Produktplaceringer, i Hansen, Flemming mfl. (red.), Markedskommunikation Bind II, Danske Reklamemedier, s Lejeune, Philippe: On Diary, University of Hawaii Press; 1 edition, Le, Gitte: Forelæsning i Æstetisk Markedskommunikation, den 22. oktober

10 man ved, at ens dagbog vil blive læst lige som en blog hvor bloggeren skriver med henblik på en anden modtager end hende selv. På baggrund af ovenstående vil jeg ikke definere bloggen Passions for Fashion som en form for moderne online- dagbog, selvom der i høj grad bruges mange elementer fra dagbogsgenren. I stedet vil jeg definere den som en performativ selvfortælling, på den baggrund, at der er fokus på en kollektiv undersøgelse af hverdagslivets vilkår mellem afsender og modtager, hvor det performative kommer til udtryk, når bloggen ligger op til dialog med modtagerne. På den måde bliver bloggeren sit eget objekt og genstand. 18 Konklusion Modeblogs stiller sig mellem tre forskellige sfære: den private sfære, den digitale offentlighed og markedet. Dette gør modeblogs interessante for virksomheder, der ønsker at nå ud til forbrugerne på en kreativ måde med fokus på det virale aspekt. Da bloggerne har en fast læser skarer, er billige og har en direkte dialog med modtagerne, er de blevet attraktive for virksomhederne at gøre reklame på. Derudover er bloggerens selvfremstilling via bloggen som værende autentisk og troværdig også relevant i forhold til at nå ud til forbrugerne. Denne selvfremstilling opnås blandt andet ved at trække på virkemidler fra dagbogsgenren samt ved at bruge et ethos- betonet sprog, der skaber en forestilling om troværdighed hos modtagerne. Det er dog ikke kun en ensidig proces, hvor virksomheder gør brug af denne snyltestrategi for at skabe kontakt til forbrugere, da der også er en gensidig interesse fra bloggerens side. På den måde ophæves grænserne for det private og det markedskommunikative Le, Gitte: Forelæsning i Æstetisk Markedskommunikation, den 22. oktober Roy, Langer: Produktplaceringer, i Hansen, Flemming mfl. (red.), Markedskommunikation Bind II, Danske Reklamemedier, s

11 Litteraturliste Tekster Drotner, Jensen, Poulsen & Schrøder: Medier og Kultur, Borgen/Medier, 1996, s Finn Frandsen, Winni Johansen, Anne Ellerup Nielsen: International markedskommunikation, Academica 2005, s Iser, Wolfgang, Tekstens appelstruktur, Olsen, M. og Kelstrup, G. Værk og læser, Borgen, 1981, s Kirby: Viral marketing in connected marketing (Kirby, Justin and Marshden, Paul, ed.), Amsterdam: Elsevier, Lejeune, Philippe: On Diary, University of Hawaii Press; 1 edition, 2009 Phelan, James, Rhetoric/ethics, The Cambridge Companion to Narrative, Cambridge University Press, 2007 Roy, Langer: Produktplaceringer, i Hansen, Flemming mfl. (red.), Markedskommunikation Bind II, Danske Reklamemedier, s Hjemmesider Anne Scott Sørensen: Den intime blog, online arbejdspapir: tension- aesthetics.com/files/workingpaper5.pdf os/ Hentet d Indlæg fra d Forelæsninger Le, Gitte: Forelæsning i Æstetisk Markedskommunikation, den 22. oktober 2012 Pedersen, Birgitte Stougaard, Forelæsning i Æstetisk markedskommunikation, d. 24 september

12 12

MODEBLOGS. moderne mediebrug eller mainstream? About. Categories. Frontpage Bachelor project Appendix

MODEBLOGS. moderne mediebrug eller mainstream? About. Categories. Frontpage Bachelor project Appendix Frontpage Bachelor project Appendix MODEBLOGS moderne mediebrug eller mainstream?... About... Caroline Evald Bundgaard Johannes Therkelsen Kristine Havbo Kaalund Line Cecilie Westrup Gleie Categories...

Læs mere

Is à Bella E-handel. MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010. Erhvervsakademiet København Nord

Is à Bella E-handel. MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010. Erhvervsakademiet København Nord Erhvervsakademiet København Nord MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 Afleveret i 4 eksemplarer d 28. maj kl. 14.00 Is à Bella E-handel Forfatterer: Jakob Christoffersen,

Læs mere

Strategisk brug af æstetisk kommunikation. En analyse af Tuborgs website

Strategisk brug af æstetisk kommunikation. En analyse af Tuborgs website Strategisk brug af æstetisk kommunikation En analyse af Tuborgs website INDLEDNING ÆSTETISK KOMMUNIKATION SKABER IMAGE Ifølge Lektor Lisbeth Thorlacius har der op gennem 1900- tallet været en stigende

Læs mere

FORSIDE - BILLEDE MANGLER. Nina Sørensen Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Trine Schreiber

FORSIDE - BILLEDE MANGLER. Nina Sørensen Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Trine Schreiber FORSIDE - BILLEDE MANGLER Nina Sørensen Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Trine Schreiber Abstract Focusing on the media and their development I want

Læs mere

Mads Hvidberg Yde: 412083 BA Projekt: Kommunen på Facebook Aarhus Universitet BSS Thomas Alexander Hessel: 302749 Maj 2014

Mads Hvidberg Yde: 412083 BA Projekt: Kommunen på Facebook Aarhus Universitet BSS Thomas Alexander Hessel: 302749 Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles)... 3 1.1 Motivation... 3 1.2 Problemstilling... 3 1.3 Problemformulering... 4 1.4 Afgrænsning... 4 1.5 Metode... 5 1.5.1 Videnskabsteoretisk tilgang... 5 1.5.2

Læs mere

Denne opgave udgør eksamen i bachelorkurset Kommunikationsmiljøer under uddannelsen Informationsvidenskab på Institut for Æstetik og Kommunikation i

Denne opgave udgør eksamen i bachelorkurset Kommunikationsmiljøer under uddannelsen Informationsvidenskab på Institut for Æstetik og Kommunikation i Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Metode...5 2.1 Opgavens opbygning... 5 2.2 Undersøgelsen...5 2.2.1 Afgrænsning og perspektiv... 5 2.2.2 Validitet...5 2.2.3 Etiske overvejelser...6 2.2.4 Præsentationer

Læs mere

Selvfremstilling på Facebook

Selvfremstilling på Facebook Selvfremstilling på Facebook - En empirisk analyse af udvalgte kommunikationsbureauer i Danmark og Nordtyskland Ann-Sofie Gjørtz Andersen Janni Korsbæk Vejleder: Anne Grethe Pedersen Aalborg Universitet

Læs mere

Branding af Café Klædeskabet

Branding af Café Klædeskabet ANSLAG: 99.067 VEJLEDER Anders Olsen Service økonom uddannelsen UCN Aalborg 2012 Aflevering 31-05-12 Pernille Høbjerg Andersen SØK4 Forord Dette projekt er udarbejdet på 4. semester ved Serviceøkonomen

Læs mere

Sofie Løndal Dyrlund loendal@ruc.dk - str. Nr. 43956

Sofie Løndal Dyrlund loendal@ruc.dk - str. Nr. 43956 Det Grønne Hus E n p r a k t ik r a p p o r t - str. Nr. 43956 Indholdsfortegnelse PROLOG 3 PROBLEMFORMULERING 5 TEORI OG PROJEKTDESIGN 6 METODE 7 EMPIRI 8 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER 8 NOTATET OG FOLDEREN

Læs mere

Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier

Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier Annesofie Walther Petersen 44834 og Nanna Munch Schwartau 43989 anwape@ruc.dk og nmunchs@ruc.dk Jørgen Lerche Nielsen Kommunikation

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 INDKREDSNING AF PROBLEM... 4 Problemformulering... 6 Strategisk platform... 6 TEORIVALG... 7 PROJEKTETS OPBYGNING... 7 Temarammeredegørelse... 9 METODE... 11 HERMENEUTIK...

Læs mere

Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår. Synopsis: Titel: Analyse af Trendsales. Tema: Analyse af IT-systemer. Projektperiode: P1

Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår. Synopsis: Titel: Analyse af Trendsales. Tema: Analyse af IT-systemer. Projektperiode: P1 Forside Titel: Analyse af Trendsales Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Tema: Analyse af IT-systemer Projektperiode: P1 Projektgruppe: B 126 - Informatik Deltagere: Camilla Kjærsgaard

Læs mere

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Touch N Shop Humtek- Efterår 2013 3 Semester Hus 4.1 Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023 Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Matthías Terney Arason Studie nr. 50423 Mia Bruun

Læs mere

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget Roskilde Universitet Bachelormodulet i Kommunikation Efterår 2013 Michael Reinholt Hebor 44059, bachelor Camilla Louise Grandt 47141, alm. Martin Egedal Nielsen 50465, alm. Søren Lund Lyngbæk 47776, bachelor

Læs mere

Analyse af det sociale medie Facebook på udkig efter identitet og relationer

Analyse af det sociale medie Facebook på udkig efter identitet og relationer Bacheloropgave i informationsvidenskab og kulturformidling. Tidl. Biblioteks- og informationsvidenskab: Analyse af det sociale medie Facebook på udkig efter identitet og relationer It feels so good to

Læs mere

Kommunikation i udførelsesfasen

Kommunikation i udførelsesfasen Kommunikation i udførelsesfasen [Skriv undertitlen på dokumentet] Mads Kannik 7. semester 2013 1 Titelblad Titel: Udarbejdet af: Studie: Projekttype: Kommunikation i byggeprocessen Mads Kannik Bygningskonstruktør

Læs mere

Facebook Forbrugerismens rolle på identitetsdannelsen hos unge

Facebook Forbrugerismens rolle på identitetsdannelsen hos unge Facebook Forbrugerismens rolle på identitetsdannelsen hos unge Frederik Ahlberg-Bøghave 53089 Lasse Gjerulff Petersen 52162 Rasmus Mathias Manniche 53087 Signe Mette Schrøder 53138 Simone Rebekka Rahbek

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

3. METODE 7 4. EMPIRI 10

3. METODE 7 4. EMPIRI 10 1. INDLEDNING 1 2. PROBLEMFORMULERING, EMNEAFGRÆNSNING OG FORMÅL 5 2.1 Opbygning 6 3. METODE 7 3.1 Det kvalitative enkeltinterview 8 4. EMPIRI 10 4.1 Udvælgelseskriterier 11 4.2 Præsentation af informanterne

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Politisk kommunikation vs Sociale medier

Politisk kommunikation vs Sociale medier Politisk kommunikation vs Sociale medier 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Indledning og Problemfelt... 4 Problemfelt... 5 Facebook som et teknologisk system... 6 Problemformulering... 8 Problemstillinger...

Læs mere

Personlig Branding En Analyse af Amalie Szigethys og Tina Dickows hjemmesider

Personlig Branding En Analyse af Amalie Szigethys og Tina Dickows hjemmesider Personlig Branding En Analyse af Amalie Szigethys og Tina Dickows hjemmesider 5. maj 2015 Udarbejdet af Carina Haarbo Jensen Studie nr. Vejleder: Martin Nielsen Bachelor i International Virksomhedskommunikation

Læs mere

f a c e b o o k 9 2 2 0

f a c e b o o k 9 2 2 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Projekt 9220... 3 Problemfelt... 4 Problemformulering... 4 Metode... 5 Kommunikationsteori... 5 Kampagneteori... 5 Empiri... 5 Medieteori... 5 Empiri... 5 Analyse...

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

PRBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING

PRBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING PRBLEMSTILLING UCN act2learn er en virksomhed, der udbyder kurser og videreuddannelser og som bl.a. arbejder med udvikling af medarbejdere, virksomheder og organisationer. Hos UCN act2learn har de mange

Læs mere

Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2

Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2 Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2 Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 3 Netto offline og online

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gruppe 1: Sanni Pedersen 189786 Mia Hjortshøj 219516 Michelle Nielsen 153371 Camilla Nissen 219543 Fag: Comtemporary Approaches to Brand Building Underviser: Erik Sloth Dato: 09/12/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere