sektorprogram Ligestilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sektorprogram Ligestilling"

Transkript

1 sektorprogram Ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015

2 Sektorprogram for ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 ISBN (PRINT) ISBN (PDF) ANP 2014:768 Nordisk Ministerråd 2014 Lillegrund Vindmøllepark Øresund, Danmark/Sverige Layout: Erling Lynder Omslagsfoto: Havvindmøller i Øresund, Adrian Joachim og Signelements Foto: s. 5, 7, 14 Signelements; s. 11 Yadid Levy Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Det nordiske samarbejde er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en vigtig medspiller i det europæiske og internationale samarbejde. Det nordiske fællesskab arbejder for et stærkt Norden i et stærkt Europa. Det nordiske samarbejde ønsker at styrke nordiske og regionale interesser og værdier i en global omverden. Fælles værdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens mest innovative og konkurrencedygtige regioner. Nordisk Ministerråd Ved Stranden København K Telefon (+45)

3 sektorprogram Ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd Forord 4 2 Nordisk ligestillingspolitisk samarbejde 6 3 Hovedprioriteringer Øvrige aktiviteter Kalender

4 1 Forord I 2015 overtager Danmark formandskabet for Nordisk Ministerråd. Danmark overtager dermed stafetten i et samarbejde, der gennem årene har bidraget til at udvikle de nordiske lande og fællesskabet mellem dem. En af de værdier, som er med til at binde de nordiske lande sammen, er ligestilling. Det er ikke kun i forhold til den nordiske sammenhængskraft, at ligestilling har stor betydning, ligestilling er også en del af det nordiske brand, og noget vi kan være stolte over. De nordiske lande er på vej ud af den økonomiske krise og kan igen begynde at fokusere på vækst. Ligestilling er en del af vejen til øget vækst; ved at bryde med det kønsopdelte uddannelsesvalg og give piger og drenge, kvinder og mænd de bedste muligheder for at udfolde sig frit i det offentlige rum, skaber vi de bedste betingelser for vækst. Det gør vi, fordi vi ved at fokusere på øget ligestilling øger mulighederne for, at talentmassen udnyttes bedst muligt. Den økonomiske krise har sat de nordiske velfærdsstater under pres og som følge heraf, har de nordiske lande videreudviklet velfærdsydelserne. I udformningen af morgendagens velfærdsydelser er det også relevant, at indtænke piger og drenge, kvinder og mænds forskellige behov, adfærd og betingelser. Det kan bidrage til mere målrettede og borgernære ydelser, øget kvalitet, effektivitet og samtidig fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd. Arbejdet for at fremme ligestilling er centralt ikke bare i de enkelte nordiske lande men også på tværs af Norden. Det er Danmarks vision fortsat at videreudvikle det nordiske ligestillingssamarbejde, og det vil Danmark arbejde på under formandskabet i Manu Sareen Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold 4 LIGESTILLING SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB 2015

5 LIGESTILLING SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB

6 2 Nordisk ligestillingspolitisk samarbejde I 2014 kunne de nordiske lande fejre 40 års jubilæum for ligestillingssamarbejdet i Nordisk Ministerråd. Samarbejdet er kendetegnet ved at være konstruktivt og udbytterigt for de nordiske lande og for regionen som helhed. De nordiske og de selvstyrende lande har en fælles vision om ligestillede samfund, men går også forskellige veje, og netop derfor kan de nordiske lande forsat lære meget af hinanden. Det tætte samarbejde mellem de nordiske lande betyder også, at Norden kan være en stærk stemme i det globale arbejde for at fremme kvinders rettigheder og ligestilling. Det nordiske ligestillingssamarbejde gennemføres indenfor rammerne af det overordnede samarbejdsprogram. I 2015 lancerer det danske formandskab det nye samarbejdsprogram for ligestillingssektoren for perioden Programmet fastholder elementer fra de tidligere år og lægger samtidig retningslinjer for det fremtidige samarbejde, der søger at inddrage ligestilling ide udfordringer omkring vækst og velfærd, som er aktuelle på tværs af Norden. Der er to prioriterede temaer i samarbejdsprogrammet: Velfærd og innovation og Det offentlige rum. Velfærd og innovation favner fire undertemaer: vold, sundhed, uddannelse og arbejdsliv og familiepolitik. Ligestilling mellem kvinder og mænd er en forudsætning for velfærd og økonomisk vækst. På tværs af Norden står landene overfor udfordringer, der kræver udvikling og innovation i velfærdsydelserne til borgerne. I denne proces er det væsentligt at inddrage køns- og ligestillingsperspektivet for at det kan bidrage til øget kvalitet og effektivitet samt fremme ligestilling mellem kvinder og mænd. Med det offentlige rum tematiseres kvinder og mænds muligheder for at udfolde sig frit i det offentlige rum, hvilket har betydning for vækst og velfærd i de nordiske lande. Temaet består af fire undertemaer: repræsentation og demokrati, seksualisering, antifeminisme og medier. Det er en fælles nordisk vision, at kvinder og mænd har lige muligheder for at deltage i det offentlige rum herunder i politiske fora, som skaber rammerne for samfundet som sådan. Ud over de to overordnede temaer indeholder samarbejdsprogrammet to tværgående temaer, henholdsvis mænd og drenges aktive deltagelse og bæredygtig udvikling. Det tværgående tema om mænd og drenges aktive deltagelse handler om at have blik for de ligestillingsmæssige udfordringer knyttet til drenge og mænd. Det tværgående tema om bæredygtig udvikling går på tværs af alle sektorer i Nordisk Ministerråd og handler i ligestillings øjemed om at inddrage et perspektiv, som omfatter social bæredygtighed og mangfoldighed. 6 LIGESTILLING SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB 2015

7

8 3 Hovedprioriteringer 2015 Det danske formandskab sætter med en række aktiviteter fokus på begge de to prioriterede temaer i samarbejdsprogrammet. Under temaet velfærd og innovation sættes der fokus på, hvordan man kan arbejde med det kønsopdelte uddannelsesvalg med henblik på et mindre kønsopdelt og mere fleksibelt arbejdsmarked, som samtidig kan bidrage til vækst. Endvidere sættes der fokus på at dæmme op for affolkning af Nordens udkantsområder. Derudover åbner formandskabet for en politisk drøftelse og en bredere diskussion af fremtidige prioriteringer, udfordringer og handlemuligheder, når det kommer til temaet det offentlige rum. 3.1 Velfærd og innovation; det kønsopdelte uddannelsesvalg samt vestnordiske udfordringer for lokalsamfundene Der er stadig store forskelle i piger og drenges valg af videregående uddannelse i Norden, pigerne er f.eks. underrepræsenteret på de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser, og drengene er underrepræsenteret inden for det sociale område. Det kønsopdelte uddannelsesvalg føder ind i det kønsopdelte arbejdsmarked og er en medvirkende årsag til, at der opstår flaskehalse på arbejdsmarkedet. Det kønsopdelte uddannelsesvalg har ikke kun betydning i forhold til den enkelte, men har også betydning for samfundet som helhed, fordi kompetencerne ikke udnyttes bedst muligt. Hvis piger og drenge vælger uddannelse efter kompetencer og ikke efter kønsstereotype forventninger, opnår vi den bedst mulige udnyttelse af talentmassen i samfundet, hvilket vil bidrage positivt til væksten i de nordiske lande. Det er ikke kun i forhold til det kønsopdelte uddannelsesvalg, at der er ligestillingsmæssige udfordringer i Norden. De nordiske lande og i særlig grad Vestnorden - er stillet overfor markante udfordringer, hvad angår køn, uddannelse og befolkningsstrømme. Hovedudfordringen består i, at pigerne i højere grad end drengene flytter til byerne/centeret for at uddanne sig og sjældent flytter tilbage, mens der er en tendens til, at drengene enten bliver og tager en håndværksfaglig uddannelse eller flytter tilbage til udkantsområderne/periferien efter endt uddannelse. Disse befolkningsstrømme medfører et overskud af mænd i udkantsområderne, som har svært ved at danne par og skabe familie. De tilbageblevne mænds udfordringer bliver kun større i kraft af, at de traditionelle mandeerhverv i udkantsområderne bliver færre. For visse udkantsområder betyder tendenserne, at lokalsamfundene affolkes, hvilket kan komme til udtryk 8 LIGESTILLING SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB 2015

9 i faldende børne- og befolkningstal, i et uddøende lokalliv og et mere generelt forfald i f.eks. huse og lokalmiljø Piger i STEM-fag Under temaet piger i STEM-fag (Science, Technology, Engineering and Math) gennemføres et desk study og en kortlægning af udfordringer og best practice i relation til det kønsopdelte uddannelsesvalg med særlig fokus på rekruttering og fastholdelse af piger i STEM. På baggrund af kortlægningen udarbejdes en håndbog om problemstillingen med eksempler på og anbefalinger til, hvordan aktører på uddannelsesområdet kan arbejde med det kønsopdelte uddannelsesvalg. Håndbogen målrettes uddannelsesinstitutioner, vejledere, universiteter og andre relevante aktører på området. Projektet er relevant for flere sektorer, hvorfor MR-A og MR-U inddrages Vestnordiske udfordringer Køn, uddannelse og befolkningsstrømme i Norden Problematikkerne omkring køn, uddannelse og befolkningsstrømme er aktuelle i Grønland, Færøerne og Island og i de nordiske landes udkantsområder, og tendenser og årsager er sammenlignelige. Særligt for Grønland og Færøerne har problemet en mere vidtrækkende karaktér, idet der er tale om en potentiel national fraflytning. For at sætte fokus på de specifikke vestnordiske udfordringer, afholder formandskabet et seminar på Grønland med deltagere fra hele Norden. På seminaret fremlægges resultaterne af en forundersøgelse igangsat i 2014 om køn, uddannelse og befolkningsstrømme, ligesom de mere overordnede udfordringer i forhold til det kønsopdelte uddannelsesvalg drøftes. Som opfølgning på seminaret udgives en publikation, der skitserer problemerne og indeholder anbefalinger til fokusområder, der kan arbejdes videre med. Projektet er relevant for flere sektorer, hvorfor MR-A, MR-R og MR-U inddrages. LIGESTILLING SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB

10 3.2 Køn, ligestilling og det offentlige rum I 2015 fejrer Danmark og Island 100 års jubilæet for kvinders valgret og valgbarhed, og i 2016 fejrer Finland 110-års jubilæum for almindelig og lige valgret. Selvom de nordiske lande har en lang tradition for kvinders deltagelse i politik, er der stadig ikke fuld ligestilling, når det kommer til kønnenes muligheder for at udfolde sig i det offentlige rum. Dette kommer eksempelvis til udtryk i nogle folkevalgte forsamlinger, hvor kvinder er underrepræsenterede, hvilket påvirker demokratiet. Med projektet om køn, ligestilling og det offentlige rum ønsker formandskabet at bidrage til, at kvinder og mænd får lige muligheder for at deltage i diskussioner i det offentlige rum herunder politiske diskussioner og offentlige debatter om udformningen af de nordiske samfund. Det er en grundlæggende nordisk værdi, at både kvinder og mænd, piger og drenge har mulighed for at deltage i og bidrage til debatten i den offentlige sfære i medier, i politik og beslutningsfora, på internettet og sociale fora samt i beslutninger af f.eks. økonomisk karakter. Med projektet vil formandskabet derfor lægge op til en politisk drøftelse af problemstillinger relateret til køn og det offentlige rum med fokus på at få en prioritering af de fire undertemaer (repræsentation og demokrati, seksualisering, antifeminisme og medier). Efterfølgende følges der op på ministrenes prioriteringer med bred debat under en nordisk camp, hvor udfordringer og handlemuligheder i forhold til de prioriterede emner udfoldes. Campen skal munde ud i et sæt af konkrete anbefalinger til inspiration for relevante aktører på området herunder regeringer, kommunale og nationale politikere, medier, meningsdannere og uddannelsesinstitutioner. 10 LIGESTILLING SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB 2015

11 LIGESTILLING SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB

12 4 Øvrige aktiviteter 2015 I løbet af det danske formandskab afvikles en række øvrige aktiviteter. 4.1 Lancering af nyt samarbejdsprogram Under dansk formandskab lanceres det nye fireårige samarbejdsprogram for ligestillingssektoren i Nordisk Ministerråd. NMRS, NIKK og andre relevante nordiske kommunikationskanaler involveres i lanceringen, som finder sted i begyndelsen af Internationalt samarbejde Ligestilling er en del af det nordiske brand, og Norden har en stærk stemme i internationale forsamlinger, når spørgsmålene angår ligestilling. Norden er kendt for at gå forrest og har forsat en rolle at spille i kampen for kvinders rettigheder og ligestilling globalt. Der er derfor også under dansk formandskab planlagt forskellige internationale aktiviteter i Nordisk deltagelse ved FN s Kvindekommissions samling (CSW) Det danske formandskab følger op på de tidligere formandskabers tradition for i samarbejde med NMRS at arrangere fælles nordiske sideevents under Kvindekommissions samling i New York for at sprede viden om det nordiske ligestillingsarbejde. [Tema for aktiviteterne under CSW indsættes efter MR-JAM mødet i november 2014]. Der planlægges en række aktiviteter med henblik på at brande nordiske ligestillingsværdier, herunder et ministerpanel og et ekspertpanel Nordisk baltisk samarbejde Det er ikke kun internt i Norden, at der samarbejdes omkring ligestilling, Norden har traditionelt et stærkt samarbejde med Estland, Letland og Litauen omkring ligestilling. I 2015 afholdes et NB-8 møde, hvor der drøftes det fremadrettede NB-8 samarbejde. 4.3 Organisering af NIKK i en ny mandatperiode Nordisk information for kundskab om køn, NIKK, er MR-JÄMs samarbejdsorgan. I 2015 udløber NIKK s mandatperiode, og der skal derfor under dansk formandskab træffes beslutning om NIKK s virke i en kommende kontraktperiode. 12 LIGESTILLING SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB 2015

13 4.4 Nordisk statistik om ligestilling I 2015 finansierer MR-JÄM et samarbejde mellem de nordiske statistikbureauer om nordisk statistik om ligestilling. Projektet skal gøre nordisk statistik indenfor MR-JÄM s prioriterede områder tilgængelige for en bred offentlighed. I kraft af den indsamlede statistik vil man kunne påvise udviklingen over tid og ligheder og forskelle landene imellem. De statistiske resultater vil gøres tilgængelige på Nordisk Ministerråds hjemmeside og endvidere formidles som en publikation. 4.5 Støtteordning Som under det tidligere formandskab afsætter MR-JÄM midler for at støtte initiativer og samarbejde på ligestillingsområdet på tværs af Norden. Puljen relaterer sig til ligestillingsministerenes samarbejdsprogram, og kan ansøges af en bred skare af interessenter som forskere, praktikere, private såvel som offentlige organisationer og virksomheder. 4.6 Mainstreaming/Ligestillingsvurdering I 2015 fortsætter Nordisk Ministerråd for Ligestilling med at støtte de øvrige sektorer i Nordisk Ministerråd i arbejdet med at mainstreame Nordisk Ministerråds aktiviteter. Alle sektorer skal anvende redskaber og rutiner, som synliggør kønsaspekter i beslutninger og handlinger, og som tydeliggør konsekvenser af valg og bedømmelser. Hver sektor har ansvaret for at formulere og realisere konkrete og specifikke målsætninger for ligestilling med udgangspunkt i hver sektors specifikke problemstillinger. I 2015 reviderer Nordisk Ministerråd processerne for mainstreaming og indleder samtidig arbejdet med at udvikle et værktøj til mainstreaming, hvilket bl.a. indebærer et rapporteringssystem. Dertil kommer at formandskabet som led i mainstreamingindsatsen underviser samtlige danske EK-medlemmer, således at de kan mainstreame de aktiviteter, de gennemfører i deres respektive sektorer. Derudover samarbejdes der med EK-A, EK-U og EK-R i forbindelse med projekterne om køn og uddannelse. På den måde deles viden om MR-JÄMs konkrete projekter, og hvordan man kan arbejde med at mainstreame aktiviteter i de tre sektorer. LIGESTILLING SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB

14 4.7 Nordisk Ligelønsnetværk Det danske formandskab planlægger at holde to møder i Nordisk Ligelønsnetværk i foråret og efteråret Nordisk Ligelønsnetværk blev nedsat i 2012 i regi af embedsmandskomiteen for ligestilling. Formandskabet leder møderne i netværket mens værtsskabet efter fast tradition går på tur mellem de nordiske lande. Temaerne på netværksmøderne i 2015 er endnu ikke fastlagt, men vil blive drøftet med netværket. 4.8 Nordisk task force om mænd og ligestilling MR-JÄM besluttede d. 3. november 2014 at nedsætte en nordisk task force om mænd og ligestilling. Task forcen skal indsamle eksempler på best practice hvad angår inkorporering af mænd i ligestillingsarbejdet og udarbejde et katalog over fremtidige mulige indsatsområder. 14 LIGESTILLING SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB 2015

15 5 Kalender 2015 Dato Aktivitet Januar Offentliggørelse af fælles ministerindlæg om det nye samarbejdsprogram Marts marts EK-JAM møde i København Kvindekommissionens samling i New York April Afrapportering af forundersøgelse af køn, uddannelse og befolkningsstrømme Maj 4. maj MR-JÄM møde i København Juni EK-JÄM møde på Grønland Seminar på Grønland om køn, uddannelse og befolkningsstrømme September 17. september EK-JÄM og NB8 møde i København Oktober Nordisk camp om køn og det offentlige rum herunder prioritering af udfordringer og handlemuligheder i forhold til de af MR-JÄM prioriterede temaer Nordisk råds session November Distribuering af anbefalinger fra den nordiske camp om køn og medier til relevante aktører December 1. december EK-JÄM møde i København Distribuering af anbefalinger fra seminar på Grønland til relevante aktører Orientering af EK-JÄM og offentliggørelse af publikation omkring det kønsopdelte uddannelsesvalg LIGESTILLING SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB

16 Ved Stranden 18 DK-1061 København K Yderligere information om Danmarks formandskab fås på Udenrigsministeriet Sekretariatet for Ministeren for Nordisk Samarbejde Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Danmark Telefon: ANP 2014:768 ISBN (PRINT) ISBN (PDF) 16 LIGESTILLING SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB 2015

sektorprogram Social- og sundhedspolitik

sektorprogram Social- og sundhedspolitik sektorprogram Social- og sundhedspolitik Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for social- og sundhedspolitik Danmarks formandsskab i Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3924-7

Læs mere

sektorprogram Social- og sundhedspolitik

sektorprogram Social- og sundhedspolitik sektorprogram Social- og sundhedspolitik Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for social- og sundhedspolitik Danmarks formandsskab i Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3924-7

Læs mere

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET:

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Fejring af 100-året for 1915-Grundloven: Regeringen har afsat 7. mio. til at markere 100-året for kvinders valgret i Danmark. Regeringen og Folketinget

Læs mere

Kreative erhverv i Norden

Kreative erhverv i Norden Kreative erhverv i Norden Kreative erhverv i Norden Danmarks Statistik TemaNord 2015:554 Kreative erhverv i Norden Danmarks Statistik ISBN 978 92 893 4255 1 (PRINT) ISBN 978 92 893 4257 5 (PDF) ISBN

Læs mere

Strategi for børn og unge i Norden

Strategi for børn og unge i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi for børn og unge i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:708 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2010-8 Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect

Læs mere

Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd

Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd 2016-2022 Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd 2016-2022 ISBN 978-92-893-4596-5 (PRINT) ISBN 978-92-893-4597-2

Læs mere

Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren

Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren 2015 2018 Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren 2015 2018 ISBN 978-92-893-4047-2 (PRINT) ISBN 978-92-893-4054-0 (PDF) http://dx.doi.org/10.6027/anp2015-741

Læs mere

Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning. Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015

Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning. Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015 Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015 541 TRYKSAG 457 Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning

Læs mere

Ligestilling skaber et bæredygtigt samfund

Ligestilling skaber et bæredygtigt samfund Ligestilling skaber et bæredygtigt samfund Nordisk ligestillingspolitisk samarbejde 2011 2014 T RY K S A G N R. 541-618 Ligestilling skaber et bæredygtigt samfund Nordisk ligestillingspolitisk samarbejde

Læs mere

Indstilling. Videreudvikling af ligestillingsudvalgets kommissorium samt en styrket forankring i organisationen af udvalgets indsats. 1.

Indstilling. Videreudvikling af ligestillingsudvalgets kommissorium samt en styrket forankring i organisationen af udvalgets indsats. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 1. oktober 2009 Videreudvikling af ligestillingsudvalgets kommissorium samt en styrket forankring i organisationen af udvalgets indsats Århus Kommune Borgmesterens

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for arbejdsliv, EK-A Mødetid 3. oktober 2007 Mødested Beskæftigelsesministeriet, Holmens Kanal 20, København K, mødelokale F Store Strandstræde 18 DK-1255

Læs mere

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010. Sektorprogram for Arbejdsliv - Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 Ministerens velkomst Vi har en lang tradition for nordisk samarbejde på arbejdsmarkedsområdet, hvilket blandt andet skyldes

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning Ministeriet for Ligestilling og Kirke er et lille departement med i alt 58 ansatte. Departementet er delt op i to ressortområder.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) 1 Indhold Status om ligestilling fra Det Kongelige Danske Kunstakademis

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Erhvervsakademiet Dania 1 Indhold Status om ligestilling fra Erhvervsakademiet Dania 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Erhvervsakademiet Dania Vores gode

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 30. oktober 2012 Mødested Helsinki, Riksdagen lokale E 562

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 30. oktober 2012 Mødested Helsinki, Riksdagen lokale E 562 Nordisk Ministerråd Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 30. oktober 2012 Mødested Helsinki, Riksdagen lokale E 562 Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Københavns Erhvervsakademi 1 Indhold Status om ligestilling fra Københavns Erhvervsakademi 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Københavns Erhvervsakademi Vores

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

Statens Administration

Statens Administration Statens Administration Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Velkommen til temadrøftelse om kønsligestilling på børne- og ungeområdet

Velkommen til temadrøftelse om kønsligestilling på børne- og ungeområdet Velkommen til temadrøftelse om kønsligestilling på børne- og ungeområdet Velkommen og rammesætning v/ Maria Sloth Hvilke fælles udfordringer har vi, og hvad gøres der allerede v/ Stinne Skammelsen Debat

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Vejledere viser vejen. kønsmainstreaming i uddannelses- og

Vejledere viser vejen. kønsmainstreaming i uddannelses- og Vejledere viser vejen kønsmainstreaming i uddannelses- og erhvervsvejledningen Vejledere viser vejen kønsmainstreaming i uddannelses- og erhvervsvejledningen Forfattere: Lumi Zuleta og Zia Krohn. Redaktion:

Læs mere

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE Baggrund for ligestillingspolitikken Københavns Kommune betragter mangfoldighed som et aktiv. Fremme af ligestilling med hensyn til

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 EA Copenhagen Business Academy 1 Indhold Status om ligestilling fra EA Copenhagen Business Academy 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for EA Copenhagen Business

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO STRATEGISK RETNING FOR KVINFO 2015 2016 2017 VI ARBEJDER FOR, AT LIGE MULIGHEDER UANSET KØN BLIVER ET FÆLLES OG NÆRVÆRENDE ANLIGGENDE, NATIONALT OG INTERNATIONALT. 3 4 LIGESTILLING ER ESSENTIELT Ligestilling

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 1 Indhold Status om ligestilling fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 3

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Forsvarsministeriets departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Forsvarsministeriets departement 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Forsvarsministeriets

Læs mere

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat EK-A 1/07 J.nr. 41012.15.001/07 13.06.2007 LDJ Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv 24. april 2007 i Helsingfors, Finland Kort referat 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Den finske formand bød

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

sektorprogram Uddannelse og forskning

sektorprogram Uddannelse og forskning sektorprogram Uddannelse og forskning Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for uddannelse og forskning Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3903-2 (PRINT)

Læs mere

Lyngby-Taarbaek Kommune

Lyngby-Taarbaek Kommune Lyngby-Taarbaek Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

sektorprogram Kultur

sektorprogram Kultur sektorprogram Kultur Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram Kultur Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3911-7 (PRINT) ISBN 978-92-893-3912-4 (PDF) http://dx.doi.org/10.6027/anp2015-702

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Finansministeriets departement

Finansministeriets departement Finansministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Horsens Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Solrød Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Styrelsen for IT og Læring

Styrelsen for IT og Læring Styrelsen for IT og Læring Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

2 Danmarks Biblioteksforening

2 Danmarks Biblioteksforening 2 Danmarks Biblioteksforening VIRKSOMHEDSPLAN INDHOLD 4 VISION MISSION VÆRDIER 5 ARBEJDSGANGE 6 INDSATSOMRÅDER 2015 UDVALGSARBEJDSOMRÅDER LÆRING DIGITALISERING BIBLIOTEKSRUMMET 7 HANDLEPLANER 8 ÅRETS GANG

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Statens Museum for Kunst 1 Indhold Status om ligestilling fra Statens Museum for Kunst 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Statens Museum for Kunst Vores gode

Læs mere

DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppe-sekretærmøde TBD (Levnedsmidler)

DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppe-sekretærmøde TBD (Levnedsmidler) DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppe-sekretærmøde Ministeriet for Fødevarer, (Levnedsmidler) Landbrug og Fiskeri/Fødevarestyrelsen 28. Workshop "Vækst i blå Fiskeriministeriet

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Svendborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater DMI Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 SKAT 1 Indhold Status om ligestilling fra SKAT 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for SKAT Vores gode eksempler for SKAT 6 P E R S O N A L E O M R Å D E T Hvad

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD November Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November Godkendelse af dagsorden

NORDISK MINISTERRÅD November Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November Godkendelse af dagsorden NORDISK MINISTERRÅD November 2004 Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November 2004. Hugi Ólafsson var formand for mødet. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med en ændring af dagsordenspunkternes

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Vejen Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Konkurrence-

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Thisted Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Hørsholm Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Brønderslev Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Moderniseringsstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Moderniseringsstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Moderniseringsstyrelsen Vores gode

Læs mere

Program og principper for det nordiske justitssamarbejde.

Program og principper for det nordiske justitssamarbejde. Nordisk Ministerråd Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tlf. +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201 www.norden.org Program og principper for det nordiske justitssamarbejde. MR-lag, 2005-1, dok. 9, bil.1.

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 University College Nordjylland 1 Indhold Status om ligestilling fra University College Nordjylland 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for University College Nordjylland

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Halsnæs Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS)

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) 1. Rammer og mål SNS handlingsplan for år 2014 gennemføres indenfor rammerne af SNS resultataftale med Nordisk Ministerråd for 2014-2017 samt prioriteringerne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Søfartsstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Søfartsstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Søfartsstyrelsen Vores gode eksempler for Søfartsstyrelsen

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Skanderborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Skatteministeriets departement

Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Sønderborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Trafikstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Trafikstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Trafikstyrelsen Vores gode eksempler for Trafikstyrelsen

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Civilstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Skive Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet)

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Politikker på personaleområdet 1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? Ja Nej 2. Har I målsætninger

Læs mere