Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark mm pålægsmaskine.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine."

Transkript

1 Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark mm pålægsmaskine. 1

2 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen ) Side 1. Indholdsfortegnelse. Forord formål med instruktionsbogen.. side 2 Almindelig information forskrifter, der ligger til grund for maskinens anvendelse - sikkerhedsregler side 2 fabrikkens garanti og ansvar. side 3 nummerskilt overensstemmelsesmærker side 3 Emballering udpakning. side 4 Teknisk beskrivelse og betingelser for brug almindelig beskrivelse side 5 mekanisk og elektriske sikkerheder. side 5 mål side 6 tekniske data side 7 tilbehør. side 7 maskinens bestanddele. side 8 Igangsætning og afprøvning opstilling af maskinen. side 10 elektrisk installation. side 10 beskrivelse af kontrolfunktioner. side 11 Brug af maskinen anbringelse af varen på kødbordet og skæring. side 12 rengøring af maskine.. side 13 adskillelse af maskine. side 13 samling af maskine.. side 14 Vedligeholdelse generelt side 14 slibning af kniv side 14 smøring side 18 justering af drivrem side 19 Fejlfinding side 19 Skrotning af maskine side 21 2

3 Side 2. Almindelig information. Formål med instruktionsbogen. Denne bog indeholder oplysninger, som er nødvendige for installation, brug og vedligeholdelse af pålægsmaskinen. Formålet er at give oplysninger for en sikker og lang tids anvendelse af maskinen. Forskrifter, der ligger til grund for maskinens anvendelse. Denne maskine er konstrueret til og bestemt for at skære fødevare i henhold til CE 93/68 regulativ og EN , EN og EN standarder for dette produkt. Sikkerhedsregler. Maskinen må kun betjenes at instrueret personale. Brugeren skal have læst denne instruktion grundigt. Følg nøje følgende anvisninger installer maskinen i henhold til instruktionerne, som er givet i afsnittet installering den gennemsigtige skærm på kødbordet må ikke fjernes og ingen mekaniske dele eller elektriske sikkerheder sættes ud af funktion anvend ikke maskinen i forbindelse med midlertidige i9nstallationer eller dårligt isolerede ledninger kontroller jævnligt den strømforsynende lednings og ledningsaflasterens tilstand. Hvis disse ikke er i orden, så tilkald straks en elektriker. stands omgående maskinen, hvi9s der opstår funktionsfejl eller unormale lyde træk stikket ud af kontakten før rengøring og vedligeholdelse anvend altid handsker ved rengøring og vedligeholdelse sæt tykkelsesindstillingen på 0 og træk slæden helt tilbage, før varen anbringes brug enten håndtaget på kødbordet eller resteholderens håndtag til at bevæge kødbordet frem og tilbage særlige vedligeholdelsesopgaver, som f.eks. udskiftning af slibesten, bør kun udføres af en fagmand Side 3. anvend aldrig en defekt maskine maskinen må kun være i brug i en samlet periode af ca. 15 minutter for at undgå overophedning af motoren Garanti: 1 år (undtagen for elektriske dele) Fabrikkens garanti og ansvar Alle anvisninger, som er givet i denne instruktionsbog, skal følges nøje for at sikre den rigtige brug og funktion af maskinen. Fabrikken fralægger sig ethvert ansvar hidrørende fra at anvisningerne i instruktionsbogen ikke følges maskinen ikke betjenes af ikke-instrueret personale forkert tilslutning til det elektriske net uautoriserede ændringer eller reparationer anvendelse af uoriginale reservedele uforudsete omstændigheder Nummerskilt og overensstemmelsesmærker Maskinen er fremstillet i overensstemmelse med 89/392 Community-direktivet med senere ændringer. Alle maskinens bestanddele er i overensstemmelse med direktivets krav bekræftet af CE-mærkningen på skiltet, som er anbragt på maskinens fundament. Dette skilt må ikke fjernes og skal altid være læseligt. Skulle skiltet blive ødelagt eller slidt, påhviler det brugeren at få det udskiftet. Maskinen må kun anvendes i rum med temperatur fra - 5 til + 40 grader C og en relativ luftfugtighed på max 95% 3

4 Side 4. Emballering. Udpakning Når maskinen leveres, bør man undersøge, at emballering ikke har lidt overlast. Hvis dette er tilfældet, skal der omgående reklameres til fragtmanden. Maskinen udpakkes som følger når kassen åbnes, vil du straks få øje på instruktionsbogen. Læs den og følg dens anvisninger. løft maskinen op af kassen og anbring den på et solidt underlag i en passende arbejdshøjde i nærheden af en elektrisk stikkontakt BEMÆRK! Alle emballagens bestanddele (karton, polyethylen etc.) er produkter, som kan smides ud med det almindelige affald. Side 5 Teknisk beskrivelse for brug. Almindelig beskrivelse Maskinen består af et fundament, der bærer den skråtstillede kniv, af en elektrisk motor, som driver kniven og af et kødbord, som kan bevæges parallelt med knivens æg. Tykkelsen af skiven kan justeres ved hjælp af en anlægsplade. Vare, der skal skæres, lægges op mod denne plade. Alle maskinens bestanddele er fremstillet af poleret og aluminium, rustfrit stål eller plastic, egnet for fødevarer. En elektrisk motor driver kniven ved hjælp af en drivrem. Motor sættes i gang ved at trykke på start-knappen (grøn) og standses ved tryk på stop-knappen (sort). Kontakten forhindre samtidig utilsigtet igangsætning efter strømsvigt. Maskinen er forsynet med et brugervenligt og sikkert slibeapparat. Mekanisk og elektriske sikkerheder. Mekanisk sikkerhed. beskyttelse, fremstillet af aluminium og plasticmateriale Elektrisk sikkerhed kontakt, som forhindrer utilsigtet igangsætning af motor efter strømsvigt. microkontakt, som forhindrer igangsætning af motoren, når knivpladen er afmonteret Side 6. Mål. Pålægsmaskinen MARK G 22 svarer til model S 220 AF. Side 7. Mål. A (se skitse) 280 mm B:415 mm C: 405 D: 540 mm E: 335 mm Vægt:13,5 kg 4

5 Teknisk data Knivdiameter 220 mm. 300 omdrejninger i minuttet. Skærekapacitet 210 x 160 mm. Tykkelse af skiven fra 0 15 mm. Efter minutters brug skal motoren have en pause på ca. 5 minutter. Spænding 230 volt. Tilbehør CE-overensstemmelseserklæring instruktionsbog med tilbehørene dansk oversættelse. Side 8. Maskinens bestanddele (se illustration) 1. startknap (grøn) 11. kniv 2. stopknap (sort) 12. greb til resteholder 3. kontrollys (rødt) 13. nummerskilt 4. greb til tykkelsesindstilling 14. beskyttelsesplade til resteholder 5. fødder 15. beskyttelsesplade til kødbord 6. slæde 16. håndgreb til kødbord 7. fundament 17. holdeskue til knivplade 8. kødbord 18. ledning 9. knivplade 19. anlægsplade (tykkelsesindstilling) 10. resteholder 20. slibeapparat (på MARK G 22 påbygget) Side 10. Igangsætning af afprøvning Opstilling af maskine Anbring maskinen på et solidt, vandret og tørt sted i en passende arbejdshøjde. Elektrisk installation Anbring maskinen i nærheden af en 230 volt stikkontakt med jordforbindelse (3-benet stik). Den endelige bruger er ansvarlig for, at den elektriske installation, som maskinen tilsluttes, er i overensstemmelse med de gældende regulativer. Sammenlign oplysningerne på nummerskiltet med den elektriske installation. Side 11. Beskrivelse af kontrolfunktioner (se illustration) Start- og stopknapper. tryk på den grønne knap (1) for at sætte motoren i gang kontrollyser (rødt, anbragt i den grønne knap) tændes og angiver, at maskinen arbejder tryk på den sorte knap (2) for at standse motoren Indstil tykkelsen af skiven på grebet nr. 4 Kontrol af maskinens omdrejningsretning. Sæt motoren i gang. Kniven skal rotere mod uret, når man ser på den fra den anden side, der er afdækket med knivpladen. prøv om slæden kan bevæges let frem og tilbage prøv om tykkelsesindstillingen 5

6 Side 12. Brug af maskinen (se illustration) stil grebet til tykkelsesindstilling på 0 før slæden bagud (mod operatøren) løft resteholderen til neutral position læg varen, der skal skæres, på kødbordet og pres det mod anlægspladen klem på varen fast med resteholderen fat håndtaget på kødbordet eller resteholderen og før slæden frem og tilbage mår man er færdig med at skære, føres slæden bagud og tykkelsesindstillingen sættes på 0 tryk på den sorte knap og stands motoren Side 13. Rengøring af maskinen (se illustration) Rengør maskinen en gang om dagen eller flere, hvis det er nødvendigt. Brug altid handsker. Adskillelse af maskinen til rengøring. Tag stikket ud af kontakten. Sæt tykkelsesindstilling på 0. Fjern derefter følgende dele: løsn holdeskruen til knivpladen (drej mod uret ) vil knivpladen ikke løsne sig, så giv skruen et let slag med hånden fjern holdemøtrikken og knivpladen. Grib fat om de to små tappe på knivpladen skru de to skruer med riflet hoved, som holder skraberpladen, af fjern skraberpladen Rengør med en klud og varmt vand og et godkendt rengøringsmiddel med en PH-værdi på 7-8. Anvend ikke soda. ADVARSEL! Anvend altid handsker og vær opmærksom under rengøring. Pas på! Kniven er skarb. Side 14. Samling af maskinen sker i omvendt rækkefølge. Vedligeholdelse. Generelt Vedligeholdelse, som udføres af brugeren: slibning af kniv med mellemrum afhængig af, hvor meget maskinen bruges smøring af slæde ugentlig smøring af resteholder ugentlig stramning af drivrem når det er nødvendigt undersøge ledningen og ledningsaflasteren med mellemrum ADVARSEL! Tag altid stikket ud af kontakten, når der udføres vedligeholdelsesarbejder. Hvor det er muligt, skal tykkelsesindstillingen på 0. Vedligeholdelse, som udføres af en mekaniker: udskiftning af kniv udskiftning af slibesten udskiftning af drivrem udskiftning af elektriske dele under fundament reparation på fundament og slæde Slibning af kniv. Før slibningen rengøres kniven omhyggeligt og tørres til sidst af med et affedtende middel. ADVARSEL! Ved slibning må knivens diameter ikke reduceres med mere end 12 mm. Hvis dette er nødvendigt, skal kniven udskiftes. Dette arbejde må kun ud føres af en mekaniker. 6

7 Side 15. Da MARK G 22 har påbygget slibeapparat, kan denne side springes over. Side 16 Slibning af kniv (se illustration) aftør kniven med et affedtende middel for at fjerne de sidste fedtrester sæt tykkelsesindstillingen på 0 før slæden helt tilbage løsn holdeskruen ved slibeapparatet (ca. 3 omdr.). løft slibeapparatet, drej det 180 gr. og sænk det ned over kniven stram skruen igen tryk på den grønne knap, så kniven begynder ar rotere. Tryk på knappen (4) lad maskinen arbejde I sek. kontroller om der har dannet sig en ruæg, ellers fortsættes slibningen er ruæggen dannet, trykkes der på knappen (5) I ca. 2 3 sek slip knappen og stands motoren løsn slibeapparatets holdeskrue, løft det og drej det 180 gr. derefter sænkes det ned på plads og holdeskruen strammes Side 18. Smøring (illustration) Anvend kun den medfølgende tynde, syrefri olie, salatolie e.l. kom en lille smule olie på slædens og resteholderens glidestang og før slæden og resteholderen frem og tilbage en 3 4 gange rengør og fjern overskydende olie denne smøring bør foretages en gang om ugen Side 19 Justering af drivrem ( se illustration) Støjer maskinen, kan det skyldes, at drivremmen er for slap. Dette kan afhjælpes ved: at tage stikket ud af kontakten løsne de fire gummibånd og tage bundpladen af dreje vingeskruen en lille smule (se illustration) Fejlfinding I det følgende er der angivet de mest almindelige fejl, som vil kunne opstå under brugen af maskinen, og samtidig en forklaring på, hvordan de fjernes: 7

8 Side 20. Fejl Årsag Afhjælping ved tryk på den grønne start- der mangler strøm se efter om stikket sidder i kontakten knap starter maskinen ikke knivpladen er ikke korrekt påsat kontroller Fejl i strømforsyningen tilkald en elektriker maskinen starter ved tryk på fejl ved kontrollys brug aldrig maskinen, når kontrollyset ikke den grønne knap, men kontrol- virker. Tilkald en mekaniker. lyset virker ikke maskinen starter, men motoren fejl ved motor eller transmission brug ikke maskinen. Tilkald en elektriker vibrerer eller bliver varm og lugter maskinen går ned i fart kontroller og stram drivremmen udføres ifølge anvisning på s.19 eller eller standser tilkald en mekaniker kniven vil ikke skære igennem kniven er sløv slib kniven skiverne er flossede eller har kniven er sløv eller slib kniven en uensartet facon kniven er slidt lad en mekaniker ud skifte kniven dårlig slebet kniv slibestene er slidte slibestenene skal udskiftet. Tilkald en mekaniker kødbordet kan ikke bevæges manglende smøring smør maskinen standser ikke, når fejl i strømkredsløbet stands maskinen ved at tage stikket ud. man trykker på den sorte knap Tilkald en mekaniker Side 21 Skrotning af maskinen. Maskinen består af: dele fremstillet af aluminium dele fremstillet af rustfrit stål elektriske komponenter og kabler elektrisk motor plastic-materiale Hvis skrotningen overlades til tredjepart, så henvend dig kun til et godkendt foretagende, som er bekendt med de gældende regler. Foretager du selv skrotningen, så sorter de forskellige materiale, og sørg for, at de bliver destrueret i henhold til reglerne. De gældende regler skal overholdes og ansvaret er helt og holdent maskinens ejers. Der tages forbehold for fejl ved oversættelsen og de tekniske angivelser. Fabrikken forbeholder sig ret til konstruktionsændringer. Importør: se 8

9 Kortfattet brugsanvisning for pålægsmaskinen MARK G 22 Benyttes maskinen ikke, så afbryd strømmen og stil tykkelsesindstillingen på 0. Den røde lampe lyser, når der er tændt for maskinen og kniven rotere. Betjen kun slæden ved hjælp af håndtaget, og brug altid resteholderen. Slib regelmæssig kniven, som beskrevet i brugsanvisningen. Slibeapparatet skal anbringes korrekt igen, for at maskinen vil starte. Pas på! Kniven er skarp. Skærer kniven ikke eller går ned i hastighed, så stram fladremmen mellem motor og kniv. Afbryd strømmen, inden bundpladen fjernes. Smør glidestangen under maskinen med en syrefri olie, aldrig salatolie. Har kniven været taget af til rengøring, så sæt den hurtigt på plads igen. Først når den er monteret, vil motoren kunne gå i gang. Spul aldrig med en slange eller højtryksrenser på eller omkring maskinen. Anvend ikke opvaskemaskine. Vask delene af i varmt sulfovand. Generelle sikkerhedsregler. Maskinen må kun betjenes af velinstrueret og kvalificeret personale. Hænderne må ikke komme i berøring med de besværlige dele. Benyt det originale tilbehør og fjern ikke sikkerhedsudstyr. Afbryd strømmen, når maskinen ikke er i brug. Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug. Gem brugsanvisningen til instruktion af nyt personale. 9

ing for DITO kartoffelskræller T 10 I T 15

ing for DITO kartoffelskræller T 10 I T 15 ' ;i**:i ji: :l: r"';-' '' :r :.'it-l!t\'i å!+iri.::i$*isftl ing for DITO kartoffelskræller T 10 I T 15 indhold. 1. beskrivelse 2. installation 3. igangsætning 4. brugsanvisning 5. rengøring 6. fejlfinding

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

DEN MIG 146 UDEN GAS

DEN MIG 146 UDEN GAS brugervejledning DEN MIG 146 UDEN GAS SVEJSEMASKINER MED TRÅD UDEN GAS 1 Art nr 77000009 EAN nr 5709133770891 1.0 SIKKERHEDSNORMER 1.1 ALMENE ANVISNINGER Man skal forsikre sig om, at både operatøren og

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm.

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm. TURBO 7 BY MANUALE DI USO E MANUTENZIONE MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE WARTUNGS-UND BETRIEBSANLEITUNG LIVRET D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN ONDERHOUDSHANDLEIDING BRUKSANVISNING BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 253D Rev. E Erstatter Rev. D VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG VANDBASE ORENELIGT Ultra-lite

Læs mere