Kodeks for forretningsetik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kodeks for forretningsetik"

Transkript

1 Kodeks for forretningsetik

2 Kære kollega: Jeg er glad for at kunne præsentere vores adfærdskodeks. Dette er et yderst vigtigt dokument, da det beskriver vores virksomheds forventninger til alle medarbejdere, når vi repræsenterer Abbott i vores daglige arbejde. Abbott har en lang tradition for at drive forretning på den rigtige måde. For mere end 125 år siden var vores grundlægger, Dr. Wallace Abbott, med til at oprette det, som blev betegnet den etiske lægemiddelindustri, der var den første til at etablere de høje sikkerheds- og effektivitetsstandarder, der er grundlaget for den moderne sundhedsplejesektor. Vores kodeks omsættes til og bygger videre på disse principper for at fortsætte denne stærke tradition over hele verden og ud i fremtiden. SIDE 2

3 Det er op til hver enkelt af os at opbygge vores virksomhed og omdømme ved at overholde de højeste, etiske standarder. Kodeksets grundlæggende budskab er klart: Det er op til hver enkelt af os, som medarbejdere hos Abbott, at opbygge vores virksomhed og omdømme ved at overholde de højeste, etiske standarder og efterleve vores værdier samt altid handle ærligt, retfærdigt og med integritet. Vi gør os fortjent til vores omdømme hver eneste dag i kraft af de beslutninger, vi tager, og den måde, vi handler på. Vores kodeks udtrykker vores værdier og udgør et grundlag for vores ansvar og adfærd, som vil hjælpe os med at træffe de bedste valg for Abbott, os selv, og de mange mennesker, som vi yder service til. Abbotts bestyrelse og vores virksomhedsledelsen bakker fuldstændigt op om kodekset samt de politikker, procedurer og principper, som det beskriver. Vi er alle ansvarlige for at handle i overensstemmelse med vores værdier hver dag. Dette omfatter at holde øje med vores forretningsaktiviteter og rapportere bekymringer i god tro uden frygt for gengældelse. Vores arbejde hos Abbott er yderst vigtigt for de mennesker, som vi yder service til. Vores produkter påvirker deres helbred og liv på en meget afgørende måde. Det forpligter os ikke alene til at følge lovgivningen i mindste detalje men også at overholde den ånd og de etiske forventninger, der følger med det at være en ledende virksomhed inden for en sektor, der er så vigtig som vores. Tak, fordi du inkluderer de principper og værdier, der er beskrevet i kodekset, i dit daglige arbejde for Abbott, samt for dit bidrag til at gøre vores virksomhed stærk. Miles D. White Bestyrelsesformand og koncerndirektør SIDE 3

4 INDHOLD 1 2 VORES CODE IN ACTION Ærlighed, retfærdighed og integritet Beslutningstagning VORES KUNDER Patienter og forbrugere Sundhedspersonales faglige vurdering 5 VORES MEDARBEJDERE Samarbejde Vores forbindelse til hinanden Rapportering af bekymringer Lige muligheder Retfærdig behandling Arbejdsmiljø 7 SÅDAN FUNGERER VI Retfærdig handlemåde Forebyggelse af interessekonflikter Beskyttelse af Abbotts aktiver og omdømme Fortrolige oplysninger Anti-bestikkelse Gaver, forplejning og repræsentation 3 4 VORES PRODUKTER Produktkvalitet Produktkampagne FREMSKRIDT INDEN FOR VIDENSKAB Innovation Videnskabsudvikling 6 VORES FÆLLESSKABER Fælles engagement Politiske bidrag Miljøansvar 8 Nøjagtige regnskaber og optegnelser Overholdelse af lovgivning Retfærdig konkurrence Anvendelighed Fraskrivelser og ændringer RESSOURCER AID til beslutningstagning Sig din mening Andre vigtige ressourcer SIDE 4

5 1KODEKSEN I PRAKSIS Vores virksomheds løfte ligger i, at vores arbejde bevarer sundhed og liv. Vi udlever det løfte igennem de handlinger, vi udfører hver eneste dag. I DETTE AFSNIT Ærlighed, retfærdighed og integritet Beslutningstagning SIDE 5

6 VORES CODE IN ACTION ÆRLIGHED, RETFÆRDIGHED OG INTEGRITET Det er op til hver enkelt medarbejder hos Abbott på alle niveauer i organisationen at opretholde Abbotts værdier (Pioneering, Achieving, Caring and Enduring) og handle ærligt, retfærdigt og med integritet. Abbotts langsigtede succes afhænger af de valg, vi træffer dagligt. Vi er alle ansvarlige for at sætte os ind i, hvordan dette kodeks finder anvendelse for vores arbejde og beslutningstagning, at handle i overensstemmelse med dette kodeks på alle tidspunkter, samt at gøre en indsats for at andre, der handler på Abbotts vegne, overholder dette kodeks. Kodeksets grundlæggende budskab er klart: Det er op til hver enkelt af os, som medarbejdere hos Abbott, at opbygge vores virksomhed og omdømme ved at overholde de højeste, etiske standarder samt at handle ærligt, retfærdigt og med integritet. Det er op til hver enkelt medarbejder hos Abbott på alle niveauer i organisationen at efterleve Abbotts værdier og handle ærligt, retfærdigt og med integritet. SIDE 6

7 VORES CODE IN ACTION BESLUTNINGSTAGNING Abbott er en global virksomhed. Vi driver forretning i mere end 150 lande over hele verden, og vores medarbejdere er statsborgere i mange lande med forskellige kulturer og overbevisninger. Vi skal anerkende den globale konsekvens af vores handlinger og beslutningstagning samt være opmærksomme på, at Abbott er underlagt mange love, bestemmelser og andre krav, der kan variere alt efter de lande, hvori vi opererer. Hver af os vil undertiden stå i situationer, hvor det kan være svært at vælge den korrekte handlemåde i en ny situation. Vi forventer, at alle medarbejdere forstår Abbotts principper, som er beskrevet i dette kodeks, samt de af Abbotts politikker og procedurer, der gælder for vores arbejde. Der findes mange supplerende ressourcer hos Abbott med råd og vejledning, herunder: Kollegaer Ledere og supervisorer Office of Ethics and Compliance Lær mere om de forskellige måder, der er tilgængelige for spørgsmål og indberetning af bekymringer under afsnittet Sig din mening. HR Legal Division SIDE 7

8 VORES CODE IN ACTION BESLUTNINGSTAGNING FORTSAT Disse ressourcer kan rådgive dig ifm. beslutningstagning. Vores AID til beslutningstagning er også tilgængelig for at hjælpe dig med at bearbejde problemer, når den bedste handlemåde ikke er åbenlys. Dette værktøj tilvejebringer en metode til at gennemtænke alternativerne til og konsekvenserne af de beslutninger, vi kan stå over for i vores arbejde. Hvis du er i tvivl om den korrekte handlemåde, skal du følge de trin, der er beskrevet i afsnittet AID til beslutningstagning. Derudover tilbyder vi altid hjælp mhp. at sikre, at alle medarbejdere forstår kravene i dette kodeks. Du finder generel assistance og kontaktoplysninger for det lokale eller regionale Office of Ethics and Compliance-personale på OEC-webstedet (abbottworld.abbott.com/ethicscompliance). Vi skal anerkende den globale virkning af vores handlinger og de beslutninger, vi træffer. SIDE 8

9 2VORES KUNDER Vi forbedrer sundheden for patienter, forbrugere og lokalsamfund. I DETTE AFSNIT Patienter og forbrugere Sundhedspersonales faglige vurdering SIDE 9

10 VORES KUNDER PATIENTER OG FORBRUGERE Vi prioriterer sundheden og velværet for patienter og forbrugere. Vores passion er at hjælpe mennesker til at leve et sundere liv. Hver eneste dag har vi mulighed for at forbedre menneskers liv og skabe sundere samfund via vores arbejde. At udvise omsorg for mennesker er grundlæggende for al vores adfærd, og det er både et stort privilegium og et enormt ansvar. Lær mere om vores forpligtelse over for patienter og forbrugere: abbott.com/about-abbott/whowe-are.html SUNDHEDSPERSONALETS FAGLIGE VURDERING Vi respekterer ekspertisen hos sundhedsmedarbejdere, der rådgiver om sundhedsplejemuligheder og sund livsstil. Sundhedsmedarbejdere, såsom læger, farmaceuter, sygeplejersker, forskere og laboranter, skal bruge deres uafhængige vurdering til at beslutte den bedste behandling til deres patienter baseret på deres uddannelse og ekspertise. Vi fokuserer på at samarbejde med sundhedsmedarbejdere mhp. at give dem rettidige og nøjagtige oplysninger til at hjælpe dem med at træffe beslutninger og rådgive deres patienter. Vi kan kun opnå vores målsætning om at fremme sundheden via en ægte samarbejdsmæssig tilgang. SIDE 10

11 3VORES PRODUKTER Vi opbygger Abbotts gode omdømme ved løbende at levere produkter af høj kvalitet. I DETTE AFSNIT Produktkvalitet Produktkampagne SIDE 11

12 VORES PRODUKTER PRODUKTKVALITET Vi fremstiller og leverer sikre, effektive produkter, som folk stoler på. Få mere at vide om vores produkter: our-products.html Vi bestræber os på at opretholde det højeste kvalitetsniveau i hele vores virksomhed. Denne indsats begynder med indkøb af materialer og fremstillingen af vores produkter, og omfatter derudover, hvordan vi markedsfører, sælger og leverer vores produkter, herunder via vores forretningspartnere - opretholdelsen af høj kvalitet er afgørende i alle faser. Vores fokus på sundhed og sikkerhed for de mennesker, der bruger vores produkter, er altid i centrum af alt, hvad vi gør. HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS NOGEN OPLYSER MIG OM ET PRODUKTKVALITETSMÆSSIGT PROBLEM? Spørgsmål: Hvad skal jeg gøre, hvis nogen oplyser mig om et produktkvalitetsmæssigt problem? A: Hvis vi bliver gjort opmærksomme på et ufordelagtigt brugerresultat opstået under brug af et Abbott-produkt, skal vi rapportere det til de hensigtsmæssige personer eller grupper inden for Abbott. Vi skal rapportere bivirkninger af alle vores produkter inden for den tidsramme, der kræves af vores divisionsprocedurer, selv hvis vi ikke er sikre på, at der er en årsags- og virkningssammenhæng mellem produktet og "hændelsen". SIDE 12

13 VORES PRODUKTER PRODUKTKVALITET FORTSAT Vi er forpligtet til rettidig identifikation, evaluering og håndtering af produktsikkerhedsmæssige problemer. Vi forsyner sundhedspersonale og -institutioner med de oplysninger, de har brug for til at bruge Abbotts produkter på en sikker og effektiv måde, og vi kommunikerer med lovgivningsmyndigheder eller offentlige sundhedsmyndigheder i tilfælde af potentielle sikkerhedsproblemer. Lær mere om vores kvalitetsprocedurer: abbottworld.abbott.com/quality Vi tager forholdsregler mhp. at forebygge forfalskning, ulovlig anvendelse og tyveri af vores produkter. Vi overholder alle gældende handelsbestemmelser, såsom eksportog importkontroller udstedt af USA og andre stater af udenrigspolitiske og nationale sikkerhedsmæssige årsager. Handelsbestemmelser omfatter sanktioner, restriktioner på eksport af visse produkter og forbud mod at handle med visse enkeltpersoner, grupper eller enheder. PRODUKTKAMPAGNE Vi markedsfører og sælger vores produkter med ærlighed og integritet. Vores udtalelser om vores produkter, i alle materialer og kommunikationer, skal være afbalancerede, sande og i overensstemmelse med den godkendte mærkat. Ifm. markedsføring af vores produkter tilvejebringer vi oplysninger, som stemmer overens med videnskabeligt bevismateriale, førende, medicinsk praksis og de godkendte produktmærkningskrav i de lande, vi opererer i. Lær mere om U.S. Food, Drug, and Cosmetic Act (amerikansk lov om fødevarer, lægemidler og kosmetik): fda. gov/regulatoryinformation/ legislation/federalfooddrugand cosmeticactfdcact/default.htm SIDE 13

14 VORES PRODUKTER PRODUKTKAMPAGNE FORTSAT Vi markedsfører vores produkter til de formål, som de er beregnet og godkendt til. Abbotts aktiviteter følger de lovgivningsmæssige licenser og godkendelser, som vi indhenter fra statslige myndigheder såsom sundhedsministerier eller lægemiddelstyrelser, mhp. at markedsføre, sælge og importere lægemidler, medicinske anordninger og andre produkter. Vi overholder hvert enkelt lands love og bestemmelser, som regulerer hvordan, hvor og hvornår, vi har tilladelse til at markedsføre vores produkter, som fx United States Food, Drug and Cosmetic Act (FDCA, den amerikanske lov om fødevarer, lægemidler og kosmetik). Vi opretholder og følger interne politikker og procedurer, der er udarbejdet til at sikre overholdelse med sådanne krav og ifm. statslige sundhedsplejeprogrammer. HVAD ER ABBOTTS POLITIK OM PRODUKTKAMPAGNER? Spørgsmål: Hvad kræver Abbotts politikker og procedurer ifm. produktkampagner? A: Et af de centrale, universelle principper ifm. produktkampagner er, at vi ikke må markedsføre eller skabe forhåndsinteresse for et produkt, der ikke er godkendt eller frigivet af den relevante tilsynsmyndighed for den pågældende lokalitet eller brug. Hvis en sundhedsmedarbejder spørger om brug af Abbott-produkter, der ligger uden for den godkendte mærknings anvendelsesområde (undertiden betegnet "off-label"-brug), bør henvendelsen rettes til den udpegede funktion til sådanne henvendelser i din division, hvilket normalt tilfalder Medical Affairs. SIDE 14

15 4VIDENSKABS- UDVIKLING Vi fremmer videnskab, teknologi og produktinnovation for at skabe en sundere fremtid I DETTE AFSNIT Innovation Videnskabsudvikling SIDE 15

16 VIDENSKABSUDVIKLING INNOVATION Vi innoverer og fremmer sundhedsplejeløsninger og produktinnovationer for at forbedre sundhedsresultater over hele verden. Vi imødekommer menneskelige behov ved at være banebrydende for innovative behandlinger og produkter, livsbevarende, medicinske anordninger og nye tilgange til sundhedsadministration. Vi fremmer avanceret videnskab, teknologi og produktinnovation for at udvikle sundhedsforbedringer. Et sundt helbred er centralt for, at vores kunder kan optimere deres fulde potentiale. Vi støtter patienternes og forbrugernes stræben efter sundhed i løbet af hele deres levetid ved at tilvejebringe innovative produkter, der er designet til at hjælpe mennesker med at leve deres liv så sundt og fuldt ud som muligt. Vi fokuserer på innovation af produkter, der ændrer liv til det bedre. Hvis du er i tvivl om den korrekte handlemåde, skal du følge de trin, der er beskrevet i afsnittet AID til beslutningstagning. Vi fremmer en innovationskultur, søger nye muligheder og planlægger for uforudsete hændelser. Vores utrættelige stræben efter innovation og nye muligheder medfører risici. Selv om vi tager kalkulerede risici, der stemmer overens med dette kodeks og vores politikker, bør vi altid bestræbe os på at begrænse risici på forhånd, overveje de mulige resultater og planlægge derefter. SIDE 16

17 VIDENSKABSUDVIKLING VIDENSKABSUDVIKLING Vi udfører forskning for at indsamle og tilvejebringe objektive, nøjagtige data, der vil udvikle videnskaben. Vi udfører forskning for at udvikle videnskaben bag vores produkter: for at udvikle nye produkter, forbedre eksisterende behandlinger og forbedre sundhedsplejepraksisser. Når vi udfører forskning, er vi forpligtet til at behandle forsøgspersoner med værdighed og respekt samt beskytte dem mod unødvendig risiko. Vi sikrer, at patienter, der deltager i forskningen, forstår karakteren af og formålet med forskningen og de tilknyttede risici. Indhentning af informeret samtykke fra alle forsøgspersoner er en essentiel del af vores forskningsproces. Vi værdsætter gennemskuelighed i videnskabelig forskning, og vi vil ikke forsøge at påvirke resultatet af nogen forskning eller rapporter udarbejdet af kliniske projektledere eller andre forskere på en upassende måde. Vi anerkender vigtigheden af at sikre, at data fra undersøgelser og relaterede analyser er nøjagtige. Vi er forpligtet til at tilvejebringe forskningsresultater med relation til vores produkter, uanset om resultaterne er positive eller negative, på en rettidig og nøjagtig måde. Vi er forpligtet til at behandle forsøgspersoner med værdighed og respekt samt beskytte dem mod unødvendig risiko. Når forskning bliver udført for Abbott eller offentliggjort på vores vegne, vælger vi partnere med stærke medicinske eller videnskabelige baggrunde. Vi har høje standarder for disse partnere, såsom forventning om at forskerne oplyser deres forbindelse til Abbott på en passende måde. Når vi danner partnerskaber med andre videnskabsfolk eller klinikere ifm. forsknings- og udviklingsarbejde, er vi forpligtet til fuldstændig og nøjagtig offentliggørelse af finansielle eller andre forhold. SIDE 17

18 5VORES MED- ARBEJDERE Vi værdsætter vores forskellige perspektiver som en kilde til styrke. I DETTE AFSNIT Samarbejde Vores forbindelse til hinanden Rapportering af bekymringer Lige muligheder Retfærdig behandling Arbejdsmiljø SIDE 18

19 VORES MEDARBEJDERE SAMARBEJDE Vi fremmer en åbenhedskultur og anerkender, at forskellige tænkemåder og samarbejde driver innovation. Vi støtter diversitet, da vi mener, det skaber kreativitet, innovation og energi. Vi ved, at for at gøre en forskel og imødekomme en lang række skiftende sundhedsmæssige behov kræver det en utrættelig handlekraft og samarbejdsorienteret tilgang, at vi lytter til vores kolleger og sikrer, at alle stemmer bliver hørt. VORES FORBINDELSE TIL HINANDEN Vi er alle ansvarlige for at handle i overensstemmelse med vores værdier hver dag. Ved at udvise og støtte etisk adfærd har vi en positiv indflydelse på Abbotts kultur. Vi er alle ansvarlige for at sætte os ind i, hvordan dette kodeks finder anvendelse for vores arbejde og den rolle, vi varetager i virksomheden. Ledere og mellemledere skal som ledere i organisationen udvise et stort engagement ifm. at overholde vores værdier og gå foran som et godt eksempel. De skal altid fremme og støtte medarbejdernes etiske adfærd. Ledere skal hjælpe med at sikre, at medarbejdere forstår deres ansvar for at overholde dette kodeks, og skal fremme et arbejdsmiljø, hvor medarbejdere føler sig trygge ved at stille spørgsmål og henvende sig vedrørende bekymringer uden frygt for gengældelse. Vi er alle ansvarlige for at handle i overensstemmelse med vores værdier hver dag. SIDE 19

20 VORES MEDARBEJDERE RAPPORTERING AF BEKYMRINGER Vi stiller spørgsmål, når valg eller handlinger ifm. vores arbejde er uafklarede eller ikke virker rigtige, og vi siger vores mening og indberetter alle overtrædelser af dette kodeks. Det er op til hver enkelt af os at stille spørgsmål, når vi føler, at retningen er uklar, samt at stille spørgsmålstegn ved og indberette enhver mistænkt uetisk handlemåde, overtrædelse af dette kodeks, vores politikker eller procedurer. At stille spørgsmål, indberette bekymringer og aktivt søge klarhed omkring vores valg og handlinger hjælper os med at identificere og undgå problemer på en mere effektiv måde. Hvis du er i tvivl om korrekte valg, handlinger eller overtrædelser, skal du henvende dig til en leder eller Office of Ethics and Compliance. Ledere og supervisorer har et grundlæggende ansvar for at gå foran med et eksempel og sikre, at medarbejdere forstår og drages til ansvar iht. kodekset. Dem i lederroller har et ekstra ansvar for at forstå og kommunikere Abbotts forventninger og bør kontakte Office of Ethics and Compliance ifm. potentielle overtrædelser af kodekset. Alle indberetninger af potentielle overtrædelser af kodekset vil blive taget alvorligt og håndteret korrekt via opfølgende skridt såsom undersøgelse, afhjælpning og, om nødvendigt, korrigerende handlinger mhp. at adressere problemer, lære af fejl og undgå gentagelser. Office of Ethics and Compliance vil give retningslinjer for enhver undersøgelse af påståede overtrædelser af kodekset. Du bør ikke udføre nogen undersøgelser på egen hånd. Det er påkrævet, at alle samarbejder ifm. og opretholder fortroligheden af alle sådanne undersøgelser. HVORFOR BØR JEG INDBERETTE EN BEKYMRING? Spørgsmål: Hvorfor bør jeg indberette en bekymring? A: Vi er alle ansvarlige for at handle i overensstemmelse med vores værdier hver dag. Dette omfatter at opretholde en åben dialog ved at stille spørgsmål, når vi er i tvivl om, hvad vi skal gøre, og indberette bekymringer ifm. vores forretningsaktiviteter. Indberetning af bekymringer om overtrædelser viderefører vores fokus på at handle etisk i alle aspekter af vores virksomhed og fremme en overholdelseskultur. Dine handlinger gør en forskel. SIDE 20

21 VORES MEDARBEJDERE RAPPORTERING AF BEKYMRINGER FORTSAT Korrigerende handlinger ifm. overtrædelser af kodekset kan omfatte disciplinære sanktioner (op til og inklusive opsigelse) eller sagsanlæg for: Lær mere om politikker og procedurer relateret til Office of Ethics and Compliance: icomply.abbott.com Autorisation af eller deltagelse i en overtrædelse, Afvisning af at samarbejde ifm. undersøgelsen af en påstået overtrædelse; Manglende opdagelse og indberetning af en overtrædelse på vegne af en overtrædende parts supervisor(er), hvis manglen afspejler utilstrækkelig kontrol eller manglende tilsyn; Indberetning af en bekymring, der forsætligt er usand eller er ment som en trussel, intimidering eller gengældelse mod enhver person, der er tilknyttet Abbotts virksomhed; Gengældelse, såsom intimidering, trusler, chikane eller bagtale af enhver person, der har indberettet en overtrædelse eller potentiel overtrædelse i god tro. SIDE 21

22 VORES MEDARBEJDERE RAPPORTERING AF BEKYMRINGER FORTSAT Det er aldrig acceptabelt at gøre gengæld mod en person, der indberetter bekymringer om, hvorvidt virksomhedsaktiviteter overholder kodekset. Påstået gengældelse bør rapporteres til Office of Ethics and Compliance eller HR. Vores fokus på det arbejde, vi udfører, driver os ikke alene til at følge lovgivningen i mindste detalje men også at være opmærksom på de etiske forventninger, der følger med det at være en ledende virksomhed inden for en sektor som vores. Lær mere om de forskellige måder, der er tilgængelige for spørgsmål og indberetning af bekymringer under afsnittet Sig din mening. HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS JEG BLIVER UDSAT FOR GENGÆLDELSE? Spørgsmål: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver udsat for gengældelse? A: Virksomheden forbyder strengt enhver form for gengældelse mod personer, der indberetter en bekymring. Klager, der indberettes i god tro, vil ikke udsætte dig for nogen sanktioner, uanset om de tilgrundliggende kendsgerninger viser sig at være korrekte eller ej. Hvis du mener, at du er blevet udsat for gengældelse af nogen art, bedes du indberette det, så virksomheden kan undersøge sagen. SIDE 22

23 VORES MEDARBEJDERE LIGE MULIGHEDER Vi giver lige muligheder til alle medarbejdere. Vi baserer ansættelsesbeslutninger på virksomhedens behov, færdigheder, erfaring og relativ arbejdspræstation. Abbott forbyder diskrimination baseret på race, hudfarve, religion, trosretning, alder, køn, national oprindelse, kønsidentitet eller -udtryk, seksuel orientering, handicap, civil status, veteran- eller militærstatus, genetik eller statsborgerkabsmæssig status, eller enhver anden lovligt beskyttet status. Vi er forpligtet til at overholde de love, der påvirker vores forhold til vores medarbejdere over hele verden. Lær mere om vores programmer om mangfoldighed og inklusion: abbott.com/careers/diversityand-inclusion.html RETFÆRDIG BEHANDLING Vi tilstræber at sikre, at medarbejdere hos Abbott føler sig velkomne, støttet og inspireret til at opnå succes. Abbott optaget af og interesseret i sundheden og velværet hos sine medarbejdere over hele verden. Alle, der arbejder hos Abbott, bør opleve et professionelt miljø, som er frit for intimidering og chikane. Abbott opfordrer sine medarbejdere til at foreslå måder til at forbedre den inkluderende og forskelligartede atmosfære på deres arbejdspladser samt fremme en arbejdsplads, der er fri for medarbejderes forstyrrende adfærd. SIDE 23

24 VORES MEDARBEJDERE RETFÆRDIG BEHANDLING FORTSAT Vi behandler alle med respekt og værdighed. Vores respekt for mennesker tilkendegives i det, vi gør, og hvordan vi behandler alle, som vi møder i vores arbejde. For at leve op til vores forpligtelser overfor hinanden, og tiltrække, kultivere og bibeholde individuelle personer over hele verden, er det afgørende af have et arbejdsmiljø, der bygger på gensidig tillid, respekt og principperne beskrevet i dette kodeks. Vi skal behandle hinanden ligeværdigt og ikke udnytte andre gennem manipulation, misrepræsentation eller fortielse. Lær mere om vores politik om chikane på arbejdspladsen: myhr.oneabbott.com/ GL-EN/English%20 Documents/C-111%20 Workplace%20 Harassment_0_.pdf ARBEJDSMILJØ Vi er omhyggelige med at sikre arbejdspladsens sikkerhed og passende betingelser for medarbejdere og andre, der arbejder for os. Lær mere om vores program for miljømæssig sundhed og sikkerhed: abbottworld.abbott.com/ EnvironmentalHealthSafety Ulykker og usikre situationer skal straks indberettes til ledelsen. Vi tager også forholdsregler for at forhindre og forbyde ulovlige og uhensigtsmæssige arbejdsbetingelser samt ondskabsfuld eller inhuman behandling ifm. vores virksomhedsaktiviteter over hele verden. SIDE 24

25 6VORES FÆLLES- SKABER Vi opbygger tilliden til Abbott som borger i hvert lokalsamfund og på globalt plan. I DETTE AFSNIT Fælles engagement Politiske bidrag Miljøansvar SIDE 25

26 VORES FÆLLESSKABER FÆLLES ENGAGEMENT Vi tilstræber af fremme lokalsamfundets trivsel gennem vores produkter og arbejde. Vi har en fornem tradition for at støtte lokalsamfundene de steder, hvor vi bor og arbejder. Vi mener, at lokalsamfundene kan trives på baggrund af sundt helbred. Vi bakker op om vores lokalsamfund og naboer gennem vores virksomhed, forretningsrelationer og støtte til lokale grupper og velgørenhedsformål. Overalt hvor vi har virksomhed i både store og små lokalsamfund, tilstræber Abbott at gøre en positiv og varig forskel i folks liv. Lær mere om vores program for ansvarlighed og samfundssind: abbott. com/abbott-citizenship.html POLITISKE BIDRAG Vi opfordrer til passende engagement i den politiske proces og støtter deltagelse i lokalsamfundet. Abbott arbejder for at støtte en offentlig politik, der ligger på linje med vores idégrundlag og værdier, og kan, hvis det er passende, give støtte til politiske kandidater eller interessegrupper. Lovgivningen med relation til politiske bidrag er kompleks, så det er vigtigt at bidrag fra Abbotts fonde og alle andre bidrag, der gives på vegne af Abbott, kun stilles til rådighed efter henvendelse til Legal Division. SIDE 26

27 VORES FÆLLESSKABER MILJØANSVAR Vi deltager i bæredygtig udvikling og bestræber os på at minimere vores påvirkning af miljøet. Vi er forpligtet til at minimere vores globale miljøpåvirkning, fra ansvarligt indkøb af råmaterialer til fremstilling, distribution og brug af vores produkter. Vi tager forholdsregler for at reducere vores forbrug af energi og andre naturlige ressourcer. Vi støtter projekter, der genererer energi fra vedvarende energikilder på arbejdet og i vores lokalsamfund. Vi søger måder at reducere miljøpåvirkningen fra vores drift, såsom gennem reducering og genanvendelse af affald samt andre aktiviteter mhp. at reducere de miljømæssige risici. Vi overholder de miljølovgivninger og -bestemmelser, der gælder for vores virksomhed. Lær mere om vores miljøprogram: abbottworld.abbott.com/ EnvironmentalHealthSafety SIDE 27

28 7SÅDAN FUNGERER VI Vi arbejder sammen under ansvarlighed og i overensstemmelse med Abbotts værdier. I DETTE AFSNIT Retfærdig handlemåde Forebyggelse af interessekonflikter Beskyttelse af Abbotts aktiver og omdømme Fortrolige oplysninger Anti-bestikkelse Gaver, forplejning og repræsentation Nøjagtige regnskaber og optegnelser Overholdelse af lovgivning Retfærdig konkurrence Anvendelighed Fraskrivelser og ændringer SIDE 28

29 SÅDAN FUNGERER VI RETFÆRDIG HANDLEMÅDE Vi driver forretning på en etisk og ærlig måde, og tilstræber at gøre det, vi siger, vi vil gøre i alle aspekter af vores arbejde. Vi er hver især ansvarlige for vores arbejde og beslutningstagning inden for vores stillings- og ansvarsområder. Vi skal være retfærdige og åbne omkring, hvordan Abbott driver forretning i alle vores professionelle interaktioner med alle de personer, vi møder gennem vores arbejde - kolleger, kunder, leverandører, sundhedspersonale, konkurrenter og andre. Dette princip om retfærdig behandling er afgørende. Hvis du er i tvivl om den korrekte handlemåde, skal du følge de trin, der er beskrevet i afsnittet AID til beslutningstagning. FOREBYGGELSE AF INTERESSEKONFLIKTER Vi håndterer og løser alle interessekonflikter, inden vi går videre. Der forekommer en interessekonflikt, hver gang en Abbottmedarbejders private interesser blander sig, eller kan forekomme at blande sig, med Abbotts interesser. Forretningsbeslutninger bør være baseret på Abbotts behov frem for personlig vinding eller familiemedlemmers eller bekendtes interesser. Det forventes af hver enkelt af os, at vi bruger sund fornuft og undgår situationer, der kan føre til en egentlig konflikt eller give indtryk af en konflikt. SIDE 29

30 SÅDAN FUNGERER VI FOREBYGGELSE AF INTERESSEKONFLIKTER FORTSAT Hvis modstridende handlinger, interesser eller forhold gør det svært at udføre dit arbejde objektivt og effektivt, eller hvis du eller et familiemedlem kan drage uretmæssig fordel som følge af en stilling hos eller i relation til Abbott, skal du oplyse den potentielle interessekonflikt iht. Abbotts retningslinjer for interessekonflikter og fritage dig selv fra situationer, hvor konflikten kunne påvirke din forretningsmæssige dømmekraft. Lær mere om, hvordan du undgår eller oplyser og administrerer potentielle interessekonflikter: speakup.abbott.com MÅ MAN PÅTAGE SIG ARBEJDE UDEN FOR ABBOTT? Spørgsmål: Jeg arbejder i Finance, og pga. min akademiske præstation har jeg altid været i kontakt med den akademiske verden, og nu er jeg blevet kontaktet af et universitet mhp. at undervise studerende i analyse og evaluering af regnskaber. Jeg har drøftet det med min leder, og vi er enige om, at dette er en stilling, hvor funktionerne er helt uafhængige af dem, jeg varetager for Abbott, arbejdstiden påvirker ikke mit arbejde for Abbott, og det kræver ikke videregivelse af fortrolige oplysninger fra Abbott. Udgør dette en interessekonflikt? A: Da ekstern ansættelse kunne udgøre en interessekonflikt, var det korrekt af dig at oplyse den potentielle interessekonflikt og drøfte det med din leder. Eftersom du har drøftet situationen med din leder, og I sammen har vurderet og fastlagt, at stillingen ikke påvirker ansvarsudøvelsen hos Abbott, ville denne situation ikke anses for at være en interessekonflikt. SIDE 30

31 SÅDAN FUNGERER VI FOREBYGGELSE AF INTERESSEKONFLIKTER FORTSAT Vi sætter Abbotts interesser højere end personlige interesser, når der tages beslutninger ifm. vores arbejde. Den større organisations interesser bør prioriteres højere end interesserne for en virksomhedsdivision, arbejdsgruppe eller individuel person ifm. vores arbejde. Vores stillinger hos Abbott og muligheder, såsom eksterne forretningsaftaler eller økonomiske interesser, der gøres tilgængelige gennem arbejdsmæssige aktiviteter, bør kun bruges til Abbotts fordel og ikke til personlig vinding. Vi bør ikke konkurrere med Abbott eller hjælpe andre individuelle personer eller virksomheder med at gøre dette. Vores prioritet skal være at fremme virksomhedens interesser, når mulighederne opstår. SIDE 31

32 SÅDAN FUNGERER VI BESKYTTELSE AF ABBOTTS AKTIVER OG OMDØMME Vi er forvaltere af vores virksomhed gennem vores arbejde. Det er vores ansvar at beskytte og bruge Abbotts aktiver - fra fysisk ejendom som fx køretøjer og computerudstyr til intellektuel ejendom, forretningshemmeligheder og knowhow - med forsigtighed og sikre effektiv og korrekt brug deraf. Vi skal alle bruge sund fornuft for at sikre, at Abbotts aktiver ikke mistes, stjæles, misbruges eller går til spilde. Lær mere om vores politik for sociale medier: collab.oneabbott.com/corp/ IRPA/SMRC Abbotts omdømme er et af virksomhedens største aktiver. Vi er alle ansvarlige for at forbedre og beskytte Abbotts omdømme. Vi er alle ansvarlige for alle erklæringer og alt indhold, der offentliggøres eller deles med personer uden for virksomheden. KAN JEG BRUGE MIN ARBEJDSCOMPUTER TIL PERSONLIG BRUG? Spørgsmål: Kan jeg bruge min arbejdscomputer til at købe varer online i løbet af juleferien? A: Abbotts politik tillader, at medarbejdere bruger Abbotts computere til denne type personlig brug, så længe den er tilfældig og ikke er i strid med arbejdsmæssige ansvar. Se Abbotts politik om elektronisk brug for yderligere oplysninger. SIDE 32

33 SÅDAN FUNGERER VI BESKYTTELSE AF ABBOTTS AKTIVER OG OMDØMME FORTSAT Ifm. eksterne interaktioner skal vi være opmærksomme på, om vores tilknytning til Abbott kan identificeres, samt overveje hvordan enhver erklæring med relation til vores arbejde kan falde tilbage på virksomheden. Dette er specielt vigtigt ifm. sociale medier, hvor interaktionerne er hurtige og dynamiske, og derfor kan blive meget synlige. Ubetænksomme kommunikationer kan udgøre en væsentlig risiko for Abbotts omdømme. Vi er alle ansvarlige for at bruge betænksomme kommunikationsstrategier i vores kommunikationer og beskytte Abbotts fortrolige oplysninger. Lær mere om vores politik om brug af elektroniske medier: myhr.oneabbott. com/gl-en/english%20 Documents/C-118%20 Electronic%20Media%20Use. pdf FORTROLIGE OPLYSNINGER Vi respekterer og beskytter fortrolige oplysninger, herunder personlige oplysninger. Abbotts fortrolige oplysninger er blandt virksomhedens mest værdifulde aktiver. Fortrolige oplysninger er oplysninger, som ikke er offentligt tilgængelige, og omfatter forsknings- og udviklingsprojekter, forretningshemmeligheder, forretningsplaner, fremstillingsformler og -processer, leverandør- eller kundekontraktvilkår, prisfastsættelse, salgstal, tilbud, pristilbud, prisforslag, svar på tilbud og ikke-offentlige finansielle resultater eller andre oplysninger, der kan være nyttige for Abbotts konkurrenter eller skadelige for Abbott, hvis de videregives. Vi skal alle være agtpågivende mhp. at beskytte fortrolige oplysninger og forhindre uautoriseret videregivelse eller brug. Fortrolige oplysninger bør ikke deles med konkurrenter. Disse forpligtelser kan forlænges ud over ansættelse hos Abbott. SIDE 33

34 SÅDAN FUNGERER VI FORTROLIGE OPLYSNINGER FORTSAT På samme måde respekterer vi andres immaterielle rettigheder og vil ikke indhente eller misbruge deres fortrolige oplysninger på en upassende måde. Misbrug af specifikke, fortrolige oplysninger er lovmæssigt forbudt fx ved lovgivning der forbyder insiderhandel baseret på ikkeoffentlige oplysninger. Insiderhandel er både uetisk og ulovligt, og vi må ikke købe eller sælge værdipapirer i Abbott eller andre virksomheder, der handler eller forventes at handle med Abbott, baseret på sådanne oplysninger. Lær mere om vores politik om insiderhandel: abbottmfiles. oneabbott.com/default. aspx?#3e4088e6-d40a- 4DA2-90B9-76B55D51A390/ object/0/9698/latest HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS JEG SENDER NOGET TIL DEN FORKERTE PERSON? Spørgsmål: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg utilsigtet sender en liste over patientnavne og adresser til den forkerte, eksterne modtager? A: Patientnavne og andre patientoplysninger betragtes som følsomme oplysninger, som vi skal beskytte. Hvis sådanne oplysninger er blevet kompromitteret på nogen måde, bør du følge de interne processer til at underrette de relevante interessenter om hændelsen. Du bør kontakte Abbotts Global Service Desk for at rapportere denne hændelse. SIDE 34

35 SÅDAN FUNGERER VI FORTROLIGE OPLYSNINGER FORTSAT Vi respekterer privatheden for de personer, der har betroet deres personlige oplysninger til os, herunder vores kolleger og dem, som anbefaler, ordinerer og bruger vores produkter. Når vi indsamler personlige oplysninger ifm. vores virksomhed, bliver de personer, som vi har indsamlet oplysningerne om, informeret på passende vis om, hvordan oplysningerne vil blive brugt, og vi indhenter desuden passende samtykke og bemyndigelse. Vi sælger ikke personlige oplysninger eller indhenter personlige oplysninger fra kilder, som ikke er bemyndigede. Lær mere om vores krav ifm. fortrolighed og databeskyttelse for din lokalitet: abbottworld. abbott.com/legal/gblpriv Vi beskytter personlige og følsomme oplysninger mod uautoriseret videregivelse og brug. Mange lokaliteter har strenge bestemmelser, som kræver, at virksomheder beskytter personlige oplysninger indsamlet og brugt ifm. deres forretningsgang, specielt de mest følsomme typer personlige oplysninger, og vi er forpligtet til at forstå og følge disse krav. HVORDAN SVARER JEG PÅ EN FORESPØRGSEL FRA OFFENTLIGHEDEN ELLER PRESSEN? Spørgsmål: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver ringet op af eller modtager en online forespørgsel fra en person, som spørger om de seneste nyheder fra Abbott? Den person, som kontaktede mig, virkede meget professionel og oplyste, at han laver en generel undersøgelse af hele sundhedsplejeindustrien om den aktuelle industriudvikling. Må jeg deltage? A: Det kunne være et problem at give ikke-offentlige oplysninger om Abbotts virksomhed. Nogle personer kontakter Abbott vedrørende oplysninger af denne karakter og forsøger at samle oplysninger fra forskellige kilder for at få et internt indblik i, hvad der sker i vores virksomhed. Indtil Abbott er klar til at offentliggøre sine resultater eller andre oplysninger om vores virksomhed, bør du holde oplysninger om dit arbejde fortrolige. Vær sikker på, at du ved, hvilke oplysninger med relation til dit arbejde, der skal anses for at være fortrolige og ikke-fortrolige. Hvis du har spørgsmål, skal du henvende dig til din leder, OEC eller Legal. Henvis anmodninger fra pressen til Public Affairs. SIDE 35

36 SÅDAN FUNGERER VI ANTI-BESTIKKELSE Vi er aktivt modstandere af svindel, bestikkelse og korruption. Vi sikrer aftaler på den rigtige måde. Som patienter, familiemedlemmer og plejepersonale, ønsker vi, at vores læger, sygeplejersker og farmaceuter anbefaler de produkter og behandlinger, der passer bedst til vores behov ved at bruge deres professionelle dømmekraft. Patienter og forbrugere bør kunne stole på deres sundhedsrådgiveres uafhængige vurdering uden at bekymre sig om, hvorvidt denne dømmekraft er påvirket uretmæssigt af incitamenter fra virksomheder, der forsøger at markedsføre deres produkter. Som statsborgere ønsker vi, at vores statslige embedsmænd træffer beslutninger, som er i befolkningens bedste interesser. Sådanne regeringsbeslutninger bør ikke påvirkes uretmæssigt af virksomheder, der forsøger at fremme deres erhvervsinteresser gennem incitamenter til statslige embedsmænd. Når vi markedsfører og sælger vores produkter, underviser og informerer vi sundhedspersonalet, men vi påvirker ikke deres uafhængige, professionelle dømmekraft. Det er aldrig tilladt at tilbyde eller tilvejebringe noget, der direkte eller indirekte gavner en statslig embedsmand, en sundhedsmedarbejder (såsom en læge, farmaceut, sygeplejerske, forsker eller laborant) eller enhver anden person mhp. at opnå et salg eller sikre en forretningsfordel for Abbott. På samme måde er det aldrig acceptabelt at tilbyde noget af værdi som en "belønning" for tidligere eller eksisterende forhold til Abbott. SIDE 36

37 SÅDAN FUNGERER VI BEKÆMPELSE AF BESTIKKELSE FORTSAT Lovgivning om anti-bestikkelse, anti-korruption og antireturkommission gør det ekstra vigtigt, at vi demonstrerer vores forpligtelse til at forhindre uretmæssig påvirkning i forbindelse med alle vores forretningsmæssige interaktioner. Den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, lov om international korruptionspraksis), den britiske Bribery Act (lov om bestikkelse) og anden relevant lovgivning gælder potentielt for Abbotts aktiviteter over hele verden, og bestikkelse er forbudt alle steder. Lær mere om anti-bestikkelsesog anti-korruptionslovgivning i hele verden: com/legal/anticorr Alle hos Abbott skal proaktivt administrere forhold til serviceleverandører (såsom distributører, konsulenter, foredragsholdere og promotorer) for at sikre, at tjenesteydelser, der udføres på Abbotts vegne, opfylder vores forventninger og overholder gældende lovgivning og bestemmelser. Vi skal bruge rettidig omhu, når vi vælger serviceleverandører, betale rimelig markedspris for tjenesteydelserne og nøjagtigt dokumentere betalinger for tjenesteydelser, bøder, gebyrer og lignende. HVAD ER FORSKELLEN MELLEM BESTIKKELSE OG EN LEGITIM BETALING FOR AT FÅ UDFØRT EN TJENESTEYDELSE HURTIGERE? Spørgsmål: Hvordan skelner jeg mellem bestikkelse og en legitim betaling for at få udført en tjenesteydelse hurtigere, som når jeg ansøger om et visum og forsøger at opnå hurtigere toldbehandling? A: Visse forskelle omfatter mængden af dokumentation, og om den samme mulighed altid er tilgængelig for alle ansøgere. Der offentliggøres normalt gebyrer for legitime muligheder for hurtigere behandling til en fastsat pris og ledsaget af tydelig, standardmæssig dokumentation såsom et ansøgningsskema og kvittering fra enheden, der opkræver gebyret. Abbotts politikker og procedurer tillader ikke "smøringsbetalinger", som er anderledes end sådanne legitime muligheder for hurtigere behandling. Hvis du er usikker på, om en betaling for at få udført tjenesteydelser hurtigere er lovlig, bør du kontakte din leder, OEC eller Legal. SIDE 37

38 SÅDAN FUNGERER VI GAVER, FORPLEJNING OG REPRÆSENTATION Da anti-bestikkelsesprincipperne kræver, at vi aldrig tilbyder eller tilvejebringer noget, der direkte eller indirekte gavner enhver person mhp. at sikre en forretningsmæssig fordel, har vi fastlagt grænser for gaver, forplejning og repræsentation. Vores politikker og procedurer ifm. grænser for og rapportering af varemærkepåmindelser, gaver, kulturelle erkendtligheder, forplejning og gæstfrihed, er fastlagt for at sikre, at vi ikke tilvejebringer fordele, som kunne påvirke den professionelle dømmekraft. KAN JEG TILBYDE EN KULTUREL ERKENDTLIGHED TIL EN SUNDHEDSMEDARBEJDER? Spørgsmål: Må vi give en kulturel erkendtlighed til en sundhedsmedarbejder ifm. nationale eller religiøse helligdage? A: Kulturelle erkendtligheder ifm. med nationale eller religiøse helligdage kan gives mange steder under forudsætning af, at de er tilladt iht. lokale procedurer og ikke overskrider de beløbsmæssige grænser. Du bør tjekke dine lokale OEC-procedurer for at bestemme, hvilke genstande, hvis relevant, der kan gives. Vi tilbyder og giver aldrig noget, der direkte eller indirekte kan give nogen person en fordel for at sikre en forretningsfordel. SIDE 38

39 SÅDAN FUNGERER VI GAVER, FORPLEJNING OG REPRÆSENTATION FORTSAT KAN JEG TAGE IMOD EN GAVE FRA EN LEVERANDØR? Spørgsmål: Jeg har modtaget en gave fra en leverandør i løbet af helligdagene, og jeg er ikke sikker på, at jeg kan tage imod den. Hvad skal jeg gøre? A: Det afhænger af gavens karakter, dens værdi og det pågældende lands kultur. Hvis værdien af den gave, du modtager, ikke er moderat, bør du ikke tage imod den og returnere den til leverandøren med forklaringen, at vores politik ikke tillader medarbejdere at modtage dyre gaver. På den anden side, hvis gavens værdi er moderat og anses som rimelig iht. landets kultur, kan du acceptere den, og den bedste tilgang er at dele den med afdelingens medarbejdere, hvis gavens karakter tillader det. I begge tilfælde er gennemskuelighed det centrale element under sådanne omstændigheder. Derfor bør du underrette din leder om situationen, og hvis du har yderligere spørgsmål, bør du kontakte Abbott Purchasing. KAN JEG INVITERE EN SUNDHEDSMEDARBEJDER UD PÅ EN FORRETNINGSMIDDAG? Spørgsmål: Under et forretningsbesøg hos en sundhedsmedarbejder spørger salgsrepræsentanten sundhedsmedarbejderen, om de kan diskutere forretningsanliggender over en frokost. Er dette tilladt iht. vores adfærdskodeks? A: I de fleste lande er det tilladt at spise et måltid sammen med en sundhedsmedarbejder ifm. med en forretningsmæssig samtale. Du bør tjekke dine lokale OEC-procedurer for krav og beløbsmæssige grænser. SIDE 39

40 SÅDAN FUNGERER VI NØJAGTIGE REGNSKABER OG OPTEGNELSER Vi måler præstationer nøjagtigt. Vores regnskaber, interne optegnelser og dokumentation samt offentlige udtalelser skal være en nøjagtig gengivelse af indholdet af og kendsgerningerne for vores handlinger. Når vi måler og beskriver vores succeser, fiaskoer og rutinemæssige drift, skal kendsgerningerne præsenteres med tilstrækkelig sammenhæng og passende understøttelse til at forstå den ægte karakter af vores aktiviteter og transaktioner. Vores regnskabsmateriale skal overholde gældende bogføringsstandarder, lovgivning og bestemmelser samt Abbotts politikker, procedurer og kontroller. Når vi rapporterer oplysninger, såsom prisfastsættelse eller betalinger og værdigenstande leveret til læger og andre kunder, skal oplysningerne være komplette og nøjagtige. Mange regeringer over hele verden har strenge love for prisrapportering og rapportering af visse betalinger til sundhedspersonale. Disse love hjælper med at beskytte skatteyderne, som i sidste ende betaler for visse eller alle køb inden for sundhedsvæsenet. Abbott er forpligtet til at sikre, at vi tilvejebringer nøjagtige oplysninger mhp., at regeringer forsikringsgivere og andre interessenter kan træffe informerede beslutninger. HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS JEG OPDAGER EN ØKONOMISK UREGELMÆSSIGHED? Spørgsmål: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg opdager, at en person har oprettet en "uofficiel", særskilt konto, som ikke er rapporteret til Finance? A: Du bør rapportere dette til OEC, Legal eller Finance, så de kan gennemgå det. SIDE 40

41 SÅDAN FUNGERER VI OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING Vi overholder alle love, bestemmelser og Abbott-krav, der gælder for vores arbejde. Vi forventer, at alle medarbejdere overholder alle love og Abbotts politikker, procedurer, principper og standarder, herunder dette kodeks. Dette er en grundlæggende forventning og en betingelse for ansættelsen. Abbotts politikker og procedurer dækker emner med relation til vigtige aspekter af vores virksomhed, herunder sundhedsplejemæssig overholdelse, kvalitet, teknisk arbejde, told og handel, økonomi, sikkerhed, indkøb, HR og informationssystemer, for at hjælpe med at sikre, at vi overholder de mange love og bestemmelser, der regulerer vores virksomhed. Sådanne politikker og procedurer gør os i stand til at opdage, korrigere og forhindre ikke-overensstemmende aktiviteter. Som medarbejdere i en global virksomhed skal vi være opmærksomme på, at lovgivningen i et land kan være gældende for, hvordan vi arbejder i andre lande. Vi skal være opmærksomme på kravene for hver enkelt lokalitet og søge rådgivning hos Legal Division eller Office of Ethics and Compliance, hver gang vi er i tvivl om, hvilke krav der gælder. Lær mere om vores virksomhedspolitikker: abbottworld.abbott.com/ GlobalPolicy HVILKE LOVE SKAL JEG FØLGE? Spørgsmål: Der findes så mange love i verden og mit land. Hvordan skal jeg dog kunne vide, hvilke jeg skal følge og hvad de foreskriver? A: Abbotts politikker og procedurer opdateres regelmæssigt for nøjagtigt at afspejle ændringer af lovgivningen. Sørg for at følge alle relevante politikker, og henvend dig til OEC eller Legal, hvis du har spørgsmål. SIDE 41

42 SÅDAN FUNGERER VI RETFÆRDIG KONKURRENCE Vi sikrer, at alle interaktioner, som vi har med konkurrenter, er passende. Vi skal konkurrere aggressivt på markedet mhp. at opfylde vores kunders behov bedst muligt og øge værdien for aktionærerne. I kraft af dette vil vi ikke indgå i aftaler eller deltage i aktiviteter, der begrænser konkurrencen uretmæssigt. Vi er forpligtet til at overholde konkurrencelovene i alle de lande, hvori vi opererer. Disse love forbyder aftaler, der afskaffer eller forhindrer konkurrence, og gælder for mange aspekter af vores virksomhed, herunder forhold til konkurrenter, priser og salgsbetingelser for distributører og andre kunder samt markedsførings- og handelspraksisser. Konkurrencelove er meget komplicerede, og straffen for overtrædelser kan omfatte store bøder og endda fængselsstraf. Det er vigtigt, at du ikke deltager i nogen aktiviteter, der kan anses for at være konkurrenceforvridende, og at du henvender dig til Legal eller the Office of Ethics and Compliance, hvis du har nogen spørgsmål. Vi skal altid være forsigtige, når vi interagerer med konkurrenter. Du bør ikke diskutere følsomme forretningsemner såsom priser, salgsbetingelser, forretnings- eller markedsføringsplaner, avancer, omkostninger, produktionskapacitet, lagerbeholdninger eller rabatter med konkurrenter. Du bør kontakte Legal eller Office of Ethics and Compliance for specifik vejledning i love med relation til dine interaktioner med konkurrenter og for at rapportere alle upassende samtaler med konkurrenter. SIDE 42

43 SÅDAN FUNGERER VI ANVENDELIGHED Dette kodeks gælder for alle Abbotts funktionærer og medarbejdere på alle lokaliteter, hvor Abbotts divisioner og affilierede partnere opererer over hele verden Dette dokument fastlægger de handlinger, der forventes af os alle sammen, herunder eksterne enheder, der handler på Abbotts vegne, når som helst de driver forretning for Abbott. Dokumentet udgør ikke en ansættelseskontrakt. FRASKRIVELSER OG ÆNDRINGER Abbott vil offentliggøre enhver fraskrivelse eller ændring af dette kodeks i det omfang, det kræves af gældende lovgivning, bestemmelser og forskrifter. Enhver fraskrivelse af dette kodeks på vegne af en person, der er underlagt dette kodeks, kan kun udføres af koncerndirektøren (eller udpeget person) med den undtagelse, at en fraskrivelse på vegne af en direktør kræver godkendelse af revisionskomitéen i Abbotts bestyrelse. Denne kodeks gælder for alle funktionærer og medarbejdere hos Abbott over hele verden. SIDE 43

44 8RESSOURCER I DETTE AFSNIT AID til beslutningstagning Sig din mening Andre vigtige ressourcer SIDE 44

45 RESSOURCER AID TIL BESLUTNINGSTAGNING Du vil undertiden stå i situationer, hvor det kan være svært at vælge den korrekte handlemåde. Vores AID til beslutningstagning vil hjælpe dig med at stille de rigtige spørgsmål mhp. at definere en handlemåde, der understøtter Abbotts værdier. Svar Vurdere handlemåden Er det lovligt? Overholder den Abbotts politik? Er den i overensstemmelse med Abbotts værdier og kultur? I Evaluere den mulige virkning Hvordan vil dette påvirke Abbotts patienter og forbrugere? Kan dette påvirke Abbotts omdømme? (Ville du være bekymret, hvis dette blev vist i nyhederne eller som en nyhedsoverskrift?) Kan dette påvirke nogen af Abbotts andre interessenter? D Beslutte Hvis du føler dig overbevist om, at din beslutning afbalancerer interesserne for alle interessenter, kan du fortsætte. Hvis du fortsat er i tvivl om den korrekte handlemåde, kan du overveje alternativer, henvende dig til din leder, Office of Ethics and Compliance, Human Resources og/eller Legal Division. Se vores interaktive HJÆLP til beslutningstagning: abbottworld.abbott.com/ethicscompliance/cobc/pages/decision-making-aid.aspx SIDE 45

Det er op til hver enkelt af os at opbygge vores virksomhed og omdømme ved at overholde de højeste, etiske standarder.

Det er op til hver enkelt af os at opbygge vores virksomhed og omdømme ved at overholde de højeste, etiske standarder. Adfærdskodeks Kære kollega: Jeg er glad for at kunne præsentere vores adfærdskodeks. Dette er et yderst vigtigt dokument, da det beskriver vores virksomheds forventninger til alle medarbejdere, når vi

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06 Patientforeningen Lungekræft Sekretarieat Virkelyst 1 4420 Regstrup Att: Formand Alice Skjold Braae Ansøgning om økonomisk støtte til Patientforeningen Lungekræft 7. juni 2013 Kære Alice I forlængelse

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Etiske Principper og Standarder

Etiske Principper og Standarder Etiske Principper og Standarder Vi bygger vores kodeks på højt niveau af forskning og praksis Coaching er et ligeværdigt og synergifuldt partnerskab 1 Etiske Principper Dette kodeks angiver en bred række

Læs mere

AstraZeneca Etiske Kodeks Værdier, Adfærd og Politikker

AstraZeneca Etiske Kodeks Værdier, Adfærd og Politikker AstraZeneca Etiske Kodeks Værdier, Adfærd og Politikker Vores etiske kodeks definerer vores værdier på arbejdet og vejleder vores adfærd for at levere livsforandrende lægemidler VI FØLGER VIDENSKABEN VI

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Ballerup, den 11. Juni 2013 Kære Karen Binger Holm I forlængelse af ansøgning fra Danmark Bløderforening herefter benævnt Ansøgeren,

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

Etisk kodeks Maj 2016

Etisk kodeks Maj 2016 Idégrundlag hoej.dk A/S er grundlagt i 2005 ud fra en ide om, at dødsfald skal kunne kommunikeres og være tilgængelige på tryk og på internettet for efterladte, venner og bekendte - lokalt og globalt.

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Univars styrende principper

Univars styrende principper Adfærdskodeks Vores vision En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Førende i verden inden for kemisk distribution med uovertrufne forbindelsesmuligheder mellem kunder og leverandører.

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

NEPCon Politik for anti-korruption

NEPCon Politik for anti-korruption NEPCon Politik for anti-korruption 1 Politikker for anti-korruption 13. september 2015 13. september 2015 1. Definitioner Svindel er en generel betegnelse for en uærlig, uetisk eller ulovlig handling eller

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE 1 INTRODUKTION TIL RETNINGSLINJERNE MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE EG ønsker at drive virksomhed uden at benytte sig af bestikkelse eller andre former for

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Vores vision. En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde.

Vores vision. En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Adfærdskodeks Vores vision En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Førende i verden inden for kemisk distribution med uovertrufne forbindelsesmuligheder mellem kunder og leverandører.

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Adfærdskodeks for virksomheden

Adfærdskodeks for virksomheden Adfærdskodeks for virksomheden Kære kollega: Hver dag hjælper vores beslutninger og handlinger med at skabe vores virksomheds omdømme og fremtidige succes. Det er op til os, som AbbVie medarbejdere, at

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG]

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER 2015 UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING 2. APPLUS+ VÆRDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJER SIKRER VORES VÆRDIER 3.1. Hvad er formålet med retningslinjerne?

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE

LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE Vores værdier Vi, kvinder og mænd i Northrop Grumman, retter os efter følgende værdier. Vi ønsker, at vore beslutninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej ANTI-KORRUPTION At vælge den rigtige vej KORRUPTION Der er stigende fokus på virksomheders forebyggelse af korruption og bestikkelse, og for mange danske virksomheder er det en udfordring at holde sig

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler European Mentoring & Coaching Council Etiske regler Introduktion EMCC European Mentoring & Coaching Council - er etableret med det formål at fremme best practices og sikre, at de højest mulige standarder

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

ESSILOR PRINCIPPER. Vores principper stammer fra nogle af Essilors definerende egenskaber:

ESSILOR PRINCIPPER. Vores principper stammer fra nogle af Essilors definerende egenskaber: ESSILOR PRINCIPPER I vort professionelle liv deler vi alle Essilors ansvar og omdømme. Derfor skal vi kende og overholde de principper, som gælder for alle. Det betyder, at vi skal forstå og dele de værdier,

Læs mere