Kvindekamp og de pæne piger - historien om Dansk Sygeplejeråds stormomsuste start og forhold til kvindebevægelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvindekamp og de pæne piger - historien om Dansk Sygeplejeråds stormomsuste start og forhold til kvindebevægelsen"

Transkript

1 Kvindekamp og de pæne piger - historien om Dansk Sygeplejeråds stormomsuste start og forhold til kvindebevægelsen Dansk Sygeplejehistorisk Museum

2 Kvindekamp og de pæne piger - historien om Dansk Sygeplejeråds stormomsuste start og forhold til kvindebevægelsen. Forsidebillede: Demonstration på Strøget 1970 Copyright Dansk Sygeplejehistorisk Museum og Dansk Sygeplejehistorisk Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse er kun tilladt med angivelse af kilde. Marts 2015

3 Forord I 1915 fik danske kvinder stemmeret. Det er i dag en selvfølge, men den gang lå der mange års politisk arbejde nationalt og internationalt bag den grundlovsændring, der gav kvinder ret til at stemme og til at stille op til Folketing og Landsting på lige fod med mændene. I andre lande udviklede kampen for kvindelig valgret sig til ret militante aktioner, men i Danmark valgte kvindebevægelsen at gå mere pædagogisk til værks ved at bevidstgøre kvinder og offentligheden gennem foredrag og oplysningskampagner. Dansk Sygeplejeråd blev stiftet i 1899 af en af tidens fremtrædende kvindesags- og valgretskvinder, Charlotte Norrie. Hun var ikke fuldt uddannet sygeplejerske, men interesserede sig for sygeplejen og uddannelsen af sygeplejersker. Hendes drivkraft var et ønske om at samle sygeplejerskerne som en stand med en professionel uddannelse og samfundsmæssig status. Derudover ville hun knytte de danske sygeplejersker til kvindesagen både nationalt og internationalt. Det gik ikke helt, som hun havde planlagt. Hun stiftede Dansk Sygeplejeråd i 1899, men blev væltet som formand efter bare tre måneder. De danske sygeplejersker ville have en anerkendt sygeplejerske som formand, og de var ikke vilde med tilknytningen til kvindesagen. I årene efter koncentrerede Dansk Sygeplejeråd sig om de vigtigste mål: En treårig uddannelse og deraf følgende statsautorisation. Kvindesag og valgret var ikke på dagsordenen, så længe de andre mål krævede den nye forenings koncentration og kræfter. Dansk Sygeplejeråd holdt derfor afstand til kvindesagen og også til Charlotte Norrie i mange år. Hun fik dog lidt oprejsning ved 25-års jubilæet i 1924, hvor hun blev æresmedlem af Dansk Sygeplejeråd. Charlotte Norrie har ikke rigtigt fået den anerkendelse for at stifte Dansk Sygeplejeråd efter internationalt mønster, som hun fortjener. Hun blev overskygget af de efterfølgende formænd, Henny Tscherning og Charlotte Munck, de to store pionerer inden for dansk sygepleje. I 100-året for den kvindelige valgret har vi en anledning til at hylde hende som den fremsynede stifter af Dansk Sygeplejeråd. Det ville glæde hende at se, at vi i dag er en synlig og fremtrædende aktør i debatten om ligeløn og ligestilling. Grete Christensen Formand for Dansk Sygeplejeråd Formand for bestyrelsen for Dansk Sygeplejehistorisk Museum 3

4 Charlotte Norrie ( ) den oversete grundlægger af Dansk Sygeplejeråd Charlotte Harboe (senere gift Norre) var datter af en generalmajor, og hun så meget tidligt sig selv som en viljestærk og magtsøgende kvinde. Egenskaber, der ikke var i tråd med tidens kvindeideal arbejdede hun som privatlærerinde, men hun ønskede sig en fremtid som lærerinde i elementær sygepleje og nødhjælp. I 1880 arbejde hun derfor uden løn på Almindelig Hospital i København og supplerede bagefter på Dronning Louises Børnehospital. Hun fik imidlertid aldrig en egentlig sygeplejerskeuddannelse. I 1885 giftede hun sig med stabslæge Gordon Norrie, med hvem hun fik to børn. Sammen med sin mand holdt hun kurser for kvinder i nødhjælp og elementær sygepleje. Charlotte Norrie var kritisk over for den tids sygeplejerskeuddannelse og agiterede for oprettelse af deciderede sygeplejeskoler. Hun var aktiv i i Dansk Kvindesamfund og stod bag stiftelsen af Danske Kvinders Nationalraad, som hun senere blev formand for. Her var hun var fortaler for, at alle voksne kvinder skulle have stemmeret. Som delegeret ved ICW s kongres 1899 i London blev Charlotte Norrie medstifter af International Council of Nurses (ICN), som blev dannet af en gruppe aktive kvindesagsforkæmpere.. Da hun kom hjem, stiftede hun den 21. juli 1899 Dansk Sygeplejeråd, men måtte gå af som formand tre måneder senere. På trods af bruddet med Dansk Sygeplejeråd fortsatte Charlotte Norrie som dansk delegeret i ICN. Dansk Sygeplejeråd lagde afstand til hende i mange år, men hun fik lidt Charlotte Norrie ( ) 4

5 oprejsning, da hun ved foreningens 25-års jubilæum blev udnævnt til æresmedlem. Charlotte Norrie fortsatte sit engagement i kvindesags- og valgretsbevægelsen. I 1904 var hun i Berlin, hvor hun var med til at stifte International Woman Suffrage Alliance, og da kvindernes valgret var gået igennem i 1915, blev Charlotte Norrie medstifter af Kvinde-Vælger-Klubberne, hvor hun var formand indtil Formålet var at gøre Højre- og Venstre-kvinder bedre egnede til at stemme og stille op til valg. I 1920 gik Charlotte Norrie igen ind i undervisning i sygepleje og nødhjælp med oprettelsen af Ejra-skolen, der havde til formål at uddanne et hjælpekorps af kvinder med kendskab til sygepleje. Korpset skulle træde til i krisesituationer, for eksempel under epidemier, uden at gå de uddannede sygeplejersker i bedene. Hun mente, at kvinder også burde have en form for værnepligt i form af en pligt til ulønnet og frivillig samfundstjeneste. Charlotte Norrie stifter Dansk Sygeplejeråd Da Charlotte Norrie i 1899 skulle deltage i kvindekonferencen i London i juni 1899, bad sygeplejerskerne på Kommunehospitalet i København hende undersøge, hvordan de engelske sygeplejersker havde organiseret sig i British Nurses Association. Hun tog af sted, udstyret med et brev underskrevet af 121 københavnske sygeplejersker for at kunne dokumentere, at hun handlede på de danske sygeplejerskers vegne. På kvindekongressen havde sygeplejerskerne deres egen møderække, og den engelske syge- Henny Tscherning ( ) 5

6 plejerskeformand Ethel Bedford Fenwick foreslog, at der blev stiftet en international sygeplejerskeorganisation, International Council of Nurses. Forslaget blev begejstret vedtaget af deltagerne. Således inspireret rejste Charlotte Norrie hjem og gik straks i gang med at etablere Dansk Sygeplejeråd. Ved det stiftende møde blev hun valgt som formand, men hun blev hurtigt anklaget for at have kuppet foreningen og ikke selv havde den nødvendige uddannelse som sygeplejerske til at være medlem af og slet ikke formand for det nye Dansk Sygeplejeråd. Hun blev også kritiseret for at blande sygeplejesagen sammen med kvindesagen. De protesterende sygeplejersker kontaktede Henny Tscherning, der var uddannet på Kommunehospitalet i 1978, to år efter at den nye sygeplejerordning var startet. Året efter blev hun udnævnt til plejemoder, en ledende stilling. Henny Tscherning arbejdede på Kommunehospitalet til 1886, hvor hun giftede sig med kirurg E.A. Tscherning. Hun var derfor ikke aktiv sygeplejerske, da hun blev inviteret til at deltage i et protestmøde. Mødet resulterede i en protestskrivelse, der slog fast, at man ikke var imod en forening for sygeplejersker, men mod måden den var blevet dannet på - og mod formanden. Sygeplejeelev på Rigshospitalet En billig og fleksibel arbejdskraft. 6

7 Charlotte Norrie overvejede at trække sig som formand, men hun blev i første omgang overtalt af bestyrelsen til at blive. I oktober 1899 besluttede hun imidlertid at kaste håndklædet i ringen efter kun tre måneder på formandsposten. Konflikten i den nye forening blev løst på en ny stiftende generalforsamling i oktober 1899, hvor Henny Tscherning blev enstemmigt valgt som formand. Den officielle forklaring var, at Norrie ikke var sygeplejerske, mens Tscherning var en fagligt anerkendt sygeplejerske og plejemoder fra Kommunehospitalet. Da Henny Tscherning blev formand, lagde hun stærk afstand til International Council of Nurses (ICN), Dansk Kvinderåd og hele kvindesagen. Henny Tscherning gjorde det helt klart, da hun i Politiken skrev: Sygeplejerskesagen bør staa paa egne ben og har absolut intet med Kvindeemancipationen at gøre. Udadtil var begrundelsen, at Dansk Sygeplejeråd snævert ville koncentrere sig om arbejdet for en treårig uddannelse og statsautorisation, men bag anes modstanden mod Charlotte Norrie og hele kvindesagen. Det kom til at præge Dansk Sygeplejeråds politik og manglende engagement i kvindesag og valgret i hele Tschernings formandsperiode og efterfølgende Charlotte Muncks Sygeplejerske bader sine trætte fødder efter endt arbejdsdag. Billedbladet nr

8 Sygeplejersker pudser kobbertøj på Bispebjerg Hospital, ca Sygeplejeelever på Herning Sygehus, i gang med gulvvasken på en børnestue ca

9 FØR: Dansk Sygeplejeråds forhold til kvindesag og valgret I årene op til 1915 deltog Dansk Sygeplejeråd ikke aktivt i kampen om kvindernes valgret til Folketing og Landsting. Men Dansk Sygeplejeråd støttede diskret op om kvindelig valgret og valgbarhed til kommunalråd. Man mente, at man med sygeplejersker i de kommunale råd kunne arbejde for forbedring af sygeplejerskernes vilkår. Da kvinder fik kommunal valgret i 1908, erfarede Dansk Sygeplejeråd imidlertid, at sygeplejerskernes krav blev modarbejdet af andre kvindelige kommunalpolitikere. Det styrkede Dansk Sygeplejeråds mistillid til kønspolitikken som en farbar vej. Det blev efterfølgende bekræftet i Folketinget, hvor Dansk Sygeplejeråds krav om statsautorisation frem til 1933 indædt blev modarbejdet af en kvindelig venstrepolitiker. Henny Tscherning gik ganske vist med i kvindeoptoget til Amalienborg for at takke Christian 10. den 5. juni 1915, og det samme gjorde diakonisser fra Diakonissestiftelsen, men ingen af parterne har efter kilderne at dømme gjort noget for valgretssagen. Op gennem det meste af 1900-tallet har kvindesag og feminisme aldrig været et bevidst indsatsområde for Dansk Sygeplejeråd. Indirekte har der været markante sager Sygeplejeelever i demonstration på Strøget

10 og diskussioner om sygeplejen som kald, sygeplejerskernes arbejdstid og ret til ægteskab, og i erne var der tilløb til enkelte markeringer blandt de yngre sygeplejersker. Men i det store hele har sygeplejerskerne fra starten været middelklassens pæne piger, der ikke interesserede sig synderligt for kvindesagen, og feministerne har derfor heller ikke betragtet sygeplejersker og deres vilkår som et felt, der var værd at beskæftige sig med. NU: Dansk Sygeplejeråds syn på kvindesag og ligestilling I dag er Dansk Sygeplejeråd en vigtig aktør i kampen for ligeløn og ligestilling Lønforskellen mellem mænd og kvinder er i dag i snit 18 pct. Hvis man sammenligner faggrupper med samme uddannelsesniveau, er forskellen mellem fx sygeplejersker og mandsdominerede fag endnu større. Derfor arbejder Dansk Sygeplejeråd løbende for, at sygeplejersker skal have en løn, der afspejler deres uddannelse og ansvar. Kvindelige sygeplejersker bruger i gennemsnit 13 timer på husarbejde ugentligt og 36 timer på arbejdsmarkedet Sygeplejerskernes mænd bruger til sammenligning 8,3 timer ugentligt i gennemsnit på husarbejde, mens de bruger 41,6 timer på arbejdsmarkedet 79 procent af alle offentligt ansatte er kvinder 95 procent af alle sygeplejersker er kvinder Lønforskellen mellem mænd og kvinder med samme uddannelsesniveau er ca. 18 pct. til mændenes fordel. Efterlysning: Flere mandlige sygeplejersker Efter mange og lange drøftelser i 1950 mellem Rigshospitalet og i Undervisningsministeriet blev det besluttet, at der på forsøgsbasis skulle ansættes mandlige elever på Rigshospitalets sygeplejeskole. De kom alle fra Diakonouddannelsen i Århus., en skole, der uddannede unge mænd til at gå ind i kristeligt, socialt og humanitært arbejde. Man skulle dengang gerne skulle have været et halvt år i huset forud for optagelse på en sygeplejeskole. Da alt forefaldende arbejde på Diakonskolen som madlavning, rengøring, vedligeholdelse af skolen mv. var en del af diakonelevernes uddannelse, var det en god læreplads for de vordende sygeplejeelever, der ikke kunne møde med erfaring som husassistent. Da mange diakoner søgte ind på sygehjem for handicappede, blev der på skolen bl.a. 10

11 også undervist i sygeplejefag, og Diakonhøjskolen blev derfor godkendt som sygeplejeforskole for vordende sygepleelever. Inden de mandlige diakoner forlod skolen, blev de gjort opmærksomme på, at de kun var pionerer, samt at det var et eksperiment, hvis udfald ville afhænge af deres indsats. Ved uddannelsens start i 1951måtte de syv mænd skrive under på, at de kunne risikere ikke at få autorisation efter endt uddannelse, og der gik adskillige måneder efter deres dimission i 1954, før det blev løst. Grunden var, at der i Lov om Sygeplejersker stod hun. Det problem blev klaret ved, at hun blev streget over og rettet med blæk. Siden da har andelen af mandlige sygeplejersker været nogenlunde konstant på ca. 3 pct. I 1970 erne bølgede ligestillingsdebatten, og i mange fag forsvandt de kvindelige titler som lærerinde, forstanderinde, skuespillerinde osv. Der var også debat om, hvorvidt sygeplejersketitlen skulle laves om til fx sygeplejer, men Dansk Sygeplejeråds daværende formand Kirsten Stallknecht holdt på, at selve titlen var en lovbeskyttet titel, som man kun kunne opnå med tre års uddannelse og statsautorisation. De første mandlige sygeplejersker på Rigshospitalet

12 Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K Telefon

150 år med professionel sygepleje Sygeplejens historie i Danmark. Af Gunilla Svensmark og Susanne Malchau Dietz

150 år med professionel sygepleje Sygeplejens historie i Danmark. Af Gunilla Svensmark og Susanne Malchau Dietz 150 år med professionel sygepleje Sygeplejens historie i Danmark Af Gunilla Svensmark og Susanne Malchau Dietz 150 år med professionel sygepleje - sygeplejens historie i Danmark Af Gunilla Svensmark og

Læs mere

Psykiatriens kamp mod ventelister er uforsvarlig

Psykiatriens kamp mod ventelister er uforsvarlig SYGEPLEJERSKEN DANISH JOURNAL OF NURSING NR. 8 22. JUNI 2015 115. ÅRGANG Vinder af Kirsten Stallknecht Prisen Psykiatriens kamp mod ventelister er uforsvarlig Hjælp patienter med apopleksi og inkontinens

Læs mere

Kvinders valgret. frihed, lighed og stemmeret

Kvinders valgret. frihed, lighed og stemmeret Kvinders valgret frihed, lighed og stemmeret Demokrati men ikke for alle Demokrati betyder folkestyre. I dag forstår vi i Danmark et folkestyre som et samfund, hvor folket skal styre, og hvor den politiske

Læs mere

279 ud af de 894 kvinder, der i perioden

279 ud af de 894 kvinder, der i perioden 53 FAG- FORENINGS KVINDER I PARTI- POLITIK Af Karin Sandvad 279 ud af de 894 kvinder, der i perioden fra 1909 til ca.1950 blev valgt ind i de kommunale råd, var socialdemokrater. Det var langt flere, end

Læs mere

Julemærkesanatoriet - bygningernes historie fra tuberkulosesanatorium til sygeplejemuseum og 4-stjernet hotel

Julemærkesanatoriet - bygningernes historie fra tuberkulosesanatorium til sygeplejemuseum og 4-stjernet hotel Julemærkesanatoriet - bygningernes historie fra tuberkulosesanatorium til sygeplejemuseum og 4-stjernet hotel Koldingfjord - bygningernes historie - fra julemærkehjem til sygeplejemuseum og 4-stjernet

Læs mere

Relationerne mellem arbejderbevægelsen

Relationerne mellem arbejderbevægelsen 36 FAGBE- VÆGELSEN OG DE KVINDE- LIGE INDUSTRI- ARBEJDERE af Marianne Rostgaard I perioden 1890 til 1914 var kvinders arbejde i fabrikkerne til debat, både i offentligheden, i arbejderbevœgelsen som helhed

Læs mere

CLARA ZETKIN (1857 1933)

CLARA ZETKIN (1857 1933) 29 CLARA ZETKIN (1857 1933) et portræt Af Birgitte Possing Clara Zetkin var den ledende skikkelse i den internationale socialistiske kvindebevægelse i begyndelsen af 1900-tallet. Hun portrætteres gerne

Læs mere

VerdensKulturCentret 8. marts 2011

VerdensKulturCentret 8. marts 2011 Op mod 50 kvinder og tre mænd var den 8. marts mødt op i VerdensKulturCentret til debat om det 'dobbelte glasloft' for kvindelige ledere med etnisk baggrund - kvindekamp eller etnisk kamp? I anledningen

Læs mere

Dansk Kvindesamfund. - kvindesyn, mål og midler i slutningen af 1800-tallet. Udarbejdet af:

Dansk Kvindesamfund. - kvindesyn, mål og midler i slutningen af 1800-tallet. Udarbejdet af: Dansk Kvindesamfund - kvindesyn, mål og midler i slutningen af 1800-tallet Udarbejdet af: Nina Christine Lundbye Kirstine Kaasgaard Poulsen Mette Liv Skovgaard Vejleder: Anette Warring Historie 1. Modul,

Læs mere

Normalt kredses der mest om forholdene

Normalt kredses der mest om forholdene 22 ARBEJDERHISTORIE NR. 3 2013 LÆRLINGE- OPRØR I FAG- BEVÆGEL- SEN: LLO og Faglig Ungdom 1966-1979 Af Knud Holt Nielsen Normalt kredses der mest om forholdene på universiteterne og perioden 1968-1971,

Læs mere

SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 13. ÅRG. NR. 37 SEPTEMBER 2009 ISSN 1603-9599

SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 13. ÅRG. NR. 37 SEPTEMBER 2009 ISSN 1603-9599 1 SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 13. ÅRG. NR. 37 SEPTEMBER 2009 ISSN 1603-9599 INDHOLD Leder Af Susanne Malchau Dietz Fagligt stof Sundhedsplejerskeinstitutionens dannelse et nyt princip i den danske velfærdsstat

Læs mere

Normaliseringen og lærerne

Normaliseringen og lærerne Normaliseringen og lærerne Lærerforeningens ageren i normaliseringens periode Af fhv. skoleinspektør Lasse Rydberg En bog til afslutning For 25 år siden udgav det, der dengang hed Åndssvageforsorgens Lærerforening

Læs mere

FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Pionererne

FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Pionererne FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Pionererne De første formænd Kabellodder A. Jensen er formand fra 19. marts 1899 til 18. juni 1901 for det nystiftede Københavns kommunale Arbejderforbund. Sprøjtefører

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Sygeplejerske. - en verden af muligheder

Sygeplejerske. - en verden af muligheder Sygeplejerske - en verden af muligheder 1 Sygeplejerske - en verden af muligheder Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Shultz ISBN 87-7266-310-3 Grafisk Enhed

Læs mere

Kære læser. God fornøjelse. Hansina Djurhuus, gæsteredaktør

Kære læser. God fornøjelse. Hansina Djurhuus, gæsteredaktør Lederskab: Afrikas kvinder er for alvor på vej ind i den politiske elite. Lønkommissionen: Det handler om retfærdighed. Myte: Kvinder er dårlige til at forhandle løn. Nummer 2. Årgang 126. April 2010 Den

Læs mere

Siden fagbevægelsens første dage har de

Siden fagbevægelsens første dage har de 73 KØN OG KLASSE KAMP OG KOM- PROMIS Historien om de faglige klubber på Radiometer ca. 1960-1994 1 Af Vibeke Kold Har kvinder og mænd fælles interesser på fabriksgulvet? Har faglærte og ikke-faglærte?

Læs mere

SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 7. ÅRG. NR. 22 AUGUST 2004. ISSN 1600-7727

SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 7. ÅRG. NR. 22 AUGUST 2004. ISSN 1600-7727 SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 7. ÅRG. NR. 22 AUGUST 2004. ISSN 1600-7727 INDHOLD Leder Fagligt stof Notes on Nursing - Florence Nightingale og victoriatidens arbejderkvinde af Jette Lauritzen Cornelia Petersen

Læs mere

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Uddannelsesudvalget (2. samling) B 61 - Bilag 4 Offentligt Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Frisørkæder bag korte diplomuddannelser med ringe fagligt niveau og dårlige jobudsigter - frisørmestre

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 TEKSTER

GRUNDLOVEN 1915 TEKSTER GRUNDLOVEN 1915 TEKSTER DA DEMOKRATIET BLEV TIL I DANMARK Den 5. juni 1849 gik Danmark fra enevælde til demokrati. Enevælde vil sige, at der er en konge, der regerer over landet. Når Danmarks Frederik

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr.

Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr. Nyt Nr. 31 / August 2013 4 skarpe Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen interview Solvej fandt råd og netværk i LEDER spørgsmål og svar Vi møder de unge forældre helt fordomsfrit og lige der, hvor

Læs mere

Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse er kun tilladt med angivelse af kilde.

Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse er kun tilladt med angivelse af kilde. LIGELØN LIGELØN Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Dansk Sygeplejeråd ISBN 978-87-7266-065-3 Grafisk Enhed 09-105 Copyright Sundhedskartellet 2009 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk

Læs mere

K O MmagasinET BERØMT BEDRE ANDERS HAR EN MISSION: magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010

K O MmagasinET BERØMT BEDRE ANDERS HAR EN MISSION: magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010 KOMMUNIKATION OG SPROG 40 ÅR DA MUKHTAR HAVDE FØDSELSDAG OG BLEV BERØMT NINA & NICKY ANDERS HAR EN MISSION:

Læs mere

Stud.Jur. TEMA: Kvinders valgret - 100 år

Stud.Jur. TEMA: Kvinders valgret - 100 år Stud.Jur. NR. 2 Maj 2015 Stud.Jur. TEMA: Kvinders valgret - 100 år Retshistorie, ligestilling og status anno 2015. Stud.Jur. sætter i denne udgave fokus på 100- året for kvinders valgret og hylder kvinderne

Læs mere

Omsorgens nye hænder

Omsorgens nye hænder Kina: Mænd gider ikke netværke med dem, og de får de dårligste job. Læs førstehåndsberetning om kvindeliv i verdens nye stormagt. Bryster: 17-årige Maria Høeg fik sat Danmark på den anden ende, da hun

Læs mere