Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mangfoldighedsindsatsen kort og godt"

Transkript

1 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø

2 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

3 FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler mangfoldigheden i arbejdsstyrken. Mangfoldighedsindsatsen skal medvirke til at styrke Region Midtjylland som en attraktiv, mangfoldig og rummelig arbejdsplads. Denne pjece er en kort udgave af mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland, som er behandlet i MEDsystemet og godkendt af regionsrådet i maj Mangfoldighedsindsatsen for Region Midtjylland skal ses i sammenhæng med den overordnede fælles personalepolitiske ramme, som fremgår af Ledelsesog Styringsgrundlaget, MEDaftalen og personalepolitikken. Pjecen henvender sig til alle, som er interesseret i at få en kort orientering om arbejdet med mangfoldighed; herunder ligestilling, etnisk ligestilling og handicap, som er de tre hovedindsatsområder i mangfoldighedsindsatsen for Region Midtjylland. Rapporten vedr. mangfoldighedsindsatsen kan ses i sin fulde udstrækning, inkl. forskelligt supplerende materiale på hjemmesiden: Begrebet mangfoldighed dækker over forskel i alder, etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, helbred og race 1. Mangfoldighed omfatter også uddannelsesbaggrund, livssituation, erhvervserfaring, geografisk tilhørsforhold mv. 1 Definitionen er et uddrag fra Lov om Ligebehandling Mangfoldighedsindsatsen kort og godt 3

4 FORMÅL Mangfoldighedsindsatsen har to væsentlige aspekter: Personalepolitisk handler det om at fremme en mangfoldig arbejdspladskultur, som prioriterer ligestilling, etnisk ligestilling og handicap. Denne målsætning bygger dels på en tankegang om lige ret for alle og dels en forestilling om, at mangfoldighed vil være en styrke for Region Midtjylland. Målgruppen for mangfoldighedsindsatsen Alle ansatte i Region Midtjylland er omfattet af mangfoldighedsindsatsen. Mangfoldighedsindsatsen understøtter ligeledes indsatsen for at indsluse ledige, herunder særligt udsatte grupper, som ønsker beskæftigelse på regionens arbejdspladser. Arbejdsmarkedspolitisk og samfundsøkonomisk handler det om at virkeliggøre et samfundsmæssigt ansvar. Eksempelvis i forhold til en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder, integration og fastholdelse af medarbejdere med en anden etnisk baggrund, samt at fremme mulighederne for at beskæftige personer med nedsat arbejdsevne/handicap på regionens arbejdspladser. For at fremme opfyldelsen af disse målsætninger vil Region Midtjyllands mangfoldighedsindsats bidrage til mangfoldighed inden for alle områder. 4 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

5 POLITIKKEN Mangfoldighedsindsatsen tager udgangspunkt i personalepolitikken. Region Midtjylland ønsker ligestilling på alle områder, og at ledere og medarbejdere medvirker til at fremme og forankre dette. Personalepolitikken understreger: Mangfoldighed i personalegruppen giver os viden, erfaring og inspiration til at opgaverne løses mest hensigtsmæssigt. Derfor har vi behov for ansatte i alle aldre og med forskellig baggrund. Vi respekterer, at menneskers vilkår varierer i forskellige livsfaser og livssituationer. Både ledere og medarbejdere viser derfor stor rummelighed og fleksibilitet, når en medarbejder har behov for ændrede arbejdsvilkår. Arbejdet med mangfoldighed er en vekselvirkning mellem at arbejde med mangfoldighed i bred betydning og samtidig være opmærksom på særlige målgrupper. Udfordringen er således at kombinere den generelle indsats med den mere specifikke indsats rettet mod særlige grupper. Mangfoldighedsindsatsen kort og godt 5

6 HOVEDINDSATSOMRÅDER Ligestilling Ligestilling mellem kønnene indebærer, at mænd og kvinder har lige rettig heder, muligheder og pligter. Med henblik på at Region Midtjylland skal arbejde helhedsorienteret med køns ligestilling, er det vigtigt at se på kønsfordelingen ved ansættelser. Det er Region Midtjyllands mål: XXat medvirke til at skabe en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd på regionens arbejdspladser, XXat arbejde med nye initiativer, f.eks. fokus på rekruttering af mænd i typiske kvindefag, XXat følge udviklingen vedr. kønsligestilling. Etnisk ligestilling Etnisk ligestilling betyder, at alle uanset oprindelse og kulturel baggrund har lige rettigheder, muligheder og pligter. Det er Region Midtjyllands mål: XXat andelen af medarbejdere med anden etnisk baggrund skal afspejle det lokale arbejdsmarked og de enkelte fagområder, XXat fremme en positiv holdning til ansættelse af medarbejdere med en anden etnisk baggrund, XXat følge udviklingen vedr. etnisk ligestilling. Handicap Region Midtjylland vil som ansvarlig arbejdsgiver tilstræbe at skabe rummelige arbejdspladser, som kan bidrage til, at handicappede har en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er Region Midtjyllands mål: X X at fremme mulighederne for beskæftigelse for personer med handicap, X X at bruge personalepolitikkens muligheder aktivt, herunder Det Sociale Kapitel, XXat bidrage til, at der ikke findes fysi sk og holdningsmæssig barriere for handicappedes lige adgang til regionens arbejdspladser, bygninger og elektroniske medier. 6 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

7 ROLLER OG ANSVAR Organisationen Region Midtjylland har ansvar for i videst muligt omfang at skabe hensigtsmæssige rammer og støttemuligheder, således at mangfoldighedsindsatsen kan omsættes såvel regionalt som lokalt på de enkelte arbejdspladser. På en social ansvarlig arbejdsplads har lederne og medarbejderne et fælles ansvar for trivsel og udvikling på arbejdspladsen. Det fælles ansvar gælder også, når mangfoldighedsindsatsen skal føres ud i livet. Foto fra Århus Universitetshospital, Skejby s folder om personalepolitik Foto: John Kristensen, Århus Universitetshospital, Skejby Ledelsens ansvar understreges i Ledelses- og Styringsgrundlaget. God ledelse, velkvalificerede medarbejdere, nytænkning og et velfungerende samarbejde mellem ledelse og medarbejdere er altafgørende for, at regionen kan nå sine mål og dermed fremstå som en markant aktør i den offentlige sektor. Ledelsen skal i samspil med medarbejderne sørge for at ansætte kvalificerede medarbejdere, der kan løse de fremtidige opgaver og samtidig bidrage til at fremme mangfoldigheden. Medarbejderne bør udvise medansvar for, at mangfoldighedsindsatsen lykkes. Det sker bl.a. ved, at medarbejderne inddrages i rekrutteringen, introduktionen og i særdeleshed i det daglige samarbejde med den nye medarbejder, hvilket fordrer rummelighed og fleksibilitet i opgavevare tagelsen. Mangfoldighedsindsatsen kort og godt 7

8 FAKTA Konsulentbistand Til at understøtte regionens arbejdspladser i arbejdet med mangfoldighed er der ansat en mangfoldighedskonsulent i Koncern HR. Konsulenten tilbyder konsulentbistand og koordinering til interne og eksterne samarbejdspartnere vedr. såvel projektudvikling som i løsning af enkeltsager. Konsulentbistanden tilbydes som udgangspunkt i et tæt samarbejde med de lokale HR enheder og stabene. Mangfoldighedskonsulenten kan understøtte aktiviteter på Region Midtjyllands arbejdspladser, igangsætte initiativer og projekter f.eks. etablering af erfagrupper, afholdelse af kurser og temadage eller indgå som sparringspartner i konkrete arbejdspladsprojekter. Kontakt mangfoldighedskonsulenten Anders K. Kristensen Region Midtjylland, Koncern HR Skottenborg 26, 8800 Viborg Tlf Mail: Grafisk Service Region Midtjylland Skottenborg 26 DK-8800 Viborg

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Nyhedsbrev om Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland

Nyhedsbrev om Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland s Nyhedsbrev! Mangfoldighedsindsatsen Region Midtjylland Nr. 7 Årgang 3 November 2009 I dette nummer bl.a.: Mangfoldighedsindsatsen Rekruttering Kurser og seminarer Nyt vedr. ligestilling - etnisk ligestilling

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Randers Kommunes personalepolitik

Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Intro... 4-5 Forord... 6-7 Om personalepolitikken... 8-9 Bærende værdier... 10-13 Den attraktive arbejdsplads... 14-17 Rekruttering

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Miljøministeriets HR-strategi

Miljøministeriets HR-strategi Miljøministeriets HR-strategi Miljøministeriet Ministeren Departementet Center for Koncernforvaltning Skov- og Naturstyrelsen Miljøstyrelsen Kort & Matrikelstyrelsen By- og Landskabsstyrelsen Naturklagenævnet

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.)

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) Generelle bemærkninger Finansministeriet og Offentligt Ansattes

Læs mere

3. UDKAST. 12. juni 2007. Indledning

3. UDKAST. 12. juni 2007. Indledning 12. juni 2007 3. UDKAST Indledning God offentlig service spiller en central rolle i et moderne velfærdssamfund. Den offentlige sektor bidrager til uddannelse, velfærd og tryghed. Det er med til at sikre

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Fagligt og Politisk Grundlag - 2007

Fagligt og Politisk Grundlag - 2007 Fagligt og Politisk Grundlag - 2007 VERSION 4 Behandlet af hovedbestyrelsen d. 14. juni 2007. Indholdsfortegnelse: Linie 1-18 Indledning - - - - 20-45 Værdier - - - - 47-68 Medlemsdemokrati - - - - 70-105

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret juni 2015 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv Uddannelse, erhverv, beskæftigelse - og selve arbejdspladsen har stor betydning for de fleste mennesker. Arbejdet eller erhvervet er i høj grad med til at skabe identitet for den enkelte, ligesom dette

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere