NYBRUD. Else Marie Bukdahl. kvindelige studerende og undervisere på Kunstakademiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYBRUD. Else Marie Bukdahl. kvindelige studerende og undervisere på Kunstakademiet 1980-2007"

Transkript

1 NYBRUD kvindelige studerende og undervisere på Kunstakademiet Else Marie Bukdahl Det Kongelige Danske Kunstakademi blev oprettet i 1754 og har indtil i dag været præget af et netværk af udviklinger, der snart er forløbet harmonisk, snart har karakter af voldsomme oprør eller hårde opbremsninger. Men Akademiet har alligevel været præget af to overordnede målsætninger, der første gang blev formuleret af Leonardo de Vinci, som i renæssancens gyldne dage fik ideen til at oprette kunstakademier for også derigennem at hæve billedkunstnernes kulturelle og sociale status. Disse målsætninger blev dog ikke altid virkeliggjort. De kan bedst beskrives som energiske forsøg på at skabe et frugtbart samspil ikke alene mellem tradition og nybrud, men også mellem de billedkunstneriske aktiviteter, digtningen og de teoretiske og historiske discipliner. Disse målsætninger blev knyttet til et krav om, at skabelsen af kunst altid skal være selve grundlaget for alle andre aktiviteter. I 25 år har jeg været så privilegeret, at jeg har kunnet følge udviklingen på Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler på nært hold. Jeg blev først docent på Laboratoriet for Kunst og Kulturhistorie ( ) og senere rektor ( ), men varetog samtidig docentstillingen. I den tid har Leonardo de Vincis meget overordnede målsætninger i en nutidig fortolkning præget de mange ofte meget forskellige undervisningsforløb og kunstneriske aktiviteter. Og der var som der fx stod i Studievejledningen især altid enighed om, at skabelsen af kunstværker er både fundamentet og udgangspunktet for de ofte skiftende definitioner af de forskellige fag og discipliner, ligesom det er selve livsnerven i skolernes arbejde. Det er en kendt sag, at selv i dag har de kvindelige kunstnere langt flere problemer at slås med end deres mandlige kolleger. Derfor er jeg ofte blevet spurgt om, hvorledes de kvindelige studerendes virke har været i den tid, jeg selv arbejdede på Kunstakademiet. Både mine kolleger og flere af de studerende har flere gange fortalt mig, at det ofte var de kvindelige studerende, der i mange tilfælde var de mest aktive og innovative både i det kunstneriske arbejde, i de studerendes råd og i deres forskellige former for gruppearbejde og udstillingsprojekter. Dette ofte bredspektrede virke på Kunstakademiet resulterede derfor også i, at der blev ført kvindepolitik og skabt relationer til feministiske grupper i ind- og udland. I flere tilfælde deltog dog også mændene i dette arbejde. For ude i kunstlivet og i samfundet som sådant var der utrolig mange steder, hvor der endnu ikke var ligestilling. Det skulle der rettes op på. Og en profilering af ligestillingen var ligeledes påkrævet i Kunstakademiet, især blandt professorerne og lærerne. 212 Else Marie Bukdahl 213 Nybrud

2 I den periode, hvor jeg arbejdede på Kunstakademiet, var der mange nybrud og andre vigtige aktiviteter, som de kvindelige studerende samt de kvindelige professorer og lektorer deltog i eller ligefrem stod for. Det har derfor i denne sammenhæng kun har været muligt at fremdrage nogle typiske eksempler på denne mangfoldighed af kunstneriske nydannelser samt kulturelle og politiske aktiviteter, som er skabt af de kvindelige studerende og deres lærere. Mange af de kvindelige kunstnere, der har gået på Akademiet i den periode, hvor jeg underviste dér, har på et senere tidspunkt fået en fremtrædende plads i det danske og i flere tilfælde også i det udenlandske kunstliv. Om dette spændende emne er der kun plads til få korte kommentarer og bibliografiske oplysninger. Men der er også flere af de kvindelige studerende, der efter at de har endt deres uddannelse, har kæmpet hårdt for at forbedre deres arbejdsbetingelser i kunstlivet, hvad de i høj grad har fortjent. Adskillige af både de mandlige og kvindelige kunstnere, jeg har kendt fra min tid på Kunstakademiet, har arbejdet både med deres kunst og virket som undervisere, kuratorer og lignende former for arbejde. Det har ofte ikke blot givet dem mad på bordet, men også inspiration og nye ideer. Da vi skulle fejre vort 250-års jubilæum i 2004 og skrive bøger om hele Kunstakademiets historie, var der ingen af os, der tænkte alvorligt på, at der kunne være en grund til at fremhæve kvindernes særlige plads eller mangel på samme i vor historie. Men pludselig blev jeg opsøgt af to helt unge studerende, Katrine Dirckinck-Holmfeld og Honey Biba Beckerlee. De gjorde mig opmærksom på, at det jo kun var de mandlige aktiviteter på Kunstakademiet, der fyldte 250 år. Kvindernes indsats fyldte kun 96 år. For først i 1908 fik kvinder lov til at komme ind på Akademiet på nøjagtig samme vilkår som mændene. De to studerende tog et prisværdigt initiativ, idet de udgav en meget spændende og øjenåbnende bog med titlen Jubil96um. Den rummer veloplagte og perspektivrige artikler og interviews, der belyser vigtige aspekter af en række kvindelige billedkunstneres og arkitekters virke på Kunstakademiet og deres senere liv i både det danske og udenlandske kunstliv. Katrine og Honey er overbevist om, at en viden om de kvindelige kunstneres virke kan give inspiration til fremtidige initiativer på Kunstakademiet og til de kvindelige kunstneres egen udvikling og deres arbejde ude i kulturlivet. Derfor har Katrine og Honey også publiceret interviews med og artikler om både danske og udenlandske kvindelige kunstnere. De har i det hele taget fremlagt et meget væsentligt stof, der belyser vigtige sider af de kvindelige kunstneres virke og vilkår i det forrige århundrede og i begyndelse af vort sekel. Katrine og Honey har hver på sin måde senere skabt en selvstændig kunstnerisk løbebane. Katrine har arbejdet meget i Mellemøsten, især i Libanon og bl.a. produceret en film Djisr (Broen) der handler om The Rachid Karami 1 Katrine Dirckinck-Holmfeld, sekvens fra filmen Djisr (Broen), Tripoli, Libanon 1 International Fair i Tripoli i Libanon. Arkitekturværket er designet af den brasilianske arkitekt Oscar Niemeyer i 1963, men blev forladt, da det kun var halvfærdigt på grund af borgerkrigen i Denne film er hendes afgangsprojekt fra Kunstakademiet i Honey har især skabt værker, der visualiserer økologiske og sociale problemstillinger, fx udstillingen Diplopia (2011). 1 De kvindelige studerendes deltagelse i Nybrud I begyndelsen af 1980 erne blev Kunstakademiet og kort efter dansk kunstliv erobret med stor pludselighed og en voldsom energi af en række malere, der paradoksalt nok studerede på Hein Heinsens Billedhuggerskole på Frede- 214 Else Marie Bukdahl 215 Nybrud

3 2 Midt i det lysende, betongrå maleri ses en lille sort silhuet af en japansk bueskytte, der som et fladt koncentrat af betydning et tegn flyder oven på en spraymalet kontur af sig selv i større skala. Tegnet udveksler sådan set kun med sig selv, men i skalaforskydningen og med farvespringet fra grå, sort, over kobber til hvepsegul ses dets gummigeometriske springkraft, der hér virker mellem et bevidsthedsrum og byens fysiske skala. 4 2 Dorte Dahlin, Bueskytte, 1981, akryl og spray på finerplade, 240 x 240 cm. Vestsjællands Kunstmuseum 3 Lone Høyer Hansen, opstilling af skulpturer i Aarhus Kunstbygning på udstillingen Skulptur Nu, Fra venstre: tilhører henholdsvis Aarhus Kommune og Statens Kunstfond De kvindelige studerende, der var med til at skabe dette nybrud, har senere både ændret og intensiveret deres maleriske udtryksformer og også deltaget i mange andre kunstneriske og undervisningsmæssige projekter. Fx blev Anette Abrahamsson professor på Kunstakademiets Malerskole 2 i Kort efter de unge vilde maleres gennembrud begyndte en række unge billedhuggere at skabe nydannelser inden for deres felt. De reagerede mod den tiltagende betydningsudvanding, der prægede samfundet. Denne reaktion resulterede i, at de fastholdt skulpturen som et selvstændigt erkendelsesmedium, der satte nye spor i det kendte skulpturlandskab. Således fx Elisabeth 3 riksholms Kanal. Adskillige kvindelige kunstnere, især Dorte Dahlin, Anette Abrahamsson, Nina Sten-Knudsen, Inge Ellegaard og Berit Jensen, var med til at iværksætte dette erobringstogt, der resulterede i skabelsen af det vilde maleri, som de virkeliggjorde på et meget tidligt tidspunkt. Med et kraftigt lynnedslag fik de unge vilde gennemslagskraft i museumsverdenen og i dansk kunst som sådan. 2 Med en utrolig vitalitet og et skarpt brud med alle sarte æstetiske hensyn fortolkede de informationssamfundets stadigt skiftende og forskelsløse verden og dets labyrintiske spejlvirkninger. 3 Dorte Dahlins maleri Bueskytten fra 1981 er måske det første eksempel på dette nybrud inden for maleriet, som hun beskriver således: 216 Else Marie Bukdahl 217 Nybrud KKS 10

4 4 Toubro, blandt andet med den skulptur, der blev skabt i 1985, og som i dag har interviewet Julie Ault i Jubil96um. Hun var gæstelærer på Kunstakademiet står på Statens Museum for Kunst. Den viser os et sted, hvor vi møder over- og holdt en forelæsning d. 12. februar 2004, hvor hun pegede på demokrati- raskende sammenknytninger og perspektiver, der afdækker nye aspekter seringsprocesser og en kollektiv kunstnerisk produktion som områder, hvor af en kendt verden. 5 I sine senere skulpturer og store værker i det offentlige kvindelige kunstnere kan gøre sig særligt gældende. rum har hun hele tiden udvidet skulpturbegrebet. 6 Hun har også kæmpet for På Kunstakademiet var der især i 1990 erne og i det nye årtusinde netop de kvindelige kunstneres ligestilling, både da hun i 2004 blev præsident for adskillige nyskabende kvindelige studerende, der begyndte at skabe kunst- Det Kongelige Akademi For De Skønne Kunster og optrådte som gæstelærer værker i fællesskab og som senere fik gennemslagskraft i kunstlivet. Disse på Kunstakademiet og i andre sammenhænge. Det har altid været vigtigt for fællesprojekter har effektivt udryddet myten om den ensomme kunstner, der hende at begrunde den kunstneriske praksis i et forhold til det omgivende sidder og arbejder alene i sit elfenbenstårn. Men sådanne værker har også samfund. 7 Hendes kamp har været fulgt af følgende krav, som hendes kvinde- draget beskueren mere aktivt ind i de kunstneriske processer og derfor tillige lige kolleger også altid har håndhævet: indirekte visualiseret forskellige demokratiseringsbestræbelser. Lone Bank, Christina Malbek og Tanja Rau har skabt flere øjenåbnende Det skal ikke være sådan, at man vælger et værk af en kvinde, fordi hun er udsmykninger og værker i fællesskab i den tid, de studerede. Således fx ud- en kvinde, og ikke på grund af hendes kunstneriske kvalifikationer. 8 5 smykningen fra 2003 til Novo Nordisk. 10 Kunstnerduoen Randi Jørgensen og Katrine Malinovsky, der bliver kaldt Lone Høyer Hansen er en anden af de kvindelige studerende, der tidligt gav Randi og Katrine, har skabt et fællesværk, Temapark, som de præsenterede på skulpturen en ny og selvstændig profil. Katrine og Honey bad hende om at deres afgangsudstilling fra Kunstakademiet i skrive en artikel til Jubil96um om sine oplevelser, da hun studerede på Kunst- I dette værk kigger man gennem et hul i væggen ind på et kunstigt akademiet. På det tidspunkt var ligestillingsdiskussionen falmet, og derfor landskab, formet som en engelsk have, der fungerer som et mentalt rum besluttede hun sammen med Kirsten Langkilde og Karin Westerlund at lave med plads til drømme og forestillinger. 11 Værket er som de selv bemærker en studiegruppe med især kvindelige studerende, der diskuterede strategier stedsspecifikt med Gammel Strands arkitektur og publikums tilstedeværelse. for, hvordan de skulle få samme muligheder i udstillingslivet som mændene. Vi skabte et performativt rum. 12 Et af resultaterne af disse gruppediskussioner var, at de i fællesskab skabte Sofie Hesselholdt og Vibeke Mejlvang har især skabt keramiske værker, vandreudstillingen Act 3: Visit a sculpture scenery (1985), hvor skiftende ofte i stor størrelse. De er præget af humor, således Anni, der blev opstillet i 4 Randi og Katrine, Temapark, 2005, installation, gipsvæg, paneler, stuk, keramikske mursten, MDF-plader, skyggebilleder er kombineret med et skulpturelt landskab, der drager beskueren ind i det kunstneriske felt. 9 Inden da havde de i 1984 deltaget i udstillingen Sculpture Now på Aarhus Kunstmuseum, hvor Lone Høyer Hansen 2006 i et af gaderummene i Østerhøj Syd i Ballerup. 13 Karen Harsbo, som er Kunstakademiets første kvindelige lektor i keramik, har givet de to kunstnere både teknisk kunnen og inspiration. teaterlys etc. Installationshot fra Exit05 præsenterede en gruppe med skulpturer, hvor nye formkategorier var forenet med et nyt materialevalg. 6 De kvindelige lærere på Kunstakademiet 5 Vibeke Mencke Nielsen, En stele Alle tre kunstnere har senere i forskellige sammenhænge fået gennem- Da jeg kom til Kunstakademiet i 1980, var der kun få kvindelige ansatte. Og for viden og formidling, 1997, anodiseret slagskraft i kunstlivet. Kirsten Langkilde blev i 2011 direktør for Hochschule der var kun et par stykker, der var fastansat, fx Susanne Mertz, der underviste aluminium og glas, 24 m. høj. Det für Gestaltung und Kunst Basel, mens Karin Westerlund har fået et gennem- i fotografi på professor Helge Bertrams Pædagogiske skole, og Birgitta Reiter, Humanistiske Fakultetsbibliotek, brud som filmkunstner. Lone Høyer Hansen har deltaget i store udstillinger og der varetog undervisningen i kunsthistorie og oversatte tekster. Københavns Universitet skabt værker i det offentlige rum. I 2003 blev hun professor på Billedhugger- I 1989 overtog Vibeke Mencke Nielsen professoratet i grafisk kunst og blev skolen Charlottenborg, hvor hun uddannede adskillige talentfulde kvindelige dermed Kunstakademiets første kvindelige professor, en stilling, hun beklædte 6 Anne Marie Ploug, Ironmaiden, kunstnere, fx Karin Lorentzen og Lene Desmentik. De har arbejdet med nye indtil Hun omorganiserede de grafiske værksteder og inspirerede de stu- Olie på lærred, 130 x 130 cm. Privateje typer installationskunst og skulpturelle værker i de offentlige rum. derende til at arbejde med nye teknikker og nye formsprog. I hendes tid skabte Fælles projekter og demokrati de unge grafikere et nybrud med nye bearbejdninger af de grafiske teknikker og med inspiration fra popkunst, tegneserier og fra samfundslivet. De brugte Kirsten Dufour, der har undervist på Kunstakademiets grunduddannelse og i dog også oliemaleriet, men det blev opbygget som tryk. Flere kvindelige stude- sin kunst har fokuseret på væsentlige sider af de kvindelige kunstneres vilkår, rende, fx Anne Marie Ploug, deltog i dette nybrud. Det viser hendes skildring 218 Else Marie Bukdahl 219 Nybrud 10*

5 7 af Ironmanden, som hun med humor og ironi har gjort til en kvinde og derfor kaldt Ironmaiden. Vibeke Mencke Nielsen fik dog heldigvis også tid til at lave udstillinger i grafisk kunst og skabe monumenter i det offentlige rum, fx En stele for viden og formidling, som hun selv har beskrevet på følgende måde : Stelen er på en måde en modsætning til en klassisk skulptur. Stelen er 4 sider uden kerne. Den er uden begyndelse og afslutning. Den er afhængig af lyset, som havets farve af skydækket. Oplevelsen er afhængig af, at du bevæger dig Yvette Brackman, Tundra Stones, Installationshot af installationen Land i X-rummet, Statens Museum for Kunst 8 Ursula Reuter Christiansen, Rotor 2005, Olie på lærred, 180 x 200 cm. Privateje. Foto: York Wegerhoff kendt som en professor, der på en frugtbar måde nedbrød de traditionelle mure i Kunstakademiet. Hun har påpeget, at ved at ændre på de rum, vi bevæger os i, kan man ændre på hierarkier også dem mellem kønnene. Med en alternativ tilgang til professorrollen og med feminismen som optik har hun dagligt undervist sine elever, så de kan revurdere deres forestillinger om rum, kunst og autoritet. 16 Det har adskillige af hendes tidligere studerende gjort med stort held. Selv har hun ved siden af sit undervisningsarbejde skabt en lang række installationer og performances, der altid har et eksistentielt sigte, således fx Land, der behandler identitets- og transformationsprocesser i Sibirien. 17 Da Ursula Reuter Christiansen blev professor på Kunstakademiet i 1997 medtog hun inspirationen fra sin lærermester Joseph Beuys og de meget righoldige erfaringer fra et allerede langt kunstnerisk udviklingsforløb, som hun har fortsat, mens hun tog vare på undervisningen. Kvindernes og også de kvindelige kunstneres ligestilling har altid været et af kernepunkterne i hendes kunst, men ofte i et bredere eksistentielt kunstnerisk perspektiv. Således i Rotor 2005, hvor ravnen, som i nordisk mytologi, symboliserer erindringen og henviser til den liste af Ursula Reuters yndlingsmalere, hvis navne hun på billedet er omgivet af og som har inspireret hende. 18 Ann Lislegaard satte allerede videokunsten på dagsordenen, da hun studerede på Kunstakademiet fra 1988 til Det fortsatte hun med, og nu med fornyet kraft og sprudlende iderigdom, da hun blev professor i Samtidig skabte hun en række originale videoinstallationer med altid uventede kombinationer af lyd, billede og skiftende rumdannelser, således fx i Crystal World (after J. G. Ballard). 8 I 1996 tog de studerende et initiativ, der fik navnet Air Condition. Det frembragte en tiltrængt fornyelse på nogle af Akademiets professorskoler, især Skolen for Mur og Rum. Air Condition var med til at skabe den udvikling, der medførte, at en hel række fremtrædende kvindelige kunstnere blev ansat som gæstelærere og gæsteprofessorer. Til sidst blev der udnævnt en fastansat professor. 15 Det var Yvette Brakckman, der i 2000 fik denne stilling. Hun blev 220 Else Marie Bukdahl 221 Nybrud

6 9 9 Ann Lislegaard, Crystal World (after J.G. Ballard), kanals 3D-animation i sort-hvid uden lyd, 2 hældende skærme. Statens Museum for Kunst Adskillige af hendes tidligere studerende har allerede fået gennemslagskraft både herhjemme og i udlandet, fx Lea Porsager, der arbejder på en udsmykning i New York, Stine Marie Jacobsen, der bor i Berlin og også udstiller i andre europæiske byer og Tamar Guimares, der deltager i mange biennaler og er et af de nye navne i Brasilien. De forskellige kvindelige kunstnere, der har undervist på grunduddannelsen, har haft stor betydning for de kvindelige studerende, idet de direkte og indirekte har støttet deres udvikling og styrket deres selvtillid. Fra 2004 til 2010 var Milena Bonifacini projektleder i malerkunst, mens Pia Rönike tiltrådte i 2007 som lektor i tidsbaserede praksisser. Også de kvindelige gæstelærere, der har virket på grunduddannelsen, har både introduceret nye medier og haft blik for det vigtige i også at støtte de kvindelige studerendes projekter. Det gælder Malene Bach, der var projektleder fra 2003 til 2004 og udnyttede sine erfaringer fra sine arbejder i det offentlige rum. Annika Lundgren virkede i samme tidsrum. Hun understregede over for de kvindelige studerende, at vi ikke skal pakke os ind i uldtæppet Undskyld fra Ikea, og tilføjede, at för att överhuvud taget kunne handla måste man få lov at vara hel, og man måste insistere på att alle delar i ens identitet får plats. 19 Maryam Jafri og Lilibeth Cuenca Rasmussen, der underviste i perioderne fra henholdsvis 2004/05 og 2005/06, introducerede video- og performancekunst, som de selv havde skabt bidrag til på en innovativ måde. De kunstnerskabte udstillinger Både i 1980 erne, i 1990 erne og i det nye årtusinde har de kunststuderende selv arrangeret et endda meget stort antal udstillinger, og det har de fortsat med at gøre, efter at de har forladt Kunstakademiet. Gennem disse udstillinger har de været med til at give kunstlivet en ny profil. For de har sørget for, at den helt unge kunst og de nydannelser, den rummer, er blevet præsenteret for publikum på et meget tidligt tidspunkt. De kvindelige studerende har både selv kurateret sådanne kunstnerstyrede udstillinger og har sammen med deres mandlige kolleger arrangeret flere af dem og deltaget i mange af dem. Adskillige af disse udstillinger havde også kvindepolitiske strategier, der er udført med både humor, fantasi og talent. Det er egentlig i disse udstillinger, at man på en meget tydelig måde kan se, hvorledes de kvindelige studerende på Kunstakademiet i de sidste tre tiår af det 20. århundrede er blevet mere og mere innovative og derfor på en måde er med til at trække både deres egen og andre kvinders kunst ud af usynligheden. Og gennem disse udstillinger har de kvindelige studerende også i tiden efter at de har forladt Kunstakademiet peget på solidaritet, sammenhold, talent, energi og kamplyst som væsentlige elementer i bestræbelserne på at skabe ligestilling mellem mænd og kvinder i kunstlivet. Lene Stæhr har givet en levende beskrivelse af en af disse udstillinger, hvor flere kvindelige studerende deltog. Det drejer sig især om den grænsesprængende udstilling KOM: Herefter skabtes eksempelvis en række udstillinger med sigte på at have en social dimension. KOM var en af disse udstillinger. (... ) Den blev afholdt på Mozarts plads i Københavns Sydhavn. Vi havde haft den idé, at vi ville finde den fattigste, mest socialt belastede del af Danmark, den fandtes således i Sydhavnen. (...) Vi opstillede 6 sølvmalede flytbare huse, som cirka 15 kunstnere skulle arbejde i, heriblandt Andres Creutz, Maria Finn, N55. Tanken var, at hele bydelen skulle være med i projektet (...) det var rent faktisk i Sydhavnen af alle steder, at det blev bevist, at kunsten havde mening og kunne ændre verdens gang og sjælenes væren i verden Else Marie Bukdahl 223 Nybrud

7 10 10 Kirstine Roepstorff, Couple, Del af serien The Beautiful Wonders of Life, print med glimmer, 144 x 100,5 cm. Statens Museum for Kunst Senere har Lene Stæhr visualiseret disse synspunkter i sin kunst. I 2013 deltog hun således i udstillingen En køn historie, der udfordrede de konventionelle opfattelser af kønnene. 21 I præsentationen af KOM nævner hun både Maria Finn, der med ironi og humor har fortolket forskellige uventede aspekter af de kvindelige kunstneres forhold og virke, og N55, der har meget bredspektrede sociale og økologiske målsætninger. 22 Ved et lykketræf fik Anne Marie Ploug forbindelse med Turbinehallerne. Hun og hendes medstuderende var meget enige om, at der i høj grad manglede at blive vist nogle kvindelige kunstnere. Og som hun udtrykker det: Som grønne piger studerende og fulde af energi undrede vi os meget over den mangel på interesse, der blev vist de kvindelige kunstnere i medierne og gallerierne og det på trods af, at vi var ligestillede på Akademiet og var gode kolleger. Vi valgte derfor hurtigt at samle en stor flok kvindelige kunstnere. 23 Udstillingsstedet blev døbt Convoy. På den udstilling, som Convoy præsenterede indtil d. 10. marts 1996, mødte vi en stor del af de kvindelige studerende, der senere har gjort sig ret markant gældende i dansk kunstliv. Således Bodil Nielsen, Milina Bonifacini, Sophia Kalkau og Kirstine Roepstorff. 24 På loftet i udstillingsrummet havde Kirstine Roepstorff hængt en motorcykel en Suzuki 500 på hovedet. På gulvet blev der placeret ballonlignende figurationer. Gips blev støbt over ballonerne og overhældt med brugt tung olie. Ting, som vi kender fra vores hverdag, blev på udstillingsstedet transformeret til fascinerende og gådefulde fænomener, der næsten drog os ind i et magisk felt. Og det har hun fortsat med. Det er især i hendes eksperimenterende arbejde med collagen og grafik, fx i Couple (2002), at hun har markeret et afgørende kunstnerisk gennembrud både nationalt og internationalt. 25 Udstillingsstedet Max Mundus, der blev ledet af Anja Franke og Jørgen Michaelsen, satte især installations- og konceptkunsten øverst på dagsordenen. Det viser Anja Frankes installation Air Box (1994) meget tydeligt. Den blev ledsaget af et interview med hende selv og hendes fiktive alter ego, Kaj Aage Drafenharden. 26 De kvindelige studerende, der enten arbejder på Kunstakademiet efter at Mikkel Bogh har overtaget rektorposten, eller i dag virker ude i kunstlivet, fortsætter med at arrangere udstillinger for deres medsøstre i kunstens verden. De bevæger sig også uden for Europas grænser, således fx Tine Hecht-Pedersen, der i 2012 skabte en udstilling i Xiamen med seks kvindelige kunstnere. 27 Mange af de kvindelige studerende, som arbejdede på Kunstakademiet i tiden fra 1980 til 2007, har således skabt værker, der er præget af visuel styrke, kunstneriske kvaliteter, nye former for billeddannelse og overraskende interaktive strategier. Mange af dem har fået gennemslagskraft i det danske og i flere tilfælde også i det internationale kunstliv. I mange tilfælde har de deltaget i og også selv skabt forskellige aktiviteter bl.a. diskussionsgrupper 224 Else Marie Bukdahl 225 Nybrud

8 11 og udstillinger som støtter kvinders kunst; ikke fordi de er kvinder, men fordi deres talent fortjener mere synlighed. De har ikke skabt kvindekunst. Når de har gjort det, er det sket med et stænk af ironi og drilleri. Men der er desværre stadig meget at gøre. For selv i dag er det vigtigt at understrege, at kampen for, at de kvindelige kunstnere også skal få mulighed for at befinde sig i fokus i kunstlivet, endnu ikke er afsluttet. Det er derfor vigtigt at videreføre denne kamp, således at mandlige og kvindelige kunstnere i fremtiden får helt de samme arbejdsbetingelser og muligheder for at præsentere deres værker i forskellige offentlige sammenhænge. noter 11 Anja Franke, Air Box, Installationshot Tak til følgende fotografer og kunstnere for tilladelse til at bruge deres fotos: Katrine Dirckinck-Holmfeld, Anders Sune Berg, Lone Høyer Hansen, Anne Marie Ploug, Rasmus Eckardt, Yvette Brackman, York Wegerhoff, Ann Lislegaard, Kirstine Roepstorff og Anja Franke. Else Marie Bukdahl, f Adjungeret professor ved Department for Art and Technology AAU. Dr. phil. på værket Diderot, critique d Art I et II (1980). Rektor for Det Konelige Danske Kunstakademi Medlem bl.a. af Ny Carlsbergfondet ( ), Det Kongelige Danske og norske Videnskabernes Selskab (1985 -, og ) og Utzon fonden (2006-). Udnævnt til Officier des Palmes Académiques (1987) og Chevalier de l Ordre des Arts et des Lettres (1998) i Paris. Har skrevet bøger og artikler om det 18. århundredes kunst, moderne fransk filosofi, nutidig kunst og kunstteori. 1 Se Kunstens.nu, 9/ (interview). 2 I kataloget til udstillingen De Vilde 80 ere, Arken Museum for Moderne Kunst, 14. september Januar 2011, er adskillige af de vilde maleres værker vist sammen med eksempler på de tyske ekspressionister, f. eks. Georg Jiri Dokoupil og Georg Walter Dahn, der har inspireret dem. Kataloget rummer også oplysninger om de vilde maleres senere skæbne. 3 I Frederik Stjernfelts og Poul Erik Tøjners bog om dette nybrud, Billedstorm, 1989, har de kvindelige og de mandlige kunstnere stort set fået samme plads. 4 En upubliceret beskrivelse af Dorte Dahlin fra Billedstorm, op. cit., s. 122, fig Se bl.a. Elisabeth Toubro: By-Fraktal i Manual til dansk samtidskunst af Lisbeth Bonde og Mette Sandbye, 2006, s Citatet er fra Else Marie Bukdahls artikel Samspillet mellem tradition og nybrud i en ny optik. Hein Heinsen, professor i Billedhuggerskolen i Frederiksholms Kanal af Henrik B. Andersen og Carsten Jarlov (red.), 2008, s Kunst M/K, interview med Elisabeth Toubro af Ida Damgaard Andersen, Information, juni Sammen med flere af sine kolleger deltog hun også aktivt i den konference, der afslørede, at kun 6,5 procent af de værker, der blev indkøbt af museerne, var skabt af kvindelige kunstnere. Konferencens akter udkom i 2005 i bogform under titlen Før usynligheden. Der var bidrag af Borchorst, Lene Burkard, Dorte Jelstrup, Jakob Jakobsen, Kirsten Justesen, Elisabeth Toubro, Katya Sander, Poul Erik Tøjner. 9 Se kataloget til udstillingen Act 3:Visit. A Sculpture scenery med forord af Else Marie Bukdahl, Se F6: billedkunstnerne Lone Bank, Christina Malbek og Tanja Rau, Novo Nordisk, Bag Facaden, interview af Mads Damsbo med Randi og Katrine i Mads Damsbo: Randi og Katrine. The house in your head. Kbh (udst.kat. Gl. Strand). 12 Citatet findes i Else Marie Bukdahls artikel, Det Europæiske erfaringsrum og de globale perspektiver. Henrik B. Andersen, professor , Billedhuggerskolen Frederiksholms Kanal af Carsten Jarlov og Henrik B. Andersen (red.), 2008, s. 211, fig Se kataloget med forord af borgmester Ove E. Dalsgaard og Else Marie Bukdahl til udstillingen med keramiske udsmykninger i Østerhøj, Det Kongelig Danske Kunstakademi og Ballerup Kommune, 2006, s Utrykt beskrivelse af Vibeke Mencke Nielsen. Se også Gertrud Købke, Kunst i byrum. En stele som symbol på formidling af viden, Information, 10. oktober Om oprettelsen af Air-condition og dets konsekvenser, se Ann Lumbye Sørensens artikel Kunstbase alfa den polyfone strategi i Kunstakademiet , Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster og Arkitektens Forlag, 2004, s Portræt af Yvette Brakckman ved Anja Majbritt Jensen i Kvinfos Web Magasin, Se Helene Lundbye Petersen og Heike Munder, Yvette Brackman. Systems and Scenarios, 2012, s Odin er i den nordiske mytologi udstyret med to ravne, Hugin og Munin, som er tankens og erindringens symboler. 19 Citeret i artiklen Et stjernebillede i Jubil96um, op. cit., Upubliceret skrift af Lene Stæhr, Lene Stæhr udstiller værket Gravity II, Se kataloget til udstillingen En køn historie. September Om Maria Finn se fx. Naja Alberdi Platz, Kvindekunsten vender tilbage, Information, feb., Om N55, se Rune Gade og Camilla Jalving, op. cit. s. 57, s. 93, s. 148, s.151 og s Utrykt skrift fra Se Malene Cour Rasmussens anmeldelse af denne udstilling under titlen Ung Samtidskunst, Jyllands-Posten, marts Lisbeth Bonde og Mette Sandbye, op. cit., s Se Rune Gade og Camilla Jalving, Nybrud, 2006, s og Carsten Juhl, Omkring installationens æstetik (og filosofi) med særligt henblik på de første seks udstillinger i Galleri Max Mundus, Formelle Rum, af Morten Kyndrup (red.), 1996, s Det drejede sig om Tine Hecht-Pedersen, Vibeke Clarbo, Hjørdis Haack og Tine Jacobsen samt to yngre tidligere studerende fra Kunstakademiet: Christina Hamre og Nanna Starck. Udstillingen, der hed New footprints in the world as we know it, blev holdt på Chinese European Art i Art College og åbnede d. 10. november Else Marie Bukdahl

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Anbefales af Statens Kunstfond ved Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum Generelt: De tre kunstnere udvalget har valgt at pege

Læs mere

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D Det Jyske Kunstakademi i djk.nu ? Søger du et kunstakademi med : et internationalt netværk af kunstnere, undervisere og institutioner? en åben studiestruktur med individuel specialisering? de studerende

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg Individ og fælleskab Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg 2015 2018 1. MISSION OG VISION MISSION Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

DE VILDE 80 ERE (4. september 2010 30. jan 2011)

DE VILDE 80 ERE (4. september 2010 30. jan 2011) DE VILDE 80 ERE (4. september 2010 30. jan 2011) De var unge. De var i oprør. Imod samfundet, imod kunstopfattelsen og imod alt. Men de malede! Med dem blev maleriet igen hot. Figurativt og abstrakt begge

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Hvordan den kunsthistoriske arv spiller ind på samtidskunsten LAKE OF FIRE. En lærerguide 0. - 10. klasse

Hvordan den kunsthistoriske arv spiller ind på samtidskunsten LAKE OF FIRE. En lærerguide 0. - 10. klasse Hvordan den kunsthistoriske arv spiller ind på samtidskunsten LAKE OF FIRE En lærerguide 0. - 10. klasse INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 21. maj til 27. juni kan du og din klasse opleve udstillingen

Læs mere

Sort/Hvid åbner NOMA på trods af brand

Sort/Hvid åbner NOMA på trods af brand Sort/Hvid åbner NOMA på trods af brand Sort/Hvid er brændt, men det stopper ikke teatrets planlagte forestilling. Nu åbner NOMA på Kunsthal Charlottenborg i en forlænget periode fra den 31. januar 28.

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

URAFSTEMNING VALG TIL BKFs BESTYRELSE 2013

URAFSTEMNING VALG TIL BKFs BESTYRELSE 2013 URAFSTEMNING VALG TIL BKFs BESTYRELSE 2013 Agnete Bertram (tidl. Agnete Krogh Vinkler), f. 1983, bor i København www.agnetebertram.com Jeg arbejder som billedkunster og kurator. Som billedkunstner drives

Læs mere

Tradition og Nybrud i Tong Wangs Kunst

Tradition og Nybrud i Tong Wangs Kunst Tradition og Nybrud i Tong Wangs Kunst Af: Else Marie Bukdahl Tong Wang: Games on the Road, 2012 114 x 155 cm. x2 Nogle af de mest originale og kunstnerisk overbevisende nutidige kinesiske kunstværker

Læs mere

Lærervejledning: At sanse naturen langsomt

Lærervejledning: At sanse naturen langsomt Lærervejledning: At sanse naturen langsomt Forløb: At sanse naturen langsomt Målgruppe: Indskoling Fag: Dansk, billedkunst Christen Dalsgaard: Solplettet bøgestamme, 1852 Indledning: I materialet her kan

Læs mere

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE 1 Talentudviklingsholdet i AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE er for unge fra 15-19 år. Holdet er et 2-årigt forløb med undervisning 1 gang om ugen. Vi samarbejder med ARoS,

Læs mere

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015 En lærerguide Susan Hiller 14. november 2014-1. marts 2015 Susan Hiller, Channels (2013). Installation at Matt s Gallery, London. Photograph by Peter White courtesy the artist, Matt s Gallery and Timothy

Læs mere

PIA BIRKHOLM Nørthorupvej 8, Hjortdal, 9690 Fjerritslev

PIA BIRKHOLM Nørthorupvej 8, Hjortdal, 9690 Fjerritslev DEN NORDJYSKE Det nordjyske i Den nordjyske er ganske enkelt, at 7 kunstnere, som alle bor i Nordjylland, sammen er på vandreudstilling. De 7 kunstnere er ikke et specielt udtryk for en særlig nordjysk

Læs mere

DE VILDE 80 ERE (4. september 2010 30. jan 2011)

DE VILDE 80 ERE (4. september 2010 30. jan 2011) DE VILDE 80 ERE (4. september 2010 30. jan 2011) I starten af 1980 erne brød en hel generation af kunstnere igennem på den danske kunstscene ganske enkelt ved at male malerier. Med dem blev maleriet igen

Læs mere

EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB

EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. marts 8. april 2012 kan du og din klasse opleve sammenslutningen Den Frie Udstillings Forårsudstilling 2012, der viser

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

DET KORTE AF DET LANGE

DET KORTE AF DET LANGE DET KORTE AF DET LANGE Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, før 1991 Akademiet for de Skønne Kunster, er en del af Det Kongelige Danske Kunstakademi og virker til kunstens fremme og som statens

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

Eksempler på spørgsmål C + B niveau

Eksempler på spørgsmål C + B niveau Eksempler på spørgsmål C + B niveau Forbehold: 1. Det siger sig selv at spørgsmålenes udformning skal være i overensstemmelse med undervisningspraksis, som kan ses i undervisningsbeskrivelsen. 2. Eksaminanderne

Læs mere

VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR

VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR GRETHE MARIANN MAURSETH Billedkunstner Medlem af Billedkunstnernes Forbund PROFIL UDDANNELSE 2003-2006 Aarhus Kunstakademi, Fagskolen for maleri v/jon Gislason, Max Parylewicz,

Læs mere

8 bud på billedforløb

8 bud på billedforløb 8 bud på billedforløb Center for Undervisningsmidler Slagelse, ved pædagogisk konsulent Mette Rold 1 Collage-billeder Her kan der leges med forholdet mellem real virkelighed og imaginær virkelighed. Dette

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Mødet med Dansen Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Bonnie Spliid Jeg er uddannet lærer med liniefag i billedkunst og

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

Martin Fraenkel Vitamin mf Nye malerier d. 27. marts 9. maj 2015

Martin Fraenkel Vitamin mf Nye malerier d. 27. marts 9. maj 2015 Martin Fraenkel Vitamin mf Nye malerier d. 27. marts 9. maj 2015 GALLERI PROFILEN AKADEMISK OUTSIDERKUNST Af Veronika Botin Efter en periode med stor interesse i samtidskunsten for nye udtryksformer som

Læs mere

en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling

en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling 13 okt 25 nov 2012 INTRODUKTION I perioden 13. oktober til 25. november 2012 kan du og din klasse opleve udstillingen KE12 - Kunstnernes Efterårsudstilling.

Læs mere

ÅRETS KUNSTVÆRK AF ULLA VIBORG

ÅRETS KUNSTVÆRK AF ULLA VIBORG Katalog 2014 ÅRETS KUNSTVÆRK AF ULLA VIBORG Freja H=80 cm x B=70 cm NB! Ift. årets kunstværk er der frit valg af ramme fra Skipperens Rammeværksted til en pris af max. 800 kr. Lidt om årets kunstner UDSTILLER

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: mellemtrinnet (eller 2-5. kl.) Undervisningsforløbet er tilrettelagt af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og HEART/ undervisning. Booking af undervisningsforløbet

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Mellemtrin

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Mellemtrin Lærervejledning Materialet er opbygget som et forløb med et før-under-efter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Hvorfor en kunstforening: Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer blev stiftet ved en generalforsamling d. 24. oktober 2012. Foreningens formål

Læs mere

Lokalbanken fylder 90 år

Lokalbanken fylder 90 år Lokalbanken fylder 90 år og forærer kunst til borgerne tid til nærvær Forord Lokalbanken har fornøjelsen af at præsentere 11 kunstværker, der er blevet indkøbt i anledning af bankens 90-års fødselsdag.

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

KUNST NU! FORÅRET 2012

KUNST NU! FORÅRET 2012 KUNST NU! FORÅRET 2012 Foto: Anders Sune Berg KUNST NU! FORÅRET 2012 Copenhagen Art Festival er din, Københavns og regionens festival for samtidskunst og vil indeholde kunst- og formidlingsprojekter i

Læs mere

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 3/201 3 Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Forårsudstillingen lørdag den 6. april fra

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kunstskolen November 2014 Kunstskolen Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer i billedkommunikation og i billedanalyse

Læs mere

Rune Elgaard Mortensen

Rune Elgaard Mortensen «Hovedløs rytter», 59x85 cm, olie og akryl på lærred 203 «Kirurgisk saks, jazzmusiker», 55x70 cm, olie og akryl på lærred 204 «Kirurgisk saks, sløret baggrund», 55x70 cm, olie på lærred 205 «Limitless

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

MOON SKIN LUCID WALK

MOON SKIN LUCID WALK EN LÆRERGUIDE MOON SKIN LUCID WALK 10. januar 2015-1. marts 2015 Evren Tekinoktay: Neon Relieffer - Egg, Bunny, Harlowe, Elektra, Crystal & Bambi, 2014. Introduktion Kære underviser I perioden 10. januar

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

KE14 - Kunstnernes Efterårsudstilling. 4. oktober - 9. november 2014

KE14 - Kunstnernes Efterårsudstilling. 4. oktober - 9. november 2014 En lærerguide KE14 - Kunstnernes Efterårsudstilling 4. oktober - 9. november 2014 Manuel Canu: From Wall to Floor, 2013 Introduktion Kære underviser I perioden 4. oktober til 9. november kan du og din

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Anbefalinger fra DSR og SLS. Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet

Anbefalinger fra DSR og SLS. Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet Anbefalinger fra DSR og SLS Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet Anbefalinger fra Dansk Sygeplejeråd og Sygeplejestuderendes Landssammenslutning

Læs mere

Højt til loftet hos Vignir

Højt til loftet hos Vignir Højt til loftet hos Vignir Islandske Vignir Jóhannsson bor i Hou, og han er internationalt anerkendt kunstner med højt til loftet på alle måder. Hans kunst er rummelig og generøs som han selv, og nu har

Læs mere

P.S. Krøyer - sikken fest!

P.S. Krøyer - sikken fest! Pædagogisk vejledning P.S. Krøyer - sikken fest! Tema: billedkunst, kulturhistorie, kunsthistorie, biografi Fag: Dansk, billedkunst som valgfag Målgruppe: 8-10. Klasse Hip, hip, hurra, billedet er fra

Læs mere

En Kunsthal for fremtiden: Kunsthal Charlottenborg 3.0

En Kunsthal for fremtiden: Kunsthal Charlottenborg 3.0 En Kunsthal for fremtiden: Kunsthal Charlottenborg 3.0 En Kunsthal for fremtiden: Kunsthal Charlottenborg 3.0 2015-18. Vision og Mission: Vision At være centrum for formidling af dansk og international

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

KUNSTNERBIOGRAFIER OUTDOOR SURFACE. ROA (Belgien)

KUNSTNERBIOGRAFIER OUTDOOR SURFACE. ROA (Belgien) KUNSTNERBIOGRAFIER OUTDOOR SURFACE ROA (Belgien) Roa er en belgisk graffitimaler, der generelt maler dyr, der har en relation til det område de bliver malet i. ROA's farvepallette er minimalistisk og ofte

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune Frederiksværk d. 30.03.2012 Ansøgning vedr. sommerudstilling i Gjethuset: Sommerens store udstilling i Gjethuset,

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED VISUELLE UDTRYKSFORMER? Kulturregion Midt- og Vestsjælland, som består af 8 kommuner,

Læs mere

De unge kunstnere gider ikke politik - UgebrevetA4.dk 28-10-2015 22:00:45

De unge kunstnere gider ikke politik - UgebrevetA4.dk 28-10-2015 22:00:45 POLITISK KUNST De unge kunstnere gider ikke politik Af Mette Trudsø Susanne Sayers Torsdag den 29. oktober 2015, 05:00 Del: Den samfundskritiske kunst står svagt blandt yngre billedkunstnere, siger en

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Salvador Dalí i flere dimensioner

Salvador Dalí i flere dimensioner P R M 13. okt. - 10. november alvador alí i flere dimensioner international med over 130 udstillede skulpturer og grafiske værker The Mae West ofa er blot en af de over 130 udstillede skulpturer og grafiske

Læs mere

FOTODOKUMENTATION AF SKITSE på væg

FOTODOKUMENTATION AF SKITSE på væg PROJEKTBESKRIVELSE Gavlmaleriet Papirfly (se vedlagt billeddokumentation side 3 og 4) er et poetisk forsøg på at bruge maleri til at skabe sammenhæng mellem bygningens forside og det omkringliggende miljø.

Læs mere

Kunst i AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER

Kunst i AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER Kunst i AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER Forpladsen MUR MED TÅRNE Vandkunst af Anita Jørgensen Skænket af Statens Kunstfond og Aalborg Kommunes Kunstfond. Afsløret ved 40 års jubilæet 15. januar 1993. FRA

Læs mere

2013 ÅRETS KUNSTVÆRK AF LENE PURKÆR

2013 ÅRETS KUNSTVÆRK AF LENE PURKÆR Katalog 2013 ÅRETS KUNSTVÆRK AF LENE PURKÆR ØMME KÆRTEGN H = 18 cm Januar Lene Purkær Fabriksparken 9 9230 Svenstrup J Tel: 9831 8081 www.lenepurkaer.dk Skulpturer, der afspejler en kærlighed til livet.

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

PAUL SMULDERS Serendipity Yours galleri NB Viborg

PAUL SMULDERS Serendipity Yours galleri NB Viborg Serendipity Yours 28.09-26.10.2013 galleri NB Viborg Paul Smulders har vi kendt og udstillet siden 1998. Og vi glæder os hver gang til at opleve, hvad han har arbejdet med i atelieret. Denne gang er ingen

Læs mere

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab Formål for faget billedkunst Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse / Studieplan

Undervisningsbeskrivelse / Studieplan Undervisningsbeskrivelse / Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2017 Institution VUC Roskilde Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Billedkunst C Annie Truelsen

Læs mere

Carola Lehmann: "Mickey Mouse på sigtekornet" 5. maj 2007

Carola Lehmann: Mickey Mouse på sigtekornet 5. maj 2007 Carola Lehmann: "Mickey Mouse på sigtekornet" 5. maj 2007 Carola Lehmann står i Turbinehallernes lounge i kælderetagen. Modsat mange andre der har optrådt der, står hun ikke i én af vægnicherne, men har

Læs mere

Introduktion. Kære underviser

Introduktion. Kære underviser En lærerguide Introduktion Kære underviser I perioden 16. august til 28. september 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en stor retrospektiv udstilling med unikke værker og installationer skabt

Læs mere

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS)

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) MYPLACE Fotodeling på nettet med topografisk fokus Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) Kulturnet DK tematimer 10.12.2008 Andreas Brøgger Vestsjællands Kunstmuseum ab@vestkunst.dk

Læs mere

overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt

overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 9. april til 15. maj kan du og din klasse opleve udstillingen Overlap. Med denne lærerguide i hånden håber vi,

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

København, 11. august 2014. Til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune,

København, 11. august 2014. Til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune, København, 11. august 2014 Til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune, CHART ART FAIR er en unik kulturbegivenhed, der præsenterer samtidskunst af højeste kvalitet og i international særklasse

Læs mere

EN LÆRERGUIDE Den Frie Udstilling

EN LÆRERGUIDE Den Frie Udstilling EN LÆRERGUIDE Den Frie Udstilling 30. november 2013-5. januar 2014 Introduktion Kære underviser Dette undervisningsmateriale er specifikt udviklet til at aktivere elevernes kritiske sans og sanseapparat

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Resultatberetning for 2016

Resultatberetning for 2016 Resultatberetning for 2016 Horsens Kunstmuseum Horsens Kunstmuseum Resultatberetning 2016 Horsens Kunstmuseum kan se tilbage på et år, hvor vi har oplevet stor anerkendelse for vores arbejde, både på museet

Læs mere

Prøv at gå på opdagelse i hendes værker og udpeg, i hvilke værker hun har brugt sin egen krop.

Prøv at gå på opdagelse i hendes værker og udpeg, i hvilke værker hun har brugt sin egen krop. Kirsten Justesen MY BODY IS MY TOOL Målgruppe: Folkeskolen 7-10. kl. Kroppen i kunsten Som forberedelse til et besøg på Rønnebæksholm og udstillingen MY BODY IS MY TOOL kan man se portrætfilmen om kunstneren

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

Jacob Hoff. maleri 2008-2011

Jacob Hoff. maleri 2008-2011 Jacob Hoff maleri 2008-2011 Jacob Hoff maleri 2008-2011 Introduktion Denne pixiebog præsenterer et udvalg af billeder malet i perioden 2008-2011. Der er tale om værker fra en periode, hvor jeg har insisteret

Læs mere

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen 18. aug. 18. okt. 2 0 1 2 Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen Velkommen til udstillingen Art Together Udstillingen præsenterer værker af Billedkunstner Marianne Johansen og arkitekt og billedkunster

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Kursusprogram Efterår 2016 / Forår 2017

Kursusprogram Efterår 2016 / Forår 2017 Kursusprogram Efterår 2016 / Forår 2017 Kære læsere Struer Billedskole holder til på Aktivitetscenter Struer, Skolegade 5a. Vi er endnu engang glade for at kunne præsentere Struer Billedskoles kursusprogram,

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

INDHOLD. 1. Projektbeskrivelse 2. CV. 3. Budget / Finansiering. 4. Billeddokumentation. Anette Væring. Herning, 1974

INDHOLD. 1. Projektbeskrivelse 2. CV. 3. Budget / Finansiering. 4. Billeddokumentation. Anette Væring. Herning, 1974 INDHOLD 1. Projektbeskrivelse 2. CV 3. Budget / Finansiering 4. Billeddokumentation Anette Væring Herning, 1974 Vibekegade 7 st.h 2100 København Ø +45 91 33 71 81 a@avaering.dk - Stills fra kunstfilmen

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Erik A. Frandsen (f. 1957) Uden titel, 1998 3 meter, ca. 15 meter Fotos, neonlys, messing og aluminiumsplader ARoS

Erik A. Frandsen (f. 1957) Uden titel, 1998 3 meter, ca. 15 meter Fotos, neonlys, messing og aluminiumsplader ARoS Erik A. Frandsen (f. 1957) Uden titel, 1998 3 meter, ca. 15 meter Fotos, neonlys, messing og aluminiumsplader ARoS Erik A. Frandsen er født i Randers i 1957, autodidakt billedkunstner og bor i dag i København

Læs mere

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Nedenfor kan du se de kunstværker, som er indkøbt til udlodning ved den kommende generalforsamling d. 17. marts 2011. Bodil Tobiesen er uddannet maler fra

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere