1915 en ny begyndelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1915 en ny begyndelse"

Transkript

1 1915 en ny begyndelse

2 En ny begyndelse Undervisningsmateriale til 1915 en ny begyndelse Dette undervisningsmateriale er en introduktion til et forløb om kvinders dagligliv på landet fra omkring midten af 1800-årene til og med Materialet beskæftiger sig med den udvikling kvinderne samt landbosamfundet undergik i denne periode, og viser hvordan aspekter som uddannelse og arbejde har været medvirkende til, at også landbokvinderne opnåede stemmeret. Materialet danner baggrund for undervisningsforløb på Frilandsmuseet, hvor de forskellige aspekter af kvindelivet på landet, som det så ud fra slutningen af 1800-tallet til 1915, bliver belyst. I 1915 opnår de danske kvinder stemmeret. Det er en ny begyndelse startskuddet for det, der skulle blive til den moderne kvinde og det moderne samfund markerer dog ikke kun en ny begyndelse for den danske kvinde som demokratisk medborger. På landet var det også en del af en længere udvikling, hvor landbokvinders roller og værdier var under stærk forandring. Undervisningsforløbet vil tage sit udgangspunkt i disse forandringer af bondesamfundet. Vi vil se på det jordnære i kvinders dagligliv på landet før og omkring Formålet er at vise, hvad dagligdags aspekter som arbejde, uddannelse, ægteskab, familie og madlavning kan fortælle os om forandringerne i kvinders dagligliv på landet på den tid. 2

3 Livet på landet i midten af 1800-årene Danmark så meget anderledes ud for over 150 år siden end det gør i dag. Dette gælder også indretningen af hjemmet, familieforhold, ægteskab, uddannelse og arbejde. De fleste mennesker boede på landet før industrialiseringen endelig tog fat. Arbejde en ramme for livet Landbrug var først og fremmest et familieforetagende. Alle i familien havde hver deres vigtige arbejde at udføre, for at driften af gården kunne løbe rundt, og familien kunne få mad at spise, tøj på kroppen og tag over hovedet. Gården var dermed både en arbejdsplads og rammen om en familie. Der var meget faste roller på landet og alle arbejdsopgaver var opdelt efter køn. Fra en helt ung alder blev man uddannet og opdraget i henholdsvis mandens eller kvindens arbejdsopgaver. Kvinderne og pigerne på gården forarbejdede råvarer som det nymalede mel til brød, mælk til smør og ost, samt uld og hør til tøj og tekstiler. Mændene arbejdede ude på markerne, hvor de pløjede, såede og høstede. Derudover var det mændene der arbejde med de større dyr på gården, som heste og køer. Kvinderne tog sig af fjerkræet og smådyrene. Faderen var familiens og gårdens overhoved. Det var også ham, der havde de juridiske rettigheder, men også forpligtelser overfor bl.a. staten. 1 I 1800-årene betød faderens rolle som overhoved, både privat som juridisk, at han var formynder over sin kone og døtre. De eneste kvinder, der kunne blive myndige, og dermed bestemme selv, var ugifte kvinder over 25 år. I det øjeblik kvinden blev gift, ville hun igen være umyndig, ligesom hun var under sin far, men denne gang var hun underlagt sin ægtemand. 2 I slutningen af 1800-årene og begyndelsen af 1900-årene havde forældre stor indflydelse, når det gjaldt valg af ægtefælle til deres børn. Ifølge loven var de unge fritstillet til at gifte sig med hvem de ville, men virkeligheden så anderledes ud. Det var vigtigt for forældre at få deres søn eller datter godt gift. Den kommende svigersøn skulle være i stand til at forsørge sin familie, og den kommende svigerdatter skulle være dygtig til at udføre sit arbejde, så gården kunne være driftig. Det var heller ikke velanset at gifte sig uden for sin stand, man holdt sig indenfor sin egen sociale klasse. Indgåelse af ægteskab var derfor ikke en ting, man tog let på. 3 Skolegang for børn Skolegangen på landet var minimal. Skoleloven anno 1814 indførte tvungen skolegang fra ca. 7 år til konfirmationen, eller 7 års tvungen skolepligt. Det gjaldt både for børn i byerne og på landet. Der var stor forskel på skolerne i byen og på landet. På landet var klasserne blandet, så drenge og piger gik i klasse sammen. 4 Der var også kun to klasser, én klasse for de yngste indtil de blev 10 år, og én klasse for de ældste fra 10-års alderen indtil konfirmationsalderen. 5 Fordi børnene udgjorde en stor del af gårdens arbejdsstyrke gik børnene på landet kun i skole hver anden dag. I vigtige og travle perioder, som når der skulle høstes, gik børnene slet ikke i skole. Arbejdet og deltagelse i dette kan ses som den primære og vigtigste uddannelse som børnene modtog. Fra barns ben og indtil de blev store nok til at blive gift og flytte hjemmefra, blev de opdraget og instrueret i de arbejdsopgaver for mænd eller kvinder, som de selv en dag skulle kunne varetage. 1 Hansen, K. Bodil 2006: Familie- og arbejdsliv på landet ca Landbohistorisk Selskab. (side. 19) 2 Hansen, K. Bodil 2006: Familie- og arbejdsliv på landet ca Landbohistorisk Selskab. (side. 20) 3 Hansen, K. Bodil 2006: Familie- og arbejdsliv på landet ca Landbohistorisk Selskab. (side. 20) 4 Olsen, Olaf 1990: Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie Gyldendal og Politiken (side 33) 5 Haue, Harry; Nørgaard, Ellen; Skovgaard-Petersen, Vagn; Thiedecke, Johnny 1986: Skolen i Danmark 1500 til 1980 erne. Systime (side 36) 3

4 Dette citat er fra en skolelærer fra Sjælland. Det viser hvordan man betragtede børnearbejde på landet i slutningen af 1800-årene: Det kan næppe skade børnene at øve deres kræfter tidligt, når de alligevel som voksende skulle tjene til livets ophold ved legemligt arbejde. Der skulle blot tages hensyn til, at de fik tilstrækkeligt søvn og hvile, at arbejdet ikke oversteg deres kræfter, at de til stadighed kunne passe deres skole og få tid til at forberede sig, og endeligt at det blev påset at tyvende og arbejdsfolk ikke havde en skadelig indflydelse på deres moralitet. 6 Skoleloven blev i 1899 revurderet, og reglerne for forsømmelse af skolepligten blev skærpet. Derudover blev det bestemt, at elevtallet i klasserne på landet højst måtte være 37 børn. Klasserne blev også sammensat efter alder, faglig dygtighed og modenhed. Der kom nye fag på skemaet som sløjd og fysik og pigerne skulle nu undervises i håndgerning og gymnastik. 7 Skoleloven blev mere moderne. 6 Olsen, Olaf 1990: Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie Gyldendal og Politiken (side 35) 7 Olsen, Olaf 1990: Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie Gyldendal og Politiken (side 34) 4

5 Livet på landet forandres I slutningen af 1800-årene befandt Danmark sig i en landbrugskrise. Billigt korn fra Amerika, oversvømmede det engelske marked, og udkonkurrerede det danske. Det danske landbrug måtte derfor finde alternative produkter, der kunne sælges til englænderne. Dette blev primært animalske produkter som smør, æg og bacon. Dermed var man så småt i gang med at omlægge landbruget fra at producere vegetabilske produkter til eget forbrug til at producere animalske produkter til videresalg. Denne omlægning var med til at forvandle landbruget og dermed landbobefolkningens daglige liv og arbejde. I kølvandet på denne produktionsomlægning kom andelsforeningerne, med bl.a. andelsmejerier og andelsslagterier. Andelsforeningerne og industrien varetog nu flere og flere af kvindernes arbejdsopgaver. 8 De blev professionaliseret. Eksempler på arbejdsområder, som blev professionaliseret: Brygning af øl Bagning af rugbrød Forarbejdning af hør og uld Støbning af lys Slagtning og forarbejdning af slagtede dyr Smørkærning og produktion af oste 9 8 K. Hansen, Bodil 2006: Familie- og arbejdsliv på landet ca Landbohistorisk Selskab (side 266) 9 Zenius, Marianne 1982: Landbokvinden i det 20. Århundrede. Gads Forlag (side 13) 5

6 For at dette kunne lade sig gøre, blev landbruget også effektiviseret med bl.a. indførelsen af nye maskiner og nye dyrkningsmetoder. Landbruget var nu blevet forvandlet til en forretning. Derfor skulle mændene også lære at bruge de nye maskiner, og hvordan man dyrkede korn, kartofler og nye produkter som roer på en effektiv måde. For at mændene kunne lære alt dette, kom de på landbrugsskoler eller højskoler. Her fik de både en praktisk og teoretisk landbrugsuddannelse. 10 Disse uddannelser gjorde dem i stand til at følge med landbrugets produktionsomlægning. Det var dog ikke det samme for kvinderne. Grundtvigianismen og Højskoler De første grundtvigianske højskoler blev oprettet i 1840 erne. I løbet af de næste 20 år blev disse et udbredt fænomen. 11 Grundtvigianismens hovedhjørnesten i undervisningen på friskoler og højskoler var arbejdsliv, hverdagsliv og politik 12 Indtil 1863 var højskolerne kun for mænd, derefter var undervisningen kønsopdelt, med kurser for mændene om vinteren og kurser for kvinderne om sommeren. 13 Formålet med højskolerne var at vække elevernes selvbevidsthed og samtidig lære samfundet bedre at kende. Dermed var højskolerne stedet, hvor bønderne fandt deres politiske stemme og samfundsmæssige værdi. 14 Hvad med landbokvinderne? Produktionsomlægningen af landbruget medførte også, at landbokvindernes færdigheder og arbejdskraft ikke længere var særlig eftertragtet eller relevant. Kvinderne skulle derfor finde ud af, hvor de nu kunne gøre gavn. Det nye landbrug og uddannelserne på landbrugsskolerne og højskolerne var ikke indrettet til at hjælpe kvinderne med dette. Der var ingen adgang for kvinder på landbrugsskolerne, og på højskolerne bestod den praktiske undervisning for kvinderne hovedsageligt i at lære håndarbejde. 15 I dette citat fortæller forfatter (og aktivist) Chr. Christen om de konsekvenserne af dette: I en landbrugsbedrift er forholdene jo således at den kvindelige gerning nødvendigvis står i forhold dertil, og dette forudsætter et samarbejde imellem kvinder og mænd, som ganske anderledes end i de fleste andre erhvervsgrene er betinget at en jævnbyrdig uddannelse, hvad selve det praktiske arbejde angår. Men når de unge mænd år for år nu søger og får en særlig oplysning 10 Zenius, Marianne 1982: Landbokvinden i det 20. Århundrede. Gads Forlag (side 17) 11 Olsen, Olaf 1990: Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie Gyldendal og Politiken (side 40) 12 Olsen, Olaf 1990: Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie Gyldendal og Politiken (side 40) Kylling, Pernille 1983: Piger kommer på højskole og kvinder holder højskole. En studie i højskolebevægelsen med særligt henblik på kvinderne ca Historie speciale. (side 3) 15 Zenius, Marianne 1982: Landbokvinden i det 20. Århundrede. Gads Forlag (side 17) 6

7 angående landbruget, mens kvinderne som dog havde begyndt på en noget lignende over for mælkeriet, ikke følger med deri, vil der også mellem mænd og kvinder blive en større og større forskel på deres personlige udvikling, som kun kan blive til fortræd for begge parter og dermed for deres fælles virksomhed i landbruget. Lige børn leger jo bedst. ( ) vort landbrugs fremtid, netop fordi fælles jævnbyrdig virksomhed og forståelse mellem dets mænd og kvinder er en hovedbetingelse for, at det kan trives under den daglige dont. 16 For at kvinderne stadig kunne være nyttige og dermed vigtige i landbruget, blev de nødt at finde nye beskæftigelser. Problemet var i midlertidigt, at der ikke var nogen fagspecifikke uddannelser til kvinderne, før den første husholdningsskole i Sorø blev oprettet. Husholdningsskolerne, en ny kvindeuddannelse Den første husholdningsskole blev oprettet i 1895 af Magdalene Lauridsen og Eline Eriksen i Sorø. Der skulle undervises i både teoretiske og praktiske fag som madlavning, ølbrygning, bagning, slagtning, vask og strygning, kjole- og linnedsyning, lapning af tøj og vævning. Kursernes varighed var af enten 5, eller 11 måneder. Husholdningsskolerne var, ligesom mændenes landbrugsskoler, en kombination af faglig og teoretisk viden. Den teoretiske viden bestod af en dyberegående viden om den huslige gerning. Den kunne omhandle, hvordan man mest optimalt kunne holde hus, hvilken mad der var mest nærende, men samtidig billig mm.. ( ) Her skulle ikke blot læres praktisk Husgærning, men ogsaa gives teoretisk Oplys- 16 Danmarks Historie (side 38) 7

8 ning. Ligesom de unge Karle ikke nøjes med at lære Landvæsen af dygtige Landmænd, men søgte til Landbrugsskoler for at lære teori, saaledes også de unge Piger her. Derved lærer de at forstaa, hvad det er, de foretager sig. Dette har to Fordele, først at de selv kan gøre Fremskridt paa egen Haand, dernæst at Arbejdet bliver interessant. Kvinderne klager over, at deres Gærning var kedelig. Enhver Gærning er saa interessant, som vi gør den. Og det, at en Kvinde kender alle de Stoffer, hun har at gøre og ved, hvorfor det og det skal gøres, gør det hele fornøjeligt. Desuden er det ved Dygtighed, Kvinderne bedst hævder deres Ligestilling med Manden (...). 17 Dette citat er fra en tale der blev holdt d. 3. maj 1895 i anledning af åbningen af Sorø Husholdningsskole. Det interessante ved citatet er, at det for det første viser, at husholdningsskolerne er det kvindelige modsvar til landbrugsskolerne, dernæst at husholdningsskolerne har til formål at uddanne husmødre, der kan tænke selv. Husholdningsskolerne skal give kvinder grundlæggende færdigheder i at holde hus, lave mad osv. men kvinderne skal også samtidig lære at blive selvstændige. Tanken var, at hvis kvinder fik viden og færdigheder inden for husarbejde, ville arbejdet som husmoder blive en profession frem for en pligt. Derudover kunne kvinderne, fordi de havde dygtiggjort sig i et arbejdsområde, der kun var deres, kræve ligestilling med manden. Arbejde og det at være dygtig til sit arbejde var altså ligeså vigtig for både mænd og kvinder i slutningen af 1800-årene, som det havde været i det gamle bondesamfund. Det kønsopdelte arbejdsmarked blev af afgørende betydning for indretningen af det moderne samfund. Derudover kunne det i dens tids optik danne baggrund for en ligestilling mellem kønnene. Dette virker sikkert meget paradoksalt set med nutidens øjne kan en bevægelse, der uddanner kvinder til at gå derhjemme og passe hus, mand og børn, hjælpe med til at gøre de to køn ligestillede. Det er dog vigtigt at reflektere over, om ligestilling altid har betydet og udmøntet sig på samme måde i fortiden som i dag. Hvad er husholdning? Det er et Arbejde af en saa sammensat Natur, at det i sig selv rummer en Mandfoldighed af smaa og store Arbejder, der gør, at den, der befatter sig med Husholdning, maa gøre Walter Scotts Ord til sine: Aldrig maa intet gøres. Der er 17 Andersen, Birgitte 1981: En undersøgelse over husholdningsskolernes oprettelse og arbejde Speciale i Historie (side 9) 8

9 Erik Henningensen Bønder i København saa ofte før bleven talt om Kvindens indsnævrede Virkekreds, og der er bleven hævdet, at de bedste iblandt dem ikke kunde eller burde nøjes med den simple Gerning i Livet: kun at bestyre et Hus. I de senere Aar er der Forandring at spore, idet Begrebet Husholdning er højnet, saa der ogsaa paa dette Felt kræves en Udvikling af Evner og Anlæg, som skal og maa tages i Brug inden for de mange Krav, dette Arbejde stiller til den enkelte. Til Husholdning hører det største af alt: det at kunne danne et Hjem. Og der er vel næppe nogen, der mener, at en Kvinde kan kaldes for dygtig, for stor eller for ædel dertil. Det er jo ikke alene hendes ordnende Haand og Sans for Hygge, hendes Dygtighed i Køkkenet og til al huslig Gerning, som skal præge Hjemmet; hun maa tillige med Indsigt kunne jævne de forskellige smaa og store Vanskeligheder indenfor Hjemmets Kreds. Hun maa stundom i Stilhed paatage sig de Byrder, som bliver forsømt af andre Eriksen, Eline 1907: Timer i Køkkenet paa Sorø Husholdningsskole. Sorø, Svegårds Boghandel 9

10 Det danske demokrati før 1915 Det danske samfund har ikke altid været lige for alle. Dette gælder også for det danske demokrati. Demokratiet i Danmark blev formelt indført d. 5. juni 1849 med junigrundloven. Der var dog visse betingelser for hvilke personer, der var berettiget til at stemme og stille op til valg. Kravene for at opnå demokratiske rettigheder var, at man skulle være en ustraffet mand over 30 år med egen husholdning. Dette kriterium udelukkede dermed mange andre mennesker i det danske samfund (og her tænkes der ikke kun på kvinderne). Denne gruppe kalder man for de 5 f er: Fruentimmer dvs. kvinder Folkehold dvs. tjenestefolk Fattige som er folk, der har eller modtager fattighjælp og/eller som har boet på fattiggård Forbrydere hvis man havde siddet i fængsel kunne man ikke stemme Fjolser som er psykisk syge og som gerne bor, eller har boet på fattighjem. 19 Manden var altså ikke kun kvindens juridiske overhoved, han blev også af datidens samfund betragtet som kvinden overlegen. På baggrund af dette var forståelsen af mænd og kvinder i slutningen af 1800-årene til begyndelsen af 1900-årene, præget af, at de to køn ikke var eller kunne være ligestillet, fordi kvinder var svage og mænd stærke. Kvinder blev til tider anset for at være ligesom børn, der var uegnede til at tage varer på sig selv. Kvinder opnår stemmeret Kvinderne blev demokratiske medborgere på lige fod med mændene d. 5. juni 1915, da grundloven blev omskrevet. Det var dog ikke kun velbemidlede kvinder, der nu kunne stemme og stillet op til valg, dette gjaldt også for tjenestefolk, der ikke havde noget ejendom. Danmark var endelig blevet demokratisk

11 Skemaet viser en udvikling i det danske samfund, hvor kvinder i større og større grad fik tildelt rettigheder og indflydelse for slutteligt at blive fuldgyldige demokra tiske medborgere. Kvindernes opnåelse af forskellige former for valgbarhed 1895 Kvinder kan have tilsyn med plejebørn i kommunerne 1899 Enker med undervisningspligtige børn kan være forældrerepræsentanter i skolekommissioner 1903 Kvinder opnår valgret og valgbarhed til menighedsråd 1905 Kvinder opnår valgbarhed til lokale værgeråd 1907 Kvinder opnår valgret og valgbarhed til de kommunale hjælpekassers bestyrelse 1908 Kvinder opnår valgret og valgbarhed til kommunalbestyrelser og amtsråd 1908 Kvinder kan udnævnes til værger og kurator 1908 Kvinder kan udpeges til vidner 1909 Kvinder kan fungere som syns- og skønsmænd 1915 Kvinder opnår valgret og valgbarhed til Rigsdagen, der bestod af Folketinget og Landstinget. 20 Opgave spørg din klasse: Hvorfor er det vigtigt at have demokratiske rettigheder både for mænd og kvinder? Hvad forstår I ved at være demokratiske medborgere? Er uddannelsessystemet i dag med til at gøre os til demokratiske medborgere? hvis ja, hvordan? hvis nej hvorfor ikke? Hvorfor betød det så meget på landet at være god til sit arbejde? Hvad betyder uddannelse og arbejde i dag? er det noget der gør os mere eller mindre vigtige i samfundet eller for andre mennesker? Hvordan er det at være mand eller kvinde i dagens Danmark? er der lige muligheder for alle? Burde der være lige muligheder for alle i Danmark? Er der nogle former for arbejde I anser som kvinde- eller mandearbejde? hvis ja, hvad syntes I om det? 20 Dansk Kvinde biografisk Leksikon 2000: Alle tiders danske kvinder. Rosinate (side 53) 11

12 Litteraturliste Andersen, Birgitte 1981: En undersøgelse over husholdningsskolernes oprettelse og arbejde Speciale i Historie Danmarks Historie Dansk Kvinde biografisk Leksikon 2000: Alle tiders danske kvinder. Rosinante Eriksen, Eline 1907: Timer i Køkkenet paa Sorø Husholdningsskole. Sorø, Svegårds Boghandel Hansen, K. Bodil 2006: Familie- og arbejdsliv på landet ca Landbohistorisk Selskab Haue, Harry; Nørgaard, Ellen; Skovgaard-Petersen, Vagn; Thiedecke, Johnny 1986: Skolen i Danmark 1500 til 1980 erne. Systime K. Hansen, Bodil 2006: Familie- og arbejdsliv på landet ca Landbohistorisk Selskab Kylling, Pernille 1983: Piger kommer på højskole og kvinder holder højskole. En studie i højskolebevægelsen med særligt henblik på kvinderne ca Historie speciale. Olsen, Olaf 1990: Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie Gyldendal og Politiken Zenius, Marianne 1982: Landbokvinden i det 20. Århundrede. Gads Forlag Links Andre links Skole på landet i 1800-årene. Fra skole200.dk Videoer angående skoleloven anno 1814: Denne video beskriver dermed skolen før industrialiseringen. Eksempler på anskuelsestavler: Kvindernes valgret frihed, lighed og stemmeret pdf udarbejdet af Arbejdermuseet: Landbrugsproduktionsomlægning Se også Landboernes rodnet side 91 i Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie. Uddannelse og kvindeorganisationer Kvinder og arbejde Valgret Forfatter: Pernille Panduro Åkervik Redaktion: Inge-Mette Petersen Billederne er fra Frilandsmuseets samlinger Udgiver: Frilandsmuseet 2015

GRUNDLOVEN 1915 TEKSTER

GRUNDLOVEN 1915 TEKSTER GRUNDLOVEN 1915 TEKSTER DA DEMOKRATIET BLEV TIL I DANMARK Den 5. juni 1849 gik Danmark fra enevælde til demokrati. Enevælde vil sige, at der er en konge, der regerer over landet. Når Danmarks Frederik

Læs mere

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede INTRODUKTION Det er en stor del af vores selvforståelse

Læs mere

Pelle Erobreren. Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet

Pelle Erobreren. Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet Pelle Erobreren Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Frilandsmuseets teateropsætning af Pelle Erobreren i 2013, men kan bruges til andre undervisningsfoløb.

Læs mere

Hvad skal vi med skolen?

Hvad skal vi med skolen? Nationalt videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling Hvad skal vi med skolen? 7-9. klasse - Om samfund og skole, før, nu og i fremtiden Af Loa Bjerre, Trine Hyllested og Jens Aage Poulsen Elektronisk

Læs mere

Alt koster penge, kun luft, ikke? Gratis. Resten koster penge.

Alt koster penge, kun luft, ikke? Gratis. Resten koster penge. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Kapitel 1 Velkommen til Danmark Jeg lagde mærke til, at når man gik på vejen, og så kom der en cyklende, så plejer de at gøre sådan. Og så troede jeg at de hilst på mig. Indtil

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Kvinders valgret. frihed, lighed og stemmeret

Kvinders valgret. frihed, lighed og stemmeret Kvinders valgret frihed, lighed og stemmeret Demokrati men ikke for alle Demokrati betyder folkestyre. I dag forstår vi i Danmark et folkestyre som et samfund, hvor folket skal styre, og hvor den politiske

Læs mere

Undervisningsmateriale Vores Fælles Fremtid

Undervisningsmateriale Vores Fælles Fremtid FÆLLES: FREMTID Undervisningsmateriale Vores Fælles Fremtid Målgruppe 7. - 9. klasse TEMA: Identitet FÆLLES: FREMTID 1. MOD ET MULTIKULTURELT SAMFUND Indtil for omkring 50 år siden var Danmark et land

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv Maj 2012 Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv En interviewundersøgelse blandt ensomme ældre i Midt- og Sydjylland Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet 1 BARRIERER OG

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES De gode gamle dage for familien kan vi alle genkende. Det var dengang en familien var med far for enden af spisebordet efter en endt arbejdsdag og mor

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E. Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver

Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E. Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver Forord 3 Dagtilbuddets rammebetingelser 4 Personalets forhold 4 Formål og opgaver 6 Samfundet vil også have noget 8

Læs mere

En familie flytter til byen. fremskridt, fabrikker og familieliv i København 1880-1915

En familie flytter til byen. fremskridt, fabrikker og familieliv i København 1880-1915 En familie flytter til byen fremskridt, fabrikker og familieliv i København 1880-1915 En stor beslutning Den 10. februar 1882 kommer et ungt par ud af Asminderød Kirke ved Fredensborg. Karen Marie og Peter

Læs mere

Identitet, børn og børnehjem - Bagsværd Observationshjem og Søskendehjemmet Haraldslund

Identitet, børn og børnehjem - Bagsværd Observationshjem og Søskendehjemmet Haraldslund Identitet, børn og børnehjem - Bagsværd Observationshjem og Søskendehjemmet Haraldslund Gladsaxe Byarkiv 1 Bagsværd Observationshjem - tidligere Bagsværd Spædbørnehjem... side 3 Søskendehjemmet Haraldslund

Læs mere

Familien er en velbevaret myte i dag såvel

Familien er en velbevaret myte i dag såvel 82 FAMILIELIV GENNEM- SNIT OG MANG- FOLDIGHED Af Lone Palm Larsen Familiepolitik har primært handlet om at forbedre forholdene for de udsatte børnefamilier, hvor forældrene skulle bruge hovedparten af

Læs mere

Ældres syn på rygning og livskvalitet

Ældres syn på rygning og livskvalitet Rapport 2011 Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen Kræftens Bekæmpelse Rapport nr. 1 2012 Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen Kræftens Bekæmpelse Ældres syn på rygning og livskvalitet - Interviews

Læs mere

Klasse: 3. v Adresse: Kildeparken 25 8381 Tilst

Klasse: 3. v Adresse: Kildeparken 25 8381 Tilst Navn: Caglanur Avci Skole: Langkær Gymnasium & HF Klasse: 3. v Adresse: Kildeparken 25 8381 Tilst Indledning Min morfar flyttede til Danmark i 1969 fra Tyrkiet - som så mange andre gjorde det dengang -

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

Fra børnesanatorium til behandlingshjem 1914-2014. 100 års jubilæumsbog

Fra børnesanatorium til behandlingshjem 1914-2014. 100 års jubilæumsbog Fra børnesanatorium til behandlingshjem 1914-2014 100 års jubilæumsbog KOLOFON Forfatter: Katrine Corvinius Lund Foto: Thorsten Wilstrup Museum Nordsjælland, Hørsholm Lokalarkiv Sahva, privatfotos Layout

Læs mere

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL INDHOLD Individ og fællesskab At blive den, man er

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Samliv 1 Samliv. eller et liv alene sammen med andre

Samliv 1 Samliv. eller et liv alene sammen med andre Samliv 1 Samliv eller et liv alene sammen med andre 2 Samliv Samliv 3 Indhold Side Samværet med andre mennesker er vel det, som en stor del af livet handler om... 4 Vi kan jo ikke gifte os, selvom vi er

Læs mere

Working paper. Opfølgningsundersøgelse

Working paper. Opfølgningsundersøgelse DigniTY Publication Series No. 3 Working paper Opfølgningsundersøgelse mod en fælles indsats netværksarbejde til forebyggelse af ungdomskriminalitet i traumatiserede flygtningefamilier Tine Smidt Lützen

Læs mere