DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed?"

Transkript

1 DØV- BLIND- FØDT INDENFOR RAMMERNE AF HANDICAPKONVENTIONENS ARTIKEL 3 Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed?

2 Udgivet af Netværk Øst for praksisledere: Aktiv Bo Center for Handicap, Lolland kommune Blindecenter Bredegaard Region Hovedstaden Døvblindehuset Sociale tilbud, CFD Geelsgaardskolen Spor 3 og Ungdom, Region Hovedstaden Kontakt til netværket Foråret 2015

3 Formålet med Handicapkonventionen er at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed. Handicapkonventionen, Artikel 1 Det vil sige, at: formålet med Handicapkonventionen er at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle døvblindfødte fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed. Netværk Øst for praksisledere 3

4 DØVBLINDFØDT HVAD ER DET FOR EN STØRRELSE? Medfødt døvblindhed er en specifik funktionsnedsættelse, hvor kombinationen af syns- og hørenedsættelse først og fremmest medfører betydelige kommunikationsproblemer. Medfødt døvblindhed omfatter: Mennesker, der er født med kombineret syns- og hørenedsættelse. Mennesker, der er blevet syns- og hørehæmmet, inden de har udviklet sprog. Døvblindhedens udtryk varierer alt efter, hvor stor syns- og hørenedsættelse er. Mennesker med medfødt døvblindhed: er helt døve og helt blinde. er blinde med en funktionel hørenedsættelse. er døve med en funktionel synsnedsættelse. har en funktionel syns- og hørenedsættelse. 4

5 Artikel 3 Litra a) RESPEKT FOR MENNESKETS NATURLIGE VÆRDIGHED, PERSONLIGE AUTONOMI, HERUNDER FRIHED TIL AT TRÆFFE EGNE VALG OG UAFHÆNGIGHED AF ANDRE Døvblindfødte mennesker kan som udgangspunkt ikke indgå uafhængigt i en relation til deres omverden. Funktionsnedsættelsen gør, at uafhængighed kræver, at en kompetent partner er tilgængelig. Skal det døvblindfødte menneske agere i livet, må der således være en partner indenfor rækkevidde, som kan vælges til og fra. Denne partner skal have de rette pædagogiske værktøjer samt de rette faglige og personlige kompetencer. Partneren er kanalen til omverdenen. Partneren skal med egen krop og med udgangspunkt i det døvblindfødte menneskes individuelle behov og ønsker til kommunikationen taktilt formidle omverden: objekter, information, følelser, fysiske miljøer og praktiske gøremål. 5

6 Litra b) IKKE-DISKRIMINATION Alle døvblindfødte skal tilbydes samme muligheder. Uanset hvor i landet og uanset i hvilken kommune skal de have tilbudt kompetent og adækvat støtte, således at de ikke diskrimineres i forhold til den øvrige befolkning og heller ikke i forhold til andre døvblindfødte borgere. Da populationen er relativt lille, må det være en kommunal og regional forpligtelse at skabe tilbud eller støtte op omkring eksisterende tilbud med den nødvendige ekspertise. 6

7 Litra c) FULD OG EFFEKTIV DELTAGELSE OG INKLUSION I SAMFUNDSLIVET Den døvblindfødte skal have mulighed for at kunne ledsages af en kompetent partner, som uden egeninteresse kan være kanal og informationsbringer, så den døvblindfødte kan deltage og inkluderes i samfundslivet på egne præmisser. Det kræver, at partneren gennem uddannelse opnår viden om teknologiske hjælpemidler, taktile og kropslige kommunikationsformer samt tilrettelæggelse af læringsmiljøer, hvor der tages højde for den taktil-kropslige perception. 7

8 Litra d) RESPEKT FOR FORSKELLIGHED OG ACCEPT AF PERSONER MED HANDICAP SOM EN DEL AF DEN MENNESKELIGE MANGFOLDIGHED OG AF MENNESKEHEDEN Gruppen af mennesker med medfødt døvblindhed er uhomogen. Der er stor forskel på graden af syns- og hørenedsættelse. Det samme gør sig gældende i forhold til de kognitive og fysiske udfordringer, som den enkelte har. Derfor kan der, når basisgrundlaget af viden og værktøjer til at tilgå døvblindheden er til stede, være stor forskel på de pædagogiske og kommunikative strategier samt på indlæringsstilen, som den enkelte profiterer af. Det kræver indsigt og erfaring at spotte de ofte subtile og diminutive forskelle samt se og acceptere dem som mangfoldighed i udtryksform og sproglighed. 8

9 Litra e) LIGE MULIGHEDER Alle døvblindfødte skal have lige muligheder for at udnytte deres fulde potentiale. Uanset alder, syns- og hørerest, geografisk tilknytning samt tillægshandicap, skal der individuelt kompenseres med fuld habilitering for øje og med udgangspunkt i det dobbelte sansetab. 9

10 Litra f) TILGÆNGELIGHED Døvblindfødte er i den fysiske tilgængelighed dobbeltudfordret, fordi hverken visuelle eller auditive symboler kan bruges til at navigere efter. Den døvblindfødte har oftest tillægshandicap af fysisk og/eller kognitiv karakter. Derfor er den døvblindfødte i sin færden i omverdenen afhængig af at have sin egen partner, som kan agere ledsager. Det kræver, at partneren skal kunne indgå i en fysisk og psykisk nærhed som forudsætning for den døvblinde persons mulighed for at tilegne sig viden, information, udtrykke ønsker og træffe valg. 10

11 Litra g) LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER Miljøet, som den døvblindfødte er i, skal have generel viden om, hvordan ligestilling sikres i alle relevante forhold. Vi vurderer, at der ikke foreligger specifikke udfordringer indenfor denne litra i vores del af verden. 11

12 Litra h) RESPEKT FOR DE UDVIKLINGSMULIGHEDER, SOM BØRN MED HANDICAP HAR, SAMT RESPEKT FOR DERES RET TIL AT BEVARE DERES IDENTITET Fra fødslen af er det vigtigt at få afklaret, om eventuelle syns- og hørenedsættelser har et omfang, som kan beskrives med diagnosen medfødt døvblindhed. Børnene skal tilbydes en skolegang, hvor et specialindrettet miljø kan skabe grobund for læring, og hvor der er respekt for deres særlige tilgang til læring gennem eller støttet af den taktile sans. I ungdomsårene manifesterer deres tilgang til verden sig i deres krop og bevidsthed. Gennem en målrettet indsats, hvor den sproglige taktilitet udvikles, skabes deres identitet som døvblindfødt. Det ruster dem til at gå ind i voksenlivet bærende på deres egen, særegne identitet. 12

13 GRUNDVILKÅR: DET SPECIALISEREDE TILBUD Tilbuddet bør være specialiseret til døvblindfødte. Der skal som minimum være en lille gruppe døvblindfødte, som sikrer, at tilbuddet kan uddanne medarbejderne og vedligeholde samt udvikle det faglige niveau. Tilbuddet bør deltage aktivt i den nationale vidensdeling og udvikling af området. Miljøet omkring mennesker med medfødt døvblindhed bør tilrettelægges på en måde, der tager højde for individuelle behov. For at det skal fungere optimalt, er det nødvendigt, at der tilrettelægges både i forhold til det fysiske og det sociale miljø. 13

14 GRUNDVILKÅR: DEN KOMPETENTE PARTNER Det er en forudsætning for den døvblindfødtes ageren i verden, at partneren, som er øjne og ører for den døvblindfødte, er kompetent i forhold til fuld habilitering. Der er nogle helt specifikke færdigheder og kompetencer, som partneren må besidde, så hun er i stand til taktiltkropsligt at formidle informationer, viden, oplevelser og følelser. Der er udarbejdet et papir omkring de specielle partner kompetencer, hvor der er tilknyttet videoklip. Her kan du se eksempler på praksis holdt direkte op imod de enkelte principper i Konventionen se mere på 14

15 GRUNDVILKÅR: VÆRDIGHEDSRUM Udgangspunktet for at leve op til Handicapkonventionens artikel 3 er, at alle døvblindfødte indrømmes et værdighedsrum med et princip om tilgængelighed af en kompetent partner indenfor en armslængde. Dette princip skal udgå fra den døvblindfødte, som selvstændigt kan vælge kontakten til og fra men et fravalg er ikke ensbetydende med et fravalg af princippet men udelukkende et fravalg af kontakten i et selvvalgt tidsrum. Værdighedsrummet beskriver den afstand, som defineres af den enkeltes krop, og som er grænsen for den enkelte døvblindfødtes værdighed, autonomi og uafhængighed. Træder vi som partner ud af dette rum, mister den døvblindfødte sine muligheder for at interagere med sin omverden og dermed sin ligeværdighed. 15

16 DENNE PJECE ER RESULTATET AF EN LANG PROCES, HVOR FAGFOLK FRA HELE LANDET HAR VÆRET INVOLVERET OG HAR BIDRAGET MED DERES VIDEN OM TEORI OG PRAKSIS. HVIS VI PÅ NOGEN MÅDE HAR FÆNGET DIN INTERESSE ELLER DU HAR BRUG FOR MERE VIDEN OG INDSIGT I MEDFØDT DØVBLINDHED, SÅ KAN DU PÅ LÆSE MERE OG IKKE MINDST FÅ VIDEOEKSEMPLER PÅ DE SÆRLIGE PARTNERKOMPETENCER, SOM ARBEJDET MED DØVBLINDFØDTE FORUDSÆTTER.

Kommunikation som rettighed - gælder også for LEVs målgruppe med nedsat talesprog

Kommunikation som rettighed - gælder også for LEVs målgruppe med nedsat talesprog Kommunikation som rettighed for LEVs målgruppe - side 1 Kommunikation som rettighed - gælder også for LEVs målgruppe med nedsat talesprog Kommunikation som rettighed for LEVs målgruppe - side 3 Indledning

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Letlæselig version... 3 Vision for Sammenslutningen af Unge Med Handicap... 4 Politiske aktiviteter...

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL INDIVIDUEL KOMPENSATION OG MAINSTREAMING

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL INDIVIDUEL KOMPENSATION OG MAINSTREAMING BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL INDIVIDUEL KOMPENSATION OG MAINSTREAMING VÆRKTØJET TIL SAGSFREMSTILLING CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com DEMENSPOLITIK Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold 1. Indledning... 4 2. Målgruppen... 5 3. Vision... 6 4. Etik...7 5. Indsatsområder...8 5.1. Tidlig

Læs mere

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk Kursus- og kompetencekatalog for Vasebæk Velkommen Dette er Vasebæks kursus- og kompetencekatalog. Vasebæk er Køge Kommunes specialinstitution og består af en specialbørnehave, en weekendaflastning og

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle International Association of Social Educators At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle Diskussionspapir At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

Læs mere

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap Vejledning Seksualitet - uanset handicap Socialministeriet 28. Februar 2001 Titel: Vejledning om Seksualitet - uanset handicap Udarbejdet af: Formidlingscenter Øst Ulla Rødgaard Henningsen Udgiver: Socialministeriets

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Succesfuld billedstøttet kommunikation

Succesfuld billedstøttet kommunikation Succesfuld billedstøttet kommunikation Institut for Syn og Hørelse Rådgivning for personer med nedsat syn, hørelse og anden kommunikationsfunktion Region Nordjylland Rådgivning for personer med nedsat

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere