REFERAT AF KONFERENCE OM JORDDRIFT OG LIGESTILLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF KONFERENCE OM JORDDRIFT OG LIGESTILLING"

Transkript

1 REFERAT AF KONFERENCE OM JORDDRIFT OG LIGESTILLING AFHOLDT AF DIIS I KØBENHAVN DEN 4. marts 2014 Tirsdag den 4. marts 2014 afholdt Dansk Institut for Internationale Studier DIIS - en konference om jorddrift og ligestilling. Konferencen blev åbnet af Mikkel Funder fra DIIS. I sine indledende ord forklarede han først konferencens baggrund ved at sige, at jorden er igen vendt tilbage til overskrifterne og i mange konferencer. Det er ikke kun de internationale investorer, ministre og medlemmer af de nationale økonomiske eliter, der er bekymrede over jorddrift; men også tusindvis af kvinder i landdistrikterne i mange afrikanske lande syd for Sahara og i mange udviklede lande er berørt. I stigende grad oplever de, at deres ret til at have et stykke jord fra deres forældre, fra deres ægtemænd eller gennem deres egne midler og indsats bliver afvist af familiemedlemmer, af lokale ledere eller af religiøse, politiske eller juridiske myndigheder. Fattigdom, voksende globale behov for fødevarer, plantefoder og brændstof, og radikale religiøse og kulturelle offentlige diskurser om kvinders rolle (og mænd) i familien, samfundet og økonomien bidrager til disse vanskeligheder. I løbet af de seneste årtier har regeringer, civilsamfundsorganisationer og udviklingsorganisationer gjort forsøg på at sikre kvinders adgang til jord og på at fremme ligestilling i landenes lovgivning såvel som i dens anvendelse. Nogle af disse bestræbelser er dokumenteret i en nylig DIIS Rapport, udgivet som en del af det DANIDA- og SIDA-finansierede forsknings- og kommunikationsprogram ReCom. Dette seminar præsenterede indsigter fra forskning som analyserer indsatsen for at fremme ligestilling mellem kønnene i og kvinders adgang til jord i Niger, Tanzania, Uganda og Zambia (kommende), og indbyder til en diskussion af, hvordan en sådan indsats yderligere kan understøttes, udbygges og styrkes for at sikre ligestilling mellem kønnene, hvad angår drift af jord. Efter at have forklaret denne baggrund gennemgik Mikkel Funder konferencens dagsorden. Der var fire indbudte talere, Martha Diarra, nigersk statsborger, sociolog, international konsulent og ekspert på ligestilling, Rasmus Hundsbæk Pedersen, forsker ved DIIS, Helle Munk Ravnborg, seniorforsker ved DIIS og Rachel Spichiger, ph.d.-studerende ved DIIS og RUC. Ordstyrer var Marianne Haahr, der er Advocacy Coordinator ved Care Danmark. Velkomst og introduktion ved Marianne Haahr Mikkel Funder gav ordet til dirigenten. Marianne Haahr vil sørge for oversættelse fra fransk til engelsk fordi Martha Diarra vil tale fransk. Hun talte lidt om sit møde med fru Diarra for 10 år siden. Hun forklarede hvordan konferencen vil blive ledet. Fru Martha vil tale om kvinders adgang til jord i Niger i forbindelse med fattigdom og nye religiøse kønsdiskurser. Rasmus Hundsbæk Pedersen vil præsentere situationen i Østafrika, hvor Tanzania er case study. Helle Munk Ravnborg taler om Uganda, og endelig vil Rachel Spichiger tale om situationen i Zambia. Til sidst vi vil således have et billede af hele Afrika, fra det vestlige til det sydlige gennem det østlige. Undersøgelsen omfatter både fransktalende og engelsktalende lande. Efter talernes præsentationer, vil dirigenten kalde panel til åben diskussion, hvorunder der kan stilles spørgsmål.

2 Første foredragsholder: Martha Diarra. Emne: Kvinders adgang til jord i Niger i forbindelse med fattigdom og nye religiøse kønsdiskurser. Maradi, en bestemt kontekst. Fru Diarra begyndt sin tale med at hilse på alle deltagerne. Hun sagde, at dette projekt gennemføres i Maradi i Niger i løbet af de seneste sidste 4 år. Hun præsenterede den geografiske og klimatiske situation i Niger. Der er et landbrugsareal, der omfatter 23 % agerjord, og 77 % af jorden findes i ørkenregioner. Maradi-regionen er den eneste del af landet, hvor landbruget er muligt, og derfor er presset på jord blevet intenst. Landbruget er blevet mere mandsdomineret. Ifølge taleren kan dette forklare hovedgrunden til, at mænd vælger at udelukke kvinder fra jord. Maradi er den mest befolkede region i Niger, og den deler grænse med Nigeria. På grund af grænsen med Nigeria er der en stærk islamisering af denne region. Som konsekvens har Maradi den laveste sats af piger indskrevet i uddannelsesinstitutioner, fordi der findes mange koranskoler kun for drenge. Adgang til jord gennemføres efter de traditionelle og religiøse love. Forskelle mellem mænds og kvinders synspunkter. Sammenbrud af traditionel lov har resulteret i ulige adgang til jord mellem kvinder og mænd. Kvinder får i nogle tilfælde adgang til jord ved arv som følge af forældres død; men retten til arv er blevet reduceret. Kvinders adgang til jord i Niger er reguleret af tre retskilder som er: sædvaneret, religiøs ret og formel ret. Sædvaneret fastsætter, at mænd som er leder af en husstand er ejer af familiens ejendomme. I tilfælde af ægteskab er manden er forpligtet til at give et stykke jord til sin kone, så hun kan dyrke det til sine egne behov. Religiøs lov skrevet i Koranen fastsætter, at kvinder har ret til at arve det halve af mænd. Så hvis en far dør, og han har to børn, vil datteren få en tredjedel, mens sønnen får to tredjedele af arven. Flere og flere kvinder søger om deres del af arven ved at henvise til disse religiøse regler. Vedr. den formelle lov har Niger en liberal markedsøkonomi omkring jorddrift. Ifølge lovgivningen, der omfatter landdistrikterne, kan jord frit købes og sælges af alle mænd og kvinder. Kvinder forsvarer kvinders rettigheder. I Maradi har kvinder skabt en social bevægelse, som på hausa kaldes: Mata Masu Dubara, der betyder "kvinder i bevægelse". Formålet med denne forening er at styrke kvinderne. MMD startede som en opsparings- og låneforening. Foreningen er den mest pålidelige tilgang for at hjælpe jordløse kvinder. Foreningen bekæmper det fænomen, der kaldes «defiminisation» (som afskærer kvinder fra landbruget) ved at forsvare kvinders jordrettigheder på en legitim måde. Islams frigørende rolle. Projektet fungerer godt. fordi vi får involveret de religiøse ledere. Det gør vi, fordi religiøse leder er ansvarlige for arvespørgsmål i Niger. Religion er overalt i landet. Religion påvirker folks liv med forskellige ritualer fra, når de vågner op om morgenen, indtil de går i seng om aftenen. Sociale

3 forandringer kan ikke fremmes effektivt til gavn for de fattige uden en dialog med de religiøse ledere. Selv om Koranen siger, at kvinder kan arve det halve af mænd, mener vi, det er det sted, hvor vi er nødt til at starte, så brugen af Koranen kan fremme kvinders adgang til jord. Samarbejdet med de muslimske ledere har vist sig at være frugtbart. Mænd begynder nu at acceptere, at de skal dele arven med deres søstre. De har forstået, at kvinder bør have mulighed for at dyrke jorden. Adgang til nyheder som gør, at kvinder kæmper for deres rettigheder. De oplysninger og nyheder vi leverer, har været effektive eftersom de har givet kvinder værktøjer for at gøre krav på deres rettigheder, herunder jordrettigheder. Vi mobiliserede kvinder gennem medierne, den lokale og nationale radio og teaterforestillinger. Ved formidling af informationer relateret til kvinders rettigheder, lykkedes det dem at hente nogle dele af arvet jord, selv om der var gået 15 år. Gennem dette projekt har 3325 kvinder bevaret retten til jord, der sælges eller arves. De fik ligeledes mulighed for at købe jorden. Før blev det konstateret, at kvinder fik adgang til jord gennem donationer; men i dag ejer kvinder jord ved arv. Evolutioner og ændringer. Kvinder i Niger har nu adgang til jord, og religiøse ledere gør ikke længere modstand. Anden foredragsholder: Rasmus Hundsbæk Pedersen. Emne: Kvinder, donorer og jorddrift - Case study om Tanzania. Rasmus snakkede i første omgang om virkningerne af den internationale bistand til jordreformen i Tanzania, dvs. reformen fra 1999, som blev vurderet til at være blandt de mest kønsfølsomme af den slags i Afrika syd for Sahara. Men der er en kløft mellem den retlige ramme og hvad der sker i virkeligheden. Tanzaniske kvinder får adgang til jord på forskellige måder. I landdistrikterne får flest kvinder stadig adgang til jord gennem deres mandlige slægtning i varierende grad afhængigt af deres etniske gruppe, familieforhold og socioøkonomisk status. Men i tilfælde, hvor en kvindes forhold til hendes slægtninge ændrer sig, for eksempel, hvis hendes mand eller far dør, eller hvis hun bliver skilt, kan hendes adgang til jord bliver mindre Hertil kommer, at konkurrencen om jord forårsaget af befolkningsvækst, stigende fødevarepriser og produktionen af biobrændstoffer også mærkes af Tanzanias kvinder. Jordreform. Fra begyndelsen af 1980'erne og fremefter har Tanzania oplevet en stor stigning i antallet af jordkonflikter. De var forårsaget af forskellige faktorer som Ujamaa-landsbypolitikken (villagisations) i 1970'erne og deres ændring i 1980 erne samt åbningen for privat ejendomsret til jord med en ny landbrugspolitik i De store forskydninger i politik førte til overlappende krav til jord, der var blevet overtaget af forskellige personer i løbet af forskellige retssystemer. Tanzanias jordreform, består af Jordloven (Land Act) og Landsbyloven af Kvinders indflydelse på reformen. Anbefalingerne fra præsidentens undersøgelseskommission angående jord kan bygges videre på med henblik på at reformere sædvaneret og institutioner. Det førte til en debat om, hvordan man kan

4 beskytte kvinders rettigheder til jord. En række kvindegrupper blev mobiliseret. De frygtede, at dette ville underminere kvinders rettigheder til jord. Kvindernes forening foreslog afskaffelsen af sædvaneret og fælles ægtefælleejerskab til jord som et alternativ. Bestemmelser til beskyttelse af kvinders rettigheder til jord. Tanzanias jordreforms rammer rækker til en balance mellem at anerkende eksisterende rettigheder og institutioner og beskytte rettighederne for sårbare grupper. Gennem jordloven anerkendes de sædvanlige jordrettigheder og institutioner. Den forbyder også diskriminerende sædvanepraksis. Kvinders repræsentation i jorddrift. Kvinder har en betydelig repræsentation i landsbyerne, herunder styringen af landsbyens jord. Kvinder skal udgøre mindst en fjerdedel af medlemmerne af de forvaltningskomiteer, der administrerer jordlovene. Sædvaneret og sædvanlig praksis. Jordreformen anerkender udtrykkeligt sædvaneret og traditionelle myndigheder; men den er tvetydig omkring deres nøjagtige roller. Traditionelle (sædvanlige) myndigheder får lov til at deltage i tvister, og lovene læner sig op ad sædvaneretten. Sædvaneretten gælder kun i civile sager og er vigtig for arvefølgen i landbruget, arve-og familieanliggender. Implementering af jordreformen. Fra et juridisk synspunkt blev jordlovene anvendt fra den dag, de trådte i kraft, fra den dag de skulle bruges af domstole til at afgøre tvister. Gennemførelsen i form af etablering af institutioner for jorddrift og jordtvistafvikling i landdistrikterne har været meget langsommere. Konklusion. Rasmus præsentation analyserede udfordringerne i forbindelse med beskyttelse af kvinders rettigheder til jord i landdistrikterne. Præsentationen indeholdt detaljerede oplysninger om gennemførelsen af reformen og de hidtidige erfaringer ved at analysere en række offentlige og ngointerventioner. Han viste også den dobbelttydige rolle, som donorer kan have. Ud over det viste han, at kampen for kvinders rettigheder ikke er blevet vundet, bare fordi de retlige rammer er rigtige. Diskriminerende praksis fortsætter på formelle institutioner såvel på sædvane-institutioner, og kvinder stilles ringere omkring adgang til jord. Tanzaniske kvinder fra landdistrikter får adgang til jord på forskellige måder. Reformen er en balancegang mellem på den ene side en anerkendelse af sædvanetraditionerne omkring rettigheder til jord, og på den anden side fremme af kvinders rettigheder til jord. Mens de førstnævnte indebærer anerkendelse af sædvanelove, institutioner og praksis, forbyder de sidstnævnte køn-diskriminerende sædvanepraksis og søger efter at udvide kvinders rettigheder til jord gennem en række kønsrelaterede progressive elementer. Donorer kan kun skubbe dagsordenen, hvis deres tanzaniske kolleger deler interessen for kvinders rettigheder f. eks. som en del af en samlet dagsorden. Hvis ligestilling er ikke en integreret del af aktiviteterne, kan donorerne overveje at støtte andre aktiviteter.

5 Tredje foredragsholder: Rachel Spichiger. Emne: Kvinder og jord i det sydlige Zambia: fra love til relationer. Som i de fleste lande i Afrika syd for Sahara er jord et centralt middel til produktion; det er det også i Zambia, hvor landbruget fortsat er livsgrundlag for de fleste mennesker i landdistrikterne. Kort historik af Zambias jordreform. Zambia gennemførte sine første jordreformer efter landets politiske uafhængighed i Under præsident Kaunda blev jord erklæret ikke at have nogen pengeværdi. Gradvise ændringer blev foretaget i regeringens politik. Reformer blev ligeledes varetaget under strukturtilpasningsprogrammer. Men det var ændringen i regeringen i 1991, hvor flerpartisystemet trængte igennem, som var medvirkende til at indføre en markedsdrevet jordreform, hvis formål er at tilskynde til investeringer. En jordpolitik blev indledt i 1993; men den blev aldrig vedtaget. Jordloven blev oprindeligt trukket tilbage på grund af den ophedede debat omkring den. Ikke desto mindre blev i 1995 en jordtinglysningsreform indført med en jordlov, som ophævede jordloven af Jordens kategorier i Zambia. Jord i Zambia er opdelt i statslig jord og traditionelle jordarealer. Statsjord er statsejet jord, som lejes af personer, som besidder registrerede lejemål. Traditionel jord (sædvanejord) ejes af høvdinge på vegne af (landsby)fællesskaber. De er ansvarlige for tildeling og forvaltning. Høvdinge giver udnyttelsesform og brugsret til den traditionelle jord og overvåger dens overførsel mellem personer. Kvinder og jord i Zambia. Selv om Zambias egen lovpligtige lovgivning værner ligestilling i spørgsmål vedrørende jord, som i mange afrikanske lande syd for Sahara, er man afhængig af sædvanlige og kulturelle praksisser, som måske ikke er i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivning om ægteskab og arv. Arve- og ægteskabsloven påvirker kvinders adgang til jord og jord-relaterede aktiver: Lov om arv uden testamente som regulerer administrationen af ejendom som hører til en person, der dør uden testamente giver den efterlevende ægtefælle retten til at arve 20 pct. af den afdødes ejendomme; resten tilfalder normalt børnene. Sædvaneret og kvinders rettigheder Sædvaneret i Zambia består af forskellige uskrevne love, der anvendes af de 73 etniske grupper i Zambia, og er ikke kodificeret. Retten er anerkendt af de underordnede domstoles love i 1998 (subordinate Courts Act 1998), og de lokale domstole love (Local Courts Act). Jordlove og deres implementering. Siden vedtagelsen af jordloven i 1995 har polemikken omkring den gjort dens gennemførelse sværere: mens regeringen har erkendt behovet for udbredte jordreformer, står den over for kraftig

6 modstand fra de traditionelle myndigheder og civilsamfundet. Jordloven var kontroversiel, og det samme var de politiske processer efter loven, som har været fyldt med faldgruber. Jordreform og kvinders rettigheder. Den generelle kontekst for ligestilling mellem kønnene i Zambia har spillet en rolle i, hvordan jordreformen har indarbejdet principper om ligestilling. Zambia ligger på nummer 136 ud af 148 lande på indekset for ulighed mellem kønnene Index 2012 (UNDP 2013). Selv om det er på den måde, vi kan fremme ligestilling mellem kønnene i uddannelsessystemet, halter det bagefter på flere andre fronter. Kvinders adgang til ressourcer og tjenester, såsom sundhed og vand er lav. Køn og jord politik. Et vendepunkt var programmet for kønspolitik, efterfulgt af to udkast til jordpolitikker som inddrog kønsproblematikken i debatten om jord ved at nævne kvinders manglende adgang til jord, især i områder, hvor sædvane dominerer. Jordpolitikken bestemmer, at 30 pct. af jorden skal gives til kvinder, og resten konkurrerer mænd og kvinder om på lige fod. Støtte til jorddrift og kønsspørgsmål. Der ydes for tiden ingen donorstøtte til den retlige ramme til jorddrift. En stor del af fokus på køn er placeret i uddannelses-og sundhedssektorerne, der, som i andre lande, afspejler donorlandenes stærkere fokus på ligestilling i de sociale sektorer snarere end på det økonomiske og produktive sektorer. Sundhed og uddannelse er også de sektorer, hvor der er gjort størst fremskridt. Konklusion. Zambias 1995-jordlove, som anerkendte både sædvaneretlig og statslig jord, åbnede vejen for privatisering af jord, under pres fra donorerne til at skabe et marked for jord, der kunne tiltrække udenlandske og nationale investorer. Forfatningen af 1991 forbyder forskelsbehandling på grundlag af køn; men den udelukker arv og sædvaneret fra denne bestemmelse. Kvinder bliver diskrimineret på statslig jord. Regeringens erkendelse af, at kvinders adgang til jord var blevet hæmmet på flere måder, fik den til at fastslå, at 30 pct. af jorden bør tildeles kvinder. Donorer, som er aktive i Zambia, har været svingende siden 1970 erne. De har ikke givet betydelig støtte til jordsektoren. Ligestilling kom først i forgrunden på et senere tidspunkt, da donorer sammen med civilsamfundet forsvarede inddragelse af kønsaspektet i processerne. Fjerde foredragsholder: Helle Munk Ravnborg Emne: Jorddrift, ligestilling og udviklingssamarbejde Case study om Uganda. Jord er vigtig for folks levebrød og for den økonomiske udvikling i Uganda, hvor de fleste mennesker bor i landdistrikter. Jord bliver også i stigende grad set som en handelsvare, og efterspørgslen efter jord er stigende, ikke mindst på grund af de stigende fødevarepriser, potentialet for produktion af biobrændstoffer, og den nylige opdagelse af olie i den vestlige del af Uganda. Jordbesiddelse og uopsigelighed i Uganda: den retlige ramme. Uganda har reformeret sine jordbrugsretssystemer med jordloven fra 1998, som beskrev de iboende principper i den nye forfatning af Vedtagelsen af loven blev stærkt politiseret forfatningen fastsætter, at jord tilhører borgerne i Uganda og tilfalder dem. Reformen forsøger at

7 forene to mål: På den ene side anerkendes de eksisterende rettigheder til jord. Reformen på den anden side, danner grundlag, formaliserer og individualiserer eksisterende, hævdvundne rettigheder til jord og fremme udviklingen af et marked for jord. De juridiske rammer ud fra et kønsperspektiv. Ugandas 1995-forfatning er blevet hyldet som værende særlig kønsfølsom og progressiv og blandt de mest kvindevenlige i verden. Den fastsætter, at kvinder og mænd er lige og har lige rettigheder og forbyder specifikt love, kulturer, skikke eller traditioner, der overtræder kvindernes værdighed, velfærd eller interesser. Jordloven indeholder også bestemmelser, der styrker jordrettigheder, kvinder, børn og forældreløse. Den generelle anerkendelse af sædvanlige jordrettigheder gælder også for kvinders rettigheder til jord. Jordloven og dens implementering. Jordloven fra 1998 giver også mulighed for etablering af District Land Boards, uafhængige af jordprovision. Sædvanlige (traditionelle) og uformelle institutioner og praksis fortsætter, dels fordi den traditionelle jord udgør størstedelen af jorden i Uganda, dels fordi sædvanemyndigheder får tildelt en vis grad af autoritet over deres land. Implementeringen af jordlovene er ikke effektiv, fordi de ansvarlige myndigheder ofte ikke er udstyret til at påtage sig deres roller, og korruptionen er udbredt. Den manglende gennemførelse skyldes også de høje omkostninger ved at oprette og udstyre et stort antal nye kontorer for drift af jord. Den manglende gennemførelse betyder, at implementering af metoder og de administrative procedurer blev opfundet og afprøvet undervejs. Konklusion. De juridiske og administrative rammer samt sameksistensen af forskellige jordbrugsretssystemer fremlægger en mere kompleks situation end den, der normalt fremstilles. Kvinder synes at blive særlig berørt af denne situation. Selv om man synes, at kvinder er repræsenteret angående drift af jord og i parlamentet, er deres indflydelse stadig begrænset. På trods af en kønsfølsom og progressiv juridisk ramme er kvinders rettigheder stadig hæmmet i flere områder, hvad angår jord, og kvinder bliver diskrimineret i både de sædvanebestemte og lovbestemte indstillinger. Kvinders sociale status har en betydelig indflydelse på Uganda kvinders rettigheder til at få adgang, at udnytte og eller eje jord. Ægteskabelig status er en vigtig faktor, der bidrager til at definere en kvindes evne til at beskytte hendes rettigheder. På trods af de eksisterende og vedvarende hindringer for kvinder med hensyn til deres adgang til jord, må vi konstatere, at væsentlige fremskridt er indtruffet, således at kvinder nu arver jord efter ægtemænds dødsfald, og fraskilte eller separerede kvinder kan have nu nogle jordrettigheder. De kan nu købe jord, og de kan gå til domstolene. Forældreløsebørn kan nu også arve jord. Debat Marianne Haahr inviterer panelet. Panel fik nu lov til at besvare spørgsmål angående konferencen. Efter 45 minutters frugtbar debat konkluderede dirigenten, at konferencen havde oplyst os ganske meget om kvinders status og deres ret til at få adgang til jord i hele Afrika. Hun siger, at der er sket betydelige fremskridt; men der er stadig meget at gøre. Hun takkede igen alle deltagerne, konferencens arrangører samt konferencens talere. Hun erklærede konferencen lukket kl

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824

nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824 nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824 side 2 Projekt & Kultur nr. 102, marts 2010 Velkommen til Projekt & Kultur nr. 102! Projekt & Kultur udgives af Genvej til Udvikling (GtU), tlf. - og fax-nr. 98 56

Læs mere

Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015

Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015 Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015 Indholdsfortegnelse: Introduktion side 2 1. Udviklingsmål side 4 1.1 Mission side 4 1.2 Vision side 4 1.3 Overordnet målsætning side 4 1.4 Specifikke målsætninger

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

bistandskronen 2009, mio. kr. *

bistandskronen 2009, mio. kr. * Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde 2009 bistandskronen 2009, mio. kr. * BISTAND I ALT: 15.022 MIO. KR. BILATERAL BISTAND 68 % 10.188 MIO. KR. MULTILATERAL BISTAND 32 % 4.834

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Kasteløs: Et særnummer af Svalebladet om dalitter

Kasteløs: Et særnummer af Svalebladet om dalitter Svalebladet Kasteløs: Et særnummer af Svalebladet om dalitter Indholdsfortegnelse Kasteløs: et særnummer af Svalebladet om dalitter Af Martin R. Nielsen s. 2 Dalitternes situation i Tamil Nadu Af Mr. S.

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK G A R BI SCHMIDT / V IBEK E JA KOBSEN K Ø B E N H AV N 2 0 0 4 S O C I A L F O R S K N I N G S I N S T I T U T T E T 0 4 : 0 9 F O RO R D Der findes familier

Læs mere

A R T I K E L S A M L I N G CEDAW. FNs Kvindekonvention. D a n s k K v i n d e s a m f u n d

A R T I K E L S A M L I N G CEDAW. FNs Kvindekonvention. D a n s k K v i n d e s a m f u n d D a n s k K v i n d e s a m f u n d A R T I K E L S A M L I N G CEDAW FNs Kvindekonvention a n s k K v i n d e s a m f u n d A R T I K E L S A M L I N G CEDAW FNs Kvindekonvention C E D A W K O N V E N

Læs mere

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet 1 Poul Engberg-Pedersen Pengene eller livet Verdensbanken og 2015 Målene FN s Millenniumprojekt har offentliggjort en rapport om 2015 Målene og behovet for

Læs mere

INDHOLD RESUMÉ 3 1. DANMARK OG TANZANIA 5 2. DE AKTUELLE OG KOMMENDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I TANZANIA 7

INDHOLD RESUMÉ 3 1. DANMARK OG TANZANIA 5 2. DE AKTUELLE OG KOMMENDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I TANZANIA 7 DANMARK TANZANIA LANDEPOLITIKPAPIR 2014-2018 INDHOLD RESUMÉ 3 1. DANMARK OG TANZANIA 5 2. DE AKTUELLE OG KOMMENDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I TANZANIA 7 3. DE OVERORDNEDE STRATEGISKE MÅL OG DE DANSKE

Læs mere

Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ

Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ Debatoplæg om regeringens prioriteter for samarbejdet med Afrika i perioden 2007 til 2011 1. Nye udfordringer, nye svar Mange afrikanske

Læs mere

DEN NY VERDEN 2007:3 We ll always have Paris

DEN NY VERDEN 2007:3 We ll always have Paris DEN NY VERDEN 2007:3 We ll always have Paris 1 Lars Engberg-Pedersen Dansk indenrigspolitik, Paris-erklæringen og udvikling en harmonisk relation? Solen var ved at gå ned over Nigerflodens vestlige bred.

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Bistandsbureauet. Unge i udviklingslandene signifikante udfordringer. Internt analysepapir udarbejdet i december 2008 for:

Bistandsbureauet. Unge i udviklingslandene signifikante udfordringer. Internt analysepapir udarbejdet i december 2008 for: Unge i udviklingslandene signifikante udfordringer Internt analysepapir udarbejdet i december 2008 for: Bistandsbureauet Annemette Danielsen mobil: +45 2711 8005 www.bistandsbureauet.dk 1 Forord Dansk

Læs mere

UDVIKLING Danmark og u-landene 4/02 november 2002 Nye veje

UDVIKLING Danmark og u-landene 4/02 november 2002 Nye veje UDVIKLING Danmark og u-landene 4/02 november 2002 Nye veje 2 Udvikling 4/02 Nye veje til bekæmpelse af fattigdom i udviklingslandene er temaet for dette nummer af Udvikling. Der er bl.a. artikler med forslag

Læs mere

Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania

Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 1 Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania Marts 2003 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 2 Udenrigsministeriet, Danida Oktober 2002 Udgivet af:

Læs mere

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Leif Olsen og Tine Fuglsang Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre

Læs mere

Kommissionens udtalelse. om Bulgariens ansøgning. om medlemskab af Den Europæiske Union

Kommissionens udtalelse. om Bulgariens ansøgning. om medlemskab af Den Europæiske Union ENDELIG Kommissionens udtalelse om Bulgariens ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union 1 Indhold a) Forord Ansøgning om medlemskab Baggrund for udtalelsen Udtalelsens indhold A. INDLEDNING b) Forbindelser

Læs mere

Bhutan-Danmark Partnerskab

Bhutan-Danmark Partnerskab Bhutan-Danmark Partnerskab Strategi for udviklingssamarbejdet 2003-2007 Danida UDENRIGSMINISTERIET Produktion: 2004 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Tlf.: 3392 0000 Fax: 3254 0533

Læs mere

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Sammendrag Human Development Report 2010 20 år med HDR - Jubilæumsudgave Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Udgivet for FNs Udviklingsprogram UNDP Human Development Report 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport

Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport HOPE-konference den 8. maj 2008 i København Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport HOPE Housing for Older People in Europe HOPE Housing for Older People in Europe HOPE Housing for Older

Læs mere

Kinabladet nr.54 Sommer 2012

Kinabladet nr.54 Sommer 2012 NR. 54 SOMMER 2012 KINABLADET udgives af Dansk-Kinesisk Forening og udkommer fire gange om året (marts, juni, september og december). Foreningens medlemmer får bladet tilsendt gratis. Et årsabonnement

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser.

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser. Verdens fattigste lande får i stigende grad bedre adgang til de rige landes markeder for landbrugsprodukter. Men selv uden toldsatser og kvoter støder den fattige landmand ind i en lang række barrierer

Læs mere