KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne"

Transkript

1 KIRKENYT osted, allerslev, rorup og glim sogne September - Oktober - November 2010

2 INDHOLD: Side 2: Side 3-4: Side 5: Side 6-7: Side 8: Side 9: om bladet Indhold, om bladet, ansigt til ansigt. Da Ledreborg Slotskirke blev katolsk. Arrangementer. Fælles kalender. Arrangementer i Rorup og Glim. 1. sal på præstegården i Rorup. Side 10-11: n på tværs. Side 11: Side 12: Navne og adresser. Bagsiden. Kirkebladet for Osted,, Rorup og Glim sogne er planlagt til at udkomme fire gange om året i månederne marts, juni, september og december. Bladet udgives af de fire menighedsråd og redigeres af sognepræsterne. Det trykkes i eksemplarer af Midtsjællands Bogtryk i Tølløse og distribueres som tillæg i Midtsjællands Folkeblad i de tre sogne til samtlige husstande. I Glim sogn uddeles det på anden vis. Endvidere ligger kirkebladet fremme i de fire kirker. Forsidebillede (Leif Høgsvig) Færdighøstet mark med i baggrunden. ANSIGT til ANSIGT Kjeld Nimgaard Larsen, Stationsvej i Lejre. Fortæl lidt om dig selv Jeg stammer fra Ramsømagle Mark, hvor mine forældre havde et lille husmandssted, som jeg senere overtog. Efter skolen kom jeg i lære som maler i et firma i Roskilde. Jeg sprang soldat i garderhusarregimentet i Næstved og blev selvstændig i 1968 som Maleren fra Lejre. Blandt de mange opgaver var også malerarbejde i Præstegården i Osted. Jeg stoppede som maler ved årtusindskiftet. Sang er min store fritidsinteresse. I nogle år var jeg kirkesanger, længst i. Jeg er stadigvæk aktiv sanger (tenor) i mandskoret Vokalion i Roskilde, hvor jeg har sunget i mere end 40 år. Hvad betyder kirke og kristendom for dig? Jeg tror, at der er en mening med livet selv om den kan være svær at se, når mennesker bliver ramt af ulykke og sygdom. Kirkerummet betyder meget for mig som et helligsted. n skal være præget af respekt og højtidelighed, men også gerne af humor. Hvad betyder mest for dig i gudstjenesten? ns mange elementer er hver for sig og tilsammen vigtige. En god prædiken står i højsædet. Som sanger betyder salmerne selvfølgelig meget for mig. Jeg har ikke noget imod de nye salmer generelt. Der er både gode og mindre gode blandt dem. Men jeg har en bøn til præsterne om, at de altid husker at vælge nogle kendte salmer, så det hele ikke er nyt og ukendt. Har du forslag til nye aktiviteter i sogn? Jeg deltager ikke i de forskellige arrangementer i Munkehuset det interesserer mig ikke så meget men gerne i kirkekoncerter. Donkosakkerne og glasspillerne var gode. Derimod er sådan noget som gospel ikke noget for mig. Det er amerikansk, ikke dansk kultur. Undertiden spekulerer jeg på, hvorfor folk går så lidt i kirke i vore dage. Det er en skam. Når man ikke kender sin egen kultur, har man svært ved at danne modvægt mod fremmed kultur. Måske var det et emne, man kunne tage op.

3 Da Ledreborg Slotskirke blev katolsk Den første november i år dagen efter Reformationsdagen og på selveste Alle Helgens Dag efter den katolske kalender - er det hundrede år, siden Ledreborg Slotskirke blev genindviet som gudstjenestested efter den romersk-katolske rite. Det skete, efter at den i mere end 150 år havde fungeret som evangelisk-luthersk kirke med gudstjeneste hver eneste søn- og helligdag med turnustjeneste af egnens præster. For en alvorligt religiøst indstillet mand som Johan Ludvig Holstein, den første lensgreve på Ledreborg, var det naturligt, at hans residens også skulle rumme et værdigt huskapel. Det blev indrettet i hovedbygningens vestende - med alteret vendende noget utraditionelt mod vest og indviet i 1747 af biskop Hersleb. Af kirkebøgerne kan vi se, at slotskirken blev flittigt brugt også af egnens beboere, bl.a. til dåb. Men i 1899 blev kirken nedlagt, kun for 11 år senere at blive genindviet som katolsk kapel. I en lille notits i Roskilde Dagblad 3/ kan man læse: Ledreborg Slotskapel...er i Tirsdags indviet til Katholicismen af Pastor Kerckhoffs i Roskilde. Indvielsen foregik i Stilhed. Datoen for denne bemærkelsesværdige genindvielse er næppe tilfældigt valgt. De danske katolikkers hovedkirke, Sankt Ansgars Kirke i København, var i 1842 også blevet indviet på Alle Helgensdag. Det er helt usædvanligt, ja måske ligefrem en enestående begivenhed i vores land, at en luthersk kirke bliver katolsk. Hvad er forklaringen på det? Den korte forklaring er, at den daværende lensgreve, Johan Ludvig Carl Christian Tido Holstein ( ) var konverteret til katolicismen i 1867 og gerne ville dyrke sin tro i sin egen kirke. Det er en spændende historie om en velbegavet og selvbevidst mand, som på flere områder brød med det, der forventedes af ham. Således engagerede han sig tidligt i politik, fra 1875 og femten år frem som folketingsmand for Venstre, hvor han var meget respekteret og regnedes blandt partiets top. Som adelig havde Højre været et mere naturligt valg, men han sprængte konventionerne, også hvad det religiøse angik. Siden 1849 havde der været religionsfrihed i Danmark, og det betød bl.a., at landets lille katolske menighed så nye muligheder for fremgang. Omkring 1870 anlagdes en del katolske skoler, hospitaler og et net af menighedsdannende fortropper. Katolikkernes tal voksede kraftigt, og stor var deres optimisme. Folkekirken var under statens åg, og de kirkelige partier først og fremmest Grundtvigianismen og Indre Mission var i evig strid med hinanden. Den unge Ludvig Holstein skrev flere kampskrifter, hvor han gik i clinch med folkekirke og lutherdom, bl.a. med påstanden om, at det evangelisklutherske og kristentroen udelukker hinanden. Katolikken er principielt troende, lutheraneren principielt tvivlende. Men forsikrede han Gud har ikke opgivet Danmark, hvilke de katolske vil vidne i brændende tro, hellig begejstring og selvopofrende stræben i klart og åbent brud med alt, hvad der ikke er ren, streng og ublandet katolsk kristendom. Lensgrevens for en konvertit så karakteristiske skarphed og overlegenhed blev imødegået af en række folkekirkelige røster. Ingen ringere end kirkens primas, biskop H.L. Martensen, udgav således i 1874 et større værk om katolicisme og protestantisme. Bemærkelsesværdigt er hans angreb på Grundt 3

4 vigianismen for at være et dogmatisk kætteri, som hvilede på samme sikkerhedspostulat som romerkirken. Da faderen, som absolut ikke var begejstret for sønnens religiøse anskuelser, døde i 1895, blev Ludvig Holstein herre i sit eget hus. Efter fire år blev slotskirken nedlagt som gudstjenestested. Kultusministeriet var af den formening, at i et Land med fri Religionsudøvelse vilde det være urigtigt at tvinge en Anderledestroende til Søndag efter Søndag at have protestantisk i sit Hus. Allerede mens den gamle greve levede, var der i privaten indrettet katolsk kapel, men det var i længden ikke nogen løsning for den unge lensgreve. Der blev stillet skrappe krav for kapellets nedlæggelse, først og fremmest at Lehnsgreven forpligter sig og alle efterfølgende Lehnsbesiddere til ingensinde at lade det Rum, Kapellet nu indtager, blive benyttet til romersk-katholsk. Samtidigt pålagdes lensgreven at forsyne sognekirken, altså kirke, med et orgel. Det blev det fine Frederik Nielsen-orgel, som stadigvæk står i kirken til glæde for menigheden. Osted kirke, som også hørte under Ledreborg, måtte nøjes med et harmonium og nogle andre Gjenstande. Interessant er også bestemmelsen om, at der måtte afsættes 1½ tønde land ved Lejre by med henblik på evt. opførelse af et nyt kapel og en kapellanbolig. Det er som bekendt endnu ikke blevet realiseret og bliver det næppe aldrig. Det sognekirkelige liv har endnu ikke sprængt kirkes smukke rammer. Trods hovedbestemmelsen i aftalen mellem ministerium og lensgreve blev slotskirken nogle få år senere alligevel taget i anvendelse til romersk-katolsk gudstjeneste. Det skete i forbindelse med, at Johan Ludvig Holstein accepterede posten som statsminister (konseilspræsident) i 1909 for at redde sit parti Venstre gennem en krise om forsvarsbudgettet. Men altså på én betingelse! Tirsdag den 1. november 1910 gik hans store ønske så i opfyldelse. Genindvielsen skete i Stilhed. Hvorfor det? Måske fordi man fra katolsk side var opmærksom på, at handlingen kunne virke provokerende blandt det lutherske befolkningsflertal. Det var i en tid, hvor de tro konfessioner stod ganske stejlt overfor hinanden. En katolsk menighed var i 1901 blevet etableret i Roskilde, fra 1914 med egen stor, flot kirke, og den kom allerede fra starten i stormvejr. I Roskilde Dagblad kan man således følge en større antikatolsk avisfejde over flere omgange. Kritikken gik især på, at man var bange for katolikkernes overtagelse af skole- og hospitalsvæsenet. På den baggrund var det en klog beslutning at holde lav profil for ikke at puste til gløderne. Alteret blev først konsekreret den 21. juni det følgende år. Et andet Ledreborg-jubilæum skal også nævnes. I år er det 200-året for indrettelsen af familiegravhøjen vest for hovedbygningen. Baggrunden var, at den Holstein-Ledreborgske begravelsesplads ved Vor Frue kirke i København som følge af englændernes bombardement i 1807 var blevet nedlagt. I 1810 førtes de jordiske rester af de to første lensgrever til den nyindrettede gravhøj, og her er alle senere afdøde familiemedlemmer gravsat. Desværre er der ikke offentlig adgang til stedet. I dag består der et afslappet forhold mellem sognemenighed og den lille katolske menighed på Ledreborg. For efterhånden mange år siden deltog jeg i en økumenisk kirkevandring med besøg i slotskirken, kirke og Missionsforbundets kirke i Osted. Den afdøde lensgreve, Knud, holdt et meget spændende foredrag i Osted Præstegård, hvor han med indsigt, humor og selvironi fortalte om slægtens historie. Hans fjerde datter, Silvia Munro, som er medlem af menighedsrådet for St. Laurentii katolske menighed i Roskilde og omegn, var sidste år venlig og vidende værtinde, da vi under vor årlige pilgrimsvandring besøgte slotskirken. Kampen mellem katolikker og protestanter, som på et tidspunkt var meget nærværende, er for længst blevet overhalet af langt større udfordringer. Torsten Dam-Jensen 4

5 Arrangementer i Osted og Fredagstræf i Stalden i Osted Fredag den 10. september kl i Stalden ved Osted Præstegård. Kim Thygesen vil fortælle om sine soldateroplevelser som udsendt i Afghanistan og om Den danske Flagdag. Kim er gammel Osted-dreng. Hans foredrag var oprindeligt planlagt til afholdelse i foråret, men p.g.a. støvskyen fra den islandske vulkan nåede han aldrig frem. Men nu kommer han! Kaffebordet er dækket. Pilgrimsandagt i kirke lørdag den 11. september kl Vi får atter besøg af Roskilde Pilgrimsforening, men alle er naturligvis velkomne til en god stund i den skønne kirke. Sogneaften i Munkehuset i tirsdag den 14. september kl Anders Lisdorf holder foredrag om kristendommens paradoksale sejr. Hvordan kunne en lille jødisk sekt opnå total dominans? Hvorfor havde kristendommen succes, når andre religioner ikke havde det? Foredragsholderen, der er ph.d. i religionshistorie, mener at kunne give andre svar end de traditionelle. Sangaften i Stalden i Osted onsdag den 22. september kl Den anden af to fællessangsaftener om eventyr og sagn arrangeret af Osted menighedsråd. Med nye og gamle toner vil vi møde sagnkonger, kæmpeslag, spøgelsesryttere m. m. Der bliver dog også tid til, at deltagerne kan vælge deres yndlingssange, og her er der frit slag. Aftenen vil som tidligere blive ledet af Osted kirkes organist Camilla Britt Donovan, der præsenterer, akkompagnerer og synger for. Sogneaften i Munkehuset i tirsdag den 12. oktober kl Henning Nørhøj om renæssancen og kirken. Renæssancen var præget af stærke religiøse og kirkelige brydninger. En fornyet interesse for Bibelen førte til reformationen, samtidigt med pavemagtens interesse for kunst og kultur. Foredraget ledsages af billeder. Sogneaften i Munkehuset i tirsdag den 9. november kl Rose Marie Tillisch om Hildegaard af Bingen. Koncert i Osted kirke onsdag den 27. oktober kl med disqant. Vi er tæt på Halloween (31. oktober), Alle Sjæles dag (2. november) og Alle Helgen (1. søndag i november), og korets program vil bringe os rundt i disse tre dage, der trods store forskelle også har mange fællestræk. Koncerten vil byde på helgener, spøgelser, død, genopstandelse, fromhed, gys og gru. disqant er et velsyngende damekor under ledelse af Camilla Britt Donovan. Udover koret medvirker organist Claus Røllum-Larsen ved denne lejlighed. Koncerten arrangeres af valgmenigheden, Osted og sognemenigheder. Der er gratis adgang. Nøj, de t for børn Lørdag den 27. november kl , Stalden i Osted. Fortællingen om Bjowulf - for børn over 7 år. Ny præst i Kandava Den nye præst i Kandava hedder Atis Freipics. Han er 44 år, familiefar og har tidligere virket som hjælpe-præst/evangelist i tre meget små menigheder i Grieze, Grivaisi og Kursisi, som ligger i det sydlige Kurzeme på grænsen mod Litauen. Kommunikationsmæssigt er det et tilbageslag, at han kun skriver og taler lettisk. På billedet ses han til højre foran alteret i kirken i Kandava. Nu starter Fyraftenskoret igen! Fyraftenskoret holder korprøver onsdage kl i Stalden. Alle er velkomne, børn under 8 år dog helst i følge med voksne. Det er gratis at synge med. Første prøve efter sommerferien er onsdag d. 25. august. 5

6 r og aktiviteter September - Oktober - November 2010 Dato Sted Tidspunkt Arrangement Præst Omtale 1. september Onsdag 2. september Torsdag 5. september 14.s.e.trinitatis Bøgebakken hus 1 og hus 2 Stalden i Osted Munkehuset, Husbesøg Bøgebakken Menighedsrådsmøde Menighedsrådsmøde Børnegudstj. For 4årige Høstgudstjeneste/ Ostedspillemænd 8. september Sognehuset i Rorup Menighedsrådsmøde Rorup 10. september Stalden i Osted Fredagstræf * 11. september Pilgrimsandagt * 12. september 15.s.e.trinitatis 14. september Munkehuset, 15. september Onsdag 19. september 16.s.e.trinitatis Sogneaften/Anders Lisdorf * Ældrehøstgudstjeneste 21. september Kirken og Sognehuset i Rorup Høstgudstjeneste Høstgudstjeneste/Spejderne i Lejre Aftensang og foredrag/ Anders Kofoed Pedersen * * 22. september Stalden i Osted Sangaften/Camilla Donovan * 23. september Sognehuset i Rorup Menighedsrådsmøde Glim 26. september17. s.e.trinitatis Høstgudstjeneste 28. september Aftensang og foredrag/ Ivan Mott 3. oktober 18.s.e.trinitatis 6. oktober Onsdag 7. oktober Torsdag 10. oktober 19.s.e.trinitatis Stalden i Osted Menighedsrådsmøde Munkehuset, 12. oktober Munkehuset, Menighedsrådsmøde Sogneaften/Henning Nørhøj * 13. oktober Sognehuset i Rorup Menighedsrådsmøde Rorup * 6

7 17. oktober 20.s.e.trinitatis 24. oktober 21.s.e.trinitatis September - Oktober - November oktober Kirken og Sognehuset i Rorup 31. oktober 22.s.e.trinitatis Aftensang og foredrag. Prædikant Chr. Balslev Olesen Koncert med disqant 3. november Stalden i Osted Menighedsrådsmøde 4. november Munkehuset, 7. november Alle Helgens dag 9. november Rorup-Glim Munkehuset, Menighedsrådsmøde med efterflg. traktement med efterflg. suppe : Marianne N. Kristensen : Torsten Dam-Jensen Kirkekaffe * Se omtale Kb: kirkebil (se sognet) Kirkebil til gudstjenester Konfirmander til træf i Roskilde Domkirke Sogneaften/Rose Marie Tillisch * 10. november Sognehuset i Rorup Konstituerende menighedsrådsmøde Rorup 14. november 24.s.e.trinitatis. Indskrivning til konfirmation november Sognehuset i Rorup Konstituerende menighedsrådsmøde Glim 21. november Sidste søndag i kirkeåret 27. november 28. november 1. søndag i advent Stalden i Osted 2. december Munkehuset, 5. december 2. søndag i advent Fortælledag for børn Menighedsrådsmøde Julekoncert/Anne Dorthe Michelsen * * r og aktiviteter 7

8 Arrangementer i Rorup og Glim Høstgudstjenester 5. september kl. i Osted Spillemændene gav den helt rette stemning sidste år. Derfor kommer de igen i år. På billede kan man se, at de sidste aftaler falder på plads; men i år rykker vi ind i vores flotte nyrestaurerede kirke. 19. september kl. i Spejderne i Lejre er med til at markere høstfesten i. Bagefter går unge og ældre ned i præstegårdshaven og hygger sig sammen. Foredragsaften om unge og identitet Tirsdag den 21. september kl i Sognehuset. Anders Kofoed Pedersen er kendt fra Robinson i 2003 og kendt som en blændende foredragsholder og freelance rejseskribent for både Politiken, Kristeligt Dagblad og Berlingske Tidende. Han har holdt stribevis af foredrag og arbejder med unge både frivilligt og offentligt. Med en uhøjtidelig og ligefrem tilgang til livet bilder han sig ikke ind, at han har en hemmelig tilgang til livet; men at han evner at videreformidle sine egne erfaringer så andre forstår det og får mennesker til at tro, at de også har et liv, der er værd at leve. Der er aftensang kl i. Foredragsaften om hjælpearbejdet under katastrofen i Haiti Tirsdag den 28. september kl i. Ivan Mott fra Klostergårdsvej i Øm brænder for at hjælpe mennesker i nød i verden og han handler, hvor flere af os nøjes med et give en skærv. Denne aften fortæller han om sine oplevelser med hjælpearbejdet i Haiti. Der er aftensang kl i. Foredragsaften om Afrika hjælper det? Onsdag den 27. oktober kl i Sognehuset. Christian Balslev Olesen vendte hjem til Lejre sidste sommer efter 7 år på Afrikas Horn som chef for FNs Børnefond. Han har virket som UNICEFs øverste repræsentant i Eritrea og de seneste år i Somalia med base i nabolandet Kenyas hovedstad, Nairobi. Hjemvendt til Danmark er han nu partner og konsulent i Rådgivervirksomheden Nordic Consulting Group (NCG). Med hans enorme erfaring og baggrund med humanitær bistand og kriseløsninger i kaosramte og skrøbelige stater vil han denne aften sætte fokus på Afrika og pege på, om det hjælper, alt det vi gør. Christian har påpeget, at der i mange konflikter er gået Afghanistan i løsningsmodellen og at den systemtænkning er for ensidig. Der er aftensang kl i med Christian som prædikant. Babysalmesang! Tjek hjemmesiden for tid og sted. Indskrivning til konfirmation 2012 Søndag den 14. november kl. i. Alle Helgen søndag den 7. november kl. i kl i Vi mindes de døde ved at læse navnene på dem, der er døde fra os siden Alle Helgen sidste år. Solister medvirker og skaber gennem sang et rum for følelser og savn. Alle, der har oplevet et dødsfald nært på kender savnet som en evig sang i det indre. n giver en ydre genkendelighed til det indre savn og Guds ord holder os fast med den evige trøst om opstandelsens glæde. 1. søndag i Advent kl i kl. i Musik ved Finn Graunbøl og Christian Tobiassen. 8

9 1. sal på præstegården i Rorup Nu er vi endelige efter 8 måneder med John Bay-Schmidt og hans håndværkere nået så langt, at computere og skiveborde kan installeres på 1. salen i præstegården. Det har længe været et stort ønske at kunne give børnene hver deres værelser. Det har taget 2 år fra de første streger og til nu. Loftet er udnyttet maximalt og Stiftets arkitekt har blåstemplet ombygningen som fremtidssikret. Det blev til nyt tag, to værelser, badeværelse og trappeopgang fra entréen. Samtidig har vi energisikret præstegården ved at isolere huset og ikke mindst stuen ud til haven. Den stue har været så kold om vinteren, at radiatorerne ikke engang kunne holde kulden ude. Nu er huset klædt på ude som inde og efter de sidste finesser, så kan jeg endelig få en normal arbejdsdag. Den gamle præstegård blev revet ned i 1956 og den eksisterende blev herefter bygget. I 50 erne byggede man små rum. Det bærer præstegården præg af og det er ikke altid, at småt er praktisk. Den gamle trappe til loftet gav en voldsom kuldebro midt i huset og i den gamle kvadratiske entré var der ikke mindre end syv døre. Bag den ene dør befandt garderoben sig. Nu er vindfanget, gæstetoilettet og Den gamle præstegård i Rorup. entréen brudt ned for at give plads til trappen op til 1.salen, men samtidig er det lykkedes at flytte den gamle garderobe med over i den nye entré. Den gamle hattehylde og skohylde bruger vi igen bag en dør, som før. Det giver lidt nostalgi i det nye. Et stykke af den ene stue er blevet indlemmet i entré/køkken for at give rum og plads. Køkkenet var næsten 25 år gammelt, så det var godt at kunne få det skiftet ved samme lejlighed. Men at være uden køkken i 8 uger, det er besværligt. Alt det nye er blevet så fint og flot. Men med syn og duft af nyt, så går det jo ikke at se på de gamle kuldebeslåede tapeter i de øvrige rum, så Mikael og jeg har brugt den sidste del af ferien til at male, gøre rent og få møbler og køkken på plads igen. Mens denne artikel skrives venter vi stadig på de sidste fliser i entreen. Men se hvor flot den tager sig ud allerede nu! Tak til menighedsrådene og særlig tak til byggeudvalget bestående af Jens- Erik Mogenstrup og Laila Torp Madsen og tak til det flotte arbejde udført af håndværkerne og tak for det flotte resultat til Simon Møgelhøj fra Kullegaard Arkitekterne. Marianne N. Kristensen 9

10 på tværs 2 - en drejebog til gudstjenesten. Lidt historie. Ordet liturgi kommer af det græske leiturgia, der er sammensat af leiton (= offentlig) og ergon (= handling), og som egentlig betyder en tjeneste, der ydes af den enkelte i statens eller det offentliges tjeneste. I den romersk-katolske kirke bruges ordet i den videste forstand som udtryk for hele kirkens præstelige gerning. I den græsk-katolske kirke er liturgi simpelthen betegnelsen for nadveren. De ældste gudstjenester. I det ny testamente kan vi se, at de kristne fortsat tog del i de jødiske gudstjenester. Men de holdt deres egne gudstjenester, som ganske naturligt udviklede sig i nær tilknytning til de jødiske. Dog synes man tidligt at have foretrukket den første dag i ugen, søndagen, som helligdag, Herrens dag, som man kaldte den, fordi Herren var opstanden på den første dag i ugen. De øvrige dage kaldte man feriæ (fridage, hverdage). Om søndagen var gudstjenesten delt op i to dele. Tidligt om morgenen samledes man til en ordets gudstjeneste, hvor forkyndelsen af Herrens nære genkomst var det centrale. Denne del var offentlig. Om aftenen samledes man i en snævrere kreds, rundt i private hjem, og medbragte brød og vin og andre gaver og afholdt de såkaldte kærlighedsmåltider, a gaper, hvor man foruden at bekræfte fællesskabet med Kristus og med hinanden kunne bespise de fattige. Den ældste gudstjenestemusik. Der findes tre beskrivelser af musik i tjenesterne kort efter Jesu død. Philo af Alexandria, født 20 e. Kr. (tænk engang, han var år, da Jesus blev korsfæstet), fortæller om antifonal sang, udført af mænd og kvinder i en jødisk sekt, Therapeutae. En antifon er en vekselsang, dvs. man skiftes til at fremføre en tekst på musik. Prøv at slå op på DDS 219, Lov og tak for påskens offer!, og bemærk hvordan den egentlig skal synges; det kunne vi måske nok finde ud af både i Rorup og Glim en påske. Pave Clemens I (pave e. Kr.) skriver i et brev om brugen af Hagios, Hagios, Hagios, dvs. den græske form af messens Sanctus, Lovprisningen, sunget selvfølgelig. I den såkaldte Johannes-apokryf (ikke at forveksle med evangelisten!), skrevet på koptisk og sikkert fra første århundrede, beskrives anvendelsen af en aulos. En aulos er en slags obo med to rør. Den brugtes ved tjenesterne til både dans (!) og ved afsyngning af hymnerne. Aulos en stammer fra Grækenland og kan spores tilbage til ca. 900 (nihundrede) f. Kr., hvilket i sig selv er bemærkelsesværdigt. Reformationen. I Danmark begynder kirkemusikhistorien først med Reformationen Og musik som sådan findes der meget få eksempler på før denne tid. Dog ét kender alle: nodefragmentet i Skånske Lov fra o. 1300, hvor der nedenunder med runer står: Drømdæ mik æn drøm i nat. Melodien er siden 1931 brugt som pausesignal i Danmarks Radio. Fra 1300 og to hundrede år frem er kilderne tørre. Ingen særlige overleveringer om gudstjenestegangen i Danmark, ingen beskrivelser af musikken ved tjenesterne. Men her skal man også tænke på, at den romersk-katolske messe med dens led også musikalsk via pavelige dekreter var så solidt indarbejdet i det danske kirkesamfund, at der ikke var plads til de store lokale udsving, om nogen overhovedet. Men fra 1536 gik det særdeles hurtigt. Hans Thomissøns salmebog og Niels Jesperssøns Gradual. I 1968 blev Hans Thomissøns Salmebog (1569) genudgivet i faksimile ved Erik Dal. Det er værd at citere fra efterskriften: (Erik Dal): Det er for så vidt ejendommeligt, at bogen fremtræder som privatarbejde, dog med privilegium. Det betød nu ikke, at man på allerhøjeste sted var uinteresseret i arbejdet. Tværtimod siger Thomissøn i fortalen, at bogen er skabt efter Frederik II s nådigste bevilling og befaling, og det pålagdes da også enhver sognekirke at tilbageholde så megen kirketiende, som behøvedes for at købe Thomissøns salmebog og Jesperssøns Gradual (der skulle udkomme samtidig, men først kom 1573) samt jernlænker til kirkens bøger; videre pålagdes det provsten at give kirkeværgerne ordre til at købe salmebogen til hver kirke og se til at den blev brugt i alle skoler. Dertil føjedes et forbud mod salg af alle andre salmebøger på markeder eller andetsteds, men dette overholdtes ikke, og det næste århundrede blev derfor, hvad salmeudgaver angår, et kaos. Med Thomissøn fik de åndelige viser (leiser) en fremtrædende plads i gudstjenesten. Hovedparten var tysklutherske salmer i oversættelse Aleneste Gud i himmerig, Af dybsens nød, 10

11 Fra himlen højt, Nu bede vi den helligånd, o.m.a men mange var gået i arv fra den katolske tid. Bl.a. Krist have lov, tillige med den gamle kristelige dagvise, Den signede dag som nu vi ser, og Pris og ære og dyd (senere i Grundtvigs omdigtning: Julen har englelyd), den sidste med makaronisk tekst, en blanding af dansk og latin. Det er karakteristisk, at det ikke lige sådan kunne lade sig gøre at nedbryde en århundredgammel katolsk musik/ salme(hymne)-tradition. Derfor fortsattes den gregorianske (efter Gregor den Store (ca ), paven, der systematiserede den katolske kirkesang) tradition ved siden af den lutherske salmesang. Den fynske biskop Niels Jesperssøns Gradual fra 1573 indeholder den katolske messes led på latin med gregorianske toner. Formentlig med henblik på især landsbyerne er der også i gradualet en række danske salmer, der så at sige ad libitum kunne træde i stedet for de latinske messeled. Fortsættes. Finn Graunbøl. Navne og adresser Osted og kirker: SOGNEPRÆST Torsten Dam-Jensen, Byvejen 30 A, Osted, 4320 Lejre. Tlf Træffes bedst kl tirsdag - fredag Mandag fri. Præstesekretær: Kirkekontoret, Byvejen 30 A. K. Ena Nielsen MENIGHEDSRÅD: Osted Menighedsråd: Formand: Kirsten Irene Juul Tlf Næstformand: Nils Frederiksen Kontaktperson: Anne Birgitte Larsen Kirkeværge: Ragnhild Hansen Menighedsråd: Formand: Kurt Bierbum Tlf Næstformand: Hans Kongsgaard Nielsen Kontaktperson og kirkeværge: Finn Krog Christensen Personale ved Osted og kirker: Graver ved gård: Ib Algot Nielsen Kontor: Byvejen 30 B, Osted, 4320 Lejre Tlf Mandag fri Gravermedhjælper: Erling Gundel Pedersen Graver ved gård: Bruce W. Kiely Tlf Gravermedhjælper: Viggo Hedegård Organist (begge kirker): Camilla Donovan Tlf Kirkesanger (begge kirker): Henrik Rasmussen Tlf Rorup og Glim kirker: SOGNEPRÆST Marianne N. Kristensen, Rorupvej Lejre. Tlf Træffes bedst kl Torsdag bedst kl Mandag fri. Præstesekretær: Sagsbehandling på kirkekontoret. VitaJøhnk Mail: MENIGHEDSRÅD: Rorup Menighedsråd: Formand: Jens-Erik Mogenstrup Tlf Næstformand og kirkeværge: Leif Høgsvig Glim Menighedsråd: Formand: Tove Thorst Tlf Kirkeværge: Bjarne Vestergaard Personale ved Rorup og Glim kirker: Graver ved Rorup og gårde: Kirsten Jensen Kontor: Rorupvej 28, 4320 Lejre Tlf Træffes efter aftale Telefontid bedst tirsdag fredag kl Organist (begge kirker): Finn Graunbøl Tlf Kirkesanger (begge kirker): Berit L. Larsen Tlf

12 Bagsiden Et fast grundlag Når man her på billedet ser en håndværker, der henter gulvbrædder ind ad tagvinduet, kan man se, at det er nogle gode gedigne plader, der lægges på gulvet. Det er godt at vide, at grundlaget er i orden. Et godt fast gulv skal der til. I Matthæus evangeliet 7,22-29 siger Jesus, det er vigtig at bygge på klippen, fordi det modstår både storm og skybrud. Det faste og nærmest uforgængelige fundament er klippefast som Gudsriget. Det skal vi bygge vores liv på, siger Jesus, for gerninger udført i livet uden dette faste grundlag ligner en mand som bygger sit hus på sand. Og skybruddet og floden vil skylle det hele væk, fordi ingen menneskegjort gerning kan holde vand imod det livstruende. Det kan den almægtige Guds ord. Derfor skal vi bygge oven på det, så vi altid har sikker grund under fødderne. Om jorden skælver og bjergene vakler i havets dyb, så har vi intet at frygte for Gudsriget vakler ikke. Som man også kan se på billedet, så er det sin sag for håndværkeren at gribe fat om plankerne. Det ser gyngende og uforsvarligt ud at gribe efter det. Sådan kan det også føles for et menneske, når det griber efter Guds ord, en usikkerhed og en vaklen i troen på, om det nu holder. Marianne N. Kristensen Smil! Det var en frygtelig snestorm, og husmand Peter Jensen var den eneste, der kom i kirke. - Så behøver vi vel ikke at gennemføre gudstjeneste? spurgte præsten. - Selv når jeg kun har én ko, undlader jeg ikke at fodre den, lød det stædige svar. Præsten måtte derfor gå til biddet og prædikede i to stive klokketimer. - Er du så tilfreds? spurgte han bagefter med et svedent grin. - Se, nok fodrer jeg koen, lød Peter Jensens svar, men jeg giver den da ikke alt det hø, de andre skulle have haft.

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Protestantisme og katolicisme

Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme er begge en del af kristendommen. Men hvad er egentlig forskellen på de to kirkeretninger? Bliv klogere på det i denne guide, som giver dig et

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414.

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9 Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Jesus havde fortalt sine disciple, at de var på vej til Jerusalem,

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. Sept. okt. 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 28. september Høstgudstjeneste /15. søndag efter trinitatis Den 5. oktober 16. søndag efter

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE.

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. Viborg Domkirke. 27.9.2014 v/hartvig Wagner Tekst: 2 Kor 1,18-20. Salmer: 334 / 308 // 341 / 469 / 526,7 / 353 Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelsesdag af Erik Dybdal Møller. Luk. 1, 26-38

Prædiken til Mariæ Bebudelsesdag af Erik Dybdal Møller. Luk. 1, 26-38 Prædiken til Mariæ Bebudelsesdag af Erik Dybdal Møller Luk. 1, 26-38 Jeg synes ikke, jeg kan komme udenom, hvad angår salmevalg til denne dag, Mariæ Bebudelsesdag, at vælge dels den salme, vi lige har

Læs mere

2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: , 218, 236, 230, 233, 234

2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: , 218, 236, 230, 233, 234 1 2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: 241 434, 218, 236, 230, 233, 234 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Vore børns sygdom rører os dybt på mange måder. Vore børns død rører os på samme måde som sygdom, bare endnu dybere og stærkere.

Vore børns sygdom rører os dybt på mange måder. Vore børns død rører os på samme måde som sygdom, bare endnu dybere og stærkere. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 20. oktober 2013 Kirkedag: 21.s.e.Trin/A Tekst: Joh 4,46-53 Salmer: SK: 732 * 580 * 631 * 582 * 192,9 * 6 LL: 732 * 447 * 631 * 582 * 192,9 * 6 Der er

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Orø Kirkeblad. Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER

Orø Kirkeblad. Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER Orø Kirkeblad Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt Deadline for næste nummer af Orø Kirkeblad januar/februar 2011 er

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44 1 20. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 21. oktober 2012 kl. 10.00. Salmer: 443/434/290,v.5-6/347//589/439/421/332 Uddelingssalme: se ovenfor: 421 Åbningshilsen Vi er gået i kirke denne efterårssøndag.

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS TRO OG TVIVL»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige 1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl. 10 4. søndag efter påske - Joh 8,28-36 15-338 - 679 / 492-476 - 426 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde da til

Læs mere

4. søndag i advent, den 20. december 2015 Vor Frue kirke kl. 17. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord

4. søndag i advent, den 20. december 2015 Vor Frue kirke kl. 17. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord 1 4. søndag i advent, den 20. december 2015 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (Es 12) Johs 3,25-36 Salmer: 268, 441, 82, 86, 123 v.7, 90. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne

Læs mere

/ Fastelavn 15. februar 2015 Dom kl Matt

/ Fastelavn 15. februar 2015 Dom kl Matt Prædiken holdt i Haderslev Domkirke søndag 15. februar 2015 af sognepræst Henning Wehner 402-441 - 450-192 / 142-208 29 Fastelavn 15. februar 2015 Dom kl.10.00 Matt 3.13-17 Ved gudstjenesten i dag handler

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde.

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde. PRÆDIKEN HØSTGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 28.SEPTEMBER 2014 15.SETRIN AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 14.00 Tekster: Sl.73,23-28; Ap.G. 8,26-39; Luk. 10,38-42 Salmer: 729,728,730,Nat med mørke,11 Ja, du gør

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

3. s. e. Påske. Højmesse 224 22 54 // 379 332 484

3. s. e. Påske. Højmesse 224 22 54 // 379 332 484 1 3. s. e. Påske. Højmesse 224 22 54 // 379 332 484 2. Mos. 3,1-7.10-14; Jeg vil være den, jeg vil være. Acta 4,7-12: Jesus er hovedhjørnestenen Johs. 14,1-11: Jesus er vejen. Tro og tro på én frelsende

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Kirken på bakken. Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer

Kirken på bakken.  Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer Kirken på bakken www.sct-peders.dk Biskoppen kommer Sct. Peders Kirke Randersugen 2017 Kirken på bakken vil være din ekstra synlige kirke i Randersugen 2017. Velkommen til en lang række aktiviteter i Sct.

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74.

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. 1 1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl. 10.00. Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn Amen! Jesus kommer

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 3. januar 2016 Kirkedag: H3K/B Tekst: Matt 2,1-12 Salmer: SK: 136 * 137 * 138 * 69 * 192,7 * 414

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 3. januar 2016 Kirkedag: H3K/B Tekst: Matt 2,1-12 Salmer: SK: 136 * 137 * 138 * 69 * 192,7 * 414 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 3. januar 2016 Kirkedag: H3K/B Tekst: Matt 2,1-12 Salmer: SK: 136 * 137 * 138 * 69 * 192,7 * 414 Hvem er vismændene? Hvad er de for nogle mennesker? Hvilken religion er

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Sakramenterne og dåben

Sakramenterne og dåben Lektion 17 Sakramenterne og dåben Dåb og nadver er mere end vand, vin og brød. Kristne tror at både dåben og nadveren har afgørende betydning i den kristne tro. Hverken dåb eller nadver er til at forstå,

Læs mere

De syv dødssynder - Elevmateriale

De syv dødssynder - Elevmateriale De syv dødssynder - Elevmateriale Juli-August 2017 Undervisningsmateriale udarbejdet til Viborg Bibliotekerne i anledning af Reformationsåret 2017 af Kristian Dysted og Bo Jensen 1 Hvad er Synd? I middelalderen

Læs mere

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme Tekster: Sl 110,1-4, ApG 1,1-11, Mark 16,14-20 Salmer: 257 Vaj nu 251 Jesus himmelfaren * 261 Halleluja for lysets 254 Fuldendt 438 Hellig * 250 v.5 Mellem engle * 260 Du satte * betyder at sammen synges

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Forbemærkning: Mvh Torsten Dam-Jensen

Forbemærkning: Mvh Torsten Dam-Jensen Forbemærkning: Min udlægning til teksten til 5. søndag efter Trinitatis bringes i to udgaver. Den første udgave er den oprindelige. Den anden udgave Mark II er den, som faktisk blev holdt. Af forskellige

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

det brager løs igen: pas nu lige på, klap hesten, spis brød til, du bestemmer ikke altså sådan over

det brager løs igen: pas nu lige på, klap hesten, spis brød til, du bestemmer ikke altså sådan over Nytårsdag 2014. Domkirken 14.00: 712 Vær velkommen, 713 For dig, O Herre, 717 I går, 588 Herre gør, 118 Julen har englelyd. Nadver: 587 Guds egen kære søn. Nu ligger der så et ubrugt år foran os. Sådan

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1, Johannes Brev 4, Johannesevangeliet 1,1-14

Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1, Johannes Brev 4, Johannesevangeliet 1,1-14 Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1,1-5 - 1.Johannes Brev 4,7-11 - Johannesevangeliet 1,1-14 Glædelig jul! Sådan håber vi, den er for alle. At alle på én eller anden måde mærker at man hører

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere