814M. Kædesav til skæring i beton BRUGERVEJLEDNING. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "814M. Kædesav til skæring i beton BRUGERVEJLEDNING. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIEN"

Transkript

1 814M Kædesav til skæring i beton BRUGERVEJLEDNING ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIEN 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER & MÆRKATER 3 SIKKERHED 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 6 MONTERING 7 BETJENING 9 FEJLFINDING 12 VEDLIGEHOLDELSE 13 REFERENCE 14 2

3 SYMBOLER & MÆRKATER FØLGENDE SYMBOLER OG DEFINITIONER FOREKOMMER I DENNE VEJLEDNING OG ER BEREGNET TIL AT GØRE DIG OPMÆRKSOM PÅ POTENTIELLE RISICI ELLER METODER, DER IKKE ER SIKRE. ADVARSEL FORSIGTIG En situation, der kan være farlig og medføre dødsfald eller alvorlige personskader, hvis den ikke undgås. En situation, der kan være farlig og medføre mindre eller moderate personskader eller tingsskade, hvis den ikke undgås. FØLGENDE SYMBOLER OG MÆRKATER KAN FOREKOMME I DENNE VEJLEDNING ELLER PÅ SAVEN Læs brugervejledningen grundigt igennem og forstå indholdet, før du anvender udstyret. Brug altid: Beskyttelseshjelm Høreværn Beskyttelsesbriller eller hel dækning af ansigtet Brug sikkerhedssko 3

4 SIKKERHED FØLGENDE SYMBOL GÆLDER ALLE PUNKTER PÅ DENNE SIDE ADVARSEL En situation, der kan være farlig og medføre dødsfald eller alvorlige personskader, hvis den ikke undgås. Kædebrud kan medføre, at delene skydes ud med høj hastighed, hvilket kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade hos operatørerne eller tilskuerne. Nedenstående punkter er afgørende, når det drejer sig om at minimere risikoen for kædebrud og skader. ANVEND IKKE en diamantkædesav med en beskadiget, ændret, brækket eller manglende sideafdækning, slamafskærmning ellers beskyttelsesflap. Sideafdækningen, slamafskærmningen og beskyttelsesflappen beskytter mod kontakt med bevægelige dele, udskudte rester, en brækket kæde og udkastet vand- og betonslam. OVERSKRID IKKE en hydraulisk ydelse på 30l/min (8gpm) eller et vandtryk på 172bar (2500psi). Montér eller kør IKKE kæden baglæns. Stødfangeren skal føre segmentet ind i skæret. Stødfanger KØR IKKE motoren baglæns. Kæden skal køre væk fra operatøren og fremefter på sværdets øverste del og komme tilbage på sværdets underste del. Indfør IKKE en diamantkædesav i en åbning, der er smallere end kædesegmenterne. Der kan ske et hurtigt tilbagestød. Reference: De fleste diamantsegmenter er 5.72 mm brede. ANVEND IKKE den savs sideafdækning som erstatning for sideafdækninger til andre save. Brug IKKE en diamantkædesav omvendt. Betonrester kan flyve tilbage og ramme operatørens ansigt. Skær IKKE i formbare jernrør med diamantkædesaven. Kæden kan miste segmenter eller gå i stykker. ANVEND IKKE hænderne til at lede efter hydrauliske lækager. Udslip af hydraulisk væske under tryk kan trænge ind i huden. Hvis der sprøjtes hydraulisk væske ind under huden skal der søges lægehjælp øjeblikkeligt. 4

5 SIKKERHED FØLGENDE SYMBOL GÆLDER ALLE PUNKTER PÅ DENNE SIDE FORSIGTIG En situation, der kan være farlig og medføre mindre eller moderate personskader eller tingsskade, hvis den ikke undgås. Sluk altid for en diamantkædesav, når saven vedligeholdes. Dette gælder også stramning af kæden. Et vandtryk på 35 psi (2.5 bar) på savens måler er påkrævet. Et vandtryk på 80 psi (5.6 bar) på savens måler anbefales. Utilstrækkelig vandtilførsel kan resultere i at kæden slides hurtigere, hvilket kan medføre, at kædens holdbarhed mindskes, og kæden går i stykker. Diamantkæder med SealPro kræver et minimum vandtryk på 1.4bar (20 psi). Start aldrig en diamantkædesav, hvis sværd, kæde og sideafdækning ikke er korrekt monteret. GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Brug altid beskyttelsestøj, inkl. sikkerhedshjelm, øjenværn, høreværn og handsker. Undgå løstsiddende tøj. Foretag en sikkerhedskontrol før saven startes hver dag. Brug altid redskabet med et godt fodfæste og begge hænder på saven. Fjern eller hold styr på slammet, så der ikke bliver glat under arbejdet med saven. Sørg for at der ikke er nogen forhindringer (rør, elledninger, luftkanaler) og ingen unødvendige personer til stede. Lav en tydeligt afmærket sikkerhedszone med bånd og tydelige skilte. Sørg for tilstrækkelig udluftning, hvis der arbejdes i et lukket område. Det er farligt at indånde udstødningsgasser. Undgå at få et livsfarligt, elektrisk stød ved at kontrollere, om der er strømførende ledninger i nærheden af skæreområdet. For teknisk bistand Kontakt den lokale ICS-Distributør. For kontaktoplysninger se forsiden 5

6 TEKNISKE SPECIFIKATIONER Vægt uden sværd og kæde 6,8 kg Længde 36.3cm (14.3") Højde 28.7cm (3.3") Bredde Hydraulisk ydelse (maximum) Påkrævede hydrauliske væske (type) Sværdlængder Faktiske skærelængder Støjniveau 23.4cm (9.2") Mobil DTE 13M or equivalent 23cm; 30cm 24cm; 31cm 88dB(A) ved 1 m Vandtilførsel Minimum: 2,5 bar (35 psi) Minimum: 2,5 bar (35 psi) Anbefalet: 5,5 bar (80 psi) Maksimum: 11 bar (160 psi) Bemærk: Diamantkæder med SealPro kræver et vandtryk på mindst 1,4 bar (20 psi). Påkrævede vandkapacitet Kædehastighed (friløb) 15 l/min (4 gpm) minimum 20l/min: 6600rpm; 17m/sec (3,270 fpm) 30l/min: 10000rpm; 25m/sek (4,950 fpm) For hydrauliske systemer med en kapacitet, der er større end 30 l/min (8 gpm) men mindre end 76 l/min (20 gpm) anvend ICS tilpasningsenheden (adapteren) P/N # for at reducere kapaciteten til 30 l/min (8 gpm). 6

7 MONTERING MONTERING AF SVÆRD OG KÆDE TRIN 1: Møtrikkerne på sideafdækningen løsnes, og afdækningen fjernes. TRIN 2: Sværdet anbringes på pindboltene og kædejusteringsstiften. TRIN 3: Flyt kædejusteringsstiften tilbage mod kædehjulstanden ved at dreje kædestramningsskruen mod uret. TRIN 4: Kæden sættes på sværdet, idet der startes ved kædehjulstanden og fortsættes ud over sværdets spids. Montér kæden korrekt. Stødfangeren skal altid føre segmentet ind i skæret som vist her. TRIN 5: Sørg for at alle transmissionsled er i furen på sværdet og forspænd derefter kæden. 7

8 MONTERING MONTERING AF SVÆRD OG KÆDE TRIN 6: Sideafdækningen monteres og møtrikkerne strammes med fingrene. TRIN 7: Stram kæden. Kæden skal være stram, men den skal kunne trækkes rundt om sværdet manuelt. Se bemærkning 1 og 2. TRIN 8: Hold stadig sværdets spids opad og stram sideafdækningens møtrikker godt. Se bemærkning 3. Bemærkning 1: Vær opmærksom på, at der med tiden kan danne sig skarpe kanter på sværdets rille. Træk derfor altid i kæden ved at holde i diamantsegmenterne. Bemærkning 2: Overspænd ikke kæden. Dette vil medføre tab af styrke. Det er normalt, at transmissionsleddene hænger under sværdet. Kæden skal være stram, men den skal kunne trækkes rundt om sværdet manuelt. Bemærkning 3: For at forhindre brud på kædestrammeren skal man sikre sig, at møtrikkerne på sideafdækningen er spændt til ca. 27 Nm. 8

9 BETJENING CHECKLISTE FØR SKÆRING Korrekt montering af kæden: Stødfangeren skal føre segmentet ind i skæret. Korrekt spænding af kæden: Kæden skal være stram, men den skal nemt kunne trækkes rundt om sværdet manuelt. Sørg for ordentlig hydraulisk tilførsel til saven. Maksimale kapacitet: 30l/min (8gpm). Maksimale vandtryk: 172 bar (2500psi). Ordentlig hydraulisk motortation. Visse hydraliske enheder har reversibel kapacitet eller hurtigkoblingen kan være blevet vendt om i forbindelse med et tidligere arbejde. Kæden skal køre væk fra operatøren på sværdets øverste del. Brug altid beskyttelsestøj, inkl. sikkerhedshjelm, øjenværn, høreværn, skridsikre sikkerhedsstøvler, handsker, og undgå løstsiddende tøj. Den rette vandtilførsel og det rette vandtryk Minimal kapacitet: 15 lpm (4 gpm) Minimalt vandtryk: 2,5bar (35 psi) Anbefalet vandtryk: 80 psi (5.5 bar) Maximalt vandtryk: 160 psi (11 bar) VIGTIGT Det vigtigste en operatør kan gøre for at give kæden større holdbarhed er at anvende 80 psi (5.5 bar)eller højere vandtryk, højest 160 psi (11 bar). En vandtrykforøgerpumpe kan være påkrævet. Diamantkæder med SealPro kræver et vandtryk på mindst 20 psi (1,4 bar). PLANLÆGNING AF SKÆRINGEN Vælg den rette kædetype til det materiale, som skal skæres. Tegn et omrids af skæringen med en blivende pen, så du visuelt har noget at skære efter. Undgå at klemme sværd og kæde. Skær altid bunden af en åbning først og derefter top og sider. Gem den nemmeste skæring til sidst. Ved de mest lige skæringer anvendes trinskæringsmetoden. First skæres der en 2-3cm dyb ridse hele vejen langs skærelinien med spidsen af sværdet. Derefter gøres ridsen ca. 5cm dybere. Nu stikkes der helt igennem, og skæringen gøres færdig ved hjælp af WallWalker. Sørg for at udskåret beton ikke kan falde ned og kvæste operatøren eller tilskuerne. Beton er meget tungt. En blok på 30 x 30 x 30 cm = 68 kg. Undgå at få et livsfarligt, elektrisk stød ved at kontrollere, om der er strømførende ledninger i skæreområdet eller betonen. 9

10 BETJENING SKÆRING MED 814M KAPSAVEN Skær vha. et indstik i stedet for at starte øverst på væggen. Dermed undgås rysten, diamanternes levetid forlænges, skæringen bliver mere lige, og den WallWalker kan anvendes hurtigere. Brug altid en diamantkædesav med helt åbent gasspjæld. Brug tilstrækkelig fremføringskraft således at de fritløbende omdrejninger pr. minut falder 20-30%. Hvis der anvendes for stor kraft, vil saven slæbe eller køre fast. Kæden vil ikke have en tilstrækkelig hastighed til at skære effektivt. Hvis der anvendes for lidt kraft, vil diamanterne glide og blive glatte. Ved lige skæringer anvendes trinskæringsmetoden. First skæres der en ca mm dyb ridse hele vejen langs skærelinien med spidsen af sværdet. Derefter gøres ridsen ca. 50 mm dybere. Denne revne vil hjælpe sværdet med at skære lige. Nu stikkes der helt igennem, og skæringen gøres færdig ved hjælp af den WallWalker. Brug den WallWalker til at skære effektivt og gøre brugeren mindre træt. Den indbyggede WallWalker er et drejepunkt, der kan anvendes til at påføre yderligere kraft under skæringen. Den anvendes korrekt ved, at sværdet stikkes ind i væggen, og den indbyggede WallWalker aktiveres i skæringen, hvorefter der trækkes opad med det bageste håndtag. WallWalker punkt Tryk opad på det bageste håndtag for at sikre at WallWalker får fat som den skal, ellers kan spidsen på WallWalker skride, hvilket mindsker effektiviteten. Når Wallwalker begynder at rotere op, udvikles der fremføringsskraft langs linien på den planlagte skæring. Fremføringskraften vil øges i og med Walwalkeren skærer igennem. Når Wallwalkeren er roteret helt op, trækkes saven et par centimer ud, hvilket gør det muligt for Wallwalkeren at genfinde den oprindelige position. Sæt spidsen i skæringen igen og gentag. Når der skæres i armeringsjern, rokkes saven langsomt, således at du altid skærer i beton samtidig med stål. Det hjælper til at holde diamanterne fritlagte. Man skal desuden forvente en kortere levetid for kæden, når der skæres i armeringsjern. Man skal forvente, at kæden strækker sig mere, når der foretages skæringer, hvor sværdet er nedgravet i længere perioder, idet kæden ikke har mulighed for at kaste slammet væk fra spidsen af sværdet. Hvis saven begynder at skære kontinuerligt skævt, drejes sværdet, og den anden side anvendes. Afret slidte riller med en båndsliber. Bemærk: Et savsværd kan normalt holde til 2-3 kæder. Armeringsjern kan forkorte sværdets levetid. Når der anvendes en ny kæde, kan man øge skærehastigheden ved at åbne diamanterne. Foretag et par skæringer i et slibende materiale som f.eks. en slaggeblok. 10

11 BETJENING RENSNING AF SYSTEMET Efter skæringen skal saven køre i mindst 15 sekunder med tilkoblet vand for at skylle slam og affald ud af kæde, sværd og kædedrivhjul. Vask betonslammet af savaggregatet. Spul ventilhåndtaget under højt vandtryk. Tag sværd og kæde af. Skyl kædestrammeren med højt vandtryk og smør den med fedt. Rens alle hydrauliske koblinger på saven og strømforsyningsenheden. Når saven er gjort ren, sprøjtes hele saven samt kæde, sværd, kædedrivhjul og hydrauliske koblinger med en letvægtsolie. Dette vil minimere rustdannelser og reducere en ophobning af slam. 11

12 FEJLFINDING LANGSOM KÆDEHASTIGHED Kæden er strammet for meget. Kæden skal altid kunne trækkes rundt om sværdet manuelt. Det er normalt, at kædens transmissionsled hænger under sværdet. DÅRLIG SKÆREHASTIGHED Diamanterne kan være blevet glatte. Foretag et par skæringer i et slibende materiale som f.eks. en slaggeblok, så diamanterne fritlægges. FOR TIDLIG FORLÆNGELSE AF KÆDEN - Ikke højt nok vandtryk. Det påkrævede minimum vandtryk er 35 psi (2.5 bar). 80 psi (5.5 bar) anbefales for at forlænge kædens holdbarhed. BRUD I KÆDESTRAMMEREN - Møtrikkerne på sideafdækningen er ikke spændt tilstrækkeligt. Spænd til 27 Nm. VANDET FLYDER IKKE Vandslangen er bøjet, eller der er ikke åbnet for vandforsyningen. KÆDEN LØBER BAGLÆNS - Hydraulikken er forkert tilsluttet eller strømforsyningskilden er sat til at køre baglæns. 12

13 AFMONTERING OG MONTERING AF KÆDEHJUL VEDLIGEHOLDELSE Afmontering af sideafskærmning, sværd og kæde med nøgle Fjern E-klip E-clip 2. Skive 3. Kædehjul 4. Nothjul-adapter Bemærkning: Kædehjul kan monteres med den ene eller den anden side udefter. 13

14 REFERENCE OMTRENTLIGE SKÆREHASTIGHEDER Materiale Hårdt stenmateriale og stål Mellemhårdt stenmateriale Murværk, blødt stenmat. Skærehastighed cm²/min cm²/min cm²/min Materiale Skærehastighed 15 cm beton 12cm/min 15 cm rødste 25cm/min 12 mm armeringsjern (#4) sek.gennem hvert stykke SKÆREOMRÅDE DEFINITION I m² En m² er et mål på, hvor meget materiale der skal skæres. En m² defineres som: dybde i m. gange længde i m. Bemærk: 1m² = 129 in-ft Eksempel: Hvor mange m² er der i denne døråbning? 1. Bestem skæringens dybde i m. I dette eksempel, 20 cm = 0,20 m. 2. Bestem skæringens længde i m. 1 m + 2 m + 1 m + 2 m = 6 m 3. Gang de to tal med hinanden. 0,20 m x 6 m = 1,20 m² 14

15 REFERENCE YDELSESTAB I HENHOLD TIL DEN HYDRAULISKE SLANGES LÆNGDE HYPOTESER Ingen niveauforskel 2 par hydrauliske koblinger per slange m ft Slangens længde Slangens diameter % YDELSESTAB 15

16 GARANTIREGISTRERING Din maskine skal registreres indenfor én uge fra købsdatoen, for at den dækkes af ICS-garantien. VIGTIGT: serienummeret på din maskine skal udfyldes. Dit navn: Firmaets navn: Adresse: By: Postnummer: Land: Telefonnummer: Faxnummer: Serienummer: Forhandlerstempel: Købsdato: Forhandlerens navn: Hovedaktivitet: Udlejning Almindelig entreprenør Andet Skærende entreprenør Nedrivning Andre typer udstyr, der ejes eller betjenes: Kapsav Mursav Ingen Andre ICS-save Andet Sikkerhes-/betjeningsoplysninger indhentet fra: Brugervejledning Video Vejledning fra Hvad fik dig til at købe produktet? Mund-til-øre Annoncering Andet Forhandleren Udstilling 16

17 GARANTI Denne begrænsede garanti gælder i en periode på 12 måneder fra købsdatoen. Under den gældende garantiperiode vil ICS uden beregning udskifte eller reparere efter eget skøn og kun for den oprindelige køber - ethvert produkt eller enhver komponent, som efter inspicering af ICS vurderes at være defekt i materiale eller fremstilling eller begge dele, forudsat at ICS har fået skriftlig besked indenfor en rimelig tidsperiode. Reklamationen skal indeholde, beskrivelse af problemet, hvordan problemet er forsøgt afhjulpet (säfremt sådanne forsøg har været gjort), kvittering for købet med angivelse af købers navn og adresse samt sælgers navn og adresse, dato for købet og serie nr. Denne garanti dækker ikke et produkt eller en komponent, der er blevet beskadiget, misbrugt, brugt forkert, ukorrekt vedligeholdt eller anvendt under betingelser, som ikke er angivet af ICS, eller dele, som har været udsat for almindelig slidtage. Komponenterne skal vedligeholdes som beskrevet i manualen og skiftes når der er nødvendigt. Trods korrekt brug og vedligeholdelse, kan komponenter trænge til at blive skiftet før garantiens udløb. Dette vil ikke blive dækket af garantien. Garantien gælder ikke, hvis en komponent er blevet fjernet eller ændret, eller hvis der er blevet monteret en komponent, der ikke er original, uden meddelelse fra ICS. Såfremt produktet eller komponenter hertil skal skiftes, vil de udskiftede dele blive ICS's ejendom. Beslutningen om udskiftning under garanti kan kun ske efter returnering af disse dele til ICS. I så tilfælde, vil reparationsudgifter blive faktureret i henhold til maskinens brugstid som en procent af garantiperioden. Køberen er ansvarlig for alle transportudgifter og alle udgifter til afmontering af en hvilken som helst komponent, der skal skiftes ud under denne garanti. Reparation eller udskiftning forlænger ikke garantiperioden. I alle tilfælde vil garantien udløbe efter slutningen af den oprindelige garantiperiode. DER FINDES INGEN ANDRE GARANTIER HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE. DER FINDES INGEN UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED OG INGEN UNDERFORSTÅET GARANTI FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Udskiftning eller reparation er det eneste retsmiddel, og ICS fralægger sig ethvert ansvar for tilfældige skader og følgeskader af enhver art. Retslige krav må bringes for Brussels Domstol. 17

18 EC DECLARATION OF CONFORMITY DECLARATION CE DE CONFORMITE EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSESSA EF-OVERENSSTEMMELSESERKLAERINGEN DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD EG-CONFORMITEITSVERKLARING DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Manufacturer: Blount Europe S.A. Mandataire Rue Emile Francqui, 5 Bevollmächtigter 1435 Mont-Saint-Guibert Mandatario Belgium Edustajan Repræsentant Representante Gevolmachtigde Mandatário Representerar Kevin Cyrus Product Safety & Compliance Manager Tel: Fax: Machinery: Machine Maschine Macchina Koneet Maskine Máquina Machine Máquina Maskin Diamond chain saw ICS 814 Pro Tronçonneuse à chaîne diamantée ICS 814 Pro Diamant-Kettensäge ICS 814 Pro Sega a catena diamantata ICS 814 Pro Timanttiketjusaha ICS 814 Pro Diamant Kædesav ICS 814 Pro Sierra con cadena de diamante ICS 814 Pro Diamant Kettingzaag ICS 814 Pro Serra de cadeia diamantada ICS 814 Pro Motorsåg med diamantkedja ICS 814 Pro Machine Directive 2006/42/EC: (2006) Basic Concepts, general principles for design; Basic terminology and methodology ISO ,-2: (2009) Measurement of vibration at power tool handle ISO 20643: (2008) Acoustics Sound power using sound pressure ISO 3744: (2009) Portable Chainsaws Chain Catch, Dimensions & Mech Strength ISO 10726: (1992) Signature: Mr. Jake VanderZanden President of ICS Portland, OR USA Mr. Pete Stamper ICS Managing Director Europe Mont-Saint-Guibert, Belgium I C S B L O U N T, E U R O P E S A. R u e E m i l e F r a n c q u i M o n t - S i a n t - G u i b e r t, B e l g i u m

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 253D Rev. E Erstatter Rev. D VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG VANDBASE ORENELIGT Ultra-lite

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

DEN MIG 146 UDEN GAS

DEN MIG 146 UDEN GAS brugervejledning DEN MIG 146 UDEN GAS SVEJSEMASKINER MED TRÅD UDEN GAS 1 Art nr 77000009 EAN nr 5709133770891 1.0 SIKKERHEDSNORMER 1.1 ALMENE ANVISNINGER Man skal forsikre sig om, at både operatøren og

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm.

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm. TURBO 7 BY MANUALE DI USO E MANUTENZIONE MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE WARTUNGS-UND BETRIEBSANLEITUNG LIVRET D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN ONDERHOUDSHANDLEIDING BRUKSANVISNING BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Polar FT7 Brugervejledning DANSK

Polar FT7 Brugervejledning DANSK Polar FT7 Brugervejledning DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT7 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Lær din Polar FT7 Træningscomputer at kende... 4 FT7-knapper og menu... 4 Start

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Vedligeholdelse af påhængsmotorer

Vedligeholdelse af påhængsmotorer Vedligeholdelse af påhængsmotorer Alt om service og almen pleje af 2-takts og 4-takts påhængsmotorer Bekendtgørelse I denne publikation bruges varslerne Fare, Advarsel og Forsigtig (efterfulgt af det

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere