814M. Kædesav til skæring i beton BRUGERVEJLEDNING. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "814M. Kædesav til skæring i beton BRUGERVEJLEDNING. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIEN"

Transkript

1 814M Kædesav til skæring i beton BRUGERVEJLEDNING ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIEN 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER & MÆRKATER 3 SIKKERHED 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 6 MONTERING 7 BETJENING 9 FEJLFINDING 12 VEDLIGEHOLDELSE 13 REFERENCE 14 2

3 SYMBOLER & MÆRKATER FØLGENDE SYMBOLER OG DEFINITIONER FOREKOMMER I DENNE VEJLEDNING OG ER BEREGNET TIL AT GØRE DIG OPMÆRKSOM PÅ POTENTIELLE RISICI ELLER METODER, DER IKKE ER SIKRE. ADVARSEL FORSIGTIG En situation, der kan være farlig og medføre dødsfald eller alvorlige personskader, hvis den ikke undgås. En situation, der kan være farlig og medføre mindre eller moderate personskader eller tingsskade, hvis den ikke undgås. FØLGENDE SYMBOLER OG MÆRKATER KAN FOREKOMME I DENNE VEJLEDNING ELLER PÅ SAVEN Læs brugervejledningen grundigt igennem og forstå indholdet, før du anvender udstyret. Brug altid: Beskyttelseshjelm Høreværn Beskyttelsesbriller eller hel dækning af ansigtet Brug sikkerhedssko 3

4 SIKKERHED FØLGENDE SYMBOL GÆLDER ALLE PUNKTER PÅ DENNE SIDE ADVARSEL En situation, der kan være farlig og medføre dødsfald eller alvorlige personskader, hvis den ikke undgås. Kædebrud kan medføre, at delene skydes ud med høj hastighed, hvilket kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade hos operatørerne eller tilskuerne. Nedenstående punkter er afgørende, når det drejer sig om at minimere risikoen for kædebrud og skader. ANVEND IKKE en diamantkædesav med en beskadiget, ændret, brækket eller manglende sideafdækning, slamafskærmning ellers beskyttelsesflap. Sideafdækningen, slamafskærmningen og beskyttelsesflappen beskytter mod kontakt med bevægelige dele, udskudte rester, en brækket kæde og udkastet vand- og betonslam. OVERSKRID IKKE en hydraulisk ydelse på 30l/min (8gpm) eller et vandtryk på 172bar (2500psi). Montér eller kør IKKE kæden baglæns. Stødfangeren skal føre segmentet ind i skæret. Stødfanger KØR IKKE motoren baglæns. Kæden skal køre væk fra operatøren og fremefter på sværdets øverste del og komme tilbage på sværdets underste del. Indfør IKKE en diamantkædesav i en åbning, der er smallere end kædesegmenterne. Der kan ske et hurtigt tilbagestød. Reference: De fleste diamantsegmenter er 5.72 mm brede. ANVEND IKKE den savs sideafdækning som erstatning for sideafdækninger til andre save. Brug IKKE en diamantkædesav omvendt. Betonrester kan flyve tilbage og ramme operatørens ansigt. Skær IKKE i formbare jernrør med diamantkædesaven. Kæden kan miste segmenter eller gå i stykker. ANVEND IKKE hænderne til at lede efter hydrauliske lækager. Udslip af hydraulisk væske under tryk kan trænge ind i huden. Hvis der sprøjtes hydraulisk væske ind under huden skal der søges lægehjælp øjeblikkeligt. 4

5 SIKKERHED FØLGENDE SYMBOL GÆLDER ALLE PUNKTER PÅ DENNE SIDE FORSIGTIG En situation, der kan være farlig og medføre mindre eller moderate personskader eller tingsskade, hvis den ikke undgås. Sluk altid for en diamantkædesav, når saven vedligeholdes. Dette gælder også stramning af kæden. Et vandtryk på 35 psi (2.5 bar) på savens måler er påkrævet. Et vandtryk på 80 psi (5.6 bar) på savens måler anbefales. Utilstrækkelig vandtilførsel kan resultere i at kæden slides hurtigere, hvilket kan medføre, at kædens holdbarhed mindskes, og kæden går i stykker. Diamantkæder med SealPro kræver et minimum vandtryk på 1.4bar (20 psi). Start aldrig en diamantkædesav, hvis sværd, kæde og sideafdækning ikke er korrekt monteret. GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Brug altid beskyttelsestøj, inkl. sikkerhedshjelm, øjenværn, høreværn og handsker. Undgå løstsiddende tøj. Foretag en sikkerhedskontrol før saven startes hver dag. Brug altid redskabet med et godt fodfæste og begge hænder på saven. Fjern eller hold styr på slammet, så der ikke bliver glat under arbejdet med saven. Sørg for at der ikke er nogen forhindringer (rør, elledninger, luftkanaler) og ingen unødvendige personer til stede. Lav en tydeligt afmærket sikkerhedszone med bånd og tydelige skilte. Sørg for tilstrækkelig udluftning, hvis der arbejdes i et lukket område. Det er farligt at indånde udstødningsgasser. Undgå at få et livsfarligt, elektrisk stød ved at kontrollere, om der er strømførende ledninger i nærheden af skæreområdet. For teknisk bistand Kontakt den lokale ICS-Distributør. For kontaktoplysninger se forsiden 5

6 TEKNISKE SPECIFIKATIONER Vægt uden sværd og kæde 6,8 kg Længde 36.3cm (14.3") Højde 28.7cm (3.3") Bredde Hydraulisk ydelse (maximum) Påkrævede hydrauliske væske (type) Sværdlængder Faktiske skærelængder Støjniveau 23.4cm (9.2") Mobil DTE 13M or equivalent 23cm; 30cm 24cm; 31cm 88dB(A) ved 1 m Vandtilførsel Minimum: 2,5 bar (35 psi) Minimum: 2,5 bar (35 psi) Anbefalet: 5,5 bar (80 psi) Maksimum: 11 bar (160 psi) Bemærk: Diamantkæder med SealPro kræver et vandtryk på mindst 1,4 bar (20 psi). Påkrævede vandkapacitet Kædehastighed (friløb) 15 l/min (4 gpm) minimum 20l/min: 6600rpm; 17m/sec (3,270 fpm) 30l/min: 10000rpm; 25m/sek (4,950 fpm) For hydrauliske systemer med en kapacitet, der er større end 30 l/min (8 gpm) men mindre end 76 l/min (20 gpm) anvend ICS tilpasningsenheden (adapteren) P/N # for at reducere kapaciteten til 30 l/min (8 gpm). 6

7 MONTERING MONTERING AF SVÆRD OG KÆDE TRIN 1: Møtrikkerne på sideafdækningen løsnes, og afdækningen fjernes. TRIN 2: Sværdet anbringes på pindboltene og kædejusteringsstiften. TRIN 3: Flyt kædejusteringsstiften tilbage mod kædehjulstanden ved at dreje kædestramningsskruen mod uret. TRIN 4: Kæden sættes på sværdet, idet der startes ved kædehjulstanden og fortsættes ud over sværdets spids. Montér kæden korrekt. Stødfangeren skal altid føre segmentet ind i skæret som vist her. TRIN 5: Sørg for at alle transmissionsled er i furen på sværdet og forspænd derefter kæden. 7

8 MONTERING MONTERING AF SVÆRD OG KÆDE TRIN 6: Sideafdækningen monteres og møtrikkerne strammes med fingrene. TRIN 7: Stram kæden. Kæden skal være stram, men den skal kunne trækkes rundt om sværdet manuelt. Se bemærkning 1 og 2. TRIN 8: Hold stadig sværdets spids opad og stram sideafdækningens møtrikker godt. Se bemærkning 3. Bemærkning 1: Vær opmærksom på, at der med tiden kan danne sig skarpe kanter på sværdets rille. Træk derfor altid i kæden ved at holde i diamantsegmenterne. Bemærkning 2: Overspænd ikke kæden. Dette vil medføre tab af styrke. Det er normalt, at transmissionsleddene hænger under sværdet. Kæden skal være stram, men den skal kunne trækkes rundt om sværdet manuelt. Bemærkning 3: For at forhindre brud på kædestrammeren skal man sikre sig, at møtrikkerne på sideafdækningen er spændt til ca. 27 Nm. 8

9 BETJENING CHECKLISTE FØR SKÆRING Korrekt montering af kæden: Stødfangeren skal føre segmentet ind i skæret. Korrekt spænding af kæden: Kæden skal være stram, men den skal nemt kunne trækkes rundt om sværdet manuelt. Sørg for ordentlig hydraulisk tilførsel til saven. Maksimale kapacitet: 30l/min (8gpm). Maksimale vandtryk: 172 bar (2500psi). Ordentlig hydraulisk motortation. Visse hydraliske enheder har reversibel kapacitet eller hurtigkoblingen kan være blevet vendt om i forbindelse med et tidligere arbejde. Kæden skal køre væk fra operatøren på sværdets øverste del. Brug altid beskyttelsestøj, inkl. sikkerhedshjelm, øjenværn, høreværn, skridsikre sikkerhedsstøvler, handsker, og undgå løstsiddende tøj. Den rette vandtilførsel og det rette vandtryk Minimal kapacitet: 15 lpm (4 gpm) Minimalt vandtryk: 2,5bar (35 psi) Anbefalet vandtryk: 80 psi (5.5 bar) Maximalt vandtryk: 160 psi (11 bar) VIGTIGT Det vigtigste en operatør kan gøre for at give kæden større holdbarhed er at anvende 80 psi (5.5 bar)eller højere vandtryk, højest 160 psi (11 bar). En vandtrykforøgerpumpe kan være påkrævet. Diamantkæder med SealPro kræver et vandtryk på mindst 20 psi (1,4 bar). PLANLÆGNING AF SKÆRINGEN Vælg den rette kædetype til det materiale, som skal skæres. Tegn et omrids af skæringen med en blivende pen, så du visuelt har noget at skære efter. Undgå at klemme sværd og kæde. Skær altid bunden af en åbning først og derefter top og sider. Gem den nemmeste skæring til sidst. Ved de mest lige skæringer anvendes trinskæringsmetoden. First skæres der en 2-3cm dyb ridse hele vejen langs skærelinien med spidsen af sværdet. Derefter gøres ridsen ca. 5cm dybere. Nu stikkes der helt igennem, og skæringen gøres færdig ved hjælp af WallWalker. Sørg for at udskåret beton ikke kan falde ned og kvæste operatøren eller tilskuerne. Beton er meget tungt. En blok på 30 x 30 x 30 cm = 68 kg. Undgå at få et livsfarligt, elektrisk stød ved at kontrollere, om der er strømførende ledninger i skæreområdet eller betonen. 9

10 BETJENING SKÆRING MED 814M KAPSAVEN Skær vha. et indstik i stedet for at starte øverst på væggen. Dermed undgås rysten, diamanternes levetid forlænges, skæringen bliver mere lige, og den WallWalker kan anvendes hurtigere. Brug altid en diamantkædesav med helt åbent gasspjæld. Brug tilstrækkelig fremføringskraft således at de fritløbende omdrejninger pr. minut falder 20-30%. Hvis der anvendes for stor kraft, vil saven slæbe eller køre fast. Kæden vil ikke have en tilstrækkelig hastighed til at skære effektivt. Hvis der anvendes for lidt kraft, vil diamanterne glide og blive glatte. Ved lige skæringer anvendes trinskæringsmetoden. First skæres der en ca mm dyb ridse hele vejen langs skærelinien med spidsen af sværdet. Derefter gøres ridsen ca. 50 mm dybere. Denne revne vil hjælpe sværdet med at skære lige. Nu stikkes der helt igennem, og skæringen gøres færdig ved hjælp af den WallWalker. Brug den WallWalker til at skære effektivt og gøre brugeren mindre træt. Den indbyggede WallWalker er et drejepunkt, der kan anvendes til at påføre yderligere kraft under skæringen. Den anvendes korrekt ved, at sværdet stikkes ind i væggen, og den indbyggede WallWalker aktiveres i skæringen, hvorefter der trækkes opad med det bageste håndtag. WallWalker punkt Tryk opad på det bageste håndtag for at sikre at WallWalker får fat som den skal, ellers kan spidsen på WallWalker skride, hvilket mindsker effektiviteten. Når Wallwalker begynder at rotere op, udvikles der fremføringsskraft langs linien på den planlagte skæring. Fremføringskraften vil øges i og med Walwalkeren skærer igennem. Når Wallwalkeren er roteret helt op, trækkes saven et par centimer ud, hvilket gør det muligt for Wallwalkeren at genfinde den oprindelige position. Sæt spidsen i skæringen igen og gentag. Når der skæres i armeringsjern, rokkes saven langsomt, således at du altid skærer i beton samtidig med stål. Det hjælper til at holde diamanterne fritlagte. Man skal desuden forvente en kortere levetid for kæden, når der skæres i armeringsjern. Man skal forvente, at kæden strækker sig mere, når der foretages skæringer, hvor sværdet er nedgravet i længere perioder, idet kæden ikke har mulighed for at kaste slammet væk fra spidsen af sværdet. Hvis saven begynder at skære kontinuerligt skævt, drejes sværdet, og den anden side anvendes. Afret slidte riller med en båndsliber. Bemærk: Et savsværd kan normalt holde til 2-3 kæder. Armeringsjern kan forkorte sværdets levetid. Når der anvendes en ny kæde, kan man øge skærehastigheden ved at åbne diamanterne. Foretag et par skæringer i et slibende materiale som f.eks. en slaggeblok. 10

11 BETJENING RENSNING AF SYSTEMET Efter skæringen skal saven køre i mindst 15 sekunder med tilkoblet vand for at skylle slam og affald ud af kæde, sværd og kædedrivhjul. Vask betonslammet af savaggregatet. Spul ventilhåndtaget under højt vandtryk. Tag sværd og kæde af. Skyl kædestrammeren med højt vandtryk og smør den med fedt. Rens alle hydrauliske koblinger på saven og strømforsyningsenheden. Når saven er gjort ren, sprøjtes hele saven samt kæde, sværd, kædedrivhjul og hydrauliske koblinger med en letvægtsolie. Dette vil minimere rustdannelser og reducere en ophobning af slam. 11

12 FEJLFINDING LANGSOM KÆDEHASTIGHED Kæden er strammet for meget. Kæden skal altid kunne trækkes rundt om sværdet manuelt. Det er normalt, at kædens transmissionsled hænger under sværdet. DÅRLIG SKÆREHASTIGHED Diamanterne kan være blevet glatte. Foretag et par skæringer i et slibende materiale som f.eks. en slaggeblok, så diamanterne fritlægges. FOR TIDLIG FORLÆNGELSE AF KÆDEN - Ikke højt nok vandtryk. Det påkrævede minimum vandtryk er 35 psi (2.5 bar). 80 psi (5.5 bar) anbefales for at forlænge kædens holdbarhed. BRUD I KÆDESTRAMMEREN - Møtrikkerne på sideafdækningen er ikke spændt tilstrækkeligt. Spænd til 27 Nm. VANDET FLYDER IKKE Vandslangen er bøjet, eller der er ikke åbnet for vandforsyningen. KÆDEN LØBER BAGLÆNS - Hydraulikken er forkert tilsluttet eller strømforsyningskilden er sat til at køre baglæns. 12

13 AFMONTERING OG MONTERING AF KÆDEHJUL VEDLIGEHOLDELSE Afmontering af sideafskærmning, sværd og kæde med nøgle Fjern E-klip E-clip 2. Skive 3. Kædehjul 4. Nothjul-adapter Bemærkning: Kædehjul kan monteres med den ene eller den anden side udefter. 13

14 REFERENCE OMTRENTLIGE SKÆREHASTIGHEDER Materiale Hårdt stenmateriale og stål Mellemhårdt stenmateriale Murværk, blødt stenmat. Skærehastighed cm²/min cm²/min cm²/min Materiale Skærehastighed 15 cm beton 12cm/min 15 cm rødste 25cm/min 12 mm armeringsjern (#4) sek.gennem hvert stykke SKÆREOMRÅDE DEFINITION I m² En m² er et mål på, hvor meget materiale der skal skæres. En m² defineres som: dybde i m. gange længde i m. Bemærk: 1m² = 129 in-ft Eksempel: Hvor mange m² er der i denne døråbning? 1. Bestem skæringens dybde i m. I dette eksempel, 20 cm = 0,20 m. 2. Bestem skæringens længde i m. 1 m + 2 m + 1 m + 2 m = 6 m 3. Gang de to tal med hinanden. 0,20 m x 6 m = 1,20 m² 14

15 REFERENCE YDELSESTAB I HENHOLD TIL DEN HYDRAULISKE SLANGES LÆNGDE HYPOTESER Ingen niveauforskel 2 par hydrauliske koblinger per slange m ft Slangens længde Slangens diameter % YDELSESTAB 15

16 GARANTIREGISTRERING Din maskine skal registreres indenfor én uge fra købsdatoen, for at den dækkes af ICS-garantien. VIGTIGT: serienummeret på din maskine skal udfyldes. Dit navn: Firmaets navn: Adresse: By: Postnummer: Land: Telefonnummer: Faxnummer: Serienummer: Forhandlerstempel: Købsdato: Forhandlerens navn: Hovedaktivitet: Udlejning Almindelig entreprenør Andet Skærende entreprenør Nedrivning Andre typer udstyr, der ejes eller betjenes: Kapsav Mursav Ingen Andre ICS-save Andet Sikkerhes-/betjeningsoplysninger indhentet fra: Brugervejledning Video Vejledning fra Hvad fik dig til at købe produktet? Mund-til-øre Annoncering Andet Forhandleren Udstilling 16

17 GARANTI Denne begrænsede garanti gælder i en periode på 12 måneder fra købsdatoen. Under den gældende garantiperiode vil ICS uden beregning udskifte eller reparere efter eget skøn og kun for den oprindelige køber - ethvert produkt eller enhver komponent, som efter inspicering af ICS vurderes at være defekt i materiale eller fremstilling eller begge dele, forudsat at ICS har fået skriftlig besked indenfor en rimelig tidsperiode. Reklamationen skal indeholde, beskrivelse af problemet, hvordan problemet er forsøgt afhjulpet (säfremt sådanne forsøg har været gjort), kvittering for købet med angivelse af købers navn og adresse samt sælgers navn og adresse, dato for købet og serie nr. Denne garanti dækker ikke et produkt eller en komponent, der er blevet beskadiget, misbrugt, brugt forkert, ukorrekt vedligeholdt eller anvendt under betingelser, som ikke er angivet af ICS, eller dele, som har været udsat for almindelig slidtage. Komponenterne skal vedligeholdes som beskrevet i manualen og skiftes når der er nødvendigt. Trods korrekt brug og vedligeholdelse, kan komponenter trænge til at blive skiftet før garantiens udløb. Dette vil ikke blive dækket af garantien. Garantien gælder ikke, hvis en komponent er blevet fjernet eller ændret, eller hvis der er blevet monteret en komponent, der ikke er original, uden meddelelse fra ICS. Såfremt produktet eller komponenter hertil skal skiftes, vil de udskiftede dele blive ICS's ejendom. Beslutningen om udskiftning under garanti kan kun ske efter returnering af disse dele til ICS. I så tilfælde, vil reparationsudgifter blive faktureret i henhold til maskinens brugstid som en procent af garantiperioden. Køberen er ansvarlig for alle transportudgifter og alle udgifter til afmontering af en hvilken som helst komponent, der skal skiftes ud under denne garanti. Reparation eller udskiftning forlænger ikke garantiperioden. I alle tilfælde vil garantien udløbe efter slutningen af den oprindelige garantiperiode. DER FINDES INGEN ANDRE GARANTIER HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE. DER FINDES INGEN UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED OG INGEN UNDERFORSTÅET GARANTI FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Udskiftning eller reparation er det eneste retsmiddel, og ICS fralægger sig ethvert ansvar for tilfældige skader og følgeskader af enhver art. Retslige krav må bringes for Brussels Domstol. 17

18 EC DECLARATION OF CONFORMITY DECLARATION CE DE CONFORMITE EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSESSA EF-OVERENSSTEMMELSESERKLAERINGEN DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD EG-CONFORMITEITSVERKLARING DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Manufacturer: Blount Europe S.A. Mandataire Rue Emile Francqui, 5 Bevollmächtigter 1435 Mont-Saint-Guibert Mandatario Belgium Edustajan Repræsentant Representante Gevolmachtigde Mandatário Representerar Kevin Cyrus Product Safety & Compliance Manager Tel: Fax: Machinery: Machine Maschine Macchina Koneet Maskine Máquina Machine Máquina Maskin Diamond chain saw ICS 814 Pro Tronçonneuse à chaîne diamantée ICS 814 Pro Diamant-Kettensäge ICS 814 Pro Sega a catena diamantata ICS 814 Pro Timanttiketjusaha ICS 814 Pro Diamant Kædesav ICS 814 Pro Sierra con cadena de diamante ICS 814 Pro Diamant Kettingzaag ICS 814 Pro Serra de cadeia diamantada ICS 814 Pro Motorsåg med diamantkedja ICS 814 Pro Machine Directive 2006/42/EC: (2006) Basic Concepts, general principles for design; Basic terminology and methodology ISO ,-2: (2009) Measurement of vibration at power tool handle ISO 20643: (2008) Acoustics Sound power using sound pressure ISO 3744: (2009) Portable Chainsaws Chain Catch, Dimensions & Mech Strength ISO 10726: (1992) Signature: Mr. Jake VanderZanden President of ICS Portland, OR USA Mr. Pete Stamper ICS Managing Director Europe Mont-Saint-Guibert, Belgium I C S B L O U N T, E U R O P E S A. R u e E m i l e F r a n c q u i M o n t - S i a n t - G u i b e r t, B e l g i u m

680GC. Kædesav til skæring i beton BRUGERVEJLEDNING. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIEN. www.icsbestway.

680GC. Kædesav til skæring i beton BRUGERVEJLEDNING. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIEN. www.icsbestway. 680GC Kædesav til skæring i beton BRUGERVEJLEDNING ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIEN www.icsbestway.com www.icsbestway.com 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER & MÆRKATER

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Kontakt information Adresse: SCAN-VISAN A/S Sletterødvej 43 Padesø DK-5560 Aarup Danmark Telefon: (+45)

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Hydraulisk Borehammer HRD20

Hydraulisk Borehammer HRD20 Hydraulisk Borehammer HRD20 Fra serienr. 3195 Revideret 03.11.2014 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCN borehammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye værktøj, anbefaler

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning FIG. 1. CLARISONIC ARIA A Interchangeable B Brush Heads 3 Speeds + Body C Setting D F 3 Speeds + Body E Setting GBattery Indicator Detachable HUSB

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Elkædesaven starter altid TEST ELKÆDESAVE. Sådan har vi testet:

Elkædesaven starter altid TEST ELKÆDESAVE. Sådan har vi testet: TEST ELKÆDESAVE Elkædesave er gode for naboskabet pga. støjniveauet, og så er de nemme at vedligeholde. Samtidig er de effektive til arbejdet med opskæring hjemme ved brændeskuret, bare sikkerheden er

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Uret var dårligt samlet med nymoderne skruer det går sandelig ikke!

Uret var dårligt samlet med nymoderne skruer det går sandelig ikke! Til Lars Sørensen. Her er lidt billeder af hvordan jeg har restaureret dit ur. Uret var som forventet i dårlig stand sådan er det altid når man har fat i antikviteter Som bekendt er uret fremstillet i

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-30 cykelcomputer - den enkelste og mindste computer på markedet. V-30's Auto Scan-facilitet opdaterer automatisk hvert

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Indhold: Sikkerhedsbeskrivelse "For Deres sikkerheds skyld" Konformitetserklæring Garantibestemmelser Betjeningsvejledning Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Baier Scandinavia ApS - Hammerbakken 12-14 - Dk- 3460 Birkerød - 45 942200 - Info@baier.dk - www.baier.dk

Baier Scandinavia ApS - Hammerbakken 12-14 - Dk- 3460 Birkerød - 45 942200 - Info@baier.dk - www.baier.dk For Deres sikkerheds skyld! Læs gældende forskrifter, sikkerhedsbestemmelser og betjeningsvejledningen. Opbevar altid sikkerhedsbestemmelserne og brugsvejledningen sammen med maskinen. Kontrollér, at den

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af brændekløveren. Indhold Sikkerheds forskrifter..... 2 Elektriske

Læs mere

Gør rent i dybden med en

Gør rent i dybden med en TesT tester værktøj og materialer for dig. Har du en idé til, hvad vi skal teste, så send os en mail på test@goerdetselv.dk Jo længere spuleslangen er, desto mindre skal du flytte maskinen, fx når du vasker

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C DANSK Denne manual indeholder vejledninger til Polar WearLink 31 og Polar WearLink W.I.N.D. sendere.

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16 2004/1 DK Betjeningsvejledning Hækkeklipper TE 450-16 18 Indhold Generelle sikkerhedsoplysninger 2 Sikkerhedsoplysninger 7 Beskrivelse af hækkeklipperen 10 Montering af håndbeskyttelsen 11 Nettilslutning

Læs mere