814M. Kædesav til skæring i beton BRUGERVEJLEDNING. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "814M. Kædesav til skæring i beton BRUGERVEJLEDNING. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIEN"

Transkript

1 814M Kædesav til skæring i beton BRUGERVEJLEDNING ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIEN 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER & MÆRKATER 3 SIKKERHED 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 6 MONTERING 7 BETJENING 9 FEJLFINDING 12 VEDLIGEHOLDELSE 13 REFERENCE 14 2

3 SYMBOLER & MÆRKATER FØLGENDE SYMBOLER OG DEFINITIONER FOREKOMMER I DENNE VEJLEDNING OG ER BEREGNET TIL AT GØRE DIG OPMÆRKSOM PÅ POTENTIELLE RISICI ELLER METODER, DER IKKE ER SIKRE. ADVARSEL FORSIGTIG En situation, der kan være farlig og medføre dødsfald eller alvorlige personskader, hvis den ikke undgås. En situation, der kan være farlig og medføre mindre eller moderate personskader eller tingsskade, hvis den ikke undgås. FØLGENDE SYMBOLER OG MÆRKATER KAN FOREKOMME I DENNE VEJLEDNING ELLER PÅ SAVEN Læs brugervejledningen grundigt igennem og forstå indholdet, før du anvender udstyret. Brug altid: Beskyttelseshjelm Høreværn Beskyttelsesbriller eller hel dækning af ansigtet Brug sikkerhedssko 3

4 SIKKERHED FØLGENDE SYMBOL GÆLDER ALLE PUNKTER PÅ DENNE SIDE ADVARSEL En situation, der kan være farlig og medføre dødsfald eller alvorlige personskader, hvis den ikke undgås. Kædebrud kan medføre, at delene skydes ud med høj hastighed, hvilket kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade hos operatørerne eller tilskuerne. Nedenstående punkter er afgørende, når det drejer sig om at minimere risikoen for kædebrud og skader. ANVEND IKKE en diamantkædesav med en beskadiget, ændret, brækket eller manglende sideafdækning, slamafskærmning ellers beskyttelsesflap. Sideafdækningen, slamafskærmningen og beskyttelsesflappen beskytter mod kontakt med bevægelige dele, udskudte rester, en brækket kæde og udkastet vand- og betonslam. OVERSKRID IKKE en hydraulisk ydelse på 30l/min (8gpm) eller et vandtryk på 172bar (2500psi). Montér eller kør IKKE kæden baglæns. Stødfangeren skal føre segmentet ind i skæret. Stødfanger KØR IKKE motoren baglæns. Kæden skal køre væk fra operatøren og fremefter på sværdets øverste del og komme tilbage på sværdets underste del. Indfør IKKE en diamantkædesav i en åbning, der er smallere end kædesegmenterne. Der kan ske et hurtigt tilbagestød. Reference: De fleste diamantsegmenter er 5.72 mm brede. ANVEND IKKE den savs sideafdækning som erstatning for sideafdækninger til andre save. Brug IKKE en diamantkædesav omvendt. Betonrester kan flyve tilbage og ramme operatørens ansigt. Skær IKKE i formbare jernrør med diamantkædesaven. Kæden kan miste segmenter eller gå i stykker. ANVEND IKKE hænderne til at lede efter hydrauliske lækager. Udslip af hydraulisk væske under tryk kan trænge ind i huden. Hvis der sprøjtes hydraulisk væske ind under huden skal der søges lægehjælp øjeblikkeligt. 4

5 SIKKERHED FØLGENDE SYMBOL GÆLDER ALLE PUNKTER PÅ DENNE SIDE FORSIGTIG En situation, der kan være farlig og medføre mindre eller moderate personskader eller tingsskade, hvis den ikke undgås. Sluk altid for en diamantkædesav, når saven vedligeholdes. Dette gælder også stramning af kæden. Et vandtryk på 35 psi (2.5 bar) på savens måler er påkrævet. Et vandtryk på 80 psi (5.6 bar) på savens måler anbefales. Utilstrækkelig vandtilførsel kan resultere i at kæden slides hurtigere, hvilket kan medføre, at kædens holdbarhed mindskes, og kæden går i stykker. Diamantkæder med SealPro kræver et minimum vandtryk på 1.4bar (20 psi). Start aldrig en diamantkædesav, hvis sværd, kæde og sideafdækning ikke er korrekt monteret. GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Brug altid beskyttelsestøj, inkl. sikkerhedshjelm, øjenværn, høreværn og handsker. Undgå løstsiddende tøj. Foretag en sikkerhedskontrol før saven startes hver dag. Brug altid redskabet med et godt fodfæste og begge hænder på saven. Fjern eller hold styr på slammet, så der ikke bliver glat under arbejdet med saven. Sørg for at der ikke er nogen forhindringer (rør, elledninger, luftkanaler) og ingen unødvendige personer til stede. Lav en tydeligt afmærket sikkerhedszone med bånd og tydelige skilte. Sørg for tilstrækkelig udluftning, hvis der arbejdes i et lukket område. Det er farligt at indånde udstødningsgasser. Undgå at få et livsfarligt, elektrisk stød ved at kontrollere, om der er strømførende ledninger i nærheden af skæreområdet. For teknisk bistand Kontakt den lokale ICS-Distributør. For kontaktoplysninger se forsiden 5

6 TEKNISKE SPECIFIKATIONER Vægt uden sværd og kæde 6,8 kg Længde 36.3cm (14.3") Højde 28.7cm (3.3") Bredde Hydraulisk ydelse (maximum) Påkrævede hydrauliske væske (type) Sværdlængder Faktiske skærelængder Støjniveau 23.4cm (9.2") Mobil DTE 13M or equivalent 23cm; 30cm 24cm; 31cm 88dB(A) ved 1 m Vandtilførsel Minimum: 2,5 bar (35 psi) Minimum: 2,5 bar (35 psi) Anbefalet: 5,5 bar (80 psi) Maksimum: 11 bar (160 psi) Bemærk: Diamantkæder med SealPro kræver et vandtryk på mindst 1,4 bar (20 psi). Påkrævede vandkapacitet Kædehastighed (friløb) 15 l/min (4 gpm) minimum 20l/min: 6600rpm; 17m/sec (3,270 fpm) 30l/min: 10000rpm; 25m/sek (4,950 fpm) For hydrauliske systemer med en kapacitet, der er større end 30 l/min (8 gpm) men mindre end 76 l/min (20 gpm) anvend ICS tilpasningsenheden (adapteren) P/N # for at reducere kapaciteten til 30 l/min (8 gpm). 6

7 MONTERING MONTERING AF SVÆRD OG KÆDE TRIN 1: Møtrikkerne på sideafdækningen løsnes, og afdækningen fjernes. TRIN 2: Sværdet anbringes på pindboltene og kædejusteringsstiften. TRIN 3: Flyt kædejusteringsstiften tilbage mod kædehjulstanden ved at dreje kædestramningsskruen mod uret. TRIN 4: Kæden sættes på sværdet, idet der startes ved kædehjulstanden og fortsættes ud over sværdets spids. Montér kæden korrekt. Stødfangeren skal altid føre segmentet ind i skæret som vist her. TRIN 5: Sørg for at alle transmissionsled er i furen på sværdet og forspænd derefter kæden. 7

8 MONTERING MONTERING AF SVÆRD OG KÆDE TRIN 6: Sideafdækningen monteres og møtrikkerne strammes med fingrene. TRIN 7: Stram kæden. Kæden skal være stram, men den skal kunne trækkes rundt om sværdet manuelt. Se bemærkning 1 og 2. TRIN 8: Hold stadig sværdets spids opad og stram sideafdækningens møtrikker godt. Se bemærkning 3. Bemærkning 1: Vær opmærksom på, at der med tiden kan danne sig skarpe kanter på sværdets rille. Træk derfor altid i kæden ved at holde i diamantsegmenterne. Bemærkning 2: Overspænd ikke kæden. Dette vil medføre tab af styrke. Det er normalt, at transmissionsleddene hænger under sværdet. Kæden skal være stram, men den skal kunne trækkes rundt om sværdet manuelt. Bemærkning 3: For at forhindre brud på kædestrammeren skal man sikre sig, at møtrikkerne på sideafdækningen er spændt til ca. 27 Nm. 8

9 BETJENING CHECKLISTE FØR SKÆRING Korrekt montering af kæden: Stødfangeren skal føre segmentet ind i skæret. Korrekt spænding af kæden: Kæden skal være stram, men den skal nemt kunne trækkes rundt om sværdet manuelt. Sørg for ordentlig hydraulisk tilførsel til saven. Maksimale kapacitet: 30l/min (8gpm). Maksimale vandtryk: 172 bar (2500psi). Ordentlig hydraulisk motortation. Visse hydraliske enheder har reversibel kapacitet eller hurtigkoblingen kan være blevet vendt om i forbindelse med et tidligere arbejde. Kæden skal køre væk fra operatøren på sværdets øverste del. Brug altid beskyttelsestøj, inkl. sikkerhedshjelm, øjenværn, høreværn, skridsikre sikkerhedsstøvler, handsker, og undgå løstsiddende tøj. Den rette vandtilførsel og det rette vandtryk Minimal kapacitet: 15 lpm (4 gpm) Minimalt vandtryk: 2,5bar (35 psi) Anbefalet vandtryk: 80 psi (5.5 bar) Maximalt vandtryk: 160 psi (11 bar) VIGTIGT Det vigtigste en operatør kan gøre for at give kæden større holdbarhed er at anvende 80 psi (5.5 bar)eller højere vandtryk, højest 160 psi (11 bar). En vandtrykforøgerpumpe kan være påkrævet. Diamantkæder med SealPro kræver et vandtryk på mindst 20 psi (1,4 bar). PLANLÆGNING AF SKÆRINGEN Vælg den rette kædetype til det materiale, som skal skæres. Tegn et omrids af skæringen med en blivende pen, så du visuelt har noget at skære efter. Undgå at klemme sværd og kæde. Skær altid bunden af en åbning først og derefter top og sider. Gem den nemmeste skæring til sidst. Ved de mest lige skæringer anvendes trinskæringsmetoden. First skæres der en 2-3cm dyb ridse hele vejen langs skærelinien med spidsen af sværdet. Derefter gøres ridsen ca. 5cm dybere. Nu stikkes der helt igennem, og skæringen gøres færdig ved hjælp af WallWalker. Sørg for at udskåret beton ikke kan falde ned og kvæste operatøren eller tilskuerne. Beton er meget tungt. En blok på 30 x 30 x 30 cm = 68 kg. Undgå at få et livsfarligt, elektrisk stød ved at kontrollere, om der er strømførende ledninger i skæreområdet eller betonen. 9

10 BETJENING SKÆRING MED 814M KAPSAVEN Skær vha. et indstik i stedet for at starte øverst på væggen. Dermed undgås rysten, diamanternes levetid forlænges, skæringen bliver mere lige, og den WallWalker kan anvendes hurtigere. Brug altid en diamantkædesav med helt åbent gasspjæld. Brug tilstrækkelig fremføringskraft således at de fritløbende omdrejninger pr. minut falder 20-30%. Hvis der anvendes for stor kraft, vil saven slæbe eller køre fast. Kæden vil ikke have en tilstrækkelig hastighed til at skære effektivt. Hvis der anvendes for lidt kraft, vil diamanterne glide og blive glatte. Ved lige skæringer anvendes trinskæringsmetoden. First skæres der en ca mm dyb ridse hele vejen langs skærelinien med spidsen af sværdet. Derefter gøres ridsen ca. 50 mm dybere. Denne revne vil hjælpe sværdet med at skære lige. Nu stikkes der helt igennem, og skæringen gøres færdig ved hjælp af den WallWalker. Brug den WallWalker til at skære effektivt og gøre brugeren mindre træt. Den indbyggede WallWalker er et drejepunkt, der kan anvendes til at påføre yderligere kraft under skæringen. Den anvendes korrekt ved, at sværdet stikkes ind i væggen, og den indbyggede WallWalker aktiveres i skæringen, hvorefter der trækkes opad med det bageste håndtag. WallWalker punkt Tryk opad på det bageste håndtag for at sikre at WallWalker får fat som den skal, ellers kan spidsen på WallWalker skride, hvilket mindsker effektiviteten. Når Wallwalker begynder at rotere op, udvikles der fremføringsskraft langs linien på den planlagte skæring. Fremføringskraften vil øges i og med Walwalkeren skærer igennem. Når Wallwalkeren er roteret helt op, trækkes saven et par centimer ud, hvilket gør det muligt for Wallwalkeren at genfinde den oprindelige position. Sæt spidsen i skæringen igen og gentag. Når der skæres i armeringsjern, rokkes saven langsomt, således at du altid skærer i beton samtidig med stål. Det hjælper til at holde diamanterne fritlagte. Man skal desuden forvente en kortere levetid for kæden, når der skæres i armeringsjern. Man skal forvente, at kæden strækker sig mere, når der foretages skæringer, hvor sværdet er nedgravet i længere perioder, idet kæden ikke har mulighed for at kaste slammet væk fra spidsen af sværdet. Hvis saven begynder at skære kontinuerligt skævt, drejes sværdet, og den anden side anvendes. Afret slidte riller med en båndsliber. Bemærk: Et savsværd kan normalt holde til 2-3 kæder. Armeringsjern kan forkorte sværdets levetid. Når der anvendes en ny kæde, kan man øge skærehastigheden ved at åbne diamanterne. Foretag et par skæringer i et slibende materiale som f.eks. en slaggeblok. 10

11 BETJENING RENSNING AF SYSTEMET Efter skæringen skal saven køre i mindst 15 sekunder med tilkoblet vand for at skylle slam og affald ud af kæde, sværd og kædedrivhjul. Vask betonslammet af savaggregatet. Spul ventilhåndtaget under højt vandtryk. Tag sværd og kæde af. Skyl kædestrammeren med højt vandtryk og smør den med fedt. Rens alle hydrauliske koblinger på saven og strømforsyningsenheden. Når saven er gjort ren, sprøjtes hele saven samt kæde, sværd, kædedrivhjul og hydrauliske koblinger med en letvægtsolie. Dette vil minimere rustdannelser og reducere en ophobning af slam. 11

12 FEJLFINDING LANGSOM KÆDEHASTIGHED Kæden er strammet for meget. Kæden skal altid kunne trækkes rundt om sværdet manuelt. Det er normalt, at kædens transmissionsled hænger under sværdet. DÅRLIG SKÆREHASTIGHED Diamanterne kan være blevet glatte. Foretag et par skæringer i et slibende materiale som f.eks. en slaggeblok, så diamanterne fritlægges. FOR TIDLIG FORLÆNGELSE AF KÆDEN - Ikke højt nok vandtryk. Det påkrævede minimum vandtryk er 35 psi (2.5 bar). 80 psi (5.5 bar) anbefales for at forlænge kædens holdbarhed. BRUD I KÆDESTRAMMEREN - Møtrikkerne på sideafdækningen er ikke spændt tilstrækkeligt. Spænd til 27 Nm. VANDET FLYDER IKKE Vandslangen er bøjet, eller der er ikke åbnet for vandforsyningen. KÆDEN LØBER BAGLÆNS - Hydraulikken er forkert tilsluttet eller strømforsyningskilden er sat til at køre baglæns. 12

13 AFMONTERING OG MONTERING AF KÆDEHJUL VEDLIGEHOLDELSE Afmontering af sideafskærmning, sværd og kæde med nøgle Fjern E-klip E-clip 2. Skive 3. Kædehjul 4. Nothjul-adapter Bemærkning: Kædehjul kan monteres med den ene eller den anden side udefter. 13

14 REFERENCE OMTRENTLIGE SKÆREHASTIGHEDER Materiale Hårdt stenmateriale og stål Mellemhårdt stenmateriale Murværk, blødt stenmat. Skærehastighed cm²/min cm²/min cm²/min Materiale Skærehastighed 15 cm beton 12cm/min 15 cm rødste 25cm/min 12 mm armeringsjern (#4) sek.gennem hvert stykke SKÆREOMRÅDE DEFINITION I m² En m² er et mål på, hvor meget materiale der skal skæres. En m² defineres som: dybde i m. gange længde i m. Bemærk: 1m² = 129 in-ft Eksempel: Hvor mange m² er der i denne døråbning? 1. Bestem skæringens dybde i m. I dette eksempel, 20 cm = 0,20 m. 2. Bestem skæringens længde i m. 1 m + 2 m + 1 m + 2 m = 6 m 3. Gang de to tal med hinanden. 0,20 m x 6 m = 1,20 m² 14

15 REFERENCE YDELSESTAB I HENHOLD TIL DEN HYDRAULISKE SLANGES LÆNGDE HYPOTESER Ingen niveauforskel 2 par hydrauliske koblinger per slange m ft Slangens længde Slangens diameter % YDELSESTAB 15

16 GARANTIREGISTRERING Din maskine skal registreres indenfor én uge fra købsdatoen, for at den dækkes af ICS-garantien. VIGTIGT: serienummeret på din maskine skal udfyldes. Dit navn: Firmaets navn: Adresse: By: Postnummer: Land: Telefonnummer: Faxnummer: Serienummer: Forhandlerstempel: Købsdato: Forhandlerens navn: Hovedaktivitet: Udlejning Almindelig entreprenør Andet Skærende entreprenør Nedrivning Andre typer udstyr, der ejes eller betjenes: Kapsav Mursav Ingen Andre ICS-save Andet Sikkerhes-/betjeningsoplysninger indhentet fra: Brugervejledning Video Vejledning fra Hvad fik dig til at købe produktet? Mund-til-øre Annoncering Andet Forhandleren Udstilling 16

17 GARANTI Denne begrænsede garanti gælder i en periode på 12 måneder fra købsdatoen. Under den gældende garantiperiode vil ICS uden beregning udskifte eller reparere efter eget skøn og kun for den oprindelige køber - ethvert produkt eller enhver komponent, som efter inspicering af ICS vurderes at være defekt i materiale eller fremstilling eller begge dele, forudsat at ICS har fået skriftlig besked indenfor en rimelig tidsperiode. Reklamationen skal indeholde, beskrivelse af problemet, hvordan problemet er forsøgt afhjulpet (säfremt sådanne forsøg har været gjort), kvittering for købet med angivelse af købers navn og adresse samt sælgers navn og adresse, dato for købet og serie nr. Denne garanti dækker ikke et produkt eller en komponent, der er blevet beskadiget, misbrugt, brugt forkert, ukorrekt vedligeholdt eller anvendt under betingelser, som ikke er angivet af ICS, eller dele, som har været udsat for almindelig slidtage. Komponenterne skal vedligeholdes som beskrevet i manualen og skiftes når der er nødvendigt. Trods korrekt brug og vedligeholdelse, kan komponenter trænge til at blive skiftet før garantiens udløb. Dette vil ikke blive dækket af garantien. Garantien gælder ikke, hvis en komponent er blevet fjernet eller ændret, eller hvis der er blevet monteret en komponent, der ikke er original, uden meddelelse fra ICS. Såfremt produktet eller komponenter hertil skal skiftes, vil de udskiftede dele blive ICS's ejendom. Beslutningen om udskiftning under garanti kan kun ske efter returnering af disse dele til ICS. I så tilfælde, vil reparationsudgifter blive faktureret i henhold til maskinens brugstid som en procent af garantiperioden. Køberen er ansvarlig for alle transportudgifter og alle udgifter til afmontering af en hvilken som helst komponent, der skal skiftes ud under denne garanti. Reparation eller udskiftning forlænger ikke garantiperioden. I alle tilfælde vil garantien udløbe efter slutningen af den oprindelige garantiperiode. DER FINDES INGEN ANDRE GARANTIER HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE. DER FINDES INGEN UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED OG INGEN UNDERFORSTÅET GARANTI FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Udskiftning eller reparation er det eneste retsmiddel, og ICS fralægger sig ethvert ansvar for tilfældige skader og følgeskader af enhver art. Retslige krav må bringes for Brussels Domstol. 17

18 EC DECLARATION OF CONFORMITY DECLARATION CE DE CONFORMITE EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSESSA EF-OVERENSSTEMMELSESERKLAERINGEN DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD EG-CONFORMITEITSVERKLARING DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Manufacturer: Blount Europe S.A. Mandataire Rue Emile Francqui, 5 Bevollmächtigter 1435 Mont-Saint-Guibert Mandatario Belgium Edustajan Repræsentant Representante Gevolmachtigde Mandatário Representerar Kevin Cyrus Product Safety & Compliance Manager Tel: Fax: Machinery: Machine Maschine Macchina Koneet Maskine Máquina Machine Máquina Maskin Diamond chain saw ICS 814 Pro Tronçonneuse à chaîne diamantée ICS 814 Pro Diamant-Kettensäge ICS 814 Pro Sega a catena diamantata ICS 814 Pro Timanttiketjusaha ICS 814 Pro Diamant Kædesav ICS 814 Pro Sierra con cadena de diamante ICS 814 Pro Diamant Kettingzaag ICS 814 Pro Serra de cadeia diamantada ICS 814 Pro Motorsåg med diamantkedja ICS 814 Pro Machine Directive 2006/42/EC: (2006) Basic Concepts, general principles for design; Basic terminology and methodology ISO ,-2: (2009) Measurement of vibration at power tool handle ISO 20643: (2008) Acoustics Sound power using sound pressure ISO 3744: (2009) Portable Chainsaws Chain Catch, Dimensions & Mech Strength ISO 10726: (1992) Signature: Mr. Jake VanderZanden President of ICS Portland, OR USA Mr. Pete Stamper ICS Managing Director Europe Mont-Saint-Guibert, Belgium I C S B L O U N T, E U R O P E S A. R u e E m i l e F r a n c q u i M o n t - S i a n t - G u i b e r t, B e l g i u m

680GC. Kædesav til skæring i beton BRUGERVEJLEDNING. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIEN. www.icsbestway.

680GC. Kædesav til skæring i beton BRUGERVEJLEDNING. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIEN. www.icsbestway. 680GC Kædesav til skæring i beton BRUGERVEJLEDNING ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIEN www.icsbestway.com www.icsbestway.com 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER & MÆRKATER

Læs mere

Betonskæresystem BRUGERVEJLEDNING. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIEN.

Betonskæresystem BRUGERVEJLEDNING. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIEN. Betonskæresystem BRUGERVEJLEDNING ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIEN www.icsbestway.com www.icsbestway.com 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED 3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

695GC Kædesav til skæring i beton BRUGERVEJLEDNING

695GC Kædesav til skæring i beton BRUGERVEJLEDNING 695GC Kædesav til skæring i beton BRUGERVEJLEDNING ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIEN www.icsbestway.com INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER & MÆRKATER 3 SIKKERHED 4

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning 2006/1 DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Udpakning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

HH10/HH10RV hydraulisk hammer

HH10/HH10RV hydraulisk hammer Før brug HH10/HH10RV hydraulisk hammer HH10 fra serienummer 1451 HH10RV fra serienummer 2741 Revideret 30.08.2011 Vi takker for Deres valg af en HYCON hammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 FLEX - LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 Indhold: 1. Sikkerhedsinformation 2. Symboler 3. Monteringsvejledning 4. Før brug 5. Anvendelse 6. Opbevaring 7. Genbrug 8. Garanti 9. CE-mærkning 10. Reservedelsliste

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Samlevejledning Varenr.: 9053258 Tallerkenharve til ATV Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tallerkenharve - Varenr. 9053258 Beskrivelse: Tallerkenharve til

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Kontakt information Adresse: SCAN-VISAN A/S Sletterødvej 43 Padesø DK-5560 Aarup Danmark Telefon: (+45)

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Instruktioner. Gryphon Diamant Båndsav model C 40

Instruktioner. Gryphon Diamant Båndsav model C 40 Diamond Band Saw Model C Made in USA Instruktioner Gryphon Diamant Båndsav model C 40 Sikkerhedsforanstaltninger Bær altid øjenbeskyttelse Kør ikke med en tør klinge Hold fingrene fri af bevægelige dele

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Diamantklinger. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk

Diamantklinger. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Diamantklinger Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Kontakt information Adresse: SCAN-VISAN A/S Sletterødvej 43 Padesø DK-5560 Aarup Danmark

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

Hydraulisk hammer HH15

Hydraulisk hammer HH15 Hydraulisk hammer HH15 Fra serie-nr. 7738 Revideret 30.08.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON hammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye værktøj, anbefaler vi, at

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. Form No. 3378-132 Rev A Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor Modelnr. 30407 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL 6 0 27 5 60 KOMPOSTKVÆRN 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2 ANVENDELSESOMRÅDE Deres have kompostkværner blevet designet til kværning af haveaffald, inklusive

Læs mere

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk hammer HH10 HH10RV HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 2 2.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Fræser Brugervejledning

Fræser Brugervejledning Fræser Brugervejledning LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon: 66128222 E-mail: Info@dk-tec.dk 1 CE Overensstemmelseserklæring CE Certificate og conformity

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

HCS14/16/18 Hydraulisk kapsav. Før brug. Vi takker for Deres valg af en HYCON kapsav.

HCS14/16/18 Hydraulisk kapsav. Før brug. Vi takker for Deres valg af en HYCON kapsav. Før brug HCS14/16/18 Hydraulisk kapsav Fra serienummer 0164 Revideret September 2003 Vi takker for Deres valg af en HYCON kapsav. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye kapsav, anbefaler

Læs mere

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1 QM20 Ismaskine Installation Ismaskine placering Den udvalgte placering af ismaskinen skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af kriterierne er umulige at leve op til, vælges en anden placering.

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com HU-100 Brugervejledning Læs denne brugervejledning før brug. Gem den et let tilgængeligt sted. Design og udvikling kan ændres uden videre. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com Optom Copyright

Læs mere

STØV FRI SKÆRING DEX 9 FORSTØVER

STØV FRI SKÆRING DEX 9 FORSTØVER AO JOHANSEN A/S RØRVANG 3 2620 Albertslund Danmark STØV FRI SKÆRING DEX 9 FORSTØVER Kære kunde Vi er glade for, at du har købt WORKER s revolutionerende nye generation af forstøvere. Vi er stolte af vores

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til sofaer og lænestole hver dag. Alle produkter i HOVÅS serien er testet i henhold til de højeste standarder for

Livet i hjemmet stiller store krav til sofaer og lænestole hver dag. Alle produkter i HOVÅS serien er testet i henhold til de højeste standarder for 29_010 HOVÅS Livet i hjemmet stiller store krav til sofaer og lænestole hver dag. Alle produkter i HOVÅS serien er testet i henhold til de højeste standarder for brug i private hjem og opfylder de høje

Læs mere

MODEL: LOG SAW 400 Art.: Brændesav m/hårdmetalklinge

MODEL: LOG SAW 400 Art.: Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107680 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici

Læs mere

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 1 af 17 KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 2 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin - Nedgravet. Brugermanual. PRO-LINE TEPL238i

SPORTSJUMPER. Trampolin - Nedgravet. Brugermanual. PRO-LINE TEPL238i SPORTSJUMPER Trampolin - Nedgravet PRO-LINE TEPL238i Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. -----------------------------------------------------

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

FR 200 KÆDETRANSPORTØR

FR 200 KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 18 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4.

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4. 1 SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING Indhold Tekniske oplysninger 2 Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3 Håndtering fejlfinding 4 Tilbehør 5-6 Garanti 7-8 2 Brdr. A & O Johansen anbefaler, at du læser

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ROHO AGILITY Laterals BRUGERVEJLEDNING

ROHO AGILITY Laterals BRUGERVEJLEDNING ROHO AGILITY Laterals BRUGERVEJLEDNING LEVERANDØR: Denne vejledning skal udleveres til brugeren af dette produkt. BRUGER: Før produktet tages i brug, skal vejledningen læses og gemmes til fremtidigt brug.

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere