LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013"

Transkript

1 LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 Kilde: foodculture.dk/samfund_og_forbrug 1

2 Baggrund Formålet med de kommunale ligestillingsredegørelser 2013 er at gøre status for ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling mellem mænd og kvinder, både indenfor personaleområdet og kerneydelserne. Denne redegørelse beskriver perioden 1. september 2011 til 31. august Udarbejdelsen af ligestillingsredegørelsen udspringer af følgende lovgrundlag: Lovgrundlag I ligestillingslovens 4 står der, at offentlige myndigheder, inden for deres område, skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Ligestillingsredegørelsen følger således op på denne del. I lovens 5a står der videre, at kommunalbestyrelsen og regionsrådet, over for kommunens og regionens beboere, mindst hvert andet år skal redegøre for situationen med hensyn til ligestillingen mellem kvinder og mænd blandt de kommunalt og regionalt ansatte. Redegørelsen skal vedtages af kommunalbestyrelsen og regionsrådet i et møde. Indberetningen er opdelt i 3 fokusområder. 1. Ligestillingspolitik på personaleområdet, spørgsmål Ligestilling i kerneydelser, spørgsmål Kønssammensætning af råd, nævn og udvalg, spørgsmål Spørgsmålene under de tre fokusområder relaterer sig alle til politikker, handlinger og initiativer samt resultater af handlingerne. Baggrund for besvarelserne og udarbejdelsen af redegørelsen Funktionaliteten af spørgeskemaet gav mulighed for at udsende dele af spørgeskemaet til personer, som kunne svare eller kunne indsamle relevant viden, som gjorde det muligt at besvare dele af spørgeskemaet. Spørgsmål 1-7 er besvaret af personalechef, Svend Aage Jensen. Spørgsmål 8-13 er udsendt til sekretariatscheferne på kerneydelsesområderne: Lotte Cortsen, Børn & Unge, Maiken Schmiegelow, Social, Sundhed & Beskæftigelse samt Pia Hauge, Plan, Kultur & teknik. Spørgsmål er besvaret af teamleder i Ledelsessekretariatet, Anna Ellesgaard. På baggrund af besvarelserne er redegørelsen udarbejdet af Kamilla B. Sørensen fra Staben Personale, som også er ansvarlig for, at det indberettede er godkendt i organisationen, inden det indsendes til Ministeriet for Ligestilling og Kirke. 2

3 Behandlingsprocessen i Varde Kommune Ligestillingsredegørelsen skal vedtages af kommunalbestyrelsen, inden redegørelsen sendes til ministeren for ligestilling. Behandlingsprocessen er følgende: Direktionen den 10. oktober 2013 Hoved MED-udvalget den 24. oktober 2013 Økonomiudvalget den 30. oktober 2013 Byrådet den 5. november 2013 Efter behandlingsprocessen og godkendelse i Byrådet indsendes redegørelsen til Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden i foråret Når resultaterne fra ligestillingsredegørelserne foreligger, vil den enkelte kommune have mulighed for selv at foretage udtræk fra databasen, som indeholder samtlige indtastede informationer fra de indberettende offentlige myndigheder mv. 3

4 Ligestillingsredegørelsen for Varde Kommune 2013 Første del af spørgeskemaet omhandler Ligestilling på Personaleområdet`. Der er syv spørgsmål relateret til politikker, måltal, målsætninger og initiativer og resultater på ligestillingsområdet. Initiativerne er blandt andet relateret til rekruttering, ligeløn og medarbejderundersøgelser. Der er ikke udformet en eksplicit Ligestillingspolitik i Varde Kommune. I stedet arbejder Varde Kommune med ligestilling i et bredere perspektiv, hvor ligestilling af mænd og kvinder er omfattet af mangfoldighedsbegrebet i mangfoldighedspolitikken (dokumentnr /12). Af visionen i politikken fremgår blandt andet, at Varde Kommune ser menneskelig forskellighed som en ressource, og at vi er en arbejdsplads, der værdsætter mangfoldighed og multikulturelle kompetencer som værdiskabende faktorer for kommunen som virksomhed. 4

5 I mangfoldighedsværktøjskassen er fokus på ligestilling også indbefattet under afsnittene rekruttering og ansættelse` og mangfoldighedsledelse` (dokumentnr /12). I forhold til rekruttering og ansættelse fremgår blandt andet: Tjek hvorvidt stillingsbeskrivelsen ekskluderer pga.. køn, etnicitet, religion, alder, seksuel orientering eller handicap. Vær eksempelvis opmærksom på at sprogbrugen i en stillingsannonce kan afholde potentielle kandidater fra at søge stillingen. Sørg for at opfordre alle til at søge stillingen uanset køn, etnicitet, alder, religion, seksuel orientering eller handicap. Opstil udelukkende nødvendige og saglige kriterier for udvælgelsen af kandidater til både samtalen og selve stillingen. I forhold til målsætninger fremgår det af afsnittet under mangfoldighedsledelse, at : Mangfoldighedsledelse er en strategisk og ledelsesmæssig indsats, hvor målet er at skabe en i højere grad inkluderende organisation, hvor der er lige muligheder for alle, og hvor der sigtes målrettet på at bruge medarbejdernes forskelligheder til at skabe gode relationer. 5

6 Løn- og sygefraværsstatistikker, der forelægges Hoved MED-udvalget kønsopdeles. I trivselsundersøgelsen, som blev foretaget i 2012, spørges til køn. 6

7 Resultater på personaleområdet Personaletallene er opgjort i april 2013 af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Tallene er angivet i antal årsværk. Tallene er trukket i april 2013 under lærerkonflikten. Tallene for lærere kan derfor afvige fra det forventede. Opdelingen er foretaget på overenskomstniveau. Kategorier med under 50 personer i alt er slået sammen i kategorien "Øvrige under 50 total". Ledere indgår ikke i tallene for øvrige personale. Alle ansættelsestyper er medtaget herunder månedslønnede, timelønnede, ansatte på ordinære vilkår, elever, ansatte i fleksjob og i andre arbejdsmarkedsordninger. Niveau 1. Topchefer: For eksempel kommunaldirektør, forvaltningschefer, administrerende direktører og direktionsmedlemmer. Niveau 2. Chefer: For eksempel afdelingschefer, vicedirektører, kontorchefer og ledere af større enheder såsom distriktsledere. Niveau 3. Øvrige ledere: For eksempel institutions- og gruppeledere, formænd og daglige ledere. 7

8 8

9 Ingen er områderne indenfor kerneydelserne har udformet en politik eller opstillet målsætninger for ligestilling i kerneydelserne. Således viser spørgsmål 8 besvarelserne for Plan, Kultur & Teknik, Børn & Unge samt Social, Sundhed & Beskæftigelse. Alle tre områder har besvaret med `nej` 9

10 Spørgsmål 9 13 er besvaret af centrale personer i kerneydelserne; Børn & Unge, Social, Sundhed & Beskæftigelse samt Plan, Kultur & Teknik. Nedenstående svar er en samlet besvarelse fra de tre områder. 10

11 11

12 Af 5a i ligestillingsloven fremgår at kommuner er forpligtet til at indberette kønssammensætningen af udvalg mv. (efter 10a) i ligestillingsredegørelsen. Af 10a, stk.1 fremgår: For at fremme ligestilling af kvinder og mænd skal myndigheder eller organisationer, der stiller forslag om et medlem af udvalg m.v., der skal udpeges af kommunalbestyrelsen, foreslå både en kvinde og en mand. Der er ikke ændret i byrådets, økonomiudvalgets eller de stående udvalgs sammensætning siden ligestillingsredegørelsen i 2011, hvor der skete en konstituering sidste byrådsvalget samme år. Der er i henhold til 5a indstillet en mand og en kvinde til Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet. 12

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Middelfart Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Middelfart Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Middelfart Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af eri@kulturstyrelsen.dk for Kulturstyrelsen 2013-11-08 14:27 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Mette Lunau Larsen Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2011 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling

Læs mere

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Hovedrapport Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Oktober 2014 Indhold Hovedrapport... 1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af lsu@ens.dk for Energistyrelsen 2013-11-05 11:11 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aarhus Universitet 1 Indhold Status om ligestilling fra Aarhus Universitet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aarhus Universitet Vores gode eksempler for

Læs mere

Notat. Middelfart Byråd. Dato: 2. september 2011 Sagsnr.: 201103919-3. Ligestillingsredegørelse

Notat. Middelfart Byråd. Dato: 2. september 2011 Sagsnr.: 201103919-3. Ligestillingsredegørelse Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Middelfart Byråd Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5013 Fax +45 8888 5501 Grete.uhrbrand@middelfart.dk Dato: 2. september Sagsnr.:

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aalborg Universitet 1 Indhold Status om ligestilling fra Aalborg Universitet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aalborg Universitet Vores gode eksempler for

Læs mere

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign.

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign. Vejledning om kønssammensætning af offentlige udvalg, kommissioner og lign., kommunale og regionale udvalg m.v. og besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v. (ligestillingsloven

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003 Økonomi- og Erhvervsministeriets Ligestillingsrapport November 2003 Revideret januar 2004 1 1. Indledning Det fremgår af Ligestillingslovens 5, at alle ministerier samt statslige institutioner og virksomheder

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning har en fælles ligestillingspolitik, som gælder for hele ministerområdet. Målet er at sikre som en attraktiv arbejdsplads for både mænd og kvinder, hvor arbejdsliv

Læs mere

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold.

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold. Notat 27. oktober 2005 Finansministeriets ligestillingsrapport 2005 Finansministeriets koncern består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Institutionerne

Læs mere

Notat. Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 12. juni 2013 til pkt. 8: Personaleredegørelse 2012. Økonomiudvalget Orientering.

Notat. Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 12. juni 2013 til pkt. 8: Personaleredegørelse 2012. Økonomiudvalget Orientering. Notat Emne: Til: Kopi: til: Økonomiudvalget Orientering Den 14. august 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 12. juni 2013 til pkt. 8: Personaleredegørelse

Læs mere

Rapport om køn og ligestilling på arbejdsmarkedet i Grønland 2011

Rapport om køn og ligestilling på arbejdsmarkedet i Grønland 2011 Rapport om køn og ligestilling på arbejdsmarkedet i Grønland 2011 Statistik på offentlige og private arbejdspladser samt offentlige råd, nævn og udvalg Ligestillingsområdet (IKINN) Oktober 2011 1. Indledning...

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Til Medlemmerne af Ligestillingsudvalget Udviklingsafdelingen Toftevej 43 Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Veje Pedersen Direkte 7257 7457 pvp@jammerbugt.dk 28.

Læs mere

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011.

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Charter for flere kvinder i ledelse Der skal flere kvinder i ledelse i offentlige og private virksomheder.

Læs mere

Forord. Personalepolitisk Redegørelse 2012

Forord. Personalepolitisk Redegørelse 2012 1 Forord Første udgave af Favrskov Kommunes personalepolitiske redegørelse blev til i 2011. Her blev der gjort status på de første fem års MED- og arbejdsmiljøindsats. Nu foreligger anden udgave af Favrskov

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse

Charter for flere kvinder i ledelse www.pwc.dk Charter for flere kvinder i ledelse Evaluering af indberetninger, modtaget fra de organisationer og virksomheder, som er omfattet af redegørelsen for 2012 i forbindelse med Charter for flere

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom VEJLEDNING OM Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Februar 2013 1 1. Indledning Lov nr. 1383 af 23. december 2012

Læs mere

Lovpligtig mangfoldighedsredegørelse 2013, jf. årsregnskabslovens

Lovpligtig mangfoldighedsredegørelse 2013, jf. årsregnskabslovens Lovpligtig mangfoldighedsredegørelse for 2013, jf. årsregnskabslovens 99b Lovpligtig mangfoldighedsredegørelse for 2013 2 Lovpligtig mangfoldighedsredegørelse for 2013, jf. årsregnskabslovens 99b Denne

Læs mere

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Vejledning Kommuner, amter, statslige virksomheder og institutioner, styrelser og departementer kan fra 2003 anvende dette

Læs mere

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe 01 Indhold Del 1: Indsatser på personaleområdet... 4 1. Indledning... 4 2. Grundlaget for

Læs mere

02-07-2010. Sagsnr. 2010-85568. Cirkulære nr. 7/2010. Dokumentnr. 2010-422946. Opslag og ansættelser i Københavns Kommune - procedurer og regler

02-07-2010. Sagsnr. 2010-85568. Cirkulære nr. 7/2010. Dokumentnr. 2010-422946. Opslag og ansættelser i Københavns Kommune - procedurer og regler Økonomiforvaltningen 02-07-2010 Cirkulære nr. 7/2010 Opslag og ansættelser i Københavns Kommune - procedurer og regler Sagsnr. 2010-85568 Dokumentnr. 2010-422946 Indledning Det er et grundlæggende krav

Læs mere

Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys

Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys E-survey 1 Dit køn? Mand Kvinde Din alder? Din uddannelsesbaggrund? Kort eller mellemlang uddannelse (< 5 år) Lang videregående uddannelse (ca. 5 år) Ph.D. M.A.,

Læs mere

April 2011 Rapport og debatoplæg om flere kvinder i ledelse i Nyborg Kommune

April 2011 Rapport og debatoplæg om flere kvinder i ledelse i Nyborg Kommune Charter for flere kvinder i ledelse Rapport og debatoplæg fra Nyborg Kommune maj 2011 1 April 2011 Rapport og debatoplæg om flere kvinder i ledelse i Nyborg Kommune Indhold: Nyborg Kommune og Charter for

Læs mere