Velkommen til Center Lindegården. Holme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Center Lindegården. Holme"

Transkript

1 Velkommen til Center Lindegården Holme Holme Stubberupgård Lindegårdshusene Information til beboere og deres pårørende

2 Indhold Velkommen til Center Lindegården 4 Forord 4 Værdigrundlag 5 Fagligt grundlag, herunder kontaktperson, samarbejde mm. 5 Centeret 6 Brugerindflydelse og inddragelse 6 Aktindsigt 6 Husmøde 6 Beboerrådene 6 Pårørende 6 Centerråd samarbejde mellem beboere, pårørende og personale 6 Brugerundersøgelse 7 Værd at vide om alt muligt 7 Bedre Liv 7 Betaling 8 Grib Livet Støtteforeningen 8 Fodterapeut 8 Indflytning 8 Informationsmappe 8 Jobmuligheder på bostederne 9 Job uden for Center Lindegården 9 Klager 9 Kost 9 Kunstforening 10 Kæledyr på Center Lindegården 10 Læge 10 Medicin 10 Miljø 10 NADA - akupunktur 10 Politiet 11 Psykiater 11 Psykolog 11 Rusmiddelpolitik 11 Rygning 11 Smagsdommerpanelet 11 2

3 Sundhedsnetværket 12 Tandlæge 12 Telefon 12 Transport 12 TV 12 Vask 12 Vedligeholdelse 12 Værdigenstande 13 Holme 13 Beboerrådet 13 Boliger og beliggenhed 13 Fritiden på Holme 14 Job på Holme 14 Forsikring 14 Kost 14 Kæledyr 15 TV 15 Vask 15 Telefonnumre, adresser mv. 16 3

4 Velkommen til Center Lindegården Denne brochure handler om, hvordan livet former sig på Center Lindegården. Det tager naturligvis tid at lære et nyt sted at kende, men vi håber, at brochuren vil lette overgangen for dig som ny beboer, så du hurtigere kommer til at føle dig hjemme. Da der altid vil være ubesvarede spørgsmål, er du meget velkommen til at henvende dig til enten personalet, lederen eller undertegnede. Relevante telefonnumre mv. finder du på bagsiden af brochuren. Vi ser frem til at lære dig at kende. Velkommen Birger Jacobsen Centerchef Forord Center Lindegården er et botilbud under Servicelovens 108 til voksne mennesker med en sindslidelse. Når du flytter ind i en af centerets boliger, sker det med henblik på, at du eventuelt senere bliver i stand til at flytte til en anden, mere selvstændig bolig. Center Lindegården omfatter Bostedet Holme i Sengeløse, Lindegårdshusene i Roskilde samt Stubberupgård i Stubberup ved Borup. Fælles for alle, der bor på Center Lindegården, er, at de har behov for at bo et sted, hvor der er mulighed for at få støtte og hjælp døgnet rundt. Dagligdagen på bostederne er meget forskellig. Fælles for alle bostederne er, at du har mulighed for at få indflydelse på din dagligdag. Som beboer på Center Lindegården vil du opleve, at vi bidrager til, at du lever dit liv så selvstændigt som overhovedet muligt. Vi hjælper og støtter dig efter behov ud fra princippet "hjælp til selvhjælp", og vi stiller spørgsmål og fører samtaler med dig om, hvordan du får et godt og mere selvstændigt liv. Centerets personale vil sammen med dig og de øvrige beboere være med til at skabe trygge rammer. 4

5 Der er mange muligheder for at påvirke dagligdagen på centeret. Vi lægger stor vægt på, at du deltager i aktiviteter, udvalg og arrangementer og dermed også sætter dit præg på Center Lindegården. Værdigrundlag På Center Lindegården arbejder vi ud fra Københavns Kommunes værdigrundlag for socialpsykiatriske bocentre/bosteder. 1. Borgerens rettigheder 2. Værdighed: Respekt og omsorg 3. Samarbejde og høj kvalitet i indsatsen Center Lindegården ser det som sin opgave at styrke beboernes evne til at tage vare på eget liv og evnen til at være sammen med andre mennesker. På Center Lindegården arbejdes recoveryorienteret, forstået på den måde, at recovery er din individuelle udviklingsproces. Den faglige indsats betragtes overordnet som en støtte til rehabilitering og det teoretiske afsæt er kognitiv miljøterapi. Der gøres brug af forskellige metoder styret af dine ønsker om hjælp og støtte. Dvs. at målet med indsatsen er udgangspunktet for valg af metode/hjælp. Fagligt grundlag, herunder kontaktperson, samarbejde mm. Når du flytter ind i din bolig, får du tilknyttet en kontaktperson/et kontaktteam som har til opgave at støtte og hjælpe dig til at leve det liv, du gerne vil. Med udgangspunkt i den sociale handleplan udarbejder du således i samarbejde med din kontaktperson/kontaktteam din pædagogiske handleplan. På den måde I sørger for sammen at få planlagt, hvad det er, du gerne vil have hjælp til, og på hvilken måde personalet kan støtte din udvikling og trivsel. Det er lovkrav, at der skal laves handleplan, men samtidig er det også din og personalets samarbejdsaftale. Det er vigtigt, at det er dine drømme og tanker, der danner baggrund for handleplanen. Formålet med handleplanen er bl.a., at du støttes i at tage ansvaret for dit eget liv og dagligdagen så du kan leve et tilfredsstillende liv på egne præmisser. Samtidig er de samtaler, du har med din kontaktperson om handleplanen med til, at du får den støtte og hjælp, som du har brug for. 5

6 Centeret Center Lindegården er arbejdsplads for ca. 200 medarbejdere, primært med en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse. De 3 bosteder har alle personaledækning om natten. Brugerindflydelse og inddragelse Aktindsigt Som beboer har du ret til at få aktindsigt i den dokumentation, der vedrører dig. Husmøde Der afholdes husmøder min. 1 gang om måneden i alle områder. Beboere og personale mødes om forskellige emner, der udspringer af hverdagen her er mulighed for at få indflydelse på lokale forhold i områderne. Beboerrådene Beboerrådene behandler emner i relation til dagligdagen på bostederne. Beboerne repræsenteres af beboerrådsrepræsentanter fra de forskellige områder og via repræsentanterne er der mulighed for at få indflydelse på fælles forhold på Center Lindegården. Pårørende På de enkelte bosteder samarbejdes der med de pårørende. Som beboer beslutter du selv, hvilken pårørendekontakt du ønsker. Københavns Kommune har udarbejdet en pårørendepolitik med det formål at styrke forholdet mellem beboerne, deres familie, venner og medarbejderne. Du kan finde pårørendepolitikken på Københavns Kommunes hjemmeside: En folder med nyttige oplysninger til pårørende udleveres på det enkelte bosted. Centerråd samarbejde mellem beboere, pårørende og personale En del af samarbejdet med pårørende foregår i Centerrådet. Centerrådet udgøres af beboere, pårørende, medarbejdere samt centerchef. Formanden for Centerrådet er en beboerrepræsentant, næstformanden er en pårørenderepræsentant. 6

7 Der afholdes 4 møder pr. år, og der kan indkaldes til ekstraordinære møder ved behov. Tidspunktet reguleres, så det passer de aktuelle rådsmedlemmer. Ved møderne orienterer formanden om aktuelle sager, og rådet drøfter emner omkring dagligdagen på bostedet og generelt i socialpsykiatrien. Centerrådet udfærdiger desuden indstillinger som svar på spørgsmål fra forvaltningen. Når rådet foreslår initiativer mv., bliver det naturligvis taget med som input i den løbende udvikling af centeret. Der udsendes en dagsorden, efter et samarbejde mellem formanden, næstformanden og centerlederen, her medtages faste - samt indkomne punkter. Centeret stiller sekretærbistand til rådighed på møderne og sørger for udsendelse af relevant information til rådets medlemmer. Du er som pårørende altid velkommen til at kontakte Centerrådets pårørenderepræsentanter. Spørg venligst på bostedet hvem der er pårørenderepræsentanter. Brugerundersøgelse En gang årligt måles beboernes oplevelse af indflydelse vha. et spørgeskema. Værd at vide om alt muligt Bedre Liv Bedre Liv er et kognitivt kursustilbud rettet til mennesker, der ønsker at foretage forandringer i deres liv. Et kursusforløb tager et år, og gruppen består af max. 6 deltagere. Undervisningen består af 4 færdighedsområder, hvor der arbejdes med 2 områder på et halvt år. Færdighedsområderne er: Grundlæggende kommunikationsfærdigheder Selvhævdelse at mestre vanskelige situationer Modstå pres og trang Fritid og venner Under færdighedsområderne arbejdes også med kropssprog, selvtillid, motivation, at holde aftaler, fritidsinteresser, at kende sine personlige rettigheder, at få venner og bevare venskaber. Der udleveres et diplom for gennemført kursus. 7

8 Betaling Husleje, el og varme trækkes fra pensionen, før den udbetales. Derudover trækker centeret betaling for toiletartikler, indboforsikring og kost og evt. vask. Grib Livet Støtteforeningen Grib Livet er Center Lindegårdens støtteforening, som kan yde tilskud til sport/motion, udflugter, kulturelle tilbud osv. Grib Livet er med ved alle større arrangementer på Lindegårdshusene, hvor de med tombola, loppebod mm. indsamler midler til foreningens arbejde. Grib Livet ansøger legater og fonde om tilskud til konkrete projekter og modtager gerne bidrag, fx via arv. Bestyrelsen for Grib Livet består af beboere, pårørende og personale, der alle arbejder ulønnet. Ønsker du at kontakte Grib Livet kan du henvende dig til Job og Fritid på Lindegårdshusene.. Fodterapeut På Center Lindegården har en selvstændig fodterapeut et par gange om ugen lejet sig ind i lokaler på Lindegårdshusene/cafégangen. Du kan ringe eller komme forbi og bestille en tid. Indflytning Når du flytter ind i din bolig, sørger centerets tekniske afdeling for, at boligen er istandsat. Du kan få hjælp til at få indrettet din bolig af personalet. Du får ved indflytningen udleveret en nøgle til din egen bolig, og personalet har kun adgang til boligen med din accept eller i nødsituationer. Informationsmappe I alle boenheder på Center Lindegården står en hvid Informationsmappe til beboere og pårørende. I den findes forskellige skrivelser, informationer mm., der er relevant for dig. Mappen opdateres løbende. 8

9 Jobmuligheder på bostederne På bostederne er der forskellige muligheder for job. Mulighederne kan variere fra bosted til bosted (se under det enkelte bosted). For arbejdet modtager du honorarløn (p.t. ca. 20 kr. pr. time), og der oprettes en kontrakt med beskrivelse af arbejdsopgaver og arbejdstid. Job uden for Center Lindegården Vi forsøger løbende at udvikle og forbedre viften af jobmuligheder således, at vi kan tilbyde et job, som passer dig, hvis du vil søge nye udfordringer og har lyst til at afprøve din arbejdsevne på arbejdsmarkedet. Her forsøger vi, i samarbejde med dig, at etablere en praktikplads et sted i lokalområdet med henblik på lønnet arbejde. Praktikaftalen etableres ud fra dine egne ønsker og behov, sådan at der skabes kontakt til arbejdspladser. Klager Pårørende og beboere er velkomne til at henvende sig til kontaktpersonen, lederen eller centerchefen med klager. Desuden har Socialforvaltningen i Københavns Kommune en hotline-funktion, som man kan ringe til, hvis man har klager over forhold på bostederne. Denne hotline er placeret under Borgerrådgiveren, som kan kontaktes mandag fredag kl på tlf Uden for telefontiden er der telefonsvarer på, og der er desuden mulighed for kontakt via mail: Borgerrådgiverens adresse er: Vester Voldgade 2 A 1552 København V. Kost Bostedernes kostplaner tilrettelægges ud fra at sikre en sund og varieret kost, som opfylder Sundhedsstyrelsens kostråd. Alle måltider betales månedsvis forud, og refusion af afbestilte måltider vil ske følgende måned. 9

10 Kunstforening Center Lindegårdens Kunstforening blev etableret i Bestyrelsen består af beboere og medarbejdere, men i foreningen er der også pårørende og andre, der er interesseret i kunst. Kunstforeningen arrangerer udstillinger på administrationsgangen (i tilknytning til Lindegårdshusene) samt et par årlige ture til et kunstmuseum. Kunstforeningens ture og arrangementer er åbne for alle. Der udloddes billeder blandt Kunstforeningens medlemmer en gang årligt til Foreningens Generalforsamling. Kunstmalere fra centeret udstiller i gallerier, virksomheder og caféer. Har du lyst til at male, eller vil du melde dig ind i foreningen, kan du henvende dig til kunstforeningens bestyrelse. Kæledyr på Center Lindegården Der tages udgangspunkt i Retningslinjer for husdyr på Center Lindegården. Læge Der vælges praktiserende læge efter gældende regler. Medicin Medicin opbevares i beboerens medicinboks. Du får tilskud til medicin efter de almindelige regler for tilskud. Miljø På Center Lindegården har vi fokus på miljøet. Det betyder, at vi sparer på el, vand og varme. Og at vi har fokus på affaldssortering, hvor vi bl.a. sorterer i glas, pap, papir, elektronik og batterier. Derudover har vi fokus på miljørigtige indkøb f.eks. i forbindelse med indkøb af nyt fjernsyn, køleskab etc. og maden, vi spiser, er i stort omfang økologisk Spørg personalet, hvis du er i tvivl. Hvis du har gode ideer til miljøforbedringer, kan du også kontakte personalet. NADA - akupunktur NADA-akupunktur er et supplerende, målrettet tilbud til beboere i forbindelse med behandling af misbrug, abstinenssymptomer og psykiske problemer. En del af centerets medarbejdere har taget en uddannelse til NADA-akupunktører. Der er NADA-akupunktører på alle tre bosteder. 10

11 Politiet Vi samarbejder med den lokale politimyndighed. Retningslinjer for politianmeldelse findes i informationsmappen. Psykiater Der er tilknyttet psykiater til alle tre bosteder i Center Lindegården. Psykolog Ved behov for psykologsamtaler skal du tale med din kontaktperson/psykiater/egen læge, der vil hjælpe dig videre. Rusmiddelpolitik For at sikre et godt, trygt og sundt miljø arbejder vi aktivt med afhængighedsproblemer. Besiddelse af og handel med ulovlige stoffer meldes til politiet. I hvert hus er der, sammen med beboerne, udarbejdet en alkoholpolitik, som skal respekteres af alle. Har du et misbrug, vil du blive tilbudt hjælp og støtte til at stoppe misbruget, bl.a. kan du deltage i kursusforløbet Bedre Liv (se ovenfor). Center Lindegården tilbyder misbrugsfrie boliger, disse er beliggende på Lindegårdshusene. Rusmiddelpolitikken forefindes i Informationsmappen. Rygning Centeret har en rygepolitik, som giver beboerne mulighed for at ryge indendørs i egen bolig og i udvalgte lokaler. På Center Lindegården understreger vi, at hverken ansatte eller andre beboere skal udsættes for passiv rygning. Smagsdommerpanelet Består af repræsentanter for beboere og medarbejdere på Center Lindegården. Fungerer som sparring for Madhuset. 11

12 Sundhedsnetværket Center Lindegården har et Sundhedsnetværk, der er sammensat af en medarbejder valgt i hvert hus, en medarbejder fra aktivitetsområdet og beboerrepræsentanter. Sundhedsnetværket er åbent for alle beboere/medarbejdere på Center Lindegården. Er du interesseret i at deltage aktivt i Sundhedsnetværket, er du velkommen til at henvende dig i Job & Fritid. Tandlæge Beboerne benytter de praktiserende tandlæger. Betaling finder sted efter de almindeligt gældende regler. Telefon Der er mønttelefon. Telefon og internet kan installeres i boligen for egen regning. Transport Center Lindegårdens biler, kan benyttes af personalet til forskellige beboerrelaterede gøremål. Som beboere betaler man for kørslen efter gældende takst. TV Flertallet af boligerne boliger er forsynet med stik til fjernsyn og radio. Ønsker du fjernsyn i egen bolig, skal du betale licens. Vask Vaskemaskiner og tørretumbler i huset kan benyttes mod betaling. Vedligeholdelse Boligerne bliver malet hvert femte år. Hvis du ønsker en anden vægfarve end standardfarven hvid, betaler du en merpris for malerarbejdet. Alt malerarbejde udføres af professionelle malere. Såfremt det ønskes, kan boligen males hyppigere. Der vil i så fald være en egenbetaling for dette. 12

13 Værdigenstande Beboerne opbevarer selv værdigenstande og har selv ansvaret for disse. Holme Beboerrådet Alle Holmes beboere er medlemmer af rådet, som mødes med bostedslederen og en personalerepræsentant ca. 10 gange om året. Boliger og beliggenhed Holme ligger i smukke landlige omgivelser i landsbyen Sengeløse ved Tåstrup. I Sengeløse er der bibliotek, DagligBrugs mm. Der er busforbindelse fra Høje Tåstrup Station til Sengeløse. Såfremt det er muligt at passe ind i planlægningen, kan der aftales transport fra Sengeløse til Holme. I stuerne er der højt til loftet med stuk; i den ene stue er der pejs. På 2. sal er der et mindre køkken, der benyttes af de beboere, der selv ønsker at lave deres mad. Boligerne på Holme er fordelt på tre etager. Værelserne har forskellige størrelser, fra 9 m² til 32 m². Køkken, badeværelser og toiletter er fælles for beboerne. Smukke grønne omgivelser med parklignende have danner rammen om mange timer i det fri - både med hygge, afslapning og arbejde. På Holme har vi et lille drivhus og nogle højbede, hvor beboere og personale dyrker grøntsager. Desuden er der en stor græsplæne, som vi samarbejder om at få slået sommeren igennem. 13

14 Fritiden på Holme På Holme tager vi udgangspunkt i beboernes ønsker og behov. Nogle aktiviteter er i fast ugentligt forløb, andre er mere spontane eller sæsonprægede. Der er både indendørs og udendørs tilbud, male-/kreativt værksted, motion, spil og lege, fester og bankospil. Desuden arrangerer vi lejlighedsvis foredrag med oplægsholdere udefra eller fra bostedet. Præsten og organisten fra Sengeløse Kirke kommer en gang om måneden på Holme og holder en andagt. Du kan også deltage i arrangementer i lokalsamfundet. Sengeløse Kirke og menighedsråd er således vært ved studiegrupper og kirkekaffe efter gudstjenesten, og Lokalforeningen inviterer til foredrag mv. Job på Holme På Holme er der rig mulighed for at deltage i det arbejde, der foregår i hus og have, og personalet vil meget gerne støtte beboerne i at søge arbejde uden for bostedet, fx beskyttet værksted - det kan være lokalt eller i Københavns kommune. På Holme er der desuden en lille beboerdrevet café. Værd at vide om forskelligt Forsikring Den enkelte beboer tegner selv forsikringer, som dækker hans/hendes behov. Kost Der er ansat en køkkenmedarbejder 25 t./uge på Holme. Arbejdstid fra 7 til 12, mandag til fredag. Køkkenmedarbejder tilbereder morgenmad og frokost. Til frokost deltager en beboer i tilberedningen. Opvask og oprydning i spisestuen efter morgenmad og frokost, foretages at det pædagogiske personale sammen med en beboer. Mandag til torsdag er det en madgruppe, der tilbereder aftensmåltidet. Alle beboere er knyttet til en gruppe én af de fire dage. Madgruppen fordeler i fællesskab dagens opgaver, som er beskrevet på kort. Opgaverne er tilpasset den enkeltes formåen. Gruppen beslutter hvad den skal lave næste uge når den har maddag. 14

15 Der er mulighed for selv at lave mad i det lille køkken, der findes i fællesrummet på 2.sal. Alle beboere deltager 1 gang ugentligt i en madgruppe, der varetager arbejdsopgaverne omkring fremstilling af aftensmaden. Fre-, lør- og søndag leveres den varme mad fra Madhuset på Lindegårdshusene. Kæledyr På Holme tages der udgangspunkt i Retningslinjer om husdyr på Center Lindegården. Enkelte beboere holder kæledyr som fugle/små gnavere, der kan opholde sig i et bur. TV På Holme er der en fællesantenne med 8 kanaler. Vask Vaskemaskiner og tørretumbler i huset kan benyttes mod betaling. 15

16 Telefonnumre, adresser mv. Centerets hjemmeside: center-lindegaarden.dk Center Lindegården/Lindegårdshusene Boserupvej Roskilde Hovednummer Centerchef Birger Jacobsen Vicecenterchef Jeanet Carlsen Center Lindegården/Lindegårdshusene, Holme Cathrinebergvej 5 Sengeløse 2630 Taastrup Bostedsleder Kirstin Fokdal Holme, Stubbberupgård Stubberupvej Borup Bostedsleder Ulla Jørgensen Stubberupgård, 16

Velkommen til Center Lindegården

Velkommen til Center Lindegården Velkommen til Center Lindegården Information til nye beboere og deres pårørende Forsidefotos: Øverst: Bostedet Holme I midten: Stubberupgård, hovedbygningen Nederst: Lindegårdshusene, et af husene set

Læs mere

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen Indholdsfortegnelse Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen...2 Bo-grupperne...3 Lejlighederne...5 Møbler, TV, radio og telefon...5 Dagligdagen...6 Døgndækning...6 Rengøring...6 Vask af tøj...7 Medicin...7

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Servicedeklaration. Botilbudet TOFTEN. Et botilbud i Faaborg-Midtfyn kommune for voksne med sindslidelse

Servicedeklaration. Botilbudet TOFTEN. Et botilbud i Faaborg-Midtfyn kommune for voksne med sindslidelse Servicedeklaration Botilbudet TOFTEN Et botilbud i Faaborg-Midtfyn kommune for voksne med sindslidelse Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 01 Beboergruppe 02 Fysiske rammer 03 Personale 04 Værdier og målsætninger

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line SEL 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Århus Kommune Magistratens 3 Afd. Afdelingen for Sundhed og Omsorg VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Fortegårdens Plejeboliger Femmøllervej 10 8240 Risskov Tlf: 86178144 Velkommen til Fortegårdens

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Velkommen til Trollemose

Velkommen til Trollemose Velkommen til Trollemose 1 Indholdsfortegnelse: Denne folder...3 Hvordan får jeg en plejebolig i Trollemose?...3 Trollemose....4 Fællesstuens funktion...6 Traditioner...6 Multihus...6 Udflugter...7 Gæster...8

Læs mere

33 Frihed & Fællesskab

33 Frihed & Fællesskab Frihed & Fællesskab 33 Velkommen til Kildehaven Kildehaven er et moderne tilbud til unge handicappede, der ønsker at bo i egen bolig og samtidig vil være en del af et fællesskab med andre unge. Beboernes

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1 Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET... 4 2.

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen 2015 ØRESTAD PLEJECENTER Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Indhold En ny bolig et nyt hjem... 3 Ørestad Plejecenter... 3 Et Aktivt & Trygt Liv... 4 Information... 4 Aktiviteter... 4 Ørestad

Læs mere

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Vision Den enkelte beboers behov er styrende for vort arbejde Værdier Hareskovbo er et hus, hvor beboere, personale og pårørende med deres forskellighed,

Læs mere

Udviklingskontrakt Kulturhuset 2008 2009

Udviklingskontrakt Kulturhuset 2008 2009 Udviklingskontrakt Kulturhuset 2008 2009 1 1 Indhold 1 Indhold...2 2 Forord...4 3 Del 1: Kulturhusets historie...5 3.1 KULTURHUSETS FORMÅL OG OPGAVE...7 3.2 Definition af vigtige begreber:...7 3.3 Organisationen

Læs mere

Velkommen til din plejebolig

Velkommen til din plejebolig Velkommen til din plejebolig i Lundehaven Indholdsfortegnelse. Indledning Plejebolig... 2 Lundehaven.... 2 Indsatsområder for 2008-2010:... 2 Lundehavens adresse og telefonnumre.... 3 Indflytning i Lundehaven....

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 29-08-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-3-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ung ved Fjorden,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG Akaciegården Telefon nr.: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr: 19 04 25 37 e-mail: akaciegarden@frederiksberg.dk www.akaciegaarden.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: Adresse Side 03 Levende

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Kvalitetsstandard 2009

Kvalitetsstandard 2009 Kvalitetsstandard 2009 Herning, marts 2008 Indledning Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted for kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold, samt eventuelt

Læs mere

Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens

Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens Dato for tilsyn: 26. september 2013 Tilsynsførende: Deltagere ved tilsynet og

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Velkommen Til Plejecenter Bakkegården

Velkommen Til Plejecenter Bakkegården Velkommen Til Plejecenter Bakkegården Information til nye beboere og pårørende Indhold: 1. Velkommen til Plejecenter Bakkegården og Bakkely, Hørve 2. Bakkegårdens værdier og mål. 3. Bakkegårdens historie

Læs mere