Velkommen til Center Lindegården. Holme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Center Lindegården. Holme"

Transkript

1 Velkommen til Center Lindegården Holme Holme Stubberupgård Lindegårdshusene Information til beboere og deres pårørende

2 Indhold Velkommen til Center Lindegården 4 Forord 4 Værdigrundlag 5 Fagligt grundlag, herunder kontaktperson, samarbejde mm. 5 Centeret 6 Brugerindflydelse og inddragelse 6 Aktindsigt 6 Husmøde 6 Beboerrådene 6 Pårørende 6 Centerråd samarbejde mellem beboere, pårørende og personale 6 Brugerundersøgelse 7 Værd at vide om alt muligt 7 Bedre Liv 7 Betaling 8 Grib Livet Støtteforeningen 8 Fodterapeut 8 Indflytning 8 Informationsmappe 8 Jobmuligheder på bostederne 9 Job uden for Center Lindegården 9 Klager 9 Kost 9 Kunstforening 10 Kæledyr på Center Lindegården 10 Læge 10 Medicin 10 Miljø 10 NADA - akupunktur 10 Politiet 11 Psykiater 11 Psykolog 11 Rusmiddelpolitik 11 Rygning 11 Smagsdommerpanelet 11 2

3 Sundhedsnetværket 12 Tandlæge 12 Telefon 12 Transport 12 TV 12 Vask 12 Vedligeholdelse 12 Værdigenstande 13 Holme 13 Beboerrådet 13 Boliger og beliggenhed 13 Fritiden på Holme 14 Job på Holme 14 Forsikring 14 Kost 14 Kæledyr 15 TV 15 Vask 15 Telefonnumre, adresser mv. 16 3

4 Velkommen til Center Lindegården Denne brochure handler om, hvordan livet former sig på Center Lindegården. Det tager naturligvis tid at lære et nyt sted at kende, men vi håber, at brochuren vil lette overgangen for dig som ny beboer, så du hurtigere kommer til at føle dig hjemme. Da der altid vil være ubesvarede spørgsmål, er du meget velkommen til at henvende dig til enten personalet, lederen eller undertegnede. Relevante telefonnumre mv. finder du på bagsiden af brochuren. Vi ser frem til at lære dig at kende. Velkommen Birger Jacobsen Centerchef Forord Center Lindegården er et botilbud under Servicelovens 108 til voksne mennesker med en sindslidelse. Når du flytter ind i en af centerets boliger, sker det med henblik på, at du eventuelt senere bliver i stand til at flytte til en anden, mere selvstændig bolig. Center Lindegården omfatter Bostedet Holme i Sengeløse, Lindegårdshusene i Roskilde samt Stubberupgård i Stubberup ved Borup. Fælles for alle, der bor på Center Lindegården, er, at de har behov for at bo et sted, hvor der er mulighed for at få støtte og hjælp døgnet rundt. Dagligdagen på bostederne er meget forskellig. Fælles for alle bostederne er, at du har mulighed for at få indflydelse på din dagligdag. Som beboer på Center Lindegården vil du opleve, at vi bidrager til, at du lever dit liv så selvstændigt som overhovedet muligt. Vi hjælper og støtter dig efter behov ud fra princippet "hjælp til selvhjælp", og vi stiller spørgsmål og fører samtaler med dig om, hvordan du får et godt og mere selvstændigt liv. Centerets personale vil sammen med dig og de øvrige beboere være med til at skabe trygge rammer. 4

5 Der er mange muligheder for at påvirke dagligdagen på centeret. Vi lægger stor vægt på, at du deltager i aktiviteter, udvalg og arrangementer og dermed også sætter dit præg på Center Lindegården. Værdigrundlag På Center Lindegården arbejder vi ud fra Københavns Kommunes værdigrundlag for socialpsykiatriske bocentre/bosteder. 1. Borgerens rettigheder 2. Værdighed: Respekt og omsorg 3. Samarbejde og høj kvalitet i indsatsen Center Lindegården ser det som sin opgave at styrke beboernes evne til at tage vare på eget liv og evnen til at være sammen med andre mennesker. På Center Lindegården arbejdes recoveryorienteret, forstået på den måde, at recovery er din individuelle udviklingsproces. Den faglige indsats betragtes overordnet som en støtte til rehabilitering og det teoretiske afsæt er kognitiv miljøterapi. Der gøres brug af forskellige metoder styret af dine ønsker om hjælp og støtte. Dvs. at målet med indsatsen er udgangspunktet for valg af metode/hjælp. Fagligt grundlag, herunder kontaktperson, samarbejde mm. Når du flytter ind i din bolig, får du tilknyttet en kontaktperson/et kontaktteam som har til opgave at støtte og hjælpe dig til at leve det liv, du gerne vil. Med udgangspunkt i den sociale handleplan udarbejder du således i samarbejde med din kontaktperson/kontaktteam din pædagogiske handleplan. På den måde I sørger for sammen at få planlagt, hvad det er, du gerne vil have hjælp til, og på hvilken måde personalet kan støtte din udvikling og trivsel. Det er lovkrav, at der skal laves handleplan, men samtidig er det også din og personalets samarbejdsaftale. Det er vigtigt, at det er dine drømme og tanker, der danner baggrund for handleplanen. Formålet med handleplanen er bl.a., at du støttes i at tage ansvaret for dit eget liv og dagligdagen så du kan leve et tilfredsstillende liv på egne præmisser. Samtidig er de samtaler, du har med din kontaktperson om handleplanen med til, at du får den støtte og hjælp, som du har brug for. 5

6 Centeret Center Lindegården er arbejdsplads for ca. 200 medarbejdere, primært med en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse. De 3 bosteder har alle personaledækning om natten. Brugerindflydelse og inddragelse Aktindsigt Som beboer har du ret til at få aktindsigt i den dokumentation, der vedrører dig. Husmøde Der afholdes husmøder min. 1 gang om måneden i alle områder. Beboere og personale mødes om forskellige emner, der udspringer af hverdagen her er mulighed for at få indflydelse på lokale forhold i områderne. Beboerrådene Beboerrådene behandler emner i relation til dagligdagen på bostederne. Beboerne repræsenteres af beboerrådsrepræsentanter fra de forskellige områder og via repræsentanterne er der mulighed for at få indflydelse på fælles forhold på Center Lindegården. Pårørende På de enkelte bosteder samarbejdes der med de pårørende. Som beboer beslutter du selv, hvilken pårørendekontakt du ønsker. Københavns Kommune har udarbejdet en pårørendepolitik med det formål at styrke forholdet mellem beboerne, deres familie, venner og medarbejderne. Du kan finde pårørendepolitikken på Københavns Kommunes hjemmeside: En folder med nyttige oplysninger til pårørende udleveres på det enkelte bosted. Centerråd samarbejde mellem beboere, pårørende og personale En del af samarbejdet med pårørende foregår i Centerrådet. Centerrådet udgøres af beboere, pårørende, medarbejdere samt centerchef. Formanden for Centerrådet er en beboerrepræsentant, næstformanden er en pårørenderepræsentant. 6

7 Der afholdes 4 møder pr. år, og der kan indkaldes til ekstraordinære møder ved behov. Tidspunktet reguleres, så det passer de aktuelle rådsmedlemmer. Ved møderne orienterer formanden om aktuelle sager, og rådet drøfter emner omkring dagligdagen på bostedet og generelt i socialpsykiatrien. Centerrådet udfærdiger desuden indstillinger som svar på spørgsmål fra forvaltningen. Når rådet foreslår initiativer mv., bliver det naturligvis taget med som input i den løbende udvikling af centeret. Der udsendes en dagsorden, efter et samarbejde mellem formanden, næstformanden og centerlederen, her medtages faste - samt indkomne punkter. Centeret stiller sekretærbistand til rådighed på møderne og sørger for udsendelse af relevant information til rådets medlemmer. Du er som pårørende altid velkommen til at kontakte Centerrådets pårørenderepræsentanter. Spørg venligst på bostedet hvem der er pårørenderepræsentanter. Brugerundersøgelse En gang årligt måles beboernes oplevelse af indflydelse vha. et spørgeskema. Værd at vide om alt muligt Bedre Liv Bedre Liv er et kognitivt kursustilbud rettet til mennesker, der ønsker at foretage forandringer i deres liv. Et kursusforløb tager et år, og gruppen består af max. 6 deltagere. Undervisningen består af 4 færdighedsområder, hvor der arbejdes med 2 områder på et halvt år. Færdighedsområderne er: Grundlæggende kommunikationsfærdigheder Selvhævdelse at mestre vanskelige situationer Modstå pres og trang Fritid og venner Under færdighedsområderne arbejdes også med kropssprog, selvtillid, motivation, at holde aftaler, fritidsinteresser, at kende sine personlige rettigheder, at få venner og bevare venskaber. Der udleveres et diplom for gennemført kursus. 7

8 Betaling Husleje, el og varme trækkes fra pensionen, før den udbetales. Derudover trækker centeret betaling for toiletartikler, indboforsikring og kost og evt. vask. Grib Livet Støtteforeningen Grib Livet er Center Lindegårdens støtteforening, som kan yde tilskud til sport/motion, udflugter, kulturelle tilbud osv. Grib Livet er med ved alle større arrangementer på Lindegårdshusene, hvor de med tombola, loppebod mm. indsamler midler til foreningens arbejde. Grib Livet ansøger legater og fonde om tilskud til konkrete projekter og modtager gerne bidrag, fx via arv. Bestyrelsen for Grib Livet består af beboere, pårørende og personale, der alle arbejder ulønnet. Ønsker du at kontakte Grib Livet kan du henvende dig til Job og Fritid på Lindegårdshusene.. Fodterapeut På Center Lindegården har en selvstændig fodterapeut et par gange om ugen lejet sig ind i lokaler på Lindegårdshusene/cafégangen. Du kan ringe eller komme forbi og bestille en tid. Indflytning Når du flytter ind i din bolig, sørger centerets tekniske afdeling for, at boligen er istandsat. Du kan få hjælp til at få indrettet din bolig af personalet. Du får ved indflytningen udleveret en nøgle til din egen bolig, og personalet har kun adgang til boligen med din accept eller i nødsituationer. Informationsmappe I alle boenheder på Center Lindegården står en hvid Informationsmappe til beboere og pårørende. I den findes forskellige skrivelser, informationer mm., der er relevant for dig. Mappen opdateres løbende. 8

9 Jobmuligheder på bostederne På bostederne er der forskellige muligheder for job. Mulighederne kan variere fra bosted til bosted (se under det enkelte bosted). For arbejdet modtager du honorarløn (p.t. ca. 20 kr. pr. time), og der oprettes en kontrakt med beskrivelse af arbejdsopgaver og arbejdstid. Job uden for Center Lindegården Vi forsøger løbende at udvikle og forbedre viften af jobmuligheder således, at vi kan tilbyde et job, som passer dig, hvis du vil søge nye udfordringer og har lyst til at afprøve din arbejdsevne på arbejdsmarkedet. Her forsøger vi, i samarbejde med dig, at etablere en praktikplads et sted i lokalområdet med henblik på lønnet arbejde. Praktikaftalen etableres ud fra dine egne ønsker og behov, sådan at der skabes kontakt til arbejdspladser. Klager Pårørende og beboere er velkomne til at henvende sig til kontaktpersonen, lederen eller centerchefen med klager. Desuden har Socialforvaltningen i Københavns Kommune en hotline-funktion, som man kan ringe til, hvis man har klager over forhold på bostederne. Denne hotline er placeret under Borgerrådgiveren, som kan kontaktes mandag fredag kl på tlf Uden for telefontiden er der telefonsvarer på, og der er desuden mulighed for kontakt via mail: Borgerrådgiverens adresse er: Vester Voldgade 2 A 1552 København V. Kost Bostedernes kostplaner tilrettelægges ud fra at sikre en sund og varieret kost, som opfylder Sundhedsstyrelsens kostråd. Alle måltider betales månedsvis forud, og refusion af afbestilte måltider vil ske følgende måned. 9

10 Kunstforening Center Lindegårdens Kunstforening blev etableret i Bestyrelsen består af beboere og medarbejdere, men i foreningen er der også pårørende og andre, der er interesseret i kunst. Kunstforeningen arrangerer udstillinger på administrationsgangen (i tilknytning til Lindegårdshusene) samt et par årlige ture til et kunstmuseum. Kunstforeningens ture og arrangementer er åbne for alle. Der udloddes billeder blandt Kunstforeningens medlemmer en gang årligt til Foreningens Generalforsamling. Kunstmalere fra centeret udstiller i gallerier, virksomheder og caféer. Har du lyst til at male, eller vil du melde dig ind i foreningen, kan du henvende dig til kunstforeningens bestyrelse. Kæledyr på Center Lindegården Der tages udgangspunkt i Retningslinjer for husdyr på Center Lindegården. Læge Der vælges praktiserende læge efter gældende regler. Medicin Medicin opbevares i beboerens medicinboks. Du får tilskud til medicin efter de almindelige regler for tilskud. Miljø På Center Lindegården har vi fokus på miljøet. Det betyder, at vi sparer på el, vand og varme. Og at vi har fokus på affaldssortering, hvor vi bl.a. sorterer i glas, pap, papir, elektronik og batterier. Derudover har vi fokus på miljørigtige indkøb f.eks. i forbindelse med indkøb af nyt fjernsyn, køleskab etc. og maden, vi spiser, er i stort omfang økologisk Spørg personalet, hvis du er i tvivl. Hvis du har gode ideer til miljøforbedringer, kan du også kontakte personalet. NADA - akupunktur NADA-akupunktur er et supplerende, målrettet tilbud til beboere i forbindelse med behandling af misbrug, abstinenssymptomer og psykiske problemer. En del af centerets medarbejdere har taget en uddannelse til NADA-akupunktører. Der er NADA-akupunktører på alle tre bosteder. 10

11 Politiet Vi samarbejder med den lokale politimyndighed. Retningslinjer for politianmeldelse findes i informationsmappen. Psykiater Der er tilknyttet psykiater til alle tre bosteder i Center Lindegården. Psykolog Ved behov for psykologsamtaler skal du tale med din kontaktperson/psykiater/egen læge, der vil hjælpe dig videre. Rusmiddelpolitik For at sikre et godt, trygt og sundt miljø arbejder vi aktivt med afhængighedsproblemer. Besiddelse af og handel med ulovlige stoffer meldes til politiet. I hvert hus er der, sammen med beboerne, udarbejdet en alkoholpolitik, som skal respekteres af alle. Har du et misbrug, vil du blive tilbudt hjælp og støtte til at stoppe misbruget, bl.a. kan du deltage i kursusforløbet Bedre Liv (se ovenfor). Center Lindegården tilbyder misbrugsfrie boliger, disse er beliggende på Lindegårdshusene. Rusmiddelpolitikken forefindes i Informationsmappen. Rygning Centeret har en rygepolitik, som giver beboerne mulighed for at ryge indendørs i egen bolig og i udvalgte lokaler. På Center Lindegården understreger vi, at hverken ansatte eller andre beboere skal udsættes for passiv rygning. Smagsdommerpanelet Består af repræsentanter for beboere og medarbejdere på Center Lindegården. Fungerer som sparring for Madhuset. 11

12 Sundhedsnetværket Center Lindegården har et Sundhedsnetværk, der er sammensat af en medarbejder valgt i hvert hus, en medarbejder fra aktivitetsområdet og beboerrepræsentanter. Sundhedsnetværket er åbent for alle beboere/medarbejdere på Center Lindegården. Er du interesseret i at deltage aktivt i Sundhedsnetværket, er du velkommen til at henvende dig i Job & Fritid. Tandlæge Beboerne benytter de praktiserende tandlæger. Betaling finder sted efter de almindeligt gældende regler. Telefon Der er mønttelefon. Telefon og internet kan installeres i boligen for egen regning. Transport Center Lindegårdens biler, kan benyttes af personalet til forskellige beboerrelaterede gøremål. Som beboere betaler man for kørslen efter gældende takst. TV Flertallet af boligerne boliger er forsynet med stik til fjernsyn og radio. Ønsker du fjernsyn i egen bolig, skal du betale licens. Vask Vaskemaskiner og tørretumbler i huset kan benyttes mod betaling. Vedligeholdelse Boligerne bliver malet hvert femte år. Hvis du ønsker en anden vægfarve end standardfarven hvid, betaler du en merpris for malerarbejdet. Alt malerarbejde udføres af professionelle malere. Såfremt det ønskes, kan boligen males hyppigere. Der vil i så fald være en egenbetaling for dette. 12

13 Værdigenstande Beboerne opbevarer selv værdigenstande og har selv ansvaret for disse. Holme Beboerrådet Alle Holmes beboere er medlemmer af rådet, som mødes med bostedslederen og en personalerepræsentant ca. 10 gange om året. Boliger og beliggenhed Holme ligger i smukke landlige omgivelser i landsbyen Sengeløse ved Tåstrup. I Sengeløse er der bibliotek, DagligBrugs mm. Der er busforbindelse fra Høje Tåstrup Station til Sengeløse. Såfremt det er muligt at passe ind i planlægningen, kan der aftales transport fra Sengeløse til Holme. I stuerne er der højt til loftet med stuk; i den ene stue er der pejs. På 2. sal er der et mindre køkken, der benyttes af de beboere, der selv ønsker at lave deres mad. Boligerne på Holme er fordelt på tre etager. Værelserne har forskellige størrelser, fra 9 m² til 32 m². Køkken, badeværelser og toiletter er fælles for beboerne. Smukke grønne omgivelser med parklignende have danner rammen om mange timer i det fri - både med hygge, afslapning og arbejde. På Holme har vi et lille drivhus og nogle højbede, hvor beboere og personale dyrker grøntsager. Desuden er der en stor græsplæne, som vi samarbejder om at få slået sommeren igennem. 13

14 Fritiden på Holme På Holme tager vi udgangspunkt i beboernes ønsker og behov. Nogle aktiviteter er i fast ugentligt forløb, andre er mere spontane eller sæsonprægede. Der er både indendørs og udendørs tilbud, male-/kreativt værksted, motion, spil og lege, fester og bankospil. Desuden arrangerer vi lejlighedsvis foredrag med oplægsholdere udefra eller fra bostedet. Præsten og organisten fra Sengeløse Kirke kommer en gang om måneden på Holme og holder en andagt. Du kan også deltage i arrangementer i lokalsamfundet. Sengeløse Kirke og menighedsråd er således vært ved studiegrupper og kirkekaffe efter gudstjenesten, og Lokalforeningen inviterer til foredrag mv. Job på Holme På Holme er der rig mulighed for at deltage i det arbejde, der foregår i hus og have, og personalet vil meget gerne støtte beboerne i at søge arbejde uden for bostedet, fx beskyttet værksted - det kan være lokalt eller i Københavns kommune. På Holme er der desuden en lille beboerdrevet café. Værd at vide om forskelligt Forsikring Den enkelte beboer tegner selv forsikringer, som dækker hans/hendes behov. Kost Der er ansat en køkkenmedarbejder 25 t./uge på Holme. Arbejdstid fra 7 til 12, mandag til fredag. Køkkenmedarbejder tilbereder morgenmad og frokost. Til frokost deltager en beboer i tilberedningen. Opvask og oprydning i spisestuen efter morgenmad og frokost, foretages at det pædagogiske personale sammen med en beboer. Mandag til torsdag er det en madgruppe, der tilbereder aftensmåltidet. Alle beboere er knyttet til en gruppe én af de fire dage. Madgruppen fordeler i fællesskab dagens opgaver, som er beskrevet på kort. Opgaverne er tilpasset den enkeltes formåen. Gruppen beslutter hvad den skal lave næste uge når den har maddag. 14

15 Der er mulighed for selv at lave mad i det lille køkken, der findes i fællesrummet på 2.sal. Alle beboere deltager 1 gang ugentligt i en madgruppe, der varetager arbejdsopgaverne omkring fremstilling af aftensmaden. Fre-, lør- og søndag leveres den varme mad fra Madhuset på Lindegårdshusene. Kæledyr På Holme tages der udgangspunkt i Retningslinjer om husdyr på Center Lindegården. Enkelte beboere holder kæledyr som fugle/små gnavere, der kan opholde sig i et bur. TV På Holme er der en fællesantenne med 8 kanaler. Vask Vaskemaskiner og tørretumbler i huset kan benyttes mod betaling. 15

16 Telefonnumre, adresser mv. Centerets hjemmeside: center-lindegaarden.dk Center Lindegården/Lindegårdshusene Boserupvej Roskilde Hovednummer Centerchef Birger Jacobsen Vicecenterchef Jeanet Carlsen Center Lindegården/Lindegårdshusene, Holme Cathrinebergvej 5 Sengeløse 2630 Taastrup Bostedsleder Kirstin Fokdal Holme, Stubbberupgård Stubberupvej Borup Bostedsleder Ulla Jørgensen Stubberupgård, 16

Velkommen til Center Lindegården

Velkommen til Center Lindegården Velkommen til Center Lindegården Lindegårdshusene Holme Stubberupgård Lindegårdshusene Information til beboere og deres pårørende Indhold Velkommen til Center Lindegården 4 Forord 4 Værdigrundlag 5 Fagligt

Læs mere

Velkommen til Center Lindegården

Velkommen til Center Lindegården Velkommen til Center Lindegården Stubberupgård Holme Stubberupgård Lindegårdshusene Information til beboere og deres pårørende Indhold Velkommen til Center Lindegården 4 Forord 4 Værdigrundlag 5 Fagligt

Læs mere

Velkommen til Center Lindegården

Velkommen til Center Lindegården Velkommen til Center Lindegården Information til nye beboere og deres pårørende Forsidefotos: Øverst: Bostedet Holme I midten: Stubberupgård, hovedbygningen Nederst: Lindegårdshusene, et af husene set

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Velkommen til Multihuset Aagaarden. Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg

Velkommen til Multihuset Aagaarden. Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg Velkommen til Multihuset Aagaarden Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg Velkommen til Aagaarden Aagaarden blev officielt indviet den 1. april 1979. Aagaarden er et multihus bestående af plejehjemsboliger,

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde. Østerbro 8-10 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde. Østerbro 8-10 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde Østerbro 8-10 9000 Aalborg Velkommen til Thomasminde Plejehjemmet Thomasminde blev officielt indviet den 13. august 2004. Thomasminde, Østerbro 8 10, er en bygning

Læs mere

Breumgård. - hvor mennesket er i centrum

Breumgård. - hvor mennesket er i centrum - hvor mennesket er i centrum Hæftet er tænkt som en information til beboere og pårørende, så der er mulighed for at orientere sig om de tilbud, som centret har at byde på. 1 , - hvor mennesket er i centrum!

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DE GAMLES HJEM I RISE

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DE GAMLES HJEM I RISE ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DE GAMLES HJEM I RISE Indhold Velkommen... 2 De Gamles Hjem... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

bostedet caroline marie ung i centrum

bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie VELKOMMEN Caroline Marie er dit bosted i centrum af København, to minutter fra Nørreport Station og med udsigt over Botanisk Have. Du kan bo

Læs mere

PJECE - CENTER AMAGER

PJECE - CENTER AMAGER PJECE - CENTER AMAGER Center Amager består af fem botilbud; henholdsvis Sundbygård, Robert Jacobsens Vej og Oliebladsgade der alle er 108 tilbud. Sundbyhus som er et blandet 107 og 108 tilbud, og Sankt

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Beboerblad... 3 Bruger- og pårørenderåd... 4 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

Midlertidige ophold. Side 1

Midlertidige ophold. Side 1 Midlertidige ophold Side 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Lions Park Søllerød... 3 Praktiske oplysninger... 4 Betaling for ophold... 5 Personlige ejendele... 5 Kontanter... 5 Sygeplejeartikler... 6

Læs mere

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen til Søndergården Et godt sted at være SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen Med denne folder vil vi som personale gerne byde dig velkommen til Søndergården. Der er 27 lejligheder på Søndergården,

Læs mere

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os Velkommen! 4 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 5 Maden på plejecentert 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer Før du flytter ind 6 Nøgler 6 Det skal du medbringe

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D.

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Velkommen Til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder----------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder

Læs mere

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 Thorvaldsensvej 14 9700 Brønderslev Telefon: 41 73 67 39 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E mail: rikke.j.pedersen@99454545.dk

Læs mere

Velkommen Til Bofællesskabet

Velkommen Til Bofællesskabet Velkommen Til Bofællesskabet + Et bofællesskab i Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Botilbuddet Brønshøjvej 6a 3.sal, 2700 Brønshøj, er et socialpsykiatrisk bofællesskab for unge mellem 18-25 år. Bofællesskabet

Læs mere

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Adresser og telefonnumre Bostedet Stentoft Sdr. Stenderup Stenderupvej 191 6072 Kolding E-mail: pus@pusvikar.dk Telefon: 70 210 211 Fax:

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59.

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59. Velkommen til Søndersøhave! Denne brochure er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Brochuren indeholder en række oplysning i forbindelse med indflytning og ophold i Søndersøhave. Har De spørgsmål,

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 www.plejecentretsjaelsoe.dk Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46

Læs mere

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød hører til under Socialområdet, Rudersdal

Læs mere

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 Når du bor hos os En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 1. Indledning I denne pjece finder du en oversigt over det, du som borger skal være opmærksom

Læs mere

Bofællesskab Langebjerg 3

Bofællesskab Langebjerg 3 Bofællesskab Langebjerg 3 2 Bofællesskab Langebjerg 3 Til hver bolig er der desuden et udendørs skur til opbevaring. I stueplan er der et stort fællesrum, et køkken og et kontor til medarbejderne. Det

Læs mere

Bofællesskab Langebjerg 3

Bofællesskab Langebjerg 3 Bofællesskab Langebjerg 3 2 Bofællesskab Langebjerg 3 Til hver bolig er der desuden et udendørs skur til opbevaring. I stueplan er der et stort fællesrum, et køkken og et kontor til medarbejderne. Det

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Boligerne Dronninggårds Allé 24-26

Boligerne Dronninggårds Allé 24-26 Boligerne Dronninggårds Allé 24-26 Boligerne Dronninggårds Allé 24 26 Boligerne Dronninggårds Allé er for voksne borgere med psykosociale vanskeligheder. Boligerne er organiseret under Socialområdet, Teglporten

Læs mere

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Indhold: Hvad kan vi tilbyde Målgruppe Boligerne Støtten til beboerne Det ligger vi vægt på Dagligdagens rytme Personalet Dagtilbud

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Litvadhus. Nibevej 14 9200 Aalborg SV

Velkommen til Plejehjemmet Litvadhus. Nibevej 14 9200 Aalborg SV Velkommen til Plejehjemmet Litvadhus Nibevej 14 9200 Aalborg SV Velkommen til Litvadhus Vi vil med denne folder byde dig velkommen til Litvadhus og håber, at vi derved kan være dig og dine pårørende behjælpelig

Læs mere

Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven

Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os Velkommen! 4 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 4 Maden på plejecentret 4 Traditioner 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer Indflytningssyn 6 Forventningssamtale

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD 2 FORMÅL Beboere i de socialpsykiatriske botilbud har ret til at bestemme over sig selv, og personalet har kun undtagelsesvis mulighed for at gribe ind i denne

Læs mere

Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd

Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd Indhold Lidt om os... Velkommen! 4 Specialenhed Søpryd 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 5 Maden 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer... Indflytning 6

Læs mere

Velkommen i plejebolig

Velkommen i plejebolig Velkommen i plejebolig - et hjem i trygge rammer Velkommen. Et nyt hjem. I dag er en plejebolig ikke bare en bolig, men en del at et hjem. Et hjem med liv, fællesskaber og den tryghed, det giver at have

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Skovbrynet. Roden 8-18 9260 Gistrup

Velkommen til Plejehjemmet Skovbrynet. Roden 8-18 9260 Gistrup Velkommen til Plejehjemmet Skovbrynet Roden 8-18 9260 Gistrup Velkommen til Skovbrynet Jeg og personalet på Skovbrynet vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende vil befinde jer godt

Læs mere

Dag- og Botilbud Gefion

Dag- og Botilbud Gefion Dag- og Botilbud Gefion Dag- og Botilbud Gefion Karpevænget 1D 3460 Birkerød 2 Hvad er Dag- og Botilbud Gefion? Dag- og Botilbud Gefion er et tilbud, der hører under Socialområdet, Rudersdal Kommune. Dag-

Læs mere

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Skoleholmen Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Revideret den 10. januar 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Skoleholmen... 3 Udendørs rammer... 4 Indendørs rammer...

Læs mere

Til nye beboere. Velkommen til Nordhøj

Til nye beboere. Velkommen til Nordhøj Til nye beboere Velkommen til Nordhøj Indhold Velkommen til Nordhøj...3 Omsorgscenteret Nordhøj...4 Personalet...4 Værdigrundlag...4 Træning og aktiviteter...5 Det gode måltid...6 Beboermøder...6 Samarbejde

Læs mere

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej Beboermappe - til dig som bor på Næstvedvej Indhold Næstvedvej... 3 Vores kerneydelser... 4 Info mappe... 4 Forventninger til dig, der bor på Næstvedvej... 4 Morgenmad og frokost... 6 Husregler... 7 Type

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Aflastningspladser Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som aflastningsbeboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen

Læs mere

Bofællesskab Gl. Holte Gade 9

Bofællesskab Gl. Holte Gade 9 Bofællesskab Gl. Holte Gade 9 2 Om Gl. Holte Gade 9 Bofællesskabet ligger i Gl. Holte, tæt på offentlige transportmidler. Huset er en toetages bygning, hvor der er 6 lejligheder på ca. 45 kvadratmeter.

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo i Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

Velkommen til Fanø Plejecenter. "Hybenhuset "

Velkommen til Fanø Plejecenter. Hybenhuset Velkommen til Fanø Plejecenter "Hybenhuset " Hybenhuset Hybenhuset består af 9 1-værelses lejligheder med fælles køkken og opholdsstue. Hybenhuset er en del af Fanø Plejecenter. Fanø Plejecenters bygninger

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken. Lions Parken 6 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken. Lions Parken 6 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken Lions Parken 6 9400 Nørresundby Velkommen til Lions Parken Jeg og personalet på Plejehjemmet Lions Parken vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Introduktion Side 3 Information før indflytning Side 5 Indflytning Side 5 Forplejning Side 6 Tøjvask Side 6 Rengøring Side 6 Servicepakken Side

Læs mere

Plejehjemmet Malik. Umanakvej 1-3 9210 Aalborg SØ

Plejehjemmet Malik. Umanakvej 1-3 9210 Aalborg SØ Plejehjemmet Malik Umanakvej 1-3 9210 Aalborg SØ Velkommen til Malik Plejehjemmet Malik blev indviet i december 1999 - dengang under navnet Hans Egede. Det er en bygning på 2 etager med i alt 30 lejligheder.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Juli 2015 Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Referat af Center Lindegårdens Centerrådsmøde. D. 17. januar 2012

Referat af Center Lindegårdens Centerrådsmøde. D. 17. januar 2012 Referat af Center Lindegårdens Centerrådsmøde Deltagere: D. 17. januar 2012 Grethe Hansen Pårørende/ordinært medlem Holme Heini Kofoed Pårørende/ordinært medlem Stubberupgård Hanne Jürgensen Pårørende/ordinært

Læs mere

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014 Ydelseskatalog Botilbud Ebberød Boligerne Sophie Magdelenes vej 4 August 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse Ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Velkommen Genoptræningscenter Remstruplund er et døgntilbud til borgere i Silkeborg Kommune, som har brug for

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Kære nye beboer Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være

Kære nye beboer Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være Kære nye beboer Velkommen til.et godt sted at være Vi møder borgeren med opmærksomhed og respekt og sammen skaber vi muligheder så borgeren opnår robusthed til at håndtere eget liv ( vision 2015) Vi håber

Læs mere

Plejecenter præstevænget

Plejecenter præstevænget plejecentre velkommen til Plejecenter præstevænget 1 Indhold Information før indflytning 4 Indflytning 4 Forplejning 5 Tøjvask 5 Rengøring 6 Servicepakken 6 Frisør og fodpleje 6 Nyttige telefon numre 6

Læs mere

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 2 Bofællesskab Bregnerødvej 55 57 Om Bregnerødvej 55 57 Bofællesskab Bregnerødvej ligger i Birkerød tæt på offentlige transportmidler. Der bor seks voksne borgere i bofællesskabet,

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 2 Bofællesskab Bregnerødvej 55 57 Om Bregnerødvej 55 57 Bofællesskab Bregnerødvej ligger i Birkerød tæt på offentlige transportmidler. Der bor seks voksne borgere i bofællesskabet,

Læs mere

Velkommen til Toftegården

Velkommen til Toftegården Velkommen til Toftegården Velkomsthilsen: Vi byder dig rigtig hjerteligt velkommen som beboer / familie her på Toftegården. Målet er at skabe en tryg hverdag, hvor livet leves i så hjemlige forhold som

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit. Velkommen. Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer. Januar 2014

Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit. Velkommen. Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer. Januar 2014 Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit Velkommen Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer 12 Januar 2014 Indhold Velkommen...4 Inden du starter..5 Personalets vagtskifte...6 Opholdet.7

Læs mere

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Når du flytter i bofællesskab En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Voksenhandicap maj 2017 Indledning I denne pjece finder du en oversigt over, hvad du som borger skal

Læs mere

Velkommen til Brogårdshøj!

Velkommen til Brogårdshøj! Velkommen til Brogårdshøj! Denne velkomst er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Velkomsten indeholder en række oplysninger i forbindelse med indflytning og ophold i Brogårdshøj. Har De spørgsmål,

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 - LÆNGEREVARENDE BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Smedegården. Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst

Velkommen til Plejehjemmet Smedegården. Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Velkommen til Plejehjemmet Smedegården Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Velkommen til Smedegården Jeg og personalet på Smedegården vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og din familie vil befinde

Læs mere

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Velkommen I denne pjece kan du læse om dagligdagen på genoptræningscentret. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte medarbejderne

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen til Glesborg Plejecenter Velkommen til Glesborg Plejecenter www.glesborgplejecenter.dk lbm@norddjurs.dk Glesborg

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Velkommen til Lokalcenter Bøgeskovhus

Velkommen til Lokalcenter Bøgeskovhus Velkommen til Lokalcenter Bøgeskovhus Denne folder indeholder de vigtigste informationer du som ny beboer og din familie har brug for om indflytning og dagligdagen på Lokalcenter Bøgeskovhus Du skal bo

Læs mere

Velkommen til Lollandshus Plejeboliger

Velkommen til Lollandshus Plejeboliger Velkommen til Lollandshus Plejeboliger Velkommen til Lollandshus plejeboliger Plejehjemmet Lollandshus blev officielt indviet den 16. juni 1995. Plejehjemmet på Lollandsgade 15-19 består af tre huse med

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Hellashøj. Hellasvej 104 9270 Klarup

Velkommen til Plejehjemmet Hellashøj. Hellasvej 104 9270 Klarup Velkommen til Plejehjemmet Hellashøj Hellasvej 104 9270 Klarup Velkommen til Hellashøj Jeg og personalet på Hellashøj vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende vil befinde jer godt

Læs mere

Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer

Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer Aarhus Kommune Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer 2 VELKOMMEN Et nyt hjem I dag er en plejebolig ikke bare en bolig, men en del af et hjem. Et hjem med liv, fællesskaber og den tryghed, det

Læs mere

Velkommen til Porsebakken

Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Plejecentret Porsebakken er beliggende i smukke landlige omgivelser omgivet af hestefolde og marker og med udsigt til Roskilde Domkirke. Fra hovedindgangen

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret

Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret Område Syd Information om døgntræning og aflastning Velkommen til Rehabiliteringen Kongshøjcentret Vi vil gerne benytte disse linier til at byde dig velkommen

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

DANNEBROGSGADE 12. Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION

DANNEBROGSGADE 12. Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION DANNEBROGSGADE 12 Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION Dannebrogsgade 12, 1660 København V Personalet: 33 17 83 13 Leder: 33 17 81 50 Souschef: 33 17 81

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere