Verdens kvinder i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Verdens kvinder i Danmark"

Transkript

1 Verdens kvinder i Danmark

2 Hvem er vi? Vi er en forening, som består af kvinder fra Kazakhstan, Rusland, Ukraine, Aserbajdsjan, Usbekistan, Hviderusland, Kaukasus, Cuba, USA, Brasilien, Salvador, Bosnien. Vi har også danskere - både kvinder og mænd, som hjælper os med individuel- og forenings udvikling. Vi er altid åbne for engagerede kvinder med forskellige baggrunde, nationalitet og religiøse tilhørsforhold. Hvorfor? Vi har dannet foreningen da vi mener at det er nemmere i fællesskab at lære de skrevne og uskrevne regler i det danske samfund at kende, at finde løsninger på dagligdagens problemer og at få kontakt til det danske arbejdsmarked osv. Vi synes at vi, indvandrerkvinder, selv skal være aktive og skal hjælpe os selv og hinanden.

3 Målet med vores projekter og aktiviteter er: At lære dansk At skabe netværk At finde job At hjælpe foreningsmedlemmer med at udvikle deres potentiale At fremme ligestilling (mellem mænd og kvinder, etnisk) At sætte fokus på aktuelle problemstillinger for indvandrere At opdrage børn At forebygge stress At promovere medlemmernes kulturer At udvide kontakten mellem kvinder i hele verden At styrke en positiv offentlig holdning til integrationsproblemer At skabe og styrke et positivt image af indvandrerkvinder

4 At lære dansk: Læseklubben I déen om at starte en litterær læseklub stammer fra vores ønske om at lære og forstå vort nye lands værdier, moral, historie og sprog. Klubmedlemmerne vælger en bog, som alle læser og reflekterer over. Derefter udveksles indtryk og synspunkter om bogen gennem diskussion og dialog på efterfølgende møder (månedlige). Det er altid interessant at høre, hvordan andre (måske specielt ens venner) opfatter det, man selv beskæftiger sig med og interesserer sig for. Ud fra litteraturen kan der drages paralleller til det virkelige liv og i sidste instans til vores egne oplevelser og erfaringer. Vi kan blive klogere af at tage del i en forfatters oplevelser og beskrivelser, og så bagefter have mulighed for at dele dem med andre. Og ikke mindst kan det måske få os til at føle os mere hjemme. Primært taler vi dansk sammen. Det styrker vores sproglige kompetencer og vores evne til at kunne læse mellem linjerne, samtidig med, at det styrker vores danske selvbevidsthed.

5 At skabe netværk: Den dygtige mandag V ores forening har fået et lokale stillet til rådighed gratis af Københavns kommune hver mandag kl i VerdensKulturCentret. Vi bruger det til at samles og drøfte forskellige aktuelle emner i små grupper. Foreningens medlemmer har udarbejdet 2012 forårets program: Feminisme. Motivation, lykke og succes. Mobning. Min personlige rejse til Islam. Mine oplevelser i Italien. Myter og legender fra/om Samarkand.

6 At finde job: Mentorordning Vi finder danske mentorer til de af vores medlemmer, som har taget en uddannelse i andet land, så mentorerne kan dele deres professionelle netværk med deres mentees og hjælpe dem med at lægge en karrierestrategi. Vores forening arbejder også på at skabe en mentorordning fra indvandrer til indvandrer, hvor en velintegreret indvandrerkvinde hjælper en nytilkommen indvandrer. Formålet for dette initiativ er at give specielt nytilkomne en hurtig vej ind i samfundet, med en mentor som både forstår sprog og kulturel baggrund og som derfor kender nogle af de barrierer man møder.

7 At finde job: Workshop Vejledning til det danske arbejdsmarked På mødet blev præsenteret forskellige muligheder for at finde job på det danske arbejdsmarked. Med fokus på indvandrere fra de tidligere sovjetrepublikker, hørte vi 10 succeshistorier: en gymnasielærer, en bankansat, en konsulent i Gladsaxe kommune, en bogholder, en sproglærer, en rejsearrangør, en sekretær for et politisk parti i folketinget, en laborant på universitetet, en socialrådgiver og en projektleder i kulturhus i Københavns Kommune. Der var forskellige veje ind på det danske arbejdsmarked. Nogle så en jobannonce på internettet, nogle i gratisaviser, nogle har fået et tip fra ven, nogle fik et forslag fra en nabo, en person fik en invitation til en samtale ved at sætte sit CV på nettet, nogen sendte en uopfordret ansøgning til forskellige virksomheder og nogen fik job igennem netværk. CV Ansøgning Netværk Talerne gav råd om, hvordan man opfører sig til jobsamtalen og hvad man kan gøre for at gøre indtryk på arbejdsgiveren, hvordan man skriver en ansøgning ved at fremhæve sine stærke sider og nedtone sine svagheder, hvordan man indgår i relevante netværk i et nyt land, hvorfor man er nødt til at tage ulønnet praktik og hvordan man finder en relevant praktikplads, hvad job med løntilskud er for noget, og hvilke fordele det kan give. Alle disse og andre små hemmeligheder fra diverse kilder, vil vi opsummere i den brochure vi har nu fundet sponsorer til udgivelsen af.

8 At fremme ligestilling (mellem mænd og kvinder, etnisk): Debat om det dobbelte glasloft for kvindelige ledere med etnisk baggrund kvindekamp eller etnisk kamp? I anledningen af Kvindernes Internationale Kampdag 2011 var tre kvinder i lederstillinger, med anden etnisk baggrund end dansk, inviteret til at lægge op til debat om de etniske kvindernes vilkår i ledelserne og på arbejdsmarkedet. I panelet sad Saida Benakrich, områdesouschef i Center for Ledelse KK, Københavns Kommune, Rubina Afzal, vicebiblioteksleder på Halsnæs Bibliotekerne, tidligere leder af Vollsmose Bibliotek og leder af Vesterbro og Sydhavnens Biblioteker, samt Ayfer Baykal, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for SF, folketingskandidat i Herlev og Rødovre og konsulent i Frederiksberg Kommune med mangfoldighed og frivillige foreninger. Debatten indledtes kl af Yildiz Akdogan, et af de første kvindelige medlemmer af Folketinget med nydansk baggrund, som pointerede, hvorfor 8. marts stadig er vigtig at fejre og markere.

9 At fremme ligestilling (mellem mænd og kvinder, etnisk): Debataften i Folketinget for højtuddannede nydanskere. Talskvinde for foreningen Verdens kvinder i Danmark Alma Bekturganova Andersen blev inviteret til at deltage i debataften i Folketinget for højtuddannede nydanskere. Debataftenen blev afholdt d. 27. januar 2011 i Fællessalen på Christiansborg under titlen Hvorfor skal der være perfekt dansk på arbejdspladsen? Vækst versus perfekt dansk. Alma bidrog med oplægget Det forbistrede sprog det danske sprog som barriere for udvikling og relevante job.

10 At fremme ligestilling (mellem mænd og kvinder, etnisk): Folketingets Udlændinge- og integrationspolitiske udvalg I september 2010 sendte foreningen Verdens kvinder i Danmark et brev til formanden for Folketingets Udlændinge- og integrationspolitiske udvalg, Karen Jespersen, hvor vi beskrev højtuddannede indvandreres sprogproblematik. Foreningen blev inviteret til udvalgets møde, hvor foreningsmedlemmerne fortalte om vores holdninger til en af de største barrierer for integration, sproget, som er barrieren for mange af de veluddannede nyankomne i Danmark. Vores mål var at bidrage til debatten om integration, med de erfaringer og behov, vi oplever vores medlemmer har. Vi fremførte vores synspunkter om sprogbarrieren og besvarede spørgsmål fra udvalget.

11 At opdrage børn: Brochuren F oreningen Verdens kvinder i Danmark har udarbejdet og trykt en brochure, hvor aktive børn med etnisk minoritets herkomst, på forskellige sprog (somalisk, urdu, arabisk, tyrkisk, russisk) fortæller om deres deltagelse i foreningslivet. De positive historier og gode eksempler har til formål at inspirere børn og unge med etnisk minoritets baggrund til at melde sig ind i foreninger og aktiviteter, samt at inspirere forældre til at støtte deres børn. Brochuren indeholder og gode råd til, hvordan man kan finde en forening, der passer til børn og unge, ligesom den kan bruges til at rekruttere børn og unge til foreninger.

12 At opdrage børn: Tosproglighed hos russisk-danske børn. På et af vores møder i Den dygtige mandag havde vi inviteret ekspert Kirsten Fischer, som fortalte om tosproglighed hos børn. Kirsten understregede, at børn bliver født med evnen til at lære sprog og ikke bare et sprog, men to eller flere sprog. Hun mener, at tosproglighed eller flersproglighed er en gave for livet. Mødet afsluttede med en åben diskussion, hvor deltagerne delte deres erfaringer og oplevelser

13 At forebygge stress: Workshops Vi tilbød i november 2010 tre workshops for indvandrerkvinder Musik og livsglæde med fokus på forebyggelse af stress og depression. Igennem dansen med masse af rytmisk glæde og musik bl.a. latin-mix, klassisk musik, egyptiske trommer og tango blev der arbejdet med kommunikation, koordination, tillid, intuition og emotion. Et julearrangement med musik og fællesspisning i Orangeriet i De Gamles By på Nørrebro. Det hyggelige sted bruges ofte og er en del af et større projekt Terapihave i stressbehandling under Miljøpunkt Nørrebro. Naturens farver, lugte, lyde, og følesansen modvirker tilsammen stress, som også rammer vores medlemmer i en eller anden grad, grundet flytning til et nyt land. Under julearrangementet lavede vi traditionel dansk julepynt, som kunne bruges hjemme.

14 At udvide kontakten mellem kvinder i hele verden: F otoudstillingen Kvinder i Centralasien i kamp for nye identiteter handler om kvinders kamp i dagligdagen, som den ser ud for kvinder i Centralasien. I forbindelse med ferniseringen blev der afholdt et lille seminar om situationen for kvinder i Centralasien, hvor Umida Ahkmedova fra Usbekistan deltog. Vi havde inviteret hende til Danmark, hvor hun bl.a. åbnede sin fotoudstilling i Vanløse Kulturhus. Udstillingen har også været vist i VerdensKulturCentret, i Dannerhuset og på biblioteket i Helsingør. U ndervisningsfilm. Sammen med filmmanden Thomas Engell og produktionsselskabet Sound of Sunrise har vi lavet en kort undervisningsfilm om danske kvinders vej til politisk indflydelse. Filmen er målrettet kvinder i Centralasien og Kaukasus, men kan bruges i alle lande. Den handler om kvinders deltagelse i kommunalvalgkampen i Danmark. Filmen blev vist første gang på en international kvindekonference i Tblisi.

15 At udvide kontakten mellem kvinder i hele verden: Julegaver til børn. To år samarbejdede vi med foreningen Rainbow i Osh (Kirgisistan), som i praksis hjælper børn, som er blevet hiv-smittet på hospitalet. Vi har sendt 1300 kroner i 2010 og 2000 kroner i 2011 til vores kolleger og venner fra Kirgisistan. De købte legetøj til børnene, som Julemanden (Fader Frost) havde med i en stor sæk ved et jule- (nytårs) arrangement. Organisationen har også købt tøj for pengene, til en dreng Sultan, der passes af sin tante, fordi hans mor har forladt ham og hans far er gæstearbejder i Rusland.

16 At styrke en positiv offentlig holdning til integrationsproblemer: Kaffemøder med politikere Foreningen Verdens kvinder i Danmark arrangerede i december juni 2011 kaffemøder mellem indvandrerkvinder og MF ere fra alle partier. Projektet retter sig mod at skabe kontakt til de politikere, som er aktive i integrationspolitik og gennem intensive samtaler indsamle og formidle viden om etniske minoritetskvinders behov og ressourcer. Ved at give politikerne lejlighed til at få praktisk viden om de etniske minoritetskvinders liv i Danmark vil vi nedbryde fordomme om os og dem og barriererne mellem os. Formålet med projektet også er at synliggøre de nye aktører i den danske ligestillingskamp, nemlig de etniske minoritetskvinder. Vi har brug for at blive synliggjort som den ressource vi er, og ikke som stereotyper. Vi afholdt 6 kaffemøder med MF ere: Martin Henriksen (DF), Henrik Dam Kristensen (S), Johanne Schmidt-Nielsen (Ø), Britta Schall Holberg (V), Marianne Jelved (RV), Vivi Kier (K) og et møde med Astrid Krag (SF) i VKC sprogcafe. Foreningen Verdens kvinder i Danmark brugte Folketingets åbningsdag den 4. oktober 2011 til at gøre opmærksom på etniske minoritets kvinder. Vi havde udarbejdet en inspirationsgave til alle medlemmer af det nye Folketing, for at understrege, at vi indvandrerkvinder er en del af samfundet, og kun i samarbejde kan vi udvikle det. Vi gav derfor alle 179 medlemmer af det nye Folketinget vores Charter, som er resultatet af den møderække, vi har holdt med alle partier i foråret: Med venlig hilsen Fra Nørrebros kvinder til Folketinget. I charteret står bl.a.: Se, hør og lyt til etniske minoritetskvinder, der selv udtaler sig på egne vegne! De ønsker at blive hørt og bidrage. De ønsker indflydelse og et fælles talerør. De ønsker at styrke mangfoldighed i samfundet. Vi vil forsætte med at lave lobbyvirksomhed for mere danskundervisning, som et vigtigt spørgsmål for etnisk ligestilling. Vi stræber efter at vores holdninger vil være banebryder for nye love eller beslutningsforslag fra udlændinge- og integrationspolitisk udvalg samt de politiske partier.

17 At skabe og styrke et positivt image af indvandrerkvinder: Stemmer fra kvinder. På Kvindernes Internationale Kampdag har Verdens kvinder i Danmark sat fokus på etniske minoritetskvinders kamp. Eventen er startet med en fernisering af udstillingen Stemmer fra Kringlebakken, som er fiktive valgplakater med indvandrerkvinder. På valgplakaterne står der Ligeret til alle, Flere højtuddannede kvinder, Flere kvinder i politik. Efterfølgende har givet vi stafetten videre til etniske minoritetskvinders kor Verdens Sirener. Koret har samlet 30 kvinder fra i alt 20 nationer, som synger på 15 forskellige sprog. I løbet af eventen har foreningen Verdens kvinder i Danmark arrangeret Express tests til deltagerne om kvinders kamp for politisk indflydelse. Formålet med testen er at udvikle indvandrerkvinders viden om emnet. Deltagerne har også fået en lille pjece, som blev udarbejdet af vores frivillige, og som fortæller kort om kvinders politiske kamp. Indvandrerkvinder mangler viden om kampen for ligestilling, som Verdens kvinder i Danmark ønsker at uddybe med testen. Erfaringen viser, at kvinderne fra f.eks. østeuropæiske lande opfatter d. 8. marts som en festlig dag, hvor mænd skal være gentlemen og give dem blomster og gaver. De har ikke indtrykket af at dagen er Kvinders Kampdag og at målet er at synliggøre aktuelle emner om ligestilling. Mange kvinder fra Asien og Latin Amerika har endog aldrig hørt om Kvindernes Kampdag.

18 Hvem kan være medlem af foreningen? Alle kan blive medlem af Verdens Kvinder i Danmark, hvis de deler organisationens formål og mål som de er beskrevet i vedtægterne: Formålet med foreningen Verdens kvinder i Danmark er at fremme ligestilling og kontakten mellem kvinder i hele verden. Du bliver medlem ved at skrive til bestyrelsen, at du ønsker medlemskab (på mail: eller pr. brev), og indbetale det årlige kontingent på kr. 100,- til foreningens bankkonto (Fælleskassen: registreringsnummer 8411, kontonummer ). Adresse: Blågårdsgade 14, 2.tv København N

VerdensKulturCentret 8. marts 2011

VerdensKulturCentret 8. marts 2011 Op mod 50 kvinder og tre mænd var den 8. marts mødt op i VerdensKulturCentret til debat om det 'dobbelte glasloft' for kvindelige ledere med etnisk baggrund - kvindekamp eller etnisk kamp? I anledningen

Læs mere

NYHEDSBREV 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING. Nu er det mændenes tur! FORÅRET 2014. Vi er godt på vej!

NYHEDSBREV 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING. Nu er det mændenes tur! FORÅRET 2014. Vi er godt på vej! 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING Af Mai-Britt Haugaard Jeppesen, Bydelsmødrenes Landsorganisation Vi er godt på vej! Vi skal ha slået alle myterne ihjel. Vi skal kende til fakta, så direkte udtalte

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job

Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job Indholdsfortegnelse 1. Resume af projektet 2. Initiativ 2.1. Informationssøgning 3. Kommunikation 3.1. Relevante etniske netværk for målgruppen 4. Aktiviteter

Læs mere

I SKAL IKKE VÆRE VENNER

I SKAL IKKE VÆRE VENNER 14 af Mette Engell Friis magisterbladet@dm.dk foto: Henrik Petit I SKAL IKKE VÆRE VENNER Diskussionen går livligt på Københavns Universitet, da mentorer fra erhvervslivet og deres KU-mentees mødes for

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Erfaringer fra projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver København, Esbjerg, Aalborg, Odense, Holstebro, Rødovre, Høje Taastrup,

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Rapport om konferencen Somaliere og Integration, 29. november 2003 i Hasle, Århus, arrangeret af Somalisk Kvindeforening i Århus

Rapport om konferencen Somaliere og Integration, 29. november 2003 i Hasle, Århus, arrangeret af Somalisk Kvindeforening i Århus 1 Rapport om konferencen Somaliere og Integration, 29. november 2003 i Hasle, Århus, arrangeret af Somalisk Kvindeforening i Århus Rapporten er udarbejdet af Ali Nuur for Den Somaliske Kvindeforening 2

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

I februar 2010 udkom bogen 2200 N orakler, shawarmaer og bristede fordomme, der blev markeret med en stor offentlig udgivelsesevent på Nørrebro.

I februar 2010 udkom bogen 2200 N orakler, shawarmaer og bristede fordomme, der blev markeret med en stor offentlig udgivelsesevent på Nørrebro. Om Ordskælv! Ordskælv! er et litterært projekt formet ud fra en vision om at tage unge seriøst som skabende, kreative individer. Ordskælv! har givet muligheden for, at 14 unge på Nørrebro har kunnet skrive,

Læs mere

Indsatsen for ægtefælleforsørgede. anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura

Indsatsen for ægtefælleforsørgede. anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura Indsatsen for ægtefælleforsørgede anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura Indsatsen for ægtefælleforsørgede anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design:

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

DANMARK FOR HELE FOLKET

DANMARK FOR HELE FOLKET Bente Schindel (red.) DANMARK FOR HELE FOLKET Kulturelle Samråd i Danmark Musisk Oplysnings Forbund - 13 kulturelle integrationsprojekter 1 Indhold Forord Danmark for HELE folket - 13 kulturelle integrationsprojekter

Læs mere

KVINDEGRUPPEN METODEHÆFTE. Et mentornetværk for danskere og nydanskere. - et socialt, kulturelt kursus- og værested på Nørrebro

KVINDEGRUPPEN METODEHÆFTE. Et mentornetværk for danskere og nydanskere. - et socialt, kulturelt kursus- og værested på Nørrebro KVINDEGRUPPEN Et mentornetværk for danskere og nydanskere METODEHÆFTE - et socialt, kulturelt kursus- og værested på Nørrebro 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord - 4 Baggrundsstatistik - 5 OPSLAGSDEL Rekruttering

Læs mere

- tanker om at lære dansk på arbejdspladsen

- tanker om at lære dansk på arbejdspladsen - tanker om at lære dansk på arbejdspladsen Kolofon: Udgivere: KAD - Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark SiD - Specialarbejderforbundet i Danmark LVU Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere Redaktionsgruppe:

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog

FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til, hvad man som forening kan gøre,

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Aalborg Øst. Hverdag og fællesskab. Ann-Dorte Christensen Sune Qvotrup Jensen

Aalborg Øst. Hverdag og fællesskab. Ann-Dorte Christensen Sune Qvotrup Jensen Aalborg Øst Hverdag og fællesskab Ann-Dorte Christensen Sune Qvotrup Jensen Der er trods alt forskel på Aalborg Øst og Aalborg Øst ( ) Der er rimelig mere fredeligt på den anden side af Humlebakken. Tingene

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

BLANDEDE BOLCHER. Nr. 2 - juni 2007

BLANDEDE BOLCHER. Nr. 2 - juni 2007 Nr. 2 - juni 2007 BLANDEDE BOLCHER Inden feriestemningen for alvor sætter ind, sender vi sommerens nyhedsbrev ud. Vi har kaldt udgivelsen for blandede bolcher, fordi vi syntes, der var mange forskellige

Læs mere

Treårigt udviklingsprojekt forankret i. Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Kort statusrapport for fjerde kvartal 1. oktober til 31.

Treårigt udviklingsprojekt forankret i. Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Kort statusrapport for fjerde kvartal 1. oktober til 31. Nyhedsbrev Januar 2015 Kære medlemmer og læsere af landsforeningens nyhedsbrev Med dette nyhedsbrev sender vi nogle praktiske oplysninger omkring generalforsamlingen d. 26. april, omkring medlemskab og

Læs mere

samtaleguide til mentorer

samtaleguide til mentorer samtaleguide til mentorer Samtaleguide Juni 2008 ISBN: 978-87-92403-00-1 Oplag: 1.000 stk. Grafisk produktion: Helle Thorbøl Møller Tryk: The Secret Company Tekst: Lars Olsen Yderligere information kan

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere