Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik klasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik klasse"

Transkript

1 Henkastet affald Undervisningsforløb Natur/Teknik klasse Side 1 af 28

2 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvad affald er. Eleverne laver en tegning af affald. Se punkt 1 i vejledning. Se bilag 1. Præsentation af undervisningsforløbet og målene for undervisningsforløbet, samt inddeling af klassen i grupper. Se punkt 2 i vejledning. Eleverne introduceres for tælle-affaldmetoden. Se punkt 3 i vejledning. Se bilag 2. Eleverne tages med ud på en lokalitet, og eleverne skal sammentælle og registrere affald. Se punkt 4 i vejledning. Se bilag 2. Eleverne tæller og registrerer affald. Se bilag 2. Den fælles registrering indtastes på hjemmesiden. Se punkt 5 i vejledning. Se video 1. Lektionen afsluttes med en opsamling på klassen. Eleverne gemmer deres elevkompendium til næste lektion. Se punkt 6 i vejledning. Side 2 af 28

3 Forberedelse til første lektion Opret klassen som bruger på: Kopier elevmaterialet/kompendiet til alle elever Læs vejledningerne til lektionen Se bilag igennem, som eleverne skal bruge i denne lektion Inddel klassen i grupper, der skal være gældende for hele dette undervisningsforløb Find et område (2 meter x 5 meter) til hver gruppe i lokalområdet, hvor de kan indsamle affald Medbring udstyr, som eleverne kan samle affald op med (engangshandsker, pincetter, tænger, osv.) Reservér projektor eller evt. smartboard til at vise hjemmesiden: Side 3 af 28

4 Anden lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Der laves en fælles opstart, hvor der samles op på, hvad eleverne lavede i forrige lektion. Se punkt 7 i vejledning. Læreren underviser i de forskellige affaldstyper. Den viden skal eleverne bruge, når de skal løse den åbne opgave. Se punkt 8 i vejledning. Se bilag 2, 3, 4 og 5. Eleverne instrueres i den åbne opgave. Se punkt 9 i vejledning. Se bilag 7, 8 og 9. Læreren godkender skitser og idéer, inden eleverne sætter deres forebyggende indsats i gang. Se punkt 10 i vejledning. Som afslutning på lektionen bliver eleverne introduceret for bilag 10. Se punkt 11 i vejledning. Se bilag 10. Eleverne løser opgaverne på bilag 4 og 5. Se bilag 4 og 5. Eleverne laver skitser og idéer til, hvordan den åbne opgave løses. Forberedelse til anden lektion Læs vejledningerne til lektionen Se bilag igennem, som eleverne skal bruge i denne lektion Medbring sakse, lim og lommeregnere Side 4 af 28

5 Lektionen kan gentages - se vejledning Tredje lektion Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Lektionen startes med, at læreren gennemgår lektionen. Se punkt 12 i vejledning. Lektionen afsluttes med, at læreren samler gruppernes materialer ind, så det er klart til brug i næste lektion. Grupperne går ud og indsamler samt registrerer områdets affald, inden de starter deres forebyggelsesindsats. Grupperne går i gang med at løse den åbne opgave ud fra de skitser og planer, som de lavede i forrige lektion. Eleverne forbereder deres oplæg om deres åbne opgave. Forberedelse til tredje lektion Læs vejledningerne til lektionen Find materialer frem, som eleverne lavede i forrige lektion Medbring lommeregnere Side 5 af 28

6 Fjerde lektion Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Lektionen gennemgås af læreren. Se punkt 13 i vejledning. Eleverne laver deres oplæg færdigt. Læreren samler eleverne og gør klar til gruppernes oplæg. Se punkt 14 i vejledning. Klassen ser den samlede mængde af indsamlet affald på hjemmesiden. Se punkt 15 i vejledning. Som afslutning på forløbet tegner eleverne en ny tegning med overskriften: Affald. Se punkt 16 i vejledning. Se bilag 11. Grupperne holder et lille oplæg. Forberedelse til fjerde lektion Læs vejledningerne til lektionen Side 6 af 28

7 Vejledning til forløbet om Henkastet Affald Vejledning til første lektion Undervisningsforløbet Henkastet affald skal øge bevidstheden blandt folkeskoleelever mht. problemerne med henkastet affald samt give eleverne en generel viden om henkastet affald. Formålet er også, at eleverne skal være aktive og arbejde med konkrete problemstillinger og via forebyggelsesplaner være med til, at eleverne ændrer adfærd i en positiv retning. Forløbet er udarbejdet for og til organisationen Hold Danmark Rent og støttet af Fonden Århus Miljøcenter. I forløbet vil eleverne skulle indtaste data om det indsamlede affald på hjemmesiden Denne hjemmeside drives og er en del af organisationen Hold Danmark Rent. Eleverne skal gennem forløbet selv gøre sig erfaringer med, hvad affald er, og hvilke nedbrydningstider affald har, samt hvor affaldet kommer fra. De bilag, som eleverne skal bruge i forløbet, findes i elevkompendiet og sidst i dette kompendium. VIGTIGT: Når eleverne arbejder med affald og skal indsamle affald, er det lærerens ansvar at sikre, at eleverne ikke kommer i kontakt med farligt affald. (Farligt affald kunne fx være: sprøjter, kanyler, kemikalier og lignende) Side 7 af 28

8 Punkt 1 Som det første skal eleverne lave en tegning med overskriften affald. Tegningen har til hensigt at sætte tanker i gang hos eleverne. Som en evaluering af forløbet skal eleverne lave en tegning igen, når forløbet afsluttes, og derefter kan man sammenligne de to tegninger og se, hvilke forskelle der vil være på de to tegninger. Som indledning og inspiration til emnet skal eleverne spores ind på emnet Hold Danmark Rent. Dette gøres ved at tage en samtale med klassen om affald. Spørgsmål, som kan bruges, kunne være: Hvad er affald? Hvor kommer affaldet fra? Hvorfor lader vi ikke bare affaldet ligge og flyde? Hvad sker der, hvis vi lader affaldet ligge? Bruger vi affald til noget nyttigt? Hvad gør I (eleverne) af jeres affald, når I har noget? Hvad gør samfundet for, at affald ikke ligger og flyder i naturen? Punkt 2 Eleverne er nu sporet ind på emnet, og for at bevare overblikket og motivationen hos eleverne skal de have en præsentation af hele emnet. De tre hovedbudskaber i præsentationen skal være: Første budskab Målene for undervisningsforløbet skal præsenteres i store træk; de skal ikke læses op, men forklares med egne ord. Målene med forløbet er taget fra trinmålene for natur/teknik efter 4. klassetrin: at kende forskellige materialer og stoffers oprindelse, brug, genbrug og bortskaffelse og kende til nedbrydning kunne sortere affald i forskellige fraktioner som organisk affald, glas, papir, metal og kemikalieaffald sammenligne resultater og data af både praktiske og mere teoretiske undersøgelser gennem tegninger, diagrammer, tabeller og digitale billeder formidle - mundtligt og skriftligt - data fra egne undersøgelser og eksperimenter med relevant fagsprog på forskellige måder og med forskellige medier formulere spørgsmål og fremsætte hypoteser på baggrund af iagttagelser, oplevelser og mindre undersøgelser Side 8 af 28

9 Andet budskab Den overordnede opbygning af forløbet: 1) At høre og tale om affald det har I gjort i punkt 1 2) Gennemgang af målene for forløbet så eleverne ved, hvorfor de skal lære om affald 3) Klassen skal samle og registrere affald på et lille område 4) Taste oplysninger ind på en hjemmeside 5) Lave planer for, hvordan klassen vil mindske henkastet affald 6) Fremlægge deres arbejde Tredje budskab Klassen skal også inddeles i grupper, og det er vigtigt, at antallet af grupper i klassen passer med det antal grupper, som læreren opretter på hjemmesiden. Hver gruppe får et nummer, startende med 1. Disse grupper skal gælde for resten af dette forløb, da eleverne skal kende deres gruppenummer, når de skal skrive logbog på hjemmesiden. Der kan maksimalt oprettes 15 grupper pr. klasse. Side 9 af 28

10 Punkt 3 Eleverne skal introduceres for en bestemt metode til at tælle og registrere affald. Metoden går ud på at eleverne får tildelt et område, hvor der bliver kastet en del affald. Området kunne være: Et sted i en skolegård Et sted på en legeplads Et område omkring skolen En del af et fortov Et område af en idrætsplads Osv. Det vigtige i udvælgelsen er, at eleverne vil kunne finde noget henkastet affald på området, og det er sikkert for eleverne at færdes på området. Derudover er det vigtigt, at læreren sikrer sig, at der ikke ligger farligt affald på området (Farligt affald kunne fx være: sprøjter, kanyler, kemikalier og lignende). Området, som eleverne skal samle affald på, skal være 2 meter x 5 meter. Nedenfor her er en oversigt over arbejdsgangen for eleverne Metoden gennemløber 4 trin: 1. Eleverne får et område, som måler 2 meter x 5 meter, og som læreren vælger til eleverne. 2. Eleverne indsamler alt affald i området. 3. Derefter sorterer eleverne affaldet, som er vist på skemaet bilag Eleverne indtaster deres oplysninger på Når eleverne har udfyldt bilag 2, skal eleverne logge sig ind på hjemmesiden: og her skal de indtaste deres resultater. Klassen vil senere kunne se en oversigt over klassens indsamlede affald. Vejledning til indtastning af affald på 1. Log ind (Læreren opretter klassen på hjemmesiden 2. Vælg Registrering af data 3. Vælg Opret nyt målepunkt 4. Under Opret nyt målepunkt udfyldes felterne: a. Måle områdetype b. Unikt områdenavn (Her skal eleverne skrive Gruppe nummer xx) c. Areal (typisk 10) d. Beskrivelse af området 5. Tryk Næste og udfyld felterne: a. Dato b. Udført af (Navne på grupperne) 6. Tryk Næste og udfyld felterne: a. Antal fundne stykker affald b. Kilden til affaldet 7. Tryk Gem registrering VIGTIGT: Læreren skal først sikre sig, at der ikke er noget farligt affald på det område, hvor eleverne skal indsamle affald. (Farligt affald kunne fx være: sprøjter, kanyler, kemikalier og lignende) Husk at udstyre eleverne med enten engangshandsker, pincetter eller tænger, som de kan bruge til at samle affald op med. Side 10 af 28

11 Punkt 4 Som forberedelse til dette punkt har læreren udvalgt et område til hver gruppe på ca. 2 meter x 5 meter. Området kunne være på skolens område, en nærliggende sportsplads, en nærliggende P- plads eller et andet område, som læreren vurderer, at det er ansvarligt at sende sine elever ud til. Læreren tager klassen med ud på de områder, som grupperne skal arbejde med, og hver gruppe får sit eget område. Læreren tjekker samtidigt, at der ikke er noget farligt affald på områderne, inden eleverne samler affaldet op. Herefter samler eleverne alt affald på området op i en pose (tyggegummi som sidder fast i asfalten tælles op og skrives ind på bilag 2). Når dette er gjort, finder eleverne et sted, hvor de kan sidde og sortere affaldet og udfylde første kolonne på bilag 2. Punkt 5 Når eleverne har sorteret og talt deres affald op på bilag 2, samles eleverne i klassen, og hjemmesiden, hvor eleverne skal registrere deres affald, introduceres. Video 1, som gennemgår hjemmesiden, vises for eleverne. Herefter indtaster eleverne selv eller sammen med læreren deres resultater af deres første undersøgelse på deres område. Læreren kan finde og åbne den side, hvor eleverne skal indtaste deres affald Punkt 6 I opsamlingen skal læreren samle op på følgende: Alt det affald, som eleverne har samlet op, hvor kommer det typisk fra? (se bilag 2) Når eleverne bliver bevidste om, hvor affaldet kommer fra, vil de kunne lave en forebyggende indsats i de butikker, som producerer meget affald. Til sidst i timen lægges elevkompendierne til side, så de kan findes frem til næste time. Side 11 af 28

12 Vejledning til anden lektion Punkt 7 I den fælles opstart skal læreren samle op på, hvad eleverne lavede i forrige lektion med hensyn til gruppernes områder og registreringsmetoden. Læreren præsenterer også dagsordenen for denne time: 1. Eleverne undervises i forskellige affaldstyper 2. Eleverne introduceres til den åbne opgave 3. Eleverne begynder at løse den åbne opgave Punkt 8 I dette emne om affald er der tre væsentlige områder, som eleverne skal lære om: 1. Hvor kommer affaldet fra? 2. Nedbrydningstider 3. Kan affald genbruges? Disse tre områder skal være centrale i lærerens gennemgang, og som hjælp kan læreren bruge bilag 2, 3, 4 og 5. Lærens dagsorden i denne gennemgang kan se således ud: 1. Læreren gennemgår først bilag 2 og taler med eleverne. Bilag 2 Som indledning tager eleverne bilag 2 frem, og læreren taler med eleverne om, hvor affaldet kommer fra. Det er vigtigt for eleverne at vide, hvor affaldet kommer fra, når de skal forebygge henkastning af affald. Eksempel: Hvis en del af det affald, som eleverne har fundet på deres område, kommer fra eksempelvis skoleboden, så vil det være oplagt at lave en forebyggende indsats ved skoleboden mod henkastning af affald. Det vigtige for læreren bliver at kæde affaldet sammen med, hvor i jeres by affaldet kommer fra, så eleverne får en mulighed for at lave en forebyggende indsats sådan som de skal i den åbne opgave. Side 12 af 28

13 2. Læreren gennemgår bilag 3, hvor eleverne undervises i Nedbrydningstider og Kan affaldet genbruges? Bilag 3 Det næste, som eleverne skal lære om, er nedbrydningstider for affald. Denne viden er central, for lader vi affaldet ligge og flyde, vil der gå lang tid, inden affaldet forsvinder igen. Til dette skal læreren bruge bilag 3. På bilag 3 kan læreren forklare, at nedbrydningstiderne hænger sammen med, hvad affaldet er lavet af. Eksempelvis er glas lavet af smeltet sten, og derfor er glas meget svært at nedbryde, da naturen har svært ved at nedbryde sten. Det andet budskab, som læreren skal uddrage af bilag 3, er, at vi kan genbruge meget af det affald, som vi mennesker producerer. Som udgangspunkt skal affald i skraldespanden. Det affald, som blandes sammen i en skraldespand både derhjemme og på gaden, bliver brændt til el og varme. Hvis vi vil genbruge affaldet, skal det sorteres og afleveres i separate beholdere/containere, f.eks. på kommunens genbrugsplads. Jo renere fraktioner jo bedre kan det genbruges. Som borgere har vi en pligt til at sortere til genbrug efter kommunens anvisning. Mademballage, som er blandet af flere materialer, sorteres normalt ikke til genbrug. Det gælder også slikpapir, cigaretpapir m.m. Elevernes viden om, hvad affaldet er lavet af, skal kædes sammen med nedbrydningstiderne, f.eks. glas, som har en lang nedbrydningstid, da det er lavet af sten, hvorimod organisk materiale er hurtigt at nedbryde, fordi der er en masse svampe og dyr, som kan nedbryde dette affald. 3. Som det sidste laver eleverne bilag 4 og 5, hvor eleverne skal bruge den viden, som de er blevet undervist i. Bilag 4 og 5 På bilag 5 klippes tegningerne ud, og derefter limes de fast på bilag 4 i de rigtige felter. For at tydeliggøre over for eleverne er tidslinjen skitseret som gamle mænd en gammel mand er lig med en menneskealder. Side 13 af 28

14 Punkt 9 Eleverne har nu en baggrundsviden for at kunne løse den åbne opgave. Så i det næste skal den åbne opgave instrueres, se bilag 6. Hovedformålet med den åbne opgave er, at eleverne skal være kreative og bruge den viden, de har om affald, til at lave en forebyggende indsats mod henkastet affald på deres område. Motivationen hos eleverne ligger i, at der skal ligge så lidt affald som muligt, efter at de har sat deres forebyggende indsats ind. Til den åbne opgave hører bilag 7, 8 og 9, som læreren gennemgår sammen med eleverne. Bilagene er med til at måle effekten af elevernes indsats på deres område. På bilag 7 skal eleverne lave følgende udregning: Antal affald divideret med det antal dage, der er gået siden 1. opsamling. På bilag 8 skal eleverne lave følgende udregning: Antal affald divideret med det antal dage, der er gået siden 2. opsamling. På bilag 9 skal eleverne lave følgende udregning: Resultat fra bilag 7 minus resultatet fra bilag 8. Resultatet på bilag 9 fortæller, hvor godt gruppernes indsats har virket jo større tallet på bilag 9 er, desto bedre har gruppernes indsats været. For at få den bedst mulige tidsramme mellem anden og tredje opsamling af affald på områderne, skal der gå mindst en uge. Tidsplan Tæl dagene mellem de to indsamlinger Tæl dagene mellem de to indsamlinger 1. Indsamling i første lektion 2. Indsamling lige før gruppernes indsats sættes i gang 3. Indsamling efter gruppernes indsats (Grupperne må først lave 2. opsamling, lige før de sætter deres forebyggende indsats i gang) Punkt 10 Læreren skal godkende skitser og ideér, inden eleverne sætter deres forebyggende indsats i gang. Dette skal læreren gøre for at sikre sig kvaliteten af elevernes indsats. Har eleverne svært ved at komme i gang, kan læreren opfordre til at: Lave en sjov skraldespand og stille den op Sætte et lille skilt op Undersøge hvor skraldet kommer fra og lave en forebyggelse dér Lave en generel kampagne mod henkastning af affald på skolen. Side 14 af 28

15 Punkt 11 Sideløbende med at eleverne arbejder med den åbne opgave, skal de ind på hjemmesiden hvor de skal skrive på tre forskellige sider: 1. En online logbog 2. En side, hvor nøglebegreber beskrives 3. Lave en præsentationsside For at eleverne kan komme ind på hjemmesiden, kræves det, at læreren logger ind med sit UNIlogin. På hjemmesiden kan læreren hente og printe elevernes login, og derefter hænges det op i klassen, så alle elever kan se klassens login. Hver gruppe skal skrive i deres egen logbog, begrebsside og præsentationsside. På hjemmesiden vil eleverne kunne finde en video, som fortæller og viser, hvordan de bruger hjemmesiden. Det er vigtigt, at eleverne er instrueret grundigt i de tre sider, som de skal skrive på. I det næste kan læreren læse om de tre sider, og eleverne kan bruge bilag Logbogen I logbogen skal eleverne skrive om deres arbejde med indsamling af det henkastede affald på deres område 2. Begrebssiden På hjemmesiden skal eleverne også beskrive nogle nøglebegreber, som findes på bilag 10. Når eleverne beskriver begreberne, skal de prøve at forklare begreberne så godt som muligt med deres egne ord. Begreberne, som skal beskrives, er: 1. Hvor kommer affaldet fra? 2. Hvad betyder nedbrydningstider? 3. Kan affald genbruges? 3. Præsentationssiden På denne side skal eleverne præsentere deres arbejde for andre. Eleverne har mulighed for at lægge seks billeder ind, hvoraf et af dem skal være af deres løsning på den åbne opgave, samt skrive om deres arbejde. Der er en vejledning til eleverne til dette arbejde på bilag 10. Billeder og tekst, som eleverne lægger ind på præsentationssiden, vil blive offentliggjort for andre klasser og skoler, når læreren godkender gruppernes arbejde og udskriver diplomet til klassen. For at undgå at f.eks. personfølsomme oplysninger skulle blive offentliggjort, er det meget vigtigt, at læreren læser gruppernes resultatsider igennem, inden siderne offentliggøres. I tredje og fjerde lektion vil det være en god idé, at eleverne har adgang til online-computere, så de kan skrive i deres logbøger, hvis de ikke lige løser den åbne opgave. På hjemmesiden kan læreren hente en lille film, som viser hjemmesidens funktioner, og hvordan eleverne skriver i logbogen. Denne film kan med fordel vises for eleverne. Filmen kan hentes samme sted på hjemmesiden, som læreren hentede dette undervisningsforløb. Side 15 af 28

16 Vejledning til tredje lektion Hvis eleverne har brug for mere tid til at bygge/løse den åbne opgave, kan denne lektion gentages, indtil eleverne er klar til fjerde lektion. Punkt 12 Som indledning til lektionen samler læreren op på, hvor langt eleverne er i forløbet, og understreger, at eleverne skal huske at lave anden opsamling af affald, inden elevernes forebyggelse sættes i gang. Herefter er grupperne klar til at løse den åbne opgave på bilag 6. Side 16 af 28

17 Vejledning til fjerde lektion Punkt 13 Eleverne gøres opmærksom på lektionens dagsorden: 1. Eleverne arbejder videre på den åbne opgave 2. Eleverne fremlægger for hinanden Punkt 14 Grupperne skal holde et kort oplæg til klassen om deres arbejde med den åbne opgave. Eleverne må gerne inddrage det, de har skrevet på hjemmesiden. Punkt 15 Når alle grupperne har holdt deres oplæg, logger læreren ind på og viser fordelingen af det affald, som eleverne har indsamlet. Punkt 16 Som afslutning og evaluering tegner eleverne en ny tegning med overskriften Affald. Når eleverne har tegnet, uddeler læreren deres første tegning, og klassen tager en samtale om: Hvad er klassen blevet klogere på? Hvad har gjort størst indtryk på klassens elever? Hvilke tanker har det sat i gang hos eleverne om affald? Hvad tænker eleverne, næste gang de ser noget affald, der er smidt i naturen? Har den nye viden om affald bevirket, at eleverne vil handle anderledes, næste gang de står med noget affald i hånden? Side 17 af 28

18 Bilag 1 Lav en tegning med overskriften Affald Side 18 af 28

19 Bilag 2 Første opsamling, udfyld skemaet Affaldstype Tæl affaldet Hvor kommer affaldet fra? (f.eks.: supermarkeder, skolen, kiosker, osv.) Metal Fast Food emballage Papir og cigaretpakker Glas og flasker Plast (poser, flasker og andet) Organisk affald, madrester Cigaretskod Tyggegummi Bon er Diverse Jeres opsamling indtastes på: Side 19 af 28

20 Bilag 3 Viden om affald Affaldstype Hvordan fremstilles affaldet? Kan det genbruges, hvis det afleveres i en genbrugsbeholder eller på en genbrugsplads? Nedbrydningstid i naturen (cirka) Metal Fast Food emballage Papir og cigaretpakker Metal kommer fra miner i jorden. Pap og papir laves af træer. Plast- emballage laves af olie. Papir laves af træer, Ja Ja, rent pap og papir (blandet papir og plast skal i skraldespanden og bliver brændt af til el og varme) Ja, rent pap og papir (blandet papir og plast skal i skraldespanden og bliver brændt af til el og varme) 100 år 1 år pap 1000 år plast 1 år Glas og flasker Glas laves af kvartssand Ja 4000 år Plast (poser, flasker, osv.) Organisk affald Plast og plastik laves af olie Organisk affald har engang været levende (dyr, planter, brød, osv.) Ja Ja genbruges som kompost 1000 år 1 måned Cigaretskod Træ, som er behandlet på en bestemt måde Nej 3 år Tyggegummi Lavet harpiks og en gummimasse Nej 5 år Bon er Papir laves af træer Ja 1 år Side 20 af 28

21 Bilag 4 Tidslinje En gammel mand med en paraply er lig med en menneskealder 0 år 80 år Indsæt billeder fra bilag 5 herunder. Billederne sættes ind på den linje, hvor affaldet vil være nedbrudt. 0 til 80 år 1 menneskealder 80 til 160 år 2 menneskealdre 160 til 1040 år 13 menneskealdre 1040 til 4000 år 50 menneskealdre Side 21 af 28

22 Bilag 5 klip ud og lim fast på bilag 4 Klip efter de stiplede linjer Metal Fast Food Papir og cigaretpakker Glas og flasker Plast (poser, flasker, osv.) Organisk affald Cigaretskod Tyggegummi Bon er Side 22 af 28

23 Bilag 6 Den åbne opgave Beskrivelse: I skal gøre en indsats på jeres område, så der ikke bliver smidt affald på jeres område. (Lav en aftale med jeres pedel om, at han ikke skal indsamle affald på jeres område, mens I arbejder med denne opgave). Arbejdsplan for jeres arbejde: 1. I skal se på bilag 2 og finde ud af, hvor affaldet kommer fra. 2. I skal lave en plan for, hvad I vil gøre, så der ikke bliver smidt så meget affald på jeres område. I kan lave følgende planer: a. Hvad kan I gøre ude på jeres område? b. Hvad kan I gøre de steder, hvor affaldet kommer fra? 3. Lige inden I sætter jeres plan i gang, skal I indsamle affald på jeres område igen. Til det skal I bruge bilag Den plan, som I lavede i punkt 2 (ovenover), skal I nu gå i gang med at lave. 5. I skal efter flere dage ud til jeres område og indsamle affald igen. Til dette skal I bruge bilag I skal nu udfylde bilag I skal forberede en lille fremlæggelse for resten af klassen, hvor I viser og fortæller om, hvad I har lavet af forebyggende indsats på jeres område. Som en del af jeres fremlæggelse skal I vise resultaterne på bilag 9. I skal i hele forløbet huske, at det affald I indsamler, skal I indtaste på Krav: I må ikke hegne jeres område ind, så folk ikke kan komme derind. Fremlæggelse I skal forberede en lille fremlæggelse. I denne fremlæggelse skal I komme ind på følgende: 1. I skal vise de billeder, I har lagt ind på siden. 2. I skal fortælle klassen om det, I har skrevet på hjemmesiden. 3. Vise resultaterne på bilag 9. Side 23 af 28

24 Bilag 7 Anden opsamling, udfyld skemaet Affaldstype (Brug evt. lommeregner) Antal affald Tæl affaldet Antal dage siden første indsamling Resultat Metal Fast Food- emballage Papir og cigaretpakker Glas og flasker Plast (poser, flasker og Organisk affald, madrester Cigaretskod Tyggegummi Bon er Diverse Side 24 af 28

25 Bilag 8 Tredje opsamling, udfyld skemaet Affaldstype (Brug evt. lommeregner) Antal affald Tæl affaldet Antal dage siden anden opsamling Resultat Metal Fast Food- emballage Papir og cigaretpakker Glas og flasker Plast (poser, flasker og Organisk affald, madrester Cigaretskod Tyggegummi Bon er Diverse Side 25 af 28

26 Bilag 9 Udregning, udfyld skemaet (brug evt. lommeregner) Affaldstype Resultat bilag 7 Resultat bilag 8 Resultat bilag 7 Resultat bilag 8 Metal Fast Food- emballage Papir og cigaretpakker Glas og flasker Plast (poser, flasker og andet) Organisk affald, madrester Cigaretskod Tyggegummi Bon er Diverse Side 26 af 28

27 Bilag 10 Hjemmesiden I skal skrive på hjemmesiden her skal I skrive på tre forskellige sider: 1. Logbogen 2. Begrebssiden 3. Præsentationssiden I må også gerne sætte billeder ind i logbogen. 1. Side Logbogen I skal skrive om jeres arbejde brug punkterne som hjælp. Forklar din tegning på bilag 1? Beskriv det område I skal arbejde med? Beskriv hvilke tanker I har gjort jer for at der ikke bliver smidt affald på jeres område igen Beskriv og forklar jeres løsning på den åbne opgave 2. Side Begrebssiden I skal svare på spørgsmålene under begreber på hjemmesiden 1. Hvor kommer affaldet fra? 2. Hvad betyder nedbrydningstider? 3. Kan affald genbruges? 3. Side Præsentationssiden Præsentationssiden er en side, som bliver offentliggjort for andre med adgang til hjemmesiden. Det er kun præsentationssiden, der bliver offentliggjort - ikke jeres logbog eller begrebsliste. I skal derfor præsentere jeres arbejde på hjemmesiden, så andre kan se, hvad I har lavet. Tag 6 billeder med kamera, hvoraf mindst et af dem skal være af jeres løsning på den åbne opgave. Beskriv billederne med tekst og indsæt dem på præsentationssiden. I kan også præsentere jeres arbejde ved at lave en beskrivelse af jeres løsning. HUSK: Det, I laver, bliver offentliggjort på hjemmesiden, så andre klasser kan se, hvad I har lavet så lav det godt! Side 27 af 28

28 Bilag 11 Lav en ny tegning med overskriften Affald Side 28 af 28

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse Henkastet affald Undervisningsforløb Natur/Teknik 3. 6. klasse Side 1 af 30 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvad affald

Læs mere

Henkastet affald. Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser

Henkastet affald. Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser Henkastet affald Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser I dette emne skal du blandt andet: Lære om affald

Læs mere

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 25 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om el/strøm Se punkt 1 i vejledning

Læs mere

Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet

Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Sæbebobler Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 22 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om sæbebobler Se punkt 1 i

Læs mere

Sorteringsmaskinen Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Sorteringsmaskinen Undervisningsforløb til Natur/Teknik Sorteringsmaskinen Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 26 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om materialers egenskaber

Læs mere

Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 23 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning viser læreren en kugle, der triller ned af en

Læs mere

Magneter Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Magneter Undervisningsforløb til Natur/Teknik Magneter Undervisningsforløb til atur/teknik ide 1 af 25 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet tudierummet om indledning taler læreren og eleverne sammen om, hvor der bruges magneter

Læs mere

Dit lokalområde Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Dit lokalområde Undervisningsforløb til Natur/Teknik Dit lokalområde Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 29 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om deres lokalområde Se

Læs mere

Side 1 af 7 Dette undervisningsforløb er hentet fra Naturfagsdiplom.dk - Skolevisioner

Side 1 af 7 Dette undervisningsforløb er hentet fra Naturfagsdiplom.dk - Skolevisioner Indledning... 2 Model for undervisningsforløbet... 2 Begrundelse for valg af model:... 2 De tre læringsrum... 2 Undervisningsrummet... 2 Træningsrummet... 3 Studierummet... 3 Undervisningsforløbets forskellige

Læs mere

Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 28 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvorfor dyr ser forskellige

Læs mere

Side 1 af 7 Materialet er udviklet i et samarbejde mellem Skolevisioner og Dansk Naturvidenskabsfestival.

Side 1 af 7 Materialet er udviklet i et samarbejde mellem Skolevisioner og Dansk Naturvidenskabsfestival. Indledning...2 Model for undervisningsforløbet...2 Begrundelse for valg af model:...2 De tre læringsrum...3 Undervisningsrummet...3 Træningsrummet...3 Studierummet...3 Undervisningsforløbenes forskellige

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

Affald på havnen. Om undervisningsforløbet Affald på havnen. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse

Affald på havnen. Om undervisningsforløbet Affald på havnen. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse Lærervejledning Tidsforbrug (samlet for de fire aktiviteter) 1-2 timer Klassetrin 4.-9. klasse Om undervisningsforløbet Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i, at eleverne er affaldskonsulenter, hvor

Læs mere

Datarapport - Skraldetragten

Datarapport - Skraldetragten Datarapport - Skraldetragten I løbet af skraldetragtens testperiode er der blevet foretaget fire målinger/registreringer af det affald, der har ligget henkastet på tilkørselsramperne ved henholdsvis rasteplads

Læs mere

Hvidovre Science Genbrugsstationen

Hvidovre Science Genbrugsstationen Hvidovre Science Genbrugsstationen Ideer/forslag til at arbejde med affald og miljø med inddragelse af Hvidovre Grenbrugsplads. 4.klasse Fælles mål II - Trinmål efter 4.klasse Den nære omverden - Sortere

Læs mere

Affald på havnen OM UNDERVISNINGSFORLØBET AFFALD PÅ HAVNEN. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse

Affald på havnen OM UNDERVISNINGSFORLØBET AFFALD PÅ HAVNEN. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse Lærervejledning Tidsforbrug (samlet for de fire aktiviteter) 1-2 timer Klassetrin 4.-9. klasse OM UNDERVISNINGSFORLØBET AFFALD PÅ HAVNEN Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i, at eleverne er affaldskonsulenter,

Læs mere

Undervisningsforløb i Materialekendskab

Undervisningsforløb i Materialekendskab Forberedelse inden forløbet: Undervisningsforløb i Materialekendskab - Aftal rundvisning med pedellen. - Aftal besøg på (nær)genbrugsstation. (alternativt kan I besøge en baggård i nærheden med tydelige

Læs mere

Undervisningsplan for natur/teknik

Undervisningsplan for natur/teknik Undervisningsplan for natur/teknik Formål for faget Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om

Læs mere

Lærervejledning. Genbrugskørekortet for 4. klasserne i Varde Kommune

Lærervejledning. Genbrugskørekortet for 4. klasserne i Varde Kommune Lærervejledning Genbrugskørekortet for 4. klasserne i Varde Kommune Foråret 2017 Genbrugskørekortet Denne lærervejledning er tiltænkt som en støtte til dig, der har ansvaret for 4. klassernes deltagelse

Læs mere

Kuglen triller. Hej med dig!

Kuglen triller. Hej med dig! Kuglen triller Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette

Læs mere

Dit lokalområde. Hej med dig!

Dit lokalområde. Hej med dig! Dit lokalområde Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk jeg elsker teknik og natur. Jeg skal lære dig en masse om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

Broer. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses!

Broer. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses! Broer Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse.

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse. Natur/Teknik Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne omverden. 3. Menneskets samspil med naturen. 4. Arbejdsmåder og tankegange. Den nære omverden: Kende forskellige

Læs mere

Jeg er en bæver der ved en masse om natur/teknik og skal lære dig om edderkopper, og når klassen er færdige får hele klassen et flot diplom!

Jeg er en bæver der ved en masse om natur/teknik og skal lære dig om edderkopper, og når klassen er færdige får hele klassen et flot diplom! Edderkopper Hej med dig! Jeg er en bæver der ved en masse om natur/teknik og skal lære dig om edderkopper, og når klassen er færdige får hele klassen et flot diplom! I dette emne skal du blandt andet prøve:

Læs mere

Aktiviteter 0.-2. klasse

Aktiviteter 0.-2. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir, forbrænding

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

MADSPILD OG EMBALLAGE

MADSPILD OG EMBALLAGE FORLØB NR. 6 Hvad er din madpakke pakket ind i? Det er ikke helt lige meget, hvad du eller dine forældre pakker din madpakke ind i. Det betyder nemlig noget for madens holdbarhed, og der er brugt ressourcer

Læs mere

AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! AKTIVITET 1 FORLØB NR. 1. Hvad er affald, og hvad er ressourcer?

AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! AKTIVITET 1 FORLØB NR. 1. Hvad er affald, og hvad er ressourcer? AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! FORLØB NR. 1 Har du nogensinde tænkt over, at dit affald har værdi? Vores affald indeholder det, man kalder ressourcer. Det betyder, at vores affald

Læs mere

Klassetrinmål: 1. klasse:

Klassetrinmål: 1. klasse: Klassetrinmål: 1. klasse: Skoven beskrive udvalgte dyr dyr og planter fra og planter fra nærområdet, kende deres navne og kunne naturområder henføre dem til grupper planters og dyrs livscyklus gennem året

Læs mere

Broer Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Broer Undervisningsforløb til Natur/Teknik Broer Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 27 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om broer Se punkt 1 i vejledning

Læs mere

Affaldsambassadørerne - Ta medansvar for byens renhold og ressourcer

Affaldsambassadørerne - Ta medansvar for byens renhold og ressourcer Affaldsambassadørerne - Ta medansvar for byens renhold og ressourcer Lærervejledning for 3.-6. klasses forløb Affaldsambassadørerne Ta medansvar for byens renhold og ressourcer Gennem Skolen ta r Skraldets

Læs mere

Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2012

Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2012 Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2012 December 2012 »Kortlægningen skaber fokus på henkastet affald. Den giver viden om, hvor der smides affald, og hvad der smides mest af. Det er vigtigt, at

Læs mere

AKTIVITETER. 3.-4. klasse

AKTIVITETER. 3.-4. klasse 1 Hvor mange reklamer og aviser modtager en familie? I denne aktivitet skal du undersøge, hvor mange reklamer og aviser din familie modtager i løbet af en uge. Du skal finde ud af, hvor mange kilo papir,

Læs mere

Særtryk Elevhæfte ALINEA. Anders Artmann Per Buskov Jørgen Løye Christiansen Peter Jepsen Lisbeth Vive. alinea.dk Telefon 3369 4666

Særtryk Elevhæfte ALINEA. Anders Artmann Per Buskov Jørgen Løye Christiansen Peter Jepsen Lisbeth Vive. alinea.dk Telefon 3369 4666 Særtryk Elevhæfte Anders Artmann Per Buskov Jørgen Løye Christiansen Peter Jepsen Lisbeth Vive ALINEA alinea.dk Telefon 3369 4666 Alle de ting, du kan købe i butikkerne, har en historie eller en rygsæk.

Læs mere

Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17

Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17 Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17 Overordnede mål for faget http://www.emu.dk/omraade/gsk-lærer/ffm/naturteknologi Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

Minirapport Skraldetragten. Rapporten er udelukkende baseret på de affaldstyper, der blev registreret ved både nulpunkts- og slutmålingen.

Minirapport Skraldetragten. Rapporten er udelukkende baseret på de affaldstyper, der blev registreret ved både nulpunkts- og slutmålingen. Minirapport Skraldetragten Rapporten er udelukkende baseret på de affaldstyper, der blev registreret ved både nulpunkts- og slutmålingen. I løbet af skraldetragtens testperiode er der blevet foretaget

Læs mere

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Mennesket er en del af, og er afhængig af naturen. Det sker at nogle glemmer dette, da en stor del af mange moderne menneskers

Læs mere

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV?

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV? ? Eleverne skal undersøge, hvilke alternative muligheder der er til at smide sit brugte legetøj ud i skraldespanden. De skal lære om, hvad det betyder for miljø og ressourceforbruget, hvis man i stedet

Læs mere

Et sprogudviklende forløb om affald og genbrug i Natur/Teknologi i 3. klasse. Ole Goldbech og Stine Kragholm Knudsen

Et sprogudviklende forløb om affald og genbrug i Natur/Teknologi i 3. klasse. Ole Goldbech og Stine Kragholm Knudsen Et sprogudviklende forløb om affald og genbrug i Natur/Teknologi i 3. klasse Ole Goldbech og@ucc.dk og Stine Kragholm Knudsen skk@ucc.dk Disposition - Præsentation hvem er vi og hvad er vores fokus i dag?

Læs mere

Skraldebanden - Smider du affald i din by?

Skraldebanden - Smider du affald i din by? Skraldebanden - Smider du affald i din by? Lærervejledning for 0.-2. klasses forløb Skraldebanden Smider du affald i din by? Skolen ta r Skraldets forløb til 0.-2. klasse giver de yngste elever en begyndende

Læs mere

El kredsløb. Hej med dig!

El kredsløb. Hej med dig! El kredsløb Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

Lærevejledning til Papirrødderne, 3.-4. klasse

Lærevejledning til Papirrødderne, 3.-4. klasse Lærevejledning til Papirrødderne, 3.-4. klasse Alt for meget papir i dag havner i skraldespanden. Sammen med det almindelige skrald ender det på forbrændingen, hvor det bogstavelig talt går op i røg og

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET

LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET PÅ SPORET AF KUNSTEN OVERORDNET INTRODUKTION På sporet af Kunsten er et digitalt oplevelses- og undervisningskoncept, hvor eleverne

Læs mere

Skibet skal sejle. Hej med dig!

Skibet skal sejle. Hej med dig! Skibet skal sejle Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET INDHOLD S. 3 BESKRIVELSE AF AKTIVITEN S. 4 UNDERVISNINGSMATERIALE S. 5 PROGRAM FOR WORKSHOPPEN S. 6 SÅDAN

Læs mere

Det grønne. fingeraftryk. House of Science. House of Science. Kontakt House of Science

Det grønne. fingeraftryk. House of Science. House of Science. Kontakt House of Science Kontakt Det grønne Projektleder for Rasmus Andreassen Mobil. +45 2671 5963 Tlf. +45 7488 9529 Raan@danfossuniverse.com fingeraftryk Projektkoordinator for børnehaver og folkeskoler Maria Wandahl Mobil

Læs mere

Vægten. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses!

Vægten. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses! Vægten Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

Hvad gør vi ved affaldet? Lavet af Julie, Maria og Alberte 8.b

Hvad gør vi ved affaldet? Lavet af Julie, Maria og Alberte 8.b Hvad gør vi ved affaldet? Lavet af Julie, Maria og Alberte 8.b Hvad gør vi ved affaldet? Hvert år stiger mængden af affaldet vi bruger. Både i Danmark og i resten af verden. Det skyldes primært vores overforbrug

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Udeskole og fælles mål. rasmus.frederiksen@stukuvm.dk

Udeskole og fælles mål. rasmus.frederiksen@stukuvm.dk Udeskole og fælles mål Udeskole og fælles mål Mål for dagen At I har færdigheder i at omsætte Fælles Mål til læringsmål med udgangspunkt i udeskole At I har viden om EMU.dk temaside om udeskole Rasmus

Læs mere

Hvor meget el bruger din familie?

Hvor meget el bruger din familie? Opgave E.1 Hvor meget el bruger din familie? Ud fra resultatet i opgave H.1 skal eleverne regne deres forventede årsforbrug ud. Forbruget på forskellige dage kan svinge en del, så tallet giver kun en idé

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

1. klasse. Vores klasse

1. klasse. Vores klasse 1. klasse Vores klasse Vores klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Psykisk arbejdsmiljø Psykisk og fysisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljø og læringsstile Besøg i klassen Opgaver i hjemmet og

Læs mere

Velkommen til Tom Dåses Returskole

Velkommen til Tom Dåses Returskole Velkommen til Tom Dåses Returskole Hej, jeg hedder Glas-Mads. Velkommen til vores opgavebog. Mit navn er Petra Plast. Vi skal både regne og tegne og gætte. Jeg hedder Tom Dåse. Har du lyst til at blive

Læs mere

Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2013

Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2013 Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2013 December 2013 »Vi havde nogle hyggelige timer og en god dialog med mange borgere. Rigtig mange tilkendegav, at det var et godt initiativ, og at der er for

Læs mere

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Billedkunst MVM)

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Billedkunst MVM) Årsplan for 5.B.T billedkunst 2016/2017- Malene von der Maase Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere,

Læs mere

Affaldsudfordringen Innovative løsninger til fremtidens by

Affaldsudfordringen Innovative løsninger til fremtidens by Affaldsudfordringen Innovative løsninger til fremtidens by Lærervejledning til 7.-10. klasse Affaldsudfordringen Innovative løsninger til fremtidens by Gennem Skolen ta r Skraldets forløb Affaldsudfordringen

Læs mere

Stoledesign et undervisningsforløb i håndværk og design 5. klassetrin

Stoledesign et undervisningsforløb i håndværk og design 5. klassetrin Stoledesign et undervisningsforløb i håndværk og design 5. klassetrin Det følgende er en skematisk fremstilling af et undervisningsforløb afviklet på Absalons Skole i efteråret 2014. Forløbet blev til

Læs mere

Magneter. Hej med dig!

Magneter. Hej med dig! Magneter Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. år klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

Fabulous Fiction gennemførelsen

Fabulous Fiction gennemførelsen Fabulous Fiction gennemførelsen Lektionsplan Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse af disse måske skal nogle af dem yderligere

Læs mere

Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2015/2016

Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2015/2016 Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2015/2016 Fagformål for Natur/teknik: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Forbered jer på at blive eksperter i affald! Din Jr.FLL- udfordring i denne sæson er at:

Forbered jer på at blive eksperter i affald! Din Jr.FLL- udfordring i denne sæson er at: I 2015 skal Junior FIRST LEGO League holdene lære at indsamling af affald blot er begyndelsen på affaldets spændende rejse. Holdene skal se nærmere på reducering, genbrug og recirkulering, og hvilken betydning

Læs mere

Dyrs tilpasning. Hej med dig!

Dyrs tilpasning. Hej med dig! Dyrs tilpasning Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk jeg elsker teknik og natur. Jeg skal lære dig en masse om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning FORLØB NR. 7 De fleste af jer har nok prøvet at betale og få udbetalt pant for dåser og flasker til sodavand. Men har du tænkt nærmere over, hvad der ligger bag, og om det er muligt at bruge en pantordning

Læs mere

TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen

TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen Kære indsamlingskoordinator Tusind tak, fordi du vil være en del af Gigtforeningen og Scleroseforeningens husstandsindsamling i Region Midtjylland

Læs mere

SÅDAN DELTAGER DU IDÉKONKURRENCEN UNGDOMSUDDANNELSERNE

SÅDAN DELTAGER DU IDÉKONKURRENCEN UNGDOMSUDDANNELSERNE SÅDAN DELTAGER DU IDÉKONKURRENCEN UNGDOMSUDDANNELSERNE Hvordan foregår Idékonkurrencen?... 1 Hvordan bedømmes Idékonkurrencen?... 3 Regler for deltagelse i Idékonkurrencen... 4 Kontakt... 5 Tilmeldingsguide:

Læs mere

Lærervejledning. 3.-4. klasse

Lærervejledning. 3.-4. klasse 1 Alt for meget papir i dag havner i skraldespanden. Sammen med det almindelige skrald ender det på forbrændingen, hvor det bogstavelig talt går op i røg og damp. Formålet med Papirrødderne er derfor at

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10

Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10 Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-36 Geometri 1 Indlæring af geometriske navne Figurer har bestemte egenskaber Lære at måle vinkler med vinkelmåler

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Sorteringsmaskinen. Hej med dig!

Sorteringsmaskinen. Hej med dig! Sorteringsmaskinen Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom!

Læs mere

Naturhistorie, botanik 1920erne-30erne

Naturhistorie, botanik 1920erne-30erne Naturhistorie, botanik 1920erne-30erne Introduktion Anskuelsesundervisning var en udbredt pædagogisk metode fra slutningen af 1800-tallet til langt op i 1900-tallet. Metoden gik ud på at få eleven til

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING SIDE 1

LÆRERVEJLEDNING SIDE 1 INDLEDNING Da Timon og Pumba opdager, at deres yndlingsferiested er blevet skadet af forurening, lærer de, hvordan de kan være Safety Smart i forbindelse med miljøet. Elever i børnehaveklasse til og med

Læs mere

STYRKET TVÆRFAGLIGHED OG BRUG AF VIDEOAFLEVERINGER I DEN NATURVIDENSKABELIGE FAGGRUPPE

STYRKET TVÆRFAGLIGHED OG BRUG AF VIDEOAFLEVERINGER I DEN NATURVIDENSKABELIGE FAGGRUPPE STYRKET TVÆRFAGLIGHED OG BRUG AF VIDEOAFLEVERINGER I DEN NATURVIDENSKABELIGE FAGGRUPPE PROJEKTANSVARLIG LENE MADSEN DELTAGENDE LÆRERE MICHAEL WARRER GUNVOR LUNDBEK EGHOLM ANNE METTE BROGAARD HVAS JESPER

Læs mere

SÅDAN DELTAGER DU IDÉKONKURRENCEN VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

SÅDAN DELTAGER DU IDÉKONKURRENCEN VIDEREGÅENDE UDDANNELSER SÅDAN DELTAGER DU IDÉKONKURRENCEN VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Hvordan foregår Idékonkurrencen?... 1 Hvordan bedømmes Idékonkurrencen?... 3 Regler for deltagelse i Idékonkurrencen... 4 Kontakt... 5 Tilmeldingsguide:

Læs mere

9. klasse. Det gode liv arbejdsmarkedet

9. klasse. Det gode liv arbejdsmarkedet 9. klasse Det gode liv arbejdsmarkedet Det gode liv arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Dagens tema Introduktion og arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet og film Messedag Uddannelsesplan Ude af arbejdsmarkedet

Læs mere

Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2016/2017

Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2016/2017 Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2016/2017 Fagformål for Natur/teknik: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-35 Kendskab og skriftligt arbejde At finde elevernes individuelle niveau samt tilegne mig kendskab til deres

Læs mere

PRODUKTERS SKJULTE RESSOURCEFORBRUG AKTIVITET 1 FORLØB NR. 2. Hvad indeholder en økologisk rygsæk?

PRODUKTERS SKJULTE RESSOURCEFORBRUG AKTIVITET 1 FORLØB NR. 2. Hvad indeholder en økologisk rygsæk? PRODUKTERS SKJULTE RESSOURCEFORBRUG FORLØB NR. 2 Når folk køber en mobiltelefon eller en tomat, er det kun selve produktet, de bærer med hjem. En mobiltelefon vejer ca. 150 gram, og en tomat vejer cirka

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 2. Kort beskrivelse af projektet Herning Kommune har et ønske om at det skal

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

KORTLÆGNING AF HENKASTET AFFALD I DANMARK 2014

KORTLÆGNING AF HENKASTET AFFALD I DANMARK 2014 KORTLÆGNING AF HENKASTET AFFALD I DANMARK 24 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 SÅDAN KORTLAGDE KOMMUNERNE I 24 4 KOMMUNERNES RESULTATER I 24 5 HVAD LIGGER HVOR? 6 HVAD FORTÆLLER RESULTATERNE OS? 7 FREMTIDENS

Læs mere

Modellering med Lego education kran (9686)

Modellering med Lego education kran (9686) Modellering med Lego education kran (9686) - Et undervisningsforløb i Lego education med udgangspunkt i matematiske emner og kompetencer Af: Ralf Jøker Dohn Henrik Dagsberg Kranen - et modelleringsprojekt

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Mål: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og

Læs mere