Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden"

Transkript

1 Dato: 19. jan Forside Dagsorden Tirsdag den 19. januar 2016 kl Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritslev (S) pr. telefon Vittus M. Mikaelsen (S) pr. telefon

2 Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser A fra formanden B fra forvaltningen Orienteringer A Affaldssortering, Rådhuset Forespørgsler Beslutninger Sager til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen A Salg af B-754A beliggende i Arsuk B Salg af B-754B beliggende i Arsuk C Salg af B-762 beliggende i Arsuk D Salg af B-893 beliggende i Arsuk E Salg af B-894 beliggende i Arsuk F Salg af B-895 beliggende i Arsuk G Salg af B-117A beliggende i Paamiut H Salg af B-215 beliggende i Ittoqqortoormiit I Salg af B-264 beliggende i Ittoqqortoormiit J Salg af B-478, Innannguaq 12 A og B beliggende i Nuuk K Kommunens Kran ved Kutterkaj L Indkaldelse af anlægsønsker til Selvstyrets forslag til finanslov Lukkede punkter A Salg af B-3038 Brættet i Nuussuaq B Salg af B-117B, Paamiut C Salg af B-916, Paamiut D Hytter i Kangerluarsunnguit - Status... 34

3 Side 3 8. Eventuelt Godkendelse af referat... 35

4 Side 4 1. Godkendelse af dagsorden

5 Side 5 2. Meddelelser 02A fra formanden 02B fra forvaltningen

6 Side 6 3. Orienteringer 03A Affaldssortering, Rådhuset Til orientering J.nr.: Forvaltning for Anlæg og Miljø direktør Miké Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Kommunalbestyrelsen besluttede i oktober 2015, om at styrke affaldssorteringen i kommunen. Som en del af projektet har forvaltningen udarbejdet et pilotprojekt, for at indføre en sortering af affaldet i rådhuset i Nuuk. Planen kan dog bruges i andre byer og bygder, ved etablering af rammer for bearbejdning af sorteret affald. På nuværende er der ingen sortering af affaldet på alle kommunens institutioner. Formålet er at pilotprojektet kan indføres på alle kommunens institutioner, hvis erfaringerne fra rådhuset danner grundlag for en bedre håndtering og genbrug af affaldet. Med tiden kan sorteringen indføres for alle borgere i Nuuk og derefter andre byer og bygder. Planen er at affaldet sorteres i 6 fraktioner. Det drejer sig om pap og papir, glas, metal, organisk affald, andet affald samt farligt affald. Planen er udarbejdet, således at vi har et færdigt produkt for samtlige fraktioner. Pap og papir, metal samt farligt affald sendes til DK til videre bearbejdning, så det ender som genanvendelse. Glas genbruges lokalt som drænlag i udgravninger. Organisk affald ender i modtagestationen til kompostering, så slutproduktet bliver muld til brug i byen. Andet affald ender i forbrændingsanlægget, og er en ressource i forbrændingen. Indstilling Forvaltning for Anlæg og Miljø indstiller overfor - at tager orienteringen til efterretning Sagsfremstilling Udviklingsmål for affaldsområdet, der er vedtaget via Affaldsplan for Kommuneqarfik Sermersooq, forudsætter en løbende tilpasning af affaldshåndtering og bortskaffelse. Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq har besluttet, at der skal indføres mere sortering af affaldet i Nuuk, som halter efter f.eks Paamiut, der har indført affaldssortering i 4 fraktioner. For at afprøve sortering af affald i større institutioner, er der udarbejdet et pilotprojekt, der indfører affaldssortering i 6 fraktioner, på rådhuset i Nuuk. Planen er udarbejdet således, at modellen kan indføres på samtlige kommunale institutioner og andre større arbejdspladser. Med tiden kan dette også indføres for samtlige borgere i Nuuk, ved etablering af bortskaffelsesmulighederne, og derefter for samtlige borgere i kommunen.

7 Side 7 Med pilotprojektet skal det klarlægges, hvor store andele de forskellige fraktioner udgør, og hvilke problemer der kan være i forbindelse med håndteringen af sorteret affald på de nuværende rammer. Erfaringerne skal danne grundlag for det videre arbejde med indførsel af mere sorteret affald for samtlige borgere i Nuuk og resten af kommunen. Løsningsforslag faglig vurdering Affaldsplanens mål om nedbringelse af affaldsmængderne samt øget kildesortering og genanvendelse, kommer til afprøvning i dette pilotprojekt. Pilotprojektet vil give et billede af problemstillinger, forhindringer eller mangler ved indførsel af sortering af affald. Målet er, at indfri kommunalbestyrelsens ønske om mere kildesortering, genanvendelse og mindre affald. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Det forventes at øget affaldssortering vil medføre øgede driftsomkostninger. Pilotprojektet vil klarlægge de økonomiske konsekvenser herfor. Da den økonomiske belastning vurderes overskuelig for pilotprojektet, vil omkostninger til projektet afholdes over konto Pilotprojektet vil synliggøre de økonomiske omkostninger ved affaldssortering. Selvstyret har sendt en anmodning til kommunerne, med ansøgningsfrist den 1. marts 2016, om at ansøge midler til miljøanlæg, og forvaltningen vil søge midler til delvis finansiering af projektet. Indførelsen vil også medføre oplæring af rengøringspersonalet på rådhuset skal håndtere flere sække. Det vurderes at arbejdet kan udføres indenfor den nuværende kontrakt. Håndtering af pap og papir, glas, metal samt organisk affald skal afhentes af personalet fra modtagestationen, og det videre håndtering kan løses med det eksisterende personale i modtagestationen, indenfor den normale arbejdstid. Andet affald skal stadig være tilmeldt på den kommunale ordning. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter 1) De kommunale affaldsregulativer 2) Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet 3) Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 17. september 1993 om bortskaffelse af affald 4) Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 17. september 1993 om olie og kemikalieaffald Der er nye affaldsbekendtgørelser på vej, og projektet er tilpasset de kommende bekendtgørelser. Det videre forløb Pilotprojektet følges nøje, og vil blive implementeret til andre kommunale institutioner. Dette vil medføre informationskampagne for kommunens institutioner samt borgere før implementeringerne. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet kommentarer fra Økonomisk sekretariat. Bilag 1. PowerPoint affaldssortering i Rådhuset

8 Side 8 4. Forespørgsler

9 Side 9 5. Beslutninger

10 Side Sager til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 06A Salg af B-754A beliggende i Arsuk Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø direktør Miké Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Boligen B-754A Arsuk er i dårlig stand og står i dag, på grund af dårlig stand tom. Det vurderes, at der er behov for istandsættelse i størrelsesorden kr. Forvaltningen for Anlæg og Miljø anbefaler derfor at boligen sælges, alternativt kondemneres og nedrives. Indstilling Forvaltningen for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at anbefaler, at ejendommen udbydes til salg ved offentligt udbud - at ejendommen, hvis der ikke indkommer bud, kondemneres og indstilles til nedrivning - at udvalget videresender sagen til Økonomiudvalget til endelig beslutning Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 16. oktober 2014, at der ved fraflytning af ældre en- og tofamilieshuse foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse boliger i stedet for at genudleje dem. Hvis Iserit A/S i samarbejde med Anlægs- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at istandsætte boligerne med henblik på genudlejning, udbydes boligerne til salg. Boligen B-754A Arsuk er et 33 kvm. beboelseshus opført i 1967 der har været benyttet som beboelse, men er nu i så dårlig stand, at den står ubenyttet hen. Boligen har været ubeboet siden 1. marts Det vurderes, at der vil være et behov for en istandsættelse af størrelsesorden ca kr. svarende til langt mere end 20 års husleje. Løsningsforslag faglig vurdering Det anbefales derfor at boligen udbydes til salg ved offentligt udbud. Hvis der ikke indkommer bud på boligen foreslås den indstillet til nedrivning. Omkostninger til nedrivning estimeres til kr. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er budgetteret med salgsindtægter i det vedtagne budget. Nettoindtægten vil tilgå kassebeholdningen. En evt. istandsættelse af boligen vil kunne finansieres på baggrund af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. En eventuel nedrivning af boligen vil kunne finansieres af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder.

11 Side 11 Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Økonomiudvalgets beslutning af 16. oktober 2014 punkt 05A Salg af kommunale udlejningsboliger. Det videre forløb Efter behandling sendes sagen tilbage til Forvaltningen for Anlæg og Miljø for effektuering af Økonomiudvalgets afgørelse. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til, at boligen udbydes til salg. Bilag 1. Indstilling til salg / kondemnering fra Iserit A/S

12 Side 12 06B Salg af B-754B beliggende i Arsuk Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø direktør Miké Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Boligen B-754B Arsuk er i dårlig stand og står i dag, på grund af dårlig stand tom. Det vurderes, at der er behov for istandsættelse i størrelsesorden kr. Forvaltningen for Anlæg og Miljø anbefaler derfor at boligen sælges, alternativt kondemneres og nedrives. Indstilling Forvaltningen for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at anbefaler, at ejendommen udbydes til salg ved offentligt udbud - at ejendommen, hvis der ikke indkommer bud, kondemneres og indstilles til nedrivning - at udvalget videresender sagen til Økonomiudvalget til endelig beslutning Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 16. oktober 2014, at der ved fraflytning af ældre en- og tofamilieshuse foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse boliger i stedet for at genudleje dem. Hvis Iserit A/S i samarbejde med Anlægs- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at istandsætte boligerne med henblik på genudlejning, udbydes boligerne til salg. Boligen B-754B Arsuk er et 33 kvm. beboelseshus opført i 1967 der har været benyttet som beboelse, men er nu i så dårlig stand, at den står ubenyttet hen. Boligen har været ubeboet siden 1. marts Det vurderes, at der vil være et behov for en istandsættelse af størrelsesorden ca kr. svarende til langt mere end 20 års husleje. Løsningsforslag faglig vurdering Det anbefales derfor at boligen udbydes til salg ved offentligt udbud. Hvis der ikke indkommer bud på boligen foreslås den indstillet til nedrivning. Omkostninger til nedrivning estimeres til kr. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er budgetteret med salgsindtægter i det vedtagne budget. Nettoindtægten vil tilgå kassebeholdningen. En evt. istandsættelse af boligen vil kunne finansieres på baggrund af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. En eventuel nedrivning af boligen vil kunne finansieres af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Økonomiudvalgets beslutning af 16. oktober 2014 punkt 05A Salg af kommunale udlejningsboliger.

13 Side 13 Det videre forløb Efter behandling sendes sagen tilbage til Forvaltningen for Anlæg og Miljø for effektuering af Økonomiudvalgets afgørelse. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til, at boligen udbydes til salg. Bilag 1. Indstilling til salg / kondemnering fra Iserit A/S

14 Side 14 06C Salg af B-762 beliggende i Arsuk Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø direktør Miké Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Boligen B-762 Arsuk er i dårlig stand og står i dag, på grund af dårlig stand tom. Det vurderes, at der er behov for istandsættelse i størrelsesorden kr. Forvaltningen for Anlæg og Miljø anbefaler derfor at boligen sælges, alternativt kondemneres og nedrives. Indstilling Forvaltningen for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at anbefaler, at ejendommen udbydes til salg ved offentligt udbud - at ejendommen, hvis der ikke indkommer bud, kondemneres og indstilles til nedrivning - at udvalget videresender sagen til Økonomiudvalget til endelig beslutning Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 16. oktober 2014, at der ved fraflytning af ældre en- og tofamilieshuse foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse boliger i stedet for at genudleje dem. Hvis Iserit A/S i samarbejde med Anlægs- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at istandsætte boligerne med henblik på genudlejning, udbydes boligerne til salg. Boligen B-762 Arsuk er et 79 kvm. beboelseshus opført i 1972 der har været benyttet som beboelse, men er nu i så dårlig stand, at den står ubenyttet hen. Boligen har været ubeboet siden 1. august Det vurderes, at der vil være et behov for en istandsættelse af størrelsesorden ca kr. svarende til 20 års husleje. Løsningsforslag faglig vurdering Det anbefales derfor, at boligen udbydes til salg ved offentligt udbud. Hvis der ikke indkommer bud på boligen foreslås den indstillet til nedrivning. Omkostninger til nedrivning estimeres til kr. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er budgetteret med salgsindtægter i det vedtagne budget. Nettoindtægten vil tilgå kassebeholdningen. En evt. istandsættelse af boligen vil kunne finansieres på baggrund af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. En eventuel nedrivning af boligen vil kunne finansieres af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Økonomiudvalgets beslutning af 16. oktober 2014 punkt 05A Salg af kommunale udlejningsboliger.

15 Side 15 Det videre forløb Efter behandling sendes sagen tilbage til Forvaltningen for Anlæg og Miljø for effektuering af Økonomiudvalgets afgørelse. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til, at boligen udbydes til salg. Bilag 1. Indstilling til salg / kondemnering fra Iserit A/S

16 Side 16 06D Salg af B-893 beliggende i Arsuk Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø direktør Miké Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Boligen B-893 Arsuk er i dårlig stand og står i dag, på grund af dårlig stand tom. Det vurderes, at der er behov for istandsættelse i størrelsesorden kr. Forvaltningen for Anlæg og Miljø anbefaler derfor at boligen sælges, alternativt kondemneres og nedrives. Indstilling Forvaltningen for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at anbefaler, at ejendommen udbydes til salg ved offentligt udbud - at ejendommen hvis der ikke indkommer bud, kondemneres og indstilles til nedrivning - at udvalget videresender sagen til Økonomiudvalget til endelig beslutning Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 16. oktober 2014, at der ved fraflytning af ældre en- og tofamilieshuse foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse boliger i stedet for at genudleje dem. Hvis Iserit A/S i samarbejde med Anlægs- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at istandsætte boligerne med henblik på genudlejning, udbydes boligerne til salg. Boligen B-893 Arsuk er et 77 kvm. beboelseshus opført i 1982 der har været benyttet som beboelse, men er nu i så dårlig stand, at den står ubenyttet hen. Boligen har været ubeboet siden 1. oktober Det vurderes, at der vil være et behov for en istandsættelse af størrelsesorden ca kr. svarende til 15 års husleje. Løsningsforslag faglig vurdering Det anbefales derfor at boligen udbydes til salg ved offentligt udbud. Hvis der ikke indkommer bud på boligen foreslås den indstillet til nedrivning. Omkostninger til nedrivning estimeres til kr. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er budgetteret med salgsindtægter i det vedtagne budget. Nettoindtægten vil tilgå kassebeholdningen. En evt. istandsættelse af boligen vil kunne finansieres på baggrund af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. En eventuel nedrivning af boligen vil kunne finansieres af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Økonomiudvalgets beslutning af 16. oktober 2014 punkt 05A Salg af kommunale udlejningsboliger.

17 Side 17 Det videre forløb Efter behandling sendes sagen tilbage til Forvaltningen for Anlæg og Miljø for effektuering af Økonomiudvalgets afgørelse. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til, at boligen udbydes til salg. Bilag 1. Indstilling til salg / kondemnering fra Iserit A/S

18 Side 18 06E Salg af B-894 beliggende i Arsuk Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø direktør Miké Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Boligen B-894 Arsuk er i dårlig stand og står i dag, på grund af dårlig stand tom. Det vurderes, at der er behov for istandsættelse i størrelsesorden kr. Forvaltningen for Anlæg og Miljø anbefaler derfor, at boligen sælges, alternativt kondemneres og nedrives. Indstilling Forvaltningen for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at anbefaler, at ejendommen udbydes til salg ved offentligt udbud - at ejendommen, hvis der ikke indkommer bud, kondemneres og indstilles til nedrivning - at udvalget videresender sagen til Økonomiudvalget til endelig beslutning Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 16. oktober 2014, at der ved fraflytning af ældre en- og tofamilieshuse foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse boliger i stedet for at genudleje dem. Hvis Iserit A/S i samarbejde med Anlægs- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at istandsætte boligerne med henblik på genudlejning, udbydes boligerne til salg. Boligen B-894 Arsuk er et 77 kvm. beboelseshus opført i 1982 der har været benyttet som beboelse, men er nu i så dårlig stand, at den står ubenyttet hen. Boligen har været ubeboet siden 1. oktober Det vurderes, at der vil være et behov for en istandsættelse af størrelsesorden ca kr. svarende til ca. 20 års husleje. Løsningsforslag faglig vurdering Det anbefales derfor at boligen udbydes til salg ved offentligt udbud. Hvis der ikke indkommer bud på boligen foreslås den indstillet til nedrivning. Omkostninger til nedrivning estimeres til kr. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er budgetteret med salgsindtægter i det vedtagne budget. Nettoindtægten vil tilgå kassebeholdningen. En evt. istandsættelse af boligen vil kunne finansieres på baggrund af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. En eventuel nedrivning af boligen vil kunne finansieres af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Økonomiudvalgets beslutning af 16. oktober 2014 punkt 05A Salg af kommunale udlejningsboliger.

19 Side 19 Det videre forløb Efter behandling sendes sagen tilbage til Forvaltningen for Anlæg og Miljø for effektuering af Økonomiudvalgets afgørelse. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til, at boligen udbydes til salg. Bilag 1. Indstilling til salg / kondemnering fra Iserit A/S

20 Side 20 06F Salg af B-895 beliggende i Arsuk Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø direktør Miké Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Boligen B-895 Arsuk er i dårlig stand, og står i dag, på grund af dårlig stand tom. Det vurderes, at der er behov for istandsættelse i størrelsesorden kr. Forvaltningen for Anlæg og Miljø anbefaler derfor at boligen sælges, alternativt kondemneres og nedrives. Indstilling Forvaltningen for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at anbefaler, at ejendommen udbydes til salg ved offentligt udbud - at ejendommen, hvis der ikke indkommer bud, kondemneres og indstilles til nedrivning - at udvalget videresender sagen til Økonomiudvalget til endelig beslutning Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 16. oktober 2014, at der ved fraflytning af ældre en- og tofamilieshuse foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse boliger i stedet for at genudleje dem. Hvis Iserit A/S i samarbejde med Anlægs- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at istandsætte boligerne med henblik på genudlejning, udbydes boligerne til salg. Boligen B-895 Arsuk er et 77 kvm. beboelseshus opført i 1982 der har været benyttet som beboelse, men er nu i så dårlig stand, at den står ubenyttet hen. Boligen har været ubeboet siden 1. oktober Det vurderes, at der vil være et behov for en istandsættelse af størrelsesorden ca kr. svarende til ca. 20 års husleje. Løsningsforslag faglig vurdering Det anbefales derfor at boligen udbydes til salg ved offentligt udbud. Hvis der ikke indkommer bud på boligen foreslås den indstillet til nedrivning. Omkostninger til nedrivning estimeres til kr. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er budgetteret med salgsindtægter i det vedtagne budget. Nettoindtægten vil tilgå kassebeholdningen. En evt. istandsættelse af boligen vil kunne finansieres på baggrund af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. En eventuel nedrivning af boligen vil kunne finansieres af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Økonomiudvalgets beslutning af 16. oktober 2014 punkt 05A Salg af kommunale udlejningsboliger.

21 Side 21 Det videre forløb Efter behandling sendes sagen tilbage til Forvaltningen for Anlæg og Miljø for effektuering af Økonomiudvalgets afgørelse. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til, at boligen udbydes til salg. Bilag 1. Indstilling til salg / kondemnering fra Iserit A/S

22 Side 22 06G Salg af B-117A beliggende i Paamiut Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø direktør Miké Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Boligen B-117A i Paamiut er i dårlig stand, og står i dag, på grund af dårlig stand tom. Det vurderes at der er behov for istandsættelse i størrelsesorden kr. Forvaltningen for Anlæg og Miljø anbefaler derfor at boligen sælges, alternativt kondemneres og nedrives. Indstilling Forvaltningen for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at Udvalget for Anlæg og Miljø anbefaler, at ejendommen udbydes til salg ved offentligt udbud - at udvalget videresender sagen til Økonomiudvalget til endelig beslutning Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 16. oktober 2014, at der ved fraflytning af ældre en- og tofamilieshuse foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse boliger i stedet for at genudleje dem. Hvis Iserit A/S i samarbejde med Forvaltningen for Anlæg og Miljø vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at istandsætte boligerne med henblik på genudlejning, udbydes boligerne til salg. Boligen B-117A Paamiut er et 32 kvm. beboelseshus opført i 1961 der har været benyttet som beboelse, men er nu i så dårlig stand, at den står ubenyttet hen. Det vurderes at der vil være et behov for en istandsættelse af størrelsesorden ca kr. svarende til 14 års husleje Løsningsforslag faglig vurdering Det anbefales derfor at boligen udbydes til salg ved offentligt udbud. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er budgetteret med salgsindtægter i det vedtagne budget. Nettoindtægten vil tilgå kassebeholdningen. En evt. istandsættelse af boligen vil kunne finansieres på baggrund af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Økonomiudvalgets beslutning af 16. oktober 2014 punkt 05A Salg af kommunale udlejningsboliger. Det videre forløb Efter behandling sendes sagen tilbage til Forvaltningen for Anlæg og Miljø for effektuering af Økonomiudvalgets afgørelse. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til, at boligen udbydes til salg. Bilag 1. Overslag over reparationsomkostninger fra Iserit A/S

23 Side 23 06H Salg af B-215 beliggende i Ittoqqortoormiit Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø direktør Miké Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Boligen B-215 Ittoqqortoormit er i dårlig stand, og står i dag, på grund af dårlig stand tom. Det vurderes at der er behov for istandsættelse i størrelsesorden kr. Forvaltningen for Anlæg og Miljø anbefaler derfor at boligen sælges, alternativt kondemneres og nedrives. Indstilling Forvaltningen for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at Udvalget for Anlæg og Miljø anbefaler, at ejendommen udbydes til salg ved offentligt udbud - at ejendommen hvis der ikke indkommer bud, kondemneres og indstilles til nedrivning - at udvalget videresender sagen til Økonomiudvalget til endelig beslutning Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 16. oktober 2014, at der ved fraflytning af ældre en- og tofamilieshuse foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse boliger i stedet for at genudleje dem. Hvis Iserit A/S i samarbejde med Anlægs- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at istandsætte boligerne med henblik på genudlejning, udbydes boligerne til salg. Boligen B-215 Ittoqqortoormit er et 50 kvm. beboelseshus opført i 1973 der har været benyttet som beboelse, men er nu i så dårlig stand, at den står ubenyttet hen. Det vurderes at der vil være et behov for en istandsættelse af størrelsesorden ca kr. svarende til 7 års husleje Løsningsforslag faglig vurdering Det anbefales derfor at boligen udbydes til salg ved offentligt udbud. Hvis der ikke indkommer bud på boligen foreslås den indstillet til nedrivning. Omkostninger til nedrivning estimeres til kr. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er budgetteret med salgsindtægter i det vedtagne budget. Nettoindtægten vil tilgå kassebeholdningen. En evt. istandsættelse af boligen vil kunne finansieres på baggrund af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. En eventuel nedrivning af boligen vil kunne finansieres af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Økonomiudvalgets beslutning af 16. oktober 2014 punkt 05A Salg af kommunale udlejningsboliger.

24 Side 24 Det videre forløb Efter behandling sendes sagen tilbage til Forvaltningen for Anlæg og Miljø for effektuering af Økonomiudvalgets afgørelse. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til, at boligen udbydes til salg. Bilag 1. Overslag over reparationsomkostninger fra Iserit A/S

25 Side 25 06I Salg af B-264 beliggende i Ittoqqortoormiit Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø direktør Miké Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Boligen B-264 Ittoqqortoormit er i dårlig stand, og står i dag, på grund af dårlig stand tom. Det vurderes at der er behov for istandsættelse i størrelsesorden kr. Forvaltningen for Anlæg og Miljø anbefaler derfor at boligen sælges, alternativt kondemneres og nedrives. Indstilling Forvaltningen for Anlæg og Miljø indstiller overfor Udvalg og Anlæg og Miljø: - at anbefaler, at ejendommen udbydes til salg ved offentligt udbud - at ejendommen hvis der ikke indkommer bud, kondemneres og indstilles til nedrivning - at udvalget videresender sagen til Økonomiudvalget til endelig beslutning Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 16. oktober 2014, at der ved fraflytning af ældre en- og tofamilieshuse foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse boliger i stedet for at genudleje dem. Hvis Iserit A/S i samarbejde med Forvaltningen for Anlæg og Miljø vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at istandsætte boligerne med henblik på genudlejning, udbydes boligerne til salg. Boligen B-264 Ittoqqortoormit er et 62 kvm. beboelseshus opført i 1980 der har været benyttet som beboelse, men er nu i så dårlig stand, at den står ubenyttet hen. Det vurderes at der vil være et behov for en istandsættelse af størrelsesorden ca kr. svarende til 7 års husleje Løsningsforslag faglig vurdering Det anbefales derfor at boligen udbydes til salg ved offentligt udbud. Hvis der ikke indkommer bud på boligen foreslås den indstillet til nedrivning. Omkostninger til nedrivning estimeres til kr. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er budgetteret med salgsindtægter i det vedtagne budget. Nettoindtægten vil tilgå kassebeholdningen. En evt. istandsættelse af boligen vil kunne finansieres på baggrund af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. En eventuel nedrivning af boligen vil kunne finansieres af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Økonomiudvalgets beslutning af 16. oktober 2014 punkt 05A Salg af kommunale udlejningsboliger.

26 Side 26 Det videre forløb Efter behandling sendes sagen tilbage til Forvaltningen for Anlæg og Miljø for effektuering af Økonomiudvalgets afgørelse. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til, at boligen udbydes til salg. Bilag 1. Overslag over reparationsomkostninger fra Iserit A/S

27 Side 27 06J Salg af B-478, Innannguaq 12 A og B beliggende i Nuuk Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø direktør Miké Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Boligen B-478 Nuuk var i dårlig stand, og blev i 2012 af Forvaltningen for Anlæg og Miljø sammen med en række andre ejendomme i området, indstillet til salg. Økonomiudvalget besluttede den gang, at ejendommene ikke skulle sælges, men istandsættes. Renovering af ejendommene blev iværksat, og de øvrige ejendomme er færdigrenoverede og genudlejet. Rådskader i de bærende konstruktioner på B-478, ville medføre en istandsættelsesomkostning på ca. 1,5-2,0 mio. kr. Iserit A/S stoppede på den baggrund arbejdet og indstiller over for Forvaltningen for Anlæg og Miljø, at ejendommen sættes til salg i dens nuværende tilstand, eller kondemneres med efterfølgende nedrivning til følge. Indstilling Forvaltningen for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at Anlægs- og Miljøudvalget anbefaler, at ejendommen sælges i dens nuværende stand, med en klausul om at ejendommen skal rives ned indenfor 2 år - at ejendommen hvis der ikke indkommer bud, kondemneres og indstilles til nedrivning - at udvalget videresender sagen til Økonomiudvalget til endelig beslutning Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 16. oktober 2014, at der ved fraflytning af ældre en og tofamilieshuse foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse boliger i stedet for at genudleje dem. Hvis Iserit A/S i samarbejde med Anlægs- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at istandsætte boligerne med henblik på genudlejning, udbydes boligerne til salg. Da ejendommen B-478, Innannguaq 12 A og B er i betydelig dårligre stand, herunder rådskader i de bærende konstruktioner, end de øvrige ejendomme i området, har Iserit A/S vurderet, at det ikke er økonomisk forsvarligt at istandsætte den. Ejendommen foreslås derfor solgt, i dens nuværende tilstand, med en nedrivningsklausul. Boligen B-478, Innannguaq 12 A og B er beliggende i et af de mest eftertragtede og fuldt udbyggede kvarterer i Nuuk. Det vurderes derfor at ejendommen på trods af dens nuværende stand, alene på grund af beliggenheden har en ikke uvæsentlig værdi. Ejendommen er et dobbelt beboelseshus på i alt 136 kvm. opført i 1963, der har været benyttet som beboelse. Ejendommen blev blandt andet på grund af den særlige beliggenhed, først besluttet istandsat i modsætning til salg. En istandsættelse, vil medføre en istandsættelsesomkostning på ca. 1,5 mio. til 2,0 mio. kr. hvilket ikke er økonomisk forsvarligt. Løsningsforslag faglig vurdering Det anbefales, at ejendommen udbydes i offentligt udbud i den nuværende stand med en nedrivningsklausul.

28 Side 28 Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er budgetteret med salgsindtægter i det vedtagne budget. Nettoindtægten vil tilgå kassebeholdningen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Økonomiudvalgets beslutning af 16. oktober 2014 punkt 05A Salg af kommunale udlejningsboliger. Det videre forløb Efter behandling sendes sagen tilbage til Forvaltningen for Anlæg og Miljø for effektuering af Økonomiudvalgets afgørelse. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til, at ejendommen udbydes til salg. Bilag 1. Vurdering af ejendom B-478 Nuuk beliggende Innannguaq 12A og B

29 Side 29 06K Kommunens Kran ved Kutterkaj Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø direktør Miké Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Kranen ved Kutterkajen er med jævne mellemrum ude af drift. Kommunen har igennem den senere tid anvendt mange ressourcer på reparation og vedligeholdelse af kranen. Som følge af disse gentagende omfattende reparationsarbejder, har forvaltningen været nødsaget til at standse yderligere reparationsarbejder, hvorfor kranen ikke længere kan anvendes. Indstilling Forvaltningen for Anlæg og Miljø indstiller overfor Udvalg for Anlæg- og Miljø: - at kranen udbydes til salg for højest bydende - at kranen nedtages såfremt der ikke indkommer bud på kranen - at sagen sendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og til orientering i Kommunalbestyrelsen Sagsfremstilling Drift og Miljøafdelingen har igennem den senere tid anvendt mange ressourcer på reparation og vedligeholdelse af kranen ved kutterkajen. Som følge af disse gentagende omfattende reparationsarbejder, har forvaltningen været nødsaget til at standse yderligere reparationsarbejder, hvorfor kranen ikke længer kan anvendes. I efteråret 2015 lavede Drift og Miljøafdelingen en aftale med Kitaat Seafood med hensyn til tilsyn og drift af Kranen. Dette for at begrænse antal brugere til betjening af kranen samt sikre, at kranen alene bruges til dets formål herunder med hensyntagen til kranens alder samt nedslidte tilstand. Dette tiltag har ikke kunnet mindske vedligeholdelsesomkostningerne tværtimod. Således er der i 2015 brugt op imod ,- kr. på reparation af kranen, hvor der i 2014 blev brugt ca. 5000,- kr. For at begrænse yderligere udgifter for kommunen anbefales kranen udbudt til salg for højest bydende. Såfremt der ikke indkommer bud på kranen, bliver den nedtaget. Yderligere skal det bemærkes at forvaltningen vurderer, at kommunen medvirker til en konkurrenceforvridning ved at give fiskere og fangere samt ikke mindst Polar Raajat og Kitaa Seafood fri adgang til en kran i modsætning til Royal Greenland. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen. Det videre forløb Afventer udvalgets beslutning. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Bilag Ingen

30 Side 30 06L Indkaldelse af anlægsønsker til Selvstyrets forslag til finanslov 2016 Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø direktør Miké Jakob Kristiansen / MJKR Eftersendes.

31 Side Lukkede punkter 07A Salg af B-3038 Brættet i Nuussuaq Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø direktør Miké Jakob Kristiansen / MJKR

32 Side 32 07B Salg af B-117B, Paamiut Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø direktør Miké Jakob Kristiansen / MJKR

33 Side 33 07C Salg af B-916, Paamiut Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø direktør Miké Jakob Kristiansen / MJKR

34 Side 34 07D Hytter i Kangerluarsunnguit - Status Forespørgsel J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø direktør Miké Jakob Kristiansen / MJKR

35 Side Eventuelt 9. Godkendelse af referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Dato: 19. jan. 2016 Forside Referat Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) pr. video Tim Serritslev (S) pr. video Vittus

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Dagsorden Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde Forside Dagsorden Konstituerende møde Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.00 Medlemmer Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Udtrædende medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 28. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden Forside 93 s Dagsorden Møde tirsdag den 8. april 2014, kl. 13.00 Anlægs- og Miljøforvaltningens mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 9.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Side 2 Dagsorden 1.

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 332 Dagsorden Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Referat Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Forside 182 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde tirsdag den 5. august 2014, kl. 11.30 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 18. februar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 10.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA)

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 1 Dagsorden Møde torsdag den 08. januar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Allan Pertti Frandsen (IA) Uju Petersen (IA) Suppleant Tim Serritzlev(S) Vittus Maaru

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Udvalg for Anlæg og Miljø Dato: 28. juli 2015 Forside 205 Udvalg for Anlæg og Miljø Referat Møde tirsdag den 28. juli 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden novem Forside Dagsorden Torsdag den 26. marts 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 117 Dagsorden Møde onsdag den 27. maj 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 02. juli 2015 Forside 171 Dagsorden Møde torsdag den 02. juli 2015, kl. 09.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Storm Ludvigsen (IA) (Suppleant for Mille Søvndal Pedersen (IA))

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 17.februar 2015 Forside 12 Dagsorden Møde tirsdag den 17. februar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Allan Pertti Frandsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 2. august 2016 kl. 14.30 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Justus Hansen (D) Afbud Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Indkaldt Nikolaj Heinrich (S) Peter

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 14:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Malene Lynge (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Tillægsdagsorden Mandag, 7. april. 2014. KL. 14.00 Mødelokale 3, Rådhuset. Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 117 Referat Møde onsdag den 27. maj 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden Dato: 19. april. 2016 Forside s 3. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 19. april kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 248 Dagsorden Møde tirsdag den 1. september 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Onsdag den 9. marts 2016 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Afbud Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 2. december 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon) Erling

Læs mere

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Referat den 11. juni 2014 kl. 14.00 Medlemmer Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 1. Dagsorden Afgørelse:

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 7. april 2014 kl. 12:00 Mødelokale 1 og 2 i Rådhuset Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde i Dagsorden Onsdag den 17. september kl. 13:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 274 Referat Møde onsdag den 21. oktober 2015, kl. 09.00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev (S) Vittus

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Forside Referat Torsdag den 18. februar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Afbud Justus Hansen

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015 kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritzlev

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Ekstraordinært møde i Referat Onsdag den 28. oktober 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 30. august 2016 kl. 9.00 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) pr. telefon Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Afbud Justus Hansen (D) Indkaldt Uju Petersen (IA)

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq MI - Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ataatsimiititaq / Udvalg for Børn og Familie (170913 Ordinær møde) 13-09-2017 14:00 Kommunalbestyrelsessalen Mødeindhold Punkt Side Punkt 0: Forside

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A) Afbud

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende: Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (Via telefon) Monica Dorph (S)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 18. september kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Petersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside Referat Tirsdag den 15. november 2016 kl. 9.00 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Afbud Justus Hansen (D) Indkaldt suppleant Uju Petersen (IA)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Dato: 17.februar 2015 Forside 12 Referat Møde tirsdag den 17. februar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Allan Pertti Frandsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 139 Dagsorden Møde tirsdag den 16. juni 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat 2015no Forside Referat Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 25. juni 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) pr. telefon Malene Lynge (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Afbud Justus

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) (via telefon) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Pipaluk Lynge (IA) Ingvar Motzfeldt (S) Erling

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 6. oktober 2015 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 12. oktober 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 12:30 (Itt.tid 14:30) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 312 Dagsorden Møde onsdag den 25. november 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Uju Petersen (suppleant for Justus Hansen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Torsdag den 28. maj 2015 kl. 12:00 Kommunalbestyrelses mødesal I rådhuset Tilstedeværende Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Dato: 02. juli 2015 Forside 171 Referat Møde torsdag den 02. juli 2015, kl. 09.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Storm Ludvigsen (IA) (Suppleant for Mille Søvndal Pedersen (IA)) Allan

Læs mere

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat Forside Konstituerende møde Referat Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA), formand Harald Bianco (IA) Malene Lynge (IA) Henrik Rachlev (IA) Randi Vestergaard Evaldsen (D)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 9. juni 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 248 Referat Møde tirsdag den 1. september 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 18. februar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Forside Referat Mandag den 12. september 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen (S) Afbud Justus Hansen

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden Forside ns 4. ordinære møde Telefonmøde Tillægsdagsorden Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 12.30 5. Beslutning... 1 05H Årsregnskab 2014 Endeligt regnskab med revisionsprotokollat... 1 05I Takstbetaling for

Læs mere

Dato: 19. November 2014 Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat. Tirsdag den 19. november 2014 kl

Dato: 19. November 2014 Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat. Tirsdag den 19. november 2014 kl Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Tirsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Medlemmer: Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels-Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 0 Dagsorden

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 26. september Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 6. oktober 2014 kl. 14.00 I MIA s mødelokale Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), Formand Naja Lund (IA) Allan

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Tirsdag den 2. august 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. Formand) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A)

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden Forside ns 4. ordinære møde Telefonmøde Dagsorden Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq. Møde. Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00. Referat

Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq. Møde. Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00. Referat Forside Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq Møde Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00 Referat Medlemmer Formand, Justus Poulsen James B. Ignatiussen Bendt Abelsen Otto Nakinge Peter Jonathansen

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 22. juni 2016 kl. 14.00 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Afbud Justus Hansen (D) Indkaldt Indkaldt Uju Petersen (IA) Side

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon

Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon Side 1 Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon Fredag d. 21. januar 2011 kl. 13.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndal Pedersen (IA) Mia Nielsen (IA) Adolf Holm (IA)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 21. maj 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 30. oktober kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Fredag den 6. juni 2014 kl. 12:00 Mødelokale 1 og 2 i Rådhuset Tilstedeværende: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Fredag den 17. april 2015 kl. 13.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA), næstformand Naja Lund

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 10. september 2015 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside Referat Onsdag den 22. juni 2016 kl. 14.00 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) pr. telefon Afbud Justus Hansen (D) Indkaldt Indkaldt Uju Petersen

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 14.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Naja Lund (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni K. Rasmussen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 15. oktober 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 9. juni 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 22. januar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling Madsen

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. juni 2007 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: 13.00 16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/57 Indledende drøftelser vedrørende

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat Forside n Ekstraordinært møde Referat Torsdag den 17. juli 2014 kl. 13:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) pr. telefon Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) pr. telefon

Læs mere

Møde i Lokaludvalget. Referat

Møde i Lokaludvalget. Referat Lokaludvalget,Paamiut Forside Møde i Lokaludvalget Referat Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 Medlemmer: Peter A. Petersen Inequ Guldager, deltog ikke Lucia Møller-Grønvold Frederik Petersen Hermann

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden Forside s 1. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 9. februar kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 17. juli 2014 kl. 13:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) pr. telefon Charlotte

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Dato: 3 nov. 2016 Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 3. november 2016 kl. 14.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Ane Egede Mathæussen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 15. december 2016 kl. 16.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) telefondeltagelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 21. september 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere