Referat. Kommerciel. Pendlertræf Ad. 2 - DSB overordnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Kommerciel. Pendlertræf 2013. Ad. 2 - DSB overordnet"

Transkript

1 Referat Deltagere: Henrik Larsen Elsa Munk Rasmussen Monica Rixen Bodil Bach Søren Blok Madsen Jesper Røpke Lars Kjær Hansen Bent Gade Helge Poulsen John Ole Rasmussen Ole Christiansen Michael Randropp Frank Nørgaard Torben James Jensen Cc: Gert Frost Claus Klitholm Christian Glad Filtenborg Joachim Bak Per Elgaard Peter Witthøft-Rasmussen Mette Grumstrup Pedersen Anne-Lise Bach Sørensen Anne Dorthe Smith-Hansen Kommerciel 8. marts 2013 Kundecentre Sølvgade 40, Opgang D, 1307 København K Pendlertræf 2013 Tid marts 2013 Direkte telefon Sted DSB Kursuscenter Knudshoved Program: Fredag: 1. Kl Velkomst v/ underdirektør Anne-Lise Bach Sørensen 2. Kl Direktør for DSB Kommerciel Gert Frost orienterer om DSB 3. Kl Internet i tog v/ underdirektør Claus Klitholm Lørdag: 4. Kl K14 v/ afdelingschef Joachim Bak 5. Kl Nye produkttiltag v/ Christian Glad Filtenborg, leder af Produkt marketing 6. Kl Ny digital portal for Pendlerrepræsentanter v/ Anne Dorthe Smith-Hansen Ad. 2 - DSB overordnet Direktør Gert Frost gennemgik præsentation af DSB, under overskrifterne: Sundt DSB: Sundt DSB er DSBs overordnede strategi. Det er den rejse DSB er på og fundamentet for de aktiviteter, der er igangsat i DSB. Der er tre overordnede mål: 1. Økonomi i balance, 2. Tog du kan stole på, 3. I mål hver gang. Status på Sundt DSB: Vi er ikke i mål, men udviklingen er vendt. Der er en bedre økonomi i DSB, en bedre rettidighed og flere kunder. Der er tilmed flere tilfredse kunder samt en stigning i antallet af selvbetjente kunder. Disse resultater er bl.a.

2 opnået ved følgende tiltag: der er sket reduktioner i antallet af medarbejdere, der er sammenlagt afdelinger, processer er blevet forenklet og procedurer digitaliseret. Nemt og bekvemt: Det er en klar målsætning i DSB, at det skal være nemt og bekvemt at bruge den kollektive trafik og særligt DSB. Derfor skal vi forbedre sammenhængen i rejsen og forenkle og forbedre produkter, services og processer. Forbedret sammenhæng på rejsen: Trafikinformation og afvikling: kommunikation og design ensrettes (rulles først ud i Hovedstaden, derefter på landsplan). Der er etableret en fælles organisatorisk enhed med Banedanmark. Rejsekort: under et senere punkt på dagsordenen behandles rejsetidsgarantien på rejsekort og DSBs arbejde med garantien generelt. Stationer: vi har et tæt samarbejde med Banedanmark om bl.a. renovation, løbende malerarbejde, vedligehold, tunneller samt adgangsforhold. Fælles periodekort: DSB har udviklet en app i samarbejde med Movia og Metro, og den gælder i Hovedstadsområdet. På sigt kan udvides til fjerntrafikken. Forbedrede produkter, services og processer: Færre men enklere produkter: omfanget af produktpakken reduceres, der er ikke længere flere forskellige apps, men kun én. Det er muligt at få hjælp til at blive selvbetjent. Nyt servicekoncept på rejsen: En stationær salgsvogn i et af togets pantry på 8xx og 9xx togsæt, selvbetjening inden rejsen, automater i tog samt betjening med salgsvogn på IC 100 systemet, Lyntog og internationale tog. Salgsvognskonceptet revurderes dog i efteråret 2013 Bedre trivsel på rejsen: det personlige trivselsrum. Stationsforhold: DSB indførte sidste år SMS-toiletter på 3 københavnske stationer i en forsøgsordning, der skal højne kvaliteten af toiletterne og skabe bedre kundetilfredshed. Den første undersøgelse viser, at 94 % af kunderne er positive eller meget positive. DSB planlægger derfor nu at indføre SMS-toiletter på udvalgte stationer. Rygning: der overvejes to modeller: et totalt rygeforbud og afmærkning af rygeområder på stationerne. Tilbagemeldingen fra pendlerrepræsentanterne var klar: et forbud er at foretrække. Spørgsmål og svar: På forhånd var der stillet følgende spørgsmål: 1. Rygning? Svar: se ovenfor. 2. % på kompensation burde reguleres, da nu rettidigheden er blevet forbedret? Svar: der arbejdes på at ensarte rejsetidsgarantien efter EU direktiv. 3. Hvordan ser DSB på den fremtidige pendlergaranti? 4. Informationer ved nedbrud på tværs af de forskellige transportmidler? Svar: Sammenhæng bliver et fokusområde i de kommende år. 5. Banedanmark har sagt at de ikke har ressourcer til at give opdateret information som pendlerne ønsker det, hvordan er samarbejdet mellem DSB og Banedanmark efter den udmelding? Svar: samarbejdet med BaneDanmark er godt. Vi er placeret samme sted og vi arbejder målrettet med udfordringerne. Side 2/10

3 6. Forbedringer til pendlerne i ny trafikkontrakt, hvad vil DSB byde ind med? Svar: Det er ministeriet der fastlægger grundlaget for trafikkontrakter. 7. Hvordan rammer det dagligdagen, når ca. 300 personer bliver fyret i et hug? Svar: Det rammer ikke kunderne. Besparelserne er primært på administrativt personale. 8. En opdatering på skift mellem tog/bus, bus/tog Er der kommet skred i forsøg med info til fra tog/tog. Eller er dette fortsat på "tegnebrættet"? Svar: det første synlige resultat er samarbejdet mellem S-tog og Lokalbanerne. Dette vil danne grundlag for det fremtidige fokus mellem tog-tog/bus. Ad. 3 - Internet i tog: Underdirektør Claus Klitholm fortalte om de ønsker DSB har for Internet i tog, men også om de udfordringer, der ligger i at få dem ført ud i livet. Det er planen, at der skal internet i alle tog (IC3, IR4, IC4, dobbeltdækkerne og naturligvis alle nye tog). Det er to platforme, der her er tale om: de såkaldte repeatere og wi-fi. Omkostningen til ovenstående anslås til en værdi af 100 mio. kr. Herunder inkluderet udstyr samt installation. Forudsætningen for at komme i mål er i tre tempi, først et endeligt tilsagn fra DSBs ledelse, dernæst en aftale med ministeriet og sidst men ikke mindst en aftale med mobiloperatører og leverandører. Sidstnævnte skal muligvis igennem en udbudsproces. Spørgsmål og svar: Spørgsmål: Status på internet i tog. Svar: se ovenstående. Ad. 4 - K14: Joachim Bak og Per Elgaard gennemgik præsentation af K14. Rettidighed: Da der i K13 indtil nu er registreret en historisk høj rettidighed både på S-togstrafikken samt Fjern- og Regional, er forudsætningerne for såvel K14 som S14 at fastholde og forbedre rettidigheden samt ikke at foretage radikale ændringer. Ny Ellebjerg: der etableres en ny station på fjernbanen. Indledningsvist er der dog en begrænset betjening af den nye station. Sydbanens myldretidstog omlægges dog med standsning ved Ny Ellebjerg. Det drejer sig om følgende afgange: to morgentog (4202 og 4206) tre eftermiddagstog (4249, 4253 og 4257) det betyder at de nuværende Valby- standsninger på ovennævnte afgange afløses af standsning på Ny Ellebjerg Ringsted systemet: som følge af et stærkt kundeønske etableres ren ½ timesdrift i begge retninger i minuttallene: 16 og 46 fra Københavns Hovedbanegård. 20 og 50 fra Ringsted. Vendetiden i Ringsted er på 16 min. Nordvestbanen: Et nyt sikringsanlæg i Holbæk medfører en reduktion i rejsetiden på 1-2 min. mellem København og Holbæk. Side 3/10

4 Minutjustering på 1-3 min mellem Holbæk og Kalundborg (krydsning i Regstrup vendt). Uændrede tider i Kalundborg. Ny køreplan i Nordjylland: Allerede i K13 er der i sommerperioden direkte tog til Skagen. Den direkte forbindelse kører i 6 uger (fra fredag den 28.6 søndag den 11.8). Overvejelser om ændringer: Direkte forbindelse mellem Vendsyssel og Aalborg Nærbane Kort ophold for lyntogene i Aalborg 4-5 minutter mod nu 11 minutter Faste minuttal mellem Aalborg og Hjørring Færre skift til/fra lyntog i Aalborg DOG: Dårligere korrespondancer med Hirtshalsbanen; ihvertfald udenfor myldretiderne Afklaring senest april Ny køreplan Aarhus H Esbjerg (33xx): Ny køreplan for 33xx baseret på IC4 køretider Rejsetidsreduktion på min. De såkaldte MR-ekspresser (et togpar) inddrages mellem Esbjerg og Aarhus, da de i sin tid blev indsat for at kompensere for den meget lange rejsetid med MR Brejning, Børkop og Taulov betjenes ikke af dette system Brejning og Børkop betjenes i stedet af 7xx/37xx, der kører Fredericia- Vejle-Herning-Struer Taulov betjenes i dagtimer ma-fr af Vejle-Kolding systemet (36xx) - når 36xx ikke kører betjenes Taulov af 33xx systemet. Ny køreplan Vejle Kolding (36xx): For at opnå pæn frekvensudjævning flyttes tiderne på regionaltoget Vejle Kolding (afledt af den nye Aarhus Esbjerg køreplan) I den nye køreplan kører 36xx kun Vejle Kolding i myldretidstimer. I disse timer vender 36xx i Grejsdalen og betjener Vejle Sygehus. Mellem myldretidstimer køres kun mellem Kolding Fredericia, hvor der er flest passagerer. 36xx betjener altid Brejning og Børkop (når det kører). Reelt 2 tog i timen i myldretimer Genåbning af Langeskov: en politisk beslutning, som DSB naturligvis imødekommer i K14: Langeskov forventes ifølge Banedanmark ibrugtaget medio august 2014 K14 vil således ikke fra start indeholde genåbning af Langeskov Langeskov forventes betjent af i timedrift med tog fra Svendborgbanen til Nyborg (Desiro) Måske standser enkelte InterCity-tog til/fra København i myldretiderne. Grenaabanen: Etablering af Letbanen påvirker Grenaabanen. I en periode på ca. tre mdr. vil strækningen Aarhus H Østbanetorvet være lukket. Den præcise længde af spærreperioden vil foreligge 1. maj Der forventes normal kørsel mellem Østbanetorvet og Grenaa. I perioder udenfor lukningen skal der køres med nedsat Side 4/10

5 hastighed (ca. 15 km/t) hvorfor der i disse perioder må forventes en køreplansjustering. Lunderskov Esbjerg ( ): Der elektrificeres på strækningen, hvilket medfører at der kun kan køres i ét spor hver nat fra kl. 21 til kl. 05. Hertil kommer enkelte weekend-spærringer. Konsekvenserne for køreplanen bliver bl.a. at IC-tog 8xx inddrages mellem Kolding og Esbjerg. I Kolding bliver skiftetiden til/fra 33xx-tog ca.15 min. Aarhus-Esbjerg systemet (33xx) gennemføres med en rejsetidsforlængelse mellem Lunderskov og Esbjerg på ca. 5 min. (IC4). Vamdrup Vojens ( ): Mellem Vamdrup og Vojens udbygges til dobbeltspor. Sporarbejdet får følgende konsekvenser: Der lukkes i følgende tidsrum: Natten mellem lørdag og søndag fra ca. kl. 21 til ca. kl. 08 Mandage fra kl. ca til ca. kl Samt en totalspærring i ugerne: i både 2014 og 2015 Endvidere ca. 5 weekendlukninger fra lørdag kl. 21 til mandag kl Der indsættes erstatningsbusser i de berørte perioder. Nattoget gennemføres dog. Anvendelse af IC4 og IC2: Følgende oversigt skitserer hvornår der planlægges at anvende IC4 og IC2: IC4: X-lyn: Kastrup København Aarhus (X-lyn) Lyntog: Kastrup Aarhus Aalborg Frederikshavn Regionaltog: Aarhus Esbjerg Regionaltog: Aalborg Frederikshavn Eventuelt Regionaltog: Struer Fredericia IC2: Vejle-Kolding Odense Fredericia (27xx). Struer Fredericia Øget robusthed: Følgende tiltag overvejes: At adskille Sydbanen og Nordvestbanen (også i weekenden) og IC3 på Sydbanen hvor togene bliver til EC toge: Enklere at disponere og genoprette ved uregelmæssigheder Enklere at planlægge/håndtere ved sporarbejder Ingen 3-vogn stammer: Sparer omkostninger til op- og nedformeringer, samt større fleksibilitet ved uorden og mere kapacitet Belægningsgrader: Der er meget fokus på afgange med de højeste belægningsgrader, og på om der løbende viser sig muligheder for at afhjælpe problemet med det materiel, der er til rådighed. Spørgsmål og svar: Spørgsmål: 1. Flere "stillezoner" i IC3 og IR4 tog. Ofte er der på et langt tog kun en kupe med stillezone, og der er rift om disse pladser. Der kunne sagtens være en hel vogn Side 5/10

6 med stillezone som i dobbeltdækkervognene, og ikke kun halvdelen (vognen deles med 1. klasse). Svar: ønsket er noteret og bragt videre. Det skal dog understreges at det bestemt ikke er så ligetil at efterkomme dette ønske. 2. Flere stillekupeer i S-tog? Svar: Der er ingen umiddelbare planer om dette. 3. K14 Viby SJ.? Svar: DSB undersøger forskellige muligheder, og er i dialog med pendlerformændene i både Viby og Borup. 4. Pladser i tog? Svar: Vi tilstræber hele tiden at undgå stående kunder ved at tilpasse togstørrelserne. Med de tog, vi har nu, har vi desværre ikke mulighed for at tilbyde alle rejsende en siddeplads. Vi har dog forventninger om, at vi får nedbragt i hvert fald antallet af stående kunder lidt med K Fremtidigt materiel? Svar: DSB arbejder på at få ca. 15 nye eltog indenfor en overskuelig fremtid. Det er imidlertid et emne, der løbende skal afstemmes mellem DSB og Transportministeriet. Der foreligger ikke noget konkret oplæg pt. Regeringens ambition om elektrificering af hovedparten af jernbanen rejser nye spørgsmål, som pt. ikke er besvaret. 6. Det er et stort problem at de fleste tog morgenen og nogle om aftenen, primært standser ved perron 2 og 3 fordi folk med gangbesvær har vanskeligt ved at forcere en meget stejl trappe til de 2 perroner. Det er ligeledes problematisk for passagerer med barnevogne, klapvogne og ældre mennesker med rollatorer at benytte togene (dette kan ikke være i DSB s interesse). Svar (indhentet fra Banedanmark): Trafikstyring Roskilde kører så vidt muligt alle persontog i spor 1 eller 4. Kun i de situationer hvor det af trafikale hensyn ikke kan lade sig gøre, bliver spor 2 og 3 brugt. Så man kan sige at det enten er spor 2/3 eller der ikke er kapacitet til pågældende tog. Der er endog meget stort fokus på passagererne ude i trafikstyring, så man vil altid planlægge sporbenyttelsen ud fra at det skal være til mindst mulig gene for passagererne. 7. Vi vil gerne have minimum tre tog i timen, også uden for myldretiden? Svar: Det er der ikke planer om 8. Århus nærbane: Opgradering af banestrækningen Ryomgaard-Grenaa til 100 km/t.? Svar: Infrastrukturinvesteringer på Aarhus Nærbane må henvises til Letbaneprojektet. Der er så få år tilbage inden Letbanen skal køre, at større investeringer ikke vil kunne forrentes. Forventes de resterende Desirotog tilført banen når IC-2 togene til Svendborgbanen er leveret? Svar: Af hensyn til letbanen (2016) er det ikke forventeligt at der bliver lavet infrastrukturelle ændringer. Genetablering af krydsningsmulighed i Trustrup så aflysninger til og fra Grenaa kan elimineres? Svar: Infrastrukturinvesteringer på Aarhus Nærbane må henvises til Letbaneprojektet. Der er så få år tilbage inden Letbanen skal køre, at større investeringer ikke vil kunne forrentes. Flere dobbelttraktioner i myldretid eller mulighed for kvartersdrift f.eks. mellem Mårslet og Skødstrup, dette kræver faktisk kun 3 togsæt, som også får en meget bedre udnyttelse frem for dobbelttraktion mellem Odder og Grenaa, som tager 4 timer. Svar: Der vil ikke med den nuværende infrastruktur kunne etableres 15 min s drift. For øvrigt vil det også være op til Midttrafik som skal financere ekstratog på Nærbanen. Side 6/10

7 Rygter om godstog på banen også efter at letbanen er indført? Svar: Det har vi ikke hørt noget om. Er der muligheder for at forbedre cykelforhold i togene på Århus Nærbane? Som det er nu er de meget ringe. Er der mulighed for at udvide området/gøre det gratis - som start udenfor myldretiden - og i det hele taget så attraktive forhold som i S togene? Svar: Det er der ikke planer om, idet det vil kræve en interiørtilretning. Det vil således gå udover antal siddepladser i Desiro-togene, som i myldretimer har behov for alle siddepladser. Spørgsmål fra pendlerne: - Kan der byttes om på Ringstedtoget og Boruptoget om morgenen? Svar: Som tidligere nævnt ser vi på det. - Kan ophold i Padborg på vej mod Flensborg reduceres. Svar: Vi har under ca. 3 min. s holdetid som er nødvendige fordi der i Padborg skal skiftes sikkerhedssystemer i togets computer. DB og DSB har forskellige sikkerhedssystemer. - Opfordring til at undgå aflåste vogne, når dobbeltdækkertog kører med 6 vogne (personalehensyn?) Svar: Vi skal have strammet op, så dette ikke sker, med mindre det er begrundet i tekniske fejl på vogne. Pendlertalsmændene må gerne skrive til os, hvis de kan give helt præcise informationer om afgange, hvor der registreres aflåste vogne. Så vil vi følge op overfor den enkelte medarbejder. - Generelt ønske om bedre info på perron, når et togsæt er aflåst, så kunderne kan stille sig rigtig på perronen. Svar: Vi vil forsøge at få Banedanmark til via højtaler at underrette om tilgængelige togsæt. Ad. 5 Nye produkttiltag: Christian Glad Filtenborg præsenterer visionen for DSBs produktlinie fremover: 1. Hellere tilfredse kunder end nye kunder (men DSB skal have nye kunder hvert år): tiltag som skal øge kundetilfredsheden er bl.a. at de flere forskellige mobilapp s som findes idag, sammenlægges til én. 2. Fix det der ikke virker: under denne overskrift beskrives tiltag som mobilog internetdækning, der arbejdes på en løsning for en bedre dækning i hele landet. Det er nu muligt for kunderne selv at forny pendlerkort direkte i automaterne, DSB 1 lukkes i regionaltogene så der bliver flere tilgængelige siddepladser. 3. Prioriter efter mængden af kunder: Mobilpladsbillet til alle, ny udlandsstrategi med færre destinationer, Serviceniveau. 4. Elsk pendlerne: selvbetjente pendlerpladsbilletter, glemt kort -service, mobilt periodekort i app. 5. Send et bumletog (specielt når der har kørt et lyntog): 50 produkter udfases, ombygning af D-vogne i S-tog. Side 7/10

8 6. Nå 80 % af målet ved at bruge 20 % af tiden (det betyder ikke at de sidste 20% ikke er vigtige): et kundelogin på alle digitale platforme, et fordelsprogram i DSB. 7. DSB sælger tid: mere selvbetjening, nemt at være kunde, bedre udnyttelse af DSB 1 lounges. Til sidstnævnte lød opfordringen at kigge på åbningstiderne i eks. Loungen i Odense og de tidlige afgange, da der her ikke var sammenhæng. 8. Vi skal være bedre i morgen end i dag: differentierede billetpriser, service fra togpersonale, cykler og barnevogne i F&R Spørgsmål og svar: 1. Rejsekort bør gælde mellem Aarhus og Odder? Svar: Ja, det bør det, men det kræver at Midttrafik siger ja til Rejsekort. 2. Hvor langt er man med udvikling af prisstrukturen for pendlere i Hovedstadsområdet? Svar: I relation til Rejsekort arbejdes der på et fastprisprodukt. Kommer dog tidligst ultimo Opfølgning på hvilke regler, der er gældende, når man ønsker at opgradere sit Rejsekort, det lader til at hvis man ønske opgradering bliver man bedt om at starte forfra med et ny og så vil evt. saldo fra det gamle blive overført. Er dette korrekt og er det, det samme som vi fik oplyst sidste år? Svar: 1. Kunden indstiller sit rejsekort fast på første klasse, hvilket kan ske ved førstegangsbestillingen eller efterfølgende i et betjent salg med RITA. 2. Kunden opgraderer sit rejsekort til første klasse på en enkelt rejse, hvilket bl.a. kan ske ved at ændre indstilling på rejsekortautomaten inden rejsens start. Husk at indstillingen automatisk forsvinder når der foretages check ind undervejs og igen ved check ud. Der skal ikke købes et nyt rejsekort og startes forfra. 4. Kan vi få oplyst hvilke kort der kan benyttes i Rejsekort automaterne, det lader til at man er ved at ændre på dette. Er dette i harmoni med, at man både skal kunne betale med Dankort også Visa-Elektron (kort med saldo kontrol før træk kan ske)? Svar: Der bliver ikke ændret på mulige betalingsmidler i Rejsekort automaterne. Listen over mulige betalingskort kan ses på automaterne (MasterCard, Maestro, Visa, V Pay, JCB, UnionPay, Dankort). 5. Jeg kan ikke se at det er blevet muligt at flytte sine data fra Rejsekort til regneark, (jeg snakkede om det sidste år), som man f.eks. kan det fra sin netbank og mange andre steder. Dette ville gøre det lettere for kortbrugeren at følge sine rejser og såfremt der var ønske om rettelser kunne disse data jo enkelt kommenteres og sendes pr. mail. Svar: udestående 6. Differentierede billetpriser? Svar: udestående 7. Nattog: Dårlig service i nattogene mellem Jylland og Kastrup Lufthavn: Togbetjentene er næsten ikke synlige på lange strækninger og går ikke gennem vognene efter hver station for at checke billetter og sikkerhed. Det er meget generende, da der finder mange tyverier Side 8/10

9 sted ombord på nattogene. Togbetjentene murer sig inde i deres tjenestekupeer eller hyggesnakker med kolleger. Hvorfor skal jeg vandre gennem flere vogne, når jeg har brug for hjælp, vel at mærke med al min håndbagage, som jeg ikke kan efterlade i min kupe? Svar: togpersonalet skal være synligt. Også i vores nattog. Christian Glad Filtenborg sikrer at der kommer ledelsesmæssig opfølgning. Dårlig service på Kolding Station i forbindelse med sammenkobling af togdele. Togpersonalet er ikke altid synligt på perronerne, hvor de burde servicere folk i stedet for at blive inde i togvognene. Svar: Ved sammenkobling er det kun muligt for togpersonalet i det ventende togsæt, at være synlig på perronen, idet togpersonalet jo befinder sig i inde i det ankommende togsæt. Der er typisk én togmedarbejder i det afventende togsæt. Denne medarbejder bør helt rigtig være synlig på perronen. Medarbejderen kan dog have andre opgaver eksempelvis at hjælpe en kunde inde i toget og nogle benytter ventetiden til at få billetteret færdig. Igen ledelsesmæssig opfølgning. Der er stadig problemer med service niveauet på København H i forbindelse med togafgange og forsinkelser. Personalet kan stadig ikke finde ud af at stå de rigtige steder. Typisk står de langt ude på perronen og ryger eller snakker med kolleger i stedet for at bevæge sig hen til de passagerer, som kommer ned ad rulletrappen og leder fortvivlet efter deres togvogn. Svar: Dette punkt kommer op med mellemrum. Togpersonalet skal sprede sig på perronen, være opsøgende, hjælpsomme og være klar ved det togsæt, de individuelt skal betjene. Den togfører, der forestår afgangsproceduren, skal være til stede ved det bageste togsæt ud af København og vil således altid være i nærheden af rulletrappen. Vi har fokus på det og følger løbende og individuelt op. Ad. 6 Ny digital pendlerportal: Anne Dorthe Smith-Hansen præsenterede den nye digitale pendlerportal, der er tale om en eksternt placeret Sharepoint side, som kræver log-in. Siden er stadig under opbygning og der blev opfordret til at pendlerrepræsentanterne melder tilbage med deres oplevelser af og ønsker til siden. Det forventes at der på et tidspunkt opgraderes til en nyere version af Sharepoint, der er dog endnu ingen tidsplan for dette. Spørgsmål og svar: Spørgsmål: Status på Digital pendlerportal? Svar: se ovenfor. Spørgsmål: Hvis muligt, kunne jeg godt tænke mig at høre de andre pendlerklubbers vurdering af informationsniveauet til os pendlerklubber og ikke mindst passagerer? Side 9/10

10 Svar: Da tiden var knap nåede vi ikke fyldestgørende at behandle dette spørgsmål, men der var bred enighed om at niveauet af information kunne forbedres og at det er oplagt at tænke dette ind i arbejdet med den nye platform. Side 10/10

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K TRU 142 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Notat. Direktionssekretariatet. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K

Notat. Direktionssekretariatet. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Notat Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 K Høring vedrørende halvtimes drift på Svendborgbanen DSB har for Transport- Bygnings- og Boligministeriet udarbejdet et oplæg

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Nedenstående tabel viser antallet

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 2. kvartal 2014 1. Antallet af rejser I 2. kvartal 2014 blev der foretaget 12,7 mio. rejser med DSB's fjern-

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012

Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012 Høringssvar vedr. Trafikplan 2012-27 fra borgere på Vestfyn 1 Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012 Vi har med interesse læst Trafikstyrelsens

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg?

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Gennemgang af det trafikale oplæg - og hvad med efter 2030? Anders H. Kaas 18. november 2014 Agenda Før 2030 Hvordan kan man udnytte den eksisterende infrastruktur

Læs mere

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk

Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk NORDJYSKE JERNBANER SELVSTÆNDIGT REGIONALTOGSSYSTEM I NORDJYLLAND Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk regionaltogsbetjening

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 233 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 233 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 233 Offentligt Notat Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Orientering til TRU vedr. IC4-situationen

Læs mere

Samrådsspørgsmål AS, AT, AU, AV, AW og AX

Samrådsspørgsmål AS, AT, AU, AV, AW og AX Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 505 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål AS, AT, AU, AV, AW og AX Side 1 af 15 Samrådsspørgsmål AS Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Servicestandarder for trafikinformation. Skærme og højttalere

Servicestandarder for trafikinformation. Skærme og højttalere Servicestandarder for trafikinformation Skærme og højttalere 3. Version 19.01.2016 Indhold Side 1. Forord 3 2. Formål med servicestandarderne 4 3. Forklaring på de forskellige driftssituationer 5 4. Servicestandard

Læs mere

Dobbelt så mange personkilometre i 2030

Dobbelt så mange personkilometre i 2030 100 års tornerose søvn er slut: Dobbelt så mange personkilometre i 2030 Jesper Mølgård Miljøchef Hvordan skal væksten i togtrafikken nås? Med gulerod Kunderne vælger toget fordi det er attraktivt Kortere

Læs mere

Svendborgbanen Halvtimesdrift Svendborgbanen

Svendborgbanen Halvtimesdrift Svendborgbanen Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 104 Offentligt Halvtimesdrift 2 tog i timen på Transport- og Bygningsministeriet har anmodet DSB om et oplæg på ½-times drift på Formålet er at

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

På sporet af noget godt? Dagens Menu.

På sporet af noget godt? Dagens Menu. På sporet af noget godt? Dagens Menu. Præsentation af hvordan arbejder de danske pendlerklubber Hvordan foregår dialogen med DSB Hvordan arbejder Pendlerklubben Kystbanen Hvilke mål har Pendlerklubben

Læs mere

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010 Trafikudvalget -11 TRU alm. del Bilag 98 Offentligt Notat Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 3. 1. Antallet af rejser I 3. blev der foretaget ca. 12,8 mio. rejser med DSB's fjern- og regionaltog. Dette

Læs mere

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7

Læs mere

Statslig trafikplan

Statslig trafikplan Statslig trafikplan 2017-2032 Banebranchen 19. maj 2017 Indhold i trafikplan 2017-2032 - Opdatering af sidste plan - Formål: fælles vidensramme - Beskriver forventet udvikling 2017-2032: - Gennemgang af

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Nye tider DSB s køreplan 2016

Nye tider DSB s køreplan 2016 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget Folketinget

Transport- og Bygningsudvalget Folketinget MINISTEREN Transport- og Bygningsudvalget Folketinget Dato J. nr. 7. december 2016 2016-6067 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Transport- og Bygningsudvalget har i brev af

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016 MÅNEDS- RAPPORT MARTS I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Review af Signalprogrammet

Review af Signalprogrammet Review af Signalprogrammet 1 Ombordudstyr Udrustning er forsinket, men Deloittes kategorisering af togtypernes kompleksitet Der er forskel på, hvor svært det er, at udruste tog. Første Nordjyske tog ombordudrustet

Læs mere

Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed

Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed Notat baseret på NPT data oktober 2016 Side 2 1. Indledning En stor del af passagererne i den kollektive trafik benytter mere end et

Læs mere

Servicestandarder for trafikinformation. Skærme og højttalere

Servicestandarder for trafikinformation. Skærme og højttalere Servicestandarder for trafikinformation Skærme og højttalere 4. Version 17.08.2016 Indhold Side 1. Forord 3 2. Formål med servicestandarderne 4 3. Forklaring på de forskellige driftssituationer 5 4. Servicestandard

Læs mere

Køreplan for InterCityLyn og InterCity fra København til Aarhus - Aalborg - Frederikshavn (Fed skrift i planen = ændrede tider) Fredag den 7.

Køreplan for InterCityLyn og InterCity fra København til Aarhus - Aalborg - Frederikshavn (Fed skrift i planen = ændrede tider) Fredag den 7. Køreplan for InterCityLyn og InterCity fra København til Aarhus - Aalborg - Frederikshavn (Fed skrift i planen = ændrede tider) Fredag den 7. november om aftenen Tognr. IC 165 L 65 L 67 IC 169 L 69 IC

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Besvarelse af samrådsspm. L og M vedr. Nordvestbanen

Besvarelse af samrådsspm. L og M vedr. Nordvestbanen Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 110 Offentligt TALEMANUSKRIPT Besvarelse af samrådsspm. L og M vedr. Nordvestbanen Side 1 af 8 Samrådsspm. L Et faktuelt spørgsmål

Læs mere

God tilgængelighed til den kollektive trafik

God tilgængelighed til den kollektive trafik UDKAST God tilgængelighed til den kollektive trafik Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Center for Erhverv og Analyse Billede af gode forbindelser i den kollektive trafik vil være ændret om 10-15

Læs mere

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig til

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig til AARHUS > SKJERN Gyldig 11.12.2016 til 09.12.2017 Aarhus Viby Jylland Hørning Skanderborg Alken Ry Laven Svejbæk Silkeborg Engesvang Bording Ikast Hammerum Birk Centerpark Herning Herning Messecenter Studsgård

Læs mere

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren Lasse Winterberg, De seneste aftaler Aftalerne bygger i vid udstrækning oven på En Grøn Transportpolitik En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvej

Læs mere

Samrådsspørgsmål AZ, AÆ, AØ, AÅ, BA og BB

Samrådsspørgsmål AZ, AÆ, AØ, AÅ, BA og BB Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 444 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål AZ, AÆ, AØ, AÅ, BA og BB Side 1 af 11 Indledning Tak for de mange spørgsmål,

Læs mere

SKJERN > STRUER. Struer. Skjern. Gyldig til Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem

SKJERN > STRUER. Struer. Skjern. Gyldig til Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem SKJERN > STRUER Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Struer Ringkøbing Lem Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee Skjern INFORMATION GYLDIGHED Køreplanen er gyldig 10.12.2017-08.12.2018. TEGNFORKLARING Afgangstid

Læs mere

Passagerpulsen. Mette Boye TØF 1.10 2015

Passagerpulsen. Mette Boye TØF 1.10 2015 Passagerpulsen Mette Boye TØF 1.10 2015 Formål: Konkrete forbedringer for passagererne i den kollektive transport tager udgangspunkt i passagerernes behov og ønsker fokus på passagerernes samlede rejse

Læs mere

Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland

Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland - et forslag til regional strategi Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Udvikling af jernbanen i Danmark Status 2011 160 km/t og

Læs mere

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 AARHUS > SKJERN Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 Aarhus Viby Jylland Hørning Skanderborg Alken Ry Laven Svejbæk Silkeborg Engesvang Bording Ikast Hammerum Birk Centerpark Herning Herning Messecenter

Læs mere

Skjern - Esbjerg: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva)

Skjern - Esbjerg: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva) SKJERN > ESBJERG Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Skjern Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig Varde Nord Varde Varde Kaserne Guldager Gjesing Spangsbjerg Esbjerg INFORMATION GYLDIGHED Køreplanen er gyldig 10.12.2017-08.12.2018.

Læs mere

Servicestandard for højttalerudkald i tog. For togpersonalet

Servicestandard for højttalerudkald i tog. For togpersonalet Servicestandard for højttalerudkald i tog For togpersonalet Formålet er god trafikinformation til kunderne Standarden Folderen her henvender sig til dig som togfører i DSB og handler om standarden for

Læs mere

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig til

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig til AARHUS > SKJERN Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Aarhus Viby Jylland Hørning Skanderborg Alken Ry Laven Svejbæk Silkeborg Engesvang Bording Ikast Hammerum Birk Centerpark Herning Herning Messecenter Studsgård

Læs mere

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 114 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland Side 1 af 12

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juli 2017

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juli 2017 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juli 2017 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K 1. Nuværende indsættelsesplan Den 25. juni 2017 trådte

Læs mere

Servicestandard for højttalerudkald i tog. for togpersonalet

Servicestandard for højttalerudkald i tog. for togpersonalet Servicestandard for højttalerudkald i tog for togpersonalet Formålet er god trafikinformation til kunderne Forord Alle vores kunder har en plan, når de stiger på toget. De skal på arbejde, på ferie, mødes

Læs mere

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 289 Offentligt Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget 1 Dagsorden, Møde mellem DSB og Transport- og Bygningsudvalget DAGSORDEN 1. Status

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Kommuner Region Midtjylland Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Dato 23. juni 2008 Journalnummer 1-30-75-16-08 Kontaktperson Grethe Hassing Midttrafiks bestyrelse har den 20. juni 2008

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter 209 ansatte 6,25 mio.

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund SAMMENFATNINGSNOTAT Dato J. nr. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland Baggrund Der er mellem Region Sjælland og Transportministeriet aftalt en undersøgelse af eventuelle samdriftsmuligheder

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 203 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 203 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 203 Offentligt HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 27. februar 2017 2017-943 Høringsnotat vedr. forslag om halvtimesdrift på Svendborgbanen 1. Baggrund

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S. Velkommen videre

Nordjyske Jernbaner A/S. Velkommen videre Nordjyske Jernbaner A/S Velkommen videre Fusion af 2 traditionsbundne privatbaner i 2001 Hovedaktionær Den danske Stat Skagensbanen A/S Etableret 1890 Hirtshalsbanen A/S Etableret 1925 Hovedaktionær NT/Region

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Dato : 10. oktober 2003 Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Regeringen lægger op til en ny rammeaftale, der skal sikre de langsigtede rammer for jernbaneområdet. Aftalen

Læs mere

Billundbanen skal afgøres til april

Billundbanen skal afgøres til april Letbaner.DK Helge Bay Østergade 16 8660 Skanderborg mobil: 30 34 20 36 mail: hb@letbaner.dk 21.02.14 opdat. 27.02.2014 Uddybende artikel Billundbanen skal afgøres til april Rhonexpress fungerer som lufthavnsbane

Læs mere

Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Miljø- og teknik Dato: Reference: Anders Brinch Larsen Direkte telefon: 89 59 10 07 E-mail: anbl@norddjurs.dk Journalnr.: 13.05.16K04 Acdre: 08/17767 Trafikplan

Læs mere

Thisted - Struer: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva)

Thisted - Struer: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva) THISTED > STRUER Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer INFORMATION GYLDIGHED Køreplanen er gyldig

Læs mere

8 udbudspakker til fremtidens jernbane

8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 udbudspakker til fremtidens jernbane Udgiver Brancheforeningen Dansk Tog Tekst og layout Dansk Tog Foto Patrik Engstöm/Stefan Nilsson/Lars E/SJ/Arriva Tryk

Læs mere

Servicestandard for højttalerudkald i tog. for lokomotivførere

Servicestandard for højttalerudkald i tog. for lokomotivførere Servicestandard for højttalerudkald i tog for lokomotivførere Formålet er god trafikinformation til kunderne Forord Alle vores kunder har en plan, når de stiger på toget. De skal på arbejde, på ferie,

Læs mere

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 TDP 14. Høring om trafikplan for jernbanen 2008-2018 Indstilling: Direktionen indstiller, at Movia afgiver høringssvar vedrørende

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Hvornår kører toget?

Hvornår kører toget? Hvornår kører toget? Kundens oplevelse af trafikinformation i S-toget Jernbanekonferencen d. 17. maj 2010 Side 1 Kommerciel, Markedsanalyse Togturen - rejsekæden Hvad påvirker kundernes tilfredshed? Ved

Læs mere

Punktlighed for Tog og Metro

Punktlighed for Tog og Metro Punktlighed for Tog og Metro September 2017 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Resumé... 4 3 Måling af togenes punktlighed på Fjern- og S-banen... 7 3.1 Fjernbanen... 7 3.2 S-banen... 8 3.3 Arriva tog...

Læs mere

InterCity og InterCityLyn

InterCity og InterCityLyn Køreplan Timetable InterCity og InterCityLyn 11.12.2011-08.12.2012 Frederikshavn Thisted Aalborg Struer Viborg Herning Århus H Roskilde København Esbjerg Kolding Odense Ringsted Kbh.s Lufthavn, Kastrup

Læs mere

Kystbanen Borgermøde den 17. november 2017

Kystbanen Borgermøde den 17. november 2017 Kystbanen Borgermøde den 17. november 2017 Driftsdirektør Anders Egehus 2016-01 2016-02 2016-03 2016-04 2016-05 2016-06 2016-07 2016-08 2016-09 2016-10 2016-11 2016-12 2016-13 2016-14 2016-15 2016-16 2016-17

Læs mere

Jernbanen nord for Århus

Jernbanen nord for Århus Jernbanen nord for Århus af jernbanenettet Præsentation for Region 15. december 2009 Tommy O. Jensen Jernbanenettet i Hirtshals Skagen Lidt jernbane geografi: Århus-Aalborg (2 spor) Aalborg-Frederikshavn

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 Trafikplan for jernbanen 2008-2018 Strækninger Region Midtjylland betjenes af følgende statslige jernbanestrækninger (i parentes er anført den del af strækningen, der

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29.

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29. Indstilling Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. november 2012 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Trafikstyrelsen har fremsendt: Trafikplan for den statslige

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: September 2017

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: September 2017 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: September 2017 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K 1. Nuværende indsættelsesplan 26. oktober 2017

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Aarhus - Struer: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva)

Aarhus - Struer: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva) AARHUS > STRUER Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Aarhus Hinnerup Hadsten Langå Ulstrup Bjerringbro Rødkærsbro Viborg Stoholm Højslev Skive Vinderup Struer INFORMATION GYLDIGHED Køreplanen er gyldig 10.12.2017-08.12.2018.

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juni 2017

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juni 2017 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juni 2017 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K 15. august 2017 1. Nuværende indsættelsesplan Af IC4

Læs mere

Region Sjællands Østbane forløber i dag fra Køge med to grene mod henholdsvist Faxe Ladeplads og Rødvig.

Region Sjællands Østbane forløber i dag fra Køge med to grene mod henholdsvist Faxe Ladeplads og Rødvig. Valg af trafikeringsmodel Lille Syd/Østbanen Dato: 1. september 2017 Brevid: 3344809 Indledning Der er juni 2017 indgået landspolitisk forlig om, at staten overlader betjeningen af den statslige banestrækning

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Nye køreplaner for S-banen i København med hurtige tog og høj frekvens

Nye køreplaner for S-banen i København med hurtige tog og høj frekvens Nye køreplaner for S-banen i København med hurtige tog og høj frekvens Joakim Bak og Anne Pilegaard, DSB S-tog Søndag d. 23. september 2007 gennemfører S-tog det største køreplanskift siden 1989. Den nye

Læs mere

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 AARHUS > SKJERN Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Aarhus Viby Jylland Hørning Skanderborg Alken Ry Laven Svejbæk Silkeborg Engesvang Bording Ikast Hammerum Birk Centerpark Herning Herning Messecenter

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

SKJERN > STRUER. Struer. Skjern. Gyldig til Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem

SKJERN > STRUER. Struer. Skjern. Gyldig til Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem SKJERN > STRUER Gyldig 11.12.2016 til 09.12.2017 Struer Ringkøbing Lem Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee Skjern Struer Holstebro Ringkøbing Skjern INFORMATION Der henvises i øvrigt til Arriva Togs

Læs mere

InterCity og InterCityLyn

InterCity og InterCityLyn Køreplan Timetable InterCity og InterCityLyn 12.12.2010-10.12.2011 Frederikshavn Thisted Aalborg Struer Viborg Herning Aarhus H Roskilde København Esbjerg Kolding Odense Ringsted Kbh.s Lufthavn, Kastrup

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

SKJERN > ESBJERG. Skjern. Esbjerg. Gyldig til Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig

SKJERN > ESBJERG. Skjern. Esbjerg. Gyldig til Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig SKJERN > ESBJERG Gyldig 11.12.2016 til 09.12.2017 Skjern Varde Nord Varde Varde Kaserne Guldager Gjesing Spangsbjerg Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig Esbjerg Skjern Varde Esbjerg INFORMATION Der henvises i

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere