Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 131. årgang. 2010-09-08 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Speed Sonic Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (730) Indehaver: SUMMIT OPTICAL ApS, Bakkegårdsvej 513, 3050 Humlebæk, (511) Klasse 09: Cykelcomputere. (511) Klasse 14: Ure herunder sportsure (511) Klasse 28: Sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser) (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MORE 2 HOME ApS, Fjordvej 20, Strandhuse, 6000 Kolding, (740/750) Fuldmægtig: DAHL VIBORG ADVOKATPARTNERSELSKAB, Lundborgvej 18, 8800 Viborg, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mr. Mums (730) Indehaver: MR. MUMS ApS, Rosenvangs Alle 186, 8270 Højbjerg, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte, frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, sandwiches, smørrebrød. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering; take away. (730) Indehaver: UNILIGHT DANMARK A/S, Industrivej 34, 3300 Frederiksværk, (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til belysning. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer; LED (lysemitterende diode) baserede belysningsapparater og installationer. (511) Klasse 34: Tobak, artikler for rygere, tændstikker. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NIMB HOTEL (730) Indehaver: Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 København V, (740/750) Fuldmægtig: SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S, Sydmarken 42, 2860 Søborg, (511) Klasse 41: Ledelse og arrangering af konferencer, kongresser, seminarer, workshops og symposier; spillehaller og spillekasinoer, planlægning af fester for andre, arrangering af forlystelser, forlystelsesparker, arrangering af levende optræden, underholdningsvirksomhed (511) Klasse 43: Hoteller, moteller, pensionater, barer, caféer, cafeterier, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snackbarer og kantiner (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mermaid Bike (730) Indehaver: Fruensgaard Design v/jacob Fruensgaard, Vilhelm Thomsens Allé 16, 2500 Valby, (511) Klasse 12: Cykler. (511) Klasse 39: Stillen cykler gratis til rådighed. 1499

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: A-L ISENKRAM EN GROS A/S, Ambolten 37, 6000 Kolding, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i Pantone 877 C / Pantone 425 C. (730) Indehaver: Claus Højris Sørensen, Tistedvej 13, 9575 Terndrup, (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), herunder håndforarbejdede trækonstruktioner, stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, herunder håndforarbejdede trækonstruktioner på bestilling fra andre. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rød,grøn,guld,gul,sort og sølv. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HOTEL NIMB (730) Indehaver: Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 København V, (740/750) Fuldmægtig: SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S, Sydmarken 42, 2860 Søborg, (511) Klasse 41: Ledelse og arrangering af konferencer, kongresser, seminarer, workshops og symposier; planlægning af fester for andre, arrangering af forlystelser, forlystelsesparker, arrangering af levende optræden, natklubber, underholdningsvirksomhed (511) Klasse 43: Hoteller, moteller, pensionater, barer, caféer, cafeterier, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snackbarer og kantiner (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Shot-cooler (730) Indehaver: KIA MOTORS CORPORATION, , Siheung-dong, Guroku, Seoul, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Display-apparater til overvågning af bagenden af biler, nemlig lysdiodedisplays (LED-displays); elektroniske kontrolenheder til biler, herunder elektroniske apparater til at spore og vise information om slitage på bildele; elektroniske apparater til fjernstyring af låse i døre på biler; elektroniske alarmapparater til opdagelse og varsling af tyveri; elektroniske apparater til sporing af stjålne biler samt til automatisk varsling af udløsning af airbags via et kundeservicecenter for motorkøretøjer; elektroniske apparater til brug ved interaktion med et kundeservicecenter for motorkøretøjer (telekommunikationsapparater); diagnosticeringsenheder til at styrke bilers sikkerhed, nemlig ka-meraer og afstandssensorer; navigationsapparater til køretøjer (indbyggede computere); radioer til biler. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og sort. (730) Indehaver: Wellfair International A/S, Læderstræde 5a, 4000 Roskilde, (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 21: Kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug). 1500

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: COMPANYMOBILE A/S, Adelgade 116, 8660 Skanderborg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable eller optaget), akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget), dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detail- og engroshandel (også via Internettet) med varer med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon, datatransmission; bredbåndskommunikation, IP-telefoni. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksomhed samt information herom. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telefonkommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blå, sort og grå (730) Indehaver: THOMAS CLARUP HOLDING ApS, Gøggårdsvej 2, Ullerup, 7760 Hurup Thy, (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATANPARTSSELSKABET BENT STAMER, Hobrovej 395, 9200 Aalborg SV, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed indenfor træning med fokus på træningsfysiologisk progressiv funderet tilgang til funktionel træning. (511) Klasse 44: Sundhedspleje af mennesker, nemlig træning med fokus på træningsfysiologisk progressiv funderet tilgang til funktionel træning, baseret på didaktiske og motivationsteoretiske principper, som koblet med den progressive tilgang giver basis for en sikker og grundig læring/undervisning, samt baseret på månedlig progression med henblik på at øge udøverens præstationsevne. (591) Farvetekst: Varemærket er i rød, gul og hvid, cirkel: gul CMYK: RGB: hex #FAA61A X: rød - CMYK: rgb hex: #C4151C fit: hvid. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TORBEN BRINK HOLDING ApS, Rådhusvej 10, 2920 Charlottenlund, (511) Klasse 10: Luftpuder af plast til medicinsk brug. (511) Klasse 20: Luftpuder af plast, ikke til medicinsk brug. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grønt og hvidt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: conzensus (730) Indehaver: Essens Kompagniet v/mette Nørgaard Madsen, Tagensvej 162, 2200 København N, (511) Klasse 09: Undervisningsmateriale i elektronisk form. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager, herunder bøger. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder kursusvirksomhed i ledelsesværktøjer. 1501

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ung Rejs (730) Indehaver: Travel Booking A/S, Østre Industrivej 2, 6731 Tjæreborg, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger, Kongensgade 58, 6700 Esbjerg, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (511) Klasse 43: Restauranter, catering nemlig udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning (midlertidig indkvartering). (511) Klasse 44: Veterinærvirksomhed, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr. (511) Klasse 45: Juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VENBO HUSE (730) Indehaver: Tømrerfirmaet Poul Anker & Karsten Sørensen A/S, Vejbyvej 771, Vejby, 9760 Vrå, (511) Klasse 37: Tømrervirksomhed, herunder opførelse af enfamilieshuse og sommerhuse; entreprisevirksomhed i form af tømrervirksomhed; renoveringsvirksomhed, herunder af enfamilieshuse og sommerhuse; byggearbejder; bygningsisolering; byggevirksomhed, herunder information vedrørende bygningskonstruktioner; bygning af fabrikker; fugtisolering af bygninger; fugtsikring af bygninger; gipsarbejde; indendørs og udendørs malerarbejde; installation af døre og vinduer; møbelrestaurering; møbelsnedkeri [reparation]; nedrivning af bygninger; reparation af sikkerhedslåse; reparation og bygning af pakhuse; restaurering af møbler; slibning med sandpapir; tagdækning; tætning af bygninger; vedligeholdelse af møbler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Lars Thuesen, Fieldhead, 72 Macclesfield Road, Prestbury, Cheshire SK10 4BH, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Philip, Vognmagergade 7, 1120 København K, (511) Klasse 39: Rejsebureauvirksomhed (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BRIGHT STAR FIREWORKS A/S, Fruerlundvej 1, 8410 Rønde, (511) Klasse 13: Skydevåben, ammunition og projektiler, sprængstoffer, fyrværkerigenstande. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (591) Farvetekst: Blå med guld stjerne (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Bakkedalgård (730) Indehaver: MARIBO MEDICO A/S, Kidnakken 11, 4930 Maribo, (511) Klasse 09: Videnskabelige instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse af lyd eller billede. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker. (591) Farvetekst: Mærket er udført i lilla. (730) Indehaver: BEHANDLINGSCENTER BAKKEDALGÅRD ApS, Gejsingvej 50, Gejsingvej, 6600 Vejen, (740/750) Fuldmægtig: Butterfly NetDoctors v/villy Maagaard Andreassen, Hindbærvej 8, Ugelbølle, 8410 Rønde, (511) Klasse 44: Rehabilitering af alkoholikere, stofmisbrugere og alkoholskadede; psykologvirksomhed og terapi rettet mod pårørende til alkoholikere, stofmisbrugere og alkoholskadede. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Slotsophold (730) Indehaver: Gorm Lokdam, Hvedholm Slot 1, 5600 Faaborg, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Sportsarrangementer. 1502

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GROWCAMP (730) Indehaver: GROWCAMP A/S, Springstrup 11, st., 4300 Holbæk, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), nemlig profillister, sokkelsten, rammer til drivhuse, insektskærme, glas til bygningsbrug og drænrør af cement, keramik eller sandsten; stive rør til bygningsbrug; asfalt, beg, tjære og bitumen; transportable bygninger (ikke af metal), nemlig drivhuse; monumenter (ikke af metal); højbede (ikke af metal). (511) Klasse 44: Lægevirksomhed; veterinærvirksomhed; sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed, herunder kompostspredning, landbrugsrådgivning, rådgivning vedrørende plante- og jordnæringstilskud; skadedyrsbekæmpelse og skadedyrsudryddelse for landbruget, skovbruget og havebruget CA Canada (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Seimei (730) Indehaver: Seimei A/S, Brogrenen 10, 2635 Ishøj, (740/750) Fuldmægtig: Steen Burton Advokatfirma, Knabrostræde 24, 1210 København K, (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DiPMic (730) Indehaver: DPA Microphones A/S, Gydevang 42-44, 3450 Allerød, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Mikrofoner, mikrofongitre, mikrofon-vindhætter, mikrofonholdere, mikrofonstativer, mikrofonkabler, mikrofonstik/adaptere, mikrofonbomme, mikrofonforstærkere, mikrofonstrømforsyninger og mikrofonkalibratorer; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til ovennævnte varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Telemarketinggruppen (730) Indehaver: Kampler Holding ApS, Nobisvej 20, 3460 Birkerød, (511) Klasse 35: Bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ESENCIA ApS, Parkås 42, 2670 Greve, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og brunt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Gotoy (730) Indehaver: GERT OLSEN DESIGN, Krondalvej 12, 2610 Rødovre, (511) Klasse 12: Klapvogne og barnevogne. (511) Klasse 28: Legetøj. (511) Klasse 35: Detailhandel med klapvogne, barnevogne og legetøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BENJAMIN MEDIA A/S, Finsensvej 6, 2000 Frederiksberg, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (511) Klasse 16: Ugeblade, magasiner, tidsskrifter, kataloger, billeder, fotografier, farvetryk, trykte publikationer, tryksager, bøger, blade. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, udlejning af annonceplads på internet, markedsføring og andre salgsfremmende ydelser på internet og via mobile tjenester. (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed. (730) Indehaver: Kvistgaard Consulting, Toften 35, 9280 Storvorde, (511) Klasse 35: Ledelsesmæssig bistand i form af systematisk organisationsudvikling med henblik på opnåelse af klar strategisk retning internt og eksternt i organisationen; forretningsundersøgelser til brug ved oplevelsesbaseret forretningsudvikling. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort til skriften og olivengrøn til tal og symbol. 1503

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AERIE (730) Indehaver: Retail Royalty Company, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada US-89109, USA (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater, ikke-medicinske toiletartikler, kosmetiske præparater til personlig pleje, nemlig duftprodukter, sæbe, lotioner, solplejeprodukter og deodoranter. (511) Klasse 14: Juvelerarbejder, smykker; ure. (511) Klasse 18: Tasker, nemlig indkøbstasker, rejsetasker, tasker med poselukke, gymnastiktasker, kurertasker, toilettasker (ikke indbyggede); rygsække, paraplyer, tegnebøger, punge. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detail- og online detailtjenesteydelser omfattende kosmetiske præparater, toiletartikler, kosmetiske præparater til personlig pleje, nemlig duftprodukter, sæbe, lotioner, solplejeprodukter og deodoranter, juvelerarbejder, smykker, ure, tasker, nemlig indkøbstasker, rejsetasker, tasker med poselukke, gymnastiktasker, kurertasker, toilettasker, rygsække, paraplyer, tegnebøger, punge beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LITTLE77 (730) Indehaver: Retail Royalty Company, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada US-89109, USA (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater til personlig pleje (ikke medicinsk), herunder hudplejeprodukter, hårplejeprodukter, hårplejepræparater og solbeskyttelsespræparater; servietter imprægneret med kosmetiske præparater til spædbørn. (511) Klasse 18: Tasker, nemlig indkøbstasker, pusletasker og poser med snorelukke (muleposer); rygsække. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detail- og online detailtjenesteydelser omfattende produkter til personlig pleje, nemlig ikke-medicinske toiletartikler, herunder hudplejeprodukter, hårplejeprodukter, hårplejepræparater og solbeskyttelsespræparater, servietter til spædbørn, tasker, nemlig indkøbstasker, pusletasker og poser med snorelukke, rygsække, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Retail Royalty Company, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada US-89109, USA (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater til personlig pleje (ikke medicinsk), herunder hudplejeprodukter, hårplejeprodukter, hårplejepræparater og solbeskyttelsespræparater; servietter imprægneret med kosmetiske præparater til spædbørn. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detail- og online detailtjenesteydelser omfattende produkter til personlig pleje, nemlig ikke-medicinske toiletartikler, herunder hudplejeprodukter, hårplejeprodukter, hårplejepræparater og solbeskyttelsespræparater, servietter til spædbørn, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: Retail Royalty Company, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada US-89109, USA (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater, ikke-medicinske toiletartikler, kosmetiske præparater til personlig pleje, nemlig duftprodukter, sæbe, lotioner, solplejeprodukter og deodoranter. (511) Klasse 14: Juvelerarbejder, smykker; ure. (511) Klasse 18: Tasker, nemlig indkøbstasker, rejsetasker, tasker med poselukke, gymnastiktasker, kurertasker, toilettasker (ikke indbyggede); rygsække, paraplyer, tegnebøger, punge. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detail- og online detailtjenesteydelser omfattende kosmetiske præparater, toiletartikler, kosmetiske præparater til personlig pleje, nemlig duftprodukter, sæbe, lotioner, solplejeprodukter og deodoranter, juvelerarbejder, smykker, ure, tasker, nemlig indkøbstasker, rejsetasker, tasker med poselukke, gymnastiktasker, kurertasker, toilettasker, rygsække, paraplyer, tegnebøger, punge beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 1504

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AMERICAN EAGLE OUTFITTERS (730) Indehaver: Retail Royalty Company, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada US-89109, USA (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater, ikke-medicinske toiletartikler, kosmetiske præparater til personlig pleje, nemlig duftprodukter, sæbe, lotioner, solplejeprodukter og deodoranter. (511) Klasse 14: Juvelerarbejder, smykker; ure. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detail- og online detailtjenesteydelser omfattende kosmetiske præparater, toiletartikler, kosmetiske præparater til personlig pleje, nemlig duftprodukter, sæbe, lotioner, solplejeprodukter og deodoranter, juvelerarbejder, smykker, ure, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Retail Royalty Company, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada US-89109, USA (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater til personlig pleje (ikke medicinsk), herunder hudplejeprodukter, hårplejeprodukter, hårplejepræparater og solbeskyttelsespræparater; servietter imprægneret med kosmetiske præparater til spædbørn. (511) Klasse 18: Tasker, nemlig indkøbstasker, pusletasker og poser med snorelukke (muleposer); rygsække. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detail- og online detailtjenesteydelser omfattende produkter til personlig pleje, nemlig ikke-medicinske toiletartikler, herunder hudplejeprodukter, hårplejeprodukter, hårplejepræparater og solbeskyttelsespræparater, servietter til spædbørn, tasker, nemlig indkøbstasker, pusletasker og poser med snorelukke, rygsække, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AEO (730) Indehaver: Retail Royalty Company, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada US-89109, USA (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater, ikke-medicinske toiletartikler, kosmetiske præparater til personlig pleje, nemlig duftprodukter, sæbe, lotioner, solplejeprodukter og deodoranter. (511) Klasse 14: Juvelerarbejder, smykker; ure. (511) Klasse 18: Tasker, nemlig indkøbstasker, rejsetasker, tasker med poselukke, gymnastiktasker, kurertasker, toilettasker (ikke indbyggede); rygsække, paraplyer, tegnebøger, punge. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detail- og online detailtjenesteydelser omfattende kosmetiske præparater, toiletartikler, kosmetiske præparater til personlig pleje, nemlig duftprodukter, sæbe, lotioner, solplejeprodukter og deodoranter, juvelerarbejder, smykker, ure, tasker, nemlig indkøbstasker, rejsetasker, tasker med poselukke, gymnastiktasker, kurertasker, toilettasker, rygsække, paraplyer, tegnebøger, punge beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: SIC HOLDING A/S, c/o Lars Taarn Pedersen, Lunddalvej 6, 7000 Fredericia, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, (511) Klasse 12: Afbalanceringsvægte til hjul på køretøjer; airbags (sikkerhedsindretninger til biler); aksler til køretøjer; automobilchassiser; automobildæk; automobiler; automobilkarosserier; automobilkæder; bakgearsadvarsler til befordringsmidler; bakspejle; befordringsmidler til brug på land; bildækkener (formede); biler; bremsebelægninger til befordringsmidler; bremser til køretøjer; bremsesegmenter til befordringsmidler; blændingshindrende indretninger til befordringsmidler; drivkæder til befordringsmidler til brug på land; drivmotorer til køretøjer til brug på land; dæk til hjul til befordringsmidler; døre til køretøjer; elektriske køretøjer; forruder (vindskærme); fremdrivningsmekanismer til befordringsmidler til brug på land; frihjul til befordringsmidler til brug på land; fælge til hjul til befordringsmidler; gearkasser til køretøjer til brug på land; hjul til befordringsmidler; hjuldæk til befordringsmidler; hjulfælge; hjulkapsler; hjulnav til befordringsmidler; horn til køretøjer; hydrauliske kredsløb til køretøjer; indtræk til befordringsmidler; kabeltransportapparater og -installationer; kalecher til køretøjer; karosseri til køretøjer; koblinger til køretøjer til brug på land; krumtaphus som dele af køretøjer til brug på land, undtagen til maskiner; kølerhjelme til køretøjer; luftpumper (tilbehør til køretøjer); lukker til benzintanke i befordringsmidler; låg til benzintanke i befordringsmidler; momentomformere til køretøjer; motorer til køretøjer til brug på land; motorhjelme til automobiler; motorkøretøjer; nakkestøtter til køretøjssæder; nav til køretøjshjul; navkapsler; navringe til hjul; ophængningsfjedre til køretøjer; overtræk til rat til befordringsmidler; plejlstænger til køretøjer til brug på land, undtagen dele af maskiner og motorer; rat til befordringsmidler; reduktionsgear til befordringsmidler til brug på land; retningsvisere til køretøjer; ruder til befordringsmidler; sikkerhedsseler til sæder i befordringsmidler; skridhindrende indretninger til køretøjsdæk; slanger til dæk; slidbaner til automobildæk; solskærme udformede til automobiler; sportsvogne; støddæmpende fjedre til befordringsmidler; støddæmpere til biler; stødfangere til automobiler; sædebetræk til befordringsmidler; sædeovertræk til befordringsmidler; sæder til befordringsmidler; tandhjulsudvekslinger til befordringsmidler til brug på land; torsionsstænger til køretøjer; transmissioner til befordringsmidler til brug på land; transmissionsaksler til køretøjer til brug på land; tyverialarmer til køretøjer; tyverihindrende indretninger til køretøjer; understel til befordringsmidler; ventiler til dæk til befordringsmidler; vinduesviskere. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande; badebukser; badekåber; beklædning til motorcyklister; benklæder; bukser; bælter (beklædningsgenstande); gymnastiktøj; halstørklæder; handsker (beklædning); jakker; jerseytrøjer; lette bluser; lædertøj; overfrakker; pyjamasser; skjorter; pyntelommetørklæder; slips; sokker; sportstrøjer; strikkede beklædningsgenstande; sweaters; t-shirts; underbukser; undertøj; uniformer; veste; fodtøj; sko; sportssko; sportsstøvler; gymnastiksko; sandaler; badesandaler; badetøfler; hjemmesko; hovedbeklædning; bandanas; hatte; huer; kasketter. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer, organisering af sportskonkurrencer; stillen sportsfaciliteter til rådighed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt. 1505

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AE (730) Indehaver: Retail Royalty Company, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada US-89109, USA (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater, ikke-medicinske toiletartikler, kosmetiske præparater til personlig pleje, nemlig duftprodukter, sæbe, lotioner, solplejeprodukter og deodoranter. (511) Klasse 14: Juvelerarbejder, smykker; ure. (511) Klasse 18: Tasker, nemlig indkøbstasker, rejsetasker, tasker med poselukke, gymnastiktasker, kurertasker, toilettasker (ikke indbyggede); rygsække, paraplyer, tegnebøger, punge. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detail- og online detailtjenesteydelser omfattende kosmetiske præparater, toiletartikler, kosmetiske præparater til personlig pleje, nemlig duftprodukter, sæbe, lotioner, solplejeprodukter og deodoranter, juvelerarbejder, smykker, ure, tasker, nemlig indkøbstasker, rejsetasker, tasker med poselukke, gymnastiktasker, kurertasker, toilettasker, rygsække, paraplyer, tegnebøger, punge beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AMERICAN EAGLE (730) Indehaver: Retail Royalty Company, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada US-89109, USA (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater, ikke-medicinske toiletartikler, kosmetiske præparater til personlig pleje, nemlig duftprodukter, sæbe, lotioner, solplejeprodukter og deodoranter. (511) Klasse 14: Juvelerarbejder, smykker; ure. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detail- og online detailtjenesteydelser omfattende kosmetiske præparater, toiletartikler, kosmetiske præparater til personlig pleje, nemlig duftprodukter, sæbe, lotioner, solplejeprodukter og deodoranter, juvelerarbejder, smykker, ure, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Retail Royalty Company, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada US-89109, USA (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater, ikke-medicinske toiletartikler, kosmetiske præparater til personlig pleje, nemlig duftprodukter, sæbe, lotioner, solplejeprodukter og deodoranter. (511) Klasse 14: Juvelerarbejder, smykker; ure. (511) Klasse 18: Tasker, nemlig indkøbstasker, rejsetasker, tasker med poselukke, gymnastiktasker, kurertasker, toilettasker (ikke indbyggede); rygsække, paraplyer, tegnebøger, punge. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detail- og online detailtjenesteydelser omfattende kosmetiske præparater, toiletartikler, kosmetiske præparater til personlig pleje, nemlig duftprodukter, sæbe, lotioner, solplejeprodukter og deodoranter, juvelerarbejder, smykker, ure, tasker, nemlig indkøbstasker, rejsetasker, tasker med poselukke, gymnastiktasker, kurertasker, toilettasker, rygsække, paraplyer, tegnebøger, punge beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KIDS (730) Indehaver: Retail Royalty Company, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada US-89109, USA (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater, ikke-medicinske toiletartikler, kosmetiske præparater til personlig pleje, nemlig duftprodukter, sæbe, lotioner, solplejeprodukter og deodoranter. (511) Klasse 14: Juvelerarbejder, smykker; ure. (511) Klasse 18: Tasker, nemlig indkøbstasker, rejsetasker, tasker med poselukke, gymnastiktasker, kurertasker, toilettasker (ikke indbyggede); rygsække, paraplyer, tegnebøger, punge. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detail- og online detailtjenesteydelser omfattende kosmetiske præparater, toiletartikler, kosmetiske præparater til personlig pleje, nemlig duftprodukter, sæbe, lotioner, solplejeprodukter og deodoranter, juvelerarbejder, smykker, ure, tasker, nemlig indkøbstasker, rejsetasker, tasker med poselukke, gymnastiktasker, kurertasker, toilettasker, rygsække, paraplyer, tegnebøger, punge beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 1506

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: goguard (730) Indehaver: Kodomo ApS, Blokken 26, 3460 Birkerød, (511) Klasse 11: Apparater til belysning, herunder cykellygter (511) Klasse 12: Bagagebærere til befordringsmidler, Bagagenet til befordringsmidler, Bagagevogne, Barnevogne, Cykelkurve, Cykeltasker, Cykler, Frakkeskåner til cykler, Klapvogne, cykelkurve, Sikkerhedssæder til børn til befordringsmidler, Sæder til børn til befordringsmidler, Tasker (cykler), Trehjulede cykler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MONKEYGLASSES ApS, Gl Amtsvej 4, 3450 Allerød, (511) Klasse 09: Briller, solbrille, brillestel, brillesnore, læselupper. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NIGHT (730) Indehaver: Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud, 3, CH-2000 Neuchatel, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 34: Tobak, rå eller forarbejdet; tobaksprodukter, herunder cigarer, cigaretter, cigarillos, tobak til hjemmerulning af cigaretter, pibetobak, skrå, snustobak, kretekcigaretter; snus; tobakserstatninger (ikke til medicinske formål); artikler for rygere, herunder cigaretpapir og -mundstykker, cigaretfiltre, tobaksdåser, cigaretæsker og askebægre, piber, lommeredskaber til rulning af cigaretter, lightere; tændstikker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GORI NATURE (730) Indehaver: Dyrup A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak; rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler; farvestoffer; bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand; bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (730) Indehaver: Retail Royalty Company, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada US-89109, USA (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater, ikke-medicinske toiletartikler, kosmetiske præparater til personlig pleje, nemlig duftprodukter, sæbe, lotioner, solplejeprodukter og deodoranter. (511) Klasse 14: Juvelerarbejder, smykker; ure. (511) Klasse 18: Tasker, nemlig indkøbstasker, rejsetasker, tasker med poselukke, gymnastiktasker, kurertasker, toilettasker (ikke indbyggede); rygsække, paraplyer, tegnebøger, punge. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detail- og online detailtjenesteydelser omfattende kosmetiske præparater, toiletartikler, kosmetiske præparater til personlig pleje, nemlig duftprodukter, sæbe, lotioner, solplejeprodukter og deodoranter, juvelerarbejder, smykker, ure, tasker, nemlig indkøbstasker, rejsetasker, tasker med poselukke, gymnastiktasker, kurertasker, toilettasker, rygsække, paraplyer, tegnebøger, punge beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 1507

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: THE PAUL (730) Indehaver: Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 København V, (740/750) Fuldmægtig: SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S, Sydmarken 42, 2860 Søborg, (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer og information om underholdningsvirksomhed (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering, restauranter, cafeér, cafeterier (730) Indehaver: DIT PULTERKAMMER HOLDING A/S, Sommervej 17, 8210 Århus V, (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, (511) Klasse 16: Kasser og æsker af papir og pap, herunder kasser og æsker til opmagasinering og emballering; indpakningspapir; sække, poser og folier af papir eller plastik til emballering; kartoteks- og dokumentkasser (kontorrekvisitter) til opbevaring og emballering. (511) Klasse 39: Opbevaring og oplagring af varer, driftsmidler, inventar, indbo og dokumenter for erhvervsvirksomheder og private samt udlejning af lager- og pulterrum hertil, udlejning af kølerum, lagerhotelvirksomhed (udlejning af lagerrum samt opbevaring), flytteforretning, udlejning af garager, opbevaring af både, information og rådgivning vedrørende opbevaring og oplagring, konsulentbistand indenfor oplagrings- og opbevaringstjenesteydelser, udlejning af flyttekasser og emballage til brug for opbevaring og oplagring, lagerstyring for andre. (511) Klasse 45: Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og sort (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NOTICE BY BON'A PARTE (730) Indehaver: BON'A PARTE A/S, Thrigesvej 2, 7430 Ikast, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer, indeholdt i denne klasse; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, sengetæpper, sengelinned, pudebetræk (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; engros- og detailhandel med læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer, vævede stoffer og tekstilvarer, sengetæpper, sengelinned, pudebetræk, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NIMB BAR (730) Indehaver: Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 København V, (740/750) Fuldmægtig: SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S, Sydmarken 42, 2860 Søborg, (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer og information om underholdningsvirksomhed (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering, barer, restauranter, cafeér, cafeterier (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NIMB MEJERI (730) Indehaver: Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 København V, (740/750) Fuldmægtig: SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S, Sydmarken 42, 2860 Søborg, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte, frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NIMB BRASSERIE (730) Indehaver: Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 København V, (740/750) Fuldmægtig: SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S, Sydmarken 42, 2860 Søborg, (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer og information om underholdningsvirksomhed (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering, resturaner, cafeéer, cafeterier (730) Indehaver: Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 København V, (740/750) Fuldmægtig: SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S, Sydmarken 42, 2860 Søborg, (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer og information om underholdningsvirksomhed (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering, restauranter, cafeér, cafeterier 1508

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Vejle Løve Apotek v/cesare Cota, Søndergade 11, 7100 Vejle, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Laubjerg elspil (730) Indehaver: Teckno Trading DK v/flemming Laubjerg, c/o Flemming Laubjerg, Skovbrynet 21, 4293 Dianalund, (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fair Living (730) Indehaver: METRIA ApS, Engelstrupvej 13, 4571 Grevinge, (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (730) Indehaver: Psykiatri og Handicap, Ciderprojekt, Østermarievej 4D, Ibsker, 3740 Svaneke, (511) Klasse 29: Marmelade. (511) Klasse 30: Honning. (511) Klasse 31: Friske æbler og grønsager. (511) Klasse 32: Frugtdrikke og moste. (511) Klasse 33: Cider (alkoholholdige moste). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: nine (730) Indehaver: J W S AGENTUR V/JENS W SØRENSEN, Gåseagervej 12 E, 8250 Egå, (511) Klasse 09: Brillestel, briller, brilleglas, korrigerede brilleglas, briller til forhindring af blænding, sportsbriller, brilleetuier. (511) Klasse 35: Detailsalg og engrossalg af brillestel, briller, brilleglas, korrigerede brilleglas, briller til forhindring af blænding, sportsbriller, brilleetuier. (511) Klasse 42: Designvirksomhed, herunder design af brillestel, briller, brilleglas, korrigerede brilleglas, briller til forhindring af blænding, sportsbriller, brilleetuier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TEMPT (730) Indehaver: Royal Unibrew A/S, Faxe Alle 1, 4640 Faxe, (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 33: Cider. 1509

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1117 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 331 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 130. årgang. 2010-07-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 130. årgang. 2010-07-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 130. årgang. 2010-07-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1239 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2471 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2167 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1017 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 130. årgang. 2009-04-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 130. årgang. 2009-04-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 130. årgang. 2009-04-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1069 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1991 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 665 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere