Skovrejsning: Unik aftale sikrer mere skov og rent vand. Det gode samarbejde med kommunen. Energioptimering. Minitemaer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skovrejsning: Unik aftale sikrer mere skov og rent vand. Det gode samarbejde med kommunen. Energioptimering. Minitemaer:"

Transkript

1 vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark juni nr Minitemaer: Det gode samarbejde med kommunen Energioptimering Skovrejsning: Unik aftale sikrer mere skov og rent vand

2 Indhold Vandposten er medlemsblad for Foreningen af Vandværker i Danmark - FVD. Udkommer fem gange årligt: Februar, april, juni, september og november. Oplag: eksemplarer. Trykt på Multiart Silk 115 g Trykt med miljøvenlige vegetabilske farver. Ansvarshavende redaktør: Allan Weirup Redaktion: Pernille Weile, Robert Jensen, Søren Bilde Sørensen, Julie Rabølle Knudsen, Niels Grann, Stine Bærentzen, Mathilde Hemmingsen, Mette Kingod. Redaktion afsluttet: 8. juni Layout: Stine Bærentzen, FVD Tryk: Zeuner Grafisk FVD Solrød Center 20 C, 1. sal 2680 Solrød Strand , CVR nr Bank Reg.nr Kontonr Telefontid: Mandag til torsdag kl. 9-14, fredag kl Abonnementspris for 2015: Kr. 245,- (ekskl. moms). Opsigelse af abonnement på Vandposten og/eller medlemskab af FVD skal ske skriftligt med min. 3 måneders varsel til årsskiftet. Indholdet i Vandposten kan frit citeres mod tydelig kildeangivelse. leder 4 Forlig om vandsektorloven foreningsnyt 6 Ny vandsektorlov skal give mindre bøvl 8 FVD sikrer, at der ikke kommer bredbåndsledninger i drikkevandet 10 Løfte til FVD: Minister vil ændre regler om skat på solceller 12 Danske Vandværker (FVD) søger: Rådgiver med forstand på vandværksdrift 14 Referater fra regionernes generalforsamlinger 21 Kort nyt fra FVD 22 Husk at informere kommunen om indførelse af kvalitetssikring forsikring 24 Sikring af boringer og brønde All-risk forsikringen teknisk råd 25 Spørgsmål og svar nyt fra rådgiverne 26 Vejledning om indsatsplaner 28 Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder i samme plan 29 Gæsteprincippet gælder, selvom der er tinglyst en deklaration 30 Øget fokus på hvile-i-sig-selv og forbedrede regnskaber 32 Oplys lodsejerne om indskrænkningerne i 25 meter-zonen 34 Høje vandregninger kan undgås minitema: energioptimering 36 Sådan undgår du, at dit vandværk bruger mere strøm end nødvendigt 38 Grundvand som energibank 40 I Solrød skruer man op for varmen med drikkevand minitema: samarbejde mellem kommune og vandværk 42 Det gode samarbejde mellem kommune og vandværk 44 Stensved Vandværk: God dialog er i centrum 46 Gode råd, når kommunen kommer på tilsyn nyt om navne 47 Ny medarbejder i FVD tethys 48 Vandværksfolk får hjælp til at komme godt i gang med Tethys nyt fra vandværkerne 52 Unik aftale om skovrejsning sikrer grundvandet i Roskilde 54 Hammel Vandværk leverer service til andre vandværker 55 Miljøbevidstheden er i højsæde på Hammel Vandværk 56 Sådan har vi spredt budskabet om at droppe sprøjtegifte i haven 58 Vandteknologi på dansk vandværk vækker kinesisk interesse regions- og leverandøroversigt 59 Regionsoverigt og leverandøroversigt

3 Din nye partner - FRA MINDRE FORBEDRINGER TIL STORE RENOVERINGER Eksempler fra nogle af vores forbedringer og renoveringer: Nr. Jernløse Vandværk - ny styretavle m. SRO & MyConnect, nyt vandforsyningsanlæg, etablering af automatisk pejling af boring, dæksel alarm mv. St. Lyngby - renoveret rentvandstank, gravearbejde, installation af vandforsyningsanlæg m. rørarbejde samt udskiftning af skyllepumpe. Du kender os måske for vores pumper, men faktisk har vi været igang længe med både små og store renoveringsopgaver i vandforsyningsbranchen. Så næste gang du har en opgave - så få et tilbud fra os - for det kan der jo ikke ske noget ved, vel? Baunehøj Boosterstation - Nyt anlæg i lille mandehul

4 leder Forlig om vandsektorloven Ingen havde troet det. I hvert fald ikke på denne side af et folketingsvalg. Men en sen aprilaften og efter næsten et års politiske forhandlinger blev der indgået et forlig om en ny vandsektorlov. AF OLE WIIL, LANDSFORMAND Barren hæves markant for, hvornår vandværker skal udfordres med overdimensionerede og bøvlede administrative byrder. Hvilket fik glædesbarometret til at stige gevaldigt hos os. Barren bliver som bekendt hævet fra de nuværende til m3 udpumpet vand. Det betyder, at næsten alle de 131 forbrugerejede vandværker, der siden 2009 har trukket rundt med et bureaukrati-monster, nu kan se frem til en hverdag med betydelige administrative lettelser. Forliget betyder også, at vi kan fokusere på at servicere vores forbrugere med rent og billigt vand og det er jo dem, det i virkeligheden handler om. Det sorte bælte i drikkevand For vi må ikke glemme hensigten med vandsektorloven, som var - og vel sagtens stadig er - at forbrugerne skal have rent drikkevand til rimelige priser. Og her tillader jeg mig at sige, at de forbrugerejede vandværker har det sorte bælte. Vi både kan og har viljen til at producere kvalitetsmæssigt og særdeles effektivt. Det er dokumenteret gentagne gange, blandt andet i analysen fra Copenhagen Economics. Politikerne bekræfter det faktum, da de blot forventer at hente effektiviseringer for 90 millioner kroner hos os, ud af et samlet potentiale på 1,3 milliarder kroner. Så vi binder med stolthed knuden i det sorte bælte. Begmand til ca. 10 værker Desværre efterlader forliget ca. 10 forbrugerejede vandværker og med dem tusindvis af erhvervsvirksomheder og private forbrugere med en bureaukratisk begmand. Det administrative bøvl vil for disse 10 vandværker fortsat fylde meget i hverdagen, og regningen kan kun sendes videre til forbrugerne. Så jeg spørger i al stilfærdighed: Hvad blev der lige af fokus på forbrugerne? For mig giver det slet ikke mening at opretholde så stort et bureaukrati for så få vandværker. Det havde unægtelig klædt politikerne at løfte alle forbrugerejede vandværker ud af vandsektorloven. Men vi vender ikke ryggen til vandsektorloven som den utilnærmelige prinsesse i Klods Hans, der siger Dur ikke. Væk. Vi stiller os til rådighed med konstruktive og langtidsholdbare forslag. Hovedfokus fra til Det bliver nødvendigt og det skal have vores udelte opmærksomhed, hvordan vandværkerne, der udpumper mellem til m3, skal reguleres. Vi vil arbejde for at sikre, at de administrative byrder reelt bliver færre. Ingen løsning på skatten Tilbage står også skatteproblematikken, som nu skal underkastes en analyse. Vi håber på politisk vilje til at finde tilbage til et beskatningsniveau, som blev lovet forud for vandsektorlovens udrulning for fem år siden. Det haster, er vel ikke for meget at sige? Sover med støvlerne på Vi sover med støvlerne på for arbejdet er allerede i gang. Naturstyrelsens departementschef har allerede afholdt møde, hvor han fremlagde en foreløbig tidplan for lovarbejdet i forbindelse med forliget om den nye vandsektorlov. Ligeså deltager vi i Naturstyrelsens kontaktudvalg, som bliver det forum, hvor vi virkelig kan komme med holdbare forslag. Vi sidder med i arbejdsgruppen om en fremtidig performence benchmarkingmodel og en anden gruppe, der fokuserer på, hvordan en såkaldt TOTEX-model den totaløkonomiske benchmarking kan bygges. Og vi holder møder med Forsyningssekretariatet og render politikerne i forligskredsen på dørene for at holde dem fast på vores synspunkter. Informationsmøde Efter sommerferien holder vi et informationsmøde med oplæg fra nøglepersoner, som uddyber forliget om vandsektorloven og fortæller om konsekvenserne af den. Læs mere om forliget om vandsektorloven her i Vandposten. 4 vandposten juni 2015

5 Lækagesporing Året - Døgnet - Danmark rundt En håndfuld løsninger Online lækageovervågning Lækagesporing og ledningssøgning Udstyr, kurser og løsninger Kalibrering og servicering Året, døgnet, Danmark rundt Almos Leak - Brugervenlig adgang fra alle platforme med Internetadgang Også på plast- og andre ikke metalliske materialer Alt fra håndlyttere, spindelsøgere og ledningssøgere til komplet udrustede målevogne På eget autoriserede værksted Sikkerhed for service Du kan altid få løst akutte opgaver via døgnvagten Leif Koch A/S - Rugvænget Taastrup - (+45) juni 2015 vandposten 5

6 foreningsnyt vandsektorlov Ny vandsektorlov skal give mindre bøvl Mindre bureaukrati og mere meningsfuld organisering af tilsyn med vandværkerne. Det er dét fundament, som det politiske forlig om en ny vandsektorlov bygger på. Vandværkerne skal samtidig effektivisere, sikre et højt niveau inden for miljø, service og sundhed samt skabe bedre rammer for teknologiudviklingen. AF ROBERT JENSEN, RÅDGIVER Lovforslaget om den nye vandsektorlov er allerede ved at blive udarbejdet, og Naturstyrelsen forventer, at det kommer i høring til september. Selve lovforslaget forventes fremsat i december I hovedtræk indebærer forliget: Effektivisering Vandbranchen skal effektivisere for mindst 1,3 mia. kr. frem mod De 400 mio. kr. skal hentes i vandforsyningerne og det resterende beløb i spildevandsselskaberne. Totaløkonomisk benchmarking Vandforsyninger, der leverer mere end m3, bliver omfattet af en totaløkonomisk benchmarking, der også medtager anlægsomkostninger. Der indføres flerårige prislofter for at øge den økonomiske fleksibilitet. Generelt årligt krav om effektivisering Vandforsyninger, der leverer mindre end m3 slipper for den økonomiske benchmarking. I stedet for skal deres effektiviseringspotentiale hentes igennem et generelt årligt krav om at effektivisere driften. Obligatorisk performance benchmarking Alle vandforsyninger skal igangsætte obligatorisk performance benchmarking inden for miljø, sundhed, energi, klima og forsyningssikkerhed. Dette indføres for at give kommunerne et bedre styringsredskab. Performancemodellen præsenteres for forligskredsen til efteråret. Teknologiudvikling Forbedring af teknologiudvikling skal være i fokus. Skat Spørgsmålet om beskatning afdækkes i en analyse, der præsenteres for forligskredsen i slutningen af Evaluering Den nye vandsektorlov skal evalueres i Store lettelser for vandværker imellem m3 Der er udsigt til en stærkt forenklet regulering for langt de fleste af de forbrugerejede vandværker, som leverer m3 vand om året. Forligsteksten lægger op til, at de ca. 120 forbrugerejede vandværker, som befinder sig i denne gruppe, fremover bliver pålagt et fast årligt krav om at effektivisere. Effektiviseringen fastsættes som en procentsats af vandværkets totale omkostninger. Vandværket skal hvert år sende sit årsregnskab til Forsyningssekretariatet, som kontrollerer, at vandværket indfrier effektiviseringskravet. Forligsteksten er uklar på dette punkt Forligsteksten er netop på dette punkt både kortfattet og uklart formuleret. FVD vil arbejde for at holde politikerne fast på, at lovforslaget kommer til at indeholde reelle forenklinger og administrative lettelser. Samtidig er FVD optaget af, at loven på dette punkt formuleres præcist, så vandværker, der for eksempel oplever uforudsete hændelser ikke bliver ramt af et urimeligt besparelseskrav. En uforudset hændelse kan være en forurening, eller at vandværkets forsyningsområde udvides sådanne hændelser vil påvirke vandværkets regnskab negativt og udfordre det årlige effektiviseringskrav. Benchmarking for de store Ca. 10 forbrugerejede vandværker leverer over m3 vand om året. Disse vandværker skal i fremtiden anvende en totaløkonomisk model (TOTEX) til benchmarking, som Forsyningssekretariatet kan fastsætte prislofter ud fra. Den totaløkonomiske benchmarking er endnu ikke færdigudviklet, men den skal omfatte både drifts- og anlægsomkostninger. Copenhagen Economics udarbejder sammen med branchen et forslag til en model for den totaløkonomiske benchmarking. FVD er sammen med tre forbrugerejede vandværker repræsenteret i denne arbejdsgruppe. Den helt store udfordring bliver at sikre, at benchmarkingmodellen rent faktisk bliver både enkel og gennemsigtig, så intensionerne om færre administrative byrder bliver reel. Modellen skal præsenteres for forligskredsen til efteråret. Folketingsvalget betyder, at Miljøministeriet ikke må kommunikere med interessenterne under valgkampen om, hvad der sker i forhold til lovforslaget. Så vi væbner os med tålmodighed, indtil valget er overstået, og en ny regering er dannet. 6 vandposten juni 2015

7 Tidsplan i arbejdet med vandsektorloven Dialoggruppe om prisloftsbekendtgørelse, maj til oktober 2015 Regnskabspraksis for vandselskaber over m3, juni til september 2015 Lovforslag i høring, september 2015 Mål selv ledninger og ventiler ind Det er - enkelt - hurtigt - fleksibelt Dialoggruppe om tilknyttede aktiviteter, august til oktober 2015 Udvikling af TOTEX, maj til primo 2016 Prisloftbekendtgørelse i høring, november 2015 Udvikling af performancebaseret benchmarking, juli 2015 til august 2016 Lovforslag fremsættes, december 2015 Vandsektorlov forventes vedtages, 1. kvartal 2016 Informationsmøde om vandsektorloven Efter sommerferien holder FVD et informationsmøde om vandsektorloven. Her kan du stille spørgsmål og høre foredrag med nøglepersoner, som uddyber forliget om vandsektorloven og fortæller om konsekvenserne af den. Tid og sted for informationsmødet er endnu ikke fastlagt, men vi informerer, så snart de nærmere deltaljer er på plads. I dag er det så enkelt at måle haner og ledninger ind, at I selv kan gøre det med en GPS fra Trimble. Det giver mange fordele: - I måler omgående, så entreprenøren kan fortsætte. - I ved præcist hvad der bliver målt ind. - I kan selv finde det igen med GPS en. - I Greve er det teknisk assistent Anita Holm Lam, der tager ud med GPS en og måler. Hun synes det er nemt, og at det giver afveksling i hendes hverdag. - Ring til Henrik Lennartz-Johansen og hør ham om, hvad I får ud af at have jeres egen GPS. Geoteam A/S juni 2015 vandposten 7

8 foreningsnyt fvd mener FVD sikrer, at der ikke kommer bredbåndsledninger i drikkevandet Folketinget vedtog den 26. maj 2015 en lov, hvis formål blandt andet er at nedbringe omkostningerne ved etablering af højhastighedsbredbånd. Det skal blandt andet ske ved at udnytte eksisterende ledninger bedre. Loven er en implementering af EU s infrastrukturdirektiv i dansk ret. Folketinget ændrede før vedtagelsen et lovforslag, så der alligevel ikke kommer bredbåndledninger ind i de ledninger, der forsyner os med rent drikkevand. Det sker efter at Danske Vandværker FVD, havde taget afstand fra, at ledninger til vandforsyning skulle være omfattet af loven. Glæder sig over, at politikerne er kommet på bedre tanker I et høringssvar skriver Danske Vandværker - FVD, at forsyningen af drikkevand skal ske i helt lukkede systemer for at undgå forurening af drikkevandet. Derfor går det ikke, at man ud fra en økonomisk betragtning lovgiver om, at man må lægge bredbånd ind i drikkevandsledningerne. Idéen om bredbånd i vores drikkevand er stærkt bekymrende, fordi det kan blive vanskeligt at leve op til de høje kvalitetskrav, der stilles til drikkevandet, hvis der skal flyde bredbåndsledninger rundt i vores ledningsnet, siger direktør i FVD Allan Weirup. Og det er vigtigt at beskytte kvaliteten af drikkevandet og værne om danskernes sundhed ved at sige fra over for bredbåndsledninger i drikkevandet, fortsætter Allan Weirup, som derfor glæder sig over, at det lykkedes at få politikerne på bedre tanker. 8 vandposten juni 2015

9 Spar værdifulde ressourcer med avanceret måleteknologi! Hver dråbe tæller Ultralyds vandmåler Intelis Volumetrisk vandmåler Aquadis+ Kontakt os venligst for yderligere information FLONIDAN A/S - Islandsvej 29 - DK-8700 Horsens - Tel I snart 100 år har vi bragt verdens bedste vand op til overfladen. Det har vi tænkt os at blive ved med. Teknisk indsigt, kombineret med solid viden om geologiske forhold, sikrer optimale resultater hver gang. Vi stiller gerne vores mangeårige knowhow til rådighed - til glæde for vore kunder...og det gode danske vand. Totalløsninger til vandværk: Vandværksboringer Drift / Serviceaftaler Rørføringer i rustfri stål Eftersyn af pumper Måler- og loggerudstyr Rensning / Desinficering med Carela-produkter Renovering / Nybygning af værker Boringsrenoveringer Filter / Udpumpningsanlæg Råvandsstationer Hydropuls TV-inspektion SRO styretavler Mads Eg Damgaards Vej Herning Tel A_Hoejfeldt_Ann_221x148mm.indd 1 29/01/15 14:15 9

10 foreningsnyt fvd mener Foto: Colourbox Løfte til FVD: Minister vil ændre regler om skat på solceller Skatteregler gør det alt for dyrt for forbrugerejede vandværker at producere grøn energi til eget forbrug ved at benytte solceller. Derfor har FVD rettet henvendelse til Benny Engelbrecht, som var skatteminister inden folketingsvalget blev udskrevet. Benny Engelbrecht er indstillet på at ændre lovgivningen. Skatteminister Benny Engelbrecht vil ændre lovgvningen, så et vandværk ikke længere skal betale skat af sin formue og sit eventuelle overskud, hvis det producerer el til eget forbrug. Det sker efter, at FVD har rettet henvendelse til skatteministeren på baggrund af et bindende svar fra SKAT. Her skriver SKAT, at et vandværk bliver skattepligtigt, hvis det producerer strøm. De fleste forbrugerejede vandværker er ellers undtaget for skattebetaling på grund af hvile-i-sig-selv-princippet, hvor de ikke må tjene penge og derfor heller ikke skal betale skat. Men med svaret fra SKAT bliver vandværkerne skattepligtige i det øjeblik, de igangsætter produktionen af el fra solceller til eget forbrug. Følger op efter folketingsvalget FVD vil rette henvendelse til den nye skatteminister efter folketingsvalget og opfordre den nye skatteminister til at føre Benny Engelbrechts intentioner ud i livet, så skattereglerne bliver ændret. Samtidig har FVD påklaget SKAT s bindende svar om beskatning af solceller til Landsskatteretten. Jeg er enig i, at dette ikke er hensigtsmæssigt og jeg er indstillet på at foreslå lovgivningen ændret, så et vandselskab ikke mister skattefriheden for indkomst ved vandværksvirksomhed, når der etableres et elproducerende anlæg, lyder det i brevet fra skatteminister Benny Engelbrecht, der var minister inden valget. 10 vandposten juni 2015

11 aktiviteter nyt fra rådgiverne Inline-kontrol af Siemens flowmålere afslører de usynlige fejl Siemens Field Service I tvivlsspørgsmål kan man vælge at sende sin magnetisk induktive måler til kontrol i et flowlaboratorium. Dette vil give et præcist billede af hvor god måleren er under laboratoriebetingelser. De installationsbetingede påvirkninger vil derimod ikke følge med og blive taget i betragtning. Med den patenterede inline-kontrol fra Siemens kan vore magnetisk induktive flowmålere testes i installationen. Denne test kan afsløre fejl i og omkring måleren, som ikke ville være blevet afsløret på en prøvestand. En inline-kontrol kan ikke erstatte et flowlaboratorium, men ofte give et mere reelt billede af hvad der påvirker målerens nøjagtighed. Selve testen består af 3 individuelle test En test af signalomsætteren En test af installationen En test af sensoren Testen afsluttes med et dokument, der indeholder alle relevante målerdata og naturligvis angivelse af ok/ikke ok for hvert af de gennemførte testforløb. Testen udføres af Siemens Field Service personale i forbindelse med opstart og indregulering eller i forbindelse med den årlige kontrol. For mere information kontakt os på , tast 2 Siemens Inline-kontrol kan give et billede af hvad der påvirker flowmålerens nøjagtighed

12 foreningsnyt aktiviteter aktiviteter foreningsnyt Danske Vandværker (FVD) søger: Rådgiver med forstand på vandværksdrift Brancheforeningen for Danske Vandværker (FVD) søger en medarbejder, der kan rådgive vandværker om praktisk vandværksdrift. Har du erfaring med vandværksdrift og brænder for at rådgive andre om, hvordan man løser dagligdagens udfordringer på et vandværk, så er her en sjælden oplagt chance. Du kommer til at indgå i et team af rådgivere, der rådgiver vore medlemmer om jura, økonomi og drift, primært fra vores kontor i Solrød. Dine væsentligste opgaver vil bestå i: Rådgivning af kunder om alle forhold indenfor teknik og praktisk vandværksdrift. Koordinering og sparring med Teknisk Råd, der er en arbejdsgruppe bestående af teknisk driftspersonale fra vand værkerne, der genererer viden om praktisk vandværksdrift. Koordinering og sparring med kursusafdelingen og eventuel deltagelse i dele af undervisningen. Formidling af viden om vandværksdrift til vore medlemmer gennem hjemmeside, medlemsblad, nyhedsbrev m.v. Herudover vil du skulle deltage i møder og evt. holde foredrag. Deltagelse i diverse arbejdsgrupper vedr. vandværksdrift med henblik på at opsamle ny viden. Bidrage med input til høringssvar m.v. i forbindelse med politiske beslutninger. Sparring med de øvrige rådgivere i teamet. Herudover vil det være en fordel, hvis du eventuelt efter en vis oplæring kan deltage i lettere rådgivning om jura og økonomi i forbindelse med vandværksdrift, herunder takstblade og regulativer. For at få succes i stillingen, er det vigtigt at: Du har indgående erfaring med vandværksdrift. Du er god til at kommunikere og kan gøre det komplicerede enkelt og forståeligt. Du holder af at tale med mange mennesker og give gode råd. Du har en solid indlevelsesevne og er god til at forstå en problemstilling. Du trives med at skulle overskue mange forskellige problemstillinger i løbet af en dag. Du har grundlæggende kendskab til de juridiske problemstillinger, der knytter sig til vandværksdrift. Du har en grundlæggende forståelse for økonomien på et vandværk. Du er som person selvstændig, initiativrig og har masser af gå-på-mod. Du er udadvendt med godt humør og humoristisk sans og trives i et uformelt miljø, hvor tingene kan gå meget stærkt, og hvor der sker mange forandringer. Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, som eksempelvis maskinmester, VVS-tekniker med vandværks erfaring e.l. Yderligere spørgsmål til jobbet Hvis du har spørgsmål til jobbet, kan du kontakte direktør Allan Weirup på telefon Send din ansøgning senest Send din ansøgning til Allan Weirup pr. mail til senest tirsdag den 30. juni Vi forventer at holde samtaler torsdag den 9. juli Danske Vandværker (FVD) er en moderne brancheforening, der organiserer landets ca forbrugerejede vandværker, der forsyner omkring halvdelen af danskerne med vand. Danske Vandværker (FVD) virker som interesseorganisation i forhold til Folketing, regering og lokalpolitikere samt i forhold til offentlige myndigheder m.v. Organisationen omfatter endvidere et rådgivningscenter, der yder juridisk, økonomisk og praktisk rådgivning til foreningens medlemmer; kursusvirksomhed m.v. En central aktivitet er også, at sikre medlemmerne information gennem bl.a. medlemsblade, nyhedsmail, messer og hjemmeside. Endelig sikrer foreningen medlemmerne lave indkøbspriser ved fælles indkøb på forskellige områder. 12 vandposten februar juni 2015

13 UV i beredskabsplanen? Selv på det mest velfungerende vandværk kan uheldet være ude, og der kan opstå en pludselig bakteriologisk forurening. For at være på forkant, kan et UV udlejningsanlæg med fordel indgå som en del af vandværkets beredskabsplan. En beredskabsplan med et UV desinfektionsanlæg fra SILHORKO giver en række helt konkrete fordele. Komplet og klargjort anlæg leveret i stålramme og på hjul. Tilslutningskit altid med nye slanger. En erfaren servicetekniker forestår driftsinstruktion og igangsætning. SILHORKO leverer den nødvendige dokumenta tion og udfører myndighedsansøgning. Bakteriefrit drikkevand med det samme, og i løbet af få dage kan kogeanbefaling ophæves. SILHORKO-EUROWATER A/S Jylland/Fyn: Sjælland:

14 foreningsnyt region nord generalforsamling Referat: Generalforsamling i Region Nord AT PER ROTH, FORMAND, REGION NORD Velkommen til den årlige generalforsamling her i vandværksforeningen FVD Region Nord. Vi er igen en del, der har fundet vej til Rebild. Der skal lyde en særlig velkomst til vores nye direktør Allan Weirup, vores landsformand Ole Wiil og repræsentanter fra de andre regioner og ikke mindst til vores sekretariatsleder Susanne Witten. Velkommen til jer alle er et år, hvor der har været mange spændende vandværksopgaver. Landsbestyrelsen Efter generalforsamlingen kom meddelelsen om, at vi skulle have ny direktør. Bent Soelberg havde valgt at gå på pension. Før ferien blev der sat en proces i gang for at finde en ny direktør. Det var et rekrutteringsfirma, der blev sat til at finde en ny direktør til os, og lige inden jul blev Allan Weirup valgt af Landsbestyrelsen med tiltrædelse i februar Allan er som sagt her i dag, så der vil være mulighed for at hilse på ham. Bestyrelsen Bestyrelsen har som tidligere år holdt møde ca. hver tredje måned. Bestyrelsen bestræber sig på at afholde bestyrelsesmøderne rundt om i hele regionen, og når der er mulighed for det at invitere omkringboende vandværker til at komme og få en vandværkssnak med bestyrelsen. Formand og næstformand har deltaget i bestyrelsesmøder i FVD s landsbestyrelse. Bestyrelsen har deltaget i årets repræsentantskabsseminar samt i repræsentantskabsmødet. Region Nord har p.t. 394 medlemmer. I år 2000 var vi 415 medlemmer. Medlemsnedgangen skyldes formentlig sammenlægning af vandværker. Vi har kendskab til, at der i øjeblikket er tre steder, der tales om sammenlægninger, og det berører syv vandværker. Vi er ikke blevet nævneværdigt færre forbrugere. En del vandværkers bestyrelser går med tanker om at lægge sig sammen med nabovandværket. Det kan også være en god ide, hvis forbrugerne også synes, det er en god ide, men en del bestyrelser glemmer, at der også er den mulighed, at man kan arbejde sammen med nabovandværket om de regler, der er blevet indført og på den måde blive ved med at være herre i eget hus. Når der i de landsdækkende medier er tale om frivillige og alle dem, der gør en frivillig indsats, så er det alle jer i vandværksbestyrelserne, der bl.a. bliver tænkt på. Det er et meget stort stykke frivilligt arbejde, der bliver ydet i forbindelse med vandværksarbejde og drift af vandværker. Det at være vandværksmand er vel nærmest en livsstil. Jeg vil gerne sige tak til alle jer, som lægger et så stort og for det meste ulønnet arbejde i den private vandforsyning. For ca. 10 år siden hørte vi en dansk såkaldt vandekspert udtale sig om vandsektorens fremtid. Vedkommende forudsagde, at om 10 år var der kun tre vandforsyninger i Danmark. En på Sjælland, en på Fyn og en i Jylland. Jeg synes, at disse eksperter skal forhøre sig i vandværksforeningen om, hvordan det går. FVD anbefaler, at vandværket får sin egen mail-adresse. Hvis vandværket eksempelvis bruger formandens private adresse, kan der let opstå bøvl, hvis der kommer ny formand. Mange vandværker får ikke givet besked om skift til vandværkets eksterne samarbejdspartnere, hvilket ikke mindst kan give bøvl med kommunen og vores forening. Økonomi Økonomisk har 2014 givet et overskud på kr., men der var budgetteret med et underskud på kr. Årsagen til overskuddet er fortrinsvis, at bestyrelsesmøderne kun har kostet det halve af, hvad der var budgetteret. Vandværkssamarbejdet har også været en del billigere end budgetteret. Regionsturene har givet et pænt overskud, og generalforsamlingen har også givet overskud i stedet for underskud. I 2014 har vi fået udbetalt kr. fra landskontoret, fordi landsbestyrelsen solgte foreningens regnskabskontor til et privat firma, og i den anledning har regionerne fået udbetalt den samme andel af salgsprisen, som regionen indskød, dengang kontoret blev oprettet. De er bogført direkte under egenkapitalen. Kurser Regionen har afholdt kursus i bestyrelsesarbejde - håndbog 1. Kurset blev holdt i efteråret, og det blev et tilløbsstykke. Der var 48 kursister og fem på venteliste. Det blev derfor aftalt, at der afholdtes et nyt kursus i bestyrelsesarbejde i januar 2015, hvor der var 55 tilmeldte. Der er rigtig mange, der har støttet op om vores kursusaktiviteter, og vi håber, at det vil give vandværksbestyrelserne en større indsigt i vandværksarbejdet. Regionen har været fødselshjælper til et møde om vandsektorloven i Åbybro for de Nordjyske vandværker, 14 vandposten juni 2015

15 region nord generalforsamling foreningsnyt der er under vandsektorloven. De vil i kontakt med de Nordjyske folketingspolitikere for at orientere dem om lovens besværligheder. Det møde løb desværre ud i sandet, da der kun var én folketingspolitiker, der ville mødes med vandværkerne. Teknisk Råd Landsforeningen har i 2014 etableret et Teknisk Råd, og i det råd har Region Nord to repræsentanter, Morten Hansen, Ulsted Ålebæk Vandværk, og Per Havbro, Års Vandværk. Sammen med otte andre, to fra hver region, danner de foreningens Tekniske Råd. Alle vandværker i regionerne kan spørge Teknisk Råd om tekniske spørgsmål. Hvis der er nogen i vores region, der har spørgsmål til Teknisk Råd, kan man rette dem til en af de to, eller man kan rette henvendelse via FVD s hjemmeside. Regionstur Vi arrangerede i 2014 to firmabesøg, et todages besøg til Silhorko, Uponor og Danfoss i Gråsten med overnatning i Flensborg, samt en endagstur til Grundfos og Kamstrup. Til begge ture var der en rigtig god tilslutning. Vandrådsarbejdet Regionsvandrådsmødet blev afholdt i Hanstholm i februar 2015 med deltagelse af 35 personer fordelt på 11 kommuner ud af 14, som er med i Region Nord. Først var der indlæg fra Grundfos om sensorer til vandmåling, derefter indlæg fra Silhorko om vandbehandling og et om Teknisk Råds arbejde ved Per Havbro, Års Vand. Niels Cristian Ravn fra Region Midt havde et indlæg om ledelsessystem for små vandværker. Til sidst var der orientering fra vores landsformand Ole Wiil, og en orienteringsrunde fra de lokale vandråd. Regionsvandrådsmødet sluttede med hyggeligt samvær. Danmark er et land med mange forskellige vandværker og vandværksbestyrelser. Rigtig mange bestyrelser og vandråd har i 2014 arbejdet med spørgsmålet om betaling af målerdata fra de kommunale vandselskaber. Vi i regionen har foreslået, at der ikke laves aftaler med nogen kommunale vandselskaber, før Østre Landsret har afgjort sagen fra Bornholm, og at man så bruger denne afgørelse som et forhandlingsgrundlag og retter sig efter den. De vandværksbestyrelser, der har overladt aflæsning af vandmålere til de kommunale vandselskaber, håber vi i foreningen, har gennemtænkt den aftale, de har indgået. Statslige vandråd Arbejdet med de statslige vandråd er afsluttet i efteråret Region Nord har været repræsenteret i vandråd Nordlige Kattegat, Skagerrak, og vandråd Mariagerfjord. Gæsteprincippet En ny udfordring har desværre vist sig, idet gæsteprincippet er blevet udfordret af en ny vejlov og anlægsmyndighederne, der ikke vil betale for flytning af tinglyste ledninger på arealer, der er eksproprieret til vejformål med mere. Det er ganske betragtelige beløb, der kan blive væltet over på det enkelte vandværk. Det synes ganske urimeligt, at et lille vandværk skal betale for noget, der dybest set gavner hele samfundet. Og det er jo blot endnu et eksempel på, at politikerne siger, at de ønsker lavere vandpriser, men samtidig vælter en masse omkostninger over på tilfældige vandværker og deres forbrugere og virksomheder. Også her går FVD rettens vej. Fremtiden På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen vil bestyrelsen udarbejde sit program for det kommende år med hensyn til kurser, regionsrejser og vandrådsarbejde, så det kan blive meldt ud i Vandposten. Med hensyn til kurser vil vi stadigvæk foreslå, at kurserne bliver afholdt i de lokale vandråd rundt om i regionen. Bestyrelsen har planer om at deltage i Folkemødet på Bornholm. Afslutning Til slut vil jeg takke vore medlemmer for et godt samarbejde i det forløbne år. Ligeledes en stor tak til vores leverandører for støtte til vores indbydelse. Også en stor tak til vores medarbejdere i FVD for et godt og solidt arbejde. Til mine kollegaer i bestyrelsen vil jeg også sige tak for et godt samarbejde i det forløbne år. Til slut kan jeg oplyse, at næste års generalforsamling afholdes lørdag den 9. april 2016, og i 2017 er der forslag om den 8. april. juni 2015 vandposten 15

16 foreningsnyt generalforsamling region midt Referat: Generalforsamling i Region Midt AF NIELS CHRISTIAN RAVN, FORMAND, REGION MIDT Den 18. april 2015 blev der afholdt generalforsamling i Region Midt. Som der efterhånden er tradition for blev generalforsamlingen i Region Midt igen afholdt på Pejsegården i Brædstrup, der uafhængig af om vi er få eller mange, har de faciliteter, der er behov for, og hvor vi erfaringsmæssigt bliver godt modtaget og bespist til en pris, der ligger under hvad andre kan tilbyde. Bestyrelsen havde, som der blev foreslået på sidste års generalforsamling, undersøgt andre muligheder for at efterkomme de medlemmer, der ønsker generalforsamlingen afholdt på skift geografisk rundt i regionen. Ligeledes har bestyrelsen overvejet om afholdelsen en lørdag eftermiddag er de bedste betingelser for at holde alle interesserede efter at have rejst sig fra veldækket frokostmenu for derefter at være tvungent til at høre en til dels monoton beretning, der i år var forsøgt gjort en lille smule mere spændende, ved simple illustrationer i præsentationen. Ligeledes som traditionen byder, når Region Midt afholder generalforsamling var vejret med os. Bestyrelsen kunne således på den første rigtige forårsdag byde velkommen til 71 fremmødte, hvilket til dels opfylder bestyrelsens spinkle håb om at rigtig mange af vore medlemmer ville møde op og bidrage til en indholdsrig eftermiddag, idet vi kan glæde os over, at den i mange år registrerede tilbagegang i fremmødet er stoppet. Bestyrelsen havde selvfølgelig gerne set endnu flere tilstede. Det er en travl tid for mange, og de lange afstande i vores region kan vi desværre ikke undgå. Derfor må det formodes, at mange har valgt at spare køreturen i tiltro til, at de fremmødte vil varetage alle medlemmers interesse og tage vare om det formelle, for selv senere at nøjes med at kunne blive orienteret ved læsning af referater m.v. på FVD s hjemmeside under Region Midt. Som dirigent blev FVD s nytilgåede direktør Allan Wierup valgt, som efter en kort præsentation af egen person kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. Fremmødte kunne herefter læne sig tilbage for at høre bestyrelsens beretning, der i år var lidt længere end sædvanlig, idet bestyrelsen i beretningen, ud over de sædvanlige opremsninger af antal møder m.v., også havde et ønske om at favne bredt og fremkomme med så mange oplysninger som overhovedet muligt om bestyrelsens vandværksfaglige og politiske virke i det forgangne år. Et af de lidt større indlæg drejede sig om bestyrelsens tiltag med afholdelse af Temaaftner spredt rundt i regionen. Meldt ud som arrangementer for vandværker i alle størrelser, og hvor det er dagligdags problemer, der er i højsæde, og hvor alle kan komme til orde. Et tiltag, der af de mange der har deltaget, er blevet fortalt som et længe værende ønske, der til alles tilfredshed har bidraget til videnformidling medlemmerne imellem. Efter beretningen blev regnskabet fremlagt af kasseren, der kunne præsentere et mindre overskud til videreførelse til næste års aktiviteter. Bestyrelsen skeler i planlægningen af aktiviteter, det enkelte år, ikke til hvor mange penge der er i kassen, og at de nødvendigvis skal bruges, idet der stræbes efter at forvalte midlerne fornuftigt og til gavn for medlemmerne. Valg til bestyrelsen gav genvalg til henholdsvis Willy Tang, Jens Ole Skovgaard og Anders Kaa. Ligeledes blev suppleanten Peter Jørgensen, Helsted, genvalgt, og som nyvalgt suppleant indtrådte Sven Weel Jensen, Knebel. Som revisor og revisorsuppleant genvalgtes Bernt Nielsen, Gassum, og Peter Jørgensen, Klejtrup. Bestyrelsen i Region Midt takker sluttelig alle for fremmødet og den store interesse, der har kunnet spores året igennem, både ved direkte henvendelser og på kurser og temamøder, og som altid opleves når vandværksfolk mødes til en faglig god snak. 16 vandposten juni 2015

17 region fyn generalforsamling foreningsnyt Referat: Generalforsamling i Region Fyn AF PALLE CHRISTENSEN, FORMAND, REGION FYN FVD Region Fyn afholdt generalforsamling onsdag den 22. april 2015 på Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg. Deltagere: 21 vandværker var repræsenteret ved 27 deltagere. Formanden Palle Christensen bød velkommen og gav vores nye direktør lejlighed til at præsentere sig for de fremmødte. Formanden Palle Christensen aflagde bestyrelsens beretning, der bl.a. omfattede en gennemgang af alle de aktiviteter, som var blevet afviklet i Seks bestyrelsesmøder, syv kurser, valg til Teknisk Råd, tre områdemøder og deltagelse i forskellige møder på FVDplan. Formanden kunne med rette berette om et ret stor aktivitetsniveau, der bestemt også har sat præg på bestyrelsens arbejde gennem Hele beretningen kan se på regionens hjemmeside i øvrigt kan regnskab og budget også ses her. Generalforsamlingens dirigent Per Roth fra Region Nord kunne efter meget få bemærkninger konstatere, at beretning var enstemmigt godkendt. I kassererens fravær (ham havde vi givet lov til at tage på ferie i Spanien), fremlagde formanden Palle Christensen regionens regnskab og budget. Begge dele blev ligeledes godkendt uden anmærkninger. Under indkomne forslag blev det af bestyrelsen fremlagt et forslag til justeringer af regionens vedtægter disse gav heller ikke anledning til de store indsigelser, men forslaget kunne ikke vedtages, idet der ikke var fremmødt tilstrækkelige antal medlemmer til generalforsamlingen. En vedtagelse krævede, at der var 33 vandværker, der stemte for det fremlagte forslag, men der var kun mødt 21 medlemmer frem, og det medførte så, at formaden for Region Fyn måtte meddele, at der ville blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling (der finder sted den 10. juni). På denne ekstraordinære generalforsamling skal / kan forslaget vedtages med almindeligt flertal. Det vil i princippet sige, at hvis det kun er bestyrelsen, der møder op for at vedtage det uændrede forslag, skal blot tre af de fem medlemmer stemme for, og mon ikke det lykkes. De vedtægtsbestemte valg gav følgende resultater: Genvalg til Frede Jensen og Jens Chr. Larsen. Nyvalgt blev Helge Rosendahl valget skete som følge af, at vores kasserer gennem en del år Christian Ermose ikke havde ønsket at blive genvalgt. Valgt til 1. suppleant blev Bent Lollesgaard. Valgt til 2. suppleant blev Jan Larsen Revisorer og revisorsuppleant blev alle genvalgt. Efter generalforsamlingen gennemgik landsformand Ole Wiil foreningens tilstand med tilføjelse af mange gode bemærkninger om, hvad der rører sig i branchen. Et indlæg, der uden tvivl vil være at finde også på de kommende års generalforsamlinger i regionerne. Regionsformand Palle Christensen takkede for fremmødet og afsluttede denne aften i Vissenbjerg kl juni 2015 vandposten 17

18 Det handler til syvende og sidst om at gøre forbruget synligt Automatisk måleraflæsning via RadioLink Strib Vandværk, Danmark Bedre service, færre udgifter Vandværket i Strib, en by med ca indbyggere og vandtilslutninger, giver bedre service og minimerer udgifterne ved at installere elektroniske vandmålere og et stationært fjernaflæsningssystem. Forbrugerne vil ikke komme til at opleve prisstigninger, kun en bedre service. Vores kunder vil ikke have flere problemer med måleraflæsning, og vi vil spare en masse udgifter og administrativt arbejde, der skyldes den manuelle aflæsning. Bestyrelsesformand Anton Petersen, Strib Vandværk kamstrup.com/strib it værktøjer til vandforsyninger Rambøll har udviklet en række fleksible og brugervenlige it værktøjer til vandforsyninger. Det betyder, at data om forbrugsafregning, finansbogholderi, målerstyring, ledningsregistrering og hjemmeside altid er lige ved hånden. Kontakt projektchef, Jan Nielsen, for yderligere info: vandposten juni 2015

19 region øst generalforsamling foreningsnyt Referat: Generalforsamling i Region Øst AF SØREN HVILSHØJ, FORMAND, REGION ØST Forsamlingen startede med at mindes Hans Erik Ravn-Jensen og Solveg Nilssons, som begge gennem mange år var særdeles aktive for foreningen. Generelt var 2014 et år i foreningen præget af ansættelse af en ny direktør. Fra Region Øst skal derfor lyde en stor tak til Ole Will og Susanne Witten, som begge har trukket et kæmpe læs, mens foreningen stod uden direktør. God kursusdeltagelse i det forgangne år I bestyrelsen er vi meget imponerede over den store deltagelse til kurser og arrangementer i Region Øst. I 2014 har vi haft over 1000 deltagere til kurser og arrangementer samt mere end 400 til udstillingen i Roskilde. Til dato har over 300 deltaget i hygiejne- og driftskurser, hvilket vi finder tilfredsstillende alt den stund, at flere vandværker er gået sammen om en fælles driftsansvarlig, samt at der i markedet er andre udbydere af kurser. Alt i alt tyder dette på, at der i medlemskredsen er et udtalt ønske om et bedre videngrundlag til at drive vandværker. Der har blandt andet været god interesse for at få kurser arrangeret i vandråd, og sådanne lokale kurser i håndbøger vil fremover stadig blive arrangeret, såfremt vandrådene kan stille med mindst 10 deltagere. Ligeledes mener vi, at det er vigtigt at invitere kommunale sagsbehandlere med, så samarbejdet styrkes og disse forstår vandværkernes hverdag bedre. Kommunale sagsbehandlere deltager uden beregning på aftenkurser og temaarrangementer i Region Øst. Under regnskab og budget undrede en deltager sig over, at bestyrelsen budgetterede med et underskud. Dette skyldes, at generalforsamlingen i 2013 pålagde bestyrelsen at nedbringe regionsformuen, hvilket vi har valgt at gøre i roligt tempo ved netop forbedringer af kursus- og temaarrangementer til gavn for vores medlemmer. Velbesøgte og aktive temalørdage i Øst Temalørdage fik et særligt ord med på vejen, idet disse altid er meget velbesøgte. Vi har dog måttet konstatere at årets lørdag i Nykøbing Falster ikke hvad angår faciliteter var tilfredsstillende. Grundet brand var mødet flyttet til et andet sted, disse forhold vil naturligvis blive drøftet med kursusstedet. Fagligt mener vi, at temalørdagene var rigtigt gode. Hans-Martin Friis Møller havde et indlæg om Kalundborgs ledningsforurening med en gennemgang af, hvad de havde lært af forløbet både med brug af en øget sektionering af ledningsnettet, samt hvilke ændringer sagen har medført for deres beredskabsplan. Marlene Ullum fra Rambøll fortalte meget levende om BNBO, og herunder det arbejde vandråd og vandværker enten er i gang med eller skal til at deltage i. Torben Fridberg fra SFI gennemgik udviklingen i deltagelse i frivilligt ulønnet arbejde over de sidste 10 år, og han havde en meget interessant pointe. Deltagelse i frivilligt arbejde er uændret, men vi bliver nødt til at være opsøgende, når der er behov for nye bestyrelsesmedlemmer. Fra eksperterne i Teknisk Råd gennemgik Niels Rasmussen muligheden for videregående vandbehandling ved forurening og vandværkshygiejne herunder de problemer, der kan være med at få tilsynsmyndigheden til at godkende disse anlæg. Henrik Petersen gennemgik hvorledes de havde grebet sagen an med indførelse af ledelsessystem i deres vandværk. Som altid var der en livlig debat. Teknisk Råd en god idé med masser af energi Teknisk Råd fik ros for deres store arbejde i indeværende år. Vi mener, at oprettelsen af rådet var en rigtig beslutning. Måden valgproceduren er tilrettelagt på er dog mindre heldig, hvorfor vi vil arbejde på at finde et mere hensigtsmæssigt koncept. Nye ansigter i bestyrelsen Kurt Black Jensen fra Søllested Vandværk blev valgt som nyt medlem i bestyrelsen, og der blev også valgt to nye suppleanter, henholdsvis Poul Erik Bisgaard fra Halsnæs Vandforsyning og Hans Erik Pedersen fra Øster Ulslev Vandværk. Varmt velkommen til de nye ansigter i Region Øst. juni 2015 vandposten 19

20 foreningsnyt region syd generalforsamling Referat: Generalforsamling i Region Syd AF STEEN THOMSEN, REGION SYD Den 30. maj gennemførte regionen for 10. år i træk sin generalforsamling i det skønne Hotel Harmonien i Haderslev. Fremmødet var det bedste i flere år. Og da hotellet på grund af 10 års 'jubilæet' samtidig gjorde sig usædvanlig stor umage for at kræse om vandværksfolk og deres ledsagere, blev stemningen usædvanlig god. Generalforsamlingen blev gennemført i en god og positiv atmosfære. Igen i år var det Ejvind Andersen fra Rindby Vandværk, som på myndig vis varetog hvervet som dirigent. I sin beretningen fortalte formand, Ole Wiil, blandt andet om de forskellige arrangementer Region Syd havde gennemført i perioden siden sidste generalforsamling. Der var gennemført et firmabesøg ved Grundfos i Bjerringbro med en spændende rundvisning på firma-museet. Der havde også været en tur til Danfoss i Gråsten, hvor der blev fortalt om frekvensomformere samt elektronik- og montagefabrik. Som Bente har Henrik stor viden om sit emne og serverer det omfattende stof på en let tilgængelig måde. I august holdt vi i Haderslev for 11. år i træk en interessant temaaften for regionens vandværksbestyrelser og driftspersonale med deltagelse af indbudte firmaer. Der var indlæg fra Silhorko, Brdr. Dahl samt Rambøll, og emnerne var de meget aktuelle: vandbehandling i trykfilter, hygiejne i forbindelse med komponenter samt vandværkets data på nettet. Under generalforsamlingen var der blomsterdekorationskurser for vandværksfolkenes ledsagere. Det var et flot arrangement, som gav anledning til gemütlige timer for deltagerne og resulterede i flotte og farvestrålende dekorationer. I marts gennemførte vi på Hotel Harmonien valg til Teknisk Råd. Rådet har nu virket i et år og er kommet rigtig godt fra start. Der var genvalg til Bent Jakobsen fra Standhuse-Nr. Bjert Vandværk og til Dennis Henneberg Schrøder fra Hjerting El- og Vandforsyning. Nyvalgt suppleant blev Per Møller fra Børkop Vandværk. Efter beretningen redegjorde kasserer Lorens Jessen i detaljer for regionens økonomi. Den er stadig sund og fornuftig med et mindre overskud og en pæn egenkapital. Der var også valg til bestyrelsen. Her blev næstformand Peter Storgaard, Taulov, og Steen Thomsen, Abild, genvalgt. Arne Welcher Christensen, Gesten, samt Hans Andersen, Bramdrupdam, blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter. Børge Nielsen, Padborg, ønskede efter mange år på posten ikke at fortsætte. Som efterfølger blev Christian Greve Hansen, Maugstrup, valgt. På kursussiden var der i september blevet afholdt kursus i budget og regnskab på Toftlund Golfcenter med regionens dygtige underviser Bente Jepsen fra Holsted Stationsby Vandværk. Desuden blev der i januar gennemført kurser i vandværksdrift på Agerskov og Hovborg kroer. Det var igen i år Henrik Laugesen fra Kemic Vandrens i Give, der var underviser. 20 vandposten juni 2015

21 kort nyt foreningsnyt Nye firmamedlemmer BDO C. K. Environment A/S Velkommen til nye medlemmer Udstilling Fredag den 2. oktober 2015 holder FVD udstilling i Fredericia Udstillingen foregår i: Messe C Vester Ringvej Fredericia Program for dagen: Morgenmad Kl Udstilling Kl Foredrag Kl / Teknisk Råd Frokost Kl Foredrag Kl / Teknisk Råd Tilmelding Tilmelding start september via FVD s hjemmeside Find datoer for kurser i folder og på nettet Sammen med denne udgave af Vandposten finder du en kursusoversigt med datoer for alle kurser og arrangementer i FVD i andet halvår af På FVD s hjemmeside under menupunktet Arrangementer kan du tilmelde dig lige præcis det kursus, der passer dig. Hold også øje med FVD s nyhedsbrev, hvor vi løbende fortæller om ledige pladser på kurserne. Tip redaktionen Har I erfaringer med et godt projekt på dit vandværk? Mulighed for lokale kurser Det er muligt at holde lokale kurser, hvor for eksempel et vandråd eller flere vandværker arrangerer kurset og står for lokaler og forplejning. Og tror du, at andre vandværksfolk kan få glæde af at læse om projektet? Så vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan kontakte os på FVD er behjælpelig med undervisningsmateriale og underviser. Kontakt kursusleder Niels Grann på eller , hvis du ønsker et lokalt kursus. juni 2015 vandposten 21

22 foreningsnyt underretning Husk at informere kommunen om indførelse af kvalitetssikring Senest den 30. juni 2015 skal almene vandforsyninger informere kommunen om indførelse af kvalitetssikring og arten af denne. AF NIELS GRANN, KURSUSLEDER Almene vandforsyninger har pligt til at informere kommunen om, at forsyningen har indført kvalitetsledelse, samt hvilket system der er indført. I forhold til arten af system, kan forsyningen oplyse, at: Den driftsansvarlige har gennemført et kursus (jf. 2 i kvalitetssikringsbekendtgørelsen) med angivelse af kursusudbyderen. Der er gennemført en kortlægning og risikovurdering af forsyningen. Der er udarbejdet en handleplan (jf. 3). Informationen sendes til kommunen på mail eller pr. brev - det er ikke nok at give telefonisk besked. Og det er en god idé at sende en kopi til den afdeling og/eller person, der fører tilsyn med vandforsyningen. Det er ikke nødvendigt at sende dokumentation for det gennemførte kursus, den udarbejdede kortlægning eller handleplan eller lignende til kommunen. Men vandforsyningen skal til enhver tid, for eksempel ved et teknisk tilsyn, dokumentere det indførte ledelsessystem over for kommunen, herunder dokumentation for, at den driftsansvarlige har gennemført et kursus i henhold til kvalitetssikringsbekendtgørelsens 2. Der er indført ISO , DDS eller tilsvarende med henvisning til det indførte system (jf. 4). Informationen kan indeholde følgende oplysninger: Vandforsyningens navn. Vandforsyningens CVR-nummer. Angivelse af arten af det indførte kvalitetssikringssystem jf. kvalitetssikringsbekendtgørelsen ( 2, 3, 4). Underskrift og dato for indførelsen. Det siger bekendtgørelsen om kvalitetssikring Jf. bekendtgørelsens 5, skal et alment vandforsyningsanlæg underrette kommunalbestyrelsen om indførelse af kvalitetssikring jf. 2-4 og arten af denne senest 6 måneder efter indførelsen. Jf. bekendtgørelsen 6 skal kvalitetssikring være indført senest 31. december vandposten juni 2015

2015 er et år, hvor der har været mange vandværksopgaver.

2015 er et år, hvor der har været mange vandværksopgaver. Bestyrelsens årsberetning. Velkomst Velkommen til den årlige generalforsamling her i Foreningen af vandværker i Danmark, region Nord. Vi er igen en del, der har fundet vej til Rebild. Der skal lyde en

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Referat. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Tirsdag den 26. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende

Læs mere

Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning. 2014 var et travlt år for regionens bestyrelse. 28. januar havde vi er fuldt besat kursus i Håndbog 6 Vandværksdrift underviser Henrik Laugesen 13. februar bestyrelsesmøde 25. februar

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde, Viborg Vandråd 23. april 2012.

Repræsentantskabsmøde, Viborg Vandråd 23. april 2012. Repræsentantskabsmøde, Viborg Vandråd 23. april 2012. Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til vores repræsentantskabsmøde, velkommen til repræsentanterne fra Viborg Kommune, velkommen til vores nye formand

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Side 1 af 7 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S Onsdag, den 6. maj 2015 kl. 08.00 Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til

Læs mere

Beretningen 2014 for Hadsten Vandværk

Beretningen 2014 for Hadsten Vandværk 1 Beretningen 2014 for Hadsten Vandværk Statistik: Antallet af forbrugere er på afregningstidspunktet steget fra 2653 til 2658. En mindre tilgang på fem hvor tilgangen i 2012/13 var på 14 nye kunder. Der

Læs mere

Som stemmetællere valgtes Søren Hvilshøj, Susanne Mann Skou og Peter Storgaard.

Som stemmetællere valgtes Søren Hvilshøj, Susanne Mann Skou og Peter Storgaard. Referat Generalforsamling Region Midt Den 30. april 2011, Pejsegården i Brædstrup 1. Valg af dirigent Efter forslag fra bestyrelsen valgtes Eigil Størum til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede

Læs mere

BERETNING FOR ØSTBIRK VANDVÆRK VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 1. APRIL 2011.

BERETNING FOR ØSTBIRK VANDVÆRK VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 1. APRIL 2011. BERETNING FOR ØSTBIRK VANDVÆRK VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 1. APRIL 2011. Bestyrelsen: Efter generalforsamlingen den 25. marts 2010 konstituerede bestyrelsen for Østbirk Vandværk (kaldt ØV) sig således:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Søtofte Vandværk, General forsamling 2013. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Store Merløse Hallen REFERAT Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen

Læs mere

Velkomst v/formand Karl Ejner Nielsen der bød de fremmødte teltager, indlægsholdere fra DVN samt repræsentanter fra Silkeborg Kommune velkommen.

Velkomst v/formand Karl Ejner Nielsen der bød de fremmødte teltager, indlægsholdere fra DVN samt repræsentanter fra Silkeborg Kommune velkommen. Referat af ordinær generalforsamling i Vandrådet i Silkeborg Kommune afholdt onsdag d. 17/4 2013 kl. 19 00 hos Silkeborg Forsyning Tietgens vej 3, Silkeborg. Velkomst v/formand Karl Ejner Nielsen der bød

Læs mere

Beretningen 2016 for Hadsten Vandværk

Beretningen 2016 for Hadsten Vandværk 1 Beretningen 2016 for Hadsten Vandværk Statistik: Antallet af forbrugere er på afregningstidspunktet steget fra 2668 til 2677. Det er en tilgang på 9 mod sidste års 10. Der er i alt blevet pumpet 392.339

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent Referat af repræsentantskabsmødet 28. april 2014 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud

REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.30 i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Den 5. april 2011 Ulkebøl forsamlingshus

Den 5. april 2011 Ulkebøl forsamlingshus Den 5. april 2011 Ulkebøl forsamlingshus Vandrådsmøde og generalforsamling 2011 Program For alle vandværker i Sønderborg kommune. Nye normer for motorer med høj virkningsgrad. Ved Helge Vandel Jensen.

Læs mere

Beretning for Formand: Sven Weel Jensen, Apollovej 88B, Ørby, 8420 Knebel Hjemmeside:

Beretning for Formand: Sven Weel Jensen, Apollovej 88B, Ørby, 8420 Knebel Hjemmeside: Beretning for 2014 Min beretning for 2014 vil omhandle flg. punkter: Bestyrelsen, Samarbejdet med kommunen, Den politiske vinkel, Lovgivning, Arrangementer, Leverandøraftaler, Øvrige aktiviteter og Medlemssituationen.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 18. juni 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 18. juni 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Maibrit Lykkegaard Den 21.06.2013 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 18. juni 2013 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Gesten Vandværk I/S Ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2014 kl Gesten Kro

Gesten Vandværk I/S Ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2014 kl Gesten Kro Fremmødt : 8 stemmeberettigede samt 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: Gesten Vandværk I/S Ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2014 kl. 19.30 Gesten Kro Pkt. 1: Valg af dirigent Agner Jepsen

Læs mere

Vandrådet i Haderslev Kommune

Vandrådet i Haderslev Kommune Vandrådet i Haderslev Kommune Referat nr. 18. Sekretær: Svend Hansen. Repræsentantskabsmøde på Fjelstrup kro, mandag den 19.05.2014. Med følgende dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag den 16. marts 2016 kl

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag den 16. marts 2016 kl I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 16. marts 2016 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand Bendt

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Ordinær generalforsamling i Sognegården Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19,00 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning 5. Regnskab 2010 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

S Ø T O F T E V A N D V Æ R K v/christian Ipsen, Stenhallervej 12, 4370 Store Merløse

S Ø T O F T E V A N D V Æ R K v/christian Ipsen, Stenhallervej 12, 4370 Store Merløse Formanden bød velkommen. Generalforsamling - Referat Afholdt 8. marts 2016 - Store Merløse Hallen Til Generalforsamlingen var fremmødt 16 medlemmer inklusiv bestyrelsen. 1. Valg af dirigent a. Arno Mark

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Lejre Vandråd. Repræsentantskabsmøde og bekendtgørelse om kvalitetssikring. 18. april 2013 Lejre Vandråd 1

Lejre Vandråd. Repræsentantskabsmøde og bekendtgørelse om kvalitetssikring. 18. april 2013 Lejre Vandråd 1 Lejre Vandråd Repræsentantskabsmøde og bekendtgørelse om kvalitetssikring 18. april 2013 Lejre Vandråd 1 Dagsorden 19.00 Der bydes velkommen 19.05 Repræsentantskabsmøde i henhold til dagsorden 19.50 Pause

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Generalforsamling I/S Lynge Vandværk

Generalforsamling I/S Lynge Vandværk MØDEREFERAT TITEL Generalforsamling I/S Lynge Vandværk DATO 19. maj 2015 STED Lynge Kro DELTAGERE Fra Bestyrelsen var følgende tilstede: Formand Svend Pedersen Kasserer Walther Thomsen Næstformand John

Læs mere

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

- Orientering og uddybning af forliget

- Orientering og uddybning af forliget En ny og forbedret regulering af den danske vandsektor - Orientering og uddybning af forliget Kontorchef Inger Bergmann, Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet Dagsorden 1. Baggrund for vandsektorforliget

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015

Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015 Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015 PROGRAM KL. 14.00: Kaffe. KL. 14.30: Generalforsamling. KL. 14.00: Ledsagerarrangement: Blomsterdekorationer (egen

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223 A, Osted kirkebjerg-vand.dk ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted Mød op denne aften, og vær med til at skabe en god

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Vandrådet i Haderslev Kommune

Vandrådet i Haderslev Kommune Vandrådet i Haderslev Kommune Referat nr. 21. Sekretær: Svend Hansen. Repræsentantskabsmøde i Nustrup Forsamlingsgård, mandag den 11.05.2015. Med følgende dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØGE VANDRÅD

VEDTÆGTER FOR KØGE VANDRÅD VEDTÆGTER FOR KØGE VANDRÅD 1 navn og hjemsted Vandrådets navn er Køge Vandråd, efterfølgende benævnt som Vandrådet. Hjemsted er Køge Kommune. 2 formål Vandrådets formål er at virke som kontaktorgan for

Læs mere

Referat af generalforsamling Region Fyn. Torsdag, den 12. april 2007 på Næsbylund Kro & Hotel i Odense

Referat af generalforsamling Region Fyn. Torsdag, den 12. april 2007 på Næsbylund Kro & Hotel i Odense Referat af generalforsamling Region Fyn Torsdag, den 12. april 2007 på Næsbylund Kro & Hotel i Odense Dagsorden Formanden bød velkommen til vandværker og gæster fra andre regioner. 1. Valg af stemmetællere

Læs mere

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a. Referat af den ordinære generalforsamling for Ullerød Vandværk a.m.b.a. afholdt på Grundtvigs Højskole, Tulstrupvej 4, den 29. april 2015 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl.19.00 i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 32 foreninger med i alt 45 stemmeberettigede var til stede. Formand Kurt Wriedt bød

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen blev valgt til ordstyrer. Generalforsamling - Referat Afholdt 17. marts 2014 - Store Merløse Hallen b. Det blev konstateret, at Generalforsamlingen

Læs mere

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ GENERALFORSAMLING 23. FEBRUAR 2016 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Ringsted Vandsamarbejde den 27. maj 2015

Referat fra repræsentantskabsmøde i Ringsted Vandsamarbejde den 27. maj 2015 Bragesvej 18, 4100 Ringsted info@ringstedforsyning.dk 27.05.2015 www.ringstedvandsamarbejde.dk Referat fra repræsentantskabsmøde i Ringsted Vandsamarbejde den 27. maj 2015 Deltagere: Bent Risom Jørgen

Læs mere

Aftalerne med Randers Spildevand og Eurofins udløber den 31. december 2014, og vi starter derfor projekterne umiddelbart efter sommerferien.

Aftalerne med Randers Spildevand og Eurofins udløber den 31. december 2014, og vi starter derfor projekterne umiddelbart efter sommerferien. Bestyrelsens beretning 2013. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Referat fra Jelling Vandværks generalforsamling onsdag, den 28. marts 2017 kl I Gormshallen. Bestyrelsens beretning for 2016.

Referat fra Jelling Vandværks generalforsamling onsdag, den 28. marts 2017 kl I Gormshallen. Bestyrelsens beretning for 2016. JELLING VANDVÆRK Referat fra Jelling Vandværks generalforsamling onsdag, den 28. marts 2017 kl. 19.30 I Gormshallen 1. Valg af dirigent Alfred Frandsen blev valgt 2. Bestyrelsens beretning ved for manden

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Herringløse Vandværk I/S 27 marts 2014

Ordinær generalforsamling, Herringløse Vandværk I/S 27 marts 2014 Ordinær generalforsamling, Herringløse Vandværk I/S 27 marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab forelægges. 4. Budget for det kommende år fremlægges.

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Susanne Mann Skou, Region Fyn og Hans Erik Ravn Jensen, Region Øst blev valgt som stemmetællere

Susanne Mann Skou, Region Fyn og Hans Erik Ravn Jensen, Region Øst blev valgt som stemmetællere side 1 af 6 Referat Generalforsamling Region Syd Den 16. maj 2009, Haderslev 1. Valg af dirigent Efter indstilling fra bestyrelsen valgtes Peder Dall Jørgensen til dirigent. Dirigenten takkede for valget

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Vandrådet i Aabenraa Kommune

Vandrådet i Aabenraa Kommune Formand: Toldbodvej 1 6330 Padborg Tlf. 74 67 26 65 Fax. 74 67 09 83 E-mail: BVN@Padborgvand.dk Bank: Jyske Bank, Padborg Reg.nr. 7751 Kontonr. 108 785-8 Padborg, den 26. maj 2013 Referat fra det årlige

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling 2016, AquaDjurs A/S. Mødedato: 26. april 2016, kl Mødested: Fornæs Renseanlæg.

Referat. Ordinær generalforsamling 2016, AquaDjurs A/S. Mødedato: 26. april 2016, kl Mødested: Fornæs Renseanlæg. Referat Ordinær generalforsamling 2016, AquaDjurs A/S Mødedato: 26. april 2016, kl. 15.00. Mødested: Fornæs Renseanlæg. Mødedeltagere: Hovedaktionær Norddjurs Kommune: - Jan Petersen. AquaDjurs bestyrelse:

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Medlemsmøde Danske Vandværker FVD Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Indholdet i det politiske forlig af 29. april 2015 1,3 mia. kr i effektivisering fra 2014-2020 Spildevand 0,9

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere